Tuominen Anssi liikelaitoksen johtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuominen Anssi liikelaitoksen johtaja"

Transkriptio

1 Opetushallitus, PL 380, Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Hakijayhteisö Avustuspäätöksen diaarinumero * 19/519/2012 Organisaation nimi * Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Postiosoite * Ketunpolku 1 Postinumero * Postitoimipaikka * Kajaani Maakunta * Maa * Kainuu Kajaani Organisaation puhelin * Organisaation sähköpostiosoite Omistajatyyppi * kunta Yritysmuoto Y-tunnus Hakijayhteisö Hankkeen kieli * suomi Organisaation yhteyshenkilö Sukunimi * Sivonen Puhelin * Etunimi * Raimo Sähköpostiosoite * Allekirjoitukseen (ja asiointiin) oikeutetut henkilöt Asema/titteli * rehtori Sukunimi Etunimi Tehtävä yhteisössä Tuominen Anssi liikelaitoksen johtaja

2 Hankeselvitys * [ ] Tämä on väliselvitys [ x ] Tämä on loppuselvitys 1. Hankkeen nimi Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke Hankeselvitys 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Selvitämme ja tarkennamme kaivostoiminnan ja suurten energialaitosten käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyviä ammatillisia osaamis-, koulutus-, rekrytointi- ja kehittämistarpeita (sis. alihankkijatoimialat) Kainuun, Koillismaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Ylä-Savon sekä Lapin alueilla kunkin alueen elinkeinoelämän ominaispiirteet huomioiden. Tarpeisiin pohjautuen selvitämme hankkeessa mukana olevien koulutusta järjestävien opetushenkilöstön ammatillista osaamista ja työelämäyhteistyötaitoja ja laadimme suunnitelmat opetushenkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Tuemme muutosprosessia "opettajasta - asiantuntijaksi". Aloitamme ammatillisen lisäkoulutuksen ja innovaatiotoimintaa tukevien osaamisen kehittämispalvelujen suunnittelun alueellisissa yrityksissä, oppilaitoksissa ja muista elinkeinoelämän toimijoista koostuvissa kehittämisryhmissä. 3. Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet? Hankkeen ja oppilaitoskohtaisten tavoitteiden toteutumisen tarkemmat kuvaukset löytyvät oppilaitoskohtaisista loppuraporteista. 4. Miten hanke on käytännössä toteutettu? Työnjako ja aikataulu Hanke on toteutettu hakemuksessa olevan oppilatosverkoston toimesta, oppilaitoskohtaisten toiminta- ja aikataulusuunnitelmien mukaisesti. 5. Miten hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu? Hankkeeen aikana on tehty jatkuvaa itsearviointia. Osoituksena onnistumisesta on se, että hankkeentuloksia ( tuotoksia ) on pystytty jo onnistuneesti kokeilemaan ja yrityskumppanit ovat kiinnostuneita asiasta. Monia asioita on nähty tarpeelisena ja siirretty jatkokehittelyyn mm kaivosten turvallisuus koulutus. 9th Fennoscandia Exploration and mining messuilla tuli kaivosyrityksiltä positiivista palautetta. Arviointia on tehty kyselemällä palautteita yrityksiltä ja moilta sidosryhmiltä joista on saatu käsitys tuloksien sekä hankkeen hyödyllisyydestä kohderyhmille. Ohjausryhmän ja seurantaryhmän kokouksissa on seurattu aluellisten hankkeiden etenemistä. Oppilaitosten sisäisissä ohjausryhmissä ja tsekkipalavereissa säännöllisesti ainakin kerran kuukaudessa. Yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa tehty yhteistyö on lisännyt keskinäistä luottamusta. Hankkeen verkoston vaikutus näkyy yhteistyön lisääntymisenä ero koulutus organisaatioiden välillä. 6. Miten hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille? www -sivut, KAO:n intranetti, radiohaastattelut, lehtijutut, Pohjois-Suomen uutiset televisiossa, puhelinkeskustelut yritysten kanssa, KAIVOS PERUSTA elämälle seminaarissa. Tapaamisten yhteydessä yrityksissä ja muissa sidosryhmissä, messuilla. Hanketoiminnasta on tiedotettu sisäisesti organisaatioiden eri tasoilla ja eri hankkeiden ohjausryhmissä.. toiminta/tyke2012.html, Video seminaariaineisto ETEENPÄIN messujen paneelikeskustelusta, 7. Miten hankkeessa syntyviä tuloksia on levitetty ja hyödynnetty? Opettajien osaamiskartoituksia hyödynnetään opettajien täydennyskoulutuksien suunnittelussa. Hankkeen tuloksista on tedotettu ETEENPÄIN 2013 koulutus ja työelämamessuilla. Hankkeen tuloksista on teidotettu OPH:n myötätuuli laivaseminaarissa. Hankkeen tuloksista on pidetty erillinen tiedotus tilaisuus ja jatkokehittämis palaveri Catria Ammattikorkeakoulun ja Oulun Yliopiston Oulun eteläisen instituutin sekä Nihek Oy:n kanssa. Tuloksia on levitetty henkilöstön välisissä keskusteluissa ja yritysyhteistyön yhteydessä. Toimintaverkostoon kuuluvien oppilaitosten www sivujen kautta. 8. Hankkeen koordinaattori (koulutuksen järjestäjä, yhteyshenkilö, yhteystiedot) Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Eino Kiiveri, puh , 9. Hankkeen toimintaverkosto (muut koulutuksen järjestäjät, yhteystiedot ja yhteyshenkilöt) Ylä-Savon ammattiopisto, Hannu Juntunen Koillis-Suomen Aikuiskoulutuskeskus, Pekka Peiponen Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus, Leo Aho Oulun seudun ammattiopisto, Pekka Keränen Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Teemu Mäkinen Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Aikuiskoulutus ja oppisopimuspalvelut, Matti Peltola Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Tapio Haapaniemi Ammattiopisto Lappia, Ilkka Pukema Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit TE-Keskus, Kainuun ELY, Kainuun Ammattikorkeakoulu, Sotkamo Silver Oy, Altona Mining Ltd, Anglo Amerigan, Talvivaara Oy, Dragon Mining, Endomains Oy, Belvedere Mining Oy, FQM Kevitsa Mioning Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Vuorokas Oy,Nordkalk Oy, Northlands Mines Oy, Yara Suomi Oy, Loussavaara Kiiruna Ab, Boliden, Tapojärvi Oy,

3 Oy Forcit Ab, Robit Oy, Suomen Malmi, Artic Drilling Company, Atlas Copco Louhintatekniikka, Sandvik, Oulun Yliopisto / Oulun eteläinen instituutti, Centria Ammattikorkeakoulu, PSK Aikuisopisto, Pohto Oy, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RETKO, Fennovoima Oy, Champion Door Oy, Nihak Oy, Nitek Oy, Pyhäjärven kehitys Oy, Finesta Oy, Laatutesti Oy, Teknologiateollisuus Ry, Welkopolskaja - Poznan AMK, Infrapohjoinen Ry, Raahen - Oulun - Tornion alueen TE- ja ELY- toimistot, SMA Minerals Oy / Kalkimaan kaivos, Kallion ja maanrakennus Oy, KJ Hyttiset Oy, Suomen Kaivosyrittäjät Ry, Lapin kaivostoimijoiden verkosto, Oulun Mining School, Outokumpu Ferrochrome Oy Kemin k 11. Muuta Tarkemmin liitteenä olevista hankkeen toimintaverkostoon osallistujien loppuraporteista.

4 Selvityskauden tapahtumat Toiminta kpl osallistujia (kpl) Koulutus- ja kehittämisohjelmat mahdollisia lisätietoja 3 Selvityskauden tapahtumat Tapahtumat Perusta elämälle -kaivosseminaari Kajaanissa 16.5 Muuta toimintaa, mitä? Tekniikka tutuksi teemaseminaari 14.5 Tornio toiminta/tyke2012.html Eteenpäin 2013 energialan messut Oulussa Tuotokset kpl mahdollisia lisätietoja Toimintamalli Kaivosalan opettajian osaamistarvekartoitus 1 Raportti LAPPIA työhyvinvointi kysely 1 Muut julkaisut, www-sivut yms., mitä Hankkeen www-sivut oppilaitoksissa 9 Muuta, mitä

5 4 Talous Talous OPH:n myöntämä valtionavustus 75 % OPH:n myöntämä valtionavustus hankkeen koordinointiin % Valtionavustuksen saajan oma rahoitus 25 % Muu rahoitus % OPH:n päätöksen mukaiset hyväksytyt kokonaismenot Toteutuneet kokonaismenot OPH:n myöntämää valtionavustusta käytetty OPH:n koordinaatioon myöntämää valtionavustusta käytetty Oma rahoitusta käytetty Muuta rahoitusta käytetty Kokonaismenot yhteensä Toteutuneet kokonaismenot eriteltynä Henkilöstömenot Hankkeen koordinointi Suunnittelu Neuvonta ja ohjaus Arviointi 9812 Raportointi Tiedotus, viestintä ja markkinointi Muut työt Mitkä? Yhteensä Muut menot Kokous- ja koulutusmenot Matkustuskulut Palvelujen ostot 6322 Laitehankinnat 0 Materiaalimenot 418 Vuokrat 2891 Muut menot 3103 Mitkä? Yhteensä 36290

6 Muu rahoitus EU-ohjelmat Muu julkinen rahoitustaho Yksityiset rahoittajat Hankkeen muut tulot 5 Muu rahoitus Mahdolliset kytkennät EU-hankkeisiin. Tarvittaessa selvitys erillisellä liitteellä. (Tämä hanke voi tehdä yhteistyötä EU-hankkeiden kanssa, mutta ei voi olla jonkin EU-hankkeen osa.) Lisätietoja

7 Liitteet Vaaditut liitteet JEDU loppuraportti KAO loppuraportti KPAKK loppuraportti KSAK loppuraportti LAPPIA loppuraportti OAKK loppuraportti OSAO loppuraportti RAAHEN AIKU loppuraportti YASAO loppuraportti Muut liitteet Kaivosalan osaaminen Kaivos- ja energiateollisuuden tyke 2012 talous toteuma koko hanke Paperimuodossa lähetettävät liitteet 6 Liitteet JEDU loppuraportti.pdf KAO loppuraportti.pdf KPAKK loppuraportti.pdf KSAK loppuraportti.pdf LAPPIA loppuraportti.msg OAKK Loppuraportti docx OSAO loppuraportti.pdf RAAHEN AIKU loppuraportti.docx YSAO loppuraportti.pdf kaivosalanosaaminen.docx Kaivos ja eneregia toteutuma koko hanke.xlsx Lisätietoja

8 Allekirjoitukset Kajaani Paikka Päiväys 7 Allekirjoitukset Allekirjoitus liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen Virka-asema ja nimenselvennys Allekirjoitus Virka-asema ja nimenselvennys

Sivonen Matti sivistysjohtaja Ilanti Esa talouspäällikkö

Sivonen Matti sivistysjohtaja Ilanti Esa talouspäällikkö Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH hakulomake oppimisympäristöjen kehittäminen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Raision kaupunki Postiosoite * PL 100 Postinumero * Postitoimipaikka * 21201

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

TurvaPeda-hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ja ohjeistuksia. 23.8.2012, Kuopio

TurvaPeda-hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ja ohjeistuksia. 23.8.2012, Kuopio TurvaPeda-hankkeen toteuttamiseen liittyviä asioita ja ohjeistuksia 23.8.2012, Kuopio Yleistä valtionavustus käytetään hankesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin ei saa käyttää organisaation oman perustoiminnan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut

OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut OPETUSHALLITUS 16.3.2009 KOKEILUOHJELMA Kokeilun nimi: Laajennetun työssäoppimisen kokeilut Koulutuskokeilussa mukana olevat koulutusalat: yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala, tekniikan

Lisätiedot

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere.

HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN. taru.kuosmanen@tampere. Hakemus saapunut Diaarinro HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEESEEN Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159

Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Hankenumero 12159 Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Hankenumero 12159 Loppuraportti 1.4.2011 31.12.2014 1 Sisällys 1 Toteuttajan nimi 3 2 Hankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 DigiOpit - verraten hyvää Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 Koulutuskeskus Salpaus hakee avustusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

DigiOpit -verraten hyvää

DigiOpit -verraten hyvää DigiOpit -verraten hyvää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Jonna Kokkonen, kehittämiskoordinaattori / laatupäällikkö jonna.kokkonen@samiedu.fi puh 044 5506341 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke

UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA vuosiseminaari 7.10.2014 Savo-Karjalan Uuma2-aluehanke Harri Jyrävä, Ramboll Finland Oy Savo-Karjalan aluehankkeen koordinointi: Harri Jyrävä ja Teemu Matilainen , Savo-Karjala

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Pohjois-Suomen pilotti Koulutusorganisaatioiden tukipalveluhenkilöstön osaamisen ennakointi Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy 2009-2015 Kainuun Etu Oy Alkusanat on valmisteltu vuoden 2008 aikana Kainuun Etu Oy:n toteuttamassa hankkeessa, jonka on rahoittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä yhdessä GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n kanssa.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti

Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:3 Ammatillisen lisäkoulutuksen

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma

Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma Hankehakemuksen liite 1 Tutkiva oppiminen verkossa 2 Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma 1 Hankkeen tavoitteet Koulutuskeskus Salpaus on perustettu 1.1.2001 ja se muodostaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke

LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke Projektisuunnitelma LOHIBA BUTTIJATTA Kainuun romanihanke Laatija: Mervi Summanen Päiväys:16.2.2015 Luottamuksellisuus: julkinen Versio: Hyväksynyt: PL 52/P.O.BOX 52, Ketunpolku 3 87101 Kajaani, Finland

Lisätiedot