NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2004"

Transkriptio

1 NAANTALIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Hyväksymällä tämän ympäristöohjelman Naantalin seurakunnan johto haluaa sitoutua luomakunnan varjelemiseen ja vastuulliseen käyttöön. Seurakunnalle tullaan laatimaan myös ympäristöjulistus. Kirkkoneuvosto tarkistaa vuosittain ympäristöohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisen, vastaa ympäristöohjelman päivittämisestä ja varaa ympäristöohjelman toteuttamiseen tarvittavat resurssit. 2 YMPÄRISTÖOHJELMAN TAVOITTEET Ympäristöohjelman tavoitteiden asettelun pohjana on seurakunnassa tehty sisäinen ympäristökatselmus. Ohjelmalla pyritään saavuttamaan vähintään kirkon ympäristödiplomin saannille asetettu minimitaso. Tavoitteet päivitetään vuosittain. Päivittäminen tehdään yhdessä tavoitteiden toteutumisesta vastaavien työntekijöiden kanssa. Toteutuneiden tavoitteiden tilalle asetetaan uusia tavoitteita ja näin seurakunta on mukana ympäristön tilan jatkuvassa parantamisessa. 3 YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUS Ympäristöohjelman hyväksymisen jälkeen henkilökunnalle tiedotetaan ohjelman vaikutuksista ja järjestetään ympäristökoulutusta. Ympäristöasioiden hoito on kaikkien työntekijöiden yhteinen asia. Jokainen on omassa työssään vastuullinen toimimaan ympäristöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Yksittäisten tavoitteiden toteutumisesta vastaavat niihin nimetyt henkilöt. Ympäristöohjelman toteutumisesta laaditaan vuosittain raportti. Ympäristöraportti on julkinen ja jokaisen siitä kiinnostuneen saatavilla. 1

2 4 TALOUS JA TOIMINTA Talous- ja toimintasuunnitelmassa asetetaan seuraavan vuoden ympäristötavoitteet ja varataan niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tavanomaisen vuosiraportoinnin yhteydessä. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan ympäristölainsäädännön asettamia vaatimuksia. Kiinteistöjen peruskorjauksia toteutetaan suunnitelmallisesti. Rakentamisen ja maankäytön ympäristövaikutukset huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Myös kulttuurihistorian kannalta tärkeät näkökohdat otetaan huomioon. Museovirasto on aina mukana luostarikirkkoon liittyvissä hankkeissa. Seurakunnalle tullaan laatimaan hankintaohje. Ohjeessa kehotetaan suosimaan tavaroita ja palveluja, joiden ympäristölle aiheuttama kuormitus on mahdollisimman pieni. Tarjouskilpailujen yhdeksi valintakriteeriksi asetetaan ympäristöominaisuudet. Ostopalveluna hankittavista tuotteista pyydetään ympäristöselvitys. Varojen sijoittamisessa noudatetaan kirkon sijoituseettisen asiantuntijaryhmän vuonna 1999 laatimia ohjeita. Vuoden 2003 lopussa eettisiin rahastoihin oli sijoitettuna 30 % seurakunnan kokonaissijoituksista. Vuoden talousarviossa kansainvälisen diakonian ja lähetystyön osuus nostettiin Kirkon Ulkomaanavun ja lähetysjärjestöjen pysyvälle suositustasolle eli 2 %:iin verotuloista. 1) Ympäristötyö on suunnitelmallista. Toimintasuunnitelmassa on ympäristötavoitteet. Tavoitteiden toteuttamiseen varataan riittävät resurssit. Toteutuu jo. Kirkkoneuvosto Ympäristövastaava Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan. 2) Rakentamisesta ja maankäytöstä aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset minimoidaan. Suunnittelijoilta edellytetään kykyä arvioida rakentamisesta ja rakennuksen käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Toteutuu jo. 2

3 3 Hankinnoissa huomioidaan ympäristövaikutukset. Seurakunnalle laaditaan hankintaohje, jossa kehotetaan suosimaan ympäristömerkittyjä ja ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluja YMPÄRISTÖKASVATUS Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on pitää esillä luomisuskoa sekä etsiä ja toteuttaa ympäristön huomioonottavaa elämäntapaa. Oleellista ympäristökasvatuksen onnistumiselle on, että kasvatustyötä tekevä on itse sisäistänyt asian tärkeyden. Kirkon ympäristödiplomissa todetaan, että seurakunnan toteuttama ympäristökasvatus voi olla ihmisen luontosuhteen pohdintaa käskyjen ja opetusten valossa, elintapojemme punnintaa raamatun opetusten valossa, oikeudenmukaisuuden ja jakamisen opettelua ja henkisen hyvinvoinnin etsimistä luonnon kauneuden ja pyhyyden kokemuksesta. Ympäristökasvatuksen tulisi olla myös konkreettisia tekoja paremman ympäristön puolesta. Hyvässä ympäristökasvatuksessa yhdistyvät tieto, tunne ja toiminta. Parhaimmillaan ympäristökasvatus toteutuu läpäisyperiaatteella kaikessa seurakunnan toiminnassa Ympäristökasvatukseen liittyvät asiat ovat aina olleet esillä lapsityössä ja rippikoulussa ympäristöasioita on käsitelty vähintään rippikoulusuunnitelmassa edelletyn yhden oppitunnin verran. Vuonna 2005 ympäristökasvatus tulee olemaan painopisteenä kaikilla toimialoilla. Kasvatustyötä tekeville työntekijöille järjestetään ympäristökasvatuskoulutusta. Koulutuksella pyritään lisäämään työntekijöiden valmiuksia edistää ympäristövastuullista elämäntapaa. 1) Luomisuskon perusteet ja ympäristökysymykset ovat esillä hartaus- ja jumalanpalveluselämässä. Vietetään Luomakunnan sunnuntaita. Järjestetään 1 2 metsäkirkkoa vuodessa. Toteutuu jo. Kirkkoherra Kirkkoherra Luontoaiheinen virsi- / musiikki-tilaisuus syksy Kanttorit Työntekijöille järjestetään ympäristökasvatuskoulutusta Kirkkoherra 3

4 Kirkkokahvien tarjoilussa siirrytään käyttämään reilun kaupan kahvia ja teetä. syksy 2) Ympäristökasvatusta kehitetään varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä Työntekijöille järjestetään ympäristökasvatuskoulutusta. Ympäristökasvatus huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. 2005, 2005 Kirkkoherra Nuorisopappi 3) Ympäristökasvatusta kehitetään lapsityössä. Työntekijöille järjestetään ympäristökasvatuskoulutusta Lapsityönohjaaja ja lapsityönpappi Suunnitellaan ympäristökasvatukseen painottuva vuosiohjelma. vuodeksi 2005 Lapsityönohjaaja ja lapsityönpappi 4) Ympäristökasvatusta kehitetään diakoniatyössä. Ympäristöasiaa käsitellään vastuuviikolla. Vuosittain Kirkkoherra 5) Lisätään ympäristötietoutta. Seurakunnan ympäristövastaavalle järjestetään ympäristökoulutusta. Ympäristötoimikunnalle järjestetään koulutusta Seurakunnan kotisivujen ympäristösivulle materiaalia. Koulutustarjonnan mukaan. Koulutustarjonnan mukaan. Kirkkoherra Kirkkoherra Tiedotussihteeri 6 JÄTEHUOLTO Jätehuollosta on tehty selvitys sisäisen ympäristökatselmuksen yhteydessä. Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettu huhtikuussa. Kaikissa kiinteistöissä tullaan lajittelemaan paperi, pahvi, lasi ja metalli. Leirikeskuksessa aloitetaan lisäksi keittiöltä tulevan biojätteen kompostointi. Seurakuntakeskuksen toimistoissa paperit lajitellaan toimisto- ja kotikeräyspaperiin. Luottamuksellisia 4

5 tietoja sisältävät paperit hoitaa Prosec Tietoturvapalvelu. Seurakuntakeskuksessa on aloitettu myös keräyskartongin lajittelu. Jätteiden lajittelusta laaditaan ohjeet ja asiasta tiedotetaan henkilökunnalle. Hautausmailla on omaisten käyttöön tarkoitetut jäteastiat lasille, metallille ja sekajätteelle. Hakapellossa on lisäksi astiat maatuvalle jätteelle. Viheralueiden syys- ja kevätsiivousten yhteydessä maatuva jäte kerätään lavoille ja toimitetaan Isosuon kompostointialueelle. Kirkon hautausmaan jätehuoltopisteet suunnitellaan uusiksi uurnahautausmaan laajennustyön yhteydessä. Ongelmajätehuolto laitetaan kuntoon. Ongelmajätteiden lyhytaikaiseen varastointiin sopivat tilat järjestetään seurakuntakeskukseen, leirikeskukseen ja Hakapellon hautausmaalle. Ongelmajätteet toimitetaan vähintään kerran vuodessa Isosuon ongelmajätteiden vastaanottopisteeseen. 1) Ongelmajätteistä ei aiheudu haittaa ihmisille eikä luonnolle. Ongelmajätteiden käsittely ohjeistetaan ja siitä tiedotetaan henkilöstölle. Ongelmajätteille järjestetään asianmukaiset varastointitilat seurakuntakeskukseen, leirikeskukseen ja Hakapeltoon Hautausmaanhoitaja 2) Jätteiden lajittelua lisätään. Toteutetaan jätehuoltosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. Lajittelusta laaditaan ohjeet ja henkilökunnalle annetaan tarvittava koulutus. Ohjeet laitetaan myös näkyville kaikkiin tarpeellisiin paikkoihin ) Vähennetään jätemäärää. Kirkossa pidettävien kirkkokahvien tarjoiluun hankitaan pestävät mukit, lautaset ja lusikat. Selvitetään vuokrattavien kangaskäsipyyhkeiden käyttöönottoa. Seurakuntamestari 5

6 7 SIIVOUS Suurin osa siivoustyöstä on ulkoistettu. Seurakuntakeskuksen siivouksesta keittiötä lukuunottamatta vastaa Engel Palvelut Oy ja Nuhjalan seurakuntakotia siivoaa Moppi ja Luuta Ky. Muiden kiinteistöjen siivouksesta vastaavat omat työntekijät. Lähes kaikissa tuoteryhmissä, joita tarvitaan siivoustyössä, on tarjolla ympäristömerkitty vaihtoehto. Seurakuntakeskuksen siivouksessa käytettävät aineet vaihdettiin mahdollisimman ympäristöystävällisiin maaliskuussa. Myös muissa kiinteistöissä ollaan siirtymässä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaviin siivousaineisiin. Tieto ympäristön kannalta hyvistä siivousmenetelmistä ja -aineista pidetään ajan tasalla. Engel Palvelut Oy järjestää siistijöilleen vuosittain ympäristökoulutusta ja seurakunta huolehtii oman henkilökuntansa koulutuksesta. 1) Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Laaditaan hankintaohje. Suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita , Emäntä, Seurakuntamestari Pyydetään käytetyiltä alihankkijoilta ympäristöselvitys. 2) Siivoustyön ympäristökuormituksen vähentäminen. Siistijöille annetaan koulutusta siivoustyön ympäristövaikutuksista ) Jätemäärän vähentäminen. Puhdistusaineet hankitaan mahdollisimman suurissa pakkauksissa. Käytetään tiivisteitä. Vältetään kertakäyttö- ja yksittäispakattuja tuotteita., Emäntä, Seurakuntamestari 8 KIINTEISTÖHOITO 6

7 Suurin osa seurakunnan kiinteistöistä kuuluu kaukolämmön piiriin. Leirikeskuksessa ja Hakapellon siunauskappelissa on sähkölämmitys. Kaukolämmön kulutusta seurataan kiinteistökohtaisesti lukemalla kulutusmittarit kuukausittain. Myös sähkön ja veden kulutusta aletaan seurata kuukausittain. Kiinteistöjen energiakatselmuksista saadaan tietoa mahdollisista energiansäästötoimista. Kaikki energia on hankittu Naantalin Energialta. Naantalin Energialla ei toistaiseksi ole tietoa miten sen myymä energia on tuotettu. Tulevissa energiahankinnoissaan seurakunta tulee kiinnittämään huomion energian tuotantotapoihin ja pyrkii lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. 1) Pienennetään kiinteistöjen energiankulutusta. Energiakatselmuksen tekeminen ) Kiinteistönhoitoon nimetään energiavastuuhenkilö. Nimetään energiakatselmuksen yhteydessä. 3) Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen seuranta hoidetaan diplomikäsikirjassa esitetyllä tavalla. Tehdään tai hankitaan seurantaan sopivat Exceltaulukot ) Varmistetaan ettei maaperään tai vesistöihin pääse öljyä. Tarkistetaan Soiniemessä olevan omakotitalon öljysäiliön kunto. Asennetaan Hakapellon huoltohalliin öljynerotuskaivo Hautausmaanhoitaja 5) Lisätään uusiutuvan energian käyttöä. Asia huomioidaan sähkösopimusta tehtäessä ) Osallistutaan energiansäästöviikkoon. Toteutetaan joko itsenäisesti tai Motivan kanssa Ympäristövastaava Ympäristötoimikunta 7

8 9 KEITTIÖT JA RUOKALAT Keittiöiltä syntyvän jätteen lajittelu on viety mahdollisimman pitkälle. Vain biojätteen lajittelumahdollisuus puuttuu. Leirikeskuksessa tämä asia korjaantuu jo kesällä, kun sinne hankitaan kompostori. Keittiöille laaditaan kaikkien nähtävillä olevat jätteidenlajitteluohjeet, jotta myös keittiötä satunnaisesti käyttävät lajittelisivat jätteet oikein. Seurakuntakeskuksen keittiölaitteiden ikä on noin kymmenen vuotta ja leirikeskuksessa on aivan uudet laitteet. Laitteet on huollettu vuosittain. Kaikki tarjoilut valmistetaan mahdollisimman pitkälti alkuperäisistä raaka-aineista. Puolivalmisteita ei juuri käytetä. Raaka-aineet hankitaan tukusta ja osin lähikaupoista. Luomutuotteiden käyttö on hyvin vähäistä. Paikallisia tuotteita on saatu jonkin verran lahjoituksina. Reilun kaupan kahvia käytetään Kohtauspaikka-kahvilassa ja lähetyksen sekä vastuuviikon kahvituksissa. Jokaisella työalalla on mahdollisuus lisätä reilun kaupan tuotteiden käyttöä omissa tarjoiluissaan. 1) Sekajätteen määrä pienenee. Biojäte kompostoidaan Soiniemessä ainakin kesäaikana. Laaditaan kirjalliset jätteidenlajitteluohjeet keittiöihin. Raaka-aineet hankitaan mahdollisimman suurissa pakkauksissa. Vältetään kerta-annospakkauksia. Toteutuu jo. ja emäntä Emäntä 2) Energian ja veden säästäminen. Energiakatselmus suoritetaan myös keittiöillä. Energiakatselmuksesta saatavat tulokset ja suositukset keittiöhenkilökunnan tietoon. Energiakatselmuksen yhteydessä 8

9 3) Reilun kaupan tuotteiden käyttö lisääntyy. Reilun kaupan kahvia ja teetä tarjotaan entistä useammissa tilaisuuksissa. Alkaen syksy Työalojen vastaavat. 4) Hankintoja tehtäessä huomioidaan tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutukset Hankintaohjeet keittiölle. Suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Hankintaohjeen laadinnan yhteydessä Emäntä 10 TOIMISTOTYÖ Toimistotiloissa lajitellaan toimisto- ja kotikeräyspaperi sekä tietosuojamateriaali. Jokaiseen työpisteeseen on hankittu Paperinkeräys Oy:n pahviset lajittelulaatikot. Paperinkulutusta pyritään vähentämään tarkistamalla tulostus- ja kopiointikäytäntöjä sekä lisäämällä sähköpostin käyttöä. Kopiokoneiden ja tulostimien käytetyt värikasetit palautetaan kasettien toimittajalle. Seurakunnalla on vuonna 2002 hankittu leasing kopiokone, jota voi käyttää myös verkkotulostimena. Laitetta hankittaessa kiinnitettiin huomio sen energiankulutukseen ja paperinsäästön mahdollistaviin toimintoihin. Kopiopaperin ja muiden toimistotuotteiden hankinnoissa tullaan huomioimaan ympäristöarvot. Energiakatselmuksen yhteydessä käydään läpi myös toimistot. Toimistoille laaditaan energiansäästöohjeet ja henkilökunnalle annetaan energiansäästökoulutusta. 1) Paperin kulutus vähenee. Kopioidaan aina kun mahdollista kaksipuolisena. Lisätään sähköistä tiedonsiirtoa. Luodaan tarvittavat sähköpostitusryhmät. Kaikki työntekjät Tiedotussihteeri 2) Hankintoja tehtäessä huomioidaan tuotteiden ja palvelujen Hankintaohjeet toimistoille. Hankintaohjeen laadinnan yhteydessä 9

10 ympäristövaikutukset. Suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Kirjanpitäjä 3) Energian kulutus vähenee. Henkilökunnalle kerrotaan energiansäästömahdollisuuksista toimistotyössä. Energiansäästöviikon yhteydessä Ympäristövastaava Ympäristötoimikunta 11 HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Naantalin seurakunnalla on kaksi hautausmaata, hehtaarin suuruinen kirkon hautausmaa ja vuonna 1984 perustettu kahden hehtaarin suuruinen Hakapellon hautausmaa. Hakapellossa on uurnahauta-alue ja sellaisen rakentaminen kirkon hautausmaan yhteyteen on vireillä. Viime vuosina noin puolet hautauksista on ollut tuhkauksia. Hautausmaiden lisäksi hoidettavaa viheraluetta on kiinteistöjen ympärillä. Osa hoitotöistä hankitaan ostopalveluna. Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö on pystytty pitämään pienenä, vaikka hautausmaat kuuluvat pääosin A1-hoitoluokkaan. Kirkon hautausmaalla rikkakasvit hävitetään mekaanisesti, mutta Hakapellon hiekka-alueiden puhtaanapidossa joudutaan käyttämään rikkakasvihävitteitä. Kasvinsuojeluaineita ei ole tarvittu juuri lainkaan parina viime vuonna. Kasteluun käytetään kunnan vettä. Hakapeltoon rakennettua sadetusautomatiikkaa ei ole käytetty enää vuosiin sopivan luonnonvesilähteen puuttuessa. Hautausmaille laadittavilla ympäristöhoito-ohjeilla pyritään pienentämään hoitotoimista aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Osassa Hakapeltoa on jo toteutettu kevennettyä hoitokäytäntöä. Kulttuuriperintöä on vaalittu säilyttämällä vanhoja hautamuistomerkkejä ja kunnostamalla valurautaisia hautaristejä ja aitoja. Molemmilla hautausmailla on mahdollisuus metallin ja lasin lajitteluun. Hakapellossa voi lajitella myös maatuvan jätteen. Muovikuoristen kynttilöiden erilliskeräystä yritettiin jokunen vuosi sitten siinä kuitenkaan onnistumatta. Osa maatuvasta puutarhajätteestä kompostoidaan Hakapellon hautausmaalla ja osa kuljetetaan Isosuon kaatopaikan kompostikentälle. Työkoneissa pyritään siirtymään mahdollisimman vähän päästöjä aiheuttaviin koneisiin. Kaksitahtisista ollaan siirtymässä 4- tahtisiin tai sähkökäyttöisiin malleihin. Hakapellossa on käytössä katalysaatorilla varustettu ruohonleikkuri. Laitteiden hiljaisuuteen on myös kiinnitetty huomiota. Polttoaineena käytetään tavallista bensaa kalliimpaa, mutta vähemmän päästöjä aiheuttavaa ns. vihreää bensaa. 10

11 1) Vältetään liikalannoitusta. Tehdään kertaluonteiset maaperän viljavuusanalyysit molemmilla hautausmailla. Hautausmaanhoitaja 2) Säästetään vettä. Kukkapesät kaikkiin hoitohautoihin. Kesä 2005 Hautausmaanhoitaja 3) Lisätään luonnon monimuotoisuutta. Laaditaan ympäristöhoito-ohje. Loppuvuosi Hautausmaanhoitaja 4) Viheralueiden hoito kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Pyydetään ympäristöselvitys yrityksiltä, joilta ostetaan viheralueiden hoitoa. Yrityksiä kilpailutettaessa otetaan ympäristöasiat huomioon. Pienkoneissa käytetään ns. vihreää bensaa. Alkaen kesä Hautausmaanhoitaja Kompostointikentän rakentaminen Hakapeltoon. Avoin 5) Edistetään arkkualban käyttöä. Tiedotetaan arkkualban olemassaolosta mm. kotisivuilla. Tiedotussihteeri 12 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Soiniemen leirikeskus sijaitsee meren rannalla vain viiden kilometrin päässä Naantalin keskustasta. Alkuaan paikka on ollut Soiniemen kartanon syytinkitila. Alueen monipuolinen kasvillisuus ja linnusto on kartoitettu kaupungin toimesta vuonna Tietämystä alueen luontoarvoista pyritään lisäämään. Alueelle tullaan laatimaan luonnonhoito-ohjeet, joiden tavoitteena on leirialueen virkistysarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen. Esimerkiksi lintujen pesäpönttöjen vuosihuolto otetaan jonkin leirin tai retken ohjelmaan. 11

12 Leirikeskuksen jätekatoksessa on astiat metallille, lasille, paperille, kartongille ja pahville sekä sekajätteelle. Kompostori on tarkoitus hankkia kesällä. Jätevedet hoidetaan asianmukaisesti johtamalla ne neljän saostuskaivon kautta muutama vuosi sitten rakennetulle imeytyskentälle. 1) Luontoarvojen suojelu. Soiniemen alueella tehtyjen luontokartoitusten ja mahdollisesti tarvittavien lisäkartoitusten pohjalta laaditaan leirialueelle luonnonhoito-ohjeet Ympäristövastaava Ympäristötoimikunta 2) Kehitetään leirikeskuksessa toteutettavaa ympäristökasvatusta. Pidetään huolta linnunpönttöjen kunnosta. Valmistetaan leirikeskuksen luontoarvoista kertova opastaulu tai -kansio, josta leirikeskuksessa käyvät saavat tietoa alueen luontoarvoista. Alkaen Ympäristövastaava Ympäristötoimikunta Suunnitellaan ja rakennetaan opastettu luontopolku Soiniemen maastoon. Avoin 3) Jätehuolto paranee. Sisätiloihin hankitaan lajitteluastiat. Aloitetaan ruokajätteen kompostointi. 13 METSÄNHOITO Seurakunnalla on metsää 74,2 hehtaaria ja se on sertifioitu PEFC -järjestelmän mukaan vuonna Suurin osa metsistä on ulkoilu- ja virkistysmetsiä. Metsiä hoitaa Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry. Nykyinen metsäsuunnitelma on voimassa vuoden loppuun ja uusi suunnitelma seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi on työn alla. Suunnitelmaan on merkitty Luonnonmaalla olevat muinaismuistokohteet. Uuteen suunnitelmaan merkitään lisäksi metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt. Myös luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat luontotyypit merkitään, mikäli ne vain ovat tiedossa. 12

13 Seurakunta omistaa metsää Naantalissa, Merimaskussa ja Vahdolla. Naantalissa olevat arvokkaat elinympäristöt on kartoitettu kaupungin toimesta vuonna 1997 ja osa Merimaskun luontokohteista on inventoitu Vahdolla ei ole koko kuntaa kattavaa luontotyyppikartoitusta. Merimaskun Hevosluodon pähkinäpensaslehdon, harmaapäätikan asuttaman haavikon ja katajaketojen suojelutarve tulee selvittää. 1) Selvitetään seurakunnan mailla olevat suojelukohteet ja niiden suojelutarve. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt kartoitetan uutta metsäsuunnitelmaa laadittaessa. Selvitetään Merimaskussa ja Vahdolla mahdollisesti olevat luonnonsuojelulain mukaan suojeltavat luontotyypit ) Lisätään työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten metsätietoutta. Järjestetään opastettuja metsäretkiä Ympäristötoimikunta 14 LIIKENNE Suurin osa työntekijöistä tulee töihin omalla autolla. Auto on monelle välttämätön työtehtävien hoitamisessa. Vuonna 2003 ajokilometrejä kertyi vajaa Kauemmas matkustettaessa käytetään yleensä julkisia liikennevälineitä. Retkien linjaautokuljetukset kilpailutetaan matkakohtaisesti. Paikoitusalueilla on lohkolämmitinpaikkoja. Seurakuntakeskuksen paikoitusalueella sulakkeiden koko rajoittaa lohkolämmitinpaikkojen määrän kahdeksaan. Pyöräilijöille on hyvät peseytymis- ja vaatteidenvaihtotilat seurakuntakeskuksessa. 1) Vähennetään autoista tulevia päästöjä. Pyritään tehostamaan lohkolämmittimien käyttöä.,

14 Linja-autoyhtiöitä kilpailutettaessa pyydetään ympäristöselvitys ja valitaan ympäristöasiat hyvin hoitanut yritys. Osallistutaan Autoton päivä -tapahtumaan Ympäristötoimikunta 14

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline

Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline Kirkon ympäristödiplomi hautausmaiden työväline 16.3.2010 Marja-Liisa Leinonen 1 Kirkon ympäristödiplomi Kirkon oma ympäristöasioiden hallintaa varten laadittu järjestelmä Otettu käyttöön 2001 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston 9.1. hyväksymä ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan hyväksymällä

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS

1. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA 2. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ SIPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ 3. TOIMINTA JA TALOUS SISÄLLYS Johdanto... 2 Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta... 3 Ympäristöjärjestelmä Sipoon seurakuntayhtymässä... 3 Toiminta ja talous... 3 Ympäristökasvatus... 4 Jätehuolto... 4 Siivous... 5 Energia

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN NUORISOKESKUS ANJALAN YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 1. Ympäristötavoite: Ympäristöasioita hoitoa ja ylläpitoa seurataan ja arvioidaan tietyin väliajoin. Vuosittain tehdyn

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 1 (11) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2008 2010 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 2 (11) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA...

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013. Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2013 Ympäristötyöryhmä HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖDIPLOMI - KOKONAISVALTAISEMPAA YMPÄRISTÖVARJELUA Kirkon keskeiset elementit, usko ja oppi, ovat periaatteellisesti

Lisätiedot

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA

CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA CONDUS RY:N YMPÄRISTÖOHJELMA Tämän ympäristöohjelman tarkoituksena on auttaa Condus ry:tä huomioimaan ympäristönäkökulmat kaikessa toiminnassaan ja vähentämään näin omalta osaltaan ympäristön kuormitusta.

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019

SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 SASTAMALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Ympäristötoimikunta käsitellyt 20.3. ja 7.4.2015 Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksynyt 29.4.2015 1 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake

Vihreä Leiri. Itsearviointilomake Vihreä Leiri Itsearviointilomake Sivu 1 / 13 Ohjeet itsearviointilomakkeen käyttöön Itsearviointi koostuu yhdestätoista osa-alueesta, joissa on vaihteleva määrä toimenpiteitä. Yhteenvedosta näet kunkin

Lisätiedot

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010

MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 MERIMIESKIRKON YMPÄRISTÖOHJELMA 2010 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Yhteisöt voivat hallita toimintansa ympäristövaikutuksia ympäristöjärjestelmän avulla Ympäristöjärjestelmässä selvitetään, minkälaisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

Liite TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA Liite TURUNARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ 1.JOHDANTO...2 2.HYVÄNKRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTUNTOMERKKEJÄ...3 3.KRISTILLISENYMPÄRISTÖKASVATUKSENTAVOITTEET...5

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA VUOSILLE 1. Ympäristötyö Kouvolan seurakuntayhtymässä Kouvolan seurakuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2009. Seurakuntayhtymä muodostuu viidestä toiminnallisesti

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020.

Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista sisältää ympäristövaatimuksia v. 2015, 50 % v. 2020. 1 (6) NUORISOPALVELUIDEN YMPÄRISTÖOHJELMA SIPOON KUNTA Versio 1 1.11.2010 PÄÄMÄÄRÄ: MATERIAALIEN JA LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄ KULUTUS. Tavoite 1: Hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat: 30 % hankinnoista

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015

Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus. Irina Niinivaara 2015 Ekokompassi avainhenkilöiden koulutus Irina Niinivaara 2015 Kierrätys on (vain) osaratkaisu Kuvitus: Sopiva Design Jätelaki Etusijajärjestys: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön

Lisätiedot

Ympäristöopas. Metsä on luomakunnan kirkko.

Ympäristöopas. Metsä on luomakunnan kirkko. Ympäristöopas Metsä on luomakunnan kirkko. Arvoisa lukija, kädessäsi on Ylä-Savon seurakuntayhtymän ympäristöopas. Sisältöön on tiivistetty ympäristöohjelmamme pääkohdat. Ympäristöohjelma toimii ohjenuorana

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Ympäristösuunnitelma

Ympäristösuunnitelma 1 Ympäristösuunnitelma Lyhtytie 8, 00750 Helsinki/ Yritystie 10 B, 40320 Jyväskylä/ Vaihde 020 749 910 info@renevo.fi 2 Sisällysluettelo 1. Renevo Oy:n ympäristönäkökohdat... 3 2. Energiankulutus... 5

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Catering-ala TYÖSSÄOPPIMISJAKSO Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää,

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen

Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011. Kauniaisten kaupunki Pirjo Korpinen Sähkönsäästökampanja kouluissa kevät 2011 Keskuskeittiö Villa Bredan keittiö Kaupungintalon keittiö Puhdistuspalvelut - 24 kiinteistön puhdistuspalvelut, 43298 m 2-87 % tuotetaan ostopalveluna Biojätteen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Ympäristöasioiden hoito yrityksessä 1 (5) Opiskelijan tehtävälomake 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa hotelli-ravintolassa. Tehtävänäsi on selvittää, miten jätteen synnyn ehkäisy ja muut ympäristöasiat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 YMPÄRISTÖOHJELMA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRIS- TÖOHJELMA 2010 2011 Suvantokatu 6, 80100 JOENSUU 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen strategia

Kestävän kehityksen strategia Kestävän kehityksen strategia Yhtymähallitus xx.xx.2012 Sisällysluettelo 1. Kestävä kehitys... 1 2. Oppilaitosten ympäristösertifiointi... 1 3. Kestävä kehitys Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kirkkohallitus myönsi Kirkon ympäristödiplomin Suonenjoen seurakunnalle 23.2.2010. SUONENJOEN SEURAKUNTA YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kuva: Lyijykynäpiirros Suonenjoen Tapulista 2 SUONENJOEN SEURAKUNTA Suonenjoen

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta

Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Hankintojen ympäristönäkökohdat Pk-yritysten näkökulmasta Toimitusjohtaja Eino Fagerlund Savon Yrittäjät 29.10.2008 5.11.2008 1 Yleistä Kunnat suurin ostaja lähes jokaisessa Suomen kunnassa Kunnat ja yleensä

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Kajaanin Mamsellin ECOSTART YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2015 Suvi Runsten/ Ympäristökonsultointi EcoChange Oy Laadittu: 3.10.

Kajaanin Mamsellin ECOSTART YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2015 Suvi Runsten/ Ympäristökonsultointi EcoChange Oy Laadittu: 3.10. Kajaanin Mamsellin ECOSTART YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2015 Suvi Runsten/ Ympäristökonsultointi EcoChange Oy Laadittu: 3.10.2012 Päivitetty: 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 Dokumentin tarkoitus 3 2 Ympäristöpolitiikka

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA vuosiksi 2013 2017 Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.10.2012 1. Kirkon ympäristödiplomi 3 2. Ympäristödiplomin teologiaa 3 3. Ympäristödiplomin hankintaprosessi

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET

Jäteselviytyjät 2014. Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET Jäteselviytyjät 2014 Tietokilpailu OIKEAT VASTAUKSET 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Jätteiden lajittelu = a) laitetaan kaikki jätteet samaan astiaan b) laitetaan jokainen jäte omaan jäteastiaansa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä

KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020. Tiivistelmä ympäristöystävällinen KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Tiivistelmä KOUVOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2012-2020 Ympäristöohjelman vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet toteuttamalla vähennetään

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä

POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI. 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä POHJOISMAINEN YMPÄRISTÖMERKKI - ELI JOUTSENMERKKI 24.9.2008 Antti Lehmuskoski SFS - Ympäristömerkintä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (2) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ Ö Ä (3) YMPÄRISTÖMERKINTÖJÄ

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Perennat hautausmaalla

Perennat hautausmaalla Perennat hautausmaalla Kesällä 2012 perustettu vanhojen hautareunakivien rajaama uusi perennapenkki, josta löytyy myös muutama harvinaisuus, esim Cimicifugan lännenkimikin punalehtinen muoto Brunette.

Lisätiedot

Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54.

Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54. 16.10.2008 Toimittanut Juhani Paakki Valokuvat Martti Kiviharju Kansikuva: Näkymä Koortilan toimintakeskuksen ikkunasta Oulujoelle 15.6.2007 klo 0.54. 2 SISÄLTÖ ESIPUHE... 7 LUKIJALLE... 8 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI...

Lisätiedot

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA

LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA LAATU JA YMPÄRISTÖVASTUU JUUSTOPORTILLA Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta lähes sadan hengen meijeri-kahvila-ruoka-alan yritykseksi. Juustoportin yritystoiminta keskittyy viiteen toimipisteeseen.

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2016 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Vuosina ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT. Lisätiedot: Helsingin seudun ympäristöpalvelut ENERGIANTUOTANTO ENERGIANKULUTUS KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Vuosina 2009 2015 Lisätiedot: johannes.lounasheimo@hsy.fi 1. HSY 2. VESIHUOLTO 3. JÄTEHUOLTO dia 6 dia 35 dia

Lisätiedot

Ekokompassi Pääkaupunkiseudun toimintamalli pk-yritysten ja kaupungin organisaatioiden ympäristötyön tukemiseen

Ekokompassi Pääkaupunkiseudun toimintamalli pk-yritysten ja kaupungin organisaatioiden ympäristötyön tukemiseen Ekokompassi Pääkaupunkiseudun toimintamalli pk-yritysten ja kaupungin organisaatioiden ympäristötyön tukemiseen Mia Malin / Helsingin ympäristökeskus Sisältö Mikä Ekokompassi? Miksi Ekokompassi? Miten

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Ajankohtaista luonnonsuojelussa

Ajankohtaista luonnonsuojelussa Ajankohtaista luonnonsuojelussa Kaavoituksen ajankohtaispäivä Ruissalo 6.6.2013 Luonnonsuojeluyksikkö, ylitarkastaja Leena Lehtomaa Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuuden vähenemisellä

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Kestävä liikenne ja matkailu

Kestävä liikenne ja matkailu Kestävä liikenne ja matkailu Avainsanat: kestävä liikenne, kestävä matkailu, vastuullinen kuluttaminen Liikenne mitä se on? Liikenne on... ihmisten, asioiden, raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetusta tietoliikennettä

Lisätiedot

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri

MUISTILISTA. Oppilaitoksen arvot. Opetus. Toimintakulttuuri MUISTILISTA Oppilaitoksen arvot Miten kestävän kehityksen päämäärät näkyvät koulun arvoissa ja tehtävän määrittelyssä? Onko kestävän kehityksen arvoja kirjattu koulun toimintaajatukseen ja vuosikertomuksiin?

Lisätiedot