Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1"

Transkriptio

1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1

2 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa 16. Simo 6. Kittilä 17. Sodankylä 7. Kolari 8. Muonio 18. Tervola 9. Pelkosenniemi 19. Tornio 10. Pello 20. Ylitornio 11. Posio 21. Utsjoki osaamiskeskus 2

3 Selvityksessä mukana olevat vanhustyön osaalueet/palvelut 5/2012 Kotihoito Omaishoitajat Perhehoitotyöntekijät Päivätoiminta Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Vanhainkodit Terveyskeskuksen vuodeosasto Muistipoliklinikka osaamiskeskus 3

4 Selvityksessä olevat ammattinimikkeet Sairaanhoitajat Lähi-/perushoitajat Kodinhoitajat Sosiaalityöntekijät Fysio- / toimintaterapeutit Lääkärit Muu hlökunta Esimiehet osaamiskeskus 4

5 Selvityksen avoimet kysymykset 1. Onko kunnassanne järjestetty j vanhusten perhehoitoa? 2. Jos kyllä, niin miten? 3. Kuinka monta vanhusta tällä hetkellä on perhehoidon piirissä? 4. Jos kunnassanne ei ole järjestetty vanhusten perhehoitoa, niin onko suunnitelmissa järjestää ja miten? 5. Kenen järjestämää on kuntasi vanhusten päivätoiminta? 6. Kuinka paljon sosiaalityöntekijällä on resursseja tällä hetkellä vanhustyölle? osaamiskeskus 5

6 Selvityksen 5/2012 tulosten tarkastelua Kotihoito Henkilöstörakenteen erilaisuus kunnittain, aikaresurssien hankala määrittäminen lukuina hankaluus systemaattiseen tarkasteluun Kotihoidon henkilökunta työskentelevät myös esim. vanhusten päiväpalvelutoiminnassa ja palveluasumuksessa l (Enontekiö, Keminmaa, Ranua, Salla, Sodankylä, Utsjoki) osaamiskeskus 6

7 Kotihoito jatkuu Kotisairaanhoitajat työskentelivät eri sektoreilla esim. eri-ikäisten ikäisten neuvolatoiminnassa, muistihoitajana tai koordinaattorina Lääkärien/esimiesten/sosiaalityöntekijöiden/ fysioterapeuttien toiminta jakautunutta useille eri sektoreille, muillekin kuin vanhustyölle. osaamiskeskus 7

8 (Kh jatkuu..) sairaanhoitaja lähihoitaja/perushoitaja kodinhoitaja it sosiaalityöntekijä t Enontekiö 1,5 6 Ranua 2 20 Inari Posio Kemijärvi ,5 Salla 2 14 Keminmaa ,3 Savukoski 4 Kittilä Simo Kolari Sodankylä Muonio Tornio 9 64 sis. Pelkosenniemi i 4 kod.h. 25* 2,5 Pello Utsjoki Ylitornio osaamiskeskus 8

9 Lääkäri kotihoidossa 5/2012 Lääkärien toiminta hajautettu eri sektoreille, resurssin määrittäminen koettiin hankalaksi. Esimerkkejä: Inari: käyvät oman alueen lääkärillä Kemijärvi: 0,25 T-lääkärin työpanos, Keminmaa: tarv.ssa tk:sta, myös geriatrin palveluja ostetaan tarv.ssa, Muonio + Enontekiö: Kuntayhtymä, Pello: kotihoidosta vastaava lääkäri, mutta työaikaa vaikea määritellä, Posio: 1x/vko muutama h Salla: Sas-ryhmässäy kerran kuussa, n. 2h/kk, tk:n 4 lääk. tarv.ssa Pelkosenniemi&Savukoski: Kuntayhtymän lääkäri Tornio: väh. 1-2 pvää vkossa, omalääkärisysteemi, + geriatri Utsjoki: Kunnalla 1½ tk-lääk. virkaa, aikaa ei eritelty osaamiskeskus 9

10 Omaishoitajia, vrt. SOTKAnet 2011 Enontekiö n. 32 (kaikki) Ranua 55 (sis. 45 vanhusas.) Inari 70 (51 yli 65-v. hoidet.) Rovaniemi 284 Kemijärvi 112 Salla 75 (sis. kaikki) Keminmaa 85 (kaikki) Savukoski 8 Kolari 43 Simo 24 Muonio 16 ( 8 yli 65 v. hoidet.) Sodankylä 85 ( n.75 kpl yli 65 Pelkosenniemi 15 v. hoidet.) Pello 61 Utsjoki 21 Posio 35 Ylitornio 40 osaamiskeskus 10

11 Omaishoitajamäärät kunnittain selvitys 5/ osaamiskeskus 11

12 Omaishoidon tuen 75 v. täyttänyttä y asiakasta vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä väestöstä 2011 (SOTKAnet,liite) Enontekiö 2.Inari 3.Kemi 4.Kemijärvi 5.Keminmaa 6.Kittilä 7.Kolari 8.Muonio 9.Pelkosenniemi 10.Pello 11.Posio 12.Ranua 13.Rovaniemi 14.Salla 15.Savukoski 16.Simo 17.Sodankylä 18.Tervola 19.Tornio 20.Utsjoki 21.Ylitornio 12

13 Ikäihmisten päivätoiminta kunnissa 5/2012 (liite) Enontekiö kunta Inari kunta Kemijärvi kunta Keminmaa kunta Kolari kunta Muonio ei säännöllistä Pelkosenniemi kunta, 1x/kk Pello kunta Posio kunta, tk:n kuntoutuksen vahvuudesta Ranua kunta; kh + palv.as. hlökunta Salla kunta, vapaa eht. ja srk Savukoski vapaaeht. ; eläke- läisliitto ja SPR Simo Oulunkaaren kuntayhtym. Sodankylä kunta, 1 lähihoit. kh:sta Tornio ostopalveluna 2 päiväkeskusta Utsjoki kunta n. 1x/kk Ylitornio kunta 1pvä/vko osaamiskeskus 13

14 Ikäihmisten perhehoito Lapin kunnissa ei oltu järjestetty j tt ikäihmisten i perhehoitoa h 5/2012 Keskusteltu perhehoidosta KYLLÄ 7 kuntaa EI, 3 kuntaa tyhjiä vastauksi a 11 Perhehoitoa h suunniteltu KYLLÄ Inari, Keminma a, Sodankylä EI, 10 kuntaa osaamiskeskus 14

15 Perhehoito jatkuu Keskusteltu Kyllä: Inari Keminmaa Muonio Posio Salla Simo Sodankylä Suunniteltu Kyllä: Inari Keminmaa Sodankylä osaamiskeskus 15

16 Sosiaalityöntekijä vanhustyössä jatkuu.. KUNTA INARI 0,5 KEMIJÄRVI 0,5 KEMINMAA 0,5 PELKOSENNIEMI ja PELLO SALLA SAVUKOSKI 0,1 SIMO 0,6 TORNIO Henkilöstömäärä tarpeeksi YLITORNIO ei laisinkaan i Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio, Posio, Ranua, Sodankylä, Utsjoki Kemi, Rovaniemi, Tervola 2, kunnassa yhteensä(vauvasta vaariin) 2, vanhus- ja vammaispalvelussa vähän Ei vastausta osaamiskeskus 16

17 Muistipoliklinikka 5/2013 Kemijärvi: Kh:ssa toimii muistilääkäri 0,25 panoksella. Keminmaa: Tk.lk.+tarv. ostet. geriatrin palv., kotihoitaja toimii osan työajastaan muistihoitajana Pelkosenniemi & Savukoski: Kuntayht. vo.hoit. Tekee Cerad - testejä Ranua: Ksh tekee myös muisti- ja diabetesym. pitkäaikaissairauksien vastaanottoa Rovaniemi: 1 geriatri, 1 muistihoitaja osaamiskeskus 17

18 Muistipoliklinikka jatkuu.. Salla: Kotihoidon th hoitaa muistihoitajan tehtäviä Simo: Kotisairaanhoitaja hoitaa muun työn ohessa Sodankylä: Muistipoliklinikka: 0,5 geriatri, 0,5 muistihoitaja ja 0,5 muistikoordinaattori. Muistihoitajan ja - koordinaattorin töistä vastaa sama henkilö tällä hetkellä. Tornio: Muistipoliklinikka: kotihoidon alainen. Kh:n lääkäri, kotisairaanhoidosta 1 muistihoitaja kokopäiväisesti, joka ottaa uudet asiakkaat ja tekee testaukset. t t Lisäksi i kokopäiväisenä kokeiluna muistikoordinaattori, jolle kuuluu kotihoitoon siirtyvät asiakkaat, kontrollit ja kotikäynnit. osaamiskeskus 18

19 Palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, vanhainkoti, terveyskeskuksen vuodeosasto. Henkilöstöresurssit. Tulokset erillisissä liitteissä. osaamiskeskus 19

20 SotkaNetin (THL) seurantaindikaattoreista (liitteet) Kuntien työntekijämääriä SotkaNetissä vuodelta 2004 Vanhusten laitoshuolto ja kotipalvelut sairaanhoitajia apu-, perus- ja lähihoitajia kodinhoitajia/kotiavustajia henkilöstö yhteensä / vuotta täyttänyttä y kohti osaamiskeskus 20

21 Sotkanet, seurantaindikaattorit Lapin kuntien jatkuu..(liitteinä) Keskiväkiluku 65 ja 75 vuotta täyttäneet ttä t absoluuttinen ja %- osuus koko väestöstä Kotona asuvat Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet Omaishoidon tuen asiakkaita Tehostetussa palveluasumisyksikössä Vanhainkodissa ja Terveyskeskuksessa olevat 75 vuotta täyttäneet %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä osaamiskeskus 21

22 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008 (STM) Valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin (vrt.liite Pelkosenniemi 80,5% Enontekiö 98,7% v. 2011) % saa säännöllistä kotihoitoa (vrt.liite Pelkosenniemi 8,1% Tervola 20,5% v. 2011) 5 6 % saa omaishoidon tukea(vrt.liite Kemi 3,2% Enontekiö 16,7% v. 2011) 5 6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä(vrt.liite Pello 3% Pelkosenniemi 14,6% v. 2011) 3 prosenttia on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla(vrt.liite Sodankylä1,2 % Savukoski 12,7% v.2011) osaamiskeskus 22

23 Mitä sitten??? 23

24 Lähteitä: okonaisuus.pdf u/ Ikäihmisten palvelujen laatusuositus: terveyspalvelut/ikaihmiset/ palvelujen_laatu/laatusuositus osaamiskeskus 24

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö Kotihoidon palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö TAUSTATIETOA VANHUSPALVELULAKI (2012) LAATUSUOSITUS

Lisätiedot

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014

Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Muonion kunta Suunnitelma 1 (18) Kunnanvaltuusto 13.10.2014 Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma 2014 2017 Vanhus- ja veteraaniasiain neuvottelukunta 4.2.2014 Sosiaalilautakunta 6.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi

Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi vuosille 2014-2017 Hyväksytty: Vanhusneuvosto, 4.2.2014, 4 Sosiaalilautakunta, 6.3.2014 3 kunnanhallitus, pvm kunnanvaltuusto, pvm Sisällys

Lisätiedot

LAPIN MUISTIBAROMETRI 2014

LAPIN MUISTIBAROMETRI 2014 lähde: http://yle.fi/uutiset/lapin_liitto_saastokuurille/6860300 / Raimo Torikka/Yle LAPIN MUISTIBAROMETRI 2014 Muistityö ja muistipalvelut Lapissa kuntalaisten, Lapin Muistiyhdistyksen vapaaehtoistoimijoiden

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET

Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 2013, SOTKANET 1 Vanhuspalvelujen tilastot vuodelta 213, SOTKANET Koonnut hanketyöntekijä Tuija Koivisto Sisällys 1. Ikääntyneiden tavallinen palveluasuminen... 3 2. Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen... 5 3. Vanhainkotihoito...

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Marja-Sisko Tallavaara Valtakunnallinen vammaispalvelujen kehittämishanke Lapin osahanke 2 Sisällys: 1 Tausta... 3 1.1 Valtakunnallinen asumisohjelma...

Lisätiedot

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 - Tiedonkeruu ja tulokset tilanteesta ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kirjoittajat: THL: Anja Noro, Hanna Alastalo, Teppo Jussmäki, Matti Mäkelä, Joonas

Lisätiedot

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013

Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 Kotihoitoa tarjoavat toimintayksiköt vuonna 2013 - Tiedonkeruu ja tulokset tilanteesta ennen vanhuspalvelulain toimeenpanoa Kirjoittajat: THL: Anja Noro, Hanna Alastalo, Teppo Jussmäki, Matti Mäkelä, Joonas

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA

VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA Kuntayhtymähallitus 18.6.2015 91 2 Tiivistelmä Suunnitelman tavoitteena on hyvinvointia ja terveyttä edistävä palvelurakenne, koska hyvinvointi ja terveys vaikuttavat ratkaisevammin

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 232 Yhtymävaltuusto 17.12.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2014 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2014 LUONNOS Kiuruveden kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 29.10.2013 178 Yhtymähallitus 10.12.2013 Yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302. Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293,313

Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302. Ennuste v 2020 * 8,316 4,929 4,000 9,000 14,740 5,566 1,412,149 5,293,313 Liite 1 KUNTIEN VÄESTÖ, TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SAIRASTAVUUSTIETOJA Karjaa Inkoo Pohja Hanko Tammisaari Siuntio Uusimaa Koko maa Koko väestö * 8,787 4,838 4,960 10,184 14,617 4,714 1,290,619 5,171,302

Lisätiedot

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 OULAISTEN VANHUSTÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 01.09.2011 1 Vanhustenhuollon palvelujen päivitystyöryhmä: Raimo Luhtavaara, päivitystyöryhmän puheenjohtaja, Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012

Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Laitilan ikääntymispoliittinen strategia vuosille 2009-2012 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Laitilan kaupungin vanhustenhuollon visio ja arvot 1 2.1 Visio 1 2.2 Arvot 2 3. Laitilan vanhustenhuollon palvelujen

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ

ASIAKASOHJAUS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ ASIAKAS PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ OMAISHOIDONTUKI, KOTIHOIDON ASIAKAS JA IKI-SAS 11.6.2014 Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi, Asiakasohjausyksikkö (Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen) Tampereen kaupunki

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7

1. Johdanto 3. 3. Omaishoito 6. 4. Mielenterveyspalvelut 7 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Vanhustyö 4 2.1 Vuodeosasto 4 2.2 Ikääntyneiden asumispalvelut 5 - Palvelukoti Tanna 5 - Kolarin Palvelutalo 5 - Kolarin Vanhustenyhdistys ry 5 2.2 Kotona asumisen tukeminen

Lisätiedot

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm

12.11.2008. Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari. Nordic Healthcare Group Oy. Presiksen nimi, pvm Kansallinen Ikääntymisen foorumi 12.11.2008 Antti Peltokorpi Anne Kaarnasaari Nordic Healthcare Group Oy Presiksen nimi, pvm 1 YHTEENVETO 1. Katsaus perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen vuosille

Lisätiedot

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 VASTAANOTTOPALVELUT... 3 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 5 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT... 6 4 KUNTOUTUSPALVELUT... 7 5

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Ikäpoliittinen suunnitelma Itsenäinen, hyvinvoiva Vehmaa

Vehmaan kunta. Ikäpoliittinen suunnitelma Itsenäinen, hyvinvoiva Vehmaa Vehmaan kunta Ikäpoliittinen suunnitelma Itsenäinen, hyvinvoiva Vehmaa 2012-2016 SISÄLLYS SISÄLLYS... 0 1 Ikääntymispoliittisen suunnitelman lähtökohdat ja reunaehdot... 2 1.1 Vanhustenhuollon kehitystoiminnan

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2014 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa

Lisätiedot