YMPÄRISTÖOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016"

Transkriptio

1 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty kirkkoneuvostossa

2 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen Ympäristöohjelman tavoitteet Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta Ympäristövastaavat Koulutus ja tiedottaminen Oma väliauditointi Talouden ja toiminnan suunnittelu Hankinnat Ympäristökasvatus Jätehuolto Siivous Energia ja rakentaminen Keittiöt ja ruokalat Toimistotyö Hankinnat Paperin kulutus Energiatehokkuus... 12

3 11. Hautausmaat ja viheralueet Leiri- ja kurssikeskukset Metsänhoito Liikenne LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Ympäristöindikaattorit Ympäristökasvatussuunnitelma Hollolan seurakunnan jätehuoltosuunnitelma Hämeenkosken kappeliseurakunnan jätehuoltosuunnitelma Lähiruoka- ja luomutuottajat Päijät-Hämeessä Parinpellon leirikeskuksen ympäristöohjeet Pistetaulukko

4 1 1. Johdon sitoutuminen Evankelis-luterilaisen kirkkomme ja Hollolan seurakunnan toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana, Lunastajana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luovuttamattomasti luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Jumala asetti ihmisen maailmaan sitä viljelemään ja varjelemaan (1.Moos.2:15). Hollolan seurakunta sitoutuu luomakunnan vastuulliseen käyttöön. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. Ympäristöpolitiikka on seurakunnan johdon vastuulla. Hollolan seurakunnan ympäristöohjelman minimitason lähtökohtana on lakien ja määräysten noudattaminen. Tämän asian varmistamisessa ympäristöohjelma on käyttökelpoinen työväline. Lisäksi seurakunnan tehtävä on pyrkiä jatkuvasti etsimään ja kehittämään kestävämpiä toimintatapoja. Ympäristöpoliittiset päämäärät pyrkivät edistämään ihmisten tasavertaisia elinolosuhteita kaikkialla maailmassa. Ne ottavat huomioon myös tulevien sukupolvien oikeuden ihmisarvon mukaiseen elämään. Siksi Hollolan seurakunta pyrkii jatkuvasti seuraaviin asioihin: pienentämään veden- ja energiankäytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja vähentämään jätteiden muodostumista sekä tehostamaan syntyvien jätteiden lajittelua pienentämään kiinteistöjen hoidosta aiheutuvia ympäristöhaittoja huomioimaan ympäristö- ja eettiset näkökohdat tehtävissä hankinnoissa sekä omaisuuden sijoittamisessa kehittämään seurakunnan henkilöstön, luottamushenkilöiden sekä vastuunkantajien ympäristömyönteisiä asenteita sisällyttämään luonnon- ja ympäristönsuojelun kaikessa seurakunnan julistus- ja kasvatustyössä. 2. Ympäristöohjelman tavoitteet Ympäristöasioiden hoito on koko henkilökunnan yhteinen asia ja jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta noudattavat ympäristölainsäädännön vaatimuksia kaikessa toiminnassaan.

5 2 Hollolan seurakunnan ympäristöohjelman tavoitteena on luoda pysyvä pohja seurakunnan ympäristötyölle ja parantaa ympäristönsuojelun tasoa. Seurakunnan henkilökunta sitoutetaan toimimaan yhdessä yhteisten päämäärien eteen ja asennekasvatuksella pyritään muuttamaan asenteita ympäristömyönteisemmiksi. Ympäristöohjelman konkreettiset tavoitteet ovat: ympäristökasvatuksen lisääminen ympäristöasioiden huomioiminen hankinnoissa jätehuollon tehostaminen ja sekajätteen määrän vähentäminen kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, energian säästäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen lähiruuan suosiminen paperin kokonaiskulutuksen vähentäminen ympäristöasioiden huomioiminen hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa kevyen liikenteen käytön suosiminen ja lisääminen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen seurakunnan hiilijalanjäljen pienentäminen 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan lähteä hakemaan kirkon ympäristödiplomia. Kokouksessaan neuvosto asetti ympäristötyöryhmän valmistelemaan ympäristödiplomia ja valitsi ympäristöteknologian opiskelija Anni Salilan tekemään tarvittavan selvitystyön ja kokoamaan ympäristöohjelman. Ympäristötyöryhmään kuuluvat: Kalevi Hämäläinen puheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen sihteeri, kirkkoherra Antti Lahtinen, talouspäällikkö Heikki Seppänen, seurakuntapuutarhuri Kari Sinisalo, kappalainen Pentti Pohto, hallintokappalainen Timo Huttunen, johtava nuorisotyönohjaaja Jyrki Petsalo, Parinpellon leirikeskuksen hoitaja Teija Ronkainen, siivoja Mirja Valovaara, seurakuntamestari Matti Lipponen ja opiskelija Anni Salila. Seurakunnan toiminnoista tehtiin ympäristökatselmus vuoden 2011 aikana. Katselmuksesta on tehty kirjallinen raportti liitteineen. Raportissa on esitetty nykytilanne ja parannettavat asiat. Parannettavat asiat on koottu ympäristöohjelmaan, jossa niille on laadittu toteutusaikataulu ja vastuuhenkilöt. Ympäristöohjelma viedään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi Hollolan seurakunta on pyytänyt Tampereen hiippakunnasta auditointia ja auditointipäiväksi on sovittu Seurakunnan auditoivat Katri Tamminen ja Sari Pylsy.

6 Ympäristövastaavat Ympäristöohjelman yhteydessä seurakunnan ympäristövastaavaksi nimetään hallintokappalainen Timo Huttunen. Hänen lisäksi seurakuntaan perustetaan ympäristötyöryhmä, johon kuuluu useita alakohtaisia ympäristövastaavia, jotta ympäristöasioiden hoito olisi jaettu useammalle henkilölle. Ympäristötyöryhmä kokoontuu seurakunnan ympäristövastaavan kutsusta. Seurakunnan ympäristövastaavat ovat: hallintokappalainen Timo Huttunen seurakunnan ympäristövastaava, kenttätyö laitosmies Martti Ora energiavastaava, vaarallisista aineista vastaava kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen kiinteistönhoito, metsät seurakuntapuutarhuri Kari Sinisalo hautaustoimi, viheralueet, jätehuolto Parinpellon leirikeskuksen hoitaja Teija Ronkainen keittiöt ja leirikeskukset siivooja Mirja Valovaara siivoustyöt talouspäällikkö Heikki Seppänen toiminta- ja talous, liikenne, toimistot seurakuntamestari Matti Lipponen Hämeenkosken kappeliseurakunta 3.2. Koulutus ja tiedottaminen Ympäristöohjelman laadinnasta on tiedotettu henkilökunnalle työpaikkakokouksissa ja sisäisessä lehdessä, Pasuunassa. Henkilökunnalle on annettu yleistä ympäristökoulutusta ja jätehuoltokoulutusta sekä kenttätyöntekijöille ympäristöteologian koulutusta. Henkilökuntaa on myös kuultu ympäristöohjelman laadinnassa muun muassa ympäristöasennekyselyllä helmikuussa Ympäristödiplomin hakuprosessista on tiedotettu seurakuntalaisille Kirkonseutulehdessä, seurakunnan Internet-sivuilla, saarnoissa sekä seurakunnan omalla Facebook-sivulla. Tulevaisuudessa seurakunta pyrkii avoimeen viestintään ympäristöasioistaan ja pitämään niitä esillä. Sähköisen viestinnän keinoja parannetaan kehittämällä sisäistä Intraa. Henkilökunnalle annetaan vuosittain ympäristökoulusta tarpeen mukaan. Ympäristöaiheisiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sekä järjestetään omia ympäristöaiheisia tapahtumia Oma väliauditointi Vuoden 2014 aikana seurakunnan sisällä suoritetaan sisäisiä väliauditointeja eri työmuotojen välillä. Auditoinnista saadaan tietoa ympäristöasioiden kehityksestä ja sitä kuinka asetettuja tavoitteita on väliauditointiin mennessä toteutettu.

7 4 4. Talouden ja toiminnan suunnittelu Seurakunta ottaa ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassaan. Ympäristödiplomin vaatimusten mukaisesti ympäristöasiat ovat esillä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa ympäristökasvatus on valittu yhdeksi painopisteeksi. Seurakunnan sijoitussuunnitelmaan (2010) on liitetty vastuulliset sijoitusperiaatteet. Seurakunta tekee yhteistyötä vastuullisiin sijoituskäytäntöihin sitoutuneiden omaisuudenhoitajien kanssa ja noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Osakesijoituksista 100 prosenttia on eettisissä rahastoissa. Seurakunnan verotuloista kaksi prosenttia on myönnetty lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Ympäristöasioiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan jatkossa vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä. Raportissa käsitellään muun muassa vuosittain laskettavan seurakunnan hiilijalanjäljen muutoksesta sekä valittujen ympäristöindikaattoreiden muutoksista. Ympäristöindikaattorit ja niiden vastuuhenkilöt ovat liitteenä (1) yksi. Lisäksi seurakunnan ympäristöasioista ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tiivistetysti seurakunnan Internet-sivuilla. Vastuuhenkilönä ovat ympäristövastaava ja talouspäällikkö Hankinnat Seurakunnan uudessa hankintaohjeistuksessa (5/2011) ja tarjouspyynnöissä ympäristöominaisuudet ovat yksi painopiste. Hollolan seurakunnalla on vuodesta 2008 alkaen ollut yhteistyösopimus hankinnoista Lahden kaupunkiseudun hankintatoimen kanssa. Hankintatoimessa ympäristöasiat ja kestävä kehitys on huomioitu laajasti. Tietokoneet on vuodesta 2010 alkaen hankittu leasing rahoituksella. Lisäksi seurakunta tekee yhteistyötä Lahden It-aluekeskuksen kanssa, johon kuuluu 11 ympärysseurakuntaa ja Lahden seurakuntayhtymä. Seurakunnassa käytössä olevia joutsenmerkittyjä tuotteita ovat Katrin-käsipyyhe ja WC-paperi, suodatinpussit, XEROX-kopiopaperi, pefletit ja työnnettävät Klippo-ruohonleikkurit. Parinpellon leirikeskuksessa joutsenmerkittyjä tuotteita ovat edellä mainittujen lisäksi Katrin-servetit, käsitiskiaine sekä konetiski- ja huuhteluaineet. Energy Star -merkittyjä tuotteita ovat Toshiba-tietokoneet ja Konica-monitoimitulostimet. Lisäksi seurakunnan XEROX-kopiopaperista löytyy EU-kukkamerkki. Seurakunnan ympäristötavoitteet hankintojen osalta ovat: Hankintojen keskittäminen ja yhteishankintojen tekeminen Ympäristöystävällisten vaihtoehtojen suosiminen hankinnoissa Ympäristömerkittyjen tuoteryhmien valikoiman lisääminen

8 5 5. Ympäristökasvatus Hollolan seurakunnalle on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma ympäristöohjelman yhteydessä keväällä 2012 ja sen on tehnyt kappalainen Timo Huttunen. Ympäristökasvatussuunnitelma löytyy liitteenä kaksi (2). Käytännön toimet, joilla ympäristökasvatusta toteutetaan eri työmuodoissa, on käsitelty tarkemmin ympäristökasvatussuunnitelmassa. Ympäristökasvatuksen vastuuhenkilönä toimii kenttätyön ympäristövastaava. Ympäristövastuu ja ympäristökysymykset ovat esillä luomakunnan sunnuntaina sekä muissa seurakunnan jumalanpalveluksissa. Ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia, joita seurakunta järjestää vuosittain ovat sadonkorjuujumalanpalvelus sekä Hollolassa että Hämeenkoskella, Hanneksen metsän hartaus Hollolan seurakunnan Vesikansassa ja Hämeenkosken kappeliseurakunnassa järjestettävät metsäkirkko sekä jumalanpalvelus Laurin kirkon raunioilla. Hollolassa järjestettäviä vuosittaisia ympäristötapahtumia ovat kylvön siunaus ja nuorisotyön järjestämät siivoustalkoot keväisin Parinpellon leirikeskuksessa sekä Sovituksenkirkon piha-alueilla. Hämeenkoskella järjestetään keväisin hautausmaiden siivoustalkoot ja alkukesästä kukkien istutustalkoot. Lisäksi seurakunta osallistuu vuosittain Earth Houriin sekä järjestää Laurin kirkkovaellusta. Edellisen kerran Laurin kirkkovaellus oli vuonna Jatkossa Laurin vaellus on joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta tekevät moninaista yhteistyöstä kymmenien paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Ympäristöaiheista yhteistyötä tehdään muun muassa osallistumalla Vesijärven olosuhteita parantavaan Vesijärviprojektiin 1000 eurolla vuosina 2011 ja Muita yhteistyökumppaneita ovat Lions Club Pirunpesä (talkoot), Hollolan maatalousnaiset sekä Hollolan ja Hämeenkosken martat (kokkikerho Hämeenkoskella, yhteisvastuukeräys ym.), Hollolan kotiseutuyhdistys ry ja Helena Raikas (kasvistoinventointi ja kasvikierrokset Hollolan hautausmaalla), Lahden ammattikorkeakoulu (opiskelijan tekemä selvitystyö), Päijät-Hämeen jätehuolto (jätehuoltokoulutus, opasteet ja oppaat), Koulutuskeskus Salpaus (siivoustyön koulutus), Marja Huttunen (auditointipätevyys), Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys ja ELY-keskus. Parinpellon leirikeskuksessa ja Hämeenkosken leirimajalla on leirikirkot luonnon helmassa, joissa voi hiljentyä hetkeksi ja nauttia ympäröivästä luonnosta. Vesikansassa on Hanneksen metsä ja Sovituksenkirkossa on Hiljainen huone. Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmiä. Seurakunta julkaisee Internet-sivuillaan sitä koskevia ympäristöuutisia sekä jakaa Facebook-profiilissaan erilaisia tietoiskuja ja tapahtumia.

9 6 Tavoitteet Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Ympäristökasvatuksen näkyvyyden lisääminen eri työmuodoissa Ympäristöaiheisten tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen Ympäristöviestinnän tehostaminen - Ympäristöosuus seurakunnan Internetsivuille - Ympäristökasvatussuunnitelma kenttätyön ympäristövastaava, työalavastaavat - Ympäristöviikkoon ja energiansäästö kenttätyön ympäristövastaava, viikkoon osallistuminen työalavastaavat - Virkistysiltapäivät kenttätyön ympäristövastaava, työalavastaavat 6. Jätehuolto Hollolan seurakunnan ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan toiminnasta on tehty jätehuoltoselvitykset ja niiden pohjalta on laadittu jätehuoltosuunnitelmat, joissa on esitetty tavoitteet ja keinot kiinteistökohtaisesti jätteen määrän vähentämiseksi ja hyötyjätteen keräyksen tehostamiseksi. Hollolan seurakunnassa ja Hämeenkosken kappeliseurakunnassa hyötyjätteiden keräys on järjestetty lain vaatimusten mukaisesti. Samoin vaaralliset jätteet käsitellään ja varastoidaan lain vaatimusten mukaisesti. Vaarallisten aineiden vastuuhenkilöksi on nimetty toukokuussa 2011 laitosmies Martti Ora. Jätehuoltosuunnitelmat löytyvät liitteenä kolme (3) ja neljä (4). Hautausmailta ja sekä muilta viheralueilta syntyvät puutarhajätteet käsitellään Hollolassa sekä Hämeenkoskella paikan päällä. Hollolan hautausmaalla ja Hämeenkosken Valkjärven hautausmaalla puutarhajätteet kompostoidaan hautausmaan läheisyydessä, omassa kasakompostorissa. Kompostoitunut maa-aines käytetään hyödyksi omiin viherrakentamisen tarpeisiin. Risut ja oksat haketetaan ja käytetään hyödyksi viheralueiden hoidossa sekä Hollolassa että Hämeenkoskella. Parinpellon leirikeskuksen kodalla on kompostoiva kuivakäymälä. Suurimmassa osassa seurakunnan kiinteistöjä kerätään energiajätettä, sekajätettä, lasia, metallia ja keräyspaperia. Suurimmissa kiinteistöissä on myös kartongin keräys. Muita kerättäviä jakeita ovat vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikkaromu, biojäte, paristot ja mustekasetit. Tekstiileitä ja huonekaluja kierrätetään mahdollisimman paljon. Sovituksenkirkon taloustoimiston kalustehankinnoissa on hyödynnetty vanhan seurakuntakeskuksen kalusteita. Lisäksi vanhan seurakuntakeskuksen kalusteita on hyödynnetty muissa seurakunnan kiinteistöissä. Vaatteita kerätään ystävyysseurakuntatoiminnan hyväksi. Kaikilla kolmella hautausmaalla kerätään sekajätettä ja maatuvaa jätettä omiin astioihinsa. Kehitteillä on oma

10 7 hyötyjätepiste Hollolan hautausmaalle. Kertakäyttötuotteita pyritään käyttämään mahdollisimman vähän. Sekajätteen määrää seurataan säännöllisesti kiinteistökohtaisesti sekä vuosittain Lassila & Tikanoja Oy:ltä saatavasta raportista. Jätteen määrää pyritään vähentämään vuosittain. Kaatopaikalle joutuvan kynttiläjätteen määrää on seurakunnassa vähennetty muun muassa keräämällä työntekijöiden voimin kertakäyttöiset muovikynttilät suurimpien juhlapyhien jälkeen ja lajittelemalla ne hyötykäyttöön. Hollolan seurakunnan ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan jätehuollon tärkeimpinä tavoitteina on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää sekajätteen määrää ja minimoida jätehuollosta syntyvät ympäristövaikutukset ja kustannukset. Jätteen syntymistä ehkäistään: kierrättämällä ympäristöystävällisillä ja laadukkailla hankinnoilla tiedottamalla Sekajätteen määrää pyritään vähentämään: tehostamalla lajittelua merkitsemällä kaikki jäteastiat asianmukaisesti yhtenäistämällä jätehuolto- ja lajittelukäytäntöjä seurakunnan sisällä lisäämällä lajitteluohjeiden määrää kouluttamalla henkilökuntaa tiedottamalla jätehuollosta henkilökunnalle, seurakuntalaisille ja muille sidosryhmille Jätehuollosta syntyviä ympäristövaikutuksia ja kustannuksia vähennetään yllämainittujen toimien lisäksi seuraamalla astioiden täyttöastetta, lajittelun toimivuutta, noudattamalla jätelainsäädäntöä, ohjeistuksia ja kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä sekä seuraamalla jätelainsäädännön muutoksia ja uudistuksia. Jätehuollosta vastaa kiinteistöpäällikkö ja seurakuntapuutarhuri. Hämeenkoskella käytännön jätehuollosta vastaa seurakuntamestari.

11 8 7. Siivous Seurakunnan siivoustoiminnoista on tehty ympäristöselvitys. Tuotteiden ympäristöystävällisyys pyritään ottamaan huomioon yhtenä kriteerinä hankinnoissa. Pesuainevalinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä aineita. Siivousvälineissä ympäristöasiat pyritään huomioimaan lisäämällä muun muassa mikrokuituliinojen ja moppien käyttöä. Haitallisista aineista pyritään luopumaan, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Vaihtoehtoisia käytettäviä tuotteita siivouksessa ovat mikrokuituliinat, ruokasooda, piimä ja etikka. Piimää käytetään homeen poistoon ja etikkaa kalkin poistoon. Siivouksessa ei käytetä tahranpoistoaineita tai huuhteluaineita. Syksyllä 2011 pidettiin seurakunnan kaikille siivouksesta vastaaville työntekijöille koulutusta ympäristöystävällisistä siivoustavoista. Koulutuksen piti Koulutuskeskus Salpauksen opettaja Marja Eikonsalo. Siivouksessa ympäristöasiat huomioidaan tarkistamalla siivoustasoa ja keventämällä tai vähentämällä siivousta, jos mahdollista. Tilojen käyttöä tiivistetään turhan siivouksen välttämiseksi. Suositaan suuria pakkauskokoja, joista jaetaan pienempiin silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Sovituksenkirkossa on viikkosiivousohjelmalista, jolla vältetään turhaa siivousta. Tavoitteet Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Hankintojen keskittäminen ja yhdistäminen - rajoittamalla hankintapaikkoja vain tiettyihin siivousvastaava paikkoihin - tekemällä yhteistilauksia Ympäristöystävällisten aineiden hankkiminen - vanhojen pesuaineiden vaihtaminen ympäristömerkittyihin siivousvastaava vaihtoehtoihin Vaihtoehtoisten tuotteiden käytön lisääminen - mäntysuopa, sappisaippua siivousvastaava Ympäristöystävällisten siivousvälineiden - mikrokuituliinat siivousvastaava suosiminen Pesuainevalikoiman supistaminen - supistamalla käytössä olevan pesuainevalikoiman siivousvastaava vain muutamaan hyvään perusaineeseen Käyttöturvallisuustiedotteiden hankkiminen - jokaisessa kiinteistössä kansio käytössä olevien aineiden käyttöturvallisuustiedotteista siivousvastaava

12 9 8. Energia ja rakentaminen Seurakunnan rakennusprojekteissa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä sekä kirkollisia rakennuksia koskevissa kohteissa lisäksi kirkkolakia. Ympäristö ja kulttuuriarvojen vaaliminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja siten pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään muun muassa ympäristöhaittojen syntyminen ja noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Maankäytön suunnittelussa ja kiinteistönpidossa huomioidaan myös muu lainsäädäntö, kuten metsälaki, vesilaki, terveydensuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki sekä laki rakennusperinnön suojelemisesta. Seurakunnassa on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, jotka ovat lakisääteisesti suojeltuja. Seurakunta on ylpeä kulttuuriperinnöstään ja hoitaa sitä kestävän kehityksen ja lain määräysten mukaisesti. Energiatehokkuus huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaikessa uudis- ja korjausrakentamisessa. Seurakunnan tilojen käyttöastetta tehostetaan vähitellen ja turhista tiloista luovutaan. Esimerkiksi Hedelmätarhan kerhotilasta ollaan luopumassa muutaman vuoden sisällä ja toiminnot siirretään Sovituksenkirkkoon. Ympäristökriteerit ovat yksi painopiste uudis- ja korjausrakennushankkeiden materiaalivalinnoissa. Seurakunnan uudessa hankintaohjeistuksessa (5/2011) ja tarjouspyynnöissä ympäristöominaisuudet ovat yksi painopiste. Energian ja veden kulutuksen seuranta on seurakunnassa järjestetty jokaiseen kiinteistöön. Energiavastaavaksi toukokuussa 2011 valittu laitosmies Martti Ora tarkistaa joka toinen kuukausia jokaisen kiinteistön energia- ja vesilukemat ja kokoaa ne taulukkoon. Energiakatsauksen suorittamisesta on järjestetty tarjouskilpailu, jonka voitti Skapat Energia. Käytännössä energiakatsaukset on tarkoitus suorittaa 11 kiinteistössä vuosien välisenä aikana. Katselmuksen pohjalta saatavien tietojen perusteella säästävästä energiankäytöstä annetaan ohjeistusta ja koulutusta henkilökunnalle tarpeen mukaan. Ekologista rakentamista suositaan ja uusiutuvan energian käyttöä lisätään seurakunnassa vuosittain taloudellisten resurssien mukaan. Parinpellon leirikeskuksen päärakennukseen asennetaan ilmalämpöpumppu vuonna Suunnitelmissa on asentaa kaksi sisäyksikköä keittiöön ja juhlasaliin. Lämpimällä ilmalla lämpöpumpulla jäähdytetään, kylmällä ilmalla lämmitetään. Kirkkoherran pappilaan hankitaan maalämpö vuonna 2012 ja Vesikansan seurakuntakotiin vuonna Hollolan kirkon ja Vanhan pappilan lämmittämistä maalämmöllä selvitellään. Hämeenkosken kirkko liitetään bioenergialla toimivaan aluelämpöverkostoon, mutta liittymisajankohta on vielä avoin. Seurakunnalla on käytössään vuokratilaa Herralan seurakuntakodilta sekä Nostavan, Miekkiön, Hälvälän ja Korpikylän kouluilta. Lisäksi Hollolan seurakunnalla on vuokralla Salpatie 5:ssä lasten päiväkerhotila ja Salpatie 3:ssa on vanhusten kerhotila sekä Missiokaupan ja Kaiken kansan kammarin tila Rakentajantie 8:ssa. Turhista kiinteistöistä luovutaan mikäli mahdollista.

13 10 Tavoite Keinot Aikataulu Aikataulu Kiinteistöjen energian ja veden kulutuksen - säännöllinen seuranta energiavastaava seuranta ja raportointi - käyttöasteen muutokset huomioitava kiinteistöpäällikkö Energian säästäminen - henkilökunnan ohjeistaminen ja kouluttaminen energiavastaava - energiansäästölamput ja LED-lamput kiinteistöpäällikkö - energian säästötalkoot/kilpailut Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen - perusparannukset ja remontit kiinteistöissä energiavastaava kiinteistöpäällikkö Uusiutuvan energian käytön lisääminen - ilmalämpöpumppu Parinpeltoon vuonna kiinteistöpäällikkö - maalämpö kirkkoherran pappilaan vuonna maalämpö Vesikansan seurakuntakotiin vuonna 2013 Turhista tiloista luopuminen - Hedelmätarha kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuussopimukseen liittyminen - ajankohta avoin (asia vielä kesken) kiinteistöpäällikkö ympäristövastaava 9. Keittiöt ja ruokalat Seurakunnan ruokahuollosta on tehty ympäristöselvitys. Seurakunnassa pyritään noudattamaan yleisiä ravintosuosituksia ja seuraamaan alalla tapahtuvia muutoksia. Tilausruokailuissa asiakkaat päättävät itse minkälaista ruokaa tilaavat. Seurakunnan kaikissa keittiöissä kasvisruokaa valmistetaan, jos sitä on etukäteen pyydetty. Yleisesti seurakunnan keittiöissä pyritään käyttämään kotimaisia ja tuoreita kasviksia, jos niitä on kohtuuhintaan saatavilla. Kesällä 2011 Parinpellon leirikeskuksen rippileirin ruokalistalla oli kerran viikossa yksi ateria kokonaan kasviksista. Keittiön hankinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä tuotteita mahdollisuuksien mukaan. Käsitiskiaine, huuhteluaine, käsipyyhepaperi, Katrinservetit ja suodatinpaperit ovat ympäristömerkittyjä. Lähiruokaa käytetään silloin, kun saatavuus on hyvä. Parinpellossa käytetään muun muassa lähituottajien raparperia, marjoja, omenoita ja perunoita. Hämeenkoskella kurkut, tomaatit, salaatit ja perunat ostetaan paikallisilta viljelijöiltä.

14 11 Parinpellon leirikeskus otti syksyllä 2011 Portaat luomuun ohjelman ja on ensimmäisellä tasolla. Käytössä on luomuhiutaleita, mysliä ja teetä. Reilun kaupan tuotteista teetä ja mausteita on säännöllisessä käytössä ainakin Parinpellon leirikeskuksessa. Sovituksenkirkossa henkilökunnan kahvista puolet on reilun kaupan kahvia. Reilun kaupan ruusuja käytetään, mikäli niitä on saatavissa edulliseen hintaan. Lähiruuan, luomutuotteiden sekä reilun kaupan tuotteiden määrää tulisi lisätä vuosittain. Päijät-Hämeen alueella lähiruuan ja luomuruuan valikoima on runsas. Niiden käyttöä tulisi lisätä ja hankintoja keskittää. Tuottajalta voi tilata suurempia eriä kerrallaan. Kasvisruokien käyttöä tulisi jatkossa lisätä, sillä kasvisruuan hiilijalanjälki on monta kertaa pienempi kuin liharuokien. Ruokalistoja suunniteltaessa raaka-aineiden hiilijalanjälki olisi hyvä ottaa huomioon. Reilun kaupan tuotteiden valikoima kasvaa jatkuvasti ja erityisesti reilun kaupan kahvin käyttöä tulisi lisätä. Keittiöiden toiminnasta syntyvää jätemäärää pienennetään käyttämällä muovirasioita uudelleen, kierrättämällä kahvipusseja askarteluun ja antamalla ylimääräisiä mehukanistereita uusiokäyttöön, jos niitä on yli oman tarpeen. Parinpellon leirikeskuksen henkilökunta on suorittanut ympäristöpassin syksyllä Vastuullisista ruokavalinnoista kerrotaan pöytäesitteissä. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Kasvisaterioiden tarjonnan lisääminen - teemapäivät/viikot Parinpellon leirikeskuksen - tietoiskut hoitaja Vähähiilisten aterioiden tarjonnan lisääminen - raaka-aine valinnat Parinpellon leirikeskuksen hoitaja Lähiruuan, luomu- ja reilunkaupan tuotteiden valikoiman lisääminen - lähiruoka kriteeriksi ruokaainehankintoihin Parinpellon leirikeskuksen hoitaja - sopimukset tuottajien kanssa - tietoiskut - vastuullisista valinnoista kertovat pöytäesitteet - liite viisi (5) Ruokahävikin vähentäminen - ohjeistaminen - hyötykäyttö Parinpellon leirikeskuksen hoitaja

15 Toimistotyö Seurakunnan toimistoissa on tehty ympäristöselvitys. Seurakunnan työntekijöitä on ohjeistettu vinkkilistalla, miten he itse voivat omalta osaltaan vaikuttaa energiankulutuksen vähentämiseen Hankinnat Hankintoja tehdessä seurakunnan uudessa hankintaohjeistuksessa (5/2011) ja tarjouspyynnöissä ympäristöominaisuudet ovat yksi painopiste. Toimistoiden tietokoneiden keskusyksiköt on vuodesta 2010 lähtien hankittu neljän vuoden leasingrahoituksella. Näytöt ja muut oheislaitteet hankitaan omiksi niiden pitkän käyttöiän takia. Toimistoissa olevat Konica-laitteet sekä leasingrahoituksella hankitut Toshiba-tietokoneet ovat Energy Star -ympäristömerkittyjä. Leasing sopimusten lisäksi seurakunnan neljällä monitoimikoneella on huoltosopimus. Seurakunnassa käytettävä XEROX kopiopaperi on EU-ympäristömerkittyä. Muun muassa taloustoimiston kalustehankinnoissa on suosittu kierrätettyjä kalusteita vanhasta seurakuntakeskuksesta. Toimistoissa suositaan mahdollisuuksien mukaan uusio- ja kestotuotteita. Uusiotuotteita, joita käytetään, ovat fläppipaperi ja mustekasetit pieniin tulostimiin. Uusiokirjekuoret otetaan käyttöön vuodesta 2012 alkaen. Kertakäyttötuotteita ei ole juuri käytössä. Sovituksenkirkon uusien toimistohuoneiden viihtyisyyttä on parannettu viherkasveilla, joita seurakunta on saanut lahjoituksina Paperin kulutus Paperin kulutusta vähennetään seuraamalla kokonaiskulutusta vuositasolla. Paperin kulutusta pyritään vähentämään viisi prosenttia vuoden 2012 loppuun mennessä. Käytännön toimia, joilla paperia vähennetään: kirjekuorien käyttö uudestaan sisäisessä postissa, sähköpostin käytön lisääminen tiedonkulussa, sähköinen talousraportointi, ruudulta lukeminen, kaksipuolinen tulostus tai useampi arkki sivulle ja suttupaperin käyttö. Kirkkoneuvoston asialista lähetään sähköisenä. Tapahtumissa ja kokouksissa suositaan tykkiä kopioinnin sijasta. Lisäksi seurataan Sovituksenkirkon neljän monitoimitulostimen ja Hämeenkosken viraston monitoimitulostimen käyttöastetta ja niiden energiakulutusta vuositasolla Energiatehokkuus Toimistoiden energiatehokkuutta parannetaan energiatehokkailla käyttötavoilla ja laskemalla toimistohuoneiden lämpötilaa. Toimistolaitteiden sekä kiinteistöteknillisiin asioihin kuten valojen käyttöön tulisi antaa koulutusta ja ohjeistusta kaikille työntekijöille. Energiatehokkuuteen ei ole seurakunnassa kiinnitetty aikaisemmin huomiota. Energiakatsauksen myötä toimistoiden energiankäyttöön ja energian säästämiseen saadaan lisää ohjeistusta. Pienellä ohjeistuksella ja neuvonnalla toimistot saataisiin energiatehokkaimmaksi. Toimistohuoneiden lämpötilaa voisi laskea viikon-

16 13 lopuiksi, lomiksi ja pidemmiksi käyttämättömiksi ajoiksi muutamalla asteella. Lisäksi päivittäistä lämpötilaa voisi laskea esimerkiksi asteella, jolloin saataisiin jo merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä. Lämpötilan laskussa on kuitenkin huomioitava työntekijöiden viihtyisyys. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Uusiokirjepapereiden käyttöönotto alkaen 2012 talouspäällikkö Paperin kulutuksen vähentäminen vuosittain, viiden prosentin vähennys vuoden 2012 loppuun mennessä Viiden monitoimitulostimen käyttöasteen seuranta Energiankäytön vähentäminen ja energian säästäminen - kirjekuorien käyttö uudestaan sisäisessä postissa talouspäällikkö - sähköpostin käytön lisääminen tiedonkulussa - sähköinen talousraportointi - ruudulta lukeminen - kaksipuolinen tulostus tai useampi arkki sivulle - suttupaperin käyttö - tykin ja piirtoheittimen käyttö tulostamisen sijasta kokouksissa ja tapahtumissa - Sovituksenkirkko (4 kpl), Hämeenkoski (1 kpl) talouspäällikkö - henkilökunnan ohjeistaminen ja kouluttaminen - energiansäästölamput ja LED-lamput talouspäällikkö energiavastaava Green Office talouspäällikkö Lämpötilan pudotus - lämpötilan pudottaminen asteella talouspäällikkö energiavastaava Ympäristöystävällisten toimistotuotteiden - ympäristömerkitty tuote talouspäällikkö suosiminen - ympäristöystävällinen vaihtoehto

17 Hautausmaat ja viheralueet Hautausmaiden ja viheralueiden ympäristövaikutuksista on tehty selvitys. Hautausmaan hoitohenkilöstö ohjeistetaan vuosittain hautausmaan hoidossa ja huomioimaan ympäristöasiat hoitotöissä. Perennahoidon käyttöönotosta on tehty päätös keväällä 2012 ja perennahoitovaihtoehto lisätään hoitohinnastoon vuoden 2013 alusta. Nurmipesätön hoito on käytössä, mutta ei ole hinnastossa. Perennoiden käyttöä seurakunnan omissa istutuksissa lisätään. Hollolan hautausmaan takana olevaa niittyä ja Kirkon rannan vieressä olevaa niittyä hoidetaan vuosittain luonnonmukaisina niittyinä. Ne niitetään vain kerran tai kaksi kertaa vuodessa kukintakauden jälkeen. Hautausmailla ja viheralueilla pyritään lisäämään luonnonmukaisen hoidon alueita ja suosimaan ympäristöystävällisempiä hoitomenetelmiä. Hollolan hautausmaan ja sen läheisten viheralueiden puustolle on tehty kuntokartoitus vuonna 1999 ja täydennys kartoitus 2000-luvun lopulla. Näiden pohjalta on tehty pitkän ajan kehitysehdotelma puiden hoidon suhteen. Helena Raikas on tehnyt kasvillisuuskartoitukset Hollolan ja Hämeenkosken hautausmaille. Hollolan hautausmaalla on tehty lisäksi useita lajistoinventointeja. Hoitotöissä huomioidaan hautausmaan monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto ja niitä pyritään suojelemaan mahdollisuuksien mukaan. Hollolan kotiseutuyhdistys ry järjestää vuosittain Hollolan hautausmaalla opastettuja kasvikierroksia. Hämeenkosken hautausmailla on keväisin hautausmaan siivoustalkoot ja alkukesästä kukkaistutustalkoot. Talkoiden avulla tehdään tärkeää seurakuntalaisten ympäristökasvatustyötä ja sitä pyritään jatkossa pitämään yllä ja lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Hollolan hautausmaalla ja Hämeenkosken Valkjärven hautausmaalla kasteluvesi on järvivettä. Hämeenkosken vanhalla hautausmaalla vesi tulee kirkon omasta vanhasta kaivosta. Hollolan hautausmaalla on ajastettu sadetinjärjestelmä, joka on käytössä lohkoittain vain öisin. Hämeenkoskella kaikki kastelu tapahtuu käsivoimin. Haitallisia torjunta-aineita käytetään vain härmän torjuntaan ja joskus rikkaruohojen poistoon, mutta jatkossa haitallisten torjunta-aineiden käytöstä hautausmailla pyritään luopumaan kokonaan. Torjunta-aineita pyritään korvaamaan muun muassa mekaanisilla menetelmillä ja vaihtoehtoisilla aineilla. Koneiden huollossa ja hankinnassa ympäristöasiat otetaan entistä paremmin huomioon. Uusia koneita hankittaessa vähäpäästöisyys on yksi hankintakriteeri. Hollolassa ja Hämeenkoskella on vuodesta 2011 lähtien käytetty pienkonebensaa kaikissa kaksitahtisissa ja nelitahtisissa pienkoneissa. Moottoriöljyinä käytetään laitevalmistajien suosittelemia öljyjä. Kaksitahtisia siimaleikkureita on vaihdettu nelitahtisiin.

18 15 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Perennahoitovaihtoehdon käyttöönotto hoitohinnastoon - alkaen vuodesta seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari Luonnonmukaisesti hoidettavien alueiden lisääminen seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari Haitallisista torjunta-aineista luopuminen - vaihtoehtoiset aineet kuten mäntysuopa seurakuntapuutarhuri - kukkien valinnassa suositaan härmälle seurakuntamestari vähemmän alttiita lajeja Perennoiden käytön lisääminen ja suosiminen seurakunnan istutuksissa seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari Luonnonmukaisten hoitomenetelmien lisääminen seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari Luonnonmukaisen hoidon koulutus ja ohjeistaminen - suullinen ohjeistus seurakuntapuutarhuri - perehdyttäminen hautausmaiden ja viher- alueiden ympäristöselvitykseen seurakuntamestari Ympäristöasioiden huomioiminen koneiden huollossa ja hankinnoissa - vähäpäästöisyys yksi hankintakriteeri seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari 12. Leiri- ja kurssikeskukset Leirikeskusten ympäristövaikutuksista on tehty selvitys ja sen pohjalta on laadittu leirikeskuksille ympäristöohjelma, joka on esitetty alla. Lisäksi Parinpellon leirikeskukseen on laadittu ympäristöohjeet, jotka löytyvät liitteenä kuusi (6). Parinpellon leirikeskus liitettiin kunnallistekniikkaan vuonna Hämeenkosken leirimajalla jätevedet menevät umpikaivoon. Hämeenkosken leirimajalla vuosien välisenä aikana tehtävän remontin yhteydessä harmailla jätevesille tehdään oma käsittelyjärjestelmä.

19 16 Leirikeskuksia ympäröivä luonto ja sen hyvinvointi on seurakunnalle tärkeää. Luontoarvojen säilyminen huomioidaan kaikessa hoidossa. Metsänhoitotöillä pyritään lisäämään lähiluonnon virkistyskäyttöä. Lakisääteisiä suojelukohteita ei ole kummassakaan leirikeskuksessa. Asiakkaita opastetaan luonnon kunnioittamiseen liikkuessaan leirikeskuksen alueella. Parinpellon leirikeskuksen ja Hämeenkosken leirimajan pihapiiriin ja lähimetsään rakennetaan linnunpönttöjä miestyön ja vapaaehtoisten voimin sekä kunnostetaan Parinpellossa oleva vanha luontopolku ja lenkkipolku. Linnunpönttöjen rakennuksen ja hoidon sekä luontopolun ja lenkkipolun kunnostuksen vastuuhenkilönä toimii laitosmies Seppo Meriläinen. Molempien leirikeskusten piha-alueilla tehdään vuosittain kevätsiivoukset talkoovoimin. Parinpellon leirikeskuksen piha-alueella on Lahden museoviraston vuonna 2004 inventoima kiinteä muinaisjäännös, kuppikivi. Kuppikiven on ajoitettu olevan rautakautinen. Kivessä on kahdeksan selkeästi erottuvaa kuppia sekä neljä epämääräisempää kuppia. Kivi on seurakunnan vapaaehtoisesti suojelema kohde, joka saa olla rauhassa paikallaan. Parinpellon leirikeskuksen alueella olevan kodan yläpuolisesta rinteestä on inventoitu kaikki luonnonvaraiset visakoivut ja ne ovat seurakunnan suojelemia puita. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Luontopolun kunnostaminen - kunnostus - säännöllinen hoito ja ylläpito Lenkkipolun kunnostaminen ja säännöllinen - lenkkipolun säännöllinen hoito ja ylläpito hoito Pesäpönttöjen rakentaminen ja hoito leirikeskusten - talkoot pihapiiriin ja lähimetsiin - Hämeenkoskella miestyö Lajittelun tehostaminen Parinpellossa ja - selkeät lajitteluohjeet ja opasteet Leirimajalla - henkilökunnan koulutus ja ohjeistaminen Jätevesien käsittelyjärjestelmä Hämeenkoskelle - maasuodattamo harmaille jätevesille - huomioitava riittävä mitoitus ja järjestelmään laskettavien jätevesien pitoisuudet Seppo Meriläinen vapaaehtoistyö Seppo Meriläinen vapaaehtoistyö Seppo Meriläinen vapaaehtoistyö jätehuoltovastaava Parinpellon leirikeskuksen hoitaja seurakuntamestari kiinteistöpäällikkö seurakuntamestari

20 Metsänhoito Seurakunta on saanut metsänhoitoyhdistykseltä lausunnon, että seurakunnan metsiä hoidetaan ympäristölainsäädännön mukaan ja metsät ovat sertifioitu. Hollolan seurakunnalla on vuosien ajan voimassa oleva metsäsuunnitelma. Metsää on yhteensä 70 hehtaaria, joista 22,5 hehtaaria hoidetaan puistometsänä, 10,5 hehtaaria on maisema- ja virkistyskäytössä ja 36,8 hehtaaria on metsätalousmetsää. Hämeenkosken kappeliseurakunnan metsille tehdään vuonna 2012 uusi metsäsuunnitelma, jossa toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua. Metsää siellä on yhteensä 27 hehtaaria, josta Linnavuoren alue on muinaismuistoaluetta. Yleisesti seurakunnassa on päätetty, että kesähakkuita ei tehdä. Seurakunta noudattaa metsien hoidossa luonnonsuojelulakia. Hollolan kirkolla, Vesijärven Kirkonlahti ja siihen rajoittuvat seurakunnan omistamat rannat kuuluvat Kirkonlahden Natura-alueeseen. Hollolan kirkolta pohjoiseen oleva Särkän kärki on kaavoitettu luonnonsuojelualueeksi ja siellä tehdään vain maisemahakkuuta. Hollolasta ja Hämeenkoskelta on metsänhoitoyhdistyksen ja suurpetoyhdysmiesten lausunnot, että suurpetolintuja ei pesi seurakunnan alueilla. Muita ympäristöystävällisiä tehtyjä tekoja metsänhoidossa ovat hakkuutähteiden kerääminen energiantuotantoon ja jättikuusien säästäminen hakkuu- ja viheralueilla. Hollolan seurakunnan metsistä on inventoitu kaikki luonnonvaraiset visakoivut. Hollolan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että Parinpellontien varressa olevista suoalueista muodostetaan Iiliäissuon luonnonsuojelualue. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on allekirjoitettu ELY-keskuksen kanssa Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Metsien virkistyskäytön lisääminen - virkistysiltapäivät metsässä kiinteistöpäällikkö Monipuolisten ekosysteemien vaaliminen ja kiinteistöpäällikkö suojeleminen Kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden kiinteistöpäällikkö vaaliminen ja hoito Ekologinen metsänhoito kiinteistöpäällikkö Osallistuva metsäsuunnittelu - järjestetään avoin tilaisuus kaikille halukkaille tahoille 2012 kiinteistöpäällikkö

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei

Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei Ympäristöriskianalyysit 1/7 Jätevedet Kyllä Osittain Ei 1. Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät? 2. Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta

Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa klo ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta Kestävä kehitys Turun alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa 13.5.2009 klo 12 16 ICT-talo, Joukahaisenkatu 3-5, luentosali Delta 12:15 Avaus ja KEOPS - keke - toiminnan esittely (Keops = korkeakoulujen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Rovaniemen ilmasto-ohjelma

Rovaniemen ilmasto-ohjelma Rovaniemen ilmasto-ohjelma 2012-2020 Miksi ilmasto-ohjelma? Ilmastonmuutos on suuri globaali ympäristöongelma Kansainväliset ja kansalliset sitoumukset Maakunnallinen ilmastostrategiatyö Kunnille ei ole

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti 2013 Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee Joroisten Kartano-Golf Oy Päivitetty 14.12.2016 Ympäristötoimenpiteet Aika Toimenpide Ympäristövaikutus Tila Dokumentti Nestelannoituksen osuuden lisääminen 30 %:iin Lannoitteiden huuhtoutuminen vähenee

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009

YMPÄRISTÖOHJELMA A200 10.02.2009 A200 10.02.2009 A200 2/7 1. Y M P Ä R I S T Ö O H J E L M A 1. 1 Y m p ä r i s t ö o h j e l m a n t a u s t a j a t a r k o i t u s on konsulttitoimintaa harjoittava yritys, jonka palveluihin kuuluu mm.

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET...

A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 B. HOLLOLAN SEURAKUNNAN ARVOT..4 C. HOLLOLAN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET STRATEGISET LINJAUKSET... Yhdessä Pyhässä ja arjessa Hollolan seurakunnan strategia 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO A. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI...2 1. Kaksi kuntaa 1.1. Hollolan kunta 1.2. Hämeenkosken kunta 2. Hollolan seurakunta 2.1.

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun. Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Ohjelma Tutustuminen Kestävä kehitys eli Keke Keke-toiminnan hyötyjä Toiminnan aloittaminen Vinkkejä motivointiin

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Kuntien ilmastokampanjatapaaminen 8.11.2012 Mika Yli-Petäys Projektipäällikkö Lapuan kaupunki

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden näkymät

Ympäristölainsäädäntö ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden näkymät Ympäristölainsäädäntö ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden näkymät Ympäristöasiat osaksi vastuullista liiketoimintaa Poke Tarvaala, Saarijärvi 6.11.2013 Elina Linnove Ympäristölakimies Keski-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa 2011 Uuden Oulun kunnat Helmikuu 2012 1 Yleistä Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa -kyselytutkimus toteutettiin loppuvuoden 2011 aikana

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013 AIKA Perjantaina 8.11.2013 klo 9 12.10 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016

Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä. Hanna Keinänen tammikuu 2016 Esimerkkejä Vihdissä jo toteutetuista ilmastotoimenpiteistä Hanna Keinänen tammikuu 2016 Kunnallistekniikka päästöjen huomioiminen maanrakennuskoneiden ja talvikunnossapitokaluston kilpailutuksessa elohopealamppujen

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli

KUNTIEN ILMASTOTYÖ. Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli KUNTIEN ILMASTOTYÖ Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012, Mikkeli Marita Savo, ympäristötarkastaja Mikkelin kaupunki/mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Kuntaliiton selvitys 2012:

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Kirkkonummen seurakuntayhtymä Kirkkonummen seurakuntayhtymä Hautausmaiden ympäristöohjelma vuosille 2013-2017 1.Johdanto Kirkkonummen seurakuntayhtymän hautausmaiden ympäristöohjelma on laadittu Kirkon ympäristödiplomin vaatimusten

Lisätiedot

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä

Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Historian ilmiöitä & rakennetun ympäristön piirteitä Kulttuuriympäristöt huomion kohteena eri mittakaavoissa MRL-neuvottelupäivät 7.-8.9.2016 Muonio, Olos Mikko Mälkki Intendentti MUSEOVIRASTO Kulttuuriympäristö:

Lisätiedot

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA

SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA Seinäjoki, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka ja Lapua Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis Oy ILMASTOSTRATEGIAN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 17. päivä elokuuta 2016 klo 17:30 hautausmaan katselmus (hautausmaa, pääportti) jonka jälkeen kahvitarjoilu Kokous n. klo 18:15 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki

Ympäristöohjelma. Top Camping Kalajoki Ympäristöohjelma Top Camping Kalajoki Lähteet: www.energia.fi www.findikaattori.fi www.lindstrom.fi www.motiva.fi www.vihreapolku.info www.ymparisto.fi Top Camping Kalajoen leirintäalue sijaitsee ainutlaatuisessa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 Kirkkoneuvosto

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTO Kokous 11/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.30 20.25 Paikka Pertunmaan seurakuntatoimisto, As Oy Lummeranta Läsnä Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen

Lisätiedot

Kaupunkien kehittäminen

Kaupunkien kehittäminen RAKENNUSFOORUMI 4.10.2016 Aalto-auditorio, Sähkötalo, Runeberginkatu 1, Helsinki Kaupunkien kehittäminen muuttuvat tarpeet ja ratkaisut METROPOLISEURA ERKKI AALTO METROPOLISEURA Rakennustietosäätiön Rakennusfoorumi

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen

Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet. Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 1 Jätehuoltosäädökset ja -tavoitteet Ympäristökeskus / Ympäristönsuojelutoimisto Tuula-Anneli Kinnunen 30.11.2010 2 JÄTELAINSÄÄDÄNNÖN TAVOITTEET Ehkäistä jätteen syntymistä, edistää jätteen hyödyntämistä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 20.2.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 8 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.20 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi Anita Kallio

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-31_kiinteistoliikelaitos-vastaa-ilmastohaasteeseen-panostamalla-rakennusten

Lisätiedot

Taloyhtiön pihatalkoo opas

Taloyhtiön pihatalkoo opas Taloyhtiön pihatalkoo opas TALKOOT PAKKOPULLAA VAI MUKAVAA YHDESSÄ TEKEMISTÄ Jotta talkoot olisivat menestys, pitää osallistujien viihtyä! Parhaimmillaan talkoot on tilaisuus, jossa taloyhtiöin yhteishenki

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI YHTEISTYÖTÄ JA TULOKSIA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI VM ohjaavana ja tavoitteita asettavana ministeriönä Kehittämispäällikkö Panu Kukkonen Sisältö 1. Tulosohjauksen uudistaminen valtion hallinnossa ja VM:n hallinnonalalla

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Tervetuloa tekemään Suomea, jonka haluamme vuonna 2050! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Huomisen eväskori pakataan kasvatustyössäkin jo tänään Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Ketkä ovat

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot