Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä"

Transkriptio

1 Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

2 Eija Enberg 2

3 Eija Enberg 3

4 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä Ympäristöohjelmatyöryhmät Yksiköiden ympäristöyhdyshenkilöt Eija Enberg 4

5 organisaatio Ympäristönhallinnan organisaatio Kymenlaakson sairaanhoitopiirin johtoryhmä Projektikohtaiset ympäristöohjelmatyöryhmät Hankintatyöryhmät Ympäristötyöryhmä Jätehuollon vastuuhenkilöt Ympäristöasioiden vastuuhenkilö Ympäristöasioiden työjaosto Toimintayksiköiden ympäristöyhdyshenkilöt Eija Enberg 5

6 Ympäristöpolitiikka Kymenlaakson sairaanhoitopiiri tuottaa kuntalaisilleen erikoissairaanhoidon palvelut kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Sairaanhoitopiirissä tunnistetaan toiminnan ympäristövaikutukset sekä sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Energia- ja materiaalitehokkuudella pyritään tehokkaaseen ja säästävään luonnonvarojen käyttöön sekä ilmastomuutoksen torjumiseen Eija Enberg 6

7 Ympäristönäkökohdat Jätteet ja niiden käsittely ( säkkiä 654 t / v) Raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttö - Energia ( MWh > 8081,39 t CO2) - Materiaalien kulutus ( , 4400 nimikettä, tutkimuskäsinettä) - Veden kulutus ( m3) Päästöt veteen, ilmaan ja maaperään Kuljetukset Muita: melu, haju, säteily työ- ja ympäristöterveys sekä visuaaliset haitat Eija Enberg 7

8 Päämäärät ja tavoitteet Kymshp:n ympäristöpäämääränä on 1) luonnonvarojen tehokas ja säästävä käyttö, 2) maan, veden ja ilman suojelu 3) sekä ilmastomuutoksen torjuminen Eija Enberg 8

9 Ympäristötyöryhmän tavoitteet 2009 Energiankulutukseen liittyvän tietoisuuden lisääminen SHP:ssä Keinot: Kulutuslukujen seuranta puolivuosittain Energiankulutuksen kartoitus = energiakatselmukset Energiankulutuksen ympäristöohjelmatyöryhmän tuottaman tiedon välittäminen edelleen työntekijöille Energiaoppaan tekeminen ja julkaisu Energiankulutukseen ja energiatehokkuuteen liittyvää koulutusta Energiansäästöviikkoon osallistuminen Huoneentaulu Eija Enberg 9

10 Ympäristötyöryhmän tavoitteet 2009 Jätteiden ehkäisy ja lajittelu paranevat Keinot: Selvä lajitteluohje ja astiat, mihin lajitella Hankintojen ohjaus materiaalitehokkaisiin hankintoihin Koulutuksen järjestäminen mahdollisimman monelle Tiedottaminen jätteiden mittaustuloksista ja keinoista ehkäistä jätteiden syntyä Mallitaulu jätteiden lajittelusta Eija Enberg 10

11 Ympäristöohjelmat: Jätteet Hankinnat Sähkö Lämpöenergia Veden kulutus Päästöt ilmaan ja veteen Henkilöstön koulutus Eija Enberg 11

12 Kymenlaakson sairaanhoitopiiri YMPÄRISTÖOHJELMA KORTTI 1 Jätteet 1.Päämäärä Jätteiden määrän minimointi. 2.Tavoitteet Lähitulevaisuudessa: Kaatopaikalle joutuvan jätteen määrän vähentäminen 5 % vuoden 2007 määrästä vuoteen 2011 mennessä. Mahdollisimman hyvin lajitellut jätteet. Pitkällä aikavälillä: Vuoteen 2012 mennessä 75 % kaikkien jätteiden määrästä hyödynnetään tai käytetään uudelleen Eija Enberg 12

13 .Käytännön toimia Keinot Energiajätteen - ja kaatopaikkajätteen määrän seurannan jatkaminen työyksiköittäin. Aika vuoden 2009 loppuun mennessä Jätteiden kokonaismäärän ja hinnan selvittäminen vuodesta 2009 alkaen Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen vuoden aikana Jätteiden vähentämistä ja jätteiden lajittelua koskevan tiedon lisääminen vuoteen 2010 mennessä Hankintatoimen ohjaus vuoteen 2010 mennessä Ympäristöauditoinnit vuoteen mennessä vuoden 2010 KAS:n jäteaseman tarveselvityksen uudelleen esilletuominen aikana Eija Enberg 13

14 Keinot 3.1Toimintayksikkökohtaisia käytännön toimia Energiajätteen- ja kaatopaikkajätteen määrän seurannan jatkaminen. Jätteiden määrä ja selvittäminen Toimenpiteet/ongelmat Sairaalahuoltajat ohjataan jätesäkkien laskemiseen ja ympäristöyhdyshenkilöt tuloksen kirjaamiseen Luodaan tiedosto, josta määrät ja hinnat selviävät jätejakeittain. Seuranta ja ohjausvastuu ympäristöyhdyshenkilöt/y mpäristövastaav a Ympäristövastaava/ Kastek Aika 2009 vuoden aikana vuoden 2009 aikana Paperi- ja pahvijätteen hyötykäytön lisääminen jätteen lajittelussa -Koulutus, tiedotus ja motivointi -Uusi jäteohje kaikkien saataville Ympöristötyöryhmä/ ympäristövastava/ yksiköt 2010 mennes sä Tiedon lisääminen jätteiden synnyn ehkäisystä ja lajittelusta. -Koulutuksen ja ohjauksen suunnittelu ja toteutus koulutussuunnitelman mukaan. - Seurannan tuloksista tiedottaminen koko henkilöstölle -Jäteohje päivitys ympäristötyöryhmä/ ympäristövastaava/ ylihoitaja (KAS)/ yksiköt 2010 mennes sä Eija Enberg 14

15 Jätemäärät II 2009 KOKS 1. Kaatopaikkajäte Enerigiajäte kpl(150 l) Eija Enberg 15

16 Jätemäärät SHP kpl (150 l) Kaatopaikkajäte Energiajäte 0 KOKS KAS KYPS Eija Enberg 16

17 Yksikkökohtainen ympäristöraportti Ympäristöasiat, joihin on kiinnitetty huomiota yksikössä v (n=59) Materiaalin kulutuksen vähentäminen Vähemmän ympäristöä kuormittavien tuotteiden suosiminen Henkilöautoliikenteen vähentäminen työmatkalla Veden kulutuksen vähentäminen Lämmön säästäminen Sähkön kulutuksen vähentäminen Jätteen synnyn ehkäiseminen Jätteen lajittelun tehostaminen % Kaikki vastaajat (N=60) Eija Enberg 17

18 Energiansäästöviikon tapahtumat Energiansäästöviikkoa vietettiin viikolla 41. Mitä asioita työyksiköissäsi silloin tehtiin tai mitä itse teit? (n=59) Puhuttiin yleisesti energiansäästöstä Kehotettiin potilaita sammuttamaan turhia valoja Tarkistettiin vetoiset ovet ja ikkunat Luin sähköpostista ja viikkotiedotteesta vinkkejä energiansäästöön Osallistuin Energiatietäjä kilpailuun Sammuteltiin turhia valoja komeroista ja käytäviltä Viritettiin tietokoneet energiansäästöön Medi-IT:n avustuksella Pidettiin osastotunti energiansäästöstä % Kaikki vastaajat (N=60) Eija Enberg 18

19 Sairaanhoitopiirin ympäristöraportti 2008 Lämmönkulutus MWh KOKS KAS KYPS Lin. (KOKS) Eija Enberg 19

20 Sairaanhoitopiirin ympäristöraportti 2008 Sähkön kulutus MWh KOKS KAS KYPS Lin. (KOKS) Eija Enberg 20

21 Sairaanhoitopiirin ympäristöraportti 2008 Päästöt ilmaan Sairaanhoitopiirin energiantarpeen tuottamisesta vuonna 2008 on ilmaan päässyt arvion mukaan: 8081 t hiilidioksidia CO 2 rikkidioksidia SO 2 typen oksideja NO x hiukkasia 108 kg kg 354 kg Lääkinnällisiä kaasuja kului: happea O kg hiilidioksidia CO 2 typpioksiduulia N 2 O 338 kg 1980 kg Haihtuvia anestesia-aineita käytettiin: Sevofluraania Isofluraania 160 l 11 l Eija Enberg 21

22 Alueellisen ympäristökoulutuksen palautteet Koulutuksessa 43 henkilöä ja niistä 86% antoi palautetta Arvioi koulutustilaisuuden sisältöä - (Yhteenveto) (N=51) Käsitellyt asiat olivat ajankohtaisia Käsitellyt asiat olivat mielenkiintoisia % Käsitellyt asiat olivat tärkeitä Hyödyin koulutuksesta omien työtehtävieni kannalta Koulutus lisäsi tietoani ympäristöasioista Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Ei samaa, ei eri mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Eija Enberg 22

23 Leikkausosastojen mittaustulokset Kaatopaikkajäte mittausjaksoina kpl ( 150 l) LOS KOKS OSKE LO LOS KAS PÄIKI Eija Enberg 23

24 Jätekustannukset SHP yhteensä Lin. (SHP) Eija Enberg 24

25 KIITOS! Eija Enberg 25

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Yhteisöt voivat hallita toimintansa ympäristövaikutuksia ympäristöjärjestelmän avulla Ympäristöjärjestelmässä selvitetään, minkälaisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki 2001

Riihimäen kaupunki 2001 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 2000 Riihimäen kaupunki 2001 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki puh. (019) 7411 www.riihimaki.fi ISBN 951-8952-68-X Riihimäen kirjapaino Riihimäki 2001 SISÄLLYS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Kouvolan kaupunginvaltuusto 58 11.6.2012 2 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma 2012-2020 KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020

Lisätiedot

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014

Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Etevästi ELYssä -ohjelma Päivitetty versio 1.4.2014 Uudenmaan ELY-keskus Hanna Aho, Satu Pääkkönen ja Anu Hynninen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Sisällys

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6

SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6 SISÄLTÖ: Sivu Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3 Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6 Ympäristövaikutusten arviointi Kaavoitusosasto 8 Energia- ja sisäilmaprojektit Kiinteistönhoitokeskus

Lisätiedot

Opetusministeriön kestävän kehityksen toimenpideohjelma

Opetusministeriön kestävän kehityksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Sisäisiä julkaisuja 2009:5 Opetusministeriön kestävän kehityksen toimenpideohjelma Opetusministeriön kestävän kehityksen toimenpideohjelma Opetusministeriön sisäisiä

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 4/2006 EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖKARTOITUSRAPORTTI Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä YRTTI-projekti

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2014 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2015 2 Riihimäen kaupunki 2015 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖRAPORTTI 1 2008 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2009 2 Riihimäen kaupunki 2009 Riihimäen kaupunki PL 125 11101 Riihimäki www.riihimaki.fi Lisätietoja: Elina Mäenpää,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1

YMPÄRISTÖ- RAPORTTI. Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 2014 1 YMPÄRISTÖ- RAPORTTI 214 Edita Prima Oy:n ympäristöraportti 214 1 1 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 YRITYSTIEDOT JA MUUTOKSET TOIMINNASSA Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen liikevaihto

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

Ympäristövastuullinen Riihimäki

Ympäristövastuullinen Riihimäki Ympäristövastuullinen Riihimäki Tiivistelmä Riihimäen kaupungin ympäristöraportista 214 214 RIIHIMÄEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 215 Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille Ympäristötietoisuus on yksi Riihimäen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2

Vantaan kaupungin paino C:1/2013 ISBN 978-952-443-423-2 Vantaan ympäristöraportti 212 Julkaisija Vantaan kaupunki, Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö, Ympäristökeskus Kannen kuva Ilmastoinfon Elämäsi ostoskori -näyttelystä Tikkurilassa, Jarmo Honkanen Taitto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN JA PALVELUTEOLLISUUDEN YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN JA PALVELUTEOLLISUUDEN YRITYKSISSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 51 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 51 Espoo 2004 TKK-RTA-S51 YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

Ekoverkko-hankkeen loppuraportti

Ekoverkko-hankkeen loppuraportti Esipuhe Ekoverkko-hanke oli pienten ja keskisuurten yritysten ympäristöasioita tukeva hanke, jonka idea syntyi Hämeenlinnan paikallisagendatyön yhteydessä. Ympäristöviranomaiset ovat perinteisesti lähestyneet

Lisätiedot