Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten vaikutus työhyvinvointiin Tutkimusjohtaja, LT Jorma Mäkitalo

2 Esitykseni runko Mitä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa nyt tapahtuu? Miten työhyvinvointi rakentuu työn muutoksessa? Mitä pitäisi tehdä?

3 Mikä on työelämässä tyypillistä juuri nyt : verrattuna aiempaan? ENNEN (ad n.1980-luvulle): Pitkät vakiintuneen toiminnan vaiheet, lyhyet, ohimenevät muutosvaiheet NYT (n luvulta alk.): Lyhyet vakiintuneen toiminnan vaiheet, pitkät, osin päällekkäiset muutosvaiheet

4 Mitä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollossa nyt tapahtuu? - talouden muutokset - tietotekniikan käyttö yleistyy - yksityinen palvelutuotanto kasvaa - työvoima kansainvälistyy - pulaa osaavasta työvoimasta - seutukunnat, Kainuun malli, palvelualueet, kuntaliitokset - projekteja, projekteja, projekteja - asiakkaiden tarpeet ja käyttäytyminen muuttuvat - hoitoketjut, tilaaja-tuottaja malli, jne. sekava, pirstaleinen kuva muutoksesta

5 Kysymyksiä muutoksessa Muuttuuko lopulta mikään? Muuttuuko mikään arjessa? Onko muutoksella mieltä, suuntaa, vai ollaanko tuuliajolla? Kuka muutosta tekee?

6 Sekalaiset muutostrendit yhteen nivova kokonaiskuva MEGATRENDIT talouden muutokset uusi tietoteknologia ihmisten tarpeiden muutokset PAIKALLINEN TYÖPAIKKATASO Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonseptien muutokset yrityksissä ja työpaikoilla - Osa keskeneräisenä, osa jumissa, osa kiiruhtaa, osassa vasta uhkaamassa YKSITTÄISEN TYÖNTEKIJÄN SILMIN kiire, päällekkäisiä töitä, mahdottomia tehtävia, punaisen langan hukkuminen

7 Palvelu- ja tuotantokonseptin ydin 1. Kenelle (asiakkaalle), mihin asiakkaan tarpeeseen ja mitä tuotetta tai palvelua tuotetaan? 2. Miten tuote tai palvelu kyetään tuottamaan, ja miten se tuotetaan tehokkaasti ja kannattavasti HOX! Palvelutuotanto perustuu aina jollekin palvelukonseptille!

8 Miksi palvelukonseptit muuttuvat? - asiakkaat tai asiakkaiden tarpeet muuttuvat - palvelujen tarve lisääntyy - toiminnan taloudellinen perusta muuttuu - tulee uusia auttamisen keinoja

9 Esimerkkejä meneillään olevista sote-palvelukonseptien muutoksista Vanhustenpalvelut - Kotipalvelu & Kotisairaanhoito / Kotihoito: palveluiden tuottamista vai toimintakyvyn ylläpitämistä? - Vanhainkoti / Palvelukeskus : pitkäaikaishoitoa, tuettua asumista vai aktiivista kuntoutusta kotona asuville?

10 Esimerkkejä meneillään olevista sote-palvelukonseptien muutoksista Avoterveydenhuolto - Lääkärin vastaanotto / omalääkäri / väestövastuusolu: käyntisirkus vai yhteisesti jaettu potilastulva -tk vuodeosastot / tk-sairaala: pitkäaikaishoitoa, akuuttihoitoa, jälkihoitoa vai kuntoutusta? - työterveyshuolto: kansanterveystyötä, työkyvyn ylläpitämistä vai työn kehittämistä? Julkista palvelua vai liiketoimintaa?

11 Esimerkkejä meneillään olevista sote-palvelukonseptien muutoksista Erikoissairaanhoito -vuodeosastot-pkl: erikoispotilaille vai monille potilasryhmille, tavalliset vai valvontapotilaat, työnjako vai yhteistyö avoterveydenhuollon kanssa -Poliklinikka - yksiköt: jatkuvat käynnit vai tiiviit tutkimus- ja toimenpidekokonaisuudet - pkl-vuodeosasto-toimenpideyksikkö / lyhki: potilaan siirto yksiköstä toiseen vai kokonaisuuden hoitaminen yhdessä paikassa lyhyesti

12 Vanhainkodin toimintakonseptin muutokset (Mäkitalo 2005) monipalvelukoti? tuetut asumispalvelut? pitkäaikaissairaiden laitoshoito? E P Ä V A R M A M U R R O S: Paluu vanhaan? palveluja kotona asuville? VANHAINKOTI 2 ( ) Kodinomaiset pienyksiköt apua tarvitseville vanhuksille E P Ä V A R M A M U R R O S: miten sairaiden vanhusten kanssa? VANHAINKOTI 1 ( ) Asuntoja terveille vanhuksille E P Ä V A R M A M U R R O S: mitä vanhuksille ja pitkäaik.sairaille? KUNNALLISKOTI ( ) Suojaa, ruokaa ja työtä sekalaiselle joukolle ei-itsenäiseen elämään kykeneviä köyhiä

13 UUSI AIKA VAATII UUSIA KONSTEJA TYÖHYVINVOINTI VAKIINTUNEESSA TOIMINNASSA: työn korjaaminen ihmiselle sopivaksi Pitkät vakiintuneen toiminnan vaiheet, lyhyet, ohimenevät muutosvaiheet TYÖHYVINVOINTI MUUTOKSESSA Lyhyet vakiintuneen toiminnan vaiheet, pitkät, osin päällekkäiset muutosvaiheet

14 Työhyvinvointi työn muutoksessa, 1 Häiriökuormitus Sekä vanhan toimintakonseptin kriisiytymisen vaiheessa että käytännön uudistamisen vaiheessa: häiriöitä, virheitä, mahdottomia tehtäviä yritetään selviytyä, kiirehditään, tehdään uudelleen YLIMÄÄRÄISTÄ TYÖTÄ kuormitutaan psyykkisesti ja fyysisesti

15 Työhyvinvointi työn muutoksessa, 2 Kohdehyvinvointi Kaikella työllä on yhteinen tarkoitus ja tavoite, minkä vuoksi työtä tehdään ja minkä suhteen pyritään onnistumaan. Jokaiselle tärkeä voimien lähde on onnistuminen jollakin tämän yhteisen tarkoituksen osa-alueella (kohdehyvinvointi). Palvelukonseptien muutoksissa työn yhteinen tarkoitus ja tavoite usein muuttuu miten käy voimien lähteelle? Onnistuuko uusiutuminen?

16 Työhyvinvointi työn muutoksessa, 3 Muutoksen epäsynkronit -Organisaatiossa tehdään jatkuvasti päätöksiä, joilla on vaikutuksensa muutoksen suuntaan: hankitaan tietojärjestelmä, muutetaan palkkausjärjestelmää, organisoidaan tiimeiksi, koulutetaan johtajia, uusitaan työvuorojärjestelmää, jne. - eri muutokset vievät meneillään olevaa konseptimuutosta usein tahattomasti vastakkaisiin suuntiin (muutosten epäsynkronisuus) - tempoilu heikentää tulosta ja työhyvinvointia

17 Miten palvelukonseptit muuttuvat? - vähitellen, itsestään? - ylhäältä alas (hallinnollis-johdollinen malli) a) laki, asetus implementaatio b) arvot, visio, strategia jalkauttaminen - alhaalta ylös (romantisoiva malli) työntekijät ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita - yhteisen tietoisen oppimisen ja kokeilujen malli

18 Työhyvinvoinnin edistäminen työn muutoksessa 1. Oleellista on omaa työtä koskeva oppimisprosessi: työntekijät, esimiehet, johto 2. Lähtökohdaksi arkityöstä koottu peili : häiriöt toiminnassa ja niistä aiheutuva häiriökuormitus kertovat kehitystarpeista ja kehittämisen paikoista 3. Rakenteellinen näkökulma: toiminnan häiriöitä tulkitaan toimintakonseptin ongelmina ei yksilöllisinä vikoina tai sattumina 4. Muutoksen näkökulma: toiminnan häiriöitä tulkitaan toimintakonseptin kehityksen / muutoksen keskeneräisyytenä ei korjattavina vikoina. Huomio myös muutosten epäsynkroneihin. 5. Yksilöllinen näkökulma: meneillään oleva toimintakonseptin muutos ja yksilöiden työn mielekkyyden lähteet (kohdehyvinvointi) saatetaan tietoiseen vuoropuheluun keskenään. 6. Edetään kehittävien kokeilujen avulla: yhteisen toiminnan kokeilut & henkilökohtaiset ammatilliset kehittymistehtävät limitetään pitkäjänteiseksi toimintakonseptin uudistamistyöksi

19 Mitä pitäisi tehdä? - työyhteisöt ja virastot esimiehen johdolla tutkimaan työtään (palvelukonseptiaan) ja sen muutosta AIKAA? VÄLINEITÄ, KEINOJA? - osaavaa ulkopuolista asiantuntija-apua tarpeen mukaan - työterveyshuollon ja kuntoutuksen uudistaminen tukemaan työyhteisöjä muutoksen tekemisessä

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Jorma Mäkitalo ja Eija Paso Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Valokuvat Kannen suunnittelu Ulkoasu ja taitto Kustantajat

Lisätiedot

Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa

Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa Kehittävä työntutkimus työhyvinvoinnin edistämisen kontekstissa - lähestymistavan esittelyä - kaksi tapausesimerkkiä rakennusalalta Tyhjö-seminaari 15.1 2007 Kimmo Keskitalo, Merikoski Consulting Työhyvinvointia

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokeile ja havahdu! - menetelmiä oman ja työyhteisön työn kehittämiseen Työn imu Voimavaralähtöinen näkökulma työn arkeen Muutospaja Mielekkyyttä muutokseen ja toimintaa yhdessä uudistamaan

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17

3. TARPEISTA TAVOITTEISIIN 15 3.1. Palvelukeskusten väliset alkuneuvottelut 15 3.2. Tarpeiden jäsentäminen hankesuunnitelmaksi 17 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. KEHITTÄMISEN KONTEKSTI, TEKIJÄT JA KÄSITYKSET YMPÄRISTÖSTÄ 3 2.1. Itsenäiset palvelukeskukset haluavat yhteistyötä 3 2.2. Kehittämistyötä toteuttaneet yksiköt

Lisätiedot

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Kirsti Launis Tuija Virtanen Riikka Ruotsala Loppuraportti Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Helsinki 2009

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012

Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009 2012 Kuva: Nimim. H Hannu Mäkinen Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2009-2012 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon VANTAA

Sosiaali- ja terveydenhuollon VANTAA Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuus 2010 2013 VANTAA Uudistuksissa on oltava herkkä kaupunkilaisten näkemyksille. Viiden vuoden kuluttua Vantaan hyvinvointipalvelut on jo ilmiö ellei peräti käsite.

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Marja-Liisa Vesterinen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOKSET JA HAASTEET Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden visiot on koottu asiantuntijaraadin ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ

P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ P ALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Marja-Liisa Nyholm Heikki Suominen PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö PALVELUVERKOSSA YÖTÄPÄIVÄÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja?

V iimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Viimeinen tykykirja? Valokuvat: Kai Tirkkonen (13, 23, 24, 27,30, 32, 33, 35, 36, 38, 48, 50, 60, 68, 74, 75, 83, 93, 94, 99, 113, 135, 136, 138) Jukka Lehojärvi (14, 19, 20, 28, 51,

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry HR Barometri 2010 Yhteenvetoraportti 9.11.2010 Janne Jauhiainen, Hanna Hihnala ja Tuomo Lähdeniemi Fountain Park Oy Professori Vesa Suutari ja professori Riitta Viitala

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ -

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - Toimintakäsikirja kokoaa muutokset Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidossa ja palveluasumisessa Anne Niemi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak - Etelä,

Lisätiedot

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä

Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Masentunut vanhus potilaana palvelujärjestelmässä Panu Aunola projektityöntekijä, sh Liisa Kantojärvi projektityöntekijä, LT, EL, vastuualueen johtaja Tiina Puotiniemi projektipäällikkö, TtM 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot