2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN JA NEUVOLAN ASIAKASRAATI Aika ke klo Paikka Kypärämäen päiväkoti, Erämiehenkatu 6 Läsnä Päivähoidon asiakasraati Taru Lampinen Päivi Polvi Tiina Rauhamäki Siina Suikki Annika Tyynysniemi Neuvolan asiakasraati Almqvist Reetta Salonranta-Hynynen Pia Suonperä Linda Muut Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Merja Halonen Pirjo Tuosa Marianne Kuorelahti 1. Kypärämäen päiväkodin esittely Kypärämäen päiväkodin peruskorjaus alkoi vuonna 2007, jolloin päiväkoti lähti evakkoon Keltinmäkeen. Kypärämäkeen palattiin Päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää ja kokonaisuuteen kuuluu myös kerhotoimintaa. Alueen perhepäivähoito on Kortepohjan päiväkodin johtajan alaisuudessa. Päivähoitopaikat ovat hyvin käytössä, lapsiryhmät ovat täynnä. Suunnitelmia hoitopaikkojen lisäämiseksi on meneillään. 2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle Todettiin, että asiakasraatien tarkoituksena on antaa näkökulmia siihen, miten palveluja voidaan kehittää paremmiksi yhteisen keskustelun ja asiakkaiden palautteiden pohjalta. Laajempaa asiakasnäkökulmaa on pyritty saamaan sillä, että raatien toiminnasta tiedotetaan. Esimerkiksi päivähoidon asiakasraatilaisten kuvat ovat raatilaisten asuinalueen päiväkotien ja puistojen ilmoitustauluilla sekä perhepäivähoidossa. Arvioitiin myös asiakasraatien toiminnan kehittämistä ja vaikutusmahdollisuuksia jatkossa: - pohdittiin, saisiko asiakasraatien virallinen asema sitoutumaan paremmin toimintaan Olavintie 1 PL 82, Jyväskylä Puh

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 2 (5) - keskusteltiin esim. matkakorvausten maksamisesta tai miten voitaisiin palkita osallistumisesta - tuotiin esiin erilaisten kokoontumis- ja toimintamuotojen mahdollisuuksia, esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämistä, keskustelua ja kannan ottamista sähköpostin avulla - toivottiin erilaisten koulutusten järjestämistä Toiveena lisäksi esitettiin, että keskusteltaisiin imetyksestä sekä synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Mikä on neuvolan rooli ja millaiset ovat perheen mahdollisuudet saada apua tilanteessa, johon tarvitaan nopeasti tukea. Kysyttiin, miten voidaan järjestää perheen isompien lasten akuutti päivähoidon tarve, kun äiti lähtee synnytykseen. Jos perheen isommat lapset ovat olleet päivähoidossa, hoitoasiasta voi sopia hoitopaikan henkilökunnan kanssa. Myös lapsiperheiden tilapäinen kotiapu voi olla ratkaisu akuuttiin hoidontarpeeseen. Lisätietoja lapsiperheiden tilapäisestä kotiavusta löytyy Jyväskylän kaupungin nettisivulta: Raatilaiset kaipaavat puistotoimintaa eri asuinalueille. Puistossa järjestetty ohjattu toiminta ja puistojen kokoontumistilat on koettu hyviksi. 3. Asiakasraatien toiminnasta ja sen arvioinnista Päivähoidon asiakasraati: asiakasraati on päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden kehittämisfoorumi, joka on perustettu maaliskuussa 2008 vuoden 2009 alusta asiakasraati sai virallistetumman aseman apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä ; sen mukaan raati voi toimia myös vanhempien edustuksellisena ryhmänä poliittisiin päättäjiin päin, mikäli tällainen toiminta katsotaan tarpeelliseksi ja kannanottoja heiltä pyydetään. raadissa keskustellaan päivähoidon laatuun ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista ja kootaan yhdessä parannusehdotuksia kehittämistyön pohjaksi päivähoidon johtoryhmälle asiakasraadin tausta ja alkutaival on kuvattu tarkemmin Riitta Pylväsen opinnäytetyössä: Päivähoidon asiakasraati. Tilaaja-tuottaja-malliin soveltuvan arviointityökalun kehittäminen. Opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2009 https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/3747/pylvanen_riitta.pdf?sequence=1 asiakasraadin toimintaan on voinut ilmoittautua, kun uusia jäseniä on haettu julkisella haulla säännöllisesti noin kerran vuodessa; raadin jäsenien on toivottu edustavan laajasti koko kaupunkia, sen eri alueita ja lasten päivähoidon eri palveluita kuten avoimia varhaiskasvatuspalveluita (kerhot ja perhepuistot), päiväkoteja, perhepäivähoitoa sekä esiopetusta. Raadissa on ollut myös yksityisen päivähoidon edustus asiakasraadin kahden tunnin tapaamiset on järjestetty noin kerran kuussa iltaisin erikseen sovituissa paikoissa, esimerkiksi päiväkodeissa eri puolella kaupunkia tapaamisten rakenne on muodostunut raatilaisten toivomasta alustetusta teemasta ja sen virittämästä keskustelusta sekä raatilaisten itsensä ja muiden päivähoidon asiakkaiden raatilaisten tietoon tuomista ajankohtaisista asioista; kuntalaiset ovat voineet ottaa raatilaisiin yhteyttä suoraan tai lähettämällä sähköpostia asiakasraadin omaan sähköpostiosoitteeseen päivähoidon internetsivulla olevan asiakasraadin sivun kautta on löydettävissä kaikki raadin muistiot ja niihin mahdollisesti liittyvät liitteet jatkossa asiakasraadin muistiot lähetetään perusturvalautakunnan puheenjohtajalle sekä päivähoito- ja varhaiskasvatusjaoston kaikille jäsenille ja varajäsenille Neuvolan asiakasraati:

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 3 (5) aikaisemmin neuvoloissa on tehty kerran vuodessa tehty asiakaskysely, jonka pohjalta koettiin, että vanhemmat ovat tulleet kuulluksi; raatia lähdettiin perustamaan lehtijuttujen ja - ilmoitusten pohjalta raati kokoontui ensimmäisen kerran toukokuussa 2010, raadin perustamisen tarkoituksena on ollut asiakkaan osallisuuden parantaminen ja ajankohtaisten asioiden esille ottaminen; raadin jäsenillä on asiakkuus äitiys- tai lastenneuvolassa asiakasraati itse määritteli, mistä asioista halutaan keskustella sekä aikataulun, kuinka usein tavataan; raatilaiset ovat tavanneet kerran kuukaudessa lukuun ottamatta kesäaikaa raati on keskustellut laajoista teemoista, esim. palvelujen järjestämisestä alueilla ja neuvoloiden leikkivälineistä; asiat, joita on käsitelty, ovat olleet tärkeitä asiakkaiden kokemusten näkökulmasta vanhempien toiveiden mukaan on pyydetty eri asiantuntijoita paikalle keskustelemaan muistiot jaetaan kaikille äitiys- ja lastenneuvoloiden työntekijöille ja ne käsitellään kuukausikokouksissa, joissa ovat paikalla äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajat; muistio lähetetään myös sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoryhmälle tavoitteena on saada asiakasraadin toiminnasta pysyvä toimintatapa ja tuoda esiin palvelujen käyttäjien näkökulmia 4. Uuden sukupolven organisaation valmistelun tilannekatsaus, selvityshenkilö Pirjo Tuosa Kunnallisten palvelujen muutokseen on tarvetta yhteiskunnallisen muutoksen ja palvelujen tarpeiden muutoksen myötä. Myös tuottavuuden lisäämiseksi on kehitettävä uusia toimintatapoja ja palvelujen järjestämistapoja. Tällä hetkellä lapsille, nuorille ja perheille tarjotaan noin 30 erilaista palvelumuotoa, minkä lisäksi ovat järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien palvelut ja toiminta. Uuden sukupolven organisaation valmisteluvaiheessa on kerätty kaupunkilaisten odotuksia muun muassa asiakasraadeilta sekä nuorisohallitukselta ja -valtuustolta Muistion liitteenä on kuvaus uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen vaiheista ja koonti siihen liittyvistä odotuksista ja muista asioista. Kuntalaiset voivat halutessaan ottaa yhteyttä Pirjo Tuosaan Kaupunkilaisten odotuksia - vanhemmuuden tukeminen ajoissa, konkreettista kotiapua, kiireelliseen tarpeeseen ei lastensuojelun leimaa - miten nopeasti apua voi saada? Miten nopeasti palvelusetelin voi saada? Onko palvelujen tuottajilla mahdollisuus - toivottiin parempaa tiedotusta palveluista, esim. neuvolassa pitäisi olla tietoa kaupungin lapsiperheiden palveluista, toivottiin laajempaa asiakaspalvelua, yksilöllisiin tilanteisiin palvelunohjausta ja keskustelumahdollisuutta - tiloja pitäisi saada asukkaiden käyttöön ja alueen asiakkaiden kohtaamispaikoiksi - tarvittaisiin erilaisia liikuntamahdollisuuksia, myös erilaisten kaveriporukoiden käyttöön - palvelut järjestettäisiin saman katon alla, esim. työntekijät liikkuisivat siinne, missä palveluja tarvitaan, lähipalveluja - kokopäiväinen kerhotoiminta vapauttaisi päivähoitopaikkoja - nuorten mielenterveyspulmiin lisää resursseja, ennaltaehkäisevien palvelujen tarve Mitä tavoitteita uuden sukupolven organisaatiolla on? - lasten, nuorten ja perheiden voimavarojen, omatoimisuuden lisääminen ja tukeminen, asuinalueelle kohtaamispaikkoja

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 4 (5) - sekä varhaiskasvatus että perusopetus muodostavat kokonaisuuden ja vaikuttavat nuorten mahdollisuuksiin ja edellytyksiin rakentaa tulevaisuuden menestyvää yhteiskuntaa - lapsista kasvaa ja kehittyy osallistuvia ja yhteisistä asioista kiinnostuneita - pyritään tarjoamaan apua ajoissa, ettei tarvita raskaita, korjaavia palveluita, esim. nuorten mielenterveyspulmat, synnytyksen jälkeinen masennus - asiakkaita ei saa pompotella - yksilöllisen palveluohjauksen kehittäminen - organisaatiorakenteen on tarkoitus tukea eri ammattilaisten yhteistä työn tekemistä, yhdessä tekemistä, jossa myös vanhemmat ovat mukana ja osallisena Organisaatiouudistuksen kärkihankkeita - raatilaiset voisivat olla vaikuttamassa - perhekeskustoiminta, mitä se voisi olla uudessa Jyväskylässä? Perheiden kohtaamispaikkoja, perhekahviloita, tilojen yhteiskäyttöä - palveluohjauksen kehittäminen, palvelukeskus, monikanavainen tiedotus, sähköisen viestinnän mahdollisuudet ja mahdollisuudet myös henkilökohtaiseen keskusteluun ja ohjaukseen - neuvolan ja varhaisen tuen uudenlainen toimintamalli - koulujen toiminnan avaaminen, nuorten viihtyvyyden lisääminen, nuorisotyön ja nuorten palvelujen tuominen kouluihin, sinne missä nuoria on - Sihti -hankkeessa tavoitteellaan nuoren ongelman hoitamista tarkoituksenmukaisimmalla ja matalimmalla mahdollisella organisaation tasolla - nivelvaiheen kehittämisessä paneudutaan esiopetuksesta kouluun siirtymiseen (5-8-v.), esiopetuksen ja yksilöllisen, joustavan koulunaloituksen malleihin ja toimintatapoihin. Perusopetuksen jälkeisessä vaiheessa paneudutaan nuorten koulutukseen, työelämää ja niihin orientoivan toimintaan Raatilaisten ehdotuksia sekä muita kokouksessa esiin nousseita asioita: - ehdotettiin, että toimintaa voisi olla myös ilta-aikaan julkisissa tiloissa, esim. neuvoloissa ja päiväkodeissa; päiväkotien liikuntasaleihin voisi kokoontua, vanhemmat voisivat itse verkostoitua ja kokoontua - kerrottiin esimerkki yhden asuinalueen vanhempien kokoontumisista; säännölliset kokoontumiset vaativat muutaman aktiivisen vanhemman panostusta, tiedottamis- ja järjestelyvastuun ottamista - toivottiin, että laaditaan yhteiset pelisäännöt päiväkotien tilojen käyttöön, näin asukkaat ovat samanvertaisessa asemassa eri asuinalueilla - toivottiin, että raatilaisten kannanottoja voitaisiin pyytää myös esim. sähköpostin avulla - pohdittava, miksi järjestää uudenlaista palveluohjausta, jos palveluja ei oikeasti ole saatavilla ja käytettävissä, esimerkiksi työntekijöitä puuttuu tai palveluohjaaja ei ole tavoitettavissa - palveluohjaajalta odotetaan, että hän olisi se, joka kartoittaisi nuoren tai perheen kokonaistilanteen ja myös seuraisi, miten palvelut toteutuvat, yksi ihminen vastaisi nuoren tai perheen kokonaistilanteesta - organisaatiorajat ovat tällä hetkellä liian tiukat, ammattilaiset eivät toimi yhdessä yli hallintorajojen; miten voitaisiin tukea eri ammattilaisten yhteistä työtä, onko lainsäädännöllisesti mahdotonta siirtää tietoa työntekijöiden välillä - toivottiin koulujen tilojen käyttömahdollisuutta iltapäivisin ja iltaisin - keskusteltiin turvattomuudesta isoissa kouluissa - toivotaan asuinalueiden puistoihin ohjattua toimintaa ja tasavertaisuutta eri perhepuistojen toimintaan

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 5 (5) 5. Asiakasraatilaisten ajankohtaisia asioita ja yhteistä keskustelua Keskusteltiin yksityisen perhepäivähoitajan mahdollisuuksista ilmoittaa vapaista hoitopaikoista ja saada asiakkaita. Yksityisten päiväkotien, ryhmäperhepäiväkotien ja joidenkin perhepäivähoitajien tiedot löytyvät netistä Klemmari-rekisteristä. Klemmarissa voi vertailla palveluntarjoajien toimintaa ja hintoja. Tietoihin pääsee Klemmarissa hakusanalla päivähoito. Vanhemmat voivat tiedustella yksityisiä perhepäivähoitajia ja hoitajat voivat ilmoittaa vapaita hoitopaikkoja myös Jyväskylän kaupungin päivähoidon palvelukeskukseen: - perhepäivähoidon ohjaaja Maarit Moijanen, puh perhepäivähoidon ohjaaja Kirsti Polas, puh perhepäivähoidon ohjaaja Maija-Liisa Syrjänen, puh (tavoitettavissa parillisilla viikoilla) - asiakaspalvelupuhelin arkisin klo Kysyttiin, keskustelevatko päivähoidon lapsen vasun ja neuvolan tiedot keskenään. Miten päivähoidon työntekijöiden ja neuvolan terveydenhoitajan tekemät havainnot lapsesta hyödynnetään? Raatilaisten mielestä yhteinen keskustelu päivähoidon ja neuvolan työntekijöiden välillä on tärkeää. Lainsäädäntö määrittelee, mitä tietoja voidaan vaihtaa. Oleellisinta on, että vanhemmat ovat tietoisia ja antaneet luvan tietojen vaihtamiseen lapsesta. Ehdotettiin, että neuvolan ja päivähoidon raati tapaa toisenkin kerran ensi syksynä.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 26.10.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Säynätsalon päiväkoti, Sahurinpolku 2 Läsnä Aalto Sanni Malinen Maarit Pihl Anu Tirkkonen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ Läsnä Aalto Sanni, poissa Autere Katri,

Lisätiedot

LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT?

LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT? Sanna Savolainen LAPSIPERHE UUDELLA ASUINALUEELLA, OVATKO PALVELUT? - Asiakaslähtöinen varhaiskasvatuspalveluiden arviointi Oulun kaupungissa 2007 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika 26.11.2013 klo. 18-20. Paikka Huhtasuon päiväkoti, Suluntie 18

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika 26.11.2013 klo. 18-20. Paikka Huhtasuon päiväkoti, Suluntie 18 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika 26.11.2013 klo. 18-20 Paikka Huhtasuon päiväkoti, Suluntie 18 Läsnä Aalto Sanni, poissa Autere Katri Kainulainen Katri, poissa Katko

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä

Lapsille sopiva Jyväskylä Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 SISÄLLYS Johdanto...2 Ohjelman laadinnan lähtökohdat...2 Kuvaus ohjelman laadintaprosessista...3 1. Lapsipolitiikan lähtökohdat

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Leena Halttunen ja Paula Korkalainen Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VERKOSTOITUVA ERITYISPÄIVÄ- HOITO-HANKE 2003-2005 HANKERAPORTTI TIIVISTELMÄ Verkostoituva erityispäivähoito-hanke on erityispäivähoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013. Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Kunnanhallitukselle 23.6.2014 Dnro:900/05.09.00/2013 Oheismateriaali. Kirkkonummen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset Sisällys 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot