Kuntayhtymän toimialue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymän toimialue"

Transkriptio

1 Kuntayhtymän toimialue kuntayhtymä perustettu v Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Vantaa - liikelaitoskuntayhtymäksi 2013 alkaen - HSY jäsenyhteisöksi Vantaan tilalle Keski-Uudenmaan meriviemärin tarkoitus: - seudullinen ratkaisu Keravanjoen ja Tuusulanjärven suojelemiseksi - jätevedet puhdistetaan tehokkaasti HSY:n jätevesien kanssa siirtoviemäreitä 45 km, tunnelia 23 km, pääpumppaamo Pihlajamäessä alueen asukasluku noin (viemäröinnin piirissä) Tuusulanjärven vapautuminen jätevesistä vuonna 1979 mahdollisti kunnostustoimien suunnittelun kuntayhtymässä 1980-luvulla Päijänne -tunneli_

2 Tuusulanjärven hoitokalastuksen toteutus ja kustannukset Mauri Pekkarinen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä

3 Tuusulanjärven hoitokalastushankkeen lähtökohdat Tavoiteena järven saaminen tehokkaaseen virkistyskäyttöön - vedenlaadun parantaminen: hyvä ekologinen tila 2021 (?) - vahvat luontaisesti lisääntyvät petokalakannat Tuusulanjärven kunnostussuunnitelma valmistui 1986, - myös valuma-alueella olevaa Rusutjärveä kunnostetaan Rusutjärven tehokalastusprojekti suunnannäyttäjänä Tuusulanjärven säännöstelyn muutos ja siirto kuntayhtymälle mahdollisti hauen kutualueiden paranemisen Rusutjärven lisävesijärjestelmän toteutus 1992 ( ) Tuusulanjärven laaja sedimenttitutkimus sisäisen kuormituksen merkitys suuri (mm. kalaston vaikutus) Sedimentin kunnostuskokeilut savipeitto ja kemikaalikäsittelyt eivät ole nykyisissä suunnitelmissa Tehokalastuksen aloitus kalastuskuntien asenteet muuttuivat hoitokalastukselle myönteisiksi - tukitoimina alusveden tehokas kesäaikainen hapetus (1998 alkaen) sekä hajakuormituksen vähentäminen ensiarvoisen tärkeitä Rahoitusta aluksi kuntayhtymän kunnostusrahastosta (maanmyyntituotot) Tuusulanjärvi-projektin käynnistyminen 1999

4 Tuusulanjärvi -projektin organisaatio ja rahoitus Pro Tuusulanjärvi kansanliikkeen synty leväkesän 1997 vaikutuksesta ympäristöministerille 6000 nimen adressi kuntavierailun yhteydessä Tuusula ja Järvenpää päättivät rahoittaa hankkeita puoliksi Tuusulanjärvi-projekti järjestäytyi 1999 alkaen - ohjausryhmä (rahoittajat ja intressiryhmät, poliitikot) - kunnostustyöryhmä (virkamiehet, asiantuntijat) - kuntayhtymän hallitus / nyk. johtokunta (vastuu päätösten laillisuudesta) projektirahoitus yhteensä 5,1 milj. euroa v ; - valtion ja EU:n osuus 0,8 M Uudenmaan ympäristö- /ELYkeskuksen työosuutena - kuntien rahoitus keskimäärin euroa / kunta / vuosi

5 Ravintoketjukunnostus 1997 alkaen Vuoden 1997 isorysäpyynnin ja syysnuottauskokeilun hyvät tulokset ja lämpimän kesän paha sinileväkukinta käynnistivät monivuotisen hoitokalastuksen - syysnuottaukset 1997 lähtien joka vuosi - talvi- ja kevätnuottauskokeiluja - isorysäpyynti kevätkesällä rysällä (korkeudet 1,5-7 m) Vaikutuksia kalakantoihin on seurattu säännöllisin kalatutkimuksin 1998 lähtien: - verkkokoekalastukset 1-3 v välein (RKTL) - kalabiomassa-arviot ja kuhanpoikasseuranta (kaikuluotaus, koetroolaus) (HY) - särkikalakantojen (särki, lahna ja pasuri) populaatiotutkimus (HY) - kasvu- ja ravinnonkäyttötutkimuksia Tehokas petokalojen istutustoiminta - ankerias: kpl kutukypsä made: kg satunnaisesti muita lajeja

6 Talkootyö hoitokalastuksessa talkootyön osuus oli suuri pyydysten rakentamisessa (isorysät, Wege-katiskat ) Tuusulanjärven Urheilukalastajien työpanos oli tärkeä isorysäpyynnissä ja saaliin jatkokäsittelyssä palkatun kalastajan apuna Uudenmaan TE-keskus luovutti Urheilukalastajien käyttöön Kuha-veneen ja ison perämoottorin Kuvat: Ilkka Sammalkorpi

7 Sarvikallion syvännepenkalta ennätyssaaliita syksyllä 1997 suurin veto 10 tonnia syksyn sääolosuhteet erinomaiset pääsaalislajit särki ja salakka Kuva: Ilkka Sammalkorpi

8 Tehokalastus: nuottaukset, isorysäpyynti syysnuottaus alkuvaiheessa tehokasta (160 t) (särki, salakka, lahna) nuottausteho heikkeni (45 t) - kalabiomassan vähenemisen ja nuottausrajoitusten takia (kuhakannan suojelu) nuottausteho parani 3-vuotisjaksoissa (145 t) ja (160 t) - lahnan ja pasurin saalisosuus kasvoi nuottausponnistus vaihdellut paljon: vetoa/syksy apajakohtaisen keskisaaliin vaihtelu: - 1. paras syksy 1997: 2500 kg / veto - 2. paras syksy 2009: 1200 kg / veto - 3. paras syksy 2010: 900 kg / veto - muut syksyt kg / veto rysäsaaliissa suuri vuosivaihtelu (2-22 t) - kevään sääoloilla suuri vaikutus myöhäinen syysnuottaus yleensä kustannustehokasta, jos veden sameusarvot pysyvät kurissa ( pieni sademäärä) Pieni ahven Särki Salakka Lahnavaltainen Pasurivaltainen Syksyn 2003 nuotta-apajat, pääsaalislaji painossa mitaten ja osa-aluejako (1-8).

9 Tuusulanjärven hoitokalastussaaliit ja syysnuottauskustannukset Vuosi H o i t o k a l a s t u s s a a l i i t, tonnia Saalis / Syysnuottauskustannus Nuottaukset Rysät Yhteensä vesiala Talvi Kevät Syksy kg / ha / vuosi vetoja kpl / veto / kg , , , , , , , , , , , , , , , ,99 Yhteensä ,49 Huom! - värit ja vaakakatkoviivat kuvaavat nuottausurakoitsijan tai sopimuskauden vaihtumista - vuoden 2003 loppuun saakka nuottaussopimukset yksivuotisia, kaksivuotinen sopimus - vuodesta 2006 lähtien nuottaus kilpailutettu kolmivuotisin sopimuksin (2 v + 1 optiovuosi) - rysäpyyntiin palkattu ammattikalastaja (yleensä toukokuun alusta kesäkuun puoliväliin)

10 Tonnia vuosi -1 kg ha Kokonaissaaliit vuosina Rysät Talvinuotta Kevätnuotta Syysnuotta Hehtaarisaaliit vuosina

11 Saalis (kg) Kertymä (kg/ha) Hoitokalastussaalis lajeittain muut pasuri lahna LAPA särki kiiski ahven kuore kuha 0+ /ha

12 saalis (kg) Särjen, lahnan ja pasurin määrän vaihtelu hoitokalastussaaliissa särki lahna/pasuri

13 Saaliskalojen jatkokäsittely näytekalojen lajittelu ja mittaus rannalla saaliin määrän mittaus veneessä tai mitta-astioissa, välivarastointi aluksi vaihtolavalla tai jätesäiliöissä ja kuljetus minkki-, kettu- ja villisikatarhoille 2000-luvun alkupuolelta lähtien paikallisen luomutilan viljelijä on noutanut kalat kuljetusmaksua vastaan kompostoitavaksi hevosenlannan, turvekuivikkeen ja myöhemmin myös vesikasvien kanssa vuonna 2012 ympäristöviranomaiset velvoittivat viljelijän rakentamaan kalajätteen käsittelyä varten asfaltoidun kompostointialueen viime vuosina huomattavan osan saaliista ovat noutaneet autoillaan Suomessa asuvat vietnamilaiset

14 Biomassa (kg/ha) Syvännealueen biomassakaikuluotaukset tutkimuskaikuluotauksilla on saatu nuottausten tueksi tietoa kalabiomassan vaihteluista yli 5 m:n syvyisillä alueilla ja lisäksi hyvin karkea arvio eri lajien biomassoista samanaikaisilla koetroolauksilla syvännealueen biomassa on syysnuottausjaksojen vaikutuksesta alentunut loppusyksystä huomattavasti (tasolle 100 kg/ha) alkutilanteeseen verrattuna Vuosille tehty populaatioanalyysi antaa paremman kuvan särkikalojen biomassojen vuosittaisista vaihteluista (Tommi Malisen esitys)

15 kuhan poikastilanteen seuranta on tapahtunut vuosittain poikastroolilla vakiotutkimuslinjalta (HY:n Limnologian laitos) kuhan poikasvuosiluokat vaihtelevat suuresti kevään lämpöolojen mukaan nuottauksissa on usein sivusaaliina runsaasti kuhanpoikasia ja isoa kuhaa, mutta suuren poikastuoton takia kompensaatioistutukset ovat hyödyttömiä syvänteeltä nuotattaessa ongelmallista on kuhan herkkä säätelymekanismi, muutama iso kuollut kuha lopetti syvännenuottaukset kuhan kasvu oli lievästi nopeutunut kasvututkimuksen perusteella - pääsaaliskalat: kuore, ahven verkkojen silmäkoko on nostettu järvellä 55 mm:iin ja kuhan alamitta 45 mm:iin v Tuusulanjärvi on edelleen hyvä kuhajärvi Kuva: Ilkka Sammalkorpi

16 Kuorekannan koko (milj. yksilöä) Tuusulanjärven kuorekannassa suuria vaihteluita Tuusulanjärven vahva kuorekanta romahti v syynä olivat mm. loiset ja hapetuksen vaikutuksesta lämmenneen alusveden aiheuttama stressi, pienempi kuorekanta on tervettä hoitokalastuksessa kuoretta on joutunut väistämättä saaliiksi melko paljon vuotiaat vanhemmat 4 Kuva: Ilkka Sammalkorpi

17 Levätilanne Tuusulanjärvessä pahimmillaan ennen kunnostusta (vas) ja eteläpään kirkastuminen 2000-luvun alussa (oikealla) Kuva: Ilkka Sammalkorpi

18 Karvalehtiongelma Hoitokalastuksen ja kuivien kesien yhteisvaikutuksesta tapahtunut veden kirkastuminen sai v aikaan karvalehden räjähdysmäisen lisääntymisen järven eteläpäässä, mikä on haitannut veneilyä ja kalastusta karvalehti on yleinen merialueen laji ja melko harvinainen sisävesissä Watermaster -korjuukone on ollut tehokas karvalehden poistossa karvalehtikasvusto hävisi kokonaan sateisena kesänä 2008 voimakkaan savisamennuksen takia, eikä ole ollut sen jälkeen ongelma

19 Tuusulanjärven a-klorofyllin pitoisuuskehitys ja tavoite a-klorofylli µg/l Jätevedet pois 1979 Tehokas kunnostus 1997 lähtien Vuosi a-klorofyllin kesäkeskiarvot Tavoite (3 v. liukuvat keskiarvot) a-klorofyllin kolmen vuoden liukuva keskiarvo viiden viime vuoden aikana on ollut kolme sinilevätöntä kesää vertailuna ovat ruotsalaisen Finjasjön -järven kokemukset, jossa tehokalastuksella saavutettiin hyvä uimavesi (a-klorofyllin kesäkeskiarvo enintään 20 µg/l)

20 Tuusulanjärven tulevaisuus tavoitteena on saada järvi hoidettua jo käytössä olevilla menetelmillä kokemukset hoitokalastuksesta osoittavat, että järven nykyisellä kuormitustasolla kalakantojen vaihtelu pysyy suurena ja vedenlaatu epästabiilissa tilassa järven sisäisinä hoitotoimina hoitokalastusta ja alusveden hapetusta tarvitaan vielä pitkään, jos vähintään nykyinen vedenlaatu halutaan säilyttää vesiensuojelua on huomattavasti tehostettava hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi Kunnat ovat kuitenkin jo hyötyneet hankkeesta: Järvenpään kaupunki rakensi v uimarannan Rantapuiston alueelle Tervanokkaan

TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ Kerava 2012 1 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu ALKUSANAT... 3 1. KUNNOSTUSHANKKEEN

Lisätiedot

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus

Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Hiidenveden kunnostus 2012-2015 -hanke Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Hiidenveden kunnostus- ja hoitosuunnitelma -Osa II ravintoketjukunnostus Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti

Lisätiedot

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Siuntionjoen kalastusalue SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Laatinut: Juhani Niinimäki ja Pasi Kauppinen, Kala- ja Vesitutkimus Oy Hyväksytty18.4.2005 kalastusalueen kokouksessa 2

Lisätiedot

Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 2007

Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 2007 Kalojen ja sulkasääsken toukkien runsaus Hiidenvedellä vuonna 27 Tommi Malinen Mika Vinni Antti Tuomaala Pekka Antti-Poika Helsingin yliopisto bio- ja ympäristötieteiden laitos/ akvaattiset tieteet Syvyys

Lisätiedot

TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava

TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, Kerava TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA Ktr 3/2012 KUNNOSTAMISPROJEKTI TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai 13.9.2012 klo 14.00-15.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava

TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI Ohjausryhmä. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava TUUSULANJÄRVEN PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNOSTAMISPROJEKTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 11.10.2013 klo 9.00-10.30 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava

Lisätiedot

Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020

Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020 Läntisen Pien Saimaan kalastusalueen käyttö ja hoitosuunnitelma vuosille 2010-2020 VESA TIITINEN ETELÄ KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY ETELÄ - KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA 3 2.

Lisätiedot

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä RKTL:n työraportteja 43/214 Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä Tekijät: Jukka Ruuhijärvi 2), Mikko Olin 1), Tommi Malinen 1), Pasi Ala-Opas

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava PÖYTÄKIRJA 2/2015 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika: Perjantai 8.5.2015 klo 8.30 11.15 Paikka: Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Kultasepänkatu 4 B, Kerava Osallistujat:

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Poistokalastuksen tarve, mahdollisuudet ja rajoitukset

Poistokalastuksen tarve, mahdollisuudet ja rajoitukset Karvianjokiseminaari: miten vesistöt hyvään tilaan? Noormarkku 11.10.2012 Poistokalastuksen tarve, mahdollisuudet ja rajoitukset Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus Vesikeskus/vesivarayksikkö Määritelmiä

Lisätiedot

Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III

Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III Nilakan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma III Pohjois-Savon Kalatalouskeskus 2011 - 2 - Yhteystiedot: Nilakan kalastusalue 2011 Hallituksen pj. Seppo Sistonen Paanaslahdentie 14, 72530 Säviäntaipale,

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020

Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 Pirkkalan kalastusalueen reittivesien käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2011-2020 ProAgria Pirkanmaa ry Pirkanmaan kalatalouskeskus Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 2 KALASTUSALUEEN PERUSTIEDOT...

Lisätiedot

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU

PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 2014_10724 PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU OSA III KALATALOUSTARKKAILU 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 OSA III: KALATALOUSTARKKAILU Copyright Ahma ympäristö Oy 26.5.2014

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KALASTUSKIRJANPITO VUOSINA -2009 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 12/2011 Tero Matilainen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/17

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/17 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 2/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/17 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 15.2.2012 klo 17.00 18.30 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä

Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti SAMPI II -projekti Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja Strategia vuosille 2005 2013 Maria Saarinen Turussa

Lisätiedot

Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006

Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006 Eero Moilanen ja Pirkko-Liisa Luhta Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 119 Eero Moilanen

Lisätiedot

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta

Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 30 vuotta Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Valvonta ja ympäristökeskus Lahden pienten järvien veden laadun tutkimuksia 3 vuotta Juha Keto (toim.) Lahden kaupungin valvonta ja ympäristökeskus Päijät

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristön tila 2013

Ylöjärven ympäristön tila 2013 Ylöjärven ympäristön tila 2013 Maankäyttö ja ympäristö Pentti Keskitalo 2014 www.ylojarvi.fi sivu Sisällys Johdanto 1 1. Maankamara ja pohjavedet 1 1.1 Maankamaran ainekset 1 1.2 Geologisesti arvokkaat

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2016

LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2016 Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalous 2010 Click here to enter text. Otto Hölli LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011 2016 - LÄNGELMÄVESI, VESIJÄRVI, EVÄJÄRVI, ERÄJÄRVI

Lisätiedot

u t l a v r Mikael Henriksson Tero Myllyvirta Sampo Vainio Juha Niemi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesienja ilmansuojeluyhdistys r.y.

u t l a v r Mikael Henriksson Tero Myllyvirta Sampo Vainio Juha Niemi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesienja ilmansuojeluyhdistys r.y. ItäUudenmaan ja Porvoonjoen vesien ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Runeberginkatu 17, 61 PORVOO Runebergsgatan 17, 61 BORGÅ llinen yh e d u t e rkkailu 2 oen ka j n o o l v at r o a ist 7 2 Mikael Henriksson

Lisätiedot

Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9

Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9 RAUDANVEDET-HANKE LOPPURAPORTTI Raudanvedet-hankkeen loppuraportti 1/9 HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Rantasalmen kunta, Etelä-Savon ELY keskus ja Raudanveden osakaskunta allekirjoittivat 16.6.2010 yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Viljanen ja sihteeriksi kutsuttiin Hannu Lindberg.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Viljanen ja sihteeriksi kutsuttiin Hannu Lindberg. Hunttijärven yhteisen vesialueen osakaskunta (R:no 505-405-876-1 / 505-412-876-2,3 / 505-401-876-3) OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS Paikka: Levannon VPK-talo Aika: 22.03.2009 klo 12:00 1. Heikki Ranta

Lisätiedot

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma

Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskuksen raportteja 6 2008 Karjaan Kaskimaan kunnostusja hapetussuunnitelma Anne-Marie Hagman Uudenmaan ympäristökeskus UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 6 2008 Karjaan Kaskimaan

Lisätiedot

Kivijärven kalastusalue Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Hankkeen nimi: Lemin järvien kunnostus - hanke

Kivijärven kalastusalue Hietakallionkatu 2, 53850 Lappeenranta HANKKEEN LOPPURAPORTTI. Hankkeen nimi: Lemin järvien kunnostus - hanke HANKKEEN LOPPURAPORTTI Hankkeen nimi: Lemin järvien kunnostus - hanke Hankkeen numero: 21075 Toteuttaja yhteystietoineen: Kivijärven kalastusalue, Aarno Parkkola, Tapiolankatu 1, 54710 Lemi 1. Tausta Hankealueen

Lisätiedot