Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017"

Transkriptio

1 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma Kuva: Annika Saarikko

2 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ TOIMINTA JA TALOUS YMPÄRISTÖKASVATUS JÄTEHUOLTO SIIVOUS ENERGIA JA RAKENTAMINEN RUOKA JA KEITTIÖT TOIMISTOT HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET METSÄT LIIKENNE VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN... 12

3 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 3 (12) 1 JOHDANTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hakee kolmatta kertaa Kirkon ympäristödiplomia keväällä Ensimmäinen ympäristödiplomi on myönnetty vuonna 2003 ja se on uusittu vuonna Uusimista varten on tehty sisäinen ympäristökatselmus ja laadittu ympäristöohjelma seuraavalle viisivuotiskaudelle. Tämä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöohjelma vuosiksi Otsikointi noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan vuoden 2012 rakennetta. Lisäksi viestintä ja tiedottaminen on lisätty omaksi kohdakseen. Ohjelma koostuu konkreettisista toimenpiteistä, joiden toteuttamiseen sitoutuvat kaikki yhtymän seurakunnat ja muut yksiköt. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Tavoitteiden vastuuhenkilöt eivät voi yksin ylläpitää ja kehittää järjestelmää, vaan jokainen työntekijä vaikuttaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamiseen. Ympäristöasioiden huomioimisesta pyritään tekemään kaikkia työntekijöitä yhdistävä tekijä ja siitä pyritään tekemään osa jokapäiväistä arkea ja normaalia työnkuvaa. Jo käytössä olevia hyviä käytäntöjä noudatetaan myös tulevaisuudessa. 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA / YMPÄRISTÖSTRATEGIA Seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2003 hyväksymä ympäristöpolitiikka, joka on vuonna 2009 päivitetty ympäristöstrategiaksi: 1. Kristilliseen uskoon kuuluu luomakunnan kunnioittaminen Jumalan tekona ja kiitollisuus tästä lahjasta. Se johtaa kohtuulliseen ja kestävään elämäntapaan. 2. Ympäristöasioiden vastuullinen hoito on jokaisen seurakunnan ja yksikön johdon tehtävä. Otamme ympäristöasiat huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana päivittäistä päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii niiden koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Pyrimme ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen muuttamalla toimintatapojamme, vähentämällä kulutusta ja kiinnittämällä huomiota hankintojen ja toimintojen eettisyyteen. 4. Annamme henkilökunnalle suunnitelmallisesti ja säännöllisesti ympäristökasvatusta. Yhdessä turkulaisten ja kaarinalaisten kanssa pyrimme kasvamaan kristilliseen, luomakuntaa kunnioittavaan elämäntapaan. 5. Hengellinen toiminta tukee luottamusta siihen, että kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Vastaamme Jumalan pelastavaan rakkauteen hoitamalla vastuullisesti Jumalan maailmaa. Toteuttaakseen tätä ympäristöstrategiaa on seurakuntayhtymälle laadittu ympäristöohjelma Hyväksytystä ympäristöohjelmasta tiedotetaan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Lisäksi seurakuntayhtymä pyrkii toteuttamaan kirkon ilmasto-ohjelmaa Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus.

4 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 4 (12) 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ympäristöjärjestelmän tehtävä on tukea järjestelmällistä ja pitkäjänteistä ympäristötyötä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmän toimijoita ovat seurakuntayhtymän ympäristövastaava, yhdeksäntoista seurakuntiin ja yksiköihin nimettyä ympäristövastaavaa ja yhteisen kirkkoneuvoston asettama ympäristötoimikunta, joka koostuu työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta on parannettu laatimalla sille selkeä kuvaus. Järjestelmän kuvaus kattaa mm. ympäristötyön seurannan, raportoinnin, yksiköiden ympäristövastaavien tehtävänkuvaukset, mahdolliset sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset. Johdon, luottamushenkilöiden ja henkilöstön ympäristömyönteisyyttä ja sitoutumista ympäristöasiaan pyritään edistämään tapahtumia ja koulutusta järjestämällä sekä tiedottamalla. Pidetään vuosittain johdon ympäristökatselmus hallintojohtaja Ympäristöjärjestel mä tukee ympäristötyötä Laaditaan ympäristöohjelma vuosiksi Ympäristödiplomin näkyvyyteen ja ympäristöasioiden tiedostamiseen kiinnitetään huomiota ympäristötoimikunta ympäristötoimikunta, tiedotustoimisto Sisäinen ympäristökatselmus ympäristövastaava ja ympäristötoimikunta Perehdytetään ja sitoutetaan henkilökuntaa ympäristötoimikunta ympäristöasioihin Tieto ympäristöjärjestelmästä tulokasoppaaseen 2013 henkilöstöpäällikkö Väliauditointi 2015 ympäristövastaava 4 TOIMINTA JA TALOUS Ympäristöasiat on pyritty liittämään jokaisen yksikön ja seurakunnan toimintaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmissa kukin yksikkö esittää vuosittain yhden konkreettisen ympäristötavoitteen ja myös raportoi tavoitteiden toteutumisesta. Ympäristönäkökohdan sisältävä hankintaohje on valmistunut Tavoitteena on päästä käytäntöön, jossa jokainen hankkija ottaa huomioon tekemiensä hankintojen ympäristövaikutukset ja pyrkii niiden pienentämiseen. Tarjouskilpailujen yhdeksi valintakriteeriksi on asetettu ympäristöominaisuudet, kuten vähäinen energiankulutus, kierrätettävyys tai varaosien saatavuus. Hankinnoissa pyritään suosimaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja Reilun Kaupan tuotteita, silloin kun se on mahdollista. Myös ostettujen palveluiden ympäristöystävällisyyttä valvotaan. Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa on huomioitu eettiset arvot. Verotuloista ohjataan vuosittain vähintään 2 % lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Kirkon ilmastolaskuri on valmistunut keväällä Se otetaan käyttöön ja sen käyttöä jatketaan vuosittain. Tällöin saadaan vertailukelpoista tietoa kulutuksesta toimenpiteiden suunnittelemista varten.

5 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 5 (12) Ympäristön huomioiminen hankinnoissa Hankintoja tekeville järjestetään koulutusta hankintoihin liittyvistä ympäristöasioista hankintayksiköt, ympäristötoimikunta Ympäristötyön seuranta Tarvittaessa eri sektoreille laaditaan ohjeet miten ympäristöasia tulee huomioida kilpailutusrajan alittavissa hankinnoissa Ympäristömerkittyjen ja Reilun kaupan tuotteiden määrän lisääminen Ympäristöindikaattoreita ja niiden käyttöä sekä raportointia kehitetään. Lisäksi indikaattoreille asetetaan tavoitteet hankintayksiköt, ympäristötoimikunta hankintayksiköt energiavastaava, ympäristövastaava, ympäristötoimikunta Hiililaskuri Kirkon ilmastolaskuri otetaan käyttöön ja se täytetään jatkossa vuosittain energiavastaava, ympäristövastaava 5 YMPÄRISTÖKASVATUS Paikallisseurakunnat ovat laatineet vuonna 2012 seurakuntakohtaiset suunnitelmat ympäristökasvatuksen käytännön toimenpiteistä eri työmuodoissa. Pohjana toimii seurakuntayhtymän ympäristökasvatussuunnitelma Myös varhaiskasvatuksella ja hautaustoimella on omat ympäristökasvatussuunnitelmansa. Muut työyksiköt laativat ne lähivuosina. Parhaimmillaan ympäristökasvatus toteutuu läpäisyperiaatteella kaikessa seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan arjessa ja eri työaloilla on tarkoituksena ohjata johtoa, työntekijöitä ja seurakuntalaisia ympäristön kunnioittamiseen ja ekologiseen elämäntapaan. Jumalanpalveluselämässä ympäristöasiat ovat erityisesti esillä vuosittain vietettävänä luomakunnan sunnuntaina ja mm. ulkona pidettävissä hartauksissa. Ympäristökasvatussuunnitelmien teko 2013 yksiköiden johtajat työyksiköihin Ympäristökasvatus seurakunnissa ja työyksiköissä Ympäristökoulutus Luomakunnan sunnuntain vieton vakiinnuttaminen kaikkiin paikallisseurakuntiin Koulutustarpeen kartoitus ja koulutussuunnitelman laadinta Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ympäristökoulutus kirkkoherrat ympäristötoimikunta ympäristötoimikunta Yhteistyö Neuvonta ja koulutusyhteistyö Valonian (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) kanssa Suunnitellaan ja toteutetaan ympäristökasvatusta tukevia hankkeita Turun ja lähialueen ympäristötoimijoiden kanssa ympäristötoimikunta ympäristötoimikunta

6 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 6 (12) 6 JÄTEHUOLTO Jätehuoltosuunnitelmat ja kiinteistökohtaiset jätteiden lajitteluohjeet on laadittu vuonna Päivityksistä vastaavat tekniset isännöitsijät ja työpäällikkö. Lajitteluohjeet löytyvät myös ekstranetistä. Koulutuksella ja neuvonnalla pyritään muuttamaan toimintaa mahdollisimman jätteettömäksi. Turun hautausmaalle on tehty jätehuollon kartoitus ja suunnitelma keväällä Sen pohjalta jäteastioiden teippauksia tullaan uudistamaan. Olemassa oleville ilmoitustauluille on laitettu omaisia varten hautausmaiden lajitteluohjeet. Leirikeskusten kokoontumis- ja majoitustiloihin tullaan hankkimaan tarpeelliset jätteiden lajitteluastiat. Lajittelun toimivuus on tärkeää jo kasvatuksellisestikin. Useissa kohteissa on siirrytty käyttämään vuokrattavia puuvillapyyherullia. Ympäristömerkitty käsipyyhejärjestelmä on toiminut hyvin ja vähentänyt huomattavasti jätteen määrää sekä telineiden täyttötyötä. Järjestelmän käyttöä tullaan jatkamaan. Noudatetaan kunnallisia jätehuoltomääräyks iä Jätehuoltosuunnitelmien päivitys tarpeen mukaan isännöitsijät Kiinteistökohtaiset lajitteluohjeet Ohjeet ja tiedotus jätteiden oikeasta lajittelusta kaikille työntekijöille isännöitsijät, ympäristövastaava Lajittelun tehostaminen Hautausmaan jätehuoltosuunnitel man toteuttaminen Jätteiden määrä ympäristöindikaatt oriksi Leirikeskusten lajittelu Tehostetaan lajittelua ja sen ohjeistusta. Tehostetaan jätteen hyötykäyttöön ohjautumista. Hautausmaalla 2012 tehty jätehuoltosuunnitelma otetaan käytäntöön Hautausmaalta kaatopaikalle menevän jätteen määrän seuraaminen vuosittain Jätteiden lajittelu laitetaan kuntoon leirikeskusten kokoontumis- ja majoitustiloissa ympäristövastaava, isännöitsijät, hautausmaiden jätehuoltovastaava työnjohtajat hautausmaiden jätehuoltovastaava 2013 leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri 7 SIIVOUS Siivoustyön ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään järjestämällä siivoustyöntekijöille koulutusta siivousaineiden ominaisuuksista, työvälineistä, työergonomiasta ja vaihtoehtoisista työmenetelmistä. Tavoitteena on yhtenäistää eri siivouskohteissa käytettävä ainevalikoima ja siirtyä entistä enemmän ympäristömerkittyihin tuotteisiin ja vedettömään siivoukseen. Siivousaineet hankitaan keskitetysti yhdestä liikkeestä. Hankintaliike kilpailutetaan muutaman vuoden välein ja kilpailuttamisessa otetaan ympäristöasia huomioon. Yhä enemmän pitäisi pyrkiä ostamaan ympäristömerkittyjä siivousaineita. Siivoustyötä hankitaan jonkin verran ostopalveluna. Leirikeskuksiin on laadittu siivoussuunnitelmat, joita päivitetään tarvittaessa.

7 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 7 (12) Siivoustyön Siivousohjeistuksen päivittäminen isännöitsijä Minna ohjeistus Männikkö Ympäristöystävälli set tuotteet Henkilöstön koulutus Veden ja kemikaalien kulutuksen pienentäminen Ryhdytään tekemään siivoustyön mitoituksia/siivoussuunnitelmia. Siivousaineiden ja -tarvikkeiden yhdeksi hankintakriteeriksi otetaan tuotteiden ympäristöystävällisyys Yhtenäistetään eri siivouskohteissa käytettävä ainevalikoima Selvitetään koulutustarve. Tarvittaessa järjestetään koulutusta. Selvitetään siivouskoneiden käyttöönoton mahdollisuutta Pyydetään käytetyiltä siivousyrittäjiltä ympäristöselvitykset kilpailutusten yhteydessä isännöitsijät 2013 isännöitsijät -> kaikki siivoustyötä ja/tai alan hankintoja tekevät työntekijät isännöitsijät isännöitsijät isännöitsijät isännöitsijät 8 ENERGIA JA RAKENTAMINEN Seurakuntayhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutusta seurataan kiinteistökohtaisesti ostopalveluna. Osa kiinteistöistä on kaukoluennan piirissä. Vanhoissa kiinteistöissä seuranta perustuu kuukausittain luettaviin mittarilukemiin ja peruskorjausten myötä niitä siirretään kaukoluentaan. Viime vuosina tuulivoimaa on ostettu 1 GWh, joka on noin yksi kymmenesosa yhtymän kaikesta sähkönkulutuksesta. Tuulivoimaa tullaan hankkimaan jatkossakin saman verran. Energiakatselmus on tehty kaikissa merkittävimmissä kiinteistöissä vuosina Katselmusten päämääränä on energiankäytön tehostaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Katselmusten perusteella on tehty korjaustoimenpiteitä ja energiankulutusta seurataan. Jossain vaiheessa teetetään näihin kiinteistöihin myös energiatodistukset. Huoltoja ja korjauksia tekeviä vuosisopimusliikkeitä valittaessa otetaan ympäristöasioiden huomioiminen yhdeksi valintaperusteeksi, mikäli mahdollista. Laitehankinnoissa suositaan energiatehokkaita malleja ja käyttäjät perehdytetään sähkölaitteiden energiaa säästäviin käyttötapoihin. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa huomioidaan ympäristön, rakennustaiteen ja kulttuurihistorian kannalta tärkeät näkökohdat sekä kiinnitetään ympäristöasioihin huomiota. Rakennustyömaille tehdään erilliset ympäristösuunnitelmat osana projektien laadunvarmistussuunnitelmaa. Olemassa olevien kiinteistöjen käyttöastetta pyritään nostamaan. Energiansäästö Suurimpiin kiinteistöihin teetetään kiinteistöjohtaja energiatodistukset

8 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 8 (12) Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen työpäällikkö säännöllinen seuranta ja vuosittaiset yhteenvedot kulutusarvoina -> ympäristöindikaattori Ympäristöasian Ympäristöasia huomioidaan a kiinteistöjohtaja huomioiminen rakentamisessa rakennusprojekteissa annettaessa suunnitteluohjeet suunnittelijoille Energiansäästökoulutus Osallistutaan energiansäästöviikkoon vuosittain ympäristötoimikunta, ympäristövastaava Järjestetään koulutusta energian ja veden ympäristötoimikunta Lisätään/jatketaan uusiutuvan energian käyttöä säästämisestä Asia huomioidaan sähkösopimuksia uusittaessa kiinteistöjohtaja 9 RUOKA JA KEITTIÖT Leirikeskukset hankkivat noin 90 % yhtymän kaikista elintarvikkeista. Leirikeskusten hoitajien valinnoilla on ratkaiseva merkitys seurakuntayhtymän ympäristökuorman suuruuteen elintarvikkeiden osalta. Leirikeskuksissa on jo pitkään pyritty lisäämään kasvisten osuutta tarjottavissa aterioissa, vaikka varsinainen kasvisvaihtoehto on saatavissa yleensä vain tilauksesta. Reilun kaupan kahvi ja tee on käytössä Kunstenniemen ja Sinapin majoitustiloissa. Kunstenniemessä käytetään myös muita reilun kaupan tuotteita ja luomua siinä määrin kuin sitä on suhteellisen helposti saatavilla. Kunstenniemi pystyy hankkimaan osan vihanneksista läheiseltä luomutilalta. Kunstenniemen keittiöllä pyritään pitämään saavutettu taso luomu- ja lähiruokien käytössä. Reilun kaupan tuotteiden osuutta pyritään lisäämään tulevana ympäristödiplomikautena. Neljä seurakuntaa on saanut reilun kaupan seurakunta -arvonimen ja monissa muissakin seurakunnissa ja yksiköissä on käytössä jonkin verran Reilun kaupan tuotteita. Ympäristöasiaan kiinnitetään huomiota hankintojen pakkauskokoja valittaessa. Kertakäyttöastioista on luovuttu lähes kokonaan ja käytön vähentäminen riippuu jatkossa paljolti leirinvetäjistä. Keittiöiden koneita uusittaessa huomioidaan laitteiden sähkön ja vedenkulutus. Kasvisruoka Pyritään jokaisen leirin aikana pitämään yksi kurssikeskusten hoitajat kasvisruokapäivä Lähi- ja Pyritään lisäämään budjetin puitteissa kurssikeskusten hoitajat luomuruoka luomuruoan osuutta ja käyttämään oman maakunnan tuotteita Tilattaessa tarjoiluita pitopalvelulta, tilaisuuksien järjestäjät, selvitetään lähi- ja luomuruoan saatavuutta Ruokasaleissa tiedotetaan asiakkaille käytetyistä luomutuotteista, Reilun Kaupan tuotteista ja lähiruoasta Leirikeskuksissa selvitetään mahdollisuutta liittyä Portaat luomuun-ohjelmaan hankintoja tekevät henkilöt kurssikeskusten hoitajat 2013 leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri ja kurssikeskusten hoitajat

9 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 9 (12) 10 TOIMISTOT Toimistoissa on otettu käyttöön useita ympäristöä säästäviä sähköisiä toimintoja kuten ostolaskujen kierrätysjärjestelmä, tilojen varausohjelma ja netin kautta toimiva rippikoulu- ja kerhoilmoittautuminen. Paperin ja energian kulutusta pyritään pienentämään opastamalla työntekijöitä tietokoneen ja sen oheislaitteiden käytössä. Näyttöihin sekä huoneiden valokatkaisimiin on kiinnitetty tarrat muistuttamaan virran katkaisusta poistuttaessa työhuoneesta. Yhtymässä on otettu huhtikuussa 2011 käyttöön sähköinen matkalasku- ja kulunhallintaohjelma. Samalla on myös siirrytty luottokorttien käyttöön. Ympäristöystävällisiä tuotteita on hankittu toimistoon. Käytössä on mm. joutsenmerkittyjä paperilehtiöitä, uusiopaperisia kirjekuoria ja ympäristömerkittyä kopiopaperia. Energiankulutusta pienentää myös monien yksittäisten laitteiden (kopiokone, tulostin, skanneri ja faksi) korvaaminen monitoimilaitteilla. Tulostinten määrää pyritään edelleen vähentämään keskittämällä tulostuksia monitoimilaitteille ja monistamoon. Vuonna 2012 on lisäksi päätetty, että tietokoneiden määrää ei enää kasvateta. Laitehankinnat on keskitetty it-aluekeskukseen Työasemien ja printtereiden hankinnasta on KLkuntahankintojen kilpailuttama sopimus, joka on voimassa Kilpailutuksessa otettiin huomioon ympäristövaatimukset. Energiansäästö Ohjeistetaan toimistolaitteiden käyttö energiaa säästäväksi huomioiden niiden mahdollisimman hyvä käytettävyys ja toiminta. it-aluekeskus Toimistoille laaditaan energiansäästöohjeet ja ympäristötoimikunta työntekijöille annetaan energiansäästökoulutusta Paperin kulutuksen Työasemiin asennetaan oletusarvoksi it-aluekeskus vähentäminen kaksipuolinen tulostus Käyttäjiä muistutetaan ja ohjeistetaan it-aluekeskus kaksipuolisesta tulostuksesta ja kopioinnista Tulostusta pyritään vähentämään säilyttämällä tietoa ensisijaisesti sähköisessä muodossa kaikki työntekijät Monistamolla seurataan vuosittain monistaja Jari Holttinen yksikkökohtaista paperinkulutusta -> ympäristöindikaattori Hankinnat Pyritään hankkimaan energiaa säästäviä ja ympäristömerkittyjä tuotteita hankinnoista vastaavat henkilöt It-hankintojen kilpailutuksessa otetaan huomioon ympäristövaatimus tietohallintopäällikkö 11 HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Hautausmaiden hoidossa huomioidaan ympäristöasiat. Kaikissa bensakäyttöisissä työkoneissa on käytössä mahdollisimman puhtaasti palava pienkonepolttoaine, monet pienkoneet ovat

10 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 10 (12) sähkökäyttöisiä, kasvinsuojeluaineita ei juurikaan käytetä, lannoitteet ovat kestolannoitteita ja lähes kaikki tarvittava multa saadaan omasta kompostista. Haudalle voi halutessaan valita perennahoidon. Krematoriolle, puutarhajätteiden kompostoinnille ja polttonesteiden jakelulle on voimassaolevat ympäristöluvat, joiden ehtojen mukaan toimitaan. Kulttuuriperintöä on vaalittu säilyttämällä vanhojen hautausmaanosien ominaispiirteitä ja arvokkaita hautamuistomerkkejä. Jätemäärän pienentäminen Tiedotuksella pyritään vähentämään muovikuoristen kynttilöiden käyttöä hautausmailla ja lisäksi selvitetään muovikuoristen kynttilöiden käytölle hautaustoimen päällikkö, tiedottaja Minna Vesanto Tehostetaan jätteiden lajittelua ja pyritään vähentämään kaatopaikkajätteen määrää Perennojen käytön lisääminen Vältetään liikalannoitusta vaihtoehtoja Koulutetaan henkilökuntaa ja tiedotetaan omaisille oikeasta lajittelusta - > ympäristöindikaattori Perennoja tarjotaan haudoille kesäkukkien sijaan Teetetään viljavuusanalyysejä tarvittaessa, jotta voidaan lannoittaa oikein suunnitteluhortonomi, työnjohtajat hautojen hoito työnjohtajat 12 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Leirikeskuksia pyritään kehittämään paikoiksi, joissa on hyvät mahdollisuudet toteuttaa ympäristökasvatusta. Heinänokkaan on jo rakennettu Löytäjän metsäpolku, Kunstenniemeen on rakennettu Avainreitti-luontopolku ja Sinappiin valmistui keväällä 2012 Kummeliväylä-luontopolku. Jokaiseen leirikeskukseen tullaan rauhoittamaan sopiva luontokohde hiljaisuuden paikaksi. Leirikeskusten hiljaisia kausia markkinoidaan ulkopuolisille tahoille. Markkinoinnin yhtenä vetonaulana on alueiden luontoarvot. Tulevaisuudessa luonnon vaalimiseen ja leirialueiden hienojen luontokohteiden esilletuomiseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Leireille järjestetään yhteiskuljetukset. Heinänokan ja Sinapin leireille on mahdollista kulkea kaupungin sisäisen liikenteen bussivuoroilla. Leirikuljetuksia kilpailutettaessa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon. Leirialueiden arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden säilyminen Leirikeskuksille (Heinänokka, Kunstenniemi, Sinappi, Houtskari, Pyölinranta) laaditaan luonnonhoito-ohjeet metsätöistä vastaava työnjohtaja

11 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 11 (12) Jätevedenpuhdista moille luvat Laitetaan kuntoon leirikeskusten (Kunstenniemi ja Heinänokka) jätevesien 2013 työpäällikkö, kiinteistöjohtaja puhdistuslaitosten ympäristöluvat Ympäristökasvatus Löytäjän metsäpolkua, Avainreittiluontopolkua ja Kummeli-väylää kehitetään ja varioidaan Heinänokan partiovenesataman jätehuolto Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat Ympäristöohjeiden laatiminen näkyvälle paikalle asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön Partiovenesatamaan laaditaan veneiden keväthuoltoa ja jätehuoltoa koskevat ohjeet Heinänokan lisäksi myös muihin leirikeskuksiin nimetään paikka, jossa voi hiljentyä luonnon äärellä (penkki ja risti) Laaditaan ympäristöohjeet, joissa kerrotaan leirikeskusten yleiset periaatteet: mm. jätteiden lajittelu, luontoarvojen vaaliminen, luonnossa liikkuminen, luontopolut leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri, kurssikeskuksen isäntä Hannu Vartiainen 2013 leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri 2013 leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri 13 METSÄT Seurakuntayhtymän metsillä (225 ha) on Lounais-Suomen metsäkeskuksen laatima metsäsuunnitelma ja metsät on ryhmäsertifioitu PEFC-järjestelmällä (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Seurakunnan metsissä on paljon lehtoja ja rantametsiä ja osa alueista kuuluu Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen. Metsäsuunnitelmassa on huomioitu metsälain suojeltavat kohteet (8 kpl, yht 3,7 ha) ja mainittu muutama luonnonsuojelulain mukaan suojeltava kohde. Luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia luontotyyppejä on ainakin Heinänokassa ja Kunstenniemessä ja näiden alueiden suojelu on vireillä. Kaarinan Papinholmassa on vuonna 2000 luonnonsuojelulain mukaan suojeltu alue. Kunstenniemen Ajolan laitumet kuuluvat Natura-alueeseen (0,7 ha). Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Säilytetään Houtskarin lakialueen kelot ja puusto koskemattomina -> perustetaan WWF:n Perintömetsä 2013 vuokrauspäällikkö, metsistä vastaava työnjohtaja, ympäristövastaava Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Ympäristökasvatus Selvitetään mitkä arvokkaat luontokohteet on tarpeen suojella ja mietitään niiden suojeluasteen tarve. Mahdollisia suojelukohteita ovat esimerkiksi Houtskarin ja Richardsonin vanhat kuusikot, joista voi kehittyä hienoja vanhan metsän alueita. Yhteistyökumppanina voi toimia esimerkiksi Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin metsäjaos vuokrauspäällikkö, metsistä vastaava työnjohtaja

12 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 12 (12) 14 LIIKENNE Henkilökunnalla on mahdollisuus anoa oman auton käyttöoikeutta tai saada työnantajan kustantama henkilökohtainen bussikortti. Seurakuntayhtymän eri yksiköillä on kuusi dieselkäyttöistä autoa ja useita isoja työkoneita. Huollot hoidetaan säännöllisesti ja ajokilometrejä seurataan ajoneuvokohtaisin ajopäiväkirjoin. Ajonevoja ja työkoneita hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat mukana yhtenä valintakriteerinä. Sisäiset tavarantoimitukset pyritään suorittamaan mahdollisimman vähäisellä ajolla. Henkilökunnan käyttöön on eri yksiköissä hankittu polkupyöriä työajoa varten. Seurakuntayhtymä tukee työmatkojen tekemistä pyörällä osallistumalla pyöräilykypärän hankintaan. Liikenneselvitys Päivitetään seurakuntien ja eri yksiköiden 2014 ympäristötoimikunta liikenne- ja kuljetustilanne Liikenteen polttoainepäästöjen vähentäminen Osallistutaan Auton vapaapäivään ympäristötoimikunta Työkoneita ja autoja hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat yhtenä valintakriteerinä talousjohtaja, hankinnoista vastaavat 15 VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Seurakuntayhtymän internet-sivuilla on ympäristöasioiden kokonaisuus, jossa on yhtymän ympäristöohjelman sekä erilaisten linkkikokoelmien lisäksi tietoa muun muassa toteutuneista ympäristöteoista. Työntekijöiden intranetissä on ympäristösivusto, jolle on koottu erityisesti työntekijöitä koskettavaa ympäristöasiaa. Ympäristöasiaa pidetään säännöllisesti esillä niin sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa kuin radioohjelmissa ja Kirkko ja me -lehdessä. Facebookiin on perustettu Ekokirkko Turussa ja Kaarinassa profiili sisäistä tiedotusta varten. Jatketaan ympäristösivujen (internet, intranet) kehittämistä ja päivittämistä tiedotustoimisto, ympäristövastaava Tiedotetaan ympäristöohjelman ympäristötoimikunta tavoitteista henkilökunnalle Ympäristöteemaa nostetaan esiin Kirkko ja Me -lehdessä tiedotustoimisto

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016

YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016 Hyväksytty kirkkoneuvostossa 18.4.2012 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen... 1 2. Ympäristöohjelman tavoitteet... 1

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008

Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. 2009-2012. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 Lahden seurakuntayhtymän ympäristöohjelma v. Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.11.2008 1 JOHDON SITOUTUMINEN Lahden seurakuntayhtymän ympäristöpolitiikka: 1. Kristillinen luomis- ja pelastususko

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi sena toteamme, että Helsingin seurakun täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pis 0 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat katsovat, että ympäristöasioiden hoito on tällä

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12. TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.2010 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 1 1. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN...2

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

CIMOn ympäristöohjelma

CIMOn ympäristöohjelma CIMOn ympäristöohjelma Sisältö 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? 1 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi 2 2.1 Kierrätys 2 2.2 Paperi 3 2.3 Energiatehokkuus 4 2.4 Matkustaminen 5 2.6 Hankinnat 6 2.7 Yleinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010

HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 HENKILÖSTÖKERTOMUS YMPÄRISTÖRAPORTTI YLE 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 YMPÄRISTÖRAPORTIN TIETOLÄHTEET JA LASKENTAMALLIT... 4 YLEISRADION YMPÄRISTÖTAVOITTEET VUONNA 2010... 5 Kokonaispäästöt

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot