Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010"

Transkriptio

1 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 1 (11) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma Kuva: Annika Saarikko

2 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 2 (11) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ TOIMINTA JA TALOUS YMPÄRISTÖKASVATUS JÄTEHUOLTO SIIVOUS KIINTEISTÖNHOITO JA RAKENTAMINEN KEITTIÖT JA RUOKALAT TOIMISTOTYÖ HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET METSÄNHOITO LIIKENNE VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN... 11

3 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 3 (11) 1 JOHDANTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hakee toista kertaa Kirkon ympäristödiplomia. Ensimmäinen ympäristödiplomi on myönnetty Tässä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöohjelmassa kuvataan konkreettiset ympäristönsuojelutoimenpiteet, joiden toteuttamiseen sitoutuvat kaikki yhtymän seurakunnat ja muut yksiköt. Ohjelmaa aletaan toteuttaa soveltuvin osin myös Piikkiön seurakunnassa sen liityttyä osaksi seurakuntayhtymää vuoden 2009 alusta. 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA Seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2003 hyväksymä ympäristöpolitiikka: 1. Seurakuntayhtymän toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Seurakuntayhtymä organisaationa ja jokainen sen työntekijä on sitoutunut luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. 2. Ympäristökysymysten huomioonottaminen on jokaisen paikallisseurakunnan ja kunkin osaston johdon vastuulla. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen pyritään hankintojen, kulutuksen, jätehuollon sekä omaisuuden hoidon ja sijoittamisen yhteydessä. 4. Julistus- ja kasvatustyössä herätetään seurakuntalaisten vastuuta luomakunnasta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Korostetaan, että luomakunnan huomioon ottava elämäntapa nousee kristillisestä uskosta eikä ole rasite vaan normaali ja oikea lähtökohta. 5. Koko henkilökunnalle annetaan suunnitelmallisesti koulutusta ympäristötietoisuuteen. Toteuttaakseen tätä ympäristöpolitiikkaa on seurakuntayhtymälle laadittu ympäristöohjelma Lisäksi seurakuntayhtymä pyrkii toteuttamaan kirkon ilmasto-ohjelmaa Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Ympäristöpolitiikka tullaan päivittämään vuonna YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ympäristöjärjestelmän tehtävä on tukea järjestelmällistä ja pitkäjänteistä ympäristötyötä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmän toimijoita ovat seurakuntayhtymän ympäristövastaava, viisitoista seurakuntiin ja yksiköihin nimettyä ympäristövastaavaa ja yhteisen kirkkoneuvoston asettama ympäristödiplomitoimikunta.

4 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 4 (11) Ympäristöjärjestelmän toimivuutta parannetaan laatimalla sille selkeä kuvaus. Järjestelmän kuvaus kattaa mm. ympäristötyön seurannan, raportoinnin, yksiköiden ympäristövastaavien tehtävänkuvaukset, mahdolliset sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset. Johdon, luottamushenkilöiden ja henkilöstön ympäristömyönteisyyttä ja sitoutumista ympäristöasiaan pyritään edistämään mm. koulutuksin. Ympäristöjärjestel Laaditaan ympäristöjärjestelmälle kuvaus ympäristödiplomitoimikunta mä tukee Luodaan seurakuntayhtymän ympäristöasioille ympäristötyötä sähköinen arkisto 2008 ympäristödiplomitoimikunta Päivitetään ympäristöpolitiikka 2009 ympäristödiplomitoimikunta Laaditaan ympäristöohjelma vuosiksi ympäristödiplomitoimikunta Sisäinen ympäristökatselmus Piikkiön seurakunnassa ympäristödiplomitoimikunta 4 TOIMINTA JA TALOUS Seurakuntayhtymälle ollaan valmistelemassa uutta strategiaa ja siihen tullaan laittamaan selkeä kannanotto ympäristöasiasta. Toiminta- ja taloussuunnitelmissa kukin yksikkö esittää vuosittain yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen. Ympäristödiplomitoimikunnan yhtenä tehtävänä on ollut ympäristöohjelman toteutumisen seuranta. Uuden ympäristötoimikunnan toimenkuva tarkistetaan vastaamaan entistä paremmin ympäristötyön tarpeita yhtymässä mm. nimeämällä ympäristötoimikunta yhdeksi viralliseksi lausunnonantajaksi. Lausunnonantajana toimikunnalla on hyvä mahdollisuus nostaa esiin ympäristönäkökulma kulloinkin vireillä olevissa hankkeissa. Ympäristönäkökohdan sisältävä hankintaohje on työn alla. Tavoitteena on päästä käytäntöön, jossa jokainen hankkija ottaa huomioon tekemiensä hankintojen ympäristövaikutukset ja pyrkii niiden pienentämiseen. Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa on huomioitu eettiset arvot. Verotuloista ohjataan vuosittain vähintään 2 % lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Ympäristön huomioiminen Ympäristönäkökohdan sisältävän hankintaohjeen laatiminen 2008 talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti hankinnoissa Hankintoja tekeville järjestetään koulutusta hankintoihin liittyvistä ympäristöasioista hankintayksiköt, ympäristödiplomitoimikunta Tarvittaessa eri sektoreille laaditaan ohjeet miten ympäristöasia tulee huomioida kilpailutusrajan alittavissa hankinnoissa hankintayksiköt, ympäristödiplomitoimikunta Ympäristötyön seuranta Otetaan käyttöön ainakin yksi ympäristöindikaattori ympäristödiplomitoimikunta

5 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 5 (11) 5 YMPÄRISTÖKASVATUS Evankelis-luterilaisen kirkon ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon, joka määrittelee ihmisen ja Jumalan, ihmisen ja ihmisen sekä ihmisen ja luonnon välisen suhteen toisiinsa. Näihin suhteisiin kuuluvat: luonnon merkitys ihmiselle ja ihmisen oma vastuu ympäristöstä ja toisesta ihmisestä sekä ihmisen vastuu luonnosta ja toisesta ihmisestä Jumalalle. Ympäristökasvatuksessa kasvatetaan vastuullisuuteen sekä ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuden ymmärtämiseen. Seurakunnan arjessa ja eri työaloilla on tarkoituksena ohjata johtoa, työntekijöitä ja seurakuntalaisia ympäristön kunnioittamiseen ja huomioon ottamiseen sekä ekologiseen elämäntapaan. Seurakunnat ja eri yksiköt edistävät omalla esimerkillään ja toiminnallaan ympäristöystävällisten toimintatapojen vahvistumista. Paikallisseurakunnat tulevat laatimaan seurakuntakohtaiset suunnitelmat ympäristökasvatuksen käytännön toimenpiteistä seurakuntayhtymän ympäristökasvatussuunnitelman 2008 pohjalta. Seurakunnissa vietettävän luomakunnan sunnuntain lisäksi ympäristöasia on muutoinkin esillä vuotuisessa jumalanpalveluselämässä. Ympäristökasvatus seurakunnissa Paikallisseurakuntiin laaditaan konkreettiset ympäristökasvatussuunnitelmat Suunnitelmien tekemisen avuksi tehdään kirkkoherrat ympäristödiplomitoimikunta suunnitelmarunko Luomakunnan sunnuntain vieton vakiinnuttaminen kaikkiin paikallisseurakuntiin kirkkoherrat Ympäristökoulutus Yhteistyö Ympäristökasvatusmateriaalia tuotetaan ja kootaan ekstranettiin Koulutustarpeen kartoitus ja pitkäjänteisen koulutussuunnitelman laadinta Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ympäristökoulutus: - ympäristöseminaaripäivä keväällä 2009 johtaville viranhaltijoille ja ykn:lle - työyhteisöpäivän teemaksi ympäristö syksyllä 2009 Neuvonta ja koulutusyhteistyö Valonian (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) kanssa Suunnitellaan ja toteutetaan ympäristökasvatusta tukevia hankkeita Turun ja lähialueen ympäristötoimijoiden kanssa seurakunnat, kasvatusasiainkeskus, muut yksiköt 2009 ympäristödiplomitoimikunta 2009 ympäristödiplomitoimikunta ympäristödiplomitoimikunta ympäristödiplomitoimikunta 6 JÄTEHUOLTO Jätehuoltosuunnitelman laatiminen ja sen käytännön toteutus alkoi keväällä 2008 ja valmistuu syksyllä. Samalla laaditaan kiinteistökohtaiset jätteidenlajitteluohjeet ja opastetaan oikeaan lajittelukäytäntöön. Lajitteluohjeet tullaan laittamaan myös ekstranettiin. Koulutuksella ja neuvonnalla pyritään muuttamaan toimintaa mahdollisimman jätteettömäksi.

6 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 6 (11) Useissa kohteissa on siirrytty käyttämään vuokrattavia puuvillapyyherullia. Ympäristömerkitty käsipyyhejärjestelmä on toiminut hyvin ja vähentänyt huomattavasti jätteen määrää sekä telineiden täyttötyötä. Järjestelmän käyttöä tullaan jatkamaan. Noudatetaan kunnallisia jätehuoltomääräyks iä Jätehuoltosuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen kiinteistökohtaisesti vt. isännöitsijä Ossi Kiinteistökohtaiset lajitteluohjeet Ohjeet ja tiedotus jätteiden oikeasta lajittelusta kaikille työntekijöille vt. isännöitsijä Ossi Ongelmajäteasian ohjeistus ekstranettiin 2008 ongelmajätevastaava Ari Vuorio 7 SIIVOUS Siivoustyössä käytettävien aineiden selvitys on aloitettu keväällä 2008 ja työ saadaan valmiiksi syksyyn mennessä. Tavoitteena on siirtyä mahdollisimman ympäristöystävällisiin aineisiin. Siivoustyön ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään järjestämällä siivoustyöntekijöille koulutusta siivousaineiden ominaisuuksista, työvälineistä, työergonomiasta ja työmenetelmistä. Tavoitteena on päästä ns. vedettömään siivoukseen. Siivousaineet hankitaan keskitetysti yhdestä liikkeestä. Hankintaliike kilpailutetaan muutaman vuoden välein ja kilpailuttamisessa otetaan ympäristöasia huomioon. Siivoustyötä hankitaan jonkin verran ostopalveluna. Leirikeskuksiin on laadittu siivoussuunnitelmat, joita päivitetään tarvittaessa. Ympäristöystävälli set tuotteet Selvitetään siivouksessa käytettävät aineet, etsitään niille ympäristöystävälliset vaihtoehdot ja otettaan ne käyttöön, jos vt. isännöitsijä Ossi Ympäristöystävälli set tuotteet Henkilöstön koulutus Veden ja kemikaalien kulutuksen pienentäminen hintaero ei ole kovin suuri Siivousaineiden ja -tarvikkeiden yhdeksi hankintakriteeriksi otetaan tuotteiden ympäristöystävällisyys kaikki siivoustyötä ja/tai alan hankintoja tekevät työntekijät Selvitetään koulutustarve vt. isännöitsijä Ossi Selvitetään siivouskoneiden käyttöönotto vt. isännöitsijä Ossi Pyydetään käytetyiltä siivousyrittäjiltä ympäristöselvitykset vt. isännöitsijä Ossi, leirikeskusten hoitajat 8 KIINTEISTÖNHOITO JA RAKENTAMINEN Seurakuntayhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutusta seurataan kiinteistökohtaisesti ostopalveluna. Osa kiinteistöistä on kaukoluennan piirissä. Vanhoissa kiinteistöissä seuranta perustuu kuukausittain luettaviin mittarilukemiin ja peruskorjausten myötä niitä siirretään

7 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 7 (11) kaukoluentaan. Viime vuosina tuulivoimaa on ostettu 1 GWh, joka on noin yksi seitsemäsosa yhtymän kaikesta sähkönkulutuksesta. Tuulivoimaa tullaan hankkimaan jatkossakin saman verran. Seurakuntayhtymällä on sopimus energiansäästöhankkeesta ja esikartoitus ensimmäiseen katselmuserään otetuissa kuudessa kiinteistössä (Tuomiokirkko, Mikaelinkirkko, Varissuon seurakuntakeskus, Kaarinan kirkko, Pallivahan seurakuntakeskus, Martinkirkko ja seurakuntatalo) on valmistunut vuonna Katselmuksen tuloksena ehdotettuja korjaustöitä on tehty ja ne valmistuvat kesäkuussa Energiakatselmuksia tehdään parhaillaan ja ne tullaan tekemään kaikissa energiankulutuksen ja toiminnan kannalta merkittävimmissä kiinteistöissä päämääränä energiankäytön tehostaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Huoltoja ja korjauksia tekeviä vuosisopimusliikkeitä valittaessa otetaan ympäristöasioiden huomioiminen yhdeksi valintaperusteeksi. Laitehankinnoissa suositaan energiatehokkaita malleja ja käyttäjät perehdytetään sähkölaitteiden energiaa säästäviin käyttötapoihin. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa huomioidaan ympäristön, rakennustaiteen ja kulttuurihistorian kannalta tärkeät näkökohdat sekä kiinnitetään ympäristöasioihin entistä enemmän huomiota. Rakennustyömaille tehdään erilliset ympäristösuunnitelmat osana projektien laadunvarmistussuunnitelmaa. Energiansäästö Jatketaan energiakatselmusten tekoa ja katselmuksissa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista kiinteistöjohtaja Seppo Kosola Ympäristöasian huomioiminen rakentamisessa Energiansäästökoul utus Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen säännöllinen seuranta ja vuosittaiset yhteenvedot kulutusarvoina Ympäristöasia huomioidaan rakennusprojekteissa annettaessa suunnitteluohjeet suunnittelijoille kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, vt. isännöitsijä Ossi jatkuvaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola Osallistutaan energiansäästöviikkoon 2008 tiedottaja Minna Vesanto 9 KEITTIÖT JA RUOKALAT Leirikeskukset hankkivat noin 90 % yhtymän kaikista elintarvikkeista. Leirikeskusten hoitajien valinnoilla on ratkaiseva merkitys seurakuntayhtymän ympäristökuorman suuruuteen elintarvikkeiden osalta. Leirikeskuksissa on jo pitkään pyritty lisäämään kasvisten osuutta tarjottavissa aterioissa, vaikka varsinainen kasvisvaihtoehto on saatavissa vain tilauksesta. Reilun kaupan kahvi ja tee on käytössä Kunstenniemessä ja Sinapissa. Kunstenniemessä käytetään myös muita reilun kaupan tuotteita ja luomua siinä määrin kuin sitä on suhteellisen helposti saatavilla. Kunstenniemi pystyy myös hankkimaan osan vihanneksista lähipuutarhalta. Muiden leirikeskusten läheisyydessä ei ole lähituotteita tarjoavia yrityksiä. Kunstenniemen keittiöllä pyritään pitämään saavutettu taso luomu- ja lähiruokien käytössä. Ympäristöasiaan kiinnitetään huomiota hankintojen pakkauskokoja valittaessa. Kertakäyttöastioista on luovuttu lähes kokonaan ja käytön vähentäminen riippuu jatkossa paljolti leirinvetäjistä. Leirikeskusten kokoontumis- ja majoitustiloihin tullaan hankkimaan tarpeelliset jätteiden lajitteluastiat. Asian kuntoonlaitto on tärkeää jo kasvatuksellisestikin.

8 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 8 (11) Lähes kaikki seurakunnat ovat siirtyneet reilun kaupan kahviin ja kolme seurakuntaa on saanut reilun kaupan seurakunta arvonimen. Ympäristöystävälli Selvitetään reilun kaupan tuotteiden ottaminen 2008 ruokalatoimikunta set tuotteet tarjolle virastotalon ruokalaan 10 TOIMISTOTYÖ Toimistoissa on otettu käyttöön useita ympäristöä säästäviä sähköisiä toimintoja kuten ostolaskujen kierrätysjärjestelmä, tilojen varausohjelma ja sähköinen arkistointi. Paperin ja energian kulutusta pyritään pienentämään opastamalla työntekijöitä tietokoneen ja sen oheislaitteiden käytössä. Energiankulutusta pienentää myös monien yksittäisten laitteiden (kopiokone, tulostin, skanneri ja faksi) korvaaminen monitoimilaitteilla. Laitehankinnat on keskitetty atk-yksikköön ja ne tullaan kilpailuttamaan seuraavan kerran vuonna Kilpailutukseen otetaan mukaan ympäristövaatimus. Energiansäästö Atk-laitehankintojen kilpailutukseen otetaan mukaan ympäristövaatimus 2009 atk-päällikkö Timo Koskinen Selvitetään tietokoneiden ja oheislaitteiden energiaa säästävin käyttötapa atk-päällikkö Timo Koskinen Paperin kulutuksen vähentäminen Ohjeistetaan toimistolaitteiden käyttö energiaa säästäväksi huomioiden niiden mahdollisimman hyvä käytettävyys ja toiminta. Toimistoille laaditaan energiansäästöohjeet ja työntekijöille annetaan energiansäästökoulutusta Käyttäjille annetaan ohjeet kaksipuolisesta tulostuksesta ja kopioinnista Tulostusta pyritään vähentämään säilyttämällä tietoa ensisijaisesti sähköisessä muodossa Monistamolla seurataan vuosittain yksikkökohtaista paperinkulutusta atk-päällikkö Timo Koskinen ympäristödiplomitoimikunta 2008 atk-päällikkö Timo Koskinen jatkuva kaikki työntekijät alkaen 2009 monistaja Jari Holttinen 11 HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Hautausmaiden hoidossa huomioidaan ympäristöasiat. Kaikissa bensakäyttöisissä työkoneissa on käytössä mahdollisimman puhtaasti palava pienkonepolttoaine, monet pienkoneet ovat sähkökäyttöisiä, kasvinsuojeluaineita ei juurikaan käytetä, lannoitteet ovat kestolannoitteita ja lähes kaikki tarvittava multa saadaan omasta kompostista. Haudalle voi halutessaan valita perennahoidon. Krematoriolle, puutarhajätteiden kompostoinnille ja polttonesteiden jakelulle on voimassaolevat ympäristöluvat, joiden ehtojen mukaan toimitaan. Hautausmailta tuleva muovikuorinen kynttiläjäte on jo useiden vuosien ajan pystytty toimittamaan hyötykäyttöön Turun polttolaitokselle. Selvittämättä on voidaanko näin jatkaa, sillä osa muovikuorista on valmistettu PVC-muovista.

9 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 9 (11) Jätemäärän pienentäminen Tiedotuksella pyritään vähentämään muovikuoristen kynttilöiden käyttöä hautausmailla ja lisäksi selvitetään muovikuoristen kynttilöiden käytölle vaihtoehtoja hautaustoimen päällikkö Markku Mannerkorpi, tiedottaja Minna Vesanto 12 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Leirikeskuksia pyritään kehittämään paikoiksi, joissa on hyvät mahdollisuudet toteuttaa ympäristökasvatusta. Heinänokkaan on jo rakennettu Löytäjän metsäpolku, laavu ja ekoleikkipaikka ja Kunstenniemeen työstetään parhaillaan luontopolkua. Leirikeskusten hiljaisia kausia markkinoidaan ulkopuolisille tahoille. Markkinoinnin yhtenä vetonaulana on alueiden luontoarvot. Tulevaisuudessa luonnon vaalimiseen ja leirialueiden hienojen luontokohteiden esilletuomiseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Leireille järjestetään yhteiskuljetukset. Heinänokan leireille kuljetaan yleensä kaupungin sisäisen liikenteen bussivuoroilla. Leirialueiden Leirikeskuksille (Heinänokka, Kunstenniemi, aloitus 2008, nuorisosihteeri Marja Ruusu arvokkaiden Sinappi, Houtskari) laaditaan luonnonhoitoohjeet valmis 2010 luonto- ja kulttuurikohteiden säilyminen Ympäristökasvatus Kunstenniemeen rakennetaan opastettu valmis 2009 nuorisosihteeri Marja Ruusu luontopolku Ympäristökasvatus Heinänokkaan ja Kunstenniemeen tehdään opastaulut (kartat) alueen tarjoamista mahdollisuuksista valmis 2010 nuorisosihteeri Marja Ruusu Jätteiden lajittelu Ympäristökasvatus Jätteiden lajittelu laitetaan kuntoon leirikeskusten kokoontumis- ja majoitustiloissa Kiinteistöosasto Ympäristökasvatus Löytäjän metsäpolkua kehitetään nuorisosihteeri Marja Ruusu Heinänokan partiovenesataman jätehuolto asianmukaiseen kuntoon Kunstenniemen biojätteen hoito vastaa määräyksiä Partiovenesatamaan rakennetaan jätteiden lajittelupiste, johon tulee paikka myös ongelmajätteille Partiovenesatamaan laaditaan veneiden keväthuoltoa ja jätehuoltoa koskevat ohjeet Selvitetään Kunstenniemen biojätteen käsittelyn vaihtoehdot vuodesta 2009 alkaen työpäällikkö Antti Lehtikankare nuorisosihteeri Marja Ruusu 2008 Kiinteistöosasto 13 METSÄNHOITO Seurakuntayhtymän metsillä (158 ha) on Lounais-Suomen metsäkeskuksen laatima metsäsuunnitelman ja ne on ryhmäsertifioitu FFCS-järjestelmällä (Finnish Forest Certification System). Houtskarin alue on hankittu suunnitelman teon jälkeen ja metsäsuunnitelmaa

10 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 10 (11) tullaan täydentämään sen osalta nykyisen suunnitelman uusimisen yhteydessä vuonna Seurakunnan metsissä on paljon lehtoja ja rantametsiä ja osa alueista kuuluu Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Metsäsuunnitelmassa on huomioitu metsälain suojeltavat kohteet ja mainittu mahdolliset luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat luontotyypit. Suojeltavia luontotyyppejä on Heinänokassa, Kunstenniemessä ja Kaarinan Papinholmassa. Heinänokan ja Kunstenniemen suojeltavien luontotyyppien rajaukset tullaan tekemään kesällä 2008 tehtävien maastokäyntien perusteella. Papinholman alueen suojelupäätös on tehty vuonna Houtskarin leirialueella oleva lakialue on todennäköisesti metsälain mukainen arvokas ja suojeltava kohde. Lakialueen puuston ja kelojen annetaan olla rauhassa, eikä leirialueella tulla toteuttamaan mitään metsänhoidollisia toimenpiteitä ennen alueelle tehtävää metsäsuunnitelmaa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Säilytetään Houtskarin lakialueen kelot ja puusto koskemattomina isännöitsijä Leo Saarinen, työnjohtaja Jorma Reiman Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Ympäristökasvatus Selvitetään mitkä arvokkaat luontokohteet on tarpeen suojella ja mietitään niiden suojeluasteen tarve. Mahdollisia suojelukohteita ovat esimerkiksi Houtskarin ja Richardsonin vanhat kuusikot, joista voi kehittyä hienoja vanhan metsän alueita isännöitsijä Leo Saarinen, työnjohtaja Jorma Reiman 14 LIIKENNE Henkilökunnalla on mahdollisuus anoa oman auton käyttöoikeutta tai saada työnantajan kustantama henkilökohtainen bussikortti. Seurakuntayhtymän eri yksiköillä on kuusi dieselkäyttöistä autoa ja useita isoja työkoneita. Huollot hoidetaan säännöllisesti ja ajokilometrejä seurataan ajoneuvokohtaisin ajopäiväkirjoin. Ajonevoja ja työkoneita hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat mukana yhtenä valintakriteerinä. Sisäiset tavarantoimitukset pyritään suorittamaan mahdollisimman vähäisellä ajolla. Vuosien aikana tehdään toimintayksikkökohtainen liikenne- ja kuljetusselvitys, jossa kartoitetaan mm. julkisen liikenteen käyttö, kimppakyydin yleisyys, kevyen liikenteen yleisyys ja helppous (pyörätelineet, suihkut, vaatteiden vaihtotilat) ja logistiikan tehokkuus tavoitteena vähentää henkilöautojen ajomäärää muita matkustusmuotoja suosimalla. Liikenneselvitys Selvitetään seurakuntien ja eri yksiköiden ympäristödiplomitoimikunta liikenne- ja kuljetustilanne Liikenteen Aloitetaan autokohtainen energiankulutuksen 2008 autojen omistajayksiköt polttoainepäästöjen vähentäminen seuranta. Osallistutaan Autottomaan päivään ympäristödiplomitoimikunta Selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön henkilöstön työsuhdematkalippu 2009 talousjohtaja Aapo Kaisti, työympäristötoimikunta

11 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 11 (11) 15 VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Seurakuntayhtymän verkkopalvelussa on ympäristöasioiden kokonaisuus, jossa on yhtymän ympäristöohjelman sekä erilaisten linkkikokoelmien lisäksi tietoa muun muassa toteutuneista ympäristötavoitteista. Työntekijöiden ekstranetissä on ympäristösivusto, jolle on koottu erityisesti työntekijöitä koskettavaa ympäristöasiaa. Useimmat toimitilat kattavalle yhteiselle palvelimelle on rakenteilla ympäristötietopankki, jonne tullaan kokoamaan ympäristötyöhön liittyvää aineistoa ja dokumentteja. Osa sitä tulee olemaan ympäristökasvatuksen ideapankki toimintamuotoja varten. Ympäristöasiaa pidetään säännöllisesti esillä niin sisäisessä tiedotuksessa kuin radio-ohjelmissa ja Kirkko ja me -lehdessä. Jatketaan ympäristösivujen kehittämistä ja päivittämistä tiedottaja Minna Vesanto, tiedotustoimisto Tiedotetaan ympäristöohjelman tavoitteista henkilökunnalle 2008 ympäristödiplomitoimikunta

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston 9.1. hyväksymä ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan hyväksymällä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 18.12.2012 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 8 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ... 8 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2008 6.6.2008 Ympäristökatselmus 2008, sivu 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ...5 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ...5 3.1

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA vuosiksi 2013 2017 Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.10.2012 1. Kirkon ympäristödiplomi 3 2. Ympäristödiplomin teologiaa 3 3. Ympäristödiplomin hankintaprosessi

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Yhteisöt voivat hallita toimintansa ympäristövaikutuksia ympäristöjärjestelmän avulla Ympäristöjärjestelmässä selvitetään, minkälaisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kirkkohallitus myönsi Kirkon ympäristödiplomin Suonenjoen seurakunnalle 23.2.2010. SUONENJOEN SEURAKUNTA YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kuva: Lyijykynäpiirros Suonenjoen Tapulista 2 SUONENJOEN SEURAKUNTA Suonenjoen

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon ympäristöohjeisto

Suomen ortodoksisen kirkon ympäristöohjeisto Suomen ortodoksisen kirkon ympäristöohjeisto Oi Herra, kuinka ihanaa on olla Sinun vieraanasi: tuuli on täynnä tuoksuja, vuoret kurottuvat taivaisiin, vedet kuin rajaton peili josta heijastuu auringon

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökäsikirja

Eduskunnan ympäristökäsikirja Eduskunnan ympäristökäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 1/2008 Eduskunnan ympäristökäsikirja elokuu 2008 eduskunnan kanslian julkaisu 1/2008 ISBN 978-951-53-3089-5 (nid.) ISBN 978-951-53-3090-1 (PDF)

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Ympäristökasvatussuunnitelma 2008

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Ympäristökasvatussuunnitelma 2008 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Ympäristökasvatussuunnitelma 2008 15.1.2008 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YmpäristökasvatuKSEN SUUNNITTELU JA SEURANTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä...

Lisätiedot

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi sena toteamme, että Helsingin seurakun täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pis 0 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat katsovat, että ympäristöasioiden hoito on tällä

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS YHTEINENTOIMINTAMME YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Seurakunnalla on monenlaisia ympäristövaikutuksia: käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä. Myös

Lisätiedot