YMPÄRISTÖOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖOHJELMA 2012 2016"

Transkriptio

1 Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty kirkkoneuvostossa

2 Sisällysluettelo 1. Johdon sitoutuminen Ympäristöohjelman tavoitteet Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta Ympäristövastaavat Koulutus ja tiedottaminen Oma väliauditointi Talouden ja toiminnan suunnittelu Hankinnat Ympäristökasvatus Jätehuolto Siivous Energia ja rakentaminen Keittiöt ja ruokalat Toimistotyö Hankinnat Paperin kulutus Energiatehokkuus... 12

3 11. Hautausmaat ja viheralueet Leiri- ja kurssikeskukset Metsänhoito Liikenne LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Ympäristöindikaattorit Ympäristökasvatussuunnitelma Hollolan seurakunnan jätehuoltosuunnitelma Hämeenkosken kappeliseurakunnan jätehuoltosuunnitelma Lähiruoka- ja luomutuottajat Päijät-Hämeessä Parinpellon leirikeskuksen ympäristöohjeet Pistetaulukko

4 1 1. Johdon sitoutuminen Evankelis-luterilaisen kirkkomme ja Hollolan seurakunnan toiminnan perustana on kristillinen usko Jumalaan Luojana, Lunastajana ja pelastajana. Tähän uskoon kuuluu luovuttamattomasti luomakunnan ymmärtäminen Jumalan tekona ja ihmisen vastuullisen toiminnan alueena. Jumala asetti ihmisen maailmaan sitä viljelemään ja varjelemaan (1.Moos.2:15). Hollolan seurakunta sitoutuu luomakunnan vastuulliseen käyttöön. Ympäristökysymykset otetaan huomioon suunnittelussa, taloudessa ja toiminnassa osana normaalia päätöksentekoa. Kirkkoneuvosto huolehtii koordinoinnista ja seurannasta ja voi asettaa tähän toimikuntia ja työryhmiä. Ympäristöpolitiikka on seurakunnan johdon vastuulla. Hollolan seurakunnan ympäristöohjelman minimitason lähtökohtana on lakien ja määräysten noudattaminen. Tämän asian varmistamisessa ympäristöohjelma on käyttökelpoinen työväline. Lisäksi seurakunnan tehtävä on pyrkiä jatkuvasti etsimään ja kehittämään kestävämpiä toimintatapoja. Ympäristöpoliittiset päämäärät pyrkivät edistämään ihmisten tasavertaisia elinolosuhteita kaikkialla maailmassa. Ne ottavat huomioon myös tulevien sukupolvien oikeuden ihmisarvon mukaiseen elämään. Siksi Hollolan seurakunta pyrkii jatkuvasti seuraaviin asioihin: pienentämään veden- ja energiankäytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja vähentämään jätteiden muodostumista sekä tehostamaan syntyvien jätteiden lajittelua pienentämään kiinteistöjen hoidosta aiheutuvia ympäristöhaittoja huomioimaan ympäristö- ja eettiset näkökohdat tehtävissä hankinnoissa sekä omaisuuden sijoittamisessa kehittämään seurakunnan henkilöstön, luottamushenkilöiden sekä vastuunkantajien ympäristömyönteisiä asenteita sisällyttämään luonnon- ja ympäristönsuojelun kaikessa seurakunnan julistus- ja kasvatustyössä. 2. Ympäristöohjelman tavoitteet Ympäristöasioiden hoito on koko henkilökunnan yhteinen asia ja jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta noudattavat ympäristölainsäädännön vaatimuksia kaikessa toiminnassaan.

5 2 Hollolan seurakunnan ympäristöohjelman tavoitteena on luoda pysyvä pohja seurakunnan ympäristötyölle ja parantaa ympäristönsuojelun tasoa. Seurakunnan henkilökunta sitoutetaan toimimaan yhdessä yhteisten päämäärien eteen ja asennekasvatuksella pyritään muuttamaan asenteita ympäristömyönteisemmiksi. Ympäristöohjelman konkreettiset tavoitteet ovat: ympäristökasvatuksen lisääminen ympäristöasioiden huomioiminen hankinnoissa jätehuollon tehostaminen ja sekajätteen määrän vähentäminen kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, energian säästäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen lähiruuan suosiminen paperin kokonaiskulutuksen vähentäminen ympäristöasioiden huomioiminen hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa kevyen liikenteen käytön suosiminen ja lisääminen sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen seurakunnan hiilijalanjäljen pienentäminen 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän laadinta Hollolan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan lähteä hakemaan kirkon ympäristödiplomia. Kokouksessaan neuvosto asetti ympäristötyöryhmän valmistelemaan ympäristödiplomia ja valitsi ympäristöteknologian opiskelija Anni Salilan tekemään tarvittavan selvitystyön ja kokoamaan ympäristöohjelman. Ympäristötyöryhmään kuuluvat: Kalevi Hämäläinen puheenjohtaja, kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen sihteeri, kirkkoherra Antti Lahtinen, talouspäällikkö Heikki Seppänen, seurakuntapuutarhuri Kari Sinisalo, kappalainen Pentti Pohto, hallintokappalainen Timo Huttunen, johtava nuorisotyönohjaaja Jyrki Petsalo, Parinpellon leirikeskuksen hoitaja Teija Ronkainen, siivoja Mirja Valovaara, seurakuntamestari Matti Lipponen ja opiskelija Anni Salila. Seurakunnan toiminnoista tehtiin ympäristökatselmus vuoden 2011 aikana. Katselmuksesta on tehty kirjallinen raportti liitteineen. Raportissa on esitetty nykytilanne ja parannettavat asiat. Parannettavat asiat on koottu ympäristöohjelmaan, jossa niille on laadittu toteutusaikataulu ja vastuuhenkilöt. Ympäristöohjelma viedään kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi Hollolan seurakunta on pyytänyt Tampereen hiippakunnasta auditointia ja auditointipäiväksi on sovittu Seurakunnan auditoivat Katri Tamminen ja Sari Pylsy.

6 Ympäristövastaavat Ympäristöohjelman yhteydessä seurakunnan ympäristövastaavaksi nimetään hallintokappalainen Timo Huttunen. Hänen lisäksi seurakuntaan perustetaan ympäristötyöryhmä, johon kuuluu useita alakohtaisia ympäristövastaavia, jotta ympäristöasioiden hoito olisi jaettu useammalle henkilölle. Ympäristötyöryhmä kokoontuu seurakunnan ympäristövastaavan kutsusta. Seurakunnan ympäristövastaavat ovat: hallintokappalainen Timo Huttunen seurakunnan ympäristövastaava, kenttätyö laitosmies Martti Ora energiavastaava, vaarallisista aineista vastaava kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen kiinteistönhoito, metsät seurakuntapuutarhuri Kari Sinisalo hautaustoimi, viheralueet, jätehuolto Parinpellon leirikeskuksen hoitaja Teija Ronkainen keittiöt ja leirikeskukset siivooja Mirja Valovaara siivoustyöt talouspäällikkö Heikki Seppänen toiminta- ja talous, liikenne, toimistot seurakuntamestari Matti Lipponen Hämeenkosken kappeliseurakunta 3.2. Koulutus ja tiedottaminen Ympäristöohjelman laadinnasta on tiedotettu henkilökunnalle työpaikkakokouksissa ja sisäisessä lehdessä, Pasuunassa. Henkilökunnalle on annettu yleistä ympäristökoulutusta ja jätehuoltokoulutusta sekä kenttätyöntekijöille ympäristöteologian koulutusta. Henkilökuntaa on myös kuultu ympäristöohjelman laadinnassa muun muassa ympäristöasennekyselyllä helmikuussa Ympäristödiplomin hakuprosessista on tiedotettu seurakuntalaisille Kirkonseutulehdessä, seurakunnan Internet-sivuilla, saarnoissa sekä seurakunnan omalla Facebook-sivulla. Tulevaisuudessa seurakunta pyrkii avoimeen viestintään ympäristöasioistaan ja pitämään niitä esillä. Sähköisen viestinnän keinoja parannetaan kehittämällä sisäistä Intraa. Henkilökunnalle annetaan vuosittain ympäristökoulusta tarpeen mukaan. Ympäristöaiheisiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan sekä järjestetään omia ympäristöaiheisia tapahtumia Oma väliauditointi Vuoden 2014 aikana seurakunnan sisällä suoritetaan sisäisiä väliauditointeja eri työmuotojen välillä. Auditoinnista saadaan tietoa ympäristöasioiden kehityksestä ja sitä kuinka asetettuja tavoitteita on väliauditointiin mennessä toteutettu.

7 4 4. Talouden ja toiminnan suunnittelu Seurakunta ottaa ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassaan. Ympäristödiplomin vaatimusten mukaisesti ympäristöasiat ovat esillä toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmassa ympäristökasvatus on valittu yhdeksi painopisteeksi. Seurakunnan sijoitussuunnitelmaan (2010) on liitetty vastuulliset sijoitusperiaatteet. Seurakunta tekee yhteistyötä vastuullisiin sijoituskäytäntöihin sitoutuneiden omaisuudenhoitajien kanssa ja noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Osakesijoituksista 100 prosenttia on eettisissä rahastoissa. Seurakunnan verotuloista kaksi prosenttia on myönnetty lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Ympäristöasioiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan jatkossa vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä. Raportissa käsitellään muun muassa vuosittain laskettavan seurakunnan hiilijalanjäljen muutoksesta sekä valittujen ympäristöindikaattoreiden muutoksista. Ympäristöindikaattorit ja niiden vastuuhenkilöt ovat liitteenä (1) yksi. Lisäksi seurakunnan ympäristöasioista ja tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tiivistetysti seurakunnan Internet-sivuilla. Vastuuhenkilönä ovat ympäristövastaava ja talouspäällikkö Hankinnat Seurakunnan uudessa hankintaohjeistuksessa (5/2011) ja tarjouspyynnöissä ympäristöominaisuudet ovat yksi painopiste. Hollolan seurakunnalla on vuodesta 2008 alkaen ollut yhteistyösopimus hankinnoista Lahden kaupunkiseudun hankintatoimen kanssa. Hankintatoimessa ympäristöasiat ja kestävä kehitys on huomioitu laajasti. Tietokoneet on vuodesta 2010 alkaen hankittu leasing rahoituksella. Lisäksi seurakunta tekee yhteistyötä Lahden It-aluekeskuksen kanssa, johon kuuluu 11 ympärysseurakuntaa ja Lahden seurakuntayhtymä. Seurakunnassa käytössä olevia joutsenmerkittyjä tuotteita ovat Katrin-käsipyyhe ja WC-paperi, suodatinpussit, XEROX-kopiopaperi, pefletit ja työnnettävät Klippo-ruohonleikkurit. Parinpellon leirikeskuksessa joutsenmerkittyjä tuotteita ovat edellä mainittujen lisäksi Katrin-servetit, käsitiskiaine sekä konetiski- ja huuhteluaineet. Energy Star -merkittyjä tuotteita ovat Toshiba-tietokoneet ja Konica-monitoimitulostimet. Lisäksi seurakunnan XEROX-kopiopaperista löytyy EU-kukkamerkki. Seurakunnan ympäristötavoitteet hankintojen osalta ovat: Hankintojen keskittäminen ja yhteishankintojen tekeminen Ympäristöystävällisten vaihtoehtojen suosiminen hankinnoissa Ympäristömerkittyjen tuoteryhmien valikoiman lisääminen

8 5 5. Ympäristökasvatus Hollolan seurakunnalle on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma ympäristöohjelman yhteydessä keväällä 2012 ja sen on tehnyt kappalainen Timo Huttunen. Ympäristökasvatussuunnitelma löytyy liitteenä kaksi (2). Käytännön toimet, joilla ympäristökasvatusta toteutetaan eri työmuodoissa, on käsitelty tarkemmin ympäristökasvatussuunnitelmassa. Ympäristökasvatuksen vastuuhenkilönä toimii kenttätyön ympäristövastaava. Ympäristövastuu ja ympäristökysymykset ovat esillä luomakunnan sunnuntaina sekä muissa seurakunnan jumalanpalveluksissa. Ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia, joita seurakunta järjestää vuosittain ovat sadonkorjuujumalanpalvelus sekä Hollolassa että Hämeenkoskella, Hanneksen metsän hartaus Hollolan seurakunnan Vesikansassa ja Hämeenkosken kappeliseurakunnassa järjestettävät metsäkirkko sekä jumalanpalvelus Laurin kirkon raunioilla. Hollolassa järjestettäviä vuosittaisia ympäristötapahtumia ovat kylvön siunaus ja nuorisotyön järjestämät siivoustalkoot keväisin Parinpellon leirikeskuksessa sekä Sovituksenkirkon piha-alueilla. Hämeenkoskella järjestetään keväisin hautausmaiden siivoustalkoot ja alkukesästä kukkien istutustalkoot. Lisäksi seurakunta osallistuu vuosittain Earth Houriin sekä järjestää Laurin kirkkovaellusta. Edellisen kerran Laurin kirkkovaellus oli vuonna Jatkossa Laurin vaellus on joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna Hollolan seurakunta ja Hämeenkosken kappeliseurakunta tekevät moninaista yhteistyöstä kymmenien paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Ympäristöaiheista yhteistyötä tehdään muun muassa osallistumalla Vesijärven olosuhteita parantavaan Vesijärviprojektiin 1000 eurolla vuosina 2011 ja Muita yhteistyökumppaneita ovat Lions Club Pirunpesä (talkoot), Hollolan maatalousnaiset sekä Hollolan ja Hämeenkosken martat (kokkikerho Hämeenkoskella, yhteisvastuukeräys ym.), Hollolan kotiseutuyhdistys ry ja Helena Raikas (kasvistoinventointi ja kasvikierrokset Hollolan hautausmaalla), Lahden ammattikorkeakoulu (opiskelijan tekemä selvitystyö), Päijät-Hämeen jätehuolto (jätehuoltokoulutus, opasteet ja oppaat), Koulutuskeskus Salpaus (siivoustyön koulutus), Marja Huttunen (auditointipätevyys), Päijät-Hämeen metsänhoitoyhdistys ja ELY-keskus. Parinpellon leirikeskuksessa ja Hämeenkosken leirimajalla on leirikirkot luonnon helmassa, joissa voi hiljentyä hetkeksi ja nauttia ympäröivästä luonnosta. Vesikansassa on Hanneksen metsä ja Sovituksenkirkossa on Hiljainen huone. Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmiä. Seurakunta julkaisee Internet-sivuillaan sitä koskevia ympäristöuutisia sekä jakaa Facebook-profiilissaan erilaisia tietoiskuja ja tapahtumia.

9 6 Tavoitteet Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Ympäristökasvatuksen näkyvyyden lisääminen eri työmuodoissa Ympäristöaiheisten tapahtumien järjestäminen ja niihin osallistuminen Ympäristöviestinnän tehostaminen - Ympäristöosuus seurakunnan Internetsivuille - Ympäristökasvatussuunnitelma kenttätyön ympäristövastaava, työalavastaavat - Ympäristöviikkoon ja energiansäästö kenttätyön ympäristövastaava, viikkoon osallistuminen työalavastaavat - Virkistysiltapäivät kenttätyön ympäristövastaava, työalavastaavat 6. Jätehuolto Hollolan seurakunnan ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan toiminnasta on tehty jätehuoltoselvitykset ja niiden pohjalta on laadittu jätehuoltosuunnitelmat, joissa on esitetty tavoitteet ja keinot kiinteistökohtaisesti jätteen määrän vähentämiseksi ja hyötyjätteen keräyksen tehostamiseksi. Hollolan seurakunnassa ja Hämeenkosken kappeliseurakunnassa hyötyjätteiden keräys on järjestetty lain vaatimusten mukaisesti. Samoin vaaralliset jätteet käsitellään ja varastoidaan lain vaatimusten mukaisesti. Vaarallisten aineiden vastuuhenkilöksi on nimetty toukokuussa 2011 laitosmies Martti Ora. Jätehuoltosuunnitelmat löytyvät liitteenä kolme (3) ja neljä (4). Hautausmailta ja sekä muilta viheralueilta syntyvät puutarhajätteet käsitellään Hollolassa sekä Hämeenkoskella paikan päällä. Hollolan hautausmaalla ja Hämeenkosken Valkjärven hautausmaalla puutarhajätteet kompostoidaan hautausmaan läheisyydessä, omassa kasakompostorissa. Kompostoitunut maa-aines käytetään hyödyksi omiin viherrakentamisen tarpeisiin. Risut ja oksat haketetaan ja käytetään hyödyksi viheralueiden hoidossa sekä Hollolassa että Hämeenkoskella. Parinpellon leirikeskuksen kodalla on kompostoiva kuivakäymälä. Suurimmassa osassa seurakunnan kiinteistöjä kerätään energiajätettä, sekajätettä, lasia, metallia ja keräyspaperia. Suurimmissa kiinteistöissä on myös kartongin keräys. Muita kerättäviä jakeita ovat vaarallinen jäte, sähkö- ja elektroniikkaromu, biojäte, paristot ja mustekasetit. Tekstiileitä ja huonekaluja kierrätetään mahdollisimman paljon. Sovituksenkirkon taloustoimiston kalustehankinnoissa on hyödynnetty vanhan seurakuntakeskuksen kalusteita. Lisäksi vanhan seurakuntakeskuksen kalusteita on hyödynnetty muissa seurakunnan kiinteistöissä. Vaatteita kerätään ystävyysseurakuntatoiminnan hyväksi. Kaikilla kolmella hautausmaalla kerätään sekajätettä ja maatuvaa jätettä omiin astioihinsa. Kehitteillä on oma

10 7 hyötyjätepiste Hollolan hautausmaalle. Kertakäyttötuotteita pyritään käyttämään mahdollisimman vähän. Sekajätteen määrää seurataan säännöllisesti kiinteistökohtaisesti sekä vuosittain Lassila & Tikanoja Oy:ltä saatavasta raportista. Jätteen määrää pyritään vähentämään vuosittain. Kaatopaikalle joutuvan kynttiläjätteen määrää on seurakunnassa vähennetty muun muassa keräämällä työntekijöiden voimin kertakäyttöiset muovikynttilät suurimpien juhlapyhien jälkeen ja lajittelemalla ne hyötykäyttöön. Hollolan seurakunnan ja Hämeenkosken kappeliseurakunnan jätehuollon tärkeimpinä tavoitteina on ehkäistä jätteen syntymistä, vähentää sekajätteen määrää ja minimoida jätehuollosta syntyvät ympäristövaikutukset ja kustannukset. Jätteen syntymistä ehkäistään: kierrättämällä ympäristöystävällisillä ja laadukkailla hankinnoilla tiedottamalla Sekajätteen määrää pyritään vähentämään: tehostamalla lajittelua merkitsemällä kaikki jäteastiat asianmukaisesti yhtenäistämällä jätehuolto- ja lajittelukäytäntöjä seurakunnan sisällä lisäämällä lajitteluohjeiden määrää kouluttamalla henkilökuntaa tiedottamalla jätehuollosta henkilökunnalle, seurakuntalaisille ja muille sidosryhmille Jätehuollosta syntyviä ympäristövaikutuksia ja kustannuksia vähennetään yllämainittujen toimien lisäksi seuraamalla astioiden täyttöastetta, lajittelun toimivuutta, noudattamalla jätelainsäädäntöä, ohjeistuksia ja kunnan yleisiä jätehuoltomääräyksiä sekä seuraamalla jätelainsäädännön muutoksia ja uudistuksia. Jätehuollosta vastaa kiinteistöpäällikkö ja seurakuntapuutarhuri. Hämeenkoskella käytännön jätehuollosta vastaa seurakuntamestari.

11 8 7. Siivous Seurakunnan siivoustoiminnoista on tehty ympäristöselvitys. Tuotteiden ympäristöystävällisyys pyritään ottamaan huomioon yhtenä kriteerinä hankinnoissa. Pesuainevalinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä aineita. Siivousvälineissä ympäristöasiat pyritään huomioimaan lisäämällä muun muassa mikrokuituliinojen ja moppien käyttöä. Haitallisista aineista pyritään luopumaan, mikäli se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Vaihtoehtoisia käytettäviä tuotteita siivouksessa ovat mikrokuituliinat, ruokasooda, piimä ja etikka. Piimää käytetään homeen poistoon ja etikkaa kalkin poistoon. Siivouksessa ei käytetä tahranpoistoaineita tai huuhteluaineita. Syksyllä 2011 pidettiin seurakunnan kaikille siivouksesta vastaaville työntekijöille koulutusta ympäristöystävällisistä siivoustavoista. Koulutuksen piti Koulutuskeskus Salpauksen opettaja Marja Eikonsalo. Siivouksessa ympäristöasiat huomioidaan tarkistamalla siivoustasoa ja keventämällä tai vähentämällä siivousta, jos mahdollista. Tilojen käyttöä tiivistetään turhan siivouksen välttämiseksi. Suositaan suuria pakkauskokoja, joista jaetaan pienempiin silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Sovituksenkirkossa on viikkosiivousohjelmalista, jolla vältetään turhaa siivousta. Tavoitteet Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Hankintojen keskittäminen ja yhdistäminen - rajoittamalla hankintapaikkoja vain tiettyihin siivousvastaava paikkoihin - tekemällä yhteistilauksia Ympäristöystävällisten aineiden hankkiminen - vanhojen pesuaineiden vaihtaminen ympäristömerkittyihin siivousvastaava vaihtoehtoihin Vaihtoehtoisten tuotteiden käytön lisääminen - mäntysuopa, sappisaippua siivousvastaava Ympäristöystävällisten siivousvälineiden - mikrokuituliinat siivousvastaava suosiminen Pesuainevalikoiman supistaminen - supistamalla käytössä olevan pesuainevalikoiman siivousvastaava vain muutamaan hyvään perusaineeseen Käyttöturvallisuustiedotteiden hankkiminen - jokaisessa kiinteistössä kansio käytössä olevien aineiden käyttöturvallisuustiedotteista siivousvastaava

12 9 8. Energia ja rakentaminen Seurakunnan rakennusprojekteissa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiä sekä kirkollisia rakennuksia koskevissa kohteissa lisäksi kirkkolakia. Ympäristö ja kulttuuriarvojen vaaliminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa ja siten pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään muun muassa ympäristöhaittojen syntyminen ja noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Maankäytön suunnittelussa ja kiinteistönpidossa huomioidaan myös muu lainsäädäntö, kuten metsälaki, vesilaki, terveydensuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki sekä laki rakennusperinnön suojelemisesta. Seurakunnassa on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, jotka ovat lakisääteisesti suojeltuja. Seurakunta on ylpeä kulttuuriperinnöstään ja hoitaa sitä kestävän kehityksen ja lain määräysten mukaisesti. Energiatehokkuus huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaikessa uudis- ja korjausrakentamisessa. Seurakunnan tilojen käyttöastetta tehostetaan vähitellen ja turhista tiloista luovutaan. Esimerkiksi Hedelmätarhan kerhotilasta ollaan luopumassa muutaman vuoden sisällä ja toiminnot siirretään Sovituksenkirkkoon. Ympäristökriteerit ovat yksi painopiste uudis- ja korjausrakennushankkeiden materiaalivalinnoissa. Seurakunnan uudessa hankintaohjeistuksessa (5/2011) ja tarjouspyynnöissä ympäristöominaisuudet ovat yksi painopiste. Energian ja veden kulutuksen seuranta on seurakunnassa järjestetty jokaiseen kiinteistöön. Energiavastaavaksi toukokuussa 2011 valittu laitosmies Martti Ora tarkistaa joka toinen kuukausia jokaisen kiinteistön energia- ja vesilukemat ja kokoaa ne taulukkoon. Energiakatsauksen suorittamisesta on järjestetty tarjouskilpailu, jonka voitti Skapat Energia. Käytännössä energiakatsaukset on tarkoitus suorittaa 11 kiinteistössä vuosien välisenä aikana. Katselmuksen pohjalta saatavien tietojen perusteella säästävästä energiankäytöstä annetaan ohjeistusta ja koulutusta henkilökunnalle tarpeen mukaan. Ekologista rakentamista suositaan ja uusiutuvan energian käyttöä lisätään seurakunnassa vuosittain taloudellisten resurssien mukaan. Parinpellon leirikeskuksen päärakennukseen asennetaan ilmalämpöpumppu vuonna Suunnitelmissa on asentaa kaksi sisäyksikköä keittiöön ja juhlasaliin. Lämpimällä ilmalla lämpöpumpulla jäähdytetään, kylmällä ilmalla lämmitetään. Kirkkoherran pappilaan hankitaan maalämpö vuonna 2012 ja Vesikansan seurakuntakotiin vuonna Hollolan kirkon ja Vanhan pappilan lämmittämistä maalämmöllä selvitellään. Hämeenkosken kirkko liitetään bioenergialla toimivaan aluelämpöverkostoon, mutta liittymisajankohta on vielä avoin. Seurakunnalla on käytössään vuokratilaa Herralan seurakuntakodilta sekä Nostavan, Miekkiön, Hälvälän ja Korpikylän kouluilta. Lisäksi Hollolan seurakunnalla on vuokralla Salpatie 5:ssä lasten päiväkerhotila ja Salpatie 3:ssa on vanhusten kerhotila sekä Missiokaupan ja Kaiken kansan kammarin tila Rakentajantie 8:ssa. Turhista kiinteistöistä luovutaan mikäli mahdollista.

13 10 Tavoite Keinot Aikataulu Aikataulu Kiinteistöjen energian ja veden kulutuksen - säännöllinen seuranta energiavastaava seuranta ja raportointi - käyttöasteen muutokset huomioitava kiinteistöpäällikkö Energian säästäminen - henkilökunnan ohjeistaminen ja kouluttaminen energiavastaava - energiansäästölamput ja LED-lamput kiinteistöpäällikkö - energian säästötalkoot/kilpailut Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen - perusparannukset ja remontit kiinteistöissä energiavastaava kiinteistöpäällikkö Uusiutuvan energian käytön lisääminen - ilmalämpöpumppu Parinpeltoon vuonna kiinteistöpäällikkö - maalämpö kirkkoherran pappilaan vuonna maalämpö Vesikansan seurakuntakotiin vuonna 2013 Turhista tiloista luopuminen - Hedelmätarha kiinteistöpäällikkö Energiatehokkuussopimukseen liittyminen - ajankohta avoin (asia vielä kesken) kiinteistöpäällikkö ympäristövastaava 9. Keittiöt ja ruokalat Seurakunnan ruokahuollosta on tehty ympäristöselvitys. Seurakunnassa pyritään noudattamaan yleisiä ravintosuosituksia ja seuraamaan alalla tapahtuvia muutoksia. Tilausruokailuissa asiakkaat päättävät itse minkälaista ruokaa tilaavat. Seurakunnan kaikissa keittiöissä kasvisruokaa valmistetaan, jos sitä on etukäteen pyydetty. Yleisesti seurakunnan keittiöissä pyritään käyttämään kotimaisia ja tuoreita kasviksia, jos niitä on kohtuuhintaan saatavilla. Kesällä 2011 Parinpellon leirikeskuksen rippileirin ruokalistalla oli kerran viikossa yksi ateria kokonaan kasviksista. Keittiön hankinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä tuotteita mahdollisuuksien mukaan. Käsitiskiaine, huuhteluaine, käsipyyhepaperi, Katrinservetit ja suodatinpaperit ovat ympäristömerkittyjä. Lähiruokaa käytetään silloin, kun saatavuus on hyvä. Parinpellossa käytetään muun muassa lähituottajien raparperia, marjoja, omenoita ja perunoita. Hämeenkoskella kurkut, tomaatit, salaatit ja perunat ostetaan paikallisilta viljelijöiltä.

14 11 Parinpellon leirikeskus otti syksyllä 2011 Portaat luomuun ohjelman ja on ensimmäisellä tasolla. Käytössä on luomuhiutaleita, mysliä ja teetä. Reilun kaupan tuotteista teetä ja mausteita on säännöllisessä käytössä ainakin Parinpellon leirikeskuksessa. Sovituksenkirkossa henkilökunnan kahvista puolet on reilun kaupan kahvia. Reilun kaupan ruusuja käytetään, mikäli niitä on saatavissa edulliseen hintaan. Lähiruuan, luomutuotteiden sekä reilun kaupan tuotteiden määrää tulisi lisätä vuosittain. Päijät-Hämeen alueella lähiruuan ja luomuruuan valikoima on runsas. Niiden käyttöä tulisi lisätä ja hankintoja keskittää. Tuottajalta voi tilata suurempia eriä kerrallaan. Kasvisruokien käyttöä tulisi jatkossa lisätä, sillä kasvisruuan hiilijalanjälki on monta kertaa pienempi kuin liharuokien. Ruokalistoja suunniteltaessa raaka-aineiden hiilijalanjälki olisi hyvä ottaa huomioon. Reilun kaupan tuotteiden valikoima kasvaa jatkuvasti ja erityisesti reilun kaupan kahvin käyttöä tulisi lisätä. Keittiöiden toiminnasta syntyvää jätemäärää pienennetään käyttämällä muovirasioita uudelleen, kierrättämällä kahvipusseja askarteluun ja antamalla ylimääräisiä mehukanistereita uusiokäyttöön, jos niitä on yli oman tarpeen. Parinpellon leirikeskuksen henkilökunta on suorittanut ympäristöpassin syksyllä Vastuullisista ruokavalinnoista kerrotaan pöytäesitteissä. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Kasvisaterioiden tarjonnan lisääminen - teemapäivät/viikot Parinpellon leirikeskuksen - tietoiskut hoitaja Vähähiilisten aterioiden tarjonnan lisääminen - raaka-aine valinnat Parinpellon leirikeskuksen hoitaja Lähiruuan, luomu- ja reilunkaupan tuotteiden valikoiman lisääminen - lähiruoka kriteeriksi ruokaainehankintoihin Parinpellon leirikeskuksen hoitaja - sopimukset tuottajien kanssa - tietoiskut - vastuullisista valinnoista kertovat pöytäesitteet - liite viisi (5) Ruokahävikin vähentäminen - ohjeistaminen - hyötykäyttö Parinpellon leirikeskuksen hoitaja

15 Toimistotyö Seurakunnan toimistoissa on tehty ympäristöselvitys. Seurakunnan työntekijöitä on ohjeistettu vinkkilistalla, miten he itse voivat omalta osaltaan vaikuttaa energiankulutuksen vähentämiseen Hankinnat Hankintoja tehdessä seurakunnan uudessa hankintaohjeistuksessa (5/2011) ja tarjouspyynnöissä ympäristöominaisuudet ovat yksi painopiste. Toimistoiden tietokoneiden keskusyksiköt on vuodesta 2010 lähtien hankittu neljän vuoden leasingrahoituksella. Näytöt ja muut oheislaitteet hankitaan omiksi niiden pitkän käyttöiän takia. Toimistoissa olevat Konica-laitteet sekä leasingrahoituksella hankitut Toshiba-tietokoneet ovat Energy Star -ympäristömerkittyjä. Leasing sopimusten lisäksi seurakunnan neljällä monitoimikoneella on huoltosopimus. Seurakunnassa käytettävä XEROX kopiopaperi on EU-ympäristömerkittyä. Muun muassa taloustoimiston kalustehankinnoissa on suosittu kierrätettyjä kalusteita vanhasta seurakuntakeskuksesta. Toimistoissa suositaan mahdollisuuksien mukaan uusio- ja kestotuotteita. Uusiotuotteita, joita käytetään, ovat fläppipaperi ja mustekasetit pieniin tulostimiin. Uusiokirjekuoret otetaan käyttöön vuodesta 2012 alkaen. Kertakäyttötuotteita ei ole juuri käytössä. Sovituksenkirkon uusien toimistohuoneiden viihtyisyyttä on parannettu viherkasveilla, joita seurakunta on saanut lahjoituksina Paperin kulutus Paperin kulutusta vähennetään seuraamalla kokonaiskulutusta vuositasolla. Paperin kulutusta pyritään vähentämään viisi prosenttia vuoden 2012 loppuun mennessä. Käytännön toimia, joilla paperia vähennetään: kirjekuorien käyttö uudestaan sisäisessä postissa, sähköpostin käytön lisääminen tiedonkulussa, sähköinen talousraportointi, ruudulta lukeminen, kaksipuolinen tulostus tai useampi arkki sivulle ja suttupaperin käyttö. Kirkkoneuvoston asialista lähetään sähköisenä. Tapahtumissa ja kokouksissa suositaan tykkiä kopioinnin sijasta. Lisäksi seurataan Sovituksenkirkon neljän monitoimitulostimen ja Hämeenkosken viraston monitoimitulostimen käyttöastetta ja niiden energiakulutusta vuositasolla Energiatehokkuus Toimistoiden energiatehokkuutta parannetaan energiatehokkailla käyttötavoilla ja laskemalla toimistohuoneiden lämpötilaa. Toimistolaitteiden sekä kiinteistöteknillisiin asioihin kuten valojen käyttöön tulisi antaa koulutusta ja ohjeistusta kaikille työntekijöille. Energiatehokkuuteen ei ole seurakunnassa kiinnitetty aikaisemmin huomiota. Energiakatsauksen myötä toimistoiden energiankäyttöön ja energian säästämiseen saadaan lisää ohjeistusta. Pienellä ohjeistuksella ja neuvonnalla toimistot saataisiin energiatehokkaimmaksi. Toimistohuoneiden lämpötilaa voisi laskea viikon-

16 13 lopuiksi, lomiksi ja pidemmiksi käyttämättömiksi ajoiksi muutamalla asteella. Lisäksi päivittäistä lämpötilaa voisi laskea esimerkiksi asteella, jolloin saataisiin jo merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä. Lämpötilan laskussa on kuitenkin huomioitava työntekijöiden viihtyisyys. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Uusiokirjepapereiden käyttöönotto alkaen 2012 talouspäällikkö Paperin kulutuksen vähentäminen vuosittain, viiden prosentin vähennys vuoden 2012 loppuun mennessä Viiden monitoimitulostimen käyttöasteen seuranta Energiankäytön vähentäminen ja energian säästäminen - kirjekuorien käyttö uudestaan sisäisessä postissa talouspäällikkö - sähköpostin käytön lisääminen tiedonkulussa - sähköinen talousraportointi - ruudulta lukeminen - kaksipuolinen tulostus tai useampi arkki sivulle - suttupaperin käyttö - tykin ja piirtoheittimen käyttö tulostamisen sijasta kokouksissa ja tapahtumissa - Sovituksenkirkko (4 kpl), Hämeenkoski (1 kpl) talouspäällikkö - henkilökunnan ohjeistaminen ja kouluttaminen - energiansäästölamput ja LED-lamput talouspäällikkö energiavastaava Green Office talouspäällikkö Lämpötilan pudotus - lämpötilan pudottaminen asteella talouspäällikkö energiavastaava Ympäristöystävällisten toimistotuotteiden - ympäristömerkitty tuote talouspäällikkö suosiminen - ympäristöystävällinen vaihtoehto

17 Hautausmaat ja viheralueet Hautausmaiden ja viheralueiden ympäristövaikutuksista on tehty selvitys. Hautausmaan hoitohenkilöstö ohjeistetaan vuosittain hautausmaan hoidossa ja huomioimaan ympäristöasiat hoitotöissä. Perennahoidon käyttöönotosta on tehty päätös keväällä 2012 ja perennahoitovaihtoehto lisätään hoitohinnastoon vuoden 2013 alusta. Nurmipesätön hoito on käytössä, mutta ei ole hinnastossa. Perennoiden käyttöä seurakunnan omissa istutuksissa lisätään. Hollolan hautausmaan takana olevaa niittyä ja Kirkon rannan vieressä olevaa niittyä hoidetaan vuosittain luonnonmukaisina niittyinä. Ne niitetään vain kerran tai kaksi kertaa vuodessa kukintakauden jälkeen. Hautausmailla ja viheralueilla pyritään lisäämään luonnonmukaisen hoidon alueita ja suosimaan ympäristöystävällisempiä hoitomenetelmiä. Hollolan hautausmaan ja sen läheisten viheralueiden puustolle on tehty kuntokartoitus vuonna 1999 ja täydennys kartoitus 2000-luvun lopulla. Näiden pohjalta on tehty pitkän ajan kehitysehdotelma puiden hoidon suhteen. Helena Raikas on tehnyt kasvillisuuskartoitukset Hollolan ja Hämeenkosken hautausmaille. Hollolan hautausmaalla on tehty lisäksi useita lajistoinventointeja. Hoitotöissä huomioidaan hautausmaan monipuolinen kasvi- ja eläinlajisto ja niitä pyritään suojelemaan mahdollisuuksien mukaan. Hollolan kotiseutuyhdistys ry järjestää vuosittain Hollolan hautausmaalla opastettuja kasvikierroksia. Hämeenkosken hautausmailla on keväisin hautausmaan siivoustalkoot ja alkukesästä kukkaistutustalkoot. Talkoiden avulla tehdään tärkeää seurakuntalaisten ympäristökasvatustyötä ja sitä pyritään jatkossa pitämään yllä ja lisäämään mahdollisuuksien mukaan. Hollolan hautausmaalla ja Hämeenkosken Valkjärven hautausmaalla kasteluvesi on järvivettä. Hämeenkosken vanhalla hautausmaalla vesi tulee kirkon omasta vanhasta kaivosta. Hollolan hautausmaalla on ajastettu sadetinjärjestelmä, joka on käytössä lohkoittain vain öisin. Hämeenkoskella kaikki kastelu tapahtuu käsivoimin. Haitallisia torjunta-aineita käytetään vain härmän torjuntaan ja joskus rikkaruohojen poistoon, mutta jatkossa haitallisten torjunta-aineiden käytöstä hautausmailla pyritään luopumaan kokonaan. Torjunta-aineita pyritään korvaamaan muun muassa mekaanisilla menetelmillä ja vaihtoehtoisilla aineilla. Koneiden huollossa ja hankinnassa ympäristöasiat otetaan entistä paremmin huomioon. Uusia koneita hankittaessa vähäpäästöisyys on yksi hankintakriteeri. Hollolassa ja Hämeenkoskella on vuodesta 2011 lähtien käytetty pienkonebensaa kaikissa kaksitahtisissa ja nelitahtisissa pienkoneissa. Moottoriöljyinä käytetään laitevalmistajien suosittelemia öljyjä. Kaksitahtisia siimaleikkureita on vaihdettu nelitahtisiin.

18 15 Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Perennahoitovaihtoehdon käyttöönotto hoitohinnastoon - alkaen vuodesta seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari Luonnonmukaisesti hoidettavien alueiden lisääminen seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari Haitallisista torjunta-aineista luopuminen - vaihtoehtoiset aineet kuten mäntysuopa seurakuntapuutarhuri - kukkien valinnassa suositaan härmälle seurakuntamestari vähemmän alttiita lajeja Perennoiden käytön lisääminen ja suosiminen seurakunnan istutuksissa seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari Luonnonmukaisten hoitomenetelmien lisääminen seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari Luonnonmukaisen hoidon koulutus ja ohjeistaminen - suullinen ohjeistus seurakuntapuutarhuri - perehdyttäminen hautausmaiden ja viher- alueiden ympäristöselvitykseen seurakuntamestari Ympäristöasioiden huomioiminen koneiden huollossa ja hankinnoissa - vähäpäästöisyys yksi hankintakriteeri seurakuntapuutarhuri seurakuntamestari 12. Leiri- ja kurssikeskukset Leirikeskusten ympäristövaikutuksista on tehty selvitys ja sen pohjalta on laadittu leirikeskuksille ympäristöohjelma, joka on esitetty alla. Lisäksi Parinpellon leirikeskukseen on laadittu ympäristöohjeet, jotka löytyvät liitteenä kuusi (6). Parinpellon leirikeskus liitettiin kunnallistekniikkaan vuonna Hämeenkosken leirimajalla jätevedet menevät umpikaivoon. Hämeenkosken leirimajalla vuosien välisenä aikana tehtävän remontin yhteydessä harmailla jätevesille tehdään oma käsittelyjärjestelmä.

19 16 Leirikeskuksia ympäröivä luonto ja sen hyvinvointi on seurakunnalle tärkeää. Luontoarvojen säilyminen huomioidaan kaikessa hoidossa. Metsänhoitotöillä pyritään lisäämään lähiluonnon virkistyskäyttöä. Lakisääteisiä suojelukohteita ei ole kummassakaan leirikeskuksessa. Asiakkaita opastetaan luonnon kunnioittamiseen liikkuessaan leirikeskuksen alueella. Parinpellon leirikeskuksen ja Hämeenkosken leirimajan pihapiiriin ja lähimetsään rakennetaan linnunpönttöjä miestyön ja vapaaehtoisten voimin sekä kunnostetaan Parinpellossa oleva vanha luontopolku ja lenkkipolku. Linnunpönttöjen rakennuksen ja hoidon sekä luontopolun ja lenkkipolun kunnostuksen vastuuhenkilönä toimii laitosmies Seppo Meriläinen. Molempien leirikeskusten piha-alueilla tehdään vuosittain kevätsiivoukset talkoovoimin. Parinpellon leirikeskuksen piha-alueella on Lahden museoviraston vuonna 2004 inventoima kiinteä muinaisjäännös, kuppikivi. Kuppikiven on ajoitettu olevan rautakautinen. Kivessä on kahdeksan selkeästi erottuvaa kuppia sekä neljä epämääräisempää kuppia. Kivi on seurakunnan vapaaehtoisesti suojelema kohde, joka saa olla rauhassa paikallaan. Parinpellon leirikeskuksen alueella olevan kodan yläpuolisesta rinteestä on inventoitu kaikki luonnonvaraiset visakoivut ja ne ovat seurakunnan suojelemia puita. Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Luontopolun kunnostaminen - kunnostus - säännöllinen hoito ja ylläpito Lenkkipolun kunnostaminen ja säännöllinen - lenkkipolun säännöllinen hoito ja ylläpito hoito Pesäpönttöjen rakentaminen ja hoito leirikeskusten - talkoot pihapiiriin ja lähimetsiin - Hämeenkoskella miestyö Lajittelun tehostaminen Parinpellossa ja - selkeät lajitteluohjeet ja opasteet Leirimajalla - henkilökunnan koulutus ja ohjeistaminen Jätevesien käsittelyjärjestelmä Hämeenkoskelle - maasuodattamo harmaille jätevesille - huomioitava riittävä mitoitus ja järjestelmään laskettavien jätevesien pitoisuudet Seppo Meriläinen vapaaehtoistyö Seppo Meriläinen vapaaehtoistyö Seppo Meriläinen vapaaehtoistyö jätehuoltovastaava Parinpellon leirikeskuksen hoitaja seurakuntamestari kiinteistöpäällikkö seurakuntamestari

20 Metsänhoito Seurakunta on saanut metsänhoitoyhdistykseltä lausunnon, että seurakunnan metsiä hoidetaan ympäristölainsäädännön mukaan ja metsät ovat sertifioitu. Hollolan seurakunnalla on vuosien ajan voimassa oleva metsäsuunnitelma. Metsää on yhteensä 70 hehtaaria, joista 22,5 hehtaaria hoidetaan puistometsänä, 10,5 hehtaaria on maisema- ja virkistyskäytössä ja 36,8 hehtaaria on metsätalousmetsää. Hämeenkosken kappeliseurakunnan metsille tehdään vuonna 2012 uusi metsäsuunnitelma, jossa toteutetaan osallistuvaa metsäsuunnittelua. Metsää siellä on yhteensä 27 hehtaaria, josta Linnavuoren alue on muinaismuistoaluetta. Yleisesti seurakunnassa on päätetty, että kesähakkuita ei tehdä. Seurakunta noudattaa metsien hoidossa luonnonsuojelulakia. Hollolan kirkolla, Vesijärven Kirkonlahti ja siihen rajoittuvat seurakunnan omistamat rannat kuuluvat Kirkonlahden Natura-alueeseen. Hollolan kirkolta pohjoiseen oleva Särkän kärki on kaavoitettu luonnonsuojelualueeksi ja siellä tehdään vain maisemahakkuuta. Hollolasta ja Hämeenkoskelta on metsänhoitoyhdistyksen ja suurpetoyhdysmiesten lausunnot, että suurpetolintuja ei pesi seurakunnan alueilla. Muita ympäristöystävällisiä tehtyjä tekoja metsänhoidossa ovat hakkuutähteiden kerääminen energiantuotantoon ja jättikuusien säästäminen hakkuu- ja viheralueilla. Hollolan seurakunnan metsistä on inventoitu kaikki luonnonvaraiset visakoivut. Hollolan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan , että Parinpellontien varressa olevista suoalueista muodostetaan Iiliäissuon luonnonsuojelualue. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on allekirjoitettu ELY-keskuksen kanssa Tavoite Keinot Aikataulu Vastuuhenkilö Metsien virkistyskäytön lisääminen - virkistysiltapäivät metsässä kiinteistöpäällikkö Monipuolisten ekosysteemien vaaliminen ja kiinteistöpäällikkö suojeleminen Kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden kiinteistöpäällikkö vaaliminen ja hoito Ekologinen metsänhoito kiinteistöpäällikkö Osallistuva metsäsuunnittelu - järjestetään avoin tilaisuus kaikille halukkaille tahoille 2012 kiinteistöpäällikkö

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma

Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 0 2012 Kempeleen seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma Sisältö 1. Kirkon ympäristödiplomi... 6 1.1 Mikä se on?... 6 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia... 7 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA...

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUSRAPORTTI 2013 SISÄLLYS 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi? 1.2. Mitä se on? 2. Kouvolan seurakuntayhtymän ympäristödiplomi 3. Ympäristödiplomin

Lisätiedot

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?...

ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8. 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8. 1.2. Mitä se on?... Utajärven seurakunnan ympäristöselvitys ja ympäristöohjelma 2013-2017 1 SISÄLLYS ALKUSANAT... 7 UTAJÄRVEN SEURAKUNTA... 7 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI... 8 1.1. Miksi kirkon ympäristödiplomi?... 8 1.2. Mitä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2013 0 SISÄLTÖ 1. IHMINEN JA LUOMAKUNTA... 5 2. LUKIJALLE... 6 3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN LAADINTAPROSESSI... 6 3.1. Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä...

Lisätiedot

Ympäristöohjelma 2012-2015

Ympäristöohjelma 2012-2015 Ympäristöohjelma 2012-2015 Auditoijat: Riitta Kukkohovi-Colpaert Seppo Pietilä Kansikuva: Tuomo Ylinärä, heinäkuu 2011. Näkymä: Parasniemestä Alatornion kirkolle. Lampaat: Omistaja Esa Eskola Tornion seurakunta

Lisätiedot

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO

15. 10. 2009. Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 15. 10. 2009 AUDITOINTIRAPORTTI Haapajärven seurakunnan ulkoinen ympäristöauditointi JOHDANTO Haapajärven seurakunnan ympäristöjärjestelmän ulkoinen auditointi pidettiin 15.10.2009.

Lisätiedot

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi

untayhtymän ulkoinen ympäristöauditointi sena toteamme, että Helsingin seurakun täyttää kirkon ympäristödiplomin minimikriteerit ja vapaavalintaisten pis 0 pisteen vähimmäisvaatimuksen. Auditoijat katsovat, että ympäristöasioiden hoito on tällä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12. TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA Hyväksytty edustajiston kokouksessa 24.2.2010 Päivitetty hallituksen kokouksessa 16.12.2010 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 JOHDANTO... 1 1. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN...2

Lisätiedot

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon

Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän. ja ylläpitoon Opas pk-yritykselle Ekokompassiympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon 1. Johdanto 3 2. Ekokompassi-järjestelmän toteuttaminen yrityksessä 4 3. Ekokompassi-kriteerit selityksineen 6 4. Ekokompassin

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.

Oppilaitoksessa on selvitetty materiaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja. 3) YLLÄPITOTOIMINNOT Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 3.1 MATERIAALIEN KÄYTTÖ JA HANKINNAT KRITEERI 36: Materiaalien kulutuksen ja jätteiden syntymisen vähentämisen keinoja on selvitetty, ja selvitysten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5

Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 Turun kaupunki YMPÄRISTÖRAPORTTI JA -TILINPÄÄTÖS 2001 Turun kaupunki 2002 Sisältö 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT JA AVAINLUVUT...5 3. TURUN KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLITIIKKA

Lisätiedot

SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6

SISÄLTÖ: Sivu. Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3. Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6 SISÄLTÖ: Sivu Hankintaprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 3 Jätehuoltoprojekti Osastojen välisenä yhteistyönä 6 Ympäristövaikutusten arviointi Kaavoitusosasto 8 Energia- ja sisäilmaprojektit Kiinteistönhoitokeskus

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti

Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Eduskunnan ympäristökartoitusraportti Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 4/2006 EDUSKUNNAN YMPÄRISTÖKARTOITUSRAPORTTI Ympäristöturvallisuusohjelmatyöryhmä YRTTI-projekti

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta

Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta Ympäristöohjelma 2015 Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA 1. YLEISTÄ 2. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA RAPORTOINTI

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE. Jätehuollon järjestäminen kouluilla. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLTOA OPETTAJILLE Jätehuollon järjestäminen kouluilla www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 Vastuullista elämäntapaa... 3 2 Jätelaki pohjana oppilaitosten jätehuollolle... 4 3 Kohti vähäjätteisempää

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot