Loppuraportti 1 (23)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti 1 (23) 30.1.2015"

Transkriptio

1 Loppuraportti 1 (23) Lappeenrannan kaupunkikonsernin rakennuttamiseen ja kiinteistöhuoltoon liittyvien tehtävien organisaatiomuutosten tietotekniikkanäkökulmasta huolehtiminen LOPPURAPORTTI Työryhmän jäsenet Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjassa työryhmään nimetyt henkilöt: Suihko Toni, puheenjohtaja. Lappeenrannan kaupunkikonserni ja Eksote Mikkonen Juuso, sihteeri, tietohallinto Villanen Janne, tekninen toimi Kuukka Petri, Asuntopalvelu Oy /Lappeen Rakennuttaja Oy Levänen Petri, Saimaan Tukipalvelut Oy Työryhmän puheenjohtajan pyynnöstä työryhmän työskentelyyn pyydettiin mukaan: Paappanen Jani, Yritystila Hämäläinen Timo, Yritystila Koponen Ilpo, Tilakeskus Leskinen Helena, Tilakeskus Kylliäinen Seppo, Tilakeskus Vallius Aila, Tilakeskus Pokkinen Antti, Tilakeskus Oksman Pekka, Tilakeskus

2 2 (23) JOHDANTO Lappeenrannan kaupunkikonsernin ( Lappeenranta ) Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen esityksestä kaupunginjohtaja Kimmo Jarva nimesi työryhmän selvittämään käynnissä olevan rakennuttamisen ja kunnossapidon keskittämisen kokonaisuutta tietotekniikan näkökulmasta tekemällään päätöksellään (kts. liite 1). Päätöksen mukainen tavoite tämän ryhmän työskentelylle ja lopputulokselle: Toistaiseksi keskusteluissa ei ole huomioitu muutoksesta aiheutuvia tietoteknisiä vaikutuksia. Huomioitavia asioita ovat muun muassa materiaalihallinnon (tilaus- ja toimitusjärjestelmät, toiminnanohjaus, kiinteistöjen hallinnointiohjelmistot, vikatilanteiden korjauksen hallinnointi (tilaus ja seuranta) sekä taloushallinto ja raportointi. Asia erityisen tärkeä, koska hankintatoimen ja varastohallinnassa tapahtuvien muutoksien (varastohallinta siirtyy Eksotelle) takia materiaalihallinnon tietojärjestelmät ovat muutenkin muutoksen alla. Lisäksi tulee varmistaa, ettei konserniin synny useita päällekkäisiä järjestelmiä ja että viimeistään tässä vaiheessa yhdenmukaistetaan järjestelmiä mahdollisten päällekkäisyyksien osalta. Työryhmän tulee tehdä esitys organisaatiomuutoksen aiheuttamista järjestelmävalinnoista ja esittää alustava suunnitelma järjestelmien käyttöönotosta. Työryhmän loppuraportin tulee olla valmiina TYÖRYHMÄN KESKEISIMMÄT ESITYKSET Talous-, palkka- ja henkilöstöhallinto Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n sekä Lappeen Rakennuttaja Oy:n talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmänä toiminut Maestron tuote korvataan Saimaan Talous ja Tieto Oy:n tarjoamilla ratkaisuilla. Ensivaiheessa siirretään Lappeen Rakennuttajan kirjanpito Intime järjestelmään, jotta rakennuttamishankkeiden aikainen kulujen seuranta mahdollistuu Intime järjestelmän kautta sekä nykyisten raportointisovellusten avulla. Siirron tulee olla toteutettuna Vastuu asian edistämisestä on Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:llä yhteistyössä Saimaan Talous ja Tieto Oy:n kanssa. Konsernin tietohallinto tukee muutoksen läpiviennissä tarvittaessa. Vikailmoitukset Vikailmoituksiin / huoltotilauksiin käytetään tällä hetkellä eri sovelluksia. Asuntopalvelun osalta toimintaa jatketaan entisillä ratkaisuilla toistaiseksi. Yritystilan, Eksoten ja Talikeskuksen osalta vikailmoitukset keskitetään Huki (huoltokirja) sovellukseen ja sen yhteyteen rakennettuun www-lomakkeeseen, jotta Saimaan Tukipalvelut Oy:n osalta päästään yhteen järjestelmään huoltotilausten osalta. Huki:n soveltuvuus ja sopimustekniset asiat varmistetaan konsernin tietohallinnon ja toimintayksiköiden yhteistyötä.

3 3 (23) Kiinteistöautomaatio ja -valvonta Konsernissa on käytössä Siemensin Desigo tuoteperheen kiinteistöautomaatiojärjestelmä sekä Tilakeskuksella, Lappeenrannan Yritystila Oy:llä sekä Eksotella. Kaikilla kolmella on omat sopimukset, joiden yhdistämisen osalta tulee käydä sopimusneuvottelut Siemensin kanssa. Vastuu sopimusneuvotteluiden läpiviennistä on konsernin tietohallinnolla toimintayksiköiden avustuksella. Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Projektinhallintasovellusten osalta Lappeen Rakennuttaja Oy:llä ja Yritystila Oy:llä on ollut käytössään BUildercom projekti- / dokumenttipankki. Rakennuttamishankkeiden keskittyessä Lappeen Rakennuttaja Oy:lle, otetaan kilpailutettu projektipankki yhteiseen käyttöön sopimusten niin salliessa. Vastuu sopimusasioiden selvittämisestä on Lappeen Rakennuttaja Oy:llä konsernin tietohallinnon tukemana. Rakennushankkeen jälkeiseen dokumenttienhallintaan käytetään yleisesti konsernin eri puolilla Hyperdoc järjestelmää. Hyperdocin sopimukset tarkastellaan läpi ja tarvittaessa yhdistetään konsernitasoiseksi sopimukseksi. Vastuu selvityksestä on konsernin tietohallinnolla. Vuokrasopimukset ja -laskutus Vuokrasopimusten hallinnassa on myös eroavaisuuksia toimintayksiköiden välillä. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n tulee määritellä oman toiminnan kannalta keskeiset toiminnallisuudet, jotta asunnonvuokraustoimintaa voidaan kehittää mm. asukasvalintaprosessin osalta. Asuntopalvelu tulee korvaamaan nykyisen Maestro järjestelmän uudella kilpailutettavalla järjestelmällä. Samassa yhteydessä talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon osuudet siirretään konsernin yhteisiin tietojärjestelmiin. Yritystila Oy:n sopimusten hallinta viedään Tilakeskuksen kanssa samaan järjestelmään, mikäli selvityksen jälkeen Tilakeskuksen käytössä oleva Koki järjestelmä todetaan soveltuvaksi myös Yritystilan käyttöön. Koki järjestelmää tullaan samalla kehittämään siten, että ulkoinen vuokralaskutus voidaan toteuttaa jatkossa sähköisesti. Vastuu selvityksen käynnistämisestä on konsernin tietohallinnolla. Kiinteistöomaisuuden hallinta Kiinteistöomaisuuden hallinnan kannalta keskeistä on päästä yhteneväisiin raportointikäytänteisiin ja systemaattiseen kulujen ja tuottojen seurantaan. Nykyisellä toimintamallilla tiedot ovat saatavissa pirstaleisesti eri tietolähteistä ja tiedon koostaminen vaatii manuaalista tietojen keräämistä ja raporttien muodostamista. Kappaleessa Prosessien kehittämisellä saavutettava tuottavuuspotentiaali on kuvattu tätä aihealuetta tarkemmin. Konsernin tietohallinto edistää selvitystyötä, jonka puitteissa päätetään, tarvitaanko konserniin yhteinen työkalu kiinteistöomaisuuden hallintaan.

4 4 (23) TYÖSKENTELYMALLI NYKYTILA Työryhmään oli päätösasiakirjassa nimetty Lappeenranta konsernin tietohallinnon, Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ( Eksote ), teknisen toimen sekä Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n / Lappeen Rakennuttaja Oy:n ( Asuntopalvelu ) ja Saimaan tukipalvelut Oy:n ( SATU ) edustajat. Ensimmäinen kokous järjestettiin tällä osallistujajoukolla Kokouksen sisältöä valmisteltiin työryhmän puheenjohtajan ja sihteerin toimesta kategorisoimalla tilojen rakennuttamiseen ja kunnossapitoon liittyvät tietojärjestelmät osakokonaisuuksiin. Ensimmäisessä kokouksessa kartoitettiin työryhmän tiedossa olevat tietojärjestelmät vastaavien kategorioiden alle. Ensimmäisen kokouksen yhteydessä päätettiin laajentaa työryhmän kokoonpanoa Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen ( Tilakeskus ) ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n ( Yritystila ) edustajilla. Tässä yhteydessä työryhmä päätti jättää Lappeenrannan Energia Oy:n tämän tarkastelun ulkopuolelle Lappeenrannan Energia Oy:n ( Energia ) toiminnan ja ICT-järjestelmien ominaisluonteen takia (tästä syystä Energia edustajia ei pyydetty työryhmään). Työryhmä kokoontui laajennettuna Laajennettu työryhmä tarkensi ensimmäisessä kokouksessa laadittua tietojärjestelmä kartoitusta. Työryhmä työskentelyn välissä kokouksen sihteerin sovittiin tietojärjestelmäkartoituksen kasaaminen JHS 179 mukaiseen kuvausformaattiin (kts. liite 2). Työryhmän toisen kokouksen yhteydessä päätettiin, että työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri laativat kartoituksen pohjalta työryhmän loppuraportin suosituksineen ja päätöksineen. Loppuraportti katselmoitiin työryhmän toimesta , jonka jälkeen raportti viimeisteltiin ja toimitettiin luettavaksi työryhmään osallistuneille. Lappeenrannan kaupunkikonserniin, jonka yhteyteen lasketaan kuuluvaksi asiayhteyden takia tässä tapauksessa myös Eksote, käytössä on lukuisia erilaisia tietojärjestelmiä eri käyttötarkoituksiin. Tietojärjestelmien nykytilanne kartoituksessa paljastui, että konsernissa on käytössä a) saman merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty yhteisesti, b) saman merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty erillisesti ja c) eri merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty erillisesti Tietojärjestelmät jaettiin seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1. Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut 2. Materiaali- ja varastonhallinta 3. Vikailmoitukset 4. Kulutuksen seuranta

5 5 (23) 5. Kiinteistöautomaatio / -valvonta 6. Projektihallintasovellukset / piirustusten tai muiden tietojen hallinnointi 7. Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset 8. Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta 9. Kulunvalvontasovellukset ja muut sovellukset Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut Taloushallinto: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Intime Plus Saita Oy Eksote Intime Plus Saita Oy Yritystila Intime Plus Saita Oy SATU Intime Plus Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Palkkahallinto: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Personec F.K Saita Oy Eksote Personec F.K Saita Oy Yritystila Personec F.K Saita Oy SATU Personec F.K Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Ostolaskut: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Basware IP Saita Oy Eksote Basware IP Saita Oy Yritystila Basware IP Saita Oy SATU Basware IP Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Maksuliikenne: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Basware ML Saita Oy Eksote Basware ML Saita Oy Yritystila Basware ML Saita Oy SATU Basware ML Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro *1) Asuntopalvelu tarkastelee tällä hetkellä käytössä olevan Maestro-tietojärjestelmänsä vaihtamista.

6 6 (23) Materiaali- ja varastonhallinta Materiaali- ja varastonhallinnan suhteen Lappeenranta konsernissa on käynnissä uudistus, jossa varastonhallinta toiminta siirretään kokonaisuudessaan Eksoten alaiseksi toiminnaksi alkaen. Perusteluna muutokselle on se, että suurin osa materiaalihankinnoista ja niihin liittyvistä varastonhallinnasta on sote-materiaaleja. Rakentamiseen liittyen materiaalihankinnat tehdään rakennuttamisen yhteydessä, ei erillisinä kilpailutuksina tai hankintoina. Näille materiaaleille ei ole ollut tarvetta keskitetylle varastohallinnalle. Kiinteistöjen hoitoon tarvittavat materiaalit on hankittu suoraostoina kilpailutetuista rautakaupoista. Näille materiaaleille ei ole ollut tarvetta keskitettyyn varastohallintaan. Lappeenrannan käytössä on ollut Sonet-tietojärjestelmä ( Sonet ) materiaalien hallinnointiin (nimikehallinta, tilaukset) sekä varastonhallintaan. Koska Lappeenrannan alainen Etelä-Karjalan Hankintapalvelut on kilpailuttanut sote-materiaalit, on Sonetissa pääsääntöisesti ollut sotetoiminnan nimikkeistöjä. Tämän lisäksi Sonetissa on ollut jonkin verran tekniseen toimeen liittyviä nimikkeitä, jotka on kilpailutettu erillisesti, nimikkeet on viety Sonettiin mutta materiaalit on toimitettu sopimustoimituksena suoraan tarvitsevalle yksikölle ilman varastohallintaa. Eksote on kilpailuttanut Sonetin tilalle uuden tietojärjestelmän (NeMo) vuoden 2014 aikana. Eksote tulee ottamaan NeMon käyttöön koko toiminnassaan mennessä. Koska Sonet siirtyy Eksoten vastuulle tapahtuvan siirron yhteydessä, tulee Eksote korvaamaan Sonetin NeMolla ja ajamaan Sonetin kokonaisuudessaan alas. Sote materiaali- ja varastohallinnon siirtyessä Eksoteen, ei Lappeenrannalle jää varastohallinnoitavia nimikkeitä kuin yksittäisiä kappaleita, joiden hallinnointiin ei tarvita erillistä varastojärjestelmää alkaen. Lähtökohtaisesti Lappeenrannan kaupungin, Tilakeskuksen, Yritystilan, SATU:n ja Asuntopalveluiden toiminnassa ei ole tarvetta jälkeen keskitettyä nimikehallintaa. Vikailmoitukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus Huki 04 (Huoltokirja) ja www -lomake Huoltokirjassa hallinnoidaan huoltokohteiden määräaikaisia tai tilannepohjaisia huoltoja. Vikailmoittajille annetaan oikeuksia Huoltokirjan yhteyteen toteutetulle wwwpohjaiselle vikailmoituslomakkeelle. Eksote SBM (Serena Business Manager) alustalla toteutettu sovellus, jonka päälle on rakennettu www-lomake. Vikailmoittaja voi jättää vikailmoituksen wwwlomakkeen kautta. Käytössä Keskussairaalassa ja Armilassa.

7 7 (23) Yritystila Puhelin ja sähköposti, suunnitteilla www-lomake nettisivuille SATU Ei mitään Asuntopalvelu Maestro Expera *2) (https://asuntoekstra.lappeenranta.fi) Ekstranetin kautta asiakas sekä kiinteistöhuolto voi jättää vikailmoituksia korjauspyyntölomakkeella *2) Asuntopalvelu on luopumassa järjestelmästä Kulutuksen seuranta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus FIMX Kulutuksen seuranta Eksote Ei erillistä Käytetään kiinteistöautomaation / - valvonnan ohjelmistoja joissain tapauksissa. Yritystila FIMX SATU Ei mitään Asuntopalvelu FIMX Kulutuksen seuranta ja määräaikaistyöt (kiinteistöhuoltoyritykset) Kiinteistöautomaatio / -valvonta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Siemens Desigo 2. Computec 3. Schneider 1. n. 90 kohdetta. Oma sopimus ja lisenssi 2. Armilan sairaala ja mielenterveyskeskus 3. Kauppahalli, kaupungintalo, musiikkiopisto ja raatihuone Eksote Siemens Desigo ja Siemens Oma sopimus ja lisenssi Visonik Yritystila Siemens Desigo Oma sopimus ja lisenssi SATU Asuntopalvelu Ei mitään 1. Lonix 2. Teamviewer etähallintaohjelma 1. Vesimittaukset, käytössä vasta parissa kohteessa. 2. Teamviewer käytössä 7 kohteessa

8 8 (23) Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Piirustusten tai muiden tietojen hallinnointi Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Hyperdoc, verkkolevyt, paperiarkistot 2. Autocad, revit 3. Wintaku 4. RT-kortisto, ST-kortisto, RTnet, KHnet ja LVInet 1. Hyperdoc toimii alustana erilaisten dokumenttien kuten pohjapiirustuksen tallentamiseen. Dokumentit näkyvät myös Huoltokirjaan. 2. Autocad suunnitteluohjelmisto. 3. Wintaku kustannuslaskenta 4. Rakennustiedon yhteissopimus, myös yhtiöiden Eksote Yritystila 1. Hyperdoc, verkkolevyt ja paperiarkistot. 2. Autocad 1. Buildercom 2. Hyperdoc, verkkolevyt käytössä. 1. Eksoten käytössä oleva tilahallintasovellus käyttää Hyperdocissa olevia pohjapiirustuksia siihen, että yksiköt voivat hallita omia tilojaan järjestelmässä. 2. Yksittäisiä Autocad lisenssejä 1. Kilpailutettu rakentamishankkeittain 2. Rakennuspiirustukset SATU ATOP toiminnanohjaus Siivouspalveluiden toiminnanohjaus, rakennusten piirustukset nähtävillä ATOPssa. Asuntopalvelu 1. Buildercom 2. DVTDM (skannatut rakennuspiirustukset) 3. M-Files 1. Lappeen Rakennuttajan sopimus. Buildercom on rakennuttamisen aikainen rakennusprojektin ja siihen liittyvien dokumenttien hallinta. 2. DVTDM korvautunee M- Filesilla tulevaisuudessa. 3. M-Files dokumenttienhallintajärjestel män käyttöönotto menossa. Projektinhallintasovellukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Planman 1. Planman 2. Wintra työtilat projektinhallintasovellus

9 9 (23) Eksote Yritystila SATU Asuntopalvelu 3. Urakoitsijoiden projektipankit 1. Camako 2. Eksonet työtilat Buildercom Ei mitään 1. Buildercom 2. Planman, aikataulutus. 2. Wintran työtilat koekäytössä projektipankkina. 3. Projektien aikainen dokumenttien jakaminen 1. Yleinen hankesalkunhallinta Eksotessa. Ei yksinomaan rakennushankkeisiin. 2. Wintran kaltaiset työtilat 1. Rakennuttamishankkeen aikainen projektipankki ja dokumenttivarasto 2. Planman projektinhallintasovellus, aikataulutus

10 10 (23) Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. KOKI 2. Intime 1. Kiinteistörekisteri, sisäinen ja ulkoinen vuokralaskutus 2. Myyntireskontra Eksote Tilahallintasovellus Ulkoisten vuokrakulujen ja sisäisten laskennallisten kulujen vyöryttäminen kustannuspaikoille Yritystila Intime Vuosittainen vuokralaskutus, Saita laskuttaa. SATU Intime Sisäisten kulujen vyöryttäminen kustannuspaikoille. Asuntopalvelu Maestro Asiakaslaskutus, myyntireskontra Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. KOKI 2. Excel 3. Intime KOM 1. Kokissa perustiedot, rakennukset, pinta-alat, tilavuudet jne. 2. Excelissä suunnitelmat 3. KOM:ssa Eksote 1. Tilahallintasovellus 2. Intime KOM käyttöomaisuuskirjanpito 1. Tilojen hallinta (sisäisten / ulkoisten vuokrien vyörytykset) 2. Sairaalakiinteistön käyttöomaisuushallinta Yritystila Excel taulukko Intime KOM SATU Intime KOM Käyttöomaisuuskirjanpito Asuntopalvelu 1. Maestro Expera 2. Winfile 3. Maestro 4. Salkutus excelissä 1. Kiinteistörekisteri, lämmitysmuodot, alat, tilavuudet jne. 2. Lainarekisteri 3. Käyttöomaisuuskirjanpito

11 11 (23) Kulunvalvontasovellukset ja muut sovellukset Kulunvalvonta ja työajanseuranta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Flexim, 2. HHL Hedegren 3. Yksittäisiä muita merkkejä Flexim asennetaan ensisijaisesti uusiin kohteisiin. Kulunvalvonta Eksote Yritystila SATU Asuntopalvelu 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Useita järjestelmiä sekä työajan seuranta. Kulunvalvonta, Työajanseuranta. Eksote asentaa ensisijaisesti omiin kohteisiin Esmikkojärjestelmää. Flexim käytössä Armilassa ja joissakin muissa Eksoten vuokrakohteissa. Flexim käytössä Tullitien kiinteistössä, sekä kulunettä työajanseuranta. Lisäksi Flexim käytössä Satun työntekijöillä kaupungin kiinteistöissä ja Esmikko Eksoten kiinteistössä. 1. Oma kulunvalvonta 2. Eksoten palvelutalot Valvontakamerat Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Mobotix (LMCS Oy) 2. Tansec 3. Vanhoja analogisia järjestelmiä 1. Tallentavat IPkamerat, tallennustila Saitalta 2. Liikuntatoimi 3. mm. kaupungintalo Eksote Mobotix (LMCS Oy ) IP-kamerat, tallennustila Saitalta Yritystila Ei mitään SATU Ei mitään Asuntopalvelu Useita eri järjestelmiä Eksoten palvelutalot

12 12 (23) Muut - Paloilmoitinjärjestelminä mm. Siemensin sekä BLC Turvan järjestelmiä. - Paloilmoitinten hälytykset hätäkeskukseen ohjataan Soneralta hankittujen Alerta tietoliikenneyhteyksien kautta. - Rikosilmoitinjärjestelmien hälytysten siirto vartiointiliikkeelle kulkee ISS:lle hankitun uuden laitteiston kautta. - Pelastussuunnitelmat, pelsu.fi, Asuntopalvelu ja joissakin Yritystilan kohteissa. - Hissien hälytykset ohjataan hissitoimittajan valvomoon ja hissitoimittajat käyvät kohdekäynneillä tarvittaessa. PÄÄTÖKSET, NÄKÖKULMAT JA TOIMENPITEET KONSERNIOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut Lappeenranta konsernin näkökulmasta nykytilanteen mukaisesti käytössä on valtaosin Saimaan talous ja tieto Oy:n tuottamat palvelut, joihin sisältyvät tietojärjestelminä Intime Plus (taloushallinto), Basware ML (maksuliikenne), Personec F.K (palkka- ja henkilöstöhallinto) sekä Basware IP (ostolaskut). Ainoastaan Asuntopalvelulla on käytössään eri tietojärjestelmä. Asuntopalvelu käyttää talous-, palkka- ja henkilöstöhallintoon Maestro -järjestelmää. Asuntopalvelulla ostolaskujen kierrätys on Maestron Experassa. Konsernin tietohallinnon esitys Lappeenranta konsernin kokonaisohjauksen näkökulmasta tehokkain ratkaisu on malli, jossa koko konserni käyttää samoja tietojärjestelmiä ja samoja palveluntuottajia. Asuntopalvelun tulee siirtyä käyttämään Intime Plus -tietojärjestelmää taloushallinnossa ja Basware ML - järjestelmää maksuliikenteessä, Personec F.K -tietojärjestelmää palkka-/henkilöstöhallinnossa ja Basware IP (Invoice Processing) -tietojärjestelmää ostolaskujen sähköisessä kierrätyksessä. Nämä tietojärjestelmäpalvelut Asuntopalveluille tuottaa Lappeenranta konsernin omistama Saimaan talous ja tieto Oy. Tarvittaessa Saimaan talous ja tieto Oy voi toimittaa myös taloushallintopalvelukeskuksen toiminnalliset palvelut liittyen kirjanpitoon, palkkalaskentaa, maksuliikenteeseen jne. Siirtymällä konsernin yhteisiin taloushallinnon järjestelmiin, mahdollistetaan samalla myös yhteisten raportointityökalujen (mm. Cognos) käyttö. Toimenpiteet Asuntopalvelun ja Saimaan talous ja tieto Oy:n tulee kartoittaa kevään 2015 aikana tarvittavat toimenpiteet ja suunnitella tietojärjestelmien vaihtamisen projektin siten, että Lappeenrannan yleisesti käyttämät tietojärjestelmät ovat Asuntopalveluiden käytössä alkaen. Mikäli Lappeen Rakennuttaja Oy:n ja Asuntopalvelun osalta on mahdollista edetä erillisellä aikataululla, tulee Lappeen Rakennuttajan siirto toteuttaa ensin. Vastuu asian edistämisestä on Asuntopalvelulla konsernihallinnon osoittamassa aikataulussa. Konsernin tietohallinto tukee Asuntopalvelua tässä asiassa.

13 13 (23) Materiaali- ja varastonhallinta Konsernin tietohallinnon esitys Materiaalihallinto koskee pääosin sote toimintaa ja siten rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenjärjestelyllä ei ole vaikutuksia tietojärjestelmiin. Eksote selkeästi suurimpana materiaalien tilaajana ja kuluttajana on kilpailuttanut ja käyttöönottamassa mennessä uuden NeMo-järjestelmän, jolla Eksote korvaa Eksotelle Lappeenrannalta siirtyvän Sonetin ja poistaa Sonetin käytöstä. Lappeenranta konserni tulee käyttämään NeMoa nimikkeiden hallintaan, nimikepohjaisten tilauksien hallintaan tai varastonhallintaan mikäli toiminnallisia tarpeita tälle esiintyy (ei koske Lappeenrannan Energiaa, jolla on ja tulee olemaan käytössä erillinen Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisuus). Eksote kilpailutti NeMon siten, että Lappeenranta oli mukana optionaalisena jäsenenä kilpailutuksessa. Toimenpiteet Ei varsinaisia toimenpiteitä. Mikäli NeMo tarvitsee tarvepohjaisesti laajentaa Lappeenrannan käyttöön, tehdään toimenpidesuunnittelu siinä yhteydessä. Samassa yhteydessä määritellään asiasta vastaava taho. Vikailmoitukset Huoltokirja ja Hyperdoc ovat laajimmin levinneet kokonaisuudet konsernissa. Hyperdocia käytetään Tilakeskuksen, Yritystilan sekä Eksoten toimesta erilaisten dokumenttien kuten pohjapiirustuksien tallentamiseen. Sekä Eksote että Tilakeskus ovat rakentaneet erillisen wwwlomakkeen vikapyyntöjen ilmoittamista varten. Eksote on lisäksi integroinut tämän vikailmoituslomakkeen ja Hyperdocin itse toteuttamallaan, räätälöidyllä Tilahallintasovelluksella, jota Eksote käyttää tilojen käytönhallintaan, sisäiseen laskutukseen (=kustannuksien vyöryttäminen) ja jonka kautta Eksoten kustannuspaikkavastaavat ja muut loppukäyttäjät voivat tarkastella Hyperdocissa olevia piirustuksia. Huoltokirjaa käytetään hallinnoimaan määräaikaisia huoltoja sekä vikailmoituksiin liittyviä huoltoja. Eksoten tapauksessa erillisesti toteutettu Tilahallintasovelluksen moduuli hoitaa tätä asiaa. Asuntopalvelulla on Maestron Expera portaalin päälle rakennettu asukassivusto (https://asuntoekstra.lappeenranta.fi), jossa on myös vikailmoituslomake (käytössä myös huoltoyhtiöillä ja tuntiurakoisijoilla). Konsernin tietohallinnon esitys Jo nykyisessä tilanteessa, jossa kunnossapito on hajaantunut useaa paikkaan, olisi Lappeenranta konsernille kokonaistaloudellisesti hyödyllisintä, että käytössä olisi saman merkkinen sovelluskokonaisuus huoltoon liittyvien korjauksien suunnittelussa ja vikatilanteiden ilmoittamisessa kuten myös dokumenttienhallinnassa. Tilanteessa jossa rakentaminen ja ylläpito keskitetään yhteisiin paikkoihin, tämä on vääjäämätön edellytys toiminnalle. Olemassa olevan levinneisyyden takia Lappeenranta konserni käyttää jatkossa huoltotoimintaan liittyviin kokonaisuuksiin (sisältäen vikailmoitusten jättämisen) ja rakennuspiirustusten hallintaan yhteisiä Hyperdoc ja Huoltokirja -sovelluksia.

14 14 (23) Toimenpiteet Huoltokirja (Huki) ja Hyperdoc sovellusten sopimuksen omistajuus määritellään sen mukaisesti, mihin ratkaisuun Rakennuttamisen ja kunnossapidon selvityksessä eri yksiköiden vastuista päätetään. Siirtämisten varten täytyy tutkia erilaiset sopimuksen siirtämisen mallit, lähtökohtaisena ajatuksena, että huoltohenkilöstön siirtäminen tapahtuu liikkeenluovutuksena ja osana luovutusta siirtyy ko. toiminnan käyttämien ohjelmien käyttöoikeus. Näkökulmana on, että Huoltokirja-sovellusta ei tarvitsisi uudelleen kilpailuttaa. Hyperdocin suhteen tavoitteena on siirtyä pidemmällä tähtäimellä yhteiseen sopimukseen koko Lappeenranta konsernissa (mukaan lukien Eksote). Teknisesti Hyperdocin tapauksessa on todennäköisesti järkevää, että Eksotelle ja Lappeenranta konsernille jäävät omat installaatiot. Mikäli tarvetta tälle ei ole, voidaan siirtyä kokonaan yhteiseen installaatioon. Huoltosovelluksen ja Hyperdocin sopimukselliset ja tekniset asiat selvitetään vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Samalla tehdään suunnitelma ohjelmistojen yhdistämiseksi (myös Hyperdocin, mikäli teknisesti järkevää). Konsernin tietohallinto (Lappeenrannan ja Eksoten tietohallinnot) vastaa sopimuksien yhdistämiseen liittyvistä selvityksistä ja toteutuksista. Koska rakenteelliset uudistukset tapahtuvat jo , lyhyen tähtäimen tehtävä tulee varmistaa, että SATU:n palvelukseen siirtyvät henkilöt voivat edelleen käyttää nykyisin käyttämiään sovelluksia (Huoltokirja + www-lomake ja Tilahallinta-sovellus + www-lomake). Jotta Huoltokirja ja sen päälle rakennettu www-lomake saadaan myös ulkoisten huoltoyhtiöiden käyttöön, joudutaan sovelluksia jakamaan mahdollisesti extranet ratkaisun kautta (netscaler). Tällöin samaa lomaketta voidaan käyttää myös mm. Yritystilan kohteissa. Tämä jakelu tekniikka selvitetään helmikuussa 2015 ja toteutetaan viimeistään maaliskuussa 2015, mikäli tarpeellista. Konsernin tietohallinto (Lappeenrannan ja Eksoten tietohallinnot) käynnistävät teknisen keskustelun Saimaan talous ja tieto Oy:n ja mahdollisesti järjestelmätoimittajien kanssa. Kukin konsernin toimija vastaa siitä, että siirtyvät henkilöt ovat ajoissa Saitan tiedossa, jotta tarvittavat muutokset, esimerkiksi käyttäjätunnuksiin liittyen, voidaan tehdä ja testata. Huoltopyyntöjen palvelutasojen seurantaa varten tulee selvittää, kuinka Huoltokirjaan voidaan määritellä tavoitearvot (SLA), mikäli SATU Oy:n tuottamille huoltotöille tällaiset tavoitearvot määritellään sopimuksissa. Asuntopalvelun osalta pysytään nykyisessä ratkaisussa vikailmoitusten osalta. Kulutuksen seuranta FIMX-sovellus on käytössä kulutuksen seurantaan koskien niin sähkö-, lämpö- kuin vesilukemien keräämistä ja raportointia. FIMX on käytössä Asuntopalvelulla, Yritystilalla ja Tilakeskuksella. FIMX:n lisäksi Tilakeskuksella, Eksotella ja Yritystilalla on käytössä Siemensin Desigo, joilla luetaan alakeskusten (alle puolet luvun piirissä) mittarilukemia. Haasteena Asuntopalvelulla on saada ilmoitettua erityisesti vesimittarien lukemat Lappeenrannan Energia Oy:lle automaattisesti nykyisen käsin tapahtuvan syöttämisen sijaan.

15 15 (23) Konsernin tietohallinnon esitys Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraamisen näkökulmasta FIMX järjestelmää tarvitaan, jotta tiedetään miten paljon yksityisasukkaat ja yritykset kuluttavat resursseja. FIMX on pääsääntöisesti käytetty sovellus konsernissa, joten konsernihallinnon kannalta tavoitteena on laajentaa FIMX:n käyttöä muualle, mikäli tarpeita ilmenee. Toinen vaihtoehto on soveltaa Desigo järjestelmää, jota käytetään yleisellä tasolla kiinteistöjen hallintaan ja valvontaan. Uusia järjestelmiä ei tule enää hankkia. FIMX:n sopimukset ja järjestelmän yleinen hallinnointi tulisi keskittää konsernissa yhdelle taholle, kuitenkin niin, että eri osapuolilla tulee olla mahdollisuus käyttää sovellusta tarpeensa mukaisesti. Toimenpiteet Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuonna 2015 tulee päättää kenelle toimijalle FIMX:n hallinnointi ja kehittäminen siirretään. Samaan aikaan käydään sopimukset läpi FIMXjärjestelmän toimittajan kanssa, tavoitteena keskittää sopimus konsernissa. Selvityksen aikana tarkastellaan, tarvitseeko FIMX-järjestelmää kilpailuttaa, vai voidaanko järjestely tehdä esimerkiksi sopimuksien siirtona, liittyen toiminnan uudelleen järjestelyyn Lappeenranta konsernissa. Sopimuksen konsolidointityötä ohjaa konsernin tietohallinto, kukin toimija osallistuu tähän työhön. Eräs merkittävä tuottavuutta lisäävä tekijä olisi saada rakennettua rajapinta FIMX-järjestelmän ja Lappeenrannan Energia Oy:n käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän välille. Rajapinta voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa yksinkertaisella tiedonsiirtorajapinnalla. Rajapintaa käyttämällä kaikkia tietoja ei tarvitse syöttää enää manuaalisesti vaan tiedot voitaisiin lukea suoraan FIMX:ään. Tietojen laatu todennäköisesti paranee (manuaaliset virheet poistuvat), turha tietojenkeruutyö jää pois ja lisäksi tiedon oikea-aikaisuus paranee. Primääri vastuu rajapinnan toteuttamisesta on tarvitsevilla toimijoilla. Konsernin tietohallinto tukee tässä asiassa Lappeenrannan Energian ja tarvittaessa Lappeenrannan Energian käyttämän järjestelmätoimittajan (CGI) suuntaan. Koska henkilöstön siirtyminen tapahtuu , tulee tähän mennessä varmistaa, että sovellukset ovat nykyisten käyttäjien käytettävissä riippumatta siitä missä he työskentelevät siirron jälkeen. Tätä varten konsernin tietohallinto koordinoi tilanteen tekniseltä kannalta niin, että sovellukset voidaan jaella kaikille käyttäjille muutoksen jälkeenkin. Saita toteuttaa tarvittaessa myös tunnuksien luomisia jne. Operatiivisten toimijoiden vastuulla on ilmoittaa Saitalla FIMX-järjestelmää käyttävät henkilöt. Kiinteistöautomaatio / -valvonta Konsernissa on käytössä pääsääntöisesti Siemensin toimittama Desigo järjestelmä niissä yksiköissä, joissa on harjoitettu kiinteistöjen hallintaa ja valvontaa. Desigoa käyttävät Tilakeskus, Yritystila ja Eksote. Eksotella on Desigon lisäksi käytössä Visonik palvelin, johon kytkeytyy osa Eksoten käyttämistä BPS alakeskuspalvelimista. Desigo ja Visonik toimivat integroidusti keskenään.

16 16 (23)

17 17 (23) Konsernin tietohallinnon esitys Kiinteistöjen hallinta ja valvonta on lähtökohtaisesti rakennuttamiseen ja ylläpitoon keskittyvien yksiköiden vastuulla. Tietoteknisestä näkökulmasta painotus liittyy erityisesti rakennuttamiseen (uudisrakentaminen tai suuret peruskorjaukset), koska tietoteknisiin järjestelmiin liittyy valintoja ja asennuksia tehdään yleensä juuri näissä kohdin. Kunnossapito linkittyy asiaan siltä osin miten hallinta- ja valvonta laitteiden käytöstä, konfiguroinnista ja ylläpidosta on sovittu kiinteistöjen omistajan, rakennuttajan tai ylläpitävän tahojen kesken. Kiinteistöjen hallinta ja valvonta sovellukset ovat sulautettuja ohjelmistoja, jotka toimivat määritellyssä tarkoituksessa, jolloin näiden tietojärjestelmien integroituminen muihin järjestelmiin, osaksi jotakin kokonaisvaltaisempaa prosessia, ei ole todennäköistä. Näin ollen näiden valvonta ja hallinta ohjelmistojen osalta hyödyksi tulee lähinnä samojen järjestelmien käyttäminen, yhdenmukaisilla sopimuksilla, Lappeenranta konsernissa. Lähtökohtaisesti näyttää siltä, että näiden hallinta- ja valvontajärjestelmien omistajuus säilytetään kiinteistöjä rakennuttavilla / hallinnoivalla toimijoilla (Tilakeskus, Yritystila ja Eksote). Konsernitasolla sopimukset kannattaa yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Tilakeskuksen Desigo palvelusopimus on uudistumassa vuoden 2015 alkupuoliskolla. Toimenpiteet Sopimuksen konsolidointityötä ohjaa konsernin tietohallinto, kukin toimija osallistuu tähän työhön. Tavoitteena on uudistaa sopimus vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Huolimatta siitä, että valvonta- ja hallintajärjestelmien omistajuus säilyisi kiinteistöjä rakennuttavilla / hallinnoivilla toimijoilla, voi rakennuttamisen ja kunnossapidon rakenneuudistus yhtiöihin johtaa tilanteeseen, jossa ainakin osa valvonta- ja hallintajärjestelmiä käyttävistä henkilöistä siirtyy yhtiön palvelukseen. Näissä tapauksissa näille henkilöille (primääristi Asuntopalvelu ja SATU) täytyy mahdollistaa oikeus käyttää hallinta- ja valvontajärjestelmien www-käyttöliittymiä. Tämä täytyy huolehtia niin, että käyttäjätunnukset ja oikeudet ovat valmiina Vastuu asian hoitamisesta on yksiköillä. Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Piirustuksien ja muiden tietojen hallinnointi voidaan jakaa kahteen osaan: a) rakennuttamisen aikainen dokumentaatio ja rakennuttamisen aikainen projektin hallinta sekä b) kunnossapidon aikainen dokumentaatio. Rakennuttaminen on määrämuotoinen ja määräkestoinen projekti kun taas kunnossapito ulottuu kiinteistön koko elinkaaren ajaksi. Rakennuttamisen aikainen dokumentaatio luo pohjan kiinteistön elinkaaren aikaiselle kunnossapidon, peruskorjauksien, ja muutostöiden dokumentaatiolle. Lappeenranta konsernissa on useassa eri yksikössä käytössä Hyperdoc mm. rakennusten ylläpidollisiin tarpeisiin (pohjapiirustukset, rakennekuvat jne.) liittyvien dokumenttien säilyttämiseen. Kaikki toimijat käyttävät lisäksi verkkolevyjä dokumenttien tallentamiseen. Lisäksi Asuntopalvelu tulee jatkossa tallentamaan dokumentit M-Files dokumenttienhallinta- ja

18 18 (23) arkistojärjestelmään. Lisäksi Asuntopalvelulla ja Yritystilalla on ollut käytössään projektipankkisovellus Buildercom. Tämän lisäksi konsernin toimijoilla on SaaS-palveluina (sovellukset hankittu avaimet käteen palveluostona) seuraavat verkkopalvelut: RT-kortisto, ST-kortisto, RTnet, KHnet sekä LVInet. Näiden osalta konsernissa on yhteinen sopimus. Piirustusten tuottamiseen tilakeskuksen käytössä on Autocad ja Revit. Eksotella on käytössä joitain yksittäisiä Autocad lisenssejä. Tilakeskuksella on lisäksi käytössään Haahtela Oy:n Wintaku-sovellus rakentamisen kustannusarvioiden laskentaan. Konsernin tietohallinnon esitys Rakennuttamistoimintaan liittyen Lappeenranta konsernilla tulee olla käytössään rakennusprojektin projektinhallintaohjelmisto, joka toimii kiinteistön rakennuttamisen aikana dokumenttien työstämisen työympäristönä, tiedon jakamisen ympäristönä, dokumenttien tallennusalustana sekä kiinteistön rakennuttamisen aikaisena tehtävien hallintaympäristönä. Kaikkien rakentamisen kannalta tarvittavien osapuolien (rakennuttaja, urakoitsija, alihankkija, rakennusvalvonta jne.) tulee omata pääsy projektihallintaohjelmiston työtilaan. Rakennuttamisen aikaiseen projektihallintaan voi olla käytössä myös malli, jossa ulkoinen rakennuttaja tarjoaa kohde kohtaisen projektihallintaratkaisun. Kohteen luovutuksen yhteydessä urakoitsija luovuttaa materiaalit Lappeenranta konsernille. Rakennushankkeen aikainen kustannusseuranta tulee toteuttaa siten, että tilaajalla ja investoinnin rahoittajalla on ajantasainen tieto jatkuvasti saatavilla rakennushankkeen kustannusten toteumasta. Projektinhallintaohjelmistoa ei ole tarkoitettu pysyväisluonteisen dokumentaation tallentamiseen. Kun rakennus valmistuu, tulee rakentamisen aikaiset dokumentit siirtää lopulliseen, pitkäaikaiseen säilytyspaikkaan. Tavoite on jatkossa viedä nämä materiaalit konsernin mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöön tulevaan sähköisen dokumenttienhallinnan ja arkistoinnin ratkaisuun. Koska dokumenttienhallinnan ja sähköisen arkistoinnin tietojärjestelmän kilpailutus on vasta käynnistymässä vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, joudutaan väliaika toimimaan nykyisten ohjelmistojen ja käytäntöjen puitteissa. Näiden mukaisesti dokumentit viedään Hyperdociin tai verkkolevyille. Verkossa toimivien palveluiden suhteen suurin määräävä tekijä on kyseisten palveluiden käyttötarve. Teknisesti ympäristöt tulevat palveluntuottajalta verkosta, jolloin ne eivät työllistä / kuormita tietohallintoja. Kokonaisvaltaisesti olisi hyödyllistä jos näiden palveluiden hankinta toteutettaisiin konsernitasoisena sopimuksena. Toimenpiteet Tällä hetkellä Lappeen Rakennuttaja Oy:llä ja Yritystilalla on käytössään Buildercom -järjestelmä. Koska jatkossa rakennuttamistoiminta keskittyy Lappeen Rakennuttaja Oy:lle, tulee nykyinen Buildercom hankintasopimus käydä läpi ja varmistaa, että sovellusta voidaan käyttää kaikissa Lappeenranta konsernin rakennuttamishankkeissa kaikkien osapuolten kesken. Lappeen Rakennuttaja Oy:n vastuulla on käydä nykyisen sopimuksen mahdollisuudet läpi. Konsernin

19 19 (23) tietohallinto tutkii tämän pohjalta konsernitasoisen hankinnan tarvetta. Selvitys tehdään vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Verkossa toimivien RT-kortisto,, RTnet, KHnet sekä LVInet palveluiden suhteen sopimus on tällä hetkellä Tilakeskuksella, mutta laskutus on mennyt suoraan toimittajalta yhtiöille. ST-kortistosta on oma sopimus Sähköinfon kanssa ja sitä hallinnoi Tilakeskus. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käydään läpi konsernin verkkopalveluihin liittyvät sopimukset konsernitason näkökulmasta ja mietitään mikä on oikea taho omistamaan sopimukset. Sopimuksien läpikäyntiä koordinoi konsernin tietohallinto. Rakennushankkeen aikainen kustannusten seurantaan (raportit) tulee varmistaa pääsy hankkeen tilaajalle sekä investoinnin rahoittajalle. Vastuu siirtymävaiheen ratkaisun suunnittelusta on Asuntopalvelulla / Lappeen Rakennuttaja Oy:llä. Jatkossa raportointi yhtenäistyy, kun yhteiset taloushallinnon sovellukset otetaan käyttöön myös Asuntopalvelun sekä Lappeen Rakennuttajan puolella. Muutoksen yhteydessä täytyy varmistaa, että siirtyvällä henkilökunnalla (henkilöstöä siirtyy SATUun), tulee jatkossakin olla päästy RTnetiin, KHnetiin ja LVInetiin Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset Vuokralaskutus liittyy tämän selvityksen kohtaan Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut niiltä osin kun puhutaan laskuttamisesta ja laskuttamiseen käytettävistä tietojärjestelmistä. Konsernin eri toimijoilla on erilaiset lähtötilanteet laskuttamisen suhteen. Asuntopalvelu suorittaa yksityishenkilöiden vuokralaskutusta (laaja asiakaskunta), Yritystila suorittaa yritysasiakkaiden laskuttamista (suppeampi asiakaskunta). Eksote puolestaan ei vuokraa omia tilojaan ulkopuoliselle vaan Eksoten näkökulmasta oleellisempaa on vuokratilojen käytön minimointi ja omien tilojen (keskussairaala) käytön optimointi. Eksotelle on sisäisen laskennan näkökulmasta tärkeää myös hoitaa sisäinen kustannuslaskenta mahdollisimman oikein mm. kustannusten vyöryttämisen näkökulmasta. Konsernin tietohallinnon esitys Vuokraustoimintaa tapahtuu pääsääntöisesti Asuntopalvelussa, Yritystilassa ja Tilakeskuksessa. Tilakeskus käyttää vuokrasopimuksien hallintaan ja vuokralaskutusaineiston muodostamiseen KOKI-järjestelmää ja myyntireskontrana Intime-järjestelmää. Asuntopalvelu käyttää vuokrien hallintaan ja myyntireskontraan Maestron järjestelmää. Yritystila käyttää vuokralaskutukseen ja myyntireskontraan Intime-järjestelmää, laskutuksen tekee Saitan henkilöstö. Konsernihallinnon näkökulma talousjärjestelmiin (liittyen mm. laskutukseen) on esitetty tämän selvityksen kohdassa Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto. Yritystila Oy:n ja Tilakeskuksen vuokrasopimuksien ja vuokralaskutusaineiston hallinnan tulisi tapahtua yhteisessä järjestelmässä. Tilakeskuksen käytössä on KOKI-järjestelmä, joka on rakennettu tämän tyyppistä toiminnallista tarvetta varten. Asuntojen ja rakennusten vuokraustoiminta on Asuntopalvelun ydintoimintaa ja täten Asuntopalvelulla tulee olla kyseiseen toimintaan parhaiten soveltuvat työkalut. Myös

20 20 (23) vuokravalvonta ja myyntireskontratoiminnot tulee säilyttää Asuntopalvelun omalla vastuulla. Tästä johtuen KOKI-järjestelmää ei tulla ottamaan käyttöön Asuntopalvelussa, vaan Asuntopalvelun tulee määritellä ja kilpailuttaa toimintaa parhaiten tukeva järjestelmä. Asuntopalvelun tulevan vuokraustoimintaa tukevan järjestelmän tulee integroitua Intime järjestelmään kirjanpidon osalta. Toimenpiteet Tilakeskuksen ja Yritystilan laskutusprosessit tulee kuvata ja varmistaa, että laskutus hoidetaan sähköisesti. Laskutuksen vastuuhenkilöt tulee varmistaa. Satu Oy:n ja sen alihankkijoiden huoltotöiden sekä niiden yhteydessä hankittavien materiaalien laskutus kiinteistön omistajalta tulee myös suunnitella neuvoteltavien palvelusopimusten mukaisesti. Huoltopalveluiden laskutus tulee voida kohdistaa rakennuksittain esim. muistiotositteiden avulla. Vastuu laskutusprosessien kuvaamisesta on laskuttavilla yksiköillä yhteistyössä konsernihallinnon Controller tiimin, Saitan ja konsernin tietohallinnon kanssa. Henkilöiden siirron yhteydessä täytyy varmistaa, että henkilöillä on mahdollisuus uudessa organisaatiossa käyttää nykyisiä tietojärjestelmiä. Vastuu asian varmistamisesta on toimintayksiköillä. KOKI-järjestelmän soveltuvuudesta Yritystilan tarpeisiin tehdään erillinen selvitys, johon osallistuvat Yritystila, Tilakeskus sekä konsernin tietohallinto. Selvitystyön käynnistämisen vastuu on tietohallinnolla. Tarkemmat vastuut kiinnitetään selvitystyön alussa. Selvitys valmistuu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta Kiinteistöomaisuuden hallintaa on tehty konsernissa monin tavoin. Tilakeskuksella ja Asuntopalvelulla on käytössä kaupalliset, tätä tarkoitusta varten tehdyt, sovellukset (Koki, Maestro Expera). Eksotella on käytössä itse tehty räätälöity Tilahallintasovellus, jota Eksote käyttää myös sisäisen tilatehokkuuden ja vuokrien jyvittämisen ja vyörytyksien järjestelmänä. Käyttöomaisuuden kirjanpitoon käytetään pääsääntöisesti Intimen KOM-moduulia, pois lukien Asuntopalvelu, joissa käytössä on Maestron tuote. Konsernin tietohallinnon esitys Eri toimijoilla voi olla erilaisia tarpeita Kiinteistörekisteritietoon liittyen. Joillakin toimijoilla kiinteistörekisteri kytkeytyy vuokraamisen toimintoihin (Asuntopalvelu, Tilakeskus) ja joillakin toimijoilla (Eksote) kiinteistörekisteri on enemmän sisäiseen tilatehokkuuteen ja tilojen optimointiin liittyvä kokonaisuus. Erilaista tarpeista johtuen, nykyisistä järjestelmistä ei ole välttämättä löydettävissä mitään synergiahyötyjä konsernitasolla. Yritystilan ja Tilakeskuksen osalta tilahallintasovelluksia tulee yhtenäistää. Järjestelmien harmonisointi liittyy tämän raportin kohtiin Taloushallinto, palkka- /henkilöstöhallinto sekä ostolaskut ja Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset.

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Väliraportti Henkilöstötyöryhmä

Väliraportti Henkilöstötyöryhmä Väliraportti 30.11.2016 Henkilöstötyöryhmä Henkilöstötyöryhmä Jäsenet Keijo Siiskonen, puheenjohtaja, Eksote Tuija Voutilainen, JUKO Jaana Rautiainen, Pardia Kaija Kiiski, TEHY/KoHo Mari Soininen, Jyty/Kunta-alan

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista.

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. 1(5) PUI TESOPIMUS Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. xx.04.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Tiera Palvelunhallinta -ratkaisu Jyri Lehtonen Liiketoimintapäällikkö Tiera Käyttäjäpalvelut 044 9072464 jyri.lehtonen@tiera.fi Tiera

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016

AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA tulee, oletko valmis?! Juha Taipale, Asianajajapäivät 2016 AIPA mikä se on? Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmä (AIneistoPAnkki ) Tulee

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi

Ravinto- ja siivouspalvelut. Valtuustoseminaari Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus Siun sote, väliaikainen valmistelutiimi Ravinto- ja siivouspalvelut Valtuustoseminaari 17.3.2016 Hannele Portman Joensuun kaupunki, tekninen keskus, väliaikainen valmistelutiimi 31.3.2016 1 Palvelutuotannon kokonaisuus tällä hetkellä Ravinto-

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä

Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI Hallinnon ohjaus 07.10.2009 Dnro 521/03/2009 Valtiokonttorin Hallinnon ohjauksen järjestämien palvelujen siirto yliopistoille niiden irtaantuessa budjettitalouden piiristä VALTIOKONTTORI

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA

25.9.2014. Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA 25.9.2014 Viite: HANKINTAILMOITUS YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TALOUSHALLINNON JÄRJESTELMÄKOKONAISUUDEN HANKINNASTA Vastaukset kysymyksiin Kysymys: Sisältyykö hankinnan kohteeseen myös osto- ja

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle

Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle Sosiaali- ja terveyslautakunta 75 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2 26.01.2016 Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle

Lisätiedot

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön

Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Päätelaitepalvelu VALTTI valtionhallinnon henkilöstön käyttöön Tuotevastaava Jyrki Lehtonen & Projektipäällikkö Jouni Tiainen, Valtori Valtio Expo 17.5.2016 Päätelaitepalvelu VALTTI Tuotevastaava Jyrki

Lisätiedot

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015

Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen. Mia Räikkönen 19.5.2015 Hankinnat hallintaan Tilhaa hyödyntäen Mia Räikkönen 19.5.2015 Esityksen sisältö Hankintatoimen organisointi Verohallinnossa Mihin hankintoihin Tilhaa hyödynnetään Tilhan tuomat hyödyt Miten tästä eteenpäin

Lisätiedot

Puhepalveluiden kehittäminen

Puhepalveluiden kehittäminen m Alueiden ja hallinnon kehittäm Hallinnon, alu e k e h it y k s e n j a s is äis e n t u r v allis u u d e n inis t e r iö. Puhepalveluiden kehittäminen Kihlakuntien puhepalvelut kihlakunta? puhepalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus

PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-YMPÄRISTÖPALVELUT tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 30.9.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen PKS neuvottelukunta päätti 12.2.2008, että pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja viemärilaitostoiminnot

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SOPIMUS KUSTANNUSTEN JAKAMISESTA JOENSUUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolet ovat Joensuun kaupunki,

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka. Versio: 1.

SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka. Versio: 1. SIILINJÄRVEN KUNTA SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Ruoka- ja ravintolapalvelujen Aromi-tietojärjestelmän yhteiskäytön politiikka Versio: 1.0 24.11.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 1.1 Kohderyhmä... 1 1.2 Versio-,

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN VALMISTELURYHMÄN PERUSTELUMUISTIO LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN TUKIPALVELUKESKUKSEN PERUSTAMINEN 1. Tausta Tukipalvelutoiminnassa tehtävä yhteistyö ja yhteisen tukipalvelukeskuksen perustaminen ovat keskeinen

Lisätiedot

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset

TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset TTA-PASin etenemissuunnitelma ja kustannukset Saara Värttö, TTA-PAS koordinaattori, saara.vartto@csc.fi Pitkäaikaissäilytyksen keskustelutilaisuus 10.4.2013 Pitkäaikaissäilytys tutkimuksen tarpeisiin TTA-PAS-hankkeella

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö

Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa, koulutuspäällikkö Veijo Notkola Matti Tuusa Mona Särkelä Arviointi- ja koulutusyksikkö 20.4.2011

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään

Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Botnia Mill Service Laitostietojen siirto SAP-järjestelmään Pasi Seppänen 21.4.2016 Seuraavilla sivuilla on käyty lävitse tyypillisiä tilanteita ja huomioitavia asioita, joita tulee esiin investointihankkeissa.

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa OTM:n hankkeen yhteistyö muiden hankkeiden kanssa Opintohallinnon tietojärjestelmän käyttö- ja kehityspalveluita tuottavan inhouse yrityksen perustaminen Kati Kettunen, palvelujohtaja Opetus- ja opintopalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ

KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ KAUPPAKIRJA RAKENNUKSEN MYYMISESTÄ 1. OSAPUOLET MYYJÄ Helsingin kaupunki jota edustaa kiinteistölautakunta y-tunnus: 0201256-6 PL 2200 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä OSTAJA Roslund Hietalahti

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 6215/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 350 Asianro 6215/10.03.02.04/2015 Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin Konserniohjausjohtaja Janne Airaksinen Omistajaohjaus

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot