~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ ( ~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~ / Kiittäen. lmluneesta. (!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ (-------~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~-------------------------/ Kiittäen. lmluneesta. (!"

Transkriptio

1 ~uom(2n )i?;-"" CJ\ ( ~-j,! N:o 9-0 JOULUKUU 952 I ~ / * Kiittäen lmluneesta 'vuodesta toiyohrnme Sff ID,ä ö (!]JUTUfi ja [,!..' ) }ll te ~_. [ 5 ' 6J[ fff } lf «f ~:(j l n ö;: f n ~u. l.. '"-~... )"... J U Q,-L ~ ~.iii i;:;---t""%'

2 """', ~~_c ShakkifiiffojeJl pois/ii Suomen Keskusshakkiliiuo Suomen Keskusshakkiliiton hallitus on pä~iu~ II.\'.i" ",i.i.' '"I,II'! :" Suomen mestaruudesta viili"""",,,.,",.,,""",,:j, Turnaus pelataan yksikierroksisena yhdessä vähintiiiill :', ",;"';" ",iimässä, jonka voittaja saa nimiinsä Suomen mestaruud"ll ~;"III"'I\'''''" '' naukseen saakka. Palkinnot: I p :-, II p :--, p. li.ooi):, IV p :-, V p :- ja VI p :--. Palkinnotta jäävill(',<';; ns. pisterahaa 200 markkaa pisteeltä. Lisäksi jaetaan kolme kau!l('usjlillkilltoa suuruudeltaan 2.0:-,.0:- ja.0:- markkaa peliä kohden. Suomen Shakkiliit!:o Olavi K a taj i s t 0 uusi shakkimesta:ri. Suomen Shakkiliiton hallitus on pitämässään kokouksessa hyväksynyt Helsingin Shakkiliiton esityksen ja korottanut O. Katajiston mestariluokkaan. Uusi mestari on 36-vuotias, ammatiltaan liikemies, edustaa Helsingin Shakkimiehiä, jossa korottui. luokkaan v Katajiston varsin näkyvästä shakillisesta ansioluettelosta mainittakoon seuraavat tulokset: v. 947 Helsingin Pohjoismaiden Shakkiliiton. luokan, 2-ryhmässä 4. palkinto ja örebroon vastaavassa turnauksessa v. 948 jaettu palkinto, v. 95 Beverwijkin turnauksen v<ll'amesta:'ilnokassa 4. palkinto. Kotimaisten turnausten tuloksista muodostuisi pjtk~i luettelo, joten mainittakoon vain: Helsingin mestaruus vv. 95 j;l J!l!i2,ryhmävoitto Loviisan liittoturnauksessa v. 9, KutsutUl'naukspll :l. Ii. palkinto v. 9, Yhteistllrnauksen 3. palkinto v , )'Helmil<ulIll tuj'll,lliks,'n«ryhmävoitto v Seuransa turnauksissa O. Katajistu 0 k,'vii;i~;i.;il!h '7 alkaen. luokan turnauksessa voittanut yhdeksän kerta~l.i:l k;lhd,".c:l.i ::ij"iltllllut toiseksi. Suomen ShakkiliiUlJ "Jl ;;I,;II''''I\llYiillkin myöntänyt korohuksen mestariluokkaan muiden a!::illid"ll '.llill. ILn liitto turnauksen voiton tai siitä johtuneen jatko-ou"lilll )('';;"";. V. ID3B Kaarle Ojanen sai shakkimestarin arvon voitettllilw\ :;;"'" \'" i)rcbrossa pohjoismaisen mestarin arvon, v. 947 s<liv:ti, (;;< ':,JiI"'lli, liiku Lehtinen ja Ilmari Niemelä sekä v. 948 Soini ",, Ilw::l.ilrill ;J'VIII\: ;a pohjoismaisten. lk:n voittojen johdosta. Turun Shakinysiävi0 30-vuolisjuh l.tlunhiu', II: I.\' Il.iii; lllllodostuvan erittäin lujaksi, sillä ilmoittautulll'id"l j')j!l:il;:':: l:;i,,"i:;. :;(,uraavat. lk:n pelaajat: Olavi Riihimaa (lll'l;i'l/';ill ~;l;i"il"'ll :';Ii:lkkik('rho), D. Lardot (Gamlakarleby Schackldubb),,;" Ili..t;iI" (V";"::IJl :'-:h:td;is"u 'I), Pekka Massinen (Lahden Shakkil<cl'h() j;l \ i l.i" 'l'i rl ;, ' ( :,;; Ii i lii"ll Shakinystävät), Järjestävästä SClIl':t:;L: I:;;,lli::IIIV"i ";,il.li v:illvilllma.. lien pelaajat ja Turun 'I'Ylivii(,l Sh:tkkik"I'I!();:!i K. J\ril';"I;I, J\. J\lin, T. K('l'pPo ja T. Ketonen. Tyr;vii"n Shakkiliitto LiiUokokous. Tyiivii"ll Sh:!I-;\ziliil.'lIl lii.lo!.(iimikutjl.a ou kokouksessaan 20.. pliäwinyt, dj;i liiton ~;ii;il\!.ijtlliiiil'iiirll'll liittokokolls pidetään Helsingissi.i. Kokow;P; i k;i~;j,ii ja ; k;llni~:;i.iasta ilmoitetaan myöhemmin. Liittokokouksen kii"i.(-iiviiksi i.:jrko.i:dut.i~isl'nten esitykset on lähetettävä mennessä Paavo J. Mal'kkolalle os. Helsinki, Helsinginkatu 2 D 0. Suomen mesiaruusiurnaukseen osallistuville maaseudulla asuville liiton mestariluokan pelaajille on liittotoimikunta päättänyt suorittaa 2.000:n markan korvauksen. SUOMllEN r SlHlAKJKlf SUOMEN KESKUSSHAKKILIITON, SUOMEN SHAKKILIITON, TYöVAEN SHAKKILIITON]A SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKO]EN ÄANENKANNATTA]A. Päätoimittaja A L T T S A LOI L A Osoite: ]> A R 0 L A SUOMEN SHAKKI TILAUSHINTA I953 I POSTISIIRTOTILIT P a r ola / vsk. 0:- mk SSh , Saloila SUOMI- FINLAND Ulkomaille 600:- mk I Tilien 05. PAROLA ~ ~ N:o 9--0 Joulukuu 952 Maailman Shakkiliitto Helsingin Shakkiolympialaisten jälkeen suomalaisten shakinharrastajain mielenkiinto on entistä enemmän kohdistunut myös Maailman Shakkiliittoon. Helpottaaksemme lukijan tutustumista ko. liiton historiaan, organisatioon ja toimintaan olemme laatineet tämän kirjoitelman käytettävissä oheiden tietojen mukaisesti. Valittaen täytyy kuitenkin todeta, ettei liitto ole edes jäsenmaittensa shakkilehtien toimituksille lähettänyt mitään tietoja itsestään, joten kirjoitelman aineisto on koottu erilaisista epävirallisista lähteistä. Niiden paikkansapitävyyden on hyväntahtoisesti tarkistanut Maailman Shakkiliiton varapresidentti Ari Ilmakunnas. Viittaamme lisäksi Suomen Shakissa n:o 5-6/947 julkaistuun toimittaja Arnold Hindsin kirjoitelmaan»suomen Shakkiliitto - Maailman Shakkiliitto», jossa selostetaan pääasiassa Maailman Shakkiliiton kansainotteluita ja suomalaisten osallistumista niihin. Federetion Internationale des Echecs (lyhennettynä FIDE = Maailman Shakkiliitto) perustettiin Pariisissa (kaksi vuotta myöhemmin kun Suomen Shakkiliitto, jonka perustamispäivämäärä on ). Pariisin urheilun olympialaisten sihteeri Pierre Vi n c en t sai innokkaana sbakinharrastajana aikaan sen, että Ranskan Shakkiliitto kutsui maailman eri maiden pelaajia kilpailemaan välisenä aikana olympia-aatteen merkeissä. Kutsua noudatti 8 kansakuntaa ja henkilökohtaista kilpailijaa. Suomalaiset A. Tschepurnoff ja E. Malmberg olivat ainoat osan,0tla:iat pohjoismaista. Kilpailujen jälkeen pidettiin suuri shakkikokous, Maailman Shakkiliitto perustettiin ja sen peruskirja allekirjoitettiin. Pen:stajamaat olivat: Argenl:iina, Belgia, Espanja, HoHan:ti, Iso-Britannia, HaEa, Jugoslavia, Kanada, Puola, R.anska, Romania, Suomi, SveiJ:si, Tshek 'koslovakia ja Unkari. 'Liiton presidentiksi valittiin hollantilainen tri A. Rue b, joka innokkaasti ryhtyi luomaan järjestöä ja kehittämään sen toimintaa. Helppoa tämä ei ollut. Kongresien päätökset tehosivat huonosti jäykkäniskaisiin suurmestareihin ja jäsenmäärä nousi hitaasti, Sensijaan kansain shakkikisojen sarja piirtyi shakin historiaan kauniina: Lontoo 927, Haag 928, Hampuri 930, Praha 93, Folkestone 933, Varsova 935, Tukholma 937 ja Buenos Aires 939. Huomattava osuus shakkikisojen kansainväliseen suosioon on ollut Hamilton-Russel kiertopalkinnolla, jonka Sir. F. G. Hamilton-Hussel lahjoitti v. 927 kilpailtavaksi kansainvälisissä joukkuekilpailuissa (Kilpailusäännöt julkaistu Suomen Shakissa n:o 5/952 sivulla 26.). Lady Margaret Hamilton-Russel lahjoitti vastaavasti kiertopalkinnon naisten henkilökohtaiseen kilpailuun. Molemmista kilpailuista kirjoitelman loppuosassa lyhyt yhteenveto. Toisen maailmansodan kynnyksellä Buenos Airesissa v. 939 pidetyssä FIDE:n kongressissa tri Rueb yllättävästi syrjäytettiin, sillä liiton presi-

3 228 SUOMEN SHAKKI dentiksi.y;;:litt.~~?.l\~ge!ltiin.an Shakkiliiton puhl'l'ii,itllliaj:l, \'.. de ~u.:o. Ta.ta paatosta ei kmt.enkaan milloinkaan kiiy.;, II ",',::::;, II>il'lIldtu, silla. maa~l~ansodan syttyminen keskeytti FIDE:n toin,",,,,,,,.,,,i,ii"aan,\~~~ikausik~l. V.;;nha.n F~p'~:n aikakauden voidaankin kal.::"" ji.j;,ii\'iipen tahan.merkltysta va~lle Jaaneeseen välikohtaukseen. Kuusi VII"II:, ",yöhemmm alkanut UUSI FIDE edusti jo uutta aikakautta. ' ~ot~vuosie~ aiheuttama kansainvälinen toimettomuus shakkiri.: Iilla Ila koitm loppujen lopuksi. FIDE:n hyödyksi. Kun tri Rueb vuodell I!)45 lopulla ryhtyi toimenpiteisiin liiton toiminnan uudelleen aloittamiseksi I:än sai niin myönteistä vastakaikua, että FIDE:stä tuotapikaa nousi todel~ linen :t"aailman Shak.~i~~itto. Myös ~euvostoliitto - maailman johtavin shakklmaa - Joka tahan saakka 0 pysytellyt FIDE:n toiminnan ulko ~~o.~ella, liit~yi ny:~ mukaan. Liiton jäsenmäärä nousi nousemistaan ja on talla ~~t~ella enr.tatys~uvussa 52. Toiminta maailman shakkiolojen uudelleen JanestelemIseksI on synnyttänyt mm. onnistuneen järjestelmän maailmanmestaruuskilpailuista. Shakkikisojen, joita muuten nykyisin on ryhdytty kutsumaan shakkiolympialaisiksi" sarjaan on noussut lisää kaksi kaunista lukua: Dubrovnik 9 ja Helsinki 952..}'IDE:n 25-vuotisjuhlakokouksessa Pariisissa v. 949 tri Rueb pyynnöstaan vapautettiin presidentin tehtävistä ja kiitokseksi neljännesvuosisadan kestäneestä toiminnasta liiton hyväksi hänet valittiin FIDE:n ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Liiton johtajaksi valittiin ruotsalainen asianajaja Folke R 0 g a r d, joka edelleen toimii FIDE:n presidenttinä. ~äydellisen kuvan nykyisestä organisatiosta antaa silmäys FIDE:n hallituksen kokoonpanoon ja hallintoalueiden jäsenluetteloihin. FID~:n hallitus: p~esidentti F. Rogard (Ruotsi), sihteeri tri Hugo Björk (RUOtSI), r~hastonholta.ja prof. Hugo Meyer (Sveitsi); varapresidentit:. alue JohtaJa M<ll'cl~ Herman (Ranska), 2. alue suurmestari V. Ragosin (Neuvostoliitto), :. :t lu(' johtaja A. Ilmakunnas (Suomi), 4. alue johtaja Paul G. Giers (USA), 5. alllt' johtaja Bernard Freedman (Kanada) 6. alue tri Acosta Silva (Kl'ski-!\n\('l'ikka), 7. alue Carlos Laurens (Argentiina), 8. alue J. L. Beale. (Austl'aalia); ll. jiisenet: tri D. Hajek (Sveitsi), G. S. A. Wheacroft Ja B. H. Wood minl~laflt.i), kreivi G. C. dal Verme (Italia), tri JosePl:. Louma (Tshekkoslovakia), M. Bo.vinnik ja rouva L. Rudenko (Neu VOStOlllttO). FID~:n jäs7.nval~ioi:. hallin.ioalue: (\ hall ia, Belgia, Bulgaria, Egypti, Espanja, Etela-Afnkka, HollantI, Irlanti. SI':\(' bo-britannia Italia Itä Saksa, Itävalta, Jugoslavia, Kreikk~, L~xcrnhl/I'g, Liinsi-Sak~a. Portugal Puola, Ranska, Romania, Skotlanti, Sveitsi, Tshekkoslovakia 'ja Unkari: Yhteensä hallinioalue: Neuvostoliitto. 3. hallintoalue: Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. 4. hallinioalue: USA. 5. hallinioalue: Kanada. 6. hallintoalue: Barbados, Columbia Costa Riea Equador Guatemala Kuuba, Meksikko, Salvador, Porto Ricb ja Venezueia. Yhteen~ä 0. ' 7. hallinioalue: Argentiina, Bolivia, Brasilia Chile Paraguay Peru ja Uruguay. Yhteensä 7. ",. 8. halliioalue: Austraalia ja Uusi-Seelanti. FIDE:n kongressit~ T?i!llinnan tärkeimpinä hallinnollisina tapahtumina ovat olleet kongressit, JOlta vv pidettiin ~iiänniill js(~sti kerran v~ode~sa. Samoin on t;;pahtunut vuodesta 946 alkaen, ollen kongressien pltopaikb:~:.7. kong~~~si v Winterthur, 947 Haag, IH4B Saltsjöbaden, 949..?arll~l,.~~ K~openhamma, 95 Vencisia ja 2:. k()nl~)'cssi juuri äskettam SaltsJobademsssa Ruotsissa. FIDE:n kansain shakkikisat: Lontoo 927: m::\twu:l j ia 6 maasta mitalijoukkueet Unkari 40 pist,. Tanska ::3 /2, Englanti :{(; %. Suomen ~dus!ajat A. Tschepurnoff, E. Heilimo, B. Rasmuswn ja J. Terho saavuttivat ]aetun 4,-5. tilan 2 fz pisteen tuloksella. SUOMEN SHAKKI Haag 928: osanottajia 7, mitalijoukkueet Unkari 44, USA 39 %, Puola 37. Suomesta ei ollut edustusta. Hampuri 930: osanottajia 8, mitalijoukkueet Puola 48/2, Unkari 47, Saksa 44 Vz. Suomen edustajat. Rahm, B. Rasmusson, Th. Gauffin ja H. Larsen saavuttivat 7. tilan 8 pisteellä. Praha 93: osanottajia 9, mitalijoukkueet USA 48, Puola 47, Tshekkoslovakia 46 %. Suomalaiset eivät osallistuneet. Folkesfone 933: osanottajia 7, mitalijoukkueet USA 39 Tshekkoslo vakia 37 /2, Puola, Ruotsi ja Unkari 34. Suomalaiset eivät' osallistuneet. Varsova 935: osanottajia 20, mitalijoukkueet USA 54, Ruotsi 52 %, Puola 52. Suomen edustajat E. Böök, B. Rasmusson,. Solin, R. Krogius ja T. Salo valtasivat 3. tilan 35 pisteen tuloksella. Tukholma 937: osanottajia 9, mitalijoukkueet USA 5%, Unkari 48%, Puola ja Argentiina 47. Meikäläiset E. Böök, K. Ojanen, T. Salo,. Solin ja Th. Gauffin ottivat nimiinsä tilan 34 pisteen tuloksella. Bue.nos Aires 939: osanottajia 27" mitalijoukkueet Saksa 36, Puola 35%, RUOtSI 33. Suomella ei ollut osanottoa. Dubrovnik 9: osanottajia 6, mitalijoukkueet Jugoslavia 45/2, Argentiina 43%, Länsi-Saksa 40%. Suomi (E. Böök, K. Ojanen, R. Niemi,. Niemelä, S. Helle ja H. Heikinheimo) oli 28 pisteellä 0. eli paras pohjois maista. Helsinki 952: osanottajia 25, mitalijoukkueet Neuvostoliitto 2 Argentiina 9 Vz, Jugoslavia 9. Kts. Suomen Shakki n:o 6-7/952. ' Maailmanmestari A. Aljechinin kuoltua Lissabonissa jäi maailmanmestaruuden järjestäminen FIDE:n toimeksi. Luotiin kokonaan uusi järjestelmä, jonka mukaan loppuottelu MM. arvonimestä kilpaillaan joka kolmas vuosi. Neuvostoliittolaisen M. Botvinnikin voitettua maailmanmestaruuden v. 948 ja puolustauduttuaan voitollisesti haasteottelussa v. 95 hän seuraavan kerran kohtaa haastajansa v Naisten maailmanmestaruuden varhaisempi historiikki piirtyy edellä jo mainitun Lady Margaret Hamilton-Russel kierto palkinnon yhteyteen. Vuosina pelatut seitsemän turnausta tästä kiertopalkinnosta päättyivät kaikki englantilaisen Vera Menchik-Stevensonin voittoon. - (Maailmanmestaritar Vera M.-S. oli syntynyt 906 Venäjällä tshekkoslovakialaisista vanhemmista, muutti v. 97 Englantiin, jossa loistelias shakkiura alkoi v. 926, sai surmansa v. 944 pommituksessa.) Vuodesta 9 alkaen naisten maailmanmestaruus pelataan myös FIDE:n kilpailujärjestelmän mukaisesti. Tällöin Moskovassa pelatun turnauksen ja MM. tittelin voittajaksi selviytyi neuvostoliittolainen rouva Ludmila R u den k o. Ensimmäinen naisten MM-ehdokasturnaus on vast'ikään päättynyt Moskovassa. Yhteenvetona edelläolevasta toteamme, että Maailman Shakkiliitto - täyttäessään vajaan parin vuoden kuluttua kolmannen vuosikymmenensä _ voi viitata varsin tulosrikkaaseen toimintaan. Epäilemättä esim. asioiden hoitamisen keskittämisellä on ollut mitä suurimerkityksellisin kantavuutensa. FIDE:n toiminnan kehittyminen nykyiselleen on vaatinut huomattavan pitkän ajanjakson, se myönnettäköön, mutta jos nimenomaan huomioimme sodanjälkeisen uuden FIDKn nopean kehittymisen voinemme olla yhtä mieltä siitä, että nykyisellään Maailman Shakkiliitto 'vastaa kansainvälisten shakkipiirien toivomuksia ainakin kilpailu toiminnan ja hallinnollisen puolen asioihin nähden. Sensijaan tiedoituspalvelun FIDE lienee ~äydellisesti laimi~lyönyt (ainakin Suomen Shakki ei ole siitä päässyt osalliseksi). Tulosten Ja pelien saanti FIDE:n alaisista kilpailuista, samoin kuin selostukset FIDE:n kongressien päätöksistä ja hallituksen toimenpiteistä olisivat jäsenmaiden virallisille shakkilehdille varsin vähän vaivaa ja kustannuksia vaativa, mutta suurimerkityksellinen toimenpide, johon FIDE:n toivomme ensitilassa kiinnittävän huomionsa. A t t i Salo i a.

4 230 SUOMEN SHAKKI SHAKKIOL YMPIALAISTEN HENKILöKOHT AISJ:T TIJ I,OK :,I:T Helsingin shakkiolympialaisten henkilökohtaisten pe i II Ii \ d,' II L,,;I, "minen ja esittäminen on alku- ja loppukilpailusta johtuen sikiill I<>IIIIIIII,kalnen juttu että valinnan varalla on useita laskemistapoja. U S\', II Ii komaiset shakkilehdet eivät ole lainkaan esittäneet näitä tietoja,: l' \- tamat jotka ovat tulostilastoja julkaisseet, ovat jokainen tel! '\' ::en omall~ tavallaan. Parhaimman hyödyn tarjoaisi tilasto, jossa esiinlyi::i :;('kä alku- että loppukilpailun tiedot ensin er~kseen ja lopuksi vielä.yhdi,':ldtyinä. Alempana esitetyt tiedot ovat AulIs Luu mln laskemat Ja Itlll('! jäljessä olevat numerot merkitsevät a) loppukilpailun pistemäärä/pelattujen pelien luku ja loppukilpailun tulosprosentti, b) alku- ja 0ppukilpailu! yhteinen tilanne: voittoja, häviö itä, tasapelej~, pelejä yhteensä, pis~eitä kaikkiaan ja viimeisenä lopullinen prosentuaalmen tulos. Luettelo OSOIttaa.samalla paremmuusjärjestyksen kullakin pöydällä.. pöytä: ) M. Najdorf, Argentiina.... 2) G. Ståhlberg, Ruotsi.... 3) L. Szabo, Unkari.... 4) S. Reshevsky, USA.... 5) E. German, Brasilia.... 6) S. Gligoric, Jugoslavia.... 7) M. Czerniak, Israel.... 8) M. Filip, Tshekkoslovakia.... 9) J. Enevoldsen, Tanska.... 0) P. Keres" Neuvostoliitto.... ) G. Porreca, Italia.... 2) E. Böök, Suomi.... 3) H. Grob, Sveitsi.... 4) van Scheltinga, Hollanti.... 5) J. Lokvenc, Itävalta.... 6) H. Golombek, Englanti.... 7) A. Tarnowski, Puola.... 8) R. Teschner, Länsi-Saksa.... 9) M. Aleman, Kuuba ) G. Koch, Itä-Saksa.... 2) G. Gaitanaros, Kreikka ) G. Lorson, Saar ) E. Gilfer, Islanti ) A. Vest~l, Norja ) C. Doerner, Luxemburg.... 4;2/8 5/7 5/8 4%/7 4%/5 4%/8 4/8 3/7 3%/7 3%/7 5/8 %/7 3%/6 4Y2/7 3%/7 3%/7 4/8 2/7 2/5 3/8 4/5 2/5 %/2 /4 %/6 56,3 7,4 67,5 64, ,3 42,9 62,5 2,4 58,3 64,3 28, , ,3 2. pöytä: ) V. Smyslov, Neuvostoliitto.. 5%/7 78,6 2) L. Schmid, Länsi-Saksa... 3ljz/6 58,3 3) B. Rabar, Jugoslavia... 3%/6 58,3 4) J. Penrose, Englanti /6 5) O. Benkner, Saar... 4%/6 75 6) J. Bolbochan, Argentiina... 5%/8 63,8 7) M. Oren, Israel... 4/6 6H,7 8) J. Mendes., Brasilia... 2/;~ fifi,7 9) L. Pachman, Tshekkoslovakia 4 MB 5(;,:) 0) W. Pietzsch, Itä-Saksa... fi/b 62,5 ) L. Prins, Hollanti /4 2) G. Stoltz, Ruotsi... 2 V2/6 4,7 3) G. Barcza, Unkari... 3/8 37,5 4) L. Evans, USA... 2/7 28,6 5) V. Nestler, Italia... 2%/7 35,7 6) F. Olafsson, Islanti... 3%/6 58,3 + pel o pis 2% 0 0% 9% 7% 9% 9 8 8% 6Y2 7% 7 6% 6 6 5)'2 6 5% 4% 5% % pl'o 78, 76, , 68,2 63, , 56,7 54,2 5, :8 42,8 42,3 40,9 36,7 36,4 30, , % 80, , :) g I/, (ig,4 G 2 (i /.!) 64,3 4 ()!O! I!I 64,3 (i.! : I:l 7 A, 57,6 :~!i II 4% 56,3 :l '.!O!:) 3 54,3 5 ; (i ,3 :l :{ II 0 5 : : :) ' 7 4 6% 46,4 :l % 46,4 : /., 46,4 : ,2 4 f i 7) C. Poulsen, Tanska.... 8) K. Ojanen, Suomi.... 9) C. Tsiknopoulos, Kreikka ) K. Poschauko, Itävalta 2) P. Miiller, Sveitsi ) E. Myhre, Norja ) F. Planas, Kuuba ) P. Levy, Luxemburg ) A. Pytlakowski, Puola.... SUOMEN SHAKKI 3%/6 53,3 2/7 28,6 3f2/6 58,3 4/7 57, 2%/6 4,7 2%/6 4.,7 0/4 0/4 %/3 6,7 3. pöytä: ) D. Bronstein, Neuvostoliitto 3/5 60 2) J. H. Donner, Hollanti... 5/7 7,4 3) R. Byrne, USA... 6%/8 8,3 4) J. Szily, Unkari /8 62,5 5) E. Lundin, Ruotsi... 3/7 42,9 6) P. Nielsen, Tanska... 4/7 57, 7) J. Mangini, Brasilia... 3/3 00 8) E. Eliskases, Argentiina /4 9) J. Gonzalez, Kuuba... 5/8. 62,5 0) J. Porath, Israel... 4/7 57, ) O. Kaila, Suomi... 3f2/7 2) J. Sajtar, Tshekkoslovakia.. 4/8 3) A. Beni, Itävalta... 2/6 33,3 4) P. Trifunovic, Jugoslavia... 5/3 62,5 5) H. Platz, Itä-Saksa... 2ljz/8 3,3 6) P. S. Milner-Barry, Englanti 3/7 42,9 7) K. Platel', Puola... 3ljz/7 8) G. Pfeiffer, Länsi-Saksa... /5 20 9) F. Morel, Sveitsi... 4/6 66,7 20) L. Johnsen, Islanti... lljz/4 37,5 2) E. Weichselbaumer, Saar... 2/ ) F. Mastichiadis, Kreikka... 2ljz/6 23) O. B. Morcken, Norja... ]/2/4 37,5 24) F. Scafarelli, Italia... /3 2,5 25) C. Lambert, Luxemburg... 2/6 8,3 4. pöytä: ) C. Kottnauer, Tshekkoslov... 6/8 75 2) E. Geller, Neuvostoliitto... 5/8 62,5 3) B. Sliwa, Puola /6 66,7 4) H. Pilnik, Argentiina... 4f2/8 56,3 6) Aloni, Israel... 4ljz/6 75 6) N. Cortlever, Hollanti... 5ljz/7 78,6 7) K. Miiller, Itä-Saksa... 6/8 75 8) V. Pirc, Jugoslavia ljz/5 9) E. Rojahn, Norja... 4/5 80 0) T. Florian, Unkari... 2/6 33,3 ) E. Cobo, Kuuba... 4/7 57, 2) G. Sigurdsson, Islanti... 3%/6 58,3 3) F. Carvalho, Brasilia... 3/4 75 4) A. Bisguier, USA /8 37,5 5) E. Pedersen, Tanska... 3ljz/7 6) L. Barden, Eenglanti... 3/6 7) Kr. Sköld, Ruotsi... 0/5 8) T. Salo, Suomi... /5 20 9) H. Heinicke, Länsi-Saksa... %/5 0 20) U. Cala, Italia... 2/6 33,3 2) F. Jost, Saar... 2/6 33, ljz o 0 ljz 067ljz ' % % % % 2 5% % % % % ljz % Y f f % % % % ljz ljz % ,8 42, ,6 33,3 25 8,2 4, , ,3 6,5 6,5 6, 60 59,3 67, 54,5 54,3 53,8 53,8 45,8 45, 40 37,5 36,4 33,3 3, 25 2,5 0,4 83, ,9 65 6, ,5 54,2 53,5 46,7 46,4 40, ,9 35 3,8 30,8

5 i I I 232 SUOMEN SHAKKI 22) F. Auer, Itävalta ) P. Kremer, Luxemburg ) J. Anagnostou, Kreikka ) P. Pachman, Sveitsi..... varamies: ) I. Boleslavski, Neuvostoliitto 2) H. Rossetto, Argentiina.... 3) D. N. Home, Englanti..,... 4). Johansson, Ruotsi.,... " 5) E. A. Mandelbaum, Islanti.. 6) W. Lange, Länsi-Saksa...,. 7) R. Ortega, Kuuba.,.... 8) A. Fred, Suomi...,.... 9) E. Bhend, Sveitsi...,.... 0) G. Brimavera, Italia..,.... ) H. Enevoldsen, Tanska.... %/5 30 0/4 4/5 3/4 2/4 2/4 3/5 /2/5 4/8 2/5 3/6 2%/7 /2/ ,7 30. " fi 2 7 :!) :',", 27,8 () II () :l Ii II" : I ~ H7, BO 3 9 5% Ii, 3 8 4% 5fi, % 56, % 45, % , , Seuraavilta. varamiehiltä luettelemme vain lopputulokset (luvut merkitsevät: voittoja, häviöitä, tasapelejä, pisteitä): R. Barbier (Luxemburg) 0/6/0/0" O. Cruz (Brasilia) 3/3//3%, A. Fuderer (Jugoslavia) 2/0/~/3%, S. Gislason (Islanti) 2/2/2/3, F. Jacob (Saar) 2/2/0/2,.G. Koltanowskl (USA) 0/0/2/, H. Kramer (Hollanti) /4/3/2%, Litmanowlcz (Puola) 0/3//%,.K. Palda (Itävalta» 0/3/2/, J. Pogats (Unkari) 3/0/0/3, y. E. Ramm (NorJa) 0/3/0/0, T. Sakellaropoulos (Kreikka) /3/::/22, F. Zlta (TshekkoslovakIa) /0/2/2. 2. varamies: ) L. Rellstab, Länsi-Saksa... 2/4 5 :l D (i /2 72,2,. 2) I. Grynfeld, Puola /7 57,,) I ) E. M. Madsen, Norja /5 80 :-; 2 I g :-;Ih 68,8 4) F. Vasconcellos, Brasilia... 3%/5 70 :3 4 :llh 43,9 " 5) G. Arnlaugsson, Islanti.... 2/3 66, (i Ij, 66,7 Seuraavina lueteltavilta numerot merkitsevät: voittoja/hiiviiii.ii/tasapelejä/pisteitä ja merkitsevät, kuten edellä. vara~iesten kohdalla sekii alkuettä loppukilpailuissa saavutettuja yhteistuloksla. J. T. BaI'end\'(~gL (Hollanti 2//2/3, H. Berliner (USA) 0/0//%, G. ~anielson (Ruotsi) /2/2/2, D. Hooper (Englanti) /3/3/2%, J. Keller (Itavalta) 2/3/2/3, A. A. Koto? (Neuvostoliitto) /0/2/2, B. Milic (Jugoslavia) 3/0/2/4,. Molnar (Unkan) /2/0/,. Niemelä (Suomi) 0/2/0/0, F. Pithart (Tshekkoslovakia) 2/0/0/2, A. Zografakis (Kreikka) 0/3/4/2. Shakkimesiareiden ikä Nimenomaan Neuvostoliiton nuorten huippupelaajien ansiosta suurmestareiden keski-ikä on jatkuvasti pienenemään päin. Sen sijaan esim. Helsingin shakkiolympialaisissa, joissa niin nestor kuin kuopuskin löytyivät Islannin joukkueesta (G i f e r 60 ja Ola f s s 0 n 7 vuotta), Suomen koko vakinainen joukkue oli edustamassa maataan jo Miinchenissä v. 936 ja Ruotsin tunnettu Varsovan v. 935 kvartetti S t ~i h b e r g, S t () t z, L u n d i n ja Dan i e s 0 n oli kokonaisuudessaan mukana. Omalta osaltamme sellaiset nuoret kuin H. Koskinen, B. Nyren ja kumppanit piankin «parantanevat«tilannetta. Aiheen tähän katkelmaan on antanut Helsingin shakkiolympialaisten toisen lääkärin tri Harry HeI m i sen laatima tilasto kisojen osanottajien iästä. Se on kaikessa lyhykäisyydessään seuraava: alle 20-vuotiaita oli 4 % 2-30-vuotiaita 24 %, 3-40-vuotiaita 33 %, 4--vuotiaita 30 % ja 5~60-vuotiaita 9 %. Kysymykseen on syytä sopivassa yhteydessä kiinnittää laajemminkin huomiota. SUOMEN SHAKKI 233 Timo S a r vei a : SHAKKIOL YMPIALAISTEMME AVAUSTILASTOA Odotellessamme olympialaistemme teoreettista tilinpäätöstä, kaikki kisojen pelit analysoituna sisältävää kirjaa, lienee kiintoisaa ennakkoon katsella, minkätapaisia muotivirtauksia avausteorian alalla nykyään liikkuu. Allaoleva taulukko antanee siitä jonkinlaisen käsityksen. Siinä on esitetty, montako kertaa kutakin avausta on pelattu, kuinka voitot jakautuvat valkean ja mustan kesken sekä lopuksi valkean saavuttama tulos prosentteina. Taulukon alla on vielä ilmoitettu, kutka pelaajat ovat silmiinpistävimmin vaikuttaneet siihen suuntaan, että po. avausta on esiintynyt niinkin runsaasti. - Kaikkiaan pelattiin 740 peliä, joista valkea voitti 275, tasapelejä tuli 254 ja musta voitti 2, joten valkean saaliiksi tuli 54,3 %. Numerot merkitsevät: pelejä yhteensä, valkean voittoja, tasapelejä, mustan voittoja, valkean tulos prosentteina. A. Avopelit. e4 e5... '.., fi,2 Neliratsupeli, skotlantilainen..,,..., ,2 Neliratsupeli, muut )..., ,6 Italialainen... ' o o 0,0 Skotlantilainen...,...,,'... 2 o 75,0 Espanjalainen 3. - f5...,..., , Rf6...,..., , Lc5..., , a6 4. Lxc6 dxc ,0 4. La4 dfi 5. Lxc6+ bxc6 6. d4 ffi fi,7 4. La4 dfi '..,., Rffi 5. d3...,..., :0 5. d4 exd4...,..., , ,...,., fi 2 2 2, Lc5...,'..,... ' fi Le ,.. ".,...,... fi :0 6. De2 b5 7. Lb3 2 ) ,9 fi. Tel b5 7. Lb3 d6 8. c ,0 9. h3 Ra5 0. Lc2 c5. d4 Dc7 2. Rbd , , d6 8. c3 Ra5 9. Lc2 c5 0. d4 Dc ,5 ~Y~h~te~e~n~s~ä--fi7fi~~24~~2~7--~~5---5~7~,0 Venäläinen...,.. "..., ,0 Philidor... '...,,.,.,...,.... Wieniläinen...,... '...,.,." fi ,7 2,7 Kuningasgambiitti... ' ,3 Lähettipeli...,... '.', ,0 B. Puoliavopelit. e4, ei e5...,..., Caro- Kann e4 cfi 2. Rc3 d5 3. Rf3.., ,0 2. d4 d5 3. exd5 cxd5..., 0 0,0 3. Rc3 de4: 4. Re4: fi,7 Yhteensä'-c:cc-) --C'-c ,.,-----,----=7"'0'--=c,8 Ranskalainen. e4 e fi 2 3 4,7. e4 e6 2. d4 d ,0 3. Rd ,0 3. Rd2 c5 4. exd , Lb4..., ,0 3. Rc3 Rf6 4. e5 Rfd7 4 ) , 2 2,0 4. Lg5... ='y='h'--'-t'-' -''-'=,:--c3--,-35---'-~4_~0~_-'-'--_~-40~,'30 eensa u

6 ( 234 SUOMEN SHAKKI Skandinavinen Aljeehin Pire,. e4 d6 2. d4 Rf6 3. Re 3 g6 8 7 (i Sisilialainen. e4 e5 2. d2, b3, e Re f Re Re3 Re6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5 ) Rf3 a Rf3 e6 3. d4 exd Rf3 Re d4 exd4 4. Rxd4 g Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6.., Rf3 d6 3. e Lb5+... '" d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. f3 G) Re Re3 a f g Re3 Re6 6 f Lg Le2 e Le2 e Re3 g6 6. Le2 Lg Yhteensä C. Suljetut pelif. d4 d Kuningatarsotilaspelit,. d4 d Kuningatar gam biitti, vastaanotettu 7) slaavilainen 8) d4 d5 2. e4 e6 3. Re3 e Re3 Rf6 4. Rf3 e6 5. e3 Rbd7 6. Ld De exd5 exd5 Lg5 Le Rf3 e Lg5 Le e3 Rbd7 6. Rf Tel e kataionialainen muita... '" D. Intialainen puolustus. d4 Rf Griinfeltin puolustus. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 d5 3 ;) Vanhaintialainen. d4 Rf6 2. e4 d6 3. Re3 e5!l)... Bogointialainen d4 Rf6 2. e4 e6 3. Rf3 Lb4-I- Fajarowiczin gambiitti!) 2 3. d4 Rf6 2. c4 e5 3. dxe5 Re4... :{ 0 2 N imzoin tialainen. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Re3 Lb4 4. Rf Dc Dc2 c e ,0 0,0 :J 55, ,0 o :0 64,3 75,0 o 75,0 4 0,0 2 56,3 o 66,7 3 55,6,0 66,7 2 4,7 3,0 2 6, 64,3,0 2 58,0 66,7 3 4,7 3 33, ,4 29 6,7 3 57,7 7 38,9 77,8 2 57, 4 70,8 o 00,0 72,2 2 64,3 o 77,8 o 90,0 o 70,0 o 85,0 9 40, ,9!) 40,9 2 77,8 o 70,0 33,3 4 42,9 66,7 5 2,4 2 75,5 ". SUOMEN SHAKKI e3 c ,6 4. a3 Lxc3+ 5. bxc ,0 Yhteensä ,0 Kuningasintialainen. d4 Rf6 2. e4 g6 3. f3 0) ,0 3. g6 Lg ,2 3. Rc3 Lg7 4. e4 d Rf :6 muita ,0 Yhteensä ,2 Kuningatarintialainen. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 b ,2 2. Rf3 b muita...:...:....:..:,:'.c.:..:...:..-'-.._.:.7_---=4=-----==--_2=------=-6.:::4'-=,3 Yhteensä ,4 Intialainen. d4 Rf6 2. c4 c ,0 E. Muita avauksia Hollantilainen d4 f5 2. c4 e g3 ) Benoni. d4 e5 n) f4 l3) Englantilainen. c4 e5 2. Rc3 4) Muita. c4 avauksia,,) Rf3 c5 2. g Rf3 Rf6 2. g3 d g3 b6 3. Lg2 Lb g3 g6 3. Lg2 Lg b3 g6 3. Lb _ 2 5 Selitykset numeroiden osoittamiin kohtiin: ) Grob pelasi valkeilla 4 italialaista neliratsupeliä. 2) Tsiknopoulos pelasi näistä valkeilla 3. :l) Golombek pelasi näistä mustilla 4. -) J. Enevoldsen pelasi näistä valkeilla 4. G) Sigurdson pelasi näistä valkeilla 3. G) Horne pelasi näistä valkeilla 3. 7) Lundin pelasi näistä mustilla 3. 8) H. Enevo:dsen pelasi näistä mustilla 3. 9) Fred ja Grynfeld pelasivat mustilla kumpikin 3. 0) Gilfer pelasi näistä 4 valkeilla. ) Ojanen pelasi näistä mustilla 4, Bhend 3. 2) Schmid pelasi näistä mustilla 3. a) Pirc pelasi näistä valkeilla 3. 4) Golombek pelasi näistä valkeilla 3..,,) Lorson pelasi näistä valkeilla 4. Kansainväliset mestarit 3,0 2 6,7 5 59,4 o 75,0 2 40,0 3 45,6 6,0 2 37,5 4 33,3,0 65,6,0 4 40,9 Edellisessä numerossa julkaistujen kansainvälisten mestareiden luettelosta on tapahtuneen sekaannuksen vuoksi jääneet pois: Skotlanti: W. A. Fairhurst. Unkari: Lajos Asztalos ( ), Gedeon Barcza ( ), Benkö, Tiber Florian ( ), Gereben, Nagy, Jozsef Szily ( ), ja Vajda. Naisten kansainvälisen mestarin luettelo julkaistaan n:ossa /953.

7 236 SUOMEN SHAKKI ISLANNIN EDUSTAJAT HELSINGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Helsingin shakkiolympialaisten. kierroksen peliaika lähenteli I()ppuaan. Pelinsä päättäneitä pelaajia parveili salissa ja e~eisa~lan tulosbllj Ill.ie~. lähistöllä. Jokaisen kasvoilla havaitsi selvästi uteliaan Ilmeen Ja sama patee varmasti myös itseeni nähden. Touhuttuani päivän kisalehden toimittamisen ja painattamisen järjestelyissä, olin nyt saanut tilaisuuden alkukierros.: vaikutelmien keräämiseen. Ilmeisesti siis olin sen näköinen, että yhdella silmäyksellä olisi pitänyt nähdä koko päivän tapahtumat. Yleishuomiona olin jo avajaispäivänä pannut merkille sen, että pelaajavi.eraid.en)?uko~ta saatoin ulkonäöltään tuntea runsaan kolmanneksen shakkllehdlssa JulkaIstujen kuvien perusteella. Myöhemmin sain tunnustaa itseni hy.':'in huonoksi oppilaaksi tuntemisen taidossa, sillä kisojen loppuun mennessa en OPPll;:Ut tuntemaan läheskään kaikkia vieraitamme. Tämä osa heistä oli mielestam niin toistensa näköisiä, ettei heitä oppinut eroittamaan toi:,~staan... Yksi ainoa silmäys pelisaliin riitti osoittamaan suosikkijoukkueiden SIjainnin, sillä koko III. ryhmän sivusta oli k!ltsojia täy~nä aiv~n t~!lgokseen asti ja päinvastaisella puolella niitä oli vam m:l-utamla. J.Y:Iem!l sns. ry:hmän sivustalle ja täällä pelaavien joukkueiden Joukosta 0ytYl monta ~lelenkiintoista tuttavuutta. Erikoisesti Islanti pohjoismaisen viisikon nuonmpana ja vähimmän tunnettuna oli oikein ennakolta muistiooni merkitty tutustumiskohde ja tästä se alkoi. Silmäillessäni peliensä ääressä istuvaa Islannin jouj:k~.etta jou?:uin.<;tj<;t.ttelemaan syytä siihen, miksi me täällä Suomessa h.edamme mm vah<;tn islantilaisten shakkielämästä. Kysymys jäi ainakin slllom vastausta vaille mutta ansaitsee tulla vastatuksi myöhemmin. 'Sattuma oli tuonut minut kisojemme ensimmäisen pelin syntymäpaikalle (kts. X shakkiolympialaiset n:o, sivu 4). Peli E. Gilfer (Islanti) -- G. Lorson (Saar) tuli nimittäin kisalehdessä ensimmäiseksi. Se tosin keskeytyi kahdesti ja lopetettiin vasta kolmannella yrittämällä, mutta Islannm Gilfer siinä lopulta selviytyi voittajaksi... Vasta 0 päivää myöhemmin saij?- tilais~ud~n. Eg~ert G. f eri n haastattelemiseen, mikä tapahtui shakkiolymplalalsvleralden.lalvamatkall!l 20: Tulkkina toimi tässäkin haastattelussa shakklmestan, ma~ste~l Esmo R ida a. Meillä oli Ridalan kanssa suuri ilo tutustua rehtnn Ja huumorintajuiseen henkilöön, jonka shakilliset. aj?-siot Islannin joukkueen muiden jäsenten myöhemmin kertomana osolthva~ mleh~~me maansa todelliseksi shakkiveteraaniksi joka on hyvm ansalnut haneen kohdlstamamme huomioon. Gilfer m~uten oli kisojemme vanhin kilpailija helmikuussa täyttyneine kuusine vuosikymmenineen. Tc:sin It~.vallan 2. pöydän pelaaja Karl Poschauko toiseksi vanh~mi?ana on val nelja.. kuukaut~';l; n~? rempi (P. on synt ). Harvlalsena s~ttum<;tna taytyy pitaa slta, että kisojen vanhin ja nuorin pelaaja - Gllfer Ja Olafsson - ovat samassa joukkueessa. Ikäero on peräti 43.vu?t~a! E. Gilfer on syntynyt ReykJavIkIssa, Jossa tolmn nykyisin muusikkona (urkurina, mikäli oikein ymmärsin). Musii.kki tuntui~in o~evan hänelle kaikkein tärkeintä maailmassa ja koska GIlfer on poikamies jää shakille toinen sija. Puhuakse~me.~!l~~.n musiikist~,. qi.~fer mainitsi shakkiolympialaisten avajaisissa ensl.mmalsia kcrto,ja ~la!:,saan kuu~lee~sa elävänä musiikkina Sibeliuksen Fmlandmn.ra se ol! hanelle suun.. elamys. Gilfer on säveltänyt pienempiä kappaleita. unnlle. S~urm hane:n teoksistaan on»skandinaavisia muunnclmla»-llmlnen urkusavellys. MItään hänen sävellyksistään ei ole julkaistu, sens~:iaa~l ~än.~n v~~~.e~.sä - joka toimii Islannin radio-orkesterissa ja on vcl.rekslsta. savelta]ana tunnetumpi - on saanut teoksiaan painetuss,!- :::Isussa. JulkIsuuteen.. Shakkia Eggert Gilfer on pelannut aktllvises~ nom. 40.v~otta. I~lannm mestaruuden hän on voittanut 9 kertaa. ShakklOlymplalalslm osallistunut seuraavasti: Hampurissa v. 930, Folkestonessa v. 933,. Mii?:c~enissä.,!' 936, Tukholmassa v. 937 ja näin on Helsingin matka esiteltavamme vn- SUOMEN SHAKKI 2;)7 des olympiaedustus. Kysyessämme minkä oman tai joukkueen pelaajan suorituksen hän pitäisi parhaana Helsingissä pelatuista, Gilfer nauroi pitkään ja vastasi valtioviisaasti: «Ajattelen enemmän Mozartia ja Beethovenia kuin shakkia!«islannin Shakkiliitto (Skaksamband Islands) on 53-vuotias ja järjesti mm. v. 9 Pohjoismaiden Shakkiliiton turnauksen Reykjavikissa. Suomalaisia siellä tosin oli mukana vain Turun Työväen Shakkikerhon Alku Lehtinen ja hänet islantilaiset vieraamme olisivat hyvin mielellään tavanneet Helsingin käyntinsä aikana. Shakinharrastajia Islannissa Gilfer arveli olevan vain muutamia satoja ja näistä Reykjavikissa satakunta. Shakkikirjallisuutta heillä on vähän ja islanninkielisenä tuskin lainkaan. Shakkilehti «Skak«ilmestyy G. M. Sigurdssonin toimittamana. Maassa luetaan pääasiassa englantilaista ja amerikkalaista shakkikirjallisuutta ja myös näiden maiden shakkilehtiä. Islannin joukkueen 2. pöydän pelaaja Fridrik Ola f s s 0 n on syntynyt reykjavikiläinen koululainen. Pohjoismaiseen valokeilaan hän nousi Reykjavikin turnauksessa 9 voitettuaan mestariluokan melko vakuuttavasti (kts. SSh n:o 5/9, sivu 28). Olafssonin nimissä on myös tämänvuotinen Islannin mestaruus. Hänen shakkiuransa alkoi li-vuotiaana ja Helsingin kisoissa hän oli nuorin osanottaja.. Mihin ehtiikään tämä nuorukainen jolle ei vielä ollut selvillä edes opiskelujensa päämäärä. 3. pöydän pelaajana esittelemme Larus J 0 h n sen i n, syntynyt Reykjavikissa, jossa nykyisin toimii oppikoulun opettajana. Poikamies ja maansa mestari v pöydän pelaaja Gudhon Magnus S i g u r d s s 0 n on myös reykjavikiläinen, syntynyt ja ammatiltaan konttoristi. Hänen parhaana shakillisena saavutuksenaan on 2. sija maajoukkueluokassa maamiehensä BaLiur Möllerin jälkeen Reykjavikin Pohjoismaisessa turnauksessa v. 9.. varamies Sigurgeir G i s a s 0 n (synt ) on maaseudulta Hafnarfjördur'ista. Naimisissa ja ammatiltaan konttoristi. 2. varamies Gudmundor A r n a u g s s 0 n (synt ) on perheellinen reykjavikiläinen. Islannin mestari v Osallistunut shakkiolympialaisiin Miinchenissä v. 936 ja Buenos Airesissa v Laivamatkalla tapahtuneen Gilferin haastattelun jälkeen olin joukkueen muiden pelaajien kanssa tarinoilla useampaankin otteeseen ja joukkue jätti kokonaisuutena hyvin miellyttävän vaikutelman. Jos nyt lopuksi yrittäisin vastata kysymykseeni, joka edellä jäi vastausta vaille, sanoisin: Islanti on suotta pitänyt shakillista toimintaansa liian vaatimattomana ja jättänyt sen vuoksi harrastusalan lehtipalvelun ja tiedoitustoimin:t;l~n h.oitamatta. Pienelläkin vaivannäöllä ja vähäisillä kustannuksilla VOISI asiaa usein auttaa mutta niihin ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota. Kouluesimerkkinä' Islannin suhteen sallittakoon mainita, että maittemme välistä uutisvaihtoa ajatellen tein noin vuosi sitten islantilaiselle shakkilehdelle vaihtotarjouksen Suomen Shakin kanssa, aloitteen kuitenkaan johtamatta myönteiseen ratkaisuun.. Postimerkk~il~n alall~ Islant~. on p~ljon I?aremmin hoitanut maansa mamostuksen, sllla Islannm kaullt postimerklt ovat meillä Suomessakin filatelistien suuressa suosiossa. Islanti joka v:sta 98 oli personaaliunionissa Tanskan kanssa, julistautui v. 944 itsenäiseksi tasavallaksi. Saarivaltakunnan pinta-ala on neliökilometriä väkiluku noin henkeä, uskonto on evank. luterilainen, pääelin'keinoina kalastus, vesilintujen pyynti }~ lampaanho~to: Suuri humoristi järkkymätön musiikin ystävä ja ansioitunut shakklmies Eggert Gilfer nu~rekkaine joukkueineen edusti maansa värejä Helsi~gin shakkiolympialaisissa paljon enemmän, kuin mit.ä :t;l~mero~ tulostauluk<?l.ss~ osoittavat. Olemme maisteri Ridalan kanssa IlOISIa voldessamme nallla tiedoilla esitellä pohjoismaisen veljesmaamme shakillista elämää ja sen edustajia. Näistä tiedoista kiitokseni Islannin joukkueen kaikille yllämainituille jäsenille! Altti Saloila

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953)

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) guom(2n JJ&?fII1, rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) I H A I( I( I Turun Shakinys:tävien 30-vuotisjuhlaturnauksesia Pelaajat vasemmalta: O. Riihimaa, A. Alin (näkyy huonosti), J. Hietala ja N. OIkkonen.

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 )

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) ~uomen ( ~ 1 l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) S H A I( I( I «Lentomatkalle«lähtijät Seutulan lentokentällä 2. 4. 1954. Vasemmalta: johtaja Reino Nuotio, Esmo Ridal'a, Heikki Koskinen, Olavi Katajisto, Aatos

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0 ;J\, w L1 \.. N:o 8 LOKA.KUU, 1952 ) Mifalijoukkueiden HENKILöTULOKSET loppukilpailussa (yli puolet pelanneet varamiehet mukaanluettuna). Neuvosioliiifo: Pist./PeIiä/% Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKIKIRJALLlSUUTT A AUTOSCHACKS GULDSERIE: N:o 1 Adolf Anderssen 287 s. 9,15 n:o 2 Paul Morphy 288 s. 9,15 n:o 3 Wilhelm Steinitz 288 s. 9,15 n:o 4 Emanuel Lasker 288 s. 12,60 AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

Lisätiedot

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950 SUOtJtEN -.t t\k K 1 N:o 5 ELOKUU 1950 Maailman Shakkiliiton Kiiöpenharninan kongressin osanottajat. Keskellä istumassa FI D En presidentti F 0 l II e R 0 li~a r,1 hänen vieressään (kuudes vasemmalta)

Lisätiedot

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r----- ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään 11. 9. 1954 Suomen Shakkiliiton lähetystön

Lisätiedot

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) '; N:o 7 A 1961 .JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:- Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN SIL4.KKILEHTI Helsinki, H u m ali s t 0 n k. 15

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Seurajoukkueiden

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04 SUOMEN SNA II Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) 1978 N:04 1 JU.. SUO M E N S H A K K 1 PER T T 1 P 0 U T 1 A 1 N E N 1 N M EMO R 1 A M PERTTI POUTIAINEN 5.12.1952-11.6.1978

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT Tarauksen mestarijoukkue: Edessä vasemmalta Jorma Kekki, Timo Lampen, Veijo Mäki ja Jyrki Kiltti. Takana vasemmalta Pekka Paldanius, Ular Lauk, Jarkko Penttinen, Hannu Salokangas, Antero ~atri~ Petri Hokkanen,

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot