ESINEOIKEUS OTK tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5. ON tutkinnon aineopintojen täydennystentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESINEOIKEUS 5.7.2005. OTK tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5. ON tutkinnon aineopintojen täydennystentti"

Transkriptio

1 ESINEOIKEUS OTK tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ON tutkinnon aineopintojen täydennystentti kysymykset 2, 3 ja 5 Ruotsissa JUK tutkinnon suorittaneet kysymykset 2, 3 ja 4 Vastausohjeet Merkitse aluksi ne kysymykset joihin tulee vastata Kukin vastaus eri arkille Jokaiseen kysymyspaperiin tulee vastaajan nimen ja tehtävänumeron lisäksi merkitä joko opiskelijanumero tai syntymäaika Vastaustilaa on yksi sivu kysymystä kohden, ylimenevää osaa ei lueta Jätä sivun oikeaan laitaan yhden ruudun levyinen marginaali Nimettömiä tai huonolla käsialalla kirjoitettuja vastauksia ei oteta huomioon Jos johonkin kysymykseen ei vastata, on kuitenkin palautettava arkki, josta ilmenee tehtävänumero, nimi ja opiskelijanumero tai syntymäaika Korvaavuudet Dosentti Johan Bärlundin kevätlukukaudella 2003, 2004 tai 2005 pitämän kiinteistönkauppaa koskeneen kurssin hyväksyttävä suoritus korvaa kysymyksen numero kolme. Korvaavuuden käyttävien opiskelijoiden tulee jättää vastauspaperi, josta ilmenee kurssista saatu pistemäärä. Tulokset yksityisoikeuden laitoksen ilmoitustaululla ja esineoikeuden internetsivulla viimeistään tiistaina klo 14.

2 1) Esineen haltijan oikeudesta tuottoon ja korvaukseen esineeseen pannuista kustannuksista (Kartio) 2 2) Traditiovaatimuksen täyttyminen irtaimen panttauksessa (Havansi) 3) Toimit kuluttajavalituslautakunnan esittelijänä ja olet saanut vastuullesi seuraavan jutun: Kuluttaja (K) osti päivätyllä kauppakirjalla B:ltä kiinteistön sillä sijaitsevine rakennuksineen. Kauppahinta oli euroa. Rakennus on valmistunut vuonna Kaupan kohteessa oli tehty kylpyhuoneremontti vuosina K havaitsi noin kaksi vuotta kaupanteon jälkeen, että suihkuhuoneessa oli katkenneita laattoja. Lisäksi hän havaitsi, että laattojen väri oli muuttunut. K:n mukaan vaurio johtuu siitä, että routa on puutteellisen routaeristyksen takia päässyt lattian alle ja sulaessaan katkonut kylpyhuoneen kaakeleita. Ulkopuolinen routaeristys puuttuu. B on lisäksi rakentanut öljysäiliöhuoneen ja terassin, mutta hän ei ole hakenut näille rakennuslupaa. Rakennuslupaa ei ole K:n pyynnöstä huolimatta B:n toimesta vieläkään haettu. K reklamoi myös B:n tekemästä viemäriputken uusimisesta. Nyt K vaatii myyjältä korvausta pesuhuoneen korjauskustannuksista 3.376,12 euroa. Lisäksi K vaatii korvausta rakennuslupamaksusta. B kiistää K:n vaatimukset. B on kaupanteon jälkeen käynyt rakennustarkastajan kanssa tutkimassa taloa. Tutkittuaan lattiaa sekä ulkoseinustaa B ja rakennustarkastaja totesivat, että vaurio on johtunut routimisesta. Talvi oli erittäin paha routatalvi. Asuessaan talossa B:n aikomuksena oli ollut tehdä ulkovuoraus, pihamaan muokkaus viemäreineen sekä routaeristyksineen kesällä B:n myytyä kiinteistön nämä asiat jäivät K:lle. Kylpyhuoneen sekä saunan lattiat on tehty asianmukaisine eristyksineen. Pihamaata ei ole kaivettu eikä viemäröintiä uusittu B:n omistusaikana. B sopi aikanaan kunnan rakennustarkastajan kanssa tekevänsä kaikki paperit koskien terassia ja öljysäiliötilaa, kun ne valmistuvat. B ei saanut öljysäiliötilaa valmiiksi asumisaikanaan. B myöntää rakennusluvan puuttumisen, mutta ilmoittaa, ettei hän voi hakea rakennuslupaa muulle kuin tekemälleen perustalle. Nyt tehtävänäsi on laatia esittelymuistio asiassa. Miten ratkaiset riidan K:n ja B:n välillä annettujen tietojen perusteella? Perustele ratkaisusi!

3 4) Avioparit Jari ja Anne Pääkkönen sekä Marja ja Jani Turunen omistavat yhdessä tasasuurin osuuksin vuokraoikeuden tonttiin rakennuksineen Tuusulan kunnassa. Vuokra aika on 99 vuotta ja vuokrasopimuksen mukaan osapuolilla on oikeus rakentaa tontille vuokranantajaa kuulematta tarpeelliseksi katsomansa rakennukset. Vuokraoikeudelle on haettu MK 14:2:n tarkoittama kirjaus. Kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1985 rakennettu paritalo, jossa samassa talossa sijaitsee kaksi itsenäistä asuinhuoneistoa omine pihoineen oheisen kuvan mukaisesti. A osaa hallinnoi Jari ja Anne yhdessä ja B osaa Marja ja Jani niin ikään yhdessä. Kumpikin pariskunta on aikoinaan ostanut määräosansa eri aikoihin vuokraoikeuden alkuperäiseltä omistajalta. Riidatonta on, että rakennuksen omistussuhteet vastaavat vuokraoikeuden omistussuhteita. 3 A:n piha A asunto B asunto B:n piha Osapuolet haluaisivat järjestellä vastaisen asumisensa siten, että seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Osat A ja B muodostavat mahdollisimman erillisen taloudellisen kokonaisuuden, jossa molemmat pariskunnat hallitsevat osiaan yhdessä mahdollisimman itsenäisesti 2. Kukaan osapuolista ei voi vaatia YhtOmL:n 9.2 :n mukaista menettelyä 3. Järjestelyyn ei saa liittyä kiinteistön, sen vuokraoikeuden taikka näiden määräosien tai määräalojen luovutuksia 4. Osapuolet kokevat asunto osakeyhtiön hallinnon pyörittämisen siinä määrin hankalaksi ja aikaa vieväksi, että se ei tule kyseeseen 5. Molempien avioparien tulee yhdessä voida käyttää omaa osaansa vakuutena itsenäisesti. Osilla tulee olla myös todellista vakuusarvoa (vastauksessa et tietenkään voi ottaa kantaa osien taloudelliseen vakuusarvoon, mutta pääasia on, että oikeudelliset seikat eivät ole sen esteenä, että pankki hyväksyisi kiinteistön osan vakuudeksi) 6. Järjestelyn tulee sitoa kaikissa olosuhteissa myös osapuolten seuraajia

4 Ennen järjestelyihin ryhtymistä Jari ja Anne Pääkkösellä on yhdessä kirjaus ½ määräosaan vuokraoikeudesta sekä Marja ja Jani Turusella vastaavasti kirjaus toiseen ½:n määräosaan. Lainhuuto itse tonttiin on vuokranantajalla Tuusulan kunnalla. Vuokraoikeuteen on vanhastaan kiinnityksiä siten, että Jari ja Anne Pääkkösen puolikkaaseen on vahvistettu yksi euron kiinnitys ja Marja ja Jani Turusen puolikkaaseen yksi euron kiinnitys. Molemmat panttikirjat ovat omistajiensa hallussa (toisin sanoen ne eivät tällä hetkellä ole panttina mistään velasta). Osapuolet kääntyvät nyt puoleesi ja pyytävät sinua laatimaan järjestelyn, joka mahdollisimman hyvin vastaisi heidän toivomuksiaan. a) Selvitä lyhyesti, minkälaisia järjestelyjä osapuolten välillä tulee laatia, jotta he pääsisivät toivomaansa tilanteeseen tai ainakin mahdollisimman lähelle sitä. Selvitä erikseen, mitä kirjauksia järjestely edellyttää. b) Selvitä vastauksessasi, miten edellä lueteltujen vaatimusten kohdat 1, 2, 5 ja 6 toteutuvat hahmottelemassasi järjestelyssä. c) Selvitä, mikä on aikaisemmin vahvistettujen kiinnitysten kohde tekemiesi järjestelyjen jälkeen. 4

5 5 5) Matkatoimisto Sinitaivas Oy uusi kokonaisuudessaan matkatoimistokäyttöön suunnitellun tietokoneohjelmistonsa ja tietokonekantansa. Ohjelmiston hinta kehitystöineen sekä uudet koneet ja laitteet merkitsivät noin euron kustannusta, minkä vuoksi matkatoimisto ja ohjelmiston ja koneiden toimittaja TietoSampo Oy sopivat siitä, että rahoitus hoidetaan leasingin avulla. Niinpä Rahoitus Oy:n kanssa matkatoimisto sopi viiden vuoden rahoitusleasingista niin, että vuokrakauden päättyessä ohjelmistolla ja koneilla/laitteilla on 7 % jäännösarvo ja että matkatoimistolla on käytettävissä osto optio taikka oikeus jatkaa leasingsuhdetta alemmalla vuokratasolla. Matkatoimisto teki Rahoitus Oy:n kanssa myös kolmen vuoden factoringsopimuksen, jonka mukaan rahoitusyhtiö sitoutui rahoittamaan matkatoimiston sekä kuluttaja että yritysasiakkaiden matkalaskuja vuosittain 3 miljoonan euron edestä. Kyse oli normaalisisältöisestä factoringsopimuksesta vakioehtoineen. Ehtojen mukaan matkatoimisto luovutti koko laskusaatavakantansa rahoitussopimuksen mukaisten rahoitusyhtiön myöntämien luottojen vakuudeksi ja vakuutti, että matkatoimisto on täyttänyt omat velvoitteensa asiakkaitaan kohtaan. Parin vuoden päästä yllä mainituista järjestelyistä matkatoimiston toimitusjohtaja kääntyy puoleesi ja esittää sinulle vastattavaksi seuraavat kysymykset: Matkatoimistolle toimitettu tietokoneohjelmisto ei toimi yrityksen kannalta tyydyttävällä tavalla, mistä on keskusteltu useasti TietoSampo Oy:n kanssa ja tiedustelee nyt, miten tulisi juridisesti edetä ja mitkä ovat vaihtoehdot, koska yhtiö ei enää ole valmis maksamaan Rahoitus Oy:lle. Rahoitus Oy on ilmoittanut matkatoimistolle, että sen tulee maksaa leasingsopimuksen mukaisesti vuokraerät ja myös jo erääntyneet kaksi vuokraerää tai muussa tapauksessa Rahoitus Oy purkaa sopimuksen sopimusrikkomuksen johdosta. Mitä tulee tehdä? Rahoitus Oy on kääntynyt matkatoimiston puoleen, koska matkatoimistolla on ollut toistuvia maksuhäiriöitä, minkä vuoksi myös konkurssiuhka on mahdollinen. Rahoitus Oy on oman oikeusasemansa kannalta pyytänyt matkatoimistolta lisävakuutena euron yrityskiinnitystä ja selvittämään rahoitusyhtiölle siirrettyjen asiakkaiden ennakkolaskumaksujen sivullissitovuuden edellytysten täyttymisen silmällä pitäen mahdollista konkurssia. Perusteltu vastaus esitettyihin vaatimuksiin ja kysymyksiin.

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5

ESINEOIKEUS 7.3.2005. OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ESINEOIKEUS 7.3.2005 OTK-tutkinnon aineopintotentti (4,5 ov) - kysymykset 1, 2, 3, 4 ja 5 ON-tutkinnon aineopintojen täydennystentti - kysymykset 2, 3 ja 5 Ruotsissa JUK-tutkinnon suorittaneet - kysymykset

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 22.11.2008 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kaikkien kysymysten vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 16.11.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 16.11.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

Siviilioikeus 11.4.2003

Siviilioikeus 11.4.2003 Siviilioikeus 11.4.2003 Vastaustilaa on yksi sivu kysymyksissä nro. 1 5. Kysymyksen nro. 6 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä yhden ruudun

Lisätiedot

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset)

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 1 Velvoiteoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 18.3.2015 1. A Oy oli ostamassa B Oy:ltä biodieseljalostamoa. A halusi tehdä

Lisätiedot

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin!

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin! Tehtävä 1 / LKV-koe 12.5.2007 Tilan X alue kuului osittain vuonna 1997 vahvistettuun rantaosayleiskaavaan. Tilan X omistaja myi vuonna 2002 A:lle ja B:lle toisiinsa rajoittuvat määräalat, jotka yleiskaavassa

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (8) Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 21.11.2009 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013 KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 4.5.2013 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 4.5.2013 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) Välittäjälautakunta KESKUSKAUPPAKAMARI LKV-koe 12.5.2012 1 (8) KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 12.5.2012 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-5 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 6 vastataan

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (5) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 20.11.2010 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-4 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Jokaiseen vastauspaperiin tulee merkitä selvästi

Lisätiedot

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1 1(9) Oikeusministeriölle OM 4/41/2004 OM016:00/2004 ESITYSLUONNOS SÄHKÖISTÄ KIINTEISTÖN VAIHDANTAA, PANTTAUSTA JA KIRJAAMISMENTTELYÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Yleistä Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8)

LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) LKV-koe 17.11.2012 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (8) Kysymys 1 Asunnossa on hoitovastikkeen osalta asuntokauppalain 6 luvun 20 :n 1 mom:n 2 kohdassa tarkoitettu tiedonantovirhe. Myyjän on täytynyt olettaa tienneen

Lisätiedot

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1

LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 LKV-KOE 21.11.2009 ARVOSTELUPERUSTEET 1 KYSYMYS 1 1 Rantaviivaa koskeva laatuvirhe. KiintVälL 9.1 :n mukaan välitysliikkeen on välityskohdetta tarjotessaan annettava toimeksiantajan vastapuolelle kaikki

Lisätiedot

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta

Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 12.6.2013 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot

LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10)

LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10) LKV-koe 4.5.2013 ARVOSTELUPERUSTEET 1 (10) Kysymys 1 Kohta A max 5 p - Myös pelkän maapohjan myyntiin sovelletaan oman asunnon myyntivoiton verovapaussääntelyä, kun verovelvollinen on käyttänyt tulipalossa

Lisätiedot

Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille.

Vastaukset jätetään valvojalle, joka jakaa ne niille osoitetuille paikoille. TURUN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 1/5 VALINTAKOE 21.6.2006 Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen koituu pyrkijän vahingoksi. OHJEET PYRKIJÖILLE

Lisätiedot

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I

Sepänkannas I I K 4545-4547 Smedsede I I Sepänkannas III Smedsede III 25 25 5 Metriä K 55 57 TONTTIEN HAKUMENETTELY Tonttia haetaan täyttämällä tonttihakemus. Tonttihakemuksen voi postittaa kuntaan osoitteella: Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Vastaa kysymyksiin perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Kaikkien tehtävien vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille.

Vastaa kysymyksiin perustellusti. Pelkät pykäläviittaukset eivät riitä. Kaikkien tehtävien vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. KESKUSKAUPPAKAMARI Välittäjälautakunta VUOKRAHUONEISTON VÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua. Jokaiseen vastauspaperiin selvästi oma nimi ja henkilötunnus. Lautakunta suosittelee

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti

PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti Perhe- ja jäämistöoikeus Oikeudenalojen perusteet PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUDEN PERUSTEET. ONOM 1005. Tentti 23.4.2015 Huom! Kysymykset 1 2 (professori Markku Helin) ja toisaalta 3 4 (tohtorikoulutettava

Lisätiedot

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO

NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO NÄIN TEET ASUNNON VUOKRASOPIMUKSEN MARINA FURUHJELM - VIRPI HIENONEN - MIA KORO-KANERVA - ANU KÄRKKÄINEN - RIITTA SALO Sisällysluettelo 1. Alkusanat s. 5 2. Yleistä vuokrasopimuksen ehdoista s. 6 3. Asunnon

Lisätiedot

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA

RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSEN RAHOITTAJAN RISKIT VUOKRALLEOTTAJAN YRITYSSANEERAUKSESSA Miikka Isosalo 0198132 Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Maisteritutkielma Syksy 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPPA PANKIN NÄKÖKULMASTA

KIINTEISTÖKAUPPA PANKIN NÄKÖKULMASTA KIINTEISTÖKAUPPA PANKIN NÄKÖKULMASTA Case: Pankki X LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2014 Kaisa Tuovinen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja

Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Vuokranantajan opas kimppakämpän vuokraamiseen Pariskunta Opiskelijaporukka Isompi ryhmä Päävuokralainen ja alivuokralainen Auttava asiantuntija - kannattavuuden puolestapuhuja Sisältö Pariskunta vuokralaisena

Lisätiedot

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö

Mallisivut. 2. Asuntokauppa. 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö 2. Asuntokauppa 1 2 2.1. Asuntokaupan lainsäädäntö Asuntokaupalla tarkoitetaan irtainta asuntokauppaa vastakohtana kiinteistönkaupalle. Keskeisimpiä asuntokaupan kohteita ovat asunto-osakkeet. Asunto-osakkeen

Lisätiedot

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 17.6.2010 (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti.

Lisätiedot