Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012"

Transkriptio

1 Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke 2012 Loppuraportti Koulutuksen järjestäjä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/ Ammattiopisto Lappia (projektin osatoteuttajan osuus) 1. Hankkeen nimi Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Ammattiopisto Lappia tukee klusterin yhteisiä tavoitteita omilla tavoitteillaan seuraavasti: - Lisätään kaivos- ja energiateollisuuden toiminta- ja työympäristöjen eri työtehtävien tunnettuutta työvoiman saannin edistämiseksi. Teollisuuden toiminta- ja työympäristöissä tarvitaan erilaisia osaajia, kuten kaivosympäristössä kone- ja metallialan kunnossapidon, rakentamisen sekä sähkö- ja automaatioalan ammattilaisia. - Verkostotoiminnan vahvistaminen Lapin maakunnan ja klusterin kaivos- ja energiateollisuuden toimijoiden välillä toimintakyvyn ja kilpailukyvyn tukemiseksi. - HRD-kumppanuus toiminnan kehittäminen osaksi monialaista klusteritoimijoiden verkostoa, jotta yhteisesti voidaan vastata teollisuuden osaamisen kehittämistarpeisiin asiakaslähtöisesti voimakkaasti kasvavilla aloilla. - Levitetään hyviä käytänteitä esim. TNO- ja HRD-toimintamallien sekä työympäristössä yhteistoiminnallisen oppimisen kehittämiseksi. - Työelämän tarpeista lähtevän työkykyä kehittävän ja ylläpitävän kehittämishankkeen selvitystyön teko. Kaivos- ja energiateollisuudessa työskenteleviltä edellytetään hyvää työkykyä ja kuntoa. 3. Miten hankkeen tavoitteet ovat toteutuneet? - Toiminta- ja työympäristöjen eri työtehtävien tunnettuutta olemme pystyneet lisäämään niin oppilaitoksen sisällä kuin työelämän edustajien keskuudessa olemalla mukana messu- ja seminaaritapahtumissa esittelyasettajina. - Verkostotoiminnan vahvistaminen Lapin maakunnan ja klusterin kaivosteollisuuden toimijoiden kanssa on parantunut huomattavasti yhteisten tapahtuminen myötä mm. European minerals day tapahtuman yhteisjärjestely. Liitytty Lapin kaivospalvelutoimijaverkostoon ja osallistuttu ryhmän kokouksiin ja oltu mukana klusterin eri vierailukohteissa. - HRD-kumppanuus-toiminnan kehittämisessä olemme aloittaneet Lapin kaivospalvelutoimijaverkoston kanssa suunnittelun nettisivuston kehittämisen missä esitellään Lapin kaivos-/ teollisuuspalveluita. Sivustoilta tulee olemaa myös linkkejä, joista aukeaa väylät oppilaitosten sivuille, yrityksille ym. liittyvään palvelu- 1

2 tarjontaan. Olemme myös aloittaneet muitten ammattioppilaitosten sekä Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun kesken keskustelut opetuksen yhteistyön tiivistämisestä mm. erikoisosaamisen ja oppimisympäristöjen ja -laitteistojen hyödyntämisestä. Arctic Drilling Companyt Risto Roivaisen kanssa selvitetty yhteistyökumppaneita, jotka olisivat mukana malminetsintään ja kairaukseen liittyvässä koulutuksessa. - Työelämän ja eri oppilaitosten edustajien tapaamisissa olemme tiedottaneet hankkeiden etenemisestä mm. rikastustekniikan oppiympäristöhankkeen etenemisestä. Tapaamisten yhteydessä on samalla kartoitettu lisäosaamistarpeita mm. Tapojärvi Oy:n ja KJ Hyttiset OY:n edustajien kanssa moniosaajakoulutuksesta. - Työelämän tarpeista lähtevän työkykyä kehittävän ja ylläpitävän kehittämishankkeen selvitystyöstä teimme kaivos- ja energiateollisuuden toimijoille sähköisenkyselyn, johon vastasi vain kaivosteollisuudesta yhdeksän henkilöä. 4. Miten hanke on käytännössä toteutettu? - Osallistuttu Oulu Mining Schoolin järjestämään seminaariin -> verkostoitumista oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa. -> tilaisuuden myötä hankittu osa luennoitsijoista tulevalle Tornion seminaariin tekniikka tutuksi - Järjestetty Tekniikka tutuksi - avoimet ovet ja seminaari, jossa Tornion tekniikan alan kaivos-, metalli-, rakennus- ja sähköala kohtaavat työelämän edustajat -> Kaivosteollisuuden alojen tunnettavuutta tuotu esille. Kävijämäärä seminaarissa 48 ja tekniikanalan osastoilla tutustumassa noin 90 henkilöä. - Osallistuttu Kaivos -perusta elämälle kaivosseminaari Kainuun ammattiopistolla, mukana oltu seminaarin järjestelyissä, hankkimalla mm. seminaaripuhujaksi alihankkija Tapojärvi Oy:n toimitusjohtaja Pekka Miettunen. - Osallistuttu European Minerals Day tapahtumaan. Yhteistyönä SMA Mineral ja Kallion maanrakennus Oy:n kanssa Kalkkimaan kaivoksella. AO Lappialta järjestely- ja esittelytoiminnassa mukana kolme henkilöä. Kävijämäärä noin 830 henkilöä osallistuttu kaivosseminaari 2013 Kittilä, Levi. Järjestäjän Kaivosyrittäjät ry:n kutsusta Ammattiopisto Lappia/ kaivososaston seminaariesitys kaivosalan koulutustarjonnasta sekä opetusympäristöstä yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattiopiston kanssa. Seminaarin messuosastolla mukana AO Lappian tekniikanalan tiimivastaavat esittelemässä tekniikan alan koulutustarjontaa ja kuulemassa työelämän edustajien koulutustarpeita. - Alihankkijoiden Tapojärvi Oy:n ja KJ Hyttiset Oy:n kanssa yhteistyötä osaamisen kehittämisessä -> mahdollinen moniosaajakoulutus. - Tehty kaivosvideo yhteistyössä SMA Mineralin ja Kallion maanrakennus OY:n kanssa Kalkkimaan kaivoksella. Mukana AO Lappian kaivosalan opettajat ja oppilaita sekä media-alan opiskelijat. 2

3 - Osallistuttu FEM 2013 seminaaritapahtumaan - Liitytty lokakuussa 2013 Lapin kaivospalvelutoimijaverkostoon ja osallistuttu ryhmän kokouksiin ja oltu mukana klusterin eri vierailukohteissa. Verkostossa mukana Kemin Digipolis pj., Rovaniemen kehitys Oy, Kemi-Tornion amk, Tunturi-Lapin kehitys/kaverko, Posion kunta, Kolarin kunta, Sodankylä, Ylitornion kunta, ELY-keskus, Tekes, Teknologiateollisuus, Lapin liitto, Savukoski, Kittilän kunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja AO Lappia. Vierailukohteina Raahessa Laivan kultakaivos ja Miilukangas Oy, Kokkolassa KOSEK ja tutustuminen Kokkolan satama-alueeseen. - Tehty selvitystyö kaivos- ja energiateollisuuden tykytoiminnan varmistamiseksi. Hyvinvointialan Liisa Hypen ja Heikki Alatalo suorittivat työelämän tarpeista lähtevän työkykyä kehittävän ja ylläpitävän kehittämishankkeen selvitystyön kyselytutkimuksena marras- joulukuun aikana. Aikuiskoulutuksen kouluttaja Tapio Saukkoriipi laati kyselylomakkeen. - FEM 2013 seminaarissa tavatun Arctic Drilling Companyn Risto Roivaisen kanssa aloitimme marras joulukuun 2013 aikana suunnittelun kairauspäivä 2014 järjestämiseksi. Hyvin nopeasti saatiin kolme muuta yritystä mukaan pitämään asiantuntijaluennoinnin. Mukana ovat ADC:n lisäksi, GTK, AgnicoEagle Finland ja Labtium. Kairauspäivä koulutuspäivä on tarkoitettu kaivosalan opetushenkilöstölle sekä kaivosalan yrittäjille. Ennakkotieto ko. päivästä on lähetetty Kainuun, Lapin, Oulun seudun ammattiopistoille, Pohjois- Karjalan aikuisopistolle sekä Kajaanin, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluille sekä muutamalle kaivosalan yrittäjälle 5. Miten hankkeen tuloksia ja vaikutuksia on arvioitu? - Toteutuksen aikana on tehty ns. jatkuvaa itsearviointia. Osoituksena onnistumisesta on se, että yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneita asiasta. - Hankkeen tuloksena on syntynyt yksi koulutustapahtuma vuodelle 2014, jossa toteutuksessa mukana neljä kaivosalan yritystä. - Toinen koulutusaihe moniosaaja on vielä työvaiheessa. - Kaivannais- ja energiateollisuuden hyvinvointikyselyn vastaajamäärän jäi alhaiseksi ja näin ollen saatu tulos on vain suuntaa antava. 6. Miten hankkeesta on tiedotettu sidosryhmille? Tapaamisten yhteydessä mm. asiakaskäynneillä yrityksissä, seminaareissa, messuilla, yhteistyö- ja seurantapalavereissa sekä muissa tapahtumissa olemme kertoneet meneillä olevista hankkeista. Kaivosseminaari 2013 luennon yhteydessä on tiedotettu meneillään olevista hankkeista, sekä omilla messustädeillä on kerrottu hankkeistamme ja yhteistyökumppaneista. Lisäksi RikasTek-hankkeen ohjausryhmäpalavereissa ohjausryhmän jäsenille on kerrottu myös tästä hankkeesta (Ohjausryhmässa mukana sidosryhmistä Outokumpu Choreme Oy /Kemin kaivos, Ag- 3

4 nicoeagle Finland, Northland Mines Oy, Oulu Mining School, Lapin liitto, Lapin ELYkeskus ja AO Lappia). Tiedotustoiminta on jatkuvaa toimintaa. 7. Miten hankkeessa syntyviä tuloksia on levitetty ja hyödynnetty? - Oppilaitoksen sisällä, eri koulutusalojen vastaaville on kerrottu kaivosalan yrittäjien monisoaajakoulutustarpeista. -> Suunnitelma koulutuksesta aloitettu. - Hankkeen tuloksista on tiedotettu eri verkostotapahtumissa mm. muiden hankkeiden puitteissa järjestetyissä tilaisuuksissa, ohjausryhmissä ja seminaareissa. 8. Hankkeen koordinaattori Kajaanin Kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun Ammattiopisto, Eino Kiiveri, Kirkkoahontie 115, Linnantaus, , Osatoteuttajana Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, Ilkka Pukema, Keskikatu 69, Tornio, , 9. Hankkeen toimintaverkosto Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueen koulutuksen järjestäjiä: Kainuun ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Raahen aikuiskoulutuskeskus Oy, Oulun seudun ammattiopisto, JEDU/Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut, Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy ja Ammattiopisto Lappia 10. Hankkeen toteuttamiseen osallistuneet muut yhteistyökumppanit SMA Mineral Oy/Kalkkimaan kaivos, Kallion maanrakennus Oy, Tapojärvi Oy, KJ Hyttiset Oy, Suomen kaivosyrittäjät ry, Lapin kaivospalvelutoimijoiden verkosto, Oulu Mining School, Arctic Drilling Company Oy Ltd, Outokumpu Ferrochrome Oy/Kemin kaivos 11. Muuta - Ei muuta raportoitavaa 12. Selvityskauden tapahtumat, osallistujat, yms 12.1 Toiminta: - Koulutus ja kehittämisohjelmat - Suunniteltu kaivosalan opettajille ja kouluttajille, kaivannais- ja maanrakennuslan yrityksille suunnattu malminetsintä- ja kairaustiedon koulutustapahtuma kairauspäivä Toteutus Järjestelyssä mukana 2 henkilöä - Tapahtumat 4

5 - Tekniikka tutuksi aikuiskoulutuksen teemaseminaari ja avoimet ovet, osallistujia järjestelytoiminnassa 7 ja vieraita n 100 henkilöä - Kaivos -perusta elämälle kaivosseminaari Kainuun ammattiopistolla, järjestelyssä mukana AO Lappialta 1 henkilö - European minerals day kalkkimaan kaivoksella, yhteistyössä SMA Mineral Oy ja Kallion maanrakennus Oy, osallistujia järjestelyssä AO Lappialta mukana 3 henkilöä ja vieraita ko. tapahtumassa n. 830 henkilöä. - Muuta toimintaa - Yhteistyötoiminta Lapin kaivospalvelutoimijaverkoston kanssa. Kolme tapaamista ja yksi yhteinen tutustumiskäynti Raahen ja Kokkola seudun yrityksiin. - Kaivos- ja maanrakennusalalla selvitetty moniosaajakolutustarpeita. - Seminaari- ja messutapahtumat Seminaari: "Kaivannaisteollisuuden työvoimatarve ja rekrytointihaasteet", Oulu, osallistujia AO Lappialta 2 henkilöä Kaivos -perusta elämälle kaivosseminaari, Kajaani, Osallistujia AO Lappialta 1 henkilö European Minerals Day, osallistujia AO Lappialta 16 henkilöä Kaivosseminaari 2013, Kittilä, osallistujia AO Lappialta 7 henkilöä EuroMining 2013, Tampere, osallistujia AO Lappialta 2 henkilöä FEM 2013, Levi, osallistujia AO Lappialta 2 henkilöä 12.2 Tuotokset - Toimintamalli - - Raportti - Työhyvivointikyselyn loppuraportti - Muut julkaisut Hankkeen talous - Hankeen talous on esitetty mukana seuraavalla liitteellä Torniossa Anni Miettunen Aikuiskoulutusjohtaja 5