TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

2 Sisältö 1. JOHDANTO YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA JA DIPLOMIN UUSIMINEN Ympäristödiplomin uusintaa valmisteleva työryhmä Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen Ympäristöohjelma Seuranta Johdon sitoutuminen Ympäristövastaava ja ympäristötoimikunta Henkilöstön koulutus Pisteet ja tarkistustaulukko Auditointi Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Lisäkoulutus Viestintä Oma väliauditointi Muut toimenpiteet TOIMINTA JA TALOUS Toiminta- ja taloussuunnitelma Hankinnat Vastuullinen sijoittaminen Vastuulliset sijoitusrahastot Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristöindikaattorit Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖKASVATUS

3 5.1. Ympäristökasvatussuunnitelma Ympäristöasiat seurakunnan jumalanpalveluselämässä Ympäristöasiat eri työmuodoissa Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa Ympäristökasvatus nuorisotyössä Ympäristökasvatus muissa työmuodoissa Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset Erityiset ympäristötapahtumat Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat Verkostoyhteistyö Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät Muut toimenpiteet JÄTEHUOLTO Jätehuoltoselvitys Jätehuolto ja jätteiden vähentäminen keittiöillä Hautausmaiden ja viheralueiden jätehuolto Jätehuolto leiri- ja kurssikeskuksissa Jätehuoltosuunnitelma Hyötyjätteiden keräys Vaaralliset jätteet ja vastuuhenkilö Bio- ja puutarhajätteen käsittely Kaatopaikkajätteen määrän seuranta Hautakynttilät ja kukkalaitteet Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys Kertakäyttötuotteiden vähentäminen Kaatopaikkajätteen väheneminen Kompostointi Hyötyjätepisteet hautausmaalla Muut toimenpiteet

4 7. SIIVOUS Ympäristöselvitys Hankintojen ympäristökriteerit Henkilökunnan koulutus Haitallisista aineista luopuminen Vaihtoehtoiset tuotteet Muut toimenpiteet ENERGIA JA RAKENTAMINEN Nykyinen rakennuskanta Kulttuuriperinnön suojelu Uudis- ja korjausrakentaminen Energian ja veden kulutuksen seuranta Energiakatselmus Energiavastuuhenkilö Neuvonta ja opastus Ekologinen rakentaminen Säästötavoitteiden toteutuminen Uusiutuva energia Ympäristömerkitty energia Energiansäästöviikko Tilojen käyttöasteen tehostaminen Muut toimenpiteet RUOKA JA KEITTIÖT Ympäristöselvitys Ympäristömerkityt tuotteet Reilun kaupan tuotteet Ravintosuositukset (9.6.) Lähi- ja luomutuotteet Kasvisruoka

5 9.8. Reilun kaupan pisteet Ympäristöpassi Muut toimenpiteet TOIMISTOT Ympäristöselvitys Energiansäästö Toimiston hankinnat Uusiopaperi ja muut uusiotuotteet Paperin kulutuksen vähentäminen Green Office Muut toimenpiteet HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Ympäristöselvitys Lannoitus Vesi Hoitokalusto ja polttoaineet Ympäristöluvat puutarhajätteen kompostoinnille ja polttonesteiden jakelulle Krematorio Liukkauden torjunta Linnut ja muut eläimet Hoito-ohjeet ja koulutus Perennahoito Hautausmaiden ja piha-alueiden kulttuurihistorialliset arvot Luonnonmukaisen hoidon alueet Perennat ja muut istutukset Rikkakasvien, kasvitautien ja tuhohyönteisten torjunta Kasteluveden vähentäminen Vähäpäästöiset työkoneet Lajistokartoitukset

6 Muut toimenpiteet LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Ympäristöselvitys Heinänokka Kunstenniemi Sinappi Pyölinranta Houtskarin leirialue Ympäristöohjelma Jätevesien käsittely leiri- ja kurssikeskuksissa Luontoarvojen suojelu Pesäpöntöt ja luontopolut Vapaaehtoiset suojelukohteet Leirikeskuksen ympäristöohjeet Muut toimenpiteet METSÄT Metsälain ympäristönormien noudattaminen Luonnonsuojelulain noudattaminen Metsien sertifiointi Osallistuva metsäsuunnittelu Vastuuhenkilöiden koulutus Luonnonmuistomerkin tai luonnonsuojelualueen perustaminen Perintömetsä Metsien ja soiden ennallistaminen Kesähakkuiden lopettaminen Uhanalaisten lajien inventointi Erirakenteinen metsänhoito Muut toimenpiteet LIIKENNE

7 14.1. Liikenneselvitys Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto Ympäristöominaisuudet hankinnoissa Polttoaineen valinta Taloudellisen ajotavan koulutus Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistäminen Toimintojen logistiikan kehittäminen Vähäpäästöiset kulkuneuvot Muut toimenpiteet

8 1. JOHDANTO Kädessäsi on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2012, joka on laadittu Kirkon ympäristödiplomin uusimista varten. Kirkkohallituksen seurakuntayhtymälle myöntämän ympäristödiplomin voimassaolo päättyy vuoden 2012 lopussa. Ympäristödiplomin uusintahaku tehdään keväällä Katselmuksessa on selvitetty seurakuntayhtymän ympäristötyön nykytila ja ympäristöohjelman tavoitteiden toteutuma. Otsikointi ja kappaleiden numerointi noudattavat pääpiirteissään Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 rakennetta, mikä helpottaa katselmuksessa annettujen tietojen vertailua ympäristödiplomin edellyttämiin vaatimuksiin. 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä otti käyttöön kirkon ympäristöjärjestelmän, kirkon ympäristödiplomin, vuonna Diplomi on uusittu vuonna Edellisen ympäristökatselmuksen jälkeen on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä: leirikeskuksiin on rakennettu uusia luontopolkuja, leirikeskusten jätehuoltoa on parannettu, on tehty uusi metsänhoitosuunnitelma ja joissakin kohteissa on siirrytty maalämpöön. Tärkeimpiä kehittämiskohteita seuraavalle ympäristödiplomin viisivuotiskaudelle on saada kuntoon ympäristöasioiden seuranta ja raportointi, löytää ympäristökasvatukselle luonteva toteutustapa kaikkiin työmuotoihin, ottaa käyttöön hiililaskuri sekä kartoittaa ja ohjeistaa siivoustyö. 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA JA DIPLOMIN UUSIMINEN Seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmälle keväällä 2010 laadittu kuvaus (liite 1) on päivitetty syksyllä Järjestelmä ei ole toiminut täysin kuvauksen mukaan. Ympäristöasiaan sitoutumisessa on parantamisen varaa. Ympäristöpolitiikan edellyttämälle tasolle on vielä matkaa. Resursointi ympäristötavoitteiden toteutumiseen on ollut riittämätöntä ja usein ei edes ole tietoa mihin ympäristöohjelmassa on sitouduttu. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ympäristödiplomin uusimisesta (273 ) Ympäristödiplomin uusintaa valmisteleva työryhmä Ympäristödiplomin uusinnasta vastaa ympäristötoimikunta. Tällä hetkellä (syksy 2012) toimikunnan puheenjohtajana toimii luottamushenkilö Ilpo Nurmi ja sihteerinä suunnitteluhortonomi Heidi Grannas. Diplomin uusinnan vaatimien selvitysten ja uuden ohjelman kirjoittamistyö on annettu tehtäväksi toimikunnan sihteerille ja hänen avukseen kuukauden ajaksi palkatulle FM Marja-Liisa Leinoselle. Grannas aloitti työt seurakuntayhtymässä loppuvuodesta 2011 ja hänelle kuuluu suunnitteluhortonomin tehtävien lisäksi myös 8

9 ympäristötyö. Leinonen on toiminut seurakuntayhtymän ympäristöasiantuntijana vuosina ja hän on ollut mukana ympäristödiplomin ensimmäisen haun lisäksi sen uusinnassa vuonna Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen Sisäisen ympäristökatselmuksen tekeminen aloitettiin alkukesästä Katselmuksen tiedot on kerännyt Heidi Grannas ja Marja-Liisa Leinonen haastatteluin, tutustumiskäynnein ja kirjallisiin dokumentteihin tutustumalla. Piikkiön seurakunta on ollut alkaen osa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää. Sisäinen ympäristökatselmus tehtiin Piikkiön seurakunnassa keväällä 2009 (liite 2). Katselmus keskittyi kiinteistöihin ja hautausmaihin. Muita osa-alueita on selvitetty selvästi vähemmän kuin keväällä 2008 seurakuntayhtymän toiminnoista tehdyssä ympäristökatselmuksessa, koska monet toimintatavat tulevat kuitenkin muuttumaan melko lyhyessä ajassa yhtymän yleisen käytännön mukaisiksi Ympäristöohjelma Ympäristöohjelma ( ) ja sen toteutuma ovat taulukkomuotoisena liitteessä 3. Ohjelma laadittiin vain diplomikauden puoliväliin, jotta viimeistään vuoden 2010 lopulla tulisi tarkistettua sen toteutuma. Tavoitteena oli laatia uusi ohjelma diplomikauden loppupuolelle vuosiksi , mikä ei kuitenkaan toteutunut. Ympäristöohjelman ensisijaisena tavoitteena oli saavuttaa Kirkon ympäristödiplomin minimitaso. Tähän ei ole vielä kaikin osin päästy. Uusi ympäristöohjelma ( ) laaditaan syksyllä Ympäristöohjelma laaditaan haastattelemalla eri osioiden vastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilöt myös kertovat, mitkä ovat tavoitteet seuraavaksi viideksi vuodeksi ja kuka niistä vastaa sekä mitä muutoksia on tullut edellisen ympäristöohjelman jälkeen. Ympäristödiplomin minimikriteereistä on joko osin tai kokonaan toteutumatta seuraavat: Luomakunnan sunnuntain vietto / ei vielä vakiintunut kaikissa seurakunnissa siivoustyön ja -aineiden selvitys / työn alla ympäristönäkökohtien huomioiminen myös kilpailutusrajan alittavissa hankinnoissa kiinteistöjen energiakatselmukset / työn alla, osa tehty, energiakatselmusten aikataulujen suunnitelma puuttuu energian ja veden kulutuksen seuranta / raportoinnissa puutteita Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan tarkemmin kunkin asian käsittelyn yhteydessä. Ympäristöasian eteen on tehty töitä ja ympäristön hyväksi on saatu aikaan konkreettisestikin nähtäviä tuloksia. Tulevaisuudessa ympäristöohjelman toteutumista tulee seurata tarkemmin kuin on tähän mennessä seurattu sekä tukea aktiivisesti sen toteutumista kaikilla hallinnon tasoilla Seuranta Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutuma on kirjattu taulukkoon (liite 3). Toteutumaa on seurattu ympäristötoimikunnassa ja se on annettu tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle alkuvuodesta 2009 ja Järjestelmän kuvauksessa oleva johdon ympäristökatselmus ei ole toteutunut vielä kertakaan. Seurakuntien ja muiden yksiköiden ympäristövastaavat ovat laatineet keväällä 2012 lyhyet yhteenvedot yksikkönsä ympäristötyöstä vuonna Vastaavat selvitykset on tehty vuosilta 2008 ja Ihan kaikista yksiköistä yhteenvetoja ei saatu. Vuoden 2008 ja 2011 tiedoista on tehty koosteet. Yhteenveto vastauksista 9

10 on katselmuksessa liitteenä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristötyön seuranta 2011 (liite 4). Todellisuudessa on varmasti tehty paljon enemmän kuin mitä näistä koosteista ilmenee. Oman seurakunnan tai yksikön ympäristötyön kokoaminen monen vuoden ajalta muistinvaraisesti ei ole helppoa. Tulevaisuudessa ympäristötyö kannattaa koota yhteen vähintään vuosittain. Vuosittaiseen seurantaan kuuluu lisäksi seurakuntayhtymän hiilijalanjäljen mittaaminen Kirkon ilmastolaskurilla, raportointi energian- ja vedenkulutuksesta sekä Turun hautausmaalta kaatopaikalle viedyn jätteen määrästä. Ilmastolaskuri otetaan käyttöön vuoden 2012 lopulla. Merkittävien kiinteistöjen lämmön, sähkön ja veden vuosittaisista kulutustiedoista on yhteenveto vuosilta (liite 5). Kulutuslukemia ei kuitenkaan ole raportoitu kiinteistölautakunnalle. Hautausmaalta kaatopaikalle viedyn jätteen määrät on liitteenä (liite 6) 3.5. Johdon sitoutuminen Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman ja kirkkovaltuusto hyväksyessään ympäristötavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Toiminta- ja taloussuunnitelmien sisältöjä käsitellään tarkemmin luvussa 4.1. Seurakuntayhtymän vuonna 2002 hyväksytyssä strategiassa yhtenä keskeisenä arvona oli luomakunnan eheys. Seurakuntayhtymällä on vuonna 2003 hyväksytty ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka on päivitetty ympäristöstrategiaksi vuonna 2009 ja saatettu yhteisen kirkkoneuvoston tietoon. YKN on antanut sen tiedoksi kaikille yksiköille, jotta ne ottaisivat sen huomioon laatiessaan yksikköjensä strategioita. Tavoitteena on, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöstrategian yhdessä uuden ympäristö-ohjelman kanssa. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä ympäristöpolitiikka: 1. Seurakuntayhtymän toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Seurakuntayhtymä organisaationa ja jokainen sen työntekijä on sitoutunut luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. 2. Ympäristökysymysten huomioonottaminen on jokaisen paikallisseurakunnan ja kunkin osaston johdon vastuulla. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen pyritään hankintojen, kulutuksen, jätehuollon sekä omaisuuden hoidon ja sijoittamisen yhteydessä. 4. Julistus- ja kasvatustyössä herätetään seurakuntalaisten vastuuta luomakunnasta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan, että luomakunnan huomioon ottava elämäntapa nousee kristillisestä uskosta eikä ole rasite vaan normaali ja oikea lähtökohta. 5. Koko henkilökunnalle annetaan suunnitelmallisesti koulutusta ympäristötietoisuuteen Ympäristövastaava ja ympäristötoimikunta Yhteinen kirkkoneuvosto asetti ympäristödiplomitoimikunnan Toimikunta sai tehtäväksi seurata ympäristöohjelman toteutumista, seurata seurakuntayhtymän ympäristöasioista antamaa tiedotusta sekä järjestää ympäristövastaaville ja koko henkilökunnalle ympäristöasioihin liittyvää koulutusta. Seurakuntavaalien jälkeen on nimetty uusi toimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kiinteistövälittäjä Ilpo Nurmi ja sihteerinä suunnitteluhortonomi Heidi Grannas. Toimikunnan muut jäsenet ovat luomuviljelijä Antti Alitalo, tutkimusmestari Jorma Hellsten, so- 10

11 sionomi Sirkku Koskinen, opettaja Siro Rauti, rakennusmestari Pentti Sokajärvi, kappalainen Lasse Mustonen, nuorisosihteeri Marja Ruusu, tiedottaja Minna Vesanto ja hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi. Toimikunta on kokoontunut vuonna 2008 seitsemän, vuonna 2009 neljä, vuonna 2010 viisi, vuonna 2011 kolme ja vuonna 2012 kuusi kertaa. Seurakuntayhtymän ympäristövastaavana toimii hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi Henkilöstön koulutus Ympäristötoimikunta voi toimikunnalle myönnetyn määrärahan puitteissa järjestää koulutusta itsenäisesti. Lisäksi koulutustoimikunnalta on ollut mahdollista hakea lisärahaa. Tieto koulutuksesta tulee kuitenkin toimittaa koulutustyöryhmän sihteerille, jotta informaatio välittyisi Koulutusnaakan ja intranetin kautta mahdollisimman laajalle piirille. Uudet työntekijät saavat tiedon ympäristöjärjestelmästä kaksi kertaa vuodessa järjestettävästä tulokaskoulutuksesta. Henkilökunnalle on järjestetty seuraavat ympäristökoulutustilaisuudet: pidettiin luento Vastuumme luomakunnasta Miten siirrymme teoriasta käytäntöön (osana sielunhoidon opinto- ja keskustelusarjaa). Osallistujia oli 4 kpl järjestettiin yhtymän johdolle ympäristöseminaari. Siihen osallistui 25 henkilöä sekä 10 luottamushenkilöä. Vuoden 2009 aikana järjestettiin jokaiselle seurakunnalle ja yksikölle ympäristökoulutus. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 294 työntekijää paneelikeskustelu tuulivoimasta. Osallistujia oli n. 15 henkeä. Tilaisuus oli kaikille avoin, ei pelkästään henkilökunnalle tarkoitettu pidettiin jätteiden lajitteluinfo, johon osallistui 19 henkeä työyhteisöpäivä koko henkilökunnalle Ruissalossa. Osallistujia oli n Maalis-huhtikuussa 2010 pidettiin Valoniassa ympäristökoulutusta vahtimestareille. Osallistujia oli 45 henkeä. Syksyllä 2010 järjestettiin Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa vahtimestareille puhdistuspalvelukoulutusta, jossa oli mukana myös ympäristöasioita. Osallistujia oli 16. Toukokuussa 2012 järjestettiin Sinapin leirikeskuksessa uuden Kummeliväylä-luontopolun avajaiset. Elokuussa 2010 ja 2012 on järjestetty kaikille lastenohjaajille koulutusta kristillisestä ympäristökasvatuksesta. Reilun kaupan maaottelukahvituksia järjestettiin vuonna 2009 yhdeksässä kohteessa. Osallistujia oli n. 65. Syksyllä 2012 on järjestetty koko henkilöstölle avoin Ekotuki-koulutus. Kaksipäiväisen koulutuksen toinen osa järjestetään keväällä Syksyn koulutuspäivään osallistui 23 henkilöä. 11

12 työyhteisöpäivä koko henkilökunnalle, jolloin oli mahdollisuus tutustua Naantalin Luolalanjärven luontopolkuun. Luontopolkuun tutustui n. 30 työntekijää hautausmaiden kausityöntekijöiden retkellä tutustuttiin Kunstenniemen luontopolkuun. Mukana oli 55 työntekijää. Vuosittain on osallistuttu energiansäästöviikkoon ja Earth Hour:iin. Muiden tahojen järjestämään ympäristökoulutukseen on osallistuttu seuraavasti: Keväällä 2012 neljä ympäristövastaavaa (Heidi Grannas, Katja Koskinen, Minna Vesanto ja Ari Vierula) osallistui Turun kaupungin järjestämään kaksipäiväiseen Ekotuki-koulutukseen. Syksyllä 2012 järjestettiin seurakuntayhtymälle muokattu saman koulutuksen ensimmäinen osio, johon oli mahdollisuus kenen tahansa henkilökunnasta osallistua. Kirkon ympäristöpäiville Oulussa osallistui kaksi ympäristötoimikunnan jäsentä (Lasse Mustonen ja Heidi Grannas) Kirkon ympäristövastaavien neuvottelupäiville 2011 osallistui Lasse Mustonen ja 2009 osallistui Marja-Liisa Leinonen ja Lasse Mustonen. Syksyllä 2012 järjestettiin auton- ja koneenkuljettajille ennakoivan ajon koulutusta. Osallistujia oli 6 kpl Pisteet ja tarkistustaulukko Tarkistustaulukko, jossa on myös seurakuntayhtymän oma arvio pisteistä, valmistuu alkuvuodesta Auditointi Viimeksi toteutetussa ulkoisessa auditoinnissa vuonna 2008 auditoijat nostivat esiin seuraavat kehittämiskohteet, joista osa on toteutettu. Työntekijöille suunnattua ympäristökoulutusta oli järjestetty melko vähän. Tilannetta on korjattu järjestämällä ympäristökoulutusta kaikille henkilöstöryhmille. Ympäristöraportoinnissa oli puutteita. Kehitettävää ympäristöraportoinnissa on edelleen. Ympäristötavoitteiden saavuttamisesta tulee raportoida nykyistä paremmin ja vuosittain jo senkin vuoksi, että seurakuntayhtymän johto tietää missä mennään. Kasvispainotteista ruokavaliota voitaisiin kehittää ja tuoda selvemmin esille Reilun kaupan tuotteiden ja luomun käyttöä. Toimitalon sisäpiha on täynnä autoja ja auditoijat kehottivat selvittämään voisiko osan autopaikoista osoittaa lähialueen pysäköintihalleista ja näin vapauttaa pihaa muuhun käyttöön. Osa pysäköintipaikoista on nykyään kesäkaudella osoitettu polkupyörien käyttöön. Lisäksi ulkoisessa auditoinnissa kehotettiin elvyttämään toimitalon yhteiskäyttöön hankitun polkupyörän käyttöä ja hankkimaan tarpeen mukaan lisää pyöriä eri toimipisteisiin. Yhteiskäyttöpyörälle on nyt nimetty vastuuhenkilö (talonmies Kimmo Vesterinen), joka pitää huolen siitä, että pyörä on käyttökunnossa. Lisäksi siihen on vaihdettu satula, jonka helppo korkeudensäätömekanismi mahdollistaa eri ihmisten pyörän käytön. Pyöriä on yhteiskäytössä myös hautausmaalla ja leirikeskuksissa. Hautausmaille auditoijat ehdottivat lasi- ja metallijätteen lajittelua. Lasi- ja metallijätteen keräys on otettu käyttöön edellisen auditoinnin jälkeen. Sähköautoa ei ole toistaiseksi hankittu. 12

13 PISTEET: Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Jokaiseen kymmeneen seurakuntaan ja yhdeksään eri yksikköön on nimetty ympäristövastaavat. Näiden lisäksi energiavastaavaksi on nimetty Antti Lehtikankare ja vaarallisen jätteen vastaavaksi Heikki Haapa. On myös syytä harkita, pitäisikö jätehuollolle ja siivoustyölle nimetä omat ympäristövastaavansa. Turun ruotsalainen seurakunta perusti jo vuonna 2003 luottamushenkilöistä koostuvan ympäristötyöryhmän. Muissakin seurakunnissa voisi harkita joko vastaavaa tai muutaman työntekijän muodostaman ympäristötiimin kokoamista. Yhden työntekijän mahdollisuudet viedä ympäristöasiaa eteenpäin omassa työyhteisössään ovat selvästi vähäisemmät kuin tähän tehtävään sitoutuneen ryhmän Lisäkoulutus järjestettyjä koulutuksia on listattu kohdassa 3.7 Henkilöstön koulutus Viestintä Seurakuntayhtymän ympäristöasioista on tiedotettu paikallisille tiedotusvälineille. Turun Sanomat on uutisoinut mm. Ylösnousemuskappelin siirtymisestä maalämpöön ( ), keinokuituarkkujen vaarallisuudesta ja Turun krematoriosta ( ), jätteiden oikeasta lajittelusta hautausmailla ( ) ja krematorion hukkalämmön talteenotosta ( ). Yle TV:n alueuutisissa on kerrottu Tuomiokirkossa toteutetuista energiansäästötoimista. YLE Turun Radiossa on kerrottu Ylösnousemus-kappelin maalämmöstä ja Henrikin seurakunnan Tavaranraivauksen ja elämäntavan yksinkertaistamisen vertaistukiryhmästä ( ). Paimion kunnallislehdessä on ollut juttu Piikkiön pappilan ympäristön hoitamisesta ( ). Kaarina-lehdessä on kerrottu Piikkiön kirkon maalämmöstä ( ). Ekoteko!-Nuoret Itämeren äärellä hankkeesta on kerrottu YLE Turun Radiossa ( ) ja Turun sanomissa ( ja ). Åbo Underrättelserissä on ollut juttu Åbo svenska församlingin ympäristövastuusta. Ympäristöasia ja kansainvälinen vastuu on ollut esillä myös Kirkko ja me lehdessä useita kertoja vuodessa. Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa, se jaetaan Turussa ja Kaarinassa joka talouteen ja on luettavissa netissä. Lehdessä on kirjoitettu mm. ekoteologiasta ( ), kierrätysmateriaalista tehdyistä joulukoristeista ( ), Ekoteko!-kokonaisuudesta ( ), kaupunkilinnuista ( ),kynttilälyhtyjen siivoamisesta ( ), hautausmaiden perennahoidosta ( ) ja tavaran taltuttamisesta ( ). Myös radio-ohjelmissa on pidetty asiaa vahvasti esillä viikottaisessa, valtakunnallisena lähetettävässä Radio Dein Pärskeitä-ympäristöohjelmasarjassa. Seurakuntayhtymän kotisivuilla on kerrottu kattavasti yhtymän ympäristötyöstä. Sivuilta löytyy mm. yhtymän ympäristöohjelma, laaja ekolinkkilista ja linkkejä ympäristökasvatuksen avuksi. Intranetissä ja esimerkiksi sähköisessä Viikkonaakassa on kerrottu ympäristökoulutuksista, ympäristötapahtumista ja ympäristödiplomin uusimistyöstä. Seurakuntayhtymän ympäristötyölle on perustettu oma suljettu facebook-ryhmä, Ekokirkko Turussa ja Kaarinassa. Tavarantoimittajista ainakin siivousaineiden hankintaliikkeelle on tiedotettu ympäristödiplomista. Viestinnän toimistolla on kattavampi arkisto mediahiteistä. (Kts myös kohta 5.8.) 13

14 3.14. Oma väliauditointi Väliauditointia ei ole tehty, mutta verkostoitumista ja toisilta oppimista on tapahtunut suurten yhtymien vuosittaisissa ympäristötapaamisissa ja lähialueen seurakuntien ympäristöaiheisissa keskustelutilaisuuksissa Muut toimenpiteet 4. TOIMINTA JA TALOUS 4.1. Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelmaan on asetettu ympäristötavoitteita koko ympäristödiplomin voimassaolon ajan. Vuodesta 2006 lähtien toimintasuunnitelman tavoitteet on pitänyt jakaa laatu-, määrä-, talous- tai ympäristötavoitteisiin. Lisäohjeena on, että tavoitteiden tulee olla realistisia ja konkreettisia. Ympäristötavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tavanomaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Vuosiraportit ovat luettavissa virallisessa tasekirjassa. Vuonna 2010 ympäristötavoite oli asetettu yhteensä 21 ja vuonna seurakunnalle, yksikölle tai toimikunnalle. Tavoitteet on listattu liitteessä (liite 7) Hankinnat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hankintaohje on valmistunut vuonna Suurimpien hankkijoiden eli hautaus- ja kiinteistötoimen tarjouspyynnöissä ympäristöasia on ollut mukana jo useamman vuoden ennen hankintaohjeen valmistumista. Tarjouspyyntöön on listattu hankintapäätökseen vaikuttavat asiat tärkeysjärjestyksessä. Tärkeimpänä tekijänä on hinta, seuraavaksi tuotteelta vaadittavat tietyt ominaisuudet ja viimeisenä ympäristöasiat. Usein jo tuotteen ominaisuuksille asetetuissa vaatimuksissa on ollut mukana ympäristöominaisuuksia. Autohankinnoissa tällaisia ovat esimerkiksi CO2-päästöt ja huoltojen toimivuus. Mitään yleistä suositusta hankkia ympäristöystävällisiä tuotteita tai kehotusta selvittää hankinnan ympäristövaikutuksia ei ole toistaiseksi annettu. Henkilökuntaa ei myöskään ole erityisesti ohjeistettu huomioimaan ympäristönäkökohtia pienemmissä, julkisten hankintojen raja-arvot alittavissa hankinnoissa. Haastattelujen perusteella kuitenkin esim. leirikeskusten ruokahankintoja tekevät ottavat ympäristö-näkökulmat huomioon. Hankinnoissa suositaan tuotteita jotka toimitetaan kierrätettävissä pakkauksissa tai ovat mahdollisimman vähän pakattuja. Kuljetuksia pyritään yhdistelemään ja sopivia pakkauskokoja mietitään. Ympäristöasia on ollut esillä tehtäessä päätöksiä rakennusurakoista, mutta ei vielä siinä vaiheessa, kun on valittu rakennusten suunnittelijoita. Ympäristön kannalta on ratkaisevan tärkeää miten hyvin jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon rakentamisesta ja rakennuksen käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ympäristöohjelmaan 2003 on kirjattu, että suunnittelijoilta edellytetään kykyä arvioida rakentamisen ja rakennuksen käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Hautaus- ja kiinteistötoimen lisäksi myös tiedotustoimisto on jo useamman vuoden ajan kiinnittänyt huomiota hankintojensa ympäristöystävällisyyteen. Tilattaessa painotuotteita tiedotustoimiston kautta (esim. toimintakertomukset) on tiedotustoimisto lähes poikkeuksetta pyytänyt tarjousta ympäristö-merkitystä paperista. Mahdollisuuksien mukaan on kiinnitetty huomiota myös painoprosessin ympäristöystävällisyyteen. 14

15 Paljousalennusten saamiseksi tietyn tuoteryhmän hankinnat on keskitetty jollekin kyseisen alan toimittajalle. Esimerkiksi siivousalan tuotteet hankitaan tällä hetkellä Siisti-Pisteestä ja leirikeskusten ruokatilaukset tehdään Metro Tukusta. Luomutuotteita ja Reilun kaupan merkkijärjestelmään kuuluvia tuotteita ei aina saada halutulla tavalla Vastuullinen sijoittaminen Kirkkohallitus on huhtikuussa 2007 hyväksynyt Suomen kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Seurakuntayhtymässä on jo aiemmin tehty kirkkovaltuustossa päätös, jonka mukaan seurakuntayhtymä noudattaa sijoitustoiminnassaan soveltuvin osin kirkkohallituksen sijoitustoiminnan eettisiä ohjeita. Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan hoitaja on kilpailutettu Tuloksena oli, että hoitaja vaihtui ja nimetty sijoitustoimikunta seuraa ja ohjeistaa sekä valvoo uutta sijoitusten hoitajaa. Sijoitustoimikunta raportoi kirkkoneuvostolle. Sijoitusten hoitaja on saanut käyttöönsä kirkon sijoitustoiminnan eettiset ohjeet ja luvannut toimia niiden mukaisesti. Sekä Pohjola Varainhoito Oy että OP-Rahastoyhtiö Oy ovat allekirjoittaneet vuonna 2009 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja sitoutuivat noudattamaan niitä toiminnassaan. Kun pääsijoittajaa vuonna 2007 vaihdettiin, tämän johdosta käytännössä koko sijoitusvarallisuus myytiin ja annettiin euromääräisenä sijoitusomaisuutena uudelle sijoittajalle. Sijoitusvarallisuutta on tällä hetkellä 87,5 milj. euroa. Siitä 70 % kuuluu hautainhoitorahastolle, 24 % keskuskirjanpidolle ja 6 % testamenttirahastolle. Tällä hetkellä huomattavan suuri osuus (n. 85 %) rahoitusarvopapereista on eettisen sijoituksen rahastoja. Noin 9% seurakuntayhtymän rahastojen sijoitusomaisuudesta on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä, ja 91% on rahoitusarvopapereissa. Keskuskirjanpidossa vastaavat luvut ovat 25% ja 75%. Uusi sijoitussuunnitelma perustuu rahastojen käytölle. Vanhoista suorista osakeomistuksista luovuttiin ja tämän jälkeen vaikuttaminen kirkkohallituksen tarkoittamassa mielessä voi olla pelkästään välillistä. Uusi sijoitustapa on entistä kustannustehokkaampi ja lisääntyneen hajautuksen myötä sijoitusten riskitaso on pienentynyt. Uusi pääsijoittaja voi suoraan tarjota eettisiä rahastoja osana sijoitustoimintaa. Sijoitusten ohjaaminen käytännössä on annettu sijoitustoimikunnalle, joka puolestaan pitää kirkkoneuvoston ajan tasalla sijoitusasioissa Hiililaskuri Kirkon ilmastolaskuri on valmistunut keväällä 2012 ja se on hankittu seurakuntayhtymälle pian julkaisun jälkeen. Ilmastolaskuriin kerätään tietoja vuoden 2012 aikana, jotta hiilijalanjälki saataisiin mitattua viimeistään keväällä Ilmastolaskuri täytetään tulevaisuudessa vuosittain. Tällöin saadaan vertailtavaa tietoa eri vuosien välillä. PISTEET: 4.5. Vastuulliset sijoitusrahastot Tällä hetkellä huomattavan suuri osuus (n. 85 %) rahoitusarvopapereista on eettisen sijoituksen rahastoja Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista Tapa jakaa 2 % budjetin laadintavuotta edeltävänä vuonna saadusta kirkollisverosta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan on jatkunut jo vuosia. Lisäksi vuonna 2011 maksettiin kirkkovaltuuston erillisillä 15

16 päätöksillä Kirkon ulkomaanavulle Haitiin euroa, Kirkon ulkomaanavulle Itä-Afrikkaan euroa ja Suomen Lähetysseuran katastrofirahastoon euroa Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrässä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta vuosittain. Useimmiten ympäristömerkki löytyy puhdistus- ja pesuaineista sekä paperituotteista. Syyskuussa 2012 olivat käytössä ainakin seuraavat ympäristömerkillä varustetut tuotteet: valkoinen A4 kopiopaperi (monistamo ja mm huoltokeskus) (Joutsen) kangaskäsipyyhejärjestelmä (lähes kaikissa toimipisteissä) (Joutsen) WC- ja käsipyyhepaperit Katrin ja Saga (Joutsen) Medium 10+ (Pesetti 10+), ammattikäytön koneastianpesuaine (leirikeskukset) (Joutsen) Siisto Sanitop, saniteettitilojen pesu (leirikeskukset) (Joutsen) Kirkko ja Me -seurakuntalehti (Joutsen) Hp-näytöt (TCO) toimistojen monitoimilaitteet (EnergyStar) 4.8. Ympäristöindikaattorit Seurakuntayhtymän ympäristöindikaattoreina käytetään paperin kulutusta, energian ja veden kulutusta, yhtymän autojen ajokilometrejä ja korvattuja työmatka-ajoja sekä huoltokeskuksen kuorma-auton kuljettaman polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen määrä. Toistaiseksi kaikkiin indikaattoreihin ei ole liitetty mitään vähennystavoitteita. Tavoitteet määritellään vuoden 2013 aikana. Seurakuntayhtymän kuudella autolla on ajettu vuonna km, vuonna km ja vuonna km. Henkilökunnan omilla autoilla ajettuja kilometrejä on korvattu vuonna km, vuonna km ja vuonna km. Työajoon käytettyjä kilometrejä ei siis ole saatu vähennettyä, vaan vuonna 2011 yhteismäärä ylitti ensimmäistä kertaa km:n rajan. Osittain tämä selittyy esimerkiksi tietohallinnon osalta sillä, että se kattaa nykyisellään koko hiippakunnan alueen. Tällöin henkilökunta joutuu liikkumaan laajemmalla alueella. Kilometrikorvauksia laskuttava henkilöstön määrä ei ole viime vuosina juurikaan kasvanut, mutta muut kilometrejä laskuttavat henkilöt ovat lisääntyneet 47:llä. Tavoitteena on kääntää laskutettujen kilometrien määrä laskuun vuonna Vuonna 2009 yhtymän paperinkulutus A4:ksi muutettuna oli yhteensä n. 2 miljoonaa arkkia. Vuonna 2010 vastaava luku oli 1,94 miljoonaa ja vuonna ,1 miljoonaa arkkia. Määrä on siis pysynyt vuosittain n. 2 miljoonassa. Tavoite on saada paperinkulutus vuonna 2013 alle 2 miljoonan kappaleen ja pienentää sitä vuosittain 2%. Kyseessä on monistamon kautta kulkeva paperin määrä, joka ei sisällä eri yksiköiden mahdollisesti itse hankkimia papereita. Lämpöenergian ja sähkön kulutusta on saatu viime vuosina laskemaan. Lämpöenergia on laskenut keskeisimpien kirkkojen osalta parissa vuodessa 19% ja muiden seurannassa olevien kiinteistöjen osalta 9%. Sähkön kulutus on laskenut 8,3% ja 3 %. Veden kulutusta ei ole saatu laskemaan. Tämä johtuu mm. Kunstenniemen käyttöasteen noususta. Turun hautausmaalta tulevan jätteen määrää on seurattu vuodesta 1990 lähtien. Luvuissa on mukana myös muista kiinteistöistä seurakuntayhtymän omilla vaihtolavoilla kuljetetut jätemäärät (liite 6) Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi Seurakuntayhtymällä ei ole hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelmaa. Hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään säästämällä energiaa ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta hankitusta energiasta. 16

17 4.10. Muut toimenpiteet 5. YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatus on luontevimmillaan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksessa. Lastenohjaajien työtä ohjaava ja koordinoiva kasvatusasiainkeskus on huolehtinut hyvin ympäristönäkökulman sisällyttämisestä kaikkeen lasten kanssa tehtävään työhön. Ympäristöasiat ovat osa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö ja rippikoulut ovat paikallisseurakuntien omaa työtä. Näissä ja muissakin seurakuntien omissa työmuodoissa näkyy seurakuntakohtaista vaihtelua ympäristöasioihin panostamisessa. Leirikeskukset ovat viime vuosina kehittyneet entistä selkeämmin ympäristökasvatuksen paikoiksi. Uudet luontopolut ovat tästä vain yksi esimerkki. Intoa kehittyä edelleen löytyy ja ympäristöohjelmaan tullaankin asettamaan jätehuoltoa, luontopolkuja ja ruokailuja koskevia ympäristötavoitteita. Ympäristöasioista kertominen on osa ympäristökasvatusta ja ympäristödiplomiprosessi on tähän yksi hyvä työkalu. Kuluneella diplomikaudella on panostettu aiempaa enemmän ympäristökoulutukseen. Henkilöstön ympäristötietoisuuden kasvu antaa valmiuksia seurakuntalaisten opastamiseen. Ympäristövastuu on nostettu esiin myös palveluja tarjoavien yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa. Ympäristötyön ja ympäristökasvatuksen toteutumista seurataan vuosittain kyselylomakkeella, jonka täyttävät seurakuntien ja työyksiköiden ympäristövastaavat. Ensimmäinen kysely on tehty vuonna Ympäristökasvatussuunnitelma Seurakuntayhtymällä on vuonna 2008 laadittu yhtymätason ympäristökasvatussuunnitelma, joka kertoo miten suunnitelmat voidaan laatia seurakuntiin ja eri yksiköihin. Seurakuntakohtaiset ympäristökasvatussuunnitelmat tullaan laatimaan vuoden 2012 aikana. Ympäristötoimikunta esitti kirkkoneuvostolle, että jokainen seurakunta laatisi ympäristökasvatussuunnitelmansa marraskuun 2012 loppuun mennessä. Esitys hyväksyttiin kirkkoneuvostossa ja laitettiin kirkkoherroille tiedoksi. Työyksiköiden ympäristökasvatussuunnitelmat tullaan laatimaan ympäristöohjelman mukaisesti vuoden 2013 aikana. Varhaiskasvatukselle ja hautaustoimelle ympäristökasvatussuunnitelmat on laadittu jo vuonna Ympäristöasiat seurakunnan jumalanpalveluselämässä Kirkkokäsikirjan mukaisen luomakunnan sunnuntain vietto on vielä sattumanvaraista osassa seurakuntia, mutta joissakin seurakunnissa se on vakiinnuttanut paikkansa. Tuomiokirkkoseurakunnassa on vietetty luomakunnan sunnuntaita säännöllisesti jo 1990-luvulta lähtien. Myös Henrikinseurakunnassa sen vietto on vakiintunut. Martinseurakunnassa luomakunnan sunnuntaita on vietetty säännöllisesti Hirvensalon metsäkirkossa. Kaarinan seurakunnalla on jatkuvana käytäntönä järjestää luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelus Kuusiston linnanraunioilla. Piikkiön kirkossa on järjestetty jo useana vuonna luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelus. Ruotsalaisessa seurakunnassa on järjestetty luomakunnan sunnuntain jumalanpalveluksen lisäksi ympäristömessu. Paattisten seurakunnassa on vuosittain useita säännöllisesti toistuvia luontoaiheisia jumalanpalveluksia. Maarian seurakunta on järjestänyt Runosmäessä metsäkirkon. Henrikin kirkossa on luomakunnan sunnuntain yhteydessä vietetty ekoteko-tapahtumaa. Tästä on tullut jo vakiintunut tapa. Vuonna 2012 tilaisuudessa oli tavaranvaihtotori, rakennettiin linnunpönttöjä ja kerrottiin isoäidin siivousvinkeistä, kompostoinnista ja kestovaipoista. Ammattijärjestäjä Reetta Ruohomeri kannusti 17

18 tavaran raivaamiseen ja samalla tavaranraivaajien vertaistukiryhmä aloitti toimintansa. Ryhmän tavoitteena on yksinkertaistaa elämää ja saada tavarakaaos hallintaan. Ruissalossa oleva Mikaelin seurakunnan leirikirkko vihittiin käyttöön kesällä Maa-alue on vuokrattu Turun kaupungilta leirikirkkokäyttöön 1960-luvulla. Leirikirkko oli käyttämättä useita vuosia ja alue unohtui. Mikaelin seurakuntaneuvoston pyynnöstä alue on nyt palautettu leirikirkkokäyttöön. Alue kuuluu Naturaan, joten siellä on toimittava alueelle annettujen ohjeiden mukaan. Leirikirkkoon on viety penkkejä ja rakennettu puusta kevyt puhujakoroke. Mitään maastoa tuhoavia töitä ei ole tehty. Puita ei ole kaadettu, eikä tietä rakennettu. Kesäkaudella joka toinen sunnuntai metsäkirkossa on pidetty hartauksia. Paikalla on joka kerta ollut osallistujaa. Ruissalon metsäkirkossa on myös vihitty muutamia pareja Ympäristöasiat eri työmuodoissa Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa Kasvatusasiainkeskuksessa, varhaiskasvatuksen yksikössä työskentelee lapsityön johtaja ja kolme varhaiskasvatusta ohjaavaa työntekijää. Lastenohjaajia on noin 60 ja he toimivat mm. päiväkerhoissa, muskareissa, koululaisten iltapäiväkerhoissa ja perhekerhoissa. Kristillinen ympäristökasvatus on seurakuntien varhaiskasvatuksen erityisenä painopisteenä toimintakaudella Pyrkimyksenä on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja edistää vastuuta ympäristöstä. Lastenohjaajille on ollut koulutusta kristillisestä ympäristökasvatuksesta vuosina 2010 ja Lisäksi muutamat lastenohjaajat ovat osallistuneet syksyllä 2012 Metsämörri- ja Vihreälippu-koulutukseen. Varhaiskasvatuksen yksiköissä on laadittu työalaa ohjaava ympäristökasvatussuunnitelma vuonna Lisäksi lastenohjaajat tekevät kausittain jokaisen kerhoryhmän toimintasuunnitelmaan erillisen kohdan ympäristöasioiden toteuttamiseksi. Ympäristökasvatus tulee esiin jatkuvasti arjen toiminnassa ja kaikissa kerhoryhmissä. Päiväkerhoista yksi on nimetty erityiseksi luonto- ja ympäristökasvatuspainotteiseksi kerhoksi. Tilastoja luonto/ympäristökasvatuksen määrästä ei ole, mutta on arvioitavissa, että viimeisten vuosien aikana ympäristökasvatuksen asema on vakiintunut, lisääntynyt ja monipuolistunut kerhoissa. Kasvatusasiankeskuksen materiaalilainaamossa on useita ympäristökasvatusta tukevia kirjoja niin lapsille kuin ohjaajille. Lastenohjaajien työn ohjaamisessa korostetaan kohtuullista kulutusta ja kierrätystä (mm. lelujen kierrätys, kangaskassit iltapäiväkerhojen välipaloja kerhoon kannettaessa). Askarteluja tehdään kierrätysmateriaaleista ja tehdään vain välttämättömiä uusia materiaalihankintoja. Päiväkerhoissa lapset syövät omia eväitä ja tuovat omat mukit mukanaan. Iltapäiväkerhoissa käytetään talon astioita ja perheretkillä perheet huolehtivat itse syömisistään. Perhekerhoissa on järjestetty kirpputoreja ja muissa kerhoissa on ollut lelun/tavaranvaihtopäiviä. Ulkoilua pyritään vahvistamaan, mutta päiväkerhon sijaintipaikka ratkaisee kuinka paljon pienten lasten kanssa liikutaan luonnossa, leikkikentillä, puistoissa tai lähimetsissä. Jos luonto on lähellä, sinne mennään usein. Kesäkerhojen pitopaikat on valittu niin, että ulkona olo olisi mahdollista. Kolme lastenohjaajista esittää Kas Kummaa-nukketeatteria. Osassa esityksistä on aihepiirinä luonto ja sen suojelu. Nukketeatterin rakentamiseen käytetään kierrätysmateriaaleja. 18

19 Ympäristökasvatus nuorisotyössä Nuorisotyön osa-alueita ovat varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyö, rippikoulutyö sekä partio. Kasvatusasiainkeskuksessa on neljä nuorisosihteeriä. Nuorisotyöntekijöitä on 26 ja monessa seurakunnassa on lisäksi nuorisopappi. Nuorisotyön toimintamuotoja ovat mm. kerhot, nuortenillat, leirit, Saapastoiminta, isostoiminta ja vierailut kouluissa. Ympäristökasvatus on kiinteä osa nuorisotyön käytännön toimintaa. Seurakuntayhtymä oli mukana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 Ekoteko! -hankkeessa, jonka tuloksena syntyi uusi työväline lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen avuksi. Paratiisipolku - Vuorovaikutusharjoituksia luonnon kanssa on elämyksellinen matka vuoropuheluun luonnon kanssa sekä oman paikan löytämiseen luomakunnassa. Materiaali on ostettavissa PTK - poikien- ja tyttöjen keskuksesta. Vuoden 2012 joulukuuhun mennessä Paratiisipolku-paketteja oli ostettu 169 kpl. Kesällä 2011 Turun ja Kaarinan seurakunta-yhtymän rippileireillä ja varhaisnuorten leireillä Ekoteko! pakin materiaaleja käytettiin yhdessä 683 nuoren kanssa, seitsemän eri seurakunnan leirillä. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä ympäristökasvatus toteutuu selvimmin retki- ja leiritoiminnassa. Ympäristöasia on yhä enemmän tietoisesti mukana leirien ja retkien suunnittelussa. Retkillä noudatetaan periaatetta: mitä viet luontoon, sen tuot sieltä myös pois. Yhteistyötä ympäristökasvatuksessa on tehty koulujen ja kouluviraston kanssa. Aiemmin peruskoulun 5-6 luokkalaisille on järjestetty seikkailuviikko Kunstenniemeen. Tällä hetkellä vain Maarian seurakunta järjestää seikkailupäiviä Kunstenniemessä. Vuodessa osallistujia on n. 150 kpl. Toiminnassa käytettävä materiaali on mahdollisimman paljon ympäristöystävällistä. Kertakäyttöastioita ei käytetä. Tapahtumiin ja leireille kuljetaan yhteiskuljetuksin ja viestintä nuorille hoidetaan pääasiassa netin välityksellä tai tekstiviestein. Nuorisotyössä toimii vapaaehtoinen pullokolehti, johon nuoret voivat halutessaan jättää tyhjät juomapullot ja tölkit kiertoon. Varat lahjoitetaan lähetystyöhön tai yhteisvastuukeräykseen. Leirikeskusten pullokolehti menee Itämeren hyväksi. Rippikoulutyö Ympäristöasioita käsitellään jokaisessa rippikoulussa vähintään yhden oppitunnin verran. Usein ympäristöasiaan on varattu yksi aamu- tai iltapäivä. Joissain rippikouluissa on toteutettu laajempaakin ympäristöaiheista työskentelyä. Vuonna eri rippileirillä käytettiin Ekoteko! -pakin materiaalia. Harrasterippikouluja on järjestetty maalla, merellä ja ulkomailla. Vaellusrippikouluissa kuin myös muilla vaelluksilla noudatetaan Turvallisesti tunturiin -opasvihkon periaatteita. Erityisnuorisotyö Seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö on järjestänyt yhteistyökumppaneiden kanssa toimintaa Lapissa. Leirikeskuksissa järjestetään ammattikoululaisille ja Turun ammattikorkeakoululaisille ryhmäyttäviä leirejä uusille opiskelijaryhmille ja vertaistuutorikoulutusta toisen vuoden opiskelijoille. Myös työ- ja opiskeluhyvinvointia rakentavia ja ylläpitäviä päiviä on järjestetty. Viime vuoteen verrattuna osallistujien määrä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2012 n opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä osallistui koulutukseen. 19

20 Partiotyö Seurakuntayhtymässä toimii 27 partiolippukuntaa. Partiotoimintaa tuetaan taloudellisesti. Meripartiolippukunnat omistavat kuusi partioalusta ja Kunstenniemen Larinkorven mökki on partiolaisten käytössä vuoteen Ympäristökasvatus muissa työmuodoissa Ympäristökasvatusta on toteutettu diakoniatyön kaikissa työmuodoissa. Ympäristöasia on ollut esillä kuurojen ja vammaisten leireillä. Päihdetyön leireillä on mm. huolehdittu ympäristön siisteydestä ja vanhustyö on tehnyt marjaretkiä. Sinkkutoiminnassa on tehty luontoretkiä, pidetty vaihtotoria ja järjestetty kansainvälisen diakonian iltoja. Seurakunnissa ympäristöasia on esillä vastuu- ja energiansäästöviikoilla. Seurakunnissa on järjestetty kirpputoreja ja vaatekeräyksiä. Ympäristökasvatus toteutuu myös retriiteissä. Retriiteille olennainen yksinkertaisuus ja luonnonläheisyys vahvistaa osanottajien valmiuksia välttää kulutusta ja luonnonvarojen tuhlausta. Vuosittain järjestetään luontoretriitti. Työntekijöitä on ohjattu ympäristöä säästäviin käytäntöihin vuonna 2001 ilmestyneen Ekoaapisen vinkkien avulla. Ekoaapinen on jaettu kaikille työntekijöille ja se löytyy myös netistä. Uudet työntekijät saavat aapisen tulokaskoulutuksen yhteydessä. Syksyllä 2005 Ekoaapisesta otettiin 2. tarkistettu painos ja se on käännetty myös ruotsiksi. Tällä hetkellä Ekoaapisessa on osittain vanhentunutta tietoa ja ne on jaettu loppuun. Uudistamista on suunniteltu vuodelle Syksyllä 2004 Heinänokan leirikeskuksessa otettiin käyttöön Löytäjän metsäpolku, jossa yhdistyvät ympäristökasvatus, luonnossa liikkuminen ja kristillinen elämänkatsomus. Polku johdattaa jokaisen sillä kulkijan pohtimaan omaa elintapaa. Polun taulujen aiheet ovat ravinto ja vesi; lämpö; lepo; liikunta; ryhmän jäsenyys ja hyväksyntä; kommunikointi; rakastaminen; kauneus; hiljaisuus; luovuus; kiitos hyvästä ateriasta. Polku on helppokulkuinen ja sen varrella on myös laavu. Polkua ovat käyttäneet kaikki ikäryhmät ja taulujen tekstejä on käytetty alustuksina erilaisissa ryhmissä. Kunstenniemeen valmistui vuonna 2009 Avainreitti-luontopolku. Reitin aihepiireinä ovat luonto, ympäristökasvatus ja Kunstenniemen historia. Luontopolkua ovat eniten käyttäneet päiväretkillä käyneet koululaiset. Sinappiin valmistui keväällä 2012 Kummeli-reitti, jossa on valittavavana kuusi erilaista polkua. Aiheita ovat mm. Meditaatiopolku hiljaisuuteen, Raamattutyöskentelyjä, joiden kautta tutustutaan mm. Raamatun naisiin ja opetuslapsiin, Luontoaiheinen Paratiisipolku, lapsille oma Raamattupolku ja Helmipolku rukoushelmistä. Koska Sinapissa käy paljon myös liikuntavammaisia, reitti rakennettiin valmiiden, asfaltoitujen kävelyteiden varteen, päärakennuksen ympärille. Reittiä ovat käyttäneet kaiken ikäiset leiriläiset. Yhtymän käsikirjaston yhteyteen perustettiin vuonan 2004 ympäristöaiheinen kirjasto, jonka kirjavalikoimaa on pyritty kartuttamaan vähitellen. Ympäristöaiheisista lehdistä seurakuntayhtymään on tilattu Suomen Luonto. Lehti tulee hautausmaan huoltokeskukseen ja se kiertää hautausmaan työnjohtajilla lukulistan mukaan. PISTEET: 5.4. Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset Tähkäpuistossa on ollut ns. ruusumessu ja Peltolan siirtolapuutarhassa on järjestetty kesähartauksia. Jouluviikolla on järjestetty perinteinen metsäkirkko Hirvensalon metsäkirkossa. Kylvön- ja sadonsiunausjumalanpalveluksia on järjestetty Paattisilla. Runosmäessä on järjestetty metsäkirkko. Luomakunnan sunnuntain 20

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IV/2016 Asia/esityslista Ti 3.5.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista. 7.4.2011 Markku Saarinen

Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista. 7.4.2011 Markku Saarinen Kaarinan mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisen prosessista 7.4.2011 Markku Saarinen Lähtökohtatilanne: Monta strategiaa, monta kehittämisryhmää runsaan 5 vuoden aikana (2001-2006) oli Kaarinassa aikaansaatu

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA

YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 Sivu 1 / 27 PIRKKALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 1.1 Miksi kirkon ympäristödiplomi 5 1.2 Mitä se on? 5 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä

Vasutyöskentely Case Turku. AVI Vasupäivä Vasutyöskentely Case Turku AVI 24.11.2016 Vasupäivä Ulla Soukainen 2016 Hankesuunnitelma, aikataulutus, ohjausryhmä Hankkeen tavoitteena on laatia varhaiskasvatusta ohjaava asiakirja. Paikallisella tasolla

Lisätiedot

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut

Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Mitä ekotukitoiminta on? Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi

Lisätiedot

Päästövähennyssuunnitelman laatiminen. Hankejohtaja Stella Aaltonen syksy 2015

Päästövähennyssuunnitelman laatiminen. Hankejohtaja Stella Aaltonen syksy 2015 Päästövähennyssuunnitelman laatiminen Hankejohtaja Stella Aaltonen syksy 2015 Tuumasta toimeen Jokainen voi vaikuttaa Ekotukihenkilöt käynnistäjinä Lähtötilannekartoitus yksikössä päästövähennyssuunnitelma

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 04.02.2016 klo 18.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/14 Työjärjestyksen hyväksyminen 3/15

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa LAVA Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa 3.10.2015 Pirjo Ojala Siilinjärven seurakunnan lapsiasiavaltuutettu Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2014 Aika Paikka 13.5.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset.

Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Kirkollisvaalit 18. syyskuuta. Sinä valitset. Ruotsin kirkossa on yli 7 miljoonaa jäsentä ja sen kantavana voimana ovat ihmiset, jotka haluavat osaltaan jakaa vastuuta ja kehittää ja muokata kirkon tulevaisuutta.

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016. Seurakuntaneuvoston kokous ti Noormarkun pappilassa klo

Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016. Seurakuntaneuvoston kokous ti Noormarkun pappilassa klo Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 3/2016 Seurakuntaneuvoston kokous ti 12.4.2016 Noormarkun pappilassa klo 18.00 19.00 Kari Penttinen Kristiina Huhtanen puheenjohtaja, poissa 31 aikana

Lisätiedot

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä.

Tilannekatsaus 1 (5) 3.12.2013 2. Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit. REDU / Pertti Heikkilä. Tilannekatsaus 1 (5) Teema 5: Johtajuus, tuloshakuisuus ja toimivat prosessit Teemaa koordinoi REDU ja osatoteuttajia ovat em. lisäksi KPEDU, OSAO, RAAHENAO ja SAKK. Koonti perustuu REDU:n, KPEDU:n ja

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS

16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS 16.02.2016 JÄTEHUOLLON POIKKEUSLUPAHAKEMUKSEN LISÄSELVITYS Liite: _1_ MEHILÄINEN OY SEKÄ MEDIVERKKO-YHTIÖT TOIMIPISTEET SUOMESSA Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko-yhtiöt Suomessa toimipisteet ovat määritetty

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 21.11.2016 klo 18.00 20.00 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy

Uusiutuvan energian kuntakatselmus. Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Uusiutuvan energian kuntakatselmus Fredrik Åkerlund, Motiva Oy Kuntien KETS ja KEO sopimukset KETS (Kuntien energiatehokkuussopimus) yli 20 000 asukkaan kunnat yli 20 000 MWh/a:n kuntayhtymät KEO (Kuntien

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6/2014 Aika Paikka 3.6.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot