/ Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus / JBI-keskuksen johtajisto /JBI-keskuksen johtokunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.9.2012 / Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus 11.10.2012 / JBI-keskuksen johtajisto 1.11.2012 /JBI-keskuksen johtokunta"

Transkriptio

1 Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, Helsinki TOIMINTAKERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA 1. Johdanto Australialainen Joanna Briggs Instituutti hyväksyi heinäkuussa 2010 Hoitotyön Tutkimussäätiön hakemuksen yhteistyökeskuksen perustamisesta Suomeen, joten Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskus) toiminta käynnistyi syksyn 2010 aikana. JBI-keskuksen tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa ja kehittämistä suomalaisessa terveydenhuollossa. JBI-keskus toimii verkostoperiaatteella ja sen yhteistoimintaosapuolia ovat säätiön lisäksi keskuksen perustamisessa mukana olleet Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopion yliopistollinen sairaala, Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Keskuksen isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokuntaan kuuluivat toimintavuonna JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten nimeämät edustajat: Anneli Ensio (UEF), Eeva Mäkinen (THL), Marja- Leena Perälä (THL), Salla Seppänen (Mamk) ja Kaisa Haatainen (KYS). Hoitotyön Tutkimussäätiöstä johtokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Marjaana Pelkosen (myös johtokunnan pj) ja varapuheenjohtaja Merja Meraston lisäksi 1-2 hallituksen jäsentä, jotka päätetään hallituksessa kokouskohtaisesti. JBI-keskuksen johtajana toimii säätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen. Varajohtajina toimivat Itä- Suomen yliopiston professori Kaija Saranto ja THL:n tutkimuspäällikkö Sirpa-Liisa Hovi. Vuosi 2011 oli ensimmäinen kokonainen JBI-keskuksen toimintavuosi. Painopisteenä oli JBIkeskuksen toiminnan käynnistäminen ja keskuksen työryhmien organisoituminen. 2. Toiminta vuonna 2011 Joanna Briggs Instituutin kanssa tehdyssä yhteistyösopimuksessa sovittiin Suomen JBI yhteistyökeskuksen tavoitteiksi: 1. Suomen JBI yhteistyökeskuksen ylläpitäminen 2. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevan koulutuksen järjestäminen 3. Näytön tuottaminen terveysalalle 4. Näytön hyödyntämisen edistäminen terveysalalla 5. JBI-keskuksen resurssien varmistaminen Suomen JBI yhteistyökeskuksen ylläpitäminen Vuoden 2011 toiminta keskittyi pääasiassa JBI-keskuksen toiminnan käynnistämiseen. Vuoden aikana käytiin neuvotteluja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa siitä, kuinka edellä mainitut JBI-keskuksen yhteistyökumppanit osallistuvat JBI-keskuksen toimintaan. Yhteistyöstä 1

2 laadittiin heidän kanssaan myös sopimukset, kuinka yhteistyökumppanit osallistuvat JBI-keskuksen toimintaan. JBI-keskuksen johtokunnan (LIITE 1) tehtäviä tarkennettiin syksyllä 2010, vuoden 2011 aikana johtokunta ei kokoontunut kertaakaan, johtuen aikaa vieneestä keskuksen organisoitumisvaiheesta. Johtokunnassa oli päätetty JBI-keskuksen neuvottelukuntaan kutsuttavista tahoista (LIITE 2). Heihin otettiin yhteyttä vuoden 2011 aikana ja pyydettiin nimeämään edustajansa uuteen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous siirtyi seuraavalle vuodelle. JBI-keskuksen johtajistoon kuuluvat keskuksen johtajan ja varajohtajien lisäksi säätiön kaksi tutkijaa Anne Korhonen ja Virpi Jylhä. Johtajisto kokoontui vuoden 2011 aikana neljä kertaa. Kokouksissa mm. valmisteltiin JBI-keskuksen työryhmien toimintaan liittyviä asioita ja yhteistyömahdollisuuksia eri yhteistyötahojen kanssa. JBI-keskuksen johtaja osallistui JBI:n yhteistyökeskusten johtajien kokoukseen marraskuussa 2011 Adelaidessa Australiassa. Samoin hän osallistui kokoukseen yhteydessä pidettyyn 3-päiväiseen konferenssiin. Keskuksen johtaja osallistui myös kahteen JBI:n puhelinkokoukseen sekä toimitti JBI:n edellyttämät raportit Suomen JBI yhteistyökeskuksen toiminnasta. Vuoden 2011 aikana katsausten arviointiryhmä (Review Panel, LIITE 3) kokoontui kolme kertaa. Työryhmä tukee järjestelmällisten katsausten tekemistä. Kokouksissa käsiteltiin mm. katsausten etenemistä, laadinnan ohjeistuksia ja ohjausta sekä JBI-suositusten käännöstyöhön liittyviä ohjeistuksia ja valitsee käännettävät JBI-suositukset. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevan koulutuksen järjestäminen Hoitotyön Tutkimussäätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen ja tutkija Anne Korhonen suorittivat syksyllä 2010 JBI:n järjestelmällisten katsausten kouluttaja -koulutuksen. Tämä mahdollisti sen, että syksyllä 2011 voitiin Suomessa järjestää toinen JBI:n hyväksymä järjestelmällisten katsausten (Comprehensive Systematic Reviews Training, CSR-koulutus) koulutus. Ensimmäinen koulutus järjestettiin keväällä 2010 JBI:n kouluttajien toimesta ja siihen osallistui yhteensä 16 henkilöä. Toiseen koulutukseen osallistui 8 henkilöä. Koulutuksen tavoitteena on saada JBI:n hyväksymiä järjestelmällisten katsausten laatijoita niin, että Suomen JBI yhteistyökeskuksen kautta valmistuu järjestelmällisiä katsauksia JBI:n tietokantaan ja sieltä maailmanlaajuiseen levitykseen. Säätiön tutkijat järjestivät vuonna 2011 yhteensä 11 JBI COnNECT+ (Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics) -koulutusta terveydenhuollon palveluorganisaatioissa eri puolilla Suomea. Koulutus opastaa terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioita hyödyntämään JBI:n ohjelmistoja, jotka tarjoavat työkaluja näyttöön perustuvan toiminnan implementointiin. koulutuksiin osallistui yhteensä 166 henkilöä. Näiden koulutusten lisäksi JBI-keskuksen toimintaan osallistuvat luennoivat aktiivisesti JBIkeskuksen toiminnasta ja näyttöön perustuvan toiminnan merkityksestä lukuisissa 2

3 koulutustilaisuuksissa eri puolilla Suomea. JBI-keskusta ja sen toimintaa esiteltiin myös vuoden 2011 Sairaanhoitajapäivillä. Näytön tuottaminen terveysalalle Vuoden 2011 aikana rekisteröitiin JBI:n tietokantaan yhteensä 5 järjestelmällisen katsauksen aihetta: 1. Jylhä Virpi (Hotus), Saranto Kaija (UEF) & Konno Rie (JBI): Health professionals experiencies and use of adverse event reporting system: a qualitative systematic review. 2. Holopainen Arja (Hotus) & Hakulinen-Viitanen Tuovi (THL): New parents lived experiences of postpartum depression: a qualitative systematic review. 3. Korhonen Teija, Haatainen Kaisa (KYS) & Hakulinen-Viitanen Tuovi (THL): Validity of measurement instruments in identification of postpartum depression among new mothers and fathers: a systematic review. 4. Lindfors Kirsi (HUS) & Junttila Kristiina (HUS): The effect of orientation on the competence of newly graduated nurses in specialised health care: a systematic review. 5. Koivunen Marita (Satshp) & Saranto Kaija (UEF): Nursing professionals experiences of the use of telenursing applications: a systematic review of qualitative evidence. Ensimmäinen em. aiheista eteni siten, että JBI hyväksyi katsauksen protokollan (tutkimussuunnitelman). JBI julkaisee vuosittain uutta järjestelmällisiin katsauksiin perustuvaa suositusta (Best Practice Information Sheets, BPIS). Suomen JBI yhteistyökeskus on sitoutunut kääntämään näitä suosituksia niiltä osin kuin ne soveltuvat joko sellaisenaan tai osittain suomalaiseen terveydenhuoltoon. Vuoden 2011 aikana ohjeistettiin näiden suositusten käännöstyötä ja käynnistettiin suositusten kääntäminen yhteistyössä JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2011 valmistuivat seuraavat käännökset: 1. Sairaanhoitajajohtoiset interventiot aikuisten sydänsairauksien riskitekijöiden vähentämiseksi (Nurseled interventions to reduce cardiac risk factors in adults). Käännöksestä ja sen soveltuvuuden arvioinnista suomalaiseen terveydenhuoltoon vastasivat Kaisa Haatainen (KYS), Virpi Kemppainen (KYS) ja Mari Kiema (KYS). 2. Aikuispotilaan hypotermian hoidon ja ehkäisyn periaatteet perioperatiivisessa ympäristössä (Strategies for the management and prevention of hypothermia within the adult perioperative environment). Käännöksestä ja sen soveltuvuuden arvioinnista suomalaiseen terveydenhuoltoon vastasivat Kristiina Junttila (HUS), Satu Rauta (HUS), Eija Lamberg (HUS), Eriikka Siirala (HUS) ja Satu Poikajärvi (HUS). 3. Musiikki interventiona sairaalassa (Music as an Intervention in Hospitals). Käännöksestä ja sen soveltuvuuden arvioinnista suomalaiseen terveydenhuoltoon vastasivat) Tarja Pölkki (Oulun yliopisto) ja Anne Korhonen (OYS). 4. Imetykseen liittyvän rinnanpään kivun ja/tai imettämiseen liittyvän trauman hoito (The Management of Nipple Pain and/or Trauma Associated with Breastfeeding). Käännöksestä ja sen soveltuvuuden arvioinnista suomalaiseen terveydenhuoltoon vastasivat Tiina Kemppainen (OYS), Päivi Hänninen (OYS), Arja Laitinen (OYS) ja Jaana Roininen (OYS). 5. Sairaaloiden vierailuaikakäytäntöjen vaikutus lapsi- ja aikuispotilaisiin sekä heidän vieraisiinsa (The impact of hospital visiting hour policies on paediatric and adult patients and their visitors). Käännöksestä ja sen soveltuvuuden arvioinnista suomalaiseen terveydenhuoltoon vastasivat Eija Paavilainen (UTA) ja Anne Korhonen (OYS). Käännöksistä vastanneet asiantuntijat kirjoittivat kääntämistään suosituksista lyhyet tiivistelmät aiheeseen sopiviin ammattilehtiin. Lisäksi kaikki käännökset on julkaistu kotisivuilla: 3

4 Näytön hyödyntämisen edistäminen terveysalalla Vuoden 2011 aikana uudistettiin Hoitotyön Tutkimussäätiön kotisivut ja samalla saatiin JBIkeskukselle omat sivut säätiön kotisivujen yhteyteen. Kotisivujen kautta on tiedotettu JBIkeskuksen toiminnasta. JBI-keskuksen toimintaan osallistuvat ovat aktiivisesti osallistuneet koulutusten järjestämiseen ja toteutukseen sekä hankkeisiin, joiden tavoitteena on ollut näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen suomalaisessa terveydenhuollossa. Lisäksi keskuksen toimintaan osallistuneet ovat kirjoittaneet artikkeleita näyttöön perustuvasta toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä tieteellisiin julkaisuihin että ammattilehtiin. Lista julkaisuista on kotisivuilla: JBI-keskuksen resurssien varmistaminen JBI-keskuksella ei ole omaa budjettia, vaan sen toiminnasta aiheutuvista kuluista on pääasiallisesti vastannut Hoitotyön tutkimussäätiö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos varajohtajien työpanoksella. Tämän lisäksi muut yhteistoimintaosapuolet ja keskuksen yhteistyökumppanit ovat osallistuneet kustannuksiin siten, että ovat mahdollistaneet työntekijöidensä työryhmiin osallistumisen ja JBI-keskuksen toimintaan liittyvien tehtävien hoitamisen työajalla. Osa yhteistyötahoista on lisäksi osallistunut kuluihin kääntämällä JBI-suosituksia. 3. Johtopäätökset Vuosi 2011 oli JBI-keskuksen toiminnan organisoinnin ja käynnistämisen aikaa. Yhteistyöneuvottelut ja yhteistyösopimusten laatiminen kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa kestivät odotettua pidempään, sillä kunkin organisaation juristit tarkistivat sopimukset ennen allekirjoituksia. Kansainvälinen yhteistyö on edellyttänyt runsaasti paneutumista sekä Joanna Briggs Instituutin että muiden JBI:n yhteistyökeskusten toimintaan. Haasteita kansainväliseen toimintaan on tuonut Joanna Briggs Instituutin siirtyminen Adelaiden yliopistoon alkuvuodesta Joanna Briggs Instituutti on uusinut toimintakäytäntöjään ja henkilöstöään, joka on heijastunut myös Suomen JBI yhteistyökeskuksen toimintaan. Ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana selkeytettiin toimintaa ohjaavia ohjeistuksia ja työryhmien toimintaa merkittävästi, joskin yhteistyö erilaisten yhteistyötahojen kanssa vaatii vielä jatkossakin toimintalinjausten tarkentamista. Järjestelmällisten katsausten laatijoiden toiminta aktivoitui vuoden loppua kohden ja odotettavissa on, että seuraavan vuoden aikana saadaan ensimmäiset keskuksen järjestelmälliset katsaukset hyväksyttyä. Myös koulutettujen määrä lisääntyi koulutuksen ansiosta. Samoin JBI-suositusten suomenkielisten käännösten määrä oli kasvusuunnassa. 4

5 LIITE 1 Johtokunta Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta muodostuu Hoitotyön Tutkimussäätiön (Hotus) hallituksen jäsenistä ja Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskus) yhteistoimintaosapuolten edustajista. Anneli Ensio, TtT, laitoksen johtaja, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Kaisa Haatainen, dosentti, palvelualueylihoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala Hanna Hopia, TtT, yliopettaja, Hotus, (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) Merja Merasto, THM, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja, Hotus (Suomen sairaanhoitajaliitto ry) Eeva Mäkinen, LL, tutkijalääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Marjaana Pelkonen, dosentti, ylitarkastaja, johtokunnan puheenjohtaja, Hotus (Sosiaali- ja terveysministeriö) Marja-Leena Perälä, dosentti, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Paula Mäkeläinen, TtT, yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 2 Hoitotyön Tutkimussäätiön hallituksen jäsentä 5

6 LIITE 2 YHTEISTYÖTAHO YHTEISTYÖTAHON EDUSTAJA Terveydenhuollon palvelujärjestelmä Suomen Potilasliitto ry Ammatti- ja asiantuntijajärjestöt Tutkimus- ja kehittämislaitokset Kouluttajatahot Suomen JBI keskuksen johtokunta Suomen JBI keskuksen johtajat Helsingin terveyskeskus: Hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen: Turun sosiaali- ja terveystoimi: Lastentautien ylilääkäri Minna Aromaa: Mehiläinen: Henkilöstöpäällikkö Ulla Nurmenniemi: Turun yliopistollinen sairaala: Hallintoylihoitaja Päivi Nygren: Tampereen yliopistollinen sairaala: Ylihoitaja Kaija Leino: Oulun yliopistollinen sairaala: Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen: Satakunnan keskussairaala: Hallintoylihoitaja Paula Asikainen: Puheenjohtaja Paavo Koistinen: Suomen Sairaanhoitajaliitto: Pj Merja Merasto: Suomen Terveydenhoitajaliitto: Pj Leila Lehtomäki: Tehy: Yksikön esimies Kirsi Sillanpää Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat: Pj Ann-Marie Turtiainen: vara: Päätoimittaja Irma Kiikkala: Terveydenhuollon osastonjohtajat: Marko Knuutila Suomen Fysioterapeutit: Sirpa Ahtola Lääkäriliitto: Terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski Työterveyslaitos: Kehittämispäällikkö Helena Palmgren: Sairaanhoitajien koulutussäätiö: Pj. Päivi Voutilainen: Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto: Johtaja Elina Eriksson (Metropolia amk), Yksikön johtaja Asta Heikkilä (Seinäjoen amk), Yliopistot: Professori Tarja Suominen (Tampereen yo): vara: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen (Itä-Suomen yo): Pj, ylitarkastaja Pelkonen Marjaana (STM): Professori, Suhonen Riitta (UTU): Hallintoylihoitaja Torppa Kaarina (HUS): Tutkijalääkäri Mäkinen Eeva (THL): Tutkimusprofessori Perälä Marja-Leena (THL): Laitoksen johtaja, tutkimusjohtaja Ensio Anneli (UEF): Yliopettaja Paula Mäkeläinen (Mamk): Ylihoitaja Haatainen Kaisa (KYS): Tutkimusjohtaja Arja Holopainen (Hotus): Professori Kaija Saranto (UEF): Erikoistutkija Sirpa-Liisa Hovi (THL): 6

7 LIITE 3 Katsausten arviointiryhmä Arviointipaneelin tehtävänä on koordinoida ja tukea järjestelmällisten katsausten laadintaa. Katsausten arviointipaneeliin kuuluu sekä JBI-keskuksen katsausten laadinnan asiantuntijoita että suositusten laadinnan asiantuntijoita. Riitta Danielsson-Ojala, TtM, Turun yliopisto Kaisa Haatainen, dosentti, palvelualueylihoitaja, Kuopion yliopistollinen sairaala Tuovi Hakulinen-Viitanen, dosentti, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nina Halme, TtT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja, Hoitotyön Tutkimussäätiö Sirpa-Liisa Hovi, FT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kristiina Junttila, TtT, kehittämispäällikkö, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Virpi Jylhä, TtT-opiskelija, tutkija, Hoitotyön Tutkimussäätiö Virpi Kemppainen, TtT-opiskelija, lehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Marita Koivunen, TtT, yliopettaja, Diakonia ammattikorkeakoulu Anne Korhonen, TtT, tutkija, kliinisen hoitotieteen asiantuntija, Hoitotyön Tutkimussäätiö, Oulun Yliopistollinen sairaala Teija Korhonen, TtT, yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu Kirsi Lindfors, TtT-opiskelija, hoitotyön kliininen asiantuntija, Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Paula Mäkeläinen, TtT, yliopettaja, Mikkelin ammattikorkeakoulu Eija Paavilainen, professori, Tampereen yliopisto Kaija Saranto, professori, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LIITTEET: Liite 1 Johtokunnan kokoonpano Liite 2 Suomen JBI yhteistyökeskuksen neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2012 Liite 3 Katsausten arviointiryhmä 7

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 20.2.2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 1 Sisältö Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 ORGANISAATIO... 3 3 TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunnassa 6.5.2013. Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012

Hyväksytty johtokunnassa 6.5.2013. Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 Suomen JBI yhteistyökeskus Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki JBI-KESKUKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 1 Johdanto Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskuksen) tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvan toiminnan

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa xx.xx.xxx SISÄLTÖ Johdanto Joanna Briggs Instituutti (JBI) Suomen JBI yhteistyökeskus (JBI-keskus)

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Johtokunta 2.12.2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx

Johtokunta 2.12.2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta xxx 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnan kokouksessa 23.3.2016 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2015 TAVOITTEET

Lisätiedot

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2012 2014 Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Hannele Siltanen TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Hannele Siltanen TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hannele Siltanen TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Esityksen sisältö Näytön levittäminen yleisesti Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto

PROFESSORILUENTO. Professori Päivi Rautava. Lääketieteellinen tiedekunta. Ehkäisevä terveydenhuolto PROFESSORILUENTO Professori Päivi Rautava Ehkäisevä terveydenhuolto Lääketieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Päivi Rautava pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA

IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA IMETYSOHJAUS ÄITIYSHUOLLOSSA Tutkimusryhmä Sari Laanterä, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Anna-Maija Pietilä, professori, THT, Itä- Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Tarja Pölkki, TtT,

Lisätiedot

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS 2018 SÄÄTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS JA PERUSTEHTÄVÄ Hoitotyön tutkimussäätiön (jatkossa myös Hotus) tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta käytännön

Lisätiedot

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

VeTe. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto. Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa VeTe Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto Kaatumisten ehkäisy: suosituksesta toimintamalliksi Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät 26. - 27.1.2011,

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio,

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa

Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa 18. 19.10.2007 Helsinki, Paasitorni Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa: Hoitotyön johtajien vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymän toiminta ja tavoitteet Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety (RECEPS) Anna-Maija Tolppanen 26.9.2013 III sosiaali-

Lisätiedot

Muutos on mahdollisuus

Muutos on mahdollisuus Muutos on mahdollisuus Tarja Honkalampi, sh, TtM, yrittäjä Tictum Oy www.tictum.fi www.tictum.fi Twitter: @thonkalampi LinkedIn: tarja.honkalampi@tictum.fi Tictum Oy: sosiaali- ja terveysalan asiantuntijapalveluita,

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 24.2.13. Kivuton sairaala projekti vuonna 2012

Anna-Maija Koivusalo 24.2.13. Kivuton sairaala projekti vuonna 2012 Anna-Maija Koivusalo 24.2.13 Kivuton sairaala projekti vuonna 2012 Kivun arviointi projekti toteutettiin seitsemännen kerran syksyllä 2012 pääosin viikolla 42. Mukana oli niin erikoissairaanhoidon kuin

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon alueellisen palvelutuotannon arviointi ja siihen liittyvät työnjakokysymykset Pirkanmaalla. Selvitysmies Jouko Isolauri

Erikoissairaanhoidon alueellisen palvelutuotannon arviointi ja siihen liittyvät työnjakokysymykset Pirkanmaalla. Selvitysmies Jouko Isolauri Erikoissairaanhoidon alueellisen palvelutuotannon arviointi ja siihen liittyvät työnjakokysymykset Pirkanmaalla Selvitysmies Jouko Isolauri Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 3/2001 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen

Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen Rakennuspalikoita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja johtamiseen Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa - Sähköinen hyvinvointikertomus ja vaikutusten ennakkoarviointi

Lisätiedot

Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 9.9.2010

Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 9.9.2010 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 9.9.2010 Aika: Torstai 9.9.2010 klo 13.00 15.30 Paikka: Keski Suomen keskussairaala, Ravintola

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita)

Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita) Sosiaalityö päivystyksessä pilotti Yhteenveto webropol-seurannasta (keskeisimpiä osioita) Integraatio - työryhmä 27.1.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 - hanke Tavoitteet:

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Säätiön tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuus: Hoitotieteellisen tutkimuksen tukeminen vuonna 2015

Säätiön tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuus: Hoitotieteellisen tutkimuksen tukeminen vuonna 2015 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2015 31.12.2015 Säätiön toiminta tarkoituksensa toteuttamiseksi Sairaanhoitajien koulutussäätiö on perustettu 19.12.1944, rekisteröintipäiväys on 9.1.1945. Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015 2020 Kirjoittajaryhmä Sairaanhoitajaliiton ehealth -asiantuntijatyöryhmä

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2009 Johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

Lisätiedot

Biopankkilain tavoitteet

Biopankkilain tavoitteet Biopankkilaki 688/2012 Biopankkilain tavoitteet Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2013 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö Miksi biopankkilaki? Biopankki =

Lisätiedot

Anna Pekonen vs. hallintoylilääkäri

Anna Pekonen vs. hallintoylilääkäri HUS Potilasturvallisuuden ohjausryhmän jäsenet vuonna 2018 28.5.2018 HUS yhtymähallinto Tarja Randell, hallinnollinen ylilääkäri, puheenjohtaja Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja Kristiina Junttila, arviointiylihoitaja

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni

Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen 15-vuotisjuhlaseminaarista: Onnistuminen, Helsinki Congress Paasitorni 2.10.2014 Ole hyvä ja arvioi esityksiä asteikolla: 5 erittäin hyvä 1 erittäin heikko YHTEINEN AAMUPÄIVÄ:

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa

Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa Syrjäytymisen ehkäiseminen ammattikorkeakouluopinnoissa Toteutusaika 1.9.2009 30.8.2011 http://cds.diak.fi 14 ammattikorkeakoulun verkosto Päätoteuttaja Diakonia AMK Henkilötyön volyymi yhteensä n. 24

Lisätiedot

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan paluureitit aktiiviseen elämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan paluureitit aktiiviseen elämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä Aivoverenkiertohäiriöpotilaan paluureitit aktiiviseen elämään Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä AVH-hoitoketjun kuvaus sekä kehittämiskohteita MQ-ryhmätyö Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus 27.7.2000

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

CLINICAL ENTREPRENEUR FINLAND

CLINICAL ENTREPRENEUR FINLAND CLINICAL ENTREPRENEUR FINLAND A T T R A C T I N G FOREIGN DIRECT INVESTMENTS COMPANIES AS CUSTOMERS COMPANIES R&D FUNCTIONS TO FINLAND TERVEYTTÄ BITEISTÄ-OHJELMA PROJEKTIT 2018 BRINGING THE MARKET CLOSE

Lisätiedot

Tutkimus ja opetus sotessa

Tutkimus ja opetus sotessa Tutkimus ja opetus sotessa Palvelualuejohtaja, tutkimusjohtaja Esko Vanninen 12.5.2017 1 Tutkimus ja opetus on keskeinen osa KYSin toimintaa Perustuu terveydenhuoltolakiin ja valtion suoraan rahoitukseen

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Panu Peitsaro 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

esityslista Turunen Hannele professori, jäsen Laukkanen Tommi professori, varajäsen Laitinen Mikko professori, varapuheenjohtaja

esityslista Turunen Hannele professori, jäsen Laukkanen Tommi professori, varajäsen Laitinen Mikko professori, varapuheenjohtaja 6/2018 1 Aika, 09:00 Paikka Joensuun kampus, Aurora AU206 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Kaarniranta Kai professori, jäsen Rouvinen Juha professori, varajäsen Honkakoski Paavo professori, jäsen Elorinne

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Kuntoutumisen mahdollisuuksista totta Puheenjohtajana ylilääkäri

Lisätiedot

Fintrip - verkostoanalyysi

Fintrip - verkostoanalyysi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Fintrip - verkostoanalyysi Tuloksia lyhyesti 27.8.2013 Selvityksen tavoitteena oli lisätä tietoa Suomen liikenteen ja siihen liittyvän infra-alan ja

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Amk Merja Merasto, Puheenjohtaja, Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. Teija Korhonen, Projektipäällikkö, Tutkija,

Lisätiedot

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN

YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN YHTEISKEHITTÄMISPÄIVÄ 22.8.2018 VAIKUTTAVAMPAA ELINTAPAOHJAUSTA VERKOSTOLLA HUS PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN JOHTAJA, YLILÄÄKÄRI TAPANI HÄMÄLÄINEN 25.9.2017 2 TERVEYDENHUOLTOLAKI 35 PERUSTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Opiskelijavastaavan ja lähiohjaajan tehtävät. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015

Opiskelijavastaavan ja lähiohjaajan tehtävät. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015 Opiskelijavastaavan ja lähiohjaajan tehtävät Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2015 Opiskelijavastaavan tehtävät Koordinoi ja vastaa laadukkaasta näyttöön perustuvasta opiskelijan harjoittelujakson suunnittelusta,

Lisätiedot

Toimikaudella ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Toimikaudella ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt: 1(5) TOIMINTAKERTOMUS 2016-2018 1. Jäsenet Toimikaudella 2016-2018 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt: Nimi Tehtävä Toimintasektori Ritva Vanninen (KYS) Radiologian professori Radiologia,

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt:

Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt: 6.11.2015/hj 1(6) Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) TOIMINTAKERTOMUS 2013-2015 6.11.2015/hj 1. Jäsenet Toimikaudella 2013-2015 ryhmän jäseninä ovat toimineet seuraavat henkilöt: Nimi Arvo

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Suomen Fysioterapeutit yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, Jyväskylän yliopiston ja työelämän edustajien kanssa Riitta Partia, FM, YTM, ft Suomen Fysioterapeutit

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2008 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.12.2008 tilanne 1 Yleistä 31.12.2008 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

FinCC-versiopäivitys 3.0

FinCC-versiopäivitys 3.0 FinCC-versiopäivitys 3.0 FinCC-seminaari 28.2.2012 Kristiina Junttila, FinCC-asiantuntijaryhmän jäsen FinCC-luokituskokonaisuuden kehittämisvaiheet Perustana yhdysvaltalainen HHCC (Home Health Care Classification),

Lisätiedot

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja

Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Mitä vaikuttavuusnäytöllä tehdään? Jorma Komulainen LT, dosentti Käypä hoito suositusten päätoimittaja Sidonnaisuudet Käypä hoito päätoimittaja, Duodecim Palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija,

Lisätiedot

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298)

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) 16.12.2013 Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa (TSR 111298) SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä Hanke-esittelyt kokouksissa Celik S. Turvallinen työn hallinta-

Lisätiedot

Lieksan Somaliperheyhdistys

Lieksan Somaliperheyhdistys Lieksan Somaliperheyhdistys Monikulttuurisuuden edistäminen v. 2015 Lieksan Somaliperheyhdistys ry Metka kylätalo, Rantalantie 7, 81720 Lieksa 1. Yhdistyksen tarkoitus Lieksan Somaliperheyhdistys ry on

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari

Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöistä SaWe Sairaanhoitajaksi verkostoissa ja verkoissa projektin loppuseminaari 3.5.2013 Salla Seppänen, osaamisaluejohtaja SaWe SAIRAANHOITAJAKSI VERKOSTOISSA JA

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät - kehittämisprojektin loppuraportti Projektipäällikkö Hannele Laitinen Ohjausryhmä: Pirjo Aalto Sirkka Auvinen Jaakko Herrala Hilkka Lamminsivu Kaija Nojonen Rita

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2018 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2018 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2018 1 06.11.2018 Aika 06.11.2018, 10:00-14:50 Paikka Kuopion kampus, Medistudia MS303 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kaarniranta Kai professori, jäsen 1-6 Rouvinen

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO 2011 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijavalintatoimikunta

HELSINGIN YLIOPISTO 2011 Eläinlääketieteellinen tiedekunta Opiskelijavalintatoimikunta HELSINGIN YLIOPISTO 0 TILASTOTIETOA VUONNA 0 ELÄINLÄÄKETIETEELLISEEN TIEDEKUNTAAN HAKENEISTA, PÄÄSYKOKEESEEN OSALLISTUNEISTA, TIEDEKUNTAAN HYVÄKSYTYISTÄ SEKÄ VALINTAKOKEESTA I HAKIJAT Hakemuksia yhteensä

Lisätiedot

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE

HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2018 2021 Säätiön hallituksen kokouksessa 6.9.2017 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Hoitotyön tutkimussäätiön tarkoitus ja perustehtävä tarkoitus ja perustehtävä

Lisätiedot

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena to 5.5.2011 klo 9.30 16.00, Mediteknia, auditorio, Yliopistonranta

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 162 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 162 TARJA TERVO-HEIKKINEN Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa Nursing Effectiveness in

Lisätiedot

VOO VASTUUTA OTTAMALLA OPIT

VOO VASTUUTA OTTAMALLA OPIT VOO VASTUUTA OTTAMALLA OPIT VOO LOPPUSEMINAARI TAMPEREEN KYLPYLÄ Ylihoitaja Tuija Sulonen Päijät-Hämeen alueella toimijoina ovat erikoissairaanhoidon osalta olleet Koulutuskeskus Salpaus ja Päijät-Hämeen

Lisätiedot

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO?

MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? MITTEE SE ON SE IHMISLÄHHEENE HOETO? Tarja Kvist, Yliopistotutkija, TtT Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos 8.4.2011 IHMISLÄHHEENE HOETO on: koko henkilökunnan antamaa hoitoa moniammatillista, kokonaisvaltaista,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot