SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero ja nimi 1 Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 2 Länsi-Pohjan vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) 3 Länsi-Pohjan 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat kunnittain vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22. (Lähde: Tilastokeskus) 4 Kotihoidon 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22. (Lähde: Stakes. Kotihoidon laskenta ja Keminmaan kunta) 5 Kotipalvelun vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 6 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22. (Lähde: Indikaattoripankki SOTKAnet ja Keminmaan kunta) 7 Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 8 Vanhainkotien välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 9 Vanhainkotipaikkojen bruttokustannukset laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asukkaiden määrällä vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 1 Terveyskeskusten vuodeosastojen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat pitkäaikaispotilaat vuonna 27 sekä ennuste vuoteen Terveyskeskusten välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste vuoteen Terveyskeskusten bruttokustannukset vuonna 27 laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien potilaiden määrällä sekä ennuste vuoteen Tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22. Kunnan oma toiminta 14 Tehostetun palveluasumisen välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22. Kunnan oma toiminta 15 Tehostetun palveluasumisen bruttokustannukset laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asukkaiden määrällä vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22. Kunnan oma toiminta 16 Tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22. Kunnan ostopalvelut 17 Tehostetun palveluasumisen välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22. Kunnan ostopalvelut

3 18 Tehostetun palveluasumisen bruttokustannukset laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asukkaiden määrällä vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22. Kunnan ostopalvelut 19 Hoivapaikkojen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat/potilaat yhteensä vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 2 Hoivapaikkojen välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste vuoteen Länsi-Pohjan palvelut vuonna 27 suhteessa kunnan ikäihmisten määrään ja kotihoidon asiakkaat suhteessa kotipalvelun henkilöstöön määrään vuonna Hoivapaikkojen bruttokustannukset yhteensä laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asukkaiden/potilaiden määrällä vuonna 27 sekä ennuste vuoteen Kotihoidon 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä laatusuosituksen tavoite 24 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä laatusuosituksen tavoite 25 Tehostetun palveluasuminen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat vuonna 27 sekä laatusuosituksen tavoite 26 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä laatusuosituksen tavoite 27 Kotihoidon asiakkaat vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite vuonna Omaishoidon tuen asiakkaat vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite vuonna Tehostetun palveluasumisen asukkaat vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite 22 3 Pitkäaikainen laitoshoito vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite Länsi-Pohjan palvelut yhteensä: 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 ja ennuste vuoteen Länsi-Pohjan palveluiden vakituinen henkilöstö yhteensä vuonna 27 ja ennuste vuoteen Länsi-Pohjan palveluiden bruttokustannukset yhteensä vuonna 27 ja ennuste vuoteen Länsi-Pohjan hoivapaikat, vakituinen henkilöstö ja bruttokustannukset yhteensä vuonna 27 sekä ennuste vuoteen Länsi-Pohjan palvelut vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite 36 Länsi-Pohjan palvelujen asiakkaat vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite vuonna 22

4 Johdanto Tämä tilastoaineisto on luotu kokoamalla Tilastokeskuksen, SOTKAnetin, Stakesin (nykyisen THL:n) ja mukana olevien kuntien tietoja ikäihmisten määrästä ja kuntien heille tarjoamista palveluista. Tavoitteenamme on ollut yhtenäisen ja helposti hyödynnettävän tiedon kokoaminen. Tärkeää on tietojen ja ennusteiden mahdollisimman hyvä toistettavuus sekä vertailtavuus eri kuntien ja seutukuntien välillä. Jos eri rekistereissä ja kuntien omassa ilmoituksessa on mahdollisesti ollut eroja lukujen välillä, on kunta saanut päättää, mitä lukua esityksessä on käytetty. Tämä koskee kaavioita, joissa on kotihoidon - ja omaishoidon tuen asiakasmääriä koskevia tietoja. Nämä tiedot ja ennusteet on koottu ja luotu osana Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikköhanketta, joka toteutettiin Länsi-Pohjan kuntien, Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio, alueella hankkeen yhtenä tavoitteena oli seniori- ja vanhuspalveluiden seudullinen kehittäminen. Kuntien vanhustyön johtajat pitivät tärkeänä tietojen kokoamista ja ennusteiden laatimista tukemaan palveluiden kehittämistyötä. Tämän aineiston lisäksi laadittiin kuvaukset kunnallisesta ja yksityisestä päivätoiminnasta sekä kuvaus kotipalvelun laadusta hyödyntäen Stakesin opasta: Asiakaslähtöinen kotihoito. Opas ikääntyneiden kotihoidon laatuun (Heinola 27). Aineistojen tarkoituksena on tukea kuntien ja seutukunnan ikäihmisten palveluiden kehittämistä ja palvelustrategiatyötä. Tieto tulevista ja yhteisistä haasteista ikäihmisten palvelujen osalta tarjoaa kunnille luonnollisen ja käytännöllisen kehittämisalueen, jossa yhteistyön hyödyt voitaneen suhteellisen nopeasti havaita. Tulevaisuuden ennustaminen on aina haasteellista. Tämän tosiasian tiedostaen emme tehneet ennusteita pitemmälle kuin vuoteen 22 asti eli vertailuvuodesta noin 13 vuoden päähän. Katsomme tulevaisuutta pelkistetysti ikäihmisten ennustetun määrän mukaan. Olemme hyödyntäneet Tilastokeskuksen ennusteita yli 75-vuotiaiden määrän lisääntymisestä vuoteen 22 ja siirtäneet vastaavat kasvuprosentit kuntien eri palveluihin ja esitämme palveluiden kasvun tältä pohjalta. Lisäksi vertaamme kuntien ja seutukunnan lukuja Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa (28) esitettyihin tavoitelukuihin palvelurakenteen osalta. Emme väitä, että tulevaisuus toteutuisi ennustetulla tavalla. Nämä ennusteet antavat kuitenkin mielestämme yhden mahdollisen kuvan siitä, mitä ikäihmisten määrän tiedossa oleva lisääntyminen voi merkitä palvelurakenteiden kannalta. Tällainen tarkastelu on mielestämme perusteltua ja se palvelee muiden tietojen ohella (kuten esim. ikäihmisten oman mielipide) palvelurakenteita koskevaa suunnittelua ja päätöksentekoa.

5 Käytössä olleet resurssit eivät mahdollistaneet aineiston kirjallista tulkintaa, mikä olisi ollut paikallaan monen kaavion kohdalla. Asiasta kiinnostuneita kehotamme olemaan yhteydessä asianomaisiin kuntiin. Kuntien erilaiset tilastointikäytännöt, kirjaamiset, siirrot näiden kaavioiden ennustepohjaksi ja sadat laskutoimitukset ovat jossakin kohtaa voineet johtaa virheelliseen tulokseen, jota ei ole useista tarkistuksista huolimatta havaittu. Tarkasteluajankohta on kiinnitetty vuoden 27 tilanteeseen eivätkä palvelurakenteessa tämän jälkeen tapahtuneet muutokset näy kaavioissa. Suurimpina tämän jälkeen tapahtuneita muutoksina kaavioissa esitettäviin tietoihin voidaan tässä kuitenkin todeta seuraavat: Kemi on lisännyt tehostetun palveluasumisen paikkoja omana toimintana 24 ja ostopalveluna 16 paikalla. Samalla on vähennetty terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaishoitopaikkoja 2 paikalla. Henkilöstöä on lisätty seitsemällä. Simossa on vakinaistettu henkilöstöä: yksi lähihoitaja sekä vuodeosastolle että tehostettuun palveluasumiseen. Tervolassa on perustettu 15 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja henkilöstöä on lisätty seitsemällä. Tornion vanhuspalveluissa on vakinaistettu määräaikaista henkilökuntaa vuoden 27 jälkeen ja Ylitorniolla on perustettu 1 tehostetun palveluasumisen paikkaa (ja 5 lyhytaikaispaikkaa) ja henkilöstöä on lisätty yhdellätoista. Nämä muutokset eivät näy vuoden 27 tilannetta esittävissä kaavioissa. Toivomme, että aineisto herättää kunnissa keskustelua ja hyödyttää kuntien sekä seutukunnan ikäihmisten palveluja koskevaa kehittämistyötä. Martti Ainonen suunnittelija Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikköhanke Maria Ylitalo aluekoordinaattori Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikköhanke

6 1. Länsi-Pohjan ikäihmisten määrä vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) Henkilöä vuotta ja vanhemmat vuotiaat vuotta ja vanhemmat

7 2. Länsi-Pohjan vuotiaat kunnittain vuonna 27 ja ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) , 1683, 1665, , 1215, 1218, , 344, 356, , 1462, , 31 Henkilöä Kemi vuotiaat Tornio vuotiaat Keminmaa vuotiaat Ylitornio vuotiaat Tervola vuotiaat Simo vuotiaat

8 8 3. Länsi-Pohjan 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat kunnittain vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 (Lähde: Tilastokeskus) Henkilöä Kemi 85 vuotta ja vanhemmat Tornio 85 vuotta ja vanhemmat Keminmaa 85 vuotta ja vanhemmat Ylitornio 85-vuotta ja vanhemmat Tervola 85-vuotta ja vanhemmat Simo 85 vuotta ja vanhemmat

9 4. Kotihoidon* 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä ennuste** vuoteen , 234, 246,3 23,8 261,9 22,8 15,6 135, ,4 96,9 9,7 82 7,9 73,1 63, 76,5 57, ,5 64,2 277,6 249, 172,8 Asiakkaita Kemi kotihoidon asiakkaat ,3 261,9 277,6 Tornio kotihoidon asiakkaat ,8 22,8 249, Keminmaa kotihoidon asiakkaat ,4 15,6 172,8 Ylitornio kotihoidon asiakkaat 82 9,7 96,9 1,4 Tervola kotihoidon asiakkaat 63 7,9 73,1 76,5 Simo kotihoidon asiakkaat 45 49,5 57,6 64,2 * Sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat. Lähde Stakes. Kotihoidon laskenta ja Keminmaan kunta. ** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

10 5. Kotipalvelun* vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste** vuoteen ,1 71,6 68, 65,3 6,3 56,5 8,7 73, ,6 38,9 34, , ,9 21,4 22, 31,9 23,1 2 19, 2,7 18,6 14,5 16, 1 Henkilöä Kemi kotipalvelun henkilöstö 68 71,6 76,1 8,7 Tornio kotipalvelun henkilöstö 56,5 6,3 65,3 73,7 Keminmaa kotipalvelun henkilöstö 32 34,9 38,9 44,6 Ylitornio kotipalvelun henkilöstö 27 29,9 31,9 33,1 Tervola kotipalvelun henkilöstö 19 21,4 22, 23,1 Simo kotipalvelun henkilöstö 14,5 16, 18,6 2,7 * Ei sisällä kotisairaanhoidon henkilökuntaa. ** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

11 6. Omaishoidon tuen* 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä ennuste vuoteen ,7 68, 7, 71,6 43,7 4 28, ,1 17, 14 15,4 91,3 8,9 8,7 76,1 55,7 48,6 Asiakkaita 3,7 31,8 19,7 2,6 17,9 2, Tornio omaishoidon tuen saajat 7 74,7 8,9 91,3 Kemi omaishoidon tuen saajat 68 71,6 76,1 8,7 Keminmaa omaishoidon tuen saajat 4 43,7 48,6 55,7 Ylitornio omaishoidon tuen saajat 26 28,7 3,7 31,8 Tervola omaishoidon tuen saajat 17 19,1 19,7 2,6 Simo omaishoidon tuen saajat 14 15,4 17,9 2, * Omaishoidon tuen asiakkaat vuoden aikana.lähde: Indikaattoripankki SOTKAnet ** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

12 7. Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat vuonna 27 sekä ennuste* vuoteen , ,1 41,6 4 39, , 25 24, 27,4 27, 3,8 29,1 29,1 27,8 2 * Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 1 Asukkaita Tornio v.kodin asukkaat +75 v ,6 45,1 5,8 Kemi v.kodin asukaat +75 v ,4 29,1 3,8 Tervola v.kodin asukkaat +75 v , 27,8 29,1

13 8. Vanhainkotien välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste* vuoteen ,2 3 28,6 26, ,7 24,2 23, 21,4 27,3 25,7 23,1 22, 2 19, 15 *Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 2 Henkilöä Tornio vanhainkotihenkilöstö 24,7 26,4 28,6 32,2 Kemi vanhainkotihenkilöstö 23 24,2 25,7 27,3 Tervola vanhainkotihenkilöstö 19 21,4 22, 23,1

14 25, 9. Vanhainkotipaikkojen bruttokustannukset* laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asukkaiden määrällä vuonna 27 sekä ennuste** vuoteen 22 23, 2215,6 21, 1964,9 19, 1813, 17, 15, 13, 11, 1699,4 1293,4 122,2 1147,9 19,1 137,3 991,1 96,9 9, 854,4 7, 5, * Kustannus on laskettu kaavalla: Paikan hinta vrk x 75 v. ja vanhemmat asukkaat x 365 /1 * Kustannukset kuntien välillä eivät ole suoraan verrannollisia erilaisten kirjaamiskäytäntöjen vuoksi **Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 3 1 /br Tornio vk paikat (+75 v.) brutto 1699,4 1813, 1964,9 2215,6 Kemi vk paikat (+75-v.) brutto 19,1 1147,9 122,2 1293,4 Tervola vk paikat (+75-v.) brutto 854,4 96,9 991,1 137,3

15 1. Terveyskeskusten vuodeosastojen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat pitkäaikaispotilaat vuonna 27 sekä ennuste vuoteen , , 68,3 64, , 28 22, ,7 41,1 34, 3,6 24,7 25,5 13,2 15,4 8,8 9,5 46,3 39, 26,7 17,1 9,8 Potilaita Tornio tk +75-v.potilaat 64 68,3 74, 83,4 Kemi tk +75-v. potilaat 39 41,1 43,7 46,3 Keminmaa tk +75-v. potilaat 28 3,6 34, 39, Tervola tk +75-v. potilaat 22 24,7 25,5 26,7 Simo tk +75-v. potilaat 12 13,2 15,4 17,1 Ylitornio tk +75-v. potilaat 8 8,8 9,5 9,8 **Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

16 11. Terveyskeskusten välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste* vuoteen , , , ,1 55,6 53,2 31, 35,5 27,8 25,5 28,2 25,4 27,2 2,5 22,8 18,1 18,7 19,5 17,6 6,2 56,5 59,9 Henkilöä Tornio tk:n henkilöstö 52,1 55,6 6,2 67,9 Kemi tk:n henkilöstö 5,5 53,2 56,5 59,9 Keminmaa tk:n henkilöstö 25,5 27,8 31, 35,5 Ylitornio tk:n henkilöstö 23 25,4 27,2 28,2 Tervola tk:n henkilöstö 16,1 18,1 18,7 19,5 Simo tk:n henkilöstö 16 17,6 2,5 22,8 **Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

17 45, 12. Terveyskeskusten bruttokustannukset* vuonna 27 laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien potilaiden määrällä sekä ennuste** vuoteen 22 4, 3991,8 354,2 35, 3266,6 361,8 3, 25, 2, 15, 1, 27,1 2113,5 1691,4 1548,7 1165,1 136, 692,4 761,6 5, 397,1 439,1 2246,7 188,8 121,7 885,8 469,2, ,5 2158,4 1257,8 988,5 486,2 1 /br Tornio tk paikat (+75 v.) brutto 361,8 3266,6 354,2 3991,8 Kemi tk paikat (+75 v.) brutto 27,1 2113,5 2246,7 2381,5 Keminmaa tk paikat (+75 v.) brutto 1548,7 1691,4 188,8 2158,4 Tervola tk paikat (+75 v.) brutto 136, 1165,1 121,7 1257,8 Simo tk paikat (+75 v.) brutto 692,4 761,6 885,8 988,5 Ylitornio tk paikat (+75 v.) brutto 397,1 439,1 469,2 486,2 * Kustannus on laskettu kaavalla: Paikan hinta vrk x 75 v. ja vanhemmat asukkaat x 365 /1 * Kustannukset kuntien välillä eivät ole suoraan verrannollisia erilaisten kirjaamiskäytäntöjen vuoksi **Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

18 1 13. Tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat vuonna 27 sekä ennuste* vuoteen 22. Kunnan oma toiminta** ,8 87,8 77,9 74, ,9 38,7 41,4 37,8 29, 3,9 33,5 37,6 29,5 32, ,6 8,6 7, *Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 7 Asukkaita Kemi t.palv.as. oma toiminta 74 77,9 82,8 87,8 Ylitornio t.palv.as. oma toiminta 35 38,7 41,4 42,9 Tornio t.palv.as. oma toiminta 29 3,9 33,5 37,8 Keminmaa t.palv.as. oma toiminta 27 29,5 32,8 37,6 Simo t.palv.as. oma toiminta 6 6,6 7,7 8,6

19 6 14. Tehostetun palveluasumisen välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste* vuoteen 22. Kunnan oma toiminta 5 46,5 49,2 43,7 41,5 4 29,3 3 24,9 26,6 27,5 22,5 25,5 27,4 21, 24,3 22,4 22, ,6 8,6 7,7 *Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 8 Henkilöä Kemi t.palv.as. hlöstö oma 41,5 43,7 46,5 49,2 Ylitornio t.palv.as. hlöstö oma 22,5 24,9 26,6 27,5 Tornio t.palv.as. hlöstö oma 21 22,4 24,3 27,4 Keminmaa t.palv. as. hlöstö oma 21 22,9 25,5 29,3 Simo t.palv.as. hlöstö oma 6 6,6 7,7 8,6

20 15. Tehostetun palveluasumisen bruttokustannukset* laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asukkaiden määrällä vuonna 27 sekä ennuste** vuoteen 22. Kunnan oma toiminta. 3, 2658, 2817,5 25,5 25, 2374,7 2, 15, 16,2 1, 137,8 926, 1446,4 1172,2 1252,6 126,3 1298,1 1133,4 127,2 987,9 17,7 5, 173, 19,3 247, 221,3, * Kustannus on laskettu kaavalla: Paikan hinta vrk x 75 v. ja vanhemmat asukkaat x 365 /1 * Kustannukset kuntien välillä eivät ole suoraan verrannollisia erilaisten kirjaamiskäytäntöjen vuoksi **Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 9 1 /br Kemi t.palv.as. oma brutto 2374,7 25,5 2658, 2817,5 Ylitornio t.palv.as.oma brutto 16,2 1172,2 1252,6 1298,1 Keminmaa t.palv. as. oma brutto 137,8 1133,4 126,3 1446,4 Tornio t.palv.as. oma brutto 926, 987,9 17,7 127,2 Simo t.palv.as. oma brutto 173, 19,3 221,3 247,

21 Tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat vuonna 27 sekä ennuste* vuoteen 22. Kunnan ostopalvelut 66,1 62, 6, , 27 27,6 53,7 29,7 71,7 57,1 29,5 34,5 8,8 38,5 Asukkaita 3, ,6 7,3 8, Tornio t.palv.as.ostop. paikat 62 66,1 71,7 8,8 Kemi t.palv.as. ostop. paikat 51 53,7 57,1 6,5 Simo t.palv.as. ostop. paikat 27 29,7 34,5 38,5 Ylitornio t.palv.as. ostop. paikat 25 27,6 29,5 3,6 Keminmaa t.palv.as. ostop. paikat 6 6,6 7,3 8,4 *Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

22 6, 17. Tehostetun palveluasumisen välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste* vuoteen 22. Kunnan ostopalvelut 5, 4, 51,6 51, 48,1 45,3 43, 42,2 45,8 39,6 3, 22,4 25, 2, 19,3 17,5 18, ,7 16,6 1, 4,9 5,6 4 4,4, *Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 11 Henkilöä Kemi t.palv.as. ostop. hlöstö 43, 45,3 48,1 51, Tornio t.palv.as.ostop. hlöstö 39,6 42,2 45,8 51,6 Simo t.palv.as. ostop. hlöstö 17,5 19,3 22,4 25, Ylitornio t.palv.as. ostop. hlöstö 15 16,6 17,7 18,4 Keminmaa t.palv.as. ostop.hlöstö 4 4,4 4,9 5,6

23 3, 18. Tehostetun palveluasumisen bruttokustannukset* laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asukkaiden määrällä vuonna 27 sekä ennuste** vuoteen 22. Kunnan ostopalvelut 25, 2439,8 2, 15, 1, 5, 1871,4 1355, 684,2 1996,5 1426,8 1516,7 2163,7 133,8 167,7 888,9 88,1 837,7 756,5 88,4 1153,7 1 /br 181,3 28, 149,3 163,, Tornio t.palv.as.ostop. brutto 1871,4 1996,5 2163,7 2439,8 Kemi t.palv.as. ostop. brutto 1355, 1426,8 1516,7 167,7 Simo t.palv.as. ostop. brutto 88,1 888,9 133,8 1153,7 Ylitornio t.palv.as. ostop. brutto 684,2 756,5 88,4 837,7 Keminmaa t.palv.as. ostop.brutto 149,3 163, 181,3 28, * Kustannus on laskettu kaavalla: Paikan hinta vrk x 75 v. ja vanhemmat asukkaat x 365 /1 * Kustannukset kuntien välillä eivät ole suoraan verrannollisia erilaisten kirjaamiskäytäntöjen vuoksi

24 19. Hoivapaikkojen* 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat/potilaat yhteensä vuonna 27 sekä ennuste** vuoteen , ,3 225,4 194, 27, 212,7 19, 2, ,2 8, ,6 51,7 57, ,5 85, 83,3 74,1 64,2 55,8 53,4 * Hoivapaikat = 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien määrä yhteensä terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoitopaikoilla, vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa (oma ja ostopalvelu) ** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 13 Paikkoja Tornio hoivapaikat yhteensä , 224,3 252,9 Kemi hoivapaikat yhteensä 19 2,1 212,7 225,4 Ylitornio hoivapaikat yhteensä 68 75,2 8,3 83,3 Keminmaa hoivapaikat yhteensä 61 66,6 74,1 85, Tervola hoivapaikat yhteensä 46 51,7 53,4 55,8 Simo hoivapaikat yhteensä 45 49,5 57,6 64,2

25 2. Hoivapaikkojen* välittömään hoitotyöhön osallistuva vakituinen henkilöstö vuonna 27 ja ennuste** vuoteen ,5 176,9 158, 166,4 158,9 179,1 137,4 146, ,9 71,5 6,5 5,5 55,2 43,5 74,1 7,4 Henkilöä 5,5 61,3 56,4 39,5 35,1 39,5 4,7 42, Kemi hoivapaikat hlöstö ,4 176,9 187,5 Tornio hoivapaikat hlöstö 137,4 146,6 158,9 179,1 Ylitornio hoivapaikat hlöstö 6,5 66,9 71,5 74,1 Keminmaa hoivapaikat hlöstö 5,5 55,2 61,3 7,4 Simo hoivapaikat hlöstö 39,5 43,5 5,5 56,4 Tervola hoivapaikat hlöstö 35,1 39,5 4,7 42,6 * Hoivapaikat = 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien määrä yhteensä terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoitopaikoilla, vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa (oma ja ostopalvelu) ** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75 vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

26 21. Länsi-Pohjan palvelut vuonna 27 suhteessa kunnan ikäihmisten määrään ja kotihoidon asiakkaat suhteessa kotipalvelun henkilöstön määrään vuonna ,4 28, ,4 2,8 18,7 14,8 15,5 13,5 11,9 11,3 11,4 9,9 22,4 2 %:a / asiakasta 1 5 3,3 4,4 6,7 4,3 4 4,8 6,1 1,9 1,3 * Hoivapaikat = 75-vuotta täyttäneiden ja vanhempien määrä yhteensä terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoitopaikoilla, vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa (oma ja ostopalvelu) ** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75-vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen 1.Kotihoidon as/ikäih (%) 2.Omaish.saajat/ikäihm (%) 5,7 5,5 3.Palv.as. asukkaat/ikäih (%) 4 4,7 5,2 4,1 4.Terv.kesk. vuodeos./ikäihm. (%) 5.Ikäihmisten määrä/kotip.hlöstö (=) 3,4 3,4 3,9 3 3,3 3,1 6.Kotihoidon asiakkaat/kotip.hlöstö (=) Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo 1= Kunnan kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asiakkaiden % -osuus vastaavanikäisten kuntalaisten määrästä. Lähde: Kotihoidon lask , Keminmaan ja Simon kunnat. 2= Kunnan 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien omaishoidon tuen saajien %-osuus vastaavanikäisten kuntalaisten määrästä. 3= Kunnan tehostetun palveluasumisen 75 vuotta ja vanhempien asiakkaiden (oma ja ostopalvelu) % -osuus vastaavanikäisten kuntalaisten määrästä. 4= Kunnan terveyskeskuksen vuodeosaston 75 vuotta ja vanhempien asiakkaiden %-osuus vastaavanikäisten kuntalaisten määrästä. 5= Kunnan 75 vuotta ja vanhempien asukkaiden määrä jaettuna kotipalveluhenkilöstön määrällä = montako 75 vuotta ja vanhempaa asukasta on yhtä työntekijää kohti. 6= Kunnan kotihoidon asiakkaiden määrä jaettuna kotipalvelun henkilöstön määrällä = montako kotihoidon asiakasta on yhtä työntekijää kohti. Huom. kotisairaanhoidon henkilöstö puuttuu luvuista. Lähteet: Tilastokeskus, SOTKAnet, Stakes kotihoidon laskenta , Keminmaan ja Simon kunnat.

27 12, 22. Hoivapaikkojen* bruttokustannukset** yhteensä laskettuna 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien asukkaiden/potilaiden määrällä vuonna 27 sekä ennuste*** vuoteen 22 1, 8, 7558,5 864, 6826,9 7188,7 6, 4, 2, 2735,8 2987,9 2141,5 2367,7 2126, 189,3 1673,5 184,9 8739,5 7641,6 3322,4 253,2 214,9 2192,8 9854,4 81,1 3812,8 2622,1 2389,3 2295,1 1 /br, Tornio hoivapaikat kust.brutto 7558,5 864, 8739,5 9854,4 Kemi hoivapaikat kust. brutto 6826,9 7188,7 7641,6 81,1 Keminmaa hoivapaikat kust. brutto 2735,8 2987,9 3322,4 3812,8 Ylitornio hoivapaikat kust. brutto 2141,5 2367,7 253,2 2622,1 Tervola hoivapaikat kust. brutto 189,3 2126, 2192,8 2295,1 Simo hoivapaikat kust. brutto 1673,5 184,9 214,9 2389,3 * Hoivapaikat = 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien määrä yhteensä terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoitopaikoilla, vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa (oma ja ostopalvelu) ** Kustannus on laskettu kaavalla: Paikan hinta vrk x 75 v. ja vanhemmat asukkaat x 365 /1 ** Kustannukset kuntien välillä eivät ole suoraan verrannollisia erilaisten kirjaamiskäytäntöjen vuoksi *** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75 vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

28 3 23. Kotihoidon* 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä laatusuosituksen tavoite** 278, , 216, 191, , 8,6 1 82, 81,8 63, 57,4 43,4 45, 39,2 5,2 5,6 5,8 Asiakkaita -5-44, Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo Kotihoidon 75 v. ja vanhemmat asiakkaat Laatusuositus 13,5 %*** 278, ,6 81,8 57,4 39,2 Asiakkaita alle/yli suosituksen -44, ,4,2 5,6 5,8 * Sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat. Lähde Stakes. Kotihoidon laskenta , Keminmaan ja Simon kunnat ** Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus *** Laskettuna kuntien 75-vuotta täyttäneiden määrästä Lähde Tilastokeskus.

29 Omaishoidon tuen* 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä laatusuosituksen tavoite** , 1 88, 8 68, 7, , 33, 33, 26, 23, 17, 16, 14, * Omaishoidon tuen asiakkaat vuoden aikana. Lähde SOTKAnet ja Keminmaan kunta. ** Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. *** Laskettuna kuntien 75 vuotta täyttäneiden määrästä Lähde Tilastokeskus. -2 Asiakkaita Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo Omaishoidon tuen 75 v. ja vanhemmat asiakkaat* Laatusuositus 5,5 %*** Asiakkaita alle/yli suosituksen

30 25. Tehostetun palveluasuminen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat* vuonna 27 sekä laatusuosituksen tavoite** , , 1 91, 88, , 33, 33, 33, 27 33, 23, 16, 11 3, Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo * Tehostetun palveluasumisen asukkaat kunnan omassa ja ostopalveluissa vuonna 27 ** Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. *** Laskettuna kuntien 75 vuotta täyttäneiden määrästä Lähde Tilastokeskus. 17 Asukkaita Asukkaita palveluasumisessa Laatusuositus 5,5 %*** Asukkaita alle/yli suosituksen

31 26. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa* olevat 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite** 12 13, , 62, 55 48, 46, 28, 33 18, 18, 13, 12, 8, 9, * Laitoshoito = terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidon ja vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asukkaat ** Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. *** Laskettuna kuntien 75 vuotta täyttäneiden määrällä Lähde Tilastokeskus. 3 Asiakkaita Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo Asiakkaita Laatusuositus 3,%*** Asiakkaita alle/yli suositusten

32 27. Kotihoidon* asiakkaat vuonna 27 ja laatusuosituksen** tavoite vuonna 22*** 35 33, , , 2 191, , 112, ,2 82, 63, 69,7 55,9 45, * Sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat. Lähde Stakes. Kotihoidon laskenta , Keminmaan ja Simon kunnat. ** Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. *** Laskettuna 75 vuotta ja vanhempien arvioidusta määrästä vuonna 22. Lähde Tilastokeskus. 19 Asiakkaita Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo Kotihoidon asiakkaat* Laatusuositus 13,5 % v. 22*** Muutos nykytilanne

33 28. Omaishoidon tuen asiakkaat* vuonna 27 ja laatusuosituksen** tavoite vuonna 22*** , , , 67 7, 45 45,8 4, 4,8 26, 28,4 22, , 11 14, 6 Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo * Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuoden aikana. Lähde Sotkanet ja Keminmaan kunta ** Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. *** Laskettuna kuntien 75 vuotta täyttäneiden arvioidusta määrästä vuonna 22. Lähde Tilastokeskus. 9 Asiakkaita Omaishoidon tuen asiakkaat* Laatusuositus 5,5 % v. 22*** Muutos nykytilanne

34 29. Tehostetun palveluasumisen asukkaat* vuonna 27 ja laatusuosituksen** tavoite vuonna 22*** ,8 125, 114,7 1 91, , 45,8 33, 4,8 33, 24 28, , , * Tehostetun palveluasumisen asukkaat kunnan omassa ja ostopalveluissa vuonna 27 ** Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. *** Laskettuna kuntien 75 vuotta täyttäneiden arvioidusta määrästä vuonna 22. Lähde Tilastokeskus. -1 Asukkaita Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo Tehostettu palveluasuminen asukkaat* Laatusuositus 5,5 % v. 22*** Muutos nykytilanne

35 12 3. Pitkäaikainen laitoshoito* vuonna 27 ja laatusuosituksen** tavoite vuonna 22*** 13, ,5 65, 62,6 46, 28, 25, 22,3 15,5 12,4 9 8, 14 12, * Pitkäaikainen laitoshoito= terveyskeskusten vuodeosastojen ja vanhainkotien asiakkaat ** Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. *** Laskettuna kuntien 75 vuotta täyttäneiden arvioidusta määrästä vuonna 22. Lähde Tilastokeskus. Asiakkaita Kemi Tornio Keminmaa Ylitornio Tervola Simo Pitkäaikainen laitoshoito* Laatusuositus 3 % v. 22*** Muutos nykytilanne

36 Länsi-Pohjan palvelut yhteensä: 75 vuotta täyttäneet ja vanhemmat asiakkaat vuonna 27 sekä ennuste* vuoteen , 794,2 855,9 931, ,2 296,3 Asiakkaita 3 235, 252, , ,8 218,1 2,4 215,6 215,6 183,8 198, 198, 89 95,6 13,1 112, Kotihoidon asiakkaat yhteensä** ,2 855,9 931,8 Omaishoidon asiakkaat yhteensä*** ,55 272,16 296,32 Vanhainkotien asukkaat yhteensä 89 95,6 13,1 112,2 Tk:n vuodeosastojen asiakkaat yhteensä ,9 2,4 218,1 Tehostettu palv. as. yhteensä oma toiminta ,8 198, 215,6 Tehostettu pal.as. yhteensä ostop ,8 198, 215,6 * Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75 vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen ** Sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon asiakkaat. Lähde Stakes. Kotihoidon laskenta , Keminmaan ja Simon kunnat *** Lähde: Indikaattoripankki SOTKAnet

37 3 32. Länsi-Pohjan palveluiden vakituinen henkilöstö yhteensä vuonna 27 ja ennuste* vuoteen , ,3 217, 233,2 212,2 231, 196,9 183,2 141,2 129, ,4 15, ,9 128, 119,1 1 77,2 84,1 Henkilöä 5 66,7 71, Kotipalvelun henkilöstö ,2 251,3 273,6 Vanhainkotien henkilöstö** 66,7 71,7 77,2 84,1 Terveyskeskusten henkilöstö** 183,2 196,9 212,2 231, Tehostetun palv.as. hlöstö oma toiminta** ,4 129,7 141,2 Tehostettu palv.as. hlöstö ostop.** 119,1 128, 137,9 15,2 * Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75 vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen ** Välittömään hoitotyöhön osallistuva henkilöstö

38 33. Länsi-Pohjan palveluiden bruttokustannukset* yhteensä vuonna 27 ja ennuste** vuoteen 22 12, 1124,4 1125,7 1, 8743,1 9396, 8, 6, 4, 4867,9 3643,9 3916, 422,1 6452,7 725,4 5987,7 5571,7 6138,1 5231,4 5637,7 4594,6 1 /br 2,, Vanhainkotien bruttokustannukset + 75 v. 3643,9 3916, 422,1 4594,6 Terveyskeskusten bruttokustannukset + 75 v. 8743,1 9396, 1125,7 1124,4 Tehostettu p.as. bruttokust. +75 v.oma t. 5571,7 5987,7 6452,7 725,4 Tehostettu p.as.bruttokust. +75 v.ostop. 4867,9 5231,4 5637,7 6138,1 * Kustannus on laskettu kaavalla: Paikan hinta vrk x 75 v. ja vanhemmat asukkaat x 365 /1 ** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75 vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

39 Länsi-Pohjan hoivapaikat*, vakituinen henkilöstö ja bruttokustannukset** yhteensä vuonna 27 sekä ennuste*** vuoteen , ,2 649,1 516, ,1 699,5 557,1 761, ,6 66,5 3, Henkilöä yhteensä Hoivapaikkojen menot yht. 1 /br 25, 2, 15, 1, , Hoivapaikat yhteensä Henkilöstö yhteensä Hoivapaikkojen menot yht.1 euroa br. * Hoivapaikat = 75 vuotta täyttäneiden ja vanhempien määrä yhteensä terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoitopaikoilla, vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa (oma ja ostopalvelu). Vakituinen henkilöstö on laskettu em. paikoista yhteensä. ** Meno on laskettu kaavalla: Paikan hinta vrk x 75 v. ja vanhemmat asukkaat x 365 /1 em. paikoista ja laskettu yhteen. *** Ennuste: Kasvu %:na on samansuuruinen kuin ikäihmisten (75 vuotta ja vanhempien) määrän lisääntyminen

40 35. Länsi-Pohjan palvelut vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite , 753, , 37, 37, 262, 235, 168, Asiakkaita , Kotihoito (13,5%)* Omaish.tuki (5,5%)** Tehostettu p.as.(5,5%)*** Pitkäaik.laitosh.(3%)**** 75 vuotta ja vanhemmat asiakkaat vuonna Palvelun laatusuositus asiakasta 753, Muutos nykytilanne 14, Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. * Kotihoidon asiakkaat sisältävät kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat.lähde Stakes. Kotihoidon lask , Keminmaan ja Simon kunnat ** Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana. Lähde Sotkanet *** Tehostetun palveluasumisen asukkaat sisältävät 75 vuotta täyttäneet asiakkaat kunnan omissa ja ostamissa palveluissa **** Pitkäaikainen laitoshoito sisältää terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaisosastojen ja vanhainkotien asiakkaat

41 Länsi-Pohjan palvelujen asiakkaat vuonna 27 ja laatusuosituksen tavoite vuonna , , ,3 342, 387,3 297,5 262, 235, 211,2 172,3 Asiakkaita 45-5,8-2 Kotihoito (13,5 %)* Omaish.tuki (5,5%)** Tehostettu p.as.(5,5%)*** Pitkäaik. laitosh. (3%)**** 75 vuotta ja vanhemmat asiakkaat vuonna Palvelun laatusuositus vuonna 22(2) 95,5 387, ,2 Muutos nykytilanne 297,5 172,3 45-5,8 1 Sosiaali- ja terveysministeriö (28). Ikäihmisten palvelujen laatusuositus. * Kotihoidon asiakkaat 27 sisältävät kotipalvelun ja kotisairaanhoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat. Lähde Stakes.Kotihoidon laskenta , Keminmaan ja Simon kunnat ** Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuonna 27 vuoden aikana. Lähde Sotkanet. *** Tehostetun palveluasumisen asukkaat sisältävät 75 -vuotta täyttäneet asiakkaat kunnan omissa ja ostamissa palveluissa. **** Pitkäaikainen laitoshoito sisältää terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaisosastojen ja vanhainkotien asiakkaat (2) Ennuste laskettuna 75 vuotta ja vanhempien määrästä vuonna 22. Lähde tilastokeskus.

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2014 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 214 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 47 653 4 37 996 38 215 41 584 35 331 3 25 769 28 73 2 19 58 1 9 28 75 vuotta täyttäneiden määrä kunnittain / sote-alueittain

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2015 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 215 Väestömäärät kunnittain / sote-alueittain 6 5 46 463 47 353 4 4 9 37 888 35 293 41 897 3 25 81 2 19683 1 8 864 5 541 Hanko Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karviainen Kerava Lohja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 2012 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA 212 Väestömäärät kunnittain/sote-alueittain (Väestörekisterikeskus, rekisteritilanne 31.12.212) 6 5 4 3 2 1 927 45619 39647 43984 37583 34499 5375 25618 4729 28851 18751 37942

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Johanna Lohtander Muutosagentti, I & O- kärkihanke, Maakunta- sote valmistelu Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Lapin maakunnan Ikäihmisten sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 1. Kallion kuntien ikääntyvän väestön määrä ja ennusteita Taulukko 1. Ikääntyvän väestön määrä Kallion kunnissa 31.12.2012 ja 31.12.2013 (ennakkoväkiluku) sekä ennuste vuosille 2014-2016, 2020, 2025, 2030

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö

Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen. Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Palveluasumisen nykytila seurantatutkimuksen valossa Sari Kehusmaa tutkimuspäällikkö Tutkimus on osa I&O-kärkihankkeen seurantaa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Hilmo-tietoa tiedontuottajille

Hilmo-tietoa tiedontuottajille Hilmo-tietoa tiedontuottajille Riikka Väyrynen 25.11.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 25.11.2014 2 1 TIETO-osasto Vastaa Lakisääteisestä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä

Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä Käytännön esimerkki; Kunta ja palvelutarpeen arviointi tietokannat vertailun apuvälineenä RAI- seminaari.9. Paasitorni, Helsinki Rauha Heikkilä 5.. Esityksen nimi / Tekijä 1 sisältö Kunta -vertailutietokanta

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala maarit.kairala@poskelappi.fi 1 HANKETYÖNTEKIJÄT ALUEILLA: perehtyminen, verkostoituminen, tutustumien alueeseen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2005 559 046 227 472 185 429 174 824 202 932 1 349 703 127 226 1 476 929 KOKO VÄESTÖ 559 046 227 472 185 429 174

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille Hilmo-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 31.10.2012 30.10.2012 Päivi Tossavainen/THL 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva)

Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella (OYS-erva) Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 28.10.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 28.10.2014

Lisätiedot

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito

INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito INFO: Ikäihmisten palvelut Yleistä Kotihoito Vanhainkotihoito Palveluasuminen Vuodeosastohoito Kuntien tuottavuusvertailu Yleistä Tuottavuusindeksillä kuvataan kuntien kehitystä ajassa. Tuottavuuden taso

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

Tietopaketti 4: Ikäihmiset. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 4: Ikäihmiset. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 4: Ikäihmiset Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Väkiluvut ja väestöennusteet eri ikäryhmittelyillä 65 vuotta täyttäneet,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAPROFIILI

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAPROFIILI KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAPROFIILI Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O-kärkihanke) 3.8.2018 1 1. PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI 3.8.2018 2 PALVELUTARPEEN ENNAKOINTI

Lisätiedot

Muutosjohdon verkostotapaaminen

Muutosjohdon verkostotapaaminen Muutosjohdon verkostotapaaminen 31.10.2017 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke Kainuussa Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen nykytila

Ikäihmisten palvelujen nykytila Ikäihmisten palvelujen nykytila Leena Forma Tutkijatohtori 28.9.2015 Vanhojen ihmisten palvelujen tutkimus Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikkö: Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke. Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala VISIO Lapissa valitsee vahva tahtotila hyvän vanhuuden turvaamiseen. Toiminnassa mukana olevissa asiakaspalveluyksiköissä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010 5 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TILA LÄNSI- JA KESKI-UUDELLAMAALLA 2010. SISÄLTÖ ALKUSANAT... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1 Ikääntynyt väestö Länsi- ja Keski-Uudellamaalla... 4 2. 65 VUOTTA TÄYTTÄNEIDEN PALVELUT 2010...

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT PAIMION KAUPUNGISSA Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi Kemiönsaaren valtuustoseminaari 31.12.2016 Paimiossa oli 75 vuotta täyttäneitä

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille

Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille Ikäystävällinen Kuopio - ohjelma vuosille 2009-2030 Tavoitteena hyvinvoinnin tasa-arvo Jokaiselle on turvattava oikeus hyvään vanhuuteen Valtakunnallinen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Käsiteltävät muuttujat

Käsiteltävät muuttujat Käsiteltävät muuttujat Lapset ja nuoret Lastensuojelun laitos- ja perhehoito ( / 0-17 v as.) Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh

Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa. Rita Oinas, TtM, sh Miten tästä eteenpäin? Muutosagentti I&O Kärkihanke Pohjois-Pohjanmaa Rita Oinas, TtM, sh Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2007 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 14.9.08 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset. Vanhusasiaa! -seminaari Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Vanhuspalvelulaki ja vanhusasioiden valtakunnalliset kuulumiset Vanhusasiaa! -seminaari 4.2.2010 Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Ikääntymisraportti Kokonaisarvio ikääntymisen vaikutuksista ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,3 % (430hlöä) ENONTEKIÖ 1 Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 890 22,3 % (430hlöä) 1 817 1 777 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 421 (22%)

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VANHUSPALVELUOHJELMA 2010 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN VANHUSPALVELUOHJELMA 2010 2015 Kuva: Hannele Rämö HEINOLAN KAUPUNGIN VANHUSPALVELUOHJELMA 2010 2015 SELVITYS 18.11.2010 Näkymä harjulta Ruotsalaiselle. SISÄLLYSLUETTELO HEINOLAN KAUPUNGIN VANHUSPALVELUOHJELMA 2010 2015 SELVITYS 1. TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 6

Perusturvalautakunta liite nro 6 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 6 Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi Hakijan perustiedot (sen henkilön yhteystiedot joka koonnut arviointimallin tiedot) Kunta: Äänekoski

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu 2010 Kuusikko-työryhmä Vanhuspalvelut Aura Pasila 19.9.2011 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aura Pasila

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2009 Vanhuspalvelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 9.9.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

2. Lakiuudistukset toteutetaan, jolloin omaishoidon ja perhehoidon kattavuus nousee (skenaariolaskelma)

2. Lakiuudistukset toteutetaan, jolloin omaishoidon ja perhehoidon kattavuus nousee (skenaariolaskelma) Omais- ja perhehoidon lakimuutosten vaikutusten arviointi Laskelma lyhyesti Laskelmien muotoilussa otettiin huomioon Kuntaliiton ja STM:n laatusuositus ikääntyneiden palveluista (omaishoidon kattavuudelle

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella Selvitys: Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat 1.11.201430.3.2015

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä. Aalto Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä. Aalto Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen tarpeita ja lähiajan näkymiä Aalto 21.9.2018 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumistilanne maassamme 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2016

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL

Emme ole yksin. Harriet Finne-Soveri. Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Emme ole yksin Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL Tervetuloa 23. kansalliseen RAI seminaariin Tervetuloa Hoitajat, lääkärit, geronomit, sosionomit, fysio-ja toimintaterapeutit,

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

SAVONRANNAN JA KERIMÄEN VANHAINKOTIEN JA KARPALOKODIN TOIMINNALLISET MUUTOKSET Jorma Hongisto Sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja

SAVONRANNAN JA KERIMÄEN VANHAINKOTIEN JA KARPALOKODIN TOIMINNALLISET MUUTOKSET Jorma Hongisto Sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja SAVONRANNAN JA KERIMÄEN VANHAINKOTIEN JA KARPALOKODIN TOIMINNALLISET MUUTOKSET 14.8.2018 Jorma Hongisto Sosiaalipalvelujen tulosaluejohtaja KAUPUNGINVALTUUSTON KYSYMYKSET 1. Esitetystä Päivärinteen lakkauttamisesta

Lisätiedot

osakokonaisuus Projektipäällikkö Leila Mukkala

osakokonaisuus Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Vanhusneuvosto 1.6.2015 Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke 2014 2016 Hanke toimiipohjois Suomen alueella: Kokkola hallinnoi. Mukana Oulunkaari,

Lisätiedot

Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma

Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma Mikä ennustaa kalliiseen hoitoon päätymistä? -Alueellisen palvelujärjestelmän näkökulma Olli Halminen HEMA Institute Aalto University School of Science Olli Halminen DI (2016), Aalto-yliopisto Tekn.kand.

Lisätiedot

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue

Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Ikäjakauma kunnittain, Eksoten alue Kunta Ikäluokat 2003 2013 2025 Imatra Yhteensä 29 969 ikäryhmän osuus 28 219 ikäryhmän osuus 26 467 ikäryhmän osuus 0-14 4 491 15,0 % 3 658 13,0 % 3 371 12,7 % 15-64

Lisätiedot

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä

OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä OYS-erva: Tiivistelmä ympärivuorokautista hoitoa ja asumispalveluja koskevasta selvityksestä Päihdeasiakkaat, mielenterveysasiakkaat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset ja ikääntyneet Tiivistelmä 2 (32)

Lisätiedot

RAI-vertailukehittäminen

RAI-vertailukehittäminen RAI-vertailukehittäminen Opas yhdistetyn henkilöstötietokannan tietosisältöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi 72 Opas

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke)

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O kärkihanke) Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskiviikko 12.10.2016 klo 09:30 / HE 134/2016 Pyydetty tilastoyhteenveto (12.10.2016) Asiantuntija: Anja Noro, THT, dosentti, Projektipäällikkö, STM kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 % ROVANIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 61 551 16,6 % 67 659 69 617 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 10 175 (17%) 16

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty Palvelut Minna Joensuu/ n kaupunki minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty 5.3.2018 Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja -etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus

Lisätiedot

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus

Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Länsipohjan tuotantoalueen palveluprosessit ja asiakkaiden osallisuus Liisa Niiranen Länsipohjan tuotantoalue-integraatio 2 Länsipohjan tuotantoalue-valmistelu 3 4 Prosessien arviointikriteerit Ikäihmisten

Lisätiedot

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö Kotihoidon palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö TAUSTATIETOA VANHUSPALVELULAKI (2012) LAATUSUOSITUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus

Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Toimintakyky ja sosiaalinen turvallisuus työryhmän nykytilan kuvaus Väliraportti 14.1.2014 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Sosiaalijohtaja Alpo Komminaho 4.2.2014 Terveydenhuollon palveluiden järjestämistapa

Lisätiedot

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003

VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 VIIDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN VANHUSTEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 2003 Vanhuspalvelun Viisikko-työryhmä Aila Kumpulainen 22.11.2004 Viisikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot