ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta."

Transkriptio

1 Terveystalo tänään

2 Terveystalon strategia Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. Arvomme osaaminen ja välittäminen ohjaavat toimintaamme sen kaikilla tasoilla. Kasvumme perustuu kuuteen strategiseen valintaan: Ylivertainen palvelukokemus Asiakaskokemus rakentuu jokaisessa kohtaamisessa potilaan koko hoidon ajan asiakasta valitsee Terveystalon vuosittain. Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen ovat meille yhtä merkityksellisiä kuin hoidon korkea laatu. Vahvimmat asiakassuhteet Tarjoamme asiakkaillemme Suomen monipuolisimmat terveys- ja hyvinvointipalvelut ja kattavimman palveluverkoston. Asiakaskokemus ohjaa toimintaamme. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin ja hyödynnämme ainutlaatuista potilastietokantaamme terveystiedon tuottamiseen. Tuotamme asiakkaillemme arvoa mm. parantamalla hoidon vaikuttavuutta ja työn tuottavuutta sekä tarjoamalla työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain Palvelemme asiakkaita yksilöllisesti ja paikallisesti. Meillä on maan laajin toimipaikkaverkosto, mikä varmistaa palveluiden hyvän saatavuuden. Valtakunnallisuutemme ansiosta meillä on mahdollisuus kehittää digitaalisia palveluita ja kustannustehokkaita sekä lääketieteellisesti vaikuttavia hoitoprosesseja. Asiakkaille tämä näkyy toimitusvarmuutena ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta. Mitattua vaikuttavuutta Olemme edelläkävijä hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa ja tulosten julkaisemisessa. Lääketieteellinen laatu ja hoidon vaikuttavuus ovat kilpailuetuja, joiden avulla voimme saavuttaa muutkin tavoitteet. Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja Haluamme olla laaja-alaisesti kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten hyvinvointia. Pyrimme lisäämään toimialan avoimuutta ja potilaslähtöisyyttä sekä tuomaan uusia ratkaisuja terveydenhuollon haasteisiin. Halutuin työntekopaikka osaajille Annamme terveysalan osaajille parhaat eväät ammatilliseen kehittymiseen sekä kouluttautumiseen ja tarjoamme näköalapaikan suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen. Henkilöstön tyytyväisyys näkyy asiakkaillemme parempana hoitona sekä palvelukokemuksena. 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä 520 työterveyshoitajaa 930 hoitajaa lääkäriä lähes 4 miljoonaa potilaskäyntiä asiakasta valitsee Terveystalon vuosittain terveydenhuollon ammattilaista

3 Leena Brusin työfysioterapeutti

4 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus s. 4 Hoidon vaikuttavuus ja laatu s Olemme edelläkävijöitä vaikuttavuuden mittaamisessa s. 6 Kehitämme parempaa diabeteksen hoitoa s. 8 Suomalainen työterveysjärjestelmä on ainutlaatuinen s. 10 Paras palvelukokemus s Nopeasti hyvään hoitoon s. 12 Ajoissa operoitu olkapää pelasti työkunnon s. 14 Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme s. 16 Yhteiskunnallisuus s Olemme tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää s. 18 Kliiniset lääketutkimukset takaavat hoidon kehittymisen s. 20 Edistyksellistä teknologiaa lapsettomuuden hoitoon s. 21 Toteutus: Pohjoisranta Burson-Marsteller ja Vanto Design Oy Kuvat: Aki Rask Paino: Forssa Print

5 Toimitusjohtajan katsaus: Sairaanhoidon sijaan panostuksia on pystyttävä laittamaan ennaltaehkäisyyn, ja niin lääketieteellisen kuin taloudellisen seurannan on katettava koko potilaan hoitoketju. Yleinen taloustilanne näkyi vuonna 2014 myös terveyspalveluissa; työllisten ja työterveyshuollon piirissä olevien henkilöiden määrä laski ja yksityiset kuluttajat käyttivät aiempaa vähemmän rahaa terveyspalveluihin. Terveystalossa kehitys näkyi odotettua hitaampana kasvuna, mutta onnistuimme kuitenkin vaikeassa tilanteessa kasvattamaan omaa markkinaosuuttamme. Terveystaloon tehtiin vuoden aikana kaikkiaan potilaskäyntiä, ja kokonaismyyntimme nousi 474 miljoonaan euroon. Meneillään olevan sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli vastata terveydenhuollon saatavuus- ja tuottavuushaasteisiin eli antaa meille työkaluja taistella kestävyysvajetta vastaan. Pystyäksemme johtamaan terveyspalveluita kustannustehokkaasti on meidän kyettävä käyttämään merkittävästi nykyistä laajemmin hyväksemme innovaatioita ja teknologiaa, hyödyntämään kansallista terveystietoa sekä mittaamaan ja avoimesti vertailemaan terveyspalveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Sairaanhoidon sijaan panostuksia on pystyttävä laittamaan ennaltaehkäisyyn, ja niin lääketieteellisen kuin taloudellisen seurannan on katettava koko potilaan hoitoketju. Yksityinen terveydenhuolto on jo nyt erittäin merkittävä osa terveydenhuoltojärjestelmäämme ja aito vaihtoehto kasvavalle joukolle suomalaisia. Meillä asioi viime vuonna eri henkilöasiakasta. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksimme kehittyi koko vuoden positiivisesti ja keskimääräinen indeksi vuoden lopussa oli 67,9 ( vastaajaa) ja sairaalapalveluiden osalta 86,3 (8 850 vastaajaa). Terveystalo on pyrkinyt kehittämään palveluita asiakaslähtöisempään suuntaan mm. parantamalla palveluiden saatavuutta, helpottamalla asiointia ja kehittämällä hoidon laatua. Menetämme vuosittain yhteiskuntana noin 4,5 miljardia tekemättömän työn kustannuksina, mm. sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja ennenaikaisena eläköitymisenä. Nämä kustannukset olisivat kuitenkin suurelta osin hallittavissa; työkykyjohtamisen benchmark -tutkimuksen mukaan jokainen aktiiviseen työkykyjohtamiseen laitettu lisäeuro tuottaa nettona noin kuusi euroa. Työterveyshuoltoa kritisoidaan aika ajoin liiasta sairaanhoitotoiminnasta. Parhaat 4

6 tulokset kuitenkin syntyvät vain kun työterveyden ennaltaehkäisevät toimet on integroitu sairaanhoitoon, sillä oikeiden riskiryhmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kohdentaminen ei ole mahdollista ilman sairaanhoidon kautta saatavaa tietoa poissaolojen syistä ja jakaantumisesta organisaatiossa. Saumattoman hoitopolun ja nopean hoitoonpääsyn avulla voidaan välttää pitkät sairauspoissaolot, jotka tulevat työnantajalle usein merkittävästi kalliimmaksi kuin esim. yksittäinen hoitotoimenpide. Vaateet terveydenhuollolle kasvavat väestön ikärakenteen muuttuessa ja toisaalta lääketieteen ja hoitomuotojen kehittyessä syntyy valtavia, vielä tunnistamattomia, uusia kustannus- ja kohdentamispaineita. Eri tahojen toteuttamissa kansalaiskyselyissä tärkeimpänä viestinä nousee yleinen huoli terveyspalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Haasteet ovat globaalit, eikä Suomen kannata lähteä hakemaan vain kansallisia rat kai su ja. Uskon, että tulevaisuudessa järjestelmämme vääjäämättä perustuu julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyöhön eli samaan, mihin koko muu maailma näyttää olevan menossa. Tehokkaasti ohjattu ja tuotettu terveydenhuolto, missä annetaan innovaatioiden kehittää markkinaa voi myös nostaa meidät talouskasvun tielle, jos sille annetaan poliittinen mahdollisuus. Boston Consulting Group nosti terveydenhuoltoa koskevassa globaalissa katsauksessaan Terveystalon ainoana pohjoismaalaisena toimijana yhdysvaltalaisten Kaiser Permanenten ja Cleveland Clinicin sekä saksalaisten Martini-Klinikin ja Schön Klinikin rinnalle yhdeksi terveydenhuollon globaaleista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat lähteneet mittaamaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Jakaisimme mielellämme kustannus- ja hoitotuloskokemuksiamme laajemmin suomalaisen terveydenhuollon kehittä mi seksi toivoen, että ne kannustavat meitä yhteiskuntana tekemään todel li sia, terveydenhuoltoa parantavia ratkaisuja. Yrjö Närhinen toimitusjohtaja 5

7 Terveystalon edistyksellinen työ alan kehittäjänä ja kirittäjänä on saanut kansainvälistä huomiota Terveystalo on nostettu ainoana pohjoismaalaisena toimijana Boston Consulting Groupin raportissa yhdeksi terveydenhuollon globaaleista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat lähteneet mittaamaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä avoimesti julkaisemaan hoitotuloksia. Esimerkkiyritykset ovat kehittäneet toimintaansa niin sanotun Value-Based Hospital -mallin mukaisesti, ja erottautuvat kilpailijoistaan asiakaslähtöisyyden, tehokkaiden toimintamallien sekä hoidon vaikut tavuuden edistämisessä. Helka Koivu ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 6

8 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Olemme edelläkävijöitä vaikuttavuuden mittaamisessa. Avoin tiedonkulku ja vaikuttavuuden mittaaminen auttavat koko terveydenhuoltoa kehittymään ja mahdollistavat potilaiden paremman hoidon. On kaikkien toimijoiden etu, että hoidon laatua seurataan systemaattisesti ja tuloksia käytetään koko yhteiskunnan hyväksi. Tärkeä laadun mittari on myös potilaan oma kokemus hoidon onnistumisesta. Etenkin kansansairauksien hoidossa on vielä pitkä matka riittävän hyvään hoitoon. Terveystalo haluaa olla eturivissä parantamassa hoidon tuloksia ja potilaiden elämänlaatua. Sujuvuutta ja nopeutta koko hoitoketjuun Potilaan kannalta tehokkaalla hoitoketjulla on iso merkitys nopeaan toipumiseen. Nopea hoitoon pääsy ja asiantunteva apu ilman tarpeetonta odottamista ovat erityisen tärkeitä tapaturmissa tai muissa äkillisissä vammoissa, jotta vältytään esimerkiksi pitkiltä sairauslomakierteiltä. Kun päivystykseen pääsee pikaisesti ja potilas saa heti oikean diagnoosin sekä hoidon, koko hoitoketju ja potilaan toipuminen lähtevät liikkeelle nopeasti. Potilaalle tehokas hoitoketju näyttäytyy nopeuden lisäksi sujuvuutena sekä kokonaisvaltaisena hoitona, jossa terveydenhuollon ammattilaiset (esimerkiksi hoitava lääkäri, radiologi ja fysioterapeutti) suunnittelevat ja hoitavat potilasta yhteistyössä. Järjestelmällisestä hoitoketjun seurannasta on saatu lupaavia tuloksia etenkin ortopediassa. Terveystalo on ainoana valtakunnallisena toimijana ottanut käyttöönsä ortopedisen tä hystyskirurgian hoitoketjun laadunseurantajärjestelmän. Artux-järjestelmä auttaa varmistamaan hoidon saumattomuuden, seuraamaan vaikuttavuutta ja mittaamaan potilaan tyytyväisyyttä hoitoon. Järjestelmän avulla seurataan tähystysleikkaukseen tulevien potilaiden hoidon etenemistä hoitoon hakeutumisesta aina toipumiseen asti. Järjestelmään kirjataan kaikki potilaalle tehdyt toimenpiteet ja toipumisen eteneminen. Kaikki hoitoketjuun osallistuvat asiantuntijat, kuten lääkärit ja fysioterapeutit, kirjaavat huomionsa järjestelmään ja voivat seurata hoidon etenemistä ja tuloksia pitkin matkaa. Lisäksi järjestelmään kirjataan myös potilaan omat arviot. Järjestelmän avulla pystytään seuraamaan muun muassa tapaturmapotilaiden hoidon kokonaiskustannuksia vahinkotapahtumasta erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kautta takaisin työelämään. Jälkikäteen mukana olleet osapuolet voivat arvioida koottujen tietojen perusteella koko hoitoprosessin onnistumista, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi voidaan selvittää hoitoa mahdollisesti hidastavia tekijöitä johtuivatpa ne sitten Terveystalosta, potilaasta tai esimerkiksi vakuutusyhtiöstä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) julkaiseman kustannusraportin mukaan työtapaturmissa kokonaiskustannuksista vain 16 prosenttia muodostuu sairaanhoitokuluista. 24 prosenttia muodostuu sairauslomista ja 50 prosenttia pysyvästä työkyvyttömyydestä ja muista pitkäaikaiskorvauksista. 7

9 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Terveystalossa on kehitetty lääkäreille kansainvälisestikin ainutlaatuinen hoidon vaikuttavuuden seurantatyökalu, joka on parantanut diabeteksen hoitoa Reilun vuoden käytössä olleen Etydi -työkalun avulla lääkärillä on mahdollisuus tunnistaa hyvässä tai huonossa hoitotasapainossa olevat potilaat, seurata potilaiden diabeteksen hoidon toteutumista Käypä hoito -suosituksen mukaan sekä tunnistaa ihmiset, joilla on riski sairastua ja kutsua heidät tarvittaessa hoitoon. Työkalun avulla työterveydessä voidaan varmistaa, että diabetesta sairastavat tai sairastumisriskissä olevat työntekijät on tavoitettu ja että kaikki tarpeellinen tuki ja hoito on annettu. Etydi on suureksi avuksi myös siinä, että hoidon varmistaminen ei jää yksittäisen lääkärin, hoitajan, asiakasyrityksen tai potilaan oman muistin varaan, työterveyshuollon erikoislääkäri Mikko Haag kertoo. 8

10 Kehitämme parempaa diabeteksen hoitoa. Diabeteksen ennaltaehkäisyllä ja vaikuttavalla hoidolla on keskeinen merkitys diabetesta sairastavan potilaan lisäksi työnantajayrityksille sekä koko yhteiskunnalle, sillä diabeteksen hoito vie noin 15 % Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista. Diabetesta voidaan hoitaa hyvin ja hoidon vaikuttavuutta seurata mittareilla. Varmistamalla, että kaikki Terveystalossa hoidossa olevat diabetesta sairastavat henkilöt ovat hyvässä hoitotasapainossa, voimme vähentää merkittävästi sairaudesta johtuvia sairauspoissaolopäiviä sekä säästää vuositasolla jopa 200 miljoonaa euroa asiakasyritysten ja yhteiskunnan varoja. Terveystalo Etydi apuna Destian diabetestyössä Kun verensokeri on koholla ja diabetes huonossa hoitotasapainossa, ei työkykykään ole potilaalla parhaimmassa vireessä. Destiassa, suuressa suomalaisessa infra- ja rakennusalan yrityksessä, tämä on tiedostettu. Destian työkykyasiantuntija Teuvo Salolammi kertoo, että heidän työntekijöistään viidellä prosentilla on kakkostyypin diabetes ja reilulla kymmenesosalla sairastumisriski on jo huomattava. Diabetes tai sen esiaste linkittyvät henkilökunnassamme painonhallintaan ja vyötärölihavuuteen. Kun terveys ja fysiikka eivät ole kunnossa, liikkuminen muuttuu hankalammaksi ja esimerkiksi tapaturmariski kasvaa. Monet Destian työtehtävistä kysyvät kuitenkin ketteryyttä ja hyvää kehonhallintaa, Salolammi valottaa. Diabetekseen ja sen ennaltaehkäisyyn on tartuttu Destiassa syksystä 2014 saakka entistä napakammin. Destian henkilöstöä hoitavat työterveystiimit ottivat käyttöön uuden Terveystalo Etydi -työkalun, jonka avulla kyetään aikaisempaa tarkemmin seulomaan henkilöstöstä muun muassa diabeteksen riskiryhmään kuuluvat työntekijät sekä ne, joilla tauti ei ole suositusten mukaisessa hoitotasapainossa. Destian suurasiakaslääkärinä toimiva työterveyshuollon erikoislääkäri Mikko Haag Terveystalosta kertoo, että asiakasyritykselle on tärkeää saada tarkkaa dataa siitä, missä diabeteksen ehkäisy- ja hoitotoimissa mennään. Toki diabetesta on hoidettu ennenkin hyvin, mutta Etydin avulla hoitavalla henkilöstöllä on entistä paremmat mahdollisuudet auttaa tyypin 2 diabetesta sairastavia sekä riskiryhmissä olevia. Haag painottaa, että diabeteksen hoito ja ennaltaehkäisy säästävät työnantajalta selvää rahaa. Yritystasolla diabetes näkyy sairauspoissaolojen lisääntymisenä ja ennenaikaisen eläköitymisen määrissä. Tämän vuoksi hyvään työterveyteen kannattaa panostaa, hän korostaa. 9

11 Työterveysasiakkaidemme ulottuvilla myös optikkopalvelut Terveystalo pyrkii kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti työterveyspalveluitaan. Viime vuodesta lähtien työterveysasiakkaamme voivat hyödyntää Specsaversin kattavia näönhuollon ja silmien terveyden palveluita valtakunnallisesti. Yhteistyö tarjoaa lähes työterveysasiakkaallemme säännölliset näöntutkimukset sekä silmälasit veloituksetta. Yhteistyön tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta silmien terveydestä ja madaltaa kynnystä käydä säännöllisissä silmätutkimuksissa. Tekemättömän työn vuosikustannus Suomessa Vuosittainen Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimus osoittaa, että työterveyshuolto on merkittävässä roolissa työssä jaksamisen kehittämisessä. Aktiivisella työkykyjohtamisella voidaan vähentää työkyvyttömyyseläkkeiden määrää ja näin korottaa vanhuuseläkeikää. Näillä toimenpiteillä on myös selkeän myönteinen kehitys julkiseen kestävyysvajeeseen. Ennaltaehkäisyä painottava työterveyshuolto on paitsi yritysten kannattavuutta, myös koko yhteiskunnan hyvinvointia vahvistava kokonaisuus. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jäi noin suomalaista, ja heidän keski-ikänsä oli 52 vuotta. Jos heidät saataisiin pidettyä työelämässä vielä 10 vuotta, syntyisi yhteiskunnalle vuosittain miljardin säästö. Suomalaisten työssä jaksaminen on myös työnantajien intressi, sillä aktiivinen työkykyjohtaminen näkyy suoraan työnantajien rahallisessa tuloksessa. Työntekijän jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle keskisuuret ja suuret työnantajat maksavat työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset osittain tai kokonaan silloinkin, kun henkilön työsuhde on jo päättynyt. Katja Kenttälä työterveyshoitaja 10

12 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Suomalainen työterveysjärjestelmä on ainutlaatuinen ja OECD-mittauksissakin vaikuttavaksi todettu malli. Siitä voisimme ottaa oppia laajemminkin terveydenhuollossa. Kun työterveydelle on asetettu konkreettiset tavoitteet, joita mitataan ja seurataan systemaattisesti myös organisaation johtotasolla, työterveyspalveluilla voidaan vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Ennaltaehkäisyllä 40 % alemmat sairauspoissaolot ja merkittävät säästöt Lassila & Tikanoja otti systemaattisen niskalenkin fyysistä työtä tekevien työntekijöidensä tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaoloista. Yhdessä Terveystalon kanssa toteutettujen ennaltaehkäisevien toimien ansiosta 125 hankkeeseen osallistuneen siivoustyöntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät 40 %, mikä toi työnantajalle yli euron säästöt sekä terveemmät työntekijät. Lassila & Tikanojan ja Terveystalon työterveyden yhteistyötä tiivistettiin entisestään vuosina , kun organisaatiot alkoivat systemaattisesti kehittää keinoja Lassila & Tikanojan tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE) vähentämiseksi. TULE-oireet ovat yrityksessä suurin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyysriskin aiheuttaja, ja ne korostuvat erityisesti suurimman työntekijäryhmän, siivoustyöntekijöiden joukossa. TULE-oireiden ennaltaehkäisyyn keskittyneeseen pilottiin ja vuoden mittaiseen seurantajaksoon osallistui yhteensä 169 tuki- ja liikuntaelinoireista kärsinyttä pääkaupunkiseudun siivoustyöntekijää, joista 75 varsinaiseen työpaikkainterventioon ja loput kontrolliryhmään. Kolmen kuukauden jälkeen toteutetussa ensiseurannassa huomattiin hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden sairauspoissaolojen vähentyneen 40 %:lla. Puolen vuoden seurannassa sairauspoissaoloja esiintyi edelleen 32 % vähemmän kuin ennen interventiota, mikä tarkoitti työnantajalle yli euron säästöjä 75 työntekijän pilottiryhmässä. Vielä vuosi hankkeen jälkeen toteutettu seuranta osoitti sairauspoissaolojen vähentyneen viidenneksellä. Verrokkiryhmässä vastaavia muutoksia ei tapahtunut. Euromääräisten säästöjen lisäksi ennaltaehkäisevä malli kirvoitti positiivista palautetta läpi Lassila & Tikanojan organisaation. Terveystalo panostaa myös omassa työterveydessään ennaltaehkäisyyn, ja tavoitteena on tukea työkykyriskin hallintaa lääketieteellisin mittarein Erityisenä kohderyhmänä työterveyshuollossa ovat diabetesta sairastavien lisäksi sairastumisriskissä olevat, joiden sairauden puhkeaminen koitetaan estää. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Vaasan yliopisto sai silmiä avaavan selvityksen 11

13 Nopeasti hyvään hoitoon. Nopea hoitoon pääsy, korkea ammattitaito ja onnistunut asiakaskohtaaminen ovat palvelukokemuksemme ydin. Terveystalossa seurataan hoidon laatua ja huolehditaan potilaan koko hoitopolusta. Nopea hoitoon pääsy on erityisen tärkeää tapaturmissa tai muissa äkillisissä vammoissa, jotta vältytään esimerkiksi pitkiltä sairauslomakierteiltä. Näin Suomi sairasti 2014 Terveystalossa käytiin lääkärin vastaanotolla 2014 yhteensä lähes 2,5 miljoonaa kertaa. Yleisimpiä syitä lääkärikäynnille olivat aiempien vuosien tapaan flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Toiseksi yleisimmin vastaanotolle hakeuduttiin selkäkipujen sekä olkapäiden, polvien ja muiden nivelvaivojen takia. Yleisimmät syyt lääkärissäkäyntiin:* 1. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 2. Selkäkivut 3. Olkapää- ja polvivaivat 4. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat 5. Sydän- ja verisuonisairaudet Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat:** 1. Selkävaivat 2. Mielenterveysongelmat 3. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 4. Olkapäävaivat 5. Polvivaivat Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat merkittävä syy suomalaisten sairauspoissaoloihin ja ne selittävät myös suuren osan suomalaisten työkyvyttömyydestä. Yleisimpiä vaivoja ovat selkäkivut ja erilaiset olkapäävaivat. Toiseksi yleisin syy sairauspoissaoloon viime vuonna olivat mielenterveysongelmat ja kolmanneksi yleisin syy flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Nopea hoitoonpääsy ilman jonotusta ja toimiva yhteistyö potilaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten kesken on avainasemassa hoidon tuloksellisuudessa. Sujuvan hoitoketjun avulla voidaan välttää pitkät sairauspoissaolot, jotka tulevat työnantajalle usein merkittävästi kalliimmaksi kuin esimerkiksi yksittäinen hoitotoimenpide. * Tiedot perustuvat Terveystalon potilastietorekisteriin, jossa on koottuna tietoa yli 3,5 miljoonan suomalaisen terveydestä. ** Tiedot perustuvat Terveystalon työterveyspalveluiden piiriin kuuluvan lähes työikäisen suomalaisen tietoihin. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Jalkapalloseura AC Oulu luottaa Terveystaloon 12

14 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Jorma Ryhänen käsikirurgian ylilääkäri Sairaus tai tapaturma Ajanvaraus 24/7 tai Laadukas ja nopea hoitoketju on aina potilaan etu Lääkärin vastaanotto Hoitavalta lääkäriltä lähete tarvittaviin tutkimuksiin esimerkiksi laboratorio tai kuvantaminen Tutkimukset Tulokset Oma Terveys -palvelussa ja hoitavalla lääkärillä Tarvittaessa lähete erikoislääkärille tai muulle asiantuntijalle Erikoislääkärin tutkimus tai muun asiantuntijan vastaanotto Tarvittaessa toimenpide, leikkaus, jatkotutkimukset tai muu hoito Tarvittaessa kuntoutus Potilastietojärjestelmä, laadunseurantajärjestelmät Oma Terveys, josta potilas voi seurata omaa hoitoaan Terveystalossa jokaista potilasta hoidetaan yksilönä ja tarvittavat toimenpiteet sekä tutkimukset valitaan aina potilaan tilanteen mukaan. Hoitava lääkäri päättää tutkimuksista, tekee lähetteet ja ottaa vastuun hoidosta myös tutkimusten jälkeen. Potilas pääsee tutkimuksiin ja lääkäri saa tulokset nopeasti (kiireellisissä tapauksissa jo samana päivänä), jolloin oikea hoito voidaan aloittaa heti. Potilaan ei itse tarvitse kuljettaa omia tietojaan, vaan ne siirtyvät automaattisesti hoitavalle lääkärille. Potilaan kaikki terveystiedot kulkevat ja ovat tallessa suojatussa ympäristössä. Potilaan antaessa luvan, tiedot ovat näkyvissä kaikille potilasta hoitaville asiantuntijoille valtakunnallisesti Terveystalon kaikissa toimipaikoissa. Jälkihoito ja seuranta 13

15 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Ajoissa operoitu olkapää pelasti työkunnon. Meyerin telakalla Turussa työskentelevä konehuonesiivooja Seija Vehviläinen sai nopean hoidon työtapaturmaan: vaurioitunut olkapää leikattiin parin viikon kuluessa portaikossa sattuneesta haverista. Nopean toiminnan ansiosta Seija pääsi kuntoutumisen alkuun ja odottaa jo pääsyä takaisin työmaalleen. Konehuonesiivojana työskentelevä Seija Vehviläinen, 59, oli vasta toipumassa oikean olkapäänsä vammasta, kun hän kaatui rappusissa ja teloi pahasti toisen olkapäänsä. Olisiko kengänkärkeni ottanut kiinni rapun reunaan, sillä kompastuin, ja vasen olkapääni ruhjoutui rytäkässä, Seija kertoo. Haveri sattui torstaina, ja viikonlopun hän kuunteli kotona kipeää olkaansa. Kun kipu ei ottanut laantuakseen, hän lähti heti alkuviikosta uudestaan lääkäriin. Telakan työterveyslääkäri tutki olan, selvitti tapaturmavakuutusasiat jatkohoitoa varten ja lähetti Seijan pikaisesti Terveystaloon lisätutkimuksiin ja magneettikuvaan. Kuvantamisella on tällaisten vammojen diagnosoinnissa keskeinen rooli. Kun magneettikuvaan tai röntgeniin pääsee nopeasti esimerkiksi ensimmäisen lääkärikäynnin yhteydessä, diagnoosi ja hoitosuunnitelma saadaan tehtyä viivyttelemättä ja leikkausaika varattua saman tien, sanoo Seijan vain pari viikkoa tapaturmasta leikannut ortopedi Kalle Rahi Terveystalo Pulssista, Turusta. Magneettikuvien perusteella Rahi totesi, että Seijan oireet sopivat olkapään sisäkiertolihaksen täydelliseen repeämään. Se on vaiva, joka täytyy hoitaa kiireesti. Jos lihas vetäytyy, olkapään toimintakykyä ei saada enää entiselleen. Seijalla oli onnea matkassa, sillä hänen työterveyslääkärinsä Matti Niemi tunnis ti pikaista leikkausapua vaativan repeämän. Hoitoketjun alkupää ansaitsee asiantuntemuksestaan ja ripeydestään isot kehut. Leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa olan kaikki luonnolliset liikelaajuudet ja lihasvoima. Harjoitukset on välttämätöntä tehdä oikein, fysioterapeutin avulla, sillä vääränlaisella treenauksella tehdään olalle hallaa, Rahi täsmentää. Oikea-aikaiset toimenpiteet säästävät työnantajalta selvää rahaa, ja joskus myös Seijan tapauksessa työntekijän työkyvyn. 14

16 15

17 Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme. Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen on meille yhtä tärkeää kuin hoidon korkea laatu. Osaava ja tyytyväinen henkilöstö varmistaa onnistuneen asiakaskokemuksen. Parhaissa käsissä parasta palvelua Terveystalossa on jatkuvan ammatillisen koulutuksen lisäksi jo pitkään valmennettu talon ammattilaisia myös asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakaskokemusten kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Valmennuksissa hyödynnetään Parhaissa Käsissä -toimintamallia, joka kannustaa kaikkia Terveystalon ammattilaisia huomioimaan eri vaiheissa paitsi asiakkaiden kokemuksen, myös talon sisäiset asiakasryhmät. Asiakkaan lämminhenkinen kohtaaminen sekä diagnoosin keskusteleva läpikäynti ja jatko-ohjaus ovat merkityksellisiä myös hoidon onnistumisen kannalta, jotta potilas ymmärtää tarvittavat hoitotoimenpiteet ja sitoutuu omaan hoitoonsa. Korva-, nenä-, ja kurkkutautien erikoislääkärin Mauri Koskisen mielestä sujuva, laadukas hoitoketju ja tiedonkulku potilasta hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten välillä on sekä potilaan että hoitavan lääkärin etu. Tiedonkulun tärkeys korostuu esimerkiksi lääkityksen seurannassa ja suunnittelussa. Asiakas voi luottaa siihen, että jokainen hänen kohtaamansa asiantuntija tuntee hoitosuunnitelman, Koskinen kertoo. Yksi esimerkki kokonaisvaltaisesta palvelusta ja huolenpidosta on ajanvarausmuistutus, jonka potilaat ovat ottaneet ilolla vastaan. Esimerkiksi lapsipotilaiden vanhempien kanssa korvatulehduksen jälkitarkastus tai laboratoriokokeet voidaan sopia kuukauden tai neljän kuukauden päähän. Vanhemmat ovat usein kiitollisia erikseen saapuvasta ajanvarausmuistutuksesta, jonka ansiosta kontrollikäynti ei unohdu. Oma toiminta asiakkaan silmin Asiakaspalvelupäällikkö Jaana Oja Terveystalo Turku Aninkaisista on yksi Terveystalon Parhaissa Käsissä -kouluttajista. Hän on nähnyt läheltä toimintamallin siirtymisen käytäntöön. Vedän terveystalolaisille työpajoja, joissa käydään läpi asiakkaan kohtaamista käytännössä ja peilaamme omia käytäntöjämme asiakkaan odotuksiin. Parhaimmillaan työpajoissa syntyy suuria oivalluksia, kun omaa toimintaa tulee katsottua aidosti asiakkaan silmin. Yhteisistä keskusteluista on myös herännyt ajatuksia uusista toimintamalleista, Oja kertoo. Kaiken kaikkiaan Oja näkee yhdenmukaisten toimintamallien tavoitteena olevan asiakkaan kannalta parhaan kokemuksen. Terveystalossa mitataan asiakkaiden palvelukokemusta kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä. Parhaissa Käsissä -koulutusten myötä toimipaikkojen suositteluindeksit ovat nousseet. Omassa toimipaikassamme on järjestetty esimerkiksi Parhaissa Käsissä -teemapäiviä, joiden aikana johtokin jalkautuu tekemään asiakashaastatteluja. Näistä olemme saaneet paljon kiitosta: ihmiset arvostavat sitä, että heidän palvelukokemuksensa on meille tärkeä asia. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Vuoden 2014 työterveyshoitaja löytyi Terveystalosta 16

18 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Erika Klasila vastaanottoavustaja 17

19 Olemme merkittävä osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Terveystalo kehittää suomalaista terveydenhuoltoa ja edistää avointa keskustelua hoidon laadusta. Tuottavaa terveydenhuoltoa voi syntyä vain läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta lisäämällä. Julkisen sektorin tärkeä kumppani Yksityisellä sektorilla on Suomen terveydenhuollossa tärkeä rooli. Kannattavalla toiminnalla Terveystalo pystyy takaamaan laadukkaat ja kilpailukykyiset, jatkuvasti kehittyvät palvelut potilailleen. Uskomme, että julkisen ja yksityisen sektorin toimivalla yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja ja osaamista tehokkaasti. Terveystalo toimii jo tällä hetkellä julkisen sektorin luontevana kumppanina; tuotamme esimerkiksi 75 % Suomessa tehtävistä rintasyöpäseulonnoista. Valtakunnallisen palveluverkostomme sekä liikkuvien terveyspalvelujen ja etäratkaisujen avulla voimme tuottaa palvelut lähellä asiakasta. Vuoden 2015 alusta lähtien olemme vastanneet Rantasalmen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista 18

20 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Kannamme vastuuta Suomesta ja suomalaisista Terveystalon toiminnalla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus paitsi terveydenhuollon kehittäjänä, myös terveyden ja työkyvyn edistäjänä sekä alan työllistäjänä. Työllistämme terveydenhuollon ammattilaista eri puolilla Suomea. Huolehtimalla lähes puolen miljoonan suomalaisen työterveydestä vaikutamme myös työurien pituuteen ja sairauspoissaoloihin. Muun toimintamme lisäksi pyrimme edistämään kansanterveyttä jakamalla ja analysoimalla rekistereissämme olevaa tietoa yhteiskunnallisesti hyödynnettäväksi: julkaisemme säännöllisesti tiedotteita terveyttä edistävistä aiheista ja tuotamme yhteiskunnallisia julkaisuja. Olemme sähköisen asioinnin edelläkävijä Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa mittaamalla lääketieteellistä, toiminnallista ja asiakaskokemuksen laatua sekä tuomalla asiakkaille uusia sähköisiä palveluja. Sähköiset palvelut ovat osa nykyaikaista terveydenhuoltoa ja myös asiakkaat arvostavat niitä. Esimerkiksi Oma Terveys -palvelussamme jo yli rekisteröitynyttä asiakasta seuraa omia terveystietojaan, kuten lääkärikäyntejä, laboratoriotutkimusten tuloksia ja rokotetietoja sekä pitää yhteyttä lääkäriinsä ajasta ja paikasta riippumatta. Ammattilaistemme työtä tukevat kehittyneet työvälineet ja prosessit, jotka mahdollistavat laadukkaiden palvelujen tuottamisen kustannustehokkaasti. Kehitämme sähköisiä ratkaisuja myös hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen, josta esimerkkinä on diabeteksen hoidon vaikuttavuustyökalu Etydi. 19

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015

Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana. Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Digipalvelut terveydenhuollossa lisäarvon tuottajana Jyrki Saarivaara 16.4.2015 Suomen suurin terveyspalveluyritys 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä Palvelut yksityishenkilöille, yritysasiakkaille, julkiselle

Lisätiedot

Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa

Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa laatukoordinaattori Sanna Lämsä potilasturvallisuuspäällikkö/potilasasiamies Sanna Sarin Sisällys Yleistä Terveystalosta Terveystalon laatu

Lisätiedot

DIGITALISAATIO MURTAA PERINTEISEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALAN RAKENTEITA

DIGITALISAATIO MURTAA PERINTEISEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALAN RAKENTEITA DIGITALISAATIO MURTAA PERINTEISEN TERVEYDENHUOLTOTOIMIALAN RAKENTEITA Thomas Hynninen Johtaja, myynti ja asiakkuudet 11.5.2017 Verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys yli 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä

Lisätiedot

Mitattua vaikuttavuutta Juha Tuominen

Mitattua vaikuttavuutta Juha Tuominen Mitattua vaikuttavuutta Juha Tuominen Suomi ja Työtulevaisuus II 10.4.2014 Terveystalon tavoitteena pohjoismainen laatujohtajuus Strateginen painopiste: Asiakaskeskeinen terveydenhoito Saavutetaan sitoutumalla

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Tekemätön työ maksaa miljardeja vuosittain. Tekemättömän työn vuosikatsaus 2014

Tekemätön työ maksaa miljardeja vuosittain. Tekemättömän työn vuosikatsaus 2014 Tekemätön työ maksaa miljardeja vuosittain Tekemättömän työn vuosikatsaus 2014 Työkyvyttömyydestä valtavat kustannukset työnantajille ja kansantaloudelle Suomi on OECD:n kärkimaita sairauspoissaoloissa

Lisätiedot

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä MILLÄ TAVALLA ETÄPALVELUT TUKEVAT DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä 23.11.2016 22.11.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

Kinnulan kunta Tarjous: KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN ULKOISTAMINEN Suomen Terveystalo Oy

Kinnulan kunta Tarjous: KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN ULKOISTAMINEN Suomen Terveystalo Oy Kinnulan kunta Tarjous: KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN ULKOISTAMINEN Suomen Terveystalo Oy Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Alonen-Kinnunen Viite: Hankintailmoituksenne HILMA-portaalissa,

Lisätiedot

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350

TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 TYÖKYKYPALVELU TIESITKÖ, ETTÄ YKSI SAIRAUSPÄIVÄ MAKSAA TYÖNANTAJALLE KESKIMÄÄRIN 350 Olemme paras kumppanisi tuloksellisessa työkyvyn johtamisessa Työkykypalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa

Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa ELON VERKKOPALVELU Yrityksen työeläkevakuutukset, kuntoutus- ja eläkeasiat sekä työkykyjohtamisen työkalut kaikki yhdessä paikassa TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET Hoida TyEL- ja YEL-vakuutuksiasi Kartoita työyhteisösi

Lisätiedot

MITEN LÄÄKÄRI VOI JOHTAA TYÖTÄÄN PÄIVITTÄIN KERTYVÄN TIEDON AVULLA? Päivi Metsäniemi

MITEN LÄÄKÄRI VOI JOHTAA TYÖTÄÄN PÄIVITTÄIN KERTYVÄN TIEDON AVULLA? Päivi Metsäniemi MITEN LÄÄKÄRI VOI JOHTAA TYÖTÄÄN PÄIVITTÄIN KERTYVÄN TIEDON AVULLA? Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 22.9.16 1 Esittely ja sidonnaisuudet l LL

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia

Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia Suomi ja työtulevaisuus Strategisella yhteistyöllä hyvinvointia ja tuloksia Pasi Papunen, liiketoimintajohtaja Työtulevaisuuspalvelut Edut, hyödyt ja lupaukset Suomi ja työtulevaisuus Mitä Terveystalo

Lisätiedot

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö

Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella. Aamiaistilaisuus. 5.9.2014 Raahe. Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Aamiaistilaisuus 5.9.2014 Raahe Tiina Kesti, palvelujohtaja Leena Keränen, kehittämispäällikkö Lisää tuottavuutta työkykyjohtamisella Raahe 5.9.2014 klo 8.00 9.00

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Hallinnointityökalut liikunnan ja. osana varhaisen tuen mallia

Hallinnointityökalut liikunnan ja. osana varhaisen tuen mallia Hallinnointityökalut liikunnan ja terveyden aktivointiin i tii kk koko henkilöstölle osana varhaisen tuen mallia Tehokkaasti taantuman varalle! Event Brokers EBS Oy/SporttiPassi, Tommy Sarja Event Brokers

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Erkki Moisander 27.5.2015

Erkki Moisander 27.5.2015 Erkki Moisander 27.5.2015 Haluamme siirtää vakuutusyhtiöt sairauksien ja tapaturmien korvaamisesta hoitoketjun alkupäähän ennakoimiseen ja hyvinvoinnin luomiseen. Uskomme, että suomalaiset saavat parhaat

Lisätiedot

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014

Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli. Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Oma Lääkärisi Espoontori - vapaan asiakasvalinnan malli Janne-Olli Järvenpää, toimitusjohtaja Mediverkko Yhtymä Oy 25.11.2014 Agenda Ajankohtaista Oma Lääkärisi Espoontori Tulokset Vaikutukset Espoon kaupungin

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Paremman diabeteksen hoidon puolesta

Paremman diabeteksen hoidon puolesta Paremman diabeteksen hoidon puolesta Maaliskuu 2015 Dialogi terveydestä on Terveystalon kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ennaltaehkäisyn edistämisen priorisointi - miksi se on niin vaikeaa? Jorma Mäkitalo, Osaamiskeskuksen johtaja Oma ammattihistoria lääket lis Oulun yliopisto 1986 työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Lääkärikeskus matkalla kohti 2015

Lääkärikeskus matkalla kohti 2015 Lääkärikeskus matkalla kohti 2015 Lääkäripäivät 2011 Antti Aho Tero Silvola Sivu 1 Mistä tulemme ja mitä eväitä meillä on matkarepussa? Sivu 2 Mistä tulemme? TAVOITTEET Yksityinen Lääkärin vastaanotto

Lisätiedot

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia

Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Organisaation tuottavuus on ihmisten hyvinvointia Terveyttä yksilöille, tuottavuutta yritykselle ja hyvinvointia työyhteisölle Ossi Aura Työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, fil.tri Alustuksen

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies

Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa. LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Kohti huomisen sosiaali ja terveydenhuoltoa LähiTapiolan Veroilla ja varoilla seminaari 27.5.2015 Mikko Kosonen, yliasiamies Miksi Soteuudistus? Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvu kiihtyy.

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke

Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke Terveydenhuollon tulevaisuus Kuinka tietotekniikka tukee kansalaisen terveydenhoitoa Apotti-hanke Tuotekehitysjohtaja Heikki Onnela Finlandia-talo 3.9.2013 Mikä on Apotti-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea

Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Tarjoamme terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja diagnostiikkapalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea Terveystalo Kemijärvi Sairaala Lapponiassa, Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi Avoinna:

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA!

TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI POINTTIA VAIN NÄIN SOTE-UUDISTUS VOI ONNISTUA! TEHYN VIISI SOTE-POINTTIA 1. Tavoitteet kirkkaina 2. Johtajuus ratkaisee 3. Rohkeammin digiaikaan 4. Hyva n hoidon ketju 5. Tekijaẗ ja asiakkaat

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2011

Uudista ja uudistu 2011 Uudista ja uudistu 2011 Kaikki mitä työhyvinvointiisi tarvitset? Työkykyriskeistä työhyvinvointiin Elina Taipale Are Oy 1 Puheenvuoron tavoitteet Osoittaa, että työkykyriskeihin keskittyminen tarjoaa hyvän

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

14.11.2014. Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen. Tavoitteet. Saatavuus Laatu Kustannukset

14.11.2014. Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen. Tavoitteet. Saatavuus Laatu Kustannukset Potilas rahalla ohjaamassa miten saadaan hyötyjä terveydenhuoltojärjestelmälle? Juha Tuominen Tavoitteet Saatavuus Laatu Kustannukset 1 Palvelujen saatavuus ongelmallinen Esim. Ruotsissa: 93 % asiakkaista

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku Taustaa ensimmäinen tule-pilotti L&T:n ja Terveystalon yhteishankkeena

Lisätiedot

TERVEYSTALO KUMPPANIKSI JULKISIIN PALVELUIHIN

TERVEYSTALO KUMPPANIKSI JULKISIIN PALVELUIHIN TERVEYSTALO KUMPPANIKSI JULKISIIN PALVELUIHIN JOKAINEN ANSAITSEE PARASTA HOITOA Terveystalon tavoitteena on edistää suomalaisten terveyttä ja koko yhteiskunnan hyvinvointia laadukkailla ja asiakaslähtöisillä

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin

Henkilöstöjohtamisen rooli reformin Henkilöstöjohtamisen rooli reformin toteuttamisessa Johtaminen, säästöt ja henkilöstö Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä 28.10.2015 Riikka-Maria Yli-Suomu, puheenjohtaja, AMKE:n HRMD-verkosto

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013

Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä. Ratkaisun paikka 2013. Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Ylin johto yritysvastuun suunnannäyttäjänä Ratkaisun paikka 2013 Anni Vepsäläinen 14.5.2013 Esityksen rakenne Lyhyt yrityksen ja sen taustan esittely Vastuuajattelu Diacorissa Yritysjohdon roolista yritysvastuussa

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa

Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää ään Hyvinvointianalyysi MediBeat Työterveyshuollossa Jyväskyl skylä 22.05.2006 TFT Ippe Natunen Medivire Työterveyspalvelut Oy

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Kuva tähän. Miten saamme kaiken potentiaalin käyttöön, Jyri Juusti, kehityspäällikkö, Varma

Kuva tähän. Miten saamme kaiken potentiaalin käyttöön, Jyri Juusti, kehityspäällikkö, Varma Kuva tähän Miten saamme kaiken potentiaalin käyttöön, Jyri Juusti, kehityspäällikkö, Varma Upskilling: työstä työhön uudistuminen työelämän murroksessa, Pauliina Inervo, toimitusjohtaja, Trimmi Inspire

Lisätiedot

Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä.

Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä. Valtakunnallinen toimija, paikallisesti lähellä. 1 Se aito työterveyshuolto Missiomme on parantaa työkykyä ja työterveyttä, ennaltaehkäistä riskejä ja edistää suomalaista työhyvinvointia. Työn, terveyden

Lisätiedot

Sujuvampi arki, parempi työkyky

Sujuvampi arki, parempi työkyky Sujuvampi arki, parempi työkyky 1 Hallinnan maailmasta ketteryyden maailmaan Olemme eläneet pitkään hallinnan maailmassa, jossa asiat ovat järjestyksessä ja jonka ihanteena on ahkera, osaava ja tottelevainen

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2015 Vuosi 2014 kohti kasvua Strategian toteutus jatkuu suunnitellusti Hyvä kehitys IT-palveluissa Vakaa kehitys kohti 10 %:n liikevoittomarginaalia Palveluja

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

sairasloma-automaatti?

sairasloma-automaatti? Onko työterveyshuolto sairasloma-automaatti? HENRY FOORUMI 9.11.2010 Anja Hallberg Johtajalääkäri Diacor pähkinänkuoressa Omistaja Helsingin Diakonissalaitos Toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen 12 täyden

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä hanke

PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä hanke Rauman kaupunki hallinnoi PARTY hankkeen kokonaisuutta Miten työttömien terveystarkastukset toteutuvat alueellisesti? 23.5.2017 Rauma Sairaanhoitaja Charlotta Molander, Rauma Party-hanke Yleislääketieteen

Lisätiedot

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi

Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Kunnanvaltuutettu ja kuntatyöntekijän työhyvinvointi Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma Kuntamarkkinat to 13.9.2012 klo 11.30 11.50 12.9.2012 Pauli Forma 1 Tutkimustuloksia Kevan toimintaympäristötutkimus

Lisätiedot

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen

Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen Pohjola Terveys Oy Työhyvinvointipalvelut vastaava työpsykologi Sabina Brunou Millaista työhyvinvointia tavoittelemme tämän päivän työelämässä? Tavoitteena työntekijöiden

Lisätiedot

Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas

Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas Ifin suunnitelmallinen työkykyjohtaminen ja sen tulokset Työoikeusseminaari 25.9.2015 Marketta Helokunnas Miksi työkykyjohtaminen ylipäätään on entistä tärkeämpää? Eläkeikä nousee - työurat pitenevät Muutokset

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus. Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo

Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus. Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo Uudelleensijoituksella merkittäviä eurosäästöjä, Suomi ja työtulevaisuus Katja Noponen, Katja Noponen Oy 24.4.2013, Vanha ylioppilastalo Katja Noponen Oy on Suomen suurin yksityinen ammatillinen kuntouttaja.

Lisätiedot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot

Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Työhyvinvointi yksilö - yritys verkostot Timo Makkonen Lappeenranta 18.1.2017 Hilkka Halla 29.9.2017 1 Sisältö Työhyvinvointi? Poissaolojen ja tuottamattoman työn hinta Mitä tehtävissä yrityksessä? Verkostot

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari. Työkyky ja terveysjohtaminen. Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 seminaari Työkyky ja terveysjohtaminen Työhyvinvointiyksikön päällikkö Tarja Kostiainen Mitä työkyky- ja terveysjohtaminen ovat Työkykyjohtaminen ja terveysjohtaminen

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tiedote Maaliskuu 2017 Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimus: Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tuoreen Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Tukea työikäisten mielenterveydelle ja työkyvylle Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön

Lisätiedot

KYS Vetovoimainen sairaala

KYS Vetovoimainen sairaala KYS Vetovoimainen sairaala Merja Miettinen, hallintoylihoitaja kuntakierros 2017 21.4.2017 1 Asiakaslähtöisyys Asiakaslähtöisessä toiminnassa on kyse asiakkaan yksilöllisen palvelutarpeen tunnistamisesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot