OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä / 69 Voimassa alkaen

2 SISÄLTÖ 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Äidinkieli (0-4 ov) Dokumentoinnin perusteet (1 ov) Johdanto äidinkielen kielen opiskeluun AMK (2 ov) Toinen kotimainen kieli, ruotsi (0-4 ov) Ruotsin tukikurssi (1 ov) Johdanto ruotsin kielen opiskeluun AMK (2 ov) Vieras kieli (0-4 ov) Englannin tukikurssi (1 ov) Portfolio in English (1 ov) Espanjan kielen alkeet (1 ov) Italian kielen alkeet (1 ov) Ranskan kielen alkeet (1 ov) Venäjän kielen alkeet (1 ov) Johdanto englannin kielen opiskeluun AMK (2 ov) Saksan kielen alkeet (1 ov) Matematiikka (0-4 ov) Matematiikan tukikurssi (1 ov) Johdanto AMK-matematiikkaan (2 ov) Fysiikka ja kemia (0-4 ov) Johdanto fysiikan ja kemian AMK-opintoihin (2 ov) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (0-4 ov) Täältä tullaan elämä! (1 ov) Työelämän pelisäännöt (1 ov) Liikunta (0-4 ov) Fitness (1 ov) Kuntoilun perusteet (1 ov) Kuntonyrkkeily (1 ov) Kuntosali ( 1ov) Palloilu (1ov) Tanssikurssi (1 ov) Vanhojen tanssit (1 ov) Pystyvänä alokkaaksi (2 ov) Terveystieto( 0-4 ov) Relax (1 ov) Taide ja kulttuuri (0-4 ov) Elokuva-analyysi (1 ov) Ilmaisutaito (1 ov) Kuvallinen ilmaisu (1 ov) Luova ilmaisu (1 ov) Yleinen musiikki (1 ov) Ympäristötieto (0-4 ov) Ekologinen jalanjälkeni (1 ov) Tieto- ja viestintätekniikka (0-4 ov) Digitaalinen kuvaus ja kuvankäsittely (1 ov) Internetin hyödyntäminen (1 ov) Uudet mediat ja työelämä (1 ov) Tieto- ja viestintätekniikka (verkkokurssi 1 ov)... 56

3 Tekstinkäsittely, Word (1 ov) Taulukkolaskenta, Excel (1 ov) Second Lifen alkeet (1 ov) Etiikka (0-4 ov) Etiikan perusteet (1ov) Kulttuurien tuntemus (0-4 ov) Eri kulttuurit (1ov) Psykologia (0-4 ov) Psykologian perusteet (1 ov) Oppiminen (1 ov) Mielenterveys (1 ov) Työelämä (1 ov) Tehoa opiskeluun (1ov) Yritystoiminta (0-4 ov) Yritystoiminnan suunnittelu (1 ov) Yritystoiminta ( 2 ov)

4 1 Johtoryhmä linjasi kokouksessaan, että Salpauksen Areena tekee Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat -opintojen valinnaisaineista oman salpaustasoisen kokonaisuuden ja hyväksyttää Ammattitaitoa täydentävät valinnaiset tutkinnon osat - opetussuunnitelman Salpauksen johtokunnassa. Yksittäisten tutkintojen opetussuunnitelmiin liitetään vain 16 pakollista tutkinnon osaa ja lisäksi linkki ko. valinnaisiin tutkinnon osiin. Ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin, 20 ov, sisältyy valinnaisia osia 4 ov. Valinnaisina tutkinnon osina voidaan valita kohdan 5.2 tutkinnon osien lisäosia. 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Äidinkieli (0-4 ov) Dokumentoinnin perusteet (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) osaa rakentaa kirjallisen dokumentin, joka voi olla opinnäytetyön, tuotteen valmistuksen tai projektin kuvaus. osaa kuvata projektin tai työn valmistusvaiheet. osaa käyttää lähteitä monipuolisesti ja merkitä ne oikein. saa valmiuksia esitellä työnsä kirjallisesti, suullisesti ja visuaalisesti oman alansa tarpeiden mukaan. osaa kirjoittaa virheetöntä ja sujuvaa kieltä sekä hallitsee oman alansa ammattisanaston. Äidinkielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tämä valinnainen tutkinnon osa arvioidaan arvosanalla. Äidinkielen kokonaisarvosanaan vaikuttavat äidinkielen pakollisten osien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

5 2 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). kriteerit Kirjallinen viestintä Tiedonhankinta / mediaosaaminen (kuvallinen viestintä) osaa laatia ohjatusti kirjallisen dokumentin käyttäen ainakin yhtä lähdettä. Löytää omaan tekstiinsä sopivia kuvia. osaa laatia kirjallisen dokumentin sujuvalla suomen kielellä ja käyttää useita lähteitä. Osaa etsiä tekstiin sopivat kuvat ja laatia niihin asianmukaisia kuvatekstejä. Dokumentti osoittaa omaa ajattelua ja luovuutta. Hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. Visuaalinen kokonaisuus osoittaa ideointikykyä ja omakohtaista pohdintaa. Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen (suullinen viestintä) Osaa esitellä työnsä opettajalle tai pienelle ryhmälle sovitulla tavalla. Ottaa puhuessaan ryhmän huomioon. Tietää, miten omaa työtä voi havainnollistaa. Saa kuulijoihinsa hyvän kontaktin. Käyttää monipuolisesti kuvia ja muita havainnollistavia menetelmiä. Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Tietokonetyöskentely Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjalliset ja/tai kuvalliset tuotokset ja suullinen viestintä Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Johdanto äidinkielen kielen opiskeluun AMK (2 ov) Tavoitteet (luetaan hyväksi AMK-opinnoissa 3 op=2 ov) saa lisävalmiuksia aloittaa menestyksekkäästi äidinkielen opinnot ammattikorkeakoulussa

6 3 Äidinkielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tämä valinnainen tutkinnon osa arvioidaan arvosanalla. Äidinkielen kokonaisarvosanaan vaikuttavat äidinkielen pakollisten osien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Suullinen viestintä Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen Kirjallinen viestintä kriteerit Selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen. Hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa. Löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen. Kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita. Osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä. Osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan. Tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy hyvin työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista. Hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä. Ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa. Kirjoittaa oikein ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä. Laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä. Laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja. Hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. Hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. Ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. Kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta. Hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kielija ulkoasua. Käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Laatii itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja. Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Tietokonetyöskentely Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjalliset ja/tai kuvalliset tuotokset ja suullinen viestintä

7 4 Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Toinen kotimainen kieli, ruotsi (0-4 ov) Ruotsin tukikurssi (1 ov) Tavoitteet saa lisävalmiuksia selviytyäkseen pakollisista ruotsin kielen opiskelusta kertaa peruskoulun kieliopin keskeisiä perusasioita sekä keskeistä yleissanastoa Ruotsi, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tämä tutkinnon osa arvioidaan arvosanalla. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös ruotsin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Tiedon hankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). kriteerit osaa hakea tietoa tietolähteistä esim. oppikirjoja, sanakirjoja, nettimateriaalia ymmärtää kieliopin peruskäsitteitä ymmärtää tavallisia arkielämän sanontoja ymmärtää ruotsin ja suomen eroja osaa käyttää tietolähteitä itsenäisesti ymmärtää ja osaa käyttää rakenteita kieliopin avulla selviytyy asianmukaisesti eri sosiaalisissa tilanteissa ymmärtää ruotsin vaikutuksen omaan kieleen Kielenopiskelu tunnistaa omat oppimistyylinsä tunnistaa omien oppimistyyliensä vahvuuksia ja heikkouksia osaa hakea ja soveltaa löytämäänsä tietoa ymmärtää ja osaa itsenäisesti muodostaa rakenteita ja lauseita selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa soveltaa ja hyödyntää ruotsin tuntemustaan kokeilee uusia oppimistyylejä ja oppimistapoja Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan

8 5 Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Johdanto ruotsin kielen opiskeluun AMK (2 ov) Tavoitteet (opinnot luetaan hyväksi AMK-opinnoissa 3 op = 2 ov) saa lisävalmiuksia aloittaa menestyksekkäästi ruotsin kielen opiskelun ammattikorkeakoulussa ymmärtää hyvin arkipäivän kieltä ja apuvälineitä käyttäen myös työelämään liittyviä tekstejä selviytyy arkipäivän puhetilanteista osaa selittää lyhyesti ammatillisia suunnitelmiaan ja työkokemustaan sekä suullisesti että kirjallisesti osaa kirjoittaa yksinkertaista yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista Ruotsi, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tämä tutkinnon osa arvioidaan arvosanalla. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös ruotsin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedon hankinta kriteerit tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet käyttää sanakirjoja ja jonkin verran myös muita tietolähteitä, kuten esimerkiksi sähköisiä käyttää sanakirjoja, myös sähköisiä, ja muuta lähdeaineistoa hankkiakseen lisätietoa omaa alaa käsittelevistä vieraskielisistä yksinkertaisista ohjeistuksista

9 6 Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden ja yksinkertaisten omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kertoo muutamalla sanalla itsestään tai tutuista asioista omassa työssään mallin mukaan kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä tekstejä kuten työja turvallisuusohjeet selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaista, keskeistä sanastoa kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita tai tilauslistoja toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia tunnistaa omat oppimisstrategiansa tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Vieras kieli (0-4 ov) Englannin tukikurssi (1 ov) Tavoitteet saa lisävalmiuksia selviytyäkseen pakollisista englannin kielen opiskeluista kertaa peruskoulun kieliopin keskeisiä perusasioita sekä keskeistä yleissanastoa Opintojakso arvioidaan arvosanalla. Vieraan kielen tutkinnon osan jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös vieraan

10 7 kielen pakollisten osien ja valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Vieraan kielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tiedon hankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). kriteerit osaa hakea tietoa tietolähteistä esim. oppikirjoja, sanakirjoja, nettimateriaalia ymmärtää kieliopin peruskäsitteitä ymmärtää tavallisia arkielämän sanontoja ymmärtää englannin ja suomen eroja osaa käyttää tietolähteitä itsenäisesti ymmärtää ja osaa käyttää rakenteita kieliopin avulla selviytyy asianmukaisesti eri sosiaalisissa tilanteissa ymmärtää englannin vaikutuksen omaan kieleen Kielenopiskelu tunnistaa omat oppimistyylinsä tunnistaa omien oppimistyyliensä vahvuuksia ja heikkouksia osaa hakea ja soveltaa löytämäänsä tietoa ymmärtää ja osaa itsenäisesti muodostaa rakenteita ja lauseita selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa soveltaa ja hyödyntää ruotsin tuntemustaan kokeilee uusia oppimistyylejä ja oppimistapoja Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaiaarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon osan aloitusvaiheessa Ei etenemisestettä.

11 Portfolio in English (1 ov) Tavoitteet laajentaa ja syventää englannin kirjallista ilmaisuaan tutustuu eri tekstityyppeihin laatii erilaisia tekstejä omaan alaansa, harrastuksiinsa ja mielenkiinnon kohteisiinsa liittyvistä aiheista arvioi omaan kirjoittamisprosessiaan ja omaa kehittymistään siinä tallentaa muokkaamiaan tekstejä omaan portfolioonsa Opintojakso arvioidaan arvosanalla. Vieraan kielen tutkinnon osan jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös vieraan kielen pakollisten osien ja valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Vieraan kielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Arvioinnin suorittaa (suorittavat) opintojaksosta vastaava opettaja(t). kriteerit Tyydyttävä T 1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Havaitsee eri tekstityyppien erot ohjatusti Osaa kirjoittaa mallin mukaan helppoja ja lyhyitä tekstejä ohjatusti Selviytyy portfolionsa suullisesta esittelystä ohjatusti kirjallisiin muistiinpanoihin tukeutuen Ymmärtää kuuntelemiensa esitysten sisällön pääpiirteittäin On tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä ja sen merkityksestä viestinnässä Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Havaitsee eri tekstityyppien erot itsenäisesti Osaa tuottaa mallin mukaan erilaisia tekstityyppejä melko sujuvasti Esittelee portfolionsa suullisesti melko sujuvasti kirjallisiin muistiinpanoihinsa silloin tällöin tukeutuen, pystyy vastaamaan kuulijoidensa esittämiin kommentteihin Ymmärtää kuuntelemiensa esitysten sisällön pääpiirteittäin ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen lukemissaan teksteissä Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti Havaitsee eri tekstityyppien erot itsenäisesti ja pystyy jonkin verran erittelemään monimutkaisempiakin vivahteita Osaa tuottaa erilaisia sisällöltään ja kieliasultaan sujuvia ja monivivahteisia tekstityyppejä itsenäisesti Esittelee portfolionsa tekstit suullisesti sujuvasti ja kiinnostavasti, puhuu melko vapaasti vain harvoin kirjallisiin muistiinpanoi-hinsa tukeutuen, säilyttää kontaktin kuulijoihinsa ja vastaa heidän kommentteihinsa hallitusti Ymmärtää kuuntelemiensa esitysten sisällön, osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta ja pystyy arvioimaan kuulemaansa kriittisesti Soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan mahdollisuuksien mukaan kirjoittamissaan teksteissä

12 9 Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan työstää omia erityisaiheitaan : Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa portfolion tekstien sisältö, kieliasu mahdollinen portfolion suullinen esittely Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Espanjan kielen alkeet (1 ov) Tavoitteet selviytyy tavanomaisista kanssakäymistilanteista espanjan kielellä hallitsee espanjan kielen kieliopin perusteet tutustuu kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen Opintojakso arvioidaan arvosanalla. Vieraan kielen tutkinnon osan jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös vieraan kielen pakollisten osien ja valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Vieraan kielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

13 10 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä kriteerit Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) Osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti Ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista Selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti Selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Kielen ja kulttuurin tuntemus On tietoinen espanjan kielen asemasta maailmankielenä Ymmärtää espanjan kielen ja kulttuurin vaikutuksen Soveltaa ja hyödyntää espanjan kielen ja kulttuurin tuntemustaan Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Italian kielen alkeet (1 ov) Tavoitteet selviytyy tavanomaisista kanssakäymistilanteista italian kielellä hallitsee italian kielen kieliopin perusteet tutustuu kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen

14 11 Opintojakso arvioidaan arvosanalla. Vieraan kielen tutkinnon osan jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös vieraan kielen pakollisten osien ja valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Vieraan kielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedon-hankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä kriteerit Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) Osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti Ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista Selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti On tietoinen italian kielen asemasta Ymmärtää italian kielen ja kulttuurin merkityksen Selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Soveltaa ja hyödyntää italian kielen ja kulttuurin tuntemustaan Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa

15 12 Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Ranskan kielen alkeet (1 ov) Tavoitteet selviytyy tavanomaisista kanssakäymistilanteista ranskan kielellä hallitsee ranskan kielen kieliopin perusteet tutustuu kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen Opintojakso arvioidaan arvosanalla. Vieraan kielen tutkinnon osan jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös vieraan kielen pakollisten osien ja valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Vieraan kielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedon-hankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus kriteerit Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) Osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) Selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista On tietoinen ranskan kielen asemasta Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) Selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti Ymmärtää ranskan kielen ja kulttuurin vaikutuksen Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti Ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Soveltaa ja hyödyntää ranskan kielen ja kulttuurin tuntemustaan

16 13 Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Venäjän kielen alkeet (1 ov) Tavoitteet selviytyy tavanomaisista kanssakäymistilanteista venäjän kielellä hallitsee venäjän kielen kieliopin perusteet tutustuu kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen Opintojakso arvioidaan arvosanalla. Vieraan kielen tutkinnon osan jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös vieraan kielen pakollisten osien ja valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Vieraan kielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). kriteerit Tiedon-hankinta Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti

17 14 Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) Osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) Selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista On tietoinen venäjän kielen asemasta Ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) Selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti Ymmärtää venäjän kielen ja slaavilaisen kulttuurin vaikutuksen Ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Soveltaa ja hyödyntää venäjän kielen ja slaavilaisen kulttuurin tuntemustaan Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Johdanto englannin kielen opiskeluun AMK (2 ov) Tavoitteet (opinnot luetaan hyväksi AMK-opinnoissa 3 op=2 ov) saa lisävalmiuksia aloittaa menestyksekkäästi englannin kielen opiskelu ammattikorkeakoulussa ymmärtää hyvin arkipäivän kieltä ja apuvälineitä käyttäen myös työelämään liittyviä tekstejä selviytyy arkipäivän puhetilanteista osaa selittää lyhyesti ammatillisia suunnitelmiaan ja työkokemustaan sekä suullisesti että kirjallisesti osaa kirjoittaa yksinkertaista yhtenäistä tekstiä tutuista aiheista

18 15 Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Tutkinnon osa arvioidaan arvosanalla. Kokonaisarvosanaan vaikuttavat englannin kielen pakollisten osien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). kriteerit Tiedon-hankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) Osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) Selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista On tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) Selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti Ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti Ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana.

19 16 Ei etenemisestettä Saksan kielen alkeet (1 ov) Tavoitteet selviytyy tavanomaisista kanssakäymistilanteista saksan kielellä hallitsee saksan kielen kieliopin perusteet tutustuu kielialueen kulttuuriin ja maantuntemukseen Opintojakso arvioidaan arvosanalla. Vieraan kielen tutkinnon osan jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös vieraan kielen pakollisten osien ja valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Vieraan kielen ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedon-hankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus kriteerit Osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti Ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) Osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) Selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista On tietoinen saksan kielen asemasta Osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa Ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) Selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti Ymmärtää saksan kielen ja kulttuurin vaikutuksen Osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti Ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) Osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) Selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta Soveltaa ja hyödyntää saksan kielen ja kulttuurin tuntemustaan

20 17 Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Matematiikka (0-4 ov) Matematiikan tukikurssi (1 ov) Tavoitteet saa lisävalmiuksia selviytyäkseen pakollisista matematiikan kurssien opiskelusta Matematiikan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tästä opintojaksosta annetaan arvosana. Matematiikan opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan pakollisten osien sekä kaikkien matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset kriteerit suorittaa tuetusti yksinkertaisia peruslaskutoimituksia. suorittaa kohtuullisen itsenäisesti peruslaskutoimituksia. suorittaa sujuvasti peruslaskutoimituksia ja osaa soveltaa oppimaansa ammattialansa ongelmiin.

21 18 peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelman-ratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen ratkaisee tuetusti matemaattisia ongelmia päättelemällä, graafisin menetelmin tai laskennallisesti. käyttää laskinta tuetusti tehtävien laskemiseen. osaa tulkita tuetusti tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä. ratkaisee kohtuullisen itsenäisesti matemaattisin menetelmin matemaattisia ongelmia. käyttää kohtuullisen itsenäisesti laskimen perustoimintoja laskutoimituksien ratkaisemiseen. osaa tulkita ja esittää kohtuullisen itsenäisesti tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä. ratkaisee sujuvasti matemaattisia ongelmia ja osaa arvioida tuloksien luotettavuutta ja tarkkuutta. käyttää laskinta sujuvasti ja soveltaen ammattialaansa liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. osaa sujuvasti tulkita ja esittää taulukoita, tilastoja ja graafisia esityksiä sekä soveltaa niitä ammattialansa ongelman ratkaisussa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon osan aloitusvaiheessa Ei etenemisestettä Johdanto AMK-matematiikkaan (2 ov) Tavoitteet (opinnot luetaan hyväksi AMK-opinnoissa 3 op=2 ov) saa lisävalmiuksia aloittaa menestyksekkäästi matematiikan opiskelu ammattikorkeakoulussa kehittää ja syventää algebran ja geometrian käyttötaitojaan

22 19 osaa potenssi-, polynomi-, ja rationaalilausekkeiden sieventämisen osaa ratkaista 1. asteen yhtälöt ja yhtälöryhmät osaa ratkaista yksinkertaisia sanallisia probleemoja ja prosenttilaskuja hallitsee suorakulmaisen kolmion trigonometria osaa laskea vektorien peruslaskutoimitukset Matematiikan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tästä opintojaksosta annetaan arvosana. Matematiikan opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan pakollisten osien sekä kaikkien matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Peruslaskutoimitukset, prosentti-laskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelman-ratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). kriteerit suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet.

23 20 Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä Fysiikka ja kemia (0-4 ov) Johdanto fysiikan ja kemian AMK-opintoihin (2 ov) Tavoitteet (opinnot luetaan hyväksi AMK-opinnoissa 3 op=2 ov) saa lisävalmiuksia aloittaa menestyksekkäästi fysiikan ja kemian opiskelun ammattikorkeakoulussa Fysiikan ja kemian ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojakson arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tästä opintojaksosta annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian ammattitaitoa täydentävä tutkinnonosa arvioidaan yhdellä arvosanalla, johon vaikuttavat pakollisten opintojaksojen arvosanojen lisäksi myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

24 21 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). kriteerit Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen Työturvallisuus ja ergonomia tuntee fysiikan lainalaisuuksia ja suurelaskentaa, mutta tarvitsee ohjausta - tuntee kemian peruskäsitteet ja jaksollisen järjestelmän - tarvitsee kemian peruslaskuissa ohjausta - tiedostaa työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyviä asioita osaa ottaa huomioon fysiikan lainalaisuuksia ja pystyy ratkaisemaan suureyhtälöitä - ymmärtää kemian peruskäsitteet ja osaa ottaa huomioon jaksollisen järjestelmän sovellukset - osaa kemian peruslaskuja tuntee ja ymmärtää työturvallisuuden ja ergonomian merkityksen osaa itsenäisesti soveltaa fysiikan lainalaisuuksia ja suureyhtälöitä - osaa soveltaa itsenäisesti kemian peruskäsitteitä ja jaksollisen järjestelmän sovelluksia - hallitsee itsenäisesti kemian peruslaskut - hallitsee työturvallisuus- ja ergonomia-asiat - osaa etsiä ja soveltaa ko. tietoa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Tutkinnon osa arvioidaan arvosanalla. Kokonaisarvosanaan vaikuttavat fysiikan ja kemian pakollisten osien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Ei etenemisestettä.

25 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (0-4 ov) Täältä tullaan elämä! (1 ov) Tavoitteet saa lisävalmiuksia toimia työelämän eri tilanteissa itseään kiinnostavien aihealueiden kautta saa tietoja ja kokemusta siitä, kuinka toimia erilaisissa työhön liittyvissä edustustilanteissa oppii oman työn esittelemisen oppii työelämän hyvät tavat oppii kohtaamaan henkilöitä eri kulttuureista Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteille, ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tämä tutkinnonosa arvioidaan arvosanalla. Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon ammattitaitoa täydentävä osa arvioidaan yhdellä arvosanalla, johon vaikuttavat myös yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon pakollisen sekä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). kriteerit Osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa Toimintamahdollisuuksien arviointi Yhteiskunnan palvelujen käyttö osallistuu ohjattuna yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi ohjattuna toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet hakee tietoa kuluttajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa - osallistuu sovitulla tavalla yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset vaikuttamismahdollisuudet oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan toimintaansa aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää niiden rahoittamisessa

26 23 Oman talouden hoitaminen Kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi Tiedon haku ammattialan työpaikkoista ja Euroopan unionista tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii ohjattuna tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi ohjattuna yrittäjyyden keskeiset vaikutukset työllisyyteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista paikallisesti hakee ohjattuna Euroopan unionin kansalaisia koskevaa tietoa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen työllisyyteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa Opintojakson toteuttamisessa noudatetaan seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja (kursiivilla merkityt OPH:n määrittelyn tärkeimmät): 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö 3. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 4. Ammattietiikka 5. Aloitekyky ja yrittäjyys 6. Kestävä kehitys 7. Estetiikka 8. Viestintä- ja mediaosaaminen 9. Matematiikka ja luonnontieteet 10. Teknologia ja tietotekniikka 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) korvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Mahdollisia vierailuja Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT

OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT OPETUSSUUNNITELMA AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON VALINNAISET OSAT Johtokunnan hyväksymä 13.10.2009 / 69 Voimassa alkaen 1.8.2009 Sisältö 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat... 3 5.2.1 Äidinkieli (0-4 ov)...

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 5.1.1 Äidinkieli, 4 ov 5.1.1.1 Äidinkieli,

Lisätiedot

Kieltenopetus TuKi:ssa

Kieltenopetus TuKi:ssa Kieltenopetus TuKi:ssa K E U D A T U U S U L A, H Y V I N V O I N T I A L A T K A I J A KOÇ AK, 2 0 1 1-12 AMIS tai LUKIO tai molemmat Miksi sinä valitsit ammattiopiston? Onko ammattiopistossa pätevää

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä?

Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? Verkkojulkaisun hallinta 1 ov VirtuaaliKYLÄssä? TAVOITTEET: Alaansa liittyvien tekstien keskeisten käsitteiden, olennaisen sisällön ja tarkoituksen ymmärtäminen Tiedonhankinta eri tavoilla eri lähteistä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp Pakollinen tutkinnon osa osaa tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO. Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma Laborantti Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo 1.8.2006 Muutokset hyväksytty 22.5.2007

Lisätiedot

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 14.-15.4.2015 Työpaja 3. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Marjatta Säisä, Opetushallitus Iltapäivän ohjelma (klo 13:00-16:00)

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Amk-opintoihin valmentava -väylä 2010 Pvm 31.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 31.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 31.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 31.5.2010

Lisätiedot

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)

3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) 1 YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN ARVIOINTI 3.1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) tiedot opintopolku.fi eperusteet -palvelussa 3.1.1. Äidinkieli Amisäikkä näyttö 1: oman alan teksti asiakirjamallilla

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp 2.44. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Tutkinnon osan tulee sisältää kaikkien kolmen osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (yhteensä 8 osaamispistettä). Lisäksi tutkinnon osan tulee sisältää

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa taulukko... 3 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010. Puualan perustutkinto, puuseppä

Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010. Puualan perustutkinto, puuseppä Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Puualan perustutkinto, puuseppä Teollisuuspuusepän koulutusohjelma Käsitelty Sedun johtoryhmässä 30.9.2010. Hyväksytty Vips päätöksellä 170/2010 Reija Lepola

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA. Tutkinnon osa. Toteutus. 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA Tutkinnon osa 3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp ARVIOINNIN KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta Toteutus Ennen uuden

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

YHTEISET JA VAPAASTI VALITTAVAT

YHTEISET JA VAPAASTI VALITTAVAT SUUfUHJAN AMMATTI-I NSTITUUTTI YHTEISET JA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Opetushallituksen perusteet 2014 SEftl1flOl1ll ()R()AMSAATIO Voimassa alkaen : Versio: Hyväksyjä: ~ 1.8.2015 1,1 Suupohjan

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE

VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE VESANNON YHTENÄISKOULUN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2017 2018 Huom! Nämä oppikirjat siis silloin, jos opetus tapahtuu omassa lukiossa oman opettajan pitämänä. Jos kurssi tarjotaan virtuaali- tai videokurssina

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti Vaihtoehto luokkaopetukselle Englanti osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Koulutuskeskus Sedu OPETUSSUUNNITELMA 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käsitelty johtoryhmässä 8.11.2010 Hyväksytty Vips-päätöksellä 218/2010 Reija Lepola Sisällys AMMATTIALAN

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen. 120 ov Opetussuunnitelma 2009 2012 NUVA 9

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen. 120 ov Opetussuunnitelma 2009 2012 NUVA 9 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 120 ov Opetussuunnitelma 2009 2012 NUVA 9 1 OPISKELU PERÄPOHJOLAN OPISTON YHTEISÖSSÄ... 4 1.1 Ihmiskäsityksemme... 4 2 PERÄPOHJOLAN OPISTON TEHTÄVÄ... 4 2.2

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI

VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI VALINNAISTARJOTTIMET JÄMSÄN AMMATTIOPISTO LUKUVUOSI 2016-2017 TUTKINNON OSA TARJOTIN: Avoin nuorille ja aikuisille KV-valmennus Syyslukukausi: viikot 37 40, ma-iltapäivisin 12:15 15:45 (4h) Kevätlukukausi:

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 PSYKOLOGIA 1, 1 OV Tavoitteet havainnoi ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja tämän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa, tiedostaa ja käsittelee psyykkisiä

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot. Lukuvuosi Lukuvuosi 2017-2018 Kahden tutkinnon suorittaminen: ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa lukion tavoitteiden mukaisia opintoja

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat

Uusi LOPS. Kirjalista [lv ] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Uusi LOPS Kirjalista [lv. 2017-2018] Alkajat ja Jatkajat eli uuden Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI01-05 Särmä Suomen kieli

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe.

Toteutus lähiopetus, parityöskentely, itsenäistä työskentelyä mm. verkossa, kirjalliset kotitehtävät, kirjallinen koe. Kuvaukset 1 (5) Saksa, alkeet 1 ov (VVVK1) osaa suullisen ja kirjallisen kommunikoinnin perusteet. Hän selviytyy helpoissa asiointitilanteissa. Hän saa valmiuksia yleis- ja ammatillisiin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016

Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi , LOPS2016 Ilomantsin lukion oppikirjaluettelo lukuvuosi 2017-2018, LOPS2016 Opiskelija voi hankkia joko tavallisen tai sähköisen oppikirjan Kurssit Oppikirja ISBN numero Kustantaja Äidinkieli ja kirjallisuus 1-6

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot