LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS"

Transkriptio

1 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristötekniikan opiskelija YMP09

2 Sisällys 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA YMPÄRISTÖDIPLOMIN HANKINTAPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN HALLINTA Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä Sisäinen ympäristökatselmus Ympäristöohjelma Seuranta Johdon sitoutuminen Ympäristövastaavan ja työryhmän nimittäminen Henkilöstön koulutus Pisteet ja tarkistustaulukko Auditointi Diplomin uusiminen Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Lisäkoulutus Viestintä Oma väliauditointi Muut toimenpiteet KEHITYSEHDOTUKSET TOIMINTA JA TALOUS Toiminta- ja taloussuunnitelma Hankinnat Vastuullinen sijoittaminen Hiililaskuri Vastuulliset sijoitusrahastot Lähetystyöhön ja ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista18 2

3 4.7 Ympäristömerkityt tuotteet Ympäristöindikaattorit Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET YMPÄRISTÖKASVATUS Seurakunnalla on ympäristökasvatussuunnitelma Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään Ympäristöasiat eri työmuodoissa Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset Erityiset ympäristötapahtumat Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET JÄTEHUOLTO Jätehuoltoselvitys Jätehuoltosuunnitelma Hyötyjätteiden keräys Vaaralliset jätteet ja vastuuhenkilön nimeäminen Bio- ja puutarhajätteen käsittely Kaatopaikkajätteen seuranta Hautakynttilät ja kukkalaitteet Hyötyjätteiden vapaaehtoinen keräys

4 6.9 Kertakäyttötuotteiden vähentäminen Kaatopaikkajätteen väheneminen Kompostointi Hyötyjätepisteet hautausmaalla Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET SIIVOUS Ympäristöselvitys Hankintojen ympäristökriteerit Henkilökunnan koulutus Haitallisista aineista luopuminen Vaihtoehtoiset tuotteet Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET ENERGIA JA RAKENTAMINEN Rakentamista ohjaava lainsäädäntö Kulttuuriperinnön suojelu Uudis- ja korjausrakentamisen ympäristökriteerit Energian ja veden kulutuksen seuranta Energiakatselmus Energiavastuuhenkilö Neuvonta ja opastus Ekologinen rakentaminen Säästötavoitteiden toteutuminen Uusiutuva energia

5 8.11 Ympäristömerkitty energia Energiansäästöviikko Tilojen käyttöasteen tehostaminen Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN MUITA SUUNNITELTUJA PARANNUKSIA KEHITYSEHDOTUKSET RUOKA JA KEITTIÖT Ympäristöselvitys Ympäristömerkityt tuotteet Reilun kaupan tuotteet Ravintosuositukset Lähituotteet Luomutuotteet Kasvisruoka Reilun kaupan pisteet Ympäristöpassi Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET TOIMISTOT Ympäristöselvitys Energiansäästö Toimiston hankinnat Uusiopaperi ja muut uusiotuotteet Paperin kulutuksen vähentäminen Green Office

6 10.7 Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET Ympäristöselvitys Hoito-ohjeet ja koulutus Perennahoito Hautausmaan kulttuurihistoriallisten arvojen inventointi Luonnonmukaisen hoidon alueet Perennat ja muut istutukset Haitallisista torjunta-aineista luopuminen Kasteluveden vähentäminen Vähäpäästöiset työkoneet Lajistokartoitukset Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET Ympäristöselvitys Ympäristöohjelma Jätevesien käsittely Luontoarvojen suojelu Pesäpöntöt ja luontopolut Vapaaehtoiset suojelukohteet Leirikeskusten ympäristöohjeet Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

7 12.10 KEHITYSEHDOTUKSET LIIKENNE Liikenneselvitys Ajoneuvojen energiankulutus ja huolto Ympäristöominaisuudet hankinnoissa Polttoaineen valinta Taloudellisen ajotavan koulutus Kimppakyydit ja yhteiskuljetukset Kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen edistäminen Toimintojen logistiikan kehittäminen Vähäpäästöiset kulkuneuvot Muut toimenpiteet YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KEHITYSEHDOTUKSET YHTEENVETO LÄHTEET LIITTEET 7

8 1. KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntia varten suunniteltu väline, joka auttaa niitä kantamaan vastuuta luomakunnasta ja kehittämään toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen hyväksymä ympäristöjärjestelmä. Se mukailee kansainvälisten ympäristöjärjestelmien ISO ja EMAS rakennetta. Diplomi noudattaa virallisten laatujärjestelmien periaatteita: suunnittele, tee, tarkista, korjaa. Lahden seurakuntayhtymä on saanut ympäristödiplomin ensimmäistä kertaa v Se oli ensimmäinen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, jolle diplomi myönnettiin. Diplomi vanheni v eikä sitä voitu uusia määrärahojen puuttuessa. Seuraavan kerran Lahden seurakuntayhtymä uusi ympäristödiplominsa vasta v Tällä hetkellä ympäristödiplomeja on yli 100 seurakunnalla. Sisäinen katselmus noudattaa Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012 numerointia ja kappalejakoa. Katselmoitavat osa-alueet ovat Ympäristödiplomin hakuprosessi ja järjestelmän hallinta, Toiminta ja talous, Ympäristökasvatus, Jätehuolto, Siivous, Energia ja rakentaminen, Ruoka ja keittiöt, Toimistot, Hautausmaat ja viheralueet, Leiri- ja kurssikeskukset, Metsät ja Liikenne. Lahden seurakuntayhtymällä ei ole talousmetsiä, joten osa-alue Metsät jää katselmuksen ulkopuolelle. Osaalueiden lopussa on kappaleet, missä on arvioitu edellisen ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista sekä annettu seuraavalle diplomikaudelle kehitysehdotuksia. Minimikriteerivaatimukset ovat tiukentuneet edellisestä diplomista ja lisäpisteitä antavat kriteerit ovat myös hieman muuttuneet. Kokonaan uutena asiana ympäristödiplomiin on tullut hiililaskuri, joka seurakunnan tulee ottaa käyttöön seuraavalla diplomikaudella. Hiililaskurin avulla seurakunta pystyy arvioimaan kasvihuonekaasupäästöjään ja asettamaan vähennystavoitteita. 8

9 2. YMPÄRISTÖDIPLOMIN TEOLOGIAA Ympäristövastuun juuret ovat syvällä kristillisen perinteen maaperässä. Raamattu muistuttaa, että maa on Herran ja ihmisen tehtävä on huolehtia kaikesta luodusta. Luterilainen perinne korostaa sitä, miten Jumala lahjoittaa meille kaiken kauniin ympärillämme. Sen ymmärtäminen herättää kiitollisuutta ja saa suhtautumaan Jumalan hyviin lahjoihin kunnioituksella. Ympäristödiplomi on yksittäisen seurakunnan mahdollisuus tehdä sanat eläviksi ja osoittaa rakkautta luomakuntaa kohtaan. (lainattu Kirkon ympäristödiplomin käsikirjasta 2012) Ympäristödiplomilla on samat hengelliset ja teologiset lähtökohdat kuin kirkon ilmasto-ohjelmalla. Näitä ovat kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Kiitollisuus: Jumalan olemus on lahjoittava rakkaus, joka on läsnä kaikessa luodussa. Ihmisen vastaus Jumalalle on kiitollisuus ja kiitollisuudesta nouseva rakkaus, halu toimia luonnon hyväksi. Ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Kunnioitus: Luomakunta on osallinen Luojansa pyhyydestä. Ihmisen tulee kunnioittaa Pyhää ja rajoittaa ahnetta tapaa riistää luonnonvaroja. Usko Jumalaan Luojana, Lunastajana ja Pyhänä Henkenä antaa tulevaisuuden toivon ja voiman elämänmuutokseen. Kohtuus: Kuva. Leirikirkko Heinäsaaressa. Kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille. Kristittyjen tulee kantaa vastuuta myös köyhistä, joiden elämää ilmastonmuutos uhkaa. Kirkkojen tulee arvioida oman toimintansa ilmastovaikutuksia ja toimia arvovaikuttajina koko yhteiskunnassa. (lainattu sivuilta Kirkon ilmasto-ohjelman periaatteita ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus ) 9

10 3. YMPÄRISTÖDIPLOMIN HANKINTAPROSESSI JA JÄRJESTELMÄN HALLINTA 3.1 Ympäristödiplomia valmisteleva työryhmä Lahden seurakuntayhtymän ympäristödiplomia ja muita ympäristöasioita hoitamaan on valittu ympäristötyöryhmä. Työryhmä on koottu Lahden seurakuntayhtymän eri toimialojen työntekijöistä, eri organisaatioiden asiantuntijoista sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajasta. Työryhmän puheenjohtajana toimii Elina Lehdeskoski, joka toimii yhteiskunnallisen työn pastorina Lahden seurakuntayhtymällä. Ympäristötyöryhmä kokoontuu noin 7 9 kertaa vuodessa. Ympäristötyöryhmään kuuluvat Elina Lehdeskoski, yhteiskunnallisen työn pastori, puheenjohtaja Mari Aartolahti, suunnitteluhortonomi Suvi Hytti, lapsityönohjaaja Kirsi Hyttinen, nuorisotyönohjaaja Ulla Kananen, ympäristötoiminnan koordinaattori, Lahden kaupunki Yrjö Leppänen, vahtimestari Pasi Suontama, huoltomestari Ulla-Maija Liski, ylitarkastaja, ELY-keskus Heikki Mäkinen, ohjelmajohtaja, Vesijärvisäätiö Asko Riihelä, luonnonsuojelun valvoja, Lahden kaupunki Reino Mäkelä, yhteisen kirkkoneuvoston edustaja 3.2 Sisäinen ympäristökatselmus Sisäisellä ympäristökatselmuksella kartoitetaan kaikkien seurakunnan toimintojen ympäristövaikutukset. Sisäisen ympäristökatselmuksen tekoon on varattu aikaa 3 kuukautta vuoden 2012 toukokuun alusta heinäkuun loppuun. Katselmuksen suorittaa ympäristötekniikan opiskelija Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulusta. Katselmuksen teko pitää sisällään erilaisiin asiakirjoihin perehtymisen (aiemmat ympäristöohjelmat, taloussuunnitelmat, toimintakertomukset yms.), työntekijäkokouksiin osallistumisen, haastattelut ja eri toimipisteisiin tutustumiset (leirikeskukset, hautausmaat yms.). Näistä saatavien tietojen pohjalta laaditaan kirjallinen raportti, jonka on tarkoitus olla valmiina heinäkuun 2012 loppuun mennessä. 10

11 3.3 Ympäristöohjelma Sisäisen ympäristökatselmuksen pohjalta laaditaan uusi ympäristöohjelma seuraavalle 5 vuodelle. Ympäristöohjelmaan kirjataan uudet konkreettiset tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan seuraavan diplomikauden aikana. Tavoitteiden toteutusvastuu sekä aikataulu, jossa tavoitteet on tarkoitus saavuttaa, määritellään myös ympäristöohjelmassa. Ympäristötyöryhmä laatii ympäristöohjelman v elo-/syyskuun aikana. 3.4 Seuranta Ympäristöohjelman toteuttamisesta on raportoitava vähintään kerran vuodessa seurakunnan toimintakertomuksessa tai ympäristötyöryhmän toimintakertomuksessa. Raportteihin lisätään tiedot hiilijalanjäljen kehityksestä. Väliauditointi on suositeltavaa tehdä puolessa välissä diplomin voimassaoloaikaa. 3.5 Johdon sitoutuminen Kirkkoneuvosto sitoutuu ympäristötavoitteisiin hyväksyessään ympäristöohjelman. Kirkkoneuvoston hyväksymisen jälkeen ympäristöohjelma lähetetään tiedoksi kirkkovaltuustolle, joka hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman sitoutuu samalla keskeisiin ympäristötavoitteisiin. 3.6 Ympäristövastaavan ja työryhmän nimittäminen Kirkkoneuvosto on nimittänyt Lahden seurakuntayhtymän ympäristötyöryhmän vuonna 2010 vuosiksi Keväällä 2012 toimikautta jatkettiin vuoden loppuun. Uusi toimikunta nimitetään tammikuusta 2013 alkaen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tällöin toimikaudet ovat samat kuin yhteisen kirkkoneuvoston. Ympäristötyöryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu ympäristöasioiden koordinointi ja kehittäminen, henkilökunnan ympäristökoulutus sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen. Ympäristötyöryhmä käynnistää ja valmistelee ympäristödiplomin uusintahakuprosessin. 3.7 Henkilöstön koulutus Ympäristödiplomissa edellytetään, että työntekijät ovat tietoisia kirkon ympäristöjärjestelmän olemassa olemisesta ja, että he ymmärtävät oman toimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkivät mini- 11

12 moimaan niitä. Elina Lehdeskoski on kiertänyt kevään 2012 aikana eri seurakuntien ja toimialojen kokouksissa ja palauttanut työntekijöiden mieleen kirkon ympäristöjärjestelmää ja kertonut diplomin uusimisesta. Ympäristöjärjestelmästä on tiedotettu myös henkilökunnan omilla nettisivuilla intranetissä, jossa on pieni ympäristöosio. Syyskauden avajaisissa 2012 Elina Lehdeskoski esittelee ympäristökatselmuksen ja tekee liikennekyselyn henkilökunnalle. Syyskauden avajaisiin osallistuu lähes koko Lahden seurakuntayhtymän henkilökunta. Kirkon ympäristöpäiville lähetetään aina 1-2 työntekijää ja sen lisäksi ympäristövastaava on osallistunut ympäristövastaavien ja auditoijien neuvottelupäiville Räfsjössä. 3.8 Pisteet ja tarkistustaulukko Seurakunnan on täytettävä kaikki minimikriteerit saadakseen ympäristödiplomin. Minimikriteerit ovat kaikille seurakunnille yhteisiä. Minimikriteerien lisäksi on ansaittava vähintään 100 vapaavalintaista lisäpistettä. Lisäpisteitä on tarjolla yli 500. Pisteet ja lyhyet perustelut merkitään tarkistustaulukkoon. Auditoinnin aikana auditoija käy pistetaulukon läpi ja antaa omat pisteensä. Viime kerralla Lahden seurakuntayhtymä sai 200 lisäpistettä. 3.9 Auditointi Kun ympäristöohjelma on valmis ja se on hyväksytty kirkkoneuvostossa, ympäristötyöryhmä pyytää ympäristöjärjestelmän auditointia hiippakunnan tuomiokapitulilta. Auditoinnin tarkoituksena on varmistaa puolueeton ja eri seurakuntien välillä yhtenäinen tarkastelu. Auditoinnin jälkeen ympäristödiplomihakemus toimitetaan tuomiokapituliin. Hakemuksen liitteeksi laitetaan ympäristöohjelma sekä auditointiraportti. Hiippakunta toimittaa hakemuksen kirkkohallitukselle, joka myöntää diplomin Diplomin uusiminen Diplomi on voimassa 4 vuotta eteenpäin sitä ensimmäistä kertaa haettaessa. Diplomia uusittaessa, se on voimassa 5 vuotta eteenpäin. Lahden seurakuntayhtymän voimassa oleva diplomi päättyy vuoden 2012 lopussa. Uutta diplomia on haettava ennen sitä. Uusi diplomi on voimassa v , jonka jälkeen tehdään uusi ympäristökatselmus. 12

13 LISÄPISTEET 3.11 Tehtäväalueiden ympäristövastaavat Jokaisesta eri tehtäväalueelle nimetystä ympäristövastaavasta saa yhden pisteen/vastaava. Ympäristövastaaviksi ovat nimetty seuraavat henkilöt: - Eila Nykänen, Jätehuolto - Pasi Suontama, Energia - Mari Aartolahti, Hauta- ja puistotoimi - Kirsi Hyttinen, Keski-Lahden seurakunta - Suvi Hytti, Varhaiskasvatus - Laura Visapää, Viestintätoimisto - Elina Lehdeskoski, Diakoniakeskus Maria 3.12 Lisäkoulutus Ympäristöaiheeseen liittyvästä lisäkoulutuksesta saa yhden pisteen/koulutus. Ympäristöjärjestelmästä tiedottaminen ja ensimmäiset koulutustapahtumat kuuluvat diplomin minimikriteereihin. Seuraavat henkilöt ovat käyneet ympäristöasioihin liittyvissä koulutuksissa vuosien aikana: : Ympäristöhuollon ammattitutkinto, jätehuolto (kesto 1v.): Asta Nieminen, Suvi Hytti, Eila Nykänen, Seija Törrönen (suoritti koulutusosuuden) : Ongelmajätehuollon päivityskurssi: Veli-Matti Penttilä, Raimo Penttilä, Matti Leskinen : Pohjavesikoulutus: Pasi Suontama 3.13 Viestintä 13

14 Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan ympäristötavoitteista kannattaa viestiä seurakunnan jäsenille, sidosryhmille ja julkisuuteen ylipäätään. Viestinnästä saa lisäpisteitä 1piste/viestintäkanava. - Maaliskuussa 2009 oli Etelä-Suomen Sanomissa juttu uuden ympäristödiplomin myöntämisestä. Lehdessä on ollut muitakin artikkeleita, mm. seurakunnan osallistumisesta Lahden seudun ympäristöpalveluiden järjestämälle ympäristöviikolle. Ympäristödiplomin uusimisesta on ollut maininta Etelä-Suomen Sanomissa Ekopaastoon liityvän artikkelin yhteydessä talvella Lahden seurakuntayhtymän omassa Kirkonseutu lehdessä on ollut juttu ympäristödiplomin uusimisesta ja uuden ympäristöohjelman valmistumisen jälkeen on tarkoitus tehdä uusi juttu Kirkonseutuun. Kirkonseudussa on julkaistu myös useita kirjoituksia ja artikkeleita liittyen mm. ekoteologiaan, hautatoimeen ja ympäristön siistimiseen. - Lahden seurakuntayhtymän omille nettisivuille on tulossa myös juttu ympäristödiplomin uusimisesta. Ympäristöohjelma löytyy samalta sivulta. - Etelä-Suomen Sanomiin on tulossa loppukesästä 2012 Lahden seurakuntayhtymän ympäristödiplomihausta juttua Oma väliauditointi Väliauditointia ei ole tehty diplomikaudella v Muut toimenpiteet Ideatasolla on suunnitelma ympäristöasioiden liittämisestä henkilökohtaisen harkinnanvaraisen palkanosan kriteereihin kaikille työntekijöille. Varhaiskasvatuksen osalta asia on jo sovittu. Lahden seurakuntayhtymässä tavoitellaan järjestelmän käyttöönottoa vuonna Ympäristökatselmuksen perusteella lisäpisteitä on arvioitu kerättävän seuraavasti: Lisäpisteet Pisteitä Ehdotetut pisteet 3.11 Tehtäväalueille nimetään ympäristövastaavat Työntekijöille annetaan lisäkoulu

15 tusta ympäristöasioista Ympäristöjärjestelmästä ja seurakunnan ympäristötoiminnasta tiedotetaan julkisuudessa Oma väliauditointi Muut toimenpiteet Yhteensä KEHITYSEHDOTUKSET Väliauditoinnin suorittaminen v Väliauditoinnin avulla voidaan arvioida, miten hyvin asetettuja tavoitteita on saavutettu ja mitkä asiat vaativat vielä lisää panostusta ennen seuraavaa katselmusta. Henkilökunnan ympäristöosiota intranetissä tulisi päivittää. 15

16 4. TOIMINTA JA TALOUS 4.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma Ympäristöjärjestelmien keskeisenä tavoitteena on, että ympäristöasiat liitetään osaksi normaalia toimintatapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristötavoitteet ja niiden seuranta ovat osa vuosittaista toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Lahden seurakuntayhtymässä tämä on toteutunut vaihtelevasti. TA:sta ja TTS:sta löytyvät seuraavan vuoden ympäristötavoitteet ja tavoitteiden toteutumisen mittaamistapa. Tasekirjaan kirjattiin aiemmin kyseisen vuoden ympäristötavoitteiden toteutuminen työyksiköittäin eroteltuna. Vuodesta 2010 lähtien ympäristötavoitteiden toteutumisen arviointi on koottuna yhteen tasekirjassa. Ihan kaikki työyksiköt eivät ole tähän panostaneet eivätkä kirjanneet ympäristötavoitteitaan ja niiden toteutumista. Erillistä ympäristöraporttia ei laadita. 4.2 Hankinnat Hankintojen yhteydessä tehdään myös merkittäviä ympäristöön vaikuttavia päätöksiä. Suurin keino vähentää ympäristöhaittoja on vähentää hankintoja. Hankinnoista vastaavien tulisi aina selvittää onko tuotteen hankinta todella tarpeellista vai voisiko tarpeen tyydyttää jollain muulla tavalla, esim. vuokraamalla, korjaamalla vanhaa, ostamalla käytettyä. Energia- ja ympäristömerkit auttavat valitsemaan energiatehokkaita ja ympäristön huomioon ottavia tuotteita. Hankinnoissa tulisi ottaa huomioon myös sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteet. Lahden seurakuntayhtymän hankintakäytännöt: Seurakuntayhtymässä kilpailutetaan yli euroa maksavat hankinnat. Hankintayksikön on ilmoitettava, onko tarjouksen valintaperusteena halvin hinta vai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys on ilmoitettava joko tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintailmoituksessa. Mikäli seurakuntayhtymä on ilmoittanut käyttävänsä vertailuperusteena hintaa ja ympäristöystävällisyyttä, tarjouspyynnössä on määriteltävä, mitä ympäristöystävyydellä tarkoitetaan. Hallintojohtaja on oikeutettu ratkaisemaan minkä tahansa seurakuntayhtymälle tai sen seurakunnalle tehtävän tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. 16

17 Talouspäällikkö on oikeutettu ratkaisemaan omaan toimialaansa kuuluvan hankinnan tai hankintavastuulleen nimetyn tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Kiinteistöpäällikkö on oikeutettu ratkaisemaan omaan toimialaansa kuuluvan tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Puistopäällikkö on oikeutettu ratkaisemaan omaan toimialaansa kuuluvan tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. Kirkkoherrat, diakoniajohtaja, kasvatustyönjohtaja, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja, johtava sairaalapastori, keskusrekisterin johtaja, kurssi- ja leirikeskusjohtaja, viestintäpäällikkö ja tietohallintopäällikkö ovat oikeutetut ratkaisemaan omaan toimialaansa kuuluvan tavaran tai palvelun hankinnan, jonka arvo ilman arvonlisäveroa on enintään euroa. 4.3 Vastuullinen sijoittaminen Lahden seurakuntayhtymä noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoituspolitiikassaan, joita myös kirkkohallitus on suositellut sijoitustoiminnan perusteiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto on lausunut tämän ajatuksen myös vuotuisessa sijoitusperiaatteissaan. Varsinaista kirjallista sijoitussuunnitelmaa Lahden seurakuntayhtymällä ei ole. Vastuullisen sijoitustoiminnan asiat ovat yksi valinnan kriteeri, kun haetaan kumppania sijoituspalveluiden toimialalta. Vastuullista varojen sijoittamista edellytetään, jotta voi ylipäätänsä tulla valituksi seurakuntayhtymän varojen hoitajaksi. Vastuullisia sijoituskohteita ovat tällä hetkellä: Accor, BASF, Bayer, Eon, Fortum, Kesko, Loreal, Nokia, Sanofi, Stora Enso, Total, UPM Kymmene, Gamesa. 17

18 4.4 Hiililaskuri Excel-pohjainen Kirkon ilmastolaskuri 2012 on saatu valmiiksi keväällä Sen käyttö aloitetaan heti syöttämällä siihen vuoden 2011 tietoja. Tulosta tarkastellaan syksyllä auditoinnin yhteydessä. LISÄPISTEET 4.5 Vastuulliset sijoitusrahastot Tällä hetkellä Lahden seurakuntayhtymän varoista on markkina-arvon mukaisella hinnalla sijoitettu 24 % vastuullista toimintaa harjoittaviin yrityksiin. Sijoitusrahastoihin ei ole sijoitettu nyt lainkaan, vaan sijoituskohteena ovat yritysten osakkeet ja korkoinstrumentit. Tällä tavalla on helpompi erotella, ovatko varat oikeasti sijoitetut vastuullisiin yhtiöihin vai hukkuuko sijoitus sijoitusrahaston muiden varojen joukkoon ilman, että erottelu tulee selkeästi esiin. 4.6 Lähetystyöhön ja ja kansainväliseen diakoniaan myönnettyjen varojen osuus verotuloista Vuonna 2011 Lahden seurakuntayhtymän verotulot olivat 18,6 milj.euroa. Lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan käytettiin yhteensä euroa. Avustusten osuudeksi verotuloista tuli 3%. Vuonna 2010 avustusten osuus oli 2,9 % 4.7 Ympäristömerkityt tuotteet Hankinnoissa tulee suosia ympäristömerkittyjä tuotteita. Lisäpisteitä saa valikoiman runsaudesta. - DIVERSEY Suma Nova konetiskiaine (Joutsenmerkki) - KATRIN wc-paperit (Joutsenmerkki) - KATRIN käsipyyhkeet (Joutsenmerkki) - KATRIN pefletit (Joutsenmerkki) - MELITTA suodatinpussit (FSC) - paperiset biopussit - ZOOM kopiopaperi, Stora Enso (Joutsenmerkki, EU-kukka, PEFC) - luentopaperit (Joutsenmerkki) 18

19 - avolehtiöt (Joutsenmerkki) - kierrevihkot (Joutsenmerkki) - muovikansiovihkot (Joutsenmerkki) - kirjekuoret (Joutsenmerkki) - HP tietokoneet (Energy Star) - SHARP monitoimilaitteet (Energy Star) - rakennustarvikkeet (M1 rakennusmateriaalien päästöluokitus) - kylmälaitteet (A-energialuokka) - LV pyykinpesuneste (Joutsenmerkki) 4.8 Ympäristöindikaattorit Kaikkia ympäristövaikutuksia ei ole mahdollista laskea määrällisesti tai tilastoida, mutta joitakin tällaisia indikaattoreita voidaan asettaa ja seurata niiden kehitystä. Lahden seurakuntayhtymässä seurataan: - kopiopaperin määrää - lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta Kopiopaperin määrän vähentämiseksi otetaan vähintään 5 % lasku vuodessa tavoitteeksi. Lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta pyritään vähentämään kutakin 2 3 % vuodessa. Indikaattorien tavoitteiden toteutumisesta kannattaa raportoida toimintakertomuksessa, niin kuin tähän asti on tehtykin. 4.9 Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma ja kompensointi Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelmaa ei ole vielä tehty. Tähän kannattaa panostaa tulevaisuudessa, kun hiililaskuri saadaan kunnolla käyttöön Muut toimenpiteet Muita toimenpiteitä ei ole. 19

20 Ympäristökatselmuksen perusteella lisäpisteitä on arvioitu kerättävän seuraavasti: Lisäpisteet Pisteitä Ehdotetut pisteet 4.5 Sijoituksia vastuullisissa sijoitusrahastoissa Budjettivaroja ohjataan kansainväliseen diakoniaan ja lähetystyöhön keskim enemmän. 4.7 Seurakunnassa käytetään paljon ympäristömerkittyjä tuotteita Ympäristövaikutuksia seurataan ympäristöindikaattorien avulla Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja kompensointi Muut toimenpiteet Yhteensä YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Seurakuntayhtymän eri toimialoilla ja paikallisseurakunnilla on ympäristötavoitteet ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. Työyksiköt ovat asettaneet ympäristötavoitteita joka vuosi entistä paremmin. Tavoitteita kirjattaessa tulisi välttää ilmaisua toiminnassa otetaan ympäristöasiat huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tällainen tavoite ei kerro yhtään mitään eikä sitä voida seurata millään lailla. 2. Ympäristötavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu kohtalaisesti toimintakertomuksissa. Budjettivastuussa oleville ei ole järjestetty koulutusta diplomikauden aikana. 20

21 4.12 KEHITYSEHDOTUKSET Ympäristötavoitteiden toteutumisen raportoinnissa on edelleen parantamisen varaa työyksiköillä. Selkeästi parempaan suuntaan ollaan menossa. Siirryttäisiin enemmän keskitettyyn hankintaan, esim. kahvit/teet, sokeri (Reilu kauppa). Hankintojen kilpailutuksesta ja ympäristökriteerien sisällyttämisestä ostotarjouksiin annettaisiin lisäkoulutusta. Hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelma tulisi laatia tulevaisuudessa, viimeistään seuraavan ympäristökatselmuksen yhteydessä. 21

22 5. YMPÄRISTÖKASVATUS 5.1 Seurakunnalla on ympäristökasvatussuunnitelma Diplomissa edellytetään, että seurakunnassa on laadittu ympäristökasvatussuunnitelma osana seurakunnan ympäristöohjelmaa ja sen toteutus sisältyy seurakunnan toimintasuunnitelmaan. Lahden seurakuntayhtymän kokoisessa seurakunnassa on syytä koota yhteistyöryhmä laatimaan suunnitelmaa. Ympäristökasvatussuunnitelma on valmisteilla ja sen on tarkoitus olla valmiina syksyllä Ympäristöasiat sisältyvät seurakunnan jumalanpalveluselämään Lahden seurakuntayhtymässä ympäristöasia on esillä seurakunnan vuotuisessa jumalanpalvelussuunnittelussa ja -elämässä. Lahden seurakunnissa vietetään luomakunnan sunnuntaita vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa kaikissa Lahden seurakunnan kirkoissa. Keski-Lahden seurakunta on järjestänyt vuosittain Suven ja runon illan Mukkulan kirkossa. Salpausselän seurakunta järjestää kesäillan hartauksia kirkolla ja Tuohirannassa. Eri työmuotojen leireillä ja retkillä pidetään hartauksia leirikirkoissa ja muualla luonnossa. 7 vapaata viikkoa -kampanjaa on toteutettu joka vuosi sekä v vietettiin ensimmäistä kertaa ekopaastoa. 5.3 Ympäristöasiat eri työmuodoissa Diplomi edellyttää, että vähintään kolmessa eri hengellisen työn työmuodossa on pohdittu, miten ympäristökasvatus seuraavalla toimikaudella toteutetaan konkreettisina toimintoina. Lahden seurakuntayhtymässä ympäristökasvatusta on pohdittu mm. varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä sekä yhteisessä palvelutyössä. Varhaiskasvatuksen tavoitteet: päiväkerhoissa lisätään ulkoilua ja retkeilyä lähimetsiin jatketaan ja tehostetaan jätteiden lajittelua kerhopisteissä asioista tiedotetaan sähköpostitse ei tilata turhaan askartelumateriaaleja ja suositaan ympäristöystävällisiä materiaaleja 22

23 Nuorisotyön tavoitteet: ympäristökasvatus on olennainen osa retki- ja leiritoimintaa toiminnan vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan ja mietitään keinoja, joilla kuormitusta voidaan vähentää leirikeskusten kehittämisessä ympäristöasioilla on keskeinen osuus Yhteisen palvelutyön tavoitteet: otetaan vastaan kierrätysmateriaalia Marian kammarin askartelu- ja kudontaryhmien tarpeisiin seurataan Reilun kaupan elintarvikkeiden ja kierrätysmateriaalista tehtyjen kudontatuotteiden menekkiä Marian kammarissa avustuksina myönnetään ostolupia mm. kierrätyskeskuksiin Patinaan ja Konttiin ryhmätoiminnassa noudatetaan kestävän kulutuksen käytäntöjä ja ohjelmasisällöissä pidetään esillä ympäristöaiheisia teemoja LISÄPISTEET 5.4 Ympäristöaiheiset erityisjumalanpalvelukset - Earth Our tapahtumaan on liittynyt kaikkina muina vuosina kynttilärukoushetki Valon hetki rukous luomakunnan puolesta vuotta 2010 lukuun ottamatta. - Lahden seurakuntayhtymän järjestämä ekotuomasmessu Salpausselän kirkossa v Messua vietettiin Ympäristöviikon sadonkorjuumessuna. - Matkalaisen ristin pystyttämisen yhteydessä ollut rukoushetki Siikaniemessä. - Kolme rukousvaellusta Teivaanmäen hengellisellä hiljentymispolulla keväällä Erityiset ympäristötapahtumat - Ympäristödiplomin ripustamistilaisuus Vapaudenkadulla. - Ympäristöviikon aikana 2009 vietettiin Autottoman päivän iltaa Vapaudenkadulla, jossa pohdittiin kotitalouksien ympäristövaikutuksia. - Lahden seurakuntayhtymä on osallistunut vuosittain Earth Our -ilmastotapahtumaan sammuttamalla kirkkojen valot tunniksi. 23

24 - Lahden seurakuntayhtymä osallistui Kööpenhaminan ilmastokokouksen yhteydessä järjestettävään ilmastohälytykseen. Kirkonkelloja soitettiin kaikissa kirkoissa klo Eila Nykänen osallistui Levon Taimipäiville , jossa hän kertoi seurakuntayhtymän ympäristöasioista ja hautaustoimen asioista. 5.6 Hiljaisuudelle rauhoitetut paikat Teivaanmäelle Salpausselän harjumaisemiin on rakennettu hengellinen hiljentymispolku, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä hiljentymään ja mietiskelemään luonnon keskellä. Polun on suunnitellut Vesa Sädekoski ja se on rakennettu Lahden seurakuntayhtymän ja Lahden kaupungin ympäristötoimiston kanssa yhteistyössä. Polku on noin kilometrin mittainen ja se sisältää seitsemän puutaulua, jossa on Sädekosken suunnittelemia rukouksia ja lauseita. Reitti on merkitty enkelikylteillä. Polku avattiin ihmisten käyttöön ympäristöviikolla syksyllä Hengelliselle hiljentymispolulle on tarkoitus järjestää muutama ohjattu kierros kevään 2012 aikana, jotta ihmiset löytäisivät polun paremmin ja uskaltautuisivat mennä sinne myös omin päin. Siikaniemen kalliolle on pystytetty matkalaisen risti hiljentymispaikan merkiksi ekumeenisten oppineuvottelujen yhteydessä. 5.7 Verkostoyhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen Lahden seurakuntayhtymä tekee kiitettävästi yhteistyötä muiden ympäristöalalla toimivien tahojen kanssa. - Yhteiskunnallisen työn uutena yhteistyökumppanina on Eetti ry:n paikallinen toimintaryhmä, jonka tavoitteena on saada Lahdesta Reilun kaupan kaupunki. - Kirkkopäivien kirkkotorilla toukokuussa 2011 esiteltiin ympäristöasioita yhteistyössä Lahden seudun ympäristöpalvelujen, Vesijärvisäätiön, ELY-keskuksen ja Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän kanssa. Kirkkopäivillä järjestettiin myös Ekoteologiaa ja estetiikkaa tilaisuus yhteistyössä Kirkkohallituksen ja FOKUS Ry:n kanssa. - Lahden seurakuntayhtymä on osallistunut joka vuosi Lahden seudun ympäristöpalveluiden järjestämälle ympäristöviikolle. - Ympäristötoimikunta ja Siikaniemen kurssikeskus toimivat yhteistyössä Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen ja Vesijärvisäätiön toteuttamassa Järvikalapäivässa Siikaniemessä. 24

25 - Siikaniemi on osallistunut Vesijärven hoitokalastajien työn tukemiseen majoittamalla heitä marraskuussa Kalastajat käyttivät myös Rysänperän rantaa tukikohtanaan. - Etelä-Suomen sanomien Lukijan sanassa kirkkoherra Pekka Särkiö otti kantaa ilmastonmuutoksen haittoihin. - Ympäristötoimikunnassa on asiantuntijoita eri ympäristöalan organisaatioista. 5.8 Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät - Seurakuntayhtymän julkisilla verkkosivuilla on ympäristösivu, jossa on luettavissa mm. ympäristöohjelma pdf-muodossa ja linkkejä ympäristödiplomia koskeville sivuille. - Työntekijöiden intranetissä on oma ympäristöosio. - Suurella sydämellä sivustolle tuli oma ympäristöosio, jossa on muutamia helppoja ympäristövinkkejä ja linkki Lahden seudun ympäristöpalveluiden helppokäyttöiseen hiilijalanjälkitestiin. 5.9 Muut toimenpiteet - Seimikadulla Vapaudenkatu 6 ikkunassa oli kokonaan luonnonmateriaaleista tehty ekoseimi v Lastenohjaajien henkilökohtaisen suorituksen arviointiin on lisätty kohta, jossa arvioidaan millaisia esteettisiä sekä kestävän kehityksen arvoja ja tapoja ylläpidetään työssä. - Kirkonseudussa on säännöllisesti ekoteologiaan liittyviä juttuja (vuosittain vähintään luomakunnan sunnuntaita edeltävässä lehdessä) ja juttuja, joissa opastetaan mm. hautojen hoitoa ja kynttiläjätteen lajittelua hautausmailla. - Helmikuussa v piispantarkastuksen yhteydessä piispan seurue ja seurakuntayhtymän johtoa tutustui Lahden tiede- ja yrityspuiston ympäristöklusteriin ja uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energoniin. - Keski-Lahden ja Salpausselän seurakuntien nuorisotyö on osallistunut Ekonisti-toimintaan. - Suvi Hytti on kehittänyt Domino-jätepelin varhaiskasvatuksen käyttöön. 25

26 Ympäristökatselmuksen perusteella lisäpisteitä on arvioitu kerättävän seuraavasti: Lisäpisteet Pisteitä Ehdotetut pisteet 5.4 Srk järjestää ympäristöaiheisia erityisjumalanpalveluksia Srk järjestää ympäristötapahtumia Hiljaisuuden paikaksi rauhoitettu luontokohde Srk tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ympäristöasioissa Ympäristökasvatuksessa on otettu käyttöön välillisen vaikuttamisen menetelmät Muut toimenpiteet Yhteensä YMPÄRISTÖOHJELMAN V TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. Luomisuskon perusteet ja ympäristökysymykset ovat esillä hartaus- ja jumalanpalveluselämässä. Luomakunnan sunnuntaita on vietetty joka vuosi. Lahden ympäristöviikon aikana on järjestetty joka vuosi jonkinlainen hartaus; v Autoton päivä -iltatilaisuus, v Sadonkorjuumessu, v Hiljentymispolun avajaiset. Vastuuviikolla on ollut vain vähän esillä ympäristöasiat, joitakin Reilun Kaupan teemoja on ollut. 7 vapaata viikkoa -kampanjaa on toteutettu. Vuonna 2012 vietettiin ensimmäistä kertaa ekopaastoa. 2. Vaikutetaan seurakuntalaisten arvoihin ja toimintaan. Verkkoviestintää on hyödynnetty sisäisessä sekä ulkoisessa viestinnässä kohtalaisesti. 26

27 3. Ympäristökasvatusta kehitetään paikallisseurakunnissa sekä yhteisessä kasvatustyössä ja palvelustyössä. AV-lainaamoon on lisätty jotain uutta ympäristökasvatusmateriaalia. Tietokantaa ei ole luotu aiheeseen liittyvistä kirjoista. Eko-opasta ei ole saatettu valmiiksi eikä sitä ole jaettu henkilöstölle. Työntekijöille ja vapaaehtoisille ei ole järjestetty erikseen ympäristöaiheista koulutusta. Ympäristökasvatus on otettu huomioon leiri- ja retkitoiminnassa. Lapsityö: Metsämörri-koulutusta on hyödynnetty vaihtelevasti kerhotoiminnassa. Metsä- ja luontopolkuretkiä on tehty myös vaihtelevasti. Osa kerhoista ulkoilee paljon, osa ei ollenkaan. Joissakin kerhoissa on kehitetty uusia ideoita ympäristöystävällisempään askarteluun. Ideat pitäisi saada jakoon kaikille kerhoille. Kouluikäiset: Upilassa ei ole järjestetty erikseen nimenomaan ympäristöleiriä, mutta siellä on järjestetty mm. kalastus-, luonto-, ötökkäharrastusleirejä, joissa ympäristöasiat ovat olleet ohjelmassa esillä. Rippikoulutyö: Rippikoulujen opetussuunnitelman mukaisesti Luonto ja sen suojelu aihetta on käsitelty rippikouluopetuksessa. Diakoniatyö: Diakoniantyön ryhmä-, leiri- ja retkitoiminnassa on ollut ympäristöaiheista ohjelmaa, mm. vammaisten nuorten ympäristöteemainen retkipäivä v. 2010, kuurojen retkipäivässä v.2011 kierrätysaiheinen tietokilpailu, maahanmuuttajatyössä oikean jätteiden lajittelukäytännön opastamista. Takataskun henkilökunnalle ei ole järjestetty ympäristöaiheista koulutuspäivää. 4. Ympäristökasvatusta kehitetään leiri- ja kurssikeskuksissa. Leirikeskuksiin ei ole rakennettu luontopolkuja paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Upilaan on kerätty pientä luonto- ja ympäristöaiheista kirjastoa Vesijärven/Päijänteen vesistöihin, luontoon, kasveihin ja eläimiin liittyen. Jokaiselle leirinjohtajalle on työkokouksissa ja leirien suunnittelupalavereissa korostettu Upilan erityisluonnetta seurakunnan kristillisen kasvatuksen suhteen. Upilassa on erityi- 27

28 sen hyvät mahdollisuudet ympäristön, Vesijärven, rantojen monipuolisuuden, kasvillisuuden, eläimistön, hämäläisen kulttuurimaiseman, metsien, linnuston yms. asioiden hyödyntämänä keskittyä 1. uskonkappaleeseen, Luojaan ja Hänen luontoonsa. Jokaisella leirillä on tavoitteena myös vastuullisuus luonnon suhteen. (Mauno Nivala) 5.11 KEHITYSEHDOTUKSET Vältetään askartelumateriaalien turhaa tilaamista ja hyödynnetään paremmin jo olemassa olevat materiaalit. Ahtialan seurakuntakeskuksessa on kokeilussa kierrätyspöytä. Ideaa kannattaisi kokeilla myös muissa srk-kodeissa. Järjestetään enemmän metsässä/ulkona pidettäviä jumalanpalveluksia. Kasvatustyön työntekijäkokouksessa tuli esille idea: kasvimaan perustaminen kirkon tai seurakuntakodin pihalle. Rukoushelmissä otettaisiin vihreä helmi käyttöön. 28

29 6. JÄTEHUOLTO 6.1 Jätehuoltoselvitys Kunnan jätehuoltomääräykset Lahden seurakuntayhtymän toimipisteet sijaitsevat kolmen kunnan alueella: Lahden, Hollolan ja Asikkalan. Jätehuoltomääräykset ovat näiden kolmen kunnan alueella samanlaiset. Seurakuntayhtymän kiinteistöissä sovelletaan jätehuoltomääräyksiä muiden kiinteistöjen kuin asuinkiinteistöjen osalta. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistöillä on oltava erilliset keräysvälineet seuraavasti: - aina energiajätteelle - aina sekajätteelle - biojätteelle, mikäli sitä kertyy yli 50 litraa/viikko - keräyspaperille, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - lasille, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - metallille, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - pahville, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - puujätteelle, mikäli sitä kertyy yli 50 kg/viikko - toimistopaperille, mikäli sitä kertyy yli 100 kg/viikko Biojätteen erilliskeräysvälineitä ei tarvita, jos jäte kompostoidaan kiinteistöllä. Biojätteen, toimistopaperin sekä pahvi- ja paperipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat asemakaavoitetulla alueella. Myös em. hyötyjätteiden suuret kertaerät sekä muut hyötyjätteet, joille on osoitettu yleinen vastaanottopaikka, on ohjattava hyötykäyttöön. Jätehuoltosopimukset Lahden seurakuntayhtymällä on katselmuksen teko hetkellä jätehuoltosopimuksia seuraavien jätehuoltotoimijoiden kanssa: Lassila & Tikanoja Oyj, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, Kuljetuspiste Stång O Oy, Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy sekä Hyötypaperi Oy. L&T on seurakuntayhtymän suurin jätehuoltopalvelujen tarjoaja. L&T kanssa tehty sopimus astui voimaan ja se päättyi Sopimuksessa oli mahdollisuus kahdelle optiovuodelle. Seurakuntayhtymällä on nyt 29

30 ensimmäinen optiovuosi käytössä ja se loppuu Tämän jälkeen käytetään vielä toinen optiovuosi, minkä jälkeen jätehuoltosopimus on tarkoitus kilpailuttaa. Kuljetuspiste Stång O Oy hoitaa Levon, Läntisen ja Vanhan hautausmaan sekä Siikaniemen lokakaivojen tyhjennykset. Ongelmajätteen palveluntarjoajat on kilpailutettu keväällä 2012 ja lähtien käytetään ainoastaan Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n palveluja. Ekokem Oy:n kanssa tehty sopimus päättyi. Hyötypaperi Oy hoitaa Kirkkokatu 5:n tietoturvapaperijäteastian tyhjennyksen. Kuusakoski Oy:lle toimitetaan käytöstä poistuneet sähkö- ja elektroniikkaromut. Jätehuollon organisointi Seurakuntayhtymän jätehuoltovastaavana toimii seurakuntapuutarhuri Eila Nykänen. Hän hoitaa kaikki jätehuoltoon liittyvät laskutukset ja kilpailuttaa sopimukset jätehuoltoyhtiöiden kanssa. Kiinteistöpäällikkö Riitta Rantanen hyväksyy jätehuoltosopimukset. Eila Nykänen pitää kirjaa myös seurakuntayhtymän jätemääristä sekä jätehuollon kustannuksista. Eila Nykänen on aktiivisesti tarttunut jätehuollon organisointiin ja ongelmiin sekä koonnut kattavat taulukot syntyvistä jätemääristä. Käyttöön saadaan mahdollisesti syksyllä 2012 Petra-jätevertailuohjelma, jonka avulla jätteen määrän seuranta helpottuu. Petran avulla pystytään myös seuraamaan jätteen hyötykäyttöastetta ja sitä kautta pienentämään jätehuollosta syntyviä kustannuksia. Palveluesimies Asta Nieminen ohjeistaa siivoojia ja vahtimestareita jäteasioissa. Leireillä leirinvetäjät huolehtivat lajittelun toteutumisesta ja opastamisesta. Jokainen työntekijä huolehtii omassa työpisteessään asianmukaisesta lajittelusta. Toimistojen jätehuolto Kirkkokatu 5 on ainut toimistokiinteistö, jonka jätehuollon järjestämisestä seurakuntayhtymä vastaa itse. Vapaudenkatu 6 ja Mariankatu 16 toimistojen jätehuoltoasioiden järjestäminen kuuluu rakennusten omille kiinteistöpalveluille. Kirkkokadun ja Vapaudenkadun työhuoneissa on jäteastiat energiajätteelle sekä keräyspaperille. Kahvihuoneessa on jäteastiat seka- ja biojätteelle. Siivoojat tyhjentävät energiajäteastiat työhuoneista ja wc-tiloista sekä seka- ja biojäteastiat kahvihuoneesta. Työntekijät huolehtivat itse keräyspaperilaatikkonsa tyhjennyksestä jätekatokseen. Tietoturvapaperi kerätään erilleen keräyspaperista ja sille on omat jäteastiat sekä Kirkkokadulla että Vapaudenkadulla. Sähkö- ja elektroniikkaromu toimitetaan Kuusakoskelle kierrätettäväksi. Joitakin käytöstä poistettuja tulostimia on annettu myös lahjoituksena seurakuntalaisille. Sharp kerää käytetyt värikasetit sekä vaihdetut varaosat huoltokäyntien yhteydessä mukaansa ja hoitaa niiden kierrätyksen. Kirkkokatu 5:n tiloissa on yksi jäteastia loisteputkille, energiansäästölampuille sekä paristoille. 30

31 Mariankadun työhuoneissa on jäteastiat sekajätteelle sekä keräyspaperille. Jos sekajäteastia näyttää sisältävän pelkästään paperijätettä, siivoojat tyhjentävät sen energiajäteroskikseen jätekatoksessa. Taukohuoneessa on jäteastiat seka-, energia ja biojätteelle. Mariankadulla joissakin wc-tiloissa ja taukohuoneissa on jäteastiat biojätteelle. Kirkkokatu 5:n jätteiden jakautuminen jätejakeittain seka 29 % metalli 1 % lasi 1 % energia 15 % pahvi 7 % paperi 33 % bio 14 % Kuva. Kirkkokatu 5:n jätteiden lajittelu. Kirkkojen ja seurakuntakotien jätehuolto Kaikilta kirkoilta ja seurakuntakodeilta kerätään energia- ja sekajäte. Siivoojat tyhjentävät huoneissa olevat jäteastiat kärryissä oleviin jätesäkkeihin ja vievät ne jätekatokseen. Vahtimestarit huolehtivat joidenkin seurakuntakotien jäteastioiden tyhjentämisestä. Vuonna 2011 biojätettä on kerätty kolmelta seurakuntakodilta ja neljältä kirkolta. Keräyspaperia kerätään kaikilta kirkoilta sekä neljältä seurakuntakodilta. Joutjärven ja Mukkulan kirkossa sekä Jalkarannan, Metsäpellon ja Renkomäen seurakuntakodeilla vahtimestarit kuljettavat metallit ja lasit yleiseen hyötyjätteen keräyspisteeseen. Keräyspahvia kerätään neljältä kirkolta ja neljältä seurakuntakodilta. Osan keräyspahveista vahtimestarit kuljettavat yleiseen hyötyjätteen keräyspisteeseen, osassa kiinteistöistä on oma rullakko keräyspahvia varten. Kanervia, risuja ja havuja on kerätty vuonna 2011 yhdeltä kirkolta ja kolmelta seurakuntakodilta. 31

32 Hautausmaiden jätehuolto Jätteiden lajittelu toimii hyvin ja kattavasti Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla. Energiajätteen keräystä omaisille voitaisiin lisätä. Tarkemmin hautausmaiden jätehuollosta on kerrottu myöhemmin tässä samassa luvussa. Kurssi- ja leirikeskusten jätehuolto Siikaniemessä kerätään seka-, energia- ja biojäte. Energiajätettä syntyy reilusti eniten. Bio- ja sekajätettä syntyy melkein saman verran. Keräyspaperille on oma astia ja pahveille on oma rullakko. Lasit ja metallit kerätään omaan jäteastiaan. Rantasaunassa on erilliset jäteastiat energia-, seka- ja biojätteelle. Upilan leirikeskuksessa jätteiden lajittelu on ollut heikonlaista. Siellä kerätään energia-, seka- ja biojäte sekä keräyspahvi. Sekajätettä on syntynyt melkein kolme kertaa enemmän kuin energiajätettä vuonna Lajittelua on pyritty parantamaan Eila Nykäsen tekemän jätehuoltosuunnitelman avulla. Tavoitteena on lisätä energiajätteen keräysastioita päärakennukseen, majoitusrakennukseen sekä saunan pukuhuoneisiin. Biojäteastioita on myös lisätty. Leiriläiset tuovat omat roskapussinsa eteisaulassa olevaan jäteastiaan. Upilassa jätteiden kuljetusmatkat ovat pitkät, joten huoltomies tyhjentää jäteastiat henkilöauton ja peräkärryn kanssa. Ongelmajätteet huoltomies toimittaa Levon ongelmajätekonttiin. Heinäsaaren leirikeskuksessa kerätään bio- ja sekajäte, mutta ei energiajätettä. Lisäksi saaressa kerätään erilleen lasi, metalli, pahvi (suurin osa poltetaan), paristot sekä pullot/tölkit. Saaressa on ollut oma kompostori, mutta tällä hetkellä haravointijätteet jätetään kasoille ja ne kompostoituvat siinä. Siivoojien tehtävänä on tyhjentää pesutilojen roska-astiat. Leiriläiset tyhjentävät omat roskaastiansa isoon ulkona olevaan jäteastiaan. Saaressa on käytössä puristin, jolla sekajäte saadaan puristettua mahdollisimman pieneksi ennen satamaan vientiä. Biojäte viedään Kanavalahden satamassa olevaan seurakuntayhtymän omaan jäteastiaan, jonka L&T käy tyhjentämässä. Sekajäte viedään satamassa olevaan Majakka-Paviljongin jäteastiaan. Majakalle maksetaan tästä erikseen. Muut erilliskerättävät hyötyjätteet viedään yleiseen hyötyjätteen keräyspisteeseen. Jätteiden kuskaamisesta huolehtii Heinäsaaren isäntä sekä apuisäntä. 32

33 Kerättävät jätejakeet ja niiden määrät koko seurakuntayhtymässä Kiinteistökohtaiset jätemäärät jätejakeittain eroteltuna löytyvät liitteestä 1. Alla olevassa taulukossa näkyy eri jätejakeiden jakaantuminen koko seurakuntayhtymässä. Jätejakeiden jakaantuminen koko seurakuntayhtymässä v kynttilät 3 % muut 3 % puu, purku 12 % energia 10 % seka 28 % kanervat, havut 29 % lasi 0 % bio 7 % Kuva. Koko seurakuntayhtymän jätteiden lajittelu. paperi 5 % pahvi 2 % metalli 1 % 6.2 Jätehuoltosuunnitelma Jätehuollon tavoitteeksi seuraavan diplomikauden aikana otetaan energia- ja sekajätteen määrän seuranta. Sekajätteen määrän osuutta koko seurakuntayhtymän jätemäärästä pyritään pienentämään. Tällä hetkellä Upilassa ja Kirkkokatu 5:ssa syntyy yli puolet enemmän sekajätettä kuin energiajätettä. Sekajätteen määrää voidaan vähentää parantamalla lajittelua. Upilassa sekajätteen määrää voidaan vähentää hankkimalla sinne energia- ja biojäteastioita. Hautausmailla lajittelua parantaisi energiajätteen keräysmahdollisuus omaisille. Tavoitteen toteutumista seurataan L&T:lta saatavista vuotuisista jäteraporteista. Jäteastioiden täyttöasteen seuranta olisi ensiarvoisen tärkeää, jotta todellista jätteen määrän kertymistä voitaisiin seurata paremmin. Jäteastiat tyhjennetään ja tyhjennyksistä veloitetaan riippumatta siitä onko jäteastia täysi vai tyhjä. Jos kaikki roskapussit eivät ole mahtuneet jäteastiaan, veloitetaan tästä lisämaksua. 33

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN SISÄINEN YMPÄRISTÖKATSELMUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologia Ympäristötekniikka Opinnäytetyö Syksy 2012 Essi Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg

Heinolan seurakunnan ympäristöohjelman toimet vuosittain Eira Rosberg Eira Rosberg 14.3.2014 SRK-vaalit uusi valtuusto. Luomuruuan lisäys v.-15 budjetin kautta. Energiakatselmuksen budjetointi ja mahd.avustus (Motiva) Tiedotus led-kynttilöistä P-H ympäristöviikko kuun 1.vko

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN

KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA 2012 1 Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2012:1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMIN KÄSIKIRJA 2012 Kirkkohallitus Helsinki 2012 Tilaukset: Julkaisu- ja AV-myynti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009

LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 LEPPÄVAARAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKASVATUSSUUNNITELMA VUODELLE 2009 1. Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoite Espoon seurakuntien ympäristökasvatuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää tietoisuutta

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA

OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA OLARIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖ- KASVATUSSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Olarin seurakunta sitoutuu aktiiviseen luomakunnan varjelemiseen Jeesus kehotti seuraamaan luonnosta ajan merkkejä. 1 Tämän ajan merkit ovat

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on

Haluaisin, että kirkko johon kuulun on VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN Haluaisin, että kirkko johon kuulun on LEIKIN TAVOITE Johdatella ajatuksia illan aiheeseen. Herätellä miettimään mitä minä ajattelen kirkosta, sekä tuoda esiin myös toisten ajatuksia,

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

LUUMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖSELVITYS JA YMPÄRISTÖOHJELMA

LUUMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖSELVITYS JA YMPÄRISTÖOHJELMA LUUMÄEN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖSELVITYS JA YMPÄRISTÖOHJELMA 2015 2(39) SISÄLTÖ 1. Kirkon ympäristödiplomi 1.1. Mikä se on? 2. Alkusanat ja ympäristödiplomin teologia 3. Ympäristödiplomin hakuprosessi ja

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ HEINOLAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaa 14.4.2010 Eija Leskinen OPINNÄYTETYÖ Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaantie

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKATSELMUS

SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKATSELMUS Johanna Kiviniemi SIEVIN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖKATSELMUS Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Elokuu 2010 TIIVISTELMÄ Yksikkö Humanistinen ja kasvatusala, Ylivieskan

Lisätiedot

Kirkkonummen seurakuntayhtymä

Kirkkonummen seurakuntayhtymä Kirkkonummen seurakuntayhtymä Hautausmaiden ympäristöohjelma vuosille 2013-2017 1.Johdanto Kirkkonummen seurakuntayhtymän hautausmaiden ympäristöohjelma on laadittu Kirkon ympäristödiplomin vaatimusten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOHJELMA

YMPÄRISTÖOHJELMA YMPÄRISTÖOHJELMA 2015-2019 Sivu 1 / 27 PIRKKALAN SEURAKUNNAN YMPÄRISTÖOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 KIRKON YMPÄRISTÖDIPLOMI 1.1 Miksi kirkon ympäristödiplomi 5 1.2 Mitä se on? 5 2 YMPÄRISTÖDIPLOMIN

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö

Global Warming Images / WWF. Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Global Warming Images / WWF Green Office -ympäristöjärjestelmä Helka Julkunen Green Office -päällikkö Green Office on kotoisin Suomesta WWF Suomi kehitti Green Office -ohjelman vuonna 2002 Green Office

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä

Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto. Neuvoja Miia Jylhä Kiriä kierrätykseen! Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä 31.102014 Turun Seudun Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö hoitaa kuntien puolesta lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa 2011 Uuden Oulun kunnat Helmikuu 2012 1 Yleistä Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa -kyselytutkimus toteutettiin loppuvuoden 2011 aikana

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint

Antti Lappo / WWF Finland. Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Antti Lappo / WWF Finland Green Office A WWF Initiative to Reduce Ecological Footprint Juan Carlos Munez / WWF-Canon WWF:n tavoitteena on rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016. Läsnä Hintsala Pirkko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 s-posti: kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Torstaina 25.2.2016 klo 18:00-19.51 Paikka Kirkonkylän seurakuntakeskus,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011

Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 Torimessu Töölön torilla helatorstaina 2011 päivitetty 9.7.2014 Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkoneuvoston kokous pidetään 31.3.2016 klo 18.00 Seurakuntakodilla Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2016 Aika ja paikka Ke 3.2.2016 klo 18-19.51 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus

Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot Alue 5: Materiaalitehokkuus Itä-Suomen jätesuunnitelman toimenpiteiden priorisointi Ehdotetut hankeaihiot 1 5.1 Ekologisen tuotesuunnittelun edistäminen... 3 5.2 Uusiokäytön ja kestävän kulutuksen edistäminen... 4 5.3 Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/ seurakuntamme palvelija Ylä-Savon seurakuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 4/2015 - seurakuntamme palvelija Yhteisen kirkkoneuvoston kokous Aika: tiistaina klo 16.30 16.45 Paikka: Lippuniemen seurakuntakoti, Kiviahonkatu 18, 74130

Lisätiedot

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2007

LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2007 LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖKATSELMUS 2007 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät 2008 Pauliina Pöllänen Lahden

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät

Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Tulevaisuuden energiatehokkaan ja vähäpäästöisen Oulun tekijät Marketta Karhu, ympäristönsuojeluyksikön päällikkö, Oulun seudunympäristötoimi, Oulun kaupunki Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) KIRKKONEUVOSTO 1/2010 17.2.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 10 ) Aika Keskiviikko 17.2.2010 klo 18.30 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Matti Kurvinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen

Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ekokumppanuus ja pk-yritysten ympäristöosaaminen Ympäristötieto, -kasvatus ja -toiminta Ympäristöasioiden hallinta sekä materiaali- ja energiatehokkuus TOIMINTA-AJATUS Vanamo-hanke edistää ja tukee Päijät-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 56 Kirkkoneuvosto 5/2015 27.10.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 56 Kirkkoneuvosto 5/2015 27.10.2015 56 53 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 27.10.2015 53 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 5-2012 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 5-2012 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 5-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5-2012 Kirkkoneuvosto Aika: TI 22.5.2012 klo 17.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut

Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 Tummalla,toteutunut Pyöris pyöräilynystävät ry. Toiminan kertomus 2011 1/4 sihteeri Tummalla,toteutunut PYÖRÄILY HARRASTUKSENA Pyöräilyn harrastaminen on löytänyt paikkansa Lapinlahdella työpaikkojen,yhdistysten ja koulujen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista

Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY Raportti PHJ:n kilpailuttamista kiinteistökeräysurakoista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.2015 26.4.2015 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit

Lisätiedot

TAKK YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015

TAKK YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 TAKK YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 Sisällysluettelo 1. Kestävää kehitystä TAKKissa strategiasta käytännön toteutukseen... 2 2. TAKKin tahtotila ympäristöasioissa korkealla... 2 3. Energiansäästö ja ympäristöasiat

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot