OPETUSSUUNNITELMA 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA 2010"

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Turvallisuusalan koulutusohjelma Käsitelty Sedun johtoryhmässä Hyväksytty VIPS-päätöksellä 215/2010 Reija Lepola 1

2 SISÄLTÖ 1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON 120 OV RAKENNE, TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN, Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov AMMATILLISET TUTKINNON OSAT AMMATTITAITOA TAYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov AMMATILLISIIN TUTKINNON OSIIN LIITTYVÄ OPINNÄYTE (väh. 2 ov) AMMATILLISTA OSAAMISTA YKSILÖLLISESTI SYVENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (>120 ov) AMMATTIOSAAJAN TYKYPASSI TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET Lähdeluettelo LIITTEET Turvallisuusalan perustutkinnon opintojen etenemissuunnitelma 120 ov./ 3v Vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta

3 1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Turvallisuusalan yhteiskunnallisena päämääränä on turvata ihmisten elämän laatu, yhteiskunnan toimivuus ja yritysten toiminnan häiriöttömyys sekä elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus, yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Turvallisuusalalla työskentelee Suomessa arviolta ihmistä. Turvallisuusalalla työskentelevien työtehtävät voidaan jakaa yleisesti turvallisuusviranomaistehtäviin, yritysten ja julkishallinnon sisäisiin turvallisuustehtäviin sekä yksityisen turvallisuusalan palvelu- ja suunnittelu-, asennus-, koulutus- ja asiantuntijatehtäviin. Viranomaistehtäviä ovat muun muassa sotilas-, poliisi- ja pelastusammatit, joissa huolehditaan maamme sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuusorganisaatioiden työtehtävät koostuvat lakisääteisistä ja omaehtoisista turvallisuustehtävistä, joita ovat esimerkiksi työsuojelupäällikön, suojelujohtajan ja turvallisuuspäällikön tehtävät. Turvallisuusalan palveluyritysten ammatit taas koostuvat palvelu-, asiantuntija- ja turvasuojausammateista. Turvasuojaustoiminta koostuu rakenteellisesta suojauksesta, sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huoltotehtävistä sekä muusta turvallisuusjärjestelyiden suunnittelusta. Alan ammattinimikkeitä ovat mm. vartija, järjestyksenvalvoja ja turvalaiteasentaja. Turvallisuusalan palveluammatit ovat jalostuneet asiakasyritysten uusien turvallisuusja palvelutarpeiden mukana useiksi eri tehtäväkokonaisuuksiksi. Ammateissa korostuvat muun muassa asiakaslähtöisyys, palveluhenkisyys, onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteiden ennaltaehkäiseminen ja turvallisuusvalvonta. Turvallisuusalan ammattilainen tuntee vastuunsa laadukkaasta turvallisuustyöstä ja sen kehittämisestä. Koska turvallisuusala kehittyy koko ajan, vaatii alan ammateissa menestyminen jatkuvaa tietojen päivittämistä ja osaamisen kehittämistä. Ammatinharjoittamista ohjaavat keskeiset ammattieettiset arvot ja periaatteet, kuten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus, lainkuuliaisuus, kestävä kehitys, tasa-arvo, luotettavuus ja rehellisyys. 3

4 2 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON 120 OV RAKENNE, Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov opinnäyte vähintään 2 ov ja opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. Ammatilliset tutkinnon osat Pakollinen tutkinnon osa, Turvallisuusalan toiminta Valinnaiset tutkinnon osat 90 ov 30 ov 60 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset tutkinnon osat 20 ov 16 ov 4 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Tutkinnon osa muusta ammatillisesta perustutkinnosta Turvallisuusalan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen 10 ov laajuinen tutkinnon osa turvallisuusalaa tukevista perustutkinnoista. Muut valinnaiset tutkinnon osat, 1-10 ov Yrittäjyys Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammattitaitoa täydentävät ja syventävät ja laajentavat tutkinnon osat Lukio-opinnot 10 ov 2 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (>120 ov) 4

5 3 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN, 3.1 Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte 2 ov. Pakolliset tutkinnon osat Turvallisuusalan toiminta Turvallisuusalan toiminta 1 Turvallisuusalan toiminta 2 Turvallisuusalan toiminta 3 Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 10 ov) Vartiointitoiminta Vartiointitoiminta 1 Vartiointitoiminta 2 Vartiointitoiminta 3 Pelastustoiminta Pelastustoiminta 1 Pelastustoiminta 2 Pelastustoiminta 3 Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Valinnainen 10 ov Turvajärjestelmien käyttö Turvajärjestelmien käyttö 1 Turvajärjestelmien käyttö 2 Turvatarkastustoiminta Turvatarkastustoiminta 1 Turvatarkastustoiminta 2 Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen toiminta 1 Kansainvälinen toiminta 2 Kuljettajan ammattipätevyyskoulutus Kuljettajan ammattipätevyyskoulutus 30 ov 15 ov 5 ov 10 ov 60 ov 20 ov 5 ov 5 ov 10 ov 20 ov 5 ov 5 ov 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 5 ov 5 ov 10 ov 5 ov 5 ov 10 ov 5 ov 5 ov 10 ov 10 ov 5

6 3.2 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri 16 ov 4 ov 1 ov 2 ov 3 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 0-4 ov Lisäksi voi valita seuraavista valinnaisista tutkinnon osista Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0-4 ov Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta esitetään opetuspistekohtaisesti liitteenä 6

7 4 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA TURVALLISUUSALAN TOIMINTA 30 OV Turvallisuusalan toiminta 3 10 ov Turvallisuusalan toiminta 2 5 ov Turvallisuusalan toiminta 1 15 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ottaa huomioon työssään yhteiskunnan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla toimia voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKY-toiminta) palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arvioinnin kohteena ovat: Työprosessin hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen 7

8 Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen TOTEUTUSSUUNITELMA Turvallisuusalan oppikirjat ja muu kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 1. vuosi 8

9 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA TURVALLISUUSALAN TOIMINTA 30 OV Turvallisuusalan toiminta 1 15 ov Turvallisuusalan toiminta 3 10 ov Turvallisuusalan toiminta 2 5 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia ottaa huomioon vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan työssään ottaa huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla toimia erilaisissa itsepuolustus- ja voimankäyttötilanteissa Arvioinnin kohteena ovat: Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Yritysturvallisuuteen liittyvien uhka- tai riskikartoituksien hallinta Työnperustana olevan tiedon hallinta Yritysturvallisuuden osa-alueiden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opintojen ohjaus Opintojen ajoittuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat Turvallisuusalan oppikirjat ja muu kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 2. vuosi 9

10 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA TURVALLISUUSALAN TOIMINTA 30 OV Turvallisuusalan toiminta 1 15 ov Turvallisuusalan toiminta 2 5 ov Turvallisuusalan toiminta 3 10 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla soveltaa oppimaansa työtehtävissä Arvioinnin kohteena ovat: Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen Työn kokonaisuuden hallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekeminen Työnperustana olevan tiedon hallinta Uhkien ja riskien hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus- ja yhteistyö Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opintojen ohjaus / Opintojen ajoittuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa turvallisuusalan työtehtävissä tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen Turvallisuusalan oppikirjat ja muu kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon osan vaatimukset ja tavoitteet. 3. vuosi 10

11 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT 60 ov VARTIOINTITOIMINTA 20 ov Vartiointitoiminta 3 10 ov Vartiointitoiminta 2 5 ov Vartiointitoiminta 1 5 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa toimia vartioinnin yleisempien työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ottaa huomioon työssään erilaiset asiakkaat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työmenetelmien ja -välineiden ja materiaalin hallinta Vartiointiin liittyvien laitteiden ja välineiden hallinta Asiakaspalvelun hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus- ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla vartioinnin toteutukseen työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat. Alan kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon vaatimukset ja tavoitteet 1. vuosi 11

12 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT VARTIOINTITOIMINTA 20 ov Vartiointitoiminta 1 5 ov Vartiointitoiminta 3 10 ov Vartiointitoiminta 2 5 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti toimia alaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla toimia erilaisissa tunnistaa erilaisia vartiointitoimintaan liittyviä riskejä ja osaa omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä niitä Työmenetelmien ja -välineiden ja materiaalin hallinta Vartiointiin liittyvien työmenetelmien hallinta Voimankäytön ja taktisen ennakoinnin hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Vartiointitoimintaan liittyvän lainsäädännönhallinta Asiakaskohteen hallinta Ongelma- ja vikatilanteiden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla vartioinnin toteutukseen työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat. Alan kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon vaatimukset ja tavoitteet 12

13 Opintojen ajoittuminen 2. vuosi 13

14 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT VARTIOINTITOIMINTA 20 ov Vartiointitoiminta 1 5 ov Vartiointitoiminta 2 5 ov Vartiointitoiminta 3 10 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat toimia yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa perusteet esimiestoiminnasta kohdekouluttamisen perusteet. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työn perustana olevan tiedon hallinta Yrittäjyyden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Viestintä ja tiedottaminen Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla vartioinnin toteutukseen työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen. Alan kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon vaatimukset ja tavoitteet 3. vuosi 14

15 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT PELASTUSTOIMINTA 20 ov Pelastustoiminta 3 10 ov Pelastustoiminta 2 5 ov Pelastustoiminta 1 5 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa:. ottaa työssään huomioon pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan pääperiaatteet tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia tehdä pelastustoimintaan liittyviä uhka- tai riskikartoituksia toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla selvittää kohteen lakisääteisten turvajärjestelmien tarpeen laatia pelastussuunnitelmaluonnoksen toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä tunnistaa ja käynnistää tarvittavat ensivaste- ja pelastustoiminnat tehdä pienkohteiden palotarkastuksen tehdä väestönsuojan tarkastuksen ottaa huomioon kiinteistön hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat tehdä neuvonta- ja valistustyötä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat opastaa ja ohjata asiakkaita ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Pienkohteiden palotarkastusten tekeminen Pelastussuunnitelmaluonnoksen tekeminen Väestönsuojatarkastuksen tekeminen Neuvonta- ja valistustyön tekeminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön hallinta Turvajärjestelmiä koskevien ohjeiden ja määräysten huomioiminen Yrittäjyyden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot 15

16 TOTEUTUSSUUNITELMA Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla pelastustoiminnan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat Alan kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon vaatimukset ja tavoitteet 1. vuosi 16

17 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT PELASTUSTOIMINTA 20 ov Pelastustoiminta 3 10 ov Pelastustoiminta 1 5 ov Pelastustoiminta 2 5 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa:. ottaa työssään huomioon pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan pääperiaatteet tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia tehdä pelastustoimintaan liittyviä uhka- tai riskikartoituksia toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla selvittää kohteen lakisääteisten turvajärjestelmien tarpeen laatia pelastussuunnitelmaluonnoksen toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä tunnistaa ja käynnistää tarvittavat ensivaste- ja pelastustoiminnat tehdä pienkohteiden palotarkastuksen tehdä väestönsuojan tarkastuksen ottaa huomioon kiinteistön hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat tehdä neuvonta- ja valistustyötä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat opastaa ja ohjata asiakkaita ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Pienkohteiden palotarkastusten tekeminen Pelastussuunnitelmaluonnoksen tekeminen Väestönsuojatarkastuksen tekeminen Neuvonta- ja valistustyön tekeminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön hallinta Turvajärjestelmiä koskevien ohjeiden ja määräysten huomioiminen Yrittäjyyden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot 17

18 TOTEUTUSSUUNITELMA Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla pelastustoiminnan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat Alan kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon vaatimukset ja tavoitteet 2. vuosi 18

19 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT PELASTUSTOIMINTA 20 ov Pelastustoiminta 1 5 ov Pelastustoiminta 2 5 ov Pelastustoiminta 3 10 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa:. ottaa työssään huomioon pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan pääperiaatteet tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia tehdä pelastustoimintaan liittyviä uhka- tai riskikartoituksia toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla selvittää kohteen lakisääteisten turvajärjestelmien tarpeen laatia pelastussuunnitelmaluonnoksen toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä tunnistaa ja käynnistää tarvittavat ensivaste- ja pelastustoiminnat tehdä pienkohteiden palotarkastuksen tehdä väestönsuojan tarkastuksen ottaa huomioon kiinteistön hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat tehdä neuvonta- ja valistustyötä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat opastaa ja ohjata asiakkaita ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Pienkohteiden palotarkastusten tekeminen Pelastussuunnitelmaluonnoksen tekeminen Väestönsuojatarkastuksen tekeminen Neuvonta- ja valistustyön tekeminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön hallinta Turvajärjestelmiä koskevien ohjeiden ja määräysten huomioiminen Yrittäjyyden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot 19

20 TOTEUTUSSUUNITELMA Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla pelastustoiminnan työtehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen Alan kirjallisuus Opettaja esittelee tutkinnon vaatimukset ja tavoitteet 3. vuosi 20

21 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT VARTIOINNIN JA JÄRJESTYKSENVALVONNAN PERUSTOIMINTA 10 OV Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti suoritettuaan sisäasiainministeriön määrittämän vartijan- sekä järjestyksenvalvojan koulutuksen hyväksytysti toimia poikkeustilanteissa voimankäyttöä ja hätävarjelua säätelevän lainsäädännön mukaisesti käyttää kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa sisäasiainministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatoiminnan tehokkaan ja turvallisen voimankäytön mukaisesti ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Voimankäyttövälineiden ja -tekniikan hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteisiin liittyvän lainsäädännön hallinta Voimankäyttövälineisiin liittyvän lainsäädännön ja koulutuksen hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija suorittaa sisäasiainministeriön määrittämän vartijan, järjestyksenvalvojan sekä kaasusumutinta ja teleskooppipatuk- 21

22 kaa koskevat koulutukset hyväksyttävästi. Oppimisympäristöt ja menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Oppilaitoksen tilat Alan kirjallisuus ja muu materiaali Opettaja esittelee tutkinnon vaatimukset ja tavoitteet 2. vuosi 22

23 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT TURVAJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ 10 OV Turvajärjestelmien käyttö 2 5 ov Turvajärjestelmien käyttö 1 5 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa käyttää erilaisia turvajärjestelmiä toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla opastaa asiakaskohteessa käyttäjiä turvajärjestelmien oikeaan käyttöön ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu asiakaskohtaisten työohjeiden mukaisesti Työn kokonaisuuden suunnittelu ja hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Asiakaskohtaisiin turvajärjestelmiin liittyvien työmenetelmien hallinta Asiakaskohtaisiin turvajärjestelmiin liittyvien laitteiden käytön hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvajärjestelmien käyttöön liittyvän lainsäädännön hallinta Asiakaskohteen hallinta Ongelma- ja vikatilanteiden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoit- Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla turvajärjestelmien käyttöön aidossa työkohteessa tai muussa mahdolli- 23

24 tamistavat Oppimisympäristöt ja - menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen TOTEUTUSSUUNITELMA simman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen Alankirjat, lait ja asetukset sekä turvajärjestelmiin liittyvät ohjeet ja manuaalit Opettaja esittelee tutkinnonosan vaatimukset ja tavoitteet 1. vuosi 24

25 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT TURVAJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ 10 OV Turvajärjestelmien käyttö 1 5 ov Turvajärjestelmien käyttö 2 5 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa käyttää erilaisia turvajärjestelmiä toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla opastaa asiakaskohteessa käyttäjiä turvajärjestelmien oikeaan käyttöön ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu asiakaskohtaisten työohjeiden mukaisesti Työn kokonaisuuden suunnittelu ja hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Asiakaskohtaisiin turvajärjestelmiin liittyvien työmenetelmien hallinta Asiakaskohtaisiin turvajärjestelmiin liittyvien laitteiden käytön hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvajärjestelmien käyttöön liittyvän lainsäädännön hallinta Asiakaskohteen hallinta Ongelma- ja vikatilanteiden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s

26 Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja - menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen TOTEUTUSSUUNITELMA Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla turvajärjestelmien käyttöön aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen Alankirjat, lait ja asetukset sekä turvajärjestelmiin liittyvät ohjeet ja manuaalit Opettaja esittelee tutkinnonosan vaatimukset ja tavoitteet 2. vuosi 26

27 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT TURVATARKASTUSTOIMINTA 10 OV Turvatarkastustoiminta 2 5 ov Turvatarkastustoiminta 1 5 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: havainnoida työympäristöään ja raportoida poikkeamista perustaa turvatarkastuspisteen toimia yhdessä viranomaisten kanssa ottaa huomioon turvatarkastusta säätelevän lainsäädännön käyttää yleisimpiä turvatarkastuksissa käytössä olevia teknisiä laitteita ja apuvälineitä valita tarkastustilanteessa soveltuvimman käytössään olevan tarkastuslaitteen ja tekniikan sekä toimia vähimmän haitan periaatteen mukaisesti kertoa tarkastusmenettelystä tarkastettavalle sekä opastaa ja ohjata häntä tarkastusprosessin aikana toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa toimia turvallisuutta edistävällä tavalla sekä toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Turvatarkastuspisteen perustamisen hallinta Turvatarkastustoimintaan liittyvien menetelmien hallinta Turvatarkastustoimintaan liittyvien laitteiden hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvatarkastusta koskevan lainsäädännön hallinta Asiakkaan hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö 27

28 Ammattietiikka Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja - menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla turvatarkastustoimintaan aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen Alankirjat sekä lait ja asetukset Opettaja esittelee tutkinnonosan vaatimukset ja tavoitteet 1. vuosi 28

29 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT TURVATARKASTUSTOIMINTA 10 OV Turvatarkastustoiminta 1 5 ov Turvatarkastustoiminta 2 5 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: havainnoida työympäristöään ja raportoida poikkeamista perustaa turvatarkastuspisteen toimia yhdessä viranomaisten kanssa ottaa huomioon turvatarkastusta säätelevän lainsäädännön käyttää yleisimpiä turvatarkastuksissa käytössä olevia teknisiä laitteita ja apuvälineitä valita tarkastustilanteessa soveltuvimman käytössään olevan tarkastuslaitteen ja tekniikan sekä toimia vähimmän haitan periaatteen mukaisesti kertoa tarkastusmenettelystä tarkastettavalle sekä opastaa ja ohjata häntä tarkastusprosessin aikana toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa toimia turvallisuutta edistävällä tavalla sekä toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Turvatarkastuspisteen perustamisen hallinta Turvatarkastustoimintaan liittyvien menetelmien hallinta Turvatarkastustoimintaan liittyvien laitteiden hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvatarkastusta koskevan lainsäädännön hallinta Asiakkaan hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö 29

30 Ammattietiikka Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja - menetelmät Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla turvatarkastustoimintaan aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin sen oloja vastaavassa paikassa. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen Alankirjat sekä lait ja asetukset Opettaja esittelee tutkinnonosan vaatimukset ja tavoitteet 2. vuosi 30

31 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT KANSAINVÄLINEN TURVALLISUUSTOIMINTA 10 OV Kansainvälinen turvallisuustoiminta 2 5 ov Kansainvälinen turvallisuustoiminta 1 5 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: suunnitella toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä ottaa huomioon toimintaympäristönsä vaatimuksia ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat toteuttaa toimintaansa viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti hakea ja valita toimintansa perustaksi luotettavia tiet lähteitä raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä toimiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Kansainväliseen toimintaan liittyvien viranomaisohjeiden ja -määräysten hallinta Eri kulttuurien vaikutus toimintaan Erilaisten luotettavien tietolähteiden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja - menetelmät Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla kansainväliseen toimintaan kotimaassa tai ulkomailla. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen 31

32 Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen TOTEUTUSSUUNITELMA Alankirjat, lait ja asetukset sekä turvatarkastustoimintaan liittyvät viranomaisohjeet ja määräykset. Opettaja esittelee tutkinnonosan vaatimukset ja tavoitteet 1. vuosi 32

33 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT KANSAINVÄLINEN TURVALLISUUSTOIMINTA 10 OV Kansainvälinen turvallisuustoiminta 1 5 ov Kansainvälinen turvallisuustoiminta 2 5 ov Ammattitaito- vaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa: suunnitella toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä ottaa huomioon toimintaympäristönsä vaatimuksia ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat toteuttaa toimintaansa viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti hakea ja valita toimintansa perustaksi luotettavia tiet lähteitä raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä toimiminen Työn perustana olevan tiedon hallinta Kansainväliseen toimintaan liittyvien viranomaisohjeiden ja -määräysten hallinta Eri kulttuurien vaikutus toimintaan Erilaisten luotettavien tietolähteiden hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti, s Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja - menetelmät Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla kansainväliseen toimintaan kotimaassa tai ulkomailla. Oppilaitoksen tilat ja työssäoppiminen 33

34 Ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen TOTEUTUSSUUNITELMA Alankirjat, lait ja asetukset sekä turvatarkastustoimintaan liittyvät viranomaisohjeet ja määräykset. Opettaja esittelee tutkinnonosan vaatimukset ja tavoitteet 2. vuosi 34

35 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT KULJETTAJAN AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS 10 OV Kuljettajan ammattipätevyyskoulutus 10 ov Ammattitaito- vaatimukset Arviointi Ammattitaidon osoittamistavat Oppimisympäristöt ja - menetelmät Koulutukseen osallistumisen ehdot ja ohjaukselliset toimenpiteet Opintojen ajoittuminen Opiskelijan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien ammattipätevyyskoulutus vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Opiskelija tekee kuljettajan ammattipätevyys kokeen, joka arvioidaan hylätty/ hyväksytty. Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään 75 % oikein. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi, jollei opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suorittamalla kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen hyväksytysti. Teoria-, työ-, ajo-opetukseen käytetään koulutuskuntayhtymän tiloja ja opetuskalustoa. Kuljetusalankirjat, -lait ja -asetukset Ehtona koulutukseen osallistumiselle on, että turvallisuusalan opiskelija ajaa C- ajokortin omakustanteisesti. Opettaja esittelee tutkinnonosan vaatimukset ja tavoitteet 1 3. vuosi 35

36 5 AMMATTITAITOA TAYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Äidinkieli, suomi, 4 ov Äidinkieli 1, 1 ov Tavoitteet Arviointi Osaamisen osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija ymmärtää alaansa liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti toimii monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä. Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Suullinen ja kirjallinen näyttö Tuntiaktiivisuus Vastuu omista opinnoista Itsearviointi Oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähiopetus Lähi- ja verkko-opetus Opintojen ajoittuminen Opettajan ilmoittama materiaali Suositus: 1. opintovuosi 36

37 Äidinkieli 2, 1 ov Tavoitteet Arviointi Osaamisen osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti osaa toimia erilaisissa oman alansa vuorovaikutustilanteissa hallitsee oman alansa erilaiset puheviestintätilanteet, esimerkiksi työsuorituksen esittelyn osaa laatia ammattinsa ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan. Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Suullinen ja kirjallinen näyttö Tuntiaktiivisuus Vastuu omista opinnoista Itsearviointi Oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähiopetus Lähi- ja verkko-opetus Opettajan ilmoittama materiaali Opintojen ajoittuminen Suositus: opintovuosi 37

38 Äidinkieli 3, 1 ov Tavoitteet Arviointi Osaamisen osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä arvioida omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti osaa toimia erilaisissa oman alansa vuorovaikutustilanteissa osaa laatia ammattinsa ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön periaatteet. Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Suullinen ja kirjallinen näyttö Tuntiaktiivisuus Vastuu omista opinnoista Itsearviointi Oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähiopetus Lähi- ja verkko-opetus Opettajan ilmoittama materiaali Opintojen ajoittuminen Suositus: opintovuosi 38

39 Äidinkieli 4, 1 ov Tavoitteet Arviointi Osaamisen osoittamistavat TOTEUTUSSUUNITELMA Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot osaa toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään hallitsee oman alansa erilaiset puheviestintätilanteet. Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Suullinen ja kirjallinen näyttö Tuntiaktiivisuus Vastuu omista opinnoista Itsearviointi Oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähiopetus Lähi- ja verkko-opetus Opintojen ajoittuminen Opettajan ilmoittama materiaali Suositus: opintovuosi 39

40 Toinen kotimainen kieli TOTEUTUSSUUNITELMA Ruotsi, 1 ov Tavoitteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija selviytyy oman alansa rutiininomaisista työtehtävistä ja arkipäivän tilanteista ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurin merkityksen monikulttuurisessa Suomessa. Tiedon hankinta Tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu Arviointi Osaamisen osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Yksilötehtävät: kirjalliset ja suulliset Parityöskentely: kirjalliset ja suulliset Jatkuva arviointi: kirjallisen kielitaidon osalta koesuoritukset ja tehtävät sekä suullisen kielitaidon osalta keskusteluharjoitukset Tarvittaessa muu näyttö Oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähiopetus Tietokoneharjoituksia, kirjalliset tehtävät, kuuntelutehtävät Itsenäinen opiskelu Opettajan ilmoittama materiaali Opintojen ajoittuminen Suositus: 1. tai 2. opintovuosi, ennen ammatillisia opintoja 40

41 Vieras kieli, A-kieli, 2 ov TOTEUTUSSUUNITELMA Englanti 1, 1 ov Tavoitteet Arviointi Osaamisen osoittamistavat Oppimisympäristöt ja -menetelmät Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee omalla alallaan tarvittavan kielitaidon osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenopiskelu Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Sovelletaan monipuolisia arviointimenetelmiä kielitaidon eri osa-alueiden osaamisen kartoittamiseksi. Arviointimenetelmiä voivat olla kirjallinen tai suullinen koe erilaiset tehtävät tai työnäytteet aktiivinen opetukseen osallistuminen. Lähiopetuksena yksilö- tai ryhmätyöskentelynä Tarvittaessa opetusta voidaan täydentää etäopetuksen eri muotoja käyttäen Opintojen ajoittuminen Oppikirja ja/tai muu opettajan ilmoittama materiaali Osaamisaloittain vaihtelevasti 41

42 Englanti 2, 1 ov Tavoitteet Arviointi TOTEUTUSSUUNITELMA Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija kehittää edelleen englannin kielen taitoaan niin, että hän viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin hallitsee omalla alallaan tarvittavan kielitaidon osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Tiedonhankinta Tekstien ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Kielenopiskelu Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Osaamisen osoittamistavat Oppimisympäristöt ja -menetelmät Sovelletaan monipuolisia arviointimenetelmiä kielitaidon eri osaalueiden osaamisen kartoittamiseksi. Arviointimenetelmiä voivat olla kirjallinen tai suullinen koe erilaiset tehtävät tai työnäytteet aktiivinen opetukseen osallistuminen. Lähiopetuksena yksilö- tai ryhmätyöskentelynä Tarvittaessa opetusta voidaan täydentää etäopetuksen eri muotoja käyttäen Oppikirja ja/tai opettajan muu ilmoittama materiaali Opintojen ajoittuminen Osaamisaloittain vaihtelevasti 42

43 Matematiikka, 3 ov TOTEUTUSSUUNITELMA Matematiikka 1, 1 ov Tavoitteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija hallitsee peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset ja käyttää niitä ammattiin liittyvissä laskutoimituksissa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä ammattitehtäviin liittyvien ongelmien ratkaisussa muodostaa ja laatii ammattitehtäviin liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä, kuvaajien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä matematiikka ja luonnontieteet Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Osaamisen osoittamistavat Tehtävien säännöllinen tekeminen Menestyminen kokeessa Aktiivinen osallistuminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähiopetus Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely Opintojen ajoittuminen Opettajan ilmoittama materiaali opintovuosi Matematiikka 2, 1 ov 43

44 Tavoitteet Arviointi Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija hallitsee peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset ja käyttää niitä ammattiin liittyvissä laskutoimituksissa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä ammattitehtäviin liittyvien ongelmien ratkaisussa ilmaisee muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla muodostaa ja laatii ammattitehtäviin liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä, kuvaajien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä matematiikka ja luonnontieteet Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Osaamisen osoittamistavat Tehtävien säännöllinen tekeminen Menestyminen kokeessa Aktiivinen osallistuminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähiopetus Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely Opettajan ilmoittama materiaali Opintojen ajoittuminen opintovuosi 44

45 Matematiikka 3, 1 ov Tavoitteet TOTEUTUSSUUNITELMA Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija hallitsee peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset ja käyttää niitä ammattiin liittyvissä laskutoimituksissa laskee pinta-aloja ja tilavuuksia sekä soveltaa geometriaa ammattialan vaatimassa laajuudessa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä ammattitehtäviin liittyvien ongelmien ratkaisussa ilmaisee muuttujien välisiä riippuvuuksia matemaattisilla lausekkeilla muodostaa ja laatii ammattitehtäviin liittyviä yhtälöitä, lausekkeita, taulukoita ja piirroksia sekä ratkaisee työssä tarpeellisia matemaattisia tehtäviä yhtälöillä, päättelemällä, kuvaajien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tarvittaessa muita matematiikan apuvälineitä. Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelmanratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu sekä matematiikka ja luonnontieteet Arviointi Osaamisen osoittamistavat Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Tehtävien säännöllinen tekeminen Menestyminen kokeessa Aktiivinen osallistuminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät Lähiopetus Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely Opintojen ajoittuminen Opettajan ilmoittama materiaali opintovuosi 45

46 Fysiikka ja kemia, 2 ov TOTEUTUSSUUNITELMA Fysiikka ja kemia 1, 1 ov Tavoitteet Arviointi Osaamisen osoittamistavat Oppimisympäristöt ja -menetelmät Opintojen ajoittuminen Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija soveltaa ammattitehtäviensä kannalta keskeisiä fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen soveltaa ammattinsa kannalta keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee ammattinsa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti alalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia tekee havaintoja ja mittauksia ammattinsa kannalta keskeisistä fysikaalisista ja kemiallisista ilmiöistä kerää, käsittelee ja analysoi tekemiään havaintoja ja mittauksia. Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Havainnointi ja mittaaminen Turvallinen ja ergonominen työskentely Perustutkinnon perusteiden mukaisesti Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn Kirjalliset tehtävät ja tehtävien säännöllinen tekeminen Kokeet Lähiopetus Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely Opettajan ilmoittama materiaali Suositus: opintovuosi 46

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010. Puualan perustutkinto, puuseppä

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010. Puualan perustutkinto, puuseppä Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Puualan perustutkinto, puuseppä Teollisuuspuusepän koulutusohjelma Käsitelty Sedun johtoryhmässä 30.9.2010. Hyväksytty Vips päätöksellä 170/2010 Reija Lepola

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käsitelty johtoryhmässä 8.11.2010 Hyväksytty Vips-päätöksellä 218/2010 Reija Lepola Sisällys AMMATTIALAN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma

OPETUSSUUNNITELMA. Koulutuskeskus Sedu. Laboratorioalan perustutkinto, laborantti. Laboratorioalan koulutusohjelma Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan koulutusohjelma Käsitelty johtoryhmässä 15.12.2010. Hyväksytty VIPS-päätöksellä 256/2010 Reija Lepola

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Näyttöjen toteutussuunnitelma 1 (16) TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikan maakunnallisen

Lisätiedot

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 14.-15.4.2015 Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Marjatta Säisä, Opetushallitus Iltapäivän ohjelma (klo 13:00-16:00)

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 18.5.2017 Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja Näytön numero Suunniteltu suoritusajankohta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 45 ops... 3 2.1.1 Turvallisuusalan toiminta, 45 osp... 3 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp... 5 2.2.1 Vartiointitoiminta, 30 osp...

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON 120 OV RAKENNE,... 5

1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON 120 OV RAKENNE,... 5 SISÄLTÖ 1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 2 2 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON 120 OV RAKENNE,... 5 3 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN, YHDISTELMÄAJONEUVON KULJETTAJA, (KUORMA-AUTONKULJETTAJA)...

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja ympäristön häiriötekijät lisäävät turva-alan monipuolisten palvelujen tarvetta. Yksityiseen turva-alaan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, voimassa alkaen. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Turvallisuusalan perustutkinto, voimassa alkaen. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Turvallisuusalan perustutkinto, voimassa 1.8.2016 alkaen Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Turvallisuusalan perustutkinto, voimassa 1.8.2016 alkaen: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yhteiskunnan

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto 2014

Turvallisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Turvallisuusalan perustutkinto 2014 Turvallisuusalan osaamisala, turvallisuusvalvoja Lausuntopyyntö 58/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Turvallisuusalan

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Hyväksytty 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 8

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto 2010

Turvallisuusalan perustutkinto 2010 Turvallisuusalan perustutkinto 2010 Turvallisuusalan koulutusohjelma Turvallisuusvalvoja Hyväksytty 1.11.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Turvallisuusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Turvallisuusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 18.9.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3 Tutkinnon osien

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Määräys 86/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Opetussuunnitelma YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI

Opetussuunnitelma YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI 0 2015 Opetussuunnitelma 2015 YHTEISET TUTKINNON OSAT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI Forssan ammatti-instituutti YHTEISET TUTKINNON OSAT kaikkia ammatillisia perustutkintoja koskeva yhteinen osa Yhteiset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011

Opetussuunnitelma 2011 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, kuva-artesaani Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Hyväksytty 56 / 2012, 6.3.2012 Reija Lepola viranhaltijapäätös 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 1 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja

Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja Ammatillinen perustutkinto turvallisuusalan perustutkinto Osaamisala Turvallisuusvalvojan osaamisala Tutkintonimike Turvallisuusvalvoja Näytön numero Suunniteltu suoritusajankohta /hyväksymispäivä 1 1

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet tutkinnon osan toteuttamisesta 5 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) 2.4.215 Rakennusalan perustutkinto Koodi: RAK395 Päätös: LAO C68/215 Näytön kuvaus Tutkinnonosa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Arviointi perustuu opiskelijan

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Opetussuunnitelma 2011

Opetussuunnitelma 2011 Koulutuskeskus Sedu Opetussuunnitelma 2011, kylmäasentaja Kylmäasennuksen koulutusohjelma 29.12.2011 11/2012, 4.1.2012 Jarmo Huttunen koulutuspäällikkö, Koulutuskeskus Sedu Reija Lepola johtaja, Koulutuskeskus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot