LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017"

Transkriptio

1 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA vuosiksi Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa

2 1. Kirkon ympäristödiplomi 3 2. Ympäristödiplomin teologiaa 3 3. Ympäristödiplomin hankintaprosessi ja järjestelmän hallinta Johdon sitoutuminen Ympäristövastaavan ja -toimikunnan nimittäminen Henkilöstön koulutus ja viestintä 6 4. Toiminta ja talous Toiminta- ja taloussuunnitelma Hankinnat Vastuullinen sijoittaminen Ympäristöindikaattorit 8 5. Ympäristökasvatus Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään Ympäristöasiat eri työmuodoissa Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jätehuolto Siivous Energia ja rakentaminen Ruoka ja keittiöt Toimistot Hautausmaat ja viheralueet Leiri-ja kurssikeskukset Metsät Liikenne 15 Liitteet Keski-Lahden seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma 16 Joutjärven seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma 18 Kuvat: Seurakuntayhtymän kuva-arkisto Taitto: Sirkku Muhli, Viestintätoimisto

3 1.KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten suunniteltu väline, joka auttaa niitä kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen hyväksymä ympäristöjärjestelmä. Se mukailee kansainvälisten ympäristöjärjestelmien ISO ja EMAS rakennetta. Diplomi noudattaa virallisten laatujärjestelmien periaatteita: suunnittele, tee, tarkista, korjaa. Lahden seurakuntayhtymä on saanut ympäristödiplomin ensimmäistä kertaa v Se oli ensimmäinen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, jolle diplomi myönnettiin. Diplomi oli voimassa v loppuun, mutta seuraavan kerran Lahden seurakuntayhtymä uusi ympäristödiplominsa vasta v Ympäristöohjelma noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012 numerointia ja kappalejakoa. Ohjelman osa-alueet ovat Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän hallinta, Toiminta ja talous, Ympäristökasvatus, Jätehuolto, Siivous, Energia ja rakentaminen, Ruoka ja keittiöt, Toimistot, Hautausmaat ja viheralueet, Leiri- ja kurssikeskukset, Metsät ja Liikenne. Lahden seurakuntayhtymällä ei ole talousmetsiä, joten osa-alue Metsät jää ohjelman ulkopuolelle. Minimikriteerivaatimukset ovat tiukentuneet edellisestä diplomista ja lisäpisteitä antavat kriteerit ovat myös hieman muuttuneet. Kokonaan uutena asiana ympäristödiplomiin on tullut hiililaskuri, joka seurakunnan tulee ottaa käyttöön. Hiililaskurin avulla seurakunta pystyy arvioimaan kasvihuonekaasupäästöjään ja asettamaan vähennystavoitteita. 2.YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA Ympäristövastuun juuret ovat syvällä kristillisen perinteen maaperässä. Raamattu muistuttaa, että maa on Herran ja ihmisen tehtävä on huolehtia kaikesta luodusta. Luterilainen perinne korostaa sitä, miten Jumala lahjoittaa meille kaiken kauniin ympärillämme. Sen ymmärtäminen herättää kiitollisuutta ja saa suhtautumaan Jumalan hyviin lahjoihin kunnioituksella. Ympäristödiplomi on yksittäisen seurakunnan mahdollisuus tehdä sanat eläviksi ja osoittaa rakkautta luomakuntaa kohtaan. (lainattu Kirkon ympäristödiplomin käsikirjasta 2012) Ympäristödiplomilla on samat hengelliset ja teologiset lähtökohdat kuin kirkon KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA

4 ilmasto-ohjelmalla. Näitä ovat kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Kiitollisuus: Jumalan olemus on lahjoittava rakkaus, joka on läsnä kaikessa luodussa. Ihmisen vastaus Jumalalle on kiitollisuus ja kiitollisuudesta nouseva rakkaus, halu toimia luonnon hyväksi. Ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Kunnioitus: Luomakunta on osallinen Luojansa pyhyydestä. Ihmisen tulee kunnioittaa Pyhää ja rajoittaa ahnetta tapaa riistää luonnonvaroja. Usko Jumalaan Luojana, Lunastajana ja Pyhänä Henkenä antaa tulevaisuuden toivon ja voiman elämänmuutokseen. Kohtuus: Kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille. Kristittyjen tulee kantaa vastuuta myös köyhistä, joiden elämää ilmastonmuutos uhkaa. Kirkkojen tulee arvioida oman toimintansa ilmastovaikutuksia ja toimia arvovaikuttajina koko yhteiskunnassa. (lainattu sivuilta Kirkon ilmasto-ohjelman periaatteita ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ) Heinäsaaren leirikirkko 4

5 3. YMPÄRISTÖDIPLOMIN HANKINTAPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN HALLINTA Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on nimittänyt ympäristötoimikunnan koordinoimaan ympäristödiplomia ja muita ympäristöasioita. Siihen kuuluu Lahden seurakuntayhtymän henkilöstöä eri työyksiköistä, eri organisaatioiden asiantuntijoita sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustaja. Toimikunta kokoontuu 6 9 kertaa vuodessa. Ympäristötoimikuntaan kuuluvat (vuosina ) Elina Lehdeskoski, yhteiskunnallisen työn pastori, puheenjohtaja Mari Aartolahti, suunnitteluhortonomi Suvi Hytti, lapsityönohjaaja Kirsi Hyttinen, nuorisotyönohjaaja Ulla Kananen, ympäristötoiminnan koordinaattori, Lahden kaupunki Yrjö Leppänen, vahtimestari Pasi Suontama, huoltomestari Ulla-Maija Liski, ylitarkastaja, ELY-keskus Heikki Mäkinen, ohjelmajohtaja, Vesijärvisäätiö Asko Riihelä, luonnonsuojelun valvoja, Lahden kaupunki Reino Mäkelä, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Lahden seurakuntayhtymän ympäristövaikutukset selvitettiin touko-heinäkuussa Ympäristötekniikan opiskelija Essi Kuisma (Lamk) teki sisäisen katselmuksen ja raportoi siitä kirjallisesti. Tämän ympäristöohjelman päätavoitteet ovat ympäristökasvatuksen kehittäminen entistä kattavammaksi ympäristökuormituksen vähentäminen hankinnoissa jätteen (erityisesti sekajätteen) määrän 5 vähentäminen kiinteistöjen ja viheralueiden luonto- ja kulttuuriarvojen suojelu ympäristöystävällisten siivousmenetelmien ja -aineiden suosiminen energian säästäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen ruokahävikin pienentäminen ja kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat paperinkulutuksen vähentäminen ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen hiilijalanjäljen pienentäminen Ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa seurakuntayhtymän toimintakertomuksessa. Raportteihin lisätään tiedot hiilijalanjäljen kehityksestä. Tässä ohjelmassa tavoitteet on merkitty lihavoinneilla ja toteuttamisen vastuutahot ja henkilöt kursiivilla. Tavoitteiden yhteydessä kuvataan toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Suoritetaan oma väliauditointi v ympäristötoimikunnan ja ympäristövastaavien toimesta. 3.1 Johdon sitoutuminen Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman. Kirkkoneuvoston hyväksymisen jälkeen ympäristöohjelma lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle, joka hyväksyessään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sitoutuu samalla keskeisiin ympäristötavoitteisiin. Ohjelma lähetetään tiedoksi myös seurakuntaneuvostoille ja yhteisille johtokunnille. 3.2 Ympäristövastaavan ja -toimikunnan nimittäminen Yhteinen kirkkoneuvosto on nimittänyt Lahden seurakuntayhtymän ympäristötoi-

6 mikunnan vuoden 2012 loppuun asti. Uusi toimikunta nimitetään tammikuussa 2013 vuosiksi Tällöin toimikaudet ovat samat kuin yhteisen kirkkoneuvoston. Ympäristötoimikunnan tehtäviin kuuluu ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen, henkilökunnan ympäristökoulutus sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Ympäristötoimikunta käynnistää ja valmistelee ympäristödiplomin uusintahakuprosessin. Elina Lehdeskoski toimii yleisenä ympäristövastaavana ja diplomin koordinaattorina. Nimetään lisää ympäristövastaavia työyksiköihin. Eri osa-alueiden ympäristövastaaviksi on nimetty seuraavat henkilöt: Pasi Suontama, Energia Eila Nykänen, Jätehuolto Asta Nieminen, Siivous Mari Aartolahti, Hautaustoimi Kirsi Hyttinen, Keski-Lahden seurakunta Suvi Hytti, Varhaiskasvatus ja Joutjärven seurakunta Laura Visapää, Viestintä 3.3 Henkilöstön koulutus ja viestintä Tavoitteena on lisätä sekä henkilöstön että seurakuntalaisten tietoisuutta seurakunnan ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöohjelman toteutumisesta. Toimenpiteet: Seurakunnan ympäristötavoitteista ja niiden toteutumisesta kerrotaan seurakunnan työntekijöille työntekijäkokouksissa, sähköpostitse, intranetin ja henkilöstölehden välityksellä. (Ympäristövastaava päivittää intranet-sivut vuosittain.) Ympäristötoimikunta lähettää Kirkon ympäristöpäiville aina 1-2 työntekijää ja/tai luottamushenkilöä ja 1-2 työntekijää ympäristövastaavien ja auditoijien neuvottelupäiville. 6 Kerromme seurakuntalaisille ympäristöjärjestelmästämme ja seurakunnan ympäristötavoitteista sekä niiden toteutumisesta Etelä-Suomen Sanomissa, Kirkonseutulehdessä, seurakuntayhtymän kotisivuilla sekä erilaisissa tapahtumissa. Lisäämme nettisivuille tietoa siitä mitä seurakunnassa tehdään ympäristön hyväksi. (Ympäristövastaava päivittää internet-sivujen ympäristöosion tarvittaessa, viestintätoimisto.) Lisäämme vuorovaikutteisuutta internetissä. Syksyllä 2012 ympäristöohjelman laadinnan yhteydessä avattiin facebook-sivu: Lahden seurakuntayhtymän ympäristötyö (ympäristövastaava ja viestintätoimisto). Lahden seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön henkilökohtaisen harkinnanvaraisen palkanosan järjestelmä vuonna Ympäristöasioiden huomioonottaminen työssä on yhtenä osatekijänä arvioitaessa työntekijän suoriutumista. Varhaiskasvatuksen osalta asia on jo kirjattu. (Vastuussa ovat arviointia suorittavat esimiehet). Laadimme uusien työntekijöiden perehdyttämisoppaan liitteeksi eko-oppaan yhteistyössä Lahden seudun ympäristöpalvelujen ja ympäristöalan oppilaitosten kanssa (ympäristötoimikunta). 4. TOIMINTA JA TALOUS 4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Ympäristöjärjestelmien keskeisenä tavoitteena on, että ympäristöasiat liitetään osaksi normaalia toimintatapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristötavoitteet ja niiden seuranta ovat osa vuosittaista toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Jokainen työyksikkö kirjaa toimintasuunnitelmaan ympäristötavoitteensa ja vastaavasti arvioi toimintakertomuksessa niiden toteutumista. Ympäristövastaava järjestää tarvittaessa koulutusta tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.

7 4.2 Hankinnat Tavoitteet: Vähennetään uusien hankintojen tekemistä Keinoina vuokraus, korjaus, kierrätys (jokainen hankintoja tekevä arvioi ja toimii) Hankinnat ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä Kilpailutusten kehittäminen Tutkitaan mahdollisuus lisätä keskitettyjä hankintoja esim. Reilun kaupan tuotteiden, luomu- ja lähiruuan ja muiden elintarvikkeiden sekä polttoainehankintojen osalta. Selvitetään mahdollisuudet hankintayhteistyöhön esim. kaupungin kanssa. Kilpailutuksessa otetaan huomioon sekä ympäristöystävällisyys että sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteet. Hankintojen kilpailutuksesta ja ympäristökriteerien sisällyttämisestä ostotarjouksiin annetaan koulutusta niille työntekijöille, joiden tehtäviin hankintojen kilpailutukset kuuluvat. (Hallinto- ja talous, kiinteistötoimi, hautaustoimi, Siikaniemi) Laajennetaan ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoimaa (Vastuussa ovat kaikki hankintoja tekevät) 7

8 4.3 Vastuullinen sijoittaminen Lahden seurakuntayhtymä noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoituspolitiikassaan, joita myös kirkkohallitus on suositellut sijoitustoiminnan perusteiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sijoitusten eettisistä periaatteista vuotuisissa sijoitusperiaatteissaan. Pidetään lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista n. 3%:ssa. 4.4 Ympäristöindikaattorit Lahden seurakuntayhtymässä seurataan: kopiopaperin määrää lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta virkamatkojen kilometrien ja maksettujen korvausten määrää Tavoitteet: Kopiopaperin määrän vähentämistavoitteeksi otetaan 5 % lasku vuodessa. Lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta pyritään vähentämään kutakin 2 3 % vuodessa. Oman auton käytöstä työtehtävissä aiheutuvista kilometrikorvauksista maksettua määrää pyritään pienentämään 3-5% vuodessa. Kirkon ilmastolaskurin avulla seurataan seurakuntayhtymän hiilijalanjäljen kokoa ja tehdään suunnitelma hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuonna 2014, jolloin vertailukelpoista tietoa on saatu riittävästi. 5. YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka avulla seurakunta kannustaa ja johdattaa seurakuntalaisia ja työntekijöitä ympäristöystävälliseen ja kohtuulliseen elämäntapaan. Kyse on 8 laajasta joukosta, kaikista ikäryhmistä, elinikäisestä oppimisesta, kristillisen uskon arvopohjasta, asenteista, vastuusta ja luomakuntamme tilan tiedostamisesta. Ympäristökasvatus läpäisee kaiken seurakunnassa tehtävän hengellisen työn. Myös hautausmailla, kirkoissa, leirikeskuksissa ja kaikissa muissa kiinteistöissä tapahtuva opastus esim. jätteiden lajitteluun liittyvissä asioissa on ympäristökasvatusta. Kirkon ympäristödiplomin teologia ja Kirkon ilmasto-ohjelman Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus antavat hyvän pohjan teologiselle työskentelylle, jota jatketaan diplomikauden aikana. 5.1 Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään Jumalan luomistyön kauneuteen ja ihmisen ympäristövastuuseen liittyviä teemoja käsitellään kirkkovuoden mukaisesti aina, kun se on mahdollista. Retkillä ja leireillä leirikirkkoja pidetään luonnon helmassa. Toimenpiteet Paastonaikana pidämme esillä ekopaaston tematiikkaa (paastonaikaan yleensä osuu myös kansainvälinen tapahtuma Earth Hour, johon osallistumme vuosittain). Vietämme vuosittain luomakunnan sunnuntaita kaikissa seurakunnissa yhteisesti sovittuna sunnuntaina touko-kesäkuun vaihteessa (jolloin Maailman ympäristöpäivä osuu varsin lähelle). Järjestämme enemmän ulkona luonnossa pidettäviä jumalanpalveluksia (esim. Mukkulan kartanon puistossa, Salpausselän harjun metsissä). Osallistumme Lahden seudun ympäristöviikkoon joka syksy. Teivaanmäen hengellinen hiljentymispolku tarjoaa mahdollisuuden sekä yksi-

9 tyiseen että yhteiseen hiljentymiseen ja rukoilemiseen luonnon keskellä. Polulla järjestetään yhteisiä rukousvaelluksia. Teemme opaslehtisen ja opastamme polulle myös nettisivuillamme. Siikaniemen kalliolle pystytettyä Matkalaisen ristiä voidaan käyttää erilaisten leirien jumalanpalveluselämässä tai luontopoluilla. Otamme käyttöön vihreän helmen Lönnebon rukoushelmissä. Vastuussa ovat kaikki papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyönohjaajat, lähetyssihteerit, lapsityönohjaajat ja lastenohjaajat 5.2 Ympäristöasiat eri työmuodoissa Kaikissa työyksiköissä toteutetaan ympäristökasvatusta opastamalla seurakuntalaisia toimimaan ympäristöystävällisemmin ja tulemaan tietoisemmiksi toiminnan ympäristövaikutuksista. Tämän lisäksi seurakunnan ympäristökasvatuksessa korostuu merkityksiä ja motivaatiota antava teologinen työskentely. Eri työalojen toimenpiteitä: Varhaiskasvatus (Kasvatustyön keskus: lapsityönohjaajat ja lastenohjaajat) Lisäämme päiväkerhoissa ulkoilua ja retkeilyä lähimetsiin (esim. Metsämörritoiminta). Emme tilaa turhaan askartelumateriaaleja ja suosimme ympäristöystävällisiä materiaaleja. Jatkamme ja tehostamme jätteiden lajittelua kerhopisteissä. Tiedotamme asioista sähköpostitse. Otamme Suvi Hytin kehittämän Domino-jätepelin varhaiskasvatuksen kerhoissa laajasti käyttöön. 9 Kouluikäisten toiminta (Kasvatustyön keskus, kasvatustyön sihteeri, nuorityönohjaajat varhaisnuorisotyössä) Ympäristökasvatus on olennainen osa retki- ja leiritoimintaa (hyödynnämme erityisesti Upilan mahdollisuuksia ympäristökasvatuksessa). Nuoriso- ja rippikoulutoiminta (Kasvatustyön keskus, rippikouluteologi, rippikoulua pitävät papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, lähetyssihteerit ja diakoniatyöntekijät) Rippikouluissa, nuorten retkillä, leireillä ja muissa kokoontumisissa ohjaamme nuoria pohtimaan oman elämäntavan vaikutusta ympäristöön ja kristillisen etiikan antamaa pohjaa ihmisen luontosuhteelle. Koulutamme rippikoulunvetäjiä ympäristökasvatuksen näkökulmasta v (rippikouluteologi). Tarkkailemme toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja mietimme keinoja, joilla kuormitusta voidaan vähentää. Osallistumme leirikeskusten kehittämiseen ympäristökasvatuksen mahdollisuuksia lisäävästi. Diakonia ja yhteiskuntatyö (Diakoniakeskus Maria, diakoniatyöntekijät, yhteiskuntatyön pappi) Otamme vastaan kierrätysmateriaalia Marian kammarin askartelu- ja kudontaryhmien tarpeisiin. Seuraamme Reilun kaupan elintarvikkeiden ja kierrätysmateriaalista tehtyjen kudontatuotteiden menekkiä Marian kammarissa. Myönnämme avustuksina ostolupia mm. kierrätyskeskuksiin Patinaan ja Konttiin. Noudatamme ryhmätoiminnassa kestävän kulutuksen käytäntöjä ja ohjelmasisällöissä pidämme esillä ympäristöaiheisia teemoja. Lähetystyö (lähetyssihteerit, Missiokauppa) Noudatamme ryhmätoiminnassa kestävän kulutuksen käytäntöjä ja ohjelmasisällöissä pidämme esillä ympäristöaiheisia

10 teemoja Missiokaupassa myymme Reilun kaupan tuotteita. Hautaustoimi Opastamme seurakuntalaisia jätteiden lajittelussa hautausmailla. Suosittelemme seurakuntalaisille ekologisia hautavihkoja ja kestäviä vaihtoehtoja hautakynttilöiksi (ei esim. led-kynttilöitä). Suosittelemme perennahoitoa ja kerromme sen ympäristöystävällisyydestä (v alkaen). Kiinteistötoimi Parannamme jätteiden lajittelumahdollisuuksia erityisesti niissä toimipisteissä, joissa on paljon lasten ja nuorten toimintaa sekä ohjeistamme oikeaan lajitteluun. Osallistumme energiansäästöviikkoon kouluttamalla henkilökuntaa. Uusia ideoita, joita tutkitaan toteutettaviksi Ahtialan seurakuntakodin kierrätyshylly -idea otetaan käyttöön vastaavantyyppisissä kokoontumistiloissa (paikallisseurakunnat). Perustetaan kesäkaudeksi kasvimaa kirkon tai seurakuntakodin pihalle (paikallisseurakunnat yhteistyössä viherrakentamisen kanssa). Upilaan lintutorni niemen nokkaan (Upilan kehittäminen ympäristökasvatuskeskuksena) kanssa ja tietoisuuden lisääminen julkisesti. Toimenpiteet: Kirkonseudussa on säännöllisesti ekoteologiaan liittyviä juttuja (vuosittain vähintään luomakunnan sunnuntaita edeltävässä lehdessä) ja juttuja, joissa opastetaan mm. hautojen hoitoa ja kynttiläjätteen lajittelua hautausmailla (viestintätoimisto). Teemme yhteistyötä Lahden seudun ympäristöpalveluiden (erityisesti ympäristöneuvonnan), Päijät-Hämeen jätehuollon, ELY-keskuksen, Vesijärvisäätiön, ympäristöalan oppilaitosten, Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen, Vesijärven ystävät ry:n ja Eetti ry:n paikallisen toimintaryhmän kanssa sekä alueellisten yhdistysten kanssa. Osallistumme aktiivisesti keskusteluun sekä printti- että sähköisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa. 6. JÄTEHUOLTO Keski-Lahden ja Joutjärven seurakuntien omat ympäristökasvatussuunnitelmat ovat tämän kokonaisteet ja tarkemmat ohjeet kiinteistökohtai- Tässä ohjelmassa esitetään yleisperiaatsuunnitelman liitteinä 1 ja 2. sissa jätehuoltosuunnitelmissa. Jatketaan Renkomäen seurakuntakodin jätehuoltosuunnitelman toteuttamista ja tehdään 5.3 Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen lisää suunnitelmia alkaen suurimmista kiinteistöistä (Siikaniemi ja kirkot). Jätehuoltoselvitysten ja -suunnitelmien toteutusaika- Tavoitteena on laaja ympäristökasvatusyhteistyö erilaisten toimijoiden taulu riippuu siitä miten saadaan tekijöiksi 10

11 alan opiskelijoita. Jätehuoltovastaavana toimii seurakuntapuutarhuri Eila Nykänen. Tavoitteena on jätteen synnyn ehkäiseminen ja sekajätteen määrän vähentäminen. Toimenpiteet: Jätteen syntymistä ehkäistään harkituilla, kestävillä ja ympäristömerkityillä hankinnoilla ja kierrättämällä (jokainen omassa yksikössään) Sekajätteen määrää voidaan vähentää parantamalla lajittelua Lisäämme selkeitä opasteita ja ohjeita eri kiinteistöillä (jätehuoltovastaava ja siivousvastaava). Huolehdimme Heinäsaaren energiajätteen keräyksen kuntoon yhteistyössä Asikkalan kunnan kanssa v (jätehuoltovastaava). Tutkimme v miten voidaan lisätä energiajätteen keräystä myös muilla hautausmailla kuin Mustankallion hautausmaalla (jätehuoltovastaava) ja toteutamme tarvittavat toimenpiteet v (hautaustoimi). Tutkimme mahdollisuudet hankkia lisää kompostilaareja kirkoille ja seurakuntakodeille sekä biojätteen lajittelun tehostamista pienillä kiinteistöillä v Seuraamme energia- ja sekajätteen määrää säännöllisesti (jätehuoltovastaava). Tavoitteen toteutumista seurataan L&T:lta saatavista vuotuisista jäteraporteista ja Petra-ohjelman avulla (jätehuoltovastaava). 7. SIIVOUS Tilojen siivouksessa käytetään omien siivoojien lisäksi ostopalveluita. Palveluesimies Asta Nieminen vastaa siivouksesta. Tavoitteena on lisätä ympäristömer- 11 kittyjen tuotteiden käyttöä ja ympäristöystävällisiä siivousmenetelmiä (palveluesimies, siivoojat ja vahtimestarit) Toimenpiteet: Palveluesimies perehtyy hankintojen kilpailuttamiseen voidakseen käyttää ympäristökriteerejä paremmin hyödyksi hankintoja kilpailutettaessa. Vaihdamme puhdistusaineita vastaaviin ympäristömerkittyihin tuotteisiin ja pienennämme valikoimaa. Tutkimme siivousaineiden keskusvaraston ja hävitämme vanhentuneet tuotteet ohjeiden mukaisesti. Uusittaessa vessojen käsipyyhejärjestelmiä tutkimme mahdollisuutta vaihtaa paperiset käsipyyhkeet kankaisiin ja pestäviin käsipyyherulliin. Koulutamme kiinteistöhoitohenkilökuntaa ympäristöystävällisten menetelmien käyttöön (vältetään turhaa veden kulutusta, tahrojen poistoon voidaan käyttää sappisaippuaa, tiskikoneen voi pestä puolikkaalla tabletilla jne). Tutkimme miten höyrypesuria voitaisiin hyödyntää vielä enemmän siivouksessa. Höyrypesurin käytöllä vähennetään puhdistusaineiden käyttöä. Otamme ympäristökriteerit huomioon siivousalan yrityksiä kilpailutettaessa. 8. ENERGIA JA RAKENTAMINEN Lahden seurakuntayhtymä on tehnyt viime vuosina runsaasti energiatehokkuutta lisääviä ja sisäilman laatua parantavia korjauksia. Tilojen käyttöaste on tehostunut vähänkäytettyjen tilojen myynnin ansioista. Tilasuunnitelmia ja energiakartoituksia tullaan tekemään lisää v Lahden seurakuntayhtymän energiavastaavana toimii huoltomestari Pasi Suontama kiinteistötoimesta.

12 Tavoitteet ja toimenpiteet Lämmön, sähkön ja veden säästäminen 2-3% / vuosi kutakin (kiinteistötoimi) Kiinteistöautomatiikan päivitys v , jolloin kulutuksen seuranta tehostuu entisestään (kiinteistötoimi, energiavastaava). Teemme lisää energiakatselmuksia v alkaen suurikulutuksisista kiinteistöistä: mm. Joutjärven kirkko, Launeen kirkko, hautausmaiden kappelit, leirikeskukset (talotekniikkainsinööri kouluttautuu tähän tehtävään ja tekee itse). Rakennamme Salpausselän kirkkoon lämmöntalteenoton v Valaistuksia uusittaessa tutkimme ledvalaisimien käyttömahdollisuuden ja vähitellen siirrymme ledien käyttöön (esim. Ristinkirkko ja Salpausselän kirkko). Osallistumme energiansäästöviikkoon kouluttamalla omaa henkilökuntaa. Rakennamme uuden krematorion, jossa parempi savukaasun puhdistus, lämmöntalteenotto ja polttoaineen vaihtaminen öljystä maakaasuun. Tavoitteena on yhteistyö Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson seurakuntien kanssa, jolloin toiminta olisi energiatehokkaampaa. Yhteistyöneuvottelut ja -selvitykset ovat käynnissä. Krematorion rakentaminen Lahteen tai laajemman alueen yhteinen mahdollisesti muualle toteutuu lähivuosina, tavoitteena vuosi Seuraamme tilojen käyttöastetta ja luovumme osasta kiinteistöjä tai vuokraamme ulos. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian osuuden kasvattaminen (kiinteistötoimi) Lisää ilmalämpöpumppuja v (Heinäsaari). Aurinkokeräimien hankinta käyttöveden lämmittämiseen Heinäsaaressa ja Upilassa selvitetään v ja mahdollinen asennus v Kulttuuriperinnön suojelu (kiinteistötoimi ja hautaustoimi) Upilan vanha päärakennus palautetaan remontissa vanhaan asuun v Säilytämme Upilan pihapiirin mahdollisimman perinteisenä maalaismaisemana. 9. RUOKA JA KEITTIÖT Lahden seurakuntayhtymän ruokaloista Siikaniemi ja Upila hoidetaan täysin omana toimintana. Takataskun ruokala toimii seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin yhteistyönä. Kirkkokatu 5:n ja Heinäsaaren ruokaloiden yhteistyösopimus Fazer Amican kanssa on voimassa v tammikuun loppuun. Lahden kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen Reilun kaupan kaupunki -statuksen hakemiseksi. Jotta hanke voisi toteutua, täytyy myös seurakunnan täyttää seurakunnille asetetut kriteerit. Teemme yh-teistyötä kaupungin kanssa, jotta Reilun kaupan kaupungin kriteerit täyttyvät seurakunnan osalta. Tavoitteet ja toimenpiteet Ruokahävikin vähentäminen leirikeskuksissa Kannustamme leiriläisiä ottamaan ruokaa sen verran kuin syö. Lasten ja nuorten leireillä valmistamme heille sopivaa ruokaa. Kestävän kehityksen mukaisten hankintojen lisääminen Lisäämme ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttöä. Lisäämme kasvisten, lähiruuan, luomutuotteiden käyttöä. Lisäämme Reilun kaupan tuotteiden käyttöä Reilun kaupan kaupunki hankkeen vaatimusten mukaisesti. Tutkimme keskitettyihin hankintoihin ja kilpailutuksiin siirtymistä. 12

13 Ympäristöasioiden huomioonottamien yhteistyökumppaneita valittaessa Asetamme ympäristökriteerejä kilpailutuksissa. 10. TOIMISTOT Suurimmista toimistoista Vapaudenkatu 6:ssa ja Kirkkokatu 5:ssä on tehty mittavat energiasaneeraukset. Toimistokoneiden asianmukaisella käytöllä voimme jokainen vaikuttaa energian kulutukseen ja kopiopaperin menekkiin. Tavoitteet ja toimenpiteet Energian säästäminen opettelemme energiaa säästäviä toimintatapoja (esim. sähkölaitteiden sammuttaminen silloin, kun niitä ei tarvita, yhteisten monitoimilaitteiden suosiminen henkilökohtaisten tulostimien sijaan, sälekaihtimien sulkeminen yöksi lämmityskaudella jne.) (kaikki työntekijät) Hankintojen ympäristöystävällisyys Suosimme toimistotarvikehankinnoissa ympäristömerkittyjä tuotteita (hankinnoista vast.) Käytämme myös vuokrakoneita (tietohallinto) Levon luonnonmukainen uurnametsäalue työntekijät) Suosimme sähköistä ilmoittautumista (leiri- ja retkitoimintaa järjestävät) 11. HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Lahden hautausmaita on jo pitkään kehitetty ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Hautausmailla on paljon luonnontilassa olevia alueita. Haluamme jatkaa tätä hyvää kehitystä yhä edelleen ja parantaa etenkin jätteiden käsittelyä. Kopiopaperin kulutuksen vähentäminen 5%:lla vuosittain Asennamme monitoimilaitteisiin ja tulostimiin oletusasetukseksi 2-puoleinen tulostus ja monitoimilaitteisiin mustavalkotulostus (tietohallinto) Tehostamme seurantaa yksikkökohtaisesti (tietohallinto ja työyksiköt) Käytämme paperia moneen kertaan (kirjekuoria käytetään uudelleen sisäisessä postissa, tulostettuja vanhoja papereita suttupaperina) (kaikki työntekijät) Suosimme sähköistä tiedonsiirtoa emmekä tulosta kaikkia sähköposteja (kaikki dollisuuden omaisille. 13 Syntyvän jätteen ja etenkin sekajätteen määrän vähentäminen lajittelua tehostamalla Huolehdimme puuttuvan kartan jäteastioiden sijainneista Levon hautausmaalle. Opastamme seurakuntalaisia jätteiden lajittelussa ja kerromme ympäristöystävällisistä hautakynttilävaihtoehdoista. Järjestämme energiajätteen keräysmah-

14 Ympäristöystävällisten hoitomenetelmien käytön suosiminen Päivitämme kirjalliset hoito-ohjeet ja perehdytämme uudet työntekijät niihin (perehdytyslomakkeeseen lisätään ympäristöohjeet v. 2013) (jätehuoltovastaava). Suosimme perennoja omissa istutuksissa kesäkukkien sijaan (hautaustoimi). Tarjoamme hoitohaudoille perennavaihtoehtoa kesäkukkahoidon tilalle ja kerromme sen ympäristöhyödyistä v alkaen (hautaustoimi). Hautausmaiden ja muiden viheralueiden luonto- ja kulttuuriarvojen suojelu Hautausmaa- ja viheralueista tehdään laajempia ja seikkaperäisempiä lajistokartoituksia (hautaustoimi, ympäristötoimikunta). Tavoitteet ja toimenpiteet Energiankulutuksen ja kertyvän jätteen määrän seuranta ja vähentäminen Asennamme Heinäsaareen ilmalämpöpumppuja, aurinkokeräimiä Heinäsaareen ja Upilaan (kiinteistötoimi). Liitämme Siikaniemen vesihuollon Hollolan kunnan verkkoon v (kiinteistötoimi). Teemme jätehuoltoselvitykset Siikaniemessä ja Heinäsaaressa. Jätehuoltoselvitysten ja -suunnitelmien toteutusaikataulu riippuu siitä miten saadaan tekijöiksi alan opiskelijoita (jätehuoltovastaava, alan opiskelijat). Huolehdimme Heinäsaaren energiajätteen keräyksen kuntoon yhteistyössä Asikkalan kunnan kanssa v (jätehuoltovastaava) Haitallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen Levon kasvihuoneilla Toimitamme Kemiran CCC kasvunsääteen ongelmajätekonttiin, käyttö on kielletty lähtien (jätehuoltovastaava) Harkitsemme tarkoin Confidor WG 70:n käyttöä kasvihuoneella (kasvihuoneen työntekijät) 12. LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Upilan leirikeskusta kehitetään edelleen ympäristökasvatuskeskuksena. Myös Siikaniemen kurssikeskuksessa ja Heinäsaaren leirikeskuksessa haluamme toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Kaikki sijaitsevat luonnonkauniilla paikoilla järven rannassa, mikä asettaa aivan erityisiä vaatimuksia ympäristön huomioon ottamiseksi. Viheralueita on hoidettu kevyesti ja luonnon monimuotoisuutta suosien (esim lahopuita ja kaatuneita puita on poistettu vain turvallisuussyistä). 14 Ruokahävikin vähentäminen ruokaloissa Kannustamme leiriläisiä ottamaan ruokaa sen verran kuin syö (leirinvetäjät) Lasten ja nuorten leireillä valmistamme heille sopivaa ruokaa (keittiöhenkilökunta) Kestävän kehityksen mukaisten hankintojen lisääminen Lisäämme ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttöä (keittiöiden vastuuhenkilöt) Lisäämme kasvisten, lähiruuan, Luomun ja Reilun kaupan tuotteiden käyttöä (keittiöiden vastuuhenkilöt) Tutkimme keskitettyihin hankintoihin ja kilpailutuksiin siirtymistä (taloushallinto ja keittiöiden vastuuhenkilöt) Luontoarvojen suojelu Tarkistamme v tehdyt luontoselvitykset ja teemme tarvittaessa uusia v (ympäristötoimikunta). Laadimme kirjalliset periaatteet, joiden mukaan alueita hoidetaan, jotta ympäröivän luonnon monimuotoisuus säilyy jat-

15 kossakin, v (kiinteistötoimi ja hautaustoimi). Tutkimme onko mahdollista suojella jokin alue esim. perintömetsänä v (kiinteistötoimi ja ympäristötoimikunta) Rakennamme kiinteitä luontopolkuja leiri- ja kurssikeskusten alueelle. Upilaan voisi rakentaa polun neljällä kiintorastilla esim. seuraavasti: Vesijärvirasti niemen nokkaan, rantaluonnon rasti leirikirkon lähelle, metsärasti kuusikon reunaan ja hämäläisen kulttuurimaiseman / maaseudun rasti pellon reunalle. Jokaisella rastilla esitellään luontoa, kasveja, eläimiä, lintuja, ekologiaa ja 1. kristinopin kohtaa (Luojaa, luomiskertomusta, ihmisen vastuuta jne.). (Mauno Nivalan idea) (yhteinen kasvatustyö, kasvatustyön sihteeri, seurakunnat, kiinteistötoimi). Upilaan lintutorni niemen nokkaan (Upilan kehittäminen ympäristökasvatuskeskuksena). 13. METSÄT Lahden seurakuntayhtymä ei omista talousmetsiä. Kiinteistöjen läheisyydessä olevien viheralueiden hoidosta vastaa hautaustoimi. Leiri- ja kurssikeskusten ympäristöt säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisessa tilassa. 14. LIIKENNE Lahti on pinta-alaltaan varsin pieni kaupunki ja mahdollistaa useissa tilanteissa kevyen liikenteen käytön. Keskustan alueella polkupyörällä liikkuminen on nopeampaa kuin autolla. Kauemmas suuntautuvilla virkamatkoilla on mahdollista lisätä kimppakyytejä ja junan tai bussien käyttöä, kun suunnitellaan siirtyminen etukäteen. Tavoitteet ja toimenpiteet Ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen Muistamme käyttää lämpötolppia talvella, kylmäkäynnistystä tulisi välttää (kaikki autoilevat työntekijät) Annamme taloudellisen ajotavan koulutusta seurakuntayhtymän ajoneuvojen käyttäjille (Levon korjaamon huoltomiehet ja autokuskit v. 2013) (työyksiköiden esimiehet) Käytämme enemmän ympäristömerkittyjä tuotteita autojen huollossa ja pesussa (Levon korjaamo) Otamme käyttöön alkylaattibensiinin kaksitahtisiin pienkoneisiin v (hautaustoimi, kiinteistötoimi) Käytämme laitevalmistajan suosittelemia moottoriöljyjä (kiinteistötoimi ja hautaustoimi) Keskittämällä ja kilpailuttamalla hankintoja pidämme kustannukset kohtuullisina (talous hallinto, kiinteistötoimi, hautaustoimi) Hankimme mahdollisimman vähäpäästöisiä ajoneuvoja (hankinnoista vastaavat) Oman auton käytöstä työtehtävissä aiheutuvista kilometrikorvauksista maksettua määrää pyritään pienentämään 3-5% vuodessa Teemme työ- ja virkamatkoja enemmän kävellen, polkupyörällä, kimppakyydeillä ja julkisilla kulkuneuvoilla kuin yksin henkilöautolla (jokainen työntekijä) Helpotamme julkisen liikenteen käyttöä luomalla selkeät käytännöt matkalippujen hankintaan (sarjaliput, matkakortit, junaliput) (taloushallinto) Hankimme polkupyöriä yhteiskäyttöön keskustakorttelin alueelle (Kirkkokatu 5, Vapaudenkatu 6, Mariankatu 16) (ympäristötoimikunta) 15

16 LIITE 1 KESKI-LAHDEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNI- TELMA Ympäristökasvatus läpäisee kaiken seurakunnassamme tehtävän hengellisen työn. Ympäristökasvatusta on kaikki se toiminta, jonka avulla seurakunta kannustaa ja johdattaa seurakuntalaisiaan ympäristöystävälliseen ja kohtuulliseen elämäntapaan. Kyse on laajasta joukosta, kaikista ikäryhmistä, elinikäisestä oppimisesta, kristillisen uskon arvopohjasta, asenteista, vastuusta ja luomakuntamme tilan tiedostamisesta. Jumalanpalveluselämä Luomakunnan sunnuntaita vietetään vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa. Jumalan luomistyön kauneuteen ja ihmisen ympäristövastuuseen liittyviä teemoja käsitellään kirkkovuoden mukaisesti aina, kun se on mahdollista. Pidetään ulkoilmahartauksia ja jumalanpalveluksia luonnossa (esim. Mukkulan piirineuvosto Mukkulan kartanon alueella) Varhaiskasvatuksen päiväkerhoissa ja iltapäivätoiminnassa laaditaan ympäristökasvatukseen liittyvä vuosikello ja yhdessä lastenohjaajien kanssa suunnitellaan toteutusta. Ympäristökasvatusta toteutetaan jatkuvasti vuodenkiertoon liittyvien teemojen yhteydessä. Metsämörri-koulutusta järjestetään niille ohjaajille, jotka eivät ole sitä vielä käyneet. Varhaiskasvatuksessa lisätään luonto- ja metsäretkiä, minimoidaan tarjoilusta syntyvä jätteen määrä ja käytetään askartelussa mahdollisimman paljon kierrätys- ja luonnon materiaaleja. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa käydään arviointi- ja palautekeskusteluja sekä seurataan jätemääriä. Vuoden aikana ja lopussa tarkastellaan sitä, onko vuosikelloa käytetty päiväkerhotyössä ja onko 16 metsämörri-koulutusta järjestetty. Aluekokouksissa tarkastellaan, kuinka luontoja metsäretket ovat toteutuneet. Varhaisnuorisotyön kerhoissa kannustetaan muistamaan viljellä ja varjella periaate. Kerhonohjaajia opastetaan kierrätykseen ja lajitteluun sekä kehotetaan käyttämään uutta materiaalia harkiten. Askartelussa suositaan luonnonmateriaaleja ja kierrätystavaroita. Yksi kerho on erityisesti erikoistunut luonnonmateriaalityöskentelyihin. Seikkailukerhossa tutustutaan luontoon ja tehdään metsäretkiä. Kerhomateriaaleja on kerätty hyvinkin kierrätysajatuksella. Leirityössä noudatetaan Upilan uutta ympäristö- ja lajittelusuunnitelmaa. Leireillä järjestetään paljon ohjelmaa luonnossa ja opetetaan Jumalan luoman kunnioittamista, varjelemista ja luonnosta huolehtimista. Nuoriso- ja rippikoulutyössä luomakunta sekä ihminen Jumalan kuvana teema ovat esillä leireillä ja nuorten viikkotoiminnassa. Luomakunnan arvokkuutta korostetaan käytännön keinoja esillä pitäen. Rippikoulussa ympäristökasvatus on luonnollisesti vahvasti läsnä Jumala Luojana oppituntiteeman kautta. Leireillä luontoon tehtävien retkien, ulkoilun, rastien, kirkkovenesoudun, vaellusten ja hiihtoretkien kautta luonnon arvostuksen teema korostuu. Leiritoiminnassa hyödynnetään vuodesta toiseen kerran huolella työstettyjä materiaaleja, kuten valon ja pimeyden reitin raamatunkohdat tai pelitarvikkeet. Useamman kerran vuodessa hiljennytään luonnon äärellä, esimerkiksi toiminnallisen retriittityöskentelyn kautta. Näin nuorelle annetaan mahdollisuus kohdata Jumala luomistyönsä keskellä hiljentyen. Erilaisten laulujen ja musiikin kautta luomakuntateema on vahvasti esillä. Laulujen heijastukseen hyödynnetään videotykkiä ja tietokonetta. Samoja laulukirjoja käy-

17 tetään useamman vuoden ajan. Kulutushysteriaa ei pyritä edistämään vaan esiin tuodaan enemmän kestävän kehityksen näkökulmia, esimerkiksi tyttötoiminnassa tehdään koruja kierrätysmateriaaleista tai leiritoiminnassa hyödynnetään ympäröivän luonnon antamat mahdollisuudet. Keväällä ennen pääsiäistä pidetään esillä paaston merkitystä myös kulutuksen ja luonnossa hiljentymisen näkökulmasta. Leireillä ja tapahtumissa hyödynnetään yhteiskuljetuksia, myös yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa esimerkiksi Maata Näkyvissä festarit. Nuoria kasvatetaan monipuoliseen yhteisen vastuun kantoon toiminnassamme. Pyritään käyttämään vähemmän paperia ja hyödyntämään yhä paremmin audiovisuaaliset materiaalit. Tiedotuksessa ja mainostuksessa hyödynnetään vahvasti nuorisotyön nettisivuja sekä sosiaalisen median mahdollisuuksia. Nuorten tilassa sekä leirikeskuksissa noudatetaan kierrätysohjeita ja lajittelusuunnitelmaa. Nuoriso- ja rippikoulutyössä pyritään välttämään kertakäyttöastioiden käyttöä sekä kierrättämään materiaaleja uudelleen käyttöä varten. Musiikkityössä ympäristökasvatusta harrastetaan laulamalla aikuisten ja lasten kuoroissa lauluja, joissa esillä on luomisen teologia ja vastuu ympäristöstä. Musiikkityö on mukana messuissa ja tapahtumissa, joissa luomakunta- ja ympäristöteemat ovat esillä. Musiikkityössä on yritetään vähentää kopiointia ja kertakäyttöastioiden käyttöä sekä suositaan yhteiskyytejä ja reittibusseja keikkamatkoilla. Tuomasmesssujen ympäristökasvatuksessa on tärkeää pitää esillä messuissa ajatuksia kristillisestä luomisuskosta ja toimia sen mukaan. Jumala ei luonut kasveja ja eläimiä vain ihmistä varten, vaan niillä on Jumalan luomina arvo sinänsä. Kaikki mitä meillä on, on vain lainassa Jumalalta. 17 Luonto on ainutkertainen ja ainutlaatuinen Jumalan lahja ihmiselle. Tuomasmessuissa kannustetaan jokaista pohtimaan omia arvojaan ja etsimään hyvää elämää, joka ei perustu kiihtyvälle kuluttamiselle. Tuomasmessuissa pyritään käsittelemään ympäristökysymyksiä saarnoissa, puheissa, esirukouksissa. Erityisesti tuomasmessujen rukousalttareilla pyritään pitämään esillä kristillinen luomisusko. Tuomasmessujen iltapallla vältetään kertakäyttötuotteiden käyttöä. Lähetystyössä tällä hetkellä käytännön toimia ovat normaali jätteiden lajittelu ja kierrätys sekä yhteiskyytien ja bussikuljetusten järjestäminen ensisijaisena omassa toiminnassa. Keski-Lahden seurakunta tarjoaa Reilun kaupan tuotteita lähetyskahveja järjestäville yhteistyökumppaneille. Kertakäyttöastioita pyritään välttämään seurakunnan tilaisuuksissa ja kahvituksissa. Missiokauppa on jo siirtynyt Reilun kaupan kahviin. Lähetystyössä pidetään tärkeänä, että evankeliumi ymmärretään kokonaisuudessaan niin, että siihen sisältyy koko luomakunta. Jumala on luonut maailman. Synnin tähden maa huokaa ja kärsii, usein ihmisen piittaamattomuuden ja ymmärtämättömyyden tähden. Jumalan uudistava työ sulkee sisäänsä ihmisen lisäksi koko luonnon. Tätä näkökohtaa on pidettävä jatkuvasti esillä. Evankeliumi voi uudistaa myös ihmisen luontosuhteen. Diakoniatyössä käytetään askartelutehtävissä tuunausideoita leireillä, retkillä ja ryhmissä. Leireillä on tehty lasipurkeista ja pitseistä tuikkulyhtyjä. Työntekijät ottavat käyttöönsä materiaaleja, joita on jo hankittu ja keräävät lisäksi kotoaan tarvikkeita, jotka muuten mahdollisesti joutuisivat jätteisiin. Diakoniatyössä harjoitetaan kävele-

18 vää kimppakyytiä ja kokouksia. Rukoushelmen vihreä helmi otetaan käyttöön sekä leirien ja hartausten teemoina näkyvät rukous ja ympäristöasiat. Diakoniatyö tekee retken Teivaanmäen hiljaisuudenpolulle, milloin työntekijät ja seurakuntalaiset ottavat mukaan omat mukit kahvia varten. Työntekijät tutustuvat hiilijalanjälkilaskuriin ja mahdollisesti tekevät oman hiilijalanjälkianalyysin. Tavoitteena on diakoniatyössä hankkia reilun kaupan kahvia seurakunnan tilaisuuksiin. Kotikäynnit tehdään keskustan alueella kävellen. Mahdollisesti hankitaan polkupyörä ja kickbike diakoniatyön käyttöön. Diakoniatyössä on viisi työntekijää. Yhteisvastuullisesti tarkastellaan tavoitteita vuoden kuluessa ja kokousten yhteydessä kahdesti kuussa. Pienryhmätyössä ja evankelioimistyössä tavoitteena on pyrkiä ekologisiin valintoihin. Toiminnassa suositaan yhteiskuljetuksia sekä fossiilisista polttoaineista vapaata kulkemista. Esimerkiksi leipäkirkkotoiminnan etsivässä työssä kuljetaan jalan Lahden keskustassa. Ruokatarjoiluissa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän kertakäyttöastioita. Puheenvuoroissa sivutaan luomakunnan varjelemisen teemaa osana kristityn kutsumusta. Metsäpellon piirineuvoston toiminta ja siihen liittyvä tiedotus hoidetaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja luonnonvaroja säästäen. Arviointi tapahtuu jo toimintaa suunnitellessa. Esimerkiksi retket tehdään aina joukkoliikennevälineillä. 18 LIITE 2 JOUTJÄRVEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNI- TELMA Ympäristökasvatus ympäristöohjelmamme toteuttajana sekä tavoitteet ja organisaatio, kehittäminen, seuranta ja arviointi - Joutjärven seurakunnassa ympäristökasvatusta toteutetaan kaikessa olemassa olevassa toiminnassa läpäisyperiaatteella. Ympäristökasvatus huomioidaan viikkotoiminnassa sekä tapahtumissa. Esim. lajittelu ja siihen opastaminen, kierrättäminen, metsäretket ja luonnossa pidetyt hartaudet ovat mukana seurakunnan toiminnassa. Vuosikellon mukaiset tapahtumat nostavat ympäristöasiat esiin säännöllisesti vuosittain. Työntekijät ovat sitoutuneet ympäristökasvatussuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin ja toimivat niiden mukaisesti sekä työssään että työn ulkopuolella. Tavoitteena on saada viikkotoimintaan ja tapahtumiin osallistuvat seurakuntalaiset tiedostamaan ympäristöasioiden merkitys ja toimimaan ympäristötavoitteiden mukaisesti myös omassa elämässään. - Ympäristökasvatuksen toteuttamisesta vastaavat kaikki työntekijät omien työmuotojensa osalta. Vastuuhenkilöinä ovat kunkin työalan vastaavat työntekijät. - Ympäristökasvatuksen suunnittelusta vastaa seurakunnan projektityöryhmä. Ympäristökasvatusta kehitetään yhdessä työyhteisön yhteisissä suunnittelutilanteissa, esim. työntekijäkokouksissa ja tapahtumien suunnittelun yhteydessä. Työalojen ympäristökasvatustavoitteet ilmenevät toimintasuunnitelmissa ja tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi tapahtuu työvuoden aikana sekä toimintakertomuksen teon yhteydessä. - Ekotapahtumien vuosikellon (kuva suunnitelman lopussa) mukaan seurakunnan

19 toiminnassa huomioidaan seuraavat tapahtumat: Maaliskuu: Ekopaasto ja Valon hetki, Earth Hour Touko-kesäkuu: Luomakunnan sunnuntai Syyskuu: Ympäristöviikko ja siihen liittyvät tapahtumat, esim. autoton päivä Lokakuu: Vastuuviikko/Reilun kaupan viikko Marraskuu: Älä osta mitään päivä Syksyn toiminnoissa huomioidaan joku vuosikellossa esitetyistä kolmesta tapahtumasta. Tapahtuma voi vaihdella vuosittain. Lisäksi voidaan huomioida muita vuosikellon mukaisia tapahtumia mahdollisuuksien mukaan. - Joutjärven seurakunnan konkreettisina ympäristökasvatuksen tavoitteina on kiinnittää huomiota energian säästämiseen, esim. valojen ja sähkölaitteiden sammuttaminen kierrätyspisteen ylläpito Ahtialan srkkeskuksessa lajittelun oppiminen ja roskaamisen vähentäminen. Yhteistyö muiden ympäristökasvattajien kanssa - Joutjärven seurakunta tekee yhteistyötä ympäristökasvatuksessa kirkkohallituksen, Lahden kaupungin ja lähetysjärjestöjen kanssa. Ympäristökasvatusta toteutetaan myös erilaisissa tapahtumissa, esim. yhteisvastuu- ja tasaustapahtumat. Lisätietoa ja linkkejä ympäristökasvatuksen toteuttajille - Lisätietoa ja linkkejä: Valon hetki, Earth Hour, maaliskuun loppuun osuvana lauantaina, ks. fi/earthhour Ekopaasto tuhkakeskiviikosta pääsiäiseen, Ekopaastossa liitytään pääsiäispaastoon tavalla, joka myös auttaa ympäristöä, ks. ekopaasto.fi Luomakunnan sunnuntai touko-kesäkuun vaihteessa, ks. sakasti.evl.fi Ympäristöviikko 38. viikko, ks. www. lahti.fi Reilun kaupan viikko 43. viikko, ks. www. reilunkaupanviikko.fi Ekumeeninen vastuuviikko 43. viikko, ks. Älä osta mitään päivä , ks. www. alaosta.fi Lisää linkkejä ja vinkkejä löytyy Kirkon ympäristödiplomin käsikirjasta 19

20 20

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020

KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 KIRKKO HELSINGISSÄ - strategia vuoteen 2020 2 Arvot Liitymme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoihin, joita ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa 13.5.2009 klo 12 16 ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta 12:15 Avaus ja KEOPS - keke - toiminnan esittely (Keops = korkeakoulujen

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunnassa

Tikkurilan seurakunnassa Aika tehdä hyvää! V a paaehtoistoi minta Tikkurilan seurakunnassa Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista seurakuntalaisten työtä, joka antaa

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

KRISTILLINEN KASVATUS

KRISTILLINEN KASVATUS KRISTILLINEN KASVATUS Ammattitaitovaatimukset Osaamisen arviointi osaa tukea lapsen hengellistä kasvua syventää kokonaisvaltaisen osaamista ottaen huomioon lapselle ominaiset tavat toimia luo turvallisen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Thermopolis Oy - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Energiatehokkuuden hanketreffit 28.1.2016 Mika Yli-Petäys, Thermopolis Oy Thermopolis Oy:n tavoitteet Parantaa energiateollisuuden

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 20.4.2016 klo 17-18.18 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Kartano Ulla,

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Mitä ekotukitoiminta on? Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011 59 56 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 24.10.2011 56 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa

KOLIN ARVOISESTI. Nyt ja tulevaisuudessa KOLIN ARVOISESTI Nyt ja tulevaisuudessa Kolin arvo-ohjeet 2014 1 HUOLEHDI PARHAASTA LAADUSTA Asetamme riman entistäkin korkeammalle! YRITTÄJÄ Ota omat arvosi näkyväksi osaksi toimintaasi. Kerro ne nettisivuillasi

Lisätiedot

* Pirkko Nurminen, pastori. * Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja

* Pirkko Nurminen, pastori. * Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja 20.-27.2.2016 Pirkko Nurminen, pastori P. 040 567 44 20, pirkko.nurminen@evl.fi Marika Pasanen, nuorisotyönohjaaja P. 0504672570, marika.pasanen@evl.fi Lauri Savonen, kausityöntekijä Paula Huju, kanttori

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologia Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Syksy 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016

PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 PUISTOLAN SEURAKUNTAPIIRIN kevät 2016 Puistolan kirkko Tapulin seurakuntakoti PUISTOLAN KIRKKO Messut sunnuntaisin klo 10 17.1. 2.su.lopp. Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Esko M. Laine, Sofia Tuomenvirta,

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2016 Aika: ti 13.12.2016 klo 15 18.31 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 31 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 31 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 Yht: Alueneuvoston kokous 3.6.2015 Liitteet 31 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2016 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA 2012 1 Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2012:1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA 2012 Kirkkohallitus Helsinki 2012 Tilaukset: Julkaisu- ja AV-myynti

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS

kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS kestävät käytännöt VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTON KESTÄVÄN KEHITYKSEN KÄSIKIRJA Syksy 2015 KUVA: TIMO HÄMÄLÄISEN MAALAUS Tämä vihkonen on tiivistelmä Vakka-Suomen kansalaisopiston Kestävän Kehityksen ohjelmasta.

Lisätiedot

Tarvitsetko lisää virtaa?

Tarvitsetko lisää virtaa? Tarvitsetko lisää virtaa? Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut 1 Staples Business Advantage Elintarvikkeet ja taukotilaratkaisut Parhaat ideat eivät aina synny työpöydän tai tietokoneen ääressä: toisinaan

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot