TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT"

Transkriptio

1 Näyttöjen toteutussuunnitelma 1 (16) TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Suunnitelma on hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sähkö-, tieto- ja tietoliikennetekniikan maakunnallisen koulutuksen ohjausryhmässä (OHR pöytäkirja 1/2011, 7 ).

2 Näyttöjen toteutussuunnitelma 2 (16) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSALAN TOIMINTA Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa PELASTUSTOIMINTA Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa VARTIOINNIN JA JÄRJESTYKSENVALVONNAN PERUSTOIMINTA Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa TIETOTURVALLISUUSTOIMINTA Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa UHKATILANTEIDEN HALLINTA Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa OHJE TYÖSSÄOPPIMISPAIKALLA TOTEUTETTAVAAN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN Työssäoppimispaikan valinta Näyttösuunnitelma Näytön suorittaminen Arviointikeskustelu...16

3 Näyttöjen toteutussuunnitelma 3 (16) 1 TURVALLISUUSALAN TOIMINTA 1.1 Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ottaa huomioon vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan työssään ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla toimia voimankäytön ja itsepuolustuksen perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKYtoiminta) palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla ottaa huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa toimia tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen edellyttämällä tavalla toimia onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla ja raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 1.2 Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta

4 Näyttöjen toteutussuunnitelma 4 (16) Tehtävä 1: Opiskelija laatii kirjallisen suunnitelman oppilaitokseen tehtävästä riskienkartoituksesta. Kirjallisessa suunnitelmassa tulee olla esitettynä: aikataulutus keskeiset tehtävät dokumentit joita tehtävässä tulee tuloksena tapaamiset opiskelijan tulee suunnitelmassaan esittää miten hän ottaa huomioon työn lopputuloksen laadun huomioon työskentelyssään työn esittely eli näyttötilaisuus Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta yritysturvallisuuteen liittyvien uhka- tai riskikartoituksen hallinta ennaltaehkäisevän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekeminen Tehtävä 2: Opiskelija tekee riskikartoituksen valitsemallaan työkalulla oppilaitokseen tai siitä rajattuun kokonaisuuteen ottaen huomioon eri turvallisuuden osa-alueet. Riskikartoituksen perusteella hän laatii turvallisuussuunnitelman luonnoksen, jossa esitetään toimenpideehdotukset riskikartoituksessa havaittujen riskienhallintaan. Opiskelija tekee yhteen oppilaitoksen työpisteeseen tarkan työturvallisuusriskien kartoituksen. Kartoituksen perusteella hän laatii työpistekohtaisen ohjeen turvallisista työskentelytavoista ja tiedottaa siitä työpisteessä työskenteleville henkilöille. Lisäksi opiskelija valmistaa esitelmän sekä riskienkartoituksen laadinnasta ja sen tuloksista että turvallisuussuunnitelman luonnoksen tekemisen ja sen sisällön osalta. Opiskelijan tulee käyttää turvallisuussuunnitelman luonnoksen laatimisessa apuna jotain henkilöitä tai sidosryhmiä sekä mainita heidät esityksessään.

5 Näyttöjen toteutussuunnitelma 5 (16) Työn perustana olevan tiedon hallinta Arvioitavat osa- alueet: yritysturvallisuuden osa-alueiden hallinta uhkien ja riskien hallinta yrittäjyyden hallinta Tehtävä 3: Opiskelijan tulee osata esittää perustellusti miten hän hoitaisi itsenäisenä yrittäjänä vastaavanlaisia toimeksiantoja. Esityksen tulee sisältää ainakin kohdat: yritysmuoto ja sen perusteet yrittäjän vastuu palveluistaan yrittäjän ansaintalogiikka tämän kaltaisissa toimeksiannoissa Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Viestintä ja tiedottaminen Ammattietiikka Tehtävä 4: Opiskelija osallistuu oman kunnon kuntokartoitukseen sekä hankkii kirjallista tietoa terveellisestä ruokavaliosta. Edellä mainittuihin perustuen hän laatii kunnon henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman sekä terveellisen ruokavalion käyttämisen suunnitelman. Terveellisen ruokavalion suunnitelman tulee perustua lähdekirjallisuudessa esitettyihin teorioihin, joihin opiskelijan tulee viitata tekstissä oikein. Lisäksi hänen tulee pohtia lähteitä kriittisesti tapauskohtaisesti. Opiskelija seuraa suunnitelmien toteutumista ja arvioi tavoitteiden saavuttamista. Opiskelija laatii raportin ja esittää siinä kokonaisuuden kun-

6 Näyttöjen toteutussuunnitelma 6 (16) non kehittymisestä ja terveellisen ruokavalion käytöstä. Tarkasteltava jakso kestää koko koulutuksen ajan Tutkinnon perusteissa olevat arviointikohteet Arviointi tehdään tutkinnon perusteissa taulukkoon kootun arvioinnin kohteiden sekä arviointikriteerien kolmen eri osaamisen tason mukaisesti. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 2 PELASTUSTOIMINTA 2.1 Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan selvittää kohteen lakisääteisten automaattisten turvajärjestelmien käytön ja toimintaperiaatteet tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia tehdä pelastustoimintaan liittyviä uhka- ja riskikartoituksia toimia viipymättä havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavoilla laatia pelastussuunnitelmaluonnoksen toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä tehdä pientalojen palotarkastuksen tehdä väestönsuojan tarkastuksen lukea ja tulkita kohdekorttia ottaa työssään huomioon sekä pelastus- että valmiuslainsäädännön velvoitteet huomioida automaattiset järjestelmät ja niitä koskevan lainsäädännön huomioida kiinteistöjen hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat opastaa henkilöitä hätäpoistumaan ja toimimaan annettujen ohjeiden mukaisesti tehdä neuvonta- ja valistustyötä huomioida oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat opastaa ja ohjata asiakkaita tunnistaa ja käynnistää tarvittavat ensivaste- ja pelastustoiminnat toimiessaan erikoisvartijana

7 Näyttöjen toteutussuunnitelma 7 (16) ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla 2.2 Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Tehtävä 1: Opiskelija laatii riskikartoituksen pohjalta pelastussuunnitelman valitsemaansa kohteeseen. Pelastussuunnitelman tulee olla lainsäädännön vaatimusten mukainen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Pienkohteiden palotarkastusten tekeminen Pelastussuunnitelmaluonnoksen tekeminen Väestönsuojan tarkastuksen tekeminen Neuvonta- ja valistustyön tekeminen Tehtävä 2: Opiskelija suorittaa palotarkastuksen valitsemaansa kohteeseen. Tarkastukseen tulee sisältyä myös väestönsuojan tarkastus Työn perustana olevan tiedon hallinta Pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön velvoitteiden hallinta Turvajärjestelmiä koskevien ohjeiden ja määräysten huomioiminen

8 Näyttöjen toteutussuunnitelma 8 (16) Yrittäjyyden hallinta Tehtävä 3: Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oppilaitoksen henkilökunnalle perehdytyksen, jossa hän perehdyttää henkilökunnan tekemäänsä pelastussuunnitelmaan Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ks. kohta Tutkinnon perusteissa olevat arviointikohteet Arviointi tehdään tutkinnon perusteissa taulukkoon kootun arvioinnin kohteiden sekä arviointikriteerien kolmen eri osaamisen tason mukaisesti. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 3 VARTIOINNIN JA JÄRJESTYKSENVALVONNAN PERUSTOIMINTA 3.1 Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti ja suorittaa sisäasiainministeriön määrittämän vartijan- sekä järjestyksenvalvojan koulutuksen hyväksytysti. toimia poikkeustilanteissa voimankäyttöä ja hätävarjelua säätelevän lainsäädännön mukaisesti käyttää voimankäyttövälineitä niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa koulutuksen mukaisesti toimia tehokkaan ja turvallisen voimankäytön toimintamallien mukaisesti huomioida oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla

9 Näyttöjen toteutussuunnitelma 9 (16) 3.2 Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa Työprosessin hallinta Tehtävä 1: Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Opiskelija suorittaa sisäasiainministeriön vaatimusten mukaisen järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Tehtävä 2: Voimankäyttövälineiden ja -tekniikan hallinta Opiskelija suorittaa sisäasiainministeriön vaatimusten mukaisen kaasusumutinkoulutuksen ja teleskooppipatukkakoulutuksen Työn perustana olevan tiedon hallinta Arvioitavat osa- alueet: Vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteisiin liittyvän lainsäädännön hallinta Voimankäyttövälineisiin liittyvän lainsäädännön ja koulutuksen hallinta Tehtävä 3: Opiskelija suorittaa sisäasiainministeriön vaatimusten mukaiset vartijan korttikoulutukset, eli vartijan työn perusteet (40 h) ja vartijan peruskurssin (60 h).

10 Näyttöjen toteutussuunnitelma 10 (16) Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ks. kohta Tutkinnon perusteissa olevat arviointikohteet Arviointi tehdään tutkinnon perusteissa taulukkoon kootun arvioinnin kohteiden sekä arviointikriteerien kolmen eri osaamisen tason mukaisesti. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 4 TIETOTURVALLISUUSTOIMINTA 4.1 Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ottaa huomioon oman ja asiakkaan tietoturvallisuuden kannalta oleelliset asiat hahmottaa tietojärjestelmien kokonaisuuksia käyttää erilaisia tietojärjestelmiä toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti soveltaa työssään yleisimpiä tietoturvallisuuteen liittyviä perusasioita huomioida tietojen käsittelyyn, luokitukseen ja säilytykseen liittyvät asiat toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla opastaa tietojärjestelmien käyttäjiä oikeaan ja turvalliseen käyttöön raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

11 Näyttöjen toteutussuunnitelma 11 (16) 4.2 Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa Työprosessin hallinta Tehtävä 1: Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tietoturvallisuuteen liittyvän riskikartoituksen, jossa on käytävä ilmi kohteen tietoturvallisuustoiminnan nykytila, tietoturvallisuuspolitiikka, tietoturvallisuusriskit ja tietoturvallisuuspuutteet Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Asiakaskohtaisiin tietojärjestelmiin liittyvien työmenetelmien hallinta Asiakaskohtaisiin tietojärjestelmiin liittyvien laitteiden hallinta Tehtävä 2: Opiskelija laatii tekemänsä tietoturvallisuuskartoituksen pohjalta tietoturvallisuussuunnitelman Työn perustana olevan tiedon hallinta Arvioitavat osa- alueet: Tietoturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja viranomaismääräysten velvoitteiden tunteminen Tietoturvallisuuden osa- alueiden tunteminen Tietoturvallisuuden vikatilanteiden hallinta

12 Näyttöjen toteutussuunnitelma 12 (16) Tiedon hallinta Tietojärjestelmien käytön hallinta Viestintä ja tiedottaminen Tehtävä 3: Opiskelija perehdyttää kohteen henkilöstön tekemäänsä tietoturvallisuussuunnitelmaan Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ks. kohta Tutkinnon perusteissa olevat arviointikohteet Arviointi tehdään tutkinnon perusteissa taulukkoon kootun arvioinnin kohteiden sekä arviointikriteerien kolmen eri osaamisen tason mukaisesti. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 5 UHKATILANTEIDEN HALLINTA 5.1 Tutkinnon perusteissa määritellyt ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa: suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä uhkia suunnitella työtehtävänsä tilanteeseen liittyvien uhkien perusteella toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein varautua ja toimia erilaisissa erityis- ja hätätilanteissa toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaa näiden antamia ohjeita ja määräyksiä käyttää voimankäyttövälineitä niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa koulutuksen mukaisesti

13 Näyttöjen toteutussuunnitelma 13 (16) ottaa huomioon päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen kohdehenkilön toiminnassa ottaa huomioon stressireaktioiden vaikutuksen omassa ja kohdehenkilön toiminnassa hakea apua työtehtävässä koettuun traumaattiseen kokemukseen ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. 5.2 Ammattiosaamisen näyttöjen täydentäminen/suorittaminen oppilaitoksessa Työprosessin hallinta Tehtävä 1: Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta Opiskelija laatii henkilöturvallisuusriskikartoituksen, jossa tulee käydä ilmi ympäristöä, henkilöstöä ja asiakkaita uhkaavat realistiset ja vakavat uhat. Riskikartoituksessa on käytettävä jotain tunnettua riskianalyysimenetelmää Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Tehtävä 2: Uhkatilanteiden hallintaan liittyvien työmenetelmien hallinta Uhkatilanteisiin liittyvien välineiden käytön hallinta Uhkatilanteiden ennakoinnin hallinta

14 Näyttöjen toteutussuunnitelma 14 (16) Opiskelija pitää henkilöstölle koulutuksen uhkatilanteiden hallinnasta. Opiskelijan tulee käyttää koulutuksessa hyväkseen aiemmin tekemäänsä riskikartoitusta Työn perustana olevan tiedon hallinta Arvioitavat osa- alueet: Uhkatilanteiden hallintaan liittyvän lainsäädännön hallinta Ennakoivan suunnittelun hallinta Tehtävä 3: Opiskelija tekee kirjallisen ohjeistuksen uhkatilanteita varten kohteeseen. Ohjeistuksesta on käytävä ilmi oikeaoppiset toimenpiteet erilaisissa uhkatilanteissa, kuten aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa sekä tulipalo- ja pommiuhkaustilanteessa Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ks. kohta Tutkinnon perusteissa olevat arviointikohteet Arviointi tehdään tutkinnon perusteissa taulukkoon kootun arvioinnin kohteiden sekä arviointikriteerien kolmen eri osaamisen tason mukaisesti. Arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

15 Näyttöjen toteutussuunnitelma 15 (16) 6 OHJE TYÖSSÄOPPIMISPAIKALLA TOTEUTETTAVAAN AMMAT- TIOSAAMISEN NÄYTTÖÖN 6.1 Työssäoppimispaikan valinta Opiskelijan tulee perehtyä tutkinnon perusteissa esitettyihin arviointikohteisiin ja kriteereihin. Hänen tulee hakeutua sellaiseen työssäoppimispaikkaan, jossa on mahdollista arvioida tutkinnon osassa esitettyjä kohtia mahdollisimman laajasti osana työtehtäviä. Työssäoppimispaikan valinnasta tulee keskustella ennakkoon vastuuopettajan kanssa. Jo hakuvaiheessa tulee ottaa esille työssäoppimispaikan yhteyshenkilön kanssa näyttöjen suorittamismahdollisuus kyseessä olevassa paikassa. Vaikka ympäristö mahdollistaisi sinällään näyttöjen antamisen, niin työssäoppimispaikan henkilöstöllä ei siihen välttämättä ole valmiuksia tai resursseja. 6.2 Näyttösuunnitelma Opiskelijan tulee alkaa laatimaan heti työssäoppimisjakson alusta alkaen suunnitelmaa miten hän näyttää tutkinnon perusteissa vaaditun osaamisen näytöllä työssäoppimispaikalla. Suunnitelmaan tulee kirjata ne työtehtävät ja kokonaisuudet, joiden perusteella voidaan osaamista arvioida luotettavasti. Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata ne kokonaisuudet, joita työssäoppimispaikalla ei voida arvioida vaan ne tulevat arvioitavaksi oppilaitoksessa. Näyttösuunnitelmaa laadittaessa tulee huomioida mahdollisuus yhdistellä eri tutkinnon osien näyttöjä yhdeksi kokonaisuudeksi. Suunnitelmasta tulee tehdä selkeä ja kokonaisuuksiin keskittyvä. Suunnitelma tulee tehdä yhteistyössä kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Näyttösuunnitelma tulee hyväksyttää opettajalla ja työelämän edustajalla. 6.3 Näytön suorittaminen Näytön kestolle ei ole asetettu tiettyjä aika vaatimuksia. Näytön kestoa tarkastellaan aina tapauskohtaisesti. Opiskelijalla tulee olla kuitenkin tieto milloin hän on näyttötilanteessa ja milloin hänen suoritustaan arvioidaan. Näyttö voi olla työtapahtuma, joka on ollut tiedossa ennalta ja sitä saapuu havainnoimaan mahdollisesti sekä työpaikan että oppilaitoksen edustaja. Näyttö voi olla myös prosessi, joka kestää koko työssäoppimis-

16 Näyttöjen toteutussuunnitelma 16 (16) jakson ja koostuu useista pienemmistä kokonaisuuksista. Näyttö on kuitenkin aina käytännön työtä, jolla osaaminen näytetään. 6.4 Arviointikeskustelu Työssäoppimisjakson lopussa järjestetään arviointikeskustelu, jossa päätetään opiskelijan näytön arvioinnista. Opiskelija valmistautuu tilaisuuteen ennalta annettujen ohjeiden mukaisesti ja ottaa tilaisuuteen ennalta sovitut dokumentit esille. Arviointikeskustelussa on aina mukana opiskelijan tekemä itsearviointi sekä arvioijien arviointilomakkeet /asiakirjat, joilla he perustelevat arvioinnin opiskelijalle. Arviointikeskustelu järjestetään mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Näytön arvosanan päättää opettaja.

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Hyväksytty 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 8

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Määräys 86/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2015 Hyväksytty 25.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO turvallisuusalan koulutusohjelma TURVALLISUUSVALVOJA Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 15.11.2010 Salpauksen johtokunnan

Lisätiedot

Omnian ammattiopisto. Ammattiosaamisen toimikunta 16.4.2013 Rehtorin päätös 4, 29.4.2013 AKTIIVIPOLKU KAIKKI PERUSTUTKINNOT

Omnian ammattiopisto. Ammattiosaamisen toimikunta 16.4.2013 Rehtorin päätös 4, 29.4.2013 AKTIIVIPOLKU KAIKKI PERUSTUTKINNOT AKTIIVIPOLKU KAIKKI PERUSTUTKINNOT 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 AKTIIVIPOLUN TAVOITTEET 3 AKTIIVIPOLUN MUODOSTUMINEN 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 3 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 14 VAPAASTI

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 19/011/2013 ja määräyksen muutos 32/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:30 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja

OPETUSSUUNNITELMA. Autoalan perustutkinto. Pienkonekorjaajan koulutusohjelma. Pienkonekorjaaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Pienkonekorjaajan koulutusohjelma Pienkonekorjaaja 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 5 1.1 AUTOALAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin

Lisätiedot

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja

KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA. Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja 0 KONE JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Valmistustekniikan koulutusohjelma Koneistaja Levyseppähitsaaja Perustuu OPH:n valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin 1.8.2006 sekä kone ja metallialan

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2647 6 (nid.) ISBN 952 13 2648 4 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006. ISBN 952 13 2647 6 (nid.) ISBN 952 13 2648 4 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2006 MÄÄRÄYS 49/011/2005 OPETUSHALLITUS ISBN 952 13 2647 6 (nid.) ISBN 952 13 2648 4 (pdf) 1 DNO 49/011/2005 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

HIUSALAN PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET HIUSALAN perustutkinto, parturi-kampaaja 2009 PARTURI-KAMPAAJAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 27/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto 2009

Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan koulutusohjelma / osaamisala, laborantti Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA. Opetussuunnitelma. Elektroniikan ja ICT:n perustehtävät, 30 ov Ammatillisen koulutuksen jaosto 26.5.2009 29 TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, MUOVITUOTEVALMISTAJA KUMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, KUMITUOTEVALMISTAJA MÄÄRÄYS 1/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot