LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS"

Transkriptio

1 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09

2 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA YMPÄRISTÖDIPLOMIN HANKINTAPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN HALLINTA Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä Sisäinen ympäristökatselmus Ympäristöohjelma Seuranta Johdon sitoutuminen Ympäristövastaavan ja työryhmän nimittäminen Henkilöstön koulutus Pisteet ja tarkistustaulukko Auditointi Diplomin uusiminen Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Lisäkoulutus Viestintä Oma väliauditointi Muut toimenpiteet KEHITYSEHDOTUKSET TOIMINTA JA TALOUS Toiminta- ja taloussuunnitelma Hankinnat Vastuullinen sijoittaminen Hiililaskuri Vastuulliset sijoitusrahastot Lähetystyöhön ja ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista18 2

3 4.7 Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristöindikaattorit Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET YMPÄRISTÖKASVATUS Seurakunnalla on ympäristökasvatussuunnitelma Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään Ympäristöasiat eri työmuodoissa Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset Erityiset ympäristötapahtumat Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET JÄTEHUOLTO Jätehuoltoselvitys Jätehuoltosuunnitelma Hyötyjätteiden keräys Vaaralliset jätteet ja vastuuhenkilön nimeäminen Bio- ja puutarhajätteen käsittely Kaatopaikkajätteen seuranta Hautakynttilät ja kukkalaitteet Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys

4 6.9 Kertakäyttötuotteiden vähentäminen Kaatopaikkajätteen väheneminen Kompostointi Hyötyjätepisteet hautausmaalla Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET SIIVOUS Ympäristöselvitys Hankintojen ympäristökriteerit Henkilökunnan koulutus Haitallisista aineista luopuminen Vaihtoehtoiset tuotteet Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET ENERGIA JA RAKENTAMINEN Rakentamista ohjaava lainsäädäntö Kulttuuriperinnön suojelu Uudis- ja korjausrakentamisen ympäristökriteerit Energian ja veden kulutuksen seuranta Energiakatselmus Energiavastuuhenkilö Neuvonta ja opastus Ekologinen rakentaminen Säästötavoitteiden toteutuminen Uusiutuva energia

5 8.11 Ympäristömerkitty energia Energiansäästöviikko Tilojen käyttöasteen tehostaminen Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MUITA SUUNNITELTUJA PARANNUKSIA KEHITYSEHDOTUKSET RUOKA JA KEITTIÖT Ympäristöselvitys Ympäristömerkityt tuotteet Reilun kaupan tuotteet Ravintosuositukset Lähituotteet Luomutuotteet Kasvisruoka Reilun kaupan pisteet Ympäristöpassi Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET TOIMISTOT Ympäristöselvitys Energiansäästö Toimiston hankinnat Uusiopaperi ja muut uusiotuotteet Paperin kulutuksen vähentäminen Green Office

6 10.7 Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Ympäristöselvitys Hoito-ohjeet ja koulutus Perennahoito Hautausmaan kulttuurihistoriallisten arvojen inventointi Luonnonmukaisen hoidon alueet Perennat ja muut istutukset Haitallisista torjunta-aineista luopuminen Kasteluveden vähentäminen Vähäpäästöiset työkoneet Lajistokartoitukset Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Ympäristöselvitys Ympäristöohjelma Jätevesien käsittely Luontoarvojen suojelu Pesäpöntöt ja luontopolut Vapaaehtoiset suojelukohteet Leirikeskusten ympäristöohjeet Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

7 12.10 KEHITYSEHDOTUKSET LIIKENNE Liikenneselvitys Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto Ympäristöominaisuudet hankinnoissa Polttoaineen valinta Taloudellisen ajotavan koulutus Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistäminen Toimintojen logistiikan kehittäminen Vähäpäästöiset kulkuneuvot Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET 7

8 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten suunniteltu väline, joka auttaa niitä kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen hyväksymä ympäristöjärjestelmä. Se mukailee kansainvälisten ympäristöjärjestelmien ISO ja EMAS rakennetta. Diplomi noudattaa virallisten laatujärjestelmien periaatteita: suunnittele, tee, tarkista, korjaa. Lahden seurakuntayhtymä on saanut ympäristödiplomin ensimmäistä kertaa v Se oli ensimmäinen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, jolle diplomi myönnettiin. Diplomi vanheni v eikä sitä voitu uusia määrärahojen puuttuessa. Seuraavan kerran Lahden seurakuntayhtymä uusi ympäristödiplominsa vasta v Tällä hetkellä ympäristödiplomeja on yli 100 seurakunnalla. Sisäinen katselmus noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012 numerointia ja kappalejakoa. Katselmoitavat osa-alueet ovat Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän hallinta, Toiminta ja talous, Ympäristökasvatus, Jätehuolto, Siivous, Energia ja rakentaminen, Ruoka ja keittiöt, Toimistot, Hautausmaat ja viheralueet, Leiri- ja kurssikeskukset, Metsät ja Liikenne. Lahden seurakuntayhtymällä ei ole talousmetsiä, joten osa-alue Metsät jää katselmuksen ulkopuolelle. Osaalueiden lopussa on kappaleet, missä on arvioitu edellisen ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista sekä annettu seuraavalle diplomikaudelle kehitysehdotuksia. Minimikriteerivaatimukset ovat tiukentuneet edellisestä diplomista ja lisäpisteitä antavat kriteerit ovat myös hieman muuttuneet. Kokonaan uutena asiana ympäristödiplomiin on tullut hiililaskuri, joka seurakunnan tulee ottaa käyttöön seuraavalla diplomikaudella. Hiililaskurin avulla seurakunta pystyy arvioimaan kasvihuonekaasupäästöjään ja asettamaan vähennystavoitteita. 8

9 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA Ympäristövastuun juuret ovat syvällä kristillisen perinteen maaperässä. Raamattu muistuttaa, että maa on Herran ja ihmisen tehtävä on huolehtia kaikesta luodusta. Luterilainen perinne korostaa sitä, miten Jumala lahjoittaa meille kaiken kauniin ympärillämme. Sen ymmärtäminen herättää kiitollisuutta ja saa suhtautumaan Jumalan hyviin lahjoihin kunnioituksella. Ympäristödiplomi on yksittäisen seurakunnan mahdollisuus tehdä sanat eläviksi ja osoittaa rakkautta luomakuntaa kohtaan. (lainattu Kirkon ympäristödiplomin käsikirjasta 2012) Ympäristödiplomilla on samat hengelliset ja teologiset lähtökohdat kuin kirkon ilmasto-ohjelmalla. Näitä ovat kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Kiitollisuus: Jumalan olemus on lahjoittava rakkaus, joka on läsnä kaikessa luodussa. Ihmisen vastaus Jumalalle on kiitollisuus ja kiitollisuudesta nouseva rakkaus, halu toimia luonnon hyväksi. Ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Kunnioitus: Luomakunta on osallinen Luojansa pyhyydestä. Ihmisen tulee kunnioittaa Pyhää ja rajoittaa ahnetta tapaa riistää luonnonvaroja. Usko Jumalaan Luojana, Lunastajana ja Pyhänä Henkenä antaa tulevaisuuden toivon ja voiman elämänmuutokseen. Kohtuus: Kuva. Leirikirkko Heinäsaaressa. Kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille. Kristittyjen tulee kantaa vastuuta myös köyhistä, joiden elämää ilmastonmuutos uhkaa. Kirkkojen tulee arvioida oman toimintansa ilmastovaikutuksia ja toimia arvovaikuttajina koko yhteiskunnassa. (lainattu sivuilta Kirkon ilmasto-ohjelman periaatteita ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ) 9

10 3. YMPÄRISTÖDIPLOMIN HANKINTAPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN HALLINTA 3.1 Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä Lahden seurakuntayhtymän ympäristödiplomia ja muita ympäristöasioita hoitamaan on valittu ympäristötyöryhmä. Työryhmä on koottu Lahden seurakuntayhtymän eri toimialojen työntekijöistä, eri organisaatioiden asiantuntijoista sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajasta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Elina Lehdeskoski, joka toimii yhteiskunnallisen työn pastorina Lahden seurakuntayhtymällä. Ympäristötyöryhmä kokoontuu noin 7 9 kertaa vuodessa. Ympäristötyöryhmään kuuluvat Elina Lehdeskoski, yhteiskunnallisen työn pastori, puheenjohtaja Mari Aartolahti, suunnitteluhortonomi Suvi Hytti, lapsityönohjaaja Kirsi Hyttinen, nuorisotyönohjaaja Ulla Kananen, ympäristötoiminnan koordinaattori, Lahden kaupunki Yrjö Leppänen, vahtimestari Pasi Suontama, huoltomestari Ulla-Maija Liski, ylitarkastaja, ELY-keskus Heikki Mäkinen, ohjelmajohtaja, Vesijärvisäätiö Asko Riihelä, luonnonsuojelun valvoja, Lahden kaupunki Reino Mäkelä, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja 3.2 Sisäinen ympäristökatselmus Sisäisellä ympäristökatselmuksella kartoitetaan kaikkien seurakunnan toimintojen ympäristövaikutukset. Sisäisen ympäristökatselmuksen tekoon on varattu aikaa 3 kuukautta vuoden 2012 toukokuun alusta heinäkuun loppuun. Katselmuksen suorittaa ympäristötekniikan opiskelija Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulusta. Katselmuksen teko pitää sisällään erilaisiin asiakirjoihin perehtymisen (aiemmat ympäristöohjelmat, taloussuunnitelmat, toimintakertomukset yms.), työntekijäkokouksiin osallistumisen, haastattelut ja eri toimipisteisiin tutustumiset (leirikeskukset, hautausmaat yms.). Näistä saatavien tietojen pohjalta laaditaan kirjallinen raportti, jonka on tarkoitus olla valmiina heinäkuun 2012 loppuun mennessä. 10

11 3.3 Ympäristöohjelma Sisäisen ympäristökatselmuksen pohjalta laaditaan uusi ympäristöohjelma seuraavalle 5 vuodelle. Ympäristöohjelmaan kirjataan uudet konkreettiset tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan seuraavan diplomikauden aikana. Tavoitteiden toteutusvastuu sekä aikataulu, jossa tavoitteet on tarkoitus saavuttaa, määritellään myös ympäristöohjelmassa. Ympäristötyöryhmä laatii ympäristöohjelman v elo-/syyskuun aikana. 3.4 Seuranta Ympäristöohjelman toteuttamisesta on raportoitava vähintään kerran vuodessa seurakunnan toimintakertomuksessa tai ympäristötyöryhmän toimintakertomuksessa. Raportteihin lisätään tiedot hiilijalanjäljen kehityksestä. Väliauditointi on suositeltavaa tehdä puolessa välissä diplomin voimassaoloaikaa. 3.5 Johdon sitoutuminen Kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman. Kirkkoneuvoston hyväksymisen jälkeen ympäristöohjelma lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle, joka hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman sitoutuu samalla keskeisiin ympäristötavoitteisiin. 3.6 Ympäristövastaavan ja työryhmän nimittäminen Kirkkoneuvosto on nimittänyt Lahden seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmän vuonna 2010 vuosiksi Keväällä 2012 toimikautta jatkettiin vuoden loppuun. Uusi toimikunta nimitetään tammikuusta 2013 alkaen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tällöin toimikaudet ovat samat kuin yhteisen kirkkoneuvoston. Ympäristötyöryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen, henkilökunnan ympäristökoulutus sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Ympäristötyöryhmä käynnistää ja valmistelee ympäristödiplomin uusintahakuprosessin. 3.7 Henkilöstön koulutus Ympäristödiplomissa edellytetään, että työntekijät ovat tietoisia kirkon ympäristöjärjestelmän olemassa olemisesta ja, että he ymmärtävät oman toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkivät mini- 11

12 moimaan niitä. Elina Lehdeskoski on kiertänyt kevään 2012 aikana eri seurakuntien ja toimialojen kokouksissa ja palauttanut työntekijöiden mieleen kirkon ympäristöjärjestelmää ja kertonut diplomin uusimisesta. Ympäristöjärjestelmästä on tiedotettu myös henkilökunnan omilla nettisivuilla intranetissä, jossa on pieni ympäristöosio. Syyskauden avajaisissa 2012 Elina Lehdeskoski esittelee ympäristökatselmuksen ja tekee liikennekyselyn henkilökunnalle. Syyskauden avajaisiin osallistuu lähes koko Lahden seurakuntayhtymän henkilökunta. Kirkon ympäristöpäiville lähetetään aina 1-2 työntekijää ja sen lisäksi ympäristövastaava on osallistunut ympäristövastaavien ja auditoijien neuvottelupäiville Räfsjössä. 3.8 Pisteet ja tarkistustaulukko Seurakunnan on täytettävä kaikki minimikriteerit saadakseen ympäristödiplomin. Minimikriteerit ovat kaikille seurakunnille yhteisiä. Minimikriteerien lisäksi on ansaittava vähintään 100 vapaavalintaista lisäpistettä. Lisäpisteitä on tarjolla yli 500. Pisteet ja lyhyet perustelut merkitään tarkistustaulukkoon. Auditoinnin aikana auditoija käy pistetaulukon läpi ja antaa omat pisteensä. Viime kerralla Lahden seurakuntayhtymä sai 200 lisäpistettä. 3.9 Auditointi Kun ympäristöohjelma on valmis ja se on hyväksytty kirkkoneuvostossa, ympäristötyöryhmä pyytää ympäristöjärjestelmän auditointia hiippakunnan tuomiokapitulilta. Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa puolueeton ja eri seurakuntien välillä yhtenäinen tarkastelu. Auditoinnin jälkeen ympäristödiplomihakemus toimitetaan tuomiokapituliin. Hakemuksen liitteeksi laitetaan ympäristöohjelma sekä auditointiraportti. Hiippakunta toimittaa hakemuksen kirkkohallitukselle, joka myöntää diplomin Diplomin uusiminen Diplomi on voimassa 4 vuotta eteenpäin sitä ensimmäistä kertaa haettaessa. Diplomia uusittaessa, se on voimassa 5 vuotta eteenpäin. Lahden seurakuntayhtymän voimassa oleva diplomi päättyy vuoden 2012 lopussa. Uutta diplomia on haettava ennen sitä. Uusi diplomi on voimassa v , jonka jälkeen tehdään uusi ympäristökatselmus. 12

13 LISÄPISTEET 3.11 Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Jokaisesta eri tehtäväalueelle nimetystä ympäristövastaavasta saa yhden pisteen/vastaava. Ympäristövastaaviksi ovat nimetty seuraavat henkilöt: - Eila Nykänen, Jätehuolto - Pasi Suontama, Energia - Mari Aartolahti, Hauta- ja puistotoimi - Kirsi Hyttinen, Keski-Lahden seurakunta - Suvi Hytti, Varhaiskasvatus - Laura Visapää, Viestintätoimisto - Elina Lehdeskoski, Diakoniakeskus Maria 3.12 Lisäkoulutus Ympäristöaiheeseen liittyvästä lisäkoulutuksesta saa yhden pisteen/koulutus. Ympäristöjärjestelmästä tiedottaminen ja ensimmäiset koulutustapahtumat kuuluvat diplomin minimikriteereihin. Seuraavat henkilöt ovat käyneet ympäristöasioihin liittyvissä koulutuksissa vuosien aikana: : Ympäristöhuollon ammattitutkinto, jätehuolto (kesto 1v.): Asta Nieminen, Suvi Hytti, Eila Nykänen, Seija Törrönen (suoritti koulutusosuuden) : Ongelmajätehuollon päivityskurssi: Veli-Matti Penttilä, Raimo Penttilä, Matti Leskinen : Pohjavesikoulutus: Pasi Suontama 3.13 Viestintä 13

14 Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan ympäristötavoitteista kannattaa viestiä seurakunnan jäsenille, sidosryhmille ja julkisuuteen ylipäätään. Viestinnästä saa lisäpisteitä 1piste/viestintäkanava. - Maaliskuussa 2009 oli Etelä-Suomen Sanomissa juttu uuden ympäristödiplomin myöntämisestä. Lehdessä on ollut muitakin artikkeleita, mm. seurakunnan osallistumisesta Lahden seudun ympäristöpalveluiden järjestämälle ympäristöviikolle. Ympäristödiplomin uusimisesta on ollut maininta Etelä-Suomen Sanomissa Ekopaastoon liityvän artikkelin yhteydessä talvella Lahden seurakuntayhtymän omassa Kirkonseutu lehdessä on ollut juttu ympäristödiplomin uusimisesta ja uuden ympäristöohjelman valmistumisen jälkeen on tarkoitus tehdä uusi juttu Kirkonseutuun. Kirkonseudussa on julkaistu myös useita kirjoituksia ja artikkeleita liittyen mm. ekoteologiaan, hautatoimeen ja ympäristön siistimiseen. - Lahden seurakuntayhtymän omille nettisivuille on tulossa myös juttu ympäristödiplomin uusimisesta. Ympäristöohjelma löytyy samalta sivulta. - Etelä-Suomen Sanomiin on tulossa loppukesästä 2012 Lahden seurakuntayhtymän ympäristödiplomihausta juttua Oma väliauditointi Väliauditointia ei ole tehty diplomikaudella v Muut toimenpiteet Ideatasolla on suunnitelma ympäristöasioiden liittämisestä henkilökohtaisen harkinnanvaraisen palkanosan kriteereihin kaikille työntekijöille. Varhaiskasvatuksen osalta asia on jo sovittu. Lahden seurakuntayhtymässä tavoitellaan järjestelmän käyttöönottoa vuonna Ympäristökatselmuksen perusteella lisäpisteitä on arvioitu kerättävän seuraavasti: Lisäpisteet Pisteitä Ehdotetut pisteet 3.11 Tehtäväalueille nimetään ympäristövastaavat Työntekijöille annetaan lisäkoulu

15 tusta ympäristöasioista Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan ympäristötoiminnasta tiedotetaan julkisuudessa Oma väliauditointi Muut toimenpiteet Yhteensä KEHITYSEHDOTUKSET Väliauditoinnin suorittaminen v Väliauditoinnin avulla voidaan arvioida, miten hyvin asetettuja tavoitteita on saavutettu ja mitkä asiat vaativat vielä lisää panostusta ennen seuraavaa katselmusta. Henkilökunnan ympäristöosiota intranetissä tulisi päivittää. 15

16 4. TOIMINTA JA TALOUS 4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Ympäristöjärjestelmien keskeisenä tavoitteena on, että ympäristöasiat liitetään osaksi normaalia toimintatapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristötavoitteet ja niiden seuranta ovat osa vuosittaista toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Lahden seurakuntayhtymässä tämä on toteutunut vaihtelevasti. TA:sta ja TTS:sta löytyvät seuraavan vuoden ympäristötavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen mittaamistapa. Tasekirjaan kirjattiin aiemmin kyseisen vuoden ympäristötavoitteiden toteutuminen työyksiköittäin eroteltuna. Vuodesta 2010 lähtien ympäristötavoitteiden toteutumisen arviointi on koottuna yhteen tasekirjassa. Ihan kaikki työyksiköt eivät ole tähän panostaneet eivätkä kirjanneet ympäristötavoitteitaan ja niiden toteutumista. Erillistä ympäristöraporttia ei laadita. 4.2 Hankinnat Hankintojen yhteydessä tehdään myös merkittäviä ympäristöön vaikuttavia päätöksiä. Suurin keino vähentää ympäristöhaittoja on vähentää hankintoja. Hankinnoista vastaavien tulisi aina selvittää onko tuotteen hankinta todella tarpeellista vai voisiko tarpeen tyydyttää jollain muulla tavalla, esim. vuokraamalla, korjaamalla vanhaa, ostamalla käytettyä. Energia- ja ympäristömerkit auttavat valitsemaan energiatehokkaita ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita. Hankinnoissa tulisi ottaa huomioon myös sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteet. Lahden seurakuntayhtymän hankintakäytännöt: Seurakuntayhtymässä kilpailutetaan yli euroa maksavat hankinnat. Hankintayksikön on ilmoitettava, onko tarjouksen valintaperusteena halvin hinta vai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys on ilmoitettava joko tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintailmoituksessa. Mikäli seurakuntayhtymä on ilmoittanut käyttävänsä vertailuperusteena hintaa ja ympäristöystävällisyyttä, tarjouspyynnössä on määriteltävä, mitä ympäristöystävyydellä tarkoitetaan. Hallintojohtaja on oikeutettu ratkaisemaan minkä tahansa seurakuntayhtymälle tai sen seurakunnalle tehtävän tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. 16

17 Talouspäällikkö on oikeutettu ratkaisemaan omaan toimialaansa kuuluvan hankinnan tai hankintavastuulleen nimetyn tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Kiinteistöpäällikkö on oikeutettu ratkaisemaan omaan toimialaansa kuuluvan tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Puistopäällikkö on oikeutettu ratkaisemaan omaan toimialaansa kuuluvan tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Kirkkoherrat, diakoniajohtaja, kasvatustyönjohtaja, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, johtava sairaalapastori, keskusrekisterin johtaja, kurssi- ja leirikeskusjohtaja, viestintäpäällikkö ja tietohallintopäällikkö ovat oikeutetut ratkaisemaan omaan toimialaansa kuuluvan tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. 4.3 Vastuullinen sijoittaminen Lahden seurakuntayhtymä noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoituspolitiikassaan, joita myös kirkkohallitus on suositellut sijoitustoiminnan perusteiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto on lausunut tämän ajatuksen myös vuotuisessa sijoitusperiaatteissaan. Varsinaista kirjallista sijoitussuunnitelmaa Lahden seurakuntayhtymällä ei ole. Vastuullisen sijoitustoiminnan asiat ovat yksi valinnan kriteeri, kun haetaan kumppania sijoituspalveluiden toimialalta. Vastuullista varojen sijoittamista edellytetään, jotta voi ylipäätänsä tulla valituksi seurakuntayhtymän varojen hoitajaksi. Vastuullisia sijoituskohteita ovat tällä hetkellä: Accor, BASF, Bayer, Eon, Fortum, Kesko, Loreal, Nokia, Sanofi, Stora Enso, Total, UPM Kymmene, Gamesa. 17

18 4.4 Hiililaskuri Excel-pohjainen Kirkon ilmastolaskuri 2012 on saatu valmiiksi keväällä Sen käyttö aloitetaan heti syöttämällä siihen vuoden 2011 tietoja. Tulosta tarkastellaan syksyllä auditoinnin yhteydessä. LISÄPISTEET 4.5 Vastuulliset sijoitusrahastot Tällä hetkellä Lahden seurakuntayhtymän varoista on markkina-arvon mukaisella hinnalla sijoitettu 24 % vastuullista toimintaa harjoittaviin yrityksiin. Sijoitusrahastoihin ei ole sijoitettu nyt lainkaan, vaan sijoituskohteena ovat yritysten osakkeet ja korkoinstrumentit. Tällä tavalla on helpompi erotella, ovatko varat oikeasti sijoitetut vastuullisiin yhtiöihin vai hukkuuko sijoitus sijoitusrahaston muiden varojen joukkoon ilman, että erottelu tulee selkeästi esiin. 4.6 Lähetystyöhön ja ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista Vuonna 2011 Lahden seurakuntayhtymän verotulot olivat 18,6 milj.euroa. Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan käytettiin yhteensä euroa. Avustusten osuudeksi verotuloista tuli 3%. Vuonna 2010 avustusten osuus oli 2,9 % 4.7 Ympäristömerkityt tuotteet Hankinnoissa tulee suosia ympäristömerkittyjä tuotteita. Lisäpisteitä saa valikoiman runsaudesta. - DIVERSEY Suma Nova konetiskiaine (Joutsenmerkki) - KATRIN wc-paperit (Joutsenmerkki) - KATRIN käsipyyhkeet (Joutsenmerkki) - KATRIN pefletit (Joutsenmerkki) - MELITTA suodatinpussit (FSC) - paperiset biopussit - ZOOM kopiopaperi, Stora Enso (Joutsenmerkki, EU-kukka, PEFC) - luentopaperit (Joutsenmerkki) 18

19 - avolehtiöt (Joutsenmerkki) - kierrevihkot (Joutsenmerkki) - muovikansiovihkot (Joutsenmerkki) - kirjekuoret (Joutsenmerkki) - HP tietokoneet (Energy Star) - SHARP monitoimilaitteet (Energy Star) - rakennustarvikkeet (M1 rakennusmateriaalien päästöluokitus) - kylmälaitteet (A-energialuokka) - LV pyykinpesuneste (Joutsenmerkki) 4.8 Ympäristöindikaattorit Kaikkia ympäristövaikutuksia ei ole mahdollista laskea määrällisesti tai tilastoida, mutta joitakin tällaisia indikaattoreita voidaan asettaa ja seurata niiden kehitystä. Lahden seurakuntayhtymässä seurataan: - kopiopaperin määrää - lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta Kopiopaperin määrän vähentämiseksi otetaan vähintään 5 % lasku vuodessa tavoitteeksi. Lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta pyritään vähentämään kutakin 2 3 % vuodessa. Indikaattorien tavoitteiden toteutumisesta kannattaa raportoida toimintakertomuksessa, niin kuin tähän asti on tehtykin. 4.9 Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelmaa ei ole vielä tehty. Tähän kannattaa panostaa tulevaisuudessa, kun hiililaskuri saadaan kunnolla käyttöön Muut toimenpiteet Muita toimenpiteitä ei ole. 19

20 Ympäristökatselmuksen perusteella lisäpisteitä on arvioitu kerättävän seuraavasti: Lisäpisteet Pisteitä Ehdotetut pisteet 4.5 Sijoituksia vastuullisissa sijoitusrahastoissa Budjettivaroja ohjataan kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön keskim enemmän. 4.7 Seurakunnassa käytetään paljon ympäristömerkittyjä tuotteita Ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöindikaattorien avulla Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja kompensointi Muut toimenpiteet Yhteensä YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Seurakuntayhtymän eri toimialoilla ja paikallisseurakunnilla on ympäristötavoitteet ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. Työyksiköt ovat asettaneet ympäristötavoitteita joka vuosi entistä paremmin. Tavoitteita kirjattaessa tulisi välttää ilmaisua toiminnassa otetaan ympäristöasiat huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tällainen tavoite ei kerro yhtään mitään eikä sitä voida seurata millään lailla. 2. Ympäristötavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kohtalaisesti toimintakertomuksissa. Budjettivastuussa oleville ei ole järjestetty koulutusta diplomikauden aikana. 20

21 4.12 KEHITYSEHDOTUKSET Ympäristötavoitteiden toteutumisen raportoinnissa on edelleen parantamisen varaa työyksiköillä. Selkeästi parempaan suuntaan ollaan menossa. Siirryttäisiin enemmän keskitettyyn hankintaan, esim. kahvit/teet, sokeri (Reilu kauppa). Hankintojen kilpailutuksesta ja ympäristökriteerien sisällyttämisestä ostotarjouksiin annettaisiin lisäkoulutusta. Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma tulisi laatia tulevaisuudessa, viimeistään seuraavan ympäristökatselmuksen yhteydessä. 21

22 5. YMPÄRISTÖKASVATUS 5.1 Seurakunnalla on ympäristökasvatussuunnitelma Diplomissa edellytetään, että seurakunnassa on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma osana seurakunnan ympäristöohjelmaa ja sen toteutus sisältyy seurakunnan toimintasuunnitelmaan. Lahden seurakuntayhtymän kokoisessa seurakunnassa on syytä koota yhteistyöryhmä laatimaan suunnitelmaa. Ympäristökasvatussuunnitelma on valmisteilla ja sen on tarkoitus olla valmiina syksyllä Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään Lahden seurakuntayhtymässä ympäristöasia on esillä seurakunnan vuotuisessa jumalanpalvelussuunnittelussa ja -elämässä. Lahden seurakunnissa vietetään luomakunnan sunnuntaita vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa kaikissa Lahden seurakunnan kirkoissa. Keski-Lahden seurakunta on järjestänyt vuosittain Suven ja runon illan Mukkulan kirkossa. Salpausselän seurakunta järjestää kesäillan hartauksia kirkolla ja Tuohirannassa. Eri työmuotojen leireillä ja retkillä pidetään hartauksia leirikirkoissa ja muualla luonnossa. 7 vapaata viikkoa -kampanjaa on toteutettu joka vuosi sekä v vietettiin ensimmäistä kertaa ekopaastoa. 5.3 Ympäristöasiat eri työmuodoissa Diplomi edellyttää, että vähintään kolmessa eri hengellisen työn työmuodossa on pohdittu, miten ympäristökasvatus seuraavalla toimikaudella toteutetaan konkreettisina toimintoina. Lahden seurakuntayhtymässä ympäristökasvatusta on pohdittu mm. varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä sekä yhteisessä palvelutyössä. Varhaiskasvatuksen tavoitteet: päiväkerhoissa lisätään ulkoilua ja retkeilyä lähimetsiin jatketaan ja tehostetaan jätteiden lajittelua kerhopisteissä asioista tiedotetaan sähköpostitse ei tilata turhaan askartelumateriaaleja ja suositaan ympäristöystävällisiä materiaaleja 22

23 Nuorisotyön tavoitteet: ympäristökasvatus on olennainen osa retki- ja leiritoimintaa toiminnan vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan ja mietitään keinoja, joilla kuormitusta voidaan vähentää leirikeskusten kehittämisessä ympäristöasioilla on keskeinen osuus Yhteisen palvelutyön tavoitteet: otetaan vastaan kierrätysmateriaalia Marian kammarin askartelu- ja kudontaryhmien tarpeisiin seurataan Reilun kaupan elintarvikkeiden ja kierrätysmateriaalista tehtyjen kudontatuotteiden menekkiä Marian kammarissa avustuksina myönnetään ostolupia mm. kierrätyskeskuksiin Patinaan ja Konttiin ryhmätoiminnassa noudatetaan kestävän kulutuksen käytäntöjä ja ohjelmasisällöissä pidetään esillä ympäristöaiheisia teemoja LISÄPISTEET 5.4 Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset - Earth Our tapahtumaan on liittynyt kaikkina muina vuosina kynttilärukoushetki Valon hetki rukous luomakunnan puolesta vuotta 2010 lukuun ottamatta. - Lahden seurakuntayhtymän järjestämä ekotuomasmessu Salpausselän kirkossa v Messua vietettiin Ympäristöviikon sadonkorjuumessuna. - Matkalaisen ristin pystyttämisen yhteydessä ollut rukoushetki Siikaniemessä. - Kolme rukousvaellusta Teivaanmäen hengellisellä hiljentymispolulla keväällä Erityiset ympäristötapahtumat - Ympäristödiplomin ripustamistilaisuus Vapaudenkadulla. - Ympäristöviikon aikana 2009 vietettiin Autottoman päivän iltaa Vapaudenkadulla, jossa pohdittiin kotitalouksien ympäristövaikutuksia. - Lahden seurakuntayhtymä on osallistunut vuosittain Earth Our -ilmastotapahtumaan sammuttamalla kirkkojen valot tunniksi. 23

24 - Lahden seurakuntayhtymä osallistui Kööpenhaminan ilmastokokouksen yhteydessä järjestettävään ilmastohälytykseen. Kirkonkelloja soitettiin kaikissa kirkoissa klo Eila Nykänen osallistui Levon Taimipäiville , jossa hän kertoi seurakuntayhtymän ympäristöasioista ja hautaustoimen asioista. 5.6 Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat Teivaanmäelle Salpausselän harjumaisemiin on rakennettu hengellinen hiljentymispolku, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä hiljentymään ja mietiskelemään luonnon keskellä. Polun on suunnitellut Vesa Sädekoski ja se on rakennettu Lahden seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin ympäristötoimiston kanssa yhteistyössä. Polku on noin kilometrin mittainen ja se sisältää seitsemän puutaulua, jossa on Sädekosken suunnittelemia rukouksia ja lauseita. Reitti on merkitty enkelikylteillä. Polku avattiin ihmisten käyttöön ympäristöviikolla syksyllä Hengelliselle hiljentymispolulle on tarkoitus järjestää muutama ohjattu kierros kevään 2012 aikana, jotta ihmiset löytäisivät polun paremmin ja uskaltautuisivat mennä sinne myös omin päin. Siikaniemen kalliolle on pystytetty matkalaisen risti hiljentymispaikan merkiksi ekumeenisten oppineuvottelujen yhteydessä. 5.7 Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Lahden seurakuntayhtymä tekee kiitettävästi yhteistyötä muiden ympäristöalalla toimivien tahojen kanssa. - Yhteiskunnallisen työn uutena yhteistyökumppanina on Eetti ry:n paikallinen toimintaryhmä, jonka tavoitteena on saada Lahdesta Reilun kaupan kaupunki. - Kirkkopäivien kirkkotorilla toukokuussa 2011 esiteltiin ympäristöasioita yhteistyössä Lahden seudun ympäristöpalvelujen, Vesijärvisäätiön, ELY-keskuksen ja Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän kanssa. Kirkkopäivillä järjestettiin myös Ekoteologiaa ja estetiikkaa tilaisuus yhteistyössä Kirkkohallituksen ja FOKUS Ry:n kanssa. - Lahden seurakuntayhtymä on osallistunut joka vuosi Lahden seudun ympäristöpalveluiden järjestämälle ympäristöviikolle. - Ympäristötoimikunta ja Siikaniemen kurssikeskus toimivat yhteistyössä Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen ja Vesijärvisäätiön toteuttamassa Järvikalapäivässa Siikaniemessä. 24

25 - Siikaniemi on osallistunut Vesijärven hoitokalastajien työn tukemiseen majoittamalla heitä marraskuussa Kalastajat käyttivät myös Rysänperän rantaa tukikohtanaan. - Etelä-Suomen sanomien Lukijan sanassa kirkkoherra Pekka Särkiö otti kantaa ilmastonmuutoksen haittoihin. - Ympäristötoimikunnassa on asiantuntijoita eri ympäristöalan organisaatioista. 5.8 Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät - Seurakuntayhtymän julkisilla verkkosivuilla on ympäristösivu, jossa on luettavissa mm. ympäristöohjelma pdf-muodossa ja linkkejä ympäristödiplomia koskeville sivuille. - Työntekijöiden intranetissä on oma ympäristöosio. - Suurella sydämellä sivustolle tuli oma ympäristöosio, jossa on muutamia helppoja ympäristövinkkejä ja linkki Lahden seudun ympäristöpalveluiden helppokäyttöiseen hiilijalanjälkitestiin. 5.9 Muut toimenpiteet - Seimikadulla Vapaudenkatu 6 ikkunassa oli kokonaan luonnonmateriaaleista tehty ekoseimi v Lastenohjaajien henkilökohtaisen suorituksen arviointiin on lisätty kohta, jossa arvioidaan millaisia esteettisiä sekä kestävän kehityksen arvoja ja tapoja ylläpidetään työssä. - Kirkonseudussa on säännöllisesti ekoteologiaan liittyviä juttuja (vuosittain vähintään luomakunnan sunnuntaita edeltävässä lehdessä) ja juttuja, joissa opastetaan mm. hautojen hoitoa ja kynttiläjätteen lajittelua hautausmailla. - Helmikuussa v piispantarkastuksen yhteydessä piispan seurue ja seurakuntayhtymän johtoa tutustui Lahden tiede- ja yrityspuiston ympäristöklusteriin ja uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energoniin. - Keski-Lahden ja Salpausselän seurakuntien nuorisotyö on osallistunut Ekonisti-toimintaan. - Suvi Hytti on kehittänyt Domino-jätepelin varhaiskasvatuksen käyttöön. 25

26 Ympäristökatselmuksen perusteella lisäpisteitä on arvioitu kerättävän seuraavasti: Lisäpisteet Pisteitä Ehdotetut pisteet 5.4 Srk järjestää ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia Srk järjestää ympäristötapahtumia Hiljaisuuden paikaksi rauhoitettu luontokohde Srk tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ympäristöasioissa Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät Muut toimenpiteet Yhteensä YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Luomisuskon perusteet ja ympäristökysymykset ovat esillä hartaus- ja jumalanpalveluselämässä. Luomakunnan sunnuntaita on vietetty joka vuosi. Lahden ympäristöviikon aikana on järjestetty joka vuosi jonkinlainen hartaus; v Autoton päivä -iltatilaisuus, v Sadonkorjuumessu, v Hiljentymispolun avajaiset. Vastuuviikolla on ollut vain vähän esillä ympäristöasiat, joitakin Reilun Kaupan teemoja on ollut. 7 vapaata viikkoa -kampanjaa on toteutettu. Vuonna 2012 vietettiin ensimmäistä kertaa ekopaastoa. 2. Vaikutetaan seurakuntalaisten arvoihin ja toimintaan. Verkkoviestintää on hyödynnetty sisäisessä sekä ulkoisessa viestinnässä kohtalaisesti. 26

27 3. Ympäristökasvatusta kehitetään paikallisseurakunnissa sekä yhteisessä kasvatustyössä ja palvelustyössä. AV-lainaamoon on lisätty jotain uutta ympäristökasvatusmateriaalia. Tietokantaa ei ole luotu aiheeseen liittyvistä kirjoista. Eko-opasta ei ole saatettu valmiiksi eikä sitä ole jaettu henkilöstölle. Työntekijöille ja vapaaehtoisille ei ole järjestetty erikseen ympäristöaiheista koulutusta. Ympäristökasvatus on otettu huomioon leiri- ja retkitoiminnassa. Lapsityö: Metsämörri-koulutusta on hyödynnetty vaihtelevasti kerhotoiminnassa. Metsä- ja luontopolkuretkiä on tehty myös vaihtelevasti. Osa kerhoista ulkoilee paljon, osa ei ollenkaan. Joissakin kerhoissa on kehitetty uusia ideoita ympäristöystävällisempään askarteluun. Ideat pitäisi saada jakoon kaikille kerhoille. Kouluikäiset: Upilassa ei ole järjestetty erikseen nimenomaan ympäristöleiriä, mutta siellä on järjestetty mm. kalastus-, luonto-, ötökkäharrastusleirejä, joissa ympäristöasiat ovat olleet ohjelmassa esillä. Rippikoulutyö: Rippikoulujen opetussuunnitelman mukaisesti Luonto ja sen suojelu aihetta on käsitelty rippikouluopetuksessa. Diakoniatyö: Diakoniantyön ryhmä-, leiri- ja retkitoiminnassa on ollut ympäristöaiheista ohjelmaa, mm. vammaisten nuorten ympäristöteemainen retkipäivä v. 2010, kuurojen retkipäivässä v.2011 kierrätysaiheinen tietokilpailu, maahanmuuttajatyössä oikean jätteiden lajittelukäytännön opastamista. Takataskun henkilökunnalle ei ole järjestetty ympäristöaiheista koulutuspäivää. 4. Ympäristökasvatusta kehitetään leiri- ja kurssikeskuksissa. Leirikeskuksiin ei ole rakennettu luontopolkuja paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Upilaan on kerätty pientä luonto- ja ympäristöaiheista kirjastoa Vesijärven/Päijänteen vesistöihin, luontoon, kasveihin ja eläimiin liittyen. Jokaiselle leirinjohtajalle on työkokouksissa ja leirien suunnittelupalavereissa korostettu Upilan erityisluonnetta seurakunnan kristillisen kasvatuksen suhteen. Upilassa on erityi- 27

28 sen hyvät mahdollisuudet ympäristön, Vesijärven, rantojen monipuolisuuden, kasvillisuuden, eläimistön, hämäläisen kulttuurimaiseman, metsien, linnuston yms. asioiden hyödyntämänä keskittyä 1. uskonkappaleeseen, Luojaan ja Hänen luontoonsa. Jokaisella leirillä on tavoitteena myös vastuullisuus luonnon suhteen. (Mauno Nivala) 5.11 KEHITYSEHDOTUKSET Vältetään askartelumateriaalien turhaa tilaamista ja hyödynnetään paremmin jo olemassa olevat materiaalit. Ahtialan seurakuntakeskuksessa on kokeilussa kierrätyspöytä. Ideaa kannattaisi kokeilla myös muissa srk-kodeissa. Järjestetään enemmän metsässä/ulkona pidettäviä jumalanpalveluksia. Kasvatustyön työntekijäkokouksessa tuli esille idea: kasvimaan perustaminen kirkon tai seurakuntakodin pihalle. Rukoushelmissä otettaisiin vihreä helmi käyttöön. 28

29 6. JÄTEHUOLTO 6.1 Jätehuoltoselvitys Kunnan jätehuoltomääräykset Lahden seurakuntayhtymän toimipisteet sijaitsevat kolmen kunnan alueella: Lahden, Hollolan ja Asikkalan. Jätehuoltomääräykset ovat näiden kolmen kunnan alueella samanlaiset. Seurakuntayhtymän kiinteistöissä sovelletaan jätehuoltomääräyksiä muiden kiinteistöjen kuin asuinkiinteistöjen osalta. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä on oltava erilliset keräysvälineet seuraavasti: - aina energiajätteelle - aina sekajätteelle - biojätteelle, mikäli sitä kertyy yli 50 litraa/viikko - keräyspaperille, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - lasille, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - metallille, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - pahville, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - puujätteelle, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - toimistopaperille, mikäli sitä kertyy yli 100 kg/viikko Biojätteen erilliskeräysvälineitä ei tarvita, jos jäte kompostoidaan kiinteistöllä. Biojätteen, toimistopaperin sekä pahvi- ja paperipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella. Myös em. hyötyjätteiden suuret kertaerät sekä muut hyötyjätteet, joille on osoitettu yleinen vastaanottopaikka, on ohjattava hyötykäyttöön. Jätehuoltosopimukset Lahden seurakuntayhtymällä on katselmuksen teko hetkellä jätehuoltosopimuksia seuraavien jätehuoltotoimijoiden kanssa: Lassila & Tikanoja Oyj, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Kuljetuspiste Stång O Oy, Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy sekä Hyötypaperi Oy. L&T on seurakuntayhtymän suurin jätehuoltopalvelujen tarjoaja. L&T kanssa tehty sopimus astui voimaan ja se päättyi Sopimuksessa oli mahdollisuus kahdelle optiovuodelle. Seurakuntayhtymällä on nyt 29

30 ensimmäinen optiovuosi käytössä ja se loppuu Tämän jälkeen käytetään vielä toinen optiovuosi, minkä jälkeen jätehuoltosopimus on tarkoitus kilpailuttaa. Kuljetuspiste Stång O Oy hoitaa Levon, Läntisen ja Vanhan hautausmaan sekä Siikaniemen lokakaivojen tyhjennykset. Ongelmajätteen palveluntarjoajat on kilpailutettu keväällä 2012 ja lähtien käytetään ainoastaan Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n palveluja. Ekokem Oy:n kanssa tehty sopimus päättyi. Hyötypaperi Oy hoitaa Kirkkokatu 5:n tietoturvapaperijäteastian tyhjennyksen. Kuusakoski Oy:lle toimitetaan käytöstä poistuneet sähkö- ja elektroniikkaromut. Jätehuollon organisointi Seurakuntayhtymän jätehuoltovastaavana toimii seurakuntapuutarhuri Eila Nykänen. Hän hoitaa kaikki jätehuoltoon liittyvät laskutukset ja kilpailuttaa sopimukset jätehuoltoyhtiöiden kanssa. Kiinteistöpäällikkö Riitta Rantanen hyväksyy jätehuoltosopimukset. Eila Nykänen pitää kirjaa myös seurakuntayhtymän jätemääristä sekä jätehuollon kustannuksista. Eila Nykänen on aktiivisesti tarttunut jätehuollon organisointiin ja ongelmiin sekä koonnut kattavat taulukot syntyvistä jätemääristä. Käyttöön saadaan mahdollisesti syksyllä 2012 Petra-jätevertailuohjelma, jonka avulla jätteen määrän seuranta helpottuu. Petran avulla pystytään myös seuraamaan jätteen hyötykäyttöastetta ja sitä kautta pienentämään jätehuollosta syntyviä kustannuksia. Palveluesimies Asta Nieminen ohjeistaa siivoojia ja vahtimestareita jäteasioissa. Leireillä leirinvetäjät huolehtivat lajittelun toteutumisesta ja opastamisesta. Jokainen työntekijä huolehtii omassa työpisteessään asianmukaisesta lajittelusta. Toimistojen jätehuolto Kirkkokatu 5 on ainut toimistokiinteistö, jonka jätehuollon järjestämisestä seurakuntayhtymä vastaa itse. Vapaudenkatu 6 ja Mariankatu 16 toimistojen jätehuoltoasioiden järjestäminen kuuluu rakennusten omille kiinteistöpalveluille. Kirkkokadun ja Vapaudenkadun työhuoneissa on jäteastiat energiajätteelle sekä keräyspaperille. Kahvihuoneessa on jäteastiat seka- ja biojätteelle. Siivoojat tyhjentävät energiajäteastiat työhuoneista ja wc-tiloista sekä seka- ja biojäteastiat kahvihuoneesta. Työntekijät huolehtivat itse keräyspaperilaatikkonsa tyhjennyksestä jätekatokseen. Tietoturvapaperi kerätään erilleen keräyspaperista ja sille on omat jäteastiat sekä Kirkkokadulla että Vapaudenkadulla. Sähkö- ja elektroniikkaromu toimitetaan Kuusakoskelle kierrätettäväksi. Joitakin käytöstä poistettuja tulostimia on annettu myös lahjoituksena seurakuntalaisille. Sharp kerää käytetyt värikasetit sekä vaihdetut varaosat huoltokäyntien yhteydessä mukaansa ja hoitaa niiden kierrätyksen. Kirkkokatu 5:n tiloissa on yksi jäteastia loisteputkille, energiansäästölampuille sekä paristoille. 30

31 Mariankadun työhuoneissa on jäteastiat sekajätteelle sekä keräyspaperille. Jos sekajäteastia näyttää sisältävän pelkästään paperijätettä, siivoojat tyhjentävät sen energiajäteroskikseen jätekatoksessa. Taukohuoneessa on jäteastiat seka-, energia ja biojätteelle. Mariankadulla joissakin wc-tiloissa ja taukohuoneissa on jäteastiat biojätteelle. Kirkkokatu 5:n jätteiden jakautuminen jätejakeittain seka 29 % metalli 1 % lasi 1 % energia 15 % pahvi 7 % paperi 33 % bio 14 % Kuva. Kirkkokatu 5:n jätteiden lajittelu. Kirkkojen ja seurakuntakotien jätehuolto Kaikilta kirkoilta ja seurakuntakodeilta kerätään energia- ja sekajäte. Siivoojat tyhjentävät huoneissa olevat jäteastiat kärryissä oleviin jätesäkkeihin ja vievät ne jätekatokseen. Vahtimestarit huolehtivat joidenkin seurakuntakotien jäteastioiden tyhjentämisestä. Vuonna 2011 biojätettä on kerätty kolmelta seurakuntakodilta ja neljältä kirkolta. Keräyspaperia kerätään kaikilta kirkoilta sekä neljältä seurakuntakodilta. Joutjärven ja Mukkulan kirkossa sekä Jalkarannan, Metsäpellon ja Renkomäen seurakuntakodeilla vahtimestarit kuljettavat metallit ja lasit yleiseen hyötyjätteen keräyspisteeseen. Keräyspahvia kerätään neljältä kirkolta ja neljältä seurakuntakodilta. Osan keräyspahveista vahtimestarit kuljettavat yleiseen hyötyjätteen keräyspisteeseen, osassa kiinteistöistä on oma rullakko keräyspahvia varten. Kanervia, risuja ja havuja on kerätty vuonna 2011 yhdeltä kirkolta ja kolmelta seurakuntakodilta. 31

32 Hautausmaiden jätehuolto Jätteiden lajittelu toimii hyvin ja kattavasti Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla. Energiajätteen keräystä omaisille voitaisiin lisätä. Tarkemmin hautausmaiden jätehuollosta on kerrottu myöhemmin tässä samassa luvussa. Kurssi- ja leirikeskusten jätehuolto Siikaniemessä kerätään seka-, energia- ja biojäte. Energiajätettä syntyy reilusti eniten. Bio- ja sekajätettä syntyy melkein saman verran. Keräyspaperille on oma astia ja pahveille on oma rullakko. Lasit ja metallit kerätään omaan jäteastiaan. Rantasaunassa on erilliset jäteastiat energia-, seka- ja biojätteelle. Upilan leirikeskuksessa jätteiden lajittelu on ollut heikonlaista. Siellä kerätään energia-, seka- ja biojäte sekä keräyspahvi. Sekajätettä on syntynyt melkein kolme kertaa enemmän kuin energiajätettä vuonna Lajittelua on pyritty parantamaan Eila Nykäsen tekemän jätehuoltosuunnitelman avulla. Tavoitteena on lisätä energiajätteen keräysastioita päärakennukseen, majoitusrakennukseen sekä saunan pukuhuoneisiin. Biojäteastioita on myös lisätty. Leiriläiset tuovat omat roskapussinsa eteisaulassa olevaan jäteastiaan. Upilassa jätteiden kuljetusmatkat ovat pitkät, joten huoltomies tyhjentää jäteastiat henkilöauton ja peräkärryn kanssa. Ongelmajätteet huoltomies toimittaa Levon ongelmajätekonttiin. Heinäsaaren leirikeskuksessa kerätään bio- ja sekajäte, mutta ei energiajätettä. Lisäksi saaressa kerätään erilleen lasi, metalli, pahvi (suurin osa poltetaan), paristot sekä pullot/tölkit. Saaressa on ollut oma kompostori, mutta tällä hetkellä haravointijätteet jätetään kasoille ja ne kompostoituvat siinä. Siivoojien tehtävänä on tyhjentää pesutilojen roska-astiat. Leiriläiset tyhjentävät omat roskaastiansa isoon ulkona olevaan jäteastiaan. Saaressa on käytössä puristin, jolla sekajäte saadaan puristettua mahdollisimman pieneksi ennen satamaan vientiä. Biojäte viedään Kanavalahden satamassa olevaan seurakuntayhtymän omaan jäteastiaan, jonka L&T käy tyhjentämässä. Sekajäte viedään satamassa olevaan Majakka-Paviljongin jäteastiaan. Majakalle maksetaan tästä erikseen. Muut erilliskerättävät hyötyjätteet viedään yleiseen hyötyjätteen keräyspisteeseen. Jätteiden kuskaamisesta huolehtii Heinäsaaren isäntä sekä apuisäntä. 32

33 Kerättävät jätejakeet ja niiden määrät koko seurakuntayhtymässä Kiinteistökohtaiset jätemäärät jätejakeittain eroteltuna löytyvät liitteestä 1. Alla olevassa taulukossa näkyy eri jätejakeiden jakaantuminen koko seurakuntayhtymässä. Jätejakeiden jakaantuminen koko seurakuntayhtymässä v kynttilät 3 % muut 3 % puu, purku 12 % energia 10 % seka 28 % kanervat, havut 29 % lasi 0 % bio 7 % Kuva. Koko seurakuntayhtymän jätteiden lajittelu. paperi 5 % pahvi 2 % metalli 1 % 6.2 Jätehuoltosuunnitelma Jätehuollon tavoitteeksi seuraavan diplomikauden aikana otetaan energia- ja sekajätteen määrän seuranta. Sekajätteen määrän osuutta koko seurakuntayhtymän jätemäärästä pyritään pienentämään. Tällä hetkellä Upilassa ja Kirkkokatu 5:ssa syntyy yli puolet enemmän sekajätettä kuin energiajätettä. Sekajätteen määrää voidaan vähentää parantamalla lajittelua. Upilassa sekajätteen määrää voidaan vähentää hankkimalla sinne energia- ja biojäteastioita. Hautausmailla lajittelua parantaisi energiajätteen keräysmahdollisuus omaisille. Tavoitteen toteutumista seurataan L&T:lta saatavista vuotuisista jäteraporteista. Jäteastioiden täyttöasteen seuranta olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta todellista jätteen määrän kertymistä voitaisiin seurata paremmin. Jäteastiat tyhjennetään ja tyhjennyksistä veloitetaan riippumatta siitä onko jäteastia täysi vai tyhjä. Jos kaikki roskapussit eivät ole mahtuneet jäteastiaan, veloitetaan tästä lisämaksua. 33

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017

Helsingin seurakuntien. ympäristöohjelma 2014-2017 11.2.2014 1 (11) Helsingin seurakuntayhtymä Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma 2014-2017 2 (11) Sisältö 1. Ympäristöjärjestelmä Helsingin seurakuntayhtymässä 3 2. Ympäristöohjelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA

YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA YMPÄRISTÖKASVATUS- SUUNNITELMA HEINOLAN SEURAKUNTA Eija Leskinen (toim.)2009 Ympäristötyöryhmä (päivitt.) 2013 YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TEOLOGISET LÄHTÖKOHDAT 2. YMPÄRISTÖKASVATUKSEN

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma

Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma Pirkkalan seurakunta Jätehuoltosuunnitelma 2015-2018 Seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava Elina Vanhatalo JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA on osa Kirkon ympäristödiplomiin kuuluvaa työtä. Suunnitelman tulee ohjata

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN. Yritykset ja julkiset organisaatiot. www.kiertokapula.fi JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN Yritykset ja julkiset organisaatiot www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1 TOIMINTAMALLI... 3 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 3 LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS... 5 3.1 Syntyvän jätteen ja keräystoimintojen

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen

YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen SISÄLLYSLUETTELO Kouluttajalle... 3 Miksi ympäristötyötä jääkiekossa?... 4

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004

LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 EU Interreg IIIA CG13046 Ympäristötietoisuuden ja verkostoitumisen lisääminen Suomen ja Viron paikallishallinnossa LOHJAN KOULUT JA YMPÄRISTÖ HANKE 2003 2004 Loppuraportti Virpi Sahi LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA,

Lisätiedot

ympäristöohjelman suosio kasvaa

ympäristöohjelman suosio kasvaa Koonnut: Marja Valtiala Green Office ympäristöohjelman suosio kasvaa Käytännönläheinen ja toteuttamistavaltaan kevyt ympäristöohjelma Green Office on saavuttanut kymmenessä vuodessa paljon suosiota. Suomessa

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007

11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 JO 11 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! Hämeen ympäristöpalkinto 2006 Ekokarelle 11 vuotta 2/2007 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN SYYSKUU 2007 Kuva: URPU-KAARINA YLI-LAURILA

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013

YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 Hallitus 24.3.2014, LIITE 7 YMPÄRISTÖKERTOMUS 2013 HUS ympäristöhallinto SISÄLLYSLUETTELO sivu Ympäristöhallinnon päällikön vuosikatsaus... 3 HUS ympäristöohjelma 2013... 4 Ympäristöorganisaatio... 6 Sisäinen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot