Loppuraportti 1 (23)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti 1 (23) 30.1.2015"

Transkriptio

1 Loppuraportti 1 (23) Lappeenrannan kaupunkikonsernin rakennuttamiseen ja kiinteistöhuoltoon liittyvien tehtävien organisaatiomuutosten tietotekniikkanäkökulmasta huolehtiminen LOPPURAPORTTI Työryhmän jäsenet Kaupunginjohtajan päätöspöytäkirjassa työryhmään nimetyt henkilöt: Suihko Toni, puheenjohtaja. Lappeenrannan kaupunkikonserni ja Eksote Mikkonen Juuso, sihteeri, tietohallinto Villanen Janne, tekninen toimi Kuukka Petri, Asuntopalvelu Oy /Lappeen Rakennuttaja Oy Levänen Petri, Saimaan Tukipalvelut Oy Työryhmän puheenjohtajan pyynnöstä työryhmän työskentelyyn pyydettiin mukaan: Paappanen Jani, Yritystila Hämäläinen Timo, Yritystila Koponen Ilpo, Tilakeskus Leskinen Helena, Tilakeskus Kylliäinen Seppo, Tilakeskus Vallius Aila, Tilakeskus Pokkinen Antti, Tilakeskus Oksman Pekka, Tilakeskus

2 2 (23) JOHDANTO Lappeenrannan kaupunkikonsernin ( Lappeenranta ) Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen esityksestä kaupunginjohtaja Kimmo Jarva nimesi työryhmän selvittämään käynnissä olevan rakennuttamisen ja kunnossapidon keskittämisen kokonaisuutta tietotekniikan näkökulmasta tekemällään päätöksellään (kts. liite 1). Päätöksen mukainen tavoite tämän ryhmän työskentelylle ja lopputulokselle: Toistaiseksi keskusteluissa ei ole huomioitu muutoksesta aiheutuvia tietoteknisiä vaikutuksia. Huomioitavia asioita ovat muun muassa materiaalihallinnon (tilaus- ja toimitusjärjestelmät, toiminnanohjaus, kiinteistöjen hallinnointiohjelmistot, vikatilanteiden korjauksen hallinnointi (tilaus ja seuranta) sekä taloushallinto ja raportointi. Asia erityisen tärkeä, koska hankintatoimen ja varastohallinnassa tapahtuvien muutoksien (varastohallinta siirtyy Eksotelle) takia materiaalihallinnon tietojärjestelmät ovat muutenkin muutoksen alla. Lisäksi tulee varmistaa, ettei konserniin synny useita päällekkäisiä järjestelmiä ja että viimeistään tässä vaiheessa yhdenmukaistetaan järjestelmiä mahdollisten päällekkäisyyksien osalta. Työryhmän tulee tehdä esitys organisaatiomuutoksen aiheuttamista järjestelmävalinnoista ja esittää alustava suunnitelma järjestelmien käyttöönotosta. Työryhmän loppuraportin tulee olla valmiina TYÖRYHMÄN KESKEISIMMÄT ESITYKSET Talous-, palkka- ja henkilöstöhallinto Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n sekä Lappeen Rakennuttaja Oy:n talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmänä toiminut Maestron tuote korvataan Saimaan Talous ja Tieto Oy:n tarjoamilla ratkaisuilla. Ensivaiheessa siirretään Lappeen Rakennuttajan kirjanpito Intime järjestelmään, jotta rakennuttamishankkeiden aikainen kulujen seuranta mahdollistuu Intime järjestelmän kautta sekä nykyisten raportointisovellusten avulla. Siirron tulee olla toteutettuna Vastuu asian edistämisestä on Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:llä yhteistyössä Saimaan Talous ja Tieto Oy:n kanssa. Konsernin tietohallinto tukee muutoksen läpiviennissä tarvittaessa. Vikailmoitukset Vikailmoituksiin / huoltotilauksiin käytetään tällä hetkellä eri sovelluksia. Asuntopalvelun osalta toimintaa jatketaan entisillä ratkaisuilla toistaiseksi. Yritystilan, Eksoten ja Talikeskuksen osalta vikailmoitukset keskitetään Huki (huoltokirja) sovellukseen ja sen yhteyteen rakennettuun www-lomakkeeseen, jotta Saimaan Tukipalvelut Oy:n osalta päästään yhteen järjestelmään huoltotilausten osalta. Huki:n soveltuvuus ja sopimustekniset asiat varmistetaan konsernin tietohallinnon ja toimintayksiköiden yhteistyötä.

3 3 (23) Kiinteistöautomaatio ja -valvonta Konsernissa on käytössä Siemensin Desigo tuoteperheen kiinteistöautomaatiojärjestelmä sekä Tilakeskuksella, Lappeenrannan Yritystila Oy:llä sekä Eksotella. Kaikilla kolmella on omat sopimukset, joiden yhdistämisen osalta tulee käydä sopimusneuvottelut Siemensin kanssa. Vastuu sopimusneuvotteluiden läpiviennistä on konsernin tietohallinnolla toimintayksiköiden avustuksella. Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Projektinhallintasovellusten osalta Lappeen Rakennuttaja Oy:llä ja Yritystila Oy:llä on ollut käytössään BUildercom projekti- / dokumenttipankki. Rakennuttamishankkeiden keskittyessä Lappeen Rakennuttaja Oy:lle, otetaan kilpailutettu projektipankki yhteiseen käyttöön sopimusten niin salliessa. Vastuu sopimusasioiden selvittämisestä on Lappeen Rakennuttaja Oy:llä konsernin tietohallinnon tukemana. Rakennushankkeen jälkeiseen dokumenttienhallintaan käytetään yleisesti konsernin eri puolilla Hyperdoc järjestelmää. Hyperdocin sopimukset tarkastellaan läpi ja tarvittaessa yhdistetään konsernitasoiseksi sopimukseksi. Vastuu selvityksestä on konsernin tietohallinnolla. Vuokrasopimukset ja -laskutus Vuokrasopimusten hallinnassa on myös eroavaisuuksia toimintayksiköiden välillä. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n tulee määritellä oman toiminnan kannalta keskeiset toiminnallisuudet, jotta asunnonvuokraustoimintaa voidaan kehittää mm. asukasvalintaprosessin osalta. Asuntopalvelu tulee korvaamaan nykyisen Maestro järjestelmän uudella kilpailutettavalla järjestelmällä. Samassa yhteydessä talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon osuudet siirretään konsernin yhteisiin tietojärjestelmiin. Yritystila Oy:n sopimusten hallinta viedään Tilakeskuksen kanssa samaan järjestelmään, mikäli selvityksen jälkeen Tilakeskuksen käytössä oleva Koki järjestelmä todetaan soveltuvaksi myös Yritystilan käyttöön. Koki järjestelmää tullaan samalla kehittämään siten, että ulkoinen vuokralaskutus voidaan toteuttaa jatkossa sähköisesti. Vastuu selvityksen käynnistämisestä on konsernin tietohallinnolla. Kiinteistöomaisuuden hallinta Kiinteistöomaisuuden hallinnan kannalta keskeistä on päästä yhteneväisiin raportointikäytänteisiin ja systemaattiseen kulujen ja tuottojen seurantaan. Nykyisellä toimintamallilla tiedot ovat saatavissa pirstaleisesti eri tietolähteistä ja tiedon koostaminen vaatii manuaalista tietojen keräämistä ja raporttien muodostamista. Kappaleessa Prosessien kehittämisellä saavutettava tuottavuuspotentiaali on kuvattu tätä aihealuetta tarkemmin. Konsernin tietohallinto edistää selvitystyötä, jonka puitteissa päätetään, tarvitaanko konserniin yhteinen työkalu kiinteistöomaisuuden hallintaan.

4 4 (23) TYÖSKENTELYMALLI NYKYTILA Työryhmään oli päätösasiakirjassa nimetty Lappeenranta konsernin tietohallinnon, Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ( Eksote ), teknisen toimen sekä Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n / Lappeen Rakennuttaja Oy:n ( Asuntopalvelu ) ja Saimaan tukipalvelut Oy:n ( SATU ) edustajat. Ensimmäinen kokous järjestettiin tällä osallistujajoukolla Kokouksen sisältöä valmisteltiin työryhmän puheenjohtajan ja sihteerin toimesta kategorisoimalla tilojen rakennuttamiseen ja kunnossapitoon liittyvät tietojärjestelmät osakokonaisuuksiin. Ensimmäisessä kokouksessa kartoitettiin työryhmän tiedossa olevat tietojärjestelmät vastaavien kategorioiden alle. Ensimmäisen kokouksen yhteydessä päätettiin laajentaa työryhmän kokoonpanoa Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen ( Tilakeskus ) ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n ( Yritystila ) edustajilla. Tässä yhteydessä työryhmä päätti jättää Lappeenrannan Energia Oy:n tämän tarkastelun ulkopuolelle Lappeenrannan Energia Oy:n ( Energia ) toiminnan ja ICT-järjestelmien ominaisluonteen takia (tästä syystä Energia edustajia ei pyydetty työryhmään). Työryhmä kokoontui laajennettuna Laajennettu työryhmä tarkensi ensimmäisessä kokouksessa laadittua tietojärjestelmä kartoitusta. Työryhmä työskentelyn välissä kokouksen sihteerin sovittiin tietojärjestelmäkartoituksen kasaaminen JHS 179 mukaiseen kuvausformaattiin (kts. liite 2). Työryhmän toisen kokouksen yhteydessä päätettiin, että työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri laativat kartoituksen pohjalta työryhmän loppuraportin suosituksineen ja päätöksineen. Loppuraportti katselmoitiin työryhmän toimesta , jonka jälkeen raportti viimeisteltiin ja toimitettiin luettavaksi työryhmään osallistuneille. Lappeenrannan kaupunkikonserniin, jonka yhteyteen lasketaan kuuluvaksi asiayhteyden takia tässä tapauksessa myös Eksote, käytössä on lukuisia erilaisia tietojärjestelmiä eri käyttötarkoituksiin. Tietojärjestelmien nykytilanne kartoituksessa paljastui, että konsernissa on käytössä a) saman merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty yhteisesti, b) saman merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty erillisesti ja c) eri merkkisiä tietojärjestelmiä samaan tarkoitukseen niin, että hankinnat on tehty erillisesti Tietojärjestelmät jaettiin seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1. Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut 2. Materiaali- ja varastonhallinta 3. Vikailmoitukset 4. Kulutuksen seuranta

5 5 (23) 5. Kiinteistöautomaatio / -valvonta 6. Projektihallintasovellukset / piirustusten tai muiden tietojen hallinnointi 7. Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset 8. Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta 9. Kulunvalvontasovellukset ja muut sovellukset Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut Taloushallinto: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Intime Plus Saita Oy Eksote Intime Plus Saita Oy Yritystila Intime Plus Saita Oy SATU Intime Plus Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Palkkahallinto: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Personec F.K Saita Oy Eksote Personec F.K Saita Oy Yritystila Personec F.K Saita Oy SATU Personec F.K Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Ostolaskut: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Basware IP Saita Oy Eksote Basware IP Saita Oy Yritystila Basware IP Saita Oy SATU Basware IP Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro Maksuliikenne: Toimija Järjestelmä Palveluntuottaja Tilakeskus Basware ML Saita Oy Eksote Basware ML Saita Oy Yritystila Basware ML Saita Oy SATU Basware ML Saita Oy Asuntopalvelu Maestro *1) Maestro *1) Asuntopalvelu tarkastelee tällä hetkellä käytössä olevan Maestro-tietojärjestelmänsä vaihtamista.

6 6 (23) Materiaali- ja varastonhallinta Materiaali- ja varastonhallinnan suhteen Lappeenranta konsernissa on käynnissä uudistus, jossa varastonhallinta toiminta siirretään kokonaisuudessaan Eksoten alaiseksi toiminnaksi alkaen. Perusteluna muutokselle on se, että suurin osa materiaalihankinnoista ja niihin liittyvistä varastonhallinnasta on sote-materiaaleja. Rakentamiseen liittyen materiaalihankinnat tehdään rakennuttamisen yhteydessä, ei erillisinä kilpailutuksina tai hankintoina. Näille materiaaleille ei ole ollut tarvetta keskitetylle varastohallinnalle. Kiinteistöjen hoitoon tarvittavat materiaalit on hankittu suoraostoina kilpailutetuista rautakaupoista. Näille materiaaleille ei ole ollut tarvetta keskitettyyn varastohallintaan. Lappeenrannan käytössä on ollut Sonet-tietojärjestelmä ( Sonet ) materiaalien hallinnointiin (nimikehallinta, tilaukset) sekä varastonhallintaan. Koska Lappeenrannan alainen Etelä-Karjalan Hankintapalvelut on kilpailuttanut sote-materiaalit, on Sonetissa pääsääntöisesti ollut sotetoiminnan nimikkeistöjä. Tämän lisäksi Sonetissa on ollut jonkin verran tekniseen toimeen liittyviä nimikkeitä, jotka on kilpailutettu erillisesti, nimikkeet on viety Sonettiin mutta materiaalit on toimitettu sopimustoimituksena suoraan tarvitsevalle yksikölle ilman varastohallintaa. Eksote on kilpailuttanut Sonetin tilalle uuden tietojärjestelmän (NeMo) vuoden 2014 aikana. Eksote tulee ottamaan NeMon käyttöön koko toiminnassaan mennessä. Koska Sonet siirtyy Eksoten vastuulle tapahtuvan siirron yhteydessä, tulee Eksote korvaamaan Sonetin NeMolla ja ajamaan Sonetin kokonaisuudessaan alas. Sote materiaali- ja varastohallinnon siirtyessä Eksoteen, ei Lappeenrannalle jää varastohallinnoitavia nimikkeitä kuin yksittäisiä kappaleita, joiden hallinnointiin ei tarvita erillistä varastojärjestelmää alkaen. Lähtökohtaisesti Lappeenrannan kaupungin, Tilakeskuksen, Yritystilan, SATU:n ja Asuntopalveluiden toiminnassa ei ole tarvetta jälkeen keskitettyä nimikehallintaa. Vikailmoitukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus Huki 04 (Huoltokirja) ja www -lomake Huoltokirjassa hallinnoidaan huoltokohteiden määräaikaisia tai tilannepohjaisia huoltoja. Vikailmoittajille annetaan oikeuksia Huoltokirjan yhteyteen toteutetulle wwwpohjaiselle vikailmoituslomakkeelle. Eksote SBM (Serena Business Manager) alustalla toteutettu sovellus, jonka päälle on rakennettu www-lomake. Vikailmoittaja voi jättää vikailmoituksen wwwlomakkeen kautta. Käytössä Keskussairaalassa ja Armilassa.

7 7 (23) Yritystila Puhelin ja sähköposti, suunnitteilla www-lomake nettisivuille SATU Ei mitään Asuntopalvelu Maestro Expera *2) (https://asuntoekstra.lappeenranta.fi) Ekstranetin kautta asiakas sekä kiinteistöhuolto voi jättää vikailmoituksia korjauspyyntölomakkeella *2) Asuntopalvelu on luopumassa järjestelmästä Kulutuksen seuranta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus FIMX Kulutuksen seuranta Eksote Ei erillistä Käytetään kiinteistöautomaation / - valvonnan ohjelmistoja joissain tapauksissa. Yritystila FIMX SATU Ei mitään Asuntopalvelu FIMX Kulutuksen seuranta ja määräaikaistyöt (kiinteistöhuoltoyritykset) Kiinteistöautomaatio / -valvonta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Siemens Desigo 2. Computec 3. Schneider 1. n. 90 kohdetta. Oma sopimus ja lisenssi 2. Armilan sairaala ja mielenterveyskeskus 3. Kauppahalli, kaupungintalo, musiikkiopisto ja raatihuone Eksote Siemens Desigo ja Siemens Oma sopimus ja lisenssi Visonik Yritystila Siemens Desigo Oma sopimus ja lisenssi SATU Asuntopalvelu Ei mitään 1. Lonix 2. Teamviewer etähallintaohjelma 1. Vesimittaukset, käytössä vasta parissa kohteessa. 2. Teamviewer käytössä 7 kohteessa

8 8 (23) Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Piirustusten tai muiden tietojen hallinnointi Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Hyperdoc, verkkolevyt, paperiarkistot 2. Autocad, revit 3. Wintaku 4. RT-kortisto, ST-kortisto, RTnet, KHnet ja LVInet 1. Hyperdoc toimii alustana erilaisten dokumenttien kuten pohjapiirustuksen tallentamiseen. Dokumentit näkyvät myös Huoltokirjaan. 2. Autocad suunnitteluohjelmisto. 3. Wintaku kustannuslaskenta 4. Rakennustiedon yhteissopimus, myös yhtiöiden Eksote Yritystila 1. Hyperdoc, verkkolevyt ja paperiarkistot. 2. Autocad 1. Buildercom 2. Hyperdoc, verkkolevyt käytössä. 1. Eksoten käytössä oleva tilahallintasovellus käyttää Hyperdocissa olevia pohjapiirustuksia siihen, että yksiköt voivat hallita omia tilojaan järjestelmässä. 2. Yksittäisiä Autocad lisenssejä 1. Kilpailutettu rakentamishankkeittain 2. Rakennuspiirustukset SATU ATOP toiminnanohjaus Siivouspalveluiden toiminnanohjaus, rakennusten piirustukset nähtävillä ATOPssa. Asuntopalvelu 1. Buildercom 2. DVTDM (skannatut rakennuspiirustukset) 3. M-Files 1. Lappeen Rakennuttajan sopimus. Buildercom on rakennuttamisen aikainen rakennusprojektin ja siihen liittyvien dokumenttien hallinta. 2. DVTDM korvautunee M- Filesilla tulevaisuudessa. 3. M-Files dokumenttienhallintajärjestel män käyttöönotto menossa. Projektinhallintasovellukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Planman 1. Planman 2. Wintra työtilat projektinhallintasovellus

9 9 (23) Eksote Yritystila SATU Asuntopalvelu 3. Urakoitsijoiden projektipankit 1. Camako 2. Eksonet työtilat Buildercom Ei mitään 1. Buildercom 2. Planman, aikataulutus. 2. Wintran työtilat koekäytössä projektipankkina. 3. Projektien aikainen dokumenttien jakaminen 1. Yleinen hankesalkunhallinta Eksotessa. Ei yksinomaan rakennushankkeisiin. 2. Wintran kaltaiset työtilat 1. Rakennuttamishankkeen aikainen projektipankki ja dokumenttivarasto 2. Planman projektinhallintasovellus, aikataulutus

10 10 (23) Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. KOKI 2. Intime 1. Kiinteistörekisteri, sisäinen ja ulkoinen vuokralaskutus 2. Myyntireskontra Eksote Tilahallintasovellus Ulkoisten vuokrakulujen ja sisäisten laskennallisten kulujen vyöryttäminen kustannuspaikoille Yritystila Intime Vuosittainen vuokralaskutus, Saita laskuttaa. SATU Intime Sisäisten kulujen vyöryttäminen kustannuspaikoille. Asuntopalvelu Maestro Asiakaslaskutus, myyntireskontra Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. KOKI 2. Excel 3. Intime KOM 1. Kokissa perustiedot, rakennukset, pinta-alat, tilavuudet jne. 2. Excelissä suunnitelmat 3. KOM:ssa Eksote 1. Tilahallintasovellus 2. Intime KOM käyttöomaisuuskirjanpito 1. Tilojen hallinta (sisäisten / ulkoisten vuokrien vyörytykset) 2. Sairaalakiinteistön käyttöomaisuushallinta Yritystila Excel taulukko Intime KOM SATU Intime KOM Käyttöomaisuuskirjanpito Asuntopalvelu 1. Maestro Expera 2. Winfile 3. Maestro 4. Salkutus excelissä 1. Kiinteistörekisteri, lämmitysmuodot, alat, tilavuudet jne. 2. Lainarekisteri 3. Käyttöomaisuuskirjanpito

11 11 (23) Kulunvalvontasovellukset ja muut sovellukset Kulunvalvonta ja työajanseuranta Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Flexim, 2. HHL Hedegren 3. Yksittäisiä muita merkkejä Flexim asennetaan ensisijaisesti uusiin kohteisiin. Kulunvalvonta Eksote Yritystila SATU Asuntopalvelu 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Esmikko 1. Flexim 2. Useita järjestelmiä sekä työajan seuranta. Kulunvalvonta, Työajanseuranta. Eksote asentaa ensisijaisesti omiin kohteisiin Esmikkojärjestelmää. Flexim käytössä Armilassa ja joissakin muissa Eksoten vuokrakohteissa. Flexim käytössä Tullitien kiinteistössä, sekä kulunettä työajanseuranta. Lisäksi Flexim käytössä Satun työntekijöillä kaupungin kiinteistöissä ja Esmikko Eksoten kiinteistössä. 1. Oma kulunvalvonta 2. Eksoten palvelutalot Valvontakamerat Toimija Järjestelmä Selite Tilakeskus 1. Mobotix (LMCS Oy) 2. Tansec 3. Vanhoja analogisia järjestelmiä 1. Tallentavat IPkamerat, tallennustila Saitalta 2. Liikuntatoimi 3. mm. kaupungintalo Eksote Mobotix (LMCS Oy ) IP-kamerat, tallennustila Saitalta Yritystila Ei mitään SATU Ei mitään Asuntopalvelu Useita eri järjestelmiä Eksoten palvelutalot

12 12 (23) Muut - Paloilmoitinjärjestelminä mm. Siemensin sekä BLC Turvan järjestelmiä. - Paloilmoitinten hälytykset hätäkeskukseen ohjataan Soneralta hankittujen Alerta tietoliikenneyhteyksien kautta. - Rikosilmoitinjärjestelmien hälytysten siirto vartiointiliikkeelle kulkee ISS:lle hankitun uuden laitteiston kautta. - Pelastussuunnitelmat, pelsu.fi, Asuntopalvelu ja joissakin Yritystilan kohteissa. - Hissien hälytykset ohjataan hissitoimittajan valvomoon ja hissitoimittajat käyvät kohdekäynneillä tarvittaessa. PÄÄTÖKSET, NÄKÖKULMAT JA TOIMENPITEET KONSERNIOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut Lappeenranta konsernin näkökulmasta nykytilanteen mukaisesti käytössä on valtaosin Saimaan talous ja tieto Oy:n tuottamat palvelut, joihin sisältyvät tietojärjestelminä Intime Plus (taloushallinto), Basware ML (maksuliikenne), Personec F.K (palkka- ja henkilöstöhallinto) sekä Basware IP (ostolaskut). Ainoastaan Asuntopalvelulla on käytössään eri tietojärjestelmä. Asuntopalvelu käyttää talous-, palkka- ja henkilöstöhallintoon Maestro -järjestelmää. Asuntopalvelulla ostolaskujen kierrätys on Maestron Experassa. Konsernin tietohallinnon esitys Lappeenranta konsernin kokonaisohjauksen näkökulmasta tehokkain ratkaisu on malli, jossa koko konserni käyttää samoja tietojärjestelmiä ja samoja palveluntuottajia. Asuntopalvelun tulee siirtyä käyttämään Intime Plus -tietojärjestelmää taloushallinnossa ja Basware ML - järjestelmää maksuliikenteessä, Personec F.K -tietojärjestelmää palkka-/henkilöstöhallinnossa ja Basware IP (Invoice Processing) -tietojärjestelmää ostolaskujen sähköisessä kierrätyksessä. Nämä tietojärjestelmäpalvelut Asuntopalveluille tuottaa Lappeenranta konsernin omistama Saimaan talous ja tieto Oy. Tarvittaessa Saimaan talous ja tieto Oy voi toimittaa myös taloushallintopalvelukeskuksen toiminnalliset palvelut liittyen kirjanpitoon, palkkalaskentaa, maksuliikenteeseen jne. Siirtymällä konsernin yhteisiin taloushallinnon järjestelmiin, mahdollistetaan samalla myös yhteisten raportointityökalujen (mm. Cognos) käyttö. Toimenpiteet Asuntopalvelun ja Saimaan talous ja tieto Oy:n tulee kartoittaa kevään 2015 aikana tarvittavat toimenpiteet ja suunnitella tietojärjestelmien vaihtamisen projektin siten, että Lappeenrannan yleisesti käyttämät tietojärjestelmät ovat Asuntopalveluiden käytössä alkaen. Mikäli Lappeen Rakennuttaja Oy:n ja Asuntopalvelun osalta on mahdollista edetä erillisellä aikataululla, tulee Lappeen Rakennuttajan siirto toteuttaa ensin. Vastuu asian edistämisestä on Asuntopalvelulla konsernihallinnon osoittamassa aikataulussa. Konsernin tietohallinto tukee Asuntopalvelua tässä asiassa.

13 13 (23) Materiaali- ja varastonhallinta Konsernin tietohallinnon esitys Materiaalihallinto koskee pääosin sote toimintaa ja siten rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenjärjestelyllä ei ole vaikutuksia tietojärjestelmiin. Eksote selkeästi suurimpana materiaalien tilaajana ja kuluttajana on kilpailuttanut ja käyttöönottamassa mennessä uuden NeMo-järjestelmän, jolla Eksote korvaa Eksotelle Lappeenrannalta siirtyvän Sonetin ja poistaa Sonetin käytöstä. Lappeenranta konserni tulee käyttämään NeMoa nimikkeiden hallintaan, nimikepohjaisten tilauksien hallintaan tai varastonhallintaan mikäli toiminnallisia tarpeita tälle esiintyy (ei koske Lappeenrannan Energiaa, jolla on ja tulee olemaan käytössä erillinen Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisuus). Eksote kilpailutti NeMon siten, että Lappeenranta oli mukana optionaalisena jäsenenä kilpailutuksessa. Toimenpiteet Ei varsinaisia toimenpiteitä. Mikäli NeMo tarvitsee tarvepohjaisesti laajentaa Lappeenrannan käyttöön, tehdään toimenpidesuunnittelu siinä yhteydessä. Samassa yhteydessä määritellään asiasta vastaava taho. Vikailmoitukset Huoltokirja ja Hyperdoc ovat laajimmin levinneet kokonaisuudet konsernissa. Hyperdocia käytetään Tilakeskuksen, Yritystilan sekä Eksoten toimesta erilaisten dokumenttien kuten pohjapiirustuksien tallentamiseen. Sekä Eksote että Tilakeskus ovat rakentaneet erillisen wwwlomakkeen vikapyyntöjen ilmoittamista varten. Eksote on lisäksi integroinut tämän vikailmoituslomakkeen ja Hyperdocin itse toteuttamallaan, räätälöidyllä Tilahallintasovelluksella, jota Eksote käyttää tilojen käytönhallintaan, sisäiseen laskutukseen (=kustannuksien vyöryttäminen) ja jonka kautta Eksoten kustannuspaikkavastaavat ja muut loppukäyttäjät voivat tarkastella Hyperdocissa olevia piirustuksia. Huoltokirjaa käytetään hallinnoimaan määräaikaisia huoltoja sekä vikailmoituksiin liittyviä huoltoja. Eksoten tapauksessa erillisesti toteutettu Tilahallintasovelluksen moduuli hoitaa tätä asiaa. Asuntopalvelulla on Maestron Expera portaalin päälle rakennettu asukassivusto (https://asuntoekstra.lappeenranta.fi), jossa on myös vikailmoituslomake (käytössä myös huoltoyhtiöillä ja tuntiurakoisijoilla). Konsernin tietohallinnon esitys Jo nykyisessä tilanteessa, jossa kunnossapito on hajaantunut useaa paikkaan, olisi Lappeenranta konsernille kokonaistaloudellisesti hyödyllisintä, että käytössä olisi saman merkkinen sovelluskokonaisuus huoltoon liittyvien korjauksien suunnittelussa ja vikatilanteiden ilmoittamisessa kuten myös dokumenttienhallinnassa. Tilanteessa jossa rakentaminen ja ylläpito keskitetään yhteisiin paikkoihin, tämä on vääjäämätön edellytys toiminnalle. Olemassa olevan levinneisyyden takia Lappeenranta konserni käyttää jatkossa huoltotoimintaan liittyviin kokonaisuuksiin (sisältäen vikailmoitusten jättämisen) ja rakennuspiirustusten hallintaan yhteisiä Hyperdoc ja Huoltokirja -sovelluksia.

14 14 (23) Toimenpiteet Huoltokirja (Huki) ja Hyperdoc sovellusten sopimuksen omistajuus määritellään sen mukaisesti, mihin ratkaisuun Rakennuttamisen ja kunnossapidon selvityksessä eri yksiköiden vastuista päätetään. Siirtämisten varten täytyy tutkia erilaiset sopimuksen siirtämisen mallit, lähtökohtaisena ajatuksena, että huoltohenkilöstön siirtäminen tapahtuu liikkeenluovutuksena ja osana luovutusta siirtyy ko. toiminnan käyttämien ohjelmien käyttöoikeus. Näkökulmana on, että Huoltokirja-sovellusta ei tarvitsisi uudelleen kilpailuttaa. Hyperdocin suhteen tavoitteena on siirtyä pidemmällä tähtäimellä yhteiseen sopimukseen koko Lappeenranta konsernissa (mukaan lukien Eksote). Teknisesti Hyperdocin tapauksessa on todennäköisesti järkevää, että Eksotelle ja Lappeenranta konsernille jäävät omat installaatiot. Mikäli tarvetta tälle ei ole, voidaan siirtyä kokonaan yhteiseen installaatioon. Huoltosovelluksen ja Hyperdocin sopimukselliset ja tekniset asiat selvitetään vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Samalla tehdään suunnitelma ohjelmistojen yhdistämiseksi (myös Hyperdocin, mikäli teknisesti järkevää). Konsernin tietohallinto (Lappeenrannan ja Eksoten tietohallinnot) vastaa sopimuksien yhdistämiseen liittyvistä selvityksistä ja toteutuksista. Koska rakenteelliset uudistukset tapahtuvat jo , lyhyen tähtäimen tehtävä tulee varmistaa, että SATU:n palvelukseen siirtyvät henkilöt voivat edelleen käyttää nykyisin käyttämiään sovelluksia (Huoltokirja + www-lomake ja Tilahallinta-sovellus + www-lomake). Jotta Huoltokirja ja sen päälle rakennettu www-lomake saadaan myös ulkoisten huoltoyhtiöiden käyttöön, joudutaan sovelluksia jakamaan mahdollisesti extranet ratkaisun kautta (netscaler). Tällöin samaa lomaketta voidaan käyttää myös mm. Yritystilan kohteissa. Tämä jakelu tekniikka selvitetään helmikuussa 2015 ja toteutetaan viimeistään maaliskuussa 2015, mikäli tarpeellista. Konsernin tietohallinto (Lappeenrannan ja Eksoten tietohallinnot) käynnistävät teknisen keskustelun Saimaan talous ja tieto Oy:n ja mahdollisesti järjestelmätoimittajien kanssa. Kukin konsernin toimija vastaa siitä, että siirtyvät henkilöt ovat ajoissa Saitan tiedossa, jotta tarvittavat muutokset, esimerkiksi käyttäjätunnuksiin liittyen, voidaan tehdä ja testata. Huoltopyyntöjen palvelutasojen seurantaa varten tulee selvittää, kuinka Huoltokirjaan voidaan määritellä tavoitearvot (SLA), mikäli SATU Oy:n tuottamille huoltotöille tällaiset tavoitearvot määritellään sopimuksissa. Asuntopalvelun osalta pysytään nykyisessä ratkaisussa vikailmoitusten osalta. Kulutuksen seuranta FIMX-sovellus on käytössä kulutuksen seurantaan koskien niin sähkö-, lämpö- kuin vesilukemien keräämistä ja raportointia. FIMX on käytössä Asuntopalvelulla, Yritystilalla ja Tilakeskuksella. FIMX:n lisäksi Tilakeskuksella, Eksotella ja Yritystilalla on käytössä Siemensin Desigo, joilla luetaan alakeskusten (alle puolet luvun piirissä) mittarilukemia. Haasteena Asuntopalvelulla on saada ilmoitettua erityisesti vesimittarien lukemat Lappeenrannan Energia Oy:lle automaattisesti nykyisen käsin tapahtuvan syöttämisen sijaan.

15 15 (23) Konsernin tietohallinnon esitys Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraamisen näkökulmasta FIMX järjestelmää tarvitaan, jotta tiedetään miten paljon yksityisasukkaat ja yritykset kuluttavat resursseja. FIMX on pääsääntöisesti käytetty sovellus konsernissa, joten konsernihallinnon kannalta tavoitteena on laajentaa FIMX:n käyttöä muualle, mikäli tarpeita ilmenee. Toinen vaihtoehto on soveltaa Desigo järjestelmää, jota käytetään yleisellä tasolla kiinteistöjen hallintaan ja valvontaan. Uusia järjestelmiä ei tule enää hankkia. FIMX:n sopimukset ja järjestelmän yleinen hallinnointi tulisi keskittää konsernissa yhdelle taholle, kuitenkin niin, että eri osapuolilla tulee olla mahdollisuus käyttää sovellusta tarpeensa mukaisesti. Toimenpiteet Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuonna 2015 tulee päättää kenelle toimijalle FIMX:n hallinnointi ja kehittäminen siirretään. Samaan aikaan käydään sopimukset läpi FIMXjärjestelmän toimittajan kanssa, tavoitteena keskittää sopimus konsernissa. Selvityksen aikana tarkastellaan, tarvitseeko FIMX-järjestelmää kilpailuttaa, vai voidaanko järjestely tehdä esimerkiksi sopimuksien siirtona, liittyen toiminnan uudelleen järjestelyyn Lappeenranta konsernissa. Sopimuksen konsolidointityötä ohjaa konsernin tietohallinto, kukin toimija osallistuu tähän työhön. Eräs merkittävä tuottavuutta lisäävä tekijä olisi saada rakennettua rajapinta FIMX-järjestelmän ja Lappeenrannan Energia Oy:n käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän välille. Rajapinta voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa yksinkertaisella tiedonsiirtorajapinnalla. Rajapintaa käyttämällä kaikkia tietoja ei tarvitse syöttää enää manuaalisesti vaan tiedot voitaisiin lukea suoraan FIMX:ään. Tietojen laatu todennäköisesti paranee (manuaaliset virheet poistuvat), turha tietojenkeruutyö jää pois ja lisäksi tiedon oikea-aikaisuus paranee. Primääri vastuu rajapinnan toteuttamisesta on tarvitsevilla toimijoilla. Konsernin tietohallinto tukee tässä asiassa Lappeenrannan Energian ja tarvittaessa Lappeenrannan Energian käyttämän järjestelmätoimittajan (CGI) suuntaan. Koska henkilöstön siirtyminen tapahtuu , tulee tähän mennessä varmistaa, että sovellukset ovat nykyisten käyttäjien käytettävissä riippumatta siitä missä he työskentelevät siirron jälkeen. Tätä varten konsernin tietohallinto koordinoi tilanteen tekniseltä kannalta niin, että sovellukset voidaan jaella kaikille käyttäjille muutoksen jälkeenkin. Saita toteuttaa tarvittaessa myös tunnuksien luomisia jne. Operatiivisten toimijoiden vastuulla on ilmoittaa Saitalla FIMX-järjestelmää käyttävät henkilöt. Kiinteistöautomaatio / -valvonta Konsernissa on käytössä pääsääntöisesti Siemensin toimittama Desigo järjestelmä niissä yksiköissä, joissa on harjoitettu kiinteistöjen hallintaa ja valvontaa. Desigoa käyttävät Tilakeskus, Yritystila ja Eksote. Eksotella on Desigon lisäksi käytössä Visonik palvelin, johon kytkeytyy osa Eksoten käyttämistä BPS alakeskuspalvelimista. Desigo ja Visonik toimivat integroidusti keskenään.

16 16 (23)

17 17 (23) Konsernin tietohallinnon esitys Kiinteistöjen hallinta ja valvonta on lähtökohtaisesti rakennuttamiseen ja ylläpitoon keskittyvien yksiköiden vastuulla. Tietoteknisestä näkökulmasta painotus liittyy erityisesti rakennuttamiseen (uudisrakentaminen tai suuret peruskorjaukset), koska tietoteknisiin järjestelmiin liittyy valintoja ja asennuksia tehdään yleensä juuri näissä kohdin. Kunnossapito linkittyy asiaan siltä osin miten hallinta- ja valvonta laitteiden käytöstä, konfiguroinnista ja ylläpidosta on sovittu kiinteistöjen omistajan, rakennuttajan tai ylläpitävän tahojen kesken. Kiinteistöjen hallinta ja valvonta sovellukset ovat sulautettuja ohjelmistoja, jotka toimivat määritellyssä tarkoituksessa, jolloin näiden tietojärjestelmien integroituminen muihin järjestelmiin, osaksi jotakin kokonaisvaltaisempaa prosessia, ei ole todennäköistä. Näin ollen näiden valvonta ja hallinta ohjelmistojen osalta hyödyksi tulee lähinnä samojen järjestelmien käyttäminen, yhdenmukaisilla sopimuksilla, Lappeenranta konsernissa. Lähtökohtaisesti näyttää siltä, että näiden hallinta- ja valvontajärjestelmien omistajuus säilytetään kiinteistöjä rakennuttavilla / hallinnoivalla toimijoilla (Tilakeskus, Yritystila ja Eksote). Konsernitasolla sopimukset kannattaa yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi. Tilakeskuksen Desigo palvelusopimus on uudistumassa vuoden 2015 alkupuoliskolla. Toimenpiteet Sopimuksen konsolidointityötä ohjaa konsernin tietohallinto, kukin toimija osallistuu tähän työhön. Tavoitteena on uudistaa sopimus vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Huolimatta siitä, että valvonta- ja hallintajärjestelmien omistajuus säilyisi kiinteistöjä rakennuttavilla / hallinnoivilla toimijoilla, voi rakennuttamisen ja kunnossapidon rakenneuudistus yhtiöihin johtaa tilanteeseen, jossa ainakin osa valvonta- ja hallintajärjestelmiä käyttävistä henkilöistä siirtyy yhtiön palvelukseen. Näissä tapauksissa näille henkilöille (primääristi Asuntopalvelu ja SATU) täytyy mahdollistaa oikeus käyttää hallinta- ja valvontajärjestelmien www-käyttöliittymiä. Tämä täytyy huolehtia niin, että käyttäjätunnukset ja oikeudet ovat valmiina Vastuu asian hoitamisesta on yksiköillä. Projektinhallintasovellukset / piirustusten tai muiden dokumenttien hallinnointi Piirustuksien ja muiden tietojen hallinnointi voidaan jakaa kahteen osaan: a) rakennuttamisen aikainen dokumentaatio ja rakennuttamisen aikainen projektin hallinta sekä b) kunnossapidon aikainen dokumentaatio. Rakennuttaminen on määrämuotoinen ja määräkestoinen projekti kun taas kunnossapito ulottuu kiinteistön koko elinkaaren ajaksi. Rakennuttamisen aikainen dokumentaatio luo pohjan kiinteistön elinkaaren aikaiselle kunnossapidon, peruskorjauksien, ja muutostöiden dokumentaatiolle. Lappeenranta konsernissa on useassa eri yksikössä käytössä Hyperdoc mm. rakennusten ylläpidollisiin tarpeisiin (pohjapiirustukset, rakennekuvat jne.) liittyvien dokumenttien säilyttämiseen. Kaikki toimijat käyttävät lisäksi verkkolevyjä dokumenttien tallentamiseen. Lisäksi Asuntopalvelu tulee jatkossa tallentamaan dokumentit M-Files dokumenttienhallinta- ja

18 18 (23) arkistojärjestelmään. Lisäksi Asuntopalvelulla ja Yritystilalla on ollut käytössään projektipankkisovellus Buildercom. Tämän lisäksi konsernin toimijoilla on SaaS-palveluina (sovellukset hankittu avaimet käteen palveluostona) seuraavat verkkopalvelut: RT-kortisto, ST-kortisto, RTnet, KHnet sekä LVInet. Näiden osalta konsernissa on yhteinen sopimus. Piirustusten tuottamiseen tilakeskuksen käytössä on Autocad ja Revit. Eksotella on käytössä joitain yksittäisiä Autocad lisenssejä. Tilakeskuksella on lisäksi käytössään Haahtela Oy:n Wintaku-sovellus rakentamisen kustannusarvioiden laskentaan. Konsernin tietohallinnon esitys Rakennuttamistoimintaan liittyen Lappeenranta konsernilla tulee olla käytössään rakennusprojektin projektinhallintaohjelmisto, joka toimii kiinteistön rakennuttamisen aikana dokumenttien työstämisen työympäristönä, tiedon jakamisen ympäristönä, dokumenttien tallennusalustana sekä kiinteistön rakennuttamisen aikaisena tehtävien hallintaympäristönä. Kaikkien rakentamisen kannalta tarvittavien osapuolien (rakennuttaja, urakoitsija, alihankkija, rakennusvalvonta jne.) tulee omata pääsy projektihallintaohjelmiston työtilaan. Rakennuttamisen aikaiseen projektihallintaan voi olla käytössä myös malli, jossa ulkoinen rakennuttaja tarjoaa kohde kohtaisen projektihallintaratkaisun. Kohteen luovutuksen yhteydessä urakoitsija luovuttaa materiaalit Lappeenranta konsernille. Rakennushankkeen aikainen kustannusseuranta tulee toteuttaa siten, että tilaajalla ja investoinnin rahoittajalla on ajantasainen tieto jatkuvasti saatavilla rakennushankkeen kustannusten toteumasta. Projektinhallintaohjelmistoa ei ole tarkoitettu pysyväisluonteisen dokumentaation tallentamiseen. Kun rakennus valmistuu, tulee rakentamisen aikaiset dokumentit siirtää lopulliseen, pitkäaikaiseen säilytyspaikkaan. Tavoite on jatkossa viedä nämä materiaalit konsernin mahdollisimman laaja-alaisesti käyttöön tulevaan sähköisen dokumenttienhallinnan ja arkistoinnin ratkaisuun. Koska dokumenttienhallinnan ja sähköisen arkistoinnin tietojärjestelmän kilpailutus on vasta käynnistymässä vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, joudutaan väliaika toimimaan nykyisten ohjelmistojen ja käytäntöjen puitteissa. Näiden mukaisesti dokumentit viedään Hyperdociin tai verkkolevyille. Verkossa toimivien palveluiden suhteen suurin määräävä tekijä on kyseisten palveluiden käyttötarve. Teknisesti ympäristöt tulevat palveluntuottajalta verkosta, jolloin ne eivät työllistä / kuormita tietohallintoja. Kokonaisvaltaisesti olisi hyödyllistä jos näiden palveluiden hankinta toteutettaisiin konsernitasoisena sopimuksena. Toimenpiteet Tällä hetkellä Lappeen Rakennuttaja Oy:llä ja Yritystilalla on käytössään Buildercom -järjestelmä. Koska jatkossa rakennuttamistoiminta keskittyy Lappeen Rakennuttaja Oy:lle, tulee nykyinen Buildercom hankintasopimus käydä läpi ja varmistaa, että sovellusta voidaan käyttää kaikissa Lappeenranta konsernin rakennuttamishankkeissa kaikkien osapuolten kesken. Lappeen Rakennuttaja Oy:n vastuulla on käydä nykyisen sopimuksen mahdollisuudet läpi. Konsernin

19 19 (23) tietohallinto tutkii tämän pohjalta konsernitasoisen hankinnan tarvetta. Selvitys tehdään vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Verkossa toimivien RT-kortisto,, RTnet, KHnet sekä LVInet palveluiden suhteen sopimus on tällä hetkellä Tilakeskuksella, mutta laskutus on mennyt suoraan toimittajalta yhtiöille. ST-kortistosta on oma sopimus Sähköinfon kanssa ja sitä hallinnoi Tilakeskus. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käydään läpi konsernin verkkopalveluihin liittyvät sopimukset konsernitason näkökulmasta ja mietitään mikä on oikea taho omistamaan sopimukset. Sopimuksien läpikäyntiä koordinoi konsernin tietohallinto. Rakennushankkeen aikainen kustannusten seurantaan (raportit) tulee varmistaa pääsy hankkeen tilaajalle sekä investoinnin rahoittajalle. Vastuu siirtymävaiheen ratkaisun suunnittelusta on Asuntopalvelulla / Lappeen Rakennuttaja Oy:llä. Jatkossa raportointi yhtenäistyy, kun yhteiset taloushallinnon sovellukset otetaan käyttöön myös Asuntopalvelun sekä Lappeen Rakennuttajan puolella. Muutoksen yhteydessä täytyy varmistaa, että siirtyvällä henkilökunnalla (henkilöstöä siirtyy SATUun), tulee jatkossakin olla päästy RTnetiin, KHnetiin ja LVInetiin Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset Vuokralaskutus liittyy tämän selvityksen kohtaan Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto sekä ostolaskut niiltä osin kun puhutaan laskuttamisesta ja laskuttamiseen käytettävistä tietojärjestelmistä. Konsernin eri toimijoilla on erilaiset lähtötilanteet laskuttamisen suhteen. Asuntopalvelu suorittaa yksityishenkilöiden vuokralaskutusta (laaja asiakaskunta), Yritystila suorittaa yritysasiakkaiden laskuttamista (suppeampi asiakaskunta). Eksote puolestaan ei vuokraa omia tilojaan ulkopuoliselle vaan Eksoten näkökulmasta oleellisempaa on vuokratilojen käytön minimointi ja omien tilojen (keskussairaala) käytön optimointi. Eksotelle on sisäisen laskennan näkökulmasta tärkeää myös hoitaa sisäinen kustannuslaskenta mahdollisimman oikein mm. kustannusten vyöryttämisen näkökulmasta. Konsernin tietohallinnon esitys Vuokraustoimintaa tapahtuu pääsääntöisesti Asuntopalvelussa, Yritystilassa ja Tilakeskuksessa. Tilakeskus käyttää vuokrasopimuksien hallintaan ja vuokralaskutusaineiston muodostamiseen KOKI-järjestelmää ja myyntireskontrana Intime-järjestelmää. Asuntopalvelu käyttää vuokrien hallintaan ja myyntireskontraan Maestron järjestelmää. Yritystila käyttää vuokralaskutukseen ja myyntireskontraan Intime-järjestelmää, laskutuksen tekee Saitan henkilöstö. Konsernihallinnon näkökulma talousjärjestelmiin (liittyen mm. laskutukseen) on esitetty tämän selvityksen kohdassa Taloushallinto, palkka-/henkilöstöhallinto. Yritystila Oy:n ja Tilakeskuksen vuokrasopimuksien ja vuokralaskutusaineiston hallinnan tulisi tapahtua yhteisessä järjestelmässä. Tilakeskuksen käytössä on KOKI-järjestelmä, joka on rakennettu tämän tyyppistä toiminnallista tarvetta varten. Asuntojen ja rakennusten vuokraustoiminta on Asuntopalvelun ydintoimintaa ja täten Asuntopalvelulla tulee olla kyseiseen toimintaan parhaiten soveltuvat työkalut. Myös

20 20 (23) vuokravalvonta ja myyntireskontratoiminnot tulee säilyttää Asuntopalvelun omalla vastuulla. Tästä johtuen KOKI-järjestelmää ei tulla ottamaan käyttöön Asuntopalvelussa, vaan Asuntopalvelun tulee määritellä ja kilpailuttaa toimintaa parhaiten tukeva järjestelmä. Asuntopalvelun tulevan vuokraustoimintaa tukevan järjestelmän tulee integroitua Intime järjestelmään kirjanpidon osalta. Toimenpiteet Tilakeskuksen ja Yritystilan laskutusprosessit tulee kuvata ja varmistaa, että laskutus hoidetaan sähköisesti. Laskutuksen vastuuhenkilöt tulee varmistaa. Satu Oy:n ja sen alihankkijoiden huoltotöiden sekä niiden yhteydessä hankittavien materiaalien laskutus kiinteistön omistajalta tulee myös suunnitella neuvoteltavien palvelusopimusten mukaisesti. Huoltopalveluiden laskutus tulee voida kohdistaa rakennuksittain esim. muistiotositteiden avulla. Vastuu laskutusprosessien kuvaamisesta on laskuttavilla yksiköillä yhteistyössä konsernihallinnon Controller tiimin, Saitan ja konsernin tietohallinnon kanssa. Henkilöiden siirron yhteydessä täytyy varmistaa, että henkilöillä on mahdollisuus uudessa organisaatiossa käyttää nykyisiä tietojärjestelmiä. Vastuu asian varmistamisesta on toimintayksiköillä. KOKI-järjestelmän soveltuvuudesta Yritystilan tarpeisiin tehdään erillinen selvitys, johon osallistuvat Yritystila, Tilakeskus sekä konsernin tietohallinto. Selvitystyön käynnistämisen vastuu on tietohallinnolla. Tarkemmat vastuut kiinnitetään selvitystyön alussa. Selvitys valmistuu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiinteistöomaisuuden hallinta, tilahallinta Kiinteistöomaisuuden hallintaa on tehty konsernissa monin tavoin. Tilakeskuksella ja Asuntopalvelulla on käytössä kaupalliset, tätä tarkoitusta varten tehdyt, sovellukset (Koki, Maestro Expera). Eksotella on käytössä itse tehty räätälöity Tilahallintasovellus, jota Eksote käyttää myös sisäisen tilatehokkuuden ja vuokrien jyvittämisen ja vyörytyksien järjestelmänä. Käyttöomaisuuden kirjanpitoon käytetään pääsääntöisesti Intimen KOM-moduulia, pois lukien Asuntopalvelu, joissa käytössä on Maestron tuote. Konsernin tietohallinnon esitys Eri toimijoilla voi olla erilaisia tarpeita Kiinteistörekisteritietoon liittyen. Joillakin toimijoilla kiinteistörekisteri kytkeytyy vuokraamisen toimintoihin (Asuntopalvelu, Tilakeskus) ja joillakin toimijoilla (Eksote) kiinteistörekisteri on enemmän sisäiseen tilatehokkuuteen ja tilojen optimointiin liittyvä kokonaisuus. Erilaista tarpeista johtuen, nykyisistä järjestelmistä ei ole välttämättä löydettävissä mitään synergiahyötyjä konsernitasolla. Yritystilan ja Tilakeskuksen osalta tilahallintasovelluksia tulee yhtenäistää. Järjestelmien harmonisointi liittyy tämän raportin kohtiin Taloushallinto, palkka- /henkilöstöhallinto sekä ostolaskut ja Vuokralaskutus ja sisäinen kulujen jyvitys, vuokrasopimukset.

RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ

RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ RAPORTTI KAUPUNGIN OMISTAMIEN JA VÄLIVUOKRATTUJEN ASUNTOJEN ASUKASVALINNASTA, VUOKRAAMISESTA JA TEKNISESTÄ ISÄNNÖINNISTÄ Raportti on laadittu Jari Horttanaisen toimeksiannosta selvittää, miten kaupungin

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Raportti 28.2.2014 Versio 1.1 Porin seudun kunnat 2 (60) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 3 1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET

1 ICT JOHDANTO 2 TEHDYT SELVITYKSET TUKIPALVELUT Sisällysluettelo 1 ICT JOHDANTO... 2 2 TEHDYT SELVITYKSET... 2 3 ICT-INFRARATKAISUT... 3 3.1 Perusinfrastruktuuripalvelut... 3 3.2 Tietoliikennepalvelut... 4 3.3 Puhelinliikenne- ja puhelinvaihdepalvelut...

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE Siikalatvan kunta Hallintopalvelut 2011.03.09 SISÄISEN VALVONNAN OHJE KHALL 14.03.2011 88, Liite 16 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. SOVELTAMISALA... 5 3. KUNNAN VALVONTA....

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Johdanto 3 2. ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteet ja periaatteet 3 3. ERVA laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE

SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE PÄIJÄT-HÄMEEN KUNNILLE 23.5.2008/PARAS -Johtoryhmä SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. SOVELTAMISALA... 1 3. KUNNAN VALVONTA... 1 4. ULKOINEN

Lisätiedot

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA

Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) PROJEKTISUUNNITELMA 1 (32) Inhimillisesti tehokas työnjako ja logistiikka (ITTL) Sairaanhoidon ja terveydenhuollon logistiikan ja tukipalvelujen kehittäminen sairaanhoitopiirien, kuntien ja yksityisen sektorin yhteistyönä

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013

Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön. Liiketoimintasuunnitelma. Luonnos 12.12.2013 Kouvolan kaupungin kunnallisteknisten toimintojen siirtäminen KSS Rakennus Oy:öön Liiketoimintasuunnitelma Luonnos 12.12.2013 KSS ENERGIA 1 (11) Sisällysluettelo 1. Lähtötilanne ja järjestelyn kuvaus...

Lisätiedot

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti

Asunto-omaisuustyöryhmän raportti HELSINGIN KAUPUNKI Asunto-omaisuustyöryhmän raportti 9.12.2011 Sisällys 1. Johdanto, tausta ja tavoitteet... 3 2. Selvityksen kohteena oleva asunto-omaisuus... 5 2.1 Yhtiöt... 6 2.2. Hajautetun rakenteen

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot