ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA"

Transkriptio

1 1/6 ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA Tiivistelmä Kuopion Vedellä on ollut jo useiden vuosien ajan tarve keskittää toimintojaan. Keskittäminen parantaa liikelaitoksen toiminnallisuutta merkittävästi ja tuo säästöjä työn teon kustannuksiin: toiminta tehostuu, vastuualueiden välinen yhteistyö helpottuu ja tiedonkulku paranee. Kuopion Vesi on huoltovarmuuskriittinen toimija, jonka tuottamat palvelut on turvattava kaikissa olosuhteissa. Tiivis yhteistyö liikelaitoksen eri vastuualueiden välillä on palvelujen mahdollistamiseksi erittäin tärkeää. Yhteistyön merkitys korostuu erityisesti juuri vesihuollon häiriötilanteissa. Tällä hetkellä Kuopion Veden toiminnat ovat hajallaan neljässä toimipisteessä ja osittain työskennellään myös väistötiloissa. Toimintojen keskittämisselvityksiä on viimeiset vuodet ohjannut ja kiirehtinyt erityisesti verkoston vastuualueen Kelloniemen nykyisten toimitilojen ongelmat ja puutteet sekä tilojen ahtaus. Tällä hetkellä tilanne on akuutti: Kelloniemen toimitiloissa on todettu vuoden 2014 lopulla sisäilman aiheuttama terveysvaara ja tilojen tauko- ja sosiaalitilat eivät täytä lainsäädännön vaatimuksia. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluosasto (AVI) on todennut ongelmat ja puutteet ja odottaa asiassa pikaisia ratkaisuja sekä verkoston vastuualueen siirtymistä uusiin tiloihin. Kaksi henkilöä on jo joutunut siirtymään tiloista väistötiloihin altistumisoireiden vuoksi ja AVI on velvoittanut, että myös muun henkilöstön altistumisselvitykset on käynnistettävä kiireellisesti, jos toimitilakysymystä ei voida ratkaista pikaisesti. Asiaa on selvitetty ja valmisteltu niin, että uusi tilaratkaisu sekä keskittää Kuopion Veden toiminnat nykyistä paremmin että ratkaisee verkoston vastuualueen nykyisten toimitilojen ongelmat ja puutteet. Toiminnallisesti paras ratkaisu olisi jo 2000-luvun alkupuolella selvitetty uudisrakennus Itkonniemen vesilaitoksen yhteyteen, jolloin kaikki Kuopion Veden toiminnat sijoittuisivat tuotantolaitosten yhteyteen kahteen toimipisteeseen Itkonniemelle ja Lehtoniemeen. Ratkaisu kuitenkin hylättiin jo vuonna 2007 liian kalliina. Tämän jälkeen on etsitty ja tarkasteltu valmiita vuokrattavia toimitiloja, joihin voidaan sijoittaa verkoston, hallinnon ja suunnittelun yhteiset toimitilat. Tiloihin sijoittuu puolet Kuopion Veden nykyisestä henkilökunnasta. Selvityksiä on tehty yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa. Selvitysten perusteella Kuopion Veden tarpeisiin soveltuvat vuokrattavista tiloista parhaiten L- House Oy:n omistamat Varikkokadun toimitilat, joihin myös Kuopion Veden tärkein yhteistyökumppani Kuntatekniikkaliikelaitos Mestar jo sijoittuu. Tiloihin on mahdollista helposti rakentaa Kuopion Veden kolmen vastuualueen tarpeisiin sopivat toimisto-, tauko-, sosiaali-, korjaamo-, autohalli- ja tarviketilat vastuualueiden noin 40 työntekijän tarpeisiin. Tilojen sijainti on erinomainen sekä verkoston operatiivisen toiminnan että Kuopion Veden asiakkaiden kannalta. Kuopion Vesi esittää, että sen verkoston, hallinnon ja suunnittelun vastuualueiden toimitilat keskitetään yhteen toimipisteeseen ja että yhteiseksi toimitilaksi vuokrataan Varikkokatu 2:n toimitilat L-House Oy:n antaman vuokratarjouksen mukaisesti.

2 2/6 1 Toimitilojen tarve Toimintojen keskittäminen Kuopion Vesi on huoltovarmuuskriittinen toimija, jonka tuottamat palvelut on turvattava kaikissa olosuhteissa. Tiivis yhteistyö liikelaitoksen eri vastuualueiden välillä on palvelujen mahdollistamiseksi erittäin tärkeää. Yhteistyön saumattomuuden ja välittömän tiedonkulun merkitys korostuu erityisesti vesihuollon häiriötilanteissa. Tällä hetkellä Kuopion Veden toiminta on hajallaan neljässä eri toimipisteessä: hallinto ja suunnittelu valtuusto-virastotalolla, verkosto Kelloniemessä, vedentuotanto Itkonniemellä ja jätevedenpuhdistus Lehtoniemessä. Vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen toiminnat on sidottu tuotantolaitosten yhteyteen ja niitä ei voi siirtää. Verkoston, hallinnon ja suunnittelun toimintaa ei sen sijaan ole sidottu tiettyyn toimipisteeseen ja niiden keskittäminen on mahdollista. Keskittäminen parantaa Kuopion Veden toiminnallisuutta merkittävästi: toiminta tehostuu, vastuualueiden välinen yhteistyö helpottuu ja tiedonkulku paranee. Verkoston, hallinnon ja suunnittelun henkilöstö tekee päivittäin tiivistä yhteistyötä. Normaalioloissa erilaisten asiakaspalvelu- sekä verkostojen suunnittelu- ja rakennuttamistehtävien hoitaminen, verkostojen hallinta sekä tiedottaminen edellyttävät jatkuvaa ja välitöntä yhteydenpitoa. Vastuualueiden sijoittuminen nykyisellä tavalla eri toimipisteisiin hankaloittaa työtehtävien hoitamista ja työaikaa kuluu ydintehtävistä myös päivittäin toimipisteiden välisiin siirtymiin. Lisäksi hajalleen sijoittuminen vaikeuttaa toimintojen kehittämistä. Tilannetta on mahdollista parantaa vain keskittämällä verkoston, hallinnon ja suunnittelun toiminnat samaan toimipisteeseen. Verkoston, hallinnon ja suunnittelun nykyiset toimitilat Verkosto Verkoston nykyiset toimitilat sijaitsevat Kelloniemessä entisessä kaupungin varikkokeskuksessa. Tiloissa työskentelee 21 henkilöä. Rakennuttajayksikkö, 2 henkilöä, on siirtynyt ko. tiloista väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. Lisäksi vastuualueen päällikön työhuone sijaitsee tilojen ahtauden vuoksi valtuusto-virastotalolla. Kelloniemen toimitilat eivät täytä työturvallisuuslainsäädännön asettamia vaatimuksia toimistosekä tauko- ja sosiaalitiloiltaan. Lisäksi korjaamotila on tarpeisiin nähden liian pieni ja huoltoautojen säilytystiloja ei ole lainkaan. Vastuualueen toimistotiloissa on todettu sisäilmaongelmia ja yksi huone on niiden vuoksi jo suljettu kokonaan käytöstä. Ko. suljetussa huoneessa aiemmin työskennelleet työnjohtajat ovat siirtyneet altistumisoireilun vuoksi em. väistötiloihin Tulliportinkadulle. Vastuualueen taukotilat ovat puutteelliset. Ruokailutiloihin ei tule juoksevaa vettä, vaan vesi otetaan korjaamon vesipisteestä, jossa mm. pestään korjauksessa olevia viemäreiden osia (hygieniariski). Ruokailutilaa ei ole myöskään viemäröity eikä ilmastoitu. Sosiaalitilat (puku- ja

3 3/6 peseytymistilat) sijaitsevat eri rakennuksessa kuin työ- ja taukotilat ja tiloihin on mentävä ulkokautta. Tiloja on hankala käyttää ja ne ovat tarpeisiin nähden liian pienet, minkä vuoksi työnjohtajilla ei ole käytettävissään puku- ja peseytymistiloja tällä hetkellä lainkaan. Nykyiset sosiaalitilat ovat myös toiminnallinen riski. Verkoston työtekijät työskentelevät sekä talousvesi- että viemärikohteissa. Talousvesihygieenisten vaatimusten ja vesihuoltoalan yleisesti hyväksyttyjen työtapojen mukaan työntekijöillä tulee olla erilliset sosiaaliset tilat puhtaille vaatteille ja ns. likaisten töiden vaatteille. Nykyisissä tiloissa tätä vaatimusta ei ole kuitenkaan mahdollisuutta noudattaa, vaan puhtaan ja likaisen työn vaatteita säilytetään ja huolletaan samoissa tiloissa. Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) työsuojelun vastuualue teki Kelloniemen toimitiloissa työsuojelutarkastuksen loppuvuodesta Toimitiloissa on tehty aiemmin tarkastuksia myös kaupungin työsuojelun toimesta. AVI:n tarkastuskertomus on esityksen liitteenä. AVI totesi tarkastuksellaan Kelloniemen toimistotiloissa sisäilman aiheuttaman terveysvaaran sekä edellä kerrotut puutteet tauko- ja sosiaalitiloissa. AVI edellytti terveysvaaran osalta pikaista toimenpiteisiin ryhtymistä sekä selvitystä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa siitä, kuka tai ketkä työntekijät voivat ja millä edellytyksillä jatkaa turvallisesti työskentelyä em. työtiloissa altistumatta sairastumiselle. Tauko- ja sosiaalitilojen puutteiden osalta AVI edellytti lisäksi selvitystä epäkohtien korjaamisen aikataulusta. Kuopion Vesi on antanut AVI:lle selvityksen ja AVI on hyväksynyt, että verkoston vastuualue siirtyy Kelloniemen toimitiloista uusiin tiloihin vuoden 2015 aikana. Verkoston uusien toimitilojen tarve on akuutti ja asia on saatava kuntoon AVI:n edellyttämässä aikataulussa. AVI on ilmoittanut seuraavansa aktiivisesti Kuopion Veden toimenpiteitä asiaan kuntoon saattamisesta. AVI:n tarkastustiedot on käyty läpi myös Kuopion Veden työhyvinvointitoimikunnassa tammikuussa 2015, jolloin työterveyshuolto toi kannanottonaan esille, että AVI:n edellyttämät altistumisselvitykset ovat sekä tutkimuksellisesti erittäin haasteellinen että kustannuksiltaan merkittävä asia. Altistumisselvitysten tekeminen on kuitenkin käynnistettävä kiireellisesti, jos uudet toimitilat eivät toteudu vuoden 2015 aikana. Myös Kuopion kaupungin työsuojeluvaltuutettu on puuttunut asiaan ja antanut asiasta lausunnon lokakuussa Hallinto ja suunnittelu Hallinnon ja suunnittelun toimitilat sijaitsevat valtuusto-virastotalolla. Tiloissa työskentelee 17 henkilöä. Työhuoneiden osalta toimitilat ovat tällä hetkellä hyvät ja tiukasti riittävät. Valtuusto-virastotalolla tapahtuu kuitenkin jatkuvasti siellä toimivien kaupungin palvelualueiden toimintojen tehostamista ja myös Kuopion Vesi on joutunut tiivistämään tilan tarvettaan sekä luovuttamaan tilojaan muille toimijoille. Myös tilojen kehittäminen Kuopion Veden tarpeisiin on hankalaa muiden toimijoiden ennakoimattomien ja yleensä myös varsin pikaisten tarpeiden vuoksi.

4 4/6 Hallinnolla ja suunnittelulla on yhteinen tauko- ja palaveritila, jota käyttävät myös verkostopäällikkö sekä Tulliportinkadun väistötiloissa työskentelevät verkoston työnjohtajat. Tila toimii henkilöstön ruokailutilana, asiakkaiden tapaamistilana, lähityöpalaveritilana ja vesihuollon häiriötilanteissa Kuopion Veden johtokeskustilana. Taukotila riittää tällä hetkellä juuri ja juuri omiin tarpeisiin. Tilan yhteiskäyttötarve on kuitenkin noussut jo esille, kun valtuustovirastotalolle siirtyvän kaupungin puhelinvaihteen henkilökunnalle on etsitty taukotilaa. 2 Toimitilavaihtoehdot Tehdyt selvitykset Kuopion Veden toimintojen keskittämistä on selvitetty 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja keskittämistarpeeseen on tutkittu useita erilaisia vaihtoehtoja. Toimintojen keskittämisen kannalta paras vaihtoehto olisi ollut verkoston, hallinnon ja suunnittelun toimitilojen sijoittaminen vedentuotannon yhteyteen Itkonniemelle, jolloin Kuopion Veden kaikki toimitilat olisivat sijoittuneet kahteen toimipisteeseen: Itkonniemelle ja Lehtoniemeen. Suunnitelma kokonaan uusista toimitiloista kuitenkin hylättiin vuonna 2007 liian kalliina ratkaisuna. Tämän jälkeen on etsitty ja tarkasteltu valmiita vuokrattavia toimitiloja, joihin voidaan sijoittaa verkoston, hallinnon ja suunnittelun yhteiset toimitilat. Vuokratilaselvityksiä on tehty yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa ja selvityksiä ovat ohjanneet sekä kiirehtineet erityisesti verkoston tarpeet niin, että nykyisten toimitilojen ongelmat ja puutteet voidaan samalla poistaa. Verkoston Kelloniemen toimitilojen osalta on samassa yhteydessä Tilakeskuksen toimesta tarkasteltu myös ns. 0-vaihtoehto, jossa verkoston Kelloniemen nykyiset tilat korjataan. Tilakeskus ei ole pitänyt 0-vaihtoehtoa toteuttamiskelpoisena, sillä rakennukset ovat huonokuntoisia ja vaatisivat täydellisen korjauksen tai jopa purkamisen ja niitä korvaavan uudisrakennuksen rakentamisen. Vaihtoehtotarkastelussa ovat olleet mukana seuraavat vaihtoehdot: kauppakeskus Herman (Lemminkäinen), Isabella (YIT), Bella-Veneet Oy:n tilat (Siikaranta 4), L-Housen tilat (Varikkokatu 2, entiset Fenestran tilat) ja Kuopion Energian tilat Haapaniemellä. Selvitysten perusteella L-Housen tilat Varikkokadulla soveltuvat parhaiten Kuopion Veden tarpeisiin. Samassa rakennuksessa toimii jo kuntatekniikkaliikelaitos Mestar, joka on kaupungin liikelaitoksista Kuopion Veden tärkein yhteistyökumppani. Kuopion Veden ja Mestarin sijoittuminen vierekkäisiin toimitiloihin mahdollistaa nykyistä tiiviimmän yhteistyön, mikä helpottaa päivittäisissä töissä suuresti mm. verkostojen rakentamishankkeiden läpivientiä mukaan lukien työmaiden työturvallisuusasiat. Kuopion Vedellä ja Mestarilla on lisäksi yhteistä päivystyshenkilökuntaa sekä muutenkin yhteistoimintaa (mm. väliaikainen vedenjakelu ja polttoainevarastot) vesihuollon häiriötilanteissa, mikä huoltovarmuuskriittisen toimijan kannalta on erittäin tärkeää. Lisäksi kuopion Veden ja Mestarin toimitilojen sijoittuminen vierekkäisiin tiloihin mahdollistaa osittain yhteisten tilojen hyödyntämisen mm. kaluston ja autojen pesuissa sekä varastoinnissa. Varikkokadun tiloista on valmiina pääpiirteissään ulkoseinät ja tiloihin on mahdollista helposti rakentaa Kuopion Veden kolmen vastuualueen tarpeisiin sopivat toimisto-, tauko-, sosiaali-, korjaamo-, autohalli- ja tarviketilat. Tiloihin voidaan sijoittaa kaikki Kuopion Veden verkoston,

5 5/6 hallinnon ja suunnittelun vastuualueiden työntekijät, yhteensä noin 40 henkilöä, mikä on puolet Kuopion Veden nykyisestä henkilökunnasta. Tilojen sijainti on erinomainen verkoston operatiivisen toiminnan kannalta ja tavoitettavuus hyvä myös Kuopion Veden asiakkaiden kannalta. Suunnittelun vastuualueen osalta toimitilojen sijoittuminen Varikkokadulle vaatii alkuun uusien menettelytapojen omaksumista kaupunkiympäristön palvelualueen kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Kuopion Veden toimintojen keskittämisen tuoma etu on kuitenkin päivittäisen työskentelyn kannalta huomattavasti suurempi kuin em. uusien toimintatapojen opettelu. Muista tutkituista vaihtoehdoista kauppakeskus Herman ja Isabella todettiin selvityksissä liian kalliiksi ratkaisuiksi. Bella-Veneet Oy:n tiloja ei Tilakeskuksen kanssa tehdyn tutustumiskäynnin perusteella puolestaan arvioitu lainkaan sopiviksi Kuopion Veden käyttöön. Myöskään Kuopion Energian Haapaniemen voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevat vanhat varastoja korjaamotilat sekä niiden lisäksi suunniteltu Energian kanssa yhteinen uudisrakennus eivät vastaa Kuopion Veden toimintojen keskittämistarpeeseen, sillä verkoston ja hallinnon sekä suunnittelun tilat sijoittuisivat tässä vaihtoehdossa toistaan hajalleen erillisiin rakennuksiin. Kuopion Energia ei ole tehnyt uudisrakennuksen toteutumisesta päätöstä. Ennen kaikkea Energian ko. tilat eivät kuitenkaan sovellu Kuopion Veden käyttöön, koska verkoston työnjohtajien toimistotilat on pystyttävä työnjohdollisista syistä sijoittamaan korjaamotilojen yhteyteen. Energian tilojen osalta tämä ei ole mahdollista, sillä Energian Rakennuspalvelu Nylundilla teettämän selvityksen mukaan varasto- ja korjaamotilat eivät sovellu lainkaan toimistokäyttöön ilman kohtuuttomia korjauskustannuksia. Kuopion Vesi ei työnantajana voi ottaa sitä riskiä, että Kelloniemen toimitiloissa jo huonolle sisäilmalle altistunut työnjohto sijoitettaisiin uudelleen tiloihin, jotka eivät remontoitunakaan sovellu toimistokäyttöön. Varasto- ja korjaamotilojen käyttöönotto vaatisi muutenkin täydellisen uudelleenrakentamisen, jotta verkoston työntekijöiden työolot kohenisivat nykyisestä. Tiloja ei voi ottaa käyttöön sellaisenaan, sillä verkoston työntekijöitä ei voi siirtää nykyisistä puutteellisista toimitiloista alkeellisiin ja rapistuneisiin tiloihin, jotka eivät kelpaa sellaisenaan kenellekään. Myös osa kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin henkilökunnasta siirtyi juuri näistä tiloista Varikkokadun tiloihin. Vaihtoehto ei siten ole realistinen Kuopion Veden toimitiloiksi. Vaihtoehto ei olisi myöskään keskittämishyöty huomioon ottaen toteutettavissa aikataulullisesti, sillä verkoston uusien toimitilojen tarve on edellä kerrotusti akuutti. Mainittakoon vielä, että Kuopion Vedellä ja Energialla ei ole käytännön töissä edellä kerrottua synergiaetua samoin kuin kuntatekniikkaliikelaitos Mestarin kanssa. Varikkokadun toimitilavaihtoehdon vuokratarjous L-House Oy on antanut Varikkokadun tilasta vuokrasopimustarjouksen perustuen alustaviin suunnitelmiin. Kuopion Veden nykyisten tilojen pinta-ala Kelloniemessä, Tulliportinkadulla ja valtuusto-virastotalolla on noin 720 m 2. Nykyinen neliömäärä on todellisuudessa suurempi, sillä siihen ei ole laskettu Kuopion Veden käyttämiä varastoja, käytäviä eikä sosiaali- ja WC-tiloja. Varikkokadun tilojen nykyistä suurempi pinta-ala mahdollistaa verkoston vastuualueelle asianmukaiset ja lakisääteiset vaatimukset täyttävät toimisto-, tauko- ja sosiaali- sekä korjaamo- ja autohallitilat. Nykyiset alimitoitetut ja puutteelliset tilat suurenevat noin kolminkertaiseksi nykyisistä. Mainittakoon vielä, että verkoston käyttöön tulevien tilojen neliömäärät ovat samaa

6 6/6 suuruusluokkaa myös muissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa. Pinta-alan lisäystä tulee myös yhteisistä kokous- ja neuvottelutiloista sekä sosiaalitiloista. Tarjouksen mukaan vuokra jakaantuu pääomavuokraan ja hoitovuokraan. Pääomavuokran suuruus on /kk eli keskimäärin laskettuna 12,72 /m 2 /kk. Hoitovuokran suuruus on /kk eli keskimäärin 1,40 /m 2 /kk. Hoitovuokraan sisältyvät kiinteistön huolto, korjaukset, lämmitys, vesi sekä piha-alueiden valaistus ja hoito. Vuokralainen vastaa siivouksesta, jätehuollosta ja sähkökuluista. Vuokrakustannukset ovat yhteensä vuodessa. Tarjoukseen sisältyvät kaikki suunnittelu- ja rakennuskustannukset. Vuokrasopimus on esitetty tehtäväksi vuodeksi. Aikataulullisesti L-House Oy on esittänyt, että vuokrasopimus tehtäisiin mahdollisimman pian, rakentaminen aloitettaisiin ja rakennus olisi käyttöön otettavissa viimeistään Riskinä on, että tilat vuokrataan muuhun käyttöön, jos sopimuksen tekeminen viivästyy. Tällä hetkellä Kuopion Vesi vuokraa Kelloniemen, Tulliportinkadun ja valtuusto-virastotalon toimitilansa Tilakeskukselta. Tilakeskus on tuonut esille, että Kuopion Veden käytössä oleville valtuusto-virastotalon tiloille on osoitettavissa muuta käyttöä. Kelloniemen toimitilojen neliövuokra on teollisuushallille 15,70 /m 2 /kk ja lämpimälle varastolle 8,40 /m 2 /kk. Valtuustovirastotalon tilojen neliövuokra on keskimäärin 24,30 /m 2 /kk, joka sisältää myös tilojen ylläpidon ja siivouksen. Yhteensä Kuopion Vesi maksaa Tilakeskukselle vuokraa noin vuodessa. Vaikka neliövuokrakustannukset pienenevät Varikkokadun toimitilaratkaisussa huomattavasti nykyiseen verrattuna, vuosikustannukset nousevat johtuen suuremmasta neliömäärästä. Kustannuksia ei voi kuitenkaan sellaisenaan verrata toisiinsa, sillä verkoston nykyiset toimitilat ovat ahtaat eivätkä täytä lakisääteisiä vaatimuksia. 3 Kuopion Veden Esitys Kuopion Vesi esittää, että sen verkoston, hallinnon ja suunnittelun vastuualueiden toimitilat keskitetään yhteen toimipisteeseen ja että yhteiseksi toimitilaksi vuokrataan Varikkokatu 2:n toimitilat L-House Oy:n antaman vuokratarjouksen mukaisesti. Kirsi Laamanen toimitusjohtaja Liitteet Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastuskertomus verkoston Kelloniemen toimitiloista, Kuopion kaupungin työsuojeluvaltuutetun lausunto,

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

Hankkeen yva-menettelyn tarve

Hankkeen yva-menettelyn tarve Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 21.3.2006 UUS-2005-R-7-53 YTV Jätehuoltolaitos Opastinsilta 6 00520 Helsinki Viite / Hänvisning Arviointiselostus 9.11.2005 Asia / Ärende Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Henkilöstötilat Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Sisältö Lukijalle... 3 Keskeiset säädökset ja muut ohjeet... 4 Työturvallisuuslaki... 4 Muu lainsäädäntö... 5 Työehtosopimukset...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA

SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA SUSANNA SILBERSTEIN TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA Susanna Silberstein Susanna Silberstein TYÖELÄMÄTULKKAUS SUOMESSA HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Sarja B, Projektiraportit ja selvitykset

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA. 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA. 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus. KYSYMYKSET JA VASTAUKSET HALKIVAHASSA SIJAITSEVAN PÄIVÄKODIN TARJOUSKILPAILUSTA 1. KYSYMYS: Viitaus tarjouspyynnön sivu 1 asia liikkeenluovutus. - kysymyksemme on, miten tuottaja voi sitoutua lisäkoulutuksen

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.6.2014 Mikkelin pty ja Pertunmaan pty 1 Sotepalveluselvitys / Toimipisteselvitys Loppuraportti versio 1.1 Laura Käsmä 15.5.2014 Sisällys 1. Yhteenveto 4 2. Johdanto 8 Selvityksen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

SKVL:n syystiedote 2012

SKVL:n syystiedote 2012 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy 2012 1 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1

Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1 Sisällysluettelo KH, 1.6.2015 16:30, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 147 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 148 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinepalveluiden nykytila, ongelmat ja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi Selvitysraportti Timo Pohjolainen LKT, dosentti SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 4 1

Lisätiedot