~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia , I 24." name="description"> ~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia , I 24.">

,,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia , I Kuuba 16. Englanti. 2!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ",,----- I L ~ -----~-"\ I. 2, Argentiina 3, Jugoslavia I. 17. Itävalta 18. Italia 19. 20. 1. 22. 23, I 24. 15. Kuuba 16. Englanti. 2!"

Transkriptio

1 _.~="~~----->~~..,\ 1952 ~ -----~-"\ I I L 2, Argentiina 3, Jugoslavia I 4, Tshekkoslovakia I 5, 6, 7, 8, Länsi"Saksa 9, 10, Israel 15. Kuuba 16. Englanti 17. Itävalta 18. Italia , I 24. 2!i,,----- J I

2 I-IuoJde", :l:ava ll" nen pcdv"i miksi ;I,'L,,,' meit]~i tlllll!.j i Hyvä vii,'"", Ii 'Huoneita neuvi'>ij,,'llij:' j,' l'atilauksia varten Hovinwstari puh SUrOMUEN SlHlA1KKI SUOMEN KESKUSSHAKKILIITON, SUOMEN SHAKKILIITON, TYöVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA. Päätoimittaja A L T T I S A LOI LA Osoite: P A R 0 LA SUOMEN SHAKKI Parola SUOMI - FINLAND N:o 6-7 TILA USHINT A I952 1/1 vsk. 500:- mk Ulkomaille 600:- mk Syyskuu POSTISIIRTOTILIT SSh Saloila Tilien 05. PAROLA X Shakkiolympialaiset , I > Ette ojc nukkunut,;i\;,',i:-i I saattaa olja sängyssä. -r~il,'. tttl~ kolrnnni1c:n osan (,I,:!III.I rne vuote~,:;s~~q. Kanl1:11.L;];! : täii tänlä aika tode11;l v i II I vii:ln l~:"puoti. :'Y;'.C1nnattaa DU j II il HE LS 1 N I( 1 Helsingin Kauppakorkeakoulu, X shakkiolympialaisten kisapaikka. AVAJAISET Helsingin Kauppakorkeakoulun juhlavan julkisivun edustalla tervehti komea lippurivistö tulijaa, joka avajaispäivänä (tai myöhemmin kisojen aikana) saapui tilaisuuteen. Osanottajamaiden liput liehuivat siinä saloissaan värikkäinä ja uljaina. Eteisaulassa kohtasi runsaasti ulkomaisia vieraitamme, mutta miyös kotimainen shakkiväki näytti olevan koolla jotakuinkin täysilukuisin edustuksin. Juhlayleisön joukosta havaitsi tuntevansa joukon shakkisuuruuksia. Osan heistä pelkästään kuvien perusteella. Heidän ympärillään tungeksittiin ja he olivat kaiken huomion keskipisteenä.

3 152 SUOMEN SHAKKI Avajaisten alkamishetken lähestyessä totesi Illlll<' "1':11:111 l' IIllasalin täyttyneen miltei ääriään myöten. Täsmälleen.klo 1,1 1', "1", kreivi C.-E. Creutz ilmoitti tilaisuuden ohjelman, Jota yl"i:,ti hll,,'"iyi seuraamaan. Sibeliuksen Finlandian sävelten tauottua, SIWIII"1I 1<,":I",I:::;h~kkiliiton puheenjohtaja Ari 11m aku n n a s esitti tervehdy::::;ii!:1i 1'lltlLsm-, ranskan-, englannin- ja suomenkielisissä puheissaan scur:l:lv:d 1 Herra Eduskunnan puhemies, herra Opetusministeri, 11<'1'1':11, ministerit, herrat ulkovaltain edustajat, herra FIDE:n l'i,,'::id"lltti, hyvät naiset ja herrat! Suomen Keskusshakkiliiton puolesta minulla on ilo lausua TeidiiL kaikki tervetulleiksi X Shakkiolympialaisten avajaisiin. Erittäin suurta 11\1" I", hyvää tunnemme tällä hetkellä sen johdosta, että kansat niin runsaslukui sina ovat saapuneet tänne vieraiksemme, ja ett.ä joykossa~n:. on e~.u!itct. tuna maailman parhaat shakkimaat. yo~mmekm SllS hyval~.a.~yylla. ~atsoa, että nyt alkavat Kans~in. S~akkIkIsat.. muodostuva.~ t;;.i:an as~isi~ta suurimmiksi ja arvokkaimmlksl, Ja on syy ta uskoa, etta naiden kisojen puitteissa syntyy uutta ja arvo~ast,a shakkite?ria~ ~.a pele~ä, jotka pysy: viksi ajoiksi jääviit shakklkltj~lhsuuteen,.. Ja sl11a ta:ro!n ~rvokkaaksi aineistoksi tulevien aikojen sh,don harrastajille. ShakkIkllpallusta n~ut.~ timinen edellyttää, ettii katselija on perehtynyt shakm salalsu:ukslln. Ta?ta johtuu, että suuret knnsilnjoll koi., eivät.yo~, sitä seurata, vaikka s~akmharrastajia onkin maali massa p,ii.loll. Nama nyt. alkavat koko maailmaa käsittävät shakkikilpailul, k<liil,<lv:l1, osl1,l"lill vakll!ltu~een t~yan mukaa~! asianomaisella luvalla, X Sll,ilduoIY'lljll,iI,llsten lllmea. Mma uskon, e~ta eivät ainoastaan tässii s,ili:~c:'1 lii:;lliiol"v:11 :;ll:lkinharrastaj~t, v~~n m'y<?skin kaikissa maapallon 1Yl,!i:;:::l ti!t'v:l1, ::hkinhal'l'asta.lat hyvaksyvat melda~ päiviemme Olympialaisl,I'll yl,'v;il. ih:lil1~'('l II!,ull,('I'1,.Jtlt.ka VOlmme lyh:ye~.~~ nimetä seuraavasti: Jalon Ja 1'('1,,1111 1"lp,"IIJll :!vlllla kohottaa Ja edi~~a~ shakin harrastusta sen tail",'lii::i:! j" kilp:!illdli::la 1:\:':0,1. Kokoamalla talla tavoin shakkia harrastavali 1I11",'i::I>1I 1I;'litl"1I,vl"vi"11 lllllllllstähtien alla koko maailmaa käsittiivill,' kilp:ii,"lilill,', "" '!:II 1111 \(' ::dl,' t.ilaisuuden tutustua toisiinsa ja solmia ystiivyy:::"tlti, II" 111,:,1"11:::1 1;:!1I: :sa:. c~.istämi?e.kan: sojen rauhallista kanssakiiy,";::li J" 1:t1ll'11I.1'IIIdii ja Lama onkm JUUrI aikamme Olympiajuhlien,i" ::""1";11 111,1,,,:,1', '111:"1 vaatimattoman shakkijuhlamme suurimpia j:1 j,t!oillll"" 1","111,,11:':, Suomien Keskusshakkiliil.ltl "II,dl"''':::,I:,11 1:II'Jl'staakse~n nama kisat samalla ottanut itselleen ~;('I "'"" 1':.::1 II" II IV!<-,,,:; ',1 mahdolhsuutemm~ o,vat sekä järjestöllisesti että talolltll'lii::t'::11 <'1'111,,", 1':l.lOlt.etut. Monet yksityiset ovat kuitenkin uskoaan 1111'11"11:1111,,11,, 1" V:l:;(,uksla uhmaten Jatkaneet monta kertaa epätoivoisl'i1.'lkill 11,11'11;11',1,1 Il'\dilvää. Ilman valtion ~ukea me emme olisi voineet jiil'j,'::i:;:; ";111,, LtII':tilu,Ja. Sen Johdosta. mmulla onkin mieluisa tehtävä ('sillii:i klll"l:,"""i1i' valtiovallalle sen osolttamasta myötämielisyydestä. Ponnistuksemmie eivät sliilli\:i"" "1,, 1I,y! piiättyneet, vaan olemme va~ta tehtävämme puolitiessä.,k,,",,1"111111" 11,1'1 suurin v.ai~euk~m saaneet Jarjestetyksi kilpakentän, '111:11' 1,,,"ldt.:iva.. myosk1l:. kilpailu p.~ll'h~.~? taitomme ja tarmomme 1l1llk":III, IVI,'!;:I" Itsestal!lme rllppl;lu:, mlssa. maarin vieraamme tuntevat ol,'v,,"::" \'::I:,v;"lIsä parissa Ja mcld,1il Olikin sen vuoksi syytä llluistaa vanh'l :::IIl:lItI,t::I',1I111111C: "Alku.!yön kaunic:1.:l:l, lopt:ss~ kiitos seisoo". Kiitospuoil'lIl' 1',',ii::l:il<:l'lllme meilla on edess'"llll1l~ viela monen viikon aherrus. Arvoisat vieraamme, '1'(' 011'11" :::!:ljllllleet pitki~n mat~<oj(,ll I:!kaa tä!lne kaukaiseen maahamme, j'l 1I::I'illllll:lI, varmaanki~ ensi k"i'la:l, Iha~l<;? teidän syvää harrastustalllll' j,d":l jl,'liii kohtaan,. Joka o~.. s:l:dl.',lilut t~~~at liikkeelle matkan vaivoja j,l :"1111';:1 kust~nnuksia!?el.~:t'lin'd,1.:i.vlett.~aksenne lähimmät viikot 1'I"lIli::::i; k:lmppailussa. Nam<l 1:tIiIlIl'II'lt vllkot vaativat teiltä paljon tarnloli j;t kl'skitystä sekä lannist.1ii11,d""11.a ottelumieltä. Minä toivon teidiill viih1.yviin keskuudessamnll'.1" I.ltl.ustuvan SUOMEN SHAKKI 153 maamme oloihin. Uskon, että useimmat teistä tulevat löytämään itselleen hyvinkin PYSYVIa ystäviä, vaikka asuinpaikkanne voikin olla maapallon eri kulmalla. Ja hartain toivoni onkin, että voisitte järjestelymme puutteellisuudet unohtaen viedä oleskelustanne täällä mukananne vain mieluisia muistoja. Näillä sanoilla pyydän lausua teidät sydämellisesti tervetulleiksi maahamme. Herra Opetusministeri, pyydän teitä. avaamaan X Shakkiolympiaadin. Opetusministeri Reino 0 i t t i n e n suoritti kisojen avauksen toivottaen (edellämainituilla neljällä kielellä) shakkiolympialaisillemme menestystä sekä Suomen shakkielämälle hyvää tulevaisuutta. Puheiden sarjassa seurasi vielä Maailman Shakkiliiton presidentin Folge R 0 g a r d i n kiitokset Suomen valtiovallalle, Helsingin kaupungille, kisojen järjestäjille sekä kaikille niiden hyväksi toimineille. Puhuja halusi lisäksi erikoisesti korostaa liittonsa epäpoliittisuutta ja demokraattisuutta. Aimo M u s t 0 sen säveltämän shakkiolympiafanfaarin tultua esitetyksi, Suomen mestari Kaarle 0 jan e n vannoi shakkiolympiavalan: Me vannomme, että otamme osaa Kansain Shakkikisoihin rehellisesti kilpaillen ja näiden sääntöjä noudauaen sekä tahtoen osoittaa oikeata urheilumieuä kansojen sovun edistämiseksi sekä oman maamme ja shakin kunniaksi. Suomen joukkue avajaistilaisuuden esittelyssä. Suomen mestari Kaarle Ojanen on nostanut arpanumeron ja ojentaa sitä parhaillaan Folge RogardiIle (äärimmäinen vasemmalla). Istumassa Ari Ilmakunnas. Joukkue vasemmalta lukien: Eero Böök, Osmo Kaila, Toivo Salo, Aatos Fred ja Ilmari Niemelä.

4 154 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 155 Erääksi avaj aisten kohokohdaksi muodostui joukkueiden e:,j I.!(' 1.1'..J IIlllalavalla oli kauniissa puoliympyrässä osanottajamaiden liput, kllkill lllcrisotilaan kantamana. Näiden edustalla pöydän ääressä istuen ]<'ID 1':: II presidentti Rogard, kisojen ylijohtaja Ilmakunnas ja kilpailujen ylit.ll()lllari tshekkoslovakialainen Karel 0 p 0 C e n s k y johtivat tilaisuutta. l{anskankielisen aakkosjärjestyksen mukaisesti joukkueet saapuivat lavalle kapteeninsa johtamana. Samanaikaisesti maan lippua kantava merisotilas astui pari askelta lippurivistön eteen. Kuuluttajan esiteltyä joukkueen pelaajat pöytäjärjestyksessä yleisö tervehti heitä pitkällisin kättentaputuksin. Jokaista joukkuetta yhtä lämpimästi. Suurinta huomiota herätti Neuvostoliiton suurmestarijoukkue, joka nyt ensimmäisen kerran osallistui shakkiolympialaisiin. Edellisten kisojen voittajamaa Jugoslavia, joka näinollen täällä puolustaa Hamilton-Russel kiertopalkintoa, kuten edellisissä kisoissa toiseksi tullut, jatkuvasti nimekäs shakkimaa Argentiina, olivat myös mielenkiinnon kohteina. Unkarin Szab6 käänsi ihailevia katseita myös runsaasti Unkarin joukkueen puoleen. Suomen joukkuetta tervehdittiin kerrassaan suurenmoisesti. Panimme merkille sen tapahtuneen suurelta osalta kisavieraittemme ansiosta, jotka näin hienovaraisesti jo avajaisissa osoittivat isäntämaalle huomiotaan. Esittelyvuorollaan kunkin joukkueen kapteeni nosti ryhmälle en arvontanumeron. Ryhmiin jakaminen oli tapahtunut FIDE:n keskuskomitean toimesta arvioidun pelivahvuuden perusteella jo aikaisemmin. Avajaistilaisuuden lopettajaisiksi ylituomari Opocensky julisti arvonnan tulokset ja 1. kierroksen parit ranskaksi, Rogard ruotsiksi ja Ilmakunnas suomeksi Presidentti Rogardin ilmoitettua tuomarineuvostoon valittujen nimet juhlallinen avajaistilaisuus päättyi Maamme-lauluun. OPETUSMJ NISTl~lU OITTISEN VASTAANOTTO Välittömästi avajaisten jiill{(~ell sii ITytti in vai tioneuvoston juhlahuoneistoon, jossa opdusminist.t'l'i I{l'ill() OiUill('ll ()Hi V~lstaan kisojen osanottajiston, toimihenkiliit :.;pkii j()11 k"ll 1\111 ill k Ilte:1 ii.tllja. ARVONNAN TULOS, 1)I';I,I.Ili.IU I':~;'I'Y~;, '1' 1 J OlVIAlUNEUVOSTO Ryhmä 1 Ryhmä n Ryhmä II! 1. Tshekkoslovakia 1. 1 t~i :-;:\ \\.:-::\ 1. Hollanti 2. Islanti 2. }j r(i~,:i 1 i:1 2. Suomi 3. Argentiina :~. N()l'j:l 3. Kreikka 4. Tanska 4. tr II kal'i 4. Neuvostoliitto 5. Länsi-Saksa!). l1.ali:l 5. Israel 6. Kuuba Ii. J 1I,1 ~'()' ;!; 1\/ i; I 6. Sveitsi 7. Luxemburg 7. B.ll()I.::i 7. Puola 8. Iso-Britannia ll ll.iiv:lll.:l 8. Yhdysvallat 9. Saar Kilpailussa seurataan kam::lillviilie:tii IlS. Bergerin kierrostaulukkoa. Joukkueiden kapteenien kokollk:.( :;:::1 ~). 8. valittiin F. Rogardin puheenjohdolla yksimielisesti pelaaj il'll "ii 11:;I.:tjat tuomarineuvostoon seuraavasti: tri L. Asztalos (Unkari), H. C"I"llll>d; (Englanti), tri J. C. Laurell:; (Argentiina) sekä V. Ragosin (Nl llvosl.()liitto). KILPA II,U KONEISTO Suurkilpailu vaatii myös su 11 I"l'll koneiston ja jokaiselta L()i 1\1 i henkilöltä tinkimätöntä tunnollisuutta, jotta koneisto toimii moit1.l',,1.i.<>lnasti ylimmästä portaasta vähäisimpä~ill yhsit.yiskohtaan asti. Vaa1.iHi k()vin palj?n tilaa voidaksemme antaa lukijalk täydellisen selostuksen ::!t:i1duolympmlaistemme organisatiosta. On kai tyydyttävä selostamaan v:lill itse kilpailuareenaa ja sen välitöntä ymp~iristöä. Yleisnäkymä pelipaikalta alkukilpailun aikana. Yleiskuvamme alkukilpailusta antaa erinomaisen havaintoavun. Näemme taka-alalla olevan korokkeen etureunassa numerot 1, II ja III. Ne merkitsevät ryhmäjakoa. Kaksi vasemmalla olevaa pöytärivistöä (16 pöytää) oli 1 ryhmän käytössä, kaksi keskellä olevaa II ryhmän ja äärimmäisenä oikealla pelasi III ryhmä, johon myös Suomen joukkue alkukilpailussa kuului. Korokkeella nähdään oikealla edessä X shakkiolympialaisten ylijohtajan (A. Ilmakunnas) ja ylituomarin (K. Opocensky) pöytä. Vasemmalla edessä turnausjohtajan (E. Heilimo) ja hänen sijaisensa (P. Lihtonen) virkapöytä. Taustalla näkyvien pöytien ääressä nähtiin tuomarineuvoston jäsenistä aina joku paikalla. Turnausjohtajien alaisena toimi kilpailutoimikunta tehtävänään huolehtia pelien käytännöllisestä järjestämisestä, ja otteluiden valvojat, jotka itse pelipöytien lähistöllä huolehtivat monista tärkeistä yksityiskohdista. Pöydille sijoitetut maiden pienoisliput ja pelaajien nimet osoit1!avat katsojalle tärkeän esittelyn. Kilpailujohdon läheisyydessä sijaitsevassa huoneessa toimii kisojen sanomalehtipalvelu ja Kauppakorkeakoulun avarassa konekirjoitusluokassa kisalehden toimitus sekä sanomalehtimiesten pelipalvelu. Toiminta näihin portaisiin tapahtuu seuraavasti: pelin päättyessä ottelun valvoja ottaa haltuunsa sekä valkeilla että mustilla pelanneen pelaajan pöytäkirjan, tekee niihin merkinnät pelin tuloksesta ja tarkistaa että pöytäkirja on luettavassa kunnossa (tärkeä seikka, johon lehtitoimituksessa jatkuvasti kompastuttiin). Tehtyään vielä merkinnät ottelupöytäkirjaan peli-

5 156 SUOMEN SHAKKI ja ottelupöytäkirjat luovutetaan turnausjohtajalle, joka näistii,,1.1 aa "miin papereihinsa tarpeelliset tiedot varustaa pelipöytäkirjat ml' 1" k i 1 \ II ii i II ään ja lähettää ne edelleen sanolllal(!htitoimistoon. Täällä otetaal\ 1,'lilillliehiä varten tulokset, pelin avauksen nimi ja siirtoluku, jotka mel'kitiiiill seinillä oleviin taulukoihin. Niistii lehtimiehet voivat haluaman;\;1i1 aikana käydä ne poimimassa. Mutta 1H'lipöytäkirjalla on kiire edelle('i\. 'I'iiiiltä se välittömästi viedään ]chtit"illli1.ukseen, mihin lopullisesti jiiii. I\:isalehden toimituskunta pelaa jokai:''''ll pelin laudalla samanaikais, s1.i ki1' joittaen sen "puhtaaksi" joko kii:;ill tai mieluimmin koneella. Kii,~iI;il"joitus lähetetään välittömästi pail\()ol\. josta lähtien toimitustyö kull",,, aivan tavallista latuaan siihen asti kllnlh's kisavieraat saavat lehden kiisiinsii. Tämän pitäisi tapahtua säiinniilli:,, :;jj joka kolmen kierroksen jälkeen. Kisalehden ilmestyessä siten k;1i k k i;i:ii\ (j numerona. Lehtitoimituksen yhteyteen oli 1 i~;ii ksi yhdistetty sanomalehtien pelipalvelu. Pelejä puhtaaksi kil'joi1.,,!.1.;i( ::C:;\ niistä otetaan jäljennöksiä tarpeen mukainen määrä ja n~imii jiilj('lliliikset jätetään tuoreeltaan lehtimiesten käyttöön. Järjestely sai hyviill v;i:;(.aanoton, menettäen sittemmin merkitystään kisalehden nopean j;l 1;i,;I\\iilli,a'n ilmestymisen vuoksi. 1. K 1 E R H 0 S 10. B RYHM.Ä: Islan1i-Saar 11'2-2 V2 Gilfer-Lorson... Olafsson-Benkner... 1I2-1 /:., Johnsen-Weichselbaumer Sigurdsson-Jost Tanska-Luxemburg 4-0 J. Enevoldsen-Doerner Poulsen-Levy Nielsen-Lambert Pedersen-Kremer... II RYHMÄ; Iiä-Saksa-Häval±a 3-1 Koch-Lokvenc.... Pietzch-Poschauko.... Platz-Beni.... Vz I/~ K. Milller-Auer.... % I/-. Arqcntiina-Englanti 3J!2-V2 N;I.ldtll!' (;ololylbek... 1\"II"whall 1','llI'OSC %-1/2 II;I,::ka::,':: MilIH'I'-Barry... 1'1I11il, 1\;ml"11... l. i.n:;' Sak:,a -Kuuba 3Vz-J!2, l' (\: ~(' I1I II l' 1'1;111:1';.... S"llIlIi<l (;()Ilz(d(~z 'I, i II, '1' ( '" I)().... II,' i II i,,1", ()!"1ega.... 1I2-Vz Thasilia--Ruoisi 0-4 M" II]: il \ i--ståhlberg.... (';II'v"l!to--Stoltz.... ('!"IIZ Lundin.... V ;I~;(,' Hleelos-Sköld. Norja-Jugoslavia %-3 1 /2 Unkari-Italia 3-1 Vestpl-Gligoric... ()--I Myhre-Rabar S /."ljo-porreca.... 1{;It'('za-Nestler... Morcken-Trifunovic Rojahn-Pirc... %.-.1/, Szily-Scafarelli II'loritm-Cala.... II!. RYHMÄ: Hollanli-USA 2 V2-1 V2 Suomi-Puola 3-1 van Scheltinga-Reshevsky. Ih - 1/, 1 \öök-tarnowski Prins-E.vans... I/~ I/e Ojanen-Pytlakowski Donner-Byrne Kaila-Plater Cortlever-Bisguier %.-- Ii,. Salo-Sliwa... Kreikka-Sveitsi 1-3 Gaitanaros-Grob... () Mastichiadis-P. Milller Anagnostou-Morel... \I:!. Ih Sakellaropoulos-Bachmann %-_-.I/~ Neuvostoliitto-Israel 3-1 Keres-Czerniak.... Vz-Vz Smyslov-Oren.... %-112 Bronstein-Porath.... Geller-Aloni.... SUOMEN SHAKKI Kierroksen edustalla leijaili tiettyä jännittyneisyyttä. Pelaajat tuntuivat ikäänkuin värisevän odotuksesta. Alkamisen levottomuuden pani merkille kaikkialla, ravintolassa, eteisaulassa, pelisalissa. Yleisöä saapui kierroksen alkuun runsaasti ja jokainen oli utelias läheltä näkemään shakkimaailman kuuluisuuksia. Neuvostoliiton suurmestarijoukkue saapui vasta muutamaa minuuttia ennen kierroksen alkamishetkeä ja samoin menettelivät eräät muut odottamamme suurmestarit, joten vasta kierroksen aikana heidän pöytiensä takana saatiin melkoisen tungoksen keskellä ensivaikutelmia. Yleisön painopiste hakeutui alusta alkaen IH. ryhmän sivusta~~e. Sen ymmärtää hyvin, sillä meiläläisittäin kiinnosti ylivoimaisesti eniten Neuvostoliiton joukkue. Jokainen heidän pelaajansa oli meille tuttu kuvien perusteella. Mutta heidän pelityylinsä, pelaamistapansa ja meininkinsä jokainen katsoja tahtoi nyt nähdä omin silmin. Keres entisestään melkoisesti lihoneena, mutta silti komeana ja suoraselkäisenä. Smyslov vaikutti itse rauhallisuudelta. Häntä neuvostoliittolaiset ovat aina pitäneet eräänä kaikkien aikojen lahjakkaimpana suurmestarinaan. Bronsteinin MM-ottelun kuvista jokaiselle tuttu hahmo erottuu pienikokoisena, liikkeiltään kissamaisen pehmeänä hänen silloin tällöin noustessa ylös pelinsä äärestä kävelläkseen muutaman askeleen käytävällä. Geller ottaa asiat vakavasti, sillä tuskin kertaakaan hän nousee kävelylle koko 5 tunnin aikana. Nuori Neuvostoliiton suurmestari saa FIDEn suurmestarinarvon vasta Saltsjöbadenissa syyskuussa pidettävässä kongressissa. Hänellä on maansa edustus ensikertoja hartioillaan ennen suurmestareita Boleslavskia ja Kotovia, jotka molemmat nyt kävelevät katsojina tämän kierroksen aikana. Boleslavski lihavahkona, myhäilevänä ja Kotov joukkueensa kapteenina pienikokoisena, mutta tarkkasilmäisenä. Joukkueen lähimailla havaitaan myös suurmestari V. Ragosin, joka suomalaisille vanhastaan tuttuna on nyt mukana FIDEn varapresidenttinä ja maansa shakkilehden foimittajana. Israelin Neuvostoliitolle tarjoama luja vastus herättää yleistä hämmästystä. Onko Israelin shakkitaso todellakin näin korkealla? Ottaako Neuvostoliitto asiat ehkä liian varovasti? Tämäntapaisia kyseltiin. Vastausta ei saatu sillä näiden maiden kaikki 4 peliä menivät kuoreen ja päättyivät muilta osiltaan iltakierroksella, paitsi peli Keres-Czerniak, joka jatkui yli kolmen keskeytyksen ja päättyi vasta 90 siirron kohdalla neljännessä jatkossa tasapelinä. Ensimmäinen vastustajamme Puola on eräs kisojemme kysymysmerkeistä, sillä heidän nykyisestä shakkitasostaan ei ole riittävästi tietoja. Vanhastaan tosin heillä on vahva shakkimaine. Hampurin shakkiolympialaisissa 1930 saavuttamansa voiton jälkeen heidän joukkueensa onnistui jatkuvasti pysyttämään nimensä näiden kisojen kärkitiloilla. Dubrovnikissa Puola ei kuitenkaan ollut mukana ja se jättää heidän ennakkoarviointiinsa aukon, joka toistaiseksi on kuitattava heidän vanhaan maineeseensa perustuvalla varovaisuudella. Suomen ja Puolan joukkueen yhteenottoa seurattiin alusta alkaen suurella kiinnostuksella. Poiki emme pöytien takana seisoi jatkuvasti vahva yleisömuuri, joten omakohtaista näkemystä peleihin emme päässeet saamaan. Seinäpeleistä voitiin kuitenkin todeta hyviä toiveita ja lopputuloksemme 3-1 voitto olikin siten jo ennakolta aavisteltu. Tämä tulos merkitsi meille psykologisesti arvaamattoman paljon. Se antoi pojillemme uskon mahdollisuuksiinsa ja luottamuksen taitoonsa. Se antoi pojillemme sen pohjan, johon myöhemmin kilpailun kuluessa voitiin turvallisesti rakentaa pelkäämättä perustuksen horjuvan Kuningasintialainen puolustus. I-ryhmä, 1. kierros, 1. pöytä, 10. S. 52. R. Teschner (Länsi-Saksa)-F. Planas (Kuuba). 1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. Rc3 Lg7 4. e4, d6 5. Rf Le2 Rbd e5 8. Tel (Muut mahdolliset jatkot tässä tri Euwen päämuunnoksen Le2-muunnelmaksi

6 158 SUOMEN SHAKKI nimittämässä avauksessa ovat 8. d5, 8. Dc2 ja 8. b3. Mustan pal'a:: V:lstaus on 8. - Rg4!, joka pakottaa valkean paljastamaan korttinsa ja hllijwntuu vähintään tasapeliin johtavaan sommitelmaan 9. h3 exd4 10. Rxd4, Hxf2! jne. Mustan siirron 8. - Te8 jälkeen vaikealla olisi tilaisuus c:iil'l'lllla 9. d5! pelata ns. etenemismuunnelmaa parin tempon etumatkoin.) 8. - Te8 9. Lfl (?) es 10. b3? (Saksan mestari ei käsittele avausta tarkimmin. Oikein on 10. d5, sillä nyt exd4 11. Rxd4 d5! vapauttaisi Illustan kaikista vaikeuksista.) exd4 11. Rxd4 Rg4 (Kekseliästä tiimäkin, muttei niin tehokasta kuin mainittu d5!) 12. Dxg4 Lxd4 13. Lb2 Df6 14. Dg3 Rc Tadl LeS 16. De3 Re6 17. g3 g5 (f4-pisteestä taistellaan.) 18. Lg2 g4 19. Td3 Rd4? (Kumoutuu sievällä sommitelmalla. Oikein oli Rg5 mielenkiintoisin pelein.) 20. Txd4! Lxd4 21. Rd5! cxd5 22. Lxd4 Dg6 23. cxd5 Ld7 24. Lb2 Tae8 25. Dd4 f6 (Valkea hyötyi aineellisesti ainoastaan sotilaan kvaliteetista, mutta lisää on tulossa mustan aseman avuttomuuden takia.) 26. Lfl Dg5 27. Db4 Te2 28. Dxd6 Txb2 (Tai Dd2 29. T'e2! eikä 29. Dxf6? Txb2 30. Te2 Dxe2! jne.) 29. Dxd7 DeS 30. Tel De7 31. Dxg4-t- Kh8 32. Df4 DeS 33. Df3 Kg7 34. Lh3 Te7 35. Lf5 Txa2 36. Dg4-t- Kh6 37. DM-/- antautui. - O. Kai 1 a. L uxemburg-länsi-saksa Doerner-Teschner.... Levy-Heinicke.... Lambert-Lange.... Kremer-Rellstab.... Saar-Argentiina V2-3 Vz Lorson-Najdorf... Benkner-Bolbochan... 1/2-% Weichselbaumer-Eliskases. Jost-Rossetto...!tävalia-I:talia 2 1 /2-1 V2 Lokvenc-Porreca... Poschauko-Nestler... %-% Beni-Scafarelli... Auer-Primavera... Ruotsi-Norja 4-0 Ståhlberg-VesWI.... Lundin-Myhre.... Sköld-Rojahn.... Johansson-Madsen K 1 E R R 0 S I. RYHMÄ: 0-4 Englanti-Tanska 2-2 Penl'ose J. Enevoldsen % Milnel'-Bal'ly -Palle Nielsen %-% Hornc-Pcdcl'scn %-% Hoopcr -II. Enevoldsen % II. RYHMÄ: Tshekkoslovakia-Islanti 2 %-1 V2 FilipOlaJ'::;son... Pachman---Johansen... %-% Sa.itar~-Sigurdsson... 1/2-% KoUnauer-Gislason... lf2-1i2 Jugoslavia-Unkari lv2-2v2 Gligoric-Szab6... Habar-Barcza... l/z-% Tril'unovic-Szily... Yz--% l'irc-florian... %-112 Uä-Saksa-Brasilia 2 %-1 V2 Koch-German... Pietzsch-Mendes... %-l/z Plutz-Carvalho Miiller-Cruz...!II. RYHMÄ: USA-Israel 4-0 Sveitsi-Neuvosioliitio V2-3V2 Reshevsky-Czerniak... Grob-Bronstein... Evans-Oren... Miiller-Geller... Byrne-Porath... Morel-Boleslavski... Bisguier-Mandelbaum... Bhend-Kotov... l/z-1i2 Puola-Kreikka 2 V2-1 V2 Hollanti-Suomi 2 V2-1 1 /2 Tarnowski-Gaitanaros... van Scheltinga-Böök... %-l/z Pytlakowski-Tsiknopoulos. %-% Prins-Ojanen l/z-l/z Plater-Mastichiadis... %-% Donner-Kaila... Sliwa-Anagnostou... ljz-% Cortlever-Fred... l/z-l/z. I I SUOMEN SHAKKI kierroksella tarjoutui katsojalle parempia mahdollisuuksia pelien seuraamiseen, sillä maanantaipäivästä johtuen yleisöä ei ollut paikalla niin runsaasti kuin sunnuntaina 1. kierroksella. Meillä oli vastassamme Hollannin nimekäs joukkue ja täytyy myöntää odottaneemme heiltä tiukkaa ottelua ja vakuuttavaa selkäsaunaa. Ex maailmanmestari Euwen kotiin jääminen sellaisin perustein, että hän oli hieman haluton lähtemään, tai että hän tänä kesänä halusi viettää lomansa ilman shakkia, vaikutti siltä, että Hollanti noteerasi joukkueensa riittävän vahvaksi ilman Euwen mukanaoloakin. Kansainvälisten mestarien peli van Scheltinga-Böök piti katsojia hirmuisessa jännityksessä, sillä Böök joutui uhkaavannäköiseen asemaan, josta lopulta sentään selviytyi tasapeliin. Vastustajansa van Scheltinga tunnetaan hyvänä teorian taitajana ja Euwen koulukunnan edustajana. Arvattavasti hänellä ja hollantilaisilla yleensä on matkaeväinä joukko uutuuksia, joilla voivat yllättää vastustajansa. Ojanen-Prins pelissä meikäläinen teki vaarallista vastustajaansa vastaan tarkkaa työtä. Peli keskeytyi ja sittemmin vielä toistamiseenkin, mutta päättyi tasapelinä. Donner-Kaila jatkoivat meikäläiselle hivenen epämukavammin keskipeliin, mutta sitten Kaila menetti aikapulaisena epätarkoilla siirroillaan otteensa. Antautuminen tapahtui keskeytysasemassa. Fred-Cortlever kulki pitkälle keskipeliin meikäläiselle mukavasti. Keskeytysasemassa Fredillä oli sotilas vähemmän, mutta toiveemme tasapeliin täyttyivät jat kossa. Tuloksemme 1 1 /2-2% täydensi kaunista alkuamme yli odotusten, joten ymmärrettävistä syistä suomalaisleirin mieliala kohentumistaan kohentui. Toisen kierroksen yllätyksinä pidettiin USA:n 4-0 voittoa Israelista ja Ruotsin 4-0 voittoa Norjasta. Eilen israelilaiset tarjosivat Neuvostoliitolle niin vakuuttavan vastuksen, että heidän osakkeensa olivat todella korkealla, mutta jo seuraavana päivänä näin rankka häviö pudotti pojat pilvistä takaisin tavalliselle maankamaralle. Ruotsin toinen perättäinen 4-0 tulos panee aavistelemaan, että heillä on tulessa tosivahva joukkue. Kahdella ensimmäisellä kierroksella muodostui keskeytyneitten pelien luku melko suureksi, sillä 1. kierroksen 48:sta pelistä keskeytyi 18 peliä, näistä kuusi toistamiseen ja kolme kolmasti, nim. pelit Benkner-Olafsson (80. siirtoinen tasapeli), Gonzalez-Schmid (92 siirtoa, mustan voitto) ja Keres-Czerniak (89 siirtoinen tasapeli). Toisella kierroksella keskeytyneitä oli vielä enemmän: 21 peliä, joista 4 toistamiseen ja kaksi kolmesti (Lokvenc-Porreca, 86 siirtoinen valkean voitto ja Beni-Scafarelli, 90 siirtoinen valkean voitto) Nimzointialainen puolustus. II-ryhmä, 2. kierros, 1. pöytä, S. Gligoric (Jugoslavia)-L. Szabo (Unkari). 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. Rc3 Lb4 4. e3 c5 (Rubinsteinin muunnelmassa 4. e3 on jatkuvasti ratkaisematta, mikä on mustan paras 4. siirto: c5, 0-0, b6 vai d5.) 5. Re2 d5 6. a3 exd4 7. exd4 Le7 (Mustan käyttämä menettelytapa L-parin säilyttämiseksi on saavuttamassa yhä suurempaa suosiota. Valkea yrittää heti käyttää hyväkseen sotilasenemmistöään D-sivustalla.) 8. c5 0-0 (Tai heti 8. - b6 puolin ja toisin parhaana jatkona 9. b4 a5! 10. Ra4! Rfd7 11. Rec3 asemin, josta käytäntö ei ole vielä sanonut viimeistä sanaansa. Huomattakoon yhtäläisyys Caro-Kannin muunnelman 1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Rf6 5. Rc3 e6 6. Rf3 Le7 7. c5 b6 8. b4 a5 9. Ra4 jne. kanssa.) 9. b4 b6 10_ g3 bxc5 II. dxc5 (Jo 1. ottelupeli Noteboom Euwe v osoitti, että 11. bxc5 La6 12. Lg2 Rc e5 on mustalle edullinen pelitapa. Pelisiirto on tuttu pelistä Rubinstein-Mar6czy, Hampuri 1930, jossa tosin siirrot 0-0 ja g3 olivat tekemättä.) a5 12. Tbl axb4 13. axb4 Rc6 14. Lg2 (Ansa 14. b5? Re5! 15. f4 Rf Kf2 Lxc5 -/- 17. Kxf3 d4! mustan voitoin oli varsin mukava. Pelin jatkokehitys on yllättävä: valkean uhkaavat vapaasotilaat «jäätyvät«paikoilleen, mustan etenevät.) Tb8 15. La3 (b-sotilaalla eteneminen hei-

7 160 SUOMEN SHAKKI kentäisi liiaksi etenkin c-sotilasta.) IS. - Ld Ra7 17. Tiel Re8 18. Lel Lf6 19. Lf4? (Valkeakin provosoi, mutta omaksi v<lhingokseen. Suositeltavampi oli 19. f4 vaikein asemin.) es 20. Ld2 d4 21. RdS Le6 22. Rxf6+ Dxf6 23. Lxe6 Dxe6 24. f4 f6 25. Db3-1- Kh8 26. Tfl Re7 27. De4 RabS 28. Tbel h6 (Mustan asema on selvästi parempi, mutta hätäillen se ei ole osoitettavissa. Esim Rd6? 29. Dd:) He4 on kaikkea muuta kuin hyvä, koska 30. Rxd4!) 29. g4 Tbe8 30. fs DdS 31. Del (D-vaihdon jälkeen mustan asema olisi ylivoimainen. Uhkaa :)2. Lxh6 ja «ikuinen«. Molemmat pelaajat ovat jo olleet mitä kovimmassa aikapulassa.) Kh7 32. Rg3 e4 33. Lf4 e3 34. Ddl De4 35. h4 Rd5! (Voittaa nopeammin kuin Dxb4.) 36. gs d3 37. Dg4 Tg8! (Eliminoi kaikki uhkaukset.) 38. RhS Te4 39. g6+ Kh8 40. Dg3 aniauiuen samalla. Kova peli! - O. Kaila. 3. K 1 E R R 0 S 12. ja S2. 1. RYHMÄ: Argentiina-Tshekkoslovakia 2-2 Najdorf-Filip... Eliskases-Bachman!f2-!f2 Pilnik-Sajtar...!f2-!f2 Rossetto-Kottnauer... Länsi-Saksa-Englanti 2 V2-1 V2 Schmid-Golombek... Pfeiffer-Penrose... Lange-Barden... 1f2-!f2 Rellstab-Horne... Brasilia-Itävalta 2-2 German-Poschauko... Mendes-Beni... Mangini-Palda... Vasconcelos-Keller... Unkari-Ruotsi 2-2 Szabo-Ståhlberg...!f2-!f2 Barcza-Stoltz... 1f2-!f2 Szily-Lundin...!f2-!f2 Florian-Sköld...!f2-1f2 Suomi-USA 2V2-1V2 Böök-Reshevsky !f2-!f2 Ojanen-Evans f2-!f2 Kaila-Byrne...!f2-% Fred-Bisguier... II. RYHMÄ: III. RYHMÄ: Tanska-Saar 3-1 J. Enevoldsen-Lorson.... Poulsen-Benkner.... Pedersen-Weichselbaumer. H. Enevoldsen-J ost Kuuba-Luxemburg 3V2-V2 Aleman-Doerner Planas-Levy...!f2-!f2 Gonzalez-Lambert Cobo-Kremer... Norja-Itä-Saksa V2-3% Vest~l-Koch.... Myhre-Pietzsch.... Rojahn-Platz.... Ramm-K. Miiller.... Italia-Jugoslavia 1-3 Porreca-Gligoric.... Nestler-Rabar.... Cala-Pirc.... Primavera-Milic.... 0~1!f2-!f2 1f2-ljz!f2-!f2 Kreikka-Hollanti V2-3 V2 Gaitanaros-Prins... Tsiknopoulos-Donner... Anagnostou-Kramer... Zografakis-Barendregt...!f2-1f2 Neuvostoliitto-Puola 4-0 Israel-Sveitsi 4-0 Keres-Tarnowski... Czerniak-Grob Smyslov-Pytlakowski... Oren-P. Mtiller... Bronstein-Plater... Porath-Bachmann Geller-Litmanowicz... Aloni-Bhend kierroksella pelasivat vain 1 ja III ryhmä, II ryhmiin vastaava kierros pelattiin , mutta selvyyden vuoksi yhdistämme tulosluettelot samalle aukeamalle. Hyvä alkumme antoi toiveikkuutt.a ll!l('vaisuuteen ja niinpä uskalsimme odottaa poikiemme menestykseen tllyiis liillä kier- SUOMEN SHAKKI K. Ojanen (Suomi)--L. Evans (USA) III. ryhmän 3. kierroksen pelissä roksella, vaikka vastustajana olikin joukkue, jonka ennakolta olimme arvioineet Neuvostoliiton jälkeen lähinnä parhaaksi tässä ryhmässä. Böök selviytyi ensimmäisestä suurmestarivastustajastaan tasapeliin aivan kuin ihmeen jälkeen, sillä monivivahteisen pelin kulku näytti hänelle varsin uhkaavalta. Pienikokoinen, jöröolemuksinen suurmestari kuuluu nykyisin toimivan ammattimaisena shakkipelaajana saatuaan joltakin lahjoittajalta vuotuisen määrärahan tämän mahdollistamiseksi. Nimekäs Larry Evans, joka edellisissä shakkiolympialaisissa tekaisi USA:n 1. varamiehenä peräti 90 % tuloksen ja jonka mustapartainen naama on täällä kovasti vetänyt katseita puoleensa, ei saanut Ojasestamme enempää kuin tasapelin, joka tapahtui siirtojen toistolla 31. siirron kohdalla. Peli Kaila Byrne oli meikäläisetuinen ja odotimme kovasti pisteen tipahtavan ennen aikatarkistusta, mutta aikapulaisena Kaila ei keksinyt aukkoja Byrnen tehokkaassa puolustautumisessa ja tasapeli sovittiin juuri ajantarkistushetkellä. Päivän sankarimme Aatos Fred oli jo aikoja tätä ennen ottanut nimiinsä kilpailujen lyhyimmän pelin, jolla voitti komeasti Arthur Bisguierin, nimekkään 23 vuotiaan kansainvälisen mestarin. Lopputuloksemme siis uskomaton 2%-1% voitto! Tämä suorituksemme herätti kovasti huomiota ja voimme suorastaan lämmitellä niiden onnittelujen keskellä, joita poikamme ansaitusti saivat osakseen Sisilialainen puolustus. III-ryhmä, 3 kierros, 3. pöytä O. Kaila (Suomi)-R. Byrne (USA). 1. e4 es 2. Rf3 d6 3. d4 exd4 4. Rxd4 Rf6 S. Re3 a6 6. g3 (Shakkiolympialaisissa Kaila pääsi pelaamaan tätä patenttimuunnelmaansa neljä kertaa tuloksena kaksi voittoa ja kaksi tasapeliä.) 6. - e6 7. Lg2 Le '-0 9. h3 Dc7 10. Le3 Ld7 n. Dd2 Re6 12. Rce2 Rxd4 (Pitkän harkinnan tulos ja periaatteellisesti sikäli oikein, että vapautussiirto d6-d5 on hyvä tehdä heti, kun siihen on tilai -suus. Valkean uhkaus oli 13. c4) 13. Rxd4 d5 14. exd5 Rxd5 15. RfS! (Mielenkiintoinen keskipelivaihe alkaa. Huomattakoon eritoten, miten valkean R ja DL kolmella peräkkäisellä siirrolla Rf5, Ld4 ja Re3 vaihtavat paikkaa.) IS. - Lf6! 16. Ld4! e5! 17. Re3! Rf4! (Vaihto Rxe3 18. Lxe3 olisi yksinkertaisempi, vaikka sotilas enemmistö D-sivustalla painaisi vaa'an hivenen valkean hyväksi. Pelisiirto, joka hajoittaa valkean K-sivustan sotilas aseman, aiheuttaa mustalle heikon d-sotilaan ja oli sen ta-

8 162 SUOMEN SHAKKI kia laskettava mitä tarkimmin.) 18. gxf4 exd4 19. Rd5 Dd6 20. Tfdl LeS 21. Rxf6+ Dxf6 22. Lxe6 (Eikä 22. Dxd4? Dg6! 23. f3 Dxc2! mustalle mukavin pelein.) Dxe6 23. Dxd4 Dxe2 24. Tael DgS+ (Myös siirtoa Df5 seuraisi 25. Kh2 lisäuhkauksena 26. Tc5.) 25. Kh2 De6 (26. Tgl oli varteenotettava uhkaus.) 26. Te7 g6 27. Txb7 (Jos 27. Dd5, niin Db6!) Dxa2 28. f5 Tab8! 29. Txb8 (»Ansa«29. fxg6 Txb7? 30. gxh7 + Kxh7 31. Dh4+ valkean voitollisin shakein oli vastauksen hxg6 takia tehoton.) Txb8 30. DeS! Db3! (Eikä suinkaaan 30. Dxb2? 31. Td8+! Nyt olisi 31. h4! valkean paras jatko, sillä D-Ioppupeli Dxdl 32. Dxb8+ Kg7 33. De5+ Kf8 34. f6 Dd8 35. h5! on valkeaetuinen, vaikkei kenties voitettavissa ja myös Db5 32. Td5 on pelijatkoon verrattuna monimahdollisuuksinen. Aikapulastaan huolimatta valkea ei ottanut tasapelin tarjousta vastaan.) 31. TdS (?) Db5 32. TdS? (Oikein on 32. Dx5 Txb5! 33. f6 h6 tasapelein.) Db6 33. Kg3 gxfs 34. Td6 Db3+ 3S. Kh4 Df3 36. Dg3+ (Valkea on jo tyytyväinen tasapelistäkin.) Dxg fxg3 Txb2 38. Txa6 Kg7 39. KgS Tb3 40. Kf4 Tc3 41. tasapeli. - O. Kai 1 a Sisilialainen puolustus. UI-ryhmä, 3. kierros, 4. pöytä, A. Bisguier (USA)-A. Fred (Suomi). 1. e4 e5 2. Rf3 d6 3. d4 cxd4 4. Rxd4 Rf6 5. Re3 a6 (Nykyään hyvin suosittu si.irto, joka on saanut nimensä Najdorfin mukaan. Mustan pääaie on siirtyä Boleslavskin järjestelmään pelaamalla 6. - e5 ja sen estämiseksi varaamalla R:lle edullinen paluuruutu f3 on valkien seuraava siirto keksitty.) 6. f4 De? (Muita mahdollisuuksia ovat 6. - Rc6, 6. - e6, 6, - g6 ja sittenkin 6. - e5, kun sen sijaan 6. - b5 on virhe: 7. e5! dxe5 8. fxe5 Rd5 9. Rdxb51 sotilaan voitoin.) 7. Ld3 Rc6 (Pelissä Gligoric-Pirc, Bad Pyrmont 1951, tapahtui 7. - Lg4 8. Rf3 Rc6 9. h3 Lxf3 10. Dxf3 e '---0 Le7 12. Le Re2 ja nyt Rb4-siirron laiminlyönyt musta joutui.huonommalle puolelle. Fredin pelitapa on mielenkiintoinen, vaikkakin L:lle vaarallinen.) 8. Rxe6 Lg4!? 9. Dd2 bxe6 10. fs! d5 11. O-O? (Kumoutuu kombinatorisesti ja erittäin kauniisti. Oikein oli 11. exd5. cxd5 12. Df4! Dxf4 13. Lxf4 e6 14. h3! Lxf5 15. Lxf5 exf valkean eduin. l1. i - e6 12. exd5 exd5 13. h3 Le Khl Rh5!! 15. Tf4 LxfS 16. Rxd5 - (Huom. loistava ansa 16. Lxf5? Rg Kh2 Rfl+! Valkean jatkon toivo piilee kääntessä exd5? 17. De2 + ja 18. Dxh5.) DeS 17. Da5 Dxd5 18. Txf5 Rg Kh2 RxfS 20. antautui. Hatunnosto Fredille! - O. Kai 1 a. Ryhmässä 1 tapahtui kova yhteenotto Argentiinan ja Tshekkoslovakian välillä, jossa suurmestari Najdorf yllätti vastustajansa K-intialaista pelanneen Filipin nerokkaalla sotilaan ja laadun uhrauksella, jonka hän mainitsi merkitsevän tärkeätä uutuutta avausteorian alalla. Najdorf voitti 25. siirrossa, mutta Tshekkoslovakian Kottnauer tasoitti 4. pöydällä ja tasatulos 2-2 oli hyvä saavutus Argentiinasta. Sveitsin 0-4 häviö Israelille oli myös melkoinen yllätys, 672. Kuningasintialainen puolustus. I-ryhmä, 3. kierros, 1. pöytä" M. Najdorf (Argentiina)-M. Filip (Tshekkoslovakia). 1. d4 Rf6 2. e4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d5 (Tämä siirto on tuttu Griinfeldin puolustuksesta 1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. Rc3 d5.) 5. exd5 Rxd5 6. e4 (Edullisempi kuin 6. Rf3, koska nyt valkea voi kehittää K-ratsunsa e2:een ja jättää Lg2:n näkö alan vapaaksi sekä samalla tukea c3-pistettä.) 6. - Rb4 7. d5 (Terävin jatko, mutta myös pelissä Rubinstein-Reti, Semmering 1926, tapahtunut 7. a3 R4c6 8. d5 Rd4 9. Re2 Lg4 10. Rbc3 on hyvä.) 7. e6 8. Re2 (Paras siirto tässä komplisoidussa asemassa. Opettavainen virhe on 8. a3? Da5! 9. Rc3 cxd5 10. Le3 d4! 11. axb4 Dd8!, kuten peli Ståhlberg-SzabO, Kemeri 1939, osoitti. Böök pelasi Filipiä vastaan loppukilpailun 8. kierroksella 8. Rc3, mikä ei ollut oikein hyvä.) SUOMEN SHAKKI ~-O e6 (T'eoria jatkaa 9. - cxd5 10. exd5 Lf5.tai Rd7. Pelisiirron NaJdorf kumoaa suurmestarillisella sotilaan ja kvaliteetin uhrauksella) 10. Ld2!! ~xb~.. l~:. ~xb4.. Lxal. 12. Rbe3 Lxe3 13. Rxe3 Te8 14. Del e's 15. La3 (Va~~ta.~ ~ai~?tsevat sotllaansiirrot a5 tai c5. Koska pelijatko osoittautl:lu kestamattomaksl varsm nopeasti, mustan tuli yrittää esim. omintakeista puolustustapaa g5!) c:xd5? 16. Rxd5 Re6 17. DhS f6 13. f4 f5 (~u~~a.. l!enee laskenut, että Le6 19. fxe5 Lxd5 20. exd5 Rxe5 on rllttava puolustus,. mt:tta ilmeisesti huomaakin vasta nyt väli Sllrron 20. exf6! VOIman. LInjOjen ratkaiseva aukeneminen kehityksensä l~p~!-lun saattaneen Ja L-parm omaavan valkean hyväksi ei ole estettävlssa) 19. fxe5. Txe~ 20. Tdl Ld7 (Uhkasi 21. Re7 + ja toisaalta D:n on vahdlttava f8-plst~tta). 21. Lb2 Le6 22 exfs Lxf5 (22. - Lxd5? 23. L.xd5+ ISh8 24. fxg6.jne. Valkean seuraava siirto on»einfach und energlsch» tn Tartako:wena lama~akseni. Uhkaa 24. g4 ja mahd. 25. Tfl. Jos Df8, mm 24. Dh4 Ja R-shakki f6:sta on murhaava.) 23. h3! L: Lxe5 Rxe5 25:. DeS Db8 26. Tel antautui. X shakkiolympialalsten loistavlmpla peleja. - O. Kai 1 a. M. Filip (Tsheklwslovakia)-M. Najdori (Argentiina) 1. ryhmän 3. kierroksen pelissä Caro-Kann. I-ryhmä, 3. kierros, 2. pöytä, J. Penrose (Englanti)-G. Pfeiffer (Länsi-Saksa). 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Rc3 dxe4 4. Rxe4.Rd7 5. Rf3 Rgf6 6. Rg3 e6 7. Ld3 Le? O-IJ!I. c4 (TavallisempI Jatko on 9. De2 c5 10. c3. Joka tapauksessa tämä earo-kannin ns. Nimz<?wits~hin I?uunnelma on nykyisen käsityksen mukaan mustalle pelikelpomen Ja valkea molemmille. Tässä pelissä musta joutuu piankin alaky~.tee~, m.utta ~e ~ohtl!~ pi~ni.st~. ei?~tarkkuuksista, joina on pidettävä D-lahetm Slvustomnm kllrehtlmlsta, SllrrOl1 Dc7 viivyttelemistä ja siirtoa

9 164 SUOMEN SHAKKI Lf8.) 9. - b6 10. Tel Lb? 11. De2 Te8 (Uhkaus 12. Rf2 ei ole aktuelli, koska LM.) 12. Ld2 e5 13. Le3 Li8? 14. dxe5 bxc5 (Eikä esim Rxc5, koska 15. Lc2 monin K-hyökkäysuhkauksin. Mutta pelijatkossakin valkea hankkii hienosti painostusta.) 15. Tadl De? 16. Lbl ReS Tad8 18. Rxd? Rxd7 13. RhS! DeS (Jos gxh5, niin matti. 20. Lxh7+! Kxh7 21. Dxh5+ Lh6 22. Dxf7+ Lg7 23. Dxg7 matti.) 20. Dg4 fs (Uhkaus Txd7 estää kaikki ajatuksetkin pelin yksin.kertaistamisesta Dxg2+-jatkolla.) 21. Dg3 Kf7 22. Le4! (Nuon Penrose pelaa nerokkaasti. Jos nyt fxe4, niin 23. Df4+ Kg8 24. Txd7 voittaen.) Db6 23. Lxb7 Dxb? 24. Dg5! e5 (Ei Le7 25. Dh6! eikä liioin gxh5 25. Txd7+' D tai Txd7 26. Df6+ Kg8 27. Dh8+ Kf7 28. Dxh7 + Lg7 29. Dxg7 matti.) 25. LxeS Rxe5 26. Df6+ Kg8 2? Txd8 Rf gxf3 Txel+ 29. Kg2 Df? 30. Dxf7+ Kxf? ~l. Rf4 Tel 32. b3 Te2 33. Td?+ Kg8 34. Txa? ja valkea voitti loppupelm 57. siir rossa, jolloin musta ylitti ajan. - O. Kai 1 a. SUOMEN SHAKKI 165 Kolmen kierroksen jälkeinen piste tilanne eri ryhmissä: I. ryhmä: Länsi-Saksa 10, Argentiina ja Tanska 9, Tshekkoslovakia 4% (vapaavuoro pidetty), Kuuba 4 (vapaavuoro pidetty), Saar 4, Englanti 4, II. ryhmä: Ruotsi 10, Itä-Saksa 9, Jugoslavia 8, Unkari 7%, Itävalta 5%, Brasilia ja Italia 3\1, Norja 1. III. ryhmä: Neuvostoliitto 10%, Hollanti 8\1, USA ja Suomi 7, Israel 5, Puola ja Sveitsi 3V2, Kreikka 3. Englanti-Kuuba 2-2 Colombek-Aleman... %-% Milner-Barry-Planas... %-% Barden-Gonzalez... %-% Hooper-Cobo... %-% Tshekkoslovakia-Tanska 3-1 Filip-J. Enevoldsen... Pachman-Poulsen... Sajtar-Nielsen... Kottnauer-H. Enevoldsen. 4. K 1 E R R 0 S 13. ja RYHMÄ: Saar-Länsi Saksa 0--4 Lorson-Schmid.... Benkner-Pfeiffer.... J ost-lange.... Jakob-Rellstab.... Islanti-Argentiina %-3% Gilfer-Najdorf... 0~1 Olafsson-Bolbochan... %-% Sigurdsson-Pilnik... Arnlaugsson-Rossetto... II. RYHMÄ: Itävalta-Jugoslavia lv2-2v2 Ruotsi-Italia 3%-V2 Lokvenc-Gligoric... V2-% Ståhlberg-Nestler.... Poschauko-Rabar... 0~1 Beni-Trifunovic... %-% Lundin-Scafarelli.... J ohansson-cala.... Auer-Fuderer... V2-ljz Danielson-Primavera.... ljz-ljz Itä-Saksa-Unkari 1 V2-2 1 /2 Brasilia-Norja 3-1 Koch-Szab6... -German-Vestpl.... Pietzsch-Barcza... %-% Mendes-Morcken.... Platz-Szily... Mangini-Rojahn.... K. Miiller-Fl6rian Gruz-Ramm.... USA-Sveitsi 4-0 Reshevsky-Grob.... Evans-Morel.... Byrne-Bachmann.... Bisguier-Bhend RYHMÄ: Hollanti-Neuvostoliitto %-3V2 van Scheltinga-Keres V2 Prins-Smyslov... Cortlever-Bronstein... Kramer-Geller... Puola-Israel 2-2 Tarnowski-Czerniak.... Sliwa-Oren.... Litmanowicz-Porath.... Griinfeld-Aloni.... Suomi-Kreikka 3-1 Böök-Gaitanaros.... Ojanen-Mastichiadis.... Salo-Sakellaropoulos.... Fred-Zografakis.... %-ljz ljz-% ljz-v2 ljz-ljz Pääministeri U. Kekkonen seuraamassa 3. kierroksen pelejä. Pelaamassa D. Home (Englanti)-L. Rellstab (Länsi-Saksa). Katsojat vasemmalta V. Ragosin, A. I1makunnas, U. Kekkonen ja K. Opocensky. 4. kierros pelattiin 1 ryhmän osalta ja II sekä III ryhmän osalta Illalla oltiin sikäli onnellisessa tilanteessa, että kaikki keskeneräisenä olleet pelit olivat tulleet päätetyiksi. Varsinkin kisalehtitoimitukselle tämä oli hartaasti kaivattu asia, sillä kun peliaikojen painopiste oli suunniteltu enemmän vuorokauden myöhäispuoliskolle, aiheutti jo se lehtitoimituksessa miltei täydellisen yötoiminnan ja sitä keskeneräisct yllii pahensivat laajentaessaan toiminnan myös ainoaksi vapaammaksi ajan- kohdaksi, joka oli aamupäivällä ennen varsinaisen kierroksen alkua.

10 \.. \' 166 SUOMEN SHAKKI _..._..._-- Tällä kierroksella saimme Kreikasta odotetun 3-1 voiton. Kreikan mestari vuosina 1951 ja 1952, insinööri Georges Gaitanaros puolustautui Böökiämme vastaan yllättävän mestarillisesti. Vasta keskipelissä hän menetti virhesiirron vuoksi upseerin ja pelin 35. siirron kohdalla. Mastichiadis-Ojanen pelasivat vain 21. siirtoisen tasapelin, sillä asemasta ei kumpikaan tuntunut löytävän aloitteentekomahdollisuuksia. Salo-Sakellaropoulos päättyi meikäläisen voittoon pitkälle edenneen d-sotilaan lopulta hauskasti ratkaistessa. Zografakis-Fred pelasivat puolin ja toisin varman tasapelin, jonka lopputulos saatiin 33. siirron kohdalla. Kaikki pelimme päättyivät siten ennen kierroksen umpeen kulumista ja yleisö voi nyt silmäillä vapaammin koko kierroksen yleistilannetta. Jännitysottelu Hollanti-Neuvostoliitto ei lopulta tarjonnutkaan jännitystä, sillä vain van Scheltinga-Keres päättyi juuri ajan tarkistukseen tasapelinä 41. siirrossa. Pelissä Smyslov-Prins hollantilainen menetti shakkisokeudessaan upseerin 16. siirrossa ja antautui välittömästi. Tulos %-3% osoitti Neuvostoliiton suurmestareiden voiman valtavuuden. USA-Sveitsi 4-0 ei «teurastuksiin«jo tottunutta yleisöä juuri hytkäyttänyt. Yksityisenä SUOMEN SHAKKI 167 Pistetilanne 4. kierroksen jälkeen: 1. ryhmä: Länsi-Saksa 14, Argentiina 12%, Tanska 10, Tshekkoslovakia 7% (vapaavuoro pidetty), Kuuba 6 (vapaavuoro pidetty), Englanti 6, Saar 4, Islanti 3% (vapaavuoro pidetty), Luxemburg Y2 (vapaavuoro pidetty). II. ryhmä: Ruotsi 13%, Itä-Saksa ja Jugoslavia 10%, Unkari 10, Itävalta 7, Brasilia 6%, Italia 4, Norja ryhmä: Neuvostoliitto 14, USA 11, Suomi 10, Hollanti 9, Israel 7, Puola 5%, Kreikka 4, Sveitsi 3%. 5. K I E R R 0 S ja RYHMÄ: Tanska-Islanti 1 V2-2 Vz Länsi-Saksa-Tshekkoslovakia 2-2 J. Enevoldsen-Gilfer... Teschner-Filip... l/2-l/2 Poulsen-Olafsson...,. Schmid-Pachman... Nielsen-Johnsen... %-% Pfeiffer-Kottnauer.... Pedersen-Arnlaugsson... Heinicke-Zita... l/2-l/2 Kuuba-Saar 2V2-IVz Luxemburg-Englanti 0-4 Aleman-Lorson... Doerner-Penrose... Gonzalez-Benkner %-% Levy-Barden... Cobo-Weichselbaumer... Lambert-Horne... Ortega-Jakob... Barbier-Hooper... Norja-Itävalta IV2-2V2 Myhre-Lokvenc... Morcken-Beni... Rojahn-Auer... Madsen-Keller... l/2-l/2 II RYHMÄ: Unkari-Brasilia 4-0 Szab6-German.... Barcza-Mangini.... Szily-Carvalho.... Pogats-Vasconcelos Halia-Itä-Saksa 2 V2-1 Vz Porreca-Koch... Nestler-Pietzsch... Cala-Platz.... Primavera-K. Mtiller... l/2-v2 Jugoslavia-Ruotsi 2-2 Gligoric-Stoltz.... Rabar-Lundin.... Trifunovic-Sköld.... Pirc-Danielson.... l/2-l/2 ljz-ljz S. Reshevsky (USA)-I-I. Grob (Sveitsi) ottelussa II. ryhmän 4. kierroksella otteluna tosin peli Reshevsky-Grob oli mielenkiintoinen yleisöpeli. Sveitsiläinen on maansa mestari vuosilta 1939 ja 1951, omaa 30 vuotisen kansainvälisen kilpailukokemuksen ja kansainvälisen mestarin arvon. Hän on myös tunnettu kirjepelaaja, oman lausuntonsa mukaan omaa maailmanennätyksen kirjepelien lukumäärään nähden (yli 1500 pelattua peliä). Grob on sitä paitsi tunnettu shakkikirjoittaja ja kustantaja. Hänen omien teostensa painosmäärä nousee yli kappaleen! Oltuamme juuri ennen ottelua Grobin kanssa puheissa seurasimme varsin suurella mielenkiinnolla hänen peliään ja vaikka hän sen Reshevskylle hävisikin, peli oli jokatapauksessa paikalla seurattuna katsomisen arvoinen. Sensijaan 1 ryhmän jännitysottelu Englanti-Kuuba ja II ryhmän vastaava momentti Itävalta-Jugoslavia keräsivät yllättävän runsaat katsojajoukot. Ruotsin 3Y2-% voitto Italiasta osoitti jälleen ruotsalaisten kovan kunnon. Kreikka-USA 0-4 Gaitanaros-Reshevsky... Mastichiadis-Evans Anagnostou-Byrne.... Zografakis--Bisguier.... III RYHMÄ: Israel-Hollanti 2 Vz-l V2 Czerniak-van Scheltinga. Oren-Prins... Porath-Donner... %-% Mandelbaum-Cortlever Neuvostoliitto-Suomi 2Y2-1JIz Keres-Böök... Smyslov-Ojanen ljz-1f2 Bronstein-Fred... Geller-Niemelä... Sveitsi-Puola 1%-2Y2 Grob-Pytlakowski.... P. Mtiller-Plater.... Morel-Sliwa.... Bhend-Grtinfeld.... %-lj? 5. kierroksen 1 ryhmä pelasi , II ryhmä ja III ryhmä Suomella oli kisojen jännittävin ottelu kysymyksessä, sillä vastassamme oli Neuvostoliiton suurmestarijoukkue vahvimmassa kokoonpanossaan.

11 168 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI P. Keres (Neuvostoliitto)-E. Röök (Suomi) ottelussaan II!. ryhmän 5. kierroksella Mestarimme tunnettu voitonpeli Keres--Böök.0D kiertänyt maailmaa ja saa luonnollisesti paikkansa myös Suomen Shakin sivulla. Peli oli nimenomaan paikanpäällä niin jännittävä, että katsojien oli vaikea maltijlisesti odottaa sen päättymistä. Kun ratkaisu lopulta tapahtui, yleisö ei voinut pidättäytyä suosionosoituksilta, vaikka kättentaputukset sinänsä eivät kuulu asiaan silloin kun salin täyteinen pelaajisto vie~ä istuu peliensä ääressä. Ojasen peli Smyslovia vaståan päätettiin hauskannäköisten vaihtojen jälkeen tasapelinä 17. siirrossa_ Lopputuloksemme 1'12-2% ylitti rohkeimmatkin toiveemme ja olimme luonnollisesti jälleen tyytyväisiä. Jokaisessa ryhmässä alkaa taistelu kolmesta ensimmäisestä tilasta olla kiihkeimmillään. I. ryhmässä Länsi-Saksa ja Argentiina ovat 5. kierroksen jälkeen niin vahvoissa asemissa, että niitä voidaan jo pitää varmoina loppukilpailujoukkueina, mutta kolmannesta paikasta taistellaan vielä hirmuisesti. II. ryhmässä lienee kaikkein helpoin ennustaa kolme parasta senjälkeen kun Ruotsin vakuuttava ylivoimaisuus on todettu. Unkarin ja Jugoslavian varmat, vahvat joukkueet tulevat ilmeisen helposti selvittämään loppukilpailupaikat nimiinsä. III. ryhmä on arvoitus kaikille. Vain Neuvostoliiton kohdalta asiaa voidaan pitää selviönä, mutta kutka ovat ne kaksi muuta? Suomen mahdollisuuksiin tuskin kukaan tosissaan uskoo, vaikka niihin panemme jokainen hartaimmat toiveemme. Loppukierroksilla tulee erikoisesti tässä ryhmässä olemaan jännitystä, joka pitää pelaajien hermot kovalla koetuksella. Odotimme tällä kierroksella Ruotsin ja Jugoslavian kärkimiesten yhteenottoa, mutta pettymykseksemme Ruotsin suurmestari Ståhlberg piti lepopäivää ja niin Jugoslavian suurmestari Svetozar Gligoric sai vastaansa G. Stoltzin. Hänen passiivinen pelinkäsittelynsä johti odotettua nopeampaan häviöön, joka tapahtui 44. siirrossa. Gligoric tunnetaan ansioituneena S. Gligoric (jugoslavia)-g. Stoltz (Ruotsi) IJ. ryhmän 5. kierroksen pelissään shakkikirjoittajana ja ahkerana kansainvälisten turnausten osanottajana. Hän on syntynyt Belgradissa, jossa nykyisin toimii sanomalehtimiehenä. Henkilönä harvinaisen miellyttävän suurmestarin shakkiura alkoi 10. vuotiaana ja tuskin 16. täytettyään hän Zagrebissa v sijoittui kansainvälisen turnauksen tilalle. Vuodesta 1945 alkaen hänen ansiometteloonsa on vuosittain ilmaantunut arvokkaita sijoituksia kansainvälisissä turnauksissa. Esimerkkinä vuosi 1951: 6. Jugoslavian mestaruus Ljubljanassa, Bad Byrmontin, Hastingsin ja Stauntonin muisto turnauksen voitto. Dubrovnikin shakkiolympialaisissa v hän Jugoslavian 1. pöydällä pelasi 73,3 % tuloksen (11. pistettä 15:stä pelistä.)

12 170 SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKI 171 ~---~--""---~" "~--~"-"~--~-" ~"" -- ~---~--~~"---~- Pisteiilanne 5. kierroksen jälkeen: 1. ryhmä: Länsi-Saksa 16, Argentiina 12ljz (vapaavuoro pidetty), Tanska 111/2, Englanti 10, Tshekkoslovakia 9\12 (vapaavuoro pidetty), Kuuba 8% (vapaavuoro pidetty), Islanti 6 (vapaavuoro pidetty), Saar 5ljz, Luxemburg ljz (vapaavuoro pidetty). II. ryhmä: Ruotsi 15ljz, Unkari 14, Jugoslavia 12\12, Itä-Saksa 12, Itävalta 9%, Brasilia ja Italia 61/2, Norja 3ljz. IH. ryhmä: Neuvostoliitto 16ljz, USA 15, Suomi 111/2, Hollanti 10ljz, Israel 9\12, Puola 8, Sveitsi 5, Kreikka 4. G. Ståhlberg (Ruotsi)-V. Nestler (Italia) II. ryhmän 4. kierroksen pelissään Puolislaavilainen puolustus. III-ryhmä, 5. kierros, 1. pöytä P. Keres (Neuvostoliitto)-E. Böök (Suomi). 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Rf3 Rf6 4. Rc3 e6 5. e3 Rbd7 6. Ld3 dxe4 7. Lxe4 b5 8. Le2 a Lb7 10. e4 e5 11. e5 Rd5 12. a4 b4 13. Re4 'rc8 14. Lg5 Db6 15. Rfd2 exd4 16. Re4 Txc4 17. Lxe4 Rxe5 18. a5 Da7 19. Tel f5 20. Rg3 Kf7 21. Lb3 h6 22. Ld2 Ld6 23. Dh5+ g6 24. De2 d3 25. Ddl Dd4 26. Tel DM 27. h3 Rf4 28. Lxf4 Dxf4 29. Te3 h5 30. Dd2 M 31. Rfl Th5 32. Teel Tg5 33. f3 Lxf3 34. Txe5 LxeS 35. g4 Ld Re3 Dg KU Dxh Antautui. - Valkean puolelta ratkaiseva virhe tapahtui siirrossa 20. Rg3?, jonka asemesta 20. Lxd5 olisi voittanut Lxd5 21. Tc8+ Kf7 22_ Lf4! jne Kuningasintialainen puolustus. III-ryhmä, 5. kierros, 4. pöytä, Niemelä (Suomi)~~J. Geller (Neuvostoliitto.) 1. d4 Rf6 2. c4 g6 3. Rc3 Lg7 4. e Rf3 d6 6. Le2 Rbd es 8. Le3 (Huono merkki Niemelän avausteorian tuntemuksesta on se, että käsilläolevassa tunnetussa asemassa tri Euwe mainitsee vain siirrot 8. d5, 8. T'el, 8. b3, 8. h3, 8. Dc2 ja 8. dxe5. Ihmeellistä on myös se, että Geller ei käytä hyväkseen mustan klassillista Rg4-manööveria.) 8. - e6 9. dxe5 dxe5 10. Rel De7 11. Rd3 Td8 12. Dc2 Rf8! (Musta aloittaa ratsuväkensä liikehtimisen d4-pistettä kohti. Jos nyt 13. Lc5, niin neuvosto suurmestari varmaankin olisi jatkanut johdonmukaisesti Dc7 tai De8 välittämättä c4-sotilaan uhkaamismahdollisuudesta De6.) 13. b4 R6d7 14. cs? (Asemallinen virhe, kuten pian nähdään Re6 15. Tadl Rd4 16. Del (16_ Db2 olisi asteen verran parempi_) a5 17. a3 axb4 18. axb4 Rf8 (Uhkaa voimakkaasti Le6 ja Lb3 tai Lc4.) 19. Rb2 Ta3 (Nyt on uhkauksen nimi tietysti Txc3.) 20. Le4 b5 21. Lxd4? (Nopeasti ratkaiseva virhe, mutta mustan 22. siirto tuli valkealle täydellisenä yllätyksenä. Muuten heti 21. Rbl tai 21. Ld3.) exd4 22. Rbl Te3! 23. Rxe3 dxe3 24. Txd8 Dxd8 25. Df4 bxe4 26. Rxe4 Re6 27. Db8 La6 28. Dxd8+ Rxd8 29. Tdl Lxc4 30. Txd8+ Lf8 31. Tdl Lh6 32. antauiui. Pelin jälkeen Niemelä esitti kysymyksen: «Pelkäsinköhän minä?«- O. Kaila. Saar-Luxemburg 4-0 Lorson-Doerner... Benkner-Levy... Vleichselbaumer-Lambert. Jost-Kremer... _... Islanti-Länsi-Saksa 1 V2-2 V2 Gilfer-Teschner. _... ljz-ljz J ohnsen-schmid... _. _. Sigurdsson-Heinicke... Gislason-Lange... _.... Ifävalta-Ruoisi 2-2 Lokvenc-Ståhlberg Poschauko-Sköld. %-% Beni Johansson l~-o Keller-Danielson.... %-112 Brasilia-Italia 3-1 German-Porreca.... Mendes-Nestler Mangini-Scafarelli Carvalho-Primavera USA-Puola 2-2 Reshevsky-Tarnowski.... Evans-Plater.... Byrne-Sliwa.... Bisguier-Grynfeld 6. KIERROS 15. ja RYHMÄ: II RYHMÄ: %-V2 %-V2 III RYHMÄ: 1/2-% %-1Iz Tshekkoslovakia-Kuuba 3V2-1 /2 Filip-Planas., _ Sajtar-Gonzalez... %-Vz Kottnauer-Cobo... _ Zita-Ortega... _. Argentiina-Tanska 3%-\12 Najdorf-J_ Enevoldsen... Bolbochan-Nielsen. _... _. %-% Eliskases-Pedersen. _.. Rossetto-H. Enevoldsen.. Hä-Saksa-Jugoslavia 1-3 Koch-Gligoric... _... Pietzch-Rabar..... PJatz-Trifunovic _... _ Miiller-Milic... _.. _.... Norja-Unkari lvz-2v2 Vest(ill-Szab6.. _... _. Myhre-F16rian f2-% Rojahn-Pogats.. _.. _.. 0~-1 Madsen-Molnar... _ Hollanti-Sveitsi 1 %-2\12 Prins-Grob..... _.. _. Donner-P_ Miiller... %-112 Cortlever-Morel..,... Kramer-Bhend... _., Suomi-Israel 1 V2-2 % Kreikka-N eu vosfoliitto 0-4 Böök-Czerniak.. _.. 1/z-V2 Ojanen-Oren... _ ~1 Tsiknopoulos-Keres Mastichiadis-Smyslov... Salo-Porath... _. 1/z-1Iz Sakellaropoulos-Boleslavski Fred-Mandelbaum 1/z-l/z Zografakis-Kotov _ kierros pelattiin 1. ryhmässä ja II. sekä III. ryhmässä 17_ ryhmässä erikoisesti Länsi-Saksa ja Argentiina varmistivat kärkisijoituksensa. Edellinen voittamalla Islannin 2%-11/z ja jälkimmäinen.1

13 172 SUOMEN SHAKKI ~~~~ voittamalla Tanskan peräti 3%~%. Suurimman yllätyksen tarjosi kuitenkin Tshekkoslovakia, joka päihitti Kuuban myös 31f2-% ja kiipesi nyt ryhmässään 3. tilalle. Yksityisistä tämän ryhmän pe:aaji"ta ei ole yksikään jäiinyt mieleemme, ehkä siksi, että niistä neljännes keskeytyi ja näistä esim. Gonzalez~Sajtar päättyi vasta 85. siirron kohdalla tasapelinä, Gilfer-Tesehner samoin tasapelinä 73. siirrmsa ja lisäksi oli puolenkymmentä muuta peliä joiden pituus oli 60~'70 siirron paikkeilla. II. ryhmässä suosikkijoukkueet onnistuivat hallitsemaan hermonsa ja varmistamaan odotetusti asemansa. Ruotsin 2~2 tulos Itävaltaa vastaan oli 1. pöytää lukuunottamatta tosin melko lujilla, mahtoiko vaikuttaa Stoltzin lepovuoro, joka nosti toiset vastaavasti pöytää korkeammalle, vaiko joku muu syy. Enemmän ruotsalaisilta kuitenkin odotettiin. Itä Saksa~Jugoslavia 1-3 ja Brasilia-Italia 3--1 olivat tod811isia!oppukirin näytteitä, johon Unkari ei Norjan kanssa pystynyt saatuaan Od0h?Hua kovemman vastuksen ja jäätyään 2y:!--11f2 tulokseen. III. ryhmässä saimme vastustajaksemme Israelin. Heidän 1. pöydän pelaajansa Czerniak on kunnostaut.unut kova:;ti ja omaa parhaita henkilökohtaisia 1. pöydän tuloksia näissä kisoissa. (Lisäiimme tähän myöhemmin sen, että Czern"(akin tulos koko alkukilpailusta muodostui niin hyväksi kuin 71,4 %, Böökillämme tosin vastaavasti vieläkin paremmin, eli 78,6 %). Tämän kierroksen peleistämme seurasimme eniten Ojasen kamppailua Orenia vastaan, jossa meikäläisellä erääseen aikaan oli varsin lupaavan tuntuinen hyökkäys vastustajansa kuningas asemaan. Aikapulaisena Ojanen ei keksinyt parhainta jatkoa ja joutui antautumaan 41. siirrossa. Salo~Porath pelasivat puolin ja toisin varovaisesti ja päätyivät vaihtojen jälkeen tasatulokseen 36. siirrossa. Sittemmin saimme jatkossa kokoon tasapelit. Böök~Czerniak ja Mandelbaum-Fred, joten tappioksemme jäi numerot ly:!-2%. NeuvostoliittO' voitti Kreikan 4~0 ja mikä hämmästyttävintä: Sveitsi voitti Hollannin 2%-1 %, joten loppuottelutoiveemme elävät edelleen voimakkaina! Tässä ottelussa erikoisesti peli Prins-Grob oli tiukka ja jännittävä yleisöpeli, joka päättyi vasta toisessa jatkossa 61. siirrossa Kuningasin:lialainen puolustus. II-ryhmä, 6. kierros, 2. pöytä, B. Rabar (Jugoslavia)-W. Pietzsch (Itä-Saksa). 1. d4 Rio 2. c4 d6 3. Rf3 Rbd7 4. Rc e4 es 6. Le2 Lg O- Q 8. 'l:e1 dl (Vertaa avausta peliiin Tesehner~Planas. Loppukilpailun 1. kierroksen pelissä Reshevsky~Najdorf tapahtui vastaavasta asemasta 8. ~ Te8 9. Lfl c6 10. Tbl exd4 11. Rxd4 Re5 12. f3 a5 13. Le3 Rfd7 14. Dd2 a4 15. Rc2 Le5 16. Ld4 Re6 1'7. Lf2 Df6 18. Re2 Lxb2?? 19. Txb2! Dxb2 20. Rc3 a3 21. Tbl voittaen helposti. Ennen virhettä mustan asema vaikuttaa niin hyvältä, että Rabarin pelitapaa b3-siirtoineen on syytä suositella.) 9. Tbl a5 10. b3 exd4 11. Rxd4 Te8 12. f3 Rc5 13. Le3 Rfd'l 14. DdZ Rf8 15. Tbdl Ld'l (D6-sotilaan ongelman ratkaisemiseksi oli D-siirto paikallaan.) 16. Lfl fs! (Uhkaus 17. Rde2 ei ole helppo torjua, esim De7 17. Rde2 Te6 18. Rf4 Tf6 19. Ld4 voittaen.) 17.. exts gx: Rde2 Rg6? (Musta laskee 19. Lxe5 dxe5 20. Dxd7 Ld4+! 21. Txd4 exd4 22. Dxd8 Taxd8 23. Ra4 d3 voiuaen, mutta... Oikein oli De7 ja tarvittaessa Te6.) 19. Dxd6! Txe3 20. Dxc5 Txc3 (Tai Lxc3 21. Dxe3 ja vaikealla on terve sotilas enemmän.) 21. Dd6 Db Khl LeS 23. Rxc3 Lxc3 24. c5! (Valkean sommitelman ytimenä on L:n saanti peliin ja md:n poistaminen pelistä.) Db4 ~5. Lc4+ Lf7 (25. - Kg7 vaatisi hienouden 26. Te7 +!, kun K-siirron nurk1man kumoaa suoraan 26. De6. Valkean seuraava siirto on tarpeen Le3:n suoian karkoittamiseksl) 26. a3! Dxa3 2'7. Lxi'7 + Kxf'l 28. De6+ Kg? (Tai Kf3 29. Td7 voittaen.) 29. Td7+ Kh8 (Nyt ei 29. ~ Kh6 käy, koska 30. De3+. Seuraa komea loppu loistopelille.) 3!J. De8+! antau±ui, koska Rm 31. Dxa8. - O. Kai 1 a. SUOMEN SHAKKI T. Salo (Suomi)-.f. Porath (Israel) IlI. ryhmän 6. kierroksen pelissä Pisie:!ilanne 6. kierroksen jälkeen: I. ryhmä: Länsi-Saksa 18\12, Argentiina 16 (vapaavuoro pidetty), Tshekkoslovakia 13 (vapaavuoro pidetty), Tanska 12, Englanti 10 (vapaavuoro pidetty), Saar 9y:!, Kuuba 9 (vapaavuoro pidetty), Islanti 7% (vapaavuoro pidetty), Luxemburg % (vapaavuoro pidetty). II. ryhmä. Ruotsi 17%, Unkari 16\12 Jugoslavia 151/2, Itä-Saksa 13, Itävalta 11112, Brasilia 9%, Italia 7%, Norja 5. III. ryhmä: Neuvostoliitto 20 %, USA 17, Suomi 13, Hollanti ja Israel 12, Puola 10, Sveitsi 7%, Kreikka 4. 66'7. Än:li-Meranon puolustus. III. ryhmä, 7. kierros, 3. pöytä, Boleslavski (Neuvostoliitto)-A. Bisguier (USA). 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Rf3 RfS 4. Rc3 e6 S. Db3 (Koska 5. e3 Rbd7 6. Ld3 dxe4 jne. johtaisi Meranon muunnelmaan, pelisiirron, jonka neuvostomestarit jälleen ovat elvyttäneet henkiin, voidaan sanoa luokittelevan avauksen anti-meranon puolustukseksi.) 5. - Rbd7 6. g3 (Budapestin pelissä Flohr-Szab tapahtui omalaatuisesti 6. Lg5 Da5 7. Ld2 Db6 8. e3 dxe4 9. De 2 jne. Musta hävisi keskipelivirheen takia.) 6. - Le7 7. Lg a6 (Mustan manööveri a6 ja b5 ei osoittautunut hyväksi. Parempi on sivustointi 8. - b6.) 9. Lf4 b5 10. cxds cxd5 11. Tael RhS? (Suoranainen virhe, joka maksaa sotilaan, koska seuraavan uhrauksen vastaanottamista 12. ~ exd5 seuraisi 13. Le7 DeS 14. Dxd5 jne.) 12. RxdS! Rxf4 13. Rxe'7 + (Myös 13. Rxf4 tuli kyseeseen.) Dxe7 14. gxf4 Lb7 ls. Tc7 Ld5 ls. Dc2 Dd8 17. RgS Rf6 18. LxdS Dxd5 19. e4! (Mielenkiintoiset sommitelmat alkavat.) Dxd4 20. Tdl Da4 21. b3 DM 22. a3! (MD on saatava pois 173

14 174 SUOMEN SHAKKI f4-pisteen ulottuvilta" koska 22. e5? Dxf4.) Dxa3 23. e5 h6 24. Rxe6! (Jos 24. exf6, niin hxg5 25. fxg5 uhaten voimakkaasti 26. g6!, mutta jokin Tad8 pitäisi tasapainon. Peliuhrauksen vastaanottaminen ei nytkään käy: fxe6 25. Dg6 Re8 26. Tdd 7! tai 26. Txg7 +! ja vasta 27. Td7, mikä viimeksimainittu pelitapa on välttämätön, jos Rh5. Jos nimittäin pahaa aavistamatta Rh5 26. T1d7?, niin Da Kg2 Rxf Kg3 Dg1+! voittaen!) Re8 25. Rxf8 Rxc7 26. Rd7 Re6 27. f5 Rf8 (Muihin ruutuihin mennessään mr pian joutuu harha teille.) 28. Dc3 Da2? (28. - De7! on paljon parempi, koska heti uhkaa Rxd7, Dg5+ ja Td8 eivätkä jatkot 29. f6 De6! ja 29. Rf6+ gxf6 30. exf6 De4! tuota valkealle mitään etua.) 29. Df3 Te8 (Jos Te8, joka muuten näyttää hyvältä, niin 30. e6! fxe6 31. fxe6 Rxe6 32. Dd5 Te8 33. Tel Kf7 34. Re5 voittaen. Loppu on hyvin mielenkiintoinen, kuten on ollut koko pelikin.) 30. Rf6+! gxf6 (Kolmas R-uhraus oli otettava vastaan.) 31. Dg3+ Kh8 32. exf6 Rg6 33. fxg6 fxg6 34. Den (Mustan ansa 34. Dxg6? Tg8 35. Td8 Db1 +!! on kerrassaan ihastuttava.) Tg8 35. h3! (Ensin K turvaan ikuiselta shakilta Db1 +-e4+ jne.) Db2 36. Td7 Dbl Kh2 g5 38. DeS Tf8 39. De7 (Kaunis ja voimakas kiertoliike.) Tg8 40. f4 antautui. - O. Kai 1 a. 7. K 1 E R R 0 S I. RYHMÄ: Länsi-Saksa-Argentiina 2-2 Kuuba-Islanti 2V2-1V2 Tesehner-Najdorf... Aleman-Olafsson.... Sehmid-Bolboehan... %-% Planas-Johnsen.... %-1/2 Pfeiffer-Eliskases... Gonzalez-Sigurdsson Rellstab-Pilnik... %-% Ortega-Arnlaugsson.... Luxemburg-Tshekkoslovakia 0-4 Englanti-Saar 4-0 Doerner-Paehman Levy-Sajtar... Golombek-Lorson.... Penrose-Benkner.... Lambert-Kottnauer... Kremer-Pithart... M.-Barry-Weichselbaumer. Horne-Jost K 1 E R R 0 S II. RYHMÄ: Unkari-Itävalta 4-0 Halia-Norja 3V2-V2 Bareza-Lokvenc Porreca-VestjZll... %-1f2 J" Szily-Poschauko... Nestler-Myhre Florian-Beni... Cala-Morcken Molnar'-----Palda... Primavera-Ramm... Jugoslavia-Brasilia 3-1 Gligorie.,..--German... Ruotsi-Itä-Saksa 3V2-Vz Ståhlberg-Koch... %-% 111. Pire-Mendes... %-% Stoltz-Pietzsch Fuderer-Mangini... Lundin-Platz Milie-Carvalho... %-% Johansson-K. Miiller K 1 E R R 0 S III. RYHMÄ: Neuvostoliitto-USA 3-1 Israel-Kreikka 4-0 Smyslov-Evans... Czerniak-Gaitanaros Geller-Byrne... %-% Boleslavski-Bisguier... Oren-Tsiknopoulos... Porath-Mastichiadis Kotov-Koltanowski... %-% Aloni-Anagnostou Sveitsi-Suomi 0-4 Puola-Hollanti 2 V2-1 V2 Grob-Böök.... Tarnowski-van Scheltinga P. Miiller-Ojanen.... Pytlakowski-Donner.... Morel-Kaila.... Plater-Cortlever.... %-% Bhend-Salo.... Griinfelt-Barendregt.... SUOMEN SHAKKI kierros pelattiin I. ryhmässä ja II. sekä III. ryhmässä I. ryhmässä noteerattiin tällä kierroksella vain yksi jännitysottelu. joka oli kahden kärkijoukkueen yhteenotto Länsi-Saksa-Argentiina. 1. pöydällä nähtiin jälleen todella mielenkiintoinen peli, jota yleisö piiritti sankoin joukoin. Argentiinan eloisa suurmestari on ollut koko kepailun ajan elementissään, sillä hän on voittanut kaikki pelinsä (ja kuten myöhemmin voimme todeta, hän sai alkukilpailusta 100 %:n tuloksen, kaikista 8:sta pelistään täyden pisteen!). Olemme panneet merkille hauskana pikkuseikkana sen, että Najdorf on joka kierrokselle ilmaantunut aina erilaisesti pukeutuneena. Hän saattaa täten vaihtaa pukuaan jopa kolmastikin päivässä! Hänen pelitapansa ansaitsee myös muutaman rivin. Pelinsä aikana Najdorf liikkuu paljon. Yleensä hänet näkee kaikkialla muualla, mutta ei juuri oman pelinsä läheisyydessä. Ikäänkuin ohimennen hän ilmaantuu lopulta paikalle, silmäilee peliään usein seisaaltaan muutaman silmänräpäyksen, tekee siirron, painaa kellon, hotaisee merkinnän pelipöytäkirjaans8,i ja on saman tien jo toisella puolella salia. Tällä kierroksella Saksan mestari vuodelta 1951, viisinkertainen Berlinin mestari jne. antoi Najdorfille kyllä enemmän miettimisen aihetta, mutta hänen kävi lopulta kuten muidenkin. Suurmestarin voitto merkittiin 41. siirrossa. Maiden tasatulos 2-2 ei järkyttänyt ryhmän yleistä tilannetta. II. ryhmän viimeinen kierros ei oikeastaan enää tarjonnut mitään jännittävää, sillä loppukilpailujoukkueet olivat jo selvästi eroittautuneet muista. Jo aikoja sitten kuka tahansa pystyi mainitsemaan nämä. Yllättävää kuitenkin oli se, että kukin näistä kukisti vastustajansa tällä kierroksella aivan kauhistuttavalla varmuudella. Ruotsi-Itä-Saksa 3%-1/2, Unkari-Itävalta 4-0 ja Jugoslavia-Brasilia 3-1! Voiko asiaa enää sen selkeämmin,:anoa! III-ryhmän 7. kierroksen ottelu Sveitsi-Suomi alkamassa Etualalla vasemmalla H. Grob-E. Böök, takanaan P. Miiller-K. Ojanen, edessä oikealla F. MoreI-O. Kaila ja heidän takanaan E. Bhend-T. Salo.

15 176 SUOMEN SHAKKI ----,----- T. D. van Scheltinga (Hollanti)-A. Tarnowski (Puola) pelissään III. ryhmän 7. kierroksella III. ryhmässä olimme myös viimeisen, mutta sitä rankemman ponnistuks~n.edessä. Meillä.oli t?sin yhden pisteen etumatka, mutta sen takana r~nllls~i kaksi.. vaarallista Joukkuetta, Hollanti ja Israel, joille kummallekm ol.imme havmneet numerom 1%-2%. Teoreettisesti ottaen kaikkein huo~o~m.j?assa tapauksessa meidän olisi saatava viimeisellä kierroksella SveItsIsta.. 3Y2-:% voitto, jolla molemmat pysyisivät kiltisti selkämme ta~ana. ~~~a tolyoa ylläpidettiin kovasti ja peukkuja myös. Tuntuu siltä kuin yleiso.. OlISI ottelun.. ai~!"na k?vin levotonta. Liikehditään ja supistaan. PelaaJIemm.e.. ymp~nl~a on Jatkuv:asti tungosta. Seinäpeleistäkään ei..?le nyt apua, sii~a nnta ei kukaan ehdi pitämään tarpeeksi ajan tasalla. ~.ook. pelaa va<:t.ralhsta GrobIa vastaan. Hänellä kuuluu olevan oikea yleisopeli, mutta lahettyvi.~le on mahdotonta päästä. Yleisömuuri on valtava. ~.opulta kuullaan, etta mestanmme on voittamaisillaan. Vähän tämän Jalkeen tulost~~lulle ilmaantuukin Böökin tilille toivomamme piste. Voitto tapahtui 29. SIIrron kohdalla. Hetken päästä kuullaan toinen ilosanoma: OJal"!-en on v.oittanut 2. pöydällä P. Miillerin 31. siirrossa. Mutta Kailalla on p~loitt':l.:'a ::Ikapula - kuinkas muuten! Tuntuu ikuisuudelta odottaa tällaisen Janllltyksen alla. Mutta palkkio on 10Pl!-lta oleva sitä makeampi: onnetar on ~odel.lakm hymyillyt! Olemme voittaneet Sveitsin 4-01 Pelit Morel-~arla. ~a Salo-Bhend päättyivät molemmat aikatarkastukseen mennessa polkremme voittoon. Ei tarvitse kertoa miltä tuntui Kiitoksemme ~~itä pelaa~illemme, jokaiselle erikseen ja k~ikille yhteise~ti!. Ryhman 10ppukIlparluJoukkueet: Neuvostoliitto, USA ja Suomi. SUOMEN SHAKKI " ""' Hollanti kävi samaan aikaan katkeraa kamppailua viimeisistä mahdollisuuksistaan loppukilpailuun pääsemiseksi. Mutta heillä ei ollut onnea. Puolan Tarnowski kukisti 1. pöydällä van Scheltingan ja samoin Grynfeld 4. pöydällä Barendregtin. Kun lisäksi 3. pöydän pelistä Plater Cortlever tuli tasapeli, merkittiin ottelu Puolan voitoksi numeroin 2%- 1%, joka merkitsi Hollannin putoamista peräti 5. tilalle. Israel oli samalla tavoin päättänyt ajaa loppusuoran henkeen ja vereen -ja vauhti olikin todella hirvittävä. Sen edessä Kreikalla ei ollut sanaakaan sanottavana. Israelin voitto 4-0 oli vastustamaton, mutta onneksi Suomella oli ennestään tuo turvallisen pisteen etumatka, josta nyt olimme enemmän kuin tyytyväisiä. Suomi erottautui lopullisesti loppuotteluryhmään juuri tuon yhden pisteen erolla ja Israel jäi kuin jäikin meistä, mutta sijoittui kuitenkin Hollantia paremmin ja tuli neljänneksi ryhmässä, joka ehdottomasti oli ylivoimaisesti vahvin kaikista alkukilpailun otteluryhmistä. Ei ole vaikea havaita, että FIDE:n herrat olivat IH. ryhmässä ennakoineet keulaan Neuvostoliiton ja USA:n ohella Hollannin. Mutta Suomen joukkue - tällä kertaa muuten paras mahdollinen - yllätti sekä itsensä että kaikki muut. Suomen ohella myös Israel osoittautui paljon vahvemmaksi, mitä FIDE:n puntarointi oli ajatellut. Sopii sitäpaitsi panna merkille vielä Puolan loppukilpailutulos! Tapahtuipa todella sellainen ihme loppukilpailussa, että meidän alkukilpailuryhmämme joukkueet Hollanti, Israel ja Puola valtasivat B-ryhmän kolme ensmmäistä tilaa! Tämä vielä nostaa poiki emme tuloksen arvoa. Pisteiilanne 7. kierroksen jälkeen: 1. ryhmä: Länsi-Saksa 201/2, Argentiina 18 (vapaavuoro pidetty), Tshekkoslovakia 17 (vapaavuoro pidetty), Englanti 14 (vapaavuoro pidetty), Tanska 12 (vapaavuoro pidetty), Kuuba 11% (vapaavuoro pidetty), Saar 9%, Islanti 9 (vapaavuoro pidetty), Luxemburg % (vapaavuoro pidetty). Tshekkoslovakia-Englanl:i 2 1 /2-1 1 /2 Filip-Golombek... %-1/2 Pachman-Penrose... %-% Sajtar-Milner-Barry... 1/2-l/z Kottnauer-Barden... Argentiina-Kuuba 3V2-% Najdorf-Aleman Eliskases-Planas Pilnik-Conzalez %-l/z Rossetto-Cobo K 1 E R R 0 S RYHMÄ: 9. K 1 E R R 0 S Islanti-Luxemburg 2-2 Gilfer-Doerner... '... Olafsson-Lambert Johnsen-Kremer.... Gislason-Barbier.... Tanska-Länsi Saksa P/2-2 % J. Enevoldsen-Teschner.. 1/2-% Poulsen-Heinicke... Nielsen-Lange... H. Enevoldsen-Rellstab I. RYHMÄ: Kuuba-Tanska 2-2 Luxemburg-Argentiina 0-4 Aleman-J. Enevoldsen.... Doerner-Najdorf... Planas--Poulsen... Levy-Bolbochan... Gonzalez-Nielsen... Lambert-Pilnik... Cobo-Pedersen... Kremer-Rossetto... Englanti-Islanti 3V2-V2 Saar-Tshekkoslovakia 1-3 Penrose-Gilfer... Lorson-Flip... Barden-Olafsson l/z-% Benkner-Pachman... Horne-Johnsen... Weichselbaumer-Sajtar... Hooper-Sigurdsson Jost-Pithart...

16 SUOMEN SHAKKI I ryhmän suuremmasta osanottajamäärästä johtuen snna jouduttiin pelaamaan kaksi kierrosta enemmän kuin muissa ryhmissä. Todellisuudessa silti tultiin «loppusuoralle» kaikissa ryhmissä samanaikaisesti, johon päästiin sillä,. että II ja III ryhmä piti vapaavuoron mikä pidensi heidän kilpailuaikansa yhtä pitkäksi I ryhmän kanssa. I ryhmän»loppusuoralla«tosin ei tapahtunut mitään mullistavaa. Argentiina ajoi odotetusti kärkeen pelatessaan näillä kierroksilla heikompia vastustajia vastaan ja koska ei ollut mitään menetettävää, voitiin myös yrittää»kaikki tai ei mitään«tyyliin. Seurauksena olikin kahdelta viimeiseltä alkukilpailun kierrokselta 7% pisteen lisäys, joka nosti Argentiinan ylivoimaiseen ylhäisyyteen ryhmän voittajana! Länsi-Saksan viimeisen kierroksen vapaavuoro oli luonnollisesti epäedullinen, mutta:heillä oli siksi hyvä pistetilanne, ettei Tshekkoslovakia yrityksistään huolimatta sitä tavoittanut. Väliä tosin jäi vain % pistettä. Nämä kolme maata selvittivät loppukilpailupaikkansa sellaisella varmuudella - lähinnä seuraavana Englanti jäi Tshekkoslovakiasta peräti 4% pistettä - että kaikilta «jossitteluilta» putosi pohja kokonaan. Täytyy myöntää, että alkukilpailun 1. ja 2. ryhmän ryhmäjako oli asiantuntemuksen mestarituote, jossa tarkoitus saavutettiin täydellisesti (ryhmiin jaon tavoitteena oli saada ylivoimaisesti vahvimmat joukkueet jaetuksi eri ryhmiin niin, että kaikilla olisi mahdollisuus selviytyä loppukilpailuun). Vaikka joukkueiden vahvuus ei kaikissa tapauksissa edustakaan maan parasta mahdollista, niin tuskin paljonkaan erehtyy, jos väittää joukkueiden vahvuuden tällaisissa kisoissa olevan suoraan verrannollisen maan yleiseen shakilliseen edustustasoon. Yhdenkin huipun avulla tosin korjataan etu tasaväkisissä tapauksissa ja arvattavasti mm. hollantilaisilla on syytä pahoitella Euwen kotiin jääntiä. Alkukilpailun tulokset 1. ryhmä: Argentiina 2 2 3% 3V2 3 1 /2 3 1 /2 3 1 / / 2 I Länsi-Saksa 2 2 2% 2V2 3 1 /2 2 1 / II Tshekkoslovakia 2 2 2% 3 3% 2 1 / /2 III Englanti... % 1% }) / / Tanska % 1% / ]/2 5 Kuuba... % % ]/ /2 2 1 /2 3 1 / Islanti... V2 1% 11/2 11/2 2]/2 1 1 /2 11/2 2 12% 7 Saar... % % 2 1 / /2 3 Luxemburg % 2 0 2% 9 2. ryhmä: Ruotsi V2 2 3% Unkari % 2% / /2 II Jugoslavia /2 3 2% / /2 III Itä-Saksa... % 11/ /2 2]/2 3 1 /2 13]/2 4 Itävalta % 1 2V /2 111/2 5 Italia... % 1 1 2V2 11/ / Brasilia % % 7 Norja /2 % % 11/2 1/2 1 5] ryhmä: Neuvostoliitto 3 2V2 3 3V / /2 1 USA % II Suomi... ' 1% 2% 11/2 11/ III Israel % 2% Hollanti... % 2% 2 1 /2 11/2 11/2 11/2 3 1 /2 13Y2 5 Puola % 2% 2 1 / /2 6 Sveitsi... 1/ /2 11/2 3 7% 7 Kreikka V2 1% SUOMEN SHAKKI 179 Alkukilpailun jännityksen lauettua kaivattiin pien~ä l;tengähdystau~?~! jotta joukkueet ehtivät tehdä suunn~telmansa loppuk~p~~lua varten. T.ata silmälläpitäen kisojen ohjelmaan 011 var~~tu vapaapaiva retkeily.: ohjelmin. Aamupäivällä tosin ensin ~e~attnn. loppuu~ nelja keskeyt:rnytta peliä (II. ryhmässä JugoslaVIa-BrasIlIa peli Ghgonc-:-German.s~ka It?; lia-norja ottelun pelit Porreca-Vestpl ja Ramm-Pnmavera, JOIsta Vllme mainitut pelit olivat itali~la~sille ääre.ttömä:,; tärk~ä.t, koska he nyt yoitettuaan Norjan 3%-% ohlttlvat Y2 pisteella Bras.IlIan selvlytyen. slte.n loppukilpailun B-ryhmä.än ryl;t!l1.än I~~ael-K~elkka ottelu.n peli ~SIkonopoulos-Oren ei vaikuttanut SIJoltuksnn.) Heti keskeytyneiden pehen päätyttyä kilpailun johto suoritti loppukilpailuryhmien järjestysnumeroiden arvonnan seuraavin tuloksin: Ryhmä A: Ryhmä B: Ryhmä C: 1. Suomi 1. Israel 1. Saar 2. Länsi-Saksa 2. Puola 2. Brasilia 3. Ruotsi 3. Itä-Saksa 3. Sveitsi 4. Unkari 4. Italia 4. Luxemburg 5. USA 5. Tanska 5. Islanti 6. Argentiina 6. Englanti 6. Kreikka 7. Neuvostoliitto 7. Kuuba 7. Norja 8. Tshekkoslovakia 8. Hollanti 9. Jugoslavia 9. Itävalta Tämän jälkeen hajaannuttiin ruokailutau?lle. ja.~d~llen. klo 14 alj:;:aneelje retkeilyile. Ohjelmassa oli laivamatka Helsmgm lahisa~nsto(:>d.seka tutustuminen Suomenlinnaan Valhallassa tapahtuneme kahvitarjollumeen. LOPPUKILP AIL U Kauppakorkeakoulun juhlasalin suomat pelaajatilat olivat osoittauhmeet ahtaantuntuisiksi. Varsinkin eräiden jännittävimpien kierrosten luppupuoliskoilla jolloin pelinsä lopettaneita pelaajia liikkui pelialueella ja joskus jopa tu;"geksimalla parveili tä~keimpi.en p~'ytier: xmp~ril.~ä,.muod?stl;li tästä epäkohta, joka häiritsi sek~ p~laajja etta yle~so~.. ~ama.n lieventamlseen pyrittiin sillä, että 10ppukllpal~ussa C-ryhI?a s~joltettlln.. p~la~!l1a~.n lavalle, joka alkukilpailun aikana 011 ollut.kilpallun JO?don kayto.ssa. Ta.~ mäkään ei vaikuttanut parhaalta mahdolliselta ratkaisulta, Joskm ehka paremmalta kuin alkukilpailun pelaamisjärj.estely:..... Jos alku kilpailu oli ollut alusta loppuun mielenknntomen JokaIselle klerrokselle sattuneine kohokohtineen, niin loppukilpailun vastaavat momentit tuntuivat lupailevan vieläkin enemmän. Päähu?mio tulisi luonn<?llise::;ti keskittymään mitaliryhmään, jossa myös Suo~en Jo:ukkuee:,;.~m.nto Ja taito lopullisesti punnitaan..kohta~ok~s arp~onm antol meikalalsl11e Y~'paapäivän 1. kierrokselle, Jota.kllpaIlun.klreyden,:??kSI olisimme mita klpeimmin kaivanneet johonkm loppuklerrosten valnn. 1. loppukilpailu kierros A-RYHMÄ: Länsi-Saksa-Jugoslavia 1-3 Ruotsi-Tshekkoslovakia 2-2 Teschner-Gligoric.... Ståhlberg-Filip Pfeiffer-Rabar.... Stoltz-Pachman liz-liz Heinicke-T'rifunovic liz-% Lundin-Sajtar %-112 Rellstab-Pirc.... V2-lIz Sköld-Kottnauer Unkari-Neuvostoliitto 1 %-2 Vz USA-Argentiina 2 Y2-1 % Szab6-Keres... Reshevsky-Najdorf... Barcza-Smyslov..... Evans-Bolbochan... Szily-Bronstein... liz-% Byrne-Eliskases Fl6rian-Geller... Bisguier-Pilnik... 1I2-lIz

17 180 SUOMEN SHAKKI ~-----~-_._~--~ ~.---- A-ryhmän 1. kierroksen mielenkiinto huipentui otteluihin Unkari Neuvostoliitto ja USA-Argentiina. Ennen kaikkea molempien otteluiden 1. pöydän pelaajat keräsivät ennätysmäärän katsojia pöytiensä läheisyyteen. Unkarin Szab6 piti katsojia kovassa jännityksessä saatuaan keskipelissä Keresin epätarkkuuden vuoksi otteen, jonka kauniisti kehitti voitokseen Keresin ylittäessä hirmuisessa aikapulassa ajan 36. siirron kohdalla. Peli oli tosin jo tällöin muutenkin luovutuskuntoinen. Najdorfin, joka keväällä kaksinottelussa hävisi Reshevskylle 7-11 tuloksin, odotettiin nyt maksavan kalavelkoja jota alkukilpailun 100 % tuloksensa perusteella häneltä myös odotettiin. Mutta USA:n jöröjukka otti ihmeellisen helppotuntuisesti luulot niin vastustajaltaan kuin katsojilta päihittäen Najdorfin jo 27. siirrossa. Länsi-Saksan voitettua parisen kuukautta sitten maaottelussa Jugoslavian 12-3, odotettiin myös näiden ottelusta muodostuvan jännittävän. Näin kävikin sikäli" että Jugoslavia maksoi kalavelkojaan peräti 3-1 tuloksin. Ruotsi-Tshekkoslovakia ottelusta jäi mieleen lähinnä. suurmestari Ståhlbergin helppo voitto nuoresta 24 vuotiaasta lakitieteen tohtorista ja Tshekkoslovakian tämänvuotisesta mestarista Filipistä, sekä Cenek Kottnauerin vastaava suoritus ruotsalaisesta poliisimiehestä ja maansa mestarista v Kristian Sköldistä. Tasatulos 2-2 oli tällä erää enemmän tshekkien hyvän suorituksen näyte. B-ryhmässä oli Israel vapaana ja muiden otteluiden tasaisuus ei tuonut esiin mitään muuta erikoisempaa, paitsi Tanskan J2 voitto Englannista joka tanskalaisten hyvänä suorituksena ansaitsee tulla mainituksi. C-ryhmässä vapaavuoron pitäjänä oli Saar. Tässä ryhmässä odotettiin Brasilian tulosta tietyllä mielenkiinnolla siksi, että tipahtamisensa B-sar.iasta tapahtui Italian hirmuisen loppukirin takia ikäänkuin «vahingossa,?, :ioka taas teki Argentiinasta voittajaehdokkaan loppukilpailun C-ryhmään. Tasatulos 2-2 Norjaa vastaan ei kuitenkaan vielä vastannut odotuksia, mutta parempaa seurasi myöhemmin. 67'l. Kuningasintialainen puolustus. A-ryhmä, 1. kierros, 1. pöytä, R. Teschner (Länsi-Saksa)-S. Gligoric (Jugoslavia). 1. d4 Rf6 2. c Rc3 Lg7 4. e4 d6 5. f4 c5 (Nelisotilasmuunnelmaa vastaan c5 on paljon parempi kuin e5. Ennen pelattiin linnoittumisen menettämisen pelossa ensin ' Valkean jättäessä d4-d5-siirron tekemättä avaus muuntuu sisilialaisen Maroczyn muunnelmaksi, jossa f4 ei ole hyvä.) 6. Rf3 cxd4 7. Rxd4 Rc6 8. Rc2 Rd7 (Moni.ssa nykyaikaisissa muunnelmissa hyväksi havaittu siirto. Mustan suunnitelmiin kuuluu Rc5 ja f5 tai KR:n pelaaminen e6:n kautta d4:ään. Valkean seuraava L-manööveri maksaa sotilaan.) 9. Le2 Rc f3? (10. Dd2!) Lxc3+! 11. bxc3 DaS (c4-sotilas ainakin/on mennyttä, koska Le6, Da6 ja Ra5.) LeS 13. Re3 Dxc3 14. Tbl De2 (Toinen sotilas oli puolustettava.) Rd4 16. Df2 Rd3 (Myös Lxc4 on pelattavissa.) 17. Ld2 Rxf gxf3 Dd4 19. DM Rxf4 20. Dxf4 Dxd2 21. Tf2 Dd4 22. Txb7 Tab8 23. Txe7? (Kumoutuu heti todella hienoon sommitelmaan, mutta T-vaihdon jälkeen uhkaus Lh3 maksaisi ainakin sotilaan lisää.) g5! 24. DxgS+ Kh8 25. Rc2 (Siirron 25. Rg4 jälkeen on loppu Tg3 26. DM Lxg4 27. fxg4 Ddl + ja Txg4+.) Lh3! 26. antautui. Teschner, joka voitti Najdorfin ja jota vastaan Reshevsky ja Keres olivat hätää kärsimässä, sai Gligoricilta pahasti selkäänsä. - O. Kai l a Vaslaanoteitu kuningatargambiitti. A-ryhmä, l. kierros, 2. pöytä, JuI. Bolbochan i (Argentiina)-L. Evans (USA). 1. d4 d5 2. Rf3 RfS 3. c4 dxc4 4. e3 a6 5. Lxc4 e c5 7. De2 Rc6 8. Rc3 b5 9. Lb3 (Ns. neliratsumuunnelman perusasema, jossa mustan ainoana oikeana pidetään siirtoa 9. - Lb7. Evansin jatko ihmetyttää hiukan.) 9. - cxd4? 10. exd4 (Tutumpi vastaus on 10. Tdl, mutta Bolbochan tarjoaa sotilasta kehitys edun nimessä, vaikka Le7 antaisikin mustalle kelpoisan pe- SUOMEN SHAKKI 181 Iin.) Rxd4 11. Rxd4 Dxd4 12. Rd5 (Kekseliäs siirto, jonka teho vastauksen Ld6 voimasta kuitenkin kärsisi.) Rxd5 13. Tdl Rc3 (Näin tulee edes c-linja ~suljetuksi. Jos Rf4, niin 14. Df3.) 14. bxc3 Db6 15. DeS! (Lamauttaa mustan K-sivustan. Jos f6, niin 16. Dh5+ g6 17. Df3 voittaen.) Lb7 16. Le3 DeS 17. Ld5 (Jälleen e-sotilaan kiinnittyneenä olon hyväksikäyttö.) Dc8 18. Lxb7 Dxb7 19. a4 Tc8 20. axb5 Dxb5 21. Dd4 es (Uhkasi jo esim. 22. Txa6.) 22. Dg4 Td8 (Tai Ta3 23. Ta5!) 23. Txd8 + Kxd8 24. Tdl + Ke7 (24.- ~e3 häviää; siirron 25. Dc3+ ja Kc7 siirron 25. c4 jälkeen.) 25. Df5 an:tautui, koska 26.. Lc5+! Parrakkaan Evansin shakkiolympialaissaavutukset olivat itse asiassa pettymys. - O. Kai 1 a. 2. loppukilpailukierros A-RYHMÄ: Neuvostoliitto-USA 2-2 Tshekkoslo'Vakia -Unkari P/2--2~2 Keres-Reshevsky... 1fz-1J2 Filip-Szab Smyslov-Evans... Paehman-Barcza... " 1fz-ljz Bronstein-Byrne sajtar-szily... ljz-_.ljz Geller-Bisguier... ljz-l/z Kottnauer--F16rian l/~ ljz Jugoslavia-Ruotsi 2~Iz-IY2 Suomi-Länsi-Saksa 2Vz-l% Gligoric-Ståhlberg 1fz-% Böök-Schmid =1 Rabar-Stoltz... " l/z-y2 Ojanen-Pfeiffer... Trifunovic-Lundin Y2-1J2 Kaila-Heinicke Fuderer--Danielson 1--0 Fred-Lange %-1fz A-ryhmässä tarjottiin 2 kierroksella jännäämistä jo koko rintaman leveydellä, sillä kaikki ottelut olivat ennakolta erittäin mielenkiintoisia. Suomen levänneen joukkueen esiinmarssi oli monenlaisten arvailujen ja pohdinnan kohteena. Länsi-Saksan I. alkukilpailuryhmässä vakuuttavasti 2. tilalle tullut joukkue, oli noteerattava meille tasavahvuiseksi vastustajaksi. Heillä oli varaa jättää tällä kierroksella l. pöydän Teschner lepovuoroon, joten Böök joutui pelaamaan 24-vuotiasta kansainvälistä mestaria, Lothar Schmidiä vastaan. Ikävuosistaan huolimatta vaarallinen vastustaja. Pelin kulku oli avustajamme lyhyesti kuvaamana seuraavanlainen: Avausvaihe meni tasoihin, mutta Böök hankkiutui vilkkaan keskipelin aikana mukavasti»niskan päälle«. Näytti täysin selvältä, että meikäläinen lunastaisi pelin alkamista odotellessaan leikkisästi leikkaamansa lupauksen. Yleisöä tungeksii ympärillä mielihyvää silmäkulmassaan. Mutta sitten seuraa salamana taivaalta aikapulavirhe, joka hetkessä käänsi tilanteen. Ajantarkistukseen on jäljellä vain muutama minuutti ja kymmenkunta siirtoa olisi vielä tehtävä. Böök keskittyi pelastavan jatkon löytämiseen, jota katsojien taholla odotettiin kärsimättömästi. Puolisen minuuttia on enää aikaa, mutta Böök miettii yhä. Ajan juuri täyttyessä hän ojentaa kätensä Scmidille. Antautuminen oli tapahtunut. Mutta pian alkoi kuulua parempaa: kaikilla muilla meikäläisillä on lupaavat pelit. Ne siirtyivät kuitenkin kuoreen, tuottaen pelin Kaila Heinicke osalta iltakierroksen katsojille ilon meikäläisen pisteen muodossa. Pelit Pfeiffer-Ojanen ja Lange-Fred keskeytyivät toistamiseen ensinmainittu Ojasen voittona ja Fredin tasapelinä. Tulos 2Y2-1% oli meille odotettua antoisampi. Ottelu Neuvostoliitto-USA, idän ja lännen kova kamppailu menetti melkoisesti mielenkiintoaan kun Keres-Reshevsky peli 1. pöydällä sovittiin jo 16. siirron kohdalla tasapeliksi. 2. pöydällä USA:n mestari Evans yritti epätoivoisesti hyvitystä alkukilpailutappiolleen, mutta turhaan. Smyslov voitti pelin varmaan tapaansa 31. siirrossa. 3. pöydällä 24 vuotias Byrne teki ihmeitä: itse kuuluisuus Bronstein sai 42. siirron kohdalla laskea aseensa. Bisguier varmisti tuloksen 2-2 saavutettuaan 4. pöydällä tasapelin Gelleriä vastaan mielenkiintoisessa pelissä.

18 182 SUOMEN SHAKKI A - ryhmä, 2. kierros Suomi-Länsi-Saksa aloittamassa otteluaan. Etualalla W. Lange-A. Fred, takana oikealla L. Schmid-E. Böök ja vasemmalla H. Heinicke-O. Kaila. Jugoslavia-Ruotsi 2V2-1 Vz oli tavallaan taktiikan oppitunti, jonka ruotsalaiset hyvin ansaitsivat. Tehtyään tapansa mukaan alkupöydillään tasapelit varhaisissa vaiheissa ruotsalaiset pitivät selviönä, että myös Danielson tuo 4. pöydällä lasketun puolikaspisteen. Mutta heidän, toisaalta ehkä hyvin perusteltavissa oleva joukkueensa säästämispolitiikkansa kärsi nyt perusteellisen kuperkeikan. Nuori jugoslaavi, Andrija Fuderer (synt , kemian ylioppilas) pyöräytti yllättävästi Danielsonin tulosluetteloon nollan, ja niin tuli Ruotsille 1 Vz-2 Vz häviö. Tshekkoslovakia-Unkari 1V2-2Vz oli odotettua tasaisempi. Unkarin suurmestari Szab6 vain jaksoi voittaa (keskeytysaseman 1. jatkossa), mutta muilla pöydillä tehtiin tasapelit. B-ryhmässä Israel-Puola uusiintui alkukilpailun tasatulos 2-2, muista vain Kuuba-Tanska ottelun 2V2-1 Vz herätti huomiota ja eniten ehkä kuubalaisen neekerin Ortegan ansiosta. Tämä sympaattinen herra tyrmäsi H. Enevoldsenin kisojen uusimmassa lyhytpeliennätyksessä, 10. siirrossa! C-ryhmässä Norja pelasi ensimmäisen joukkuevoittonsa (joka lisäksi jäi ainoaksi koko kisoissa) saavuttamalla Sveitsistä tuloksen 2~ -lvz. Luxemburgin joukkue on jo menettänyt uskonsa kokonaan ja tyytyy j.jkaisessa ottelussa 0-4 tulokseen. Brasilian 3Y2-Vz voitto Saarista aloitti heiltä odotetun loppukirin ryhmävoihoa kohden. Ruotsi-Suomi 2-2 Ståhlberg-Böök... Lundin-Ojanen... Sköld-Kaila Johansson-Salo USA-Tshekkoslovakia 2-2 Evans-Pachman.... l/z-vz Byrne-sajtar.... l/z-l/z Birguier-Kottnauer ljz-vz Berliner-Zita.... V2-l/z SUOMEN SHAKKI loppukilpailukierros :2 A-RYHMÄ: Unkari-JulJoslavia 1-3 Szabo-G ligoric.... Vz-Vz Barcza-Rabar.... Szily-Trifunovic.... 1f2-Vz Molnar-Pirc.... Argentiina-N eu vosiolii:tto 1 Y2-2 1/2 Najdorf-Keres... ".. ~"2-Vz Bolbochan-Smyslov... Vz-l/z Pilnik-Geller... Y2-Vz Rossetto-Boleslavski 0'-1 A-ryhmän osalta koko kolmas kierros sisälsi vain jännitysott'duita. Huipulle näistä nousi ottelu Argentiina-Neuvostoliitto. Odotettiin ylei:3e.3ti, että I. alkukilpailuryhmän ylivoimainen voittaja tarjoaisi tositiu~mn vastuksen Neuvostoliiton suurmestareille. Uumoiltiin peräti tasatulosta, olihan USA:n joukkuekin saanut kokoon Neuvostoliitolta tuloksen 1 V2-2. Olisiko ollut kilpailuväsymystä vaiko varovaisuutta, mutta pettymyksekseen yleisö totesi 1. pöydällä pelissä Najdorf-Keres sovittavan tasapelistä jo 15. siirrossa. Samoin tapahtui kahdella seuraavalla pöydällä muutamia siirtoja myöhemmin. Ottelun lopputulos jätettiin 4. pöydällä jatkjol1. siirtyneen Boleslavski-Rossetto pelin varaan, joka kiintoisana loppupelinä päättyi Boleslavskin voittoon. Maiden tulos ly2-21f2 Neuvostoliiton hyväksi. Ottelussa USA-Tshekkoslovakia tapahtui aivan samalla tavalla: kolme sopimusluontoista tasapeliä ja vain 1. pöydällä kamppailtiin. Sekä Reshevsky että Filip pitivät vapaapäivää, joten Evans ja Pachman (viimeksimainittu 26.. vuotias arkkitehti, kansainvälinen mestari ja nimekäs shakkiteoreetikka sekä -kirjoittaja) saivat tilaisuuden mielenkiintoiseen yhteenottoon. Kovasta yrittämisestä ja kahdesta keskeytymisestä huolimatta peli päättyi tasatulokseen, kuten maiden välinen ottelukin. Yhä uudelleen ja uudelleen yleisö kokee pettymyksen toiveissaan nähctä 1. pöydillä jotakin suurenmoista. Unkari-.Jugoslavia ottelun Szab6 ja Gligoric olivat monen muun ohella saaneet «väsymystartunnan«ja tekaisivat tasapelin 15. siirrossa. Yleisöltä meni saman tien maku ottelun muiden pelien seuraamiseen, jotka päättyivät jugoslaavien 3-1 voittoon. Ruotsalaisten yritys suomalaisten perusteelliseen peittoamiseen sai varsin lupaavan alun, sillä Stoltzin poissaolosta huolimatta meikäläiset voivat todeta peleissään Ojanen-Lundin ja Salo-Johansson toiveensa menetetyiksi jo 30. siirron kohdalla. Böök, joka jo monessa pelissään on tarjonnut yleisölle jännitystä ja mielenkiintoa, oli jälleen oikeassa vireessä ja iloksemme pelasi kuuluisan vastustajansa pistetilille ensimmäisen nollan (joka myöhemmin todettiin koko kisojen ainoaksi). Sköld-Kaila.keskeytyi meikäläiselle lupaavasti, mutta keskeytyi ilta kierroksella toistamiseen ja vasta kolmannella yrittämällä saimme pelistä 70. siirron kohdalla odotetun pisteen. Ruotsalaisten voitonyritys muodostui täten tasapeliksi 2-2. B-ryhmässä Itä-Saksa-Israel ja Tanska-Hollanti kiinnostivat eniten ryhmän lopputulosta ajatellen ja Israelin 3-1 voitto tuli melkein jokaisen oikein ennustamana. Tanskan 11f2-2Y2 tappio antaa aiheen hatun nostoon tanskalaisille, jotka ovat osoittaneet ilahduttavan hyvää kuntoa. C-ryhmässä Luxemburgin joukkue, joka loppukilpailussa sai kokoon vain kaksi tasapeliä, ansaitsee tämän kierroksen Luxemburg-Norja ottelun tasapelin,doerner-myhre yhteydessä muutaman rivin. Maassa,.jok:1 sijaitsee Saksan, Ranskan ja Belgian välissä, on pinta-alaa 2(iOO klll:~ j" asukkaita Rekisteröityjä shakinpelaajia kaikkiaan ZOO. K i::oilll" joukkue kustansi itse matkansa, eikä siitä syystä ollut pal'a.': 111:11,,1,,11"1('" I pöydän pelaaja liikemies/charles Doerner on maam:;1 nl( ;:I:1I'I \'V. 1!1:1~" l'i!l1

19 Hl4 SUOMEN SHAKKI ja Mainittakoon, että joukkueen 3. pöydän pelaaja C. Lambert ja samoin 4. pöydän P. Kremer ovat molemmat 56 vuotiaita. Joukkueen tarkoitus saada maansa edustus kisoihin, menestymisen epäilyksistä huolimatta, ansaitsee jo sinänsä hatun noston! Ottelu Islanti-Kreikka muodostui islantilaisille kauniiksi voitoksi siitä huolimatta, että 1. pöydän hauska tuttavuutemme Eggert Gilfer piti lepovuoroa ja koko kisojen nuorin pelaaja, syntynyt Islannin tämän vuoden mestari, koululainen Fridrik Olafsson pelasi nyt näin korkealla saaden Kreikan mestari Gaitanarosta vastaan tasapelin. Islannin 2%--1Y;; voitto oli oikeastaan hienoinen yllätys. 4. loppukilpailu kierros A-RYHMÄ: Tshekkoslovakia-Argentiina 2 Y2-1 % Ju~oslavia-USA 2-2 Filip-Najdorf... %-% Gligoric-Reshevsky.... Pachman-Bolbochan... JI2-1/2 Sajtar-Eliskases... %-% Trifunovic-Evans.... Pirc-Byrne.... Kottnauer-Pilnik... Milic-Bisguier..., Suomi-Unkari Y~-31/2 Länsi-Saksa-Ruotsi 2-2 %-1/2 Y;;-% Böök-SzabO Teschner-Ståhlberg Ojanen-Barcza... Schmid-Stoltz Kaila-Szily... Pfeiffer-Lundin... %_% Salo-Florian... %-% Lange-Danielson... %-1/2 Tshekkoslovakia-Argentiina taktikoivat kolmella ensimmäisellä pöydällään tasapelin verraten varhaisessa vaiheessa. Pilnik-Kottnauer pelin ratkaistavaksi jätetty maiden välinen tulos aiheutti argentiinalaisille pahan kolauksen, sillä kahden jatkon jälkeen pitkänhuiskea Kottnauer korjasi pisteen ja Tshekkoslovakia 2Y;;-1 % voiton. Ryhmän tämän kierroksen jännitysottelut olivat Jugoslavia-USA ja Suomi-Unkari. Ensinmainitussa todella taisteltiin, sillä vain 1. pöydän peli Gligoric-Reshevsky päättyi, muut menivät kuoreen moniaita kertoja. Reshevskyn kokeilu sisilialaisessa puolustuksessa, mustilla pelaten uutta teoriaa, oli vähällä johtaa häviöön. Pitkään mietittyään hän sentään selviytyi tasapeliin 38. siirrossa. Maiden tasatulos 2-2 oli oikeudenmukainen. Suomella oli epäonnea. Vain pelistä Florian-Salo saatiin kupariselta pelastava pisteen puolikas Kuningatargambiitti. A-ryhmä, 4. kierros, 4. pöytä, T. F16rian (Unkari)- T. Salo (Suomi).!. d4 Rf6 2. e4 e6 3. Re3 d5 4. Lg5 Rbd7 5. e3 Le7 6. Rf Tel e6 8. Ld3 dxe4 9. Lxe4 Rd5 10. Lxe7 Dxe Rxe3 12. Txe3 e5 13. De2 exd4 14. exd4 Rf6 15. Tel Dd6 16. Tee3 Lg4 17. ReS Lh5 18. Th3 Dxd4 19. Db3 Db6 20. De2 Tad8 21. g4 Lg6 22. Rxg6 (Mielenkiintoinen tilanne oli laskettava tarkkaan. Esim. 22. Dxg6 hxg6 23. Lxf7 + Txf7 24. Ta8 + Kxa8 25. Rxf7 + Kg8 26. Rxd8 päättyisi mustan voittoon.) hxg6 23. g5 DaS 24. Te7 Rd5 (Uhkaus 25. Dxg6 ei tietenkään maistunut mukavalta, eikä liioin 25. Lxf7 +, joiden peloittavat jatkot olivat aikapulan ahdistamana hermostuttavialaskettavaksi. Jostakin syystä voittosiirto Rh5 jäi Salolta tekemättä. Tämän jälkeiset pelimuunnelmat ovat todella nautinnollisia, mutta päättyvät mustan voittooon. Esim Rh5 25. Dxg6 Tdl Kg2 Rf4+ voittaen.) 25. Te4 Tde8 (Uhkausta 26. Teh4 ajatellen. Jos 25. _ Rf4 niin 26. Txf4 Dxg Tg3 Dxf4 28. Dxg5 Dd4 29. Th3 voittaen. Siirtoa Rb4 seuraisi komeasti 26. Th8+ Kxh8 27. Th4+ Kg8 28. Dxg6 voittaen.) 26. Teh4 Del Kg2 f5 28. Db3 b6 29. Lxd5+ exd5 30. DxdS+ De6 31. Db5 De7 32. Db3+ De6 33. Db5 De7. Tasapeli. T. Salon viitteiden mukaan AS. B-ryhmän tulokset: Hollanti-Englanti 3-1, Itävalta-Tanska 1-3, Israel-Italia 2%-1%, Puola 2Y;;-1%. C-ryhmän tulokset: Norja-Islanti ly;;-2%, Saar-Luxemburg 4-0, Brasilia-Sveitsi 2%-1%. U nkari-länsi-saksa 2-2 Szabo-Teschner %-% Barcza-Schmid... Y;;-1/2 Szily-Heinicke... Florian-Rellstab SUOMEN SHAKKI 5. loppukilpailukierros A-RYHMÄ: USA-Suomi 2-2 Reshevsky-Böök.... Evans-Ojanen.... Byrne-Salo.... Bisguier-Fred %-% %-% Argentiina-Jugoslavia 2Y;;-1Y2 Neuvostoliitto-Tshekkoslovakia 2-2 Najdorf-Gligoric Keres-Filip %-% Bolbochan-Rabar... %-% Bronstein-Pachman Y;;-1/2 Eliskases-Trifunovic... Y;;-% Geller-Sajtar... %-% Pilnik-Fuderer... 1/2-% Boleslavski-Kottnauer.... Y;;-1/2 Yleisön innostus on tuntuvassa laskusuunnassa ja väkeä nähdään mielenkiintoisillakin kierroksilla varsin vähän. Taktiikkatasapelit eivät tunnu sopivan suomalaisen yleisön m~k.uun.. Arif~nti.~n3;-:-:~ug~:lSlavia ot!elusta uumoiltiin edellisen kierroksen tolsmtoa Ja mm tama Janmtysottelu JO et~käteen oli menettänyt mielenkiintoaan. Keskityttiin enemmän omien POlkiemme touhuihin ja nämä valmistivatkin jälleen miellyttävän ilt.apäivä~ uskollisille ihailijoilleen. Reshevsky-Böök ottelussa suurmestan.. pe.~a~~ hienon yleisöpelin ja voiton jo 26. sii~ro?sa. Ka~d~.ua.s.eura.avalla poyda~l~ saatiin aikaan tasapelit, mutta tuntm hieman SIlta,. nul!-kum ~nn.etar olisi pitänyt enemmän vastustajiemme puolta. Fred-Blsgmer peli OIkeastaan Qli meikäläisittäin mielenkiintoisin sikäli, että Bisguier tulisi tietenkin lujasti yrittämään hyvitystä alkukilpailun häviölleen. Fred ~uhtautui kuitenkin asiaan täysin rauhallisesti, sai avausvaiheessa hankkimallaan,:ai: valla sotilaskeskustalla paremman pelin, joka keskeytysasemassa 011 JO kasvanut upseerivoitoksi ja päättyi i~ta.jat~oss~ meikäläis~n voitt?on. 60. siirron kohdalla. Tasatulos 2-2 todisti amakm sen, ettei alkukllparlun 2 %-1% tulos tullut aivan pelkällä «moukanviuhkalla»! B-ryhmän tulokset: Italia-Puola 1%-2%, Tanska-Israel l JI2-2%, Englanti-Itävalta 1Y;;-2%" Kuuba-Hollanti %-31/2. C-ryhmän tulokset: Luxemburg-Brasilia 0-4, Islanti-Saar 1-3, Kreikka-Norja 2%-1% Skothmtilainen neliratsupeli. B-ryhmä, 5. kierros, 4. pöytä, N Cortlever (Hollanti)-R. Ortega (Kuuba). 1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. R~3 Rf6 4. d4 exd4 5. Rxd4 (Viime aikoina on pyritty tähän ~asapeliavaukseen saamaan uutta eloa esim. gambiittisiirrolla 5. Rd5, Joka on peräisin belgradilaisista shakkipiireistä, ja hampurilaissiirrolla Rxe4 mutta enemmättä menestyksettä.) 5. - Lb4 6. Rxc6 bxc6 7 Ld3 d5' 8. exd5 cxd5 (Yksinkertaisimpana pidettyyn 8. - De7 + ~uunnelmaan israelilainen Czerniak on keksinyt mielenkiintoisen parannuksen valkealle: 9. De2 Rxd5 10. Dxe7+ Kxe7 11. a3 La5 12. b4~) Lg5 e6 (Euwe suosii siirtoa Le6, koska c-sotilaalle on varattava myöhemmin tilaisuus kaksoisas~eleeseen.) 11.. Df3 Le7 12. Tael Tfe8 (Peli Spielmann-Yates, Semmermg 1926 JatkUl Tb8 13. Rd1 Te8 14. h3 Le6 15. Te2 c5 16. T'fel d4 17. Lf5 Lc4 18. Te5 valkean hyökkäysmahdollisuuksin.) 13. ~e~ ~e Tfel Kh8? (Mustan joka ihonväriltiiänkill oli musta shakklklsojen amoa muuten, piti pel~ta Tb2. Nyt vr tulee tehokka~sti peliin. 15. Re2 Rd7 16.Lxe7 Dxe7 17. Te3 (Tämä T' rakastaa vaaroja. Ortegan seuraavan D manööveri jättää mk:n suojattomaksi ja sen sijaan pitäisi tapahtua Rf6. Tosin 18. Rd4 Dd6 19. Lf5! antaa valkealle edullisemman l(~?pllpelin.) Db4? 18. Rf4 Dxb2 19. Rxe'6 fxe6 20. Lxh7! Rf8 (1',/ Kxh7 koska 21. Df4. Lähetin on nyt peräydyttävä koska 21. Dh!i? Rxh7 22. Th3 Dxc2" mutta f5:een pysähtyminen ei alarivin matin vl/(ik:~! käy.) 21. Ld3 Kg8 (Uhkasi 22 Dh5+ Kg8 23. T'f3 Te7 24. Txra I! ('''U,

20 186 SUOMEN SHAKKI sitä torju mikään.) 22. DhS Db~ 23. e3 Db7 (Jos 23. De7, niin esim. 24. Th3 Teb8 25. Dh~+ Kf7 26. Tr3+ Ke8 27. Txe6! voittaen.) 24. Th3 es 2S. Lh7 + antautul, koska D «putoo«: Rxh7 26 Dxh7 + Kf8 27 Tf3+ Ke7 28. Dxg O. Kai 1 a... S. loppukilpailukiel'ros 2S S2 A-RYHMÄ: Jugoslavia-Neuvostoliitto 2-2 Suomi-Argentiina Yz-3Yz Gligoric-Keres... %-lj2 O N 'd f Rabar-Smyslov... ]anen- aj or... Kai~a-Bolbochan.... %-1f2 Trifunovic-Geller... Salo-Pilnik.... Pirc--Boleslavski %-lj2 Fred-Rossetto.... Länsi-Saksa-USA 1-3 Ruotsi-Unkari IYz-2Yz Teschner-Reshevsky Ståhlberg-Szab Schmid-Evans %-% Stoltz-Barcza %-ljz Lange-Byrne... Lundin-Szily Rellstab-Bisguier... %-lj2 J ohansson-pogats...,!:,ä~lä kierroks~ll~ havaittiin mitaliryhmässä jälleen oikeata kilpailuhenkea J.a kovaa y~it~~!lli~ed:. halua: Lopun hiljaksiin jo häämöittäessä, jokainen.1oukk\le ynttaa vlela keskittyä loppuriuhtaisuun... fugosl~yla-neuyostoli!~to k~vivät ~ovan kamppailun jokaisella pöydällaan. My:~s Keres, Joka vume kierroksilla on pelannut lyhyitä suurmestaritasapeleja, pelasi jälleen yleisöä pöytänsä taakse. Suoma~a~set yrittivät Argentiinan kovia poikia vastaan. Peleistä osa k~skey~p ~?pa kah~~en k.~r~~an, mutta vain Kailan onnistui ikuisella shakill~ p::asta tasapelun, HavlO %-4% oli väistämätön. LansI.-Saks~:--USA ottelun 1. pöydän pari taisi olla kierroksen suurimm::n mielenkunnon.~oi;tteed:~'.. Siinä p'eutsche Schachzeitungin päätoimitta~a Tes~hner kaunusti. hyokaten PItI suurmestaria suorastaan tiukalla..{\.ikapulamen.loppu tosm pääsi repeämään ja Reshevsky voitti helposti.ja r~ila~kaasti, ~uten. USA koko ottelun. Istuimme tänään hetken USA:n 4. poydan pel~ajan BIsguierin seurassa ja hän kertoi heillä viime vuosina nuoren pelaaj.::polven astu~een.. vaklfuttavasti esiin. Vain ammattilainen R.~shevsky e!laa. e~ust~.a :r:~kyvammm vanhempaa polvea ja hallitseekin knstattor:r:as.ti. heldan karkitila.ansa. Omal~a..<?saltaan Bisguier kertoi joutuneensa klsol~imme mukaan aivan»kylmiltaan«. Palvellessaan parhaillaan U.?A:n armeijass1;l. a.sevelv.ollisena hän on 14 kuukautta ollut komennettuna L.ansI-Saksaan. SIJo~tuspaIkkansa <;>n syrj~is~ll~ pikkup~ikkakunnalla, jossa ei ole ol.lut mahd.ollisuutta pelaamiseen, elka alkaa teonan tutkimiseen... Ru~t~~-~;nka.rm pttelus~a kahden nimekkään suurmestarin kamppailu l. poy~all~j)a~tty:1 E?tahlbergm nopeaan voittoon. Harvinaisena kommelluksen~, Ja na~ssa klsoi~sa en~immäisenä sellaisena, ruotsalainen Johansson selvantunt~isessa voittopelissä tarttui väärään nappulaan saaden tietenkin saman tien luovuttaa pelinsä 25. siirron kohdalla. ' B-ryhmän tulokset: Itäv~~ta-Kuuba %-3%, Israel-Englanti 2];2-1%, Puola-Tanska 1\1-2%, Ita-Saksa-Italia 3-1. C~ry:hmän tulokset: Saar-Kreikka 1 %-2%, Brasilia-Islanti 4-0 SveItSI-Luxemburg 3\1-%. ' 681. Oikeaoppinen kuningat~~gambiitti. A-ryhmä, 6. kierros, 2. pöytä, V. Smyslov (NeuvostolllttO)-B. Rabar (Jugoslavia).!. d4 ds 2. e4 es 3. Re3 RfS 4. LgS Le7 S. e3 0-0 S. Tel Rbd7 7. Rf3 e6 8. Ld3 dxc4 9. ~x~4 ~ds 10. Lxe7 Dxe7 II. Re4 RSfS 12. Rg3 es (Mustan kaksi viimel~ta.sllrtoa ovat valkean valitseman ns. Aljechinin muunnelman 11. Re4 avamsllrtoja. Ottelussa Aljechin-Capablanca. viidesti käytetty jatko 12. _ Db4+ ~3. Dd2 Dxd Kxd2 suo kyllä sekin mustalle jokseenkin tasamahdollisuudet.) g6 (Teoreettinen tasajatko on exd4 14. SUOMEN SHAKKI 187 Rf5 Dd8 15. R3xd4 Re5 16. Lb3 Lxf5 17. Rxf5 g6! 18. Dd4 Dxd4 19. Rxd4 Tad8 jne.) 14. Lb3 exd4 IS. Dxd4 Rb6 IS. Dh4 Kg7 (Mustalla on jo pieniä vaikeuksia, sillä uhkasi 17. Rg5 sekä 18. Re4. K-siirto mahdollistaa R-haarukan f5:stä, johon valkea perustaakin jatkonsa jättäen esim. Dg5- siirron Rh5+-uhkauksineen, jonka Rfd5 helposti torjuu. Ilmeistä on, että g6 ei ollut hyvä.) 17. e4 Rg8 (Suosittelemme siirtoa h6, koska 18. e5 Rfd5 ei ole varsinainen uhkaus.) 18. Df4 LeS? (Johtaa eristettyyn e-sotilaaseen muutenkin huonossa olosuhteissa. Paikallaan oli Df6 tai Rh6, joiden jälkeen Le6 «uhkaa«.) 19. Rd4! Tae8 (Eikä suinkaan Lxb3? 20. Rf5+!) 20. Rxe6+ fxe's 21. DeS+ Df6 22. DaS! Re8 23. es Df4 (T:n provosointi katkaisemaan L:n linja e6:een ei ole vallan turha, sillä jos heti Df7, niin 24. Re4.) 24. Te4 Df7 2S. Td4 bs 2S. Dd2 es 27. Td7 Te7 28. Tdl bs 29. Re4 (Tällaisin laskelmin: c4? 30. Rg5! Df5 31. Lc2 Dxe5 32. Tel voittaen.) RbS! 30. Td6 e4 31. Le2 hs 32. Dd4 antautui! Valkean viimeinen siirto esti siirron Rd5, koska 33. Txd5! Valkea uhkaa 33. Dc5, jota vastaan 33. Tc8? on huono, koska 34. Txb6! ja 35. Rd6, mutta Tc7 kävi päinsä. Jos sen jälkeen 34. Rf6, niin Rxf6? 35. exf6+ Dxf6 36. Txe6 Dxd4 37. Txg6 +! on valkean voittojatko, mutta musta voi pelata yksinkertaisesti Re7 melkoisin vastapelein. Luovutus oli ehdottomasti ennenaikainen, muttei himmennä Smyslovin pelistä saamaa kiitosta..- O. Kai 1 a Kuningatargambiitii. A-ryhmä, 6. kierros, 1. pöytä, G. Ståhlberg (Ruotsi)-L. Szab6 (Unkari). 1. Rf3 RfS 2. e4 e6 3. Rc3 d5 4. d4 cs S. exds RxdS (5. - exd5? 6. Lg5 johtaisi tunnetusti valkeaetuiseen Tarraschin puolustuksen muunnelmaan. Nyt 6. e4 Rxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Lb4+ 9. Ld2 Lxd Dxd Lc4 Rc6 olisi tasajatko.) 6. e3 ReS 7. Le4 exd4 8. exd4 Rxc3 (Toinen mahdollisuus olisi 8. - Le Tel Rb6 11. Lb3 Lf6 jne.) 9. bxe3 Le De2 bs 12. Tdl RaS 13. Lda Lb7 14. Lf4 DdS? (Alkusyy mustan vaikeuksiin. Oikein on Tc8 ja valkean etu on minimaalinen.) 15. TabI LeS (Uhkasi Tb5 ja T':n peluu K-sivustalle hyökkäykseen.) 16. LeS La4 17. c4! (Valkean hienot sommitelmat alkavat. Mustan K-asemansuojattomuus käy ilmi parhaiten seuraavasta muunnelmasta: 17. '- Lxdl 18. Lxh7+! Kh8 19. T'xdl Dxc4 20. Ld3 Da4 21. Rg5! Lxg5 22. Dh5+ Lh6 23. Dxh6+ ja siirron matti.) Dd7 18. Td2 ReS 19. ds! Rxe5 20. RxeS DdS (20. - De8 ei sallisi suoraa voittojatkoa, joka pelissä on todella suurmestarillinen.) 21. e5!! bxes (Eikä Dxc5? 22. De4 upseerin voitoin.) 22. Rxf7! Txf7 (Yllättävän ja omintakeisen R-uhrauksen ytimenä on patteri Td2 ja Ld3 sekä mk:n olo valkealla ruudulla myös R:n lyönnin jälkeen. Kas näin: Kxf7 23. dxe6+! ja ainoa siirto on Kf6, jolloin D-siirto 4. riville heti voittaisi upseerin takaisin koron kera asemasta puhumattakaan. Unkarilainen suurmestari yrittää kvaliteetin uhrausta.) 23. dxe6 Kf8 24. exf7 Td8 2S. Tel Td7 (Jos Lg5, niin probleemisiirto 26. Lb5!!) 2S. De4 Dh6 (VaIkealla oli kaksoisuhkaus: 27. Dxa4 ja 27. Dxh7. Huomattakoon, miten tehokkaasti valkean toinen torni palaa c-sotilaan uhrauksen avaamalle b-linjalle.) 27. Tb2 antautui. Shakkiolympialaisten loistavimpia pelejä! - G. Dan i e 1 S 0 n, Sv. Dagbladet ja O. Kai 1 a. S83. Kuningasiniialainen hyökkäys. C-ryhmä, 6. kierros, 3. pöytä, F. Carvalho (Brasilia)-S. Gislason (Islanti). 1. Rf3 Rf6 2. g3 gs 3. Lg2 Lg O~O S. d3 d5 S. Rbd2 Rbd7 7. e4 dxe4 8. dxe4 Re5 9. De2 b6 (Avauksesta ei ole muuta sanottavaa kuin, että kovin se on pelattu uudenaikaisesti. Tästä sivustoinnista seuraavat mustan vaikeudet jatkossa, mutta varsinainen virhe tapahtuu vasta myöhemmin.) 10. Tdl LaS (Jos Lb7, niin 11. Rb3.) 11. Del De8 12. es RdS 13. Rb3 Rxb3 (Ikävä pakko.) 14. axb3 es (Samoin, koska R uhkasi «jäätyä».) IS. e4 Re7 16. LgS Te8 17. Lxe7 (VaIkealla on mielessä seuraava mielenkiintoinen kvaliteetin uhraus.) Txe7 18. Txa6! DxaS 19. Rd4 Tf8 (Ainoa paikka, mi-

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 &

<::0 30 @O,,:0SriaK. I e _1 ODo@O~~I:' o 6 & ö '" q, [1 '" :J '-' CI :> ;'1 c: C G 0 ~ 0 e- D (,; t;; ::, (.) '" G ~'j 0 :) ('OOOt'O GO,..0 {;;"' C.000(l~O?t>"'G",r~o

Lisätiedot

~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ (-------~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~-------------------------/ Kiittäen. lmluneesta. (!

~uom(2n. Sff I1D,ä ö. 'vuodesta toiyohrnme. CJ\ (-------~-j,! N:o 9-10 JOULUKUU 1952 I ~-------------------------/ Kiittäen. lmluneesta. (! ~uom(2n )i?;-"" CJ\ (-------~-j,! N:o 9-0 JOULUKUU 952 I ~-------------------------/ * Kiittäen lmluneesta 'vuodesta toiyohrnme Sff ID,ä ö (!]JUTUfi ja [,!..' ) }ll te ~_. [ 5 ' 6J[ fff } lf «f ~:(j l

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 )

( ~ 1. l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) ~uomen ( ~ 1 l N:o 3 T 0 U K 0 KUU 1954 ) S H A I( I( I «Lentomatkalle«lähtijät Seutulan lentokentällä 2. 4. 1954. Vasemmalta: johtaja Reino Nuotio, Esmo Ridal'a, Heikki Koskinen, Olavi Katajisto, Aatos

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r-----

~uomf2.n. ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ r----- ~uomf2.n IH.4Jl~ ~I r----- ~. ~ \ I N:o 6 L 0 K AKU U 1954 I ~----------------------------/ Lehtemme pääloimiiiaja Altti Salo i 1 a vastaanottaa 50-vuotispäivänään 11. 9. 1954 Suomen Shakkiliiton lähetystön

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ

SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUN KÄRJESSÄ Seurajoukkueiden

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950

-.t t\k K 1. SUOtJtEN. N:o 5 ELOKUU 1950 SUOtJtEN -.t t\k K 1 N:o 5 ELOKUU 1950 Maailman Shakkiliiton Kiiöpenharninan kongressin osanottajat. Keskellä istumassa FI D En presidentti F 0 l II e R 0 li~a r,1 hänen vieressään (kuudes vasemmalta)

Lisätiedot

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa

8HAKKI. SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J. AJ ankohtatsta. 36 vuotta. TäSSä numerossa 36 vuotta = ~ 1 SIlOmtln C N:o 1 M A ALIS KUU 1960 J 8HAKKI AJ ankohtatsta Parasta aikaa on käynnissä jännittävä Neuvostoliiton mestaruusturnaus, joka on vahvin kansallinen turnaus shakkimaailmassa. Helsingin

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus...

Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki. Massat yö... 27. Avausteoriaa... 28. Havannan lopputulokset... 30. Helsingin kansainväl. turnaus... Suomfln ~_w.r ~1~~1~ Cr--N-:O-2-J-O UL U KUU 1 966 ) fihakki I SISÄLLYS: Massat yö... 27 Avausteoriaa.............................. 28 Havannan lopputulokset... 30 Helsingin kansainväl. turnaus... 31 Peliosasto................................

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT Sarjatilanteet 9.2. kierroksen jälkeen: Mestaruussarja

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI

Sll om l!-n. l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI r Sll om l!-n ~~ ~I,'--- '.~ ----'\ l N:o 1 TAMMIKUU 1957) SHAKKI Helsingin mestaruusturnaus 27. 12. 56. Pelaajat vasemmalta shakkimestarit. A. Lahti, O. Pastuhoff (aikapulassa!) sitten U. Laakso ja O.

Lisätiedot

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta

.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344!PYP Lauttasaari-Keskusta iii:..~w ~l~~~~ r~----~ ------~, I N:o 7 JOULUKUU 2 1967 I ~ J 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0

;J\ \.. N:o 8 LOKA.KUU 1952 ) Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7 78,6 Bronstein 3/5 60,0 Geller 5/8 62,5 Boleslavski 4/5 80,0 ;J\, w L1 \.. N:o 8 LOKA.KUU, 1952 ) Mifalijoukkueiden HENKILöTULOKSET loppukilpailussa (yli puolet pelanneet varamiehet mukaanluettuna). Neuvosioliiifo: Pist./PeIiä/% Keres 31f2/7 50,0 Smyslov 51/2/7

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953)

I H A I( I( I. guom(2n. JJ&?fII1. , rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) guom(2n JJ&?fII1, rjii\ ~ -., ( N:o l HELMIKUU 1953) I H A I( I( I Turun Shakinys:tävien 30-vuotisjuhlaturnauksesia Pelaajat vasemmalta: O. Riihimaa, A. Alin (näkyy huonosti), J. Hietala ja N. OIkkonen.

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

. ";ji} ~ifj \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

. ;ji} ~ifj \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta Suomfln ~~W;!. ";ji} ~ifj ( N:o 2 T 0 U K 0 KUU I 9 6 8.1 \._------------ SHAKKI LUOTETTAVIA S HA KKI KE LLOJA Meiltä voitte tilata edullisen ja käyttövarman shakkikellon. Postitse muille paikkakunnille.

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

SHAKKI. Suomen ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA. M. Filip. L. Szabo: Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L.

SHAKKI. Suomen ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA. M. Filip. L. Szabo: Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L. Suomen SHAKKI ALUETURNAUKSIEN VOITTA-JIA L. Pachmcm L. Szabo: M. Filip Dublinissa pelatun voitti ylivoimaisesti Pachman. alueturnauksen suurmestari L. Sofian turnauksen voitti suurmestari M. Filip, oman

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

Kasparov kukisti Karpovin 13-11

Kasparov kukisti Karpovin 13-11 I Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 =- ~ ~ r Kasparov kukisti Karpovin 13-11 SHAKIN MM-OTTELU PÄÄTTYI MOSKOVASSA

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

VILKAS SHAKKIVUOSI SUOMALAISET ELO-LISTALLA

VILKAS SHAKKIVUOSI SUOMALAISET ELO-LISTALLA Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 VILKAS SHAKKIVUOSI Alkanut vuosi on shakkitapahtumien tarjonnan suhteen erittäin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA

l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA Suomen 36 vuotta r--~' _~I_~ l N:o 2 HUHTIKUU ~) SHAKKI TAL ALOITTI VOITOLLA maailmanmestaruus kamppailun. Bo tv i n n i k epäonnistui pahasti keskipelissä, eikä nuorella haastajalla ollut vaikeuksia pelin

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot