Turvallisuusalan perustutkinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusalan perustutkinto"

Transkriptio

1 Turvallisuusalan perustutkinto Hyväksytty

2 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN... 8 OPISKELUJEN JAKSOTUS Turvallisuusalan toiminta... 9 Sähkötekniikan perusteet Tietotekniikan perusteet Työnhaku Voimankäyttö ja TYKY-toiminta Vuorovaikutus ja asiakaspalvelutaidot Yhteiskunnalliset perusteet ja lainsäädäntö Yritysturvallisuus ja riskienhallinta Vartiointitoiminta Lainsäädäntö Työturvallisuus Vartioinnin eri muodot Pelastustoiminta ja toiminta onnettomuustilanteessa Pelastustoiminta Pelastussuunnittelu Toiminta onnettomuustilanteessa Johdatus palotarkastustoimintaan Turvallisuustekninen toiminta Turvallisuustekniikkaan liittyvä sähkötekniikka ja riskikartoitus Rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja turvallisuusjärjestelmien suunnittelu Turvajärjestelmien toteutus ja dokumentointi Tietoliikennetekniikan perusteet Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Toiminta yksityisellä turvallisuusalalla Järjestyksenvalvojan koulutus Vartijakoulutus Kiinteistötekninen toiminta Kiinteistönhoidon perusteet LVIS-järjestelmien toimintaperiaatteet Tietoturvallisuustoiminta Tietoturvallisuuden perusteet Organisaation tietoturvallisuuden osa-alueet Tietokoneen käyttäjän A-kortti Uhkatilanteiden hallinta Asiakaspalvelun periaatteet turvallisuusalalla Päihteet Uhkaavan asiakkaan kohtaaminen Voimankäyttö Turvatarkastus Turvajärjestelmien käyttö Turvajärjestelmien toimintaperiaatteet Turvajärjestelmien peruskäyttö erikoisammattitutkinnosta; Turvallisuussuunnittelu Pelastussuunnittelu Turvallisuussuunnittelu Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot... 59

3 Puheviestintä Kirjallinen viestintä Ammattikieli ja kulttuuri Ilmaisutaito Tukea, apua ja ohjausta opinnäytetyöhön tai äidinkielen tehtäviin Luova kirjoittaminen Minä, media ja taide-elämys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli, suomi toisena kielenä Kielentuntemus ja opiskelutaidot Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot Kirjallinen viestintä Kieli ja kulttuuri Sujuva suomi Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi Tunne Pohjolasi Ruotsin kielen perusteet Ruotsia jatko-opintoja varten Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, englanti Viestintä ja vuorovaikutus Ammatillinen englanti Brush Up Brush Up Checking the Entries Finns and EU Media English Working Abroad Talking Heads Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, matematiikka Peruslaskutoimitukset Yhtälöt ja geometria Ammatti- ja tilastomatematiikka Rahoitusmatematiikka Jatko-opintoihin valmentavaa matematiikkaa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, fysiikka ja kemia Fysiikka Kemia Ympäristökemia Energiantuotanto ja ympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, liikunta Liikunta Liikunta ja toimintakyky Liikunta ja virkistys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, terveystieto Terveystieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri Piirustus ja maalaus Video ja animaatio Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Työpaikan ja/tai messuosaston visuaalinen ilme Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ympäristötieto, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Materiaalivirtojen hallinta Kulttuuriympäristö

4 5.2.3 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, tieto- ja viestintätekniikka, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Tietotekniikan perusteet A Tieto- ja viestintätekniikka Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, etiikka, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Hyvä elämä Etiikan perusteet Etiikka ja maailmankatsomukset Työelämän eettisiä kysymyksiä Eettinen vastuu yhteisestä maailmasta Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, kulttuurien tuntemus, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Kulttuurien tuntemuksen perusteita Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, psykologia, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Mielen hyvinvointi Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yritystoiminta, pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjyysleiri Vapaasti valittavat tutkinnon osat

5 5 Tutkinnon rakenne opetussuunnitelmaperusteisessa Turvallisuusalan perustutkinto, 120 ov TUTKINNON RAKENNE t ja opintojaksot Linkki OPH:n tutkinnon perusteisiin: 4. Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 4.1 Pakolliset tutkinnon osat ja opintojaksot opintoviikkoineen 30 ov Turvallisuusalan toiminta 30 ov Sähkötekniikan perusteet 4 ov Tietotekniikan perusteet 2 ov Työnhaku 1 ov Voimankäyttö ja TYKY-toiminta 5 ov Vuorovaikutus ja asiakaspalvelutaidot 3 ov Yhteiskunnalliset perusteet ja lainsäädäntö 3 ov Yritysturvallisuus ja riskienhallinta 12 ov (Sisältää Minä oppijana) 4.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 60 ov Vartiointitoiminta 20 ov Lainsäädäntö 4 ov Työturvallisuus 3 ov Vartioinnin eri muodot 12 ov Pelastustoiminta ja toiminta onnettomuustilanteessa 1 ov (Sisältää yrittäjyyttä 2 ov) Turvallisuustekninen toiminta 20 ov Turvallisuustekniikkaan liittyvä sähkötekniikka ja riskikartoitus 5 ov Rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö ja turvallisuusjärjestelmien suunnittelu 5 ov Turvajärjestelmien toteutus ja dokumentointi 7 ov Tietoliikennetekniikan perusteet 3 ov (Sisältää yrittäjyyttä 2 ov) Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 10 ov Toiminta yksityisellä turvallisuusalalla 4 ov Järjestyksenvalvojan koulutus 2 ov Vartijakoulutus 4 ov (Sisältää yrittäjyyttä 1 ov) Kiinteistötekninen toiminta 10 ov Kiinteistönhoidon perusteet 3 ov LVIS-järjestelmien toimintaperiaatteet 7 ov

6 6 (Sisältää yrittäjyyttä 1 ov) Turvajärjestelmien käyttö 10 ov Turvajärjestelmien toimintaperiaatteet 4 ov Turvajärjestelmien peruskäyttö 6 ov (Sisältää yrittäjyyttä 1 ov) Paikallisesti tarjottavat turvallisuusalan tutkinnon osat 0-10 ov Pelastustoiminta 10 ov Pelastussuunnittelu 4 ov Toiminta onnettomuustilanteessa 2 ov Johdatus palotarkastustoimintaan 4 ov Tietoturvallisuustoiminta 10 ov Tietoturvallisuuden perusteet 2 ov Organisaation tietoturvallisuuden osa-alueet 4 ov Tietokoneen käyttäjän A-kortti 4 ov Uhkatilanteiden hallinta 10 ov Asiakaspalvelun periaatteet turvallisuusalalla 2 ov Päihteet 2 ov Uhkaavan asiakkaan kohtaaminen 3 ov Voimankäyttö 1 ov Turvatarkastus 2 ov erikoisammattitutkinnosta; Turvallisuussuunnittelu 10 ov Pelastussuunnittelu 4 ov Turvallisuussuunnittelu 6 ov 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov Äidinkieli 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat (ks. kohdat ) 0-4 ov Ympäristötieto 0-4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0-4 ov Etiikka 0-4 ov Kulttuurien tuntemus 0-4 ov Psykologia 0-4 ov Yritystoiminta 0-4 ov

7 7 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov Vuosittain valittavat vapaasti valittavat tutkinnon osat määritellään opintojen jaksotussuunnitelmassa. HUOMIO! JOS OPISKELIJA ON SUORITTANUT JAKSON AIKAISEMMIN JOSSAIN MUISSA TUT- KINNON OSISSA, EI VOI VALITA SAMAA JAKSOA VAPAASTI VALITTAVISSA. Yleisötilaisuuksien turvallisuus Järjestyksenvalvojan peruskurssi Kaasusumutinkoulutus Työturvallisuus Ensiapukoulutus Riskienhallinta Tietoturvallisuustoiminta Tietoturvallisuuden perusteet Organisaation tietoturvallisuuden osa-alueet Tietokoneen käyttäjän A-kortti Uhkatilanteiden hallinta Asiakaspalvelun periaatteet turvallisuusalalla Päihteet Uhkaavan asiakkaan kohtaaminen Voimankäyttö Turvatarkastus Turvajärjestelmien käyttö Turvallisuusjärjestelmien toimintaperiaatteet Turvajärjestelmien peruskäyttö erikoisammattitutkinnosta; Turvallisuussuunnittelu Pelastussuunnittelu Turvallisuussuunnittelu 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov 10 ov TYÖSSÄOPPIMINEN Työssäoppiminen toteutetaan mahdollisesti kolmessa eri vaiheessa: Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija hankkii itselleen työssäoppimispaikan, tutustuu työelämään sekä työelämän käytäntöihin. Toisessa vaiheessa opiskelija hankkii itselleen työssäoppimispaikan alaan liittyvästä työpaikasta. Opiskelija tutustuu alan työtehtäviin mahdollisuuksien mukaan. Kolmannessa vaiheessa opiskelija hankkii itselleen työssäoppimispaikan oman koulutuksellisen suuntautumisensa perusteella. Hän tutustuu alan työtehtäviin sekä alalla vallitseviin käytäntöihin. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT Ammattiosaamisen näytöt on mahdollista suorittaa joko työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksessa. Toteuttamis- ja arviointisuunnitelman on hyväksynyt alan toimielin.

8 OPINNÄYTE Opinnäytetyö laaditaan oppilaitoksen antaman erillisohjeistuksen mukaan. Opinnäytetyön aiheen on liityttävä turvallisuusalaan. Oppilaitoksella on mahdollisuus rajata opinnäytetyön aiheita. ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Arkistoinnissa noudatetaan tutkintoelimien sekä oppilaitoksen käytäntöjä. OPISKELUJEN JAKSOTUS Jokaisesta koulutusohjelmasta on laadittava erillinen opiskelujen jaksotussuunnitelma. 8

9 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa 9 Tutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan toiminta 30 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tehdä yritysturvallisuuteen liittyviä uhka- tai riskikartoituksia tehdä ennalta ehkäiseviä turvallisuussuunnitelmaluonnoksia ottaa huomioon vartiointitoiminnan, pelastustoiminnan ja turvallisuusteknisen toiminnan työssään ottaa huomioon työssään turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla toimia voimankäytön perusteiden mukaisesti toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKY-toiminta) palvella sisäistä ja ulkoista asiakasta turvallisuusalalla ottaa huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla tehdä yhteistyötä turvallisuusalan keskeisten viranomaisorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa toimia tulityö- ja työturvallisuuskoulutuksen edellyttämällä tavalla toimia onnettomuustilanteissa ensiapukoulutuksen edellyttämällä tavalla raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla ja oppimisympäristöt Opiskelu toteutetaan oppilaitoksen teorialuokassa, liikuntatiloissa sekä mahdollisesti työssäoppimisena alan yrityksissä. Arviointi Arviointi muodostuu tutkinnon osaan kuuluvista opintojaksojen arvioinneista. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö annetaan oppilaitoksessa tai mahdollisuuksien mukaan työssäoppimiseen liittyen alan yrityksessä. Opiskelija osaa laatia riskikartoituksen ja sen perusteella esittää parannusehdotuksia organisaation turvallisuudesta. Hän pystyy esittelemään tekemänsä kartoituksen lopputulokset.

10 Muu arviointi Arviointina käytetään jatkuvaa työskentelyn arviointia, harjoitustöiden arviointia sekä kirjallisia kokeita. Liitännät muihin tutkinnon osiin - 10

11 Turvallisuusalan toiminta, 30 ov Sähkötekniikan perusteet 4 ov Opiskelija tuntee sähköturvallisuuden perusteet ja sähkön perussuureet sekä ymmärtää sähkön vaarat ja osaa huomioida ne työssään. Hänen on osoitettava sähköturvallisuuden hallinta. Opiskelija tuntee sähköntuottamisen ja jakelun perusperiaatteet. Luokkaopetus sekä mahdolliset harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Kokeet, läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet -

12 Turvallisuusalan toiminta, 30 ov Tietotekniikan perusteet 2 ov Opiskelija osaa perustoimistosovellukset ja osaa tuottaa kirjallisia selvityksiä kuvineen ja taulukkoineen. Hän osaa hyödyntää tietotekniikkaa työssään mm. tiedonhankintaan. Opiskelija osaa käyttää sähköpostia ja jotain sähköistä oppimisalustaa esim. Moodlea. Opiskelija osaa huomioida tietoturvaan liittyvät asiat käyttäessään tietoverkkoja. Luokkaopetus sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien sovitussa aikataulussa tekeminen. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet -

13 Turvallisuusalan toiminta, 30 ov Työnhaku 1 ov Opiskelijan osaa hakea työtä, toimia työnhakutilanteessa ja laatia työnpaikanhakuun liittyvät asiakirjat sekä osaa tehdä osaltaan työsopimuksen. Opiskelija tuntee eri väylät etsiessään avoimia työpaikkoja. Luokkaopetus sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet -

14 Turvallisuusalan toiminta, 30 ov Voimankäyttö ja TYKY-toiminta 5 ov Opiskelija osaa toimia voimankäytön perusteiden mukaisesti. Hän osaa toimia poikkeustilanteissa voimankäyttöä ja hätävarjelua säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Hän osaa käyttää kaasusumutinta ja teleskooppipatukkaa niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa sisäasiainministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti. Hän osaa toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatoiminnan tehokkaan ja turvallisen voimankäytön mukaisesti. Hän osaa ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat sekä raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija osaa osoittaa toiminnallaan ja tiedoillaan kykyä ja halua ylläpitää ja edistää terveyttä. Opiskelija osaa toimia turvallisuusalaan liittyvän ammattietiikan mukaisesti ja hän osaa kehittää työskentelytapojaan ja työympäristöään turvalliseksi ja terveelliseksi yhteistyössä muiden kanssa. Hän osaa työnsä tavallisimmat ensiaputilanteet ja ergonomiset vaatimukset. Luokkaopetus ja koe sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi n erityispiirteet -

15 Turvallisuusalan toiminta, 30 ov Vuorovaikutus ja asiakaspalvelutaidot 3 ov Opiskelija osaa sanattoman ja sanallisen viestinnän perustaidot, hallitsee aktiivisen kuuntelun taidon ja tunnistaa oman tapansa olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Hän osaa vaikuttaa eri tilanteiden etenemiseen omilla vuorovaikutustaidoillaan, esimerkiksi kyky muuttaa omaa käyttäytymistään tarpeen mukaan ja kyky ymmärtää kulttuurieroista aiheutuvaa erilaista toimintaa. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee ryhmätoimintojen peruslainalaisuuksia siten, että hän osaa tuettuna ohjata niiden kulkua. Opiskelija osaa käyttää ryhmätoimintaa mm. työn kehittämiseen. Opiskelija osaa sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun perusperiaatteet. Opiskelija tietää, että asiakkaita ovat työtoverit, toimeksiantajat, heidän asiakkaansa ja vieraansa, samoin kuin uhkaavasti tai häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt. Opiskelija kykenee asialliseen toimintaan erilaisten ihmisten kanssa sekä omassa että asiakkaan työyhteisössä. Luokkaopetus, työsaliopetus, kokeet sekä käytännön harjoitukset ja tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Kokeet, läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi n erityispiirteet -

16 Turvallisuusalan toiminta, 30 ov Yhteiskunnalliset perusteet ja lainsäädäntö 3 ov Opiskelija tuntee yhteiskunnallisen turvallisuusajattelun arvoperusta ja turvallisuusalan eettiset säännöt sekä pystyy huomioimaan ne omassa toiminnassaan. Opiskelija tuntee pääpiirteittäin järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät viranomaisorganisaatiot ja yksityisen turvallisuusalan toimijat. Hän tuntee näiden organisaatioiden tehtävät, toimintatavat, lainsäädännön sekä organisaatioiden välisen turvallisuusyhteistyön pääperiaatteet. Opiskelija tunnistaa turvallisuuteen vaikuttavia yhteiskuntatekijöitä ja muutoksia (yleinen maailmantilanne, rikollisuuden lisääntyminen ja ihmisten liikkuvuus, josta seuraa kulttuurien sekoittuminen sekä poikkeusolot ja niiden vaikutus, väestörakenteen muutokset ja syrjäytyminen). Opiskelija osaa ottaa työssään huomioon yhteiskunnalliset ympäristömuutokset ja oman paikkakuntansa konkreettiset vaarat ja uhkat. Opiskelija tuntee turvallisuusalaan liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaa noudattaa sitä toiminnassaan. Hän osaa etsiä tietoa omaa toimintaa koskevasta uudistuvasta lainsäädännöstä. Luokkaopetus, kokeet ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Kokeet, läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi n erityispiirteet -

17 Turvallisuusalan toiminta, 30 ov Yritysturvallisuus ja riskienhallinta 12 ov Opiskelija tuntee yritysturvallisuuden osa-alueet ja tärkeimmät suojattavat kohteet sekä hahmottaa niiden vaikutuksen yrityksen toimintaan. Hän osaa tehdä käytännön työssä havaintoja yritysturvallisuuteen vaikuttavista asioista ja pystyy tekemään mahdollisia korjausesityksiä sekä tarvittavat ilmoitukset. Opiskelija osaa tehdä yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen riskikartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan riskienhallinnan menetelmät ja välineet. Opiskelija pystyy neuvomaan yritysturvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyviä asioita yrityksen henkilöstölle. Opiskelija tuntee tieliikennelain perusteet ja niiden merkityksen liikenneturvallisuuden kannalta. Hän pystyy suunnittelemaan esim. yleisötilaisuuden liikennejärjestelyt tilaisuuden luonteen ja erityisvaatimukset huomioonottaen. Opiskelija osallistuu ensiapukoulutukseen, tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutuksiin sekä suorittaa koulutuksiin liittyvät kokeet hyväksytysti. Luokkaopetus, työssäoppiminen sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Näyttö, kokeet, läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet -

18 18 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Vartiointitoiminta 20 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa toimia vartioinnin yleisempien työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti toimia alaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla ja oppimisympäristöt Opiskelu toteutetaan oppilaitoksen teorialuokassa, liikuntatiloissa sekä mahdollisesti työssäoppimisena alan yrityksissä. Arviointi Arviointi muodostuu tutkinnon osaan kuuluvista opintojaksojen arvioinneista. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttö annetaan oppilaitoksessa tai mahdollisuuksien mukaan työssäoppimiseen liittyen alan yrityksessä. Opiskelija osoittaa osaavansa vartijan eri työtehtävien hoidon erilaisissa vartiointikohteissa. Muu arviointi Arviointina käytetään jatkuvaa työskentelyn arviointia, harjoitusten arviointia sekä kirjallisia kokeita. Liitännät muihin tutkinnon osiin -

19 Vartiointitoiminta, 20 ov Lainsäädäntö 4 ov Opiskelija ymmärtää yksityiseen turvallisuusalaan liittyvän lainsäädännön. Hän osaa viedä lainsäädännöllisen osaamisensa käytännön työhön. Hän tuntee perus- ja ihmisoikeuksia. Opiskelija hahmottaa Suomen oikeuslaitoksen toimintaa sekä oikeusjärjestelmän rakenteen. Opiskelija tuntee rikoslain keskeisimmät kohdat. Luokkaopetus ja koe sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet -

20 Vartiointitoiminta, 20 ov Työturvallisuus 3 ov Opiskelija osaa käyttää vartijan työhön liittyviä suoja- sekä viestintävälineitä, hän ymmärtää niiden tarkoituksen sekä osaa huolehtia niiden kunnosta. Opiskelijan osaa havaita työympäristönsä oleelliset työsuojeluriskit ja osaa varautua niihin. Opiskelija tuntee vallitsevan suomalaisen työsuojelujärjestelmän sekä ymmärtää eri toimijoiden roolit työsuojelussa. Opiskelija osaa toimia työtapaturman sattuessa, esimerkiksi huolehtia tarvittavat ilmoitukset. Hän tuntee Työturvallisuuslain soveltuvin osin. Luokkaopetus ja koe sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet -

21 Vartiointitoiminta, 20 ov Vartioinnin eri muodot 12 ov Opiskelija osaa vartioinnin eri muodot. Hän tunnistaa vartioimisalueidensa erityispiirteet sekä osaa toimia kohteissa kohteen edellyttämällä tavalla. Opiskelija ymmärtää vartijan toiminnan tuhopolttojen ehkäisyssä. Opiskelija osaa toimia myös erityiskohteissa sekä erikoisturvapalvelutehtävissä. Hän ymmärtää raportoinnin merkityksen työssään. Hän ymmärtää työehtosopimuksen merkityksen työelämässä. Opiskelija suorittaa mahdolliset erityiskohteiden vaatimat koulutukset esim. sosiaali- ja terveysalan koulutukset tai hygieniapassin. Luokkaopetus, koe, työssäoppiminen sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet Edellyttää tutkinnon osan Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta hyväksyttävää suorittamista ennen opintojen alkua.

22 Vartiointitoiminta, 20 ov Pelastustoiminta ja toiminta onnettomuustilanteessa 1 ov Opiskelija ymmärtää pelastustoiminnan osana yrityksen turvallisuutta. Opiskelija osaa huomioida pelastuslain velvoitteet omassa työssään. Opiskelija osaa kartoittaa pelastustoimintaan liittyviä riskejä. Hän osaa suorittaa alkusammutuksen ja hallitsee hätäensiavun antamisen. Luokkaopetus ja koe sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet -

23 23 n toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Pelastustoiminta 10 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: ottaa työssään huomioon pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan pääperiaatteet tunnistaa pelastustoimintaan liittyviä uhkia tehdä pelastustoimintaan liittyviä uhka- tai riskikartoituksia toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla selvittää kohteen lakisääteisten turvajärjestelmien tarpeen laatia pelastussuunnitelmaluonnoksen toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä tunnistaa ja käynnistää tarvittavat ensivaste- ja pelastustoiminnat tehdä pienkohteiden palotarkastuksen tehdä väestönsuojan tarkastuksen ottaa huomioon kiinteistön hätäpoistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat tehdä neuvonta- ja valistustyötä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat opastaa ja ohjata asiakkaita ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. ja oppimisympäristöt Opiskelu toteutetaan oppilaitoksen teorialuokassa sekä mahdollisesti työssäoppimisena alan yrityksissä. Arviointi Arviointi muodostuu tutkinnon osaan kuuluvista opintojaksojen arvioinneista. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: Ammattitaidon osoittamistavat n arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Muu arviointi Arviointina käytetään jatkuvaa työskentelyn arviointia, harjoitusten arviointia sekä kirjallisia kokeita. Liitännät muihin tutkinnon osiin -

24 Pelastustoiminta, 10 ov Pelastussuunnittelu 4 ov Opiskelija ymmärtää pelastussuunnitelman merkityksen osana yrityksen turvallisuutta. Opiskelija tuntee pelastussuunnitelman laadintaan liittyvä lait ja asetukset sekä yleiset suunnittelun periaatteet. Opiskelija osaa tehdä riskikartoituksia sekä raportoida puutteista oikealla tavalla. Hän ymmärtää yleisötilaisuuksien, taloyhtiöiden ja yritysten pelastussuunnitelmien eroavaisuudet. Opiskelija osaa laatia pelastussuunnitelman. Hän osaa opastaa yritysten ja laitosten henkilökuntaa suunnitteluun liittyvissä perusasioissa, ohjeistuksissa ja määräyksissä. Opiskelija tuntee yleisimmät pelastussuunnitelman laadintaan liittyvät laitteet ja turvajärjestelmät. Luokkaopetus ja koe sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet Edellyttää opintojakson Yritysturvallisuus ja riskienhallinta hyväksyttävää suorittamista ennen opintojen alkua.

25 Pelastustoiminta, 10 ov Toiminta onnettomuustilanteessa 2 ov Opiskelija osaa huomioida lainsäädännön velvoitteet. Opiskelija hallitsee ensiavun antamisen. Opiskelija pystyy osoittamaan henkilökohtaisen osaamisensa myös onnettomuustilanteissa ja pystyy suoriutumaan omatoimisesti erilaisista alkusammutustilanteista. Opiskelija suorittaa tieturva I ja II -korttikoulutukset sekä SPR EA II tai vastaavan sisältöisen ensiapukoulutuksen. Luokkaopetus ja koe sekä harjoitukset ja käytännön tehtävät. Opettajan osoittama materiaali. Läsnäolo, tuntiaktiivisuus, jatkuva näyttö ja käytännön tehtävien tekeminen sovitussa aikataulussa. Muut arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit, jotka on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: n erityispiirteet -

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2015 Hyväksytty 25.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 5 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelma hyväksytty käyttöönotettavaksi 27.5.2010 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto Metsäalan perustutkinto SISÄLLYSLUETTELO METSÄALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 7 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO KIINTEISTÖNHOITAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Autotekniikan koulutusohjelma Ajoneuvoasentaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot