~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ ( ~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~ / Kiittäen. lmluneesta. (!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ (-------~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~-------------------------/ Kiittäen. lmluneesta. (!"

Transkriptio

1 ~uom(2n )i?;-"" CJ\ ( ~-j,! N:o 9-0 JOULUKUU 952 I ~ / * Kiittäen lmluneesta 'vuodesta toiyohrnme Sff ID,ä ö (!]JUTUfi ja [,!..' ) }ll te ~_. [ 5 ' 6J[ fff } lf «f ~:(j l n ö;: f n ~u. l.. '"-~... )"... J U Q,-L ~ ~.iii i;:;---t""%'

2 """', ~~_c ShakkifiiffojeJl pois/ii Suomen Keskusshakkiliiuo Suomen Keskusshakkiliiton hallitus on pä~iu~ II.\'.i" ",i.i.' '"I,II'! :" Suomen mestaruudesta viili"""",,,.,",.,,""",,:j, Turnaus pelataan yksikierroksisena yhdessä vähintiiiill :', ",;"';" ",iimässä, jonka voittaja saa nimiinsä Suomen mestaruud"ll ~;"III"'I\'''''" '' naukseen saakka. Palkinnot: I p :-, II p :--, p. li.ooi):, IV p :-, V p :- ja VI p :--. Palkinnotta jäävill(',<';; ns. pisterahaa 200 markkaa pisteeltä. Lisäksi jaetaan kolme kau!l('usjlillkilltoa suuruudeltaan 2.0:-,.0:- ja.0:- markkaa peliä kohden. Suomen Shakkiliit!:o Olavi K a taj i s t 0 uusi shakkimesta:ri. Suomen Shakkiliiton hallitus on pitämässään kokouksessa hyväksynyt Helsingin Shakkiliiton esityksen ja korottanut O. Katajiston mestariluokkaan. Uusi mestari on 36-vuotias, ammatiltaan liikemies, edustaa Helsingin Shakkimiehiä, jossa korottui. luokkaan v Katajiston varsin näkyvästä shakillisesta ansioluettelosta mainittakoon seuraavat tulokset: v. 947 Helsingin Pohjoismaiden Shakkiliiton. luokan, 2-ryhmässä 4. palkinto ja örebroon vastaavassa turnauksessa v. 948 jaettu palkinto, v. 95 Beverwijkin turnauksen v<ll'amesta:'ilnokassa 4. palkinto. Kotimaisten turnausten tuloksista muodostuisi pjtk~i luettelo, joten mainittakoon vain: Helsingin mestaruus vv. 95 j;l J!l!i2,ryhmävoitto Loviisan liittoturnauksessa v. 9, KutsutUl'naukspll :l. Ii. palkinto v. 9, Yhteistllrnauksen 3. palkinto v , )'Helmil<ulIll tuj'll,lliks,'n«ryhmävoitto v Seuransa turnauksissa O. Katajistu 0 k,'vii;i~;i.;il!h '7 alkaen. luokan turnauksessa voittanut yhdeksän kerta~l.i:l k;lhd,".c:l.i ::ij"iltllllut toiseksi. Suomen ShakkiliiUlJ "Jl ;;I,;II''''I\llYiillkin myöntänyt korohuksen mestariluokkaan muiden a!::illid"ll '.llill. ILn liitto turnauksen voiton tai siitä johtuneen jatko-ou"lilll )('';;"";. V. ID3B Kaarle Ojanen sai shakkimestarin arvon voitettllilw\ :;;"'" \'" i)rcbrossa pohjoismaisen mestarin arvon, v. 947 s<liv:ti, (;;< ':,JiI"'lli, liiku Lehtinen ja Ilmari Niemelä sekä v. 948 Soini ",, Ilw::l.ilrill ;J'VIII\: ;a pohjoismaisten. lk:n voittojen johdosta. Turun Shakinysiävi0 30-vuolisjuh l.tlunhiu', II: I.\' Il.iii; lllllodostuvan erittäin lujaksi, sillä ilmoittautulll'id"l j')j!l:il;:':: l:;i,,"i:;. :;(,uraavat. lk:n pelaajat: Olavi Riihimaa (lll'l;i'l/';ill ~;l;i"il"'ll :';Ii:lkkik('rho), D. Lardot (Gamlakarleby Schackldubb),,;" Ili..t;iI" (V";"::IJl :'-:h:td;is"u 'I), Pekka Massinen (Lahden Shakkil<cl'h() j;l \ i l.i" 'l'i rl ;, ' ( :,;; Ii i lii"ll Shakinystävät), Järjestävästä SClIl':t:;L: I:;;,lli::IIIV"i ";,il.li v:illvilllma.. lien pelaajat ja Turun 'I'Ylivii(,l Sh:tkkik"I'I!();:!i K. J\ril';"I;I, J\. J\lin, T. K('l'pPo ja T. Ketonen. Tyr;vii"n Shakkiliitto LiiUokokous. Tyiivii"ll Sh:!I-;\ziliil.'lIl lii.lo!.(iimikutjl.a ou kokouksessaan 20.. pliäwinyt, dj;i liiton ~;ii;il\!.ijtlliiiil'iiirll'll liittokokolls pidetään Helsingissi.i. Kokow;P; i k;i~;j,ii ja ; k;llni~:;i.iasta ilmoitetaan myöhemmin. Liittokokouksen kii"i.(-iiviiksi i.:jrko.i:dut.i~isl'nten esitykset on lähetettävä mennessä Paavo J. Mal'kkolalle os. Helsinki, Helsinginkatu 2 D 0. Suomen mesiaruusiurnaukseen osallistuville maaseudulla asuville liiton mestariluokan pelaajille on liittotoimikunta päättänyt suorittaa 2.000:n markan korvauksen. SUOMllEN r SlHlAKJKlf SUOMEN KESKUSSHAKKILIITON, SUOMEN SHAKKILIITON, TYöVAEN SHAKKILIITON]A SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKO]EN ÄANENKANNATTA]A. Päätoimittaja A L T T S A LOI L A Osoite: ]> A R 0 L A SUOMEN SHAKKI TILAUSHINTA I953 I POSTISIIRTOTILIT P a r ola / vsk. 0:- mk SSh , Saloila SUOMI- FINLAND Ulkomaille 600:- mk I Tilien 05. PAROLA ~ ~ N:o 9--0 Joulukuu 952 Maailman Shakkiliitto Helsingin Shakkiolympialaisten jälkeen suomalaisten shakinharrastajain mielenkiinto on entistä enemmän kohdistunut myös Maailman Shakkiliittoon. Helpottaaksemme lukijan tutustumista ko. liiton historiaan, organisatioon ja toimintaan olemme laatineet tämän kirjoitelman käytettävissä oheiden tietojen mukaisesti. Valittaen täytyy kuitenkin todeta, ettei liitto ole edes jäsenmaittensa shakkilehtien toimituksille lähettänyt mitään tietoja itsestään, joten kirjoitelman aineisto on koottu erilaisista epävirallisista lähteistä. Niiden paikkansapitävyyden on hyväntahtoisesti tarkistanut Maailman Shakkiliiton varapresidentti Ari Ilmakunnas. Viittaamme lisäksi Suomen Shakissa n:o 5-6/947 julkaistuun toimittaja Arnold Hindsin kirjoitelmaan»suomen Shakkiliitto - Maailman Shakkiliitto», jossa selostetaan pääasiassa Maailman Shakkiliiton kansainotteluita ja suomalaisten osallistumista niihin. Federetion Internationale des Echecs (lyhennettynä FIDE = Maailman Shakkiliitto) perustettiin Pariisissa (kaksi vuotta myöhemmin kun Suomen Shakkiliitto, jonka perustamispäivämäärä on ). Pariisin urheilun olympialaisten sihteeri Pierre Vi n c en t sai innokkaana sbakinharrastajana aikaan sen, että Ranskan Shakkiliitto kutsui maailman eri maiden pelaajia kilpailemaan välisenä aikana olympia-aatteen merkeissä. Kutsua noudatti 8 kansakuntaa ja henkilökohtaista kilpailijaa. Suomalaiset A. Tschepurnoff ja E. Malmberg olivat ainoat osan,0tla:iat pohjoismaista. Kilpailujen jälkeen pidettiin suuri shakkikokous, Maailman Shakkiliitto perustettiin ja sen peruskirja allekirjoitettiin. Pen:stajamaat olivat: Argenl:iina, Belgia, Espanja, HoHan:ti, Iso-Britannia, HaEa, Jugoslavia, Kanada, Puola, R.anska, Romania, Suomi, SveiJ:si, Tshek 'koslovakia ja Unkari. 'Liiton presidentiksi valittiin hollantilainen tri A. Rue b, joka innokkaasti ryhtyi luomaan järjestöä ja kehittämään sen toimintaa. Helppoa tämä ei ollut. Kongresien päätökset tehosivat huonosti jäykkäniskaisiin suurmestareihin ja jäsenmäärä nousi hitaasti, Sensijaan kansain shakkikisojen sarja piirtyi shakin historiaan kauniina: Lontoo 927, Haag 928, Hampuri 930, Praha 93, Folkestone 933, Varsova 935, Tukholma 937 ja Buenos Aires 939. Huomattava osuus shakkikisojen kansainväliseen suosioon on ollut Hamilton-Russel kiertopalkinnolla, jonka Sir. F. G. Hamilton-Hussel lahjoitti v. 927 kilpailtavaksi kansainvälisissä joukkuekilpailuissa (Kilpailusäännöt julkaistu Suomen Shakissa n:o 5/952 sivulla 26.). Lady Margaret Hamilton-Russel lahjoitti vastaavasti kiertopalkinnon naisten henkilökohtaiseen kilpailuun. Molemmista kilpailuista kirjoitelman loppuosassa lyhyt yhteenveto. Toisen maailmansodan kynnyksellä Buenos Airesissa v. 939 pidetyssä FIDE:n kongressissa tri Rueb yllättävästi syrjäytettiin, sillä liiton presi-

3 228 SUOMEN SHAKKI dentiksi.y;;:litt.~~?.l\~ge!ltiin.an Shakkiliiton puhl'l'ii,itllliaj:l, \'.. de ~u.:o. Ta.ta paatosta ei kmt.enkaan milloinkaan kiiy.;, II ",',::::;, II>il'lIldtu, silla. maa~l~ansodan syttyminen keskeytti FIDE:n toin,",,,,,,,.,,,i,ii"aan,\~~~ikausik~l. V.;;nha.n F~p'~:n aikakauden voidaankin kal.::"" ji.j;,ii\'iipen tahan.merkltysta va~lle Jaaneeseen välikohtaukseen. Kuusi VII"II:, ",yöhemmm alkanut UUSI FIDE edusti jo uutta aikakautta. ' ~ot~vuosie~ aiheuttama kansainvälinen toimettomuus shakkiri.: Iilla Ila koitm loppujen lopuksi. FIDE:n hyödyksi. Kun tri Rueb vuodell I!)45 lopulla ryhtyi toimenpiteisiin liiton toiminnan uudelleen aloittamiseksi I:än sai niin myönteistä vastakaikua, että FIDE:stä tuotapikaa nousi todel~ linen :t"aailman Shak.~i~~itto. Myös ~euvostoliitto - maailman johtavin shakklmaa - Joka tahan saakka 0 pysytellyt FIDE:n toiminnan ulko ~~o.~ella, liit~yi ny:~ mukaan. Liiton jäsenmäärä nousi nousemistaan ja on talla ~~t~ella enr.tatys~uvussa 52. Toiminta maailman shakkiolojen uudelleen JanestelemIseksI on synnyttänyt mm. onnistuneen järjestelmän maailmanmestaruuskilpailuista. Shakkikisojen, joita muuten nykyisin on ryhdytty kutsumaan shakkiolympialaisiksi" sarjaan on noussut lisää kaksi kaunista lukua: Dubrovnik 9 ja Helsinki 952..}'IDE:n 25-vuotisjuhlakokouksessa Pariisissa v. 949 tri Rueb pyynnöstaan vapautettiin presidentin tehtävistä ja kiitokseksi neljännesvuosisadan kestäneestä toiminnasta liiton hyväksi hänet valittiin FIDE:n ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Liiton johtajaksi valittiin ruotsalainen asianajaja Folke R 0 g a r d, joka edelleen toimii FIDE:n presidenttinä. ~äydellisen kuvan nykyisestä organisatiosta antaa silmäys FIDE:n hallituksen kokoonpanoon ja hallintoalueiden jäsenluetteloihin. FID~:n hallitus: p~esidentti F. Rogard (Ruotsi), sihteeri tri Hugo Björk (RUOtSI), r~hastonholta.ja prof. Hugo Meyer (Sveitsi); varapresidentit:. alue JohtaJa M<ll'cl~ Herman (Ranska), 2. alue suurmestari V. Ragosin (Neuvostoliitto), :. :t lu(' johtaja A. Ilmakunnas (Suomi), 4. alue johtaja Paul G. Giers (USA), 5. alllt' johtaja Bernard Freedman (Kanada) 6. alue tri Acosta Silva (Kl'ski-!\n\('l'ikka), 7. alue Carlos Laurens (Argentiina), 8. alue J. L. Beale. (Austl'aalia); ll. jiisenet: tri D. Hajek (Sveitsi), G. S. A. Wheacroft Ja B. H. Wood minl~laflt.i), kreivi G. C. dal Verme (Italia), tri JosePl:. Louma (Tshekkoslovakia), M. Bo.vinnik ja rouva L. Rudenko (Neu VOStOlllttO). FID~:n jäs7.nval~ioi:. hallin.ioalue: (\ hall ia, Belgia, Bulgaria, Egypti, Espanja, Etela-Afnkka, HollantI, Irlanti. SI':\(' bo-britannia Italia Itä Saksa, Itävalta, Jugoslavia, Kreikk~, L~xcrnhl/I'g, Liinsi-Sak~a. Portugal Puola, Ranska, Romania, Skotlanti, Sveitsi, Tshekkoslovakia 'ja Unkari: Yhteensä hallinioalue: Neuvostoliitto. 3. hallintoalue: Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. 4. hallinioalue: USA. 5. hallinioalue: Kanada. 6. hallintoalue: Barbados, Columbia Costa Riea Equador Guatemala Kuuba, Meksikko, Salvador, Porto Ricb ja Venezueia. Yhteen~ä 0. ' 7. hallinioalue: Argentiina, Bolivia, Brasilia Chile Paraguay Peru ja Uruguay. Yhteensä 7. ",. 8. halliioalue: Austraalia ja Uusi-Seelanti. FIDE:n kongressit~ T?i!llinnan tärkeimpinä hallinnollisina tapahtumina ovat olleet kongressit, JOlta vv pidettiin ~iiänniill js(~sti kerran v~ode~sa. Samoin on t;;pahtunut vuodesta 946 alkaen, ollen kongressien pltopaikb:~:.7. kong~~~si v Winterthur, 947 Haag, IH4B Saltsjöbaden, 949..?arll~l,.~~ K~openhamma, 95 Vencisia ja 2:. k()nl~)'cssi juuri äskettam SaltsJobademsssa Ruotsissa. FIDE:n kansain shakkikisat: Lontoo 927: m::\twu:l j ia 6 maasta mitalijoukkueet Unkari 40 pist,. Tanska ::3 /2, Englanti :{(; %. Suomen ~dus!ajat A. Tschepurnoff, E. Heilimo, B. Rasmuswn ja J. Terho saavuttivat ]aetun 4,-5. tilan 2 fz pisteen tuloksella. SUOMEN SHAKKI Haag 928: osanottajia 7, mitalijoukkueet Unkari 44, USA 39 %, Puola 37. Suomesta ei ollut edustusta. Hampuri 930: osanottajia 8, mitalijoukkueet Puola 48/2, Unkari 47, Saksa 44 Vz. Suomen edustajat. Rahm, B. Rasmusson, Th. Gauffin ja H. Larsen saavuttivat 7. tilan 8 pisteellä. Praha 93: osanottajia 9, mitalijoukkueet USA 48, Puola 47, Tshekkoslovakia 46 %. Suomalaiset eivät osallistuneet. Folkesfone 933: osanottajia 7, mitalijoukkueet USA 39 Tshekkoslo vakia 37 /2, Puola, Ruotsi ja Unkari 34. Suomalaiset eivät' osallistuneet. Varsova 935: osanottajia 20, mitalijoukkueet USA 54, Ruotsi 52 %, Puola 52. Suomen edustajat E. Böök, B. Rasmusson,. Solin, R. Krogius ja T. Salo valtasivat 3. tilan 35 pisteen tuloksella. Tukholma 937: osanottajia 9, mitalijoukkueet USA 5%, Unkari 48%, Puola ja Argentiina 47. Meikäläiset E. Böök, K. Ojanen, T. Salo,. Solin ja Th. Gauffin ottivat nimiinsä tilan 34 pisteen tuloksella. Bue.nos Aires 939: osanottajia 27" mitalijoukkueet Saksa 36, Puola 35%, RUOtSI 33. Suomella ei ollut osanottoa. Dubrovnik 9: osanottajia 6, mitalijoukkueet Jugoslavia 45/2, Argentiina 43%, Länsi-Saksa 40%. Suomi (E. Böök, K. Ojanen, R. Niemi,. Niemelä, S. Helle ja H. Heikinheimo) oli 28 pisteellä 0. eli paras pohjois maista. Helsinki 952: osanottajia 25, mitalijoukkueet Neuvostoliitto 2 Argentiina 9 Vz, Jugoslavia 9. Kts. Suomen Shakki n:o 6-7/952. ' Maailmanmestari A. Aljechinin kuoltua Lissabonissa jäi maailmanmestaruuden järjestäminen FIDE:n toimeksi. Luotiin kokonaan uusi järjestelmä, jonka mukaan loppuottelu MM. arvonimestä kilpaillaan joka kolmas vuosi. Neuvostoliittolaisen M. Botvinnikin voitettua maailmanmestaruuden v. 948 ja puolustauduttuaan voitollisesti haasteottelussa v. 95 hän seuraavan kerran kohtaa haastajansa v Naisten maailmanmestaruuden varhaisempi historiikki piirtyy edellä jo mainitun Lady Margaret Hamilton-Russel kierto palkinnon yhteyteen. Vuosina pelatut seitsemän turnausta tästä kiertopalkinnosta päättyivät kaikki englantilaisen Vera Menchik-Stevensonin voittoon. - (Maailmanmestaritar Vera M.-S. oli syntynyt 906 Venäjällä tshekkoslovakialaisista vanhemmista, muutti v. 97 Englantiin, jossa loistelias shakkiura alkoi v. 926, sai surmansa v. 944 pommituksessa.) Vuodesta 9 alkaen naisten maailmanmestaruus pelataan myös FIDE:n kilpailujärjestelmän mukaisesti. Tällöin Moskovassa pelatun turnauksen ja MM. tittelin voittajaksi selviytyi neuvostoliittolainen rouva Ludmila R u den k o. Ensimmäinen naisten MM-ehdokasturnaus on vast'ikään päättynyt Moskovassa. Yhteenvetona edelläolevasta toteamme, että Maailman Shakkiliitto - täyttäessään vajaan parin vuoden kuluttua kolmannen vuosikymmenensä _ voi viitata varsin tulosrikkaaseen toimintaan. Epäilemättä esim. asioiden hoitamisen keskittämisellä on ollut mitä suurimerkityksellisin kantavuutensa. FIDE:n toiminnan kehittyminen nykyiselleen on vaatinut huomattavan pitkän ajanjakson, se myönnettäköön, mutta jos nimenomaan huomioimme sodanjälkeisen uuden FIDKn nopean kehittymisen voinemme olla yhtä mieltä siitä, että nykyisellään Maailman Shakkiliitto 'vastaa kansainvälisten shakkipiirien toivomuksia ainakin kilpailu toiminnan ja hallinnollisen puolen asioihin nähden. Sensijaan tiedoituspalvelun FIDE lienee ~äydellisesti laimi~lyönyt (ainakin Suomen Shakki ei ole siitä päässyt osalliseksi). Tulosten Ja pelien saanti FIDE:n alaisista kilpailuista, samoin kuin selostukset FIDE:n kongressien päätöksistä ja hallituksen toimenpiteistä olisivat jäsenmaiden virallisille shakkilehdille varsin vähän vaivaa ja kustannuksia vaativa, mutta suurimerkityksellinen toimenpide, johon FIDE:n toivomme ensitilassa kiinnittävän huomionsa. A t t i Salo i a.

4 230 SUOMEN SHAKKI SHAKKIOL YMPIALAISTEN HENKILöKOHT AISJ:T TIJ I,OK :,I:T Helsingin shakkiolympialaisten henkilökohtaisten pe i II Ii \ d,' II L,,;I, "minen ja esittäminen on alku- ja loppukilpailusta johtuen sikiill I<>IIIIIIII,kalnen juttu että valinnan varalla on useita laskemistapoja. U S\', II Ii komaiset shakkilehdet eivät ole lainkaan esittäneet näitä tietoja,: l' \- tamat jotka ovat tulostilastoja julkaisseet, ovat jokainen tel! '\' ::en omall~ tavallaan. Parhaimman hyödyn tarjoaisi tilasto, jossa esiinlyi::i :;('kä alku- että loppukilpailun tiedot ensin er~kseen ja lopuksi vielä.yhdi,':ldtyinä. Alempana esitetyt tiedot ovat AulIs Luu mln laskemat Ja Itlll('! jäljessä olevat numerot merkitsevät a) loppukilpailun pistemäärä/pelattujen pelien luku ja loppukilpailun tulosprosentti, b) alku- ja 0ppukilpailu! yhteinen tilanne: voittoja, häviö itä, tasapelej~, pelejä yhteensä, pis~eitä kaikkiaan ja viimeisenä lopullinen prosentuaalmen tulos. Luettelo OSOIttaa.samalla paremmuusjärjestyksen kullakin pöydällä.. pöytä: ) M. Najdorf, Argentiina.... 2) G. Ståhlberg, Ruotsi.... 3) L. Szabo, Unkari.... 4) S. Reshevsky, USA.... 5) E. German, Brasilia.... 6) S. Gligoric, Jugoslavia.... 7) M. Czerniak, Israel.... 8) M. Filip, Tshekkoslovakia.... 9) J. Enevoldsen, Tanska.... 0) P. Keres" Neuvostoliitto.... ) G. Porreca, Italia.... 2) E. Böök, Suomi.... 3) H. Grob, Sveitsi.... 4) van Scheltinga, Hollanti.... 5) J. Lokvenc, Itävalta.... 6) H. Golombek, Englanti.... 7) A. Tarnowski, Puola.... 8) R. Teschner, Länsi-Saksa.... 9) M. Aleman, Kuuba ) G. Koch, Itä-Saksa.... 2) G. Gaitanaros, Kreikka ) G. Lorson, Saar ) E. Gilfer, Islanti ) A. Vest~l, Norja ) C. Doerner, Luxemburg.... 4;2/8 5/7 5/8 4%/7 4%/5 4%/8 4/8 3/7 3%/7 3%/7 5/8 %/7 3%/6 4Y2/7 3%/7 3%/7 4/8 2/7 2/5 3/8 4/5 2/5 %/2 /4 %/6 56,3 7,4 67,5 64, ,3 42,9 62,5 2,4 58,3 64,3 28, , ,3 2. pöytä: ) V. Smyslov, Neuvostoliitto.. 5%/7 78,6 2) L. Schmid, Länsi-Saksa... 3ljz/6 58,3 3) B. Rabar, Jugoslavia... 3%/6 58,3 4) J. Penrose, Englanti /6 5) O. Benkner, Saar... 4%/6 75 6) J. Bolbochan, Argentiina... 5%/8 63,8 7) M. Oren, Israel... 4/6 6H,7 8) J. Mendes., Brasilia... 2/;~ fifi,7 9) L. Pachman, Tshekkoslovakia 4 MB 5(;,:) 0) W. Pietzsch, Itä-Saksa... fi/b 62,5 ) L. Prins, Hollanti /4 2) G. Stoltz, Ruotsi... 2 V2/6 4,7 3) G. Barcza, Unkari... 3/8 37,5 4) L. Evans, USA... 2/7 28,6 5) V. Nestler, Italia... 2%/7 35,7 6) F. Olafsson, Islanti... 3%/6 58,3 + pel o pis 2% 0 0% 9% 7% 9% 9 8 8% 6Y2 7% 7 6% 6 6 5)'2 6 5% 4% 5% % pl'o 78, 76, , 68,2 63, , 56,7 54,2 5, :8 42,8 42,3 40,9 36,7 36,4 30, , % 80, , :) g I/, (ig,4 G 2 (i /.!) 64,3 4 ()!O! I!I 64,3 (i.! : I:l 7 A, 57,6 :~!i II 4% 56,3 :l '.!O!:) 3 54,3 5 ; (i ,3 :l :{ II 0 5 : : :) ' 7 4 6% 46,4 :l % 46,4 : /., 46,4 : ,2 4 f i 7) C. Poulsen, Tanska.... 8) K. Ojanen, Suomi.... 9) C. Tsiknopoulos, Kreikka ) K. Poschauko, Itävalta 2) P. Miiller, Sveitsi ) E. Myhre, Norja ) F. Planas, Kuuba ) P. Levy, Luxemburg ) A. Pytlakowski, Puola.... SUOMEN SHAKKI 3%/6 53,3 2/7 28,6 3f2/6 58,3 4/7 57, 2%/6 4,7 2%/6 4.,7 0/4 0/4 %/3 6,7 3. pöytä: ) D. Bronstein, Neuvostoliitto 3/5 60 2) J. H. Donner, Hollanti... 5/7 7,4 3) R. Byrne, USA... 6%/8 8,3 4) J. Szily, Unkari /8 62,5 5) E. Lundin, Ruotsi... 3/7 42,9 6) P. Nielsen, Tanska... 4/7 57, 7) J. Mangini, Brasilia... 3/3 00 8) E. Eliskases, Argentiina /4 9) J. Gonzalez, Kuuba... 5/8. 62,5 0) J. Porath, Israel... 4/7 57, ) O. Kaila, Suomi... 3f2/7 2) J. Sajtar, Tshekkoslovakia.. 4/8 3) A. Beni, Itävalta... 2/6 33,3 4) P. Trifunovic, Jugoslavia... 5/3 62,5 5) H. Platz, Itä-Saksa... 2ljz/8 3,3 6) P. S. Milner-Barry, Englanti 3/7 42,9 7) K. Platel', Puola... 3ljz/7 8) G. Pfeiffer, Länsi-Saksa... /5 20 9) F. Morel, Sveitsi... 4/6 66,7 20) L. Johnsen, Islanti... lljz/4 37,5 2) E. Weichselbaumer, Saar... 2/ ) F. Mastichiadis, Kreikka... 2ljz/6 23) O. B. Morcken, Norja... ]/2/4 37,5 24) F. Scafarelli, Italia... /3 2,5 25) C. Lambert, Luxemburg... 2/6 8,3 4. pöytä: ) C. Kottnauer, Tshekkoslov... 6/8 75 2) E. Geller, Neuvostoliitto... 5/8 62,5 3) B. Sliwa, Puola /6 66,7 4) H. Pilnik, Argentiina... 4f2/8 56,3 6) Aloni, Israel... 4ljz/6 75 6) N. Cortlever, Hollanti... 5ljz/7 78,6 7) K. Miiller, Itä-Saksa... 6/8 75 8) V. Pirc, Jugoslavia ljz/5 9) E. Rojahn, Norja... 4/5 80 0) T. Florian, Unkari... 2/6 33,3 ) E. Cobo, Kuuba... 4/7 57, 2) G. Sigurdsson, Islanti... 3%/6 58,3 3) F. Carvalho, Brasilia... 3/4 75 4) A. Bisguier, USA /8 37,5 5) E. Pedersen, Tanska... 3ljz/7 6) L. Barden, Eenglanti... 3/6 7) Kr. Sköld, Ruotsi... 0/5 8) T. Salo, Suomi... /5 20 9) H. Heinicke, Länsi-Saksa... %/5 0 20) U. Cala, Italia... 2/6 33,3 2) F. Jost, Saar... 2/6 33, ljz o 0 ljz 067ljz ' % % % % 2 5% % % % % ljz % Y f f % % % % ljz ljz % ,8 42, ,6 33,3 25 8,2 4, , ,3 6,5 6,5 6, 60 59,3 67, 54,5 54,3 53,8 53,8 45,8 45, 40 37,5 36,4 33,3 3, 25 2,5 0,4 83, ,9 65 6, ,5 54,2 53,5 46,7 46,4 40, ,9 35 3,8 30,8

5 i I I 232 SUOMEN SHAKKI 22) F. Auer, Itävalta ) P. Kremer, Luxemburg ) J. Anagnostou, Kreikka ) P. Pachman, Sveitsi..... varamies: ) I. Boleslavski, Neuvostoliitto 2) H. Rossetto, Argentiina.... 3) D. N. Home, Englanti..,... 4). Johansson, Ruotsi.,... " 5) E. A. Mandelbaum, Islanti.. 6) W. Lange, Länsi-Saksa...,. 7) R. Ortega, Kuuba.,.... 8) A. Fred, Suomi...,.... 9) E. Bhend, Sveitsi...,.... 0) G. Brimavera, Italia..,.... ) H. Enevoldsen, Tanska.... %/5 30 0/4 4/5 3/4 2/4 2/4 3/5 /2/5 4/8 2/5 3/6 2%/7 /2/ ,7 30. " fi 2 7 :!) :',", 27,8 () II () :l Ii II" : I ~ H7, BO 3 9 5% Ii, 3 8 4% 5fi, % 56, % 45, % , , Seuraavilta. varamiehiltä luettelemme vain lopputulokset (luvut merkitsevät: voittoja, häviöitä, tasapelejä, pisteitä): R. Barbier (Luxemburg) 0/6/0/0" O. Cruz (Brasilia) 3/3//3%, A. Fuderer (Jugoslavia) 2/0/~/3%, S. Gislason (Islanti) 2/2/2/3, F. Jacob (Saar) 2/2/0/2,.G. Koltanowskl (USA) 0/0/2/, H. Kramer (Hollanti) /4/3/2%, Litmanowlcz (Puola) 0/3//%,.K. Palda (Itävalta» 0/3/2/, J. Pogats (Unkari) 3/0/0/3, y. E. Ramm (NorJa) 0/3/0/0, T. Sakellaropoulos (Kreikka) /3/::/22, F. Zlta (TshekkoslovakIa) /0/2/2. 2. varamies: ) L. Rellstab, Länsi-Saksa... 2/4 5 :l D (i /2 72,2,. 2) I. Grynfeld, Puola /7 57,,) I ) E. M. Madsen, Norja /5 80 :-; 2 I g :-;Ih 68,8 4) F. Vasconcellos, Brasilia... 3%/5 70 :3 4 :llh 43,9 " 5) G. Arnlaugsson, Islanti.... 2/3 66, (i Ij, 66,7 Seuraavina lueteltavilta numerot merkitsevät: voittoja/hiiviiii.ii/tasapelejä/pisteitä ja merkitsevät, kuten edellä. vara~iesten kohdalla sekii alkuettä loppukilpailuissa saavutettuja yhteistuloksla. J. T. BaI'end\'(~gL (Hollanti 2//2/3, H. Berliner (USA) 0/0//%, G. ~anielson (Ruotsi) /2/2/2, D. Hooper (Englanti) /3/3/2%, J. Keller (Itavalta) 2/3/2/3, A. A. Koto? (Neuvostoliitto) /0/2/2, B. Milic (Jugoslavia) 3/0/2/4,. Molnar (Unkan) /2/0/,. Niemelä (Suomi) 0/2/0/0, F. Pithart (Tshekkoslovakia) 2/0/0/2, A. Zografakis (Kreikka) 0/3/4/2. Shakkimesiareiden ikä Nimenomaan Neuvostoliiton nuorten huippupelaajien ansiosta suurmestareiden keski-ikä on jatkuvasti pienenemään päin. Sen sijaan esim. Helsingin shakkiolympialaisissa, joissa niin nestor kuin kuopuskin löytyivät Islannin joukkueesta (G i f e r 60 ja Ola f s s 0 n 7 vuotta), Suomen koko vakinainen joukkue oli edustamassa maataan jo Miinchenissä v. 936 ja Ruotsin tunnettu Varsovan v. 935 kvartetti S t ~i h b e r g, S t () t z, L u n d i n ja Dan i e s 0 n oli kokonaisuudessaan mukana. Omalta osaltamme sellaiset nuoret kuin H. Koskinen, B. Nyren ja kumppanit piankin «parantanevat«tilannetta. Aiheen tähän katkelmaan on antanut Helsingin shakkiolympialaisten toisen lääkärin tri Harry HeI m i sen laatima tilasto kisojen osanottajien iästä. Se on kaikessa lyhykäisyydessään seuraava: alle 20-vuotiaita oli 4 % 2-30-vuotiaita 24 %, 3-40-vuotiaita 33 %, 4--vuotiaita 30 % ja 5~60-vuotiaita 9 %. Kysymykseen on syytä sopivassa yhteydessä kiinnittää laajemminkin huomiota. SUOMEN SHAKKI 233 Timo S a r vei a : SHAKKIOL YMPIALAISTEMME AVAUSTILASTOA Odotellessamme olympialaistemme teoreettista tilinpäätöstä, kaikki kisojen pelit analysoituna sisältävää kirjaa, lienee kiintoisaa ennakkoon katsella, minkätapaisia muotivirtauksia avausteorian alalla nykyään liikkuu. Allaoleva taulukko antanee siitä jonkinlaisen käsityksen. Siinä on esitetty, montako kertaa kutakin avausta on pelattu, kuinka voitot jakautuvat valkean ja mustan kesken sekä lopuksi valkean saavuttama tulos prosentteina. Taulukon alla on vielä ilmoitettu, kutka pelaajat ovat silmiinpistävimmin vaikuttaneet siihen suuntaan, että po. avausta on esiintynyt niinkin runsaasti. - Kaikkiaan pelattiin 740 peliä, joista valkea voitti 275, tasapelejä tuli 254 ja musta voitti 2, joten valkean saaliiksi tuli 54,3 %. Numerot merkitsevät: pelejä yhteensä, valkean voittoja, tasapelejä, mustan voittoja, valkean tulos prosentteina. A. Avopelit. e4 e5... '.., fi,2 Neliratsupeli, skotlantilainen..,,..., ,2 Neliratsupeli, muut )..., ,6 Italialainen... ' o o 0,0 Skotlantilainen...,...,,'... 2 o 75,0 Espanjalainen 3. - f5...,..., , Rf6...,..., , Lc5..., , a6 4. Lxc6 dxc ,0 4. La4 dfi 5. Lxc6+ bxc6 6. d4 ffi fi,7 4. La4 dfi '..,., Rffi 5. d3...,..., :0 5. d4 exd4...,..., , ,...,., fi 2 2 2, Lc5...,'..,... ' fi Le ,.. ".,...,... fi :0 6. De2 b5 7. Lb3 2 ) ,9 fi. Tel b5 7. Lb3 d6 8. c ,0 9. h3 Ra5 0. Lc2 c5. d4 Dc7 2. Rbd , , d6 8. c3 Ra5 9. Lc2 c5 0. d4 Dc ,5 ~Y~h~te~e~n~s~ä--fi7fi~~24~~2~7--~~5---5~7~,0 Venäläinen...,.. "..., ,0 Philidor... '...,,.,.,...,.... Wieniläinen...,... '...,.,." fi ,7 2,7 Kuningasgambiitti... ' ,3 Lähettipeli...,... '.', ,0 B. Puoliavopelit. e4, ei e5...,..., Caro- Kann e4 cfi 2. Rc3 d5 3. Rf3.., ,0 2. d4 d5 3. exd5 cxd5..., 0 0,0 3. Rc3 de4: 4. Re4: fi,7 Yhteensä'-c:cc-) --C'-c ,.,-----,----=7"'0'--=c,8 Ranskalainen. e4 e fi 2 3 4,7. e4 e6 2. d4 d ,0 3. Rd ,0 3. Rd2 c5 4. exd , Lb4..., ,0 3. Rc3 Rf6 4. e5 Rfd7 4 ) , 2 2,0 4. Lg5... ='y='h'--'-t'-' -''-'=,:--c3--,-35---'-~4_~0~_-'-'--_~-40~,'30 eensa u

6 ( 234 SUOMEN SHAKKI Skandinavinen Aljeehin Pire,. e4 d6 2. d4 Rf6 3. Re 3 g6 8 7 (i Sisilialainen. e4 e5 2. d2, b3, e Re f Re Re3 Re6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5 ) Rf3 a Rf3 e6 3. d4 exd Rf3 Re d4 exd4 4. Rxd4 g Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6.., Rf3 d6 3. e Lb5+... '" d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. f3 G) Re Re3 a f g Re3 Re6 6 f Lg Le2 e Le2 e Re3 g6 6. Le2 Lg Yhteensä C. Suljetut pelif. d4 d Kuningatarsotilaspelit,. d4 d Kuningatar gam biitti, vastaanotettu 7) slaavilainen 8) d4 d5 2. e4 e6 3. Re3 e Re3 Rf6 4. Rf3 e6 5. e3 Rbd7 6. Ld De exd5 exd5 Lg5 Le Rf3 e Lg5 Le e3 Rbd7 6. Rf Tel e kataionialainen muita... '" D. Intialainen puolustus. d4 Rf Griinfeltin puolustus. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 d5 3 ;) Vanhaintialainen. d4 Rf6 2. e4 d6 3. Re3 e5!l)... Bogointialainen d4 Rf6 2. e4 e6 3. Rf3 Lb4-I- Fajarowiczin gambiitti!) 2 3. d4 Rf6 2. c4 e5 3. dxe5 Re4... :{ 0 2 N imzoin tialainen. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Re3 Lb4 4. Rf Dc Dc2 c e ,0 0,0 :J 55, ,0 o :0 64,3 75,0 o 75,0 4 0,0 2 56,3 o 66,7 3 55,6,0 66,7 2 4,7 3,0 2 6, 64,3,0 2 58,0 66,7 3 4,7 3 33, ,4 29 6,7 3 57,7 7 38,9 77,8 2 57, 4 70,8 o 00,0 72,2 2 64,3 o 77,8 o 90,0 o 70,0 o 85,0 9 40, ,9!) 40,9 2 77,8 o 70,0 33,3 4 42,9 66,7 5 2,4 2 75,5 ". SUOMEN SHAKKI e3 c ,6 4. a3 Lxc3+ 5. bxc ,0 Yhteensä ,0 Kuningasintialainen. d4 Rf6 2. e4 g6 3. f3 0) ,0 3. g6 Lg ,2 3. Rc3 Lg7 4. e4 d Rf :6 muita ,0 Yhteensä ,2 Kuningatarintialainen. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 b ,2 2. Rf3 b muita...:...:....:..:,:'.c.:..:...:..-'-.._.:.7_---=4=-----==--_2=------=-6.:::4'-=,3 Yhteensä ,4 Intialainen. d4 Rf6 2. c4 c ,0 E. Muita avauksia Hollantilainen d4 f5 2. c4 e g3 ) Benoni. d4 e5 n) f4 l3) Englantilainen. c4 e5 2. Rc3 4) Muita. c4 avauksia,,) Rf3 c5 2. g Rf3 Rf6 2. g3 d g3 b6 3. Lg2 Lb g3 g6 3. Lg2 Lg b3 g6 3. Lb _ 2 5 Selitykset numeroiden osoittamiin kohtiin: ) Grob pelasi valkeilla 4 italialaista neliratsupeliä. 2) Tsiknopoulos pelasi näistä valkeilla 3. :l) Golombek pelasi näistä mustilla 4. -) J. Enevoldsen pelasi näistä valkeilla 4. G) Sigurdson pelasi näistä valkeilla 3. G) Horne pelasi näistä valkeilla 3. 7) Lundin pelasi näistä mustilla 3. 8) H. Enevo:dsen pelasi näistä mustilla 3. 9) Fred ja Grynfeld pelasivat mustilla kumpikin 3. 0) Gilfer pelasi näistä 4 valkeilla. ) Ojanen pelasi näistä mustilla 4, Bhend 3. 2) Schmid pelasi näistä mustilla 3. a) Pirc pelasi näistä valkeilla 3. 4) Golombek pelasi näistä valkeilla 3..,,) Lorson pelasi näistä valkeilla 4. Kansainväliset mestarit 3,0 2 6,7 5 59,4 o 75,0 2 40,0 3 45,6 6,0 2 37,5 4 33,3,0 65,6,0 4 40,9 Edellisessä numerossa julkaistujen kansainvälisten mestareiden luettelosta on tapahtuneen sekaannuksen vuoksi jääneet pois: Skotlanti: W. A. Fairhurst. Unkari: Lajos Asztalos ( ), Gedeon Barcza ( ), Benkö, Tiber Florian ( ), Gereben, Nagy, Jozsef Szily ( ), ja Vajda. Naisten kansainvälisen mestarin luettelo julkaistaan n:ossa /953.

7 236 SUOMEN SHAKKI ISLANNIN EDUSTAJAT HELSINGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Helsingin shakkiolympialaisten. kierroksen peliaika lähenteli I()ppuaan. Pelinsä päättäneitä pelaajia parveili salissa ja e~eisa~lan tulosbllj Ill.ie~. lähistöllä. Jokaisen kasvoilla havaitsi selvästi uteliaan Ilmeen Ja sama patee varmasti myös itseeni nähden. Touhuttuani päivän kisalehden toimittamisen ja painattamisen järjestelyissä, olin nyt saanut tilaisuuden alkukierros.: vaikutelmien keräämiseen. Ilmeisesti siis olin sen näköinen, että yhdella silmäyksellä olisi pitänyt nähdä koko päivän tapahtumat. Yleishuomiona olin jo avajaispäivänä pannut merkille sen, että pelaajavi.eraid.en)?uko~ta saatoin ulkonäöltään tuntea runsaan kolmanneksen shakkllehdlssa JulkaIstujen kuvien perusteella. Myöhemmin sain tunnustaa itseni hy.':'in huonoksi oppilaaksi tuntemisen taidossa, sillä kisojen loppuun mennessa en OPPll;:Ut tuntemaan läheskään kaikkia vieraitamme. Tämä osa heistä oli mielestam niin toistensa näköisiä, ettei heitä oppinut eroittamaan toi:,~staan... Yksi ainoa silmäys pelisaliin riitti osoittamaan suosikkijoukkueiden SIjainnin, sillä koko III. ryhmän sivusta oli k!ltsojia täy~nä aiv~n t~!lgokseen asti ja päinvastaisella puolella niitä oli vam m:l-utamla. J.Y:Iem!l sns. ry:hmän sivustalle ja täällä pelaavien joukkueiden Joukosta 0ytYl monta ~lelenkiintoista tuttavuutta. Erikoisesti Islanti pohjoismaisen viisikon nuonmpana ja vähimmän tunnettuna oli oikein ennakolta muistiooni merkitty tutustumiskohde ja tästä se alkoi. Silmäillessäni peliensä ääressä istuvaa Islannin jouj:k~.etta jou?:uin.<;tj<;t.ttelemaan syytä siihen, miksi me täällä Suomessa h.edamme mm vah<;tn islantilaisten shakkielämästä. Kysymys jäi ainakin slllom vastausta vaille mutta ansaitsee tulla vastatuksi myöhemmin. 'Sattuma oli tuonut minut kisojemme ensimmäisen pelin syntymäpaikalle (kts. X shakkiolympialaiset n:o, sivu 4). Peli E. Gilfer (Islanti) -- G. Lorson (Saar) tuli nimittäin kisalehdessä ensimmäiseksi. Se tosin keskeytyi kahdesti ja lopetettiin vasta kolmannella yrittämällä, mutta Islannm Gilfer siinä lopulta selviytyi voittajaksi... Vasta 0 päivää myöhemmin saij?- tilais~ud~n. Eg~ert G. f eri n haastattelemiseen, mikä tapahtui shakkiolymplalalsvleralden.lalvamatkall!l 20: Tulkkina toimi tässäkin haastattelussa shakklmestan, ma~ste~l Esmo R ida a. Meillä oli Ridalan kanssa suuri ilo tutustua rehtnn Ja huumorintajuiseen henkilöön, jonka shakilliset. aj?-siot Islannin joukkueen muiden jäsenten myöhemmin kertomana osolthva~ mleh~~me maansa todelliseksi shakkiveteraaniksi joka on hyvm ansalnut haneen kohdlstamamme huomioon. Gilfer m~uten oli kisojemme vanhin kilpailija helmikuussa täyttyneine kuusine vuosikymmenineen. Tc:sin It~.vallan 2. pöydän pelaaja Karl Poschauko toiseksi vanh~mi?ana on val nelja.. kuukaut~';l; n~? rempi (P. on synt ). Harvlalsena s~ttum<;tna taytyy pitaa slta, että kisojen vanhin ja nuorin pelaaja - Gllfer Ja Olafsson - ovat samassa joukkueessa. Ikäero on peräti 43.vu?t~a! E. Gilfer on syntynyt ReykJavIkIssa, Jossa tolmn nykyisin muusikkona (urkurina, mikäli oikein ymmärsin). Musii.kki tuntui~in o~evan hänelle kaikkein tärkeintä maailmassa ja koska GIlfer on poikamies jää shakille toinen sija. Puhuakse~me.~!l~~.n musiikist~,. qi.~fer mainitsi shakkiolympialaisten avajaisissa ensl.mmalsia kcrto,ja ~la!:,saan kuu~lee~sa elävänä musiikkina Sibeliuksen Fmlandmn.ra se ol! hanelle suun.. elamys. Gilfer on säveltänyt pienempiä kappaleita. unnlle. S~urm hane:n teoksistaan on»skandinaavisia muunnclmla»-llmlnen urkusavellys. MItään hänen sävellyksistään ei ole julkaistu, sens~:iaa~l ~än.~n v~~~.e~.sä - joka toimii Islannin radio-orkesterissa ja on vcl.rekslsta. savelta]ana tunnetumpi - on saanut teoksiaan painetuss,!- :::Isussa. JulkIsuuteen.. Shakkia Eggert Gilfer on pelannut aktllvises~ nom. 40.v~otta. I~lannm mestaruuden hän on voittanut 9 kertaa. ShakklOlymplalalslm osallistunut seuraavasti: Hampurissa v. 930, Folkestonessa v. 933,. Mii?:c~enissä.,!' 936, Tukholmassa v. 937 ja näin on Helsingin matka esiteltavamme vn- SUOMEN SHAKKI 2;)7 des olympiaedustus. Kysyessämme minkä oman tai joukkueen pelaajan suorituksen hän pitäisi parhaana Helsingissä pelatuista, Gilfer nauroi pitkään ja vastasi valtioviisaasti: «Ajattelen enemmän Mozartia ja Beethovenia kuin shakkia!«islannin Shakkiliitto (Skaksamband Islands) on 53-vuotias ja järjesti mm. v. 9 Pohjoismaiden Shakkiliiton turnauksen Reykjavikissa. Suomalaisia siellä tosin oli mukana vain Turun Työväen Shakkikerhon Alku Lehtinen ja hänet islantilaiset vieraamme olisivat hyvin mielellään tavanneet Helsingin käyntinsä aikana. Shakinharrastajia Islannissa Gilfer arveli olevan vain muutamia satoja ja näistä Reykjavikissa satakunta. Shakkikirjallisuutta heillä on vähän ja islanninkielisenä tuskin lainkaan. Shakkilehti «Skak«ilmestyy G. M. Sigurdssonin toimittamana. Maassa luetaan pääasiassa englantilaista ja amerikkalaista shakkikirjallisuutta ja myös näiden maiden shakkilehtiä. Islannin joukkueen 2. pöydän pelaaja Fridrik Ola f s s 0 n on syntynyt reykjavikiläinen koululainen. Pohjoismaiseen valokeilaan hän nousi Reykjavikin turnauksessa 9 voitettuaan mestariluokan melko vakuuttavasti (kts. SSh n:o 5/9, sivu 28). Olafssonin nimissä on myös tämänvuotinen Islannin mestaruus. Hänen shakkiuransa alkoi li-vuotiaana ja Helsingin kisoissa hän oli nuorin osanottaja.. Mihin ehtiikään tämä nuorukainen jolle ei vielä ollut selvillä edes opiskelujensa päämäärä. 3. pöydän pelaajana esittelemme Larus J 0 h n sen i n, syntynyt Reykjavikissa, jossa nykyisin toimii oppikoulun opettajana. Poikamies ja maansa mestari v pöydän pelaaja Gudhon Magnus S i g u r d s s 0 n on myös reykjavikiläinen, syntynyt ja ammatiltaan konttoristi. Hänen parhaana shakillisena saavutuksenaan on 2. sija maajoukkueluokassa maamiehensä BaLiur Möllerin jälkeen Reykjavikin Pohjoismaisessa turnauksessa v. 9.. varamies Sigurgeir G i s a s 0 n (synt ) on maaseudulta Hafnarfjördur'ista. Naimisissa ja ammatiltaan konttoristi. 2. varamies Gudmundor A r n a u g s s 0 n (synt ) on perheellinen reykjavikiläinen. Islannin mestari v Osallistunut shakkiolympialaisiin Miinchenissä v. 936 ja Buenos Airesissa v Laivamatkalla tapahtuneen Gilferin haastattelun jälkeen olin joukkueen muiden pelaajien kanssa tarinoilla useampaankin otteeseen ja joukkue jätti kokonaisuutena hyvin miellyttävän vaikutelman. Jos nyt lopuksi yrittäisin vastata kysymykseeni, joka edellä jäi vastausta vaille, sanoisin: Islanti on suotta pitänyt shakillista toimintaansa liian vaatimattomana ja jättänyt sen vuoksi harrastusalan lehtipalvelun ja tiedoitustoimin:t;l~n h.oitamatta. Pienelläkin vaivannäöllä ja vähäisillä kustannuksilla VOISI asiaa usein auttaa mutta niihin ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota. Kouluesimerkkinä' Islannin suhteen sallittakoon mainita, että maittemme välistä uutisvaihtoa ajatellen tein noin vuosi sitten islantilaiselle shakkilehdelle vaihtotarjouksen Suomen Shakin kanssa, aloitteen kuitenkaan johtamatta myönteiseen ratkaisuun.. Postimerkk~il~n alall~ Islant~. on p~ljon I?aremmin hoitanut maansa mamostuksen, sllla Islannm kaullt postimerklt ovat meillä Suomessakin filatelistien suuressa suosiossa. Islanti joka v:sta 98 oli personaaliunionissa Tanskan kanssa, julistautui v. 944 itsenäiseksi tasavallaksi. Saarivaltakunnan pinta-ala on neliökilometriä väkiluku noin henkeä, uskonto on evank. luterilainen, pääelin'keinoina kalastus, vesilintujen pyynti }~ lampaanho~to: Suuri humoristi järkkymätön musiikin ystävä ja ansioitunut shakklmies Eggert Gilfer nu~rekkaine joukkueineen edusti maansa värejä Helsi~gin shakkiolympialaisissa paljon enemmän, kuin mit.ä :t;l~mero~ tulostauluk<?l.ss~ osoittavat. Olemme maisteri Ridalan kanssa IlOISIa voldessamme nallla tiedoilla esitellä pohjoismaisen veljesmaamme shakillista elämää ja sen edustajia. Näistä tiedoista kiitokseni Islannin joukkueen kaikille yllämainituille jäsenille! Altti Saloila

8 Ic 238 SUOMEN SHAKKI SHAKKIAIHEISIA POSTIMERKKEJÄ Helsingin shakkiolympialaisten postimerkki ja avajaispäivän erikoisleima Viimekesäisten shakkiolympialaistemme postimerkki ei suinkaan ollut laatuaan ensimmäinen maailmassa. Päinvastoin Suomen Postimel'kkilehti moitti sen aihetta liian tavanomaiseksi. Tosiasia kuitenkin että aihetta tällä alalla on aika rajoitetusti: shakkilauta eri asennoissa, erimallisia nappuloita laudan kanssa tai ilman, pelaajia joko ylimalkaan tai kuuluisuuksia, pelipalkkoja jne. Nämä mainitut lienevätkin kaikki esiintyneet postimerkkien kuva-aiheina. Vanhin tuntemamme shakkimerkki on b u l g a ari ala i n e n vuodelta Se ilmestyi muuten urheiluaiheisessa Balkanin kisojen johdosta julkaistussa sarjassa - itädemokratioissahan shakki lasketaan urheilun piiriin kuuluvaksi. Tämä verraten kaavamainen merkki esittää shakkipelin ratsua. - Seuraavat ovat N e u v 0 s toi i i t 0 n shakin maailmanmestaruusottelun johdosta Moskovassa 948 julkaisemat kolme merkkiä, joista kahdessa on kuvattuna ottelupaikka ja kolmannessa on kisojen tunnuskuvio: diagonaaliasennossa oleva pelilauta, jonka kulmassa on torni. Ottelun toinen puolisko pelattiin Haagissa, mutta Hollanti ei erikoismerkkejä julkaissut, vaikka Euwekin oli mukana. Dubrovnikin shakkiolympialaisten johdosta J u g 0 s a via julkaisi v. 9 viisi merkkiä käsittävän todella kauniin sarjan. Kolmiväripainetuissa merkeissä on aiheina shakkinappulain lisäksi kansakuntain lippuja, Jugoslavian kartta sekä edus- tava näkymä Dubrovnikin kylpylä- kaupungista. Merkit on valmistettu Sveitsissä, mistä todisteena upean ulkoasun lisäksi on kaivertajan, kuulun Courvoisierin nimi merkkien alareunoissa. Melkein välittömästi Dubrovnikin olympialaisten jälkeen oli Budapestissa ns. valintaturnaus, jonka tarkoituksena oli valita haastaja maailmanmestarille. Tämän johdosta U n k ari julkaisi kolmimerkkisen hyvin isokokoisen sarjan, jonka kuva-aiheina oli pelaajapari laudan ääressä, ottelupaikan kuva sekä maailmankartta ja lentokone - ensimmäinen lentoshakkipostimerkki. Viimeiseksi laadussaan ei tämäkään jäänyt, sillä Kuu b a julkaisi 95 kolmimerkkisen lentopostisarjan sen johdosta, että oli kulunut kolmekymmentä vuotta siitä, kun Capablanca voitti maailmanmestaruuden. Viimeisenä sitten shakkipostimerkkeihin on liitetty Suo m i shakkiolympialaisten merkki viime elokuun lopulla. Vaatimattomasta ulkoasus- SUOMEN SHAKKI Peli- ja sommitelmaosasto--- Toimittavat EERO E. BööK ja OSMO KAILA, Helsinki, Runebergink. 29 B. TUOMIO OLI OIKEA Karhumaljaottelusta emme ole onnistuneet saamaan julkaistavaksi sopivaa pelinäytettä, mutta. pöydän pelaajien tuomitsemista peleistä A. G. Ojanen-E. Heinonen on analyysiltaan varsin mielenkiintoinen. Kun pikaanalyysin tulokseksi julistettiin valkean voitto, vaikka moni mustan vastamahdollisuuksista oli ajan puutteen vuoksi tutkittava puutteellisesti tai jätettävä kokonaan tutkimatta, pelipaikalla lausuttiin epäilyjä tuomion oikeellisuuden suhteen..~ 69 E. Heinonen A. G. Ojanen (siirr.) Valkean on tehtävä 4. siirtonsa. Mustalla oli aikaa vajaa minuutti viiteen siirtoon (pelinopeus 45 siirtoa 2% tunnissa), mutta objektiivisessa tuomiossa tätä seikkaa ei saa ottaa huomioon. Asemassa, joka mustan nappuloiden ja liikuntakyvyn määrään nähden on ainutlaatuinen, valkea voittaa väkisin sotilaan hienolla manööverijlä 4. Rc6-42. Ra7! Rxa7 43. Lxa7-44. Lb6 ja sb5 on valkean. Lisäksi vaikealla on aikaa sijoittaa K:nsa mahdollisimman edullisesti, ja ruutu e2 tuntuu parhaalta, koska se estää vasta toimenpiteet Ld8-a5 -el ja sieltä käsin vk:lla on lyhyt matka D-sivustalle. Pelataan siis 4. Rc6 Ke8 42. Ke2 Kd7 43. Ra7 Rxa7 44. Lxa7 Kc8 (Tai Ra6 45. Rxb5 La5 46. Rc3 Lxc3 47. bxc3 Rc7 48. Le3! Rb5 49. Kd3 Rxa3. c4 Rbl 5. Kc2! Ra Kc3 Rbl+ 53. Kb2 voittaen. Huutomerkkipaikoissa 48. c4? Ra6 ja Rc5! sekä 5. Lc? a3 52. Kc2 a2 53. Ka2 Rc3! johtaisivat tasapeliin.) 45. Lb6 Ra6! 46. Lxd8 Kxd8 47. Rxb5 ja tavoite on saavutettu, mutta asema ei edellytä voittoa, koska Kd7 ja Rcl'i eikä vaikealla ole riittävää läpimurtomahdollisuutta. Mutta vaikealla on käytettävissä toinen tie: 4. Rc6 Ke8 42. Ke2 Kd'7 43. Kd2! Ke8 44. Kc2 Kd7 45. b3! axb Kxb3 Ke8 47. KM Kd7 48. Rxd8! Kxd8 49. Ka5 ja. Rxb5 suht. helpoin voitoin. Mustan paras pelitapa on Ra6, mutta 47. Rxd8 Kxd8 48. Rxb5 on sekin epäilemättä valkean voitto. - O. Kai l a. MIELENKIINTOINEN PUHELINOTTELU Ruotsin ja Tanskan välillä on syksyllä 952 suoritettu puhelin ottelu siten, että puolin ja toisin oli tehtävä siirto päivässä. Ruotsia edusti tunnettu hyökkäyspelaaja Nisse B e r g q vi s t ja Tanskaa tämän vuoden mestari Christian P 0 ui sen. Sanomalehdet seurasivat päivittäin peliä, josta kehittyi sekä teoreettisesti arvokas että kaikki jännitysmomentit sisältävä. Mainittakoon, että tällainen pelimuoto on tunnettu meilläkin ja että par'aikaa on käynnissä lehtiottelu kahden pohjalaisen lehden, Österbottingenin ja Kokkolan välillä. Lisää vain tällaista shakkipropogandaa! taan huolimatta - siinä on lauta diagonaaliasennossa ja nappuloista ratsu sekä torni, väri harmaa -- se saavutti huomattavan menekin loppuen postista muutamassa viikossa. Tämä lienee todiste siitä, että maailmassa on runsaasti shakkimerkkien kerääjiä, ja tämä on siis yksi meidän harvoista kansainvälisistä postimerkeistämme. Saattaa myös olla niin, että maailmassa on hyvinkin paljon miehiä, jotka harrastavat sekä shakkia että filateliaa. Tim 0 SaI' v e [ a.

9 240 SUOMEN SHAKKI 694. Sisilialainen puolustus. N. Bergqvisi-Chr. Poulsen:. e4 es 2. Rf3 Rc6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 S. Re3 d6 6. Le2 es (Boleslavskin tunnettu siirto. Maailmanmestari Laskerin pelattua sen v. 90 ottelupelissä Schlechteriä vastaan tri Tarrasch kirjoitti: «Vanhentunut siirto silmiinpistävin puuttein, ruudut d6 ja d5 heikentyvät.«sen sijaan Botvinnikin mielipide on: «Boleslavskin pelitapa takaa mustalle nopean kehityksen ja tasa-aseman, d5-ruudun heikkous on merkityksetön.«parhaina vastauksina on pidetty siirtoja 7. Rb3 ja 7. Rf3, kun taas R-vaihdon on katsottu helpottavan mustan tehtävää.) 7. Rxe6 bxe6 8. 0_0 Le7 9. f4(!) (Bergqvistin uutuus joka sisältää sotilaan uhrauksen. Tavallinen jatko on 9. Dd3, joka epäsuorasti suojaa sotilaan b2: f4 exf4. Lxf4 Db6+ 2. Khl Dxb2? 3. Tab Da3 4. Rd5! jne.) 9. - exf4 0. Lxf4 Db6+ II. Khl Dxb2 2. Dd3! DM? (Tämä vasta on varsinainen virhe. Oikean jatkon 2. - Db8 3. Tab Dc7 jälkeen valkea voi joko voittaa sotilaan takaisin pelaamalla 4. Tfd tai sitten tavoitella K-hyökkäystä siirrolla 4. Dg3.) 3. TahI DeS 4. Ra4! DaS IS. Lxd6! (Tämän kauniin ja kenties vaikeasti havaittavan jatkon musta oli jättänyt ottamatta huomioon.) IS. - Dxa4 6. Lxe7 Kxe7 7. es Re8 (Jatkossa 7. - Rd5 8. c4 La6 9. Df3 ovat mustan asiat yhtä huonosti.) 8. De3! Re7 (Muidenkin siirtojen jälkeen mustan asema on toivoton. Nyt 9. Tb4 johtaisi voittoon, esim Da5 20. Txf7 + jne., mutta valkean jatko on kyllä täsmällisin.) 9. DeS+ Ke8 20. Dd6! (Jännitys oli tässä kohdin huipussaan. Bergqvistille suositeltiin voittosiirtoja 20. Tb4, 20. Lb5 ja 20. Lf3, mutta pelisiirtoon liittyy hienous Re6 2. Tfd! ja musta on voimato: uhkausta 22. Lf3 vastaan.) RdS 2. LhS! cxbs 22. DxdS ja musta antautui. - Dagens Nyheter/O. Kai l a. 69S. KuningasiniialainenjGrunfeldin puolustus. Helsingin mestaruus, Helsinki O. Katajisto H. Koskinen. d4 Rf6 2. e4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 ds S. Rf Rc3 Ra (Toinen jatko 7. cxd5 Rxd5 8. e4 Rb tulisi myös kysymykseen.) 7. - dxc4 8. Da4 Rd7 9. Dxc4 Rh6 0. Db3 e5. dxes RxeS? (Piti tapahtua. - Le6! 2. Dc2 tai 2. Ddl Rxc5 ja mustan peli vapautuu.) 2. Db5! Rea4! 3. Rxa4 Ld7 4. DM Lxa4 IS. LgS Te8 6. Tael Dd6! (Pakottaa valkean kuningattarien vaihtoon ja antaa samalla mustalle vastapeliä avautuvan e-linjan ja voimakkaan L-parin ansiosta.) 7. Dxd6 exd6 8. h3 LbS 9. Tfdl Lxe2 (Jos 9. - Txe2, niin 20. Lfl La6! 2. a4! valkealle edullisesti.) 20. Txdl Tae8? (Jatko Lb2! 2. Tc2 [Ei 2. Tc7?, sillä 2. - Lxf3! 22. Lxf3 Le5 jne. mustan eduin] 2. - La3 olisi mustalle pelijatkoa paljon parempi.) 2. Txc8 Rxc8 (Turvallisemmalta tuntuu 2. - Txc8, vaikka tällöinkin syntyvä loppupeli jää valkeaetuiseksi.) 22. Td7 h6? (Tekstisiirron jälkeen on mustan valkea keksiä tyydyttävää jatkoa. Mahdollisuuksia tarjosi vielä La6.) 23. Le3 h6 24. h4! LbS 2S. Tc7 La6 26. Lh3 f5 27. h5 Le2 28. Kg2 Re7 (Mustan asema on toivoton.) 29. hxg6 RdS 30. Txa7 Rxe3 3. fxe3 Txe3 32. Rh4 Ld3 33. LxfS LbS 34. Ld7 Ld3 3S. Le6 LeS 36. Ld5+ Kf8 37. g7+ Lxg7 38. Tf7+ ja musia antautui, sillä upseerin menetystä ei voi estää. - Pelaajien viitteiden mukaan O. K a taj i s t o Caro-Kann. Beverwijk 952. A. Fuderer (Jugoslavia) J. H. Donner (Hollanti). e4 e6 2. Re3 ds 3. d4 dxe4 4. Rxe4 Rf6 S. Rxf6 exf6 6. Lc4 Ld6 7. Re Dc7 9. Rg3 Rd7 0. DhS e5. Ld3 g6 2. Dh6 Te8 (Uhkasi 3. Rh5 gxh5 4. Dxh7 matti.) 3. dxcs RxcS?? (Edellisessä huomautuksessa mainitun uhkan vuoksi oli 3. - Lxg3 välttämätön.) 4. Rh5! gxhs IS. Lxh7 + Kh8 6. Lg6 + KgB 7. Dh7 + ja musta antautui. koska loppu 7. - Kf8 8. Lh6 + Ke7 9. Dxf7 + Kd8 20. Dxe8 matti SUOMEN SHAKKI 24 on väistämätön. Jugoslavialainen 2-vuotias kemian ylioppilas Andrija Fuderer, joka jo seitsenvuotiaana aloitti shakkiuransa, omaa kansainvälisen mestarin arvon ja vuodesta 947 alkaen - jolloin saavutti Jugoslavian nuorten mestaruusturnauksessa.-2. palkinnon - jatkuvasti komistuvan shakillisen ansioluettelon. - AS. LOISTOPELEJÄ Mahdollisimman suuri aiankohtaisuuden tavoitteleminen on shakkilehdelle - ainakin maan ainoalle sellaiselle - tärkeätä, jopa välttämätöntä. Kun jokaiseen numeroon lisäksi on sijoitettava vakinaiset osastot, käy useinkin niin, että moni hyvä juttu lykkäytyy ja lopulta on jätettävä julkaisematta. Tämän sinänsä epäkohdan poistamiseksi edes pelipuoleltamme Suomen Shakki alkaa julkaista LOISTOPELEJÄ-otsikon alla pelejä, jotka tosiaan ansaitsevat päivänvalon näkemisen meilläkin. Ja koska loistopelin arvoa vastaavat vain parhaat analyysit, lainaamme niitä tarpeen mukaan ulkolaisista lehdistä. Uusi osastomme, jota varten mielihyvin otamme vastaan ehdotuksia lukijoiltamme, sulkeutuu suosioonne Sisilialainen puolustus. J. Gusev J. Averbach Moskova 95. e4 cs 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 S. Re3 g6 6. Le2 Re6 7. Rh3 (Poikkeus tavallisesta siirtojärjestyksestä.) 7. - Lg Le6 ( Le3 olisi johtanut jälleen tutuille teille. Pelisiirto antaa valkealle muita, parempia mahdollisuuksia.) 9. f4 Te8? (Mustan ei pitäisi ilman muuta sallia siirtoa f4-f5. Oikein oli sen vuoksi 9. - Dc8.) 0. fs (Koska valkea tällä siirrolla pakottaa mustan lähetin perääntymään sen tavallisemmissa muunnelmissa päästessä c4:ään, valkea saavuttaa suuren tilaedun.) 0. - Ld7. g4! (Johdonmukainen jatko, joka yhä uhkaa ahtauttaa mustan asemaa.). - ReS (Siirtoa g4-g5 ei estä. - h6, koska 2. h4, ja g6-piste vain heikkenee. Pelisiirrolla musta pyrkii sijoittamaan edes yhden upseerinsa vahvasti.) 2. gs Rg8 3. RdS f6 (Välttämätön siirron 4. f6 uhkaaman mustan aseman täydellisen lamauttamisen torjumiseksi: 4. - exf6 5. gxf6 Rxf6 6. Lg5.) 4. Le3 h6 IS. Rd4 (Ratsu etsii uuden hyökkäyskohteen, ruudun e6.) IS. - Kf7 (Estää ratsun välittömän tunkeutumisen e6:een.) 6. e3 (Tie auki kuningattarelle.) 6. - De8 (Siirtoa 7. Db3 seuraisi nyt 7. - La4.) 7. Re6! (Sittenkin!) 7. - Lxe6 (Pakko, koska uhkasi 8. Rdc7.) 8. fxe6+ Kf8 (8. - Kxe6 9. Db3 Kd7 20. Da4+ ei johda mustalle hyvään: Rc6 2. Lg4+ e6 22. gxf6.) 9. Rxf6! (Valkea käyttää heti hyväkseen mustan heiluvaa kuningasasemaa.) 9. - Rxf6. (Siirron 9. - exf6 jälkeen 20. Dxd6+ ja 2. Dxe5 voittaa heti upseerin takaisin.) 20. gxf6 Lxf6 2. Lh6+ Kg8 22. Txf6! (Jälleen kauniisti ja ennen kaikkea pitkälle laskettu.) exf6 23. Dxd6 Te6 (Musta näyttää nyt selviytyvän, mutta siirron 22. Txf6! aloittaman sommitelman huippu tulee vasta nyt.) 24. DxeS!! (Yllättävä kuningattaren uhraus hyvin pitkällä tähtäimellä, joka ainutlaatuisella tavalla - siirtopakon ja koroitushienouksien avulla - johtaa voittoon.) fxes 2S. Tfl (Sitoo mustan kuningattaren suojaamaan f8:aa ja torjuu mahdollisuuden Txe6, jota seuraisi 26. Lc4 ja kahden siirron matti.) 2S. - Te8 (Muuten valkea päättää kamppailun siirrolla 26. Lb5.) 26. Ldl! (E6-sotilaan elinvoimaisuuden uusi ilmaus: Dxe6? 27. Lb3 28. axb3 ja valkea voittaa hankkimalla c-linjalle vapaasotilaan.) Te4 (Yhdessä seuraavan siir- Asema mustan 23. ron kanssa ainoa tapa välttää vaarat viistolinjalla '. "'lk b3-g8. Jos De7, niin 27. Lb3 sekä 28. Tf7, smron Ja een mikäli ei 27. _ Tf8 28. Txf8+ Dxf8 29. e7 +!)

10 242 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI Lb3 bs 28. Lxc4 bxc4 29. b3 (Siirron jälkeen cxb3 on pakko, mutta se johtaa samaan kuin pelisiirto.) as (Visaisempia olivat ongelmat jatkossa cxb3 30. axb3 a5. Nyt ei valkean c-sotilas ilman muuta pääse ylittämään ruutua c5, ja valkean onkin käytettävä toisia keinoja. Jommankumman sotilaan suora eteneminen ei näytä johtavan voittoon: ) 3. 4 a4 32. b5 a3 33. b6 a2 34. b7 Db3! ja nyt la) 35. e7 ad 36. Txa Kf7 tai b) 35. c4 ad 36. Txa Dxb7 37. Tfl De7 eikä valkea pääse eteenpäin, kuten muunnelmasta 2 ilmenee; 2) 3. c4 De7 32. Kg2 Da3 33. Tf7 Db Kg3 Dxb Kh4 g5 +! jne. Valkean onkin ensin pelattava kuninkaansa toiselle sivustalle, mikä edellyttää c-sotilaan säilyttämistä c3:ssa. Voittotie on: 3) 3. Tf3 Dd3 32. Kf2 De7 33. Ke2 3a) Da3 34. Tf7! Db Kf3 Dxc Kg4! D4 37. Tg7+ jne., 3b) Dd3? 34. Tf7! jne. ja 3c) De3 34. Kd2 3cl) a4 35. bxa4 De7 36. Ke2 Da3 :37. Tf7 jne., 3c2) Dd Kc2 a4 36. b4 De? 37. Kb2 De3 33. Ka3 De7 39. c4 Dd8 40. c5 jne., 3c3) 34. De7 35. Kc2 a4 36. bxa4! Da3 37. Kd3! Dc5 33. Ke2 Dc Kf2 Dc Kg2 De7 4. a5 ja a-sotilas menee läpi sekä 3c4) De7 35. Kc2 De3 36. Kb2 De7 37. h3 De3 33. c4 De7 39. c5! Dxc5 40. Tf7 Dd4+ 4. Ka2 ja valkea voittaa.) 30. bxc4 De7 3. Kg2 Da3 32. Tf2 (?) (Viivyttää hiukan loppua: 32. Tf7 ratkaisee välittömästi: Db Kg3 Dxc Kg4 Da3 35. c5! Dxc5 36. Tg7 + jne.) De7 33. Tfl g5 (Hätäsiirto, sillä musta lienee huomannut, että nyt siirtoa Da3 s.eu.: raisi 34. Tf7.) 34. Tf5 (Sitoo mustan D:n kokonaan, koska sen on pldettava silmällä sekä f3- että g5-pistettä.) g~ (Tai Dd3 35. c5 Dd Tf2 Dd3 37. c6.) 35. c5 Dd8 36. c6 De7 37. c7 musta antautui. Shakkikirjallisuuden hienoimpia sommitelmia. - Huomautukset tri M. E uwe n LosbIadige Schaakberichten/ Samalla perusteelliset analyysit mainostavat ex-maailmanmestarin mainiota irtolehtisarjaa, joka avausuutisten lisäksi sisältää tuoreita pelejä ja loppupelejä Ranskalainen puolustus Helsingin Shakkiliiton. lkn liittoturnaus, Helsinki Simo Kukkonen Usko Backman. e4 e6 2. d4 d5 3. e5! (Ranskalaisen pelin vanhin ja luonnollisin muun nelma, jota suuret ja syvälliset strategit Louis Paulsen, Wilhelm Steinitz, Aron Nimzowitz ja Paul Keres ovat kukin aikakautenaan menestyksellisesti käyttäneet. Suuret ja kaavamaiset opettajat Siegberth Tarrasch ja Machgielis Euwe ovat muunnelmaa karttaneet, koska se on vaikea!) 3.- c5 (Pelissä Jakobsson-Rutanen samassa turnauksessa tapahtui 3. - b6 4. Le3 La6 5. Lxa6 Rxa6 6. c4 Rb3 7. Rf3 Rc6 3. cxd5 Dxd5 9. O~O Rge7 0. Rc3 Dd7. Tel R4 2. a3 Rbd5 3. Re4 Rf5 4. De2 h5! ja mustan oli tulevaisuus.) 4. c3! Rc6 5. Rf3 (Siirto 5. a3 on huolellisempi, sillä nyt saa musta lähettinsä ulos. Peli Rutanen-Wikberg samalla kierroksella jatkui 5. a3 f c4 7. a4 Le7 3. h4 h5 9. g3 g6 0. Rh3 Lf3. Rd2 Lh6 2. Rf3 ja valkea piti ohjat käsissään.) 5. - cxd4 (Päämuunnelma jatkuisi 5. - Rge7! [Lönnbladin siirto!] Jatko 5. - Db6 on heikompi, sillä 6. a3 Rge7 7.4 cxd4 3. cxd4 Rf5 9. Lb2 h5! [Muuten 0. g4!] Db6 sijaitsisi paremmin d3:ssa. Lönnbladin jatko on muuten sama, mutta musta säästää aikaa, kun ei lähde upseereillaan seikkailemaan, ennen kuin on nähnyt, minkälainen sotilasasema syntyy.) 6. cxd4 Lb4+ (Backman on lukuisissa peleissään Kukkosta ja muunnelmaa vastaan kehittänyt systeemin, jolla musta saa kehitetyksi edes osan upseereistaan, tosin kalliista asemallisesta hinnasta, mutta hyvä niinkin.) 7. Ld2 h5! (Varmistaa ratsulle jalansijan f5:ssä) 8. Lb5 (Mustan vastapelin avain on Rc6, ja valkea voi maksaa siitä tavallisia hevosmarkkinoita korkeamman hinnan. Systemaattisempi olisi kuitenkin 3. a3) 8. - Lxd2+ 9. Dxd2 Ld7 0. Rc3 RhS. 0-0 Rf5 2. a4 (Tässä ranskalaisen pelin muunnelmassa valkea vain valtaa >ll.~ J ja valtaa alueita mustalta. Bckmanin systeemissä mustalla on ainakin yksi upseeri vähemmän jäämässä alle, kuin tavallisesti, mutta lähetin puute heikentää mustia viistolinjoja.) 2. - h4 (Karkea strateginen erehdys. Valkea voi edetä sivustoilla, koska hänellä on keskusta lujasti hallussaan, mustalta puuttuu tämä asemallinen edellytys.) 3. g4!! (Jos musta avaa h-linjan, joutuu se heti valkean käsiin (Kg2, Thl) Rfe7 4. h3 f5 (Backman pyrkii valkean kuningasaseman kimppuun, mutta aloite on va l - kealla.) 5. exf6 gxf6 6. Tfel Dc7 (Musta yrittää turhaan tunkeutua keskustaaan, sillä valkea estää sen rautaisella logiikalla) 7. Lxe6! bxc6 8. Tacl a6 9. Khl Tb8 20. g5 Th5 (Strateginen rakennusvaihe on päättynyt. Mustan asema sortuu. Nyt alkavat taktilliset komplikaatiot, jotka ratkaisevat shakissa, strategia voi vain valmistua niihin. Bckman uhraa sotilaan!) 2. gxf6 Rg6 22. Rxd5!! Txd5 23. Dd6 Rf8 24. Re5 (Uhkea 25. f7 + Ke7 26. Dh4+ Kd6 27. Rc4+ matti!) Txe5 25. dxe5 LeS (25. - c5 26. Dg7! Lc Kh2 Tb7 23. Txc5!) 26. Tedl (Valkea valtaa vaistomaisesti avoimen linjan. 26. Dg7! olisi voittanut heti, sillä musta ei voi vaihtaa häviämättä ratsua, ja valkea uhkaa Txc6 mikä estää Tb7:n; Df7! jälkeen voittaisi Tcdl, Tgl ja joko Dh3 ja Tg7 tai Dxf7 + ja Tg7 +) Txb2 (Häviää tuossa tuokiossa. Mustalla oli vielä mahdollisuus Lb7! 27. Dg7 c Kh2 Tc8!, sillä nyt eivät valkean kauniit matit 29. Td3+ Kxd3 Df3+, De7+ ja De6+ tai 29. Td8+ Dxd8 30. f7+ Ke7 3. Df6-j Kd Tdl + Ld5 33. Td5 + exd5 34. Dd6 + matti, kestäkään, koska musta pelastuisi 29. Td3+? Dxd3! 30. f7+ Kd7! Sen sijaan 29. Td6! tiivistäisi painostusta: valkea uhkaa Tedl ja Td7 ja jos Ld5 niin 30. Txa6 ja Ta7! Mustan muut yritykset torjua uhkaus ta Tgl-g7 ovat heikompia, esim Dh7 27. Td3+ Kxd3 28. Dxf8+ Kc7 29. f7!) 27. Dh5+ Rg6 (Df7 Dd3+) 28. Dxg6 Kf8 29. Tgl! ja musta antautui, sillä seuraa matti. - E. R u t a n e n Puolislaavilainen puolustus T. Immonen (Itä-Suomi) E. Sundqvist (Keski-Suomi) Liitto-ottelu Keski-Suomi-Itä-Suomi Jyväskylässä d4 d5 2. c2 c6 3. Rf3 e6 4. Rc3 Rf6 5. e3 Lb4 (N s. Romin puoli-meranon puolustuksessa on tavallinen siirtojärjestys 5. - Rbd7 6. Ld3 Lb4, johon paras vastaus on nykykäsityksen mukaan heti 7. a3. Ero tässä pelattuun verrattuna ei ole suuri, ja resepti 6. a3 La5! olisi nyt oikea.) 6. a3 DaS? 7. Ld2 Lxc3 8. Lxc3 De7 9. Tel cxd5 (Tämän jälkeen mustan on helppo ratkaista pelinsä kehittämisprobleemat. Toisin olisi, jos esim. 0. Ld3.) 0. - exd5 II. Ld3 Lg Rbd7 3. Khl (Valkean puolustusmenetelmä Khl, Dc2, Rgl jne. on pelikelpoinen, mutta sotilastoiminta D-sivustalla edellettynä siirrolla Dc2 olisi aktiivisempaa.) 3. - Re4 4. Lb4 Tfe8 5. De2 Te6 6. Rgl ThS 7. h3 Te8 8. Lxe4 dxe4 9. d5 Rb6 20. Dd2 (Huom.»ansa» Rxd5? 2. Dxd5. Eteneminen d5-d6 aiheuttaisi valkealle heikon vapaasotilaan.) Dc8 2. Kh2? (Koska nyt 2. - Rxd5 kävisi päinsä, heti 2. dxc6 on oikein. Musta kuitenkin jatkaa näköjään lupaavaa hyökkäystään.) 2. - Te5 22. dxcs bxc6 23. Dd4 Teh5 24. Tc5 Txh3+!? (Nyt tai ei koskaan. Valkea häkeltyy uhrauksesta niin, ettei pelaa parasta ja luonnollista siirtoa 25. gxh3, jonka jälkeen Lxh3 26. Tdl johtaa ikuiseen shakkiin Lf+ 27. Kg3 Tg Kh2 Th6+ tai herkullisemmin Lfl+ 27. Kg3 Th3+! 23. Rxh3 Dxh Kf4 Dh Ke5 De7+ jne., kun taas Rd5! sisältää hienon ansan 27. Txd5? cxd5 ja musta voittaa uhkaavan D-shakin ansiosta. Sen sijaan 27. Dxd5! jälleen pakottaa ikuiseen shakkiin.) 25. Rxh3? Lxh3 26. Kgl (Omalaatuinen loppu olisi 26. Txc6 Txc6! 27. gxh3 Th6!) Lxg2! 27. Tg5 Thl+ ja siirron matti, jonka vuoksi valkea antautui. 2. luokan pelaajien yhteenotto, joka julkaistaan 0ppunsa takia. - O. Kai a. I i

11 244 SUOMEN SHAKKI Kuningasintialainen puolustus X shakkiolympialaiset, Helsinki G. Porreca (Italia) S. Gligoric (Jugoslavia). d4 Rf6 2. c g3 LgJ 4. Lg2 O-J 5. R3 d Rbd7 7. Rc3 05 (Intialaisten puolustusten rumas käyttö Helsingin shakkiolympialaisissa osoitti näiden av austen edelleen olevan kansainvälisten pelaajien suosiossa. Mielenkiinnolla olemme odottaneet arvovaltaisten shakkiteoreetikkojen yhteenvetoa kisojemme avausteoreehisista uutuuksista, mutta SUOMEN SHA.KKI 245 toistaiseksi sellaisia ei ole vielä ilmaantunut näkyviimme.) 8. Dc2 Te8 9. b3 exd4 0. Rxd4 Rc5. Lb2 c6 2. Tadl Db6 3. h3 a5 4. Kh2 a4 5. e4 axb3 6. axb3 Rfd7 7. f4 h5 8. Tfel Rf6 9. f5 Rfd7 20. fxg6 fxg6 2. e5! (Sievä laadun uhraus joka antaa pelille pientä kohokohtaa ja jugoslavialaiselle suurmestarille melkoisesti miettimisen aihetta.) 2. Rxe5 22. Txe5 Txe5 23. Dxg6 Dd8! 24. Re4 Rxe4 25. Lxe4 Di6 (Pelin loppu muodostuukin odotettua mielenkiintoisemmaksi. Tässä myös Txe4 olisi ollut mahdollinen, koska valkean jatkoista 26. Re6 kumoutuu siirtoon De7! ja 26. Rf5 Df8 johtaa tasapeliin ikuisella shakilla: 27. Rh6+ Kh8 28. Rf7+ Wg8 29. Rh6+ jne.) 26. Dh7+ Kf8 27. Lg2! Ta2 28. Dbl (Valkean on helppo todeta, että 28. Tfl Dxfl 29. Lxfl Txb2+ jne. ei tarjoa ainakaan tasapeliä enempää.) Txb2 29. Dxb2 TfS 30. Da3 Ke7 3. Rxf5+ LxfS. jossa piste valkean ehdotuksesta veljellisesti jaettiin tasan. Nuori analysoijamme E. Rutanen väittää sen kuitenkin tapahtuneeen italialaisen vahingoksi, sillä hän olisi voittanut pelin jatkamalla 32. c5! d5 33. De8! voittaen helposti. - AS. 70. Kuningasinl:ialainen puolustus FIDE:n alueidenvälinen turnaus, Saltsjöbaden Turnauksen kauneuspalkinto A. A. Kotov (Neuvostoliitto) G. Barcza (Unkari). d4 Rf6 2. c4 g6 3. Rc3 Lg7 4. e4 d6 5. g Lg2 e5 7. Rge2 (Kotov käsittelee avauksen nyky teorian suositusten mukaisesti.) 7. exd4 8. Rxd4 Rc6 (Mutta niin tekee Barczakin, eikä nyt 9. Rxc6 bxc6 0. e5 DeS ole mikään valkealle edullinen jatko.) 9. Rc2 Le6 0. b3! (Tarkasti laskettava siirto viistolinjan g7-a avautumisen ja Rc3:n suojatta jättämisen takia.) 0. - Dd Lh3 2. f3 (Eikä suinkaan heti 2. Lb2?, koska L-vaihdon g2:ssa tapahduttua seuraisi 3. - Rxe4 voittaen.) 2. Lxg2 3. Kxg2 a6 4. Lb2 Ra?? (Ymmärrettävästi musta on kiusaantunut siitä, että d5-piste on valkean hallussa. Silti ei tämä»ratsu reunassa, teho hiekassa«-siirto yhtä vähän kuin seuraavat s-aseman heikennyksetkään ole hyväksyttävissä.) 5. Dd2 b5 6. Re3 c6 7. Tadl Tad8 8. Re2 Dc7 9. Le3 De7 20. Rd4 Re8 (Valkea uhkasi 2. Rdf5. Jos b4, niin yksinkertaisesti 2. Lxb4! c5 22. Rdf5! valkean eduksi. Kotovin loppusommitelma monine hiljaisine siirtoineen on varsin mielenkiintoinen.) 2. Rdf5! gxfs 22. Rxf5 Dc7 23. Rxg7 Rxg7 24. Lf6! (Voimasiirto, joka uhkaa 25. Dg5. Pelin koko loppu on kouluesimerkki mustan avuttomasta asemasta.) Kh8 25. DgS Tg8 26. Ml Tde8 27. hs Te5 28. LxeS dxes 29. Di6! Rc8 30. h6 Re7 (Vielä huonompi oli De7 3. hxg7 + Txg7 32. TdS + jne. VaIkealla on nyt aikaa tornikahdennukseen.) 3. Td2 ja musta antautui. Tämän vakuuttavan pisteen saatuaan Kotov - kaksi kierrosta ennen kilpailun päättymistä - oli varma voittaja. - O. Kai a. G. Porreca (Italia)-S. Gligoric (Jugoslavia) pelaamassa II. ryhmän. pöydän peliä 3. kierroksella (Giorgio Porreca on syntynyt Napolissa. Pelasi Dubrovnikin shakkiolympialaisissa v pöydällään tuloksen 6% pistettä 2:sta mahdollisesta. Gligoricin henkilötiedot SSh:ssa n:o , sivut ) 702. Uusi-intialainen puolustus. FIDE:n alueidenvälinen turnaus, Saltsjöbaden 952. L. Sanchez (Kolumbia) G. Ståhlberg (Ruotsi). d4 Rf6 2. c4 es 3. Rc3 Lb4 4. e3 e5 5. Ld _ Rge2 Re b6 8. a3 Lxc3+ 9. Rxc3 Lb7 0. d5 ReS. Le2 exd5 2. exd5. Te8 3. e4 d6 4. Lb5 Rfd7 5. f4 a6 6. Le2 Rg6 7. f5 RgeS 8. a4 c4 9. Del Rf6 20. Dg3 Kh8 2. Tf4 b5 22. TM b4 23. Rdl Red7 24. Lf3 (Intiaani ei lankea niin näkyvään ansaan kuin on 24. Dxd6?, sillä sitä seuraisi Rxd5!) Te8 25. a5 c3 26. bxc3 bxc3 27. Ta3 c2 28. Rc3 Re5 29. Le2 TcS 30. Ta2 Red7 3. LE Txc3 32. Dxc3 Fl.xdS 33. Dh3 R5f6 (Laadun uhraus on tuottanut suurmestarille asemallista helpotusta ja vastapelimahdollisuuksia, mutta valkean valppaus, ja ehkä myös mustan saamattomuus, koventaa edun pian olemattomiin.) 34. Txc2 Lxe4 35. Ta2

12 246 SUOMEN SHAKKI Dc7 36. Lg5 Dc Le3 Dd5 38. Tf2! Dxa5? 39. g4! Rf8 40. g5 RgB' 4. Ld4 ja suur mestarin asema on antautumiskelpoinen. Loppu 4. - Dd5 42. Dc3! Te5 43. Lxe5 dxe5 44. Db4! tuo väistämättömästi Ståhlbergin pistetilille kohtalokkaan kolmannen nollan, jolla mahdollisuudet jatkoon katkeavat. Intiaanin paras suoritus tässä turnauksessa, joka todella reippaana suorituksena, mutta lisäksi myös yllätysmomenttinsa ansiosta on löytänyt tiensä maailman shakkilehdistön palstoille jopa ennen saman turnauksen kauneuspalkintopelien. Vaikka Sanchezin tulos lopullisesti jäikin odotettua vaatimattomammaksi, hän jokatapauksessa neuvostoliittolaisen viisikon jälkeen pitää nimissään kuudennen suosikkipaikan. Aikaisemmasta tuntemattomuudestaan ja vähemmän teoreettisesta pelitavastaan huolimatta hän pelasi itsellensä kansainvälisen mestarin arvon, joka saman tien nosti edustamansa maan - Kolumbian - shakilliselle maailmankartalle! Sanchezin lisäksi myös kanadalainen M. P. Vai t 0 n i s sai FIDE:n kansainvälisen mestarin arvon tässä turnauksesa. - AS. SHAKKIOL YMPIALAISTEN KISALEHTI Suomen Keskusshakkiliitto on alentanut shakkiolympialaisten kisalehden «X shakkiolympialaiseb> hinnan 0 markaksi koko sarjalta (numerot -6), johon lisäksi lähetyskulut. Suomen Shakin toimituksesta voi edelleen tilata ko. lehteä sekä täysinä sarjoina että irtonumeroina. PIENI JOUL UKILP AIL U Viime vuoden joulunumerossa julkaistu «Pieni joulukilpailu«sai lukijakuntamme taholta niin innostuneen vastaanoton, että myöskin tämän joulun ja uudenvuoden pyhien ajankuluksi järjestämme samantapaisen kilpailun. Pyydämme lukijoita valitsemaan kuluneen vuoden pelituotannostaan kilpailutarpeet ja lähettämään ne Suomen Shakin toimitukseen mennessä. Kilpailu tapahtuu nytkin kahdessa ryhmässä: a) lyhyet pelit ja b) pelisommitelmat. Kummassakin ryhmässä jaetaan kaksi palkintoa, yhteensä 4 vuosikertaa Suomen Shakkia v Tuomareina toimivat kansainvälinen mestari Osmo Kai a ja päätoimittaja A. Salo i a. a) Lyhyet pelit. Viime vuoden pituusvaatimus 20 siirtoa pidetään voimassa pienin lievennyksin: jos mattisiirto tai pelin ratkaisevasti ja välittömästi lopettava toiminta tapahtuu heti 20. siirron jälkeen, voidaan peli hyväksyä pari, kolme siirtoa pitempänä. Omat analyysit tai ainakin analyysivihjeet suotavia. Maininta pelaamisajasta ja -paikasta välttämätön. Myös kevyet pelit (ei kilpailuissa pelatut) ovat osanottokelpoisia. Pelit arvostellaan yleisten julkaisukelpoisuusvaatimusten perusteella, jonka ohella sommitelmallisuus lasketaan ansioksi. Pelien tulee olla ennen julkaisemattomia.. b) Sommitelmat. Aiheen valinta vapaa, joten jokainen omassa pelissä v. 952 tapahtunut sommitelma kannattaa lähettää puntaroitavaksemme. Muutkin kuin kilpailupeleissä tapahtuneet sommitelmat kelpaavat. Maininta pelaamisajasta ja -paikasta välttämätön. Omat analyysit tai analyysivihjeet hyvin toivottavia ja johtopelin esittäminen (pelin kulku aloitussiirrosta sommitelman alkamishetkeen) samoin. Kilpailun tuloksef sekä palkitut lyhytpelit ja sommitelmat julkaistaan Suomen Shakin numerossa 2/953. Parhaimmat palkitsemattomat julkaistaan lehtemme myöhemmissä numeroissa, mikäli kilpailija ei toisin halua, (jossa tapauksessa kilpailulähetykseen on merkittävä tätä koskeva maininta). Varmasti useimmilla shakinpelaajilla on varastossaan jotakin mielenkiintoista tämän kilpailumme varalle. Kehoitamme heitä valitsemaan lähetyksen, vaikkapa tarpeet lähettäjän omasta mielestä eivät olisikaan parhaita mahdollisia. Toivommekin runsasta osanottoa ja omasta puolestamme uskomme viimekertaisten osallistumislukujen - 20 peliä ja 2 sommitelmaa - tulevan ylitetyiksi. SUOMEN SHAKKI 247 Sommitelmia ja loppupelejä Akiba Rubinstein Tri A. Aljechin E. Bogojubow Gonziarowski V. Teeriaho 70. Tämän vuosisadan alkupuoliskon yksi tunnetuimmista suurmestareista Ewfim D. Bo g 0 j u b 0 w on kuollut Saksassa (niinkuin ed. numerossa 203 oli tarkoitus mainita, mutta painovirhe pyyhkäisi tekstistä tuon tärkeän sanan). Bogoljubow, joka oli syntynyt Venäjällä ja sittemmin siirtynyt Saksaan, nousi suurturnausten tulosten kärkitiloille jo vuosisadan ensimmäisellä kymmenluvulla ja säilytti paikkansa pitempään ja näkyvämmin kuin tuskin kukaan hänen ikäluokastaan. Ansioluettelonsa on ammattimaisesta shakinbarrastuksestaan johtuen pitkä ja pelituotantonsa valtava. Näytteeksi peli Bogoljubow-Rubinstein (Tukholma 920):. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Rc3 Rf6 4. Lb5 Rd4 5. Rxe5 Rxe4 6. Rxe4 Rxb5 7. Rxf7! De7 8. Rxh8 Dxe4+ 9. Kfl! Rd4 0. M!! (Valmistelee jatkoa Th3, Te3 tai Tf3!) 0. - b5. d3 Df5 2. Lg5 g6 3. Dd2 Lg7 4. Tel + Re6 kuvion asema, josta jatkettiin: 5. h5! gxh5 6. Txh5 Lxh8 7. DM! c5 8. Dh4 Kf7 9. Ld8! Dg6 20. Th6 Dxh6 2. Dxh6 Rxd8 22. Dh5+ ja musia anautui. - AS. 7. Kolmen huutomerkin siirto on harvinaisuus, jopa siinä määrin, että sellaisen nähdessään voisi melkein sanoa: tuo ei ole totta, ei sellaista olekaan! Bogon ylläjulkaistua peliä etsiessämme sattui käsiimme peli asema Gonziarowski-Aljechin (Odessa 98) ja koska siitä niin arvovaltainen shakkitoimittaja kuin S. G. Tartakower on löytänyt kaksikin «kolmen huutomerkin siirtoa», kannattaa se eräänlaisena eksemplaarina julkaista: Kuvioaseman ratkaisu:. - Rd5!! 2. Txe8+ Dxe8 3. Re4 Dxe4!l 4. Ld2 De3!!! 5. Tel LfS!!! 6. Txe3 dxe3 7. Dfl exd2 8. Ld Rcb4 9. Antautui, sillä mattia 9. - Rc3 ei voi estää. - AS. 72. Suomen Aliupseeriliiton mestaruus 952. Peliväsymyksestä johtuen musta ei huomannut mahiin johtavaa jatkoa. - Re2+ Kh? Df2 jne. vaan siirsi. - Rc2? (Aikoen vaihtaa lähetin ratsuun ja siten varmistaa sotilaan koroittuminen.) 2. Tf3! (Tornia ei voi lyödä lähetillä matinuhkan takia. Jos 2. - Dx'3, niin 3. Lxf3 voittaen.) 2. - Rxb4 3. Txf4 e2! 4. Tfl! exfld+ 5. Lxfl Rc2 6. Dxa4 Re3 7. Le2! Lf? 8. Df4 Rfft 9. a4 ja musta joutui uhraamaan lähettinsä estääkseen sotilaan koroittumisen. - AS. Vapaaherra von Feiliizschin muisfofurnauksessa P. Hannula kamppailee ensimmäisestä sijasta H. Boden ja W. Weissin kanssa. Kymmenestä pelistä hänellä on 6 voittoa ja 4 tasapeliä.

13 7 248 SUOMEN SHAKKI --Uutisosasto ;- I Toimittaa A t t i Salo il a, Parola. SUOMEN SHAKKILIITON 30-VUOTISJUHLASIMULTAANEJA () Suomen Shakkiliiton hallituksen luovuttua 30-vuotisjuhlaturnauksen järjestämisajatuksesta piti shakkiolympialaisten ulkomaisten mestarien joukosta napata pari pelaamaan yhteensä 30 simultaania. Hyvää ideaa ei kuitenkaan kukaan tullut toteuttaneeksi, joten»oma apu, paras apu«. Kansainvälinen mestari Osmo Kai a on ottanut asian urakakseen ja siitä mainittiin SSL:n päivätyssä kiertokirjeessä ja sano:ualehdissä. Tuloksena oli paljon pyyntöjä ja hyvin eri puolilta maata eikä ainakaan paikkakuntien puutteessa tarvitse tinkiä lukumäärästä 30. Pikemminkin on aiheellista nostaa sitä. Kaila aloitti matkansa, jotka tapahtuvat liiton kustannuksella matkalippujen osalta järjestäjien joutuessa suorittamaan oleskelumenot sekä kohtuullisen»päivärahan«, pistäytymisellä Salossa ja Somerolla sekä paluumatkalla Karkkilassa, jossa pirteä kerho on vain perustamista vailla. Toinen matka, joka tapahtui , suuntautui Keski-Suomen ja toivottavasti pian syntyvän Keski-Pohjanmaan Shakkiliiton alueille. Edellistä on vielä parsittava sekä etelässä että pohjoisessa, vankka shakkiym. pitäjä Jämsä otetaan toisella kertaa, samoin kuin Viitasaari, jonka shakinharrastuksesta runsaan tunnin turinan antoi varsin lupaavan kuvan. Etelä-Pohjanmaan Shakkiliiton synnytys tuskien viime syksynä vihdoinkin lauettua ja katsoen harrastuksen laatuun ja laajuuteen Keski Pohjanmaan Shakkiliiton perustamisen luulisi olevan vain ajan kysymys: Pietarsaari, Kokkola, Nivala ja Haapajärvi, joka myös sai lupauksen vierailusta, kas siinä shakkimiehen sydämelle mieluisia paikkakuntia. Oman lukunsa ansaitsevat pari ammattinsa johdosta Caissan palvonnassa toistaiseksi vähän sivuun jäänyttä mestaria. Apteekkari Edgar L i n d r 0 0 s saapui Oulaisista Nivalaan (noin 60 km) ja vei vieraan palatessaan mukanaan. Lukuisat hitaahkot kevyet pelit osoittivat, että «viel' on ruutia veteraanin shakkisarvissa«. Ja tohtori Guido G 0 t h 6 n i tuli Evijärveltä tutustumiskäyhnille Pietarsaareen (noin 65 km), ja toivottavasti käynti johtaa molemmin puolin antoisaan yhteistoimintaan. Ennen tulosluetteloa marraskuun simultaaneista vielä kiitokset kaikille «yhdysmiehille». Aika Paikka Voitot Häviöt Tasapelit 4.. Salo Somero Mänttä Jyväskylä Äänekoski (+ Suolahti) 2. II. Saarijärvi (+ Karstula ja Pylkönmäki) Nivala..... ~ 0 0 (+ Haapajärvi) II. Kokkola Pietarsaari (kellosim.) Ns. voittoprosentin laskemiseen ei vielä ole aihetta. Simultaanit on pelattu vuorovärein, ja useimmissa on avausvaiheisiin liittynyt teoreettista opetusta. Yli vuoron miettiminen on ollut sallittua, ja törkeimmät virhesiirrot on kuitattu - takaisinottamiskehoituksin. SUOMEN SHAKKI 249 SSL KARHUMALJAOTTELUN VAmVi.i":o.. VOITTiUA Yhdeksättä kertaa Suomen Shakkiliitto ja Työväen Shakkiliitto kohtasivat toisensa Karhumaljaottelussa Nylands Natlonin juhlasalissa, johon 00-miehiset joukkueet parahiksi mahtuivat pelattavaksi määrätystä tähtiottelusta, jossa joukkueet ovat 2-miehiset, ei sen sijaan tullut mitään, koska «SSL oli TShL:n mielipidettä kysymättä päättänyt, että ottelun. kierros aloitetaan.. kello 4«. Tätä ei toki voitane laskea SSL:lle suureksi synniksi, koska Suomen Keskusshakkiliiton hallitus ennen lokakuun puoliväliä oli päättänyt laajennetun edustajiston kokouksen alkavan.. kello 20, mutta Karhumaljaottelun Järjestelypuolesta SSL ei saa kiitosta ) ottelun alkamisen myöhästymisestä, 2) pelirauhan riittävästä valvomisesta ja 3) pelipöytäkirjojen kokoamisesta, jonka johdosta ja kauneuspalkinnon tavanomaisen puuttumisen takia pelinäytteiden julkaiseminen on aivan sattumanvaraista. Joukkueet saatiin puolin ja toisin täyteen, mutta turkulaisten loistaessa poissaolollaan etenkin TShL:n oli turvauduttava alempien luokkien helsinkiläispelaajiin. Mestarien määrä oli 8-6 SSL:n hyväksi. Alkupöydillä SSL osoittautui musertavan ylivoimaiseksi, sillä pöydillä -0 sen johtonumerot olivat 8~l-fz ja pöydillä -20 6%-3Y2. Seuraavat kymmenet sen sijaan menivät T'ShL:n hyväksi 5V2-4% ja 7-3, pöydillä 4- SSL voitti 6%-3%, sitten seurasi tasatulos 5-5 ja loppu oli SSL:n , , ja lf2-4v2 eli yhteensä Suomen Shakkiliif±o 58 V2 - Työväen ShakkiJii±±o 4 / 2 Pelaajien täydellistä luetteloa emme julkaise ottelun propagandaluonteen vuoksi, mutta tähtiohelun korvikkeeksi jääneiden 2 parhaan pöydän yksityistulokset olivat: O. Kaila-M. Rantanen -0, A. Fred-M. Laisaari -0, T. Salo-A. Järvinen -0, J. Vesterinen-H. Honkanen -0, H. Koskinen-V. Palo maa /2-%, O. Pastuhov-A. Ahlstedt -0, A. G. Ojanen-E. Heinonen -0', E. Heilimo-J. Fastberg 0-, O. Katajisto-U. Laakso -0, B. Nyren-U. Backman -0, E. Rutanen-O. Lehtinen 0- ja Y. Kivimies-E. Salminen -0 eli yhteensä SSL 9%-TShL 2%. Muun shakkitoiminnan mennessä eteenpäin Karhumaljaottelu ikäänkuin polkee paikallaan ja on muodostunut jonkinlaiseksi»välttämättömäksi pahaksi». Kolme peräkkäistä tai viisi voittoa kaikkiaan vaativa 2. Karhumalja on ensi vuonna SSL:lla katkolla. Lisäksi seuraava ottelu on järjestyksessä kymmenes. Kokemuksen ja todellisen shakkipropagandan nimessä ehdotamme, että juhlaottelu pelattaisiin esim. 2-miehisin joukkuein siten, että Helsingissä pelaa 00 ja Turussa, Tampereella sekä Kotkassa pelaajaa kussakin. Nykyisessä muodossaan Karhumaljaottelu joka tapauksessa on jo aikansa elänyt. - O. K. TAMPEREEN MESTARUUSTURNAUS 952 Tampereen shakkimestaruudesta pelattiin tiukka ja tasaväkinen ottelu , järjestyksessä neljästoista. Ottelun voitti erinomaisella tuloksella lolf2 pistettä :sta mahdollisesti shakkimestari Matti Ra n ta n e n, joka on aikaisemmin voittanut mainitun ottelun 8 kertaa, mutta vain kerran, nimittäin v. 934, yhtä hyvällä tuloksella.. Matti Rantanen, TTSK K. österman, TTSK /2 / R. Varjoranta, TSK... 0 /2 - / A. Björkqvisi, TSK /2 /2-0 /2 5. P.-E. Aalto, TSK l/z /2 6. P. Peltonen, TTSK /2 7. T. Lunneva, TTSK A. Virtanen, TTSK, / lh H. O. Bremer, TTSK /2 '/2 /2 0 II:~ 0. K. Nikkil~i. TSK () 0 () 0 /,. o o '/2 /2 o '/2 I I /" 0lf2 8 7% 7% 6 5lfz 4% 4% 4% II

14 ~---- 2:)0 SUOMEN SHAKKI.. K. Niemi, TSK T. Pajunen, TSK /~ 0 ~ 2 Pelatuista 66 pelistä valkea voitti 30 ja musta 23 lopun ollessa tasapelejä. Avausetu on siis osoittautunut merkitykselliseksi. Tasapelien pieni lukumäärä 3, eli 9,7 % osoittaa kilpailijoilla olleen kovaa yrittämisen halua. ~ P E A. SUOMEN ALIUPSEERILIITON SHAKKIMESTARUUS 952 Kouvolan Alipäällystökerhon järjestämänä pelattiin välisenä aikana Kouvolassa 6. Suomen Aliupseeriliiton shakkimestaruus, johon samalla ensimmäisen kerran liittyi kilpailu kirjailija Unto Se p p ä sen lahjoittamasta kiertopalkinnosta. Osanottajia oli 2, joukossa mestaruuden kolminkertainen voittaja ja puolustaja yli J.cersantti Voitto Tee r i aho Hämeenlinnasta. Lyhyestä kilpailuajasta johtuen osanottajat joutuivat pelaamaan päivittäin kolme kierrosta, siirtonopeuden ollessa 30 siirtoa tunnissa. Tämän epäkohdan poistamista on suunniteltu jo parin vuoden ajan ja leh-. temme toimittaja teki liitolle ehdotuksenkin, V. Teenaho että alkukilpailujen perusteella valittaisiin loppukilpailuun pienempi osanottajamäärä, esimerkiksi 4~6 pelaajaa. Kun Suomen Aliupseeriliiton vanhastaan tunnettu shakkikeskus on nyt seuraavan kilpailun järjestämisvuorossa, sopinee odottaa, että asia heidän aloitteestaan neuvotellaan kuntoon. Suomen Aliupseeriliiton shakkimestaruuskilpailu muodostaa oman arvokkaan panoksensa koko maan shakkitoiminnassa, joten on syytä saattaa se arvoaan vastaavalle tasolle sen kokemuksen perusteella, joka tähän mennessä järjestettyjen kiljailujen perusteella on olemassa. Luonetjärven Shakkikerho, joka on lupautunut huolehtimaan seuraavan turnauksen järjestämisestä, huomioinee em. vihjeemme kiljailun parantamismahdollisuudesta! Kilpailu muodostui viime vuoden toisinnoksi sikäli, että voitosta kamp-' pailivat täysin tasavoimaisina Teeriaho ja Rjihimäen varuskuntaa edustava ylikersantti Leo La p p ala i n e n. Kuten edellisellä kerralla, myös nyt päätyi Teeriaho voittajaksi voitettuaan Lappalaisen. ~ Tulokset: ) ja. kiinnitys kiertopalkintoon V. Teeriaho, Hämeenlinna 0 (ll:sta), 2) L. Lappalainen, Riihimäki 0, 3) sotilasmestari V. Rintala, Luonetjärvi 92, 4) kersantti A. Welling, Uusikylä 6;2, 5) ylikersantti A. Vetri, Koria 6, 6) ylikersantti O. Kyytsönen, Luonetjärvi 4f2, 7) kersantti A. Latvala, Kouvola 4, 8) vääpeli A. Lemmetyinen, Hämeenlinna 3f2, 9~2) kers. V. Ilonen, vääp. L. Ruotsalainen, ylik. A. Nylund ja ylik. U. Matilainen (maininta paikkakunnista puuttuu) 3. - A S. SATAKUNNAN SHAKKILIITTO ~ VAKKA-SUOMEN SHAKKILIITTO 4-7 Toinen liitto-ottelu Satakunnan ja Vakka-Suomen shakkiliittojen välillä pelattiin Raumalla Satakuntalaiset voittivat tällä kerralla vakuuttavasti tuloksin 4~7 saaden siten hyvityksen viime keväiselle häviölleen (tulos silloin vakkasuomalaisten hyväksi). Yhteenottoja tullaan edelleen säännöllisesti jatkamaan sillä ne ovat herättäneet suurta kiinnostusta molempien liittojen pelaajistossa. - A D. SUOMEN SHAKKI 2:) JELIZAVETA BYKOVA NAISTEN MM-EHDOKKAAKSI Vuoden 952 jälkipuolisko on ollut shakillisesti viika3ta aikaa. Shakkiolympialaisten päätyttyä Helsingissä olivat vuorossa FIDE:n kongressi Saltsjöbadenissa ja kohta perään alueidenvälinen turnaus. Ja tämän suurkilpailun päätyttyä oli juuri alkanut Moskovassa naisten MM-ehdokasturnaus, ensimmäinen laatuaan FIDE:n luomassa uudessa järjestelmässä. Tosin FIDE:n kaikki alueet eivät tulleet edustetuiksi ja vain eräitä alueturnauksia osanottajien nimeämistä varten suoritettiin, mutta silti voidaan sanoa, että maailman shakinpelaajattarien 6-päinen kerma kilpaili aikana 2. 0.~ Neuvostoarmeijan keskustalon konserttisalissa siitä, kuka vuonna 953 tai 954 saa oikeuden otelia rouva LudmEa Rudenkon kanssa maailmanmestarittaren arvosta. Kun naisten shakkia harrastetan harvoissa maissa ja muutenkin joka suhteessa vähemmän, ei naisten aluemestaruuksia ole helppo saada aikaan. Niinpä tässä naisten MM. ehdokasturnauksessa vain Neuvostoliitossa ja Länsi-Euroopan alueella pelattiin alue turnaus. Muut osanottajat kelpuutettiin muiden tulostensa perusteella. Juhlallisissa avajaisissa edusti FIDE:ä varapresidentti A. m aku n n a s. Tervehdyspuheen piti turnausjohtaja Vera T s h u d 0 v a. FIDE:n nimittämänä ylituomarina toimi kansainvälinen tuomari pro.f. H. Me y e r Sveitsistä. Kuukauden kamppailun jälkeen saavutettiin seuraava lopputulos: ) ja MM-ehdokas Jelizaveta Bykova, Neuvostoliitto, % (5) 2-3) Fanny Heemskerk, Hollanti, ja Olga Ignatjeva, Neuvostoliitto, 0 fz 4~6) Valentine Belova, Neuvostoliitto, Edith Keller-Herman, Itä-Saksa, ja Kim Zvorykina, Neuvostoliitto, 0, 7) E. Tranmer, Englanti, 9, 8~0) J. Langos, Unkari, Olga Rubtsova, Neuv03toliitto, ja Chaude de Silans, Ranska 8, ) May Karff, USA, 7, 2) R. Bruce, Englanti, 5, 3) N. Gruskova-Belska, Tshekkoslovakia, 4f2, 4) Mary Bain, USA, 3 %, 5) Maria Berea de Montero, Argentiina, 3 ja 6) Salome Reischer, Itävalta, %. Päättäjäisissä FIDE:ä edusti varapresidentti M. B e r m a n, ja varapresidentti V. Ra g 0 s i n i n johdolla pidettiin tiedoitustilaisuus. Järjestelypuoli, joka oli odotusten mukaisesti korkeata luokkaa, sai tällä tavoin Maailman Shakkiliiton taholta sopivan huoltlioll osakseen. Sääntöje.n edellyttäminä avustajina oli useita tunnettuja shakkimie)-liä. Naisten sotien jälkeen ensimmäinen MM-turnaus v. 9 on päähyneelle kilpailulle ainoa, mutta sitä sopivampi vertauskohde. Kilpailupaikka ja osanottajien luku oli kummallakin kerralla sama, ja kokonaista 0 mestaritarta oli molemmissa mukana. Muistin verestämiseksi kerrattakoon tulos v. 9: Rudenko %, Rubtsova 0%, Belova ja Bykova 0, de Silans, Keller ja Tranmer 9%, Heemskerk 8, Benini 7, Langos ja Mora 6, Gruskova-Belska, Gresser ja Karff 5, Larsen 4% :ia Hermanova 3. Voittajan pistemäärä ja etumatka olivat siis samat, mutta ehdok<isturnauksessa oli selvempi ero parempien ja huonompien vai onko sanottava varmempien ja epävarmempien pelaaj ien vällll~i. V. 9 oli 'l'ranmcr, v. 952 Heemskerk neuvostomesiarittarien «musta hevonen«. V. 9 näiden rintama säilyi aivan ehyenä, mutta nyt se rakoili selvästi. Miten käynee tulevaisuudessa, kun nuoret ensikertalaiset Ignatjeva ja Zvorykina saavat kokemuksen tuoman varmuuden kekseliääseen peliinsä? MM-EHDOKAS JELIZl;VETA BYKOVA on pienikokoinen ja vilkas rouva nelinkertainen Neuvostoliiton naisten m.estari. Ehdokasturnaukseen hän valmentautui pitkään ja huolellisesti, johon Neuvostoliitossa myös parhaille naispelaajille on luotu edellytykset. Itse hän kiitti menestyksestään ennen kaikkea velvollisuuden tuntoaan. V. 952 Bykova on osallistunut viiteen tärkeään kilpailuun, joista hän on voittanut neljä ja kerran jäänyt toiseksi puoli pistettä voittajasta jäljessä. Peleistään hän on voittanut 52, hävinnyt 6 ja 3 on päättynyt tasan.

15 252 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 253 FIDE:N ALUEIDENVÄLINEN TURNAUS Maailman Shakkiliiton kilpailujärjestelmän tärkeimmäksi katsottava suurturnaus ansaitsee täydellisen tulostaulukon ja oheisen puntaroinnin, täydentääksemme sitä huomiota, jota shakkiolympialaistemme jälkeen olemme lehdessämme FIDE:lle osoittaneet. Kilpailun ylivoimainen voittaja suurmestari Aleksander K 0 t 0 v oli edellisessä Saltsjöbadenin turnauksessa v. 948 neljäs, mutta esim. Neuvostoliiton 9. mestaruusturnauksessa viime vuoden lopulla hän jäi peräti jälkijoukkoon. Säästeliään kilpailemisensa johdosta tämän iloisen insinöörin, jolla sodanaikaisista ansioistaan on Neuvostoliiton sankarin arvo, tulos on sitäkin yllättävämpi. Helsingin shakkiolympialaisten aikana Kotov mainitsi haastattelijoille pitävänsä itseään liian vanhana huippusaavutuksiin, mutta käytäntö osoittikin toista jo näin pian. Vain 22-vuotias on armenialainen Tigran P e t r 0 s i a n, joka on pelityyliltään rauhallinen neuvostomestariksi. Hänen ansioluettelossaan on mm. Moskovan mestaruus 95 ja 2-3. palkinto 9. mestaruusturnauksessa. Hän suoritti häviöttömän kilpailun, kuten myös Kotov ja Mark Tai m a no v, joka pian sodan jälkeen ilmestyi uudeksi tähdeksi shakkitaivaalle. Liverpoolin ylioppilaskilpailuissa eräät meikäläiset saivat tutustua tähän lahjakkaaseen nuorukaiseen, josta on sanottu, että on epätietoista, onko hän parempi shakinpelaajana vai pianistina. Odessalainen ylioppilas Jefim G e e r oli X shakkiolympialaisten mielenkiintoisimpia pelaajia. Kaikissa kilpailuissaan hän saa aikaan alkuvoimaisia sommittelupelejä, ja on siitä syystä yleisön suuri suosikki. Geller on vasta 23-vuotias, mutta on uhkarohkeasta pelitava.staan huolimatta jatkuvasti menestynyt kaikissa kilpailuissaan. Viime Neuvostoliiton mestaruusturnauksessa hän jakoi palkinnon ja voitti mm. Botvinnikin oikeassa sensatiopelissä. Vertailun suosima moskovalainen insinööri Juri Av e r b a c h saavutti tavoitellun 5. sijan. Hän on erinomainen av austen tuntija ja pelaa mieluiten korrekteja asemapelejä. Hänen nousunsa kilpailun loppupuolen korkeapaineessa oli urheilullisesti arvostettava saavutus. Ainoan häviönsä A verbach sai Ståhlbergia vastaan, ja kun laskemme mukaan Gellerin häviöt Szab6lle ja Gligoricille, saamme ainutlaatuisen tilaston: sadasta pelistä neuvostomestarit hävisivät vaivaiset kolme ja nekin suurmestareita vastaan! Ruotsin Gideon S t å h b e r g pääsi mukaan kuolleen tshekkiläisen J. Foltysin tilalle, mutta kumosi tietysti kaikki puheet suosimisesta kauniilla tuloksellaan. Jälkipuoliskon lamakauden aikana hän menetti lupaavat mahdollisuutensa jopa 2. palkintoon. - Unkarin Laszlo S z a b 6 teki turnauksen alkuvaiheissa liian paljon tasapelejä, mutta aiheeton aikapulahäviö Kotovia vastaan turmeli lopullisesti miellyttävän unkarilaisen haaveet jatkoon oikeuttavasta sijoituksesta. - Jugoslavian Svetozar G i g 0 r i c pelasi epätasaisimmin näistä kolmesta, mutta on ehdottomasti maailmanluokkaa. Hänellä on «najdorfmainen«taito saada aikaan kauniita voittopelejä heikompia pelaajia vastaan. Pelipuolella on jo nyt todettavissa hyvien pelien suuri lukumäärä. Vaikka kaikki neuvostomestarien väliset pelit päättyivät tasan, tasapeliprosentti jäi niin alhaiseksi kuin 45.7 (96 tasapeliä 2O:stä pelistä). Runsas kolmannes peleistä keskeytyi; Pilnikillä ja Vaitonisilla peräti yli puolet, nimittäin. Keskeytystilastossa ovat yllättävästi -prosenttisia niin railakkaat pelaajat kuin Prins ja Sanchez. FIDE:n presidentti F. R 0 g a r d jakoi palkinnot päättäjäisissä. Samalla hän ilmoitti, että Tai m a n 0 v, P e t r 0 s i anja Av e r b a c h on nimitetty suurmestareiksi. Voittaja K 0 t 0 v kiitti järjestäjiä ja Neuvostoliiton suurlähettiläs Rod i 0 n 0 vesitti tervehdyksen Ruotsin Shakkiliitolle. Kauneuspalkintoja saivat:. S toi t z (-Steiner) K 0 t 0 v (-Barcza) ja Tai m a n 0 v (Matanovic-). 4. B a r c z a (-Golombek) ja 5. G i g 0 r i c (-Prins). N en '" ei... COrl~-2:0rlr-i-2. rl rl N..2', rl ~~~~~~~ M N N N ~ ~ I"""'i... r-i o... en ~ ~~ cot--r:-.cc",,,,,,,,,,, rloo~o --2:, rl ~oooooo 000 ~o~ooo o rl

16 254 SUOMEN SHAKKI,-----Taideshakkia Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja ----, Toimitt. MATTI MYLLYNIEMI ja STIG LINDERBORG Kuusankoski 83 A. Ellerman Omistettu J. Hanneliukselle SUOMEN SHAKIN ENSIPAINOKSIA 84 O. Stocchi Italia 85 L. Larsen Tanska 822 Edv. af Hällsfröm Kemiö omistettu kaikille shakkiystävilleni 75- vuotispäivänä SUOMEN SHAKKI EDV. AF HÄLLSTRöM 75- VUOT'IAS 823 Edv. a; Hällström Kemiö 3. palk. Skakbladet J. J. Rietveld Hollanti J. Hannelius Mikkeli A. Hinds in memoriam 2 38 M. Myllyniemi Otaniemi Laatijoidemme»grand old man«, metsänhoitaja Edvard Johannes Häll s t r ö m täyttää l vuotta. Hän julkaisi ensimmäisen tehtävän jo v Juhlija on ST:n kunniajäsen ja kansallinen tehtävämestari. Hänen tuotantonsa käsittää yli 800 tehtävää, joiden joukosta tapaamme tasapuolisesti kaikki tehtävätaiteen haarat loppu- ja mattitehtävistä aina satushakkiin asti. Häntä onkin pidettävä laatijoistamme suurimpana, sillä hänen tuotantonsa on asteikoltaan ja lukumäärältään laajin ja hänen laadintakautensa pisin. Laadultaan hänen tehtävänsä ovat sellaisia, ettei ratkaisija koskaan joudu katumaan niihin syventymistään. Korkeasta iästään huolimatta af Hällström on yhä erittäin tuottelias. Samalla kun Suomen Shakki onnittelee päivänsankaria, se haluaa erikoisesti kiittää häntä siitä uskollisuudesta, jota hän on osoittanut Taideshakkiosastoamme kohtaan. Näytteeksi hänen tuotannostaan julkai.semme päivänsankarin oman tervehdyksen laatijatovereiljeen ja erään hänen viimensimmistä kilpailumenetyksistään Edv. af Hällström Kemiö i Jac. Haring Hollanti Tasapeli 3 82 Tri L. Nyeviczkey Unkari Valkea voittaa N:O 4/952 ENSIPAINOSTEHTAVIEN RATKAISUT 786 (Hannelius) E:. - Dxc3+/Dxc4 2. Rd4)Txg3 matti. R:. Kf4! (2. Re5 matti). - Dxc3+/Dxc4 2. Txg3/Rd4 matti. Alkusiirto vaihtaa mielenkiintoisella tavalla esipelin ja ratkaisun siirrot. 787 (Heinonen). Db6+ Kc4/Ke5/Lxb6/Txb6 ";. d3/d4/dxc3/dxe3 matti. Albino iiman paljastusshakkeja (vrt. SSh 4/45), mikä onkin ainoa'iban shakkausalkusiirrojla järjestettävissä. :J88 (MyIlynimni) E:. -- T-j3 2. Df3jDxh3 matti. R:. DxE5 (2. Dxg4 matti) f3jt- 2. Dxf3jDh:3 m<jtti. 789 (Mäkihovi) H:. R('4? (2. Rdfi matti) J. - HL7? 2. Rf4 (ei Re7?) matti. _.- Rf'!'i! 2. ' Ii:. Hxl':'; (2. I{l;!'i matti). - IU'l 2. Rgh4 (ei Re5?) matti. Barulin II-teema vaikein duaalinvi.iltöin. Pakoruutujen antaminen houkutuksessa ja ratkaisussa lisiiii vi.it tehtävän viehätystä. Toivottavaa olisi te.kijän «come back«laac,inrwn alalla. 790 (Linderborg) H:. Rdf5?jRgf5?/Th6? (2. Dxd6 matti) Rg6! 2.? R:. c8r (2. Dxd6 matti). Mainittavia lisäksi houkutustcn muunnelmat. Rdf5? Rxc6? 2. Rd4! matti ja. Rgf5' Rxc6? 2. Rg3 matti. Valitettavasti ei kolmannessa houkutuksessa ole vastaavaa. Leo Valven houkutusteema. 79 (Valve). Lxe7 (2. Rd8 3. Lxc6 matti). - Tdl/TcljTbl 2. Ld6! (ei Lf6? Rd6?)jLf6! (ei Ld6? Lcl6?)jRcl6! (ei Ld6 Lf6) - 3. Rf4 matti.. Musta menettää puolustussiirrollaan ruudun f4 hallinnan. Mustan pakol'uutusuunnitelmat määräävät kussakin tapauksessa valkean päästömahdollisuuden. Erittäin onnistunut tp.htävä!

17 256 SUOMEN SHAKKI EMIL LUUKKONEN KUOLLUT 824 Emil Luukkonen palk. Suomen Emil Luukkonen Shakkiliiton turnaus 3. palko Abo Underrättelser !. \t> kuoli teatterinjohtaja E. Luu k k 0 n e n 64 vuoden ikäisenä hän oli syntynyt Viipurissa. Tutustuttuaan pelishakkiin vasta niin myöhäisellä iällä kuin 40-vuotiaana hän vuonna 934 julkaisi esikoistehtävänsä Helsingin Sanomissa, jonka jälkeen hänen shakillinen harrastuksensa onkin pääasiassa kohdistunut tehtäväshakkiin. Hän oli ST:n perustajajäsen tuli vuonna kansalliseksi tehtävämestariksi ja oli kuol-. lessaan ST:~ johtokunnan jäsen. Hänen noin 300 tehtävää sisältävä tuotantonsa käsittää kaikki tehtäväshakin alat, joista kuitenkin 2-siirtoiset mahitehtävät olivat hänen sydäntään lähinnä. Laadinnassaan hän pysytteli temaattisen kohtuuden rajoissa, joka seikka aiheutti sen, että hänen tuotantonsa on muodoltaan ja taloudellisuudeltaan loisteliasta. Suomen Shakille hänen poismenonsa oli myös raskas isku, sillä hän julk~is:ltti säännöllisesti tehtäviään palstallamme. Luukkosen tuotannosta polmimme pari tehtävää, joista ensimmäisessä m~sta tornikerto liit~:y:y.kaui?-.i.iksi kokonaisuudeksi valkean ratsu- ja torm kerron kanssa, JalkImmarsen Cederin katko sisältää erittäin kauniisti ja vaivattomasti esitetyn A-teeman (. - Te5 2. Rxe3 matti, ei 2. Rd4?,. - Re5 2. Rd4 matti, ei 2. Rxe3?) 792 (Liljestrand). Tf3 Kg 2. Rf4 hd 3. Re2+ Kh2 4. Th3 matti. Hyvä houkutus. Kf4? Kg 2. Re3+ Kf2? 3". Tg2 Ke 4. Te2 matti kumoutuu siirtoon 2. - Kh! Kaksonen:. Kf4 Kg 2. Rh4 Kf2 3. Tg2+ Ke 4. Rf3 matti. 793 (af Hällström) Mustan siirrot on jätetty tilansäästämiseksi pois, koska ne ovat itsestään selvät.. Rb4 +! 2. Rbe Rxe R5 e Rb8+ 6. Df4+ jonka jälkeen vd «sahaa«itsensä ruutuun e6/2. Dxb5+. Tämän siirron jälkeen vd palaa taas samaa tietä takaisin/20. Dg3+ 2. Dg Le6+ Rg8 23. Tb3+ Dxb3 24. Dg3+ Dxg3 matti. Daaminportaat jota edeltää 5 siirron «Ratsu-alkusoitto«tekijän mukaan. Ratsumanöv~rin tarkoituksena on viistolinjan b8-h2 avaaminen, vd:n liikkeet taas avaavat linjat b-b8 ja a2-h2. Kolme viimeistä siirtoa kutovat mattiverkon umpeen. Hyvää mainosta itsemattitehtäville. 794 (Rautanen). Dg4 (siirtopakko) Le5 2. Dg5 Td6+ 3. Kf7 Td7 4. Ke8 Te Kd8 voittaen. Houkutuksia. De2? Td6+ 2. ~f5 Td5 3. Ke4 Ld6 tasapelein.. Dg 3? Lb2 2. Kf7 Td7 3. Ke8 Tg7 tasapeli.. Dg5? Td6 2. Kf7 Td Ke6 Td Kf7 Td7 5. Ke8 Tg7 tasapeli.. Da2? Le5 2. De4 Ld4 tasapeli. SUOMEN SHAKKI OL YMPIATEHT Ä V ÄKILP AIL UN TUOMIO ILMESTYNYT Monien vaikeuksien jälkeen on tehtäväshakkiolympialaisten t~omio vi~~doinkin ilmestynyt. 24-sivuinen vihkonen käsitt~.ä.~.aikki pal~itut tehtavät (2 2-siirtoista 2 3-siirtoista ja 9 lopputehtavaa) tuomanen lau~un~ toineen. Vihko sen 'saa tilata. Mäkihovilta, os. Döbelninkatu 4 B, Helsm~ hintaan :- postitusta varten. Kyse~ssä ole.van turnauksen lahempään arviointiin palaamme Suomen ShakIssa ensi vuoden puolella. OL YMPIA TEHT Ä V Ä T Olympia turnauksen tehtäväkilpailu on onnistunut ~aikin I?u?lin hyvin. Taloudelliset menotkin peitettiin ilahduttav.~n tarkasti.. Tehtavp~. on oltu tyytyväisiä,,:arsin.~i:, 2-siirtoisiin.. ~olmisnrtolsten mitahteh\avat.~en~.l.~ jaan ovat mielestam melko keveita. Palkmtotuomanen maku nayttaa edelleen olevan pikkunättien tehtävien kannalla. KakSI teemamu~~nelmaa ei kuitenkaan riitä valiotehtävän sisällöksi, sillä muunnelmia pitaisi ~ll~ kolme ja mallimateissa neljä. Syvällisyyttä ja peliäkip täy~yisi o~la, eik~ aseman raskaus aina mikään puutteellisuus ole. ESIpehl~a sensijaan.. ei ole mitään tekemistä 3-siirtoisissa. Se ei kuulu ortodoksiseen s~akklln, mutta voidaan sallia 2-siirtoisissa alan sisällöllisen köyhyyden takia. Lopputehtävien ryhmässä pitäisin hopeamitalin saanutta a.lheettomana onnenpoikana, sillä tehtävä on sisällö~tä~n kö:y:hä Ja yksmkertam~!:" Pronssimitalitehtävästä sanovat tuomantkm, etta se on analyyseissaan»pitkällinen ja vaikea«ja niinpä all~kirjoi!tan~tkin.kulutt~.. ~e~kein kak.si päivää sen virheettömyyden tutkimiseen Je sittenkm se JaI hiukan epavarmaksi. Taidetehtäväitä vaadittavaa analyysien selvyyttä ja vakuuttavuutta siinä ei kuitenkaan ole. A. R a u t a n e n. N:o 5/952 ensipainostehtävien ratkaisut 795 (Luukkonen). Tb4! (2. Rd6 matti). - exd4/rxd4/lxd4/dxd4 2. Df5/Rf4/Le4/Dg8 matti. 4-kertainen suojattu Stoeehi eri~täin vaivattomasti esitettynä Idean ensiesitys tehtävä ei kuitenkaan ole (esim. Valve, Nynorsk Vekeblad 946).. 96 (Ellerman). - Re6/Rd5 2. Rb3/Te4 matti R:. Le6! (2. Lxe5 matti). - Red3/Rbd3 2. Rb3/Te4 matti. Hyvän alkusiirron teho.sta~a puolustuksenvaihto jossa mustien ratsujen katkot muuttuvat tukmnoiksi. 797 (Hielle'). Dd (2. Le4 matti). - Ld4/Rd4 2. Rf4 (e4?)/e4 (Rf4?) maiti. 798 (Hannelius). - Dxe4/Dxe3+ 2. Txg3/Rd4 matti. R:. Kf4! (2. Re5 matti). - Dxc4/Dxe3 2. Rd4/Tg3 matti. Taloudellisesti parannettu painos tehtävään N:o (Mitrinovic). Ld6 (siirtopakko).. - Lg2/Lh3/Tg2/b6/f6 2. Re2j Rxh5/Rxf5/Kc7/Re6. Tehtävästä jää kaipaamaan punaista lankaa. 800 (af Hällström) Vaatimus oli tietysti i2 eikä i3. L Jf4 (2. Jxh3, Jxh3 maiti). - Jxfl/Jxe2/Jf3/Jxg2 2. Jxc/Je6+/Jf5+/Jg4+. Valkea julmuri (D+R) pakottaa mustan tekemään matin viidellä eri tavalla. 80 (Fritz) Päämuunnelma:. Lf2 c4 2. Lxe4 g4 3. Kxg4 Le! 4. Ld5-:- Kh2 5. Lxel Re Kf3 Rxd5 7. La5 K - 8. Ke4.. volitaell:. Kaun~s ja monihaarainen ratsunpyynti, j?nka valkean 3 kevytta upseena mattrhyökkäystä hyväksikäyttäen suonttaa. 802 (Gunsi) Päämuunnelma:. Rg6+ Kxh5 2. Rf4+ Kg5 3. Re6+ Kf5 4. Rxd4+ Ke5 5. Re6+ Kd5 6. Rb4+ Ke5 7. Rd3+ Kd4 8. b;xa4!,:,o.~ttaen. Erittäin selväpiirteinen ratsun taistelu kuningasta vastaan, Joka sisa- tää aimo annoksen tragikomiikkaa. Musta kuningas ei voi ul:-ata yalkeaa ratsua joutumatta aina seuraavassa siirrossa shakkauk~en alalse~si:. Kun mustan toiveet täyttyvät, se joutuukin pois valkean sotilaan nellosta. Tehtävä alkaa ja päättyy ratsun uhrauksella. 803 (Nyeviczkey). Kfl! Le5 (jos. -- Lxh2 seuraa 2. Kg2 Le5 3. Lf8 matti) 2. M! Ld4 3. Lf8 + Ke5 4. Lg7 + Ke4 5. Lg2 + Ke3 (tai menettää lähetin) 6. Lh6 matti. Hopeamitalimiehen näppärä tehtävä.

18 258 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 953 Lehden nykyisen vaiheen ~rhdesfoisl:a vuosikel'ia Hel~ingin.. shakkioly:?pialai~et piirtyivät jokaisen suomalaisen ja arvattava~tl viela ~nemman Jokaisen ulkomaalaisen kisoissakävijän mieleen sellaisena shakllhsena suurtapahtumana, jonka vaikutelmat tuskin milloinkaan.~~o!?-tuv~t. Me vanhempi shakkipolvi oletamme sitäpaitsi näiden kiso J~n J~a:,an amolksl osaltamme, koskapa seuraaviin Suomen kamaralla pidettavlln saa.ttaa ku.lu<;t melkoisesti aikaa. Iloitsemme kuitenkin siitä että edes. kerran.olimme hla~.~u~dessa?min silmin näkemään nykyajan sh~kkimaailman. n.~me.t hen.~~ll~~n~ edessamme. Suurella mielenkiinnolla seura SImme hel~an Joka'pal.:'alS~a.. t.~pojaan, pikkupiirteitään, heidän shakillisia V:~)lttoJaan Ja. v<;tstomkaymislaan.. Nimet muuttuivat henkilöiksi ja kisojen Jalkeen. havaitslmm~ s~aklnmaallmamme melkoisesti laajentuneen. Ennen ul~omalsten suurkilpailujen tuloksissa tai shakkilehtien peliotsikoissa es~mtyneet n~met edustavat nyt henkilöitä, joiden saavutusten seuraammen on meille ITnelmsta ja mielenkiintoista. Sw?men Shakki on uskollisesti vuodesta t?iseen palvellut lukijoitaan. V~oslkerta J953? Joka on lt;hden nykyisen valheen yhdestoista, pyrkii tä ~an tekemaan, JOS.D?-ah~ollIsta, entistä paremmin. Seuraamme mm. shakkik~~oj.~mme ulkom<;tisia VIeraita hei~än omiin oloihinsa ja selostam~l.e niitä. Tama ~ap~htuu kis<;hssam.me SOl~I~tujen suhteiden avulla. Monet kaukaisista v.~erai~~.<;tmme.. ~~ast.mvat oloihimme ja suomalaisiin yleensä. He luuaslv.at lahet~aa 'p'eleja~n Ja muutakin shakkiaineistoa Suomen Shakissa fulkaistayaksl. NaI.n VOImme ehkä säilyttää kisoissa syntyneen mielenkiin{'lon shakklsuuruuksien Ja suomalaisen shakkiväen välillä. Suomen Shakkia ei enää ta,rvitse esitellä lukijoille, Kymmenen V0d2n ku~uessa ~ap.ahtunut tutustumm.en on tehnyt lehdestä lukijakunnalleen läc he,lsen Ju~~aIsun, J?~ka varmasti Jokamen edelleen haluaa. Suomen Shakin a~.iamlel~la on kaiklssa, s.9a~kikerhoissa, (mikäli jostakin puuttuu, pyydamme IlmoItta.maan),.Is.aksI lehden VOI tilata postista, Rautatiekirjakaup~st.a, Ak<;tteem.Isesta Kn']~kaul?~st~, Kirjavälitykseltä jne. Hyvin käytännollm;n til<;tamlstapa on ~a.j;ettaa tilausmaksu postisiirtotilille Suomen Shakkl, Parola (postisnrtomaksun 0:- markkaa saa vähentää tilaushmnasta).. Muuta~ien.vuosien ajan Suomen Shakin tilaajapaikkakuntien kesken on pidetty kilpai~ua..l?arer::muudesta ja sijoituksista, Julkaisemme jälleen luettelon tilaa]amaansta. Kymmenen VUOSIkertaa tai sitä enemmän tilanneiden paikkakuntien järjestys on v. 952 seuraava:. ) Helsinki 33 vuosikertaa, viime vuonna 262, 2) Turku 97/30 3) Tampere 7/60, 4~. Ima.~ra 46/40, 5) Pori 45/4, 6) Hämeenlinna 44/40,' 7) Vaasa 43/40, 8) Jyvas~yl!:l ~0/38., 9) Lahti 26/28, 0) Kotka 23/22, ) Pietarsaari.~/22, 2) PIeksamakl 8/23, 3) Lappeenranta 8/7, 4) Tikkakoski/Luonet ~arvl 7/22: 5) R~Ul:na..!?/34, 6) Kouvol:'l.?/8, 7) Hamina 5/20, 8) Ka Ja~.tl,5/6, 9) Rl}h:maKl 5/5, 20) Jylhåma~,~? 2) Ku~pio 4/6, 22) SaanJarVl 4/3, 23) Kerava 4/2, 24-25) Hyvmkaa Ja KemI 4/ 26) Mikkeli 3/4, ~7) ~in~avuori 3/0, 2~) Toijala 3, 29) Hanko /,/ 3(h Äänekoski 0(0,.:l-,,2).uohJa Ja.Irs~lml 0/9, 33) Kokkola 0. Uusina paikkakuntina toivotamme tervetulleiksi luetteloon seuraavat: Jvlhämä Toijala T ohja Iisalmi ja Kokko'a. ",, LJ, r As~amiest~mme ht;j?-kilökohtainen par~mmuus v. 952 on seuraava: ) Kosti Marttmen (Hkl) 35 vuosikertaa/vllme vuonna 70, 2) Frans Selenius (Turku) 57/97, 3) Aarne Dunder-Arvo Harjunmaa (Pori) 49/4 4) Arma La~tinen,(Häme~nlinna) c 47/42, 5) Ove Jonsson-K. Eskola '(Imat;a) 44/37, 6') TOIVO SalO (H:kI) 38/47, 7) Aatos Haapanen (Tampere) 3/27, 8) Viljo Säilä (Turku) 30/3, 9-0) Arvo Ahlstedt (Tampere) ja Yrjö Rautiainen (Kotka) 23, ) J. Lehto (Vaasa) 20/40, 2) F. Laitinen (Hki) 20/37, 3) Leo Vallas, vuo (K0:lvola) ~9/?3, 4) y. Liukk;onen (Riihimäki) 9/6, 5) Osmo Kaila 9, 6) TImo Kalstmen (PIetarsaan) 8(2, 7) P. K. Valpas (Lappeemanta) SUOMEN SHAKKI 259 SHAKKILIITTOJEN JA -YHDISTYSTEN OSOITELUETTELO Suomen Keskusshakkmiito. Pj. A. Ilmakunnas, Hki, Mikonk. 5 (3067). Siht. V. Palomaa, Hki, Messeniuksenk. 3 b A (72523, ko 93824). Suomen ShakkiliiUo, Pj, R. E'nar \', Hki, Topeliuksenk. 0 A (36393, ko 49563). Siht. V. Tirkkonen, Kaisaniemenk, 8, Nuorrauta Oy, Helsinki (2237). Työväen Shakkilii:tto. Pj. M. Laisaari, Hki, Töölönk. 8 A 8 (2037/207, ko ). Siht. P. J. Markkola, Hki, Helsingink. 2 D 0 (6254 toimeen.) Rah.h. E. Nurminen, Hki, Lauttasaari, Lauttasaarentie 3 A 8. Suomen Tehtäväniekaf. Pj. L. Valve, liki, Mannerheimintie 9 B 54 (49826). Siht. M. Myllyniemi, Otaniemi (Hki 055/208). Postisiirtotili 786. }'l.kaieeminen ShakkiliiHo. Pj. Kai Palmgren, Hki, Tarkk'ampujank. 6 A 2 (2793). Siht. T. Aalto-Setälä, Hki, Tunturink. 6 B (4270). Helsingin ShakkHiiHo. Pj. Gerh. Lindström, Hki, Kasarmink. 8 D (35342). Siht. E. Rutanen, Hki, MerituUink. 6 (65828). Helsingin Shakkiklubi. Pj. P. Lihtonen, Fredrikink. 60 A 24, HeIsinki (2535/332, ko ). SihteeTi S. Laakso, Hki, Mannerheimintie :34 Wl54). Pelaa: Iso-Robertink. 36 D ;;J, TIla ja to 8,30-23.) Helsingin Shakkimiehet. Pj. F. Laitinen, Hki, P. Hoobertink. 2 (28484), ko 290). Siht. R. Kosonen Hki, Yrjönk. 27 D 5b. Pelaa: Pikk~ Hokki (City Kauppakuja) ti ja pe Suomalainen Shakldkerho. Pj. R. Enarvi. Basis, Kalvokatu G A, Hki. (36393). Pelaa: Taidehalli, Ainonk. 3, ma 9. Helsingin Työväen Shakkikexho~ Pj. V. Sorri, Hki,,Agricolank. 7 (7346). Siht. K, Marttinen, :FIl<i Kirjatyönteldjäink. 2 (69756). Pelaa: Söörnäisten rantatie 0, Ruokala Meri ti ja pe. Helsingin Yleinen Shakkiseuza. Pj. O. Mankin (67245), ko (7837). Siht. E. Rutanen (kjs. Hgin Shakkiliitto.) Pelaa: Mikonk. 3 Ravintola Perämies ma ja to 8,45--22,45. Helsingin Rautatieläisten Shakkikerho. Pj. Eero Salminen, Eki, Mannerheimintie 94 D 90. Siht. M. Leirikangas, -ki, Vallininkuja Haminan Shakkil!:el'ho. Pj. Johannes Nyrkiö, Kirj.vaihto A. G. Ojanen (28 ja lf.'78). Molempien OS. Hamina. Pelaa Haminan Sotilaskoti ke ja su 4-8. HämeenIiun/:m, Shaldd.kerho. Pj. H. Helminen, Birger J-aarlink. 2. (37'8). Siht. K. Rantanen, Oikotie 2 (258 toimeen). Pelaa: Linnank. 2, Kansalliskerho ma 9. x'iämeenennan Työväen Shakkikerho. Pj.. A. Laitinen, Härkätie 23. Siht. A. Koivisto, Katumaa B 80. Pelaa Työväentalon ravintoa su 6 ja pe 8. Iisahnen Shakkikel'ho. Pj. Eino Heilimo. Iisalmi (330). Pelaa: Savonkatu: 22 Kahvitupa ke 8 alkaen. Imatran Shakki -48. Pj. Ins. E. 9-2:3. Lindblom, Imatran Voima Oy. Helsingin Shakki- (370 ko 37). Siht. O. Jonsson, veikot. Pj. O. Lehti- Imatra, Rautatehdas B 97 (2). nen, Hki, Hietalah- Pelaa: Valtion Hotelli ma ja pe. denk. 3 A 20 (23095). Lovisa Schackklubb-Loviisan Siht.. Puhto, Pasila, Shakkikerho. Pj. H. Holmberg, Lov. Martank. 4 C. Pelaa: Säästöpankki (869). Siht. V. Tall- Hietalahdenk. 4, Ra- gren, Degerbynk. 2. Pelaa: LinjaviIltola Hana, ke ja pe autoasema ti ja pe I afh), l8~-9) Veikko Salonen (Toijala) ja Veikko Turunen (Pieksämäki) Ii), 20) Pekka Massinen (Mankala) 6/5, 2) A. Liimatainen (Jylhämä) 6, 22) E'3mo RidaJa (ennen Grunthal, Hki) 5/5 ja 23) Reino Mikkola (Hyvillkiiii) 5. Kiitämme kaikkia asiamiehiämme ja samoin tijaajiamm,e lch I<'ii mtw kohtaan osoitetusta huomaavaisuudesta. Toivottavasti tilaaja.. liiiiriit C'nsi. vuoden aikana kunnialla puolustavat paikkakuntien shakki- ;til('(.(.;i, nikoisesti odotamme molempiin tilastoihimme vielä monen shak I\ip:likk:d{llllnan nimdi <a. ~

19 Joensuun Shakkikerho. Pj. M. Rinne, Kauppak. 23b A (376). Siht. A. Kyheröinen, Jns, Sirkkala (2875). Pelaa: Hotelli Pielishovi ma 8,30-22,30. Jyväskylän Shakldkerho. Pj. T. Yliselä, Jlä, Kauppak. 5 (449, ko 432). Siht. S. Korhonen, Jlä, Kaup pako 4 (2624). Pelaa: Kauppak. 35, Kauppalaisseura (0) ma 8. Kajaanin Shakkikerho. Pj. V. Puumalainen, Kainuun Rauta (Rautayhtiö). Pelaa: Seurahuone to 9-24 ja su 4-8. Kouvolan Shakkikerho. Pj. V. Sipiläinen, Sammonk. 9 (3/08). Siht. L. Vallasvuo (kirj.vaihto), Männistöntie 3. Pelaa: Keskus-Auton ruokala. Kotkan Shakkikerho. Pj. E. Böök, Kirkkok. 0 («Kaupungintalo<< 365). Siht. O. Tikka. Tullikamari. Pelaa: Kauppaopisto,' Kotkank. 3 ma Kotkan Työväen Shakkikerho. Pj. Seppo Salmio. Siht. Y. Rautiainen, Kotkank. 3. Pelaa: Tyttöjen Ammattikoulu su 0-4, ke ja pe Kuopion Shakkikerho. Pj. M. Ryynänen, Kasarmialue (sarja 470). Siht. L. Tikkanen, Savonk. 0 (2440). Pelaa: Hotelli Puijonsarvi ti (tai ma) Käpylän Yleinen Shakkikerho. Pj. K. Mölder, Hki, Taivaskalliontie 4a (792387). Pelaa: Käpylän kansakoui. ti 8,30-2,30. Lahden Työväen Shakkikerho. Pj. Aarne Laaksonen. Kaupungintalo (4672). Siht. V. Mustonen, Peisalantie 5. Rah.hoit. V. Mäkelä, Kirvesk. 4. Pelaa: Savonk. 7 Oy. Työväentalo ma ja ta 8, Lappeenrannan Shakkikerho. Pj. B. Backmansson, Lauritsala (L:ranta 28 ko 22). Siht. P. Valpas, Toikank. 2 (02). Pelaa: Hotelli Patria ma ja ta Lapuan Shakkiseura. Pj. I. Mäenpää, Lapua, Veräjänkorva. Siht. E. Vuorenmaa, Lapua. Luonetjärven Shakkikerho. Pj. E. Vehniäinen. Siht. O. Kyytsönen, Tikkakoski. (Jyväskylä 640). Pelaa: LeR.4:n Alipäällystökerho pe 9. 75:- Riihimäen Shakinys±äväi. Pj. V. Tirkkonen, Riihilinna (487, ko 3747). Siht. O. Paronen (kirj. vaihto), Sako Oy. (3376). Mikkelin Shakkikerho. Pj. K. Teräsalmi, Hallitusk. 3 B 7 (425). Siht. E. Toivio, Polttimonk. 5. Pelaa: VPK:n kerhohuoneisto ma ja to Tampereen Shakkiklubi. Pj. K. Kulmala, Tukku Oy. Pelaa: Ruokala Tuotanto, Hämeenk. 26 ti ja pe Tampereen Työväen Shakkikerho Pj. T. Lunneva, Messukylä, Vuohenoja 6. Siht. A. Ahlstedt (kirj.vaihto), Epilä, Kirjasto. Pelaa: Hammarenink. 5, Maantuotteen Ravintola. Tampereen Lentokonetehtaan Shakkikerho. Pj. U. Lahti, Riihitie 4 elo. Siht M. Koskinen, Erätie 4 A 3. Tikkakosken Shakkikerho. Pj. V. Maurisalo (Jyväskylä 620/85 2 soittoa). SiMo H. Vepsäläinen, Tikkakoski. Pelaa: Tikanmaja pe 8 ja su 2. Turun Shakkiystävät. Pj. V. Säilä, Tku, Linnank. 57 D 7. Siht. R. Rantala, Tku, Aningaistenk. 4 A 32. Pelaa: Mikael Agricola Hospits ma ja pe Turun Työväen Shakkikerho. Pj. F. Selenius, Matink. 4 D 55. Siht. A. Johnsson, Braahenk. 2 (885). Pelaa: Sirkkalank. :32 Lastensairaala ma, ke, pe 8-23 ja su 2-7. Vaasan Shakkiseura. Pj. J. Lehto, Rantak. 4 B 25 (2796 ko 2567). Siht. T. Palomäki (toim. 492). Pelaa: Pitkäk. 26, Kahvila Keskus ti ja pe 8,45. Ylisfaron Shakkikerho. Pj. Pentti Raina. Siht. Jussi Kanervo. Osoite: Ylistaro kk. LAHTI 952. KANERVAN KIRJAPAINO OY.

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953)

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) guom(2n JJ&?fII1, rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) I H A I( I( I Turun Shakinys:tävien 30-vuotisjuhlaturnauksesia Pelaajat vasemmalta: O. Riihimaa, A. Alin (näkyy huonosti), J. Hietala ja N. OIkkonen.

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r----- ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään 11. 9. 1954 Suomen Shakkiliiton lähetystön

Lisätiedot

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa.

SHAKKI. Muistoja aikojen takaa. Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: lukuisa joukko tunnettuja shakkinimiä, joihin palaamme juhl=umerossa. 35 "1luotta Suom~n SHAKKI Muistoja aikojen takaa Päätoimittajat ja avustajat alusta alkaen: 1924--31: päätoimittaja Ilmari Rahm, avustajat H. Hindström, E. Malmberg, A. Rautanen, J. Terho, Y. S. Nilsson,

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 )

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) ~uomen ( ~ 1 l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) S H A I( I( I «Lentomatkalle«lähtijät Seutulan lentokentällä 2. 4. 1954. Vasemmalta: johtaja Reino Nuotio, Esmo Ridal'a, Heikki Koskinen, Olavi Katajisto, Aatos

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950 SUOtJtEN -.t t\k K 1 N:o 5 ELOKUU 1950 Maailman Shakkiliiton Kiiöpenharninan kongressin osanottajat. Keskellä istumassa FI D En presidentti F 0 l II e R 0 li~a r,1 hänen vieressään (kuudes vasemmalta)

Lisätiedot

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0 ;J\, w L1 \.. N:o 8 LOKA.KUU, 1952 ) Mifalijoukkueiden HENKILöTULOKSET loppukilpailussa (yli puolet pelanneet varamiehet mukaanluettuna). Neuvosioliiifo: Pist./PeIiä/% Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961

.JC~,_v~v,-. ;::>~:.) '; N:o 7 A 1961 .JC~,_v~v,-. ;::>~:.) "'; N:o 7 A 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:- Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN SIL4.KKILEHTI Helsinki, H u m ali s t 0 n k. 15

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

";::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 "G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo

;::I... GC)000t)OGO~ODOOO GOOO CC()O '::'0000 eo '}o'ol) 00000 (JOO 0000 uoo~~ 0. DcOoOoOoC, 0 0 0 0 0 0 G006 00000 000 'l>ogo oeoqoo U",o-"'vD"'",;:,C00iiO';;O "do",,,/.;l~"'i:."'(.1 b",,,,, ""J-OQIi>U,,,.:l "OQ;:;.,"''''ol>t>00(>j(;000 $o",a;;;'gd04ö@ S VöÖ ~OOOOOOC;frO~"'OCOD ~,o':-"'oö(:logc:oooo ni!j';':;;'d00>qoogo

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKIKIRJALLlSUUTT A AUTOSCHACKS GULDSERIE: N:o 1 Adolf Anderssen 287 s. 9,15 n:o 2 Paul Morphy 288 s. 9,15 n:o 3 Wilhelm Steinitz 288 s. 9,15 n:o 4 Emanuel Lasker 288 s. 12,60 AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04

SUOMEN SNA II. Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) N:04 SUOMEN SNA II Brinck-Claussen - Johannessen Valkea jatkoi suoraviivaisesti. (sivu 155) 1978 N:04 1 JU.. SUO M E N S H A K K 1 PER T T 1 P 0 U T 1 A 1 N E N 1 N M EMO R 1 A M PERTTI POUTIAINEN 5.12.1952-11.6.1978

Lisätiedot

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA

Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA Jukka Taivainen ja om Salmensuu - nuorten mestareita ETY ASIN JUHLATURNAUS ELO LISTAT 6 1994 NUORTEN SM:T KOTIMAAN TULOKSIA .. SISÄLLYS 6/1994 115 Pääkirjoitus 116 EtVaSin juhlaturnaus 131 Uudet Eloluvut

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Seurajoukkueiden

Lisätiedot

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto.

,SjU\O,M;E~1 SRI. KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. ,SjU\O,M;E~1 SRI KANKO - OJANEN, Helsinki 1979 Musta on juuri pelannut Db6-b4. Miten valkea osoitti sen virheeksi? Sommitelmaosasto. KILPAILU- JA TAPAHTUMA KALENTERI joulukuu 1979 - syyskuu 1980 Tähdellä

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot