MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017"

Transkriptio

1 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA

2 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA LUKIJALLE YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ TOIMINTA JA TALOUS YMPÄRISTÖKASVATUS JÄTEHUOLTO SIIVOUS ENERGIA JA RAKENTAMINEN RUOKA JA KEITTIÖT TOIMISTOT HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET METSÄT LIIKENNE

3 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA Kädessäsi on vuonna 2013 hyväksytty Maskun seurakunnan toimintaohjelma paremman ympäristön puolesta. Emme ole tehneet tätä toimintamme kartoitus-, suunnittelu- ja kehittämistyötä siksi, että saisimme diplomin seinälle. Olemme ryhtyneet tähän työhön siksi, että olisimme uskottavia Jumalan ja ihmisten edessä, kun opetamme ja saarnaamme luonnon ja ympäristön arvokkuudesta. Luomakunta on nimittäin uskomme mukaan Pyhän Jumalan läsnäolon paikka. Ihmisen luontosuhteen ongelmat eivät ole läheskään aina teknisiä vaan useimmiten moraalisia. Emme tahdo varjella Luojalta saatua kauneutta vaan käytämme sitä itsekkäästi ja lyhytnäköisesti hyväksi. Tämän toimintaohjelman pohjalla on erityisesti kolme oikeanlaista, kristillisestä uskosta nousevaa tahtotilaa: kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus (Suomen ev.lut. kirkon ilmasto-ohjelma 2008). Kiitollisuus. Monille suomalaisille Jumalan kohtaaminen luonnon hiljaisuudessa ja kauneudessa on tärkeä osa hengellisyyttä. Luonnon keskellä herää kiitollisuus Luojan lahjoista. Hiljaisuus ja rukous antavat voiman ja suunnan käytännön teoille. Kristityn elämässä on hyvä olla sekä hiljentymistä luonnon temppelissä että yhdessä toisten kristittyjen kanssa kirkossa, Sanan ja sakramenttien äärellä. Kunnioitus. Kristilliseen perinteeseemme kuuluu taju kolmiyhteisen Jumalan yhteydestä luomakuntaansa ja siitä kumpuava luonnon kunnioitus. Kokemus luomakunnan pyhyydestä voi muuttaa koko kulttuuriamme ekologisemmaksi. Kristillinen usko on vastakulttuuria kohtuuttomalle kulutuskeskeisyydelle, jota maapallon luonto ei kestä. Kohtuus. Kristilliseen uskoon kuuluu yksinkertainen elämäntapa, jossa olennaiset asiat erottuvat. Jeesuksen julistus merkitsee kutsua kokonaisvaltaiseen elämänmuutokseen ja jatkuvaan kilvoitteluun. Kirkolla ja sen jokaisella seurakunnalla on profeetallinen tehtävä kutsua ihmisiä tällaiseen hengelliseen uudistumiseen. Kirkko ja sen seurakunnat omilla paikkakunnillaan ovat yhteiskunnallisia arvovaikuttajia, joiden viestiä kuunnellaan. Niiden tulee korottaa äänensä köyhimpien ihmisten ja koko luomakunnan tulevaisuuden puolesta. On välttämätöntä, että kristityt yhdistävät tässä tehtävässä äänensä keskenään ja muiden uskontojen edustajien kanssa Kun luet ja selaat käsissäsi olevia sivuja, voit samalla huomata, että sana voi tulla lihaksi myös tällä tavalla eli sanoista tekoihin! Seurakuntamme ympäristötietoisuus ei tietenkään jää kansien väliin, vaan tämä toimenpideohjelma velvoittaa meitä jatkossa seuraamaan tilanteen kehittymistä: olemmeko toimineet niin kuin lupasimme ja missä asioissa voisimme olla vielä parempia. Tässä seurantatyössä ovat ensiarvoisen tärkeitä seurakuntalaiset sekä ympäristövastaava ja ympäristökasvattaja osana seurakuntaamme valittua ympäristötyöryhmää. Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maanpiiri ja ne jotka siinä asuvat (Ps. 24:1) Jouko Henttinen kirkkoherra 3

4 2. LUKIJALLE Ympäristöohjelma on laadittu vuonna 2012 tehdyn ympäristökatselmuksen pohjalta ja tavoitteena on hakea seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomi. Otsikointi ja kappaleiden numerointi noudattavat Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 rakennetta. Ohjelma koostuu ympäristötavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä, joille on asetettu aikataulut ja vastuuhenkilöt. Taustatietoa toimenpiteille löytyy vuonna 2012 tehdystä ympäristökatselmuksesta. Osa toimenpiteistä kuuluu diplomin minimivaatimuksiin. Diplomin saanti edellyttää, että ne tullaan laittamaan kuntoon ensimmäisen diplomikauden eli seuraavan neljän vuoden aikana. Minimivaatimukset on merkitty aikataulusarakkeeseen. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain ympäristötyöryhmän toimesta. Ympäristötyö on paljolti olemassa olevien käytäntöjen arviointia ja niiden muuttamista ympäristöä vähemmän kuormittaviksi. Seurakunnan ympäristötyöryhmän ja ympäristöohjelman vastuuhenkilöiden toiminta ei yksin riitä, vaan jokainen työntekijä, luottamushenkilö ja seurakuntalainen vaikuttaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamiseen ja ympäristötyön kehittämiseen. 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Sitoutuminen ympäristötyöhön Järjestetään henkilökunnalle ympäristökoulutusta (esim. käynti Topinojan jäteasemalla ja polttolaitoksella). vuosittain Ympäristötyöryhmä, Laaditaan ympäristöasioiden koulutussuunnitelma Ympäristövastaava Tehdään työntekijöille ympäristöasennekysely. Tiedotetaan henkilökunnalle ympäristöohjelman tavoitteista ja tavoitteiden saavuttamisesta ja jatkuva Ympäristövastaava Ympäristötyöryhmä Luodaan seurakunnan kotisivuille Ympäristöasiat -niminen kansio Tiedottaja Tehdään seurakunnalle ympäristöaapinen Ympäristötyöryhmä, ympäristövastaava Päivitetään työntekijöiden perehdyttämiskansio, siirretään se palvelimelle ja lisätään siihen ympäristöasiat , kirkkoherra Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan hiippakunnan ja kirkkohallituksen järjestämiin koulutuksiin ja kirkon ympäristöpäiville. vuosittain Ympäristötyöryhmä 4

5 Ympäristödiplomin uusiminen vuonna 2017 Tehdään väliauditointi vuonna 2015 tai /ja vertaisarviointi toisen seurakunnan kanssa Ympäristötyöryhmä Valmistaudutaan diplomin uusimiseen Ympäristötyöryhmä 4. TOIMINTA JA TALOUS Ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa Ympäristöohjelman tavoitteet otetaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan tt-suunnitelman laatijat Hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset Kaikissa hankinnoissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon ympäristönäkökulma. Asia otetaan esiin myös vuoden 2014 budjetin käsittelyn yhteydessä Kaikki hankintoja tekevät Varmistetaan kaikkien ostopalveluna hankittavien tuotteiden ympäristölaatu. Kerrotaan, että seurakunta haluaa panostaa ympäristöasioihin ja kysytään miten palvelun tarjoaja hoitaa ne Kaikki ostopalveluja hankkivat työntekijät Laaditaan pienille hankinnoille lyhyt ympäristöohjeistus ja tiedotetaan siitä kaikille työntekijöille Ympäristötyöryhmä Ympäristötyön seuranta Otetaan käyttöön kirkon ilmastolaskuri ja lasketaan vuosittain seurakunnan hiilijalanjälki. Valitaan muutama ympäristöindikaattori ja asetetaan niille tavoite, esim. 1% väheneminen vuodessa. Tuloksista kerrotaan vuosittain Ympäristötyöryhmä 5. YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatus otetaan osaksi seurakunnan kaikkea toimintaa Laaditaan ympäristökasvatussuunnitelma ja otetaan se käyttöön. Etsitään ja merkitään Hiljaisuudelle rauhoitettu paikka Ympäristökasvattaja Ympäristötyöryhmä Selvitetään kirkkovaelluksen järjestämistä Maskusta Lemuun Kirkkoherra 5

6 6. JÄTEHUOLTO Jätemäärän vähentäminen Siirrytään vähitellen puuvillaisiin rullakäsipyyhkeisiin ainakin isoissa WC-tiloissa. Jätelajittelun tehostaminen Laaditaan jätteiden lajitteluohjeet ja hankitaan sisätilojen lajitteluastiat kaikkiin toimipisteisiin Ympäristövastaava Laitetaan ulkona olevien jäteastioiden opastetarrat kuntoon Ympäristövastaava Koulutetaan henkilökuntaa jätteiden oikeaan lajitteluun Ympäristövastaava Rakennetaan Maskun seurakuntatalolle jätekatos Kokeillaan lämpökompostorin käyttöä leirikeskuksessa kesällä Leirikeskuksen isäntä Selvitetään vuokratilojen jätehuollon parantamista Jätemäärän seuranta Parannetaan hautausmaiden jätehuoltoa Otetaan käyttöön TSJ:n Petrajätevertailuohjelma, jonka avulla seurataan vuosittain kiinteistökohtaisesti eri jätejakeiden määrien kehitystä. Seurataan vuosittain syntyvän kaatopaikkajätteen määrän kehitystä. Laitetaan Maskun hautausmaan jätteidenlajittelu kuntoon. Nimetään lajitteluastiat maatuvalle, polttokelpoiselle, kaatopaikka ja metallijätteelle ja ympäristövastaava 2013 Kiinteistötyöntekijä Tiedotetaan seurakuntalaisille hautakynttilöistä, kukkalaitteista ja jätteiden lajittelusta hautausmailla Ympäristötyöryhmä Selvitetään miten Lemun ja Askaisten hautausmailla voisi toteuttaa jätteiden lajittelua Siirretään Askaisten hautausmaalta syntyvän maatuvan jätteen keräyspiste ja jätelava vähemmän näkyvään paikkaa

7 Vaarallisten jätteiden asianmukainen käsittely Ohjeistetaan vaarallisten jätteiden käsittely, varastointi ja toimittaminen jäteasemalle. Asiasta tiedotetaan henkilökunnalle Vaarallisista jätteistä vastaava Ympäristön kunnostus Kunnostetaan Askaisten seurakuntatalon piharakennuksen takana oleva vanha jätekasaalue SIIVOUS Hankinnoissa huomioidaan ympäristöasiat Koulutus ja opastus Siirrytään entistä enemmän ympäristömerkittyihin tuotteisiin. Kaikki siivousaineet ja -tarvikkeet hankitaan keskitetysti pari kertaa vuodessa. Järjestetään ympäristöasiat sisältävää siivouskoulutusta seurakunnan (keittiö)tiloissa toimiville kuten esimerkiksi kerhojen ohjaajille, naistoimikunnalle ja pitopalveluyrittäjille. Laaditaan tilojen käyttäjille ympäristö- ja hygienianormit täyttävät siivous- ja toimintaohjeet. Järjestetään hygieniapassikoulutus työntekijöille ja vapaaehtoisille. jatkuva Leirikeskuksen isäntä Leirikeskuksen isäntä 2013 Leirikeskuksen isäntä 2013 Leirikeskuksen isäntä 2013 Leirikeskuksen isäntä 8. ENERGIA JA RAKENTAMINEN Energiatehokkuuden parantaminen Toteutetaan kiinteistöjen energiakatselmukset toiminnan ja energiankulutuksen kannalta oleellisimmissa kohteissa. Katselmukset voidaan toteuttaa myös osana kiinteistöjen kuntokartoituksia, joissa on mukana LVIS-asiat Energiankulutuksen vähentäminen Osallistutaan vuosittain järjestettävään Energiansäästöviikkoon ensisijaisena tavoitteena motivoida henkilökuntaa energiansäästöön Ympäristövastaava ja ympäristötyöryhmä 7

8 Energian ja veden kulutuksen seuranta Vedenkulutuksen seurantaa tarkennetaan lukemalla vesimittarit useammin kuin kerran vuodessa. Seurataan energian (lämmitys ja sähkö) ja veden kiinteistökohtaista kulutusta ja laaditaan niistä vuosittaiset kulutusraportit budjetin yhteyteen Ympäristöasioiden huomioiminen rakentamisessa Uudis- ja korjausrakentamisessa huomioidaan ympäristöasiat jo suunnittelusta lähtien. jatkuva 9. RUOKA JA KEITTIÖT Ympäristöasioiden huomioiminen elintarvikehankinnoissa Kehitetään kuljetusten ja työnjaon sujuvuutta seurakunnan ruokahankinnoissa. Suositaan lähiruokaa ja lähituotteita Kaikki tarjoiluista vastaavat työntekijät Leirikeskukseen hankitaan lähiruokana perunat ja kesällä kurkut ja tomaatit. jatkuva Emäntä Ympäristökasvatus Toimitaan Reilun kaupan seurakuntana Tarjolla olevista lähi- ja luomutuotteista sekä Reilun kaupan tuotteista kerrotaan esimerkiksi pöytäesittein. Jokaisella leirillä järjestetään yksi kasvisruokapäivä tai ainakin yksi kasvisruokalounas tai -päivällinen. Tarjotaan vain Reilun kaupan kahvia ja mahdollisuuksien mukaan myös teetä ja muita Reilun kaupan tuotteita Tarjoiluja järjestävät työntekijät Emäntä Kaikki tarjoiluista vastaavat työntekijät Leirikeskuksessa leivotaan itse kaikki vaalea leipä. jatkuva Emäntä 10. TOIMISTOT Paperinkulutuksen vähentäminen Laaditaan ohjeet, jotka tukevat vähäpaperista toimintaa Ympäristötyöryhmä 8

9 Kokousmateriaali, tiedotteet yms. pyritään lähettämään ensisijassa sähköisesti Kaikki työntekijät 11. HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Ympäristökuormituksen pienentäminen hautausmailla Hoitohaudoille tarjotaan vaihtoehtona perennahoitoa Laaditaan kaikille hautausmaille hoito-ohjeet ja suntiot Kulttuuriarvojen suojelu Työkoneita hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat yhtenä valintakriteerinä. Suojellaan hautausmaa- ja viheralueilla kasvavia vanhoja kulttuurikasveja yhteistyössä paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa (mm. kyltitys ja työntekijöiden ja asiakkaiden opastus) Ympäristötyöryhmä Selvitetään Lemussa ja Askaisissa olevien maaseutumaisten alueiden hoidon kehittämistä vuonna 2008 tehdyn kartoitukseen pohjalta Ympäristötyöryhmä Selvitetään mahdollisuutta korvata Maskun hautausmaan kuuset nuorilla kuusilla, jotka pidetään lyhyinä niin että kirkon kulttuurimaisema-alue näkyy esteettömästi ympäristöönsä Ympäristötyöryhmä Suruasiakkaille annettava hautaus-ohjeistus uusitaan mm. hautakynttilöiden ja hautausmaiden kasvi/puu -istutuksen osalta LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Jätevedet hoidetaan nykyisten vaatimusten mukaan Selvitetään täyttääkö jätevesien käsittely nykyiset vaatimukset ja tehdään mahdollisesti tarvittavat kunnostustoimet Ympäristökasvatus Rakennetaan luontopolku leirikeskukseen (taulut, joihin voi vaihtaa eri teemoilla toteutettuja ratoja) Ympäristötyöryhmä 9

10 Laaditaan leirikeskukselle ympäristöohjeet, jossa kerrotaan mm. jätteiden lajittelu, luontoarvojen vaaliminen, luonnossa liikkuminen, luontopolku Ympäristötyöryhmä Luontoarvojen suojelu Kulttuuriarvojen suojelu Laaditaan kunnostus- ja hoitosuunnitelma puutarhalle ja metsäalueille. Lisätään linnunpönttöjä ja etenkin isoja telkänpönttöjä. Tutkitaan mahdollisuuksia kunnostaa rantakoppi ja Marskin huussi Miestenpiiri tai muu talkooporukka METSÄT Suojellaan tärkeät luontokohteet Laaditaan metsäsuunnitelma, jonka ulkopuolelle jätetään pienpiirteiset ohjeet tarvitsevat alueet: kirkkojen alueet ja Mannerlahden leirikeskus Laaditaan pienpiirteiset hoito-ohjeet Maskun kirkonmäen alueelle, Lemun ja Askaisten kirkkojen lähialueille ja Mannerlahteen Selvitetään Särkän saaren jatkokäyttö Ympäristötyöryhmä Ympäristökasvatus Toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua. Uuden metsäsuunnitelman laadintaan pyritään aktivoimaan mukaan metsistä kiinnostuneita paikkakuntalaisia ja paikallisia yhdistyksiä LIIKENNE Liikenteen polttoainepäästöjen vähentäminen Laaditaan seurakunnan matkustussääntö osana työntekijöiden perehdyttämiskansiota. Työntekijöille annetaan tietoa taloudellisesta ajotavasta Seurataan työssä ajettuja kilometrimääriä (ajokilometrit/työntekijöiden määrä/vuosi) Ympäristötyöryhmä 10

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston 9.1. hyväksymä ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan hyväksymällä

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 18.12.2012 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 8 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ... 8 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2008 6.6.2008 Ympäristökatselmus 2008, sivu 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ...5 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ...5 3.1

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Yhteisöt voivat hallita toimintansa ympäristövaikutuksia ympäristöjärjestelmän avulla Ympäristöjärjestelmässä selvitetään, minkälaisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi sena toteamme, että Helsingin seurakun täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pis 0 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat katsovat, että ympäristöasioiden hoito on tällä

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS YHTEINENTOIMINTAMME YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Seurakunnalla on monenlaisia ympäristövaikutuksia: käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä. Myös

Lisätiedot

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ 1.JOHDANTO...2 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ...3 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET...5

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 1. Johdanto... 1 2. Välittömät ympäristövaikutukset... 2 3. Välilliset ympäristövaikutukset... 3 3.1. Sidosryhmävaikuttaminen... 3 3.1.1. Tampereen yliopisto... 3 3.1.2. Muut yhteistyötahot... 4 3.1.3.

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot