Hyväksytty johtokunnassa Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksytty johtokunnassa 6.5.2013. Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012"

Transkriptio

1 Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA Johdanto Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskuksen) tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa ja kehittämistä terveydenhuollossa. Tämän tavoitteen tueksi JBI-keskus muun muassa kääntää JBI:n julkaisemia hoitosuosituksia (Best Practice Information Sheets, BPIS, jatkossa JBI-suositukset) ja tiedottaa niistä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa toimiville. Lisäksi JBI-keskuksen asiantuntijat levittävät tietoa näyttöön perustuvasta terveydenhuollosta ja keskuksen toiminnasta luentojen, koulutusten ja julkaisujen välityksellä. JBI-keskus toimii verkostoperiaatteella. Keskuksen yhteistoimintaosapuolet ovat säätiön lisäksi Itä- Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala (Mamk) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Keskuksen isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön Tutkimussäätiö. JBI-keskuksen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Nämä tahot ovat sitoutuneet edistämään näyttöön perustuvaa toimintaa suomalaisessa terveydenhuollossa, osallistumaan järjestelmällisten katsausten laadintaan ja JBI-suositusten käännöstyöhön sekä tiedottamaan JBIkeskuksen toiminnasta omalla toiminta-alueellaan. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokuntaan kuuluivat toimintavuonna JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten nimeämät edustajat: Anneli Ensio (UEF), Eeva Mäkinen (THL), Marja-Leena Perälä (THL), Salla Seppänen (Mamk, 8/2012 saakka) ja Paula Mäkeläinen (Mamk, 9/2012 alkaen) sekä Kaisa Haatainen (KYS). Hoitotyön Tutkimussäätiöstä johtokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Marjaana Pelkosen (myös johtokunnan pj) ja varapuheenjohtaja Merja Meraston lisäksi 1-2 hallituksen jäsentä. JBI-keskuksen johtajana toimii säätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen. Varajohtajina toimivat Itä- Suomen yliopiston professori Kaija Saranto ja THL:n tutkimuspäällikkö Sirpa-Liisa Hovi. JBI-keskuksen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön yhteiseen neuvottelukuntaan kuuluvat keskeisten sidosryhmien edustajat ( Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja sihteerinä säätiön hallintoassistentti Elina Lagus. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämistä terveydenhuollossa sekä välittää JBI-keskukselle tietoa ajankohtaisista järjestelmällisten katsausten ja suositusten aiheista ja levittää tietoisuutta niiden hyödyntämisestä. Vuosi 2012 oli toinen kokonainen JBI-keskuksen toimintavuosi. Toiminnan painopistettä siirrettiin keskuksen organisoitumisesta järjestelmällisten katsausten laadintaan ja näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnin edistämiseen. Vuonna 2012 käynnistettiin keskustelu JBI-keskuksen laajentamisesta ja niistä kriteereistä, joilla uusia yhteistyökumppaneita haetaan ja hyväksytään keskuksen yhteistyökumppaneiden verkostoon. 1

2 2. Tavoitteet ja toimenpiteet vuosille sekä vuonna 2012 toteutunut toiminta JBI-keskuksen tavoitteet noudattavat Joanna Briggs Instituutin kanssa tehtyä sopimusta. Pääasiallisena tavoitteena on tuottaa tiivistettyä tutkimusnäyttöä (järjestelmälliset katsaukset) ja vahvistaa näyttöön perustuvaa toimintaa terveysalalla (mm. JBI-suositusten käännöstyö ja levittäminen). Alla on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet (vastuutahot suluissa) vuosille sekä näiden tavoitteiden mukainen toiminta vuonna Vastuulliset tahot on merkitty sulkuihin. Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta 1. Tehdään yhteistyötä Joanna Briggs Instituutin ja muiden JBI yhteistyökeskusten sekä kansallisten yhteistyötahojen kanssa 1.1 Osallistutaan (johtaja tai hänen varahenkilönsä) JBI:n ja sen yhteistyökeskusten lähi- ja puhelinkokouksiin (Hotus, THL,UEF) 1.2 Osallistutaan JBI:n järjestämiin konferensseihin (Kaikki yhteistoimintaosapuolet, yhteistyökumppanit) 1.3 Osallistutaan Euroopan alueen yhteistyökeskusten kokouksiin ja mahdollisiin yhteistyöhankkeisiin (Kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit) 1.4 Tehdään yhteistyötä näyttöön perustuvaa toimintaa edistävien kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa (Kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit) Keskuksen johtaja Arja Holopainen osallistui johtajien kokouksiin seuraavasti: puhelinkokous kokous Chiang Mai (Thaimaa) puhelinkokous Euroopan alueen keskusten johtajien tapaamiseen Belgiassa huhtikuussa 2012 Euroopan alueen keskusten johtajien tapaaminen Chiang Main kokouksen yhteydessä Kokouksia koskevat muistiot on toimitettu yhteistoimintaosapuolten yhdyshenkilöille ja kokouksista esille nousseita asioita on käsitelty johtajistossa. Johtajistolla on pääsy myös JBI:n intranettiin, josta kaikki asiakirjat ovat luettavissa. JBI:n ja Chiang Main yhteistyökeskuksen järjestämä konferenssi pidettiin Chiang Maissa , teemana oli Channeling the Rivers of Knowledge to Improve Global Policy and Practice. Konferenssiin osallistuivat Suomesta Arja Holopainen ja tutkija Anne Korhonen, jolla oli myös suullinen esitys Using evidence-based knowledge: improvement of hand hygiene practices in hospital. Useita JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden edustajia on mukana näyttöön perustuvaa toimintaa edistävissä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, mm: Association of Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (Acendio) Special Interest Group of Nursing Informatics in International Medical Informatics Association (IMIA NI/SIG) International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) European The International Information Network on New and Emerging Health Technologies (EuroScan) 2

3 2. Yhteistyökeskuksen kehittäminen ja hallinnointi 2.1. Säännölliset johtokunnan kokoukset 1-2 kertaa vuodessa: tavoitteiden ja toiminnan painopisteiden tarkistaminen, rahoituksen varmistaminen, eri työryhmien tehtävien ja toimivallan selkeyttäminen mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden hyväksymistä koskevat periaatteet (Hotus, THL, Mamk, KYS) 2.2. Johtajiston kokoukset 4-5 kertaa vuodessa: johtokunnan kokousten valmistelu, keskuksen työryhmien toiminnan kehittäminen ja asioiden valmistelu (Hotus, THL, UEF) Johtokunta kokoontui kerran toimintavuoden aikana. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja toimintasuunnitelma vuosille sekä keskusteltiin JBI-keskuksen organisoitumisesta ja periaatteista, joilla JBI-keskukseen kuuluvia yhteistyökumppaneita hyväksytään verkostoon mukaan. Ajankohta ja käsitellyt asiat : - toimintakertomus toimintasuunnitelma vuosille JBI-keskuksen organisoituminen - JBI-keskuksen laajeneminen Johtokunta Läsnä: Pelkonen Marjaana, pj; Ensio Anneli; Haatainen Kaisa; Leipälä Jaana; Merasto Merja; Mäkeläinen Paula; Perälä Marja- Leena; Suhonen Riitta Holopainen Arja, Lagus Elina, siht. Johtajisto kokoontui viisi kertaa. Kokouksissa valmisteltiin asioita johtokunnalle, neuvottelukunnalle ja arviointityöryhmälle: muun muassa valmisteltiin toimintasuunnitelmaa, toimintakertomusta, keskuksen organisoitumisen kuvausta sekä eri toimijoiden tehtävien tarkentamista ja vastuita. Ajankohta ja käsitellyt asiat : - johtajiston tehtävät ja johtajien työnjako - JBI-keskus sairaanhoitajapäivillä - Näyttöön perustuvan toiminnan symposium - JBI-suositusten (BPIS) käännösprosessi ja ohjeistus - kotisivujen päivitys : - johtokunnan kokouksen valmistelu - toimintasuunnitelma vuosille toimintakertomus JBI-keskuksen laajeneminen - toimijoiden tehtävien tarkennus : - strategian laadinta : - toimintakertomus vuodelle toimintasuunnitelma JBI-keskuksen organisoituminen, yhteistyötahojen roolit, vastuut, toimialueet ja tehtävät - symposiumsuunnittelun tilannekatsaus - neuvottelukunnan asiat : - toimintakertomuksen 2011 valmistelu - toimintasuunnitelman valmistelu - arviointipaneelin asioiden valmistelua Johtajisto Läsnä: Holopainen Arja, Korhonen Anne, Saranto Kaija, Hovi Sirpa-Liisa, Jylhä Virpi Läsnä: Holopainen Arja, Korhonen Anne, Saranto Kaija, Hovi Sirpa-Liisa, Jylhä Virpi Läsnä: Holopainen Arja, Korhonen Anne, Saranto Kaija, Hovi Sirpa-Liisa, Jylhä Virpi Läsnä: Holopainen Arja, Korhonen Anne, Saranto Kaija, Hovi Sirpa-Liisa (puhelimitse), Jylhä Virpi Läsnä: Holopainen Arja, Korhonen Anne, Saranto Kaija, Hovi Sirpa-Liisa (puhelimitse), Jylhä Virpi 3

4 3. Yhteistyökeskuksen työryhmien toiminta 3.1. Katsausten arviointipaneelin (Review Panel) kokoukset 2-4 kertaa vuodessa (Hotus, JBIkeskuksen asiantuntijat eli ns. Core Staff): - katsausten laadinnan ohjaus ja ohjeistus, katsausten laatijoiden tukeminen, JBI-suositusten käännöstyön ohjeistus 3.2. Neuvottelukunnan kokoukset 1-2 kertaa vuodessa (Hotus, Neuvottelukunta): - neuvottelukunnan roolin ja tehtävien selkeyttäminen Katsausten arviointipaneeli kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa seurattiin muun muassa järjestelmällisten katsausten etenemistä ja valmistumisaikataulua, kuvattiin katsausprosessin vaiheet ja valittiin kaikille katsaustyöryhmille oma tukiryhmä, kannustettiin katsausten laatijoita kirjoittamaan artikkeleita ammattilehtiin koskien näyttöön perustuvaa toimintaa sekä ohjeistettiin JBI-suositusten käännösprosessi ja seurattiin käännösten valmistumista. Arviointipaneelin ajankohta ja käsitellyt asiat : - järjestelmällisten katsausten prosessin kuvaus - valmisteilla olevien katsausten tilanne ja valmistumisaikataulu - JBI-keskuksen toiminnasta tiedottaminen : - valmisteilla olevien katsausten tilannekatsaus - JBI-suositusten käännösten tilanne Osallistui 13 (poissa 3) 9 (poissa 7) Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin JBI-keskuksen toimintaa ja sen kehittämislinjauksia, järjestelmällisten katsausten ja suositusten aiheita sekä näyttöön perustuvaa toimintaa edistäviä hankkeita. Neuvottelukunnan ajankohta ja käsitellyt asiat : - neuvottelukunnan järjestäytyminen - Suomen JBI yhteistyökeskuksen tilannekatsaus ja tehtävät - neuvottelukunnan tehtävät ja toimintasuunnitelma : - käsihygienia-hanke - ajankohtaiskatsaus JBI-keskuksen toimintaan - kansallisten hoitosuositusten järjestelmällisten katsausten tarve Osallistui 23 + sihteeri (poissa 8) 19 + sihteeri (poissa 12) Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta 4. Järjestelmällisten katsausten laatijoiden kouluttaminen ja akkreditoinnin varmistaminen 4.1. Toteutetaan järjestelmällisten katsausten laadintaan valmentava koulutus (CSR-koulutus) kerran vuodessa (Hotus) 4.2. Ylläpidetään koulutettujen ja akkreditoitujen katsausten laatijoiden verkostoa ja tuetaan katsausten tekoa keskuksen tuottamien katsausten valmistumiseksi (Arviointipaneeli = Review Panel) Säätiön järjestämänä toteutettiin Helsingissä järjestelmällisten katsausten laadintaan liittyvä koulutus (Comprehensive JBI Systematic Review Training, CSR-koulutus). Kouluttajina 4

5 toimivat tutkimusjohtaja/jbi-keskuksen johtaja Arja Holopainen, tutkija Anne Korhonen ja tutkija Virpi Jylhä, joilla kaikilla on JBI:n katsausten laadinnan kouluttaja -koulutus (Train the Trainer). Koulutukseen osallistuneet toimivat jatkossa järjestelmällisten katsausten laatijoina JBIkeskuksessa. Koulutus sai osallistujilta erittäin hyvän palautteen. CSR-koulutus Kouluttajat Osallistujia Arja Holopainen, Anne Korhonen ja Virpi Jylhä 15 Katsausten laadinnan tuki: Koulutettujen ja JBI:n akkreditoimien katsausten laatijoiden tukemiseksi arviointipaneelissa käynnistettiin keskustelu eri tukimuotojen kehittämisestä ennen kuin järjestetään seuraava CSR-koulutus. Arviointipaneeli on kehittänyt katsausten laatijoiden ohjeistuksia ja mentorijärjestelmää. Näiden kehittäminen jatkuu vuoden 2013 aikana. 5. Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistävien koulutusten järjestäminen 5.1. Järjestetään COnNECT+ koulutusta terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioille (Hotus) 5.2. Järjestetään terveysalan opettajille koulutusta näyttöön perustuvan toiminnan perusteista ja sen implementoinnista (Hotus) 5.3. Tarjotaan esityksiä terveysalan kansallisiin seminaareihin ja tapahtumiin (Kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit) Säätiö järjesti näyttöön perustuvan toiminnan implementointia tukevaa JBI COnNECT+ ohjelmiston käyttökoulutusta (10 koulutusta) sekä terveydenhuollon palvelu- että koulutusorganisaatioiden pyynnöstä. Koulutukset pidettiin tilaajaorganisaatiossa, jolloin koulutus voitiin räätälöidä paremmin organisaation tarpeisiin ja useampi työntekijä pystyi osallistumaan siihen. Useilla organisaatioilla on lisenssi kyseiseen ohjelmistoon, mutta ohjelmistoa ei osata hyödyntää riittävästi. COnNECT+ koulutus Organisaatio / paikkakunta Osallistujia TAYS / Tampere TAYS / Tampere Seinäjoen amk / Seinäjoki KYS / Kuopio HUS, Jorvin sairaala / Espoo HUS, Jorvin sairaala / Espoo HUS, Peijaksen sairaala / Vantaa HUS, Peijaksen sairaala / Vantaa VSSHP / Turku Satakunnan shp / Pori 15 COnNECT+ ohjelmistoa hallinnoi aikaisemmin Joanna Briggs Instituutti, mutta lokakuussa hallinnointivastuun otti Wolters & Kluwer Health, kun ohjelmisto siirtyi OVID:iin. JBI jatkaa kuitenkin ohjelmiston kehittämistä yhteistyössä OVID:n kanssa asiakkaiden palautteiden perusteella. Jatkossa OVID:lta hankittu ohjelmiston käyttölisenssi oikeuttaa hakemaan JBI:n jäsenyyttä ilman erillistä vuosimaksua. Useat JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden edustajat ovat tahollaan joko itse järjestäneet tai olleet luennoitsijoina seminaareissa ja konferensseissa, joissa 5

6 aiheena on ollut näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä on lisännyt työntekijöiden osaamista ja edistänyt JBI-keskuksen tunnettuutta. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle 6. Järjestelmällisten katsausten laadinta 6.1 Katsausaiheiden tunnistaminen, järjestelmällisten katsausten tarve (Neuvottelukunta, kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit, Arviointipaneeli): - ehdotettujen katsausaiheiden kokoaminen, - kaikki JBI:n akkreditoimat katsausten laatijat ovat varanneet katsausaiheen JBI:n tietokantaan ½ vuoden sisällä koulutuksesta, vuonna 2012 rekisteröidään 10 ja vuonna 2013 rekisteröidään 5 uutta katsausaihetta 6.2 Katsausprotokollien hyväksyminen JBI-tietokantaan (Arviointipaneeli): - vuonna 2012 hyväksytään JBI-tietokantaan 6 ja vuonna 2013 kuusi protokollaa) 6.3 Järjestelmällisten katsausten hyväksyminen JBI-tietokantaan (Arviointipaneeli): - vuonna 2013 yksi järjestelmällinen katsaus, katsausprosessien tukeminen, alueellisten tukiryhmien perustaminen 2013 Toimintavuoden aikana JBI-keskuksen katsausten laatijat rekisteröivät yhteensä 7 katsausaihetta, joten tavoitteesta (10 kpl) jäätiin hieman: 1) How fathers with children under nine years, experience collaborative partnership in family services: a qualitative review. 2) Independent learning versus other learning methods in nursing education. 3) The experiences of adolescents with juvenile idiopathic arthritis and their satisfaction with transition programs to adult services: a systematic review. 4) Emergency patients experiences of discharge education. 5) Effectiveness of psychosocial and psychological interventions on quality of life of patients with schizophrenia: a systematic review. 6) Effective methods in identifying and intervening in child maltreatment: a systematic review. 7) Heart failure patients (NYHA stage I-III) experiences regarding patient education in relation to self-care in daily life: a qualitative systematic review. Katsausaiheet liittyivät joko katsauksen laatijan omaan tutkimukseen tai taustayhteisön kehittämishankkeisiin. Keskustelua käytiin sekä neuvottelukunnassa että johtokunnassa siitä, tulisiko katsausten laatijoita ohjata valitsemaan aiheita, jotka nähdään kansallisesti ja terveyspoliittisesti tällä hetkellä merkittävinä. Edellisenä vuonna rekisteröidyistä aiheista kolme eteni protokolla-vaiheeseen, joten myös tästä tavoitteesta (6 kpl) jäätiin jälkeen: 1) The effectiveness of music on pain in among preterm infants in the neonatal intensive care unit: a systematic review. 2) New parents experiences of postpartum depression: a systematic review of qualitative evidence. 3) Nursing professionals experiences of the use of telenursing applications: a systematic review of qualitative evidence. 6

7 Vuonna 2010 protokolla-vaiheeseen edenneistä katsauksista kaksi on toistaiseksi tauolla, johtuen katsausten laatijoiden työtilanteesta. 7. JBI-suositusten kääntäminen ja levittäminen 7.1 JBI-suositusten kääntäminen (Kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit): - vuonna 2012 käännetään vuosien 2009 ja 2010 JBI-suositukset, (yhteensä 18 JBIsuositusta) sekä aloitetaan vuonna 2011 julkaistujen JBI-suositusten käännösprosessi, - vuonna 2013 käännetään vuoden 2011 JBI-suositukset loppuun ja aloitetaan vuonna 2012 julkaistujen JBI-suositusten käännösprosessi 7.2 JBI-suositusten levittäminen (Kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit): - käännöksestä vastanneet asiantuntijat arvioivat kääntämänsä JBI-suosituksen soveltuvuuden suomalaiseen terveydenhuoltoon, - käännöksestä vastanneet asiantuntijat laativat kääntämästään JBI-suosituksesta tiivistelmän potilas- ja/tai ammattilehtiin, - käännetyt JBI-suositukset julkaistaan kotisivuilla: Vuoden aikana käännettiin yhteensä 9 JBI-suositusta (Liite 1), joten käännöstyössä jäätiin tavoitteesta (18 kpl). Suositusten kääntämiseen osallistuneet asiantuntijat arvioivat myös suosituksen soveltuvuuden suomalaiseen terveydenhuoltoon. Useimmista käännetyistä JBI-suosituksista julkaistiin lyhyt kuvaus Sairaanhoitaja-lehdessä, joistakin suosituksista käännöstyöhön osallistuneet julkaisivat artikkeleita myös muissa ammattilehdissä. Kaikki suositukset julkaistiin JBI-keskuksen sivuilla: ja ne lähetettiin myös Joanna Briggs Instituuttiin. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla 8. Levitetään tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta ja JBI yhteistyöstä 8.1 Ylläpidetään ja päivitetään JBI-keskuksen kotisivuja (Hotus, Johtajisto): - kehitetään JBI-keskuksen kotisivuja tiedonvälityskanavana - kannustetaan JBI-keskuksen työryhmiä tuottamaan sisältöjä kotisivuille 8.2 Osallistutaan koulutuksiin, seminaareihin ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittäminen (Kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit): - osallistutaan luennoitsijoina näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistämistä koskeviin koulutuksiin - osallistutaan asiantuntijoina näyttöön perustuvaa toimintaa edistäviin hankkeisiin 8.3 Välitetään tietoa julkaisujen avulla näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen kehittämisestä (Kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit): - kirjoitetaan artikkeleita näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen kehittämisestä tieteellisiin julkaisuihin ja ammattilehtiin 8.4 Arvioidaan näyttöön perustuvan toiminnan implementointia (Hotus, UEF): - käynnistetään arviointihanke näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanteen arvioinnista 7

8 Säätiö on ylläpitänyt JBI-keskuksen kotisivuja osoitteessa Sivuja on päivitetty aktiivisesti, joskin toistaiseksi sisältöjen tuottaminen on toistaiseksi ollut lähinnä säätiön vastuulla. JBI-keskus vastasi yhden session ohjelmasta Sairaanhoitajapäivillä , aiheena oli Turvallinen ja vaikuttava hoitotyö (tutkimustiedosta käytäntöön, suositusten käyttöönotto). Suunnittelutyöryhmään kuuluivat varajohtajat Kaija Saranto (UEF) ja Sirpa-Liisa Hovi (THL) sekä säätiön tutkijat Anne Korhonen ja Virpi Jylhä. Sessioon osallistui noin 100 henkilöä. JBI-keskukseen kuuluvien yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden edustajat ovat aktiivisesti kirjoittaneet näyttöön perustuvasta toiminnasta, sen edistämiseen ja kehittämiseen liittyvistä aiheista sekä kansallisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Nämä julkaisut on raportoitu kirjoittajien omissa organisaatioissa. Artikkelit Hakulinen-Viitanen T, Koskinen K Joanna Briggs Instituutin hoitosuositus: Naisten odotuksia ja kokemuksia imetystuesta. Terveydenhoitaja 6: Hakulinen-Viitanen T, Koskinen K Naisten odotuksia ja kokemuksia imetystuesta.kätilölehti 117(4), 13. Korhonen A, Holopainen A, Koskinen M-K. Näyttöön perustuva toiminta ja kliininen laboratoriotyö. Bioanalyytikko 2012(4): Korhonen A, Jylhä V, Holopainen A Puheenvuoro: Millaiseen tietoon potilaan hoitoa koskevat päätökset perustuvat? Tutkiva Hoitotyö 1: Lamberg E, Poikajärvi S, Rauta S, Siirala E, Junttila K Aikuispotilaan hypotermian hoidon ja ehkäisyn periaatteet perioperatiivisessa hoitoympäristössä. Spirium47(2):8-10. Pearson A, Loveday H, Holopainen A Critically appraising evidence for healthcare. Synthesis Sciences in Healthcare Series: Book 8. Lippincott & Williams, Australia. Toimittajien tekemät artikkelit Korhonen A, Hakulinen-Viitanen T, Jylhä V, Holopainen A. Meta-synthesis and evidence-based health care a method for systematic review. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2012 Early view. DOI: /scs Pakkanen Irene Näytön paikka. Kuopiossa ehkäistään kaatumisia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä. TEHY 13, Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys 9. Rahoituksen järjestäminen 9.1 Haetaan ulkopuolista rahoitusta järjestelmällisten katsausten laadintaan ja JBI-keskuksen hankkeisiin (Hotus, Johtajisto, katsausten laatijat) Rahoituksen hakeminen järjestelmällisten katsausten laadintaan on ollut kunkin katsaustyöryhmän vastuulla. Pääasiassa katsausten laatijoiden taustayhteisöt ovat osallistuneet vaihtelevassa määrin resurssien varmistamiseen, muun muassa antamalla työaikaa katsausten laadintaan. 10. Henkilöstöresurssien järjestäminen 10.1 Selkeytetään JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden henkilöstöresurssien käyttöä (Hotus, Johtokunta): - tarkistetaan vastuualueet johtajan ja varajohtajien osalta - tarkistetaan eri työryhmien vastuualueet ja työryhmiin osallistujien tehtävät 8

9 10.2 Yhteistoimintaosapuolten sekä yhteistyökumppaneiden henkilöstöresurssien allokointi henkilötyöpäivinä (Kaikki yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit) 10.3 Mahdollistetaan JBI-keskuksen CSR-kouluttajille kouluttajakoulutus (Train the Trainer koulutus) (Johtajisto, Johtokunta): - JBI-keskuksella on käytössä yhteensä kuusi paikkaa (ei osallistumismaksua) CSRkoulutetuille, joista on jäljellä neljä paikka. Vuonna 2012 koulutukseen osallistuu yksi ja vuodelle 2013 on kolme vapaata paikkaa. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin eri toimijoiden vastuualueiden ja tehtävien kuvaus. Tätä jatketaan vuoden 2013 aikana. Samoin eri yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden henkilöstöresurssien allokointi siirtyi seuraavalle vuodelle. Vuonna 2012 JBI-keskuksessa mukana olevat yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit ovat rahoittaneet toimintaa osoittamalla henkilöstöresursseja JBI-keskuksen toiminnassa mukanaoleville työntekijöille sekä vastaamalla henkilöstönsä osalta kokouksista aiheutuneisiin matkakulut. Tutkija Virpi Jylhä suoritti Train the Trainer -koulutuksen Belgiassa keväällä Matkakuluista vastasi säätiö, itse koulutus oli ilmainen. JBI-keskuksella on jäljellä kolme ilmaispaikkaa kyseiseen koulutukseen. 3. Yhteenveto Joanna Briggs Instituutin ja Suomen JBI yhteistyökeskuksen tavoitteena on tukea ja edistää näyttöön perustuvaa toimintaa Suomessa. JBI-keskus tuottaa järjestelmällisesti koottua, arvioitua ja tiivistettyä tutkimusnäyttöä sekä tarjoaa pääsyn olemassa olevaan tutkittuun ja tiivistettyyn tietoon ja sen käyttöä helpottaviin työkaluihin (Connect+ ohjelmisto, JBI-suositukset, järjestelmälliset katsaukset). Toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi Suomen JBI yhteistyökeskus tulee keskittämään toimintaresurssinsa järjestelmällisten katsausten laadintaan ja näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnin edistämiseen. Katsausten laatijoiden tueksi on kehitetty ohjausta ja ohjeistuksia. Myös jatkossa tullaan kiinnittämään huomiota riittävään ohjaukseen ja mahdollisimman selkeisiin ohjeistuksiin. 9

10 Käännetyt JBI-suositukset (Best Practice Information Sheet) vuonna 2012 Sairaanhoitajavetoiset vastaanotot aikuisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden vähentämisessä Omaishoitajien auttaminen dementiaa sairastavien tukemisessa Lääkkeettömien hoitomenetelmien kivunhoitomenetelmien vaikuttavuus lasten ja nuorten kroonisen kivun lievityksessä Näyttöä Magneettisairaala-mallin vaikutuksista hoitaja- ja potilastuloksiin Perkutaanisen gastronomialetkun (PEG) haittavaikutusten ennaltaehkäisy ja hoito aikuisilla Interventiot iäkkäiden aikuispotilaiden kaatumistapahtumien vähentämiseksi Naisten odotuksia ja kokemuksia imetystuesta Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla Aivohalvauksesta toipuvien iäkkäiden henkilöiden psykososiaalishenkinen kokemus Käännöksestä vastannut taho Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri: TYKS Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri: OYS Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) Mikkelin ammattikorkeakoulu Hoitotyön Tutkimussäätiö (Hotus) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Mikkelin ammattikorkeakoulu (Mamk) Käännöksestä ja sen soveltuvuuden arvioinnista vastanneet Danielsson-Ojala Riitta, TtM, projektitutkija, apulaisosastonhoitaja (Turun yo, TYKS) Grandell-Niemi Heidi, TtT, toiminnanjohtaja (Varsinais-Suomen Sydänpiiri) Laine Heidi, TtM, vs. tutkimusylihoitaja (TYKS) Eloniemi-Sulkava Ulla, dosentti, projektipäällikkö (Helsingin yliopisto) Seppänen Tiina, sh (Yamk), toiminnanjohtaja (Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys) Hartikainen Pirjo, TtM, lehtori (Mamk) Mikkonen Helena, TtM, lehtori (Mamk) Kemppainen Ulla, TtT, ylihoitaja (Itä-Savon shp) Uosukainen Leena, KT, yliopettaja (Mamk) Luukkainen Tiina, FM, lehtori (Mamk) Pölkki Tarja, dosentti, tutkija (Oulun yliopisto) Korhonen Anne, TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija (OYS) Vehviläinen-Julkunen Katri, professori (Itä-Suomen yliopisto) Miettinen Merja, dosentti, hallintoylihoitaja (KYS) Haatainen Kaisa, dosentti, palvelualueylihoitaja (KYS) Mäkeläinen Paula, TtT, yliopettaja (Mamk) Rowland Anne, sh (Mikkelin keskussairaala) Ruotsalainen Piia, sh (Mikkelin keskussairaala) Jääskeläinen Kaisa, sh (TAYS) Korhonen Teija, TtT, yliopettaja (Rovaniemen amk) Holopainen Arja, TtT, tutkimusjohtaja (Hotus) Pajala Satu, TtT, kehittämispäällikkö (THL) Hakulinen-Viitanen Tuovi, dosentti, tutkimuspäällikkö (THL) Koskinen Katja, TtM-opiskelija, kätilö, imetysohjaajakouluttaja (HUS) Lindfors Kirsi, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija (HUS) Hovi Sirpa-Liisa, FT, tutkimuspäällikkö (THL) Kiura Eva, HuK, tieteellinen toimittaja (THL) Seppänen Salla, THM, lehtori (Mamk) Frilander Anu, sh (Mikkelin keskussairaala) Takkinen Sari, TtK, rekrytointipäällikkö (Mikkelin kaupunki) 10

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 20.2.2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT

Lisätiedot

12.9.2012 / Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus 11.10.2012 / JBI-keskuksen johtajisto 1.11.2012 /JBI-keskuksen johtokunta

12.9.2012 / Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus 11.10.2012 / JBI-keskuksen johtajisto 1.11.2012 /JBI-keskuksen johtokunta Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA 1. Johdanto Australialainen Joanna Briggs Instituutti hyväksyi heinäkuussa 2010 Hoitotyön Tutkimussäätiön

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 1 Sisältö Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 ORGANISAATIO... 3 3 TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa xx.xx.xxx SISÄLTÖ Johdanto Joanna Briggs Instituutti (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus (JBI-keskus)

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnan kokouksessa 23.3.2016 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2015 TAVOITTEET

Lisätiedot

Johtokunta 2.12.2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx

Johtokunta 2.12.2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Muutos on mahdollisuus

Muutos on mahdollisuus Muutos on mahdollisuus Tarja Honkalampi, sh, TtM, yrittäjä Tictum Oy www.tictum.fi www.tictum.fi Twitter: @thonkalampi LinkedIn: tarja.honkalampi@tictum.fi Tictum Oy: sosiaali- ja terveysalan asiantuntijapalveluita,

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Hannele Siltanen TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Hannele Siltanen TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hannele Siltanen TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Esityksen sisältö Näytön levittäminen yleisesti Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen

Lisätiedot

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2012 2014 Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO 10.3.2015 TOIMINTASUUNNNITELMA 2015 2017. 1. Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO 10.3.2015 TOIMINTASUUNNNITELMA 2015 2017. 1. Johdanto AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO 10.3.2015 TOIMINTASUUNNNITELMA 2015 2017 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Toiminnan tavoitteet ja teemat 4. Kehittämisverkoston

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee mahdollisuuksia puhua ja käsitellä toimenpiteen herättämiä tunteita. Kuva: Shutterstock Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa

Lisätiedot

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018 SÄÄTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEHTÄVÄ Hoitotyön tutkimussäätiön (jatkossa myös Hotus) tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta käytännön

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 24.2.13. Kivuton sairaala projekti vuonna 2012

Anna-Maija Koivusalo 24.2.13. Kivuton sairaala projekti vuonna 2012 Anna-Maija Koivusalo 24.2.13 Kivuton sairaala projekti vuonna 2012 Kivun arviointi projekti toteutettiin seitsemännen kerran syksyllä 2012 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon kuin

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen

Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa - Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena

Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena Kansainvälisesti ainutlaatuinen lääkeinformaatioverkosto järkevän lääkehoidon tukena Katri Hämeen Anttila, FaT, dosentti tutkimus ja kehittämispäällikkö Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea

Lisätiedot

TERVEYSPELI NUORTEN TUPAKKAAN LIITTYVÄN TERVEYDENLUKUTAIDON EDISTÄMISEN MENETELMÄNÄ

TERVEYSPELI NUORTEN TUPAKKAAN LIITTYVÄN TERVEYDENLUKUTAIDON EDISTÄMISEN MENETELMÄNÄ TERVEYSPELI NUORTEN TUPAKKAAN LIITTYVÄN TERVEYDENLUKUTAIDON EDISTÄMISEN MENETELMÄNÄ Heidi Parisod, TtT Post doc -tutkija, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto Tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 180615 (HOIT3107) TUTKIMUSSEMINAARI 1 4 op (opintojakso jatkuu keväällä 2016, 2 op)

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita

Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita VeTe Hankkeessa hyödynnettyjä tieteellisesti kehitettyjä mittareita professori Katri Vehviläinen-Julkunen 1 professori Hannele Turunen 1 yliopistotutkija, TtT Tarja Kvist 1 lehtori, TtT Pirjo Partanen

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena to 5.5.2011 klo 9.30 16.00, Mediteknia, auditorio, Yliopistonranta

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

ULKOMAISEN HENKILÖSTÖN TUKIPALVELUIDEN SEURANTARAPORTTI LUOVUTETTU 27.4.2012 KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

ULKOMAISEN HENKILÖSTÖN TUKIPALVELUIDEN SEURANTARAPORTTI LUOVUTETTU 27.4.2012 KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOMAISEN HENKILÖSTÖN TUKIPALVELUIDEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ SEURANTARAPORTTI LUOVUTETTU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto...1 1 Toimenpide-ehdotusten toteutuminen ja kv-henkilöstöpalveluiden kehittyminen...2

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä

Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2014 1 liikelaitoskuntayhtymä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2014 1 Työsuojelutoimikunta 13.01.2014 Aika 13.01.2014 klo10:30-12:00 Paikka NordLabin yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5B, Kiviharjuntie 11,

Lisätiedot

Katsaus menetelmien arviointiin Suomessa, mitä on saatu aikaan. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Ylilääkäri, HUS ja KYS

Katsaus menetelmien arviointiin Suomessa, mitä on saatu aikaan. Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Ylilääkäri, HUS ja KYS Katsaus menetelmien arviointiin Suomessa, mitä on saatu aikaan Risto Roine Professori Itä-Suomen yliopisto Ylilääkäri, HUS ja KYS Terveydenhuollon käytettävissä olevat resurssit ovat rajalliset ja niiden

Lisätiedot

Uraseurantahankkeiden ohjausryhmän 1. kokous

Uraseurantahankkeiden ohjausryhmän 1. kokous Uraseurantahankkeiden ohjausryhmän 1. kokous Helsinki 12.1.2016 Merja Ukkola Ohjausryhmän kokoonpanosta tavoitteena mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus valinta asiantuntemuksen perusteella ja läheltä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v - mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos UEF // University

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014. SOTE uudistus. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014. SOTE uudistus. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen Vanhusneuvostoseminaari 22.9.2014 SOTE uudistus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen Sairaanhoidon erityisvastuualueet ja sairaanhoitopiirit, väestö 31.12.2013

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2008 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.12.2008 tilanne 1 Yleistä 31.12.2008 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa

Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa Toteutusaika 1.9.2009 30.8.2011 http://cds.diak.fi 14 ammattikorkeakoulun verkosto Päätoteuttaja Diakonia AMK Henkilötyön volyymi yhteensä n. 24

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

Tietotaitopaja katetroinnin osaamisen varmistajana. Anne Huovinen kliinisen hoitotyön opettaja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Tietotaitopaja katetroinnin osaamisen varmistajana. Anne Huovinen kliinisen hoitotyön opettaja, Kuopion yliopistollinen sairaala Tietotaitopaja katetroinnin osaamisen varmistajana Anne Huovinen kliinisen hoitotyön opettaja, Kuopion yliopistollinen sairaala Koulutussuunnittelun taustalla Perehdytyskoulutusten uudistaminen Palautekyselyt

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus PERTUNMAAN KUNTA HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 12/2012 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 12/2013

Sähköinen hyvinvointikertomus PERTUNMAAN KUNTA HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 12/2012 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 12/2013 Sähköinen hyvinvointikertomus PERTUNMAAN KUNTA HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 12/2012 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 12/2013 KH 6/2012: Hyvinvointityöryhmä Kunnanjohtaja Juha Torniainen Rehtori/ koulutoimen johtaja

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144. Aika: Ma 9.2.2015 klo 18-20 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs.

Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144. Aika: Ma 9.2.2015 klo 18-20 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 9.2.2015 klo 18-20 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Terveysalan opettajien tiedonhallinnan osaamisen uudistaminen

Terveysalan opettajien tiedonhallinnan osaamisen uudistaminen Terveysalan opettajien tiedonhallinnan osaamisen uudistaminen Tieteiden talo 26.10.2018 BMF-yhdistys syysseminaari Elina Rajalahti Yliopettaja/TtT Laurea-ammattikorkeakoulu Mitä pitää tehdä, kun kun huomaa,

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2016 ja kevät 2017

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2016 ja kevät 2017 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2016 ja kevät 2017 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme?

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Tarja Kvist, TtT, Yliopistotutkija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 25.3.2011 28.3.2011 1 Mitä ovat vetovoimaiset sairaalat (magneettisairaalat)? Magneettisairaalamalli

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita)

Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita) Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita) Integraatio - työryhmä 27.1.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke Tavoitteet:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Satakunnan taidetoimikunta -asiantuntija ja vaikuttaja. Päivi Setälä Satakunnan taidetoimikunta 12.12.2014

Satakunnan taidetoimikunta -asiantuntija ja vaikuttaja. Päivi Setälä Satakunnan taidetoimikunta 12.12.2014 Satakunnan taidetoimikunta -asiantuntija ja vaikuttaja Päivi Setälä Satakunnan taidetoimikunta 12.12.2014 Taidetoimikunnan tehtävät Alueelliset taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan ajankohtaiset kysymykset

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan ajankohtaiset kysymykset Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnan ajankohtaiset kysymykset POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 27.2.2014 Pirjo Sarvimäki STM Sosiaalihuollon kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio,

Lisätiedot

Risto Raivio Ylilääkäri, Kliinisen osaamisen tuen yksikön päällikkö Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu

Risto Raivio Ylilääkäri, Kliinisen osaamisen tuen yksikön päällikkö Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto 2016. http://urn.fi/urn:isbn:978-952-03-0178-1

Lisätiedot

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK

KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK KIVUN HOITOTYÖN YDINTOIMINNOT (CARE BUNDLE) SATU RAUTA, ESH, TTM, HOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJA / HUS HYKS ATEK TYÖRYHMÄN JÄSENET HYKS: Kliiniset asiantuntijat Tiina Saloranta (Vatsakeskus) Marita Ritmala-Castrén

Lisätiedot

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli?

Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Asiakkaana paljon palveluita käyttävä -kuormittavien tunteiden ratkaisuksi voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli? Liisa Kiviniemi, OAMK, TtT, yliopettaja, liisa.kiviniemi@oamk.fi Päivi

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Tutkimus tutuksi. Työsuojelurahasto. Sairaanhoitajaliiton 21.11.2013 puheenjohtaja Merja Merasto15.11.2013

Tutkimus tutuksi. Työsuojelurahasto. Sairaanhoitajaliiton 21.11.2013 puheenjohtaja Merja Merasto15.11.2013 Tutkimus tutuksi. Työsuojelurahasto. Sairaanhoitajaliiton 21.11.2013 puheenjohtaja Merja Merasto15.11.2013 1 Suomessa vuonna 2010 sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot