Sisältö 1. ESIPUHE LUKIJALLE YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 1. ESIPUHE... 1 2. LUKIJALLE... 2 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 2 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava... 2 3.2."

Transkriptio

1 KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖOHJELMA

2 Sisältö 1. ESIPUHE LUKIJALLE YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava Sisäinen ympäristökatselmus Ympäristöohjelma Johdon sitoutuminen ja ympäristövastaavan nimittäminen Henkilöstön koulutus Auditointi (ulkoinen ympäristökatselmus) Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Sisäinen jatkokoulutus Ulkoinen tiedotus Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle TOIMINTA JA TALOUS Toiminta ja taloussuunnitelma Rakentaminen ja maankäyttö Hankinnat Eettinen sijoittaminen Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian osuus verotuloista Ekologinen rakentaminen ja investoinnit Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristöindikaattorit Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle YMPÄRISTÖKASVATUS Ympäristökasvatussuunnitelma Luomakunnan sunnuntai ja muu jumalanpalveluselämä Ympäristöasiat eri tehtäväalueilla Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset Ympäristökasvatus läpäisyperiaatteella Erilliset ympäristötapahtumat Yhteistyö eri tahojen kanssa Kannanotot ympäristökysymyksiin Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle JÄTEHUOLTO Jätehuoltoselvitys Jätehuoltosuunnitelma Ongelmajätteiden käsittely Biojätteen käsittely Hyötyjätteiden keräys Hautakynttilät Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys Kertakäyttötuotteiden vähentäminen Muut jätteiden määrän vähennystoimet Kaatopaikkajätteen väheneminen Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle SIIVOUS Ympäristöselvitys Ympäristömerkityt tuotteet Hankintojen ympäristökriteerit Jätehuollon järjestäminen... 19

3 7.5. Henkilökunnan koulutus Haitallisista aineista luopuminen Vaihtoehtoiset tuotteet Muut toimenpiteet Tavoitteet vuosille KIINTEISTÖNHOITO Energian ja veden kulutuksen seuranta Energiakatselmus Energiavastuuhenkilön nimeäminen Henkilöstön koulutus Säästötavoitteiden toteutuminen Uusiutuvan energian käyttö Ekosähkö ja lämpö Energiansäästöviikko Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle KEITTIÖT JA RUOKALAT Jätehuoltoselvitys Energiakatselmus Ympäristömerkityt tuotteet Reilun kaupan tuotteet Ravintosuositukset Lähituotteet Luomutuotteet Kasvisruoka Reilun kaupan pisteet Jätehuollon pisteet Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle TOIMISTOTYÖ Jätehuoltoselvitys Energiansäästöohjeet Ympäristömerkityt tuotteet Hankinnat Paperin kulutuksen vähentäminen Kertakäyttötuotteiden vähentäminen Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Ympäristöselvitys Hoito ohjeet ja koulutus Jätehuollon järjestäminen Hautausmaan kulttuurihistoriallisten arvojen inventointi Luonnonvaraisen hoidon alueet Luonnon muistolehdot Perennat ja muut istutukset Haitallisten kemikaalien vähentäminen Vaihtoehdot muovisille hautakynttilöille Hyötyjätepisteet Kasteluveden vähentäminen Vähäpäästöiset työkoneet ja polttoaineet Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle LEIRI JA KURSSIKESKUKSET Ympäristöselvitys... 33

4 12.2. Ympäristöohjelma Jätehuollon järjestäminen Jätevesien käsittely Luontoarvojen suojelu Biojätteiden kompostointi Pesäpöntöt ja luontopolut Vapaaehtoiset suojelukohteet Kuljetukset Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle METSÄNHOITO Metsälain ympäristönormien noudattaminen Luonnonsuojelulain noudattaminen Metsien sertifiointi Isojen petolintujen ja liito oravien säästäminen Osallistuva metsäsuunnittelu Vastuuhenkilöiden koulutus Luonnonmuistomerkin tai luonnonsuojelualueen perustaminen Perintömetsä Metsien ennallistaminen Kesähakkuiden lopettaminen Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle LIIKENNE Liikenneselvitys Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto Ympäristöominaisuudet hankinnoissa Polttoaineen valinta Taloudellisen ajon koulutus Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset Kevyt ja joukkoliikenteen lisääminen Toimintojen logistiikan kehittäminen Muut toimenpiteet Tavoitteet kaudelle LIITTEET Liite nro 1: Hankintasääntö Liite nro 2: Kynttiläkysely LISÄPISTEIDEN ARVIOINTI...42

5 1 1. ESIPUHE Kristillisen elämän ytimessä on usko Jumalaan, joka on kaiken luoja. Uskomme on, että maailma, jossa elämme ja jonka rajoituksiin meidät on sijoitettu, on Jumalan tahtoma, luoma ja hyvä. Jumala on antanut ihmiselle tässä luomassaan maailmassa erityisen aseman ja tehtävän. Ihminen on elävä henki, joka poikkeaa kaikesta muusta Jumalan luomasta. Meille Jumala on antanut vapaan tahdon, kyvyn suunnitella tulevaisuutta ja nähdä sen, mitä ei vielä näy. Meille hän on antanut kyvyn ymmärtää, mitä tarkoittaa vastuu. Luoduista vain ihminen voi tuhota maailman, jossa elämme. Meillä ei ole siihen kuitenkaan oikeutta. Meille on annettu velvollisuus huolehtia siitä, että myös tulevat ihmissukupolvet sekä kasvi ja eläinkunnan edustajat voivat elää tässä maailmassa. Ympäristöasioissa puheet eivät riitä, tarvitaan myös tekoja. Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelma on yksi tapa, jolla pyrimme yhteisöllisesti kantamaan vastuutamme luonnosta, johon itsekin kuulumme ja josta olemme riippuvaisia. Haluan kiittää kaikkia seurakunnan luottamushenkilöitä ja työntekijöitä, jotka ovat olleet tekemässä tätä ohjelmaa. Sitä on käsitelty mm. kaikissa vuoden 2010 yhteisissä työkokouksissa. Erityiskiitos kuuluu diakoni Sinikka Salomaalle sekä ympäristötyöryhmän jäsenille. Ilman Tage Lampénin ja Juhani Mannisen uurastusta työtä ei olisi saatu päätökseen. Kiitos teille! Ympäristöohjelma on laadittu. Se on alku. Nyt meitä kaikkia kutsutaan sitoutumaan ja toteuttamaan linjauksia, jotka tähän ohjelmaan on kirjattu. Yhdessä siis eteenpäin. Kiitos, kun olet mukana! Mauri Vihko kirkkoherra yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

6 2 2. LUKIJALLE Kädessäsi on Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelma vuosiksi , joka on laadittu Kirkon ympäristödiplomin hakua varten. Sen otsikointi ja kappalejako noudattavat Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan vuoden 2005 version rakennetta. Tämä helpottaa selvityksessä annettujen tietojen vertailua ympäristödiplomin edellyttämiin vaatimuksiin. Diplomikäsikirja on jaettu 14 päälukuun, jotka kattavat kaikki diplomiin sisältyvät aihepiirit alkaen diplomin esittelystä päättyen liikenneteemaan. Tämä ympäristöohjelma sisältää vastaavat luvut samoine alaotsikoineen. Näiden jatkeena on kussakin luvussa vielä Tavoitteet kaudelle Nämä tavoitteet pyritään toteuttamaan esitetyn aikataulun puitteissa ja niiden toteutumisesta laaditaan selvitys vuosittaisessa talous ja toimintasuunnitelmassa. Ympäristöohjelman kriteerit perustuvat seurakuntayhtymämme omiin sekä Kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Toimintaa kehitetään vastaamaan ulkoisia ja sisäisiä muutoksia. Vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin sisällytetään ympäristötavoitteet yhtenä kohtana. Toimenpiteiden vastuuhenkilöt eivät voi yksin ylläpitää ja kehittää järjestelmää. Ympäristötyöryhmän toiminta ei myöskään yksin riitä, vaan jokainen työntekijä ja seurakuntayhtymän palvelujen käyttäjä vaikuttaa omalta osaltaan tavoitteiden saavuttamiseen. 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI 3.1. Ympäristötyöryhmä tai ympäristövastaava Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan hakea ympäristödiplomia ja asetti ympäristötyöryhmän jäsenet: Tage Lampén Satu Luode Sinikka Salomaa Pippi Collander Juhani Manninen Sari Laamanen Jukka Sipponen Ola Byfält Carola Tonberg Skogström Puheenjohtaja, luottamushenkilö, svenska församlingen Sihteeri, diakoni, suomalainen seurakunta ( asti) Sihteeri, diakoni, suomalainen seurakunta ( alkaen) jäsen, luottamushenkilö, svenska församlingen jäsen, luottamushenkilö, suomalainen seurakunta talouspäällikkö, yhtymän edustaja ( alkaen) ylivahtimestari, yhtymän edustaja ( alkaen) vt. kappalainen, svenska församlingen ( ) kappalainen, svenska församlingen, ( alkaen)

7 Sisäinen ympäristökatselmus Ympäristötyöryhmä teki sisäisen ympäristökatselmuksen vuonna Siinä käytiin läpi toiminnot eri työalojen edustajien kanssa. Katselmuksessa käytiin läpi kaikki seurakuntayhtymän toiminnoissa syntyvät ympäristövaikutukset Ympäristöohjelma Ympäristökatselmuksen pohjalta laadittiin vuosille ympäristöohjelma, jossa asetettiin konkreettiset tavoitteet ja vastuuhenkilöt. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksynee ympäristöohjelman kesäkuussa 2011, ja siitä tiedotetaan seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille. Hiippakunnan nimeämä auditoija tarkastaa ympäristöjärjestelmän syksyllä Ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain seurakuntayhtymän tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. Toiminta ja taloussuunnitelmassa esitetään seuraavan vuoden tavoitteet yksityiskohtaisemmin kunkin yksikön kohdalla Johdon sitoutuminen ja ympäristövastaavan nimittäminen Yhteinen kirkkoneuvosto osoitti sitoutumisensa Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan päättäessään hakea Kirkon ympäristödiplomia vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsee seurakuntayhtymän ympäristövastaan kesäkuussa Hänen tehtäviinsä kuuluu ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, henkilökunnan koulutus ja muut työnjaossa sovitut tehtävät. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että ympäristövastaava voi jatkossakin käyttää ympäristötyöryhmän asiantuntemusta tehtäviensä hoidossa. Kun yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ympäristöohjelman, se lähettää sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle sekä seurakuntien seurakuntaneuvostoille, jolloin tieto asiasta menee kaikille luottamushenkilöille Henkilöstön koulutus Ympäristökatselmuksen yhteydessä ympäristötyöryhmä kertoi ympäristövaikutuksien merkityksestä ja painotti jokaisen työntekijän omaa vastuuta ympäristöasioissa. Lisäksi aihetta on käsitelty seurakuntien sisäisissä työkokouksissa sekä seurakuntayhtymän yhteisissä työkokouksissa.

8 4 Ympäristötyöryhmän kokouksissa on ollut vieraana Espoon seurakuntayhtymän edustaja, joka kertoi Espoon seurakuntayhtymän ympäristödiplomin laadinnasta ja hakuprosessista, sekä Kauniaisten kaupungin edustaja, joka esitteli kaupungin saamaa WWF:n Green Office merkkiä Auditointi (ulkoinen ympäristökatselmus) Kun ympäristöohjelma on valmistunut ja yhteinen kirkkoneuvoston sen hyväksynyt, ohjelma auditoidaan ja suoritetaan ulkoinen ympäristökatselmus. Auditoinnin ja tarkastuksen tekee Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin nimeämä puolueeton henkilö Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Yhteinen kirkkoneuvosto päättänee, että varsinaisen ympäristövastaavan tehtäviä hoitaa yksi henkilö. Eri työalojen vastaavat huolehtivat omalta osaltaan ympäristöön liittyvistä aiheista. Ympäristötyöryhmä jatkaa toimintaansa ympäristövastaavan johdolla, ja on hänen sekä työalojen vastaavien tukena ja apuna Sisäinen jatkokoulutus Henkilöstön ympäristökoulutus otetaan osaksi työntekijöiden koulutusta. Se otetaan osaksi seurakuntayhtymän sisäistä koulutussuunnitelmaa. Kehityskeskustelujen yhtenä osana käydään läpi tarve ympäristöön liittyvään koulutukseen. Sisäisissä työkokouksissa käsitellään yhtenä osana ympäristöön liittyviä asioita. Kirkon ympäristöpäiville lähetetään ainakin yksi osallistuja. Ympäristötyöryhmä jatkaa toimintaansa ja tuo tarvittaessa oman asiantuntemuksensa työyhteisön avuksi Ulkoinen tiedotus Seurakuntayhtymän ja seurakuntien kotisivuilla tiedotetaan ympäristöohjelmasta ja sen tuloksista. Ruotsalaisen seurakunnan omassa Vår församling lehdessä kerrotaan aiheesta. Kirkollisia lehtiä, esim. ESSE ja Kyrkpressen, voidaan hyödyntää tiedottamisessa. Lisäksi tiedottamisessa voidaan käyttää KaunisGrani paikallislehden laajaa levikkiä Kauniaisissa. Ympäristötyöryhmän jäsenet tuovat aktiivisesti esille näkemyksiään omissa sosiaalisissa verkostoissaan.

9 Muut toimenpiteet Ympäristötyöryhmä teki ympäristöasennekartoituksen syksyllä Kysymyslomakkeet lähetettiin seurakuntayhtymän henkilöstölle sekä luottamushenkilöille. Vastausprosentti oli noin 50 ja asenne oli pääsääntöisesti myönteinen Tavoitteet kaudelle Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Kirkon ympäristödiplomin hakeminen Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 2009 Yhteinen kirkkoneuvosto ja työryhmän perustaminen kokouksessaan hakea ympäristödiplomia ja asetti ympäristötyöryhmän Sisäinen Tehty 2010 Ympäristötyöryhmä ympäristökatselmus Ympäristöohjelma Laadittu 2011 Ympäristötyöryhmä Johdon sitoutuminen, ympäristövastaavan nimittäminen ja ympäristötyöryhmän jatkaminen Määritelty 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto Henkilöstön koulutus Koulutusta vuosittain Ympäristövastaava ja ympäristötyöryhmä Auditointi (ulkoinen ympäristökatselmus) Auditointi suoritetaan 2011 Yhteinen kirkkoneuvosto Tehtäväalueiden Työalojen vastaavat Työalojen vastaavat ympäristöavustajat auttavat osaltaan Sisäinen jatkokoulutus Ympäristöjärjestelmä ja sen toteutus Ympäristövastaava ja ympäristötyöryhmä Ulkoinen tiedotus Yhtymän ja Tapahtumien Ympäristövastaava seurakuntien kotisivut, seurakuntalehti, kirkolliset julkaisut ja paikallislehti yhteydessä vuosittain Muut toimenpiteet Asennekartoitus Tehty 2009 Uusinta 2013 Ympäristövastaava

10 6 4. TOIMINTA JA TALOUS 4.1. Toiminta ja taloussuunnitelma Seurakuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelmissa 2011 on ensimmäistä kertaa maininta ympäristödiplomin hakemisesta. Hakuprosessin yhteydessä käydään läpi eri osa alueiden ympäristövaikutukset. Tavoitteet asetetaan seuraavassa seurakuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelmassa. Tulevissa toimintakertomuksissa tullaan raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta. Kun tavoitteita vuodelle 2012 asetetaan, ovat vertailukohteina kirkonmäen kiinteistöjen osalta valittujen ympäristöindikaattoreiden toteutuneet arvot vuonna 2010: Sekajäte 3,74 tonnia Biojäte 0,97 tonnia Ongelmajäte taso määritellään 2011 lämmön ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 44,62 sähkön ominaiskulutus (kwh/rm 3 ) 3,22 veden ominaiskulutus (m 3 ) 472, Rakentaminen ja maankäyttö Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa noudatetaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia sekä ympäristösäädöksiä Hankinnat Seurakuntayhtymässä on voimassa kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisen valvonnan ohjeistus vuodelta Ohjeistus sisältää myös seurakuntayhtymän hankintaohjeet. Pääsääntönä on, että seurakuntayhtymän hankinnat tulee tehdä hyvän hallintotavan mukaisesti ja niiden tulee noudattaa lakia julkisista hankinnoista. Hankintoihin liittyvät toimintaohjeet määritellään hankintasäännössä. Hankintasääntö laaditaan vuoden 2011 aikana. Hankintasäännössä tullaan huomioimaan mm. hankintojen ympäristöominaisuudet ja vaatimukset sekä Reilun kaupan tuotteet.

11 Eettinen sijoittaminen Seurakuntayhtymä ja seurakunnat noudattavat kaikissa sijoituksissaan kirkkohallituksen laatimia eettisen sijoittamisen periaatteiden ohjeita Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian osuus verotuloista Yhtymän budjetoiduista verotuloista 7 % ohjautuu lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniatyöhön. Seurakuntaneuvostojen päätöksellä kyseinen summa jaetaan väkilukujen suhteessa mm. Suomen Lähetysseuralle, Kirkon Ulkomaanavulle ja Suomen Merimieskirkolle Ekologinen rakentaminen ja investoinnit Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä rakentamista eikä investointeja. Rakentamisessa ja investoinneissa on päätetty noudattaa hyvää rakennustapaa ja kestävälle kehitykselle perustuvaa käytäntöä Ympäristömerkityt tuotteet Toimistossa pyritään käyttämään ympäristömerkittyjä tuotteita silloin kun se on käytännöllistä. Kopiokoneet vaativat niille sopivia papereita, arkistointi asettaa myös omat vaatimuksensa. Uusiopaperi on ongelmallista, sillä se ei ole arkistointikelpoista. Seurakuntayhtymässä on paljon pysyvästi tai vuottaa arkistoitavaa materiaalia, joten uusiopaperia ei voida siirtyä käyttämään pelkästään. Ympäristömerkittyjä tuotteita käytetään seuraavissa tuoteryhmissä: kirjekuoret lehtiöpaperit puhdistusaineet toimistopaperit wc paperit tee käsipyyhkeet kahvi käsienpesuaineet sokeri astianpesuaineet hedelmät mopit tietokoneet sisustusmateriaalit kopiokoneet

12 Ympäristöindikaattorit Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ympäristöindikaattoreiden avulla, joita ovat: Sekajäte Biojäte Ongelmajäte Sähkönkulutus Vedenkulutus Lämmönkulutus 4.9. Muut toimenpiteet Seurakunnat keräävät vaatteita, leluja, käytöstä poistettuja koneita ja laitteita ja lähettävät niitä 1 2 kertaa vuodessa Sangasten seurakuntaan Viroon ym. ystävyysseurakuntiin. Vaatteita, joita ei voi käyttää, lähetetään Kauniaisten Marttojen keräykseen ja toimitetaan edelleen teollisuuskäyttöön lumpuiksi. Seurakunnat osallistuivat vuonna 2010 Läskillä lukutaitoa kampanjaan. Tulos oli 107,5 kiloa, joka tuotti euroa. Tällä summalla tuettiin Nepalin lapsia oppimaan lukemaan Tavoitteet kaudelle Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Taloussuunnitelmassa Kirkkoherrat ja varataan riittävät talousarvion talouspäällikkö resurssit henkilöstön laadinnassa ympäristökoulutukseen Toiminta ja taloussuunnitelma Hankinnat Noudatetaan v laadittua hankintaohjetta Eettinen sijoittaminen Seurakuntayhtymä ja seurakunnat noudattavat kaikissa sijoituksissaan kirkkohallituksen laatimia eettisen sijoittamisen periaatteiden ohjeita. Tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnassa Talouspäällikkö ja ylivahtimestari Talouspäällikkö

13 9 Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian osuus verotuloista Ympäristömerkityt tuotteet Yhtymä ohjaa verotuloistaan 7 % kansainväliseen diakoniatyöhön. Seurakunnat jakavat kyseisen summan väkilukujen suhteessa seurakuntaneuvostojen päätöksellä Seurakuntayhtymän hankintaohje. Kaikissa hankinnoissa yhtenä kriteerinä on ympäristöominaisuudet talousarvion laadinnassa Tarkistetaan vuosittain Kirkkoherrat ja talouspäällikkö Talouspäällikkö, ylivahtimestari ja emäntä Ympäristöindikaattorit Muut toimenpiteet ympäristöön liittyvät hankkeet Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain indikaattoreiden avulla Tavaroiden uusiokäytön jatkamista ja kehittämistä yhteenvetotaulukot sopivien hankkeiden muodossa Ylivahtimestari Koko henkilöstö 5. YMPÄRISTÖKASVATUS 5.1. Ympäristökasvatussuunnitelma Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Jumala ei luonut kasveja ja eläimiä vain ihmistä varten, vaan niillä on myös itseisarvonsa. Toisaalta Jumala asetti ihmisen viljelemään ja varjelemaan luomakuntaansa. Kristinusko lopetti luonnon palvonnan mutta Raamatun Jumala ei riisu luonnolta pyhyyttä, päinvastoin Jumala siunasi kalat, linnut, ihmiset ja maan hedelmät (1. Moos. 1:22,28, 5. Moos.7:13). Siunattua ei saa kohdella miten hyvänsä Raamattu opettaa kohtuullista elämäntapaa. (Kirkon ympäristökäsikirja 2005) Ympäristökasvatus sisällytetään taloussuunnitteluun. Taloussuunnitelman jokaisessa osaalueessa on maininta ympäristön huomioonottamisesta. Jokaisen työalan ympäristökasvatuksen toteutuksesta raportoidaan toimintakertomuksessa ja tavoitteet asetetaan toimintasuunnitelmassa. Parhaimmillaan ympäristökasvatus toteutuu läpäisyperiaatteella kaikessa seurakunnan toiminnassa.

14 10 Seurakuntayhtymä pyrkii omalla esimerkillään vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen ja ottamaan kantaa ympäristökysymyksiin. Kiinteistöjen ja ympäristön hoidossa toteutetaan kestävän kehityksen periaatetta. Seurakuntayhtymä osallistuu vuosittain pidettävään WWF:n Earth Hour tapahtumaan sammuttamalla kiinteistöjensä valot Luomakunnan sunnuntai ja muu jumalanpalveluselämä Yhtymän seurakuntien julistuksissa on otettu huomioon luontoteema mm. luomakunnan sunnuntain jumalanpalvelusten saarnassa ja virsivalinnoissa, sekä lapsi, äiti ja kirkkokuorojen messussa esittämissä ohjelmistoissa Ympäristöasiat eri tehtäväalueilla Lapsityö Päiväkerhotyössä on lapsia opetettu seuraaviin asioihin sekä kerhossa että kotona: vanhemmat oppivat pakkaamaan lasten eväät rasioihin muovipussien asemesta sekä käyttämään pulloja mehutetrojen asemesta kerrottu lapsille kierrätyksestä, valvottu ruokailujen yhteydessä jätteiden lajittelua sekä opastettu lapsia siihen lapset oppivat sammuttamaan tarpeettomat valot lapset opetetaan lajittelemaan jätteet oikeisiin kohteisiin lapset opetetaan kunnioittamaan luontoa ja eläimiä perheitä neuvottu lajittelemaan seurakunnan tiloissa mm. lastenruokapurkit, muoviastiat, pienet peltiastiat sekä kompostoitavat materiaalit oikeisiin paikkoihin

15 11 Nuoriso ja rippikoulutyö matkat leireille yhteiskuljetuksin materiaalien kierrätys leireillä ja leirikeskuksissa, koska edellytykset ovat jo olemassa matkoilla kertyneet tyhjät pullot ja purkit kerätään kauppaan toimitettavaksi. Saadut rahat toimitetaan nuorten omalle kummilapselle (Suomen Lähetysseura) opetetaan ottamaan ruokaa vain se määrä, mitä aikoo syödä hankintojen optimoimiseksi sekä kompostoitavan määrän vähentämiseksi. Mahdollisesti jäljellejääneet ruokatavarat (leivät yms.) pakastetaan seuraavaa käyttöä varten viestinnässä keskitytään käyttämään sähköpostia, Facebookia sekä seurakuntien kotisivuja ja vähennetään samalla paperin käyttöä leirikirjeet, lupalaput yms. leiriasiat tulostetaan jo kerran käytetylle paperille. Kirjekuoret ovat eko kuoria. Vältetään turhaa kopiointia luonto luominen luomakunta pohdintaa: miten elämme, itsekkäästi vai toisia ja koko maailmaa ajatellen? opetetaan kuinka voi vähentää omaa kulutusta sekä välttämään turhaa ostamista opastetaan käyttämään julkista liikennettä, innostetaan kävelemään ja pyöräilemään nuorten illassa toteutettiin Roska päivässä kampanja. Nuoret keräsivät kukin vähintään 5 roskaa kirkon ympäristöstä Diakonia Hyvän tuulen ystäväkerhossa ja Tisdagsträffenissä on kerrottu lajittelun ja uudelleenkäytön tärkeydestä sekä ympäristödiplomista ja sen hankintaprosessista matkat eri tilaisuuksiin yhteiskuljetuksin tilaisuuksissa käytetään Reilun kaupan tuotteita (kahvi, tee, kukat) käytetyt kääreet ja muut materiaalit (paperit, kirjekuoret yms.) säästetään uudelleen käyttöä varten vapaaehtoistyön kurssilla kerrottiin ympäristödiplomista sekä Reilun kaupan tuotteiden käytöstä yksi luottamushenkilöistä osallistui Kirkon ympäristöpäiville. Diakoniatilaisuuksissa hän kertoi ympäristöpäivillä pidetyistä esitelmistä ja kirkon yhteisistä ympäristötavoitteista seurakunnat keräävät käytöstä poistettuja vaatteita ja atk ja muita laitteita ja lähettävät ne mm. Viroon, Sangasten seurakunnalle vaatteita, joita ei voida käyttää, toimitetaan Kauniaisten Marttojen kautta teollisuuskäyttöön Kirkkomusiikki luomakunnan sunnuntaiden vietto luomakuntatematiikka virsien valinnoissa matkat tapahtumiin yhteiskuljetuksin paperisten käsiohjelmien minimointi muuten toiminnassa seurattu muiden osa alueiden tavoin energian säästöä sekä materiaalien uudelleen käyttöä ja lajittelua lapsikuoron ja äitikuoron ohjelmistossa on luomakunnan vaalimiseen liittyviä lauluja

16 12 kanttorit kulkevat Kauniaisissa yleensä kävellen tai pyörällä. Myös työmatkat taittuvat julkisilla kulkuvälineillä tai pyörällä koulutuksissa kanttori on käyttänyt junaa lentokoneen asemesta, vaikka ajankäytön osalta lentokone olisi ollut huomattavasti sujuvampi vaihtoehto, eikä kustannuksissakaan olisi ollut suurta eroa tulostettaessa tai kopioidessa kerhorakennuksen pienellä tulostimella, musiikkityössä pyritään käyttämään jo kerran käytettyä paperia kuoromateriaali on mahdollisimman usein tulostettu kaksipuolisille papereille lahjoissa ja kukkamuistamisissa sekä kuorojen ja konserttiesiintyjien tarjoiluissa käytetään lähellä tuotettuja tai Reilun kaupan tuotteita sekä kasvisvaihtoehtoja 5.4. Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset luomakunnan sunnuntaimessut vietettiin syys ja lokakuussa 2010 ruotsalaisessa seurakunnassa pyhiinvaellusteemaan liittyvä jumalanpalvelus pääsiäisenä 2011 lisäksi virsivalinnoissa huomioidaan ympäristöaiheet 5.5. Ympäristökasvatus läpäisyperiaatteella ympäristökasvatusta on suoritettu seuraavilla osa alueilla: o lapsityö o nuoriso ja rippikoulutyö o diakonia o kirkkomusiikki Varsinainen toteutus on kohdassa 5.3.

17 Erilliset ympäristötapahtumat seurakuntalaiset ovat osallistuneet keväisin järjestettävään kaupungin ympäristön siistimistalkoisiin 5.7. Yhteistyö eri tahojen kanssa koulujen, päiväkotien ja kerhojen kanssa yhteistyö on jatkunut jo vuosikymmenien ajan yhteistyö kaupungin sekä eri puolueiden kanssa on tiivistä luottamushenkilöiden kautta yhteydet Suomen Latuun, Natur och miljöhön sekä Suomen Luonnonsuojeluliittoon ovat tiiviit ja näkemykset tulevat hyvin esiin Suomen Raamattuopiston kanssa on yhteistyötä musiikkitoiminnassa 5.8. Kannanotot ympäristökysymyksiin Ympäristötyöryhmä kysyi kynttilävalmistajalta mahdollisuutta saada ekokynttilöitä alumiinisten lämpökynttilöiden sijaan. Toimittaja ei tällä hetkellä pysty toimittamaan niitä, mutta, on valmis selvittämään, onko mahdollista aloittaa uudelleen niiden valmistus. Vastaus liitteessä nro Muut toimenpiteet pyhiinvaelluksia on järjestetty 1 2 kertaa vuodessa Tavoitteet kaudelle Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Ympäristökasvatussuunnitelma Sisällytetään vuoden 2012 toimintasuunni 2012 Työalavastaavat Luomakunnan sunnuntai ja muu jumalanpalveluselämä Ympäristöasiat eri tehtäväalueilla telmaan Luomakunnan sunnuntai sekä eri tilaisuuksien virsivalinnat Kaikilla seurakunnan tehtäväalueilla pohditaan ja kehitetään ympäristöasioihin liittyviä aiheita Koko vuosi Koko vuosi Kirkkoherrat ja kanttorit Työalojen vastaavat

18 14 Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset Ympäristökasvatus läpäisyperiaatteella Yhteistyö eri tahojen kanssa Kannanotot ympäristökysymyksiin Pyhiinvaellusteemaan liittyvät jumalanpalvelukset sekä aiheen huomioiminen virsivalinnoissa Ympäristöaiheet ovat esillä jumalanpalveluksissa ja kaikilla työaloilla tilanteiden mukaan Päiväkodeissa ja kouluissa on tuotu esille ympäristöasioiden huomioimista. Tietojen vaihtoa kaupungin edustajien kanssa Tiedusteltu valmistajalta onko mahdollisuutta korvata alumiiniset lämpökynttilät ekokynttilöillä Koko vuosi Koko vuosi Kirkkoherrat ja kanttorit Työalojen vastaavat Työalojen vastaavat 2011 Ympäristötyöryhmä Muut toimenpiteet Pyhiinvaelluksia Työalojen vastaavat 6. JÄTEHUOLTO 6.1. Jätehuoltoselvitys Kauniaisten seurakuntayhtymän jätehuolto noudattaa Kauniaisten kaupungin jätehuoltomääräyksiä. Kunta on osallisena seutukunnan yleisessä jätehuoltojärjestelmässä, HSY:ssä. Kirkko ja seurakuntarakennus Kirkolla on jätehuoltoastioita varten erillinen katos. Sekajätettä varten on kaksi 300 l:n astiaa, biojätteille on varattu 140 l astia, kartongeille on erillinen kehikko sekä keräyspapereille oma laatikko. Energiajätettä varten ei vielä ole olemassa erillistä keräyspistettä, mutta sen järjestämiseksi on aloitettu suunnittelu. Nestepakkauskartongit viedään toistaiseksi sekajätteisiin.

19 15 Toimistossa on kussakin työpisteessä sekajätettä varten roskakori sekä keräyspaperia varten erillinen keräyslaatikko. Määrätty vastuuhenkilö tyhjentää astiat niiden täytyttyä. Keittiössä on sekajätteille oma jätesäkki sekä biojätteelle erillinen biojätesäkki. Ongelmajätettä syntyy vähän ja se kierrätetään asianmukaisesti tavarantoimittajien kautta tai viedään erillisiin kunnan keräyspisteisiin. Sähkö ja elektroniikkaromu, kodinkoneet, toimistolaitteet, värikasetit yms. toimitetaan niille kuuluviin keräyspisteisiin. ATK laitteet on vuokrattu, joten vuokranantaja hoitaa niiden kierrätyksen. Sebastos Keittiössä on kolme erillistä astiaa, sekajätteille, biojätteille sekä energiajätteelle, kullekin omansa. Ne tyhjennetään taloyhtiön jätekeräyspisteeseen. Kertynyt lasi ja pienmetallijäte (mm. vauvanruokapurkit) käytetään myyjäisissä myytäviin tuotteisiin. Ongelmajätteet annetaan takaisin niiden toimittajille. Toimistohuoneissa on työpisteissä sekajätettä varten roskakori sekä keräyspaperia varten erillinen keräyslaatikko. Määrätty vastuuhenkilö tyhjentää ne tarvittaessa. Kolumbaario Kolumbaariossa syntyy biojätettä (kukat) sekä pienmetallijätettä, joille on erilliset keräysastiat. Ne tyhjennetään asianmukaisiin keräyspisteisiin Jätehuoltosuunnitelma Jätekatoksen laajentamisen suunnittelu on annettu arkkitehtitoimiston tehtäväksi. Laajennus tuo oman tilan energiajätteille ja mahdollisuuden kerätä myös lasijäte omaan astiaan. Energiajätteen kerääminen pois sekajätteestä tuo samalla säästöjä jätekustannuksiin. Täyttöasteen seuraaminen tuo mahdollisuuden optimoida astioiden kokoa ja tyhjennyksen aikaväliä, joista myös syntyy kustannussäästöjä. Jätehuollosta vastaa ylivahtimestari. Sähkösuunnittelija tutkii mahdollisuutta siirtyä energiansäästölampuista led valaistukseen. Tämä on pitemmän ajan suunnitelma, mutta osoittaa seurakuntayhtymän kiinnostusta uuden teknologian käyttämiseen. Samalla vähennetään ongelmajätettä Ongelmajätteiden käsittely Toiminnassa syntyvää ongelmajätettä on pääasiassa valaistuksen loisteputket, paristot, rikkinäiset matkapuhelimet sekä niiden oheislaitteet (mm. laturit ja akut). Loisteputket ja lamput kierrätetään tavarantoimittajien kautta. Matkapuhelimet ja niiden oheislaitteet kierrätetään Kierrätäkännykkä palvelun kautta, josta maksettava korvaus lahjoitetaan Kirkon

20 16 Ulkomaanavulle. Paristoja kerätään omassa keräyspisteessä ja astia tyhjennetään kunnan keräyspisteeseen. Ongelmajätteen keräyksestä ja kierrättämisestä vastaa ylivahtimestari Biojätteen käsittely Jätteet kerätään kirkon, kerho ja virastorakennusten sekä Sebastoksen keittiöissä oleviin erillisiin jäteastioihin. Määrätyt vastuuhenkilöt tyhjentävät astiat päivittäin niille osoitettuihin paikkoihin. Sopimus jätteen noudosta on tehty HSY:n kanssa. Jäte kerätään 140 l astiaan, joka noudetaan kerran viikossa ja viedään Ämmässuon jäteasemalle. Sebastoksessa jätehuollon vastuu on taloyhtiöllä Hyötyjätteiden keräys Seurakuntayhtymällä on erilliset sopimukset keräyspahvin ja paperin noudoille. Ne kerätään jätekatoksessa oleviin astioihin. Lasi ja pienmetalli viedään kunnan osoittamaan keräyspisteeseen. Arkkitehti laatii suunnitelman jätekatoksen laajentamiseksi. Laajennusosaan tulee tila energia sekä lasijätteelle Hautakynttilät Kolumbaariossa käytetään omaisten tuomia kynttilöitä ja tuikkuja. Ne kerätään talteen ja viedään joko sekajätteeksi tai pienmetalliastioihin Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys Seurakunnat keräävät käytöstä poistettuja vaatteita ja vielä käyttökelpoisia toimisto ja muita laitteita ja lähettävät ne lähialueiden ystävyysseurakunnille. Vaatteita, joita ei voida käyttää, toimitetaan Kauniaisten Marttojen kautta teollisuuskäyttöön lumpuksi. Lastenkerhojen yhteydessä käytetyt vauvanruokapurkit kerätään ja pestään. Niitä käytetään mm. myyjäisissä myytävien tuotteiden pakkauksiin Kertakäyttötuotteiden vähentäminen Aulakahvien kertakäyttömukit on vaihdettu muovisiin kestomukeihin. Toimiston kahviossa on siirrytty käyttämään posliiniastioita.

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016 Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä Hanna Keinänen tammikuu 2016 Kunnallistekniikka päästöjen huomioiminen maanrakennuskoneiden ja talvikunnossapitokaluston kilpailutuksessa elohopealamppujen

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa 13.5.2009 klo 12 16 ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta 12:15 Avaus ja KEOPS - keke - toiminnan esittely (Keops = korkeakoulujen

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin

Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Ympäristöosaaminen on investointi tehokkuuteen ja luonnonvarasäästöihin Johanna Krabbe Ympäristöosaamispalvelut 1.2.2013 Luonnonvarat tyydyttävät välttämättömiä tarpeita Luonnonvarat tyydyttävät hyvinvoinnin

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet

Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet 1 Joensuun normaalikoulun kestävän kehityksen suunnitelma ja toimintaperiaatteet Kestävän kehityksen määritelmän mukaan tarkoituksena on turvata tämän päivän yhteiskunnan tarpeet samalla, kun turvataan

Lisätiedot

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen

Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen Helsingin hiippakunta PIISPANTARKASTUSOHJE Eero Huovinen 12.12.2007 PIISPANTARKASTUKSEN TARKOITUS Piispantarkastuksen pitäminen perustuu KJ 18: 4-8 annettuihin määräyksiin. Niiden lisäksi Helsingin hiippakunnassa

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ JUMALANPALVELUSUUDISTUKSEN KOKOMEUKSIA PAJAN JÄSENILTÄ

TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ JUMALANPALVELUSUUDISTUKSEN KOKOMEUKSIA PAJAN JÄSENILTÄ Kokousaika Keskiviikkona 14.9.2011 kello 15.00 Kokouspaikka Puistolinna, Himminpolku 13 1 2 3 4 5 6 7 KOKOUKSEN AVAUS TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TERVEISET STRATEGIAPÄIVÄSTÄ 10.9.2011 KOULUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Helsingin ekotukitoiminta arvioitu millaisia olivatkaan tulokset? Pia Bäckman & Pirita Kuikka

Helsingin ekotukitoiminta arvioitu millaisia olivatkaan tulokset? Pia Bäckman & Pirita Kuikka Helsingin ekotukitoiminta arvioitu millaisia olivatkaan tulokset? Pia Bäckman & Pirita Kuikka 9.11.2011 Vaikutusten arviointi Gaia Consulting Oy taloudellisten ja ympäristöllisten vaikutusten arviointi

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa

HINKU Sosiaali- ja terveyskeskuksessa Hinku- hankkeessa mukana vuodesta 2008 Tavoitteena vaikuttaa osaltaan kaupungin CO2 päästöjen alentamistavoitteeseen Esimerkkejä 2011 tehdyistä ratkaisuista: Kotipalveluauton hankinnassa yhtenä kriteerinä

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa 2011 Uuden Oulun kunnat Helmikuu 2012 1 Yleistä Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa -kyselytutkimus toteutettiin loppuvuoden 2011 aikana

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011. Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 18.00 21.15 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä poistui klo 20.55, kohdan 122 aikana Georg

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 7/2016 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.10.2016 16:30 7/2016 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, kirkon peruskorjauksen tarveselvitys... 2 2 Tapiolan seurakunta, lausunto

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2016 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 6/2011 24.10.2011 59 56 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 24.10.2011 56 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN

43 39 VUODEN 2015 YHTEISVASTUUKERÄYKSEN SEURAKUN- NAN OMAN OSUUDEN KOHDENTAMINEN 44 41 SUURTEN ADVENTTIMYYJÄISTEN 2014 DIAKO- NIATUOTON KOHDENTAMINEN DIAKONIAJOHTOKUNTA 20.11.2014 Aika: Torstai 20.11.2014 klo 17.00 18.20 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 liite sivu 38 KOKOUKSEN AVAUS 40 38 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa

HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa HUONEKALUJEN HANKINTA Näkökulmia ympäristökriteerien valintaan ja käyttöön huonekaluhankinnoissa Versio 1.0 Julkaistu 2/2016 Millainen on kestävän kehityksen mukainen kalustehankinta? Joulukuussa 2015

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot