Sotemaku johtoryhmä VTM Anneli Saarinen, I&O muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sotemaku johtoryhmä VTM Anneli Saarinen, I&O muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa"

Transkriptio

1 Sotemaku johtoryhmä VTM Anneli Saarinen, I&O muutosagentti, Etelä-Pohjanmaa

2 75-v täyttäneiden osuus v ja v Yhteiskunnan on mukauduttava laajasti iäkkään väestön tarpeisiin Edistettävä mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia toimia Tarvitaan aitoa yhdessä tekemistä Lähde: 2Laatusuositus

3 Kustannusten kasvua on mahdollista hillitä a) muuttamalla palvelujen rakennetta; b) kehittämällä kotihoidon sisältöä & c) vahvistamalla omais- & perhehoitoa Iäkkäiden säännöllisesti käyttämien palvelujen kustannukset (2013) STM

4 75 vuotta täyttäneiden osuus maakunnan väestöstä, % Uusimaa 7 4 Pohjois-Pohjanmaa 8 Pirkanmaa 9 Keski-Pohjanmaa 9 Keski-Suomi Varsinais-Suomi Pohjanmaa Kanta-Häme Päijät-Häme Lappi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala 11 Etelä-Pohjanmaa 11 Satakunta 11 Kymenlaakso 11 Kainuu 12 Etelä-Karjala 12 Etelä-Savo Vuonna 2016 Muutos v , %-yksikköä Lähde: Tilastokeskus

5 I&O kärkihankkeen tavoitteet I&O= kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Hallituksen tavoitteena Lisätä kotihoidon asiakkaiden määrää ja siten keventää palvelurakennetta. Alueellisesti yhteen sovittaa palveluja Hillitä kustannusten kasvua ja samalla parantaa palvelujen laatua Sisältää sekä so että te alueet

6 I&O kärkihankkeen rahoitus ja muutosagentti STM on rahoittanut jokaiseen maakuntaan muutosagentin, jonka tehtävänä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu ikäihmisten palvelujen kokonaisuus I&O kärkihanke/muutosohjelma toimii osana Etelä- Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistusta Muutosohjelmaa viedään eteenpäin jo nyt työryhmätyöskentelyrakenteella ja nykyisten kuntien, yhteistoiminta-alueiden ja sairaanhoitopiirin päätöksenteon kautta (Näiltä osin maakunnallista päätöksentekoelintä ei vielä ole)

7 I K Ä I H M I S T E N P A L V E L U T I & O muutosagentti, VTM Anneli Saarinen HYTE Omaishoito (kaiken ikäiset) Kotihoito Asuminen Kunnat ja sote Järjestäjä Tuottaja Yhteistyö Asiakasohjaus Yksikkö Matala kynnys!! Palvelutuotanto sosiaalihuolto terveydenhuolto Neuvonta Ohjaus Palvelutarjotin Palveluportaalit Sähköiset välineet - Laaja tuottajin joukko Kunnat Yksityiset, Järjestöt Yhdistykset Seurakunnat Sote, ym.. Gerontologinen sosiaalityö Ensihoito, päivystys Etälääkärit, lääkäri konsultaatiot 24/7 Tukea arjen elämään ja kuntoutumiseen Akuuttihoidot, kuntoutus Suunterveys ICT + teknologia Neuvonta, Ohjaus Palv.tarp.arviointi Hakuprosessit Kriteerit, Suunnittelu Päätöksenteko Tuki ja Seuranta Uudelleen arviointi Laatu Seuranta, Arviointi - useita tuottajia omaishoidettavan ja -hoitajan tukena Tukea arjen elämään ja kuntoutumiseen ICT + teknologia Neuvonta, Ohjaus Palv.tarp.arviointi Hakuprosessi Kriteerit, Suunnittelu Päätöksenteko Seuranta Uudelleen arviointi Laatu Henkilöstöresurssit ja -rakenteet Prosessit Seuranta, Arviointi Jatkuva palv.kehit. - useita tuottajia Tukea arjen elämään ja kuntoutumiseen ICT + teknologia Neuvonta, Ohjaus Palv.tarp.arviointi Kriteerit Hakuprosessi Päätöksenteko Uudelleen arviointi Laatu Henkilöstöresurssit ja -rakenteet Prosessit Seuranta, Arviointi Jatkuva palv.kehit. - useita tuottajia Tukea arjen elämään ja kuntoutumiseen ICT + teknologia Kotisaattohoito Ostopalvelut, Valinnanvapausmalli?? Asiakasmaksut

8 Laatusuositus (STM) hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Keskeiset sisällöt 1. Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä 2. Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön 3. Laadulla on tekijänsä 4. Ikäystävällinen palvelujen rakenne 5. Teknologiasta kaikki irti Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa 7_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf?sequence=1 Lähde: Laatusuositus 2017

9 Teematyöryhmät I&O kärkihakkeen E-P:lle laaditun toimintasuunnitelman (löytyy ) pohjalta perustettiin ikäsotetyöryhmä (I&O muutosagentti Anneli Saarinen) ja kahdeksan teematyöryhmää: 1) Hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen (Hyte), Arja Hyytiä 2) Asiakasohjaus, Anneli Saarinen 3) Kotihoito, Suvi Tuomi 4) Kotikuntoutus, Päivi Saukko, jatkaa Marita Ylilahti 5) Kaikenikäisten omaishoito, Tarja Palomäki, Marita Neiro, Mika Lahti 6) Asumispalvelut; Sirkka Eväsoja 7) Ict ja teknologia, Riikka Jokinen 8) Gerontologinen sosiaalityö, tiimiryhmä Lisäksi tarvitaan hoito- ja palvelupolkutyöryhmiä (sote integraatio) Teematyöryhmissä on myös huomioitu alueellinen edustus, järjestöjen ja henkilöjärjestöjen edustus, asiantuntijaedustus sekä osassa työryhmiä myös asiakasosallisuus

10 Mitä on tehty? Kukin työryhmä on työstänyt omaa teema-aluettaan kohti yhtenäistä ja tasa-vertaista maakunnallista ikäihmisten palvelukokonaisuutta ja vienyt osaltaan asioita oman alueen päätöksentekoon saakka Esimerkiksi: Hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueita kunta/maakunta on työstetty liittyy laajemminkin maakunnan hyte -tehtävään Kotihoitoon, omaishoitoon ja asumispalveluihin on laadittu yhtenäisiä myöntämiskriteerejä Kotikuntoutuksen prosessit laadittu, niiden käyttöönotto on käynnistynyt alueilla Toimintakykymittarien yhtenäisestä käytöstä ja koulutuksista sovittu Asiakasohjausyksiköitä kehitetään eri alueille Ict järjestelmistä tehty nykytila kartoitus, työn alla yhtenäisistä järjestelmistä sopiminen Työstäminen jatkuu.

11 Keskeisiä asioita mihin pitää lisäksi panostaa? Ikäihmisten palvelujen toimivuuden kannalta keskeistä on kuinka hyvin hoitoketjut/prosessit saadaan toimimaan erityisesti kotihoidon, perusterveyden- ja erikoissairaanhoidon välillä. Kyse on erityisen suurista sote kustannuksista Meneillään/Tulossa: Community Paramedic -toiminnan pilotointi Ikäpalvelujen lääkäripalvelut, Doctagon, Kaksineuvoinen, Suupohja Sairaala - Kotikuntoutuksen hoitoketju pilotti Päivystysasetus uudistus