~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ ( ~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~ / Kiittäen. lmluneesta. (!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ (-------~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~-------------------------/ Kiittäen. lmluneesta. (!"

Transkriptio

1 ~uom(2n )i?;-"" CJ\ ( ~-j,! N:o 9-0 JOULUKUU 952 I ~ / * Kiittäen lmluneesta 'vuodesta toiyohrnme Sff ID,ä ö (!]JUTUfi ja [,!..' ) }ll te ~_. [ 5 ' 6J[ fff } lf «f ~:(j l n ö;: f n ~u. l.. '"-~... )"... J U Q,-L ~ ~.iii i;:;---t""%'

2 """', ~~_c ShakkifiiffojeJl pois/ii Suomen Keskusshakkiliiuo Suomen Keskusshakkiliiton hallitus on pä~iu~ II.\'.i" ",i.i.' '"I,II'! :" Suomen mestaruudesta viili"""",,,.,",.,,""",,:j, Turnaus pelataan yksikierroksisena yhdessä vähintiiiill :', ",;"';" ",iimässä, jonka voittaja saa nimiinsä Suomen mestaruud"ll ~;"III"'I\'''''" '' naukseen saakka. Palkinnot: I p :-, II p :--, p. li.ooi):, IV p :-, V p :- ja VI p :--. Palkinnotta jäävill(',<';; ns. pisterahaa 200 markkaa pisteeltä. Lisäksi jaetaan kolme kau!l('usjlillkilltoa suuruudeltaan 2.0:-,.0:- ja.0:- markkaa peliä kohden. Suomen Shakkiliit!:o Olavi K a taj i s t 0 uusi shakkimesta:ri. Suomen Shakkiliiton hallitus on pitämässään kokouksessa hyväksynyt Helsingin Shakkiliiton esityksen ja korottanut O. Katajiston mestariluokkaan. Uusi mestari on 36-vuotias, ammatiltaan liikemies, edustaa Helsingin Shakkimiehiä, jossa korottui. luokkaan v Katajiston varsin näkyvästä shakillisesta ansioluettelosta mainittakoon seuraavat tulokset: v. 947 Helsingin Pohjoismaiden Shakkiliiton. luokan, 2-ryhmässä 4. palkinto ja örebroon vastaavassa turnauksessa v. 948 jaettu palkinto, v. 95 Beverwijkin turnauksen v<ll'amesta:'ilnokassa 4. palkinto. Kotimaisten turnausten tuloksista muodostuisi pjtk~i luettelo, joten mainittakoon vain: Helsingin mestaruus vv. 95 j;l J!l!i2,ryhmävoitto Loviisan liittoturnauksessa v. 9, KutsutUl'naukspll :l. Ii. palkinto v. 9, Yhteistllrnauksen 3. palkinto v , )'Helmil<ulIll tuj'll,lliks,'n«ryhmävoitto v Seuransa turnauksissa O. Katajistu 0 k,'vii;i~;i.;il!h '7 alkaen. luokan turnauksessa voittanut yhdeksän kerta~l.i:l k;lhd,".c:l.i ::ij"iltllllut toiseksi. Suomen ShakkiliiUlJ "Jl ;;I,;II''''I\llYiillkin myöntänyt korohuksen mestariluokkaan muiden a!::illid"ll '.llill. ILn liitto turnauksen voiton tai siitä johtuneen jatko-ou"lilll )('';;"";. V. ID3B Kaarle Ojanen sai shakkimestarin arvon voitettllilw\ :;;"'" \'" i)rcbrossa pohjoismaisen mestarin arvon, v. 947 s<liv:ti, (;;< ':,JiI"'lli, liiku Lehtinen ja Ilmari Niemelä sekä v. 948 Soini ",, Ilw::l.ilrill ;J'VIII\: ;a pohjoismaisten. lk:n voittojen johdosta. Turun Shakinysiävi0 30-vuolisjuh l.tlunhiu', II: I.\' Il.iii; lllllodostuvan erittäin lujaksi, sillä ilmoittautulll'id"l j')j!l:il;:':: l:;i,,"i:;. :;(,uraavat. lk:n pelaajat: Olavi Riihimaa (lll'l;i'l/';ill ~;l;i"il"'ll :';Ii:lkkik('rho), D. Lardot (Gamlakarleby Schackldubb),,;" Ili..t;iI" (V";"::IJl :'-:h:td;is"u 'I), Pekka Massinen (Lahden Shakkil<cl'h() j;l \ i l.i" 'l'i rl ;, ' ( :,;; Ii i lii"ll Shakinystävät), Järjestävästä SClIl':t:;L: I:;;,lli::IIIV"i ";,il.li v:illvilllma.. lien pelaajat ja Turun 'I'Ylivii(,l Sh:tkkik"I'I!();:!i K. J\ril';"I;I, J\. J\lin, T. K('l'pPo ja T. Ketonen. Tyr;vii"n Shakkiliitto LiiUokokous. Tyiivii"ll Sh:!I-;\ziliil.'lIl lii.lo!.(iimikutjl.a ou kokouksessaan 20.. pliäwinyt, dj;i liiton ~;ii;il\!.ijtlliiiil'iiirll'll liittokokolls pidetään Helsingissi.i. Kokow;P; i k;i~;j,ii ja ; k;llni~:;i.iasta ilmoitetaan myöhemmin. Liittokokouksen kii"i.(-iiviiksi i.:jrko.i:dut.i~isl'nten esitykset on lähetettävä mennessä Paavo J. Mal'kkolalle os. Helsinki, Helsinginkatu 2 D 0. Suomen mesiaruusiurnaukseen osallistuville maaseudulla asuville liiton mestariluokan pelaajille on liittotoimikunta päättänyt suorittaa 2.000:n markan korvauksen. SUOMllEN r SlHlAKJKlf SUOMEN KESKUSSHAKKILIITON, SUOMEN SHAKKILIITON, TYöVAEN SHAKKILIITON]A SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKO]EN ÄANENKANNATTA]A. Päätoimittaja A L T T S A LOI L A Osoite: ]> A R 0 L A SUOMEN SHAKKI TILAUSHINTA I953 I POSTISIIRTOTILIT P a r ola / vsk. 0:- mk SSh , Saloila SUOMI- FINLAND Ulkomaille 600:- mk I Tilien 05. PAROLA ~ ~ N:o 9--0 Joulukuu 952 Maailman Shakkiliitto Helsingin Shakkiolympialaisten jälkeen suomalaisten shakinharrastajain mielenkiinto on entistä enemmän kohdistunut myös Maailman Shakkiliittoon. Helpottaaksemme lukijan tutustumista ko. liiton historiaan, organisatioon ja toimintaan olemme laatineet tämän kirjoitelman käytettävissä oheiden tietojen mukaisesti. Valittaen täytyy kuitenkin todeta, ettei liitto ole edes jäsenmaittensa shakkilehtien toimituksille lähettänyt mitään tietoja itsestään, joten kirjoitelman aineisto on koottu erilaisista epävirallisista lähteistä. Niiden paikkansapitävyyden on hyväntahtoisesti tarkistanut Maailman Shakkiliiton varapresidentti Ari Ilmakunnas. Viittaamme lisäksi Suomen Shakissa n:o 5-6/947 julkaistuun toimittaja Arnold Hindsin kirjoitelmaan»suomen Shakkiliitto - Maailman Shakkiliitto», jossa selostetaan pääasiassa Maailman Shakkiliiton kansainotteluita ja suomalaisten osallistumista niihin. Federetion Internationale des Echecs (lyhennettynä FIDE = Maailman Shakkiliitto) perustettiin Pariisissa (kaksi vuotta myöhemmin kun Suomen Shakkiliitto, jonka perustamispäivämäärä on ). Pariisin urheilun olympialaisten sihteeri Pierre Vi n c en t sai innokkaana sbakinharrastajana aikaan sen, että Ranskan Shakkiliitto kutsui maailman eri maiden pelaajia kilpailemaan välisenä aikana olympia-aatteen merkeissä. Kutsua noudatti 8 kansakuntaa ja henkilökohtaista kilpailijaa. Suomalaiset A. Tschepurnoff ja E. Malmberg olivat ainoat osan,0tla:iat pohjoismaista. Kilpailujen jälkeen pidettiin suuri shakkikokous, Maailman Shakkiliitto perustettiin ja sen peruskirja allekirjoitettiin. Pen:stajamaat olivat: Argenl:iina, Belgia, Espanja, HoHan:ti, Iso-Britannia, HaEa, Jugoslavia, Kanada, Puola, R.anska, Romania, Suomi, SveiJ:si, Tshek 'koslovakia ja Unkari. 'Liiton presidentiksi valittiin hollantilainen tri A. Rue b, joka innokkaasti ryhtyi luomaan järjestöä ja kehittämään sen toimintaa. Helppoa tämä ei ollut. Kongresien päätökset tehosivat huonosti jäykkäniskaisiin suurmestareihin ja jäsenmäärä nousi hitaasti, Sensijaan kansain shakkikisojen sarja piirtyi shakin historiaan kauniina: Lontoo 927, Haag 928, Hampuri 930, Praha 93, Folkestone 933, Varsova 935, Tukholma 937 ja Buenos Aires 939. Huomattava osuus shakkikisojen kansainväliseen suosioon on ollut Hamilton-Russel kiertopalkinnolla, jonka Sir. F. G. Hamilton-Hussel lahjoitti v. 927 kilpailtavaksi kansainvälisissä joukkuekilpailuissa (Kilpailusäännöt julkaistu Suomen Shakissa n:o 5/952 sivulla 26.). Lady Margaret Hamilton-Russel lahjoitti vastaavasti kiertopalkinnon naisten henkilökohtaiseen kilpailuun. Molemmista kilpailuista kirjoitelman loppuosassa lyhyt yhteenveto. Toisen maailmansodan kynnyksellä Buenos Airesissa v. 939 pidetyssä FIDE:n kongressissa tri Rueb yllättävästi syrjäytettiin, sillä liiton presi-

3 228 SUOMEN SHAKKI dentiksi.y;;:litt.~~?.l\~ge!ltiin.an Shakkiliiton puhl'l'ii,itllliaj:l, \'.. de ~u.:o. Ta.ta paatosta ei kmt.enkaan milloinkaan kiiy.;, II ",',::::;, II>il'lIldtu, silla. maa~l~ansodan syttyminen keskeytti FIDE:n toin,",,,,,,,.,,,i,ii"aan,\~~~ikausik~l. V.;;nha.n F~p'~:n aikakauden voidaankin kal.::"" ji.j;,ii\'iipen tahan.merkltysta va~lle Jaaneeseen välikohtaukseen. Kuusi VII"II:, ",yöhemmm alkanut UUSI FIDE edusti jo uutta aikakautta. ' ~ot~vuosie~ aiheuttama kansainvälinen toimettomuus shakkiri.: Iilla Ila koitm loppujen lopuksi. FIDE:n hyödyksi. Kun tri Rueb vuodell I!)45 lopulla ryhtyi toimenpiteisiin liiton toiminnan uudelleen aloittamiseksi I:än sai niin myönteistä vastakaikua, että FIDE:stä tuotapikaa nousi todel~ linen :t"aailman Shak.~i~~itto. Myös ~euvostoliitto - maailman johtavin shakklmaa - Joka tahan saakka 0 pysytellyt FIDE:n toiminnan ulko ~~o.~ella, liit~yi ny:~ mukaan. Liiton jäsenmäärä nousi nousemistaan ja on talla ~~t~ella enr.tatys~uvussa 52. Toiminta maailman shakkiolojen uudelleen JanestelemIseksI on synnyttänyt mm. onnistuneen järjestelmän maailmanmestaruuskilpailuista. Shakkikisojen, joita muuten nykyisin on ryhdytty kutsumaan shakkiolympialaisiksi" sarjaan on noussut lisää kaksi kaunista lukua: Dubrovnik 9 ja Helsinki 952..}'IDE:n 25-vuotisjuhlakokouksessa Pariisissa v. 949 tri Rueb pyynnöstaan vapautettiin presidentin tehtävistä ja kiitokseksi neljännesvuosisadan kestäneestä toiminnasta liiton hyväksi hänet valittiin FIDE:n ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Liiton johtajaksi valittiin ruotsalainen asianajaja Folke R 0 g a r d, joka edelleen toimii FIDE:n presidenttinä. ~äydellisen kuvan nykyisestä organisatiosta antaa silmäys FIDE:n hallituksen kokoonpanoon ja hallintoalueiden jäsenluetteloihin. FID~:n hallitus: p~esidentti F. Rogard (Ruotsi), sihteeri tri Hugo Björk (RUOtSI), r~hastonholta.ja prof. Hugo Meyer (Sveitsi); varapresidentit:. alue JohtaJa M<ll'cl~ Herman (Ranska), 2. alue suurmestari V. Ragosin (Neuvostoliitto), :. :t lu(' johtaja A. Ilmakunnas (Suomi), 4. alue johtaja Paul G. Giers (USA), 5. alllt' johtaja Bernard Freedman (Kanada) 6. alue tri Acosta Silva (Kl'ski-!\n\('l'ikka), 7. alue Carlos Laurens (Argentiina), 8. alue J. L. Beale. (Austl'aalia); ll. jiisenet: tri D. Hajek (Sveitsi), G. S. A. Wheacroft Ja B. H. Wood minl~laflt.i), kreivi G. C. dal Verme (Italia), tri JosePl:. Louma (Tshekkoslovakia), M. Bo.vinnik ja rouva L. Rudenko (Neu VOStOlllttO). FID~:n jäs7.nval~ioi:. hallin.ioalue: (\ hall ia, Belgia, Bulgaria, Egypti, Espanja, Etela-Afnkka, HollantI, Irlanti. SI':\(' bo-britannia Italia Itä Saksa, Itävalta, Jugoslavia, Kreikk~, L~xcrnhl/I'g, Liinsi-Sak~a. Portugal Puola, Ranska, Romania, Skotlanti, Sveitsi, Tshekkoslovakia 'ja Unkari: Yhteensä hallinioalue: Neuvostoliitto. 3. hallintoalue: Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska. 4. hallinioalue: USA. 5. hallinioalue: Kanada. 6. hallintoalue: Barbados, Columbia Costa Riea Equador Guatemala Kuuba, Meksikko, Salvador, Porto Ricb ja Venezueia. Yhteen~ä 0. ' 7. hallinioalue: Argentiina, Bolivia, Brasilia Chile Paraguay Peru ja Uruguay. Yhteensä 7. ",. 8. halliioalue: Austraalia ja Uusi-Seelanti. FIDE:n kongressit~ T?i!llinnan tärkeimpinä hallinnollisina tapahtumina ovat olleet kongressit, JOlta vv pidettiin ~iiänniill js(~sti kerran v~ode~sa. Samoin on t;;pahtunut vuodesta 946 alkaen, ollen kongressien pltopaikb:~:.7. kong~~~si v Winterthur, 947 Haag, IH4B Saltsjöbaden, 949..?arll~l,.~~ K~openhamma, 95 Vencisia ja 2:. k()nl~)'cssi juuri äskettam SaltsJobademsssa Ruotsissa. FIDE:n kansain shakkikisat: Lontoo 927: m::\twu:l j ia 6 maasta mitalijoukkueet Unkari 40 pist,. Tanska ::3 /2, Englanti :{(; %. Suomen ~dus!ajat A. Tschepurnoff, E. Heilimo, B. Rasmuswn ja J. Terho saavuttivat ]aetun 4,-5. tilan 2 fz pisteen tuloksella. SUOMEN SHAKKI Haag 928: osanottajia 7, mitalijoukkueet Unkari 44, USA 39 %, Puola 37. Suomesta ei ollut edustusta. Hampuri 930: osanottajia 8, mitalijoukkueet Puola 48/2, Unkari 47, Saksa 44 Vz. Suomen edustajat. Rahm, B. Rasmusson, Th. Gauffin ja H. Larsen saavuttivat 7. tilan 8 pisteellä. Praha 93: osanottajia 9, mitalijoukkueet USA 48, Puola 47, Tshekkoslovakia 46 %. Suomalaiset eivät osallistuneet. Folkesfone 933: osanottajia 7, mitalijoukkueet USA 39 Tshekkoslo vakia 37 /2, Puola, Ruotsi ja Unkari 34. Suomalaiset eivät' osallistuneet. Varsova 935: osanottajia 20, mitalijoukkueet USA 54, Ruotsi 52 %, Puola 52. Suomen edustajat E. Böök, B. Rasmusson,. Solin, R. Krogius ja T. Salo valtasivat 3. tilan 35 pisteen tuloksella. Tukholma 937: osanottajia 9, mitalijoukkueet USA 5%, Unkari 48%, Puola ja Argentiina 47. Meikäläiset E. Böök, K. Ojanen, T. Salo,. Solin ja Th. Gauffin ottivat nimiinsä tilan 34 pisteen tuloksella. Bue.nos Aires 939: osanottajia 27" mitalijoukkueet Saksa 36, Puola 35%, RUOtSI 33. Suomella ei ollut osanottoa. Dubrovnik 9: osanottajia 6, mitalijoukkueet Jugoslavia 45/2, Argentiina 43%, Länsi-Saksa 40%. Suomi (E. Böök, K. Ojanen, R. Niemi,. Niemelä, S. Helle ja H. Heikinheimo) oli 28 pisteellä 0. eli paras pohjois maista. Helsinki 952: osanottajia 25, mitalijoukkueet Neuvostoliitto 2 Argentiina 9 Vz, Jugoslavia 9. Kts. Suomen Shakki n:o 6-7/952. ' Maailmanmestari A. Aljechinin kuoltua Lissabonissa jäi maailmanmestaruuden järjestäminen FIDE:n toimeksi. Luotiin kokonaan uusi järjestelmä, jonka mukaan loppuottelu MM. arvonimestä kilpaillaan joka kolmas vuosi. Neuvostoliittolaisen M. Botvinnikin voitettua maailmanmestaruuden v. 948 ja puolustauduttuaan voitollisesti haasteottelussa v. 95 hän seuraavan kerran kohtaa haastajansa v Naisten maailmanmestaruuden varhaisempi historiikki piirtyy edellä jo mainitun Lady Margaret Hamilton-Russel kierto palkinnon yhteyteen. Vuosina pelatut seitsemän turnausta tästä kiertopalkinnosta päättyivät kaikki englantilaisen Vera Menchik-Stevensonin voittoon. - (Maailmanmestaritar Vera M.-S. oli syntynyt 906 Venäjällä tshekkoslovakialaisista vanhemmista, muutti v. 97 Englantiin, jossa loistelias shakkiura alkoi v. 926, sai surmansa v. 944 pommituksessa.) Vuodesta 9 alkaen naisten maailmanmestaruus pelataan myös FIDE:n kilpailujärjestelmän mukaisesti. Tällöin Moskovassa pelatun turnauksen ja MM. tittelin voittajaksi selviytyi neuvostoliittolainen rouva Ludmila R u den k o. Ensimmäinen naisten MM-ehdokasturnaus on vast'ikään päättynyt Moskovassa. Yhteenvetona edelläolevasta toteamme, että Maailman Shakkiliitto - täyttäessään vajaan parin vuoden kuluttua kolmannen vuosikymmenensä _ voi viitata varsin tulosrikkaaseen toimintaan. Epäilemättä esim. asioiden hoitamisen keskittämisellä on ollut mitä suurimerkityksellisin kantavuutensa. FIDE:n toiminnan kehittyminen nykyiselleen on vaatinut huomattavan pitkän ajanjakson, se myönnettäköön, mutta jos nimenomaan huomioimme sodanjälkeisen uuden FIDKn nopean kehittymisen voinemme olla yhtä mieltä siitä, että nykyisellään Maailman Shakkiliitto 'vastaa kansainvälisten shakkipiirien toivomuksia ainakin kilpailu toiminnan ja hallinnollisen puolen asioihin nähden. Sensijaan tiedoituspalvelun FIDE lienee ~äydellisesti laimi~lyönyt (ainakin Suomen Shakki ei ole siitä päässyt osalliseksi). Tulosten Ja pelien saanti FIDE:n alaisista kilpailuista, samoin kuin selostukset FIDE:n kongressien päätöksistä ja hallituksen toimenpiteistä olisivat jäsenmaiden virallisille shakkilehdille varsin vähän vaivaa ja kustannuksia vaativa, mutta suurimerkityksellinen toimenpide, johon FIDE:n toivomme ensitilassa kiinnittävän huomionsa. A t t i Salo i a.

4 230 SUOMEN SHAKKI SHAKKIOL YMPIALAISTEN HENKILöKOHT AISJ:T TIJ I,OK :,I:T Helsingin shakkiolympialaisten henkilökohtaisten pe i II Ii \ d,' II L,,;I, "minen ja esittäminen on alku- ja loppukilpailusta johtuen sikiill I<>IIIIIIII,kalnen juttu että valinnan varalla on useita laskemistapoja. U S\', II Ii komaiset shakkilehdet eivät ole lainkaan esittäneet näitä tietoja,: l' \- tamat jotka ovat tulostilastoja julkaisseet, ovat jokainen tel! '\' ::en omall~ tavallaan. Parhaimman hyödyn tarjoaisi tilasto, jossa esiinlyi::i :;('kä alku- että loppukilpailun tiedot ensin er~kseen ja lopuksi vielä.yhdi,':ldtyinä. Alempana esitetyt tiedot ovat AulIs Luu mln laskemat Ja Itlll('! jäljessä olevat numerot merkitsevät a) loppukilpailun pistemäärä/pelattujen pelien luku ja loppukilpailun tulosprosentti, b) alku- ja 0ppukilpailu! yhteinen tilanne: voittoja, häviö itä, tasapelej~, pelejä yhteensä, pis~eitä kaikkiaan ja viimeisenä lopullinen prosentuaalmen tulos. Luettelo OSOIttaa.samalla paremmuusjärjestyksen kullakin pöydällä.. pöytä: ) M. Najdorf, Argentiina.... 2) G. Ståhlberg, Ruotsi.... 3) L. Szabo, Unkari.... 4) S. Reshevsky, USA.... 5) E. German, Brasilia.... 6) S. Gligoric, Jugoslavia.... 7) M. Czerniak, Israel.... 8) M. Filip, Tshekkoslovakia.... 9) J. Enevoldsen, Tanska.... 0) P. Keres" Neuvostoliitto.... ) G. Porreca, Italia.... 2) E. Böök, Suomi.... 3) H. Grob, Sveitsi.... 4) van Scheltinga, Hollanti.... 5) J. Lokvenc, Itävalta.... 6) H. Golombek, Englanti.... 7) A. Tarnowski, Puola.... 8) R. Teschner, Länsi-Saksa.... 9) M. Aleman, Kuuba ) G. Koch, Itä-Saksa.... 2) G. Gaitanaros, Kreikka ) G. Lorson, Saar ) E. Gilfer, Islanti ) A. Vest~l, Norja ) C. Doerner, Luxemburg.... 4;2/8 5/7 5/8 4%/7 4%/5 4%/8 4/8 3/7 3%/7 3%/7 5/8 %/7 3%/6 4Y2/7 3%/7 3%/7 4/8 2/7 2/5 3/8 4/5 2/5 %/2 /4 %/6 56,3 7,4 67,5 64, ,3 42,9 62,5 2,4 58,3 64,3 28, , ,3 2. pöytä: ) V. Smyslov, Neuvostoliitto.. 5%/7 78,6 2) L. Schmid, Länsi-Saksa... 3ljz/6 58,3 3) B. Rabar, Jugoslavia... 3%/6 58,3 4) J. Penrose, Englanti /6 5) O. Benkner, Saar... 4%/6 75 6) J. Bolbochan, Argentiina... 5%/8 63,8 7) M. Oren, Israel... 4/6 6H,7 8) J. Mendes., Brasilia... 2/;~ fifi,7 9) L. Pachman, Tshekkoslovakia 4 MB 5(;,:) 0) W. Pietzsch, Itä-Saksa... fi/b 62,5 ) L. Prins, Hollanti /4 2) G. Stoltz, Ruotsi... 2 V2/6 4,7 3) G. Barcza, Unkari... 3/8 37,5 4) L. Evans, USA... 2/7 28,6 5) V. Nestler, Italia... 2%/7 35,7 6) F. Olafsson, Islanti... 3%/6 58,3 + pel o pis 2% 0 0% 9% 7% 9% 9 8 8% 6Y2 7% 7 6% 6 6 5)'2 6 5% 4% 5% % pl'o 78, 76, , 68,2 63, , 56,7 54,2 5, :8 42,8 42,3 40,9 36,7 36,4 30, , % 80, , :) g I/, (ig,4 G 2 (i /.!) 64,3 4 ()!O! I!I 64,3 (i.! : I:l 7 A, 57,6 :~!i II 4% 56,3 :l '.!O!:) 3 54,3 5 ; (i ,3 :l :{ II 0 5 : : :) ' 7 4 6% 46,4 :l % 46,4 : /., 46,4 : ,2 4 f i 7) C. Poulsen, Tanska.... 8) K. Ojanen, Suomi.... 9) C. Tsiknopoulos, Kreikka ) K. Poschauko, Itävalta 2) P. Miiller, Sveitsi ) E. Myhre, Norja ) F. Planas, Kuuba ) P. Levy, Luxemburg ) A. Pytlakowski, Puola.... SUOMEN SHAKKI 3%/6 53,3 2/7 28,6 3f2/6 58,3 4/7 57, 2%/6 4,7 2%/6 4.,7 0/4 0/4 %/3 6,7 3. pöytä: ) D. Bronstein, Neuvostoliitto 3/5 60 2) J. H. Donner, Hollanti... 5/7 7,4 3) R. Byrne, USA... 6%/8 8,3 4) J. Szily, Unkari /8 62,5 5) E. Lundin, Ruotsi... 3/7 42,9 6) P. Nielsen, Tanska... 4/7 57, 7) J. Mangini, Brasilia... 3/3 00 8) E. Eliskases, Argentiina /4 9) J. Gonzalez, Kuuba... 5/8. 62,5 0) J. Porath, Israel... 4/7 57, ) O. Kaila, Suomi... 3f2/7 2) J. Sajtar, Tshekkoslovakia.. 4/8 3) A. Beni, Itävalta... 2/6 33,3 4) P. Trifunovic, Jugoslavia... 5/3 62,5 5) H. Platz, Itä-Saksa... 2ljz/8 3,3 6) P. S. Milner-Barry, Englanti 3/7 42,9 7) K. Platel', Puola... 3ljz/7 8) G. Pfeiffer, Länsi-Saksa... /5 20 9) F. Morel, Sveitsi... 4/6 66,7 20) L. Johnsen, Islanti... lljz/4 37,5 2) E. Weichselbaumer, Saar... 2/ ) F. Mastichiadis, Kreikka... 2ljz/6 23) O. B. Morcken, Norja... ]/2/4 37,5 24) F. Scafarelli, Italia... /3 2,5 25) C. Lambert, Luxemburg... 2/6 8,3 4. pöytä: ) C. Kottnauer, Tshekkoslov... 6/8 75 2) E. Geller, Neuvostoliitto... 5/8 62,5 3) B. Sliwa, Puola /6 66,7 4) H. Pilnik, Argentiina... 4f2/8 56,3 6) Aloni, Israel... 4ljz/6 75 6) N. Cortlever, Hollanti... 5ljz/7 78,6 7) K. Miiller, Itä-Saksa... 6/8 75 8) V. Pirc, Jugoslavia ljz/5 9) E. Rojahn, Norja... 4/5 80 0) T. Florian, Unkari... 2/6 33,3 ) E. Cobo, Kuuba... 4/7 57, 2) G. Sigurdsson, Islanti... 3%/6 58,3 3) F. Carvalho, Brasilia... 3/4 75 4) A. Bisguier, USA /8 37,5 5) E. Pedersen, Tanska... 3ljz/7 6) L. Barden, Eenglanti... 3/6 7) Kr. Sköld, Ruotsi... 0/5 8) T. Salo, Suomi... /5 20 9) H. Heinicke, Länsi-Saksa... %/5 0 20) U. Cala, Italia... 2/6 33,3 2) F. Jost, Saar... 2/6 33, ljz o 0 ljz 067ljz ' % % % % 2 5% % % % % ljz % Y f f % % % % ljz ljz % ,8 42, ,6 33,3 25 8,2 4, , ,3 6,5 6,5 6, 60 59,3 67, 54,5 54,3 53,8 53,8 45,8 45, 40 37,5 36,4 33,3 3, 25 2,5 0,4 83, ,9 65 6, ,5 54,2 53,5 46,7 46,4 40, ,9 35 3,8 30,8

5 i I I 232 SUOMEN SHAKKI 22) F. Auer, Itävalta ) P. Kremer, Luxemburg ) J. Anagnostou, Kreikka ) P. Pachman, Sveitsi..... varamies: ) I. Boleslavski, Neuvostoliitto 2) H. Rossetto, Argentiina.... 3) D. N. Home, Englanti..,... 4). Johansson, Ruotsi.,... " 5) E. A. Mandelbaum, Islanti.. 6) W. Lange, Länsi-Saksa...,. 7) R. Ortega, Kuuba.,.... 8) A. Fred, Suomi...,.... 9) E. Bhend, Sveitsi...,.... 0) G. Brimavera, Italia..,.... ) H. Enevoldsen, Tanska.... %/5 30 0/4 4/5 3/4 2/4 2/4 3/5 /2/5 4/8 2/5 3/6 2%/7 /2/ ,7 30. " fi 2 7 :!) :',", 27,8 () II () :l Ii II" : I ~ H7, BO 3 9 5% Ii, 3 8 4% 5fi, % 56, % 45, % , , Seuraavilta. varamiehiltä luettelemme vain lopputulokset (luvut merkitsevät: voittoja, häviöitä, tasapelejä, pisteitä): R. Barbier (Luxemburg) 0/6/0/0" O. Cruz (Brasilia) 3/3//3%, A. Fuderer (Jugoslavia) 2/0/~/3%, S. Gislason (Islanti) 2/2/2/3, F. Jacob (Saar) 2/2/0/2,.G. Koltanowskl (USA) 0/0/2/, H. Kramer (Hollanti) /4/3/2%, Litmanowlcz (Puola) 0/3//%,.K. Palda (Itävalta» 0/3/2/, J. Pogats (Unkari) 3/0/0/3, y. E. Ramm (NorJa) 0/3/0/0, T. Sakellaropoulos (Kreikka) /3/::/22, F. Zlta (TshekkoslovakIa) /0/2/2. 2. varamies: ) L. Rellstab, Länsi-Saksa... 2/4 5 :l D (i /2 72,2,. 2) I. Grynfeld, Puola /7 57,,) I ) E. M. Madsen, Norja /5 80 :-; 2 I g :-;Ih 68,8 4) F. Vasconcellos, Brasilia... 3%/5 70 :3 4 :llh 43,9 " 5) G. Arnlaugsson, Islanti.... 2/3 66, (i Ij, 66,7 Seuraavina lueteltavilta numerot merkitsevät: voittoja/hiiviiii.ii/tasapelejä/pisteitä ja merkitsevät, kuten edellä. vara~iesten kohdalla sekii alkuettä loppukilpailuissa saavutettuja yhteistuloksla. J. T. BaI'end\'(~gL (Hollanti 2//2/3, H. Berliner (USA) 0/0//%, G. ~anielson (Ruotsi) /2/2/2, D. Hooper (Englanti) /3/3/2%, J. Keller (Itavalta) 2/3/2/3, A. A. Koto? (Neuvostoliitto) /0/2/2, B. Milic (Jugoslavia) 3/0/2/4,. Molnar (Unkan) /2/0/,. Niemelä (Suomi) 0/2/0/0, F. Pithart (Tshekkoslovakia) 2/0/0/2, A. Zografakis (Kreikka) 0/3/4/2. Shakkimesiareiden ikä Nimenomaan Neuvostoliiton nuorten huippupelaajien ansiosta suurmestareiden keski-ikä on jatkuvasti pienenemään päin. Sen sijaan esim. Helsingin shakkiolympialaisissa, joissa niin nestor kuin kuopuskin löytyivät Islannin joukkueesta (G i f e r 60 ja Ola f s s 0 n 7 vuotta), Suomen koko vakinainen joukkue oli edustamassa maataan jo Miinchenissä v. 936 ja Ruotsin tunnettu Varsovan v. 935 kvartetti S t ~i h b e r g, S t () t z, L u n d i n ja Dan i e s 0 n oli kokonaisuudessaan mukana. Omalta osaltamme sellaiset nuoret kuin H. Koskinen, B. Nyren ja kumppanit piankin «parantanevat«tilannetta. Aiheen tähän katkelmaan on antanut Helsingin shakkiolympialaisten toisen lääkärin tri Harry HeI m i sen laatima tilasto kisojen osanottajien iästä. Se on kaikessa lyhykäisyydessään seuraava: alle 20-vuotiaita oli 4 % 2-30-vuotiaita 24 %, 3-40-vuotiaita 33 %, 4--vuotiaita 30 % ja 5~60-vuotiaita 9 %. Kysymykseen on syytä sopivassa yhteydessä kiinnittää laajemminkin huomiota. SUOMEN SHAKKI 233 Timo S a r vei a : SHAKKIOL YMPIALAISTEMME AVAUSTILASTOA Odotellessamme olympialaistemme teoreettista tilinpäätöstä, kaikki kisojen pelit analysoituna sisältävää kirjaa, lienee kiintoisaa ennakkoon katsella, minkätapaisia muotivirtauksia avausteorian alalla nykyään liikkuu. Allaoleva taulukko antanee siitä jonkinlaisen käsityksen. Siinä on esitetty, montako kertaa kutakin avausta on pelattu, kuinka voitot jakautuvat valkean ja mustan kesken sekä lopuksi valkean saavuttama tulos prosentteina. Taulukon alla on vielä ilmoitettu, kutka pelaajat ovat silmiinpistävimmin vaikuttaneet siihen suuntaan, että po. avausta on esiintynyt niinkin runsaasti. - Kaikkiaan pelattiin 740 peliä, joista valkea voitti 275, tasapelejä tuli 254 ja musta voitti 2, joten valkean saaliiksi tuli 54,3 %. Numerot merkitsevät: pelejä yhteensä, valkean voittoja, tasapelejä, mustan voittoja, valkean tulos prosentteina. A. Avopelit. e4 e5... '.., fi,2 Neliratsupeli, skotlantilainen..,,..., ,2 Neliratsupeli, muut )..., ,6 Italialainen... ' o o 0,0 Skotlantilainen...,...,,'... 2 o 75,0 Espanjalainen 3. - f5...,..., , Rf6...,..., , Lc5..., , a6 4. Lxc6 dxc ,0 4. La4 dfi 5. Lxc6+ bxc6 6. d4 ffi fi,7 4. La4 dfi '..,., Rffi 5. d3...,..., :0 5. d4 exd4...,..., , ,...,., fi 2 2 2, Lc5...,'..,... ' fi Le ,.. ".,...,... fi :0 6. De2 b5 7. Lb3 2 ) ,9 fi. Tel b5 7. Lb3 d6 8. c ,0 9. h3 Ra5 0. Lc2 c5. d4 Dc7 2. Rbd , , d6 8. c3 Ra5 9. Lc2 c5 0. d4 Dc ,5 ~Y~h~te~e~n~s~ä--fi7fi~~24~~2~7--~~5---5~7~,0 Venäläinen...,.. "..., ,0 Philidor... '...,,.,.,...,.... Wieniläinen...,... '...,.,." fi ,7 2,7 Kuningasgambiitti... ' ,3 Lähettipeli...,... '.', ,0 B. Puoliavopelit. e4, ei e5...,..., Caro- Kann e4 cfi 2. Rc3 d5 3. Rf3.., ,0 2. d4 d5 3. exd5 cxd5..., 0 0,0 3. Rc3 de4: 4. Re4: fi,7 Yhteensä'-c:cc-) --C'-c ,.,-----,----=7"'0'--=c,8 Ranskalainen. e4 e fi 2 3 4,7. e4 e6 2. d4 d ,0 3. Rd ,0 3. Rd2 c5 4. exd , Lb4..., ,0 3. Rc3 Rf6 4. e5 Rfd7 4 ) , 2 2,0 4. Lg5... ='y='h'--'-t'-' -''-'=,:--c3--,-35---'-~4_~0~_-'-'--_~-40~,'30 eensa u

6 ( 234 SUOMEN SHAKKI Skandinavinen Aljeehin Pire,. e4 d6 2. d4 Rf6 3. Re 3 g6 8 7 (i Sisilialainen. e4 e5 2. d2, b3, e Re f Re Re3 Re6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5 ) Rf3 a Rf3 e6 3. d4 exd Rf3 Re d4 exd4 4. Rxd4 g Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6.., Rf3 d6 3. e Lb5+... '" d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 5. f3 G) Re Re3 a f g Re3 Re6 6 f Lg Le2 e Le2 e Re3 g6 6. Le2 Lg Yhteensä C. Suljetut pelif. d4 d Kuningatarsotilaspelit,. d4 d Kuningatar gam biitti, vastaanotettu 7) slaavilainen 8) d4 d5 2. e4 e6 3. Re3 e Re3 Rf6 4. Rf3 e6 5. e3 Rbd7 6. Ld De exd5 exd5 Lg5 Le Rf3 e Lg5 Le e3 Rbd7 6. Rf Tel e kataionialainen muita... '" D. Intialainen puolustus. d4 Rf Griinfeltin puolustus. d4 Rf6 2. e4 g6 3. Re3 d5 3 ;) Vanhaintialainen. d4 Rf6 2. e4 d6 3. Re3 e5!l)... Bogointialainen d4 Rf6 2. e4 e6 3. Rf3 Lb4-I- Fajarowiczin gambiitti!) 2 3. d4 Rf6 2. c4 e5 3. dxe5 Re4... :{ 0 2 N imzoin tialainen. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Re3 Lb4 4. Rf Dc Dc2 c e ,0 0,0 :J 55, ,0 o :0 64,3 75,0 o 75,0 4 0,0 2 56,3 o 66,7 3 55,6,0 66,7 2 4,7 3,0 2 6, 64,3,0 2 58,0 66,7 3 4,7 3 33, ,4 29 6,7 3 57,7 7 38,9 77,8 2 57, 4 70,8 o 00,0 72,2 2 64,3 o 77,8 o 90,0 o 70,0 o 85,0 9 40, ,9!) 40,9 2 77,8 o 70,0 33,3 4 42,9 66,7 5 2,4 2 75,5 ". SUOMEN SHAKKI e3 c ,6 4. a3 Lxc3+ 5. bxc ,0 Yhteensä ,0 Kuningasintialainen. d4 Rf6 2. e4 g6 3. f3 0) ,0 3. g6 Lg ,2 3. Rc3 Lg7 4. e4 d Rf :6 muita ,0 Yhteensä ,2 Kuningatarintialainen. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rf3 b ,2 2. Rf3 b muita...:...:....:..:,:'.c.:..:...:..-'-.._.:.7_---=4=-----==--_2=------=-6.:::4'-=,3 Yhteensä ,4 Intialainen. d4 Rf6 2. c4 c ,0 E. Muita avauksia Hollantilainen d4 f5 2. c4 e g3 ) Benoni. d4 e5 n) f4 l3) Englantilainen. c4 e5 2. Rc3 4) Muita. c4 avauksia,,) Rf3 c5 2. g Rf3 Rf6 2. g3 d g3 b6 3. Lg2 Lb g3 g6 3. Lg2 Lg b3 g6 3. Lb _ 2 5 Selitykset numeroiden osoittamiin kohtiin: ) Grob pelasi valkeilla 4 italialaista neliratsupeliä. 2) Tsiknopoulos pelasi näistä valkeilla 3. :l) Golombek pelasi näistä mustilla 4. -) J. Enevoldsen pelasi näistä valkeilla 4. G) Sigurdson pelasi näistä valkeilla 3. G) Horne pelasi näistä valkeilla 3. 7) Lundin pelasi näistä mustilla 3. 8) H. Enevo:dsen pelasi näistä mustilla 3. 9) Fred ja Grynfeld pelasivat mustilla kumpikin 3. 0) Gilfer pelasi näistä 4 valkeilla. ) Ojanen pelasi näistä mustilla 4, Bhend 3. 2) Schmid pelasi näistä mustilla 3. a) Pirc pelasi näistä valkeilla 3. 4) Golombek pelasi näistä valkeilla 3..,,) Lorson pelasi näistä valkeilla 4. Kansainväliset mestarit 3,0 2 6,7 5 59,4 o 75,0 2 40,0 3 45,6 6,0 2 37,5 4 33,3,0 65,6,0 4 40,9 Edellisessä numerossa julkaistujen kansainvälisten mestareiden luettelosta on tapahtuneen sekaannuksen vuoksi jääneet pois: Skotlanti: W. A. Fairhurst. Unkari: Lajos Asztalos ( ), Gedeon Barcza ( ), Benkö, Tiber Florian ( ), Gereben, Nagy, Jozsef Szily ( ), ja Vajda. Naisten kansainvälisen mestarin luettelo julkaistaan n:ossa /953.

7 236 SUOMEN SHAKKI ISLANNIN EDUSTAJAT HELSINGIN SHAKKIOL YMPIALAISISSA Helsingin shakkiolympialaisten. kierroksen peliaika lähenteli I()ppuaan. Pelinsä päättäneitä pelaajia parveili salissa ja e~eisa~lan tulosbllj Ill.ie~. lähistöllä. Jokaisen kasvoilla havaitsi selvästi uteliaan Ilmeen Ja sama patee varmasti myös itseeni nähden. Touhuttuani päivän kisalehden toimittamisen ja painattamisen järjestelyissä, olin nyt saanut tilaisuuden alkukierros.: vaikutelmien keräämiseen. Ilmeisesti siis olin sen näköinen, että yhdella silmäyksellä olisi pitänyt nähdä koko päivän tapahtumat. Yleishuomiona olin jo avajaispäivänä pannut merkille sen, että pelaajavi.eraid.en)?uko~ta saatoin ulkonäöltään tuntea runsaan kolmanneksen shakkllehdlssa JulkaIstujen kuvien perusteella. Myöhemmin sain tunnustaa itseni hy.':'in huonoksi oppilaaksi tuntemisen taidossa, sillä kisojen loppuun mennessa en OPPll;:Ut tuntemaan läheskään kaikkia vieraitamme. Tämä osa heistä oli mielestam niin toistensa näköisiä, ettei heitä oppinut eroittamaan toi:,~staan... Yksi ainoa silmäys pelisaliin riitti osoittamaan suosikkijoukkueiden SIjainnin, sillä koko III. ryhmän sivusta oli k!ltsojia täy~nä aiv~n t~!lgokseen asti ja päinvastaisella puolella niitä oli vam m:l-utamla. J.Y:Iem!l sns. ry:hmän sivustalle ja täällä pelaavien joukkueiden Joukosta 0ytYl monta ~lelenkiintoista tuttavuutta. Erikoisesti Islanti pohjoismaisen viisikon nuonmpana ja vähimmän tunnettuna oli oikein ennakolta muistiooni merkitty tutustumiskohde ja tästä se alkoi. Silmäillessäni peliensä ääressä istuvaa Islannin jouj:k~.etta jou?:uin.<;tj<;t.ttelemaan syytä siihen, miksi me täällä Suomessa h.edamme mm vah<;tn islantilaisten shakkielämästä. Kysymys jäi ainakin slllom vastausta vaille mutta ansaitsee tulla vastatuksi myöhemmin. 'Sattuma oli tuonut minut kisojemme ensimmäisen pelin syntymäpaikalle (kts. X shakkiolympialaiset n:o, sivu 4). Peli E. Gilfer (Islanti) -- G. Lorson (Saar) tuli nimittäin kisalehdessä ensimmäiseksi. Se tosin keskeytyi kahdesti ja lopetettiin vasta kolmannella yrittämällä, mutta Islannm Gilfer siinä lopulta selviytyi voittajaksi... Vasta 0 päivää myöhemmin saij?- tilais~ud~n. Eg~ert G. f eri n haastattelemiseen, mikä tapahtui shakkiolymplalalsvleralden.lalvamatkall!l 20: Tulkkina toimi tässäkin haastattelussa shakklmestan, ma~ste~l Esmo R ida a. Meillä oli Ridalan kanssa suuri ilo tutustua rehtnn Ja huumorintajuiseen henkilöön, jonka shakilliset. aj?-siot Islannin joukkueen muiden jäsenten myöhemmin kertomana osolthva~ mleh~~me maansa todelliseksi shakkiveteraaniksi joka on hyvm ansalnut haneen kohdlstamamme huomioon. Gilfer m~uten oli kisojemme vanhin kilpailija helmikuussa täyttyneine kuusine vuosikymmenineen. Tc:sin It~.vallan 2. pöydän pelaaja Karl Poschauko toiseksi vanh~mi?ana on val nelja.. kuukaut~';l; n~? rempi (P. on synt ). Harvlalsena s~ttum<;tna taytyy pitaa slta, että kisojen vanhin ja nuorin pelaaja - Gllfer Ja Olafsson - ovat samassa joukkueessa. Ikäero on peräti 43.vu?t~a! E. Gilfer on syntynyt ReykJavIkIssa, Jossa tolmn nykyisin muusikkona (urkurina, mikäli oikein ymmärsin). Musii.kki tuntui~in o~evan hänelle kaikkein tärkeintä maailmassa ja koska GIlfer on poikamies jää shakille toinen sija. Puhuakse~me.~!l~~.n musiikist~,. qi.~fer mainitsi shakkiolympialaisten avajaisissa ensl.mmalsia kcrto,ja ~la!:,saan kuu~lee~sa elävänä musiikkina Sibeliuksen Fmlandmn.ra se ol! hanelle suun.. elamys. Gilfer on säveltänyt pienempiä kappaleita. unnlle. S~urm hane:n teoksistaan on»skandinaavisia muunnclmla»-llmlnen urkusavellys. MItään hänen sävellyksistään ei ole julkaistu, sens~:iaa~l ~än.~n v~~~.e~.sä - joka toimii Islannin radio-orkesterissa ja on vcl.rekslsta. savelta]ana tunnetumpi - on saanut teoksiaan painetuss,!- :::Isussa. JulkIsuuteen.. Shakkia Eggert Gilfer on pelannut aktllvises~ nom. 40.v~otta. I~lannm mestaruuden hän on voittanut 9 kertaa. ShakklOlymplalalslm osallistunut seuraavasti: Hampurissa v. 930, Folkestonessa v. 933,. Mii?:c~enissä.,!' 936, Tukholmassa v. 937 ja näin on Helsingin matka esiteltavamme vn- SUOMEN SHAKKI 2;)7 des olympiaedustus. Kysyessämme minkä oman tai joukkueen pelaajan suorituksen hän pitäisi parhaana Helsingissä pelatuista, Gilfer nauroi pitkään ja vastasi valtioviisaasti: «Ajattelen enemmän Mozartia ja Beethovenia kuin shakkia!«islannin Shakkiliitto (Skaksamband Islands) on 53-vuotias ja järjesti mm. v. 9 Pohjoismaiden Shakkiliiton turnauksen Reykjavikissa. Suomalaisia siellä tosin oli mukana vain Turun Työväen Shakkikerhon Alku Lehtinen ja hänet islantilaiset vieraamme olisivat hyvin mielellään tavanneet Helsingin käyntinsä aikana. Shakinharrastajia Islannissa Gilfer arveli olevan vain muutamia satoja ja näistä Reykjavikissa satakunta. Shakkikirjallisuutta heillä on vähän ja islanninkielisenä tuskin lainkaan. Shakkilehti «Skak«ilmestyy G. M. Sigurdssonin toimittamana. Maassa luetaan pääasiassa englantilaista ja amerikkalaista shakkikirjallisuutta ja myös näiden maiden shakkilehtiä. Islannin joukkueen 2. pöydän pelaaja Fridrik Ola f s s 0 n on syntynyt reykjavikiläinen koululainen. Pohjoismaiseen valokeilaan hän nousi Reykjavikin turnauksessa 9 voitettuaan mestariluokan melko vakuuttavasti (kts. SSh n:o 5/9, sivu 28). Olafssonin nimissä on myös tämänvuotinen Islannin mestaruus. Hänen shakkiuransa alkoi li-vuotiaana ja Helsingin kisoissa hän oli nuorin osanottaja.. Mihin ehtiikään tämä nuorukainen jolle ei vielä ollut selvillä edes opiskelujensa päämäärä. 3. pöydän pelaajana esittelemme Larus J 0 h n sen i n, syntynyt Reykjavikissa, jossa nykyisin toimii oppikoulun opettajana. Poikamies ja maansa mestari v pöydän pelaaja Gudhon Magnus S i g u r d s s 0 n on myös reykjavikiläinen, syntynyt ja ammatiltaan konttoristi. Hänen parhaana shakillisena saavutuksenaan on 2. sija maajoukkueluokassa maamiehensä BaLiur Möllerin jälkeen Reykjavikin Pohjoismaisessa turnauksessa v. 9.. varamies Sigurgeir G i s a s 0 n (synt ) on maaseudulta Hafnarfjördur'ista. Naimisissa ja ammatiltaan konttoristi. 2. varamies Gudmundor A r n a u g s s 0 n (synt ) on perheellinen reykjavikiläinen. Islannin mestari v Osallistunut shakkiolympialaisiin Miinchenissä v. 936 ja Buenos Airesissa v Laivamatkalla tapahtuneen Gilferin haastattelun jälkeen olin joukkueen muiden pelaajien kanssa tarinoilla useampaankin otteeseen ja joukkue jätti kokonaisuutena hyvin miellyttävän vaikutelman. Jos nyt lopuksi yrittäisin vastata kysymykseeni, joka edellä jäi vastausta vaille, sanoisin: Islanti on suotta pitänyt shakillista toimintaansa liian vaatimattomana ja jättänyt sen vuoksi harrastusalan lehtipalvelun ja tiedoitustoimin:t;l~n h.oitamatta. Pienelläkin vaivannäöllä ja vähäisillä kustannuksilla VOISI asiaa usein auttaa mutta niihin ei aina kiinnitetä riittävästi huomiota. Kouluesimerkkinä' Islannin suhteen sallittakoon mainita, että maittemme välistä uutisvaihtoa ajatellen tein noin vuosi sitten islantilaiselle shakkilehdelle vaihtotarjouksen Suomen Shakin kanssa, aloitteen kuitenkaan johtamatta myönteiseen ratkaisuun.. Postimerkk~il~n alall~ Islant~. on p~ljon I?aremmin hoitanut maansa mamostuksen, sllla Islannm kaullt postimerklt ovat meillä Suomessakin filatelistien suuressa suosiossa. Islanti joka v:sta 98 oli personaaliunionissa Tanskan kanssa, julistautui v. 944 itsenäiseksi tasavallaksi. Saarivaltakunnan pinta-ala on neliökilometriä väkiluku noin henkeä, uskonto on evank. luterilainen, pääelin'keinoina kalastus, vesilintujen pyynti }~ lampaanho~to: Suuri humoristi järkkymätön musiikin ystävä ja ansioitunut shakklmies Eggert Gilfer nu~rekkaine joukkueineen edusti maansa värejä Helsi~gin shakkiolympialaisissa paljon enemmän, kuin mit.ä :t;l~mero~ tulostauluk<?l.ss~ osoittavat. Olemme maisteri Ridalan kanssa IlOISIa voldessamme nallla tiedoilla esitellä pohjoismaisen veljesmaamme shakillista elämää ja sen edustajia. Näistä tiedoista kiitokseni Islannin joukkueen kaikille yllämainituille jäsenille! Altti Saloila

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0 ;J\, w L1 \.. N:o 8 LOKA.KUU, 1952 ) Mifalijoukkueiden HENKILöTULOKSET loppukilpailussa (yli puolet pelanneet varamiehet mukaanluettuna). Neuvosioliiifo: Pist./PeIiä/% Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7

Lisätiedot

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950 SUOtJtEN -.t t\k K 1 N:o 5 ELOKUU 1950 Maailman Shakkiliiton Kiiöpenharninan kongressin osanottajat. Keskellä istumassa FI D En presidentti F 0 l II e R 0 li~a r,1 hänen vieressään (kuudes vasemmalta)

Lisätiedot

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 )

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) ~uomen ( ~ 1 l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) S H A I( I( I «Lentomatkalle«lähtijät Seutulan lentokentällä 2. 4. 1954. Vasemmalta: johtaja Reino Nuotio, Esmo Ridal'a, Heikki Koskinen, Olavi Katajisto, Aatos

Lisätiedot

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!

,,----- I L ~ -----~-\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2! _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24.

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r----- ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään 11. 9. 1954 Suomen Shakkiliiton lähetystön

Lisätiedot

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953)

r--- 3'A\~ '%_--;;; -----. l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) äwl r--- 3'A\~ '%_--;;; -----." l N:o 2 MAA L 1 S KUU 1953) I H A I( I( I Suomen mestari K a ari e 0 jan e n osallistuu 15. 3. 1953 alkaneeseen kansainväliseen Mar del Plaian suurturnaukseen. Ojanen matkusti

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

. ";ji} ~ifj \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

. ;ji} ~ifj \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta Suomfln ~~W;!. ";ji} ~ifj ( N:o 2 T 0 U K 0 KUU I 9 6 8.1 \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA Meiltä voitte tilata edullisen ja käyttövarman shakkikellon. Postitse muille paikkakunnille.

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

KKI. pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne.

KKI. pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne. SUOMEN 5 1973 KKI Ystävällisesti KAHSALLIS-DSAKE-PAHKKI ta pankki, jonka taloudelliset tiedot ovat käytettävissänne omaksi hyödyksenne. Shakkikirjallisuutta CHESS: Games to Remember, selected by L A. Horowitz

Lisätiedot

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ

A.< K I. uot/iei'it-i NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA LOMAOHJELMAA! N:03 SHAKKIKESÄ j -.. ~,,'. SUOMEN SHAK.1 TESTAA LOPPUPELITAITOSI! Valkean sotilaat uhkaavat korottua, mutta kuningas on nurkassa ja mustalla siirtovuoro. Kuinka käy? Sommitelmaosasto, s. 129. 1979 NYT TARJOLLA POIKKEUKSELLISTA

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971

LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. tukuttain. SHAKKIMME SYYSSAAVUTUKSIA 1971 Saomen SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ;J:~1::~IJ:'J~:f ~ Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 44628 SHAKKIMME

Lisätiedot

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

PELAAJALISENSSI. Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 0355-8096 L1.. neell koekevla ohjeita L... Mln katoaml... 'uu.. ml... Pelaajan 88Ura

Lisätiedot

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367

~1~AlTO SUOMIN H SHAHHI UUTISIA TILAA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 367 SUOMEN SHAKK:I., '9/1992 SUOMEN SHAKKI 367 367 TIlausasiaa H ~1~AlTO 368 Shakkiolympialaiset 379 Brysselin plkashakklkllpallu 383 Kv. tuloksia 385 Nuorten MM-kilpailut 387 Lenk 390 Espoon kv. kilpailu

Lisätiedot

J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR, Riihimäki.

J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR, Riihimäki. uo H El K 1948 Suomen Aiupseeriliiton 1. mestaruuskilpailu (kts. n:o 81(47). J:lestari, kersantti Gunnar Bräl1nbeck Vaasan Sotilaspiiri, ensimmamen oikealla, vastassaan 'kers. Leo Lappalainen, ViestiR,

Lisätiedot

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti ~uom(2n r--llj g--- l N:o 5 ELOKUU 1952) I Tervetuloa! Ule[[come! U-illkommen! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti Hollanti Islanti Israel Italia Itä-Saksa Itävalta Jugoslavia Kuuba Kreikka Luxemburg

Lisätiedot

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA

Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS. SM~LnGA Kerhojen kokous valitsi KeskusshakkiliitoUe uuden hallituksen KERHOJEN KOKOUS SM~LnGA EUROOPPA~CUP ESPOON KV. TURNAUS 993 SISÄLLYS /993 339 Kerhojen kokous 340 MM-ottelut 345 Euroopa-Cup 348 Shakkia Brasiliassa

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA.

SUOMEN SHAKKI. SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNLEKKOJffiN ÄÄNENKANNATTAJA. Toimitus ja konttori: JYVÄSKYLÄ, Luonnetjärvi. Tilaushinta: ;' vsk. 50 mk, /2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille

Lisätiedot

PERUSLIITTOJEN MESTARIT

PERUSLIITTOJEN MESTARIT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat /SSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT TIMO PIRTTIMÄKI, TShL MICHAEL NYKOPP, SSL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM KOTIMAISIA TULOKSIA PCA:N EHDOKASOTIELUT FIDE:~ EHDOKASOTIELUT Tarauksen mestarijoukkue: Edessä vasemmalta Jorma Kekki, Timo Lampen, Veijo Mäki ja Jyrki Kiltti. Takana vasemmalta Pekka Paldanius, Ular Lauk, Jarkko Penttinen, Hannu Salokangas, Antero ~atri~ Petri Hokkanen,

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

MM-PRONSSI KAURASELLE

MM-PRONSSI KAURASELLE Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-PRONSSI KAURASELLE Risto Kauranen on saavuttanut pronssimitalin kirjeshakin

Lisätiedot

TÄYSOSUMA NYKÖBINGISSÄ

TÄYSOSUMA NYKÖBINGISSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄYSOSUMA NYKÖBINGISSÄ - JOHANNA PAASIKANGAS Kuva: Eero Raaste NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari

Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari Ilkka Kanko 11.. kertainen Helsingin mestari H ~1~AlTO 3 Ehdokasottelu Timman - Kortshnoi 7 Seniorien MM Bad Wörishofenissa 10 Kotimaisia viikonlopputurnauksia 16 Kotimaisia kilpailukutsuja 19 Suomen Shakkiliiton

Lisätiedot

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI

Nro 1 2004. Tässä numerossa: 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI - - Nro 1 2004 43. vsk PÄÄTOIMITTAJA HEIKKI ARPPI Tässä numerossa: 3 Vuosikokouskutsu 4 Kuukauden kynä 5 Pertti Lehikoinen tavoittelee maailmanmestaruutta 17 Sommitelmat 19 Kotimainen kilpailutoiminta

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KI~PAI~UT Mestaruussarja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lisätiedot