Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi"

Transkriptio

1 Turvallinen lääkehoitoprosessi Ennakoiden potilaan parhaaksi Karolina Peltomaa Potilasturvallisuuspäällikkö Vs. Vastuuhenkilö Kehittämispalvelut - yksikkö VSSHP

2 HaiPro

3 HaiPro

4 Potilas sai toiselle potilaalle kuluvan iv- antibiootin. Potilaalla oli sama lääke listalla, mutta isompana annoksena. Lopputuloksena potilas sai siis 1,5h etuajassa lääkkeensä pienempänä annoksena. Potilas, jolle lääke oikeasti kuului sai oman lääkkeen vähän myöhässä. Todella kiireinen lauantai- aamupäivä osastolla. Huomattu, että potilaalla tippumassa 100 ml NaCl-pullo ilman mitään lääkelisäyslappua. Ei tietoa siitä, sisältääkö ko pullo lääkettä vai ei. Pullo vaihdettu uuteen.

5 Kanslian pöydällä käsin tehty lista kyseisen lääkkeen annostelusta ja antoajoista, mutta lääkelistalla ei lääkettä ollut lainkaan tai siis sitä ei oltu lainkaan ohjelmoitu. Lääke unohtunut antaa useamman kerran tai ei ainakaan rasteja ollut paperilistassa joka kohdassa. Potilaille annettu vierustoverin samaan aikaan menevä antibiootti omansa sijasta. Lääkärille soitettu virheen tapahduttua, ei toimenpiteitä ainoastaan toinen potilas vielä oman antibioottinsa väärän lääkkeen perään. Yövuoro, vierekkäisillä paikoilla potilaat, joille menee eri antibiootti samaan kellonaikaan. Kesken antibioottien laimennoksen, toinen potilas vaati hoitajan välittömän huomion, jolloin lääkkeiden laimennos keskeytyi. Ajatuksen katkettua, potilaat saivat toistensa antibiootit.

6 Turvallisuuden edistäminen järjestelmälähtöisesti

7 Lääkehoitoprosessi 1. Aiemman lääkityksen selvittäminen 2. Lääkemääräyksen antaminen 3. Lääkkeen hankkiminen 4. Lääkkeen jakaminen ja käyttökuntoon saattaminen 5. Potilaan tunnistus 6. Lääkkeen antaminen 7. Lääkityksen kirjaaminen 8. Lääkkeen vaikutusten ja mahdollisten haittavaikutusten seuranta 9. Potilaalle annettava lääkeneuvonta (esim. Taam-Ukkonen & Saano 2010, Galley 2010, ACSQHC 2002)

8 Lääkehoitoprosessin turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä Potilaan tausta Lääkeohjeet Viestintä lääketilauksista ja lääkemääräyksistä Lääkkeiden pakkausmerkinnät, pakkaaminen ja nimikkeet Lääkkeiden standardointi, varastointi ja jakelu Lääkkeiden annostelulaitteiden hankinta, käyttö ja valvonta Ympäristötekijät Henkilöstön pätevyys ja koulutus Potilaan lääkeneuvonta Laatu- ja riskienhallinta HUOM! Inhimilliset tekijät ja järjestelmälähtöisyys (Institute for Safe Medication Practices 2002)

9 Lääkehoidon prosessiin liittyvät riskit hoitohenkilökunnan näkökulmasta STM: Turvallinen lääkehoito

10 Turvallinen lääkehoitoprosessi Prosessin vaiheet Prosessiin osallistuva henkilöstö Suojausmekanismit Siermala V. 2012: Turvallinen lääkehoito Vaasan sairaanhoitopiiri

11 Suojausmekanismit lääkehoitoprosessin eri vaiheissa Suojausmekanismi I: Kirjallinen lääkelista (www.laakekortti.fi)

12 Suojausmekanismit Suojausmekanismi II: Tunnistusranneke Tunnistusranneketta käytetään potilaan tunnistamiseen. Noudata organisaation ohjetta potilaan tunnistamisesta sekä rannekkeen käytöstä. Kiireettömässä tilanteessa potilaalle ei pidä tehdä toimenpiteitä tai antaa lääkkeitä ennen kuin ranneke on laitettu. Suojausmekanismi III: Lääketietokannat Suojausmekanismi IV: Merkintä hoitajan tekemästä lääkesiirrosta lääkemääräyksissä (esim. +) Suojausmekanismi V: Toistaminen. Suulliset lääkemääräykset toistetaan jotta voidaan varmistaa että potilas on kuullut ja ymmärtänyt määräyksen oikein

13 Suojausmekanismit Suojausmekanismi VI: Lääkelistojen säännöllinen tulostus - Lääkelistat tulostetaan sovittuna ajankohtana (esim. kerran päivässä, määrättyyn kellonaikaan), jotta lääkitykseen tehdyt päivitykset tulevat toteutettua potilaalle. Suojausmekanismi VII: Lääkevalmisteiden säännöllinen tarkistus Suojausmekanismi VIII: Aseptiikka Suojausmekanismi IX: Lääkemääräysten oikeellisuuden tarkistaminen Suojausmekanismi X: Työrauhan varmistaminen Suojausmekanismi XI: Värilliset lääkelasit

14 Suojausmekanismit Suojausmekanismi XII: Kaksoistarkastus

15 Suojausmekanismit Suojausmekanismi XIV: Potilaan tunnistaminen - Potilaalta kysytään aina nimi ja henkilötunnus ennen lääkkeen antamista Suojausmekanismi XV: Potilaalle annettavien lääkkeiden oikeellisuuden tarkastus Suojausmekanismi XVI: Lääkkeiden kirjaaminen annetuiksi Suojausmekanismi XVII: Potilaan kotiutuksen tarkistuslista

16 Lääkkeenanto potilaalle - tarkistuslista Tunnista Pyydä potilasta kertomaan nimensä ja syntymäaikansa, ja tarkista ne tunnistusrannekkeesta Varmista Varmista että annettava lääkevalmiste, annostus, vahvuus ja antoaika täsmäävät lääkelistan kanssa Tarkista Tarkista että antoreitti ja tapa ovat oikeat Informoi Kerro potilaalle mitä lääkettä olet antamassa 3%A4%C3%A4kehoidon+turvaajina.pdf

17 Vaaratapahtuma lääkehoidossa? Varmista potilaan turvallisuus Lopeta lääkkeen anto jos mahdollista Varmista potilaan vitaalielintoiminnot Informoi lääkäriä ja toimi ohjeiden mukaisesti Kirjaa Informoi potilasta Tee vaaratapahtumailmoitus

18 Lopuksi Selvitä oman yksikkösi turvallinen lääkehoitoprosessi Turvallisuus perustuu inhimillisen virheen hyväksymiseen osana toimintaa Turvallisuus edellyttää yhdenmukaisia käytäntöjä tiimistä ja tilanteesta riippumatta Virheiden hallinta perustuu konkreettisiin ja systemaattisiin toimintatapoihin Turvallisuuden varmistaminen edellyttää moniammatillista sitoutumista

19 Kiitos mielenkiinnostasi!

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE

Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Suonenjoen kaupunki LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA -OHJE PALVELUSETELITUOTTAJILLE Sisällysluettelo 1. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT... 3 1.1 Lääkehoidon vaativuustaso... 3 1.2 Lääkehoidon riskitekijät ja

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALAN LÄÄKITYSPOIKKEAMAT JA NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT

KESKUSSAIRAALAN LÄÄKITYSPOIKKEAMAT JA NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT KESKUSSAIRAALAN LÄÄKITYSPOIKKEAMAT JA NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT Anne Suikkanen Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Terveystieteiden opettajankoulutus

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN LAADUNHALLINNAN JA POTILASTURVALLISUUDEN SUUNNITELMA 1 Sisällys Sisällys... 1 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSPOLITIIKKA... 3 POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys lääkehoidon tiedonhallinnan toimintamalleissa ja välineissä

Asiakaslähtöisyys lääkehoidon tiedonhallinnan toimintamalleissa ja välineissä Asiakaslähtöisyys lääkehoidon tiedonhallinnan toimintamalleissa ja välineissä Terveydenhuollon atk-päivät 2015 Tampere Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Sisältö Hankkeen kuvaus

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä

POTILASTURVALLISUUS HOIDON TURVALLIS UUS. Hoita mis en. Hoitomenetel turvallisuus. Käyttöturvallisuus Poikkeama laitteen käytössä 1 POTILASTURVALLISUUS LAITET URVALLISUUS Laitteiden turvallisuus Toimintahäiriö Laitevika Käyttöturvallisuus laitteen käytössä HOIDON TURVALLIS UUS Hoitomenetel mien turvallisuus Hoidon haittavaikutus

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS

LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS Lääkkeiden annosjakelu 1 (10) LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN PALVELUJEN HANKINTA 1 HANKINNAN KOHTEEN YLEISKUVAUS Hankinnan kohteena ovat Ylä-Savon SOTE ky:n ja Kuopion kaupungin lääkkeiden annosjakelun palvelut.

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015

Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 Potilasturvallisuussuunnitelma v. 2015 0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Potilasturvallisuustyön lähtökohdat... 1 2. Potilasturvallisuustyön johtaminen ja vastuuhenkilöt... 3 3. Potilasturvallisuusstrategian

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Kehittämisyksikkö 20.4.2015 2 (20)

Kehittämisyksikkö 20.4.2015 2 (20) Asiakkuuskertomus 2014 20.4.2015 2 (20) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Sairaanhoitopiirin asiakkuusnäkökulman tavoitteet... 3 3. Asiakkaiden kuuleminen... 4 3.1. Potilaspalaute... 4 3.2. Yksikköjen

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Määräys 5/2011 1 (23) 19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Lääkkeiden toimittaminen Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 57 :n 3 momentti, 57 a, 61 :n 6 momentti ja 65 :n 3 momentti sellaisena kuin 57

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana

Pyhäjoen kunnan opetustoimen. pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon. toteuttaminen koulupäivän aikana Pyhäjoen kunnan opetustoimen pitkäaikaissairaiden oppilaiden lääkehoidon toteuttaminen koulupäivän aikana Hyväksynyt: Raahessa 28.6.2013 Ritva Kanervo Avohoidon ylilääkäri Johdanto Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013

KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 KITTILÄN PÄIVÄHOIDON LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 19.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lupakäytännöt päivähoidossa... 3 2. Lapsen lääkehoidon suunnitelma... 4 2.1 Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat... 4 2.2 Lääkkeiden

Lisätiedot

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011

Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Honkanen Virpi Härkönen Mikko Jylhä Virpi Saranto Kaija (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen päivät 2011 Virpi Honkanen, Mikko Härkönen, Virpi Jylhä, Kaija Saranto (toim.) Potilasturvallisuustutkimuksen

Lisätiedot

Vaaratapahtumien raportointimenettely

Vaaratapahtumien raportointimenettely OPAS Marina Kinnunen Timo Keistinen Kaarin Ruuhilehto Juhani Ojanen Vaaratapahtumien raportointimenettely 4 Asiantuntijat Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Kuntaliitto Ritva Inkinen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa

Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Sairaan lapsen hoito päivähoidossa ja koulussa Johdanto Tämän ohjeistuksen lähtökohtana on luoda yhtenäiset toimintatavat, joiden avulla lapselle saadaan

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET

VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 54 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Virpi Sulosaari, Päivi Erkko & Leena Walta VALMISTUVAN SAIRAANHOITAJAN LÄÄKEHOITO-OSAAMISEN VAATIMUKSET Kohti kansallista konsensusta TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS

SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS SAIRAALAFARMASIA JA KORKEALAATUINEN SYÖVÄNLÄÄKEHOITO SEKÄ TUTKIMUS Syövän lääkehoitoon osallistuvan farmasian ammattilaisen tulee hallita lääkkeiden hankinta, potilasannosten käyttökuntoon saattaminen

Lisätiedot

VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY

VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2010 Ninni Luusua & Maria Lyly VERENSIIRROSSA TAPAHTU- VAT POIKKEAMAT JA NIIDEN EHKÄISY OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

Potilasturvallisuusilmoituksen täyttöohje

Potilasturvallisuusilmoituksen täyttöohje Ilmoittajan ohje 1(12) Potilasturvallisuusilmoituksen täyttöohje Vaaratapahtumat ilmoitetaan sähköisellä ilmoituslomakkeella, josta tiedot kirjautuvat suoraan tietokantaan jatkokäsittelyä varten. Lomakkeen

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ

POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja 2012 Susanna Mannila, Tarja Salminen ja Nina Vuorinen POTILASTURVALLISUUS PÖYTYÄN TERVEYSKESKUKSEN HOITOHENKILÖKUNNAN PEREHDYTYKSESSÄ OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Elina Pietikäinen, Kaarin Ruuhilehto ja Jouko Heikkilä VTT Versio 3.11.2009 2 Sisällys Alkusanat... 4 OSA 1: TAUSTAA... 5

Lisätiedot