LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA. vuosiksi 2013 2017"

Transkriptio

1 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA vuosiksi Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa

2 1. Kirkon ympäristödiplomi 3 2. Ympäristödiplomin teologiaa 3 3. Ympäristödiplomin hankintaprosessi ja järjestelmän hallinta Johdon sitoutuminen Ympäristövastaavan ja -toimikunnan nimittäminen Henkilöstön koulutus ja viestintä 6 4. Toiminta ja talous Toiminta- ja taloussuunnitelma Hankinnat Vastuullinen sijoittaminen Ympäristöindikaattorit 8 5. Ympäristökasvatus Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään Ympäristöasiat eri työmuodoissa Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jätehuolto Siivous Energia ja rakentaminen Ruoka ja keittiöt Toimistot Hautausmaat ja viheralueet Leiri-ja kurssikeskukset Metsät Liikenne 15 Liitteet Keski-Lahden seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma 16 Joutjärven seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma 18 Kuvat: Seurakuntayhtymän kuva-arkisto Taitto: Sirkku Muhli, Viestintätoimisto

3 1.KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten suunniteltu väline, joka auttaa niitä kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen hyväksymä ympäristöjärjestelmä. Se mukailee kansainvälisten ympäristöjärjestelmien ISO ja EMAS rakennetta. Diplomi noudattaa virallisten laatujärjestelmien periaatteita: suunnittele, tee, tarkista, korjaa. Lahden seurakuntayhtymä on saanut ympäristödiplomin ensimmäistä kertaa v Se oli ensimmäinen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, jolle diplomi myönnettiin. Diplomi oli voimassa v loppuun, mutta seuraavan kerran Lahden seurakuntayhtymä uusi ympäristödiplominsa vasta v Ympäristöohjelma noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012 numerointia ja kappalejakoa. Ohjelman osa-alueet ovat Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän hallinta, Toiminta ja talous, Ympäristökasvatus, Jätehuolto, Siivous, Energia ja rakentaminen, Ruoka ja keittiöt, Toimistot, Hautausmaat ja viheralueet, Leiri- ja kurssikeskukset, Metsät ja Liikenne. Lahden seurakuntayhtymällä ei ole talousmetsiä, joten osa-alue Metsät jää ohjelman ulkopuolelle. Minimikriteerivaatimukset ovat tiukentuneet edellisestä diplomista ja lisäpisteitä antavat kriteerit ovat myös hieman muuttuneet. Kokonaan uutena asiana ympäristödiplomiin on tullut hiililaskuri, joka seurakunnan tulee ottaa käyttöön. Hiililaskurin avulla seurakunta pystyy arvioimaan kasvihuonekaasupäästöjään ja asettamaan vähennystavoitteita. 2.YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA Ympäristövastuun juuret ovat syvällä kristillisen perinteen maaperässä. Raamattu muistuttaa, että maa on Herran ja ihmisen tehtävä on huolehtia kaikesta luodusta. Luterilainen perinne korostaa sitä, miten Jumala lahjoittaa meille kaiken kauniin ympärillämme. Sen ymmärtäminen herättää kiitollisuutta ja saa suhtautumaan Jumalan hyviin lahjoihin kunnioituksella. Ympäristödiplomi on yksittäisen seurakunnan mahdollisuus tehdä sanat eläviksi ja osoittaa rakkautta luomakuntaa kohtaan. (lainattu Kirkon ympäristödiplomin käsikirjasta 2012) Ympäristödiplomilla on samat hengelliset ja teologiset lähtökohdat kuin kirkon KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA

4 ilmasto-ohjelmalla. Näitä ovat kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Kiitollisuus: Jumalan olemus on lahjoittava rakkaus, joka on läsnä kaikessa luodussa. Ihmisen vastaus Jumalalle on kiitollisuus ja kiitollisuudesta nouseva rakkaus, halu toimia luonnon hyväksi. Ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Kunnioitus: Luomakunta on osallinen Luojansa pyhyydestä. Ihmisen tulee kunnioittaa Pyhää ja rajoittaa ahnetta tapaa riistää luonnonvaroja. Usko Jumalaan Luojana, Lunastajana ja Pyhänä Henkenä antaa tulevaisuuden toivon ja voiman elämänmuutokseen. Kohtuus: Kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille. Kristittyjen tulee kantaa vastuuta myös köyhistä, joiden elämää ilmastonmuutos uhkaa. Kirkkojen tulee arvioida oman toimintansa ilmastovaikutuksia ja toimia arvovaikuttajina koko yhteiskunnassa. (lainattu sivuilta Kirkon ilmasto-ohjelman periaatteita ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ) Heinäsaaren leirikirkko 4

5 3. YMPÄRISTÖDIPLOMIN HANKINTAPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN HALLINTA Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on nimittänyt ympäristötoimikunnan koordinoimaan ympäristödiplomia ja muita ympäristöasioita. Siihen kuuluu Lahden seurakuntayhtymän henkilöstöä eri työyksiköistä, eri organisaatioiden asiantuntijoita sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustaja. Toimikunta kokoontuu 6 9 kertaa vuodessa. Ympäristötoimikuntaan kuuluvat (vuosina ) Elina Lehdeskoski, yhteiskunnallisen työn pastori, puheenjohtaja Mari Aartolahti, suunnitteluhortonomi Suvi Hytti, lapsityönohjaaja Kirsi Hyttinen, nuorisotyönohjaaja Ulla Kananen, ympäristötoiminnan koordinaattori, Lahden kaupunki Yrjö Leppänen, vahtimestari Pasi Suontama, huoltomestari Ulla-Maija Liski, ylitarkastaja, ELY-keskus Heikki Mäkinen, ohjelmajohtaja, Vesijärvisäätiö Asko Riihelä, luonnonsuojelun valvoja, Lahden kaupunki Reino Mäkelä, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja Lahden seurakuntayhtymän ympäristövaikutukset selvitettiin touko-heinäkuussa Ympäristötekniikan opiskelija Essi Kuisma (Lamk) teki sisäisen katselmuksen ja raportoi siitä kirjallisesti. Tämän ympäristöohjelman päätavoitteet ovat ympäristökasvatuksen kehittäminen entistä kattavammaksi ympäristökuormituksen vähentäminen hankinnoissa jätteen (erityisesti sekajätteen) määrän 5 vähentäminen kiinteistöjen ja viheralueiden luonto- ja kulttuuriarvojen suojelu ympäristöystävällisten siivousmenetelmien ja -aineiden suosiminen energian säästäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen ruokahävikin pienentäminen ja kestävän kehityksen mukaiset elintarvikehankinnat paperinkulutuksen vähentäminen ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen hiilijalanjäljen pienentäminen Ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan vähintään kerran vuodessa seurakuntayhtymän toimintakertomuksessa. Raportteihin lisätään tiedot hiilijalanjäljen kehityksestä. Tässä ohjelmassa tavoitteet on merkitty lihavoinneilla ja toteuttamisen vastuutahot ja henkilöt kursiivilla. Tavoitteiden yhteydessä kuvataan toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Suoritetaan oma väliauditointi v ympäristötoimikunnan ja ympäristövastaavien toimesta. 3.1 Johdon sitoutuminen Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman. Kirkkoneuvoston hyväksymisen jälkeen ympäristöohjelma lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle, joka hyväksyessään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sitoutuu samalla keskeisiin ympäristötavoitteisiin. Ohjelma lähetetään tiedoksi myös seurakuntaneuvostoille ja yhteisille johtokunnille. 3.2 Ympäristövastaavan ja -toimikunnan nimittäminen Yhteinen kirkkoneuvosto on nimittänyt Lahden seurakuntayhtymän ympäristötoi-

6 mikunnan vuoden 2012 loppuun asti. Uusi toimikunta nimitetään tammikuussa 2013 vuosiksi Tällöin toimikaudet ovat samat kuin yhteisen kirkkoneuvoston. Ympäristötoimikunnan tehtäviin kuuluu ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen, henkilökunnan ympäristökoulutus sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Ympäristötoimikunta käynnistää ja valmistelee ympäristödiplomin uusintahakuprosessin. Elina Lehdeskoski toimii yleisenä ympäristövastaavana ja diplomin koordinaattorina. Nimetään lisää ympäristövastaavia työyksiköihin. Eri osa-alueiden ympäristövastaaviksi on nimetty seuraavat henkilöt: Pasi Suontama, Energia Eila Nykänen, Jätehuolto Asta Nieminen, Siivous Mari Aartolahti, Hautaustoimi Kirsi Hyttinen, Keski-Lahden seurakunta Suvi Hytti, Varhaiskasvatus ja Joutjärven seurakunta Laura Visapää, Viestintä 3.3 Henkilöstön koulutus ja viestintä Tavoitteena on lisätä sekä henkilöstön että seurakuntalaisten tietoisuutta seurakunnan ympäristöjärjestelmästä ja ympäristöohjelman toteutumisesta. Toimenpiteet: Seurakunnan ympäristötavoitteista ja niiden toteutumisesta kerrotaan seurakunnan työntekijöille työntekijäkokouksissa, sähköpostitse, intranetin ja henkilöstölehden välityksellä. (Ympäristövastaava päivittää intranet-sivut vuosittain.) Ympäristötoimikunta lähettää Kirkon ympäristöpäiville aina 1-2 työntekijää ja/tai luottamushenkilöä ja 1-2 työntekijää ympäristövastaavien ja auditoijien neuvottelupäiville. 6 Kerromme seurakuntalaisille ympäristöjärjestelmästämme ja seurakunnan ympäristötavoitteista sekä niiden toteutumisesta Etelä-Suomen Sanomissa, Kirkonseutulehdessä, seurakuntayhtymän kotisivuilla sekä erilaisissa tapahtumissa. Lisäämme nettisivuille tietoa siitä mitä seurakunnassa tehdään ympäristön hyväksi. (Ympäristövastaava päivittää internet-sivujen ympäristöosion tarvittaessa, viestintätoimisto.) Lisäämme vuorovaikutteisuutta internetissä. Syksyllä 2012 ympäristöohjelman laadinnan yhteydessä avattiin facebook-sivu: Lahden seurakuntayhtymän ympäristötyö (ympäristövastaava ja viestintätoimisto). Lahden seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön henkilökohtaisen harkinnanvaraisen palkanosan järjestelmä vuonna Ympäristöasioiden huomioonottaminen työssä on yhtenä osatekijänä arvioitaessa työntekijän suoriutumista. Varhaiskasvatuksen osalta asia on jo kirjattu. (Vastuussa ovat arviointia suorittavat esimiehet). Laadimme uusien työntekijöiden perehdyttämisoppaan liitteeksi eko-oppaan yhteistyössä Lahden seudun ympäristöpalvelujen ja ympäristöalan oppilaitosten kanssa (ympäristötoimikunta). 4. TOIMINTA JA TALOUS 4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Ympäristöjärjestelmien keskeisenä tavoitteena on, että ympäristöasiat liitetään osaksi normaalia toimintatapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristötavoitteet ja niiden seuranta ovat osa vuosittaista toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Jokainen työyksikkö kirjaa toimintasuunnitelmaan ympäristötavoitteensa ja vastaavasti arvioi toimintakertomuksessa niiden toteutumista. Ympäristövastaava järjestää tarvittaessa koulutusta tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.

7 4.2 Hankinnat Tavoitteet: Vähennetään uusien hankintojen tekemistä Keinoina vuokraus, korjaus, kierrätys (jokainen hankintoja tekevä arvioi ja toimii) Hankinnat ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä Kilpailutusten kehittäminen Tutkitaan mahdollisuus lisätä keskitettyjä hankintoja esim. Reilun kaupan tuotteiden, luomu- ja lähiruuan ja muiden elintarvikkeiden sekä polttoainehankintojen osalta. Selvitetään mahdollisuudet hankintayhteistyöhön esim. kaupungin kanssa. Kilpailutuksessa otetaan huomioon sekä ympäristöystävällisyys että sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteet. Hankintojen kilpailutuksesta ja ympäristökriteerien sisällyttämisestä ostotarjouksiin annetaan koulutusta niille työntekijöille, joiden tehtäviin hankintojen kilpailutukset kuuluvat. (Hallinto- ja talous, kiinteistötoimi, hautaustoimi, Siikaniemi) Laajennetaan ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoimaa (Vastuussa ovat kaikki hankintoja tekevät) 7

8 4.3 Vastuullinen sijoittaminen Lahden seurakuntayhtymä noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoituspolitiikassaan, joita myös kirkkohallitus on suositellut sijoitustoiminnan perusteiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa sijoitusten eettisistä periaatteista vuotuisissa sijoitusperiaatteissaan. Pidetään lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista n. 3%:ssa. 4.4 Ympäristöindikaattorit Lahden seurakuntayhtymässä seurataan: kopiopaperin määrää lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta virkamatkojen kilometrien ja maksettujen korvausten määrää Tavoitteet: Kopiopaperin määrän vähentämistavoitteeksi otetaan 5 % lasku vuodessa. Lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta pyritään vähentämään kutakin 2 3 % vuodessa. Oman auton käytöstä työtehtävissä aiheutuvista kilometrikorvauksista maksettua määrää pyritään pienentämään 3-5% vuodessa. Kirkon ilmastolaskurin avulla seurataan seurakuntayhtymän hiilijalanjäljen kokoa ja tehdään suunnitelma hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuonna 2014, jolloin vertailukelpoista tietoa on saatu riittävästi. 5. YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatuksella tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jonka avulla seurakunta kannustaa ja johdattaa seurakuntalaisia ja työntekijöitä ympäristöystävälliseen ja kohtuulliseen elämäntapaan. Kyse on 8 laajasta joukosta, kaikista ikäryhmistä, elinikäisestä oppimisesta, kristillisen uskon arvopohjasta, asenteista, vastuusta ja luomakuntamme tilan tiedostamisesta. Ympäristökasvatus läpäisee kaiken seurakunnassa tehtävän hengellisen työn. Myös hautausmailla, kirkoissa, leirikeskuksissa ja kaikissa muissa kiinteistöissä tapahtuva opastus esim. jätteiden lajitteluun liittyvissä asioissa on ympäristökasvatusta. Kirkon ympäristödiplomin teologia ja Kirkon ilmasto-ohjelman Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus antavat hyvän pohjan teologiselle työskentelylle, jota jatketaan diplomikauden aikana. 5.1 Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään Jumalan luomistyön kauneuteen ja ihmisen ympäristövastuuseen liittyviä teemoja käsitellään kirkkovuoden mukaisesti aina, kun se on mahdollista. Retkillä ja leireillä leirikirkkoja pidetään luonnon helmassa. Toimenpiteet Paastonaikana pidämme esillä ekopaaston tematiikkaa (paastonaikaan yleensä osuu myös kansainvälinen tapahtuma Earth Hour, johon osallistumme vuosittain). Vietämme vuosittain luomakunnan sunnuntaita kaikissa seurakunnissa yhteisesti sovittuna sunnuntaina touko-kesäkuun vaihteessa (jolloin Maailman ympäristöpäivä osuu varsin lähelle). Järjestämme enemmän ulkona luonnossa pidettäviä jumalanpalveluksia (esim. Mukkulan kartanon puistossa, Salpausselän harjun metsissä). Osallistumme Lahden seudun ympäristöviikkoon joka syksy. Teivaanmäen hengellinen hiljentymispolku tarjoaa mahdollisuuden sekä yksi-

9 tyiseen että yhteiseen hiljentymiseen ja rukoilemiseen luonnon keskellä. Polulla järjestetään yhteisiä rukousvaelluksia. Teemme opaslehtisen ja opastamme polulle myös nettisivuillamme. Siikaniemen kalliolle pystytettyä Matkalaisen ristiä voidaan käyttää erilaisten leirien jumalanpalveluselämässä tai luontopoluilla. Otamme käyttöön vihreän helmen Lönnebon rukoushelmissä. Vastuussa ovat kaikki papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, nuorisotyönohjaajat, lähetyssihteerit, lapsityönohjaajat ja lastenohjaajat 5.2 Ympäristöasiat eri työmuodoissa Kaikissa työyksiköissä toteutetaan ympäristökasvatusta opastamalla seurakuntalaisia toimimaan ympäristöystävällisemmin ja tulemaan tietoisemmiksi toiminnan ympäristövaikutuksista. Tämän lisäksi seurakunnan ympäristökasvatuksessa korostuu merkityksiä ja motivaatiota antava teologinen työskentely. Eri työalojen toimenpiteitä: Varhaiskasvatus (Kasvatustyön keskus: lapsityönohjaajat ja lastenohjaajat) Lisäämme päiväkerhoissa ulkoilua ja retkeilyä lähimetsiin (esim. Metsämörritoiminta). Emme tilaa turhaan askartelumateriaaleja ja suosimme ympäristöystävällisiä materiaaleja. Jatkamme ja tehostamme jätteiden lajittelua kerhopisteissä. Tiedotamme asioista sähköpostitse. Otamme Suvi Hytin kehittämän Domino-jätepelin varhaiskasvatuksen kerhoissa laajasti käyttöön. 9 Kouluikäisten toiminta (Kasvatustyön keskus, kasvatustyön sihteeri, nuorityönohjaajat varhaisnuorisotyössä) Ympäristökasvatus on olennainen osa retki- ja leiritoimintaa (hyödynnämme erityisesti Upilan mahdollisuuksia ympäristökasvatuksessa). Nuoriso- ja rippikoulutoiminta (Kasvatustyön keskus, rippikouluteologi, rippikoulua pitävät papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, lähetyssihteerit ja diakoniatyöntekijät) Rippikouluissa, nuorten retkillä, leireillä ja muissa kokoontumisissa ohjaamme nuoria pohtimaan oman elämäntavan vaikutusta ympäristöön ja kristillisen etiikan antamaa pohjaa ihmisen luontosuhteelle. Koulutamme rippikoulunvetäjiä ympäristökasvatuksen näkökulmasta v (rippikouluteologi). Tarkkailemme toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja mietimme keinoja, joilla kuormitusta voidaan vähentää. Osallistumme leirikeskusten kehittämiseen ympäristökasvatuksen mahdollisuuksia lisäävästi. Diakonia ja yhteiskuntatyö (Diakoniakeskus Maria, diakoniatyöntekijät, yhteiskuntatyön pappi) Otamme vastaan kierrätysmateriaalia Marian kammarin askartelu- ja kudontaryhmien tarpeisiin. Seuraamme Reilun kaupan elintarvikkeiden ja kierrätysmateriaalista tehtyjen kudontatuotteiden menekkiä Marian kammarissa. Myönnämme avustuksina ostolupia mm. kierrätyskeskuksiin Patinaan ja Konttiin. Noudatamme ryhmätoiminnassa kestävän kulutuksen käytäntöjä ja ohjelmasisällöissä pidämme esillä ympäristöaiheisia teemoja. Lähetystyö (lähetyssihteerit, Missiokauppa) Noudatamme ryhmätoiminnassa kestävän kulutuksen käytäntöjä ja ohjelmasisällöissä pidämme esillä ympäristöaiheisia

10 teemoja Missiokaupassa myymme Reilun kaupan tuotteita. Hautaustoimi Opastamme seurakuntalaisia jätteiden lajittelussa hautausmailla. Suosittelemme seurakuntalaisille ekologisia hautavihkoja ja kestäviä vaihtoehtoja hautakynttilöiksi (ei esim. led-kynttilöitä). Suosittelemme perennahoitoa ja kerromme sen ympäristöystävällisyydestä (v alkaen). Kiinteistötoimi Parannamme jätteiden lajittelumahdollisuuksia erityisesti niissä toimipisteissä, joissa on paljon lasten ja nuorten toimintaa sekä ohjeistamme oikeaan lajitteluun. Osallistumme energiansäästöviikkoon kouluttamalla henkilökuntaa. Uusia ideoita, joita tutkitaan toteutettaviksi Ahtialan seurakuntakodin kierrätyshylly -idea otetaan käyttöön vastaavantyyppisissä kokoontumistiloissa (paikallisseurakunnat). Perustetaan kesäkaudeksi kasvimaa kirkon tai seurakuntakodin pihalle (paikallisseurakunnat yhteistyössä viherrakentamisen kanssa). Upilaan lintutorni niemen nokkaan (Upilan kehittäminen ympäristökasvatuskeskuksena) kanssa ja tietoisuuden lisääminen julkisesti. Toimenpiteet: Kirkonseudussa on säännöllisesti ekoteologiaan liittyviä juttuja (vuosittain vähintään luomakunnan sunnuntaita edeltävässä lehdessä) ja juttuja, joissa opastetaan mm. hautojen hoitoa ja kynttiläjätteen lajittelua hautausmailla (viestintätoimisto). Teemme yhteistyötä Lahden seudun ympäristöpalveluiden (erityisesti ympäristöneuvonnan), Päijät-Hämeen jätehuollon, ELY-keskuksen, Vesijärvisäätiön, ympäristöalan oppilaitosten, Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen, Vesijärven ystävät ry:n ja Eetti ry:n paikallisen toimintaryhmän kanssa sekä alueellisten yhdistysten kanssa. Osallistumme aktiivisesti keskusteluun sekä printti- että sähköisessä mediassa ja sosiaalisessa mediassa. 6. JÄTEHUOLTO Keski-Lahden ja Joutjärven seurakuntien omat ympäristökasvatussuunnitelmat ovat tämän kokonaisteet ja tarkemmat ohjeet kiinteistökohtai- Tässä ohjelmassa esitetään yleisperiaatsuunnitelman liitteinä 1 ja 2. sissa jätehuoltosuunnitelmissa. Jatketaan Renkomäen seurakuntakodin jätehuoltosuunnitelman toteuttamista ja tehdään 5.3 Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen lisää suunnitelmia alkaen suurimmista kiinteistöistä (Siikaniemi ja kirkot). Jätehuoltoselvitysten ja -suunnitelmien toteutusaika- Tavoitteena on laaja ympäristökasvatusyhteistyö erilaisten toimijoiden taulu riippuu siitä miten saadaan tekijöiksi 10

11 alan opiskelijoita. Jätehuoltovastaavana toimii seurakuntapuutarhuri Eila Nykänen. Tavoitteena on jätteen synnyn ehkäiseminen ja sekajätteen määrän vähentäminen. Toimenpiteet: Jätteen syntymistä ehkäistään harkituilla, kestävillä ja ympäristömerkityillä hankinnoilla ja kierrättämällä (jokainen omassa yksikössään) Sekajätteen määrää voidaan vähentää parantamalla lajittelua Lisäämme selkeitä opasteita ja ohjeita eri kiinteistöillä (jätehuoltovastaava ja siivousvastaava). Huolehdimme Heinäsaaren energiajätteen keräyksen kuntoon yhteistyössä Asikkalan kunnan kanssa v (jätehuoltovastaava). Tutkimme v miten voidaan lisätä energiajätteen keräystä myös muilla hautausmailla kuin Mustankallion hautausmaalla (jätehuoltovastaava) ja toteutamme tarvittavat toimenpiteet v (hautaustoimi). Tutkimme mahdollisuudet hankkia lisää kompostilaareja kirkoille ja seurakuntakodeille sekä biojätteen lajittelun tehostamista pienillä kiinteistöillä v Seuraamme energia- ja sekajätteen määrää säännöllisesti (jätehuoltovastaava). Tavoitteen toteutumista seurataan L&T:lta saatavista vuotuisista jäteraporteista ja Petra-ohjelman avulla (jätehuoltovastaava). 7. SIIVOUS Tilojen siivouksessa käytetään omien siivoojien lisäksi ostopalveluita. Palveluesimies Asta Nieminen vastaa siivouksesta. Tavoitteena on lisätä ympäristömer- 11 kittyjen tuotteiden käyttöä ja ympäristöystävällisiä siivousmenetelmiä (palveluesimies, siivoojat ja vahtimestarit) Toimenpiteet: Palveluesimies perehtyy hankintojen kilpailuttamiseen voidakseen käyttää ympäristökriteerejä paremmin hyödyksi hankintoja kilpailutettaessa. Vaihdamme puhdistusaineita vastaaviin ympäristömerkittyihin tuotteisiin ja pienennämme valikoimaa. Tutkimme siivousaineiden keskusvaraston ja hävitämme vanhentuneet tuotteet ohjeiden mukaisesti. Uusittaessa vessojen käsipyyhejärjestelmiä tutkimme mahdollisuutta vaihtaa paperiset käsipyyhkeet kankaisiin ja pestäviin käsipyyherulliin. Koulutamme kiinteistöhoitohenkilökuntaa ympäristöystävällisten menetelmien käyttöön (vältetään turhaa veden kulutusta, tahrojen poistoon voidaan käyttää sappisaippuaa, tiskikoneen voi pestä puolikkaalla tabletilla jne). Tutkimme miten höyrypesuria voitaisiin hyödyntää vielä enemmän siivouksessa. Höyrypesurin käytöllä vähennetään puhdistusaineiden käyttöä. Otamme ympäristökriteerit huomioon siivousalan yrityksiä kilpailutettaessa. 8. ENERGIA JA RAKENTAMINEN Lahden seurakuntayhtymä on tehnyt viime vuosina runsaasti energiatehokkuutta lisääviä ja sisäilman laatua parantavia korjauksia. Tilojen käyttöaste on tehostunut vähänkäytettyjen tilojen myynnin ansioista. Tilasuunnitelmia ja energiakartoituksia tullaan tekemään lisää v Lahden seurakuntayhtymän energiavastaavana toimii huoltomestari Pasi Suontama kiinteistötoimesta.

12 Tavoitteet ja toimenpiteet Lämmön, sähkön ja veden säästäminen 2-3% / vuosi kutakin (kiinteistötoimi) Kiinteistöautomatiikan päivitys v , jolloin kulutuksen seuranta tehostuu entisestään (kiinteistötoimi, energiavastaava). Teemme lisää energiakatselmuksia v alkaen suurikulutuksisista kiinteistöistä: mm. Joutjärven kirkko, Launeen kirkko, hautausmaiden kappelit, leirikeskukset (talotekniikkainsinööri kouluttautuu tähän tehtävään ja tekee itse). Rakennamme Salpausselän kirkkoon lämmöntalteenoton v Valaistuksia uusittaessa tutkimme ledvalaisimien käyttömahdollisuuden ja vähitellen siirrymme ledien käyttöön (esim. Ristinkirkko ja Salpausselän kirkko). Osallistumme energiansäästöviikkoon kouluttamalla omaa henkilökuntaa. Rakennamme uuden krematorion, jossa parempi savukaasun puhdistus, lämmöntalteenotto ja polttoaineen vaihtaminen öljystä maakaasuun. Tavoitteena on yhteistyö Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson seurakuntien kanssa, jolloin toiminta olisi energiatehokkaampaa. Yhteistyöneuvottelut ja -selvitykset ovat käynnissä. Krematorion rakentaminen Lahteen tai laajemman alueen yhteinen mahdollisesti muualle toteutuu lähivuosina, tavoitteena vuosi Seuraamme tilojen käyttöastetta ja luovumme osasta kiinteistöjä tai vuokraamme ulos. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun energian osuuden kasvattaminen (kiinteistötoimi) Lisää ilmalämpöpumppuja v (Heinäsaari). Aurinkokeräimien hankinta käyttöveden lämmittämiseen Heinäsaaressa ja Upilassa selvitetään v ja mahdollinen asennus v Kulttuuriperinnön suojelu (kiinteistötoimi ja hautaustoimi) Upilan vanha päärakennus palautetaan remontissa vanhaan asuun v Säilytämme Upilan pihapiirin mahdollisimman perinteisenä maalaismaisemana. 9. RUOKA JA KEITTIÖT Lahden seurakuntayhtymän ruokaloista Siikaniemi ja Upila hoidetaan täysin omana toimintana. Takataskun ruokala toimii seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin yhteistyönä. Kirkkokatu 5:n ja Heinäsaaren ruokaloiden yhteistyösopimus Fazer Amican kanssa on voimassa v tammikuun loppuun. Lahden kaupunki on tehnyt periaatepäätöksen Reilun kaupan kaupunki -statuksen hakemiseksi. Jotta hanke voisi toteutua, täytyy myös seurakunnan täyttää seurakunnille asetetut kriteerit. Teemme yh-teistyötä kaupungin kanssa, jotta Reilun kaupan kaupungin kriteerit täyttyvät seurakunnan osalta. Tavoitteet ja toimenpiteet Ruokahävikin vähentäminen leirikeskuksissa Kannustamme leiriläisiä ottamaan ruokaa sen verran kuin syö. Lasten ja nuorten leireillä valmistamme heille sopivaa ruokaa. Kestävän kehityksen mukaisten hankintojen lisääminen Lisäämme ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttöä. Lisäämme kasvisten, lähiruuan, luomutuotteiden käyttöä. Lisäämme Reilun kaupan tuotteiden käyttöä Reilun kaupan kaupunki hankkeen vaatimusten mukaisesti. Tutkimme keskitettyihin hankintoihin ja kilpailutuksiin siirtymistä. 12

13 Ympäristöasioiden huomioonottamien yhteistyökumppaneita valittaessa Asetamme ympäristökriteerejä kilpailutuksissa. 10. TOIMISTOT Suurimmista toimistoista Vapaudenkatu 6:ssa ja Kirkkokatu 5:ssä on tehty mittavat energiasaneeraukset. Toimistokoneiden asianmukaisella käytöllä voimme jokainen vaikuttaa energian kulutukseen ja kopiopaperin menekkiin. Tavoitteet ja toimenpiteet Energian säästäminen opettelemme energiaa säästäviä toimintatapoja (esim. sähkölaitteiden sammuttaminen silloin, kun niitä ei tarvita, yhteisten monitoimilaitteiden suosiminen henkilökohtaisten tulostimien sijaan, sälekaihtimien sulkeminen yöksi lämmityskaudella jne.) (kaikki työntekijät) Hankintojen ympäristöystävällisyys Suosimme toimistotarvikehankinnoissa ympäristömerkittyjä tuotteita (hankinnoista vast.) Käytämme myös vuokrakoneita (tietohallinto) Levon luonnonmukainen uurnametsäalue työntekijät) Suosimme sähköistä ilmoittautumista (leiri- ja retkitoimintaa järjestävät) 11. HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Lahden hautausmaita on jo pitkään kehitetty ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Hautausmailla on paljon luonnontilassa olevia alueita. Haluamme jatkaa tätä hyvää kehitystä yhä edelleen ja parantaa etenkin jätteiden käsittelyä. Kopiopaperin kulutuksen vähentäminen 5%:lla vuosittain Asennamme monitoimilaitteisiin ja tulostimiin oletusasetukseksi 2-puoleinen tulostus ja monitoimilaitteisiin mustavalkotulostus (tietohallinto) Tehostamme seurantaa yksikkökohtaisesti (tietohallinto ja työyksiköt) Käytämme paperia moneen kertaan (kirjekuoria käytetään uudelleen sisäisessä postissa, tulostettuja vanhoja papereita suttupaperina) (kaikki työntekijät) Suosimme sähköistä tiedonsiirtoa emmekä tulosta kaikkia sähköposteja (kaikki dollisuuden omaisille. 13 Syntyvän jätteen ja etenkin sekajätteen määrän vähentäminen lajittelua tehostamalla Huolehdimme puuttuvan kartan jäteastioiden sijainneista Levon hautausmaalle. Opastamme seurakuntalaisia jätteiden lajittelussa ja kerromme ympäristöystävällisistä hautakynttilävaihtoehdoista. Järjestämme energiajätteen keräysmah-

14 Ympäristöystävällisten hoitomenetelmien käytön suosiminen Päivitämme kirjalliset hoito-ohjeet ja perehdytämme uudet työntekijät niihin (perehdytyslomakkeeseen lisätään ympäristöohjeet v. 2013) (jätehuoltovastaava). Suosimme perennoja omissa istutuksissa kesäkukkien sijaan (hautaustoimi). Tarjoamme hoitohaudoille perennavaihtoehtoa kesäkukkahoidon tilalle ja kerromme sen ympäristöhyödyistä v alkaen (hautaustoimi). Hautausmaiden ja muiden viheralueiden luonto- ja kulttuuriarvojen suojelu Hautausmaa- ja viheralueista tehdään laajempia ja seikkaperäisempiä lajistokartoituksia (hautaustoimi, ympäristötoimikunta). Tavoitteet ja toimenpiteet Energiankulutuksen ja kertyvän jätteen määrän seuranta ja vähentäminen Asennamme Heinäsaareen ilmalämpöpumppuja, aurinkokeräimiä Heinäsaareen ja Upilaan (kiinteistötoimi). Liitämme Siikaniemen vesihuollon Hollolan kunnan verkkoon v (kiinteistötoimi). Teemme jätehuoltoselvitykset Siikaniemessä ja Heinäsaaressa. Jätehuoltoselvitysten ja -suunnitelmien toteutusaikataulu riippuu siitä miten saadaan tekijöiksi alan opiskelijoita (jätehuoltovastaava, alan opiskelijat). Huolehdimme Heinäsaaren energiajätteen keräyksen kuntoon yhteistyössä Asikkalan kunnan kanssa v (jätehuoltovastaava) Haitallisten torjunta-aineiden käytön vähentäminen Levon kasvihuoneilla Toimitamme Kemiran CCC kasvunsääteen ongelmajätekonttiin, käyttö on kielletty lähtien (jätehuoltovastaava) Harkitsemme tarkoin Confidor WG 70:n käyttöä kasvihuoneella (kasvihuoneen työntekijät) 12. LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Upilan leirikeskusta kehitetään edelleen ympäristökasvatuskeskuksena. Myös Siikaniemen kurssikeskuksessa ja Heinäsaaren leirikeskuksessa haluamme toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Kaikki sijaitsevat luonnonkauniilla paikoilla järven rannassa, mikä asettaa aivan erityisiä vaatimuksia ympäristön huomioon ottamiseksi. Viheralueita on hoidettu kevyesti ja luonnon monimuotoisuutta suosien (esim lahopuita ja kaatuneita puita on poistettu vain turvallisuussyistä). 14 Ruokahävikin vähentäminen ruokaloissa Kannustamme leiriläisiä ottamaan ruokaa sen verran kuin syö (leirinvetäjät) Lasten ja nuorten leireillä valmistamme heille sopivaa ruokaa (keittiöhenkilökunta) Kestävän kehityksen mukaisten hankintojen lisääminen Lisäämme ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttöä (keittiöiden vastuuhenkilöt) Lisäämme kasvisten, lähiruuan, Luomun ja Reilun kaupan tuotteiden käyttöä (keittiöiden vastuuhenkilöt) Tutkimme keskitettyihin hankintoihin ja kilpailutuksiin siirtymistä (taloushallinto ja keittiöiden vastuuhenkilöt) Luontoarvojen suojelu Tarkistamme v tehdyt luontoselvitykset ja teemme tarvittaessa uusia v (ympäristötoimikunta). Laadimme kirjalliset periaatteet, joiden mukaan alueita hoidetaan, jotta ympäröivän luonnon monimuotoisuus säilyy jat-

15 kossakin, v (kiinteistötoimi ja hautaustoimi). Tutkimme onko mahdollista suojella jokin alue esim. perintömetsänä v (kiinteistötoimi ja ympäristötoimikunta) Rakennamme kiinteitä luontopolkuja leiri- ja kurssikeskusten alueelle. Upilaan voisi rakentaa polun neljällä kiintorastilla esim. seuraavasti: Vesijärvirasti niemen nokkaan, rantaluonnon rasti leirikirkon lähelle, metsärasti kuusikon reunaan ja hämäläisen kulttuurimaiseman / maaseudun rasti pellon reunalle. Jokaisella rastilla esitellään luontoa, kasveja, eläimiä, lintuja, ekologiaa ja 1. kristinopin kohtaa (Luojaa, luomiskertomusta, ihmisen vastuuta jne.). (Mauno Nivalan idea) (yhteinen kasvatustyö, kasvatustyön sihteeri, seurakunnat, kiinteistötoimi). Upilaan lintutorni niemen nokkaan (Upilan kehittäminen ympäristökasvatuskeskuksena). 13. METSÄT Lahden seurakuntayhtymä ei omista talousmetsiä. Kiinteistöjen läheisyydessä olevien viheralueiden hoidosta vastaa hautaustoimi. Leiri- ja kurssikeskusten ympäristöt säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisessa tilassa. 14. LIIKENNE Lahti on pinta-alaltaan varsin pieni kaupunki ja mahdollistaa useissa tilanteissa kevyen liikenteen käytön. Keskustan alueella polkupyörällä liikkuminen on nopeampaa kuin autolla. Kauemmas suuntautuvilla virkamatkoilla on mahdollista lisätä kimppakyytejä ja junan tai bussien käyttöä, kun suunnitellaan siirtyminen etukäteen. Tavoitteet ja toimenpiteet Ympäristölle haitallisten päästöjen vähentäminen Muistamme käyttää lämpötolppia talvella, kylmäkäynnistystä tulisi välttää (kaikki autoilevat työntekijät) Annamme taloudellisen ajotavan koulutusta seurakuntayhtymän ajoneuvojen käyttäjille (Levon korjaamon huoltomiehet ja autokuskit v. 2013) (työyksiköiden esimiehet) Käytämme enemmän ympäristömerkittyjä tuotteita autojen huollossa ja pesussa (Levon korjaamo) Otamme käyttöön alkylaattibensiinin kaksitahtisiin pienkoneisiin v (hautaustoimi, kiinteistötoimi) Käytämme laitevalmistajan suosittelemia moottoriöljyjä (kiinteistötoimi ja hautaustoimi) Keskittämällä ja kilpailuttamalla hankintoja pidämme kustannukset kohtuullisina (talous hallinto, kiinteistötoimi, hautaustoimi) Hankimme mahdollisimman vähäpäästöisiä ajoneuvoja (hankinnoista vastaavat) Oman auton käytöstä työtehtävissä aiheutuvista kilometrikorvauksista maksettua määrää pyritään pienentämään 3-5% vuodessa Teemme työ- ja virkamatkoja enemmän kävellen, polkupyörällä, kimppakyydeillä ja julkisilla kulkuneuvoilla kuin yksin henkilöautolla (jokainen työntekijä) Helpotamme julkisen liikenteen käyttöä luomalla selkeät käytännöt matkalippujen hankintaan (sarjaliput, matkakortit, junaliput) (taloushallinto) Hankimme polkupyöriä yhteiskäyttöön keskustakorttelin alueelle (Kirkkokatu 5, Vapaudenkatu 6, Mariankatu 16) (ympäristötoimikunta) 15

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 LUKIJALLE... 2 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 3 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIA... 4 3 YMPÄRISTÖDIPLOMIN HAKUPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN LAADINTA...

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma

Pieksämäen seurakunta. Ympäristöohjelma Pieksämäen seurakunta Ympäristöohjelma Riina Hänninen Laurea- ammattikorkeakoulu Kestävän kehityksen koulutusohjelma Syyskuu 2009 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Kirkon ympäristödiplomi pähkinänkuoressa...

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 18.12.2012 1 Sisältö 1. JOHDANTO... 8 2. YHTEENVETO YMPÄRISTÖDIPLOMIN NYKYTILASTA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ... 8 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN HALLINTA

Lisätiedot

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014

Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 2014 Hyvinkään seurakunnan YMPÄRISTÖOHJELMA 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirkon ympäristödiplomi 2 2. 3. Hyvinkään seurakunnan ympäristödiplomin tavoitteet ja 2 ympäristöohjelman laadintaprosessi 4. Toiminta

Lisätiedot

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2.

Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2015 Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2. Sisäinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017 Kuva: Annika Saarikko SEURAKUNTAYHTYMÄ 17.12.2012 sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 2003 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖOHJELMA 1 JOHDON SITOUTUMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston 9.1. hyväksymä ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikan hyväksymällä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014

YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kirkkohallitus myönsi Kirkon ympäristödiplomin Suonenjoen seurakunnalle 23.2.2010. SUONENJOEN SEURAKUNTA YMPÄRISTÖOHJELMA 2010-2014 Kuva: Lyijykynäpiirros Suonenjoen Tapulista 2 SUONENJOEN SEURAKUNTA Suonenjoen

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. sisäinen ympäristökatselmus 2008 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sisäinen ympäristökatselmus 2008 6.6.2008 Ympäristökatselmus 2008, sivu 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...5 2 YMPÄRISTÖASIA SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ...5 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ...5 3.1

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017

MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 2013-2017 1 SISÄLTÖ 1. MASKUN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMAN TEOLOGISISTA PERUSTEISTA... 3 2. LUKIJALLE... 4 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ... 4 4. TOIMINTA JA TALOUS... 5 5.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

Suomen ortodoksisen kirkon ympäristöohjeisto

Suomen ortodoksisen kirkon ympäristöohjeisto Suomen ortodoksisen kirkon ympäristöohjeisto Oi Herra, kuinka ihanaa on olla Sinun vieraanasi: tuuli on täynnä tuoksuja, vuoret kurottuvat taivaisiin, vedet kuin rajaton peili josta heijastuu auringon

Lisätiedot

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi sena toteamme, että Helsingin seurakun täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pis 0 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat katsovat, että ympäristöasioiden hoito on tällä

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS

ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS ROVANIEMEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ OPAS YHTEINENTOIMINTAMME YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Seurakunnalla on monenlaisia ympäristövaikutuksia: käytetään paljon energiaa, vettä, kemikaaleja ja tuotetaan jätteitä. Myös

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opas

Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot