Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa"

Transkriptio

1 Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio, kliininen opettaja, LL, Kuopion yliopistollinen sairaala, Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos Hanna Peltoniemi, TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Marja Silén-Lipponen, lehtori, FT, Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala Jouko Gorski, yliopettaja, TtM, Pelastusopisto, ensihoito- ja pelastustoimintakoulutusyksikkö Eeva Haavisto, lehtori, TtM, Savon ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Anne Huovinen, kliinisen hoitotyön opettaja, TtM, Kuopion yliopistollinen sairaala, hoitotyön kehittämis-, opetus-ja tutkimusyksikkö

2 Lähtökohdat Kuopiossa on laaja pelastus- ja terveysalan koulutusyksiköiden keskittymä (Pelastusopisto, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto) ja merkittävä perus- ja erikoissairaanhoidon toimiala (Kuopion kaupunki, Kuopion yliopistollinen sairaala) Kaikissa koulutusyksiköissä käytetään simulaatiota opetusmenetelmänä Tavoitteena projektissa oli moniammatillisen simulaatio-opetuksen aloittaminen Kuopion terveysalan koulutusyksiköissä Saaranen ym

3 Yhteistyön aloittaminen Koulutusyksiköiden johtajat hyväksyivät yhteistyöhankkeen Jokaisesta yksiköstä nimettiin henkilöt moniammatilliseen työryhmään, jonka tehtävänä oli analysoida yksiköiden opetussuunnitelmat sekä etsiä moniammatillisen simulaatioopetuksen mahdollisuudet Työryhmän tehtävänä oli toteuttaa simulaatioharjoitukset keväällä 2015 ja arvioida pysyvän moniammatillisen opetuksen mahdollisuudet sen jälkeen Saaranen ym

4 Simulaatio-opetuksen suunnittelu ja aloitus Pilottiprojektin työryhmä valitsi simulaatioharjoitusten aiheet ja suunnitteli käytännön järjestelyt. Harjoituksien suunnittelu toteutettiin pienryhmissä syksyllä 2014 alkuvuodesta 2015 Simulaatioharjoitusten aiheiksi valittiin: 1) kotisairaanhoito, 2) lasten ensihoito, 3) akuuttitilanteen hoito ja 4) moniviranomaistilanne ensihoidossa Saaranen ym

5 Simulaatio-opetuksen suunnittelu ja aloitus Tärkeimmäksi yhteiseksi tavoitteeksi otettiin potilasturvallisuuden edistäminen Jokaiseen harjoitukseen määriteltiin erilliset harjoituskohtaiset tavoitteet Simulaatioharjoitukset toteutettiin kevään 2015 aikana Saaranen ym

6 Tarkoitus ja tavoite Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten terveys- ja pelastusalan opiskelijat kokivat moniammatilliset simulaatioharjoitukset Tavoitteena on saada tietoa ja palautetta moniammatillisen opetuksen ja koulutusyhteistyön kehittämiseksi Saaranen ym

7 Tutkimus aineisto ja sen kerääminen Kyselylomake terveysalan opiskelijoille (N=147) simulaatioharjoituksien jälkeen vastaajia 124 opiskelijaa, vastausprosentti 84 % Saaranen ym

8 Tutkimusaineiston analyysi Tilastolliset menetelmät (kuvailevat menetelmät, monimuuttujamenetelmät) Avoimet vastaukset sisällön analyysillä Saaranen ym

9 Tulokset Taustamuuttujat (8 muuttujaa) Tavoitteet ja sisältä (15 muuttujaa) Toteutuminen (13 muuttujaa) Merkitys oppimiselle ja tulevalle toiminnalle työelämässä (6 muuttujaa) Saaranen ym

10 Tutkimustuloksia taustamuuttujien kuvaus Sukupuoli n % Mies Nainen Yhteensä Ikä n % Yhteensä Opiskeltava ala n % Sairaanhoitaja 11 9 Terveydenhoitaja 1 1 Pelastaja Ensihoitaja 8 6 Lähihoitaja Lääketiede 7 6 Fysioterapeutti 2 2 Yhteensä Saaranen ym

11 Tutkimustuloksia taustamuuttujien kuvaus Kuvio 1. Osallistuneiden terveysalan opiskelijoiden työkokemus (%) Saaranen ym

12 Tutkimustuloksia taustamuuttujien kuvaus Kuvio 2. Osallistujien osallistumiskerrat simulaatioharjoitukseen (tämä kerta mukaan lukien) (%) Saaranen ym

13 Tutkimustuloksia taustamuuttujien kuvaus Kuvio 3. Osallistujien osallistumiskerrat moniammatilliseen simulaatioharjoitukseen (tämä kerta mukaan lukien) (%) Saaranen ym

14 Tutkimustuloksia tavoitteet ja sisältö Keskiarvo (asteikko: 1= Täysin erimieltä 5=Täysin samaa mieltä) Saaranen ym

15 Tutkimustuloksia - toteutuminen Keskiarvo (asteikko: 1= Täysin erimieltä 5=Täysin samaa mieltä) Saaranen ym

16 Tutkimustuloksia simulaatioharjoitusten merkitys oppimiselle ja tulevalle toiminnalle työelämässä Keskiarvo (asteikko: 1= Täysin erimieltä 5=Täysin samaa mieltä) Saaranen ym

17 Johtopäätökset Opiskelijoiden kokemukset ovat myönteisiä ja rohkaisevat moniammatillisten simulaatioharjoitusten toteuttamiseen Opiskelijat oppivat kokonaisvaltaisen hoidon lisäksi erityisesti ei teknisiä taitoja, kuten vuorovaikutusosaamista ja tilannejohtamista moniammatillisessa ryhmässä Simulaatio-opetuksen edellytyksenä on konkreettisen harjoitussuunnitelman laatiminen Suunniteltaessa on ratkaistava yhteisiin aikatauluihin ja resursseihin liittyviä asioita Saaranen ym

18 Kiitos! uef.fi

YHTEISTYÖSSÄ SUUN TERVEYDENHOIDON ASIANTUNTIJUUTEEN

YHTEISTYÖSSÄ SUUN TERVEYDENHOIDON ASIANTUNTIJUUTEEN YHTEISTYÖSSÄ SUUN TERVEYDENHOIDON ASIANTUNTIJUUTEEN - Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden moniammatillinen opetusyhteistyö Hanna Miettinen

Lisätiedot

MITÄ SIMULAATIOLLA TULISI ENSIHOIDON KOULUTUKSISSA OPETTAA ryhmähaastattelu ensihoidon simulaatio-opetuksen asiantuntijoille

MITÄ SIMULAATIOLLA TULISI ENSIHOIDON KOULUTUKSISSA OPETTAA ryhmähaastattelu ensihoidon simulaatio-opetuksen asiantuntijoille MITÄ SIMULAATIOLLA TULISI ENSIHOIDON KOULUTUKSISSA OPETTAA ryhmähaastattelu ensihoidon simulaatio-opetuksen asiantuntijoille Hannu Salonen Pro gradu tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ

HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ Hoitohenkilökunnan erityisosaamisen vaatimukset Tays Ensiapu Acutassa Heidi Jokela Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

Sairaanhoitajien työolobarometri 2014

Sairaanhoitajien työolobarometri 2014 Sairaanhoitajien työolobarometri Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliiton julkaisu.. Sairaanhoitajaliiton selvitys sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuudesta ja työhyvinvoinnista Sairaanhoitajien työolobarometri

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen

Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin julkaisuja 35 Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen Seurantatutkimus operatiivisen hoitotyön alueella Arja Ryhänen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin ky Joensuu 2005

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus

Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen sekä työelämän osaamistarpeiden kartoitus Kaija Saranto, Noora von Fieandt, Päivi Klami, Jaana Luostarinen, Hanna Sulonen, Leena Nissilä (toim.) Tilausnro A229 Terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen

Lisätiedot

Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014 2018

Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014 2018 Välinehuollon, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014 2018 VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2014 JA TOTEUTUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2015 2018 Oulun seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa

Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa Diabetes terveydenhuoltoalan koulutuksessa Selvitys ja suositukset Sari Koski ja Dehkon koulutustyöryhmä DEHKO-raportti 2009:1 Tiivistelmä Diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisohjelmassa (DEHKO 2000

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009

SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 SOSIAALI- JA TERVEYSALA HAKU 14.4. 15.5.2009 AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT SYKSY 2009 Syyskuussa 2009 käynnistyvät ammatilliset erikoistumisopinnot SOSIAALI- JA TERVEYSALA sivu Akuuttihoitotyö 60 op

Lisätiedot

Ohjelma. Yksikönjohtaja Irmeli Männistö, Oulun seudun ammattiopisto. Ajankohtaista lähihoitajakoulutuksesta Opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus

Ohjelma. Yksikönjohtaja Irmeli Männistö, Oulun seudun ammattiopisto. Ajankohtaista lähihoitajakoulutuksesta Opetusneuvos Aira Rajamäki, Opetushallitus klo 12.00-12.10 klo 12.10-12.45 klo 12.45-13.00 klo 13.00-13.45 klo 13.45-14.00 klo 14.00-14.15 klo 14.15-14.30 klo 14.30-14.45 Ohjelma Avaussanat Yksikönjohtaja Irmeli Männistö, Oulun seudun ammattiopisto

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Katja Arro 106882 Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari 10.6.2013 TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Vaasan opetusterveyskeskus

Vaasan opetusterveyskeskus VAASAN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Vaasan opetusterveyskeskus Hankesuunnitelma Raimo Isoaho, Birgitta Majors & Markku Sirviö 2012-2014 Vaasan opetusterveyskeskuksen hankesuunnitelma 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin Annikki Jauhiainen, TtT 1, Päivi Sihvo, THM 2, Helena Ikonen, TtM 2, Pirjo Rytkönen, THM 1 1 Savonia ammattikorkeakoulu, Iisalmi, 2 Karelia ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoille suunnattu vuorovaikutuskoulutus

Lääketieteen opiskelijoille suunnattu vuorovaikutuskoulutus LECTIO PRAECURSORIA Lääketieteen opiskelijoille suunnattu vuorovaikutuskoulutus Lectio praecursoria puheviestinnän väitöskirjaksi tarkoitetun tutkimuksen Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 114 TUTKIMUKSIA Päivi Nygren & Raija Nurminen (toim.) TULEVAISUUDEN OSAAMINEN VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 114 Turun

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖN JOHTAMINEN -KOULUTUKSEN ARVIOINTITUTKIMUS Katja Tähkä Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Lokakuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

MONI-lääke-hankkeen tuloksia

MONI-lääke-hankkeen tuloksia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 168 tutkimuksia 41 Virpi Sulosaari, Riikka Teuri, Taina Soini, Arja Pekonen, Katja Ojanperä, Heikki Alanko, Hanne Juuti, Petter Tuderman & Elli Leppä Sairaanhoitaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AIKUISOPISKELIJAN JAKSAMINEN OPINTOJEN ALKUVAIHEESSA Katja Jokela Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu/Länsi Porin toimipaikka Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Lääkärien kokemukset näyttöön perustuvan lääketieteen opetuksen riittävyydestä peruskoulutuksessa

Lääkärien kokemukset näyttöön perustuvan lääketieteen opetuksen riittävyydestä peruskoulutuksessa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Pentti Nieminen FT, dosentti, lehtori Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, tietoteknologian ryhmä pentti.nieminen@oulu.fi Harri Silvola LL, erikoistuva lääkäri

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA

LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA LABORATORIOPALVELUN LAATU SISÄISTEN ASIAKKAIDEN KOKEMANA Mervi Leskinen ja Arja Siltalahti Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ

SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ SISÄISET AUDITOINNIT POTILASTURVALLISUUDEN KEHITTÄMISESSÄ Mäkijärvi Erja Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Terveyshallintotiede Oulun yliopisto Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO LTK, Terveystieteiden

Lisätiedot

Moniammatillisella yhteistyöllä vaikuttavuutta suun terveydenhuoltoon

Moniammatillisella yhteistyöllä vaikuttavuutta suun terveydenhuoltoon Turun ammattikorkeakoulun raportteja 80 MINNA HYÖTILÄ & PAULA YLI-JUNNILA Moniammatillisella yhteistyöllä vaikuttavuutta suun terveydenhuoltoon Fossaka 1 ja 2 -kehittämishankkeiden loppuraportti Loppuraportin

Lisätiedot

MENTOROINTI JA SAIRAANHOITAJIEN AMMATILLINEN PÄTEVYYS

MENTOROINTI JA SAIRAANHOITAJIEN AMMATILLINEN PÄTEVYYS MENTOROINTI JA SAIRAANHOITAJIEN AMMATILLINEN PÄTEVYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Elokuu 2004 Pro gradu -tutkielma Anne Salonen Ohjaajat: Marja-Terttu Tarkka ja

Lisätiedot

OPPIMIS- JA OPETUSPROSESSIN KUVAUS

OPPIMIS- JA OPETUSPROSESSIN KUVAUS OPPIMIS- JA OPETUSPROSESSIN KUVAUS Opintojakso: Munuaispotilaan hoitotyö 3-5 ov Lisätietoja : riitta.tiilikainen@.tampere.fi tarja.h.jarvinen@pshp.fi Yleistä Projektin lopputuotoksena on: - Monipuolinen

Lisätiedot