Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma 2013 2017"

Transkriptio

1 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 1 (12) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Ympäristöohjelma Kuva: Annika Saarikko

2 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 2 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ TOIMINTA JA TALOUS YMPÄRISTÖKASVATUS JÄTEHUOLTO SIIVOUS ENERGIA JA RAKENTAMINEN RUOKA JA KEITTIÖT TOIMISTOT HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET METSÄT LIIKENNE VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN... 12

3 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 3 (12) 1 JOHDANTO Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hakee kolmatta kertaa Kirkon ympäristödiplomia keväällä Ensimmäinen ympäristödiplomi on myönnetty vuonna 2003 ja se on uusittu vuonna Uusimista varten on tehty sisäinen ympäristökatselmus ja laadittu ympäristöohjelma seuraavalle viisivuotiskaudelle. Tämä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöohjelma vuosiksi Otsikointi noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan vuoden 2012 rakennetta. Lisäksi viestintä ja tiedottaminen on lisätty omaksi kohdakseen. Ohjelma koostuu konkreettisista toimenpiteistä, joiden toteuttamiseen sitoutuvat kaikki yhtymän seurakunnat ja muut yksiköt. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Tavoitteiden vastuuhenkilöt eivät voi yksin ylläpitää ja kehittää järjestelmää, vaan jokainen työntekijä vaikuttaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamiseen. Ympäristöasioiden huomioimisesta pyritään tekemään kaikkia työntekijöitä yhdistävä tekijä ja siitä pyritään tekemään osa jokapäiväistä arkea ja normaalia työnkuvaa. Jo käytössä olevia hyviä käytäntöjä noudatetaan myös tulevaisuudessa. 2 SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖPOLITIIKKA / YMPÄRISTÖSTRATEGIA Seurakuntayhtymällä on yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2003 hyväksymä ympäristöpolitiikka, joka on vuonna 2009 päivitetty ympäristöstrategiaksi: 1. Kristilliseen uskoon kuuluu luomakunnan kunnioittaminen Jumalan tekona ja kiitollisuus tästä lahjasta. Se johtaa kohtuulliseen ja kestävään elämäntapaan. 2. Ympäristöasioiden vastuullinen hoito on jokaisen seurakunnan ja yksikön johdon tehtävä. Otamme ympäristöasiat huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana päivittäistä päätöksentekoa. Yhteinen kirkkoneuvosto huolehtii niiden koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. 3. Pyrimme ympäristökuormituksen minimoimiseen ja luonnonvarojen säästämiseen muuttamalla toimintatapojamme, vähentämällä kulutusta ja kiinnittämällä huomiota hankintojen ja toimintojen eettisyyteen. 4. Annamme henkilökunnalle suunnitelmallisesti ja säännöllisesti ympäristökasvatusta. Yhdessä turkulaisten ja kaarinalaisten kanssa pyrimme kasvamaan kristilliseen, luomakuntaa kunnioittavaan elämäntapaan. 5. Hengellinen toiminta tukee luottamusta siihen, että kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Vastaamme Jumalan pelastavaan rakkauteen hoitamalla vastuullisesti Jumalan maailmaa. Toteuttaakseen tätä ympäristöstrategiaa on seurakuntayhtymälle laadittu ympäristöohjelma Hyväksytystä ympäristöohjelmasta tiedotetaan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Lisäksi seurakuntayhtymä pyrkii toteuttamaan kirkon ilmasto-ohjelmaa Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus.

4 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 4 (12) 3 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ympäristöjärjestelmän tehtävä on tukea järjestelmällistä ja pitkäjänteistä ympäristötyötä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristöjärjestelmän toimijoita ovat seurakuntayhtymän ympäristövastaava, yhdeksäntoista seurakuntiin ja yksiköihin nimettyä ympäristövastaavaa ja yhteisen kirkkoneuvoston asettama ympäristötoimikunta, joka koostuu työntekijöistä ja luottamushenkilöistä. Ympäristöjärjestelmän toimivuutta on parannettu laatimalla sille selkeä kuvaus. Järjestelmän kuvaus kattaa mm. ympäristötyön seurannan, raportoinnin, yksiköiden ympäristövastaavien tehtävänkuvaukset, mahdolliset sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset. Johdon, luottamushenkilöiden ja henkilöstön ympäristömyönteisyyttä ja sitoutumista ympäristöasiaan pyritään edistämään tapahtumia ja koulutusta järjestämällä sekä tiedottamalla. Pidetään vuosittain johdon ympäristökatselmus hallintojohtaja Ympäristöjärjestel mä tukee ympäristötyötä Laaditaan ympäristöohjelma vuosiksi Ympäristödiplomin näkyvyyteen ja ympäristöasioiden tiedostamiseen kiinnitetään huomiota ympäristötoimikunta ympäristötoimikunta, tiedotustoimisto Sisäinen ympäristökatselmus ympäristövastaava ja ympäristötoimikunta Perehdytetään ja sitoutetaan henkilökuntaa ympäristötoimikunta ympäristöasioihin Tieto ympäristöjärjestelmästä tulokasoppaaseen 2013 henkilöstöpäällikkö Väliauditointi 2015 ympäristövastaava 4 TOIMINTA JA TALOUS Ympäristöasiat on pyritty liittämään jokaisen yksikön ja seurakunnan toimintaan. Toiminta- ja taloussuunnitelmissa kukin yksikkö esittää vuosittain yhden konkreettisen ympäristötavoitteen ja myös raportoi tavoitteiden toteutumisesta. Ympäristönäkökohdan sisältävä hankintaohje on valmistunut Tavoitteena on päästä käytäntöön, jossa jokainen hankkija ottaa huomioon tekemiensä hankintojen ympäristövaikutukset ja pyrkii niiden pienentämiseen. Tarjouskilpailujen yhdeksi valintakriteeriksi on asetettu ympäristöominaisuudet, kuten vähäinen energiankulutus, kierrätettävyys tai varaosien saatavuus. Hankinnoissa pyritään suosimaan ympäristömerkittyjä tuotteita ja Reilun Kaupan tuotteita, silloin kun se on mahdollista. Myös ostettujen palveluiden ympäristöystävällisyyttä valvotaan. Seurakuntayhtymän varojen sijoittamisessa on huomioitu eettiset arvot. Verotuloista ohjataan vuosittain vähintään 2 % lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Kirkon ilmastolaskuri on valmistunut keväällä Se otetaan käyttöön ja sen käyttöä jatketaan vuosittain. Tällöin saadaan vertailukelpoista tietoa kulutuksesta toimenpiteiden suunnittelemista varten.

5 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 5 (12) Ympäristön huomioiminen hankinnoissa Hankintoja tekeville järjestetään koulutusta hankintoihin liittyvistä ympäristöasioista hankintayksiköt, ympäristötoimikunta Ympäristötyön seuranta Tarvittaessa eri sektoreille laaditaan ohjeet miten ympäristöasia tulee huomioida kilpailutusrajan alittavissa hankinnoissa Ympäristömerkittyjen ja Reilun kaupan tuotteiden määrän lisääminen Ympäristöindikaattoreita ja niiden käyttöä sekä raportointia kehitetään. Lisäksi indikaattoreille asetetaan tavoitteet hankintayksiköt, ympäristötoimikunta hankintayksiköt energiavastaava, ympäristövastaava, ympäristötoimikunta Hiililaskuri Kirkon ilmastolaskuri otetaan käyttöön ja se täytetään jatkossa vuosittain energiavastaava, ympäristövastaava 5 YMPÄRISTÖKASVATUS Paikallisseurakunnat ovat laatineet vuonna 2012 seurakuntakohtaiset suunnitelmat ympäristökasvatuksen käytännön toimenpiteistä eri työmuodoissa. Pohjana toimii seurakuntayhtymän ympäristökasvatussuunnitelma Myös varhaiskasvatuksella ja hautaustoimella on omat ympäristökasvatussuunnitelmansa. Muut työyksiköt laativat ne lähivuosina. Parhaimmillaan ympäristökasvatus toteutuu läpäisyperiaatteella kaikessa seurakunnan toiminnassa. Seurakunnan arjessa ja eri työaloilla on tarkoituksena ohjata johtoa, työntekijöitä ja seurakuntalaisia ympäristön kunnioittamiseen ja ekologiseen elämäntapaan. Jumalanpalveluselämässä ympäristöasiat ovat erityisesti esillä vuosittain vietettävänä luomakunnan sunnuntaina ja mm. ulkona pidettävissä hartauksissa. Ympäristökasvatussuunnitelmien teko 2013 yksiköiden johtajat työyksiköihin Ympäristökasvatus seurakunnissa ja työyksiköissä Ympäristökoulutus Luomakunnan sunnuntain vieton vakiinnuttaminen kaikkiin paikallisseurakuntiin Koulutustarpeen kartoitus ja koulutussuunnitelman laadinta Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ympäristökoulutus kirkkoherrat ympäristötoimikunta ympäristötoimikunta Yhteistyö Neuvonta ja koulutusyhteistyö Valonian (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) kanssa Suunnitellaan ja toteutetaan ympäristökasvatusta tukevia hankkeita Turun ja lähialueen ympäristötoimijoiden kanssa ympäristötoimikunta ympäristötoimikunta

6 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 6 (12) 6 JÄTEHUOLTO Jätehuoltosuunnitelmat ja kiinteistökohtaiset jätteiden lajitteluohjeet on laadittu vuonna Päivityksistä vastaavat tekniset isännöitsijät ja työpäällikkö. Lajitteluohjeet löytyvät myös ekstranetistä. Koulutuksella ja neuvonnalla pyritään muuttamaan toimintaa mahdollisimman jätteettömäksi. Turun hautausmaalle on tehty jätehuollon kartoitus ja suunnitelma keväällä Sen pohjalta jäteastioiden teippauksia tullaan uudistamaan. Olemassa oleville ilmoitustauluille on laitettu omaisia varten hautausmaiden lajitteluohjeet. Leirikeskusten kokoontumis- ja majoitustiloihin tullaan hankkimaan tarpeelliset jätteiden lajitteluastiat. Lajittelun toimivuus on tärkeää jo kasvatuksellisestikin. Useissa kohteissa on siirrytty käyttämään vuokrattavia puuvillapyyherullia. Ympäristömerkitty käsipyyhejärjestelmä on toiminut hyvin ja vähentänyt huomattavasti jätteen määrää sekä telineiden täyttötyötä. Järjestelmän käyttöä tullaan jatkamaan. Noudatetaan kunnallisia jätehuoltomääräyks iä Jätehuoltosuunnitelmien päivitys tarpeen mukaan isännöitsijät Kiinteistökohtaiset lajitteluohjeet Ohjeet ja tiedotus jätteiden oikeasta lajittelusta kaikille työntekijöille isännöitsijät, ympäristövastaava Lajittelun tehostaminen Hautausmaan jätehuoltosuunnitel man toteuttaminen Jätteiden määrä ympäristöindikaatt oriksi Leirikeskusten lajittelu Tehostetaan lajittelua ja sen ohjeistusta. Tehostetaan jätteen hyötykäyttöön ohjautumista. Hautausmaalla 2012 tehty jätehuoltosuunnitelma otetaan käytäntöön Hautausmaalta kaatopaikalle menevän jätteen määrän seuraaminen vuosittain Jätteiden lajittelu laitetaan kuntoon leirikeskusten kokoontumis- ja majoitustiloissa ympäristövastaava, isännöitsijät, hautausmaiden jätehuoltovastaava työnjohtajat hautausmaiden jätehuoltovastaava 2013 leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri 7 SIIVOUS Siivoustyön ympäristövaikutuksia pyritään pienentämään järjestämällä siivoustyöntekijöille koulutusta siivousaineiden ominaisuuksista, työvälineistä, työergonomiasta ja vaihtoehtoisista työmenetelmistä. Tavoitteena on yhtenäistää eri siivouskohteissa käytettävä ainevalikoima ja siirtyä entistä enemmän ympäristömerkittyihin tuotteisiin ja vedettömään siivoukseen. Siivousaineet hankitaan keskitetysti yhdestä liikkeestä. Hankintaliike kilpailutetaan muutaman vuoden välein ja kilpailuttamisessa otetaan ympäristöasia huomioon. Yhä enemmän pitäisi pyrkiä ostamaan ympäristömerkittyjä siivousaineita. Siivoustyötä hankitaan jonkin verran ostopalveluna. Leirikeskuksiin on laadittu siivoussuunnitelmat, joita päivitetään tarvittaessa.

7 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 7 (12) Siivoustyön Siivousohjeistuksen päivittäminen isännöitsijä Minna ohjeistus Männikkö Ympäristöystävälli set tuotteet Henkilöstön koulutus Veden ja kemikaalien kulutuksen pienentäminen Ryhdytään tekemään siivoustyön mitoituksia/siivoussuunnitelmia. Siivousaineiden ja -tarvikkeiden yhdeksi hankintakriteeriksi otetaan tuotteiden ympäristöystävällisyys Yhtenäistetään eri siivouskohteissa käytettävä ainevalikoima Selvitetään koulutustarve. Tarvittaessa järjestetään koulutusta. Selvitetään siivouskoneiden käyttöönoton mahdollisuutta Pyydetään käytetyiltä siivousyrittäjiltä ympäristöselvitykset kilpailutusten yhteydessä isännöitsijät 2013 isännöitsijät -> kaikki siivoustyötä ja/tai alan hankintoja tekevät työntekijät isännöitsijät isännöitsijät isännöitsijät isännöitsijät 8 ENERGIA JA RAKENTAMINEN Seurakuntayhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutusta seurataan kiinteistökohtaisesti ostopalveluna. Osa kiinteistöistä on kaukoluennan piirissä. Vanhoissa kiinteistöissä seuranta perustuu kuukausittain luettaviin mittarilukemiin ja peruskorjausten myötä niitä siirretään kaukoluentaan. Viime vuosina tuulivoimaa on ostettu 1 GWh, joka on noin yksi kymmenesosa yhtymän kaikesta sähkönkulutuksesta. Tuulivoimaa tullaan hankkimaan jatkossakin saman verran. Energiakatselmus on tehty kaikissa merkittävimmissä kiinteistöissä vuosina Katselmusten päämääränä on energiankäytön tehostaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Katselmusten perusteella on tehty korjaustoimenpiteitä ja energiankulutusta seurataan. Jossain vaiheessa teetetään näihin kiinteistöihin myös energiatodistukset. Huoltoja ja korjauksia tekeviä vuosisopimusliikkeitä valittaessa otetaan ympäristöasioiden huomioiminen yhdeksi valintaperusteeksi, mikäli mahdollista. Laitehankinnoissa suositaan energiatehokkaita malleja ja käyttäjät perehdytetään sähkölaitteiden energiaa säästäviin käyttötapoihin. Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa huomioidaan ympäristön, rakennustaiteen ja kulttuurihistorian kannalta tärkeät näkökohdat sekä kiinnitetään ympäristöasioihin huomiota. Rakennustyömaille tehdään erilliset ympäristösuunnitelmat osana projektien laadunvarmistussuunnitelmaa. Olemassa olevien kiinteistöjen käyttöastetta pyritään nostamaan. Energiansäästö Suurimpiin kiinteistöihin teetetään kiinteistöjohtaja energiatodistukset

8 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 8 (12) Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen työpäällikkö säännöllinen seuranta ja vuosittaiset yhteenvedot kulutusarvoina -> ympäristöindikaattori Ympäristöasian Ympäristöasia huomioidaan a kiinteistöjohtaja huomioiminen rakentamisessa rakennusprojekteissa annettaessa suunnitteluohjeet suunnittelijoille Energiansäästökoulutus Osallistutaan energiansäästöviikkoon vuosittain ympäristötoimikunta, ympäristövastaava Järjestetään koulutusta energian ja veden ympäristötoimikunta Lisätään/jatketaan uusiutuvan energian käyttöä säästämisestä Asia huomioidaan sähkösopimuksia uusittaessa kiinteistöjohtaja 9 RUOKA JA KEITTIÖT Leirikeskukset hankkivat noin 90 % yhtymän kaikista elintarvikkeista. Leirikeskusten hoitajien valinnoilla on ratkaiseva merkitys seurakuntayhtymän ympäristökuorman suuruuteen elintarvikkeiden osalta. Leirikeskuksissa on jo pitkään pyritty lisäämään kasvisten osuutta tarjottavissa aterioissa, vaikka varsinainen kasvisvaihtoehto on saatavissa yleensä vain tilauksesta. Reilun kaupan kahvi ja tee on käytössä Kunstenniemen ja Sinapin majoitustiloissa. Kunstenniemessä käytetään myös muita reilun kaupan tuotteita ja luomua siinä määrin kuin sitä on suhteellisen helposti saatavilla. Kunstenniemi pystyy hankkimaan osan vihanneksista läheiseltä luomutilalta. Kunstenniemen keittiöllä pyritään pitämään saavutettu taso luomu- ja lähiruokien käytössä. Reilun kaupan tuotteiden osuutta pyritään lisäämään tulevana ympäristödiplomikautena. Neljä seurakuntaa on saanut reilun kaupan seurakunta -arvonimen ja monissa muissakin seurakunnissa ja yksiköissä on käytössä jonkin verran Reilun kaupan tuotteita. Ympäristöasiaan kiinnitetään huomiota hankintojen pakkauskokoja valittaessa. Kertakäyttöastioista on luovuttu lähes kokonaan ja käytön vähentäminen riippuu jatkossa paljolti leirinvetäjistä. Keittiöiden koneita uusittaessa huomioidaan laitteiden sähkön ja vedenkulutus. Kasvisruoka Pyritään jokaisen leirin aikana pitämään yksi kurssikeskusten hoitajat kasvisruokapäivä Lähi- ja Pyritään lisäämään budjetin puitteissa kurssikeskusten hoitajat luomuruoka luomuruoan osuutta ja käyttämään oman maakunnan tuotteita Tilattaessa tarjoiluita pitopalvelulta, tilaisuuksien järjestäjät, selvitetään lähi- ja luomuruoan saatavuutta Ruokasaleissa tiedotetaan asiakkaille käytetyistä luomutuotteista, Reilun Kaupan tuotteista ja lähiruoasta Leirikeskuksissa selvitetään mahdollisuutta liittyä Portaat luomuun-ohjelmaan hankintoja tekevät henkilöt kurssikeskusten hoitajat 2013 leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri ja kurssikeskusten hoitajat

9 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 9 (12) 10 TOIMISTOT Toimistoissa on otettu käyttöön useita ympäristöä säästäviä sähköisiä toimintoja kuten ostolaskujen kierrätysjärjestelmä, tilojen varausohjelma ja netin kautta toimiva rippikoulu- ja kerhoilmoittautuminen. Paperin ja energian kulutusta pyritään pienentämään opastamalla työntekijöitä tietokoneen ja sen oheislaitteiden käytössä. Näyttöihin sekä huoneiden valokatkaisimiin on kiinnitetty tarrat muistuttamaan virran katkaisusta poistuttaessa työhuoneesta. Yhtymässä on otettu huhtikuussa 2011 käyttöön sähköinen matkalasku- ja kulunhallintaohjelma. Samalla on myös siirrytty luottokorttien käyttöön. Ympäristöystävällisiä tuotteita on hankittu toimistoon. Käytössä on mm. joutsenmerkittyjä paperilehtiöitä, uusiopaperisia kirjekuoria ja ympäristömerkittyä kopiopaperia. Energiankulutusta pienentää myös monien yksittäisten laitteiden (kopiokone, tulostin, skanneri ja faksi) korvaaminen monitoimilaitteilla. Tulostinten määrää pyritään edelleen vähentämään keskittämällä tulostuksia monitoimilaitteille ja monistamoon. Vuonna 2012 on lisäksi päätetty, että tietokoneiden määrää ei enää kasvateta. Laitehankinnat on keskitetty it-aluekeskukseen Työasemien ja printtereiden hankinnasta on KLkuntahankintojen kilpailuttama sopimus, joka on voimassa Kilpailutuksessa otettiin huomioon ympäristövaatimukset. Energiansäästö Ohjeistetaan toimistolaitteiden käyttö energiaa säästäväksi huomioiden niiden mahdollisimman hyvä käytettävyys ja toiminta. it-aluekeskus Toimistoille laaditaan energiansäästöohjeet ja ympäristötoimikunta työntekijöille annetaan energiansäästökoulutusta Paperin kulutuksen Työasemiin asennetaan oletusarvoksi it-aluekeskus vähentäminen kaksipuolinen tulostus Käyttäjiä muistutetaan ja ohjeistetaan it-aluekeskus kaksipuolisesta tulostuksesta ja kopioinnista Tulostusta pyritään vähentämään säilyttämällä tietoa ensisijaisesti sähköisessä muodossa kaikki työntekijät Monistamolla seurataan vuosittain monistaja Jari Holttinen yksikkökohtaista paperinkulutusta -> ympäristöindikaattori Hankinnat Pyritään hankkimaan energiaa säästäviä ja ympäristömerkittyjä tuotteita hankinnoista vastaavat henkilöt It-hankintojen kilpailutuksessa otetaan huomioon ympäristövaatimus tietohallintopäällikkö 11 HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Hautausmaiden hoidossa huomioidaan ympäristöasiat. Kaikissa bensakäyttöisissä työkoneissa on käytössä mahdollisimman puhtaasti palava pienkonepolttoaine, monet pienkoneet ovat

10 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 10 (12) sähkökäyttöisiä, kasvinsuojeluaineita ei juurikaan käytetä, lannoitteet ovat kestolannoitteita ja lähes kaikki tarvittava multa saadaan omasta kompostista. Haudalle voi halutessaan valita perennahoidon. Krematoriolle, puutarhajätteiden kompostoinnille ja polttonesteiden jakelulle on voimassaolevat ympäristöluvat, joiden ehtojen mukaan toimitaan. Kulttuuriperintöä on vaalittu säilyttämällä vanhojen hautausmaanosien ominaispiirteitä ja arvokkaita hautamuistomerkkejä. Jätemäärän pienentäminen Tiedotuksella pyritään vähentämään muovikuoristen kynttilöiden käyttöä hautausmailla ja lisäksi selvitetään muovikuoristen kynttilöiden käytölle hautaustoimen päällikkö, tiedottaja Minna Vesanto Tehostetaan jätteiden lajittelua ja pyritään vähentämään kaatopaikkajätteen määrää Perennojen käytön lisääminen Vältetään liikalannoitusta vaihtoehtoja Koulutetaan henkilökuntaa ja tiedotetaan omaisille oikeasta lajittelusta - > ympäristöindikaattori Perennoja tarjotaan haudoille kesäkukkien sijaan Teetetään viljavuusanalyysejä tarvittaessa, jotta voidaan lannoittaa oikein suunnitteluhortonomi, työnjohtajat hautojen hoito työnjohtajat 12 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Leirikeskuksia pyritään kehittämään paikoiksi, joissa on hyvät mahdollisuudet toteuttaa ympäristökasvatusta. Heinänokkaan on jo rakennettu Löytäjän metsäpolku, Kunstenniemeen on rakennettu Avainreitti-luontopolku ja Sinappiin valmistui keväällä 2012 Kummeliväylä-luontopolku. Jokaiseen leirikeskukseen tullaan rauhoittamaan sopiva luontokohde hiljaisuuden paikaksi. Leirikeskusten hiljaisia kausia markkinoidaan ulkopuolisille tahoille. Markkinoinnin yhtenä vetonaulana on alueiden luontoarvot. Tulevaisuudessa luonnon vaalimiseen ja leirialueiden hienojen luontokohteiden esilletuomiseen tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Leireille järjestetään yhteiskuljetukset. Heinänokan ja Sinapin leireille on mahdollista kulkea kaupungin sisäisen liikenteen bussivuoroilla. Leirikuljetuksia kilpailutettaessa ympäristönäkökohdat otetaan huomioon. Leirialueiden arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden säilyminen Leirikeskuksille (Heinänokka, Kunstenniemi, Sinappi, Houtskari, Pyölinranta) laaditaan luonnonhoito-ohjeet metsätöistä vastaava työnjohtaja

11 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 11 (12) Jätevedenpuhdista moille luvat Laitetaan kuntoon leirikeskusten (Kunstenniemi ja Heinänokka) jätevesien 2013 työpäällikkö, kiinteistöjohtaja puhdistuslaitosten ympäristöluvat Ympäristökasvatus Löytäjän metsäpolkua, Avainreittiluontopolkua ja Kummeli-väylää kehitetään ja varioidaan Heinänokan partiovenesataman jätehuolto Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat Ympäristöohjeiden laatiminen näkyvälle paikalle asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön Partiovenesatamaan laaditaan veneiden keväthuoltoa ja jätehuoltoa koskevat ohjeet Heinänokan lisäksi myös muihin leirikeskuksiin nimetään paikka, jossa voi hiljentyä luonnon äärellä (penkki ja risti) Laaditaan ympäristöohjeet, joissa kerrotaan leirikeskusten yleiset periaatteet: mm. jätteiden lajittelu, luontoarvojen vaaliminen, luonnossa liikkuminen, luontopolut leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri, kurssikeskuksen isäntä Hannu Vartiainen 2013 leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri 2013 leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri 13 METSÄT Seurakuntayhtymän metsillä (225 ha) on Lounais-Suomen metsäkeskuksen laatima metsäsuunnitelma ja metsät on ryhmäsertifioitu PEFC-järjestelmällä (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Seurakunnan metsissä on paljon lehtoja ja rantametsiä ja osa alueista kuuluu Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen. Metsäsuunnitelmassa on huomioitu metsälain suojeltavat kohteet (8 kpl, yht 3,7 ha) ja mainittu muutama luonnonsuojelulain mukaan suojeltava kohde. Luonnonsuojelulain mukaan suojeltavia luontotyyppejä on ainakin Heinänokassa ja Kunstenniemessä ja näiden alueiden suojelu on vireillä. Kaarinan Papinholmassa on vuonna 2000 luonnonsuojelulain mukaan suojeltu alue. Kunstenniemen Ajolan laitumet kuuluvat Natura-alueeseen (0,7 ha). Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Säilytetään Houtskarin lakialueen kelot ja puusto koskemattomina -> perustetaan WWF:n Perintömetsä 2013 vuokrauspäällikkö, metsistä vastaava työnjohtaja, ympäristövastaava Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen Ympäristökasvatus Selvitetään mitkä arvokkaat luontokohteet on tarpeen suojella ja mietitään niiden suojeluasteen tarve. Mahdollisia suojelukohteita ovat esimerkiksi Houtskarin ja Richardsonin vanhat kuusikot, joista voi kehittyä hienoja vanhan metsän alueita. Yhteistyökumppanina voi toimia esimerkiksi Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin metsäjaos vuokrauspäällikkö, metsistä vastaava työnjohtaja

12 SEURAKUNTAYHTYMÄ sivu 12 (12) 14 LIIKENNE Henkilökunnalla on mahdollisuus anoa oman auton käyttöoikeutta tai saada työnantajan kustantama henkilökohtainen bussikortti. Seurakuntayhtymän eri yksiköillä on kuusi dieselkäyttöistä autoa ja useita isoja työkoneita. Huollot hoidetaan säännöllisesti ja ajokilometrejä seurataan ajoneuvokohtaisin ajopäiväkirjoin. Ajonevoja ja työkoneita hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat mukana yhtenä valintakriteerinä. Sisäiset tavarantoimitukset pyritään suorittamaan mahdollisimman vähäisellä ajolla. Henkilökunnan käyttöön on eri yksiköissä hankittu polkupyöriä työajoa varten. Seurakuntayhtymä tukee työmatkojen tekemistä pyörällä osallistumalla pyöräilykypärän hankintaan. Liikenneselvitys Päivitetään seurakuntien ja eri yksiköiden 2014 ympäristötoimikunta liikenne- ja kuljetustilanne Liikenteen polttoainepäästöjen vähentäminen Osallistutaan Auton vapaapäivään ympäristötoimikunta Työkoneita ja autoja hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat yhtenä valintakriteerinä talousjohtaja, hankinnoista vastaavat 15 VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMINEN Seurakuntayhtymän internet-sivuilla on ympäristöasioiden kokonaisuus, jossa on yhtymän ympäristöohjelman sekä erilaisten linkkikokoelmien lisäksi tietoa muun muassa toteutuneista ympäristöteoista. Työntekijöiden intranetissä on ympäristösivusto, jolle on koottu erityisesti työntekijöitä koskettavaa ympäristöasiaa. Ympäristöasiaa pidetään säännöllisesti esillä niin sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa kuin radioohjelmissa ja Kirkko ja me -lehdessä. Facebookiin on perustettu Ekokirkko Turussa ja Kaarinassa profiili sisäistä tiedotusta varten. Jatketaan ympäristösivujen (internet, intranet) kehittämistä ja päivittämistä tiedotustoimisto, ympäristövastaava Tiedotetaan ympäristöohjelman ympäristötoimikunta tavoitteista henkilökunnalle Ympäristöteemaa nostetaan esiin Kirkko ja Me -lehdessä tiedotustoimisto

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa 13.5.2009 klo 12 16 ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta 12:15 Avaus ja KEOPS - keke - toiminnan esittely (Keops = korkeakoulujen

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Kirkkonummen seurakuntayhtymä Kirkkonummen seurakuntayhtymä Hautausmaiden ympäristöohjelma vuosille 2013-2017 1.Johdanto Kirkkonummen seurakuntayhtymän hautausmaiden ympäristöohjelma on laadittu Kirkon ympäristödiplomin vaatimusten

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma

Kanta-Hämeen kestävän energian ohjelma en monipuolisista luonnonvaroista lähienergiaa kestävästi, taloudellisesti ja paikallisesti työllistäen en kestävän energian ohjelma Hämeenlinna 30.11.2011 Kestävää energiaa Hämeestä - hanke Toteuttanut

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ!

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Paikallista ruokaa julkisiin ruokapalveluihin - rahat omalle alueelle Yritysten kanssa tehty tuotekehitystyö ja sen merkitys Palvelujohtaja Paula Juvonen 15.9.2016 Arkea Oy

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA

LOHJAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA Kirkkoneuvosto Kokouspäivä KOKOUSKUTSU 6/2016 Sivu Kokouksen paikka Seurakuntakeskus, sali Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA aika Tiistai 14.6.2016 klo 17.30 asiat - esityslistan mukaiset asiat Lohjalla 7.6.2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku

Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku Tervetuloa ympäristöohjelman kolmanteen työpajaan Pori/Turku 16.12.2013 Työpajan tavoitteet Missä ollaan nyt ja prosessi, jolla edetään Ensimmäisten toimintahaasteiden valinta ja viilaus Ohjelman ja haastekampanjan

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara

LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella. Tero Lähivaara LAITEHALLINTASTRATEGIA Tarkasteltu mallin 3 (kiinteistöhuolto) mukaisella toteutuksella Tero Lähivaara Tavoitteet uudella toiminta mallilla selkeä ostaja/tuottaja roolitus kaikki lääkintäteknisen ylläpidon

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija

Thermopolis Oy. - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Thermopolis Oy - Kestävän kehityksen ja energia-asioiden kehittämisen asiantuntija Energiatehokkuuden hanketreffit 28.1.2016 Mika Yli-Petäys, Thermopolis Oy Thermopolis Oy:n tavoitteet Parantaa energiateollisuuden

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa 2011 Uuden Oulun kunnat Helmikuu 2012 1 Yleistä Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa -kyselytutkimus toteutettiin loppuvuoden 2011 aikana

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015

Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, syys-joulukuu vuosi 2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ORY

EkoKymenlaakso-projektin ORY EkoKymenlaakso-projektin ORY 7.6.2011 Projektisuunnitelman mukaiset tehtävät Muut asiat: Muutoshakemus 1: Ohjausryhmän hyväksyttävänä Jätettiin ELY-keskukseen 23.5.2011 Budjettimuutos ja Kymenlaakson ilmasto-

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Ruoka-Suomi teemaryhmän pj. Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Ympäristöryhmä YMPÄRISTÖRYHMÄ MUISTIO 6/2012

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Ympäristöryhmä YMPÄRISTÖRYHMÄ MUISTIO 6/2012 YMPÄRISTÖRYHMÄ MUISTIO 6/2012 Aika: 11.12.2012 klo 14.00 16.00 Paikka: Ohjelmakaari 10, D 462 Läsnä: Poissa: Hanna-Leena Pesonen (puheenjohtaja) Mervi Saukko Tapio Litmanen Janne Ruuth Jussi Maunuksela

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS HANKE-ESITTELY 14.4.2016 Tomi Kiuru, Motiva Oy ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS taustat ja lähtökohdat Energiatehokkuus on yksi tapa leikata laitoksen kustannuksia. Ns. Motivamallisissa

Lisätiedot

Koulutusorganisaatiolla / kouluttajalla tulee olla voimassaoleva sopimus, jonka on myöntänyt ko. tuotteen hallinnoijaorganisaatio.

Koulutusorganisaatiolla / kouluttajalla tulee olla voimassaoleva sopimus, jonka on myöntänyt ko. tuotteen hallinnoijaorganisaatio. MOTIVAN HYVÄKSYMÄ LAATULUOKITUS TALOUDELLISEN AJOTAVAN KOULUTUKSELLE Motiva on laatinut kriteerit taloudellisen ajamisen koulutukselle Suomessa. Ohjeistus sisältää vähimmäisvaatimukset koulutukselle liikenteen

Lisätiedot

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012

Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla. Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Ekotukitoiminta -ympäristötekoja työpaikalla Pirita Kuikka Helsingin kaupungin ympäristökeskus 23.10.2012 Mitä ekotukitoiminta on? Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari Metsäsuunnittelun nykytila ja kehittämistarpeet

Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari Metsäsuunnittelun nykytila ja kehittämistarpeet Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsäsuunnittelun nykytila ja kehittämistarpeet Mikko Kurttila & Katri Korhonen 1 Tausta Vaihe 1: Arvioidaan nykyisiä yksityismetsien metsäsuunnittelun

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/

PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/ PEFC-projektisertifiointi VASTUULLISTA PUUTA RAKENTAMISEEN PEFC/02-1-01 PEFC lyhyesti Kuva: Scandinavian StockPhoto/gunnar3000 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot