Johtokunta SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtokunta 20.2.2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta

2 Sisällys 1. JOHDANTO ORGANISAATIO VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA... 5 Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta... 5 Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta... 6 Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle... 7 Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla... 7 Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys TOIMINNAN ARVIOINTI

3 1. JOHDANTO Suomen JBI yhteistyökeskuksen (JBI-keskuksen) tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa ja kehittämistä terveydenhuollossa. Tätä varten JBI-keskus laatii muun muassa järjestelmällisiä katsauksia sekä kääntää JBI:n julkaisemia suosituksia (Best Practice Information Sheets, BPIS, jatkossa JBI-suositukset) ja tiedottaa niistä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa toimiville. Lisäksi JBI-keskuksen tehtävänä on levittää tietoa näyttöön perustuvasta terveydenhuollosta ja keskuksen toiminnasta luentojen, koulutusten ja julkaisujen välityksellä. Vuosi 2013 oli kolmas kokonainen JBI-keskuksen toimintavuosi. Toiminnan painopistettä on vähitellen siirretty keskuksen organisoitumisesta järjestelmällisten katsausten laadintaan ja näyttöön perustuvan toiminnan implementoinnin edistämiseen. Vuonna 2013 jatkettiin keskustelua JBI-keskuksen laajentamisesta ja niistä kriteereistä, joilla uusia yhteistyökumppaneita haetaan ja hyväksytään keskuksen yhteistyökumppaneiden verkostoon. Lisäksi käynnistettiin keskustelu siitä, miten jatkossa arvioidaan ja tarkistetaan JBI-keskuksen organisoitumista sekä yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden roolia huomioiden, että Suomen JBI yhteistyökeskuksesta on tulossa varsinainen yhteistyökeskus. Toimintakertomus sisältää tiedot niiden yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden osalta, jotka ovat ne toimittaneet toimintakertomukseen liitettäväksi. 2. ORGANISAATIO JBI-keskus toimii verkostoperiaatteella (Kuvio 1). Keskuksen muodostavia yhteistoimintaosapuolia ovat säätiön lisäksi Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos (UEF), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Mikkelin ammattikorkeakoulun terveysala (Mamk) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Yhteistoimintaosapuolet ovat sitoutuneet edistämään JBI-keskuksen toimintaa yhteistyösopimukseen kirjatuilla alueilla (LIITE 1). Keskuksen isäntäorganisaationa toimii Hoitotyön Tutkimussäätiö, joka sijaitsee osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki. JBI-keskuksen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Nämä tahot ovat sitoutuneet edistämään näyttöön perustuvaa toimintaa suomalaisessa terveydenhuollossa, osallistumaan järjestelmällisten katsausten laadintaan ja JBI-suositusten käännöstyöhön sekä tiedottamaan JBIkeskuksen toiminnasta omalla toiminta-alueellaan. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokuntaan kuuluivat toimintavuonna JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuolten nimeämät edustajat (LIITE 2), joista suurin osa jatkoi myös vuosille nimetyssä johtokunnassa. Johtokunnan puheenjohtajana toimi Marjaana Pelkonen (Hoitotyön Tutkimussäätiön hallitus) ja sihteerinä Elina Lagus (Hoitotyön Tutkimussäätiö). JBIkeskuksen johtajana toimi säätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen. Varajohtajina toimivat Itä- Suomen yliopiston professori Kaija Saranto ja THL:n tutkimuspäällikkö Sirpa-Liisa Hovi ( saakka). Varajohtajat osallistuivat JBI-keskuksen johtajiston toimintaan, jonka pääasiallisena tehtävänä oli kehittää keskuksen toimintaa. Varajohtajat toimivat myös keskuksen johtajan varahenkilöinä. 3

4 JBI-keskuksen ja Hoitotyön Tutkimussäätiön yhteiseen neuvottelukuntaan kuuluivat keskeisten sidosryhmien edustajat (LIITE 3). Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä ja sihteerinä säätiön hallintoassistentti Elina Lagus. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämistä terveydenhuollossa sekä välittää JBI-keskukselle tietoa ajankohtaisista järjestelmällisten katsausten ja suositusten aiheista ja levittää tietoisuutta niiden hyödyntämisestä. JBI-keskuksen toimintaan osallistuvat asiantuntijat (ns. core staff, LIITE 4) ovat käyneet JBI:n järjestelmällisten katsausten laadintaa koskevan koulutuksen (CSR-koulutus). Lisäksi toimintaan osallistuu muita säätiön sidosryhmiä (mm. useita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioita), joiden tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa toimintaa. CSR-koulutetuista on muodostettu JBI-keskuksen arviointityöryhmä (Review Panel, LIITE 4), jonka tehtävänä on katsausaiheiden kokoaminen, niiden laadinnan ohjaus ja koordinointi sekä JBIsuositusten (Best Practice Information Sheet) kääntämisen ja levittämisen koordinointi. Vuonna 2013 työryhmän puheenjohtajana oli JBI yhteistyökeskuksen varajohtaja Sirpa-Liisa Hovi (THL) ja sihteerinä tutkija Virpi Jylhä (Hotus, 8/2013 saakka) ja tutkija Anne Korhonen (Hotus, 9/2013 alkaen). Kuvio 1. Suomen JBI yhteistyökeskuksen verkosto. 4

5 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA JBI-keskuksen tavoitteet noudattavat Joanna Briggs Instituutin kanssa tehtyä sopimusta. Tavoitteena on tuottaa tiivistettyä tutkimusnäyttöä (järjestelmälliset katsaukset) ja vahvistaa näyttöön perustuvaa toimintaa terveysalalla (mm. JBI-suositusten käännöstyö ja levittäminen). Alla on kuvattu tavoitteet ja niiden saavuttamisen tähdänneet toimenpiteet vuonna Tavoite 1: Ylläpidetään ja kehitetään Suomen JBI yhteistyökeskusta Yhteistyö Joanna Briggs Instituutin ja muiden JBI yhteistyökeskusten sekä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa Osallistutaan (johtaja tai varajohtaja) JBI:n ja sen yhteistyökeskusten lähi- ja puhelinkokouksiin; Osallistutaan Euroopan alueen yhteistyökeskusten kokouksiin ja mahdollisiin yhteistyöhankkeisiin; Osallistutaan JBI:n järjestämiin konferensseihin; Tehdään yhteistyötä npt:aa edistävien kansallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa; Levitetään tietoa JBI-keskuksen toiminnasta. Osallistuminen - JBI:n ja sen yhteistyökeskusten kahteen puhelinkokoukseen ja Adelaidessa (Australia) pidettyyn 2-päiväiseen kokoukseen - Euroopan alueella toimivien JBI:n yhteistyökeskusten 2-päiväiseen kokoukseen Coimbrassa (Portugali) ja Adelaidessa (Australia) - JBI:n järjestämään konferenssiin Adelaidessa (Australia) Toiminta näyttöön perustuvaa toimintaa edistävissä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa: - Association of Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (Acendio) - Special Interest Group of Nursing Informatics in International Medical Informatics Association (IMIA NI/SIG) - International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) - European The International Information Network on New and Emerging Health Technologies (EuroScan) - Käypä hoito -johtoryhmä JBI-keskuksen johtaja UEF, Sairaanhoitajaliitto UEF THL THL Hotus/Sairaanhoitajaliitto JBI:n ja Euroopan alueella toimivien JBI:n yhteistyökeskusten kokouksissa esille nousseita asioita on käsitelty johtajistossa ja niistä on tiedotettu johtokunnassa. Johtajistolla on pääsy myös JBI:n intranettiin, josta kaikki asiakirjat ovat luettavissa. JBI:n järjestämä konferenssi pidettiin Adelaidessa , teemana oli The 2013 campaign for getting evidence into policy. Konferenssiin osallistui Suomesta keskuksen johtaja Arja Holopainen. Yhteistyökeskuksen kehittäminen ja hallinnointi Pidetään säännölliset johtokunnan kokoukset 1-2 kertaa vuodessa (tavoitteiden ja toiminnan painopisteiden tarkistaminen, rahoituksen varmistaminen, eri työryhmien tehtävien ja toimivallan selkeyttäminen, mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden hyväksymistä koskevat periaatteet). Pidetään johtajiston kokoukset 4-5 kertaa vuodessa (johtokunnan kokousten valmistelu, keskuksen työryhmien toiminnan kehittäminen ja asioiden valmistelu). Johtokunta kokoontui 2 kertaa: kokousmuistiot on tallennettu JBI-keskuksen intranettiin. Johtajisto kokoontui 4 kertaa Johtokunta, Johtajisto Johtajisto Johtokunnan toimikausi päättyi vuoden 2013 lopussa. Uuden johtokunnan toimikausi on Johtajiston kokouksissa valmisteltiin asioita johtokunnalle, neuvottelukunnalle ja arviointipaneelille: muun muassa toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, keskuksen organisoitumiseen liittyvien asioiden valmistelu sekä eri toimijoiden tehtävien ja vastuiden tarkentaminen. 5

6 Yhteistyökeskuksen työryhmien toiminta Katsausten arviointipaneelin (Review Panel) kokoukset 2-4 kertaa vuodessa (katsausten laadinnan ohjaus ja ohjeistus, katsausten laatijoiden tukeminen, JBI-suositusten käännöstyön ohjeistus). Neuvottelukunnan kokoukset 1-2 kertaa vuodessa (neuvottelukunnan roolin ja tehtävien selkeyttäminen). Arviointipaneeli kokoontui 2 kertaa: kokousmuistiot on tallennettu JBI-keskuksen intranettiin. Neuvottelukunta kokoontui 2 kertaa: kokousmuistiot on tallennettu JBI-keskuksen intranettiin. Arviointipaneeli, Johtajisto Neuvottelukunta, Johtajisto Katsausten arviointipaneeli kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa seurattiin muun muassa järjestelmällisten katsausten etenemistä ja valmistumisaikataulua ja valittiin kaikille katsaustyöryhmille oma tukiryhmä, kannustettiin katsausten laatijoita kirjoittamaan artikkeleita ammattilehtiin koskien näyttöön perustuvaa toimintaa sekä seurattiin JBI-suositusten käännösten valmistumista. Neuvottelukunta kokoontui kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin JBI-keskuksen toimintaa ja sen kehittämislinjauksia, järjestelmällisten katsausten ja suositusten aiheita sekä näyttöön perustuvaa toimintaa edistäviä hankkeita. Tavoite 2: Järjestetään näyttöön perustuvan toiminnan kehittämistä tukevaa koulutusta Järjestelmällisten katsausten laatijoiden kouluttaminen ja akkreditoinnin varmistaminen Toteutetaan järjestelmällisten katsausten laadintaan valmentavaa koulutusta (CSR-koulutus); Ylläpidetään koulutettujen ja akkreditoitujen katsausten laatijoiden verkostoa ja tuetaan katsausten tekoa keskuksen tuottamien katsausten valmistumiseksi. Arviointipaneelissa seurattiin katsausten etenemistä. Arviointipaneeli, Johtajisto JBI-keskuksen kotisivuille on katsausten laatijoilla oma intranet, johon on päivitetty katsausten Hotus laadintaan liittyviä ohjeistuksia. Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistävien koulutusten järjestäminen Järjestetään COnNECT+ koulutusta terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioille; Järjestetään terveysalan opettajille koulutusta näyttöön perustuvan toiminnan perusteista ja sen implementoinnista; Tarjotaan esityksiä terveysalan kansallisiin seminaareihin ja tapahtumiin COnNECT+ ohjelmistoon kuuluvan PACES-ohjelman koulutuksia toteutettiin yhteensä 5 kertaa. Opettajille suunnatut koulutukset: Stadin ammattiopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu Esitykset kansallisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Hotus, OYS Hotus JBI-keskus Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistäviä koulutuksia pidettiin JBI-keskuksen toimintaan osallistuvien tahojen järjestämänä (LIITE 5). Osa koulutuksista oli kertaluontoisia, osa toistuvia useille eri ammattiryhmille ja osa koulutuksista sisältyi organisaatioissa meneillään oleviin hankkeisiin. Säätiö järjesti yhteistyössä OYS:n kanssa näyttöön perustuvan toiminnan implementointia tukevaa JBI COnNECT+ ohjelmistoon kuuluvan PACES-ohjelman käyttökoulutusta. Useilla organisaatioilla on lisenssi kyseiseen ohjelmistoon, mutta ohjelmistoa ei edelleenkään tunneta riittävästi. COnNECT+ ohjelmistoa hallinnoi nykyisellään Wolters & Kluwer Health (Ovid). JBI jatkaa kuitenkin ohjelmiston kehittämistä yhteistyössä OVID:n kanssa asiakkaiden palautteiden perusteella. 6

7 OVID:lta hankittu ohjelmiston käyttölisenssi oikeuttaa hakemaan JBI:n jäsenyyttä ilman erillistä vuosimaksua. Tavoite 3: Tuotetaan näyttöä terveysalalle Järjestelmällisten katsausten laadinta Katsausaiheiden tunnistaminen, järjestelmällisten katsausten tarve (ehdotettujen katsausaiheiden kokoaminen, kaikki JBI:n akkreditoimat katsausten laatijat ovat varanneet katsausaiheen JBI:n tietokantaan ½ vuoden sisällä koulutuksesta); Katsausprotokollien hyväksyminen ja järjestelmällisten katsausten hyväksyminen JBI-tietokantaan. Uusia katsausaiheita reksteröitiin 2. Yhteensä katsausaiheita on rekisteröity 12. Katsausprotokollia hyväksyttiin:1. Yhteensä protokollia on hyväksytty 7. Yksi järjestelmällinen katsaus eteni arviointivaiheeseen loppuvuodesta ) The effectiveness of music in alleviating pain in preterm infants in the NICU: a systematic review (Tarja Pölkki, Anne Korhonen) Katsauksen laatijat, Arviointipaneeli Katsausaiheet liittyivät joko katsauksen laatijan omaan tutkimukseen tai taustayhteisön kehittämishankkeisiin. JBI-keskuksen sivuille lisättiin linkki, jonka kautta katsausten laatijoille voi tehdä ehdotuksia uusista katsausaiheista. JBI-suositusten (Best Practice Information Sheet, BPIS) kääntäminen ja levittäminen JBI-suosituksia käännettiin yhteensä 13 (LIITE 6) JBI-suosituksista tiedotettiin ammattilehdissä, JBI-keskuksen kotisivuilla ja koulutustilaisuuksissa JBI-keskus, yhteistyökumppanit JBI-suositusten kääntämiseen osallistuneet asiantuntijat arvioivat myös suosituksen soveltuvuuden suomalaiseen terveydenhuoltoon. Useimmista käännetyistä JBI-suosituksista julkaistiin lyhyt kuvaus Sairaanhoitaja-lehdessä, joistakin suosituksista käännöstyöhön osallistuneet julkaisivat artikkeleita myös muissa ammattilehdissä. Kaikki suositukset julkaistiin JBI-keskuksen sivuilla: ja ne lähetettiin myös Joanna Briggs Instituuttiin. JBI-suosituksen lisäksi on Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen -hankkeessa käännetty kaatumisten ehkäisyyn liittyviä Joanna Briggs Instituutin julkaisemia potilasohjeita. Tavoite 4: Edistetään näytön hyödyntämistä terveysalalla Levitetään tietoa näyttöön perustuvasta toiminnasta ja JBI yhteistyöstä Ylläpidetään ja päivitetään JBI-keskuksen kotisivuja; Osallistutaan koulutuksiin, seminaareihin ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on näyttöön perustuvan terveydenhuollon kehittäminen; Välitetään tietoa julkaisujen avulla npt:sta ja sen kehittämisestä; Arvioidaan näyttöön perustuvan toiminnan implementointia. Säätiö on ylläpitänyt ja päivittänyt JBI-keskuksen kotisivuja. Keskuksen eri työryhmille on perustettu myös intranetti. JBI-suosituksista tiedotettiin ammattilehdissä, JBI-keskuksen kotisivuilla ja koulutustilaisuuksissa Näyttöön perustuvien julkaisut: ammattilehdet, tieteelliset julkaisut, kirjat Hotus, Johtajisto JBI-keskus, yhteistyökumppanit Säätiö on ylläpitänyt JBI-keskuksen kotisivuja osoitteessa Sivuja on päivitetty aktiivisesti, joskin toistaiseksi sisältöjen tuottaminen on toistaiseksi ollut lähinnä säätiön vastuulla. JBI-keskukseen kuuluvien yhteistoimintaosapuolten ja yhteistyökumppaneiden edustajat ovat aktiivisesti kirjoittaneet näyttöön perustuvasta toiminnasta, sen edistämiseen ja kehittämiseen 7

8 liittyvistä aiheista sekä kansallisissa että kansainvälisissä julkaisuissa. Nämä julkaisut on raportoitu kirjoittajien omissa organisaatioissa. Syksyllä 2013 julkaistiin kirja Johda näyttö käyttöön hoitotyössä, joka oli tarkoitettu erityisesti hoitotyön johtajille ja asiantuntijatehtävissä toimiville. Tavoite 5: Varmistetaan JBI-keskuksen resurssien riittävyys Rahoituksen hakeminen järjestelmällisten katsausten laadintaan on ollut kunkin katsaustyöryhmän vastuulla. Pääasiassa katsausten laatijoiden taustayhteisöt ovat osallistuneet vaihtelevassa määrin resurssien varmistamiseen, muun muassa antamalla työaikaa katsausten laadintaan. Vuonna 2013 JBI-keskuksessa mukana olevat yhteistoimintaosapuolet ja yhteistyökumppanit ovat rahoittaneet toimintaa osoittamalla henkilöstöresursseja JBI-keskuksen toiminnassa mukanaoleville työntekijöille sekä vastaamalla henkilöstönsä osalta kokouksista aiheutuneisiin matkakulut. 4. TOIMINNAN ARVIOINTI Vuoden 2013 aikana Suomen JBI yhteistyökeskuksessa jatkettiin toimintaan liittyvien prosessien tarkentamista, mm. katsausten laatijoiden ja JBI-suositusten (BPIS) käännöstyöhön osallistuvien ohjeistusten tarkentaminen. Ohjeiden tarkentamisen tarve tuli käyttäjien tarpeista. Uudet ohjeistukset on julkaistu JBI-keskuksen kotisivuilla. Lisäksi jatkettiin eri työryhmien tehtävien tarkentamista, esimerkiksi arviointipaneelin ja katsausten laatijoiden tukiryhmien tehtäviä ja rooleja tarkennettiin. Arviointipaneelin puheenjohtaja vaihtui vuoden 2013 lopussa. Katsausten laadinta ei edennyt toivotussa aikataulussa. Katsausten käynnistäminen jo CSRkoulutuksen aikana mahdollisesti edistäisi katsausten etenemistä aikataulussa, joten tätä käytäntöä tullaan jatkossa kokeilemaan. Vastaava katsausprosessin käynnistämistä jo koulutusvaiheessa on kokeiltu Tanskan yhteistyökeskuksessa hyvillä tuloksilla. Toimintakertomuksessa ei näy kattavasti kaikki se toiminta, jota Suomen yhteistyökeskukseen kuuluvat tahot ovat vuoden 2013 aikana tehneet johtuen siitä, että kaikilta ei saatu aikataulun puitteissa tietoja toimintakertomukseen. 8

9 LIITE 1 Yhteistoimintaosapuolten toiminta Suomen JBI yhteistyökeskuksessa - perustuu Hoitotyön Tutkimussäätiön kanssa tehtyihin sopimuksiin Sopimuskumppaneilta edellytetään, että he - sitoutuvat edistämään ja tekemään tunnetuksi Suomen JBI yhteistyökeskuksen toimintaa ja siihen kuuluvia tehtäviä, esim. järjestelmällisten katsausten laadinta, JBI-suositusten (Best Practice Information Sheets) kääntäminen, JBI:n toiminnasta tiedottaminen, Suomen JBI yhteistyökeskuksen sopimukseen sisältyvien toimintaedellytysten tukeminen. - vastaavat Suomen JBI yhteistyökeskuksen toimintaan osallistuvien työntekijöidensä osalta heidän työaikaansa liittyvistä kuluista sekä JBI-keskuksen kokouksiin ja tapaamisiin liittyvistä matka- ja majoituskuluista. - yhteistoimintaosapuolet sopivat erikseen Suomen JBI yhteistyökeskuksen muusta kansallisesta yhteistyöstä JBI-keskuksen hallinnosta vastaavaan johtokuntaan (aik. johtoryhmä) kuuluvat edustajat Hoitotyön Tutkimussäätiön hallituksesta sekä muista yhteistoimintaosapuolista. Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtajana toimii säätiön tutkimusjohtaja. Varajohtajat nimetään Itä- Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 9

10 Johtokunta Hoitotyön Tutkimussäätiö, Hallitus: Marjaana Pelkonen, puheenjohtaja Merja Merasto, varapuheenjohtaja vaihtuen 1-2 hallituksen jäsentä Kuopion yliopistollinen sairaala: Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö Mikkelin ammattikorkeakoulu, Terveysala: Paula Mäkeläinen, yliopettaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Eeva Mäkinen, tutkijalääkäri Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori UEF, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos: Anneli Ensio, tutkimusjohtaja ( saakka) Johanna Lammintakanen, ma. professori ( alkaen) LIITE 2 Johtokunta (osittain varmistamatta) Hoitotyön Tutkimussäätiö, Hallitus: Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen (+varahenkilö) Kuopion yliopistollinen sairaala: Hannele Turunen, ylihoitaja, professori Mikkelin ammattikorkeakoulu, Terveysala: Paula Mäkeläinen, yliopettaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Maija Saijonkari, tutkija Eeva Mäkinen, tutkijalääkäri (varahenkilö) UEF, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos: Johanna Lammintakanen, ma. professori 10

11 Neuvottelukunnan jäsenet (päivitetty 11/2013) LIITE 3 YHTEISTYÖTAHO Terveydenhuollon palvelujärjestelmä Suomen Potilasliitto ry Ammatti- ja asiantuntijajärjestöt Tutkimus- ja kehittämislaitokset Kouluttajatahot Suomen JBI keskuksen johtokunta Suomen JBI keskuksen johtajat YHTEISTYÖTAHON EDUSTAJA Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto: Hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen Turun sosiaali- ja terveystoimi: Lastentautien ylilääkäri Minna Aromaa: Pohjois-Savon shp: Hallintoylihoitaja Merja Miettinen Mehiläinen: Henkilöstöpäällikkö Ulla Nurmenniemi Varsinais-Suomen shp: Hallintoylihoitaja Päivi Nygren Pirkanmaan shp: Ylihoitaja Kaija Leino Pohjois-Pohjanmaan shp: Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Satakunnan shp: Hallintoylihoitaja Paula Asikainen Puheenjohtaja Paavo Koistinen Suomen Sairaanhoitajaliitto: Pj Merja Merasto Suomen Terveydenhoitajaliitto: Pj Leila Lehtomäki: Tehy: Yksikön esimies Kirsi Sillanpää Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat: Pj Ann-Marie Turtiainen, (vara: Päätoimittaja Irma Kiikkala) Terveydenhuollon osastonjohtajat: Osastonhoitaja Mia Keinänen Suomen Fysioterapeutit: Kehittämisasiantuntija Hanna Häkkinen (vara: Kirsi Markkola) Suomen Lääkäriliitto: Terveyspoliittinen asiantuntija Lauri Vuorenkoski Työterveyslaitos: Kehittämispäällikkö Helena Palmgren Sairaanhoitajien koulutussäätiö: Pj. Päivi Voutilainen Ammattikorkeakoulujen terveysalan verkosto: Johtaja Elina Eriksson (Metropolia amk) Yksikön johtaja Asta Heikkilä (Seinäjoen amk) Yliopistot: Professori Tarja Suominen (Tampereen yo), (vara: Professori Katri Vehviläinen-Julkunen (Itä-Suomen yo) Pj, ylitarkastaja Pelkonen Marjaana (STM, Hotus) Professori Riitta Suhonen (UTU, Hotus) Hallintoylihoitaja Kaarina Torppa (HUS, Hotus) Tutkijalääkäri Eeva Mäkinen (THL) Tutkimusprofessori Marja-Leena Perälä (THL) Laitoksen johtaja, ma. professori Johanna Lammintakanen (UEF) Yliopettaja Paula Mäkeläinen (MAMK) Ylihoitaja, professori Hannele Turunen (KYS/UEF) Tutkimusjohtaja Arja Holopainen (Hotus) Professori Kaija Saranto (UEF) Sirpa-Liisa Hovi (THL) Puheenjohtaja: hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen Sihteeri: hallintoassistentti Elina Lagus 11

12 LIITE 4 Suomen JBI yhteistyökeskuksen asiantuntijat (ns. core staff) vuonna 2013 Asiantuntijat Danielsson-Ojala Riitta, TtT-opisk. (Varsinais-Suomen shp) Haatainen Kaisa, TtT (Kuopion yliopistollinen sairaala) Hakulinen-Viitanen Tuovi, dosentti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Halme Nina, TtT (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Junttila Kristiina, TtT (Helsingin ja Uudenmaan shp) Jylhä Virpi, TtT-opisk. (Hoitotyön Tutkimussäätiö) Maijala (aik. Kemppainen) Virpi, TtT-opisk. (Seinäjoen amk) Kinnunen Ulla-Mari, TtT (Itä-Suomen yliopisto) Koivunen Marita, TtT (Satakunnan shp) Korhonen Anne, TtT (Hoitotyön Tutkimussäätiö) Korhonen Teija, TtT (Metropolia amk) Lindfors Kirsi, TtT-opisk. (Helsingin ja Uudenmaan shp) Montin Liisa, TtT (Metropolia amk) Mäkeläinen Paula, TtT (Mikkelin amk) Nikki Lotta, TtM (Satakunnan shp) Paavilainen Eija, professori (Tampereen yliopisto) Pölkki Tarja, dosentti (Oulun yliopisto) Seppälä Asta, TtT (Seinäjoen amk) Seppänen Salla, TtT (Savonia amk) Sipilä Marianne, TtM (Metropolia amk) Saranto Kaija, professori (Itä-Suomen yliopisto) Suomen JBI yhteistyökeskuksen arviointipaneeli (Review Panel) vuonna 2013 Arviointipaneeli Puheenjohtaja, Sihteeri, Hovi Sirpa-Liisa, TtT (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Jylhä Virpi, TtT-opisk. (Hoitotyön Tutkimussäätiö) Danielsson-Ojala Riitta, TtT-opisk. (Varsinais-Suomen shp) Haatainen Kaisa, TtT (Kuopion yliopistollinen sairaala) Hakulinen-Viitanen Tuovi, dosentti (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Halme Nina, TtT (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Junttila Kristiina, TtT (Helsingin ja Uudenmaan shp) Koivunen Marita, TtT (Satakunnan shp) Korhonen Anne, TtT (Hoitotyön Tutkimussäätiö) Korhonen Teija, TtT (Metropolia amk) Lindfors Kirsi, TtT-opisk. (Helsingin ja Uudenmaan shp) Maijala Virpi, TtT-opisk. (Seinäjoen amk) Mäkeläinen Paula, TtT (Mikkelin amk) Paavilainen Eija, professori (Tampereen yliopisto) Saranto Kaija, professori (Itä-Suomen yliopisto) 12

13 LIITE 5 Näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönottoa edistävien koulutusten ja seminaarien järjestäminen vuonna 2013 Hotus Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen: Suomen yliopistosairaaloiden lastenalan hoitotyön esimiehet, Oulu. Näyttöön perustuva toiminnan -koulutuspäivät opettajille: ,Tampereen amk, Tampere. OYS PACES-ohjelman käyttökoulutus infektiovastuuhenkilöille: 2-5.4, 9.4, (yhteensä 7 tilaisuutta). OYS, Oulu. Yhtenäinen toimintamalli käsihygienian seurantaan: Suomen yliopistosairaaloiden lastenalan hoitotyön esimiehet, Oulu. Käsihygieniahavaintojen tallentaminen. Koulutus havainnoijille: OYS, Oulu. KYS TAYS Hotus, HUS, Metropolia amk Hotus, KYS, OYS, Kyyhkylä Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi -koulutus (4 op): 11/2012-5/2013. KYS, Kuopio. Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen -hanke, johon kuuluu myös henkilöstön koulutus Hoitotyön viikko keväällä 2013: sisältyi useita koulutustilaisuuksia. I Terveysalan kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium Näyttö käyttöön -seminaari: KYS, Kuopio (videoyhteys kuudelle paikkakunnalle). 13

14 LUONNOS LIITE 6 Käännetyt JBI-suositukset (Best Practice Information Sheet) vuonna 2013 Hemodialyysipotilaan itsehoito munuaissairauden loppuvaiheessa Hoitoketjujen vaikuttavuus aikuisten ja lasten terveydenhuollossa Käännöksestä vastannut taho Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Pohjanmaan shp Käännöksestä ja sen soveltuvuuden arvioinnista vastanneet Hovi Sirpa-Liisa, FT, tutkimuspäällikkö (THL: Finohta); Saijonkari Maija, FM, bioanalyytikko, tutkija (THL: Finohta); Heinimäki Maarit, munuaispotilaan hoitotyön asiantuntijasairaanhoitaja, seksuaalineuvoja, järjestösuunnittelija (Mununuais- ja maksaliitto ry) Korhonen Anne, TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija, OYS; Nuutinen Matti, dosentti, osastonylilääkäri, PPSHP:n hoitoketjukoordinaattori, OYS Imetysohjelmat terveydenhuollossa Pohjois-Pohjanmaan shp Kemppainen Tiina, TtM, osastonhoitaja, kätilö (OYS); Laitinen Arja, TtM, apul. osastonhoitaja, kätilö (OYS); Lotvonen Päivi, kätilö (OYS); Nykyri Anita, kätilö, imetysohjaajakouluttaja (OYS) Keinot omatoimisen toistokatetroinnin edistämiseksi aikuisilla, joilla on neurogeeninen rakko Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hovi Sirpa-Liisa, FT, tutkimuspäällikkö (THL: Finohta); Räsänen Pirjo, FT, dosentti, uroterapeutti, arviointipäällikkö (Helsingin ja Uudenmaan shp); Salomaa Seija, TtM, uroterapeutti, projektityöntekijä (Päijät-Hämeen sos. ja terveysyhtymä) Keskosen asentohoito tukee optimaalista fysiologista kehitystä Koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa Kotihoidossa olevan aikuisen saattohoitopotilaan omaishoitajan kuormittuminen Musiikki lasten ja aikuisten hammashoitoon liittyvän ahdistuksen hoidossa Painehaavat paineesta aiheutuvien kudosvaurioiden ehkäisy Palliatiivinen lähestymistapa pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan ihmisen hoidossa Perkutaanisen gastrostomialetkun (PEG) haittavaikutusten ennaltaehkäisy ja hoito aikuisilla Sairaanhoitajien ja syöpää sairastavien aikuispotilaiden tehokas viestintä sairaalassa Täydennysravintojuomat ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille Helsingin ja Uudenmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Hoitotyön Tutkimussäätiö Pohjois-Pohjanmaan shp Pohjois-Savon shp Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mikkelin amk Hoitotyön Tutkimussäätiö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lindfors Kirsi, TtM, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS; Korhonen Anne, TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija, OYS Korhonen Anne, TtT, kl. hoitotieteen asiantuntija (OYS); Jylhä Virpi, fysioterapeutti, TtM, tutkija (Hotus); Maljanen Maria, fysioterapeutti (Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry) Holopainen Arja, TtT, tutkimusjohtaja (Hotus); Jylhä Virpi, fysioterapeutti, TtM, tutkija (Hotus) Anttonen Mirja-Sisko, TtM, tohtorikoulutettava, ylihoitaja (Terho-säätiö); Kaivolainen Merja, koulutus- ja kehittämispäällikkö (Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry) Korhonen Anne, TtT, kl. hoitotieteen asiantuntija (OYS); Pölkki Tarja, TtT, dosentti (Oulun yliopisto) Mäntyvaara Päivi, sh, kliinisesti erikoistunut hoitaja (haavanhoito), KYS; Seppänen Salla, THM, osaamisaluejohtaja, Savonia; Tervo-Heikkinen Tarja, TtT, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS; Berg Leena, LT, plastiikkakirurgian erikoislääkäri, KYS Hovi Sirpa-Liisa, FT, tutkimuspäällikkö (THL: Finohta); Reiman-Möttönen Päivi, VTM, suunnittelija (THL: Finohta); Eloniemi-Sulkava Ulla, dosentti, projektipäällikkö (Helsingin yliopisto) Mäkeläinen Paula, TtT, yliopettaja, MAMK; Rowland Anne, sh, Mikkelin keskussairaala; Ruotsalainen Piia, sh, Mikkelin keskussairaala; Jääskeläinen Kaisa, sh, Tampereen yliopistollinen sairaala Jylhä Virpi, fysioterapeutti, TtM, tutkija (Hotus); Holopainen Arja, TtT, tutkimusjohtaja (Hotus) Hovi Sirpa-Liisa, FT, tutkimuspäällikkö (THL: Finohta); Suominen Merja, ETT 14

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 LIITE 3 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 3 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 1 Sisältö Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 ORGANISAATIO... 3 3 TAVOITTEET, TOIMENPITEET

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Hyväksytty Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunnassa 3.2.2015 Sisällys Johdanto... 3 1 Suomen JBI yhteistyökeskuksen missio, visio ja arvot...

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä

Hoitotyön Tutkimussäätiö. Suomen JBI yhteistyökeskus. näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI yhteistyökeskus näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäjänä Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö

Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä. Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Hoitotyön Tutkimussäätiö ja Suomen JBI-keskus näyttöön perustuvan toiminnan kehittäjänä Hannele Siltanen Sh, TtM, tutkija Hoitotyön Tutkimussäätiö Näyttöön perustuva toiminta (NPT) = parhaan saatavilla

Lisätiedot

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen

Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa 8.12.2010 Katriina Laaksonen Esityksen sisältö ja lähteet Esitys Johdantoa aiheeseen Sairaanhoitajaliitosta lyhyesti, miksi olemme

Lisätiedot

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon

Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden henkilöstölle Vaikuttavuutta terveydenhuoltoon Säätiö ja JBI-keskus kouluttajina HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Säätiön perustehtävänä on edistää hoitotyön

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 SUOMEN JBI YHTEISTYÖKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Suomen JBI yhteistyökeskuksen johtokunta 3.2.2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. ORGANISAATIO... 4 3. VUODEN 2013 TAVOITTEET JA TOTEUTUNUT TOIMINTA...

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.00 9.30 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.45 10.45 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Lisätiedot

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2012 2014 Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Perusterveydenhuollon yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiirissä ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Pirjo Immonen-Räihä Perusterveydenhuollon yksikön johtaja, VSSHP, SATSHP Geriatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS

HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto. Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS HOIDOKKI hoitotieteellinen asiasanasto Kristiina Junttila sanastotyöryhmän jäsen / SHKS kehittämispäällikkö / HUS Hoidokin tarkoitus ja tavoitteet Näyttöön perustuva toiminta vaatii järjestelmällistä tiedon

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa

Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa Hoitotyön johdon päivät 2007 90 vuotta hoitotyön johtamista Suomessa 18. 19.10.2007 Helsinki, Paasitorni Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat muun muassa: Hoitotyön johtajien vastuu ja vaikuttamismahdollisuudet

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014

Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2015 2017 Säätiön hallituksen kokouksessa 2.9.2014 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2 VISIO:

Lisätiedot

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta

Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta NÄYTTÖ ELÄÄ - Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen, HOTUS ja KYS Painehaavojen ehkäisy ja tunnistaminen kansallisen suosituksen laadinta, ESH, TtT, yliopisto-opettaja FinCC asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

Tietotaitopaja katetroinnin osaamisen varmistajana. Anne Huovinen kliinisen hoitotyön opettaja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Tietotaitopaja katetroinnin osaamisen varmistajana. Anne Huovinen kliinisen hoitotyön opettaja, Kuopion yliopistollinen sairaala Tietotaitopaja katetroinnin osaamisen varmistajana Anne Huovinen kliinisen hoitotyön opettaja, Kuopion yliopistollinen sairaala Koulutussuunnittelun taustalla Perehdytyskoulutusten uudistaminen Palautekyselyt

Lisätiedot

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena

Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena Rautaisia ammattilaisia perusterveydenhuoltoon - terveyskeskuksen vastaanoton osaamisen kehittäminen työyhteisön ja koulutuksen yhteisenä haasteena to 5.5.2011 klo 9.30 16.00, Mediteknia, auditorio, Yliopistonranta

Lisätiedot

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö

Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Sydämen vajaatoimintapotilaan ohjauksen kehittämistyö Projektikoordinaattori Sydämen vajaatoimintapotilaan potilasohjauksen kehittämistyön taustaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella vajaatoimintaa

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa

Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta terveysalan simulaatio-opetuksesta Kuopiossa Terhi Saaranen, dosentti, yliopistonlehtori, TtT, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos Kirsimarja Metsävainio,

Lisätiedot

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS

VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS VIDEOVÄLITTEINEN OPETUS Anne Mohn, Tiina Tarr, VSSHP, TYKS Leena Salminen, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Minna Syrjäläinen-Lindberg, Yrkeshögskolan Novia Teija Franck, Turun AMK Terveydenhuollon

Lisätiedot

21.1.2016. perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen.

21.1.2016. perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Puheenjohtaja avaa kokouksen. Esityslista 15/2016 1 (5) Pohjois-Savon SOTE-yhteistyöryhmä Aika Paikka perjantai 29.1.2016 klo 12.00-16.00 (kahvit tarjolla klo 11.30 alkaen) Maakuntasali, Sepänkatu 1 KUOPIO 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén

NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE. 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén NÄYTTÖÖN PERUSTUVUUS HOITOTYÖN HAASTE 3.4.2014 HAMK Yliopettaja L. Packalén HOITOTYÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU Terveydenhuollon tehtävänä on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä laadukkaiden,

Lisätiedot

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen

Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Fysioterapian ydinosaamisen kehittäminen Suomen Fysioterapeutit yhteistyössä ammattikorkeakoulujen, Jyväskylän yliopiston ja työelämän edustajien kanssa Riitta Partia, FM, YTM, ft Suomen Fysioterapeutit

Lisätiedot

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013

HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013 HYVINVOINTIKIOSKI-HANKE 1.12.2011-31.12.2013 Päätoteuttajana: Kuopion kaupunki, perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Osatoteuttajat: Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut Ylä-Savon

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi

Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi Potilasohjauksen kehittäminen näyttöön perustuvaksi VeTePO -osahanke 18.10.2011 Kehittämisen lähtökohdat 1 VeTe Potilasohjaus on yksi hoitamisen ydintehtävistä, joka kuuluu lain perusteella potilaan oikeuksiin

Lisätiedot

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä

Kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä Informaatikko Hannele Mikkola 13.4.2011 Turun ammattikorkeakoulun kirjasto Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyöhön: JBI CoNNECT+ Osaamisen ytimessä tietoaineistot tutuiksi BMF:n kevätseminaari 13.4.2011

Lisätiedot

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee mahdollisuuksia puhua ja käsitellä toimenpiteen herättämiä tunteita. Kuva: Shutterstock Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa

Lisätiedot

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät

Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät Hoitoisuusluokituksen tietojärjestelmät - kehittämisprojektin loppuraportti Projektipäällikkö Hannele Laitinen Ohjausryhmä: Pirjo Aalto Sirkka Auvinen Jaakko Herrala Hilkka Lamminsivu Kaija Nojonen Rita

Lisätiedot

palveluinnovaatiot metropolialueella

palveluinnovaatiot metropolialueella Tuloksellista kehittämistä työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka ohjelman (KatuMetro) Teema-alueen 3 kärkihanke: Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden

Lisätiedot

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y.

356631 KALLIO VESA TAMPERE 050 382 1310 vesa.kallio@uta.fi POHJOIS-HÄMEEN KENNELPIIRI R.Y. Toim.nro Nimi Postitmp Puhelin Puhelin 2 Sähköposti Kennelpiiri 463405 ASIKAINEN PIA SÄYNÄTSALO 040 1866 116 asikainen.pia@gmail.com KESKI-SUOMEN KENNELPIIRI 851276 EKEGREN ANU ESPOO 040 735 6836 anu.ekegren@gmail.com

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA SYKSY 2014 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Tietopankki/Koulutus ja opetus Koulutuksiin ilmoittautuminen: Satakunnan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke

Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke Apuvälinetoiminnan alueellinen organisointihanke ( Diasarja apuvälinehankkeen tämän hetkisestä tilanteesta on tarkoitettu yhteiseen käyttöön esim. yhteistoimintamenettelyyn liittyvää henkilöstön informointia

Lisätiedot

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET

HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET HOITOTYÖN JOHTAMISEN RAKENTEET Laaja Linjaukset: Yhtenäiset käytännöt Terveyden edistäminen Täydennyskoulutus Opiskelijaohjaus Kehittäminen & tutkimus ESH, PTH, SOS.TOIMI KOULUTUS & TUTKIMUS STM 2009 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

Suomen Telelääketieteen ja e-health seura

Suomen Telelääketieteen ja e-health seura Suomen Telelääketieteen ja e-health seura Finnish Society of Telemedicine and ehealth Suomen Telelääketieteen ja e-health seura toimii vaikuttajana ja suunnan-näyttäjänä telemedisiinan ja e-healthin alueella

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan koulutus ja tutkimus 15 v - mistä olemme tulleet ja mihin olemme menossa Kaija Saranto, professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos UEF // University

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011

Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala. Tampere-talo 6.9.2011 Kaatumisten ehkäisymallia kehittämässä näyttöön perustuen tavoitteena turvallinen sairaala Tampere-talo 6.9.2011 Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, VT Teija Korhonen, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen

Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen Palveluketjuajattelua terveyden edistämiseen Erja Toropainen THM, tutkija, UKK-instituutti Dehko -päivät 2011, Helsinki 1.2.2011 TERVEYDEN EDISTÄMINEN Valtimoterveyttä kaikille Erja Toropainen 14.2.2011

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Kuntoutumisen mahdollisuuksista totta Puheenjohtajana ylilääkäri

Lisätiedot

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014

Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Hoitotyön toimintaohjelma 2014-2016 4.11.2014 Valmistelutyöryhmä Hallintoylihoitaja Pirjo Aalto (puheenjohtaja) Professori Marja Kaunonen (varapuheenjohtaja) Ylihoitaja Sari Lepistö Ylihoitaja Marita Saari

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2009 Johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE

SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE SAIRAANHOITAJAKOULUTUKSEN OSAAMISEN TULEVAISUUS -HANKE Elina Eriksson, johtaja, Metropolia Amk Merja Merasto, Puheenjohtaja, Suomen Sairaanhoitajaliitto ry. Teija Korhonen, Projektipäällikkö, Tutkija,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 08.09.2014 klo 09:00-11:45 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 61 EDELLISEN

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi

Töissä. Sairaanhoitaja 3.2015. Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi Ehdota aihetta ja tilaa kirjoitusohjeet: toimitus@sairaanhoitajalehti.fi Töissä. Sairaanhoitajat kertovat tällä palstalla, mitä työelämässä tapahtuu. 28 Ei vain ikäihmiset. Kaatumisriski on huomioitava

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ravintolapalveluverkosto Oppilaitosravintoloiden johtajat, esimiehet, vastuuhenkilöt Hyvää Pataa 7.-8.6.2011 Seinäjoella www.amke.fi ja www.dynamo.amke.fi Ravintolapalveluverkosto

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle

TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 16.11.2010 Keski Suomen keskussairaala Maria Hallman Keiskoski,

Lisätiedot

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon

Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon JOANNA BRIGGS INSTITUUTIN YHTEISTYÖKESKUKSEN JULKISTAMISTILAISUUS 23.9.2010 Yksittäisistä tutkimuksista tiivistettyyn tietoon tutkimusnäyttöä käytäntöön; laitoksen näkökulma JBI:n toimintaan Anneli Ensio,

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 16:00 18:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Unioninkatu 40, Istuntosali Jäsenet ja varajäsenet: Maritta Törrönen HY

Lisätiedot

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin

Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Tukea kaatumisvaarassa oleville apua ennakointiin Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen kehittämishankkeen seminaari 2.12.2013 KYS, Kuopio Tarja Tervo-Heikkinen PSSHP, KYS Esityksen sisältö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö

Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinta - valmistautuminen Kansaan Case Kallio PPKY 06.10.2015 Merja Hauhtonen, tietohallintopäällikkö Sosiaalihuollon tiedonhallinnan nykytilasta Sosiaalipalvelut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomi TERVIS 1.1.2013 31.10.2015

Terveempi Itä-Suomi TERVIS 1.1.2013 31.10.2015 Terveempi Itä-Suomi TERVIS 1.1.2013 31.10.2015 Hankejohtaja Mervi Lehmusaho ja koordinaattorit Hankkeen avausseminaari Hotelli Scandic Kuopio 17.5.2013 Kolmen sairaanhoitopiirin (ESSHP, PKSSK, PSSHP) ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry

VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry VUOSIKERTOMUS vuodelta 2010 Vanhustyön osaajat ry Vanhustyö osaajat ry VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 Vanhustyön osaajat ry on 9.11.2006 perustettu moniammatillinen yhdistys, jonka toimintaa ohjaa yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016

ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 ALUEELLISTEN KOULUTUSTEN KOONTA KEVÄT 2016 Valmiina olevat koulutusohjelmat ilmoittautumisohjeineen löytyvät www.satshp.fi Ammattilaisille/Täydennyskoulutus/Koulutuskalenteri Koulutuksiin ilmoittautuminen:

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme?

Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Miten vetovoimaisia ovat sairaalamme? Tarja Kvist, TtT, Yliopistotutkija Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 25.3.2011 28.3.2011 1 Mitä ovat vetovoimaiset sairaalat (magneettisairaalat)? Magneettisairaalamalli

Lisätiedot

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi:

Läntinen sote-alue. Valmistelun organisointi: Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi: Kuntajohdon tapaaminen, Turku 29.1.2015 Maija Kyttä Läntinen sote-alue Valmistelun organisointi Valtakunnallinen tuki Alustava valmistelu Länsi-Suomen alueella

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa

Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa Yleissairaalapsykiatrian päivät Oulussa 10. 11.5.2012 Yleissairaalapsykiatrian päivien ohjelma Torstai 10.5.2012 8.15 9.15 Ilmoittautuminen, aamukahvi 9.15 9.30 Yleissairaalapsykiatrian päivien avaus;

Lisätiedot

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kellokumpu-Lehtinen ja sihteeriksi Kaija Vasala. PÖYTÄKIRJA Suomen Onkologiayhdistys Ry Sääntömääräinen syyskokous Aika: perjantai 28.8.2015, klo 16.00 Paikka: Tampere-talo, Tampere 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.13 2. Kokouksen

Lisätiedot

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa

Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 162 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 162 TARJA TERVO-HEIKKINEN Hoitotyön vaikuttavuus erikoissairaanhoidossa Nursing Effectiveness in

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1 Savuton kunta 2012 2015 1 PROJEKTIN TAUSTAA Tupakointi on alkoholin käytön ohella merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttaja Suomessa. Vajaa viidennes suomalaisesta

Lisätiedot