Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, ja yli 75 miehet ja naiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, 65-74 ja yli 75 miehet ja naiset"

Transkriptio

1 1 HYVINVOINTIA KUVAAVAT MITTARIT ( /uo) Taustatekijät Väestörakenne ja ennuste Ikä- ja sukupuolirakenne: eri ikäryhmät % väestöstä: 0-6, 7-14, 15-24, 25-64, ja yli 75 miehet ja naiset Perhetyyppi: %-osuus lapsiperheiden osuus kaikista perheistä Yksinhuoltajaperheiden osuus lapsiperheistä Lähde/ Huomioitavaa, kuntien strategiat, Kunnat Hyvinvoinnin saldo Kuolleisuus ja kuolemansyyt Efeko/ PYLL Kuntalaisten tulotaso Hyvinvointipalvelujen jakautuminen Asuminen Yhteisöllisyys: Muuttoliike Sairastavuusindeksi Alkoholijuomien myynti seudulla Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet/v, lkm Kunnan toimintamenot yhteensä ja %-osuus hallintokunnittain Sote ja sivistystoimen menot palvelualueittain: sote /as vakioitu ja vakioimaton Investoinnit Väestön asumismuodot Vuokra-asuntojono Häädöt Vailla vakinaista asuntoa Kuntaan muuttaneiden ja poismuuttaneiden lkm Kunnan nettomuutto, Kela Kunnat, kunnat, CHESS Kunnat/ tekninen osasto Kunnat KASTE-OHJELMAN TAVOITEINDIKAATTORIT: asunnottomat yksinäiset/ 1000 asukasta, alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100%:n alkoholina, litraa TERVEYS 2015-OHJELMAN INDIKAATTORIT: imeväiskuolleisuus/1000 elävänä syntynyttä

2 2 Lapset, nuoret ja lapsiperheet Lähde/ Huomioitavaa Elämäntapavalinnat Kouluterveyskyselyn tulokset 9 indikaattorin avulla seurataan myös Terveys 2015 kansanterveysohjelman tavoitteiden saavuttamista*) Toimintaympäristö ja elinolot Mielenterveyden häiriöihin sairaanhoitoa saaneet 0-17v/ 1000 vastaavan ikäistä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat/ 1000 vastaavan ikäisestä Koulutuksen keskeyttäneet: lukio ja ammattikoulu Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet vuotiaat % vastaavan ikäisestä väestöstä Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet % lapsiperheistä Lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä 0-17v, % vastaavan ikäisestä väestöstä Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v, % vastaavan ikäisestä väestöstä Pituus ja paino Ylipainoisten osuus BMI nsd/d-indeksi 5- ja 12-vuotiailla Perheneuvolan asiakkaita/v: lapset, nuoret, vanhemmat/perheet Elatustukea saaneet % 0-17v Joka 2. vuosi: tupakointi, päihteet, liikunta, läheinen ystävä, masennus, terveydentila, koulun fyysiset olot; Sosteri,, Sami Sami, Tilastokeskus Työvoimahallinto, Kunnat, Kunnat, Kunnat, Sosteri Sosteri. Indeksi kuvaa hampaiston reikiintymistä. Seurantaväli 3 vuotta. Sosteri HALL. POL.OHJEL. INDIKAATTOREITA: koulukiusattujen lasten osuus, osuus lapsista (% <18v), jotka elävät pienituloisissa kotitalouksissa (: Lasten pienituloisuusaste), kp saaneet lapsiperheet, <18v tehdyt abortit, osuus 14-18v lapsista, jotka nukkuvat riittäväs-

3 3 ti/vrk, harjaavat hampaansa ainakin 1xpv, liikkuvat väh. 1h/pv, mopokuolleisuus 15-18v, jne KASTE-OHJELMAN TAVOITEINDIKAATTORTI: kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17v, % vastaavanikäisestä väestöstä, koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24v, % vastaavanikäisestä väestöstä, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24v, % vastaavanikäisestä väestöstä, lihavia (BMI>30) 25-64v, % vastaavanikäisestä, tupakoi päivittäin 8. ja 9. luokan oppilaista, lapsiperheiden pienituloisuusaste TERVEYS 2015-OHJELMAN INDIKAATTORIT: erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja eri sairauksien vuoksi 0-15v, 16-24v % vastaavanikäisestä väestöstä, kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista, päihdesairauksien hoitojaksot 15-24v/1000 vastaavanikäistä, tapaturmakuolleisuus 20-34v/ vastaavanikäistä, terveydentila keskinkertainen tai huono, % 8. ja 9. luokan oppilaista, tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista, tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista. *) Ei syö kouluruokaa; Ei yhtään läheistä ystävää; Keskivaikea tai vaikea masennus; Laittomat huumeet; Päivittäin väh.2 oiretta; Terveydentila keskinkertainen tai huono; Tosi humalassa vähintään 1krt/kk; Tupakoi päivittäin; Vanhemmuuden puute

4 4 Työikäiset Lähde/ Huomioitavaa Työkyky, työttömyys Työttömät % työvoimasta Työvoimahallinto, Terveydentila Pitkäaikaistyöttömät % työttömistä Työkyvyttömyyseläkettä saaneet 25-64v/ 1000 vastaavan ikäistä Toimeentulotukea saaneet 25-64v, % vastaavan ikäisestä väestöstä Tapaturman vuoksi sairaalassa hoidetut 25-64v/1000 vastaavan ikäistä Syyt eriteltyinä %-osuudet Vähintään 20 hammasta omaavien määrä hoidossa käyneistä Tupakointi? Alkoholin käyttö? Lääkkeiden erityiskorvattavuus: diabetes, sepelvaltimo ja verenpaine Työvoimahallinto,, Kela, Kunnat Sosteri Sosteri. Seurantaväli 3 vuotta (Stakes) KTL?, Sosteri, Kela HALL. POL.OHJEL. INDIKAATTOREITA: 15-34v itsemurhat, 15-34v tapaturmakuolleisuus, kohonnut verenpaine tai verenpainetauti 25-64v, kohonnut veren kolesteroli 25-64v, tapaturmat, poliisin tietoon tulleet rikosten perhe- ja väkivaltatilastot, tupakointi, humalahakuinen juominen, ylipaino, liikenteessä kuolleet 15-64v KASTE-OHJELMAN TAVOITEINDIKAATTORIT: pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta. TERVEYS 2015-OHJELMAN INDIKAATTORIT: 15-64v, jotka eivät pysty levähtämättä juoksemaan 100m, % vastaavan ikäisestä, 50-vuotiaan työssäoloajan odote, alkoholikuolleisuus 35-64v/ , erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja eri sairauksien vuoksi 0-15v, 16-24v, 25-39v, 40-64v, itsemurhakuolleisuus 20-34v/ vastaavanikäistä, terveytensä enintään keskitasoiseksi kokevia 25-64v, % vastaavanikäisestä väestöstä, työ- tai toimintakykyä haittaavan sairauden esiintyvyys 20-34v, % vastaavanikäisestä väestöstä.

5 5 Ikääntyneet Toimintakyky Kotona asuvien osuus vuotiaat, >85-vuotiaat Yksinasuvat 75 täyttäneet % osuus ikäluokasta Vanhainkoti- ja palveluasuminen % 75v täyttäneistä Säännöllisen kotihoidon piirissä %-osuus 65v tai 75v täyttäneistä Omaishoidontukea saaneet %-osuus 65v tai 75v täyttäneistä Tukipalveluja saaneet %-osuus 65v täyttäneistä RAI Huomioitavaa, kunnat, Kunnat Sairastavuus, terveydentila Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65v täyttäneiden %-osuus: diabetes, sepelvaltimo ja verenpaine Tapaturman vuoksi sairaalassa hoidetut 65v täyttäneet % vastaavan ikäisestä Sosteri, HAL.POL.OHJELMAN INDIKAATTOREITA: kotona asuvat 75-84v ja 85v täyttäneet, % vastaavan ikäisestä, depressiolääkkeistä korvausta saaneet 65v täyttäneet, toimeentulotukea saaneet 65v täyttäneet/v IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAATUSUOSITUKSEN SEURANTAINDIKAATTORIT: palvelu-

6 jen tarve: väestön ikärakenne, väestöennuste, yksinasuvat, täyden kansaneläkkeen saajat; palvelurakenne: kotona asuvat 75v, % vastaavanikäisestä väestöstä, säännöllisen kotihoidon piirissä 75v, omaishoidontuen 75v täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä, ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75v asiakkaat, pitkäaikaisessa laitoshoidossa, vanhainkodeissa tai terveyskeskuksissa olevat, % vastaavan ikäisestä väestöstä; hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: yksinasuvat 75v, % vastaavan ikäisestä väestöstä, täyttä kansaneläkettä saaneet 65v täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä, erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65v täyttäneitä/1000 vastaavan ikäistä, erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65v täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä, vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut 65v täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä, kuolleisuus 65v täyttäneillä/ vastaavanikäistä; talous: vanhusten laitospalveluiden käyttökustannukset yhteensä, 1000 euroa, kotipalveluiden käyttökustannukset yhteensä, 1000 euroa, muiden vanhusten ja vammaisten käyttökustannukset yhteensä, 1000 euroa. Suosituksessa asetetut määrälliset tavoitteet: 91-92% asuu kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen avulla, 13-14% saa säännöllistä kotihoitoa, 5-6% saa omaishoidontukea, 5-6% on tehostetussa palveluasumisessa, 3% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa vanhainkodissa tai terveyskeskussairaalassa. KASTE-OHJELMAN TAVOITEINDIKAATTORIT: säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75v täyttäneet asiakkaat, pitkäaikaisessa laitoshoidossa vanhainkodeissa tai terveyskeskuksissa olevat 75v täyttäneet asiakkaat, % vastaavan ikäisestä väestöstä. TERVEYS 2015-OHJELMAN INDIKAATTORIT: erityiskorvattaviin lääkkeisiin astman, diabeteksen, sepelvaltimotaudin, verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 65v täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä + kaikki + psykoosi/1000 vastaavanikäistä, kotona asuvat 75v, 75-84v ja 85v täyttäneet, % vastaavan ikäisestä, 6

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi

SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit. www.sotkanet.fi SOTKAnetin muuttujalista 04/08 - Sosiaali-, terveys- ja väestötiedot sekä kyselyaineistojen indikaattorit www.sotkanet.fi SOSIAALI-, TERVEYS- JA VÄESTÖTIEDOT 9 1. VÄESTÖ 9 1.2. Väkiluku 9 1.3. Eri ikäryhmien

Lisätiedot

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl)

Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit. Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Kunnan terveyspalvelujen suunnittelu - indikaattorit Terveyskäyttäytyminen (12 kpl) Sairastavuus (17 kpl) Palvelujen käyttö (13 kpl) Väestö (14 kpl) Lähde: THL/Sotkanet v. 2013 Koonnut Hanketyöntekijä

Lisätiedot

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Siikalatvan Kunta Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 1 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Hyvinvointikertomus Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Johdanto Kouvolan kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus on luotu 2010 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.3.2011.

Lisätiedot

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti

Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2 3 Pohjois-Savon hyvinvointiraportti Kuopio 2012 4 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:75 Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 170 kpl Kuopio 2012 Pohjois-Savon liitto Koljonniemenkatu

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS 2014

HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 2 HYVINVOINTIKERTOMUS 1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valkeakoskella... 3 2 Valkeakosken kaupungin terveydenedistämisaktiivisuus... 3 3 Valkeakosken väestö ja elinolot...

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti asukkaiden terveyden

Lisätiedot

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005 Kuusjoen hyvinvointikertomus 23 25 2 Sisällys 1. Johdanto 2. Terveys 215-ohjelman tavoitteet ja Kuusjoen kunnan hyvinvointitavoitteet 25 3. Hyvinvoinnin ilmeneminen 3.1 Väestökuvaus 3.2 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus = eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005

SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 SAVONLINNAN HYVINVOINTIKERTOMUS SYKSY 2005 HYVOKE -projekti 2 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HYVÄN ELÄMÄN ELINKAAREN INDIKAATTORIMALLI 4 3 HYVINVOINTIA KUVAAVA TILASTOTIETO 5 3.1 Taustatiedot kunnasta...5 Väestökehitys...5

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015

HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Perusturvalautakunta 27.1.2010: Esityslistan liite no 1 HEINÄVEDEN KUNTA IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2015 Kysykää neuvoa vanhuksilta, sillä heidän silmänsä

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

1. Johdanto. 3. 2. Lapsien, lapsiperheiden sekä nuorten hyvinvointi 4. 3. Työikäisten hyvinvointi 6. 4. Senioreiden hyvinvointi 8

1. Johdanto. 3. 2. Lapsien, lapsiperheiden sekä nuorten hyvinvointi 4. 3. Työikäisten hyvinvointi 6. 4. Senioreiden hyvinvointi 8 Sisällysluettelo 1. Johdanto. 3 2. Lapsien, lapsiperheiden sekä nuorten hyvinvointi 4 3. Työikäisten hyvinvointi 6 4. Senioreiden hyvinvointi 8 5. Liite 1. Nykytilan analyysi 10 1. Johdanto Luumäen kunnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006

HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2006 Hämeenlinnassa Lokakuu 2006 Liisa Lähteenmäki Tarja Mikkola 2 JOHDANTO... 5 1. SEUDUN KUNTIEN HYVINVOINTIPOLITIIKKAA OHJAAVAT STRATEGIAT JA TOIMINTAOHJELMAT...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys

Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys Joulukuu 27 SISÄLLYS ESIPUHE... 1 OSA I ALUEEN SOSIOEKONOMINEN TILANNE TILASTOJEN JA HAASTATTELUJEN KAUTTA TARKASTELTUNA... 2 1 YHTEENVETO ALUEEN SOSIOEKONOMISESTA

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus

Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus 1 Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus Tarkoitus ja tavoitteet: Hyvinvointikertomus on katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen avulla saadaan

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista

Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Tuokiokuvia Pohjois-Karjalan hyvinvointiprofiilista Järjestöasiain neuvottelukunnan kokous 8.11.2013 klo 9.00 11.00 Timo Renfors va. maakuntasuunnittelija 050 544 3802 timo.renfors@kansanterveys.info Indikaattoritiedon

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta

HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007. Vakka-Suomen seutukunta HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen sosiaali- ja terveysjaosto HYVINVOINTITILINPÄÄTÖS 2007 Vakka-Suomen seutukunta Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Vuoden 2007 Hyvinvointitilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän

Pohjanmaan väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän MINNA TURUNEN n väestö, sen hyvinvointi ja terveys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuus Kansalliseen vertailuun perustuvaa trenditietoa vuosilta 25 211 VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

ESLI. MAAKUNTALt1r. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014. Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry

ESLI. MAAKUNTALt1r. Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014. Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma MAAKUNTALt1r ) E4fi4iI.Uckkurn) ESLI Hanna Kuninkaanniemi, Ete[ä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-52-5093-91-9 ISSN 14 5-2 930 2011-2014

Lisätiedot

Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Kauhajoki: Vuosittainen raportti vuosilta 2013 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto

Lisätiedot