ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta."

Transkriptio

1 Terveystalo tänään

2 Terveystalon strategia Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. Arvomme osaaminen ja välittäminen ohjaavat toimintaamme sen kaikilla tasoilla. Kasvumme perustuu kuuteen strategiseen valintaan: Ylivertainen palvelukokemus Asiakaskokemus rakentuu jokaisessa kohtaamisessa potilaan koko hoidon ajan asiakasta valitsee Terveystalon vuosittain. Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen ovat meille yhtä merkityksellisiä kuin hoidon korkea laatu. Vahvimmat asiakassuhteet Tarjoamme asiakkaillemme Suomen monipuolisimmat terveys- ja hyvinvointipalvelut ja kattavimman palveluverkoston. Asiakaskokemus ohjaa toimintaamme. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin ja hyödynnämme ainutlaatuista potilastietokantaamme terveystiedon tuottamiseen. Tuotamme asiakkaillemme arvoa mm. parantamalla hoidon vaikuttavuutta ja työn tuottavuutta sekä tarjoamalla työkaluja työhyvinvoinnin johtamiseen ja terveyden ylläpitämiseen. Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain Palvelemme asiakkaita yksilöllisesti ja paikallisesti. Meillä on maan laajin toimipaikkaverkosto, mikä varmistaa palveluiden hyvän saatavuuden. Valtakunnallisuutemme ansiosta meillä on mahdollisuus kehittää digitaalisia palveluita ja kustannustehokkaita sekä lääketieteellisesti vaikuttavia hoitoprosesseja. Asiakkaille tämä näkyy toimitusvarmuutena ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta. Mitattua vaikuttavuutta Olemme edelläkävijä hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa ja tulosten julkaisemisessa. Lääketieteellinen laatu ja hoidon vaikuttavuus ovat kilpailuetuja, joiden avulla voimme saavuttaa muutkin tavoitteet. Vastuullinen yhteiskunnallinen uudistaja Haluamme olla laaja-alaisesti kehittämässä suomalaista terveydenhuoltoa ja edistämässä suomalaisten hyvinvointia. Pyrimme lisäämään toimialan avoimuutta ja potilaslähtöisyyttä sekä tuomaan uusia ratkaisuja terveydenhuollon haasteisiin. Halutuin työntekopaikka osaajille Annamme terveysalan osaajille parhaat eväät ammatilliseen kehittymiseen sekä kouluttautumiseen ja tarjoamme näköalapaikan suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen. Henkilöstön tyytyväisyys näkyy asiakkaillemme parempana hoitona sekä palvelukokemuksena. 2,5 miljoonaa lääkärikäyntiä 520 työterveyshoitajaa 930 hoitajaa lääkäriä lähes 4 miljoonaa potilaskäyntiä asiakasta valitsee Terveystalon vuosittain terveydenhuollon ammattilaista

3 Leena Brusin työfysioterapeutti

4 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus s. 4 Hoidon vaikuttavuus ja laatu s Olemme edelläkävijöitä vaikuttavuuden mittaamisessa s. 6 Kehitämme parempaa diabeteksen hoitoa s. 8 Suomalainen työterveysjärjestelmä on ainutlaatuinen s. 10 Paras palvelukokemus s Nopeasti hyvään hoitoon s. 12 Ajoissa operoitu olkapää pelasti työkunnon s. 14 Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme s. 16 Yhteiskunnallisuus s Olemme tärkeä osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää s. 18 Kliiniset lääketutkimukset takaavat hoidon kehittymisen s. 20 Edistyksellistä teknologiaa lapsettomuuden hoitoon s. 21 Toteutus: Pohjoisranta Burson-Marsteller ja Vanto Design Oy Kuvat: Aki Rask Paino: Forssa Print

5 Toimitusjohtajan katsaus: Sairaanhoidon sijaan panostuksia on pystyttävä laittamaan ennaltaehkäisyyn, ja niin lääketieteellisen kuin taloudellisen seurannan on katettava koko potilaan hoitoketju. Yleinen taloustilanne näkyi vuonna 2014 myös terveyspalveluissa; työllisten ja työterveyshuollon piirissä olevien henkilöiden määrä laski ja yksityiset kuluttajat käyttivät aiempaa vähemmän rahaa terveyspalveluihin. Terveystalossa kehitys näkyi odotettua hitaampana kasvuna, mutta onnistuimme kuitenkin vaikeassa tilanteessa kasvattamaan omaa markkinaosuuttamme. Terveystaloon tehtiin vuoden aikana kaikkiaan potilaskäyntiä, ja kokonaismyyntimme nousi 474 miljoonaan euroon. Meneillään olevan sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli vastata terveydenhuollon saatavuus- ja tuottavuushaasteisiin eli antaa meille työkaluja taistella kestävyysvajetta vastaan. Pystyäksemme johtamaan terveyspalveluita kustannustehokkaasti on meidän kyettävä käyttämään merkittävästi nykyistä laajemmin hyväksemme innovaatioita ja teknologiaa, hyödyntämään kansallista terveystietoa sekä mittaamaan ja avoimesti vertailemaan terveyspalveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Sairaanhoidon sijaan panostuksia on pystyttävä laittamaan ennaltaehkäisyyn, ja niin lääketieteellisen kuin taloudellisen seurannan on katettava koko potilaan hoitoketju. Yksityinen terveydenhuolto on jo nyt erittäin merkittävä osa terveydenhuoltojärjestelmäämme ja aito vaihtoehto kasvavalle joukolle suomalaisia. Meillä asioi viime vuonna eri henkilöasiakasta. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-indeksimme kehittyi koko vuoden positiivisesti ja keskimääräinen indeksi vuoden lopussa oli 67,9 ( vastaajaa) ja sairaalapalveluiden osalta 86,3 (8 850 vastaajaa). Terveystalo on pyrkinyt kehittämään palveluita asiakaslähtöisempään suuntaan mm. parantamalla palveluiden saatavuutta, helpottamalla asiointia ja kehittämällä hoidon laatua. Menetämme vuosittain yhteiskuntana noin 4,5 miljardia tekemättömän työn kustannuksina, mm. sairauspoissaoloina, työkyvyttömyytenä ja ennenaikaisena eläköitymisenä. Nämä kustannukset olisivat kuitenkin suurelta osin hallittavissa; työkykyjohtamisen benchmark -tutkimuksen mukaan jokainen aktiiviseen työkykyjohtamiseen laitettu lisäeuro tuottaa nettona noin kuusi euroa. Työterveyshuoltoa kritisoidaan aika ajoin liiasta sairaanhoitotoiminnasta. Parhaat 4

6 tulokset kuitenkin syntyvät vain kun työterveyden ennaltaehkäisevät toimet on integroitu sairaanhoitoon, sillä oikeiden riskiryhmien tunnistaminen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kohdentaminen ei ole mahdollista ilman sairaanhoidon kautta saatavaa tietoa poissaolojen syistä ja jakaantumisesta organisaatiossa. Saumattoman hoitopolun ja nopean hoitoonpääsyn avulla voidaan välttää pitkät sairauspoissaolot, jotka tulevat työnantajalle usein merkittävästi kalliimmaksi kuin esim. yksittäinen hoitotoimenpide. Vaateet terveydenhuollolle kasvavat väestön ikärakenteen muuttuessa ja toisaalta lääketieteen ja hoitomuotojen kehittyessä syntyy valtavia, vielä tunnistamattomia, uusia kustannus- ja kohdentamispaineita. Eri tahojen toteuttamissa kansalaiskyselyissä tärkeimpänä viestinä nousee yleinen huoli terveyspalveluiden saatavuudesta ja laadusta. Haasteet ovat globaalit, eikä Suomen kannata lähteä hakemaan vain kansallisia rat kai su ja. Uskon, että tulevaisuudessa järjestelmämme vääjäämättä perustuu julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yhteistyöhön eli samaan, mihin koko muu maailma näyttää olevan menossa. Tehokkaasti ohjattu ja tuotettu terveydenhuolto, missä annetaan innovaatioiden kehittää markkinaa voi myös nostaa meidät talouskasvun tielle, jos sille annetaan poliittinen mahdollisuus. Boston Consulting Group nosti terveydenhuoltoa koskevassa globaalissa katsauksessaan Terveystalon ainoana pohjoismaalaisena toimijana yhdysvaltalaisten Kaiser Permanenten ja Cleveland Clinicin sekä saksalaisten Martini-Klinikin ja Schön Klinikin rinnalle yhdeksi terveydenhuollon globaaleista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat lähteneet mittaamaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta. Jakaisimme mielellämme kustannus- ja hoitotuloskokemuksiamme laajemmin suomalaisen terveydenhuollon kehittä mi seksi toivoen, että ne kannustavat meitä yhteiskuntana tekemään todel li sia, terveydenhuoltoa parantavia ratkaisuja. Yrjö Närhinen toimitusjohtaja 5

7 Terveystalon edistyksellinen työ alan kehittäjänä ja kirittäjänä on saanut kansainvälistä huomiota Terveystalo on nostettu ainoana pohjoismaalaisena toimijana Boston Consulting Groupin raportissa yhdeksi terveydenhuollon globaaleista edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat lähteneet mittaamaan hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä avoimesti julkaisemaan hoitotuloksia. Esimerkkiyritykset ovat kehittäneet toimintaansa niin sanotun Value-Based Hospital -mallin mukaisesti, ja erottautuvat kilpailijoistaan asiakaslähtöisyyden, tehokkaiden toimintamallien sekä hoidon vaikut tavuuden edistämisessä. Helka Koivu ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri 6

8 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Olemme edelläkävijöitä vaikuttavuuden mittaamisessa. Avoin tiedonkulku ja vaikuttavuuden mittaaminen auttavat koko terveydenhuoltoa kehittymään ja mahdollistavat potilaiden paremman hoidon. On kaikkien toimijoiden etu, että hoidon laatua seurataan systemaattisesti ja tuloksia käytetään koko yhteiskunnan hyväksi. Tärkeä laadun mittari on myös potilaan oma kokemus hoidon onnistumisesta. Etenkin kansansairauksien hoidossa on vielä pitkä matka riittävän hyvään hoitoon. Terveystalo haluaa olla eturivissä parantamassa hoidon tuloksia ja potilaiden elämänlaatua. Sujuvuutta ja nopeutta koko hoitoketjuun Potilaan kannalta tehokkaalla hoitoketjulla on iso merkitys nopeaan toipumiseen. Nopea hoitoon pääsy ja asiantunteva apu ilman tarpeetonta odottamista ovat erityisen tärkeitä tapaturmissa tai muissa äkillisissä vammoissa, jotta vältytään esimerkiksi pitkiltä sairauslomakierteiltä. Kun päivystykseen pääsee pikaisesti ja potilas saa heti oikean diagnoosin sekä hoidon, koko hoitoketju ja potilaan toipuminen lähtevät liikkeelle nopeasti. Potilaalle tehokas hoitoketju näyttäytyy nopeuden lisäksi sujuvuutena sekä kokonaisvaltaisena hoitona, jossa terveydenhuollon ammattilaiset (esimerkiksi hoitava lääkäri, radiologi ja fysioterapeutti) suunnittelevat ja hoitavat potilasta yhteistyössä. Järjestelmällisestä hoitoketjun seurannasta on saatu lupaavia tuloksia etenkin ortopediassa. Terveystalo on ainoana valtakunnallisena toimijana ottanut käyttöönsä ortopedisen tä hystyskirurgian hoitoketjun laadunseurantajärjestelmän. Artux-järjestelmä auttaa varmistamaan hoidon saumattomuuden, seuraamaan vaikuttavuutta ja mittaamaan potilaan tyytyväisyyttä hoitoon. Järjestelmän avulla seurataan tähystysleikkaukseen tulevien potilaiden hoidon etenemistä hoitoon hakeutumisesta aina toipumiseen asti. Järjestelmään kirjataan kaikki potilaalle tehdyt toimenpiteet ja toipumisen eteneminen. Kaikki hoitoketjuun osallistuvat asiantuntijat, kuten lääkärit ja fysioterapeutit, kirjaavat huomionsa järjestelmään ja voivat seurata hoidon etenemistä ja tuloksia pitkin matkaa. Lisäksi järjestelmään kirjataan myös potilaan omat arviot. Järjestelmän avulla pystytään seuraamaan muun muassa tapaturmapotilaiden hoidon kokonaiskustannuksia vahinkotapahtumasta erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen kautta takaisin työelämään. Jälkikäteen mukana olleet osapuolet voivat arvioida koottujen tietojen perusteella koko hoitoprosessin onnistumista, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Lisäksi voidaan selvittää hoitoa mahdollisesti hidastavia tekijöitä johtuivatpa ne sitten Terveystalosta, potilaasta tai esimerkiksi vakuutusyhtiöstä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) julkaiseman kustannusraportin mukaan työtapaturmissa kokonaiskustannuksista vain 16 prosenttia muodostuu sairaanhoitokuluista. 24 prosenttia muodostuu sairauslomista ja 50 prosenttia pysyvästä työkyvyttömyydestä ja muista pitkäaikaiskorvauksista. 7

9 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Terveystalossa on kehitetty lääkäreille kansainvälisestikin ainutlaatuinen hoidon vaikuttavuuden seurantatyökalu, joka on parantanut diabeteksen hoitoa Reilun vuoden käytössä olleen Etydi -työkalun avulla lääkärillä on mahdollisuus tunnistaa hyvässä tai huonossa hoitotasapainossa olevat potilaat, seurata potilaiden diabeteksen hoidon toteutumista Käypä hoito -suosituksen mukaan sekä tunnistaa ihmiset, joilla on riski sairastua ja kutsua heidät tarvittaessa hoitoon. Työkalun avulla työterveydessä voidaan varmistaa, että diabetesta sairastavat tai sairastumisriskissä olevat työntekijät on tavoitettu ja että kaikki tarpeellinen tuki ja hoito on annettu. Etydi on suureksi avuksi myös siinä, että hoidon varmistaminen ei jää yksittäisen lääkärin, hoitajan, asiakasyrityksen tai potilaan oman muistin varaan, työterveyshuollon erikoislääkäri Mikko Haag kertoo. 8

10 Kehitämme parempaa diabeteksen hoitoa. Diabeteksen ennaltaehkäisyllä ja vaikuttavalla hoidolla on keskeinen merkitys diabetesta sairastavan potilaan lisäksi työnantajayrityksille sekä koko yhteiskunnalle, sillä diabeteksen hoito vie noin 15 % Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista. Diabetesta voidaan hoitaa hyvin ja hoidon vaikuttavuutta seurata mittareilla. Varmistamalla, että kaikki Terveystalossa hoidossa olevat diabetesta sairastavat henkilöt ovat hyvässä hoitotasapainossa, voimme vähentää merkittävästi sairaudesta johtuvia sairauspoissaolopäiviä sekä säästää vuositasolla jopa 200 miljoonaa euroa asiakasyritysten ja yhteiskunnan varoja. Terveystalo Etydi apuna Destian diabetestyössä Kun verensokeri on koholla ja diabetes huonossa hoitotasapainossa, ei työkykykään ole potilaalla parhaimmassa vireessä. Destiassa, suuressa suomalaisessa infra- ja rakennusalan yrityksessä, tämä on tiedostettu. Destian työkykyasiantuntija Teuvo Salolammi kertoo, että heidän työntekijöistään viidellä prosentilla on kakkostyypin diabetes ja reilulla kymmenesosalla sairastumisriski on jo huomattava. Diabetes tai sen esiaste linkittyvät henkilökunnassamme painonhallintaan ja vyötärölihavuuteen. Kun terveys ja fysiikka eivät ole kunnossa, liikkuminen muuttuu hankalammaksi ja esimerkiksi tapaturmariski kasvaa. Monet Destian työtehtävistä kysyvät kuitenkin ketteryyttä ja hyvää kehonhallintaa, Salolammi valottaa. Diabetekseen ja sen ennaltaehkäisyyn on tartuttu Destiassa syksystä 2014 saakka entistä napakammin. Destian henkilöstöä hoitavat työterveystiimit ottivat käyttöön uuden Terveystalo Etydi -työkalun, jonka avulla kyetään aikaisempaa tarkemmin seulomaan henkilöstöstä muun muassa diabeteksen riskiryhmään kuuluvat työntekijät sekä ne, joilla tauti ei ole suositusten mukaisessa hoitotasapainossa. Destian suurasiakaslääkärinä toimiva työterveyshuollon erikoislääkäri Mikko Haag Terveystalosta kertoo, että asiakasyritykselle on tärkeää saada tarkkaa dataa siitä, missä diabeteksen ehkäisy- ja hoitotoimissa mennään. Toki diabetesta on hoidettu ennenkin hyvin, mutta Etydin avulla hoitavalla henkilöstöllä on entistä paremmat mahdollisuudet auttaa tyypin 2 diabetesta sairastavia sekä riskiryhmissä olevia. Haag painottaa, että diabeteksen hoito ja ennaltaehkäisy säästävät työnantajalta selvää rahaa. Yritystasolla diabetes näkyy sairauspoissaolojen lisääntymisenä ja ennenaikaisen eläköitymisen määrissä. Tämän vuoksi hyvään työterveyteen kannattaa panostaa, hän korostaa. 9

11 Työterveysasiakkaidemme ulottuvilla myös optikkopalvelut Terveystalo pyrkii kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti työterveyspalveluitaan. Viime vuodesta lähtien työterveysasiakkaamme voivat hyödyntää Specsaversin kattavia näönhuollon ja silmien terveyden palveluita valtakunnallisesti. Yhteistyö tarjoaa lähes työterveysasiakkaallemme säännölliset näöntutkimukset sekä silmälasit veloituksetta. Yhteistyön tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta silmien terveydestä ja madaltaa kynnystä käydä säännöllisissä silmätutkimuksissa. Tekemättömän työn vuosikustannus Suomessa Vuosittainen Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimus osoittaa, että työterveyshuolto on merkittävässä roolissa työssä jaksamisen kehittämisessä. Aktiivisella työkykyjohtamisella voidaan vähentää työkyvyttömyyseläkkeiden määrää ja näin korottaa vanhuuseläkeikää. Näillä toimenpiteillä on myös selkeän myönteinen kehitys julkiseen kestävyysvajeeseen. Ennaltaehkäisyä painottava työterveyshuolto on paitsi yritysten kannattavuutta, myös koko yhteiskunnan hyvinvointia vahvistava kokonaisuus. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jäi noin suomalaista, ja heidän keski-ikänsä oli 52 vuotta. Jos heidät saataisiin pidettyä työelämässä vielä 10 vuotta, syntyisi yhteiskunnalle vuosittain miljardin säästö. Suomalaisten työssä jaksaminen on myös työnantajien intressi, sillä aktiivinen työkykyjohtaminen näkyy suoraan työnantajien rahallisessa tuloksessa. Työntekijän jäädessä työkyvyttömyyseläkkeelle keskisuuret ja suuret työnantajat maksavat työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset osittain tai kokonaan silloinkin, kun henkilön työsuhde on jo päättynyt. Katja Kenttälä työterveyshoitaja 10

12 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Suomalainen työterveysjärjestelmä on ainutlaatuinen ja OECD-mittauksissakin vaikuttavaksi todettu malli. Siitä voisimme ottaa oppia laajemminkin terveydenhuollossa. Kun työterveydelle on asetettu konkreettiset tavoitteet, joita mitataan ja seurataan systemaattisesti myös organisaation johtotasolla, työterveyspalveluilla voidaan vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Ennaltaehkäisyllä 40 % alemmat sairauspoissaolot ja merkittävät säästöt Lassila & Tikanoja otti systemaattisen niskalenkin fyysistä työtä tekevien työntekijöidensä tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaoloista. Yhdessä Terveystalon kanssa toteutettujen ennaltaehkäisevien toimien ansiosta 125 hankkeeseen osallistuneen siivoustyöntekijöiden sairauspoissaolot vähenivät 40 %, mikä toi työnantajalle yli euron säästöt sekä terveemmät työntekijät. Lassila & Tikanojan ja Terveystalon työterveyden yhteistyötä tiivistettiin entisestään vuosina , kun organisaatiot alkoivat systemaattisesti kehittää keinoja Lassila & Tikanojan tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE) vähentämiseksi. TULE-oireet ovat yrityksessä suurin sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyysriskin aiheuttaja, ja ne korostuvat erityisesti suurimman työntekijäryhmän, siivoustyöntekijöiden joukossa. TULE-oireiden ennaltaehkäisyyn keskittyneeseen pilottiin ja vuoden mittaiseen seurantajaksoon osallistui yhteensä 169 tuki- ja liikuntaelinoireista kärsinyttä pääkaupunkiseudun siivoustyöntekijää, joista 75 varsinaiseen työpaikkainterventioon ja loput kontrolliryhmään. Kolmen kuukauden jälkeen toteutetussa ensiseurannassa huomattiin hankkeeseen osallistuneiden työntekijöiden sairauspoissaolojen vähentyneen 40 %:lla. Puolen vuoden seurannassa sairauspoissaoloja esiintyi edelleen 32 % vähemmän kuin ennen interventiota, mikä tarkoitti työnantajalle yli euron säästöjä 75 työntekijän pilottiryhmässä. Vielä vuosi hankkeen jälkeen toteutettu seuranta osoitti sairauspoissaolojen vähentyneen viidenneksellä. Verrokkiryhmässä vastaavia muutoksia ei tapahtunut. Euromääräisten säästöjen lisäksi ennaltaehkäisevä malli kirvoitti positiivista palautetta läpi Lassila & Tikanojan organisaation. Terveystalo panostaa myös omassa työterveydessään ennaltaehkäisyyn, ja tavoitteena on tukea työkykyriskin hallintaa lääketieteellisin mittarein Erityisenä kohderyhmänä työterveyshuollossa ovat diabetesta sairastavien lisäksi sairastumisriskissä olevat, joiden sairauden puhkeaminen koitetaan estää. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Vaasan yliopisto sai silmiä avaavan selvityksen 11

13 Nopeasti hyvään hoitoon. Nopea hoitoon pääsy, korkea ammattitaito ja onnistunut asiakaskohtaaminen ovat palvelukokemuksemme ydin. Terveystalossa seurataan hoidon laatua ja huolehditaan potilaan koko hoitopolusta. Nopea hoitoon pääsy on erityisen tärkeää tapaturmissa tai muissa äkillisissä vammoissa, jotta vältytään esimerkiksi pitkiltä sairauslomakierteiltä. Näin Suomi sairasti 2014 Terveystalossa käytiin lääkärin vastaanotolla 2014 yhteensä lähes 2,5 miljoonaa kertaa. Yleisimpiä syitä lääkärikäynnille olivat aiempien vuosien tapaan flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Toiseksi yleisimmin vastaanotolle hakeuduttiin selkäkipujen sekä olkapäiden, polvien ja muiden nivelvaivojen takia. Yleisimmät syyt lääkärissäkäyntiin:* 1. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 2. Selkäkivut 3. Olkapää- ja polvivaivat 4. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat 5. Sydän- ja verisuonisairaudet Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat:** 1. Selkävaivat 2. Mielenterveysongelmat 3. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot 4. Olkapäävaivat 5. Polvivaivat Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat merkittävä syy suomalaisten sairauspoissaoloihin ja ne selittävät myös suuren osan suomalaisten työkyvyttömyydestä. Yleisimpiä vaivoja ovat selkäkivut ja erilaiset olkapäävaivat. Toiseksi yleisin syy sairauspoissaoloon viime vuonna olivat mielenterveysongelmat ja kolmanneksi yleisin syy flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Nopea hoitoonpääsy ilman jonotusta ja toimiva yhteistyö potilaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten kesken on avainasemassa hoidon tuloksellisuudessa. Sujuvan hoitoketjun avulla voidaan välttää pitkät sairauspoissaolot, jotka tulevat työnantajalle usein merkittävästi kalliimmaksi kuin esimerkiksi yksittäinen hoitotoimenpide. * Tiedot perustuvat Terveystalon potilastietorekisteriin, jossa on koottuna tietoa yli 3,5 miljoonan suomalaisen terveydestä. ** Tiedot perustuvat Terveystalon työterveyspalveluiden piiriin kuuluvan lähes työikäisen suomalaisen tietoihin. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Jalkapalloseura AC Oulu luottaa Terveystaloon 12

14 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Jorma Ryhänen käsikirurgian ylilääkäri Sairaus tai tapaturma Ajanvaraus 24/7 tai Laadukas ja nopea hoitoketju on aina potilaan etu Lääkärin vastaanotto Hoitavalta lääkäriltä lähete tarvittaviin tutkimuksiin esimerkiksi laboratorio tai kuvantaminen Tutkimukset Tulokset Oma Terveys -palvelussa ja hoitavalla lääkärillä Tarvittaessa lähete erikoislääkärille tai muulle asiantuntijalle Erikoislääkärin tutkimus tai muun asiantuntijan vastaanotto Tarvittaessa toimenpide, leikkaus, jatkotutkimukset tai muu hoito Tarvittaessa kuntoutus Potilastietojärjestelmä, laadunseurantajärjestelmät Oma Terveys, josta potilas voi seurata omaa hoitoaan Terveystalossa jokaista potilasta hoidetaan yksilönä ja tarvittavat toimenpiteet sekä tutkimukset valitaan aina potilaan tilanteen mukaan. Hoitava lääkäri päättää tutkimuksista, tekee lähetteet ja ottaa vastuun hoidosta myös tutkimusten jälkeen. Potilas pääsee tutkimuksiin ja lääkäri saa tulokset nopeasti (kiireellisissä tapauksissa jo samana päivänä), jolloin oikea hoito voidaan aloittaa heti. Potilaan ei itse tarvitse kuljettaa omia tietojaan, vaan ne siirtyvät automaattisesti hoitavalle lääkärille. Potilaan kaikki terveystiedot kulkevat ja ovat tallessa suojatussa ympäristössä. Potilaan antaessa luvan, tiedot ovat näkyvissä kaikille potilasta hoitaville asiantuntijoille valtakunnallisesti Terveystalon kaikissa toimipaikoissa. Jälkihoito ja seuranta 13

15 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Ajoissa operoitu olkapää pelasti työkunnon. Meyerin telakalla Turussa työskentelevä konehuonesiivooja Seija Vehviläinen sai nopean hoidon työtapaturmaan: vaurioitunut olkapää leikattiin parin viikon kuluessa portaikossa sattuneesta haverista. Nopean toiminnan ansiosta Seija pääsi kuntoutumisen alkuun ja odottaa jo pääsyä takaisin työmaalleen. Konehuonesiivojana työskentelevä Seija Vehviläinen, 59, oli vasta toipumassa oikean olkapäänsä vammasta, kun hän kaatui rappusissa ja teloi pahasti toisen olkapäänsä. Olisiko kengänkärkeni ottanut kiinni rapun reunaan, sillä kompastuin, ja vasen olkapääni ruhjoutui rytäkässä, Seija kertoo. Haveri sattui torstaina, ja viikonlopun hän kuunteli kotona kipeää olkaansa. Kun kipu ei ottanut laantuakseen, hän lähti heti alkuviikosta uudestaan lääkäriin. Telakan työterveyslääkäri tutki olan, selvitti tapaturmavakuutusasiat jatkohoitoa varten ja lähetti Seijan pikaisesti Terveystaloon lisätutkimuksiin ja magneettikuvaan. Kuvantamisella on tällaisten vammojen diagnosoinnissa keskeinen rooli. Kun magneettikuvaan tai röntgeniin pääsee nopeasti esimerkiksi ensimmäisen lääkärikäynnin yhteydessä, diagnoosi ja hoitosuunnitelma saadaan tehtyä viivyttelemättä ja leikkausaika varattua saman tien, sanoo Seijan vain pari viikkoa tapaturmasta leikannut ortopedi Kalle Rahi Terveystalo Pulssista, Turusta. Magneettikuvien perusteella Rahi totesi, että Seijan oireet sopivat olkapään sisäkiertolihaksen täydelliseen repeämään. Se on vaiva, joka täytyy hoitaa kiireesti. Jos lihas vetäytyy, olkapään toimintakykyä ei saada enää entiselleen. Seijalla oli onnea matkassa, sillä hänen työterveyslääkärinsä Matti Niemi tunnis ti pikaista leikkausapua vaativan repeämän. Hoitoketjun alkupää ansaitsee asiantuntemuksestaan ja ripeydestään isot kehut. Leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen tavoitteena on palauttaa olan kaikki luonnolliset liikelaajuudet ja lihasvoima. Harjoitukset on välttämätöntä tehdä oikein, fysioterapeutin avulla, sillä vääränlaisella treenauksella tehdään olalle hallaa, Rahi täsmentää. Oikea-aikaiset toimenpiteet säästävät työnantajalta selvää rahaa, ja joskus myös Seijan tapauksessa työntekijän työkyvyn. 14

16 15

17 Asiakastyytyväisyys ohjaa toimintaamme. Asiakkaan kuunteleminen ja tarpeiden ymmärtäminen on meille yhtä tärkeää kuin hoidon korkea laatu. Osaava ja tyytyväinen henkilöstö varmistaa onnistuneen asiakaskokemuksen. Parhaissa käsissä parasta palvelua Terveystalossa on jatkuvan ammatillisen koulutuksen lisäksi jo pitkään valmennettu talon ammattilaisia myös asiakaspalvelun kehittämiseen ja asiakaskokemusten kokonaisvaltaiseen parantamiseen. Valmennuksissa hyödynnetään Parhaissa Käsissä -toimintamallia, joka kannustaa kaikkia Terveystalon ammattilaisia huomioimaan eri vaiheissa paitsi asiakkaiden kokemuksen, myös talon sisäiset asiakasryhmät. Asiakkaan lämminhenkinen kohtaaminen sekä diagnoosin keskusteleva läpikäynti ja jatko-ohjaus ovat merkityksellisiä myös hoidon onnistumisen kannalta, jotta potilas ymmärtää tarvittavat hoitotoimenpiteet ja sitoutuu omaan hoitoonsa. Korva-, nenä-, ja kurkkutautien erikoislääkärin Mauri Koskisen mielestä sujuva, laadukas hoitoketju ja tiedonkulku potilasta hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten välillä on sekä potilaan että hoitavan lääkärin etu. Tiedonkulun tärkeys korostuu esimerkiksi lääkityksen seurannassa ja suunnittelussa. Asiakas voi luottaa siihen, että jokainen hänen kohtaamansa asiantuntija tuntee hoitosuunnitelman, Koskinen kertoo. Yksi esimerkki kokonaisvaltaisesta palvelusta ja huolenpidosta on ajanvarausmuistutus, jonka potilaat ovat ottaneet ilolla vastaan. Esimerkiksi lapsipotilaiden vanhempien kanssa korvatulehduksen jälkitarkastus tai laboratoriokokeet voidaan sopia kuukauden tai neljän kuukauden päähän. Vanhemmat ovat usein kiitollisia erikseen saapuvasta ajanvarausmuistutuksesta, jonka ansiosta kontrollikäynti ei unohdu. Oma toiminta asiakkaan silmin Asiakaspalvelupäällikkö Jaana Oja Terveystalo Turku Aninkaisista on yksi Terveystalon Parhaissa Käsissä -kouluttajista. Hän on nähnyt läheltä toimintamallin siirtymisen käytäntöön. Vedän terveystalolaisille työpajoja, joissa käydään läpi asiakkaan kohtaamista käytännössä ja peilaamme omia käytäntöjämme asiakkaan odotuksiin. Parhaimmillaan työpajoissa syntyy suuria oivalluksia, kun omaa toimintaa tulee katsottua aidosti asiakkaan silmin. Yhteisistä keskusteluista on myös herännyt ajatuksia uusista toimintamalleista, Oja kertoo. Kaiken kaikkiaan Oja näkee yhdenmukaisten toimintamallien tavoitteena olevan asiakkaan kannalta parhaan kokemuksen. Terveystalossa mitataan asiakkaiden palvelukokemusta kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä. Parhaissa Käsissä -koulutusten myötä toimipaikkojen suositteluindeksit ovat nousseet. Omassa toimipaikassamme on järjestetty esimerkiksi Parhaissa Käsissä -teemapäiviä, joiden aikana johtokin jalkautuu tekemään asiakashaastatteluja. Näistä olemme saaneet paljon kiitosta: ihmiset arvostavat sitä, että heidän palvelukokemuksensa on meille tärkeä asia. Lue lisää verkkovuosikatsauksesta: Vuoden 2014 työterveyshoitaja löytyi Terveystalosta 16

18 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Erika Klasila vastaanottoavustaja 17

19 Olemme merkittävä osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Terveystalo kehittää suomalaista terveydenhuoltoa ja edistää avointa keskustelua hoidon laadusta. Tuottavaa terveydenhuoltoa voi syntyä vain läpinäkyvyyttä ja mitattavuutta lisäämällä. Julkisen sektorin tärkeä kumppani Yksityisellä sektorilla on Suomen terveydenhuollossa tärkeä rooli. Kannattavalla toiminnalla Terveystalo pystyy takaamaan laadukkaat ja kilpailukykyiset, jatkuvasti kehittyvät palvelut potilailleen. Uskomme, että julkisen ja yksityisen sektorin toimivalla yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja ja osaamista tehokkaasti. Terveystalo toimii jo tällä hetkellä julkisen sektorin luontevana kumppanina; tuotamme esimerkiksi 75 % Suomessa tehtävistä rintasyöpäseulonnoista. Valtakunnallisen palveluverkostomme sekä liikkuvien terveyspalvelujen ja etäratkaisujen avulla voimme tuottaa palvelut lähellä asiakasta. Vuoden 2015 alusta lähtien olemme vastanneet Rantasalmen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista 18

20 HOIDON VAIKUTTAVUUS JA LAATU PARAS PALVELUKOKEMUS YHTEISKUNNALLISUUS Kannamme vastuuta Suomesta ja suomalaisista Terveystalon toiminnalla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus paitsi terveydenhuollon kehittäjänä, myös terveyden ja työkyvyn edistäjänä sekä alan työllistäjänä. Työllistämme terveydenhuollon ammattilaista eri puolilla Suomea. Huolehtimalla lähes puolen miljoonan suomalaisen työterveydestä vaikutamme myös työurien pituuteen ja sairauspoissaoloihin. Muun toimintamme lisäksi pyrimme edistämään kansanterveyttä jakamalla ja analysoimalla rekistereissämme olevaa tietoa yhteiskunnallisesti hyödynnettäväksi: julkaisemme säännöllisesti tiedotteita terveyttä edistävistä aiheista ja tuotamme yhteiskunnallisia julkaisuja. Olemme sähköisen asioinnin edelläkävijä Kehitämme suomalaista terveydenhuoltoa mittaamalla lääketieteellistä, toiminnallista ja asiakaskokemuksen laatua sekä tuomalla asiakkaille uusia sähköisiä palveluja. Sähköiset palvelut ovat osa nykyaikaista terveydenhuoltoa ja myös asiakkaat arvostavat niitä. Esimerkiksi Oma Terveys -palvelussamme jo yli rekisteröitynyttä asiakasta seuraa omia terveystietojaan, kuten lääkärikäyntejä, laboratoriotutkimusten tuloksia ja rokotetietoja sekä pitää yhteyttä lääkäriinsä ajasta ja paikasta riippumatta. Ammattilaistemme työtä tukevat kehittyneet työvälineet ja prosessit, jotka mahdollistavat laadukkaiden palvelujen tuottamisen kustannustehokkaasti. Kehitämme sähköisiä ratkaisuja myös hoidon vaikuttavuuden mittaamiseen, josta esimerkkinä on diabeteksen hoidon vaikuttavuustyökalu Etydi. 19

Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa

Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa Omavalvonta, laadunhallinta ja potilasturvallisuus Terveystalossa laatukoordinaattori Sanna Lämsä potilasturvallisuuspäällikkö/potilasasiamies Sanna Sarin Sisällys Yleistä Terveystalosta Terveystalon laatu

Lisätiedot

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä MILLÄ TAVALLA ETÄPALVELUT TUKEVAT DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä 23.11.2016 22.11.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Työterveysyhteistyön uudistus

Työterveysyhteistyön uudistus Työterveysyhteistyön uudistus Parempaa työterveyttä- ja hyvinvointia yhteisin tavoittein 24.11.2015 Leena Kreus, henkilöstöjohtaja, Mainio Vire Oy Antti Lastunen, operatiivinen johtaja, Emkine Oy Mainio

Lisätiedot

MITEN LÄÄKÄRI VOI JOHTAA TYÖTÄÄN PÄIVITTÄIN KERTYVÄN TIEDON AVULLA? Päivi Metsäniemi

MITEN LÄÄKÄRI VOI JOHTAA TYÖTÄÄN PÄIVITTÄIN KERTYVÄN TIEDON AVULLA? Päivi Metsäniemi MITEN LÄÄKÄRI VOI JOHTAA TYÖTÄÄN PÄIVITTÄIN KERTYVÄN TIEDON AVULLA? Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 22.9.16 1 Esittely ja sidonnaisuudet l LL

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku

TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku TYÖFYSIOTERAPEUTIN JA TYÖPAIKAN YHTEISHANKE TULE POISSAOLOJEN EHKÄISEMISEKSI Piuska Espola ja Teija Onnela Työfysioterapeutit Helsinki ja Turku Taustaa ensimmäinen tule-pilotti L&T:n ja Terveystalon yhteishankkeena

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy

YRITYKSEN KOMMENTTI Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy YRITYKSEN KOMMENTTI 5.9.2016 Lasse Männistö Palvelujohtaja, Yhteiskuntasuhteiden johtaja Mehiläinen Oy 2 5.9.2016 Mehiläinen MEHILÄISEN TEHTÄVÄ Hoitaa. Hoivaa. Huolehtii. Rakennamme SINÄ JA PERHEESI yhdessä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin

Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin 1 Monitoimijayhteistyöllä uusiin haasteisiin Pisara koordinaatio Oulun kaupunki Projektijohtaja Koordinaattori Minna Angeria Vastuullinen johtaja Keijo Koski 29.4 2010 Hymykin on herkässä kun on kumppani

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi

TE4 Terveystiedon abikurssi. Terveydenhuolto ja Suomi TE4 Terveystiedon abikurssi Terveydenhuolto ja Suomi TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄN RAKENNE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Kansanterveyslaki SAIRAANHOITOPIIRIT KUNNALLISET TERVEYS- PALVELUT YLIOPISTOLLISET

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke

Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana. 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke Kansanterveyshoitaja avainasiakkaan omahoidon tukijana 22.3.2012 Seija Tuura, kansanterveyshoitaja/ kehittäjätyöntekijä, Kainuun Rampeosahanke asiakastapaaminen kestää ehkä 30-60 min x 2/ vuosi // miten

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa

Hymyn hinta. tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Hymyn hinta tutkimus palvelukulttuurin kehittämisestä Suomessa Kuinka voimme kehittää suomalaista palvelukulttuuria? Panostamalla henkilökohtaiseen palveluun Erinomainen palvelukokemus on mieleenpainuva

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

TERVEYSTALO KUMPPANIKSI JULKISIIN PALVELUIHIN

TERVEYSTALO KUMPPANIKSI JULKISIIN PALVELUIHIN TERVEYSTALO KUMPPANIKSI JULKISIIN PALVELUIHIN JOKAINEN ANSAITSEE PARASTA HOITOA Terveystalon tavoitteena on edistää suomalaisten terveyttä ja koko yhteiskunnan hyvinvointia laadukkailla ja asiakaslähtöisillä

Lisätiedot

Laatu ja terveyshyöty terveydenhuollossa

Laatu ja terveyshyöty terveydenhuollossa Laatu ja terveyshyöty terveydenhuollossa Johtaja Juha Teperi Terveysfoorumi 12.3. 2015 Esityksen teemoja Mitä terveyshyöty on? Terveyshyödyn mittaamisesta Esimerkkejä jo otetuista kehitysaskelista Kuinka

Lisätiedot

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle

Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Terveydellä ja hyvinvoinnilla lisäarvoa liiketoiminnalle Case Skanska, 16.3.216 Kirsi Mettälä, Skanska Hanna von Weissenberg, Terveystalo Maailmanlaajuinen Skanska Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho

Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi. Sosiaalineuvos Maija Perho Terveyden edistämisen politiikkaohjelma ja (työ)hyvinvointi Sosiaalineuvos Maija Perho 29.11.2011 Ohjelman tavoitteet Terveyden edistämisen rakenteiden vahvistaminen Elintapamuutosten aikaansaaminen Terveyttä

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Potilastietojärjestelmät yhteistyön mahdollistajana vai esteenä

Potilastietojärjestelmät yhteistyön mahdollistajana vai esteenä Potilastietojärjestelmät yhteistyön mahdollistajana vai esteenä Työikäinen terveydenhuollossa II 29.11.2016 Elina Nikanne Kehittäjäylilääkäri, ptj Potilastietojärjestelmä? Sähköinen potilastietojärjestelmä

Lisätiedot

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016

Länsi-Suomen Diakonialaitos. Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Länsi-Suomen Diakonialaitos Diakonialaitoksen säätiö PDL Palvelut Oy 2016 Diakonialaitoksen konserni Yhteiskunnallisen konsernin, Länsi- Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja PDL Palvelut Oy:n esittely lyhyesti

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/32 27.11.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 1226 HEL 2013-007690 T 00 00 03 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Ulla Kuittu selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia edistetään terveyttä ja

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

Suomessa menetetään sairauslomien ja työkyvyttömyyden takia vuosittain

Suomessa menetetään sairauslomien ja työkyvyttömyyden takia vuosittain Dialogi terveydestä: Tekemättömän työn kustannukset 2015 Miljardi syytä johtaa työkykyä Lasse Parvinen johtaja, Terveystalo Suomessa menetetään sairauslomien ja työkyvyttömyyden takia vuosittain miljardeja

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa

Työnjako ja. sosiaali- ja. tehtävän siirrot. terveydenhuollossa Työnjako ja tehtävän siirrot sosiaali- ja terveydenhuollossa Yksityissektorilla työskentelevien bioanalyytikkojen ja laboratoriohoitajien koulutuspäivät 15.-16.4.2016, Tampere Mervi Flinkman, sh, TtT Työvoimapoliittinen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus)

Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) 1 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos THM, esh Marja Renholm Väitöstutkimus: Continuity of patient care in day surgery (Päiväkirurgisen potilaan hoidon jatkuvuus) LEKTIO 6.11.2015

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy

Työkykyä parannetaan yhteistyöllä. Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Työkykyä parannetaan yhteistyöllä Valtioexpo 3.5.2011 Anni Vepsäläinen Toimitusjohtaja Diacor terveyspalvelut Oy Kustannukset ja ansaintalogiikka Relevantteja kysymyksiä: Kuinka paljon yksikköhinnat ovat

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään

Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään Yksityinen sosiaali- ja terveysala toimintaympäristön muutoksessa - missä ollaan, minne mennään HYVÄ -hankeryhmä Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM/HYVÄ Joensuu 23.1.2014 Sisältö Keskeiset muutokset

Lisätiedot

Orton Kumppaniohjelma

Orton Kumppaniohjelma Orton Kumppaniohjelma Kumppaniverkostoa rakentamassa Ortonin kuntoutujia (laitoskuntoutuksessa ja/tai leikkauksessa olleita) ohjataan usein jatkokuntoutukseen paikallisiin, kuntoutujan omalla asuinpaikkakunnalla

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.

Kuntoutus ja soteuudistus. - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3. Kuntoutus ja soteuudistus - kohti vaikuttavampaa ja ihmiskeskeisempää palvelua Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 17.3.2016 17.3.2016 1 Sote -uudistus on toiminnallinen uudistus, jossa keskiössä ihminen ja

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Medivire Työterveyspalvelut Oy Medivire Työterveyspalvelut Oy Terveyttä ja hyvinvointia työhön n ja elämää Medivire Työterveyspalvelut Oy 43 paikkakunnalla yli 50 toimipistettä 3 600 asiakasorganisaatiota Yli 210 000 henkilöasiakasta

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon johtavat kuvantamisen, omahoidon ja johtamisen ratkaisut Suomessa

Terveydenhuollon johtavat kuvantamisen, omahoidon ja johtamisen ratkaisut Suomessa Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Terveydenhuollon johtavat kuvantamisen, omahoidon ja johtamisen ratkaisut Suomessa Timo Koistinen Mawell Oy Terveydenhuollon haasteet 2 Lisääntyvä tarve terveydenhuollon

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA. Suomi ja työtulevaisuus Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA Suomi ja työtulevaisuus 16.3.2016 Työhyvinvointipäällikkö Jaana Alenius & työterveyslääkäri Kaisu Norbäck, Terveystalo Hämeenmaa on yksi 20 S-ryhmän alueosuuskaupasta 2 Hämeenmaalla

Lisätiedot

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle

Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Työntekijän Hoitoturva Työterveyshuoltoa täydentävä turva koko henkilöstölle Onneksi olkoon! Työnantajasi haluaa pitää sinusta hyvää huolta täydentämällä terveyshuoltoasi. Työnantajasi tarjoaa sinulle

Lisätiedot

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa?

Henkilöstö - riski ja voimavara Onko hallittavissa? Tapiolan tehtävänä on tuottaa asiakkailleen etuja sekä Tapiolan näkemys yritystoiminnan riskialueista kestäviä hyvinvoinnin ja menestyksen ratkaisuja. Yksilö Työyhteisö Kansainvälisyys Liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI

HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HOITOTYÖTÄ POTILAAN PARHAAKSI HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli noudattaa magneettisairaalaviitekehystä. 58 mm HUS:n hoitotyön ammatillinen toimintamalli on ensimmäinen kokonaisvaltainen kuvaus

Lisätiedot

Etydi-työkalun kehittäminen ja käyttöönotto. Hoitoprosessit, hoitotiimit, julkisyksityinen yhteistyö

Etydi-työkalun kehittäminen ja käyttöönotto. Hoitoprosessit, hoitotiimit, julkisyksityinen yhteistyö Etydi-työkalun kehittäminen ja käyttöönotto. Kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon laadun parantaminen uuden analysointityökalun avulla. Esimerkkinä tyypin 2 diabetes työterveyshuollossa. Hanke:

Lisätiedot

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta.

PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. parantaa. PARANTAA Kuopion yliopistollinen sairaala, KYS, on yksi Suomen viidestä yliopistosairaalasta. KYS antaa korkeatasoista kliinistä hoitoa, tekee kansainvälisesti arvostettua tutkimusta ja kouluttaa

Lisätiedot

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA

TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA TYÖMOTIVAATIOLLA VAI -HYVINVOINNILLA PAREMPAA TUOTTAVUUTTA Matti Tiusanen Johtaja, hallituksen puheenjohtaja Motiwell tutkimuspalvelut www.motiwell.fi Työntekijät eivät enää sitoudu yrityksiin vaan mielekkääksi

Lisätiedot

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto

Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto TUKEFIN 2 Analysointi-iltapäivä 24.11.2010 Muutoksen haasteet Ismo Kohonen Case: Liikennevirasto Saaristomeren alueen väylänhoito vuosina 2011-2012 Pilottihankkeen yleisesittely Kohde: Saaristomeren alueen

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen palveluprosessi yhteistoiminnan ytimenä

Asiakaslähtöinen palveluprosessi yhteistoiminnan ytimenä Asiakaslähtöinen palveluprosessi yhteistoiminnan ytimenä Päivi Koikkalainen, Äänekosken kaupunki Rohkeita ratkaisuja yhdessä toimien! - osallisuus, kokemusasiantuntijuus ja monialainen integroitu yhteistyö

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä

Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä Erityisasiantuntija Reima Palonen Palveluvalikoimaneuvoston potilaspäivä 17.9.2015 Potilasdirektiivi taustalla Vakuutusjäsenvaltion asiana on määrittää, millaisesta terveydenhuollosta vakuutettu on oikeutettu

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot