ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta."

Transkriptio

1 Terveystalo tänään

2 Terveystalon strategia Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. Arvomme osaaminen ja välittäminen ohjaavat toimintaamme sen kaikilla tasoilla. Kasvumme perustuu kuuteen strategiseen valintaan: Ylivertainen palvelukokemus Asiakaskokemus rakentuu jokaisessa kohtaamisessa potilaan koko hoidon ajan asiakasta valitsee Terveystalon vuosittain. Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen ovat meille yhtä merkityksellisiä kuin hoidon korkea laatu. Vahvimmat asiakassuhteet Tarjoamme asiakkaillemme Suomen monipuolisimmat terveys- ja hyvinvointipalvelut ja kattavimman palveluverkoston. Asiakaskokemus ohjaa toimintaamme. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin ja hyödynnämme ainutlaatuista potilastietokantaamme terveystiedon tuottamiseen. Tuotamme asiakkaillemme arvoa mm. parantamalla hoidon vaikuttavuutta ja työn tuottavuutta sekä tarjoamalla työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain Palvelemme asiakkaita yksilöllisesti ja paikallisesti. Meillä on maan laajin toimipaikkaverkosto, mikä varmistaa palveluiden hyvän saatavuuden. Valtakunnallisuutemme ansiosta meillä on mahdollisuus kehittää digitaalisia palveluita ja kustannustehokkaita sekä lääketieteellisesti vaikuttavia hoitoprosesseja. Asiakkaille tämä näkyy toimitusvarmuutena ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta. Mitattua vaikuttavuutta Olemme edelläkävijä hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa ja tulosten julkaisemisessa. Lääketieteellinen laatu ja hoidon vaikuttavuus ovat kilpailuetuja, joiden avulla voimme saavuttaa muutkin tavoitteet. Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja Haluamme olla laaja-alaisesti kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten hyvinvointia. Pyrimme lisäämään toimialan avoimuutta ja potilaslähtöisyyttä sekä tuomaan uusia ratkaisuja terveydenhuollon haasteisiin. Halutuin työntekopaikka osaajille Annamme terveysalan osaajille parhaat eväät ammatilliseen kehittymiseen sekä kouluttautumiseen ja tarjoamme näköalapaikan suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen. Henkilöstön tyytyväisyys näkyy asiakkaillemme parempana hoitona sekä palvelukokemuksena. 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä 520 työterveyshoitajaa 930 hoitajaa lääkäriä lähes 4 miljoonaa potilaskäyntiä asiakasta valitsee Terveystalon vuosittain terveydenhuollon ammattilaista

3 Leena Brusin työfysioterapeutti

4 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus s. 4 Hoidon vaikuttavuus ja laatu s Olemme edelläkävijöitä vaikuttavuuden mittaamisessa s. 6 Kehitämme parempaa diabeteksen hoitoa s. 8 Suomalainen työterveysjärjestelmä on ainutlaatuinen s. 10 Paras palvelukokemus s Nopeasti hyvään hoitoon s. 12 Ajoissa operoitu olkapää pelasti työkunnon s. 14 Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme s. 16 Yhteiskunnallisuus s Olemme tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää s. 18 Kliiniset lääketutkimukset takaavat hoidon kehittymisen s. 20 Edistyksellistä teknologiaa lapsettomuuden hoitoon s. 21 Toteutus: Pohjoisranta Burson-Marsteller ja Vanto Design Oy Kuvat: Aki Rask Paino: Forssa Print

5 Toimitusjohtajan katsaus: Sairaanhoidon sijaan panostuksia on pystyttävä laittamaan ennaltaehkäisyyn, ja niin lääketieteellisen kuin taloudellisen seurannan on katettava koko potilaan hoitoketju. Yleinen taloustilanne näkyi vuonna 2014 myös terveyspalveluissa; työllisten ja työterveyshuollon piirissä olevien henkilöiden määrä laski ja yksityiset kuluttajat käyttivät aiempaa vähemmän rahaa terveyspalveluihin. Terveystalossa kehitys näkyi odotettua hitaampana kasvuna, mutta onnistuimme kuitenkin vaikeassa tilanteessa kasvattamaan omaa markkinaosuuttamme. Terveystaloon tehtiin vuoden aikana kaikkiaan potilaskäyntiä, ja kokonaismyyntimme nousi 474 miljoonaan euroon. Meneillään olevan sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli vastata terveydenhuollon saatavuus- ja tuottavuushaasteisiin eli antaa meille työkaluja taistella kestävyysvajetta vastaan. Pystyäksemme johtamaan terveyspalveluita kustannustehokkaasti on meidän kyettävä käyttämään merkittävästi nykyistä laajemmin hyväksemme innovaatioita ja teknologiaa, hyödyntämään kansallista terveystietoa sekä mittaamaan ja avoimesti vertailemaan terveyspalveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Sairaanhoidon sijaan panostuksia on pystyttävä laittamaan ennaltaehkäisyyn, ja niin lääketieteellisen kuin taloudellisen seurannan on katettava koko potilaan hoitoketju. Yksityinen terveydenhuolto on jo nyt erittäin merkittävä osa terveydenhuoltojärjestelmäämme ja aito vaihtoehto kasvavalle joukolle suomalaisia. Meillä asioi viime vuonna eri henkilöasiakasta. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksimme kehittyi koko vuoden positiivisesti ja keskimääräinen indeksi vuoden lopussa oli 67,9 ( vastaajaa) ja sairaalapalveluiden osalta 86,3 (8 850 vastaajaa). Terveystalo on pyrkinyt kehittämään palveluita asiakaslähtöisempään suuntaan mm. parantamalla palveluiden saatavuutta, helpottamalla asiointia ja kehittämällä hoidon laatua. Menetämme vuosittain yhteiskuntana noin 4,5 miljardia tekemättömän työn kustannuksina, mm. sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja ennenaikaisena eläköitymisenä. Nämä kustannukset olisivat kuitenkin suurelta osin hallittavissa; työkykyjohtamisen benchmark -tutkimuksen mukaan jokainen aktiiviseen työkykyjohtamiseen laitettu lisäeuro tuottaa nettona noin kuusi euroa. Työterveyshuoltoa kritisoidaan aika ajoin liiasta sairaanhoitotoiminnasta. Parhaat 4

6 tulokset kuitenkin syntyvät vain kun työterveyden ennaltaehkäisevät toimet on integroitu sairaanhoitoon, sillä oikeiden riskiryhmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kohdentaminen ei ole mahdollista ilman sairaanhoidon kautta saatavaa tietoa poissaolojen syistä ja jakaantumisesta organisaatiossa. Saumattoman hoitopolun ja nopean hoitoonpääsyn avulla voidaan välttää pitkät sairauspoissaolot, jotka tulevat työnantajalle usein merkittävästi kalliimmaksi kuin esim. yksittäinen hoitotoimenpide. Vaateet terveydenhuollolle kasvavat väestön ikärakenteen muuttuessa ja toisaalta lääketieteen ja hoitomuotojen kehittyessä syntyy valtavia, vielä tunnistamattomia, uusia kustannus- ja kohdentamispaineita. Eri tahojen toteuttamissa kansalaiskyselyissä tärkeimpänä viestinä nousee yleinen huoli terveyspalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Haasteet ovat globaalit, eikä Suomen kannata lähteä hakemaan vain kansallisia rat kai su ja. Uskon, että tulevaisuudessa järjestelmämme vääjäämättä perustuu julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyöhön eli samaan, mihin koko muu maailma näyttää olevan menossa. Tehokkaasti ohjattu ja tuotettu terveydenhuolto, missä annetaan innovaatioiden kehittää markkinaa voi myös nostaa meidät talouskasvun tielle, jos sille annetaan poliittinen mahdollisuus. Boston Consulting Group nosti terveydenhuoltoa koskevassa globaalissa katsauksessaan Terveystalon ainoana pohjoismaalaisena toimijana yhdysvaltalaisten Kaiser Permanenten ja Cleveland Clinicin sekä saksalaisten Martini-Klinikin ja Schön Klinikin rinnalle yhdeksi terveydenhuollon globaaleista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat lähteneet mittaamaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Jakaisimme mielellämme kustannus- ja hoitotuloskokemuksiamme laajemmin suomalaisen terveydenhuollon kehittä mi seksi toivoen, että ne kannustavat meitä yhteiskuntana tekemään todel li sia, terveydenhuoltoa parantavia ratkaisuja. Yrjö Närhinen toimitusjohtaja 5

7 Terveystalon edistyksellinen työ alan kehittäjänä ja kirittäjänä on saanut kansainvälistä huomiota Terveystalo on nostettu ainoana pohjoismaalaisena toimijana Boston Consulting Groupin raportissa yhdeksi terveydenhuollon globaaleista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat lähteneet mittaamaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä avoimesti julkaisemaan hoitotuloksia. Esimerkkiyritykset ovat kehittäneet toimintaansa niin sanotun Value-Based Hospital -mallin mukaisesti, ja erottautuvat kilpailijoistaan asiakaslähtöisyyden, tehokkaiden toimintamallien sekä hoidon vaikut tavuuden edistämisessä. Helka Koivu ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 6

8 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Olemme edelläkävijöitä vaikuttavuuden mittaamisessa. Avoin tiedonkulku ja vaikuttavuuden mittaaminen auttavat koko terveydenhuoltoa kehittymään ja mahdollistavat potilaiden paremman hoidon. On kaikkien toimijoiden etu, että hoidon laatua seurataan systemaattisesti ja tuloksia käytetään koko yhteiskunnan hyväksi. Tärkeä laadun mittari on myös potilaan oma kokemus hoidon onnistumisesta. Etenkin kansansairauksien hoidossa on vielä pitkä matka riittävän hyvään hoitoon. Terveystalo haluaa olla eturivissä parantamassa hoidon tuloksia ja potilaiden elämänlaatua. Sujuvuutta ja nopeutta koko hoitoketjuun Potilaan kannalta tehokkaalla hoitoketjulla on iso merkitys nopeaan toipumiseen. Nopea hoitoon pääsy ja asiantunteva apu ilman tarpeetonta odottamista ovat erityisen tärkeitä tapaturmissa tai muissa äkillisissä vammoissa, jotta vältytään esimerkiksi pitkiltä sairauslomakierteiltä. Kun päivystykseen pääsee pikaisesti ja potilas saa heti oikean diagnoosin sekä hoidon, koko hoitoketju ja potilaan toipuminen lähtevät liikkeelle nopeasti. Potilaalle tehokas hoitoketju näyttäytyy nopeuden lisäksi sujuvuutena sekä kokonaisvaltaisena hoitona, jossa terveydenhuollon ammattilaiset (esimerkiksi hoitava lääkäri, radiologi ja fysioterapeutti) suunnittelevat ja hoitavat potilasta yhteistyössä. Järjestelmällisestä hoitoketjun seurannasta on saatu lupaavia tuloksia etenkin ortopediassa. Terveystalo on ainoana valtakunnallisena toimijana ottanut käyttöönsä ortopedisen tä hystyskirurgian hoitoketjun laadunseurantajärjestelmän. Artux-järjestelmä auttaa varmistamaan hoidon saumattomuuden, seuraamaan vaikuttavuutta ja mittaamaan potilaan tyytyväisyyttä hoitoon. Järjestelmän avulla seurataan tähystysleikkaukseen tulevien potilaiden hoidon etenemistä hoitoon hakeutumisesta aina toipumiseen asti. Järjestelmään kirjataan kaikki potilaalle tehdyt toimenpiteet ja toipumisen eteneminen. Kaikki hoitoketjuun osallistuvat asiantuntijat, kuten lääkärit ja fysioterapeutit, kirjaavat huomionsa järjestelmään ja voivat seurata hoidon etenemistä ja tuloksia pitkin matkaa. Lisäksi järjestelmään kirjataan myös potilaan omat arviot. Järjestelmän avulla pystytään seuraamaan muun muassa tapaturmapotilaiden hoidon kokonaiskustannuksia vahinkotapahtumasta erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kautta takaisin työelämään. Jälkikäteen mukana olleet osapuolet voivat arvioida koottujen tietojen perusteella koko hoitoprosessin onnistumista, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi voidaan selvittää hoitoa mahdollisesti hidastavia tekijöitä johtuivatpa ne sitten Terveystalosta, potilaasta tai esimerkiksi vakuutusyhtiöstä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) julkaiseman kustannusraportin mukaan työtapaturmissa kokonaiskustannuksista vain 16 prosenttia muodostuu sairaanhoitokuluista. 24 prosenttia muodostuu sairauslomista ja 50 prosenttia pysyvästä työkyvyttömyydestä ja muista pitkäaikaiskorvauksista. 7

9 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Terveystalossa on kehitetty lääkäreille kansainvälisestikin ainutlaatuinen hoidon vaikuttavuuden seurantatyökalu, joka on parantanut diabeteksen hoitoa Reilun vuoden käytössä olleen Etydi -työkalun avulla lääkärillä on mahdollisuus tunnistaa hyvässä tai huonossa hoitotasapainossa olevat potilaat, seurata potilaiden diabeteksen hoidon toteutumista Käypä hoito -suosituksen mukaan sekä tunnistaa ihmiset, joilla on riski sairastua ja kutsua heidät tarvittaessa hoitoon. Työkalun avulla työterveydessä voidaan varmistaa, että diabetesta sairastavat tai sairastumisriskissä olevat työntekijät on tavoitettu ja että kaikki tarpeellinen tuki ja hoito on annettu. Etydi on suureksi avuksi myös siinä, että hoidon varmistaminen ei jää yksittäisen lääkärin, hoitajan, asiakasyrityksen tai potilaan oman muistin varaan, työterveyshuollon erikoislääkäri Mikko Haag kertoo. 8

10 Kehitämme parempaa diabeteksen hoitoa. Diabeteksen ennaltaehkäisyllä ja vaikuttavalla hoidolla on keskeinen merkitys diabetesta sairastavan potilaan lisäksi työnantajayrityksille sekä koko yhteiskunnalle, sillä diabeteksen hoito vie noin 15 % Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista. Diabetesta voidaan hoitaa hyvin ja hoidon vaikuttavuutta seurata mittareilla. Varmistamalla, että kaikki Terveystalossa hoidossa olevat diabetesta sairastavat henkilöt ovat hyvässä hoitotasapainossa, voimme vähentää merkittävästi sairaudesta johtuvia sairauspoissaolopäiviä sekä säästää vuositasolla jopa 200 miljoonaa euroa asiakasyritysten ja yhteiskunnan varoja. Terveystalo Etydi apuna Destian diabetestyössä Kun verensokeri on koholla ja diabetes huonossa hoitotasapainossa, ei työkykykään ole potilaalla parhaimmassa vireessä. Destiassa, suuressa suomalaisessa infra- ja rakennusalan yrityksessä, tämä on tiedostettu. Destian työkykyasiantuntija Teuvo Salolammi kertoo, että heidän työntekijöistään viidellä prosentilla on kakkostyypin diabetes ja reilulla kymmenesosalla sairastumisriski on jo huomattava. Diabetes tai sen esiaste linkittyvät henkilökunnassamme painonhallintaan ja vyötärölihavuuteen. Kun terveys ja fysiikka eivät ole kunnossa, liikkuminen muuttuu hankalammaksi ja esimerkiksi tapaturmariski kasvaa. Monet Destian työtehtävistä kysyvät kuitenkin ketteryyttä ja hyvää kehonhallintaa, Salolammi valottaa. Diabetekseen ja sen ennaltaehkäisyyn on tartuttu Destiassa syksystä 2014 saakka entistä napakammin. Destian henkilöstöä hoitavat työterveystiimit ottivat käyttöön uuden Terveystalo Etydi -työkalun, jonka avulla kyetään aikaisempaa tarkemmin seulomaan henkilöstöstä muun muassa diabeteksen riskiryhmään kuuluvat työntekijät sekä ne, joilla tauti ei ole suositusten mukaisessa hoitotasapainossa. Destian suurasiakaslääkärinä toimiva työterveyshuollon erikoislääkäri Mikko Haag Terveystalosta kertoo, että asiakasyritykselle on tärkeää saada tarkkaa dataa siitä, missä diabeteksen ehkäisy- ja hoitotoimissa mennään. Toki diabetesta on hoidettu ennenkin hyvin, mutta Etydin avulla hoitavalla henkilöstöllä on entistä paremmat mahdollisuudet auttaa tyypin 2 diabetesta sairastavia sekä riskiryhmissä olevia. Haag painottaa, että diabeteksen hoito ja ennaltaehkäisy säästävät työnantajalta selvää rahaa. Yritystasolla diabetes näkyy sairauspoissaolojen lisääntymisenä ja ennenaikaisen eläköitymisen määrissä. Tämän vuoksi hyvään työterveyteen kannattaa panostaa, hän korostaa. 9

11 Työterveysasiakkaidemme ulottuvilla myös optikkopalvelut Terveystalo pyrkii kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti työterveyspalveluitaan. Viime vuodesta lähtien työterveysasiakkaamme voivat hyödyntää Specsaversin kattavia näönhuollon ja silmien terveyden palveluita valtakunnallisesti. Yhteistyö tarjoaa lähes työterveysasiakkaallemme säännölliset näöntutkimukset sekä silmälasit veloituksetta. Yhteistyön tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta silmien terveydestä ja madaltaa kynnystä käydä säännöllisissä silmätutkimuksissa. Tekemättömän työn vuosikustannus Suomessa Vuosittainen Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimus osoittaa, että työterveyshuolto on merkittävässä roolissa työssä jaksamisen kehittämisessä. Aktiivisella työkykyjohtamisella voidaan vähentää työkyvyttömyyseläkkeiden määrää ja näin korottaa vanhuuseläkeikää. Näillä toimenpiteillä on myös selkeän myönteinen kehitys julkiseen kestävyysvajeeseen. Ennaltaehkäisyä painottava työterveyshuolto on paitsi yritysten kannattavuutta, myös koko yhteiskunnan hyvinvointia vahvistava kokonaisuus. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jäi noin suomalaista, ja heidän keski-ikänsä oli 52 vuotta. Jos heidät saataisiin pidettyä työelämässä vielä 10 vuotta, syntyisi yhteiskunnalle vuosittain miljardin säästö. Suomalaisten työssä jaksaminen on myös työnantajien intressi, sillä aktiivinen työkykyjohtaminen näkyy suoraan työnantajien rahallisessa tuloksessa. Työntekijän jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle keskisuuret ja suuret työnantajat maksavat työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset osittain tai kokonaan silloinkin, kun henkilön työsuhde on jo päättynyt. Katja Kenttälä työterveyshoitaja 10

12 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Suomalainen työterveysjärjestelmä on ainutlaatuinen ja OECD-mittauksissakin vaikuttavaksi todettu malli. Siitä voisimme ottaa oppia laajemminkin terveydenhuollossa. Kun työterveydelle on asetettu konkreettiset tavoitteet, joita mitataan ja seurataan systemaattisesti myös organisaation johtotasolla, työterveyspalveluilla voidaan vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Ennaltaehkäisyllä 40 % alemmat sairauspoissaolot ja merkittävät säästöt Lassila & Tikanoja otti systemaattisen niskalenkin fyysistä työtä tekevien työntekijöidensä tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaoloista. Yhdessä Terveystalon kanssa toteutettujen ennaltaehkäisevien toimien ansiosta 125 hankkeeseen osallistuneen siivoustyöntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät 40 %, mikä toi työnantajalle yli euron säästöt sekä terveemmät työntekijät. Lassila & Tikanojan ja Terveystalon työterveyden yhteistyötä tiivistettiin entisestään vuosina , kun organisaatiot alkoivat systemaattisesti kehittää keinoja Lassila & Tikanojan tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE) vähentämiseksi. TULE-oireet ovat yrityksessä suurin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyysriskin aiheuttaja, ja ne korostuvat erityisesti suurimman työntekijäryhmän, siivoustyöntekijöiden joukossa. TULE-oireiden ennaltaehkäisyyn keskittyneeseen pilottiin ja vuoden mittaiseen seurantajaksoon osallistui yhteensä 169 tuki- ja liikuntaelinoireista kärsinyttä pääkaupunkiseudun siivoustyöntekijää, joista 75 varsinaiseen työpaikkainterventioon ja loput kontrolliryhmään. Kolmen kuukauden jälkeen toteutetussa ensiseurannassa huomattiin hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden sairauspoissaolojen vähentyneen 40 %:lla. Puolen vuoden seurannassa sairauspoissaoloja esiintyi edelleen 32 % vähemmän kuin ennen interventiota, mikä tarkoitti työnantajalle yli euron säästöjä 75 työntekijän pilottiryhmässä. Vielä vuosi hankkeen jälkeen toteutettu seuranta osoitti sairauspoissaolojen vähentyneen viidenneksellä. Verrokkiryhmässä vastaavia muutoksia ei tapahtunut. Euromääräisten säästöjen lisäksi ennaltaehkäisevä malli kirvoitti positiivista palautetta läpi Lassila & Tikanojan organisaation. Terveystalo panostaa myös omassa työterveydessään ennaltaehkäisyyn, ja tavoitteena on tukea työkykyriskin hallintaa lääketieteellisin mittarein Erityisenä kohderyhmänä työterveyshuollossa ovat diabetesta sairastavien lisäksi sairastumisriskissä olevat, joiden sairauden puhkeaminen koitetaan estää. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Vaasan yliopisto sai silmiä avaavan selvityksen 11

13 Nopeasti hyvään hoitoon. Nopea hoitoon pääsy, korkea ammattitaito ja onnistunut asiakaskohtaaminen ovat palvelukokemuksemme ydin. Terveystalossa seurataan hoidon laatua ja huolehditaan potilaan koko hoitopolusta. Nopea hoitoon pääsy on erityisen tärkeää tapaturmissa tai muissa äkillisissä vammoissa, jotta vältytään esimerkiksi pitkiltä sairauslomakierteiltä. Näin Suomi sairasti 2014 Terveystalossa käytiin lääkärin vastaanotolla 2014 yhteensä lähes 2,5 miljoonaa kertaa. Yleisimpiä syitä lääkärikäynnille olivat aiempien vuosien tapaan flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Toiseksi yleisimmin vastaanotolle hakeuduttiin selkäkipujen sekä olkapäiden, polvien ja muiden nivelvaivojen takia. Yleisimmät syyt lääkärissäkäyntiin:* 1. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 2. Selkäkivut 3. Olkapää- ja polvivaivat 4. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat 5. Sydän- ja verisuonisairaudet Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat:** 1. Selkävaivat 2. Mielenterveysongelmat 3. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 4. Olkapäävaivat 5. Polvivaivat Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat merkittävä syy suomalaisten sairauspoissaoloihin ja ne selittävät myös suuren osan suomalaisten työkyvyttömyydestä. Yleisimpiä vaivoja ovat selkäkivut ja erilaiset olkapäävaivat. Toiseksi yleisin syy sairauspoissaoloon viime vuonna olivat mielenterveysongelmat ja kolmanneksi yleisin syy flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Nopea hoitoonpääsy ilman jonotusta ja toimiva yhteistyö potilaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten kesken on avainasemassa hoidon tuloksellisuudessa. Sujuvan hoitoketjun avulla voidaan välttää pitkät sairauspoissaolot, jotka tulevat työnantajalle usein merkittävästi kalliimmaksi kuin esimerkiksi yksittäinen hoitotoimenpide. * Tiedot perustuvat Terveystalon potilastietorekisteriin, jossa on koottuna tietoa yli 3,5 miljoonan suomalaisen terveydestä. ** Tiedot perustuvat Terveystalon työterveyspalveluiden piiriin kuuluvan lähes työikäisen suomalaisen tietoihin. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Jalkapalloseura AC Oulu luottaa Terveystaloon 12

14 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Jorma Ryhänen käsikirurgian ylilääkäri Sairaus tai tapaturma Ajanvaraus 24/7 tai Laadukas ja nopea hoitoketju on aina potilaan etu Lääkärin vastaanotto Hoitavalta lääkäriltä lähete tarvittaviin tutkimuksiin esimerkiksi laboratorio tai kuvantaminen Tutkimukset Tulokset Oma Terveys -palvelussa ja hoitavalla lääkärillä Tarvittaessa lähete erikoislääkärille tai muulle asiantuntijalle Erikoislääkärin tutkimus tai muun asiantuntijan vastaanotto Tarvittaessa toimenpide, leikkaus, jatkotutkimukset tai muu hoito Tarvittaessa kuntoutus Potilastietojärjestelmä, laadunseurantajärjestelmät Oma Terveys, josta potilas voi seurata omaa hoitoaan Terveystalossa jokaista potilasta hoidetaan yksilönä ja tarvittavat toimenpiteet sekä tutkimukset valitaan aina potilaan tilanteen mukaan. Hoitava lääkäri päättää tutkimuksista, tekee lähetteet ja ottaa vastuun hoidosta myös tutkimusten jälkeen. Potilas pääsee tutkimuksiin ja lääkäri saa tulokset nopeasti (kiireellisissä tapauksissa jo samana päivänä), jolloin oikea hoito voidaan aloittaa heti. Potilaan ei itse tarvitse kuljettaa omia tietojaan, vaan ne siirtyvät automaattisesti hoitavalle lääkärille. Potilaan kaikki terveystiedot kulkevat ja ovat tallessa suojatussa ympäristössä. Potilaan antaessa luvan, tiedot ovat näkyvissä kaikille potilasta hoitaville asiantuntijoille valtakunnallisesti Terveystalon kaikissa toimipaikoissa. Jälkihoito ja seuranta 13

15 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Ajoissa operoitu olkapää pelasti työkunnon. Meyerin telakalla Turussa työskentelevä konehuonesiivooja Seija Vehviläinen sai nopean hoidon työtapaturmaan: vaurioitunut olkapää leikattiin parin viikon kuluessa portaikossa sattuneesta haverista. Nopean toiminnan ansiosta Seija pääsi kuntoutumisen alkuun ja odottaa jo pääsyä takaisin työmaalleen. Konehuonesiivojana työskentelevä Seija Vehviläinen, 59, oli vasta toipumassa oikean olkapäänsä vammasta, kun hän kaatui rappusissa ja teloi pahasti toisen olkapäänsä. Olisiko kengänkärkeni ottanut kiinni rapun reunaan, sillä kompastuin, ja vasen olkapääni ruhjoutui rytäkässä, Seija kertoo. Haveri sattui torstaina, ja viikonlopun hän kuunteli kotona kipeää olkaansa. Kun kipu ei ottanut laantuakseen, hän lähti heti alkuviikosta uudestaan lääkäriin. Telakan työterveyslääkäri tutki olan, selvitti tapaturmavakuutusasiat jatkohoitoa varten ja lähetti Seijan pikaisesti Terveystaloon lisätutkimuksiin ja magneettikuvaan. Kuvantamisella on tällaisten vammojen diagnosoinnissa keskeinen rooli. Kun magneettikuvaan tai röntgeniin pääsee nopeasti esimerkiksi ensimmäisen lääkärikäynnin yhteydessä, diagnoosi ja hoitosuunnitelma saadaan tehtyä viivyttelemättä ja leikkausaika varattua saman tien, sanoo Seijan vain pari viikkoa tapaturmasta leikannut ortopedi Kalle Rahi Terveystalo Pulssista, Turusta. Magneettikuvien perusteella Rahi totesi, että Seijan oireet sopivat olkapään sisäkiertolihaksen täydelliseen repeämään. Se on vaiva, joka täytyy hoitaa kiireesti. Jos lihas vetäytyy, olkapään toimintakykyä ei saada enää entiselleen. Seijalla oli onnea matkassa, sillä hänen työterveyslääkärinsä Matti Niemi tunnis ti pikaista leikkausapua vaativan repeämän. Hoitoketjun alkupää ansaitsee asiantuntemuksestaan ja ripeydestään isot kehut. Leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa olan kaikki luonnolliset liikelaajuudet ja lihasvoima. Harjoitukset on välttämätöntä tehdä oikein, fysioterapeutin avulla, sillä vääränlaisella treenauksella tehdään olalle hallaa, Rahi täsmentää. Oikea-aikaiset toimenpiteet säästävät työnantajalta selvää rahaa, ja joskus myös Seijan tapauksessa työntekijän työkyvyn. 14

16 15

17 Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme. Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen on meille yhtä tärkeää kuin hoidon korkea laatu. Osaava ja tyytyväinen henkilöstö varmistaa onnistuneen asiakaskokemuksen. Parhaissa käsissä parasta palvelua Terveystalossa on jatkuvan ammatillisen koulutuksen lisäksi jo pitkään valmennettu talon ammattilaisia myös asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakaskokemusten kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Valmennuksissa hyödynnetään Parhaissa Käsissä -toimintamallia, joka kannustaa kaikkia Terveystalon ammattilaisia huomioimaan eri vaiheissa paitsi asiakkaiden kokemuksen, myös talon sisäiset asiakasryhmät. Asiakkaan lämminhenkinen kohtaaminen sekä diagnoosin keskusteleva läpikäynti ja jatko-ohjaus ovat merkityksellisiä myös hoidon onnistumisen kannalta, jotta potilas ymmärtää tarvittavat hoitotoimenpiteet ja sitoutuu omaan hoitoonsa. Korva-, nenä-, ja kurkkutautien erikoislääkärin Mauri Koskisen mielestä sujuva, laadukas hoitoketju ja tiedonkulku potilasta hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten välillä on sekä potilaan että hoitavan lääkärin etu. Tiedonkulun tärkeys korostuu esimerkiksi lääkityksen seurannassa ja suunnittelussa. Asiakas voi luottaa siihen, että jokainen hänen kohtaamansa asiantuntija tuntee hoitosuunnitelman, Koskinen kertoo. Yksi esimerkki kokonaisvaltaisesta palvelusta ja huolenpidosta on ajanvarausmuistutus, jonka potilaat ovat ottaneet ilolla vastaan. Esimerkiksi lapsipotilaiden vanhempien kanssa korvatulehduksen jälkitarkastus tai laboratoriokokeet voidaan sopia kuukauden tai neljän kuukauden päähän. Vanhemmat ovat usein kiitollisia erikseen saapuvasta ajanvarausmuistutuksesta, jonka ansiosta kontrollikäynti ei unohdu. Oma toiminta asiakkaan silmin Asiakaspalvelupäällikkö Jaana Oja Terveystalo Turku Aninkaisista on yksi Terveystalon Parhaissa Käsissä -kouluttajista. Hän on nähnyt läheltä toimintamallin siirtymisen käytäntöön. Vedän terveystalolaisille työpajoja, joissa käydään läpi asiakkaan kohtaamista käytännössä ja peilaamme omia käytäntöjämme asiakkaan odotuksiin. Parhaimmillaan työpajoissa syntyy suuria oivalluksia, kun omaa toimintaa tulee katsottua aidosti asiakkaan silmin. Yhteisistä keskusteluista on myös herännyt ajatuksia uusista toimintamalleista, Oja kertoo. Kaiken kaikkiaan Oja näkee yhdenmukaisten toimintamallien tavoitteena olevan asiakkaan kannalta parhaan kokemuksen. Terveystalossa mitataan asiakkaiden palvelukokemusta kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä. Parhaissa Käsissä -koulutusten myötä toimipaikkojen suositteluindeksit ovat nousseet. Omassa toimipaikassamme on järjestetty esimerkiksi Parhaissa Käsissä -teemapäiviä, joiden aikana johtokin jalkautuu tekemään asiakashaastatteluja. Näistä olemme saaneet paljon kiitosta: ihmiset arvostavat sitä, että heidän palvelukokemuksensa on meille tärkeä asia. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Vuoden 2014 työterveyshoitaja löytyi Terveystalosta 16

18 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Erika Klasila vastaanottoavustaja 17

19 Olemme merkittävä osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Terveystalo kehittää suomalaista terveydenhuoltoa ja edistää avointa keskustelua hoidon laadusta. Tuottavaa terveydenhuoltoa voi syntyä vain läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta lisäämällä. Julkisen sektorin tärkeä kumppani Yksityisellä sektorilla on Suomen terveydenhuollossa tärkeä rooli. Kannattavalla toiminnalla Terveystalo pystyy takaamaan laadukkaat ja kilpailukykyiset, jatkuvasti kehittyvät palvelut potilailleen. Uskomme, että julkisen ja yksityisen sektorin toimivalla yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja ja osaamista tehokkaasti. Terveystalo toimii jo tällä hetkellä julkisen sektorin luontevana kumppanina; tuotamme esimerkiksi 75 % Suomessa tehtävistä rintasyöpäseulonnoista. Valtakunnallisen palveluverkostomme sekä liikkuvien terveyspalvelujen ja etäratkaisujen avulla voimme tuottaa palvelut lähellä asiakasta. Vuoden 2015 alusta lähtien olemme vastanneet Rantasalmen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista 18

20 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Kannamme vastuuta Suomesta ja suomalaisista Terveystalon toiminnalla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus paitsi terveydenhuollon kehittäjänä, myös terveyden ja työkyvyn edistäjänä sekä alan työllistäjänä. Työllistämme terveydenhuollon ammattilaista eri puolilla Suomea. Huolehtimalla lähes puolen miljoonan suomalaisen työterveydestä vaikutamme myös työurien pituuteen ja sairauspoissaoloihin. Muun toimintamme lisäksi pyrimme edistämään kansanterveyttä jakamalla ja analysoimalla rekistereissämme olevaa tietoa yhteiskunnallisesti hyödynnettäväksi: julkaisemme säännöllisesti tiedotteita terveyttä edistävistä aiheista ja tuotamme yhteiskunnallisia julkaisuja. Olemme sähköisen asioinnin edelläkävijä Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa mittaamalla lääketieteellistä, toiminnallista ja asiakaskokemuksen laatua sekä tuomalla asiakkaille uusia sähköisiä palveluja. Sähköiset palvelut ovat osa nykyaikaista terveydenhuoltoa ja myös asiakkaat arvostavat niitä. Esimerkiksi Oma Terveys -palvelussamme jo yli rekisteröitynyttä asiakasta seuraa omia terveystietojaan, kuten lääkärikäyntejä, laboratoriotutkimusten tuloksia ja rokotetietoja sekä pitää yhteyttä lääkäriinsä ajasta ja paikasta riippumatta. Ammattilaistemme työtä tukevat kehittyneet työvälineet ja prosessit, jotka mahdollistavat laadukkaiden palvelujen tuottamisen kustannustehokkaasti. Kehitämme sähköisiä ratkaisuja myös hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen, josta esimerkkinä on diabeteksen hoidon vaikuttavuustyökalu Etydi. 19

Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua

Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua Terveystalo tänään Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö tuo suurimmat haasteet terveyspalveluiden tuottamiselle. Terveystalossa tehdyt valinnat ovat

Lisätiedot

Sisältö. Terveystalo - asiakkaan ehdoilla. Terveystalo terveyspalveluja ihmisen parhaaksi... 4. Terveystalo vuonna 2010... 6

Sisältö. Terveystalo - asiakkaan ehdoilla. Terveystalo terveyspalveluja ihmisen parhaaksi... 4. Terveystalo vuonna 2010... 6 Sisältö Terveystalo terveyspalveluja ihmisen parhaaksi... 4 Terveystalo vuonna 2010... 6 Tärkeitä tapahtumia vuoden varrelta... 8 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Strategia paras palvelu, paras työntekopaikka,

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös

sisältö Vastuullisuus Terveystalo ja vastuullisuus Hallinnointi Hallinnointi ja hallitus Yhtiö ja vuosi 2008 Terveystalo lyhyesti Tilinpäätös Vuosikertomus 2008 Sisältö 2 6 8 10 12 14 Yhtiö ja vuosi 2008 lyhyesti Vuosi 2008 Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Strategia Strategian toteutuminen 24 26 Vastuullisuus ja vastuullisuus Osaavat

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset

Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset Lokakuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

LPY. Turvataan terveyspalvelut. Hallitusohjelma. Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön

LPY. Turvataan terveyspalvelut. Hallitusohjelma. Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2011 Kuka hyötyy Kela-korvauksista? Ministeri Risikko kannustaa yhteistyöhön Yksityis-HUS erikoista elinkeinopolitiikkaa Palveluseteleistä hyviä kokemuksia Turvataan

Lisätiedot

Kaikki mitä terveyteesi tarvitset. Vuosikatsaus 2009

Kaikki mitä terveyteesi tarvitset. Vuosikatsaus 2009 Kaikki mitä terveyteesi tarvitset Vuosikatsaus 2009 Terveystalo terveyspalveluja ihmisen parhaaksi Tornio Kemi Rovaniemi Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-,

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Vuosikatsaus 2000 Medivire Työterveyspalvelut Oy Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Sisällys 4 6 8 10 11 19 20 24 Medivireen hallituksen puheenjohtaja Jukka Wuolijoki: Medivireellä on selvä suunta

Lisätiedot

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita

LPY. innovaatioita. Kumppanuudella. Eduskuntavaalit 2011: Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 2/2010 Kunnat markkinoille? Pääomasijoittajat kehittävät terveyspalveluita Terveyspalveluseteli toimii Kuusamossa Kumppanuudella innovaatioita Eduskuntavaalit 2011:

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ

KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ KÄYTÄNNÖN TELELÄÄKETIEDETTÄ Nro 2/2010 Professori Lauri Toivonen: Kardiologit terveyskeskuksiin etänä! s. 4 Kiuruveden terveyskeskus aluehoitajamallilla verenpaineen kimppuun s. 8 Telelääketieteen ja e-health

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

LPY. Kunnallisvaaleissa. Lääkäripalvelut ja kuntien talous. Palveluseteli yllätti positiivisesti. HUS:n malli laajenemassa

LPY. Kunnallisvaaleissa. Lääkäripalvelut ja kuntien talous. Palveluseteli yllätti positiivisesti. HUS:n malli laajenemassa LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2012 Palveluseteli yllätti positiivisesti Lääkäripalvelut ja kuntien talous HUS:n malli laajenemassa Asiakkaille vapaus valita Kuntalaisten terveyspalvelut Kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa terveyden- ja sairaudenhoitopalveluita. Palveluihimme kuuluvat myös valtakunnalliset työterveyspalvelut yhdessä

Lisätiedot

Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2013

Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2013 Päivä elämästä VUOSIKERTOMUS 2013 JOKA PÄIVÄ ON MAHDOLLISUUS UUTEEN ELÄMÄÄN Yhden vuorokauden aikana HUS:ssa tutkitaan, hoidetaan ja leikataan, synnytään ja kuollaan. Esimerkiksi kaikki Suomessa toteutettavat

Lisätiedot

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu Parempi työkyky on kaikkien etu Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina Kestävä kehitys antaa työlle merkityksen Ilmarisen vuosi 2012 Ilmarinen näkee ihmisen numeroiden takana. Tärkein päämäärämme on

Lisätiedot

3 Työpaikkaselvitys. 8 Tyken palvelukartta. 13 Masennusta kannattaa hoitaa. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen asiakaslehti

3 Työpaikkaselvitys. 8 Tyken palvelukartta. 13 Masennusta kannattaa hoitaa. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen asiakaslehti 3 Työpaikkaselvitys Johtaa räätälöityihin ratkaisuihin 8 Tyken palvelukartta Osoitteet ja yhteystiedot 13 Masennusta kannattaa hoitaa Masennuksessa työ voi olla kuntouttavaa Pääkirjoitus Hyvän edistäminen

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 2 LOGON VÄRI: 186 PMS Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama kotimainen yritys, joka edistää ihmisten

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Internet-pohjaisten omahoidon tukijärjestelmien arviointi VTT Teknologian tutkimuksen ryhmä Annele

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 01.2015 Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi s. 16 Harri Karjalainen Robert Robert Andersson Andersson Hanna Hanna Nikkilä Nikkilä L&T L&T haastoi haastoiuudet

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Oulun seudun Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

Yritys- Parannuksia työympäristöösi! Onko terveys sinulle tärkeä? Pohjois-Suomen. Kittilä, Levi 3.-5.6.2015. Huhtikuu 2/2015

Yritys- Parannuksia työympäristöösi! Onko terveys sinulle tärkeä? Pohjois-Suomen. Kittilä, Levi 3.-5.6.2015. Huhtikuu 2/2015 Pohjois-Suomen Yritys- maailma Huhtikuu 2/2015 Ved Systems Oy Engineering mittarit, laitteet, ilmankostuttimet 040 7676 486 myynti@vedsys.com www.vedsys.com Onko terveys sinulle tärkeä? RollerMouse tietokonehiiren

Lisätiedot

AITOA VAIKUTTAVUUTTA, KATTAVUUTTA JA PITKÄJÄNNITTEISYYTTÄ TYÖYHTEISÖPALVELUIHIN Yhteinen asiakkuus yhden luukun palvelumalli YXI Luukku Tuloskuntoon mallin konseptointityön julkaisu 2012 Sisällys 1. Johdannoksi

Lisätiedot