Loppuraportti 1 (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti 1 (23) 30.1.2015"

Transkriptio

1 Loppuraportti 1 (23) Lappeenrannan kaupunkikonsernin rakennuttamiseen ja kiinteistöhuoltoon liittyvien tehtävien organisaatiomuutosten tietotekniikkanäkökulmasta huolehtiminen LOPPURAPORTTI Työryhmän jäsenet Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjassa työryhmään nimetyt henkilöt: Suihko Toni, puheenjohtaja. Lappeenrannan kaupunkikonserni ja Eksote Mikkonen Juuso, sihteeri, tietohallinto Villanen Janne, tekninen toimi Kuukka Petri, Asuntopalvelu Oy /Lappeen Rakennuttaja Oy Levänen Petri, Saimaan Tukipalvelut Oy Työryhmän puheenjohtajan pyynnöstä työryhmän työskentelyyn pyydettiin mukaan: Paappanen Jani, Yritystila Hämäläinen Timo, Yritystila Koponen Ilpo, Tilakeskus Leskinen Helena, Tilakeskus Kylliäinen Seppo, Tilakeskus Vallius Aila, Tilakeskus Pokkinen Antti, Tilakeskus Oksman Pekka, Tilakeskus

2 2 (23) JOHDANTO Lappeenrannan kaupunkikonsernin ( Lappeenranta ) Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen esityksestä kaupunginjohtaja Kimmo Jarva nimesi työryhmän selvittämään käynnissä olevan rakennuttamisen ja kunnossapidon keskittämisen kokonaisuutta tietotekniikan näkökulmasta tekemällään päätöksellään (kts. liite 1). Päätöksen mukainen tavoite tämän ryhmän työskentelylle ja lopputulokselle: Toistaiseksi keskusteluissa ei ole huomioitu muutoksesta aiheutuvia tietoteknisiä vaikutuksia. Huomioitavia asioita ovat muun muassa materiaalihallinnon (tilaus- ja toimitusjärjestelmät, toiminnanohjaus, kiinteistöjen hallinnointiohjelmistot, vikatilanteiden korjauksen hallinnointi (tilaus ja seuranta) sekä taloushallinto ja raportointi. Asia erityisen tärkeä, koska hankintatoimen ja varastohallinnassa tapahtuvien muutoksien (varastohallinta siirtyy Eksotelle) takia materiaalihallinnon tietojärjestelmät ovat muutenkin muutoksen alla. Lisäksi tulee varmistaa, ettei konserniin synny useita päällekkäisiä järjestelmiä ja että viimeistään tässä vaiheessa yhdenmukaistetaan järjestelmiä mahdollisten päällekkäisyyksien osalta. Työryhmän tulee tehdä esitys organisaatiomuutoksen aiheuttamista järjestelmävalinnoista ja esittää alustava suunnitelma järjestelmien käyttöönotosta. Työryhmän loppuraportin tulee olla valmiina TYÖRYHMÄN KESKEISIMMÄT ESITYKSET Talous-, palkka- ja henkilöstöhallinto Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n sekä Lappeen Rakennuttaja Oy:n talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmänä toiminut Maestron tuote korvataan Saimaan Talous ja Tieto Oy:n tarjoamilla ratkaisuilla. Ensivaiheessa siirretään Lappeen Rakennuttajan kirjanpito Intime järjestelmään, jotta rakennuttamishankkeiden aikainen kulujen seuranta mahdollistuu Intime järjestelmän kautta sekä nykyisten raportointisovellusten avulla. Siirron tulee olla toteutettuna Vastuu asian edistämisestä on Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:llä yhteistyössä Saimaan Talous ja Tieto Oy:n kanssa. Konsernin tietohallinto tukee muutoksen läpiviennissä tarvittaessa. Vikailmoitukset Vikailmoituksiin / huoltotilauksiin käytetään tällä hetkellä eri sovelluksia. Asuntopalvelun osalta toimintaa jatketaan entisillä ratkaisuilla toistaiseksi. Yritystilan, Eksoten ja Talikeskuksen osalta vikailmoitukset keskitetään Huki (huoltokirja) sovellukseen ja sen yhteyteen rakennettuun www-lomakkeeseen, jotta Saimaan Tukipalvelut Oy:n osalta päästään yhteen järjestelmään huoltotilausten osalta. Huki:n soveltuvuus ja sopimustekniset asiat varmistetaan konsernin tietohallinnon ja toimintayksiköiden yhteistyötä.

3 3 (23) Kiinteistöautomaatio ja -valvonta Konsernissa on käytössä Siemensin Desigo tuoteperheen kiinteistöautomaatiojärjestelmä sekä Tilakeskuksella, Lappeenrannan Yritystila Oy:llä sekä Eksotella. Kaikilla kolmella on omat sopimukset, joiden yhdistämisen osalta tulee käydä sopimusneuvottelut Siemensin kanssa. Vastuu sopimusneuvotteluiden läpiviennistä on konsernin tietohallinnolla toimintayksiköiden avustuksella. Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Projektinhallintasovellusten osalta Lappeen Rakennuttaja Oy:llä ja Yritystila Oy:llä on ollut käytössään BUildercom projekti- / dokumenttipankki. Rakennuttamishankkeiden keskittyessä Lappeen Rakennuttaja Oy:lle, otetaan kilpailutettu projektipankki yhteiseen käyttöön sopimusten niin salliessa. Vastuu sopimusasioiden selvittämisestä on Lappeen Rakennuttaja Oy:llä konsernin tietohallinnon tukemana. Rakennushankkeen jälkeiseen dokumenttienhallintaan käytetään yleisesti konsernin eri puolilla Hyperdoc järjestelmää. Hyperdocin sopimukset tarkastellaan läpi ja tarvittaessa yhdistetään konsernitasoiseksi sopimukseksi. Vastuu selvityksestä on konsernin tietohallinnolla. Vuokrasopimukset ja -laskutus Vuokrasopimusten hallinnassa on myös eroavaisuuksia toimintayksiköiden välillä. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n tulee määritellä oman toiminnan kannalta keskeiset toiminnallisuudet, jotta asunnonvuokraustoimintaa voidaan kehittää mm. asukasvalintaprosessin osalta. Asuntopalvelu tulee korvaamaan nykyisen Maestro järjestelmän uudella kilpailutettavalla järjestelmällä. Samassa yhteydessä talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon osuudet siirretään konsernin yhteisiin tietojärjestelmiin. Yritystila Oy:n sopimusten hallinta viedään Tilakeskuksen kanssa samaan järjestelmään, mikäli selvityksen jälkeen Tilakeskuksen käytössä oleva Koki järjestelmä todetaan soveltuvaksi myös Yritystilan käyttöön. Koki järjestelmää tullaan samalla kehittämään siten, että ulkoinen vuokralaskutus voidaan toteuttaa jatkossa sähköisesti. Vastuu selvityksen käynnistämisestä on konsernin tietohallinnolla. Kiinteistöomaisuuden hallinta Kiinteistöomaisuuden hallinnan kannalta keskeistä on päästä yhteneväisiin raportointikäytänteisiin ja systemaattiseen kulujen ja tuottojen seurantaan. Nykyisellä toimintamallilla tiedot ovat saatavissa pirstaleisesti eri tietolähteistä ja tiedon koostaminen vaatii manuaalista tietojen keräämistä ja raporttien muodostamista. Kappaleessa Prosessien kehittämisellä saavutettava tuottavuuspotentiaali on kuvattu tätä aihealuetta tarkemmin. Konsernin tietohallinto edistää selvitystyötä, jonka puitteissa päätetään, tarvitaanko konserniin yhteinen työkalu kiinteistöomaisuuden hallintaan.

4 4 (23) TYÖSKENTELYMALLI NYKYTILA Työryhmään oli päätösasiakirjassa nimetty Lappeenranta konsernin tietohallinnon, Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ( Eksote ), teknisen toimen sekä Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n / Lappeen Rakennuttaja Oy:n ( Asuntopalvelu ) ja Saimaan tukipalvelut Oy:n ( SATU ) edustajat. Ensimmäinen kokous järjestettiin tällä osallistujajoukolla Kokouksen sisältöä valmisteltiin työryhmän puheenjohtajan ja sihteerin toimesta kategorisoimalla tilojen rakennuttamiseen ja kunnossapitoon liittyvät tietojärjestelmät osakokonaisuuksiin. Ensimmäisessä kokouksessa kartoitettiin työryhmän tiedossa olevat tietojärjestelmät vastaavien kategorioiden alle. Ensimmäisen kokouksen yhteydessä päätettiin laajentaa työryhmän kokoonpanoa Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen ( Tilakeskus ) ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n ( Yritystila ) edustajilla. Tässä yhteydessä työryhmä päätti jättää Lappeenrannan Energia Oy:n tämän tarkastelun ulkopuolelle Lappeenrannan Energia Oy:n ( Energia ) toiminnan ja ICT-järjestelmien ominaisluonteen takia (tästä syystä Energia edustajia ei pyydetty työryhmään). Työryhmä kokoontui laajennettuna Laajennettu työryhmä tarkensi ensimmäisessä kokouksessa laadittua tietojärjestelmä kartoitusta. Työryhmä työskentelyn välissä kokouksen sihteerin sovittiin tietojärjestelmäkartoituksen kasaaminen JHS 179 mukaiseen kuvausformaattiin (kts. liite 2). Työryhmän toisen kokouksen yhteydessä päätettiin, että työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri laativat kartoituksen pohjalta työryhmän loppuraportin suosituksineen ja päätöksineen. Loppuraportti katselmoitiin työryhmän toimesta , jonka jälkeen raportti viimeisteltiin ja toimitettiin luettavaksi työryhmään osallistuneille. Lappeenrannan kaupunkikonserniin, jonka yhteyteen lasketaan kuuluvaksi asiayhteyden takia tässä tapauksessa myös Eksote, käytössä on lukuisia erilaisia tietojärjestelmiä eri käyttötarkoituksiin. Tietojärjestelmien nykytilanne kartoituksessa paljastui, että konsernissa on käytössä a) saman merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty yhteisesti, b) saman merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty erillisesti ja c) eri merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty erillisesti Tietojärjestelmät jaettiin seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1. Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut 2. Materiaali- ja varastonhallinta 3. Vikailmoitukset 4. Kulutuksen seuranta

5 5 (23) 5. Kiinteistöautomaatio / -valvonta 6. Projektihallintasovellukset / piirustusten tai muiden tietojen hallinnointi 7. Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset 8. Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta 9. Kulunvalvontasovellukset ja muut sovellukset Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut Taloushallinto: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Intime Plus Saita Oy Eksote Intime Plus Saita Oy Yritystila Intime Plus Saita Oy SATU Intime Plus Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Palkkahallinto: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Personec F.K Saita Oy Eksote Personec F.K Saita Oy Yritystila Personec F.K Saita Oy SATU Personec F.K Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Ostolaskut: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Basware IP Saita Oy Eksote Basware IP Saita Oy Yritystila Basware IP Saita Oy SATU Basware IP Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Maksuliikenne: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Basware ML Saita Oy Eksote Basware ML Saita Oy Yritystila Basware ML Saita Oy SATU Basware ML Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro *1) Asuntopalvelu tarkastelee tällä hetkellä käytössä olevan Maestro-tietojärjestelmänsä vaihtamista.

6 6 (23) Materiaali- ja varastonhallinta Materiaali- ja varastonhallinnan suhteen Lappeenranta konsernissa on käynnissä uudistus, jossa varastonhallinta toiminta siirretään kokonaisuudessaan Eksoten alaiseksi toiminnaksi alkaen. Perusteluna muutokselle on se, että suurin osa materiaalihankinnoista ja niihin liittyvistä varastonhallinnasta on sote-materiaaleja. Rakentamiseen liittyen materiaalihankinnat tehdään rakennuttamisen yhteydessä, ei erillisinä kilpailutuksina tai hankintoina. Näille materiaaleille ei ole ollut tarvetta keskitetylle varastohallinnalle. Kiinteistöjen hoitoon tarvittavat materiaalit on hankittu suoraostoina kilpailutetuista rautakaupoista. Näille materiaaleille ei ole ollut tarvetta keskitettyyn varastohallintaan. Lappeenrannan käytössä on ollut Sonet-tietojärjestelmä ( Sonet ) materiaalien hallinnointiin (nimikehallinta, tilaukset) sekä varastonhallintaan. Koska Lappeenrannan alainen Etelä-Karjalan Hankintapalvelut on kilpailuttanut sote-materiaalit, on Sonetissa pääsääntöisesti ollut sotetoiminnan nimikkeistöjä. Tämän lisäksi Sonetissa on ollut jonkin verran tekniseen toimeen liittyviä nimikkeitä, jotka on kilpailutettu erillisesti, nimikkeet on viety Sonettiin mutta materiaalit on toimitettu sopimustoimituksena suoraan tarvitsevalle yksikölle ilman varastohallintaa. Eksote on kilpailuttanut Sonetin tilalle uuden tietojärjestelmän (NeMo) vuoden 2014 aikana. Eksote tulee ottamaan NeMon käyttöön koko toiminnassaan mennessä. Koska Sonet siirtyy Eksoten vastuulle tapahtuvan siirron yhteydessä, tulee Eksote korvaamaan Sonetin NeMolla ja ajamaan Sonetin kokonaisuudessaan alas. Sote materiaali- ja varastohallinnon siirtyessä Eksoteen, ei Lappeenrannalle jää varastohallinnoitavia nimikkeitä kuin yksittäisiä kappaleita, joiden hallinnointiin ei tarvita erillistä varastojärjestelmää alkaen. Lähtökohtaisesti Lappeenrannan kaupungin, Tilakeskuksen, Yritystilan, SATU:n ja Asuntopalveluiden toiminnassa ei ole tarvetta jälkeen keskitettyä nimikehallintaa. Vikailmoitukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus Huki 04 (Huoltokirja) ja www -lomake Huoltokirjassa hallinnoidaan huoltokohteiden määräaikaisia tai tilannepohjaisia huoltoja. Vikailmoittajille annetaan oikeuksia Huoltokirjan yhteyteen toteutetulle wwwpohjaiselle vikailmoituslomakkeelle. Eksote SBM (Serena Business Manager) alustalla toteutettu sovellus, jonka päälle on rakennettu www-lomake. Vikailmoittaja voi jättää vikailmoituksen wwwlomakkeen kautta. Käytössä Keskussairaalassa ja Armilassa.

7 7 (23) Yritystila Puhelin ja sähköposti, suunnitteilla www-lomake nettisivuille SATU Ei mitään Asuntopalvelu Maestro Expera *2) (https://asuntoekstra.lappeenranta.fi) Ekstranetin kautta asiakas sekä kiinteistöhuolto voi jättää vikailmoituksia korjauspyyntölomakkeella *2) Asuntopalvelu on luopumassa järjestelmästä Kulutuksen seuranta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus FIMX Kulutuksen seuranta Eksote Ei erillistä Käytetään kiinteistöautomaation / - valvonnan ohjelmistoja joissain tapauksissa. Yritystila FIMX SATU Ei mitään Asuntopalvelu FIMX Kulutuksen seuranta ja määräaikaistyöt (kiinteistöhuoltoyritykset) Kiinteistöautomaatio / -valvonta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Siemens Desigo 2. Computec 3. Schneider 1. n. 90 kohdetta. Oma sopimus ja lisenssi 2. Armilan sairaala ja mielenterveyskeskus 3. Kauppahalli, kaupungintalo, musiikkiopisto ja raatihuone Eksote Siemens Desigo ja Siemens Oma sopimus ja lisenssi Visonik Yritystila Siemens Desigo Oma sopimus ja lisenssi SATU Asuntopalvelu Ei mitään 1. Lonix 2. Teamviewer etähallintaohjelma 1. Vesimittaukset, käytössä vasta parissa kohteessa. 2. Teamviewer käytössä 7 kohteessa

8 8 (23) Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Piirustusten tai muiden tietojen hallinnointi Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Hyperdoc, verkkolevyt, paperiarkistot 2. Autocad, revit 3. Wintaku 4. RT-kortisto, ST-kortisto, RTnet, KHnet ja LVInet 1. Hyperdoc toimii alustana erilaisten dokumenttien kuten pohjapiirustuksen tallentamiseen. Dokumentit näkyvät myös Huoltokirjaan. 2. Autocad suunnitteluohjelmisto. 3. Wintaku kustannuslaskenta 4. Rakennustiedon yhteissopimus, myös yhtiöiden Eksote Yritystila 1. Hyperdoc, verkkolevyt ja paperiarkistot. 2. Autocad 1. Buildercom 2. Hyperdoc, verkkolevyt käytössä. 1. Eksoten käytössä oleva tilahallintasovellus käyttää Hyperdocissa olevia pohjapiirustuksia siihen, että yksiköt voivat hallita omia tilojaan järjestelmässä. 2. Yksittäisiä Autocad lisenssejä 1. Kilpailutettu rakentamishankkeittain 2. Rakennuspiirustukset SATU ATOP toiminnanohjaus Siivouspalveluiden toiminnanohjaus, rakennusten piirustukset nähtävillä ATOPssa. Asuntopalvelu 1. Buildercom 2. DVTDM (skannatut rakennuspiirustukset) 3. M-Files 1. Lappeen Rakennuttajan sopimus. Buildercom on rakennuttamisen aikainen rakennusprojektin ja siihen liittyvien dokumenttien hallinta. 2. DVTDM korvautunee M- Filesilla tulevaisuudessa. 3. M-Files dokumenttienhallintajärjestel män käyttöönotto menossa. Projektinhallintasovellukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Planman 1. Planman 2. Wintra työtilat projektinhallintasovellus

9 9 (23) Eksote Yritystila SATU Asuntopalvelu 3. Urakoitsijoiden projektipankit 1. Camako 2. Eksonet työtilat Buildercom Ei mitään 1. Buildercom 2. Planman, aikataulutus. 2. Wintran työtilat koekäytössä projektipankkina. 3. Projektien aikainen dokumenttien jakaminen 1. Yleinen hankesalkunhallinta Eksotessa. Ei yksinomaan rakennushankkeisiin. 2. Wintran kaltaiset työtilat 1. Rakennuttamishankkeen aikainen projektipankki ja dokumenttivarasto 2. Planman projektinhallintasovellus, aikataulutus

10 10 (23) Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. KOKI 2. Intime 1. Kiinteistörekisteri, sisäinen ja ulkoinen vuokralaskutus 2. Myyntireskontra Eksote Tilahallintasovellus Ulkoisten vuokrakulujen ja sisäisten laskennallisten kulujen vyöryttäminen kustannuspaikoille Yritystila Intime Vuosittainen vuokralaskutus, Saita laskuttaa. SATU Intime Sisäisten kulujen vyöryttäminen kustannuspaikoille. Asuntopalvelu Maestro Asiakaslaskutus, myyntireskontra Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. KOKI 2. Excel 3. Intime KOM 1. Kokissa perustiedot, rakennukset, pinta-alat, tilavuudet jne. 2. Excelissä suunnitelmat 3. KOM:ssa Eksote 1. Tilahallintasovellus 2. Intime KOM käyttöomaisuuskirjanpito 1. Tilojen hallinta (sisäisten / ulkoisten vuokrien vyörytykset) 2. Sairaalakiinteistön käyttöomaisuushallinta Yritystila Excel taulukko Intime KOM SATU Intime KOM Käyttöomaisuuskirjanpito Asuntopalvelu 1. Maestro Expera 2. Winfile 3. Maestro 4. Salkutus excelissä 1. Kiinteistörekisteri, lämmitysmuodot, alat, tilavuudet jne. 2. Lainarekisteri 3. Käyttöomaisuuskirjanpito

11 11 (23) Kulunvalvontasovellukset ja muut sovellukset Kulunvalvonta ja työajanseuranta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Flexim, 2. HHL Hedegren 3. Yksittäisiä muita merkkejä Flexim asennetaan ensisijaisesti uusiin kohteisiin. Kulunvalvonta Eksote Yritystila SATU Asuntopalvelu 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Useita järjestelmiä sekä työajan seuranta. Kulunvalvonta, Työajanseuranta. Eksote asentaa ensisijaisesti omiin kohteisiin Esmikkojärjestelmää. Flexim käytössä Armilassa ja joissakin muissa Eksoten vuokrakohteissa. Flexim käytössä Tullitien kiinteistössä, sekä kulunettä työajanseuranta. Lisäksi Flexim käytössä Satun työntekijöillä kaupungin kiinteistöissä ja Esmikko Eksoten kiinteistössä. 1. Oma kulunvalvonta 2. Eksoten palvelutalot Valvontakamerat Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Mobotix (LMCS Oy) 2. Tansec 3. Vanhoja analogisia järjestelmiä 1. Tallentavat IPkamerat, tallennustila Saitalta 2. Liikuntatoimi 3. mm. kaupungintalo Eksote Mobotix (LMCS Oy ) IP-kamerat, tallennustila Saitalta Yritystila Ei mitään SATU Ei mitään Asuntopalvelu Useita eri järjestelmiä Eksoten palvelutalot

12 12 (23) Muut - Paloilmoitinjärjestelminä mm. Siemensin sekä BLC Turvan järjestelmiä. - Paloilmoitinten hälytykset hätäkeskukseen ohjataan Soneralta hankittujen Alerta tietoliikenneyhteyksien kautta. - Rikosilmoitinjärjestelmien hälytysten siirto vartiointiliikkeelle kulkee ISS:lle hankitun uuden laitteiston kautta. - Pelastussuunnitelmat, pelsu.fi, Asuntopalvelu ja joissakin Yritystilan kohteissa. - Hissien hälytykset ohjataan hissitoimittajan valvomoon ja hissitoimittajat käyvät kohdekäynneillä tarvittaessa. PÄÄTÖKSET, NÄKÖKULMAT JA TOIMENPITEET KONSERNIOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut Lappeenranta konsernin näkökulmasta nykytilanteen mukaisesti käytössä on valtaosin Saimaan talous ja tieto Oy:n tuottamat palvelut, joihin sisältyvät tietojärjestelminä Intime Plus (taloushallinto), Basware ML (maksuliikenne), Personec F.K (palkka- ja henkilöstöhallinto) sekä Basware IP (ostolaskut). Ainoastaan Asuntopalvelulla on käytössään eri tietojärjestelmä. Asuntopalvelu käyttää talous-, palkka- ja henkilöstöhallintoon Maestro -järjestelmää. Asuntopalvelulla ostolaskujen kierrätys on Maestron Experassa. Konsernin tietohallinnon esitys Lappeenranta konsernin kokonaisohjauksen näkökulmasta tehokkain ratkaisu on malli, jossa koko konserni käyttää samoja tietojärjestelmiä ja samoja palveluntuottajia. Asuntopalvelun tulee siirtyä käyttämään Intime Plus -tietojärjestelmää taloushallinnossa ja Basware ML - järjestelmää maksuliikenteessä, Personec F.K -tietojärjestelmää palkka-/henkilöstöhallinnossa ja Basware IP (Invoice Processing) -tietojärjestelmää ostolaskujen sähköisessä kierrätyksessä. Nämä tietojärjestelmäpalvelut Asuntopalveluille tuottaa Lappeenranta konsernin omistama Saimaan talous ja tieto Oy. Tarvittaessa Saimaan talous ja tieto Oy voi toimittaa myös taloushallintopalvelukeskuksen toiminnalliset palvelut liittyen kirjanpitoon, palkkalaskentaa, maksuliikenteeseen jne. Siirtymällä konsernin yhteisiin taloushallinnon järjestelmiin, mahdollistetaan samalla myös yhteisten raportointityökalujen (mm. Cognos) käyttö. Toimenpiteet Asuntopalvelun ja Saimaan talous ja tieto Oy:n tulee kartoittaa kevään 2015 aikana tarvittavat toimenpiteet ja suunnitella tietojärjestelmien vaihtamisen projektin siten, että Lappeenrannan yleisesti käyttämät tietojärjestelmät ovat Asuntopalveluiden käytössä alkaen. Mikäli Lappeen Rakennuttaja Oy:n ja Asuntopalvelun osalta on mahdollista edetä erillisellä aikataululla, tulee Lappeen Rakennuttajan siirto toteuttaa ensin. Vastuu asian edistämisestä on Asuntopalvelulla konsernihallinnon osoittamassa aikataulussa. Konsernin tietohallinto tukee Asuntopalvelua tässä asiassa.

13 13 (23) Materiaali- ja varastonhallinta Konsernin tietohallinnon esitys Materiaalihallinto koskee pääosin sote toimintaa ja siten rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenjärjestelyllä ei ole vaikutuksia tietojärjestelmiin. Eksote selkeästi suurimpana materiaalien tilaajana ja kuluttajana on kilpailuttanut ja käyttöönottamassa mennessä uuden NeMo-järjestelmän, jolla Eksote korvaa Eksotelle Lappeenrannalta siirtyvän Sonetin ja poistaa Sonetin käytöstä. Lappeenranta konserni tulee käyttämään NeMoa nimikkeiden hallintaan, nimikepohjaisten tilauksien hallintaan tai varastonhallintaan mikäli toiminnallisia tarpeita tälle esiintyy (ei koske Lappeenrannan Energiaa, jolla on ja tulee olemaan käytössä erillinen Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisuus). Eksote kilpailutti NeMon siten, että Lappeenranta oli mukana optionaalisena jäsenenä kilpailutuksessa. Toimenpiteet Ei varsinaisia toimenpiteitä. Mikäli NeMo tarvitsee tarvepohjaisesti laajentaa Lappeenrannan käyttöön, tehdään toimenpidesuunnittelu siinä yhteydessä. Samassa yhteydessä määritellään asiasta vastaava taho. Vikailmoitukset Huoltokirja ja Hyperdoc ovat laajimmin levinneet kokonaisuudet konsernissa. Hyperdocia käytetään Tilakeskuksen, Yritystilan sekä Eksoten toimesta erilaisten dokumenttien kuten pohjapiirustuksien tallentamiseen. Sekä Eksote että Tilakeskus ovat rakentaneet erillisen wwwlomakkeen vikapyyntöjen ilmoittamista varten. Eksote on lisäksi integroinut tämän vikailmoituslomakkeen ja Hyperdocin itse toteuttamallaan, räätälöidyllä Tilahallintasovelluksella, jota Eksote käyttää tilojen käytönhallintaan, sisäiseen laskutukseen (=kustannuksien vyöryttäminen) ja jonka kautta Eksoten kustannuspaikkavastaavat ja muut loppukäyttäjät voivat tarkastella Hyperdocissa olevia piirustuksia. Huoltokirjaa käytetään hallinnoimaan määräaikaisia huoltoja sekä vikailmoituksiin liittyviä huoltoja. Eksoten tapauksessa erillisesti toteutettu Tilahallintasovelluksen moduuli hoitaa tätä asiaa. Asuntopalvelulla on Maestron Expera portaalin päälle rakennettu asukassivusto (https://asuntoekstra.lappeenranta.fi), jossa on myös vikailmoituslomake (käytössä myös huoltoyhtiöillä ja tuntiurakoisijoilla). Konsernin tietohallinnon esitys Jo nykyisessä tilanteessa, jossa kunnossapito on hajaantunut useaa paikkaan, olisi Lappeenranta konsernille kokonaistaloudellisesti hyödyllisintä, että käytössä olisi saman merkkinen sovelluskokonaisuus huoltoon liittyvien korjauksien suunnittelussa ja vikatilanteiden ilmoittamisessa kuten myös dokumenttienhallinnassa. Tilanteessa jossa rakentaminen ja ylläpito keskitetään yhteisiin paikkoihin, tämä on vääjäämätön edellytys toiminnalle. Olemassa olevan levinneisyyden takia Lappeenranta konserni käyttää jatkossa huoltotoimintaan liittyviin kokonaisuuksiin (sisältäen vikailmoitusten jättämisen) ja rakennuspiirustusten hallintaan yhteisiä Hyperdoc ja Huoltokirja -sovelluksia.

14 14 (23) Toimenpiteet Huoltokirja (Huki) ja Hyperdoc sovellusten sopimuksen omistajuus määritellään sen mukaisesti, mihin ratkaisuun Rakennuttamisen ja kunnossapidon selvityksessä eri yksiköiden vastuista päätetään. Siirtämisten varten täytyy tutkia erilaiset sopimuksen siirtämisen mallit, lähtökohtaisena ajatuksena, että huoltohenkilöstön siirtäminen tapahtuu liikkeenluovutuksena ja osana luovutusta siirtyy ko. toiminnan käyttämien ohjelmien käyttöoikeus. Näkökulmana on, että Huoltokirja-sovellusta ei tarvitsisi uudelleen kilpailuttaa. Hyperdocin suhteen tavoitteena on siirtyä pidemmällä tähtäimellä yhteiseen sopimukseen koko Lappeenranta konsernissa (mukaan lukien Eksote). Teknisesti Hyperdocin tapauksessa on todennäköisesti järkevää, että Eksotelle ja Lappeenranta konsernille jäävät omat installaatiot. Mikäli tarvetta tälle ei ole, voidaan siirtyä kokonaan yhteiseen installaatioon. Huoltosovelluksen ja Hyperdocin sopimukselliset ja tekniset asiat selvitetään vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Samalla tehdään suunnitelma ohjelmistojen yhdistämiseksi (myös Hyperdocin, mikäli teknisesti järkevää). Konsernin tietohallinto (Lappeenrannan ja Eksoten tietohallinnot) vastaa sopimuksien yhdistämiseen liittyvistä selvityksistä ja toteutuksista. Koska rakenteelliset uudistukset tapahtuvat jo , lyhyen tähtäimen tehtävä tulee varmistaa, että SATU:n palvelukseen siirtyvät henkilöt voivat edelleen käyttää nykyisin käyttämiään sovelluksia (Huoltokirja + www-lomake ja Tilahallinta-sovellus + www-lomake). Jotta Huoltokirja ja sen päälle rakennettu www-lomake saadaan myös ulkoisten huoltoyhtiöiden käyttöön, joudutaan sovelluksia jakamaan mahdollisesti extranet ratkaisun kautta (netscaler). Tällöin samaa lomaketta voidaan käyttää myös mm. Yritystilan kohteissa. Tämä jakelu tekniikka selvitetään helmikuussa 2015 ja toteutetaan viimeistään maaliskuussa 2015, mikäli tarpeellista. Konsernin tietohallinto (Lappeenrannan ja Eksoten tietohallinnot) käynnistävät teknisen keskustelun Saimaan talous ja tieto Oy:n ja mahdollisesti järjestelmätoimittajien kanssa. Kukin konsernin toimija vastaa siitä, että siirtyvät henkilöt ovat ajoissa Saitan tiedossa, jotta tarvittavat muutokset, esimerkiksi käyttäjätunnuksiin liittyen, voidaan tehdä ja testata. Huoltopyyntöjen palvelutasojen seurantaa varten tulee selvittää, kuinka Huoltokirjaan voidaan määritellä tavoitearvot (SLA), mikäli SATU Oy:n tuottamille huoltotöille tällaiset tavoitearvot määritellään sopimuksissa. Asuntopalvelun osalta pysytään nykyisessä ratkaisussa vikailmoitusten osalta. Kulutuksen seuranta FIMX-sovellus on käytössä kulutuksen seurantaan koskien niin sähkö-, lämpö- kuin vesilukemien keräämistä ja raportointia. FIMX on käytössä Asuntopalvelulla, Yritystilalla ja Tilakeskuksella. FIMX:n lisäksi Tilakeskuksella, Eksotella ja Yritystilalla on käytössä Siemensin Desigo, joilla luetaan alakeskusten (alle puolet luvun piirissä) mittarilukemia. Haasteena Asuntopalvelulla on saada ilmoitettua erityisesti vesimittarien lukemat Lappeenrannan Energia Oy:lle automaattisesti nykyisen käsin tapahtuvan syöttämisen sijaan.

15 15 (23) Konsernin tietohallinnon esitys Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraamisen näkökulmasta FIMX järjestelmää tarvitaan, jotta tiedetään miten paljon yksityisasukkaat ja yritykset kuluttavat resursseja. FIMX on pääsääntöisesti käytetty sovellus konsernissa, joten konsernihallinnon kannalta tavoitteena on laajentaa FIMX:n käyttöä muualle, mikäli tarpeita ilmenee. Toinen vaihtoehto on soveltaa Desigo järjestelmää, jota käytetään yleisellä tasolla kiinteistöjen hallintaan ja valvontaan. Uusia järjestelmiä ei tule enää hankkia. FIMX:n sopimukset ja järjestelmän yleinen hallinnointi tulisi keskittää konsernissa yhdelle taholle, kuitenkin niin, että eri osapuolilla tulee olla mahdollisuus käyttää sovellusta tarpeensa mukaisesti. Toimenpiteet Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuonna 2015 tulee päättää kenelle toimijalle FIMX:n hallinnointi ja kehittäminen siirretään. Samaan aikaan käydään sopimukset läpi FIMXjärjestelmän toimittajan kanssa, tavoitteena keskittää sopimus konsernissa. Selvityksen aikana tarkastellaan, tarvitseeko FIMX-järjestelmää kilpailuttaa, vai voidaanko järjestely tehdä esimerkiksi sopimuksien siirtona, liittyen toiminnan uudelleen järjestelyyn Lappeenranta konsernissa. Sopimuksen konsolidointityötä ohjaa konsernin tietohallinto, kukin toimija osallistuu tähän työhön. Eräs merkittävä tuottavuutta lisäävä tekijä olisi saada rakennettua rajapinta FIMX-järjestelmän ja Lappeenrannan Energia Oy:n käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän välille. Rajapinta voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa yksinkertaisella tiedonsiirtorajapinnalla. Rajapintaa käyttämällä kaikkia tietoja ei tarvitse syöttää enää manuaalisesti vaan tiedot voitaisiin lukea suoraan FIMX:ään. Tietojen laatu todennäköisesti paranee (manuaaliset virheet poistuvat), turha tietojenkeruutyö jää pois ja lisäksi tiedon oikea-aikaisuus paranee. Primääri vastuu rajapinnan toteuttamisesta on tarvitsevilla toimijoilla. Konsernin tietohallinto tukee tässä asiassa Lappeenrannan Energian ja tarvittaessa Lappeenrannan Energian käyttämän järjestelmätoimittajan (CGI) suuntaan. Koska henkilöstön siirtyminen tapahtuu , tulee tähän mennessä varmistaa, että sovellukset ovat nykyisten käyttäjien käytettävissä riippumatta siitä missä he työskentelevät siirron jälkeen. Tätä varten konsernin tietohallinto koordinoi tilanteen tekniseltä kannalta niin, että sovellukset voidaan jaella kaikille käyttäjille muutoksen jälkeenkin. Saita toteuttaa tarvittaessa myös tunnuksien luomisia jne. Operatiivisten toimijoiden vastuulla on ilmoittaa Saitalla FIMX-järjestelmää käyttävät henkilöt. Kiinteistöautomaatio / -valvonta Konsernissa on käytössä pääsääntöisesti Siemensin toimittama Desigo järjestelmä niissä yksiköissä, joissa on harjoitettu kiinteistöjen hallintaa ja valvontaa. Desigoa käyttävät Tilakeskus, Yritystila ja Eksote. Eksotella on Desigon lisäksi käytössä Visonik palvelin, johon kytkeytyy osa Eksoten käyttämistä BPS alakeskuspalvelimista. Desigo ja Visonik toimivat integroidusti keskenään.

16 16 (23)

17 17 (23) Konsernin tietohallinnon esitys Kiinteistöjen hallinta ja valvonta on lähtökohtaisesti rakennuttamiseen ja ylläpitoon keskittyvien yksiköiden vastuulla. Tietoteknisestä näkökulmasta painotus liittyy erityisesti rakennuttamiseen (uudisrakentaminen tai suuret peruskorjaukset), koska tietoteknisiin järjestelmiin liittyy valintoja ja asennuksia tehdään yleensä juuri näissä kohdin. Kunnossapito linkittyy asiaan siltä osin miten hallinta- ja valvonta laitteiden käytöstä, konfiguroinnista ja ylläpidosta on sovittu kiinteistöjen omistajan, rakennuttajan tai ylläpitävän tahojen kesken. Kiinteistöjen hallinta ja valvonta sovellukset ovat sulautettuja ohjelmistoja, jotka toimivat määritellyssä tarkoituksessa, jolloin näiden tietojärjestelmien integroituminen muihin järjestelmiin, osaksi jotakin kokonaisvaltaisempaa prosessia, ei ole todennäköistä. Näin ollen näiden valvonta ja hallinta ohjelmistojen osalta hyödyksi tulee lähinnä samojen järjestelmien käyttäminen, yhdenmukaisilla sopimuksilla, Lappeenranta konsernissa. Lähtökohtaisesti näyttää siltä, että näiden hallinta- ja valvontajärjestelmien omistajuus säilytetään kiinteistöjä rakennuttavilla / hallinnoivalla toimijoilla (Tilakeskus, Yritystila ja Eksote). Konsernitasolla sopimukset kannattaa yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Tilakeskuksen Desigo palvelusopimus on uudistumassa vuoden 2015 alkupuoliskolla. Toimenpiteet Sopimuksen konsolidointityötä ohjaa konsernin tietohallinto, kukin toimija osallistuu tähän työhön. Tavoitteena on uudistaa sopimus vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Huolimatta siitä, että valvonta- ja hallintajärjestelmien omistajuus säilyisi kiinteistöjä rakennuttavilla / hallinnoivilla toimijoilla, voi rakennuttamisen ja kunnossapidon rakenneuudistus yhtiöihin johtaa tilanteeseen, jossa ainakin osa valvonta- ja hallintajärjestelmiä käyttävistä henkilöistä siirtyy yhtiön palvelukseen. Näissä tapauksissa näille henkilöille (primääristi Asuntopalvelu ja SATU) täytyy mahdollistaa oikeus käyttää hallinta- ja valvontajärjestelmien www-käyttöliittymiä. Tämä täytyy huolehtia niin, että käyttäjätunnukset ja oikeudet ovat valmiina Vastuu asian hoitamisesta on yksiköillä. Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Piirustuksien ja muiden tietojen hallinnointi voidaan jakaa kahteen osaan: a) rakennuttamisen aikainen dokumentaatio ja rakennuttamisen aikainen projektin hallinta sekä b) kunnossapidon aikainen dokumentaatio. Rakennuttaminen on määrämuotoinen ja määräkestoinen projekti kun taas kunnossapito ulottuu kiinteistön koko elinkaaren ajaksi. Rakennuttamisen aikainen dokumentaatio luo pohjan kiinteistön elinkaaren aikaiselle kunnossapidon, peruskorjauksien, ja muutostöiden dokumentaatiolle. Lappeenranta konsernissa on useassa eri yksikössä käytössä Hyperdoc mm. rakennusten ylläpidollisiin tarpeisiin (pohjapiirustukset, rakennekuvat jne.) liittyvien dokumenttien säilyttämiseen. Kaikki toimijat käyttävät lisäksi verkkolevyjä dokumenttien tallentamiseen. Lisäksi Asuntopalvelu tulee jatkossa tallentamaan dokumentit M-Files dokumenttienhallinta- ja

18 18 (23) arkistojärjestelmään. Lisäksi Asuntopalvelulla ja Yritystilalla on ollut käytössään projektipankkisovellus Buildercom. Tämän lisäksi konsernin toimijoilla on SaaS-palveluina (sovellukset hankittu avaimet käteen palveluostona) seuraavat verkkopalvelut: RT-kortisto, ST-kortisto, RTnet, KHnet sekä LVInet. Näiden osalta konsernissa on yhteinen sopimus. Piirustusten tuottamiseen tilakeskuksen käytössä on Autocad ja Revit. Eksotella on käytössä joitain yksittäisiä Autocad lisenssejä. Tilakeskuksella on lisäksi käytössään Haahtela Oy:n Wintaku-sovellus rakentamisen kustannusarvioiden laskentaan. Konsernin tietohallinnon esitys Rakennuttamistoimintaan liittyen Lappeenranta konsernilla tulee olla käytössään rakennusprojektin projektinhallintaohjelmisto, joka toimii kiinteistön rakennuttamisen aikana dokumenttien työstämisen työympäristönä, tiedon jakamisen ympäristönä, dokumenttien tallennusalustana sekä kiinteistön rakennuttamisen aikaisena tehtävien hallintaympäristönä. Kaikkien rakentamisen kannalta tarvittavien osapuolien (rakennuttaja, urakoitsija, alihankkija, rakennusvalvonta jne.) tulee omata pääsy projektihallintaohjelmiston työtilaan. Rakennuttamisen aikaiseen projektihallintaan voi olla käytössä myös malli, jossa ulkoinen rakennuttaja tarjoaa kohde kohtaisen projektihallintaratkaisun. Kohteen luovutuksen yhteydessä urakoitsija luovuttaa materiaalit Lappeenranta konsernille. Rakennushankkeen aikainen kustannusseuranta tulee toteuttaa siten, että tilaajalla ja investoinnin rahoittajalla on ajantasainen tieto jatkuvasti saatavilla rakennushankkeen kustannusten toteumasta. Projektinhallintaohjelmistoa ei ole tarkoitettu pysyväisluonteisen dokumentaation tallentamiseen. Kun rakennus valmistuu, tulee rakentamisen aikaiset dokumentit siirtää lopulliseen, pitkäaikaiseen säilytyspaikkaan. Tavoite on jatkossa viedä nämä materiaalit konsernin mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöön tulevaan sähköisen dokumenttienhallinnan ja arkistoinnin ratkaisuun. Koska dokumenttienhallinnan ja sähköisen arkistoinnin tietojärjestelmän kilpailutus on vasta käynnistymässä vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, joudutaan väliaika toimimaan nykyisten ohjelmistojen ja käytäntöjen puitteissa. Näiden mukaisesti dokumentit viedään Hyperdociin tai verkkolevyille. Verkossa toimivien palveluiden suhteen suurin määräävä tekijä on kyseisten palveluiden käyttötarve. Teknisesti ympäristöt tulevat palveluntuottajalta verkosta, jolloin ne eivät työllistä / kuormita tietohallintoja. Kokonaisvaltaisesti olisi hyödyllistä jos näiden palveluiden hankinta toteutettaisiin konsernitasoisena sopimuksena. Toimenpiteet Tällä hetkellä Lappeen Rakennuttaja Oy:llä ja Yritystilalla on käytössään Buildercom -järjestelmä. Koska jatkossa rakennuttamistoiminta keskittyy Lappeen Rakennuttaja Oy:lle, tulee nykyinen Buildercom hankintasopimus käydä läpi ja varmistaa, että sovellusta voidaan käyttää kaikissa Lappeenranta konsernin rakennuttamishankkeissa kaikkien osapuolten kesken. Lappeen Rakennuttaja Oy:n vastuulla on käydä nykyisen sopimuksen mahdollisuudet läpi. Konsernin

19 19 (23) tietohallinto tutkii tämän pohjalta konsernitasoisen hankinnan tarvetta. Selvitys tehdään vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Verkossa toimivien RT-kortisto,, RTnet, KHnet sekä LVInet palveluiden suhteen sopimus on tällä hetkellä Tilakeskuksella, mutta laskutus on mennyt suoraan toimittajalta yhtiöille. ST-kortistosta on oma sopimus Sähköinfon kanssa ja sitä hallinnoi Tilakeskus. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käydään läpi konsernin verkkopalveluihin liittyvät sopimukset konsernitason näkökulmasta ja mietitään mikä on oikea taho omistamaan sopimukset. Sopimuksien läpikäyntiä koordinoi konsernin tietohallinto. Rakennushankkeen aikainen kustannusten seurantaan (raportit) tulee varmistaa pääsy hankkeen tilaajalle sekä investoinnin rahoittajalle. Vastuu siirtymävaiheen ratkaisun suunnittelusta on Asuntopalvelulla / Lappeen Rakennuttaja Oy:llä. Jatkossa raportointi yhtenäistyy, kun yhteiset taloushallinnon sovellukset otetaan käyttöön myös Asuntopalvelun sekä Lappeen Rakennuttajan puolella. Muutoksen yhteydessä täytyy varmistaa, että siirtyvällä henkilökunnalla (henkilöstöä siirtyy SATUun), tulee jatkossakin olla päästy RTnetiin, KHnetiin ja LVInetiin Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset Vuokralaskutus liittyy tämän selvityksen kohtaan Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut niiltä osin kun puhutaan laskuttamisesta ja laskuttamiseen käytettävistä tietojärjestelmistä. Konsernin eri toimijoilla on erilaiset lähtötilanteet laskuttamisen suhteen. Asuntopalvelu suorittaa yksityishenkilöiden vuokralaskutusta (laaja asiakaskunta), Yritystila suorittaa yritysasiakkaiden laskuttamista (suppeampi asiakaskunta). Eksote puolestaan ei vuokraa omia tilojaan ulkopuoliselle vaan Eksoten näkökulmasta oleellisempaa on vuokratilojen käytön minimointi ja omien tilojen (keskussairaala) käytön optimointi. Eksotelle on sisäisen laskennan näkökulmasta tärkeää myös hoitaa sisäinen kustannuslaskenta mahdollisimman oikein mm. kustannusten vyöryttämisen näkökulmasta. Konsernin tietohallinnon esitys Vuokraustoimintaa tapahtuu pääsääntöisesti Asuntopalvelussa, Yritystilassa ja Tilakeskuksessa. Tilakeskus käyttää vuokrasopimuksien hallintaan ja vuokralaskutusaineiston muodostamiseen KOKI-järjestelmää ja myyntireskontrana Intime-järjestelmää. Asuntopalvelu käyttää vuokrien hallintaan ja myyntireskontraan Maestron järjestelmää. Yritystila käyttää vuokralaskutukseen ja myyntireskontraan Intime-järjestelmää, laskutuksen tekee Saitan henkilöstö. Konsernihallinnon näkökulma talousjärjestelmiin (liittyen mm. laskutukseen) on esitetty tämän selvityksen kohdassa Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto. Yritystila Oy:n ja Tilakeskuksen vuokrasopimuksien ja vuokralaskutusaineiston hallinnan tulisi tapahtua yhteisessä järjestelmässä. Tilakeskuksen käytössä on KOKI-järjestelmä, joka on rakennettu tämän tyyppistä toiminnallista tarvetta varten. Asuntojen ja rakennusten vuokraustoiminta on Asuntopalvelun ydintoimintaa ja täten Asuntopalvelulla tulee olla kyseiseen toimintaan parhaiten soveltuvat työkalut. Myös

20 20 (23) vuokravalvonta ja myyntireskontratoiminnot tulee säilyttää Asuntopalvelun omalla vastuulla. Tästä johtuen KOKI-järjestelmää ei tulla ottamaan käyttöön Asuntopalvelussa, vaan Asuntopalvelun tulee määritellä ja kilpailuttaa toimintaa parhaiten tukeva järjestelmä. Asuntopalvelun tulevan vuokraustoimintaa tukevan järjestelmän tulee integroitua Intime järjestelmään kirjanpidon osalta. Toimenpiteet Tilakeskuksen ja Yritystilan laskutusprosessit tulee kuvata ja varmistaa, että laskutus hoidetaan sähköisesti. Laskutuksen vastuuhenkilöt tulee varmistaa. Satu Oy:n ja sen alihankkijoiden huoltotöiden sekä niiden yhteydessä hankittavien materiaalien laskutus kiinteistön omistajalta tulee myös suunnitella neuvoteltavien palvelusopimusten mukaisesti. Huoltopalveluiden laskutus tulee voida kohdistaa rakennuksittain esim. muistiotositteiden avulla. Vastuu laskutusprosessien kuvaamisesta on laskuttavilla yksiköillä yhteistyössä konsernihallinnon Controller tiimin, Saitan ja konsernin tietohallinnon kanssa. Henkilöiden siirron yhteydessä täytyy varmistaa, että henkilöillä on mahdollisuus uudessa organisaatiossa käyttää nykyisiä tietojärjestelmiä. Vastuu asian varmistamisesta on toimintayksiköillä. KOKI-järjestelmän soveltuvuudesta Yritystilan tarpeisiin tehdään erillinen selvitys, johon osallistuvat Yritystila, Tilakeskus sekä konsernin tietohallinto. Selvitystyön käynnistämisen vastuu on tietohallinnolla. Tarkemmat vastuut kiinnitetään selvitystyön alussa. Selvitys valmistuu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta Kiinteistöomaisuuden hallintaa on tehty konsernissa monin tavoin. Tilakeskuksella ja Asuntopalvelulla on käytössä kaupalliset, tätä tarkoitusta varten tehdyt, sovellukset (Koki, Maestro Expera). Eksotella on käytössä itse tehty räätälöity Tilahallintasovellus, jota Eksote käyttää myös sisäisen tilatehokkuuden ja vuokrien jyvittämisen ja vyörytyksien järjestelmänä. Käyttöomaisuuden kirjanpitoon käytetään pääsääntöisesti Intimen KOM-moduulia, pois lukien Asuntopalvelu, joissa käytössä on Maestron tuote. Konsernin tietohallinnon esitys Eri toimijoilla voi olla erilaisia tarpeita Kiinteistörekisteritietoon liittyen. Joillakin toimijoilla kiinteistörekisteri kytkeytyy vuokraamisen toimintoihin (Asuntopalvelu, Tilakeskus) ja joillakin toimijoilla (Eksote) kiinteistörekisteri on enemmän sisäiseen tilatehokkuuteen ja tilojen optimointiin liittyvä kokonaisuus. Erilaista tarpeista johtuen, nykyisistä järjestelmistä ei ole välttämättä löydettävissä mitään synergiahyötyjä konsernitasolla. Yritystilan ja Tilakeskuksen osalta tilahallintasovelluksia tulee yhtenäistää. Järjestelmien harmonisointi liittyy tämän raportin kohtiin Taloushallinto, palkka- /henkilöstöhallinto sekä ostolaskut ja Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset.

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset

6 16.02.2015. Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset Kaupunginhallituksen konsernijaosto 6 16.02.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi osakekaupat ja luovutussopimukset 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi Kaupunginhallitus 525 01.12.2014 Kaupunginhallitus 549 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 6 19.01.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

SOTEMAKU esiselvitysraportti

SOTEMAKU esiselvitysraportti Esiselvitys SOTEMAKU esiselvitysraportti Talous / alatyöryhmä kiinteistöt: Jari Hakala, epshp pj Timo Hakala, Eskoo Jorma Hemminki, epshp Jussi Aittoniemi, Seinäjoen kaupunki Timo Ketola, Alajärvi Marko

Lisätiedot

Saimaan talous ja tieto Oy

Saimaan talous ja tieto Oy Saimaan talous ja tieto Oy Saitan organisaatio Omistus: Lappeenrannan kaupunkikonserni 50% Eksote 50% Toimitusjohtaja ja hallintotiimi 1+2 hlöä Liikevaihto 7,5 8,0 M Liikevoittotavoite 5% Liikevaihdosta,

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sopimushallinta

Helsingin kaupungin sopimushallinta Helsingin kaupungin sopimushallinta Seminaari sähköisistä hankinnoista 11.11.2014 Helsingin kaupunki Kaupunginkanslian oikeuspalvelut 11.11.2014 Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Tavoitteet I-II 3. Saavutettavat

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset

Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset Kaupunginhallitus 283 22.05.2017 Lappeenrannan toimitilakonsernin uuteen tehtävään liittyvät sopimukset 973/00.00.01.10/2015 KH 283 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen,

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Uudenmaan liitto Pvm 15.2.2017 Varmistamme, että suomalaisten hyvinvointia ja alueiden elinvoimaisuutta edistävät palvelut kyetään turvaamaan tulevaisuudessakin. Teemme sen

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit (esim.

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Rakennushankkeiden puhtaudenhallinnan asiantuntija- ja valvontapalvelut, puitesopimuksen siirto TPA Andersson Oy HEL 2015-012737 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen 14.12.2011 Palvelukeskusseminaari Esapekka Kuikka 1 Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt ja taloushallinnon

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma

Esivalmisteluln sote-tiimin kokous ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Esivalmisteluln sote-tiimin kokous 23.3.2017 ICT-ryhmän tehtävät ja alustava työsuunnitelma Mikko Rotonen Helena Ylisipola ESIVALMISTELU -30.6.2017 Valmistelun vaiheet Luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti.

19.3.2015. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien

Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien 1 (7) Sairaanhoitopiirin johtajan jatkodelegoinnit hankintoja koskien Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtosäännön 24 :n mukaan sairaanhoitopiirin johtaja tai sairaalan johtaja päättää talousarvion ja hallituksen

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

<> Palvelukuvaus versio x.x

<<PALVELUN NIMI>> Palvelukuvaus versio x.x JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 5 Palvelukuvaus pohja Palvelukuvaus versio x.x 1/5 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Termit ja lyhenteet...3

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat.

Juankosken, Kuopion ja Nilsiän kaupungit sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen kunnat. SOPIMUS TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA JA ELÄINLÄÄKINTÄHUOLLON SOPIMUKSEN MUKAISESTI KUOPIOSSA 1. SOPIMUSOSAPUOLET Juankosken,

Lisätiedot

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet

Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet Tilaliikelaitoksen kehittämistoimenpiteet 2015-2017 Tilaliikelaitos on kuntalain 9. luvun mukainen kunnallinen liikelaitos tehtävänä on tarjota toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat kaupungin omia

Lisätiedot

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0

1 Sopimusosapuolet. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (myöhemmin HUS) Y-1567535-0 Hallitus 12.11.2012, LIITE 1 SOPIMUS HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTISEN OHJELMAN TOIMEENPANON JA HENKILÖSTÖASUNTOJEN HALLINNAN SIIRROSTA HUS-KIINTEISTÖT OY:N TEHTÄVÄKSI

Lisätiedot

Palvelulupaus maakunnille

Palvelulupaus maakunnille Palvelulupaus maakunnille 23.3.2017 KESKEISET EDUT TILAKESKUKSEN TOIMINNASTA Tilakeskus tarjoaa parhaan tiloihin liittyvän osaamisen ja sitä kautta parhaat toimintaympäristöt maakuntien toiminnoille Tilakeskus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto

Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Facta Osoiterekisterin ja KRYSP-Osoitteet rajapinnan käyttöönotto Helsingin kaupunki TARJOUS 288448 1.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARJOUKSEN KOHDE... 3 2 FACTA OSOITEREKISTERI... 3 3 KRYSP-OSOITTEET RAJAPINTA...

Lisätiedot

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen

23.2.2015. PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Muistio 1/2015 1 (2) 23.2.2015 PoSoTe ICT tietohallinto ja tietojärjestelmä työryhmä / 1. kokous järjestäytyminen Aika Paikka Osallistujat torstai 19.2.2015 klo 12.00 14.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen)

Lisätiedot

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY Palvelukeskuspalveluiden tarjoaminen maantieteellisesti laajalla alueella sijaitseville asiakkaille Marjo Helin 14.12.2011 Perustettu vuonna 2006. Kotipaikkana Rauma, toimipiste

Lisätiedot

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne

Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Helsinki-Uudenmaan metropolimaakunnan tilapalvelut ja Maakuntien Tilakeskus Oy; Lähtökohdat ja valmistelun tilanne Carl Slätis 9.2.2018 Tilajohtaja Uusimaa2019-hanke Uudenmaan asukasluku 1.650.000 Uusimaa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS. projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut

AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS. projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut Kiinteistöliikelaitos Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Kiinteistöliikelaitos on kuntayhtymän kiinteistöistä vastaava

Lisätiedot

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS SISÄLLYS 1 TALOUSHALLINNON OSA-ALUEPROJEKTIN TAVOITE... 1 2 RAPORTOINNIN PERUSTA HAMKISSA... 1 3 TESTIRAPORTTI, OPH KUSTANNUSTIETOJEN RAPORTOINTI...

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Tietopyyntö / Markkinakartoitus

Tietopyyntö / Markkinakartoitus Apotti-hanke Tietopyyntö / Markkinakartoitus 5.3.2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Mahdollisen hankinnan kohde... 4 3 Mahdolliseen hankintaan liittyvät muut tarpeet... 8 1 Johdanto Apotti-hankkeen tarkoituksena

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Kiinteistöautomaatio- ja turvallisuusjärjestelmä - palveluiden suojaaminen

Kiinteistöautomaatio- ja turvallisuusjärjestelmä - palveluiden suojaaminen Kiinteistöautomaatio- ja turvallisuusjärjestelmä - palveluiden suojaaminen Sonera Jari Kenttä Kiinteistöautomaatio- ja turvallisuusjärjestelmäpalveluiden suojaaminen Miksi asia on ajankohtainen? Arvoketjut

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista.

PUI TESOPIMUS. Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. 1(5) PUI TESOPIMUS Saimaan Tuki palvelut Oy: n Lappeenrannan kaupungille tuottamista ruoka-, laitos-, tekstiili- ja kiinteistöjen kunnossapitopalveluista. xx.04.2015 Saimaan Tukipalvelut Oy Tullitie 7

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk

1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA. Luonnos tekninen ltk 1(5) KIINTEISTÖSTRATEGIA JOUTSAN KUNTA Luonnos 16.2.2017 tekninen ltk 2(5) 1. JOHDANTO Kiinteistöstrategialla tavoitellaan kunnan rakennetun kiinteistöomaisuuden ylläpidon pitkäjänteistä kehittämistä sekä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos

Henkilöstösuunnitelma. Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma Toimiala: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelmalomake LAADULLINEN OSA Toimintayksikkö: Tilaliikelaitos Henkilöstösuunnitelma ajalle: 2017-2019 Vastuuhenkilö: Pekka Latvala Päivämäärä:

Lisätiedot

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm Nimi Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm 14.9.2017 MAAKUNTAUUDISTUKSESSA KOLME PALVELUKESKUSTA Maakunnat Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen

Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen Vesi ja Energia synergiaako? Reijo Kolehmainen 21.5.2015 Konsernin rakenne Lappeenrannan kaupungin 100 % omistama energiayhtiö. Lappeenrannan Energia -konserni hankkii ja myy kaukolämpöä, maakaasua, sähköä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimitilat ja kiinteistöt työryhmän väliraportti

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimitilat ja kiinteistöt työryhmän väliraportti Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimitilat ja kiinteistöt työryhmän väliraportti Valmistelija Pasi Keskitalo Puheenjohtaja Terho Ojanperä Sisällys Nykytilan kartoitus, mitä tehty... 3 Työryhmien

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Run IT Like Business. 28.5.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Run IT Like Business. 28.5.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Run IT Like Business 28.5.2014 Reino Myllymäki Aina silloin tällöin kuulee sanottavan, että tietohallintoa ja ITpalveluja pitäisi hoitaa kuin bisnestä. Mutta mitä tuolla kannanotolla oikein

Lisätiedot

Väliraportti Henkilöstötyöryhmä

Väliraportti Henkilöstötyöryhmä Väliraportti 30.11.2016 Henkilöstötyöryhmä Henkilöstötyöryhmä Jäsenet Keijo Siiskonen, puheenjohtaja, Eksote Tuija Voutilainen, JUKO Jaana Rautiainen, Pardia Kaija Kiiski, TEHY/KoHo Mari Soininen, Jyty/Kunta-alan

Lisätiedot

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy

Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa. 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Monetra tehostaa henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyössä asiakkaan kanssa 9.9.2015 Toimitusjohtaja Päivi Pitkänen Monetra Oy Mikä Monetra Oy? Monetra on voittoa tavoittelematon talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Liite 1 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS Sivu 1 / 7 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PUITESOPIMUS 1. Sopijapuolet Tilaaja kunta/kaupunki Tuottaja Oulunkaaren seutukunnan

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL - Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa

Pyörät pyörimään. Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Pyörät pyörimään Raskone yhtiöiden esittely ja Kalustoyhteistyö kaupunkien kanssa Toimittajan puheenvuoro: Raskone yhtiöt, Jyrki Kaskinen Tilaajan puheenvuoro: Lahden kaupunki, Mika Mäkinen Henkilöstön

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat

Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Kiekun kustannuslaskennan ratkaisu - jakopalkat Nykytilanne ja jatkosuunnitelmat Juho Ajo Kiekun kustannuslaskennan ratkaisun sisältö: tilanne 2.9.2013 Meno- ja tulokirjaukset siirretään esijärjestelmistä

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.09.2012 Päivitetty/tarkastettu: 21.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Seurantakohteiden integraatio. Juho Ajo, Valtiokonttori

Seurantakohteiden integraatio. Juho Ajo, Valtiokonttori Seurantakohteiden integraatio Juho Ajo, Valtiokonttori 20.8.2015 Kieku-seurantakohdemalli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Seukoto/ valtio LKP-tili Toimintayksikkö TaKP-tili Valtuus Projekti Toiminto Suorite

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1

Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 Talous- ja konsernijaosto 3.6.2015, LIITE 2 1 SOPIMUS HUS:N OMISTAMIEN UUDENMAAN SAIRAALAPESULAN OSAKKEIDEN MYYNNISTÄ CAREA KUNTAYHTYMÄLLE JA KASTEK OY:N TEKSTIILIHUOLTOTOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ UUDENMAAN

Lisätiedot