TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012"

Transkriptio

1 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

2 Sisältö 1. JOHDANTO YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA JA DIPLOMIN UUSIMINEN Ympäristödiplomin uusintaa valmisteleva työryhmä Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen Ympäristöohjelma Seuranta Johdon sitoutuminen Ympäristövastaava ja ympäristötoimikunta Henkilöstön koulutus Pisteet ja tarkistustaulukko Auditointi Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Lisäkoulutus Viestintä Oma väliauditointi Muut toimenpiteet TOIMINTA JA TALOUS Toiminta- ja taloussuunnitelma Hankinnat Vastuullinen sijoittaminen Vastuulliset sijoitusrahastot Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristöindikaattorit Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖKASVATUS

3 5.1. Ympäristökasvatussuunnitelma Ympäristöasiat seurakunnan jumalanpalveluselämässä Ympäristöasiat eri työmuodoissa Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa Ympäristökasvatus nuorisotyössä Ympäristökasvatus muissa työmuodoissa Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset Erityiset ympäristötapahtumat Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat Verkostoyhteistyö Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät Muut toimenpiteet JÄTEHUOLTO Jätehuoltoselvitys Jätehuolto ja jätteiden vähentäminen keittiöillä Hautausmaiden ja viheralueiden jätehuolto Jätehuolto leiri- ja kurssikeskuksissa Jätehuoltosuunnitelma Hyötyjätteiden keräys Vaaralliset jätteet ja vastuuhenkilö Bio- ja puutarhajätteen käsittely Kaatopaikkajätteen määrän seuranta Hautakynttilät ja kukkalaitteet Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys Kertakäyttötuotteiden vähentäminen Kaatopaikkajätteen väheneminen Kompostointi Hyötyjätepisteet hautausmaalla Muut toimenpiteet

4 7. SIIVOUS Ympäristöselvitys Hankintojen ympäristökriteerit Henkilökunnan koulutus Haitallisista aineista luopuminen Vaihtoehtoiset tuotteet Muut toimenpiteet ENERGIA JA RAKENTAMINEN Nykyinen rakennuskanta Kulttuuriperinnön suojelu Uudis- ja korjausrakentaminen Energian ja veden kulutuksen seuranta Energiakatselmus Energiavastuuhenkilö Neuvonta ja opastus Ekologinen rakentaminen Säästötavoitteiden toteutuminen Uusiutuva energia Ympäristömerkitty energia Energiansäästöviikko Tilojen käyttöasteen tehostaminen Muut toimenpiteet RUOKA JA KEITTIÖT Ympäristöselvitys Ympäristömerkityt tuotteet Reilun kaupan tuotteet Ravintosuositukset (9.6.) Lähi- ja luomutuotteet Kasvisruoka

5 9.8. Reilun kaupan pisteet Ympäristöpassi Muut toimenpiteet TOIMISTOT Ympäristöselvitys Energiansäästö Toimiston hankinnat Uusiopaperi ja muut uusiotuotteet Paperin kulutuksen vähentäminen Green Office Muut toimenpiteet HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Ympäristöselvitys Lannoitus Vesi Hoitokalusto ja polttoaineet Ympäristöluvat puutarhajätteen kompostoinnille ja polttonesteiden jakelulle Krematorio Liukkauden torjunta Linnut ja muut eläimet Hoito-ohjeet ja koulutus Perennahoito Hautausmaiden ja piha-alueiden kulttuurihistorialliset arvot Luonnonmukaisen hoidon alueet Perennat ja muut istutukset Rikkakasvien, kasvitautien ja tuhohyönteisten torjunta Kasteluveden vähentäminen Vähäpäästöiset työkoneet Lajistokartoitukset

6 Muut toimenpiteet LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Ympäristöselvitys Heinänokka Kunstenniemi Sinappi Pyölinranta Houtskarin leirialue Ympäristöohjelma Jätevesien käsittely leiri- ja kurssikeskuksissa Luontoarvojen suojelu Pesäpöntöt ja luontopolut Vapaaehtoiset suojelukohteet Leirikeskuksen ympäristöohjeet Muut toimenpiteet METSÄT Metsälain ympäristönormien noudattaminen Luonnonsuojelulain noudattaminen Metsien sertifiointi Osallistuva metsäsuunnittelu Vastuuhenkilöiden koulutus Luonnonmuistomerkin tai luonnonsuojelualueen perustaminen Perintömetsä Metsien ja soiden ennallistaminen Kesähakkuiden lopettaminen Uhanalaisten lajien inventointi Erirakenteinen metsänhoito Muut toimenpiteet LIIKENNE

7 14.1. Liikenneselvitys Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto Ympäristöominaisuudet hankinnoissa Polttoaineen valinta Taloudellisen ajotavan koulutus Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistäminen Toimintojen logistiikan kehittäminen Vähäpäästöiset kulkuneuvot Muut toimenpiteet

8 1. JOHDANTO Kädessäsi on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2012, joka on laadittu Kirkon ympäristödiplomin uusimista varten. Kirkkohallituksen seurakuntayhtymälle myöntämän ympäristödiplomin voimassaolo päättyy vuoden 2012 lopussa. Ympäristödiplomin uusintahaku tehdään keväällä Katselmuksessa on selvitetty seurakuntayhtymän ympäristötyön nykytila ja ympäristöohjelman tavoitteiden toteutuma. Otsikointi ja kappaleiden numerointi noudattavat pääpiirteissään Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan 2012 rakennetta, mikä helpottaa katselmuksessa annettujen tietojen vertailua ympäristödiplomin edellyttämiin vaatimuksiin. 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä otti käyttöön kirkon ympäristöjärjestelmän, kirkon ympäristödiplomin, vuonna Diplomi on uusittu vuonna Edellisen ympäristökatselmuksen jälkeen on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä: leirikeskuksiin on rakennettu uusia luontopolkuja, leirikeskusten jätehuoltoa on parannettu, on tehty uusi metsänhoitosuunnitelma ja joissakin kohteissa on siirrytty maalämpöön. Tärkeimpiä kehittämiskohteita seuraavalle ympäristödiplomin viisivuotiskaudelle on saada kuntoon ympäristöasioiden seuranta ja raportointi, löytää ympäristökasvatukselle luonteva toteutustapa kaikkiin työmuotoihin, ottaa käyttöön hiililaskuri sekä kartoittaa ja ohjeistaa siivoustyö. 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA JA DIPLOMIN UUSIMINEN Seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmälle keväällä 2010 laadittu kuvaus (liite 1) on päivitetty syksyllä Järjestelmä ei ole toiminut täysin kuvauksen mukaan. Ympäristöasiaan sitoutumisessa on parantamisen varaa. Ympäristöpolitiikan edellyttämälle tasolle on vielä matkaa. Resursointi ympäristötavoitteiden toteutumiseen on ollut riittämätöntä ja usein ei edes ole tietoa mihin ympäristöohjelmassa on sitouduttu. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ympäristödiplomin uusimisesta (273 ) Ympäristödiplomin uusintaa valmisteleva työryhmä Ympäristödiplomin uusinnasta vastaa ympäristötoimikunta. Tällä hetkellä (syksy 2012) toimikunnan puheenjohtajana toimii luottamushenkilö Ilpo Nurmi ja sihteerinä suunnitteluhortonomi Heidi Grannas. Diplomin uusinnan vaatimien selvitysten ja uuden ohjelman kirjoittamistyö on annettu tehtäväksi toimikunnan sihteerille ja hänen avukseen kuukauden ajaksi palkatulle FM Marja-Liisa Leinoselle. Grannas aloitti työt seurakuntayhtymässä loppuvuodesta 2011 ja hänelle kuuluu suunnitteluhortonomin tehtävien lisäksi myös 8

9 ympäristötyö. Leinonen on toiminut seurakuntayhtymän ympäristöasiantuntijana vuosina ja hän on ollut mukana ympäristödiplomin ensimmäisen haun lisäksi sen uusinnassa vuonna Sisäisen ympäristökatselmuksen päivittäminen Sisäisen ympäristökatselmuksen tekeminen aloitettiin alkukesästä Katselmuksen tiedot on kerännyt Heidi Grannas ja Marja-Liisa Leinonen haastatteluin, tutustumiskäynnein ja kirjallisiin dokumentteihin tutustumalla. Piikkiön seurakunta on ollut alkaen osa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää. Sisäinen ympäristökatselmus tehtiin Piikkiön seurakunnassa keväällä 2009 (liite 2). Katselmus keskittyi kiinteistöihin ja hautausmaihin. Muita osa-alueita on selvitetty selvästi vähemmän kuin keväällä 2008 seurakuntayhtymän toiminnoista tehdyssä ympäristökatselmuksessa, koska monet toimintatavat tulevat kuitenkin muuttumaan melko lyhyessä ajassa yhtymän yleisen käytännön mukaisiksi Ympäristöohjelma Ympäristöohjelma ( ) ja sen toteutuma ovat taulukkomuotoisena liitteessä 3. Ohjelma laadittiin vain diplomikauden puoliväliin, jotta viimeistään vuoden 2010 lopulla tulisi tarkistettua sen toteutuma. Tavoitteena oli laatia uusi ohjelma diplomikauden loppupuolelle vuosiksi , mikä ei kuitenkaan toteutunut. Ympäristöohjelman ensisijaisena tavoitteena oli saavuttaa Kirkon ympäristödiplomin minimitaso. Tähän ei ole vielä kaikin osin päästy. Uusi ympäristöohjelma ( ) laaditaan syksyllä Ympäristöohjelma laaditaan haastattelemalla eri osioiden vastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilöt myös kertovat, mitkä ovat tavoitteet seuraavaksi viideksi vuodeksi ja kuka niistä vastaa sekä mitä muutoksia on tullut edellisen ympäristöohjelman jälkeen. Ympäristödiplomin minimikriteereistä on joko osin tai kokonaan toteutumatta seuraavat: Luomakunnan sunnuntain vietto / ei vielä vakiintunut kaikissa seurakunnissa siivoustyön ja -aineiden selvitys / työn alla ympäristönäkökohtien huomioiminen myös kilpailutusrajan alittavissa hankinnoissa kiinteistöjen energiakatselmukset / työn alla, osa tehty, energiakatselmusten aikataulujen suunnitelma puuttuu energian ja veden kulutuksen seuranta / raportoinnissa puutteita Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta kerrotaan tarkemmin kunkin asian käsittelyn yhteydessä. Ympäristöasian eteen on tehty töitä ja ympäristön hyväksi on saatu aikaan konkreettisestikin nähtäviä tuloksia. Tulevaisuudessa ympäristöohjelman toteutumista tulee seurata tarkemmin kuin on tähän mennessä seurattu sekä tukea aktiivisesti sen toteutumista kaikilla hallinnon tasoilla Seuranta Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutuma on kirjattu taulukkoon (liite 3). Toteutumaa on seurattu ympäristötoimikunnassa ja se on annettu tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle alkuvuodesta 2009 ja Järjestelmän kuvauksessa oleva johdon ympäristökatselmus ei ole toteutunut vielä kertakaan. Seurakuntien ja muiden yksiköiden ympäristövastaavat ovat laatineet keväällä 2012 lyhyet yhteenvedot yksikkönsä ympäristötyöstä vuonna Vastaavat selvitykset on tehty vuosilta 2008 ja Ihan kaikista yksiköistä yhteenvetoja ei saatu. Vuoden 2008 ja 2011 tiedoista on tehty koosteet. Yhteenveto vastauksista 9

10 on katselmuksessa liitteenä, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristötyön seuranta 2011 (liite 4). Todellisuudessa on varmasti tehty paljon enemmän kuin mitä näistä koosteista ilmenee. Oman seurakunnan tai yksikön ympäristötyön kokoaminen monen vuoden ajalta muistinvaraisesti ei ole helppoa. Tulevaisuudessa ympäristötyö kannattaa koota yhteen vähintään vuosittain. Vuosittaiseen seurantaan kuuluu lisäksi seurakuntayhtymän hiilijalanjäljen mittaaminen Kirkon ilmastolaskurilla, raportointi energian- ja vedenkulutuksesta sekä Turun hautausmaalta kaatopaikalle viedyn jätteen määrästä. Ilmastolaskuri otetaan käyttöön vuoden 2012 lopulla. Merkittävien kiinteistöjen lämmön, sähkön ja veden vuosittaisista kulutustiedoista on yhteenveto vuosilta (liite 5). Kulutuslukemia ei kuitenkaan ole raportoitu kiinteistölautakunnalle. Hautausmaalta kaatopaikalle viedyn jätteen määrät on liitteenä (liite 6) 3.5. Johdon sitoutuminen Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman ja kirkkovaltuusto hyväksyessään ympäristötavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Toiminta- ja taloussuunnitelmien sisältöjä käsitellään tarkemmin luvussa 4.1. Seurakuntayhtymän vuonna 2002 hyväksytyssä strategiassa yhtenä keskeisenä arvona oli luomakunnan eheys. Seurakuntayhtymällä on vuonna 2003 hyväksytty ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikka on päivitetty ympäristöstrategiaksi vuonna 2009 ja saatettu yhteisen kirkkoneuvoston tietoon. YKN on antanut sen tiedoksi kaikille yksiköille, jotta ne ottaisivat sen huomioon laatiessaan yksikköjensä strategioita. Tavoitteena on, että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöstrategian yhdessä uuden ympäristö-ohjelman kanssa. Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymä ympäristöpolitiikka: 1. Seurakuntayhtymän toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Seurakuntayhtymä organisaationa ja jokainen sen työntekijä on sitoutunut luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. 2. Ympäristökysymysten huomioonottaminen on jokaisen paikallisseurakunnan ja kunkin osaston johdon vastuulla. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen pyritään hankintojen, kulutuksen, jätehuollon sekä omaisuuden hoidon ja sijoittamisen yhteydessä. 4. Julistus- ja kasvatustyössä herätetään seurakuntalaisten vastuuta luomakunnasta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan, että luomakunnan huomioon ottava elämäntapa nousee kristillisestä uskosta eikä ole rasite vaan normaali ja oikea lähtökohta. 5. Koko henkilökunnalle annetaan suunnitelmallisesti koulutusta ympäristötietoisuuteen Ympäristövastaava ja ympäristötoimikunta Yhteinen kirkkoneuvosto asetti ympäristödiplomitoimikunnan Toimikunta sai tehtäväksi seurata ympäristöohjelman toteutumista, seurata seurakuntayhtymän ympäristöasioista antamaa tiedotusta sekä järjestää ympäristövastaaville ja koko henkilökunnalle ympäristöasioihin liittyvää koulutusta. Seurakuntavaalien jälkeen on nimetty uusi toimikunta. Toimikunnan puheenjohtajana toimii kiinteistövälittäjä Ilpo Nurmi ja sihteerinä suunnitteluhortonomi Heidi Grannas. Toimikunnan muut jäsenet ovat luomuviljelijä Antti Alitalo, tutkimusmestari Jorma Hellsten, so- 10

11 sionomi Sirkku Koskinen, opettaja Siro Rauti, rakennusmestari Pentti Sokajärvi, kappalainen Lasse Mustonen, nuorisosihteeri Marja Ruusu, tiedottaja Minna Vesanto ja hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi. Toimikunta on kokoontunut vuonna 2008 seitsemän, vuonna 2009 neljä, vuonna 2010 viisi, vuonna 2011 kolme ja vuonna 2012 kuusi kertaa. Seurakuntayhtymän ympäristövastaavana toimii hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi Henkilöstön koulutus Ympäristötoimikunta voi toimikunnalle myönnetyn määrärahan puitteissa järjestää koulutusta itsenäisesti. Lisäksi koulutustoimikunnalta on ollut mahdollista hakea lisärahaa. Tieto koulutuksesta tulee kuitenkin toimittaa koulutustyöryhmän sihteerille, jotta informaatio välittyisi Koulutusnaakan ja intranetin kautta mahdollisimman laajalle piirille. Uudet työntekijät saavat tiedon ympäristöjärjestelmästä kaksi kertaa vuodessa järjestettävästä tulokaskoulutuksesta. Henkilökunnalle on järjestetty seuraavat ympäristökoulutustilaisuudet: pidettiin luento Vastuumme luomakunnasta Miten siirrymme teoriasta käytäntöön (osana sielunhoidon opinto- ja keskustelusarjaa). Osallistujia oli 4 kpl järjestettiin yhtymän johdolle ympäristöseminaari. Siihen osallistui 25 henkilöä sekä 10 luottamushenkilöä. Vuoden 2009 aikana järjestettiin jokaiselle seurakunnalle ja yksikölle ympäristökoulutus. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 294 työntekijää paneelikeskustelu tuulivoimasta. Osallistujia oli n. 15 henkeä. Tilaisuus oli kaikille avoin, ei pelkästään henkilökunnalle tarkoitettu pidettiin jätteiden lajitteluinfo, johon osallistui 19 henkeä työyhteisöpäivä koko henkilökunnalle Ruissalossa. Osallistujia oli n Maalis-huhtikuussa 2010 pidettiin Valoniassa ympäristökoulutusta vahtimestareille. Osallistujia oli 45 henkeä. Syksyllä 2010 järjestettiin Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa vahtimestareille puhdistuspalvelukoulutusta, jossa oli mukana myös ympäristöasioita. Osallistujia oli 16. Toukokuussa 2012 järjestettiin Sinapin leirikeskuksessa uuden Kummeliväylä-luontopolun avajaiset. Elokuussa 2010 ja 2012 on järjestetty kaikille lastenohjaajille koulutusta kristillisestä ympäristökasvatuksesta. Reilun kaupan maaottelukahvituksia järjestettiin vuonna 2009 yhdeksässä kohteessa. Osallistujia oli n. 65. Syksyllä 2012 on järjestetty koko henkilöstölle avoin Ekotuki-koulutus. Kaksipäiväisen koulutuksen toinen osa järjestetään keväällä Syksyn koulutuspäivään osallistui 23 henkilöä. 11

12 työyhteisöpäivä koko henkilökunnalle, jolloin oli mahdollisuus tutustua Naantalin Luolalanjärven luontopolkuun. Luontopolkuun tutustui n. 30 työntekijää hautausmaiden kausityöntekijöiden retkellä tutustuttiin Kunstenniemen luontopolkuun. Mukana oli 55 työntekijää. Vuosittain on osallistuttu energiansäästöviikkoon ja Earth Hour:iin. Muiden tahojen järjestämään ympäristökoulutukseen on osallistuttu seuraavasti: Keväällä 2012 neljä ympäristövastaavaa (Heidi Grannas, Katja Koskinen, Minna Vesanto ja Ari Vierula) osallistui Turun kaupungin järjestämään kaksipäiväiseen Ekotuki-koulutukseen. Syksyllä 2012 järjestettiin seurakuntayhtymälle muokattu saman koulutuksen ensimmäinen osio, johon oli mahdollisuus kenen tahansa henkilökunnasta osallistua. Kirkon ympäristöpäiville Oulussa osallistui kaksi ympäristötoimikunnan jäsentä (Lasse Mustonen ja Heidi Grannas) Kirkon ympäristövastaavien neuvottelupäiville 2011 osallistui Lasse Mustonen ja 2009 osallistui Marja-Liisa Leinonen ja Lasse Mustonen. Syksyllä 2012 järjestettiin auton- ja koneenkuljettajille ennakoivan ajon koulutusta. Osallistujia oli 6 kpl Pisteet ja tarkistustaulukko Tarkistustaulukko, jossa on myös seurakuntayhtymän oma arvio pisteistä, valmistuu alkuvuodesta Auditointi Viimeksi toteutetussa ulkoisessa auditoinnissa vuonna 2008 auditoijat nostivat esiin seuraavat kehittämiskohteet, joista osa on toteutettu. Työntekijöille suunnattua ympäristökoulutusta oli järjestetty melko vähän. Tilannetta on korjattu järjestämällä ympäristökoulutusta kaikille henkilöstöryhmille. Ympäristöraportoinnissa oli puutteita. Kehitettävää ympäristöraportoinnissa on edelleen. Ympäristötavoitteiden saavuttamisesta tulee raportoida nykyistä paremmin ja vuosittain jo senkin vuoksi, että seurakuntayhtymän johto tietää missä mennään. Kasvispainotteista ruokavaliota voitaisiin kehittää ja tuoda selvemmin esille Reilun kaupan tuotteiden ja luomun käyttöä. Toimitalon sisäpiha on täynnä autoja ja auditoijat kehottivat selvittämään voisiko osan autopaikoista osoittaa lähialueen pysäköintihalleista ja näin vapauttaa pihaa muuhun käyttöön. Osa pysäköintipaikoista on nykyään kesäkaudella osoitettu polkupyörien käyttöön. Lisäksi ulkoisessa auditoinnissa kehotettiin elvyttämään toimitalon yhteiskäyttöön hankitun polkupyörän käyttöä ja hankkimaan tarpeen mukaan lisää pyöriä eri toimipisteisiin. Yhteiskäyttöpyörälle on nyt nimetty vastuuhenkilö (talonmies Kimmo Vesterinen), joka pitää huolen siitä, että pyörä on käyttökunnossa. Lisäksi siihen on vaihdettu satula, jonka helppo korkeudensäätömekanismi mahdollistaa eri ihmisten pyörän käytön. Pyöriä on yhteiskäytössä myös hautausmaalla ja leirikeskuksissa. Hautausmaille auditoijat ehdottivat lasi- ja metallijätteen lajittelua. Lasi- ja metallijätteen keräys on otettu käyttöön edellisen auditoinnin jälkeen. Sähköautoa ei ole toistaiseksi hankittu. 12

13 PISTEET: Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Jokaiseen kymmeneen seurakuntaan ja yhdeksään eri yksikköön on nimetty ympäristövastaavat. Näiden lisäksi energiavastaavaksi on nimetty Antti Lehtikankare ja vaarallisen jätteen vastaavaksi Heikki Haapa. On myös syytä harkita, pitäisikö jätehuollolle ja siivoustyölle nimetä omat ympäristövastaavansa. Turun ruotsalainen seurakunta perusti jo vuonna 2003 luottamushenkilöistä koostuvan ympäristötyöryhmän. Muissakin seurakunnissa voisi harkita joko vastaavaa tai muutaman työntekijän muodostaman ympäristötiimin kokoamista. Yhden työntekijän mahdollisuudet viedä ympäristöasiaa eteenpäin omassa työyhteisössään ovat selvästi vähäisemmät kuin tähän tehtävään sitoutuneen ryhmän Lisäkoulutus järjestettyjä koulutuksia on listattu kohdassa 3.7 Henkilöstön koulutus Viestintä Seurakuntayhtymän ympäristöasioista on tiedotettu paikallisille tiedotusvälineille. Turun Sanomat on uutisoinut mm. Ylösnousemuskappelin siirtymisestä maalämpöön ( ), keinokuituarkkujen vaarallisuudesta ja Turun krematoriosta ( ), jätteiden oikeasta lajittelusta hautausmailla ( ) ja krematorion hukkalämmön talteenotosta ( ). Yle TV:n alueuutisissa on kerrottu Tuomiokirkossa toteutetuista energiansäästötoimista. YLE Turun Radiossa on kerrottu Ylösnousemus-kappelin maalämmöstä ja Henrikin seurakunnan Tavaranraivauksen ja elämäntavan yksinkertaistamisen vertaistukiryhmästä ( ). Paimion kunnallislehdessä on ollut juttu Piikkiön pappilan ympäristön hoitamisesta ( ). Kaarina-lehdessä on kerrottu Piikkiön kirkon maalämmöstä ( ). Ekoteko!-Nuoret Itämeren äärellä hankkeesta on kerrottu YLE Turun Radiossa ( ) ja Turun sanomissa ( ja ). Åbo Underrättelserissä on ollut juttu Åbo svenska församlingin ympäristövastuusta. Ympäristöasia ja kansainvälinen vastuu on ollut esillä myös Kirkko ja me lehdessä useita kertoja vuodessa. Lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa, se jaetaan Turussa ja Kaarinassa joka talouteen ja on luettavissa netissä. Lehdessä on kirjoitettu mm. ekoteologiasta ( ), kierrätysmateriaalista tehdyistä joulukoristeista ( ), Ekoteko!-kokonaisuudesta ( ), kaupunkilinnuista ( ),kynttilälyhtyjen siivoamisesta ( ), hautausmaiden perennahoidosta ( ) ja tavaran taltuttamisesta ( ). Myös radio-ohjelmissa on pidetty asiaa vahvasti esillä viikottaisessa, valtakunnallisena lähetettävässä Radio Dein Pärskeitä-ympäristöohjelmasarjassa. Seurakuntayhtymän kotisivuilla on kerrottu kattavasti yhtymän ympäristötyöstä. Sivuilta löytyy mm. yhtymän ympäristöohjelma, laaja ekolinkkilista ja linkkejä ympäristökasvatuksen avuksi. Intranetissä ja esimerkiksi sähköisessä Viikkonaakassa on kerrottu ympäristökoulutuksista, ympäristötapahtumista ja ympäristödiplomin uusimistyöstä. Seurakuntayhtymän ympäristötyölle on perustettu oma suljettu facebook-ryhmä, Ekokirkko Turussa ja Kaarinassa. Tavarantoimittajista ainakin siivousaineiden hankintaliikkeelle on tiedotettu ympäristödiplomista. Viestinnän toimistolla on kattavampi arkisto mediahiteistä. (Kts myös kohta 5.8.) 13

14 3.14. Oma väliauditointi Väliauditointia ei ole tehty, mutta verkostoitumista ja toisilta oppimista on tapahtunut suurten yhtymien vuosittaisissa ympäristötapaamisissa ja lähialueen seurakuntien ympäristöaiheisissa keskustelutilaisuuksissa Muut toimenpiteet 4. TOIMINTA JA TALOUS 4.1. Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelmaan on asetettu ympäristötavoitteita koko ympäristödiplomin voimassaolon ajan. Vuodesta 2006 lähtien toimintasuunnitelman tavoitteet on pitänyt jakaa laatu-, määrä-, talous- tai ympäristötavoitteisiin. Lisäohjeena on, että tavoitteiden tulee olla realistisia ja konkreettisia. Ympäristötavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tavanomaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Vuosiraportit ovat luettavissa virallisessa tasekirjassa. Vuonna 2010 ympäristötavoite oli asetettu yhteensä 21 ja vuonna seurakunnalle, yksikölle tai toimikunnalle. Tavoitteet on listattu liitteessä (liite 7) Hankinnat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hankintaohje on valmistunut vuonna Suurimpien hankkijoiden eli hautaus- ja kiinteistötoimen tarjouspyynnöissä ympäristöasia on ollut mukana jo useamman vuoden ennen hankintaohjeen valmistumista. Tarjouspyyntöön on listattu hankintapäätökseen vaikuttavat asiat tärkeysjärjestyksessä. Tärkeimpänä tekijänä on hinta, seuraavaksi tuotteelta vaadittavat tietyt ominaisuudet ja viimeisenä ympäristöasiat. Usein jo tuotteen ominaisuuksille asetetuissa vaatimuksissa on ollut mukana ympäristöominaisuuksia. Autohankinnoissa tällaisia ovat esimerkiksi CO2-päästöt ja huoltojen toimivuus. Mitään yleistä suositusta hankkia ympäristöystävällisiä tuotteita tai kehotusta selvittää hankinnan ympäristövaikutuksia ei ole toistaiseksi annettu. Henkilökuntaa ei myöskään ole erityisesti ohjeistettu huomioimaan ympäristönäkökohtia pienemmissä, julkisten hankintojen raja-arvot alittavissa hankinnoissa. Haastattelujen perusteella kuitenkin esim. leirikeskusten ruokahankintoja tekevät ottavat ympäristö-näkökulmat huomioon. Hankinnoissa suositaan tuotteita jotka toimitetaan kierrätettävissä pakkauksissa tai ovat mahdollisimman vähän pakattuja. Kuljetuksia pyritään yhdistelemään ja sopivia pakkauskokoja mietitään. Ympäristöasia on ollut esillä tehtäessä päätöksiä rakennusurakoista, mutta ei vielä siinä vaiheessa, kun on valittu rakennusten suunnittelijoita. Ympäristön kannalta on ratkaisevan tärkeää miten hyvin jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon rakentamisesta ja rakennuksen käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ympäristöohjelmaan 2003 on kirjattu, että suunnittelijoilta edellytetään kykyä arvioida rakentamisen ja rakennuksen käytön aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Hautaus- ja kiinteistötoimen lisäksi myös tiedotustoimisto on jo useamman vuoden ajan kiinnittänyt huomiota hankintojensa ympäristöystävällisyyteen. Tilattaessa painotuotteita tiedotustoimiston kautta (esim. toimintakertomukset) on tiedotustoimisto lähes poikkeuksetta pyytänyt tarjousta ympäristö-merkitystä paperista. Mahdollisuuksien mukaan on kiinnitetty huomiota myös painoprosessin ympäristöystävällisyyteen. 14

15 Paljousalennusten saamiseksi tietyn tuoteryhmän hankinnat on keskitetty jollekin kyseisen alan toimittajalle. Esimerkiksi siivousalan tuotteet hankitaan tällä hetkellä Siisti-Pisteestä ja leirikeskusten ruokatilaukset tehdään Metro Tukusta. Luomutuotteita ja Reilun kaupan merkkijärjestelmään kuuluvia tuotteita ei aina saada halutulla tavalla Vastuullinen sijoittaminen Kirkkohallitus on huhtikuussa 2007 hyväksynyt Suomen kirkon vastuullisen sijoittamisen ohjeet. Seurakuntayhtymässä on jo aiemmin tehty kirkkovaltuustossa päätös, jonka mukaan seurakuntayhtymä noudattaa sijoitustoiminnassaan soveltuvin osin kirkkohallituksen sijoitustoiminnan eettisiä ohjeita. Seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan hoitaja on kilpailutettu Tuloksena oli, että hoitaja vaihtui ja nimetty sijoitustoimikunta seuraa ja ohjeistaa sekä valvoo uutta sijoitusten hoitajaa. Sijoitustoimikunta raportoi kirkkoneuvostolle. Sijoitusten hoitaja on saanut käyttöönsä kirkon sijoitustoiminnan eettiset ohjeet ja luvannut toimia niiden mukaisesti. Sekä Pohjola Varainhoito Oy että OP-Rahastoyhtiö Oy ovat allekirjoittaneet vuonna 2009 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja sitoutuivat noudattamaan niitä toiminnassaan. Kun pääsijoittajaa vuonna 2007 vaihdettiin, tämän johdosta käytännössä koko sijoitusvarallisuus myytiin ja annettiin euromääräisenä sijoitusomaisuutena uudelle sijoittajalle. Sijoitusvarallisuutta on tällä hetkellä 87,5 milj. euroa. Siitä 70 % kuuluu hautainhoitorahastolle, 24 % keskuskirjanpidolle ja 6 % testamenttirahastolle. Tällä hetkellä huomattavan suuri osuus (n. 85 %) rahoitusarvopapereista on eettisen sijoituksen rahastoja. Noin 9% seurakuntayhtymän rahastojen sijoitusomaisuudesta on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä, ja 91% on rahoitusarvopapereissa. Keskuskirjanpidossa vastaavat luvut ovat 25% ja 75%. Uusi sijoitussuunnitelma perustuu rahastojen käytölle. Vanhoista suorista osakeomistuksista luovuttiin ja tämän jälkeen vaikuttaminen kirkkohallituksen tarkoittamassa mielessä voi olla pelkästään välillistä. Uusi sijoitustapa on entistä kustannustehokkaampi ja lisääntyneen hajautuksen myötä sijoitusten riskitaso on pienentynyt. Uusi pääsijoittaja voi suoraan tarjota eettisiä rahastoja osana sijoitustoimintaa. Sijoitusten ohjaaminen käytännössä on annettu sijoitustoimikunnalle, joka puolestaan pitää kirkkoneuvoston ajan tasalla sijoitusasioissa Hiililaskuri Kirkon ilmastolaskuri on valmistunut keväällä 2012 ja se on hankittu seurakuntayhtymälle pian julkaisun jälkeen. Ilmastolaskuriin kerätään tietoja vuoden 2012 aikana, jotta hiilijalanjälki saataisiin mitattua viimeistään keväällä Ilmastolaskuri täytetään tulevaisuudessa vuosittain. Tällöin saadaan vertailtavaa tietoa eri vuosien välillä. PISTEET: 4.5. Vastuulliset sijoitusrahastot Tällä hetkellä huomattavan suuri osuus (n. 85 %) rahoitusarvopapereista on eettisen sijoituksen rahastoja Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista Tapa jakaa 2 % budjetin laadintavuotta edeltävänä vuonna saadusta kirkollisverosta lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan on jatkunut jo vuosia. Lisäksi vuonna 2011 maksettiin kirkkovaltuuston erillisillä 15

16 päätöksillä Kirkon ulkomaanavulle Haitiin euroa, Kirkon ulkomaanavulle Itä-Afrikkaan euroa ja Suomen Lähetysseuran katastrofirahastoon euroa Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrässä ei ole tapahtunut juurikaan muutosta vuosittain. Useimmiten ympäristömerkki löytyy puhdistus- ja pesuaineista sekä paperituotteista. Syyskuussa 2012 olivat käytössä ainakin seuraavat ympäristömerkillä varustetut tuotteet: valkoinen A4 kopiopaperi (monistamo ja mm huoltokeskus) (Joutsen) kangaskäsipyyhejärjestelmä (lähes kaikissa toimipisteissä) (Joutsen) WC- ja käsipyyhepaperit Katrin ja Saga (Joutsen) Medium 10+ (Pesetti 10+), ammattikäytön koneastianpesuaine (leirikeskukset) (Joutsen) Siisto Sanitop, saniteettitilojen pesu (leirikeskukset) (Joutsen) Kirkko ja Me -seurakuntalehti (Joutsen) Hp-näytöt (TCO) toimistojen monitoimilaitteet (EnergyStar) 4.8. Ympäristöindikaattorit Seurakuntayhtymän ympäristöindikaattoreina käytetään paperin kulutusta, energian ja veden kulutusta, yhtymän autojen ajokilometrejä ja korvattuja työmatka-ajoja sekä huoltokeskuksen kuorma-auton kuljettaman polttokelpoisen jätteen ja kaatopaikkajätteen määrä. Toistaiseksi kaikkiin indikaattoreihin ei ole liitetty mitään vähennystavoitteita. Tavoitteet määritellään vuoden 2013 aikana. Seurakuntayhtymän kuudella autolla on ajettu vuonna km, vuonna km ja vuonna km. Henkilökunnan omilla autoilla ajettuja kilometrejä on korvattu vuonna km, vuonna km ja vuonna km. Työajoon käytettyjä kilometrejä ei siis ole saatu vähennettyä, vaan vuonna 2011 yhteismäärä ylitti ensimmäistä kertaa km:n rajan. Osittain tämä selittyy esimerkiksi tietohallinnon osalta sillä, että se kattaa nykyisellään koko hiippakunnan alueen. Tällöin henkilökunta joutuu liikkumaan laajemmalla alueella. Kilometrikorvauksia laskuttava henkilöstön määrä ei ole viime vuosina juurikaan kasvanut, mutta muut kilometrejä laskuttavat henkilöt ovat lisääntyneet 47:llä. Tavoitteena on kääntää laskutettujen kilometrien määrä laskuun vuonna Vuonna 2009 yhtymän paperinkulutus A4:ksi muutettuna oli yhteensä n. 2 miljoonaa arkkia. Vuonna 2010 vastaava luku oli 1,94 miljoonaa ja vuonna ,1 miljoonaa arkkia. Määrä on siis pysynyt vuosittain n. 2 miljoonassa. Tavoite on saada paperinkulutus vuonna 2013 alle 2 miljoonan kappaleen ja pienentää sitä vuosittain 2%. Kyseessä on monistamon kautta kulkeva paperin määrä, joka ei sisällä eri yksiköiden mahdollisesti itse hankkimia papereita. Lämpöenergian ja sähkön kulutusta on saatu viime vuosina laskemaan. Lämpöenergia on laskenut keskeisimpien kirkkojen osalta parissa vuodessa 19% ja muiden seurannassa olevien kiinteistöjen osalta 9%. Sähkön kulutus on laskenut 8,3% ja 3 %. Veden kulutusta ei ole saatu laskemaan. Tämä johtuu mm. Kunstenniemen käyttöasteen noususta. Turun hautausmaalta tulevan jätteen määrää on seurattu vuodesta 1990 lähtien. Luvuissa on mukana myös muista kiinteistöistä seurakuntayhtymän omilla vaihtolavoilla kuljetetut jätemäärät (liite 6) Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi Seurakuntayhtymällä ei ole hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelmaa. Hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään säästämällä energiaa ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta hankitusta energiasta. 16

17 4.10. Muut toimenpiteet 5. YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatus on luontevimmillaan seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksessa. Lastenohjaajien työtä ohjaava ja koordinoiva kasvatusasiainkeskus on huolehtinut hyvin ympäristönäkökulman sisällyttämisestä kaikkeen lasten kanssa tehtävään työhön. Ympäristöasiat ovat osa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö ja rippikoulut ovat paikallisseurakuntien omaa työtä. Näissä ja muissakin seurakuntien omissa työmuodoissa näkyy seurakuntakohtaista vaihtelua ympäristöasioihin panostamisessa. Leirikeskukset ovat viime vuosina kehittyneet entistä selkeämmin ympäristökasvatuksen paikoiksi. Uudet luontopolut ovat tästä vain yksi esimerkki. Intoa kehittyä edelleen löytyy ja ympäristöohjelmaan tullaankin asettamaan jätehuoltoa, luontopolkuja ja ruokailuja koskevia ympäristötavoitteita. Ympäristöasioista kertominen on osa ympäristökasvatusta ja ympäristödiplomiprosessi on tähän yksi hyvä työkalu. Kuluneella diplomikaudella on panostettu aiempaa enemmän ympäristökoulutukseen. Henkilöstön ympäristötietoisuuden kasvu antaa valmiuksia seurakuntalaisten opastamiseen. Ympäristövastuu on nostettu esiin myös palveluja tarjoavien yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa. Ympäristötyön ja ympäristökasvatuksen toteutumista seurataan vuosittain kyselylomakkeella, jonka täyttävät seurakuntien ja työyksiköiden ympäristövastaavat. Ensimmäinen kysely on tehty vuonna Ympäristökasvatussuunnitelma Seurakuntayhtymällä on vuonna 2008 laadittu yhtymätason ympäristökasvatussuunnitelma, joka kertoo miten suunnitelmat voidaan laatia seurakuntiin ja eri yksiköihin. Seurakuntakohtaiset ympäristökasvatussuunnitelmat tullaan laatimaan vuoden 2012 aikana. Ympäristötoimikunta esitti kirkkoneuvostolle, että jokainen seurakunta laatisi ympäristökasvatussuunnitelmansa marraskuun 2012 loppuun mennessä. Esitys hyväksyttiin kirkkoneuvostossa ja laitettiin kirkkoherroille tiedoksi. Työyksiköiden ympäristökasvatussuunnitelmat tullaan laatimaan ympäristöohjelman mukaisesti vuoden 2013 aikana. Varhaiskasvatukselle ja hautaustoimelle ympäristökasvatussuunnitelmat on laadittu jo vuonna Ympäristöasiat seurakunnan jumalanpalveluselämässä Kirkkokäsikirjan mukaisen luomakunnan sunnuntain vietto on vielä sattumanvaraista osassa seurakuntia, mutta joissakin seurakunnissa se on vakiinnuttanut paikkansa. Tuomiokirkkoseurakunnassa on vietetty luomakunnan sunnuntaita säännöllisesti jo 1990-luvulta lähtien. Myös Henrikinseurakunnassa sen vietto on vakiintunut. Martinseurakunnassa luomakunnan sunnuntaita on vietetty säännöllisesti Hirvensalon metsäkirkossa. Kaarinan seurakunnalla on jatkuvana käytäntönä järjestää luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelus Kuusiston linnanraunioilla. Piikkiön kirkossa on järjestetty jo useana vuonna luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelus. Ruotsalaisessa seurakunnassa on järjestetty luomakunnan sunnuntain jumalanpalveluksen lisäksi ympäristömessu. Paattisten seurakunnassa on vuosittain useita säännöllisesti toistuvia luontoaiheisia jumalanpalveluksia. Maarian seurakunta on järjestänyt Runosmäessä metsäkirkon. Henrikin kirkossa on luomakunnan sunnuntain yhteydessä vietetty ekoteko-tapahtumaa. Tästä on tullut jo vakiintunut tapa. Vuonna 2012 tilaisuudessa oli tavaranvaihtotori, rakennettiin linnunpönttöjä ja kerrottiin isoäidin siivousvinkeistä, kompostoinnista ja kestovaipoista. Ammattijärjestäjä Reetta Ruohomeri kannusti 17

18 tavaran raivaamiseen ja samalla tavaranraivaajien vertaistukiryhmä aloitti toimintansa. Ryhmän tavoitteena on yksinkertaistaa elämää ja saada tavarakaaos hallintaan. Ruissalossa oleva Mikaelin seurakunnan leirikirkko vihittiin käyttöön kesällä Maa-alue on vuokrattu Turun kaupungilta leirikirkkokäyttöön 1960-luvulla. Leirikirkko oli käyttämättä useita vuosia ja alue unohtui. Mikaelin seurakuntaneuvoston pyynnöstä alue on nyt palautettu leirikirkkokäyttöön. Alue kuuluu Naturaan, joten siellä on toimittava alueelle annettujen ohjeiden mukaan. Leirikirkkoon on viety penkkejä ja rakennettu puusta kevyt puhujakoroke. Mitään maastoa tuhoavia töitä ei ole tehty. Puita ei ole kaadettu, eikä tietä rakennettu. Kesäkaudella joka toinen sunnuntai metsäkirkossa on pidetty hartauksia. Paikalla on joka kerta ollut osallistujaa. Ruissalon metsäkirkossa on myös vihitty muutamia pareja Ympäristöasiat eri työmuodoissa Ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa Kasvatusasiainkeskuksessa, varhaiskasvatuksen yksikössä työskentelee lapsityön johtaja ja kolme varhaiskasvatusta ohjaavaa työntekijää. Lastenohjaajia on noin 60 ja he toimivat mm. päiväkerhoissa, muskareissa, koululaisten iltapäiväkerhoissa ja perhekerhoissa. Kristillinen ympäristökasvatus on seurakuntien varhaiskasvatuksen erityisenä painopisteenä toimintakaudella Pyrkimyksenä on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja edistää vastuuta ympäristöstä. Lastenohjaajille on ollut koulutusta kristillisestä ympäristökasvatuksesta vuosina 2010 ja Lisäksi muutamat lastenohjaajat ovat osallistuneet syksyllä 2012 Metsämörri- ja Vihreälippu-koulutukseen. Varhaiskasvatuksen yksiköissä on laadittu työalaa ohjaava ympäristökasvatussuunnitelma vuonna Lisäksi lastenohjaajat tekevät kausittain jokaisen kerhoryhmän toimintasuunnitelmaan erillisen kohdan ympäristöasioiden toteuttamiseksi. Ympäristökasvatus tulee esiin jatkuvasti arjen toiminnassa ja kaikissa kerhoryhmissä. Päiväkerhoista yksi on nimetty erityiseksi luonto- ja ympäristökasvatuspainotteiseksi kerhoksi. Tilastoja luonto/ympäristökasvatuksen määrästä ei ole, mutta on arvioitavissa, että viimeisten vuosien aikana ympäristökasvatuksen asema on vakiintunut, lisääntynyt ja monipuolistunut kerhoissa. Kasvatusasiankeskuksen materiaalilainaamossa on useita ympäristökasvatusta tukevia kirjoja niin lapsille kuin ohjaajille. Lastenohjaajien työn ohjaamisessa korostetaan kohtuullista kulutusta ja kierrätystä (mm. lelujen kierrätys, kangaskassit iltapäiväkerhojen välipaloja kerhoon kannettaessa). Askarteluja tehdään kierrätysmateriaaleista ja tehdään vain välttämättömiä uusia materiaalihankintoja. Päiväkerhoissa lapset syövät omia eväitä ja tuovat omat mukit mukanaan. Iltapäiväkerhoissa käytetään talon astioita ja perheretkillä perheet huolehtivat itse syömisistään. Perhekerhoissa on järjestetty kirpputoreja ja muissa kerhoissa on ollut lelun/tavaranvaihtopäiviä. Ulkoilua pyritään vahvistamaan, mutta päiväkerhon sijaintipaikka ratkaisee kuinka paljon pienten lasten kanssa liikutaan luonnossa, leikkikentillä, puistoissa tai lähimetsissä. Jos luonto on lähellä, sinne mennään usein. Kesäkerhojen pitopaikat on valittu niin, että ulkona olo olisi mahdollista. Kolme lastenohjaajista esittää Kas Kummaa-nukketeatteria. Osassa esityksistä on aihepiirinä luonto ja sen suojelu. Nukketeatterin rakentamiseen käytetään kierrätysmateriaaleja. 18

19 Ympäristökasvatus nuorisotyössä Nuorisotyön osa-alueita ovat varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyö, rippikoulutyö sekä partio. Kasvatusasiainkeskuksessa on neljä nuorisosihteeriä. Nuorisotyöntekijöitä on 26 ja monessa seurakunnassa on lisäksi nuorisopappi. Nuorisotyön toimintamuotoja ovat mm. kerhot, nuortenillat, leirit, Saapastoiminta, isostoiminta ja vierailut kouluissa. Ympäristökasvatus on kiinteä osa nuorisotyön käytännön toimintaa. Seurakuntayhtymä oli mukana Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 Ekoteko! -hankkeessa, jonka tuloksena syntyi uusi työväline lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen avuksi. Paratiisipolku - Vuorovaikutusharjoituksia luonnon kanssa on elämyksellinen matka vuoropuheluun luonnon kanssa sekä oman paikan löytämiseen luomakunnassa. Materiaali on ostettavissa PTK - poikien- ja tyttöjen keskuksesta. Vuoden 2012 joulukuuhun mennessä Paratiisipolku-paketteja oli ostettu 169 kpl. Kesällä 2011 Turun ja Kaarinan seurakunta-yhtymän rippileireillä ja varhaisnuorten leireillä Ekoteko! pakin materiaaleja käytettiin yhdessä 683 nuoren kanssa, seitsemän eri seurakunnan leirillä. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä ympäristökasvatus toteutuu selvimmin retki- ja leiritoiminnassa. Ympäristöasia on yhä enemmän tietoisesti mukana leirien ja retkien suunnittelussa. Retkillä noudatetaan periaatetta: mitä viet luontoon, sen tuot sieltä myös pois. Yhteistyötä ympäristökasvatuksessa on tehty koulujen ja kouluviraston kanssa. Aiemmin peruskoulun 5-6 luokkalaisille on järjestetty seikkailuviikko Kunstenniemeen. Tällä hetkellä vain Maarian seurakunta järjestää seikkailupäiviä Kunstenniemessä. Vuodessa osallistujia on n. 150 kpl. Toiminnassa käytettävä materiaali on mahdollisimman paljon ympäristöystävällistä. Kertakäyttöastioita ei käytetä. Tapahtumiin ja leireille kuljetaan yhteiskuljetuksin ja viestintä nuorille hoidetaan pääasiassa netin välityksellä tai tekstiviestein. Nuorisotyössä toimii vapaaehtoinen pullokolehti, johon nuoret voivat halutessaan jättää tyhjät juomapullot ja tölkit kiertoon. Varat lahjoitetaan lähetystyöhön tai yhteisvastuukeräykseen. Leirikeskusten pullokolehti menee Itämeren hyväksi. Rippikoulutyö Ympäristöasioita käsitellään jokaisessa rippikoulussa vähintään yhden oppitunnin verran. Usein ympäristöasiaan on varattu yksi aamu- tai iltapäivä. Joissain rippikouluissa on toteutettu laajempaakin ympäristöaiheista työskentelyä. Vuonna eri rippileirillä käytettiin Ekoteko! -pakin materiaalia. Harrasterippikouluja on järjestetty maalla, merellä ja ulkomailla. Vaellusrippikouluissa kuin myös muilla vaelluksilla noudatetaan Turvallisesti tunturiin -opasvihkon periaatteita. Erityisnuorisotyö Seurakuntayhtymän erityisnuorisotyö on järjestänyt yhteistyökumppaneiden kanssa toimintaa Lapissa. Leirikeskuksissa järjestetään ammattikoululaisille ja Turun ammattikorkeakoululaisille ryhmäyttäviä leirejä uusille opiskelijaryhmille ja vertaistuutorikoulutusta toisen vuoden opiskelijoille. Myös työ- ja opiskeluhyvinvointia rakentavia ja ylläpitäviä päiviä on järjestetty. Viime vuoteen verrattuna osallistujien määrä on kaksinkertaistunut. Vuonna 2012 n opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä osallistui koulutukseen. 19

20 Partiotyö Seurakuntayhtymässä toimii 27 partiolippukuntaa. Partiotoimintaa tuetaan taloudellisesti. Meripartiolippukunnat omistavat kuusi partioalusta ja Kunstenniemen Larinkorven mökki on partiolaisten käytössä vuoteen Ympäristökasvatus muissa työmuodoissa Ympäristökasvatusta on toteutettu diakoniatyön kaikissa työmuodoissa. Ympäristöasia on ollut esillä kuurojen ja vammaisten leireillä. Päihdetyön leireillä on mm. huolehdittu ympäristön siisteydestä ja vanhustyö on tehnyt marjaretkiä. Sinkkutoiminnassa on tehty luontoretkiä, pidetty vaihtotoria ja järjestetty kansainvälisen diakonian iltoja. Seurakunnissa ympäristöasia on esillä vastuu- ja energiansäästöviikoilla. Seurakunnissa on järjestetty kirpputoreja ja vaatekeräyksiä. Ympäristökasvatus toteutuu myös retriiteissä. Retriiteille olennainen yksinkertaisuus ja luonnonläheisyys vahvistaa osanottajien valmiuksia välttää kulutusta ja luonnonvarojen tuhlausta. Vuosittain järjestetään luontoretriitti. Työntekijöitä on ohjattu ympäristöä säästäviin käytäntöihin vuonna 2001 ilmestyneen Ekoaapisen vinkkien avulla. Ekoaapinen on jaettu kaikille työntekijöille ja se löytyy myös netistä. Uudet työntekijät saavat aapisen tulokaskoulutuksen yhteydessä. Syksyllä 2005 Ekoaapisesta otettiin 2. tarkistettu painos ja se on käännetty myös ruotsiksi. Tällä hetkellä Ekoaapisessa on osittain vanhentunutta tietoa ja ne on jaettu loppuun. Uudistamista on suunniteltu vuodelle Syksyllä 2004 Heinänokan leirikeskuksessa otettiin käyttöön Löytäjän metsäpolku, jossa yhdistyvät ympäristökasvatus, luonnossa liikkuminen ja kristillinen elämänkatsomus. Polku johdattaa jokaisen sillä kulkijan pohtimaan omaa elintapaa. Polun taulujen aiheet ovat ravinto ja vesi; lämpö; lepo; liikunta; ryhmän jäsenyys ja hyväksyntä; kommunikointi; rakastaminen; kauneus; hiljaisuus; luovuus; kiitos hyvästä ateriasta. Polku on helppokulkuinen ja sen varrella on myös laavu. Polkua ovat käyttäneet kaikki ikäryhmät ja taulujen tekstejä on käytetty alustuksina erilaisissa ryhmissä. Kunstenniemeen valmistui vuonna 2009 Avainreitti-luontopolku. Reitin aihepiireinä ovat luonto, ympäristökasvatus ja Kunstenniemen historia. Luontopolkua ovat eniten käyttäneet päiväretkillä käyneet koululaiset. Sinappiin valmistui keväällä 2012 Kummeli-reitti, jossa on valittavavana kuusi erilaista polkua. Aiheita ovat mm. Meditaatiopolku hiljaisuuteen, Raamattutyöskentelyjä, joiden kautta tutustutaan mm. Raamatun naisiin ja opetuslapsiin, Luontoaiheinen Paratiisipolku, lapsille oma Raamattupolku ja Helmipolku rukoushelmistä. Koska Sinapissa käy paljon myös liikuntavammaisia, reitti rakennettiin valmiiden, asfaltoitujen kävelyteiden varteen, päärakennuksen ympärille. Reittiä ovat käyttäneet kaiken ikäiset leiriläiset. Yhtymän käsikirjaston yhteyteen perustettiin vuonan 2004 ympäristöaiheinen kirjasto, jonka kirjavalikoimaa on pyritty kartuttamaan vähitellen. Ympäristöaiheisista lehdistä seurakuntayhtymään on tilattu Suomen Luonto. Lehti tulee hautausmaan huoltokeskukseen ja se kiertää hautausmaan työnjohtajilla lukulistan mukaan. PISTEET: 5.4. Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset Tähkäpuistossa on ollut ns. ruusumessu ja Peltolan siirtolapuutarhassa on järjestetty kesähartauksia. Jouluviikolla on järjestetty perinteinen metsäkirkko Hirvensalon metsäkirkossa. Kylvön- ja sadonsiunausjumalanpalveluksia on järjestetty Paattisilla. Runosmäessä on järjestetty metsäkirkko. Luomakunnan sunnuntain 20

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2008 6.6.2008 Ympäristökatselmus 2008, sivu 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ...5 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ...5 3.1

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline 16.3.2010 Marja-Liisa Leinonen 1 Kirkon ympäristödiplomi Kirkon oma ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä Otettu käyttöön 2001 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 1 (11) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 2 (11) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA...

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS SISÄLLYS Johdanto... 2 Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta... 3 Ympäristöjärjestelmä Sipoon seurakuntayhtymässä... 3 Toiminta ja talous... 3 Ympäristökasvatus... 4 Jätehuolto... 4 Siivous... 5 Energia

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ 1.JOHDANTO...2 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ...3 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET...5

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Green Office ympäristöjärjestelmä

Green Office ympäristöjärjestelmä Green Office ympäristöjärjestelmä Suunnittelu, toteutus ja seuranta Ympäristökoordinaattori Veli-Heikki Vänttinen Yliopistopalveluiden laatuvastaavien kokous 23.5.2012 Mikä on Green Office? WWF:n kehittämä

Lisätiedot

SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA

SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2014-2018 SISÄLTÖ LUKIJALLE... 6 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 7 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...7 3. YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA..7 MINIMI:

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020 KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2016 2020 Hyväksytty Yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.5.2015 (12 ) Kirkkohallitus 8.12.2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku palvelee

Ympäristökoulu Polku palvelee Ympäristökoulu Polku palvelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake Vihreä Leiri Itsearviointilomake Sivu 1 / 13 Ohjeet itsearviointilomakkeen käyttöön Itsearviointi koostuu yhdestätoista osa-alueesta, joissa on vaihteleva määrä toimenpiteitä. Yhteenvedosta näet kunkin

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA HOVIRINNAN PÄIVÄKOTI YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET: ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN VEDEN SÄÄSTÄMINEN JÄTTEIDEN KIERRÄTYS LUONTOSUHTEIDEN EDISTÄMINEN ( METSÄRETKET YM.) TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF-Canon. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF-Canon Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston 9.1. hyväksymä ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan hyväksymällä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista)

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista) Olennaisena osana Green Office -ympäristöjärjestelmää on vuosittain keväisin suoritettava vuosiraportointi. Raportointia varten jokaisen organisaation on valittava vähintään kolme kulutustaan kuvaava muuttujaa,

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Etukannen kuva: Metso-kohde Muhoksen seurakunnan metsässä Utajärvellä, kuvannut Riitta Kukkohovi-Colpaert. Takakannen kuva: Muhoksen kirkon

Etukannen kuva: Metso-kohde Muhoksen seurakunnan metsässä Utajärvellä, kuvannut Riitta Kukkohovi-Colpaert. Takakannen kuva: Muhoksen kirkon MUHOKSEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2013 2017 Etukannen kuva: Metso-kohde Muhoksen seurakunnan metsässä Utajärvellä, kuvannut Riitta Kukkohovi-Colpaert. Takakannen kuva: Muhoksen kirkon saarnatuolin

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004

NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004 NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Hyväksymällä tämän ympäristöohjelman Naantalin seurakunnan johto haluaa sitoutua luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. Seurakunnalle

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Helka Julkunen Green Office -päällikkö Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA Tämän ympäristöohjelman tarkoituksena on auttaa Condus ry:tä huomioimaan ympäristönäkökulmat kaikessa toiminnassaan ja vähentämään näin omalta osaltaan ympäristön kuormitusta.

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54.

Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54. 16.10.2008 Toimittanut Juhani Paakki Valokuvat Martti Kiviharju Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54. 2 SISÄLTÖ ESIPUHE... 7 LUKIJALLE... 8 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI...

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 YMPÄRISTÖKASVATUS http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Jätteiden lajittelu Kierrättäminen Ympäristöopas Ympäristökilpailu

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA vuosiksi 2013 2017 Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.10.2012 1. Kirkon ympäristödiplomi 3 2. Ympäristödiplomin teologiaa 3 3. Ympäristödiplomin hankintaprosessi

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 1. Ympäristötyö Kouvolan seurakuntayhtymässä Kouvolan seurakuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2009. Seurakuntayhtymä muodostuu viidestä toiminnallisesti

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Helka Julkunen Green Office -päällikkö Helka Julkunen Green Office -päällikkö EMILIA RAUNIO / WWF WWF PAULIINA HEINÄNEN / WWF WWF Suomi Perustettu vuonna 1972 Vuosibudjetti noin 8 miljoonaa euroa Henkilökuntaa noin 45 Tulot tilikaudella 2013-2014

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Ympäristökilpailu Ympäristöasiat ainejärjestön

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Ympäristöopas. Metsä on luomakunnan kirkko.

Ympäristöopas. Metsä on luomakunnan kirkko. Ympäristöopas Metsä on luomakunnan kirkko. Arvoisa lukija, kädessäsi on Ylä-Savon seurakuntayhtymän ympäristöopas. Sisältöön on tiivistetty ympäristöohjelmamme pääkohdat. Ympäristöohjelma toimii ohjenuorana

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA

YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 Sivu 1 / 27 PIRKKALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 1.1 Miksi kirkon ympäristödiplomi 5 1.2 Mitä se on? 5 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat. Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Uusien energia-ja ympäristöratkaisujen julkiset hankinnat Onnistu innovatiivisissa julkisissa investoinneissa 9.6.2014 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Ympäristötoimikunta käsitellyt 20.3. ja 7.4.2015 Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksynyt 29.4.2015 1 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013 Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖDIPLOMI - KOKONAISVALTAISEMPAA YMPÄRISTÖVARJELUA Kirkon keskeiset elementit, usko ja oppi, ovat periaatteellisesti

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkallionkatu 4 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiöille

Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiöille Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiöille Yhteenveto 27.5. Taustaa: - valmis 11/10 - Tehty yhteistyössä mm. kuntien vuokrataloyhtiöiden, asukkaiden edustajien, kaupunkien asiantuntijoiden ja alan

Lisätiedot