Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014"

Transkriptio

1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2014 Määräys 86/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen 43/011/2015 mukaiset muutokset) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014

2

3 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, TURVALLISUUSVALVOJA 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset turvallisuusalan perustutkinnossa TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI Pakollinen tutkinnon osa Turvallisuusalan toiminta Valinnaiset tutkinnon osat Vartiointitoiminta Pelastustoiminta Turvallisuustekninen toiminta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Ympäristöturvallisuustoiminta Turvallisuusalan palvelutoiminta Kiinteistötekninen toiminta Logistinen turvallisuustoiminta Tietoturvallisuustoiminta Kansainvälinen turvallisuustoiminta Uhkatilanteiden Turvatarkastustoiminta Turvajärjestelmien käyttö Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tutkinnon osat vapaasti valittavista tutkinnon osista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) 61 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT, OSAAMISTAVOITTEET JA OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli... 62

4 Äidinkieli, suomi Äidinkieli, saame Äidinkieli, viittomakieli Äidinkieli, opiskelijan oma äidinkieli Äidinkieli, suomi toisena kielenä Äidinkieli, ruotsi toisena kielenä Äidinkieli, suomi viittomakielisille Äidinkieli, romani Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Vieras kieli, A-kieli Vieras kieli, B-kieli Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LIITE 1 TURVALLISUUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA SEKÄ PERUSTUTKINNON TAVOITTEET

5 1 JOHDANTO Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä osaalueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 1 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 1.1 Turvallisuusalan perustutkinnon muodostuminen Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten tai paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintonimike on turvallisuusvalvoja. Muodostumistaulukossa numerointi viittaa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 käytettyyn tutkinnon osien numerointiin. TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, turvallisuusvalvoja Tutkinnon muodostuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 180 osp Tutkinnon muodostuminen näyttötutkinnossa 2 Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 2 Ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 45 osp 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Turvallisuusalan toiminta, 45 osp Turvallisuusalan toiminta 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp n on valittava yhteensä 90 osaamispistettä tutkinnon osista Tutkinnon osat ovat keskenään vaihtoehtoisia. Tutkinnon osat ja vastaavat 15 osaamispistettä ammatillisessa peruskoulutukses- 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat Tutkinnon suorittajan on valittava kuusi tutkinnon osaa osista Tutkinnon osat vastaavat laajuudeltaan kahta tutkinnon osaa. Tutkinnon osa vastaa yhtä tai kahta tutkinnon osaa tekstiosan luvun 2 kohdan

6 sa. Tutkinnon osa vastaa 15 tai 30 osaamispistettä sen mukaan, mitä on määritelty luvun 2 kohdassa Tutkinnon osat ovat keskenään vaihtoehtoisia Vartiointitoiminta, 30 osp Pelastustoiminta, 30 osp Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp Turvallisuusalan palvelutoiminta, 15 osp Kiinteistötekninen toiminta, 15 osp Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp Uhkatilanteiden, 15 osp Turvatarkastustoiminta, 15 osp Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, 15 tai 30 osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp Yrityksessä toimiminen, 15 osp Huippuosaajana toimiminen, 15 osp Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 5 15 osp Tutkinnon osat vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp Vartiointitoiminta Pelastustoiminta Turvallisuustekninen toiminta Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Ympäristöturvallisuustoiminta Turvallisuusalan palvelutoiminta Kiinteistötekninen toiminta Logistinen turvallisuustoiminta Tietoturvallisuustoiminta Kansainvälinen turvallisuustoiminta Uhkatilanteiden Turvatarkastustoiminta Turvajärjestelmien käyttö Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta

7 3 3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 35 osp 3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp Pakolliset Valinnaiset 8 osp 3 osp Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp 6 osp 3 osp Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osp Kulttuurien tuntemus Taide ja kulttuuri Etiikka Psykologia Ympäristöosaaminen Osa-alueita kohdista osp 3 osp osp osp 16 osp Tutkinnon perusteissa määrättyjen osa-alueiden ( ) valinnaisten osaamistavoitteiden lisäksi tai niiden sijaan koulutuksen järjestäjä voi päättää erilaajuisia muita valinnaisia osaamistavoitteita. Koulutuksen järjestäjän itse päättämille valinnaisille osaamistavoitteille määritellään osaamisen arviointi ja laajuus osaamispisteinä. Tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla myös opiskelijan aikaisemmin hankkimaa osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden osaamistavoitteita.

8 4 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp Ammatillisia tutkinnon osia 4.2 Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia 4.3 Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja 4.4 Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja 4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat 1.2 Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset turvallisuusalan perustutkinnossa Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä n terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa (27/011/2015). 2 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA OSAAMISEN ARVIOINTI 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Turvallisuusalan toiminta Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä uhkia ja riskejä perusteet ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmien laadintaan turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ja ottaa ne huomioon työssään ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet työssään toimia voimankäytön ja hätävarjelun perusteiden toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla toimia terveyttä edistävien tapojen työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKY-toiminta) tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun sekä siihen liittyvät vuorovaikutustaidot sosiaalisen median ja internetin hyötykäytön työssään ja siihen liittyvät riskit perusteet tietoliikennetekniikasta ja langattomista turvallisuusratkaisuista yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla perusasiat turvallisuusalan viranomaisorganisaatioista ja yhteisöistä ja tietää niiden toimintaympäristöt ja toimintaan vaikuttavan lainsäädännön

9 hätäensiavun perusteet ja toimia niiden mukaan sekä tehdä hätäilmoituksen turvallisen tulenkäytön perusteet, tehdä palonalkuhavaintoja ja tehdä alkusammutuksen sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella noudattaa työturvallisuussäädöksiä ja ohjeita raportoida työnsä tilanteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 5 Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna omaa työtään suunnittelee oman työnsä annettujen ohjeiden mukaan tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman itsenäisesti Työn kokonaisuuden noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden toimii asetettujen laatutavoitteiden toimii asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja Yritysturvallisuuteen liittyvien uhka- tai riskikartoituksien tekee ohjeistettuna yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhka- tai riskikartoituksen ja valitsee käytettävän työmenetelmän tai välineen ohjeiden tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhkatai riskikartoituksen ja arvioi valitsemansa työmenetelmän tai välineen soveltuvuutta työn edetessä tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän perusmuotoisen uhka- tai riskikartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan riskienhallinnan menetelmän ja välineen Ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekeminen tekee ohjeistettuna yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen tekee itsenäisesti yritysturvallisuuteen liittyvän turvallisuussuunnitelmaluonnoksen, esittelee sen ja arvioi sen käytettävyyttä kohteeseen Tieto- ja tietolii- hallitsee tietokoneen, käyttää tietokonetta, käyttää tietokonetta, säh-

10 kennetekniikan sähköpostin ja internetin käytön sähköpostia ja internetiä työtään hyödyttäen ja tietää käytön riskit köpostia ja internetiä sujuvasti ja kaikissa tilanteissa riskitietoisesti ja riskejä välttäen 6 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Yritysturvallisuuden osa-alueiden Uhkien ja riskien Yrittäjyyden Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet ja niiden keskeisen sisällön huomioi työssään uhkien ja riskienhallinnan perusteet sekä käyttää ohjattuna uhkienja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä huomioi työssään yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ymmärtää yritysturvallisuuden osa-alueiden merkityksen yritysturvallisuustoiminnassa ymmärtää uhkien ja riskienhallinnan perusteet sekä käyttää uhkien- ja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä ymmärtää yrittäjyyden perusteet ja yritysmuodot ja käyttää työssään tarvittavaa tietoa osaa soveltaa työssään yritysturvallisuuden osaalueita ja niiden tavoitteita osaa soveltaa ja käyttää työssään uhkienja riskienhallinnan menetelmiä tai välineitä tapauskohtaisesti hankkii ja soveltaa työssään tietoa yrittäjän oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja huomioi työssään liikunnan ja ravinnon merkityksen työssä jaksamisessa ja palautumisessa huomioi ohjattuna toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisen työssään noudattaa liikunta- ja ravinto-ohjelmaa, annettuja ohjeita ja osaa soveltaa niitä työssään tuntee omat terveydelliset rajoitteensa ja noudattaa niitä noudattaa annettuja ohjeita kokonaisvaltaisesti ja osaa soveltaa niitä työssään huomioi turvallisuusalan tehtäviin liittyvät ohjeet mutta tarvitsee ohjausta noudattaa turvallisuudesta annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet ottaa omassa työssään huomioon työturvallisuusohjeet vastaa toimintansa turvallisuudesta tuntee omaan työhönsä liittyvät turvallisuusohjeet ja toimii niiden kehittää toimintaansa turvallisemmaksi ymmärtää väsyneenä tai sairaana työskentelyn riskit tuntee ja ymmärtää omat terveydelliset rajoitteensa ja noudattaa niitä

11 Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Vuorovaikutus ja yhteistyö käyttää turvallisesti ohjeiden ja työtehtävän mukaisia työvälineitä ja menetelmiä arvioi ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään hallitsee viestinnän ja tiedottamisen peruskäsitteistöä toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten ja erilaisten organisaatioiden kanssa varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden ja poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet toimii motivoituneesti terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn ylläpitämiseen arvioi omaa työtään ja raportoi siitä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen merkityksen yrityksessä ja yhteisössä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa, huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä, arvioi työhönsä liittyvien työvälineiden ja menetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön ja huolehtii itsenäisesti työympäristönsä turvallisuudesta on motivoitunut terveellisten elintapojen sekä toiminta- ja työkyvyn itsenäiseen ylläpitämiseen ja edistämiseen arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista ymmärtää turvallisuusalaan liittyvän luottamuksellisuuden merkityksen työtehtävissään soveltaa viestinnän ja tiedottamisen perusasioita, käyttää lähdeviitteitä ja ymmärtää lähdekriittisyyden merkityksen toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta 7 Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla erilaisiin turvallisuusalan työtehtäviin aidoissa työkohteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

12 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat Vartiointitoiminta Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön omien toimivaltuuksiensa rajoissa ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskiena ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa Osaamisen arviointi toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän riskin kannalta ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen omaa työtään sekä työ- valitsee ohjattuna tilanteeseen menetelmän ja toimintamän sopivan työmeneteltavan hyväksyttävän lopmenetelmän ja toimintatavan hyväksyttävän putuloksen saamiseksi lopputuloksen saamiseksi toimii työohjeiden toimii ohjattuna toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden noudattaa työohjeita ja ennakoi tulevia työvaiheita toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden ja ymmärtää oman työnsä vaikutuksen yrityksen riskien an valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän ja toimintatavan taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi noudattaa työohjeita, selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja tulevia työvaiheita ennakoiden toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi toiminta edistää asiakaskohteen liiketoiminnan toteutumista

13 9 Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Vartiointiin liittyvien työmenetelmien Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja työskentelee ohjeistettuna valittujen työmenetelmien ja ohjeiden työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä sopeuttaa itsenäisen työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin Vartiointiin liittyvien laitteiden ja välineiden käytön käyttää ohjeistettuna erilaisia laitteita ja välineitä erilaisissa työtilanteissa käyttää asiakaskohteessa erilaisissa työtilanteissa vartiointiin liittyviä laitteita ja välineitä käyttää asiakaskohteessa erilaisissa työtilanteissa vartiointiin liittyviä laitteita oikein ja monipuolisesti ja osaa perustella laiteja muut välinevalintansa Voimankäytön ja taktinen ennakoinnin toimii annettujen ohjeiden toimii ennakoiden työhön liittyviä riskejä ja vaaroja sovittaa toimintansa ja toiminnan ennakointinsa tilanteeseen sopivaksi Asiakaspalvelun huomioi työhön liittyviä riskejä ja vaaroja käyttää annettuja suojavälineitä selviytyy ohjeistettuna yleisimmistä asiakaspalvelutilanteista sovittaa toimintaansa muuttuviin olosuhteisiin selviytyy yleisimmistä asiakaspalvelutilanteista toimii asiakaspalvelutilanteissa oikein, tasapuolisesti ja sovinnollisuutta edistäen ymmärrettävästi molemmilla kotimaisilla kielillä tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa selviytyy asiakaspalvelutilanteista laadukkaasti ottaa työssään huomioon yrittäjyyden ja markkinoinnin ymmärrettävästi molemmilla kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä arvioi käyttämäänsä toimintatapaa. Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Vartiointitoimintaan liittyvän lainsäädännön Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja ottaa työssään huomioon vartiointialaan liittyvän lainsäädännön perusteita ottaa työssään huomioon vartiointialaan liittyvän lainsäädännön perusteita ja ymmärtää niiden merkityksen omaan työhönsä noudattaa työssään tilanteen mukaista vartiointialaan liittyvää lainsäädäntöä

14 Asiakaskohteen ottaa huomioon asiakaskohteen ohjeet sekä osaa ohjeistettuna toimia niiden perusteella ottaa huomioon työssään asiakaskohteen ohjeet ja toimii niiden perusteella turvallisella tavalla 10 ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat ja toimii kehittäen omaa työtään asiakkaan tarpeita vastaavaksi Ongelma- ja vikatilanteiden tunnistaa vaara- ja ongelmatilanteita työskentely-ympäristössään tunnistaa vaara- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössään ja raportoi niistä sovitun ennakoi vaara- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössä raportoi niistä sovitun Yrittäjyyden huomioi työssään yrittäjyyden perusteet toimii yritteliäästi käynnistää välittömästi tarvittavat toimenpiteet ongelma- ja vaaratilanteiden poistamiseksi on sisäistänyt yrittäjyyden ja se näkyy työsuorituksessa kustannustehokkuutena Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään ja raportoi siitä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla sekä pyrkii kehittämään omaa osaamistaan sen pohjalta Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta hallitsee viestinnän ja tiedottamisen peruskäsitteistöä ymmärtää viestinnän ja tiedottamisen merkityksen yrityksessä ja yhteisössä osaa soveltaa viestinnän ja tiedottamisen perusasioita selviytyy asiakaspalvelutilanteista myös toisella kotimaisella kielellä selviytyy asiakaspalvelutilanteista myös toisella kotimaisella kielellä ja englannin kielellä hoitaa asikaspalvelutilanteet sujuvasti sekä toisella kotimaisella että englannin kielellä Ammattietiikka Viestintä ja tiedottaminen noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista

15 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä 11 käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla vartioinnin toteutukseen aidoissa työkohteissa tai muuten todellisia työtehtäviä vastaavissa olosuhteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Pelastustoiminta Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa työssään huomioon omaehtoiseen varautumiseen ja pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan periaatteet omaehtoisen varautumisen ja yleisimminkin yrityksen turvallisuuden kannalta tunnistaa asiakaskohteen turvallisuuteen liittyviä uhkia tehdä asiakaskohteen turvallisuuteen liittyviä kartoituksia toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla tunnistaa asiakaskohteen palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät turvajärjestelmät ja - järjestelyt laatia pelastussuunnitelman toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä tunnistaa vaaratilanteet, tehdä tilanteen edellyttämän hätäilmoituksen, käynnistää omatoimisen pelastustoiminnan ja ensiaputoimenpiteet sekä opastaa viranomaisia toimia kohteen edustajana pelastusviranomaisen suorittamassa palotarkastuksessa tehdä väestönsuojan tarkastuksen ottaa huomioon kiinteistön poistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat tehdä palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat

16 opastaa ja ohjata asiakkaita turvallisuuteen liittyvissä asioissa ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat raportoida yrityksen johdolle turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista turvallisuuspuitteista. 12 Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna omaa työtään suunnittelee oman työnsä annettujen ohjeiden mukaan tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman itsenäisesti Työn kokonaisuuden noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden. toimii asetettujen laatutavoitteiden. toimii asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Pienkohteiden palotarkastuksen tekeminen Pelastussuunnitelmaluonnoksen tekeminen Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja tekee vähäisellä ohjauksella asuinrakennuksen sisäisen omaehtoisen pienkohteiden palotarkastuksen tekee ohjeistettuna pelastussuunnitelmaluonnoksen tekee itsenäisesti asuinrakennuksen sisäisen omaehtoisen pienkohteiden palotarkastuksen tekee itsenäisesti pelastussuunnitelmaluonnoksen tekee itsenäisesti asuinrakennuksen sisäisen omaehtoisen pienkohteiden palotarkastuksen ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän ja välineet tekee itsenäisesti pelastussuunnitelmaluonnoksen, esittelee sen ja arvioi sen käytettävyyttä kohteeseen Väestönsuojan tarkastuksen tekeminen tekee vähäisellä ohjauksella väestönsuojan omaehtoisen vuositarkastuksen tekee itsenäisesti väestönsuojan omaehtoisen vuositarkastuksen tekee itsenäisesti väestönsuojan omaehtoisen vuositarkastuksen ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän ja välineet Neuvonta- ja va- tekee ohjattuna neuvonta- tekee itsenäisesti neu- tekee itsenäisesti neuvonta

17 listustyön tekeminen ja valistustyötä vonta- ja valistustyötä ja valistustyötä ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän ja välineet opastaa ja ohjaa asiakkaita turvalliseen toimintaan ottaa opastuksessa huomioon asiakkaan tarpeet opastaa turvajärjestelmien oikeaan käyttöön 13 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön velvoitteiden Turvajärjestelmiä koskevien ohjeiden ja määräysten huomioiminen Yrittäjyyden Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja huomioi työssään pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön perusteet huomioi työssään turvajärjestelmiin liittyvät ohjeet ja määräykset huomioi työssään yrittäjyyden perusteet ymmärtää pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön perusteet ymmärtää turvajärjestelmiin liittyvät ohjeet ja määräykset toimii yritteliäästi noudattaa pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön perusteita ja soveltaa niitä tapauskohtaisesti osaa tapauskohtaisesti soveltaa turvajärjestelmiin liittyviä ohjeita ja määräyksiä on sisäistänyt yrittäjyyden ja se näkyy työsuorituksessa kustannustehokkuutena Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu. Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään ja raportoi siitä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla Ammattietiikka noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden. noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita. noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista. Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa ja luottamuksellisessa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa ja luottamuksellisessa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa selviytyy asiakaspalvelutilanteista myös toisella kotimaisella kielellä selviytyy asiakaspalvelutilanteista myös toisella kotimaisella kielellä ja englannin kielellä hoitaa asikaspalvelutilanteet sujuvasti sekä toisella kotimaisella että englannin kielellä huomioi oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Terveys, turvallisuus ja toimintahuomioi turvallisen toiminnan vastaa toimintansa turvallisuudesta kehittää toimintaansa turvallisemmaksi

18 kyky välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä 14 käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla pelastustoiminnan työtehtäviin aidoissa työkohteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Turvallisuustekninen toiminta Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön omien toimivaltuuksiensa rajoissa ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuusteknisiin laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerkkejä ja ohjeita toimia määräysten ja ohjeiden hankkia tietoa erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa kartoittaa järjestelmistä aiheutuvat kustannukset opastaa laitteistovalinnoissa opastaa turvallisuustekniikan oikeassa käytössä toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

19 Osaamisen arviointi 15 Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna omaa työtään suunnittelee oman työnsä annettujen ohjeiden mukaan tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman itsenäisesti Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna ohjeiden ja määräysten kustannukset huomioiden valitsee ohjattuna kohteeseen sopivat järjestelmät asetettujen laatutavoitteiden selviytyy työtehtävästä ohjeiden ja määräysten kustannukset huomioiden valitsee itsenäisesti kohteeseen sopivat järjestelmät asetettujen laatuja kustannus tavoitteiden selviytyy työtehtävästä sujuvasti ohjeiden ja määräysten sekä ennakoi tulevat työvaiheet toimien oma-aloitteisesti ja kustannustehokkaasti valitsee itsenäisesti kohteeseen sopivat järjestelmät asetettujen laatu- ja kustannustavoitteiden ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde 2.Työmenetelmie n, -välineiden ja materiaalin Asiakaskohtaisiin turvallisuusteknisiin järjestelmiin liittyvien tietojen hankinta Turvallisuusteknisen järjestelmän asentaminen hankkii tietoa, määräyksiä ja ohjeita erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä, soveltaa niitä kohteeseen sekä sopeuttaa itsenäisen työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin valitsee parhaiten soveltuvat materiaalit ja työmenetelmät Dokumentoinnin ja tiedon luokituksen Asiakaskohtaisen turvallisuusteknisen järjestelmän teknolo- Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja hankkii ohjeistettuna tietoa, määräyksiä ja ohjeita erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä asentaa ohjattuna turvallisuusteknisen laitteen huomioi työssään dokumentoinnin ja tiedon luokituksen hallinnan merkitykseottaa huomioon työssään erilaisten turvallisuusteknisten järjestelmien merkityksen hankkii tietoa, määräyksiä ja ohjeita erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä sekä pystyy soveltamaan sitä kohteeseen huomioi työssään asennuksen perusteet suunnittelee ja toteuttaa asennuksen huolehtii dokumentoinnista ja tiedon luokituksen hallinnasta ottaa huomioon työssään erilaisten turvallisuusteknisten järjestelmien merkityksen ja tulevaisuuden suunnittelee ja toteuttaa asennuksen tekee itsenäisesti dokumentoinnin ja tiedon luokituksen hallinnan vaatimat asiat ottaa huomioon työssään erilaisten turvallisuusteknisten järjestelmien ja tietoteknii-

20 gian ja tietotekniikan/ tietoturvallisuuden kan/tietoturvallisuuden merkityksen ja tulevaisuuden 16 Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Turvallisuustekniseen toimintaan liittyvän lainsäädännön ja muiden määräysten ja ohjeiden Asiakaskohteen Ongelma ja vikatilanteiden Yrittäjyyden ja markkinoinnin Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja ottaa huomioon työssään toimintaan liittyvät määräykset ja toimii niiden edellyttämällä tavalla ottaa huomioon asiakaskohteen toimintatavat ja ohjeet osaa ohjatusti toimia niiden perusteella havaitsee vika- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössään huomioi työssään yrittäjyyden perusteet ottaa huomioon työssään toimintaan liittyvät määräykset ja tarvittaessa kertoo asiakkaalle havaitsemistaan epäkohdista ottaa huomioon työssään asiakaskohteen toimintatavat ja ohjeet sekä toimii niiden perusteella turvallisella tavalla tunnistaa vika- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössään sekä raportoi niistä sovitun toimii yritteliäästi ottaa huomioon työssään toimintaan liittyvät määräykset ja toimii havaitsemiensa epäkohtien poistamiseksi tilanteen edellyttämällä tavalla ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat toimii kehittäen omaa työtään asiakkaan tarpeita vastaavaksi ennakoi vika- ja ongelmatilanteita työskentelyympäristössä sekä raportoi niistä sovitun käynnistää välittömästi tarvittavat toimenpiteet vika- ja ongelmatilanteiden poistamiseksi on sisäistänyt yrittäjyyden ja se näkyy työsuorituksessa kustannustehokkuutena tiedostaa toiminnastaan aiheutuvat kustannukset huomioi työssään toiminnastaan aiheutuvat kustannukset ja toimii markkinointihenkisesti ymmärtää yrittäjyyden ja markkinoinnin merkityksen yrityksen toiminnassa Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään ja raportoi siitä arvioi omaa työtään ja raportoi siitä tilanteen vaatimalla tavalla Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa

21 selviytyy asiakaspalvelutilanteista myös toisella kotimaisella kielellä selviytyy asiakaspalvelutilanteista myös toisella kotimaisella kielellä ja englannin kielellä hoitaa asikaspalvelutilanteet sujuvasti sekä toisella kotimaisella että englannin kielellä 17 Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden. huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet opastaa turvallisuusteknisten järjestelmien oikeassa käytössä noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita. vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta opastaa turvallisuusteknisten järjestelmien oikeaan käyttöön noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla turvallisuustekniikan suunnitteluun, käyttöön, toteutukseen ja opastukseen aidoissa työkohteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta Ammattitaitovaatimukset Ammattitaitovaatimuksiin sisältyy sisäministeriön hallinnonalan erityislainsäädännön määrittämät vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskoulutuksien sekä voimankäyttövälineiden käyttöä koskevien koulutusten hyväksyttyjen suoritusten vaatimukset. tai tutkinnon suorittaja osaa toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön

22 18 toimia toimivaltuuksiensa rajoissa toimia poikkeustilanteissa hätävarjelua ja voimankäyttöä säätelevän lainsäädännön käyttää vartijalle sallittuja voimankäyttövälineitä, paitsi ampuma-asetta, niitä koskevan lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämän koulutuksen vartiointialan ja vartioimisliiketoiminnan luonteen ja luvanvaraisuuden sekä yhteydet poliisitoimintaan ja rikostutkinnan turvaamiseen vartioimistehtävän yleiset periaatteet, käyttäytymistavat ja suhteen viranomaistoimintaan valvontakohteiden rakenteellisen turvallisuuden perusteet ja tuntee ilmoitus- ja valvontajärjestelmien toimintaperiaatteita ja tietää niiden teknisiä perusteita tehdä eri vartiointimuotojen keskeisiä työtehtäviä ja tilaisuuksien järjestyksenvalvontaa tietoisena oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan toimia suojelemalla omaa ja asiakkaan turvallisuutta tehdä vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen ottaa huomioon ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ja toimia mahdollisimman vähän niihin puuttuvalla tavalla vartijan ja järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön työssä tarvittavien välineiden ja varusteiden, kuten tieto- ja viestintävälineiden sekä avaimien ja valaisimien käytön asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista voimankäyttöä raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Suunnitelmallisuus Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja pitää tärkeänä, että työn osallistuu työn suunnitteluun on aktiivinen työtä suunniteltaessa toteutus on suunniteltua Työn kokonaisuuden toimii annettujen ohjeiden tekee työtehtävät hahmottaen ne osana työkokonaisuutta tekee työtehtävät työkokonaisuuden ja eri tilanteiden mukaan tarkoituksenmukaisella tavalla Taloudellinen, tehokas ja laadukas toiminta noudattaa annettuja toimintaohjeita tekee työn taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaan ja ripeästi kehittää omaa toimintaansa tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi Aloitekyky ja yrittäjyys kysyy neuvoa tarvittaessa toimii vastuuntuntoisesti ja yritteliäästi on oma-aloitteinen ja kehittää työtään Oman työn arviointi huomaa tekemänsä virheet osaa arvioida omaa työtään niin, että tietää mitä siinä parannettavaa osaa arvioida omaa työtään ja korjata sen mukaan työsuoritustaan Arvioinnin kohde Arviointikriteerit

23 2.Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Vartiointi ja järjestyksenvalvonta tai tutkinnon suorittaja toimii toimivaltansa toimii tilanteen mukaan asiallisesti tehtävän edellyttämällä tavalla 19 toimii tietoisena perus- ja ihmisoikeuksista toimii tilanteen perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla tavalla Voimankäyttövälineiden noudattaa työssään voimankäyttövälineisiin liittyvää lainsäädäntöä ja sisäministeriön määrittämissä koulutuksissa annettuja ohjeita toimii vähäisellä ohjauksella opetettujen toimintamallien osaa käyttää voimankäyttövälineitä lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämien kulutusten oppien toimii opetettujen toimintamallien toiminta on sujuvaa, tehokasta, turvallista ja tilanteenmukaista Välineiden ja varusteiden käyttö huolehtii siitä, että tehtävässä tarvittavat välineet ja varusteet ovat toimintakuntoisina mukana käyttää välineitä ja varusteita tarkoituksen ja pitää niitä asianmukaisissa paikoissa niin, että ne ovat nopeasti otettavissa käyttöön käyttää välineitä ja varusteita tehokkaasti eri tilanteissa ja tarkoituksissa Asiakaspalvelu osaa asiallisen asiakaspalvelun perusasiat hallitsee asiakaspalvelun eri tilanteissa osaa hoitaa asiakaspalvelun asiallisesti hankalissakin tilanteissa Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon Vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteisiin liittyvän lainsäädännön Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja osaa vartijan ja järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksytyn rajana mukaisilla tiedoilla osaa vartijan ja järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksyttyä rajaa paremmilla tiedoilla osaa vartijan ja järjestyksenvalvojan sisäasianministeriön säädösten mukaiset koulutusten sisällöt hyväksyttyyn rajaan nähden kiitettävillä tiedoilla Voimankäyttövälineisiin liittyvän lainsäädännön osaa sisäministeriön erityisestä voimankäyttökoulutuksesta annetun asetuksen koulutusten sisällöt hyväksytyn rajana mukaisilla tiedoilla osaa sisäministeriön erityisestä voimankäyttökoulutuksesta annetun asetuksen koulutusten sisällöt hyväksyttyä rajaa paremmilla tiedoilla osaa sisäministeriön erityisestä voimankäyttökoulutuksesta annetun asetuksen koulutusten sisällöt hyväksyttyyn rajaan nähden kiitettävillä tiedoilla

24 Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja arvioi ohjattuna omaa työtään noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita arvioi omaa työtään arvioi itsenäisesti omaa työtään ja ohjaa toimintaansa sen perusteella 20 tuntee vartijan työn eettiset periaatteet toimiin vartijan työn eettisten periaatteiden ottaa huomioon eettisyyden lisäksi huomioon psykologiset näkökohdat Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten ja organisaatioiden kanssa suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta Terveys, turvallisuus ja toimintakyky huomioi turvallisen toiminnan välttää työssään riskejä noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja huomioi työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osallistumalla vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtäviin työkohteissa sekä suorittamalla hyväksytysti sisäministeriön hallinnonalan erityislainsäädännön määrittämät vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskoulutukset sekä vartijalle sallittujen voimankäyttövälineitä koskevat näissä säädöksissä määritellyt koulutukset, lukuun ottamatta ampuma-aseita koskevaa koulutusta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

25 2.2.5 Ympäristöturvallisuustoiminta Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa ottaa huomioon ympäristöturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön velvoitteet tunnistaa ja tarkastaa ympäristöturvallisuuteen liittyviä uhkia ottaa huomioon kemikaaliturvallisuuteen liittyvät perusasiat ottaa huomioon vaarallisia aineita käyttävän tai varastoivan laitoksen ja yrityksen erityisvaatimukset, esimerkiksi Seveso II-direktiivin (96/82/EY ja 2003/105/EY) tunnistaa luonnonolosuhteisiin liittyviä vaaroja ja haittoja, esim. myrskyihin ja rajuilmoihin liittyviä käynnistää tarvittavia vahinkoa rajoittavia toimenpiteitä ja tarvittaessa hankkia omatoimisesti ulkopuolista apua tilanteen hallitsemiseksi käyttää ja opastaa muita henkilöitä käyttämään erilaisia suojaimia erityis- tai häiriötilanteissa ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla. 21 Osaamisen arviointi Arvioinnin kohde 1. Työprosessin Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden Taloudellinen ja laadukas toiminta Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja suunnittelee ohjattuna suunnittelee oman työnsä omaa työtään annettujen ohjeiden noudattaa työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaan noudattaa työaikoja ja annettuja työohjeita toimii asetettujen laatutavoitteiden tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman itsenäisesti noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista toimii asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi Arvioinnin kohde 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Ympäristöturvallisuuteen liittyvien uhkien ja riskien kartoittaminen Arviointikriteerit tai tutkinnon suorittaja tekee ohjeistettuna ympäristöturvallisuuteen liittyvän peruskartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista, esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä tekee itsenäisesti ympäristöturvallisuuteen liittyvän peruskartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista, esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä tekee itsenäisesti ympäristöturvallisuuteen liittyvän peruskartoituksen turvallisuusuhista ja niiden seurauksista, esimerkiksi haavoittuvuusanalyysillä ja valitsee kohteeseen parhaiten soveltuvan riskienhallinnan menetelmän ja välineen Ympäristöturvalli- tekee ohjeistettuna tekee itsenäisesti ym- tekee itsenäisesti ympäristöturvallisuu-

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Määräys 80/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja 2015 Hyväksytty 25.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Turvallisuusalan perustutkinnon, turvallisuusvalvoja, toteutus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto 2014

Matkailualan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Matkailualan perustutkinto 2014 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto 2014

Elintarvikealan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarviketeknologian osaamisala, Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan osaamisala, Leipuri-kondiittori Liha-alan osaamisala,

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinto 2014

Rakennusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Rakennusalan perustutkinto 2014 Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja Maarakennuksen osaamisala, maarakentaja Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, maarakennuskoneenkuljettaja

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014

Logistiikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Puutarhatalouden perustutkinto 2014

Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Puutarhatalouden perustutkinto 2014 Puutarhatuotannon osaamisala, puutarhuri Viheralan osaamisala, puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala, puutarhuri Määräys

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015 OPETUSSUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Kiinteistönhoitaja. Hyväksytty johtokunnassa 20.5.

Matti Meikäläinen 13.5.2015 OPETUSSUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto. Kiinteistönhoitaja. Hyväksytty johtokunnassa 20.5. Matti Meikäläinen 13.5.2015 OPETUSSUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto K Kiinteistönhoitaja Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 28.1.2015 Nousiainen ja Ruoho

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Hyväksytty 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 8

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2014

Autoalan perustutkinto 2014 0 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Autoalan perustutkinto 2014 Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Automyynnin osaamisala, automyyjä Autotekniikan

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto 2014

Maatalousalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Maatalousalan perustutkinto 2014 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, automaatioasentaja 2014 Määräys 77/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut)

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1/2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet

Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon hyvinvointiteknologiaan painottuvassa kokeilussa noudatettavat tutkinnon perusteet SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2015 Turvalaiteasentaja Määräys 26/011/2015 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP OPETUSSUUNNITELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, datanomi VHP 1 (145) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 2 2. TUTKINNON RAKENNE... 6 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 6 2.2 Tutkinnon rakenne

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP

Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA. KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP Sivu 1 (228) OPETUSSUUNNITELMA KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO Koneistaja VHP Sivu 2 (228) Ammatillisen perustutkinnon perusteet Kone- ja metallialan perustutkinto 2014 Automaatiotekniikan ja kunnossapidon

Lisätiedot

sähkö- JA perustutkinto 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

sähkö- JA perustutkinto 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET sähkö- JA automaatiotekniikan perustutkinto 2009 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala automaatioasentaja MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala, lähihoitaja Ensihoidon osaamisala, lähihoitaja Jalkojenhoidon osaamisala,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP Sivu 2 (138) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA...

Lisätiedot