JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti klo Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina López Elina Reukauf Kati Tirkkonen Maarit Tuomisalo Tuire Ahlqvist Tarja, siht. Arnberg Heli, pj. Hakkarainen Minna Hukkanen Kirsi Lampinen Anne-Mari Markkanen Lotta Raappana-Mäkelä Saila 1. Mannilan päiväkodin esittely, Lotta Markkanen Mannilan päiväkoti on avattu elokuussa Päiväkoti on rakennettu Terve talo -ohjelman mukaisesti. Lapset ja henkilökunta ovat uusia, ja toiminnassa on panostettu hyvään aloitukseen. Lapsia on vähän yli 100, pieniä alle 3-vuotiaita on tällä hetkellä paljon. Talossa toimii myös kerho. Syksy on opeteltu käyttämään taloa, kalusteita ja leluja odotellessa. Vanhempien kanssa käytävät keskustelut on pidetty pääasiassa lasten kotona, on satsattu erityisesti hyvään aloitukseen perheiden kanssa. Perheet ovat löytäneet uuden päiväkodin syksyn aikana. Joitakin lapsia ja henkilökuntaa on siirtynyt puhtaan sisäilman vuoksi Mannilan päiväkotiin. Lasten kanssa toimitaan niin, että lapset jaetaan pienryhmiin. Aikuisen kanssa toimii yhdessä 4 7 lasta. 2. Edellisen kokouksen muistio Hyväksyttiin. 3. Yhteistyö vanhempien kanssa ja vanhempien osallisuus päivähoidossa Mitä yhteistyö vanhempien ja päivähoidon välillä on? Vanhempien näkökulmasta vasukeskustelut ja viestintä ovat selkein ja säännöllisin yhteistyömuoto. Raatilaiset toivoivat, että luotaisiin käytäntöjä, jotka mahdollistaisivat sen, että vanhemmat voisivat kertoa ideoita joustavasti ja tarvittaessa nopeastikin. Jokapäiväistä yhteistyötä on esimerkiksi, kun pyydetään tuomaan kurahousuja ja viemään ne pesuun. Tarpeet yhteistyöhön ovat erilaisia eri vaiheissa vanhemmuutta ja päivähoitouraa. Päivähoitoa aloitettaessa vanhempi tarvitsee paljon tietoa päivän toiminnoista. Kun uusille vanhemmille kerrotaan tarkkaan päivän kulusta, se auttaa luottamuksen rakentumisessa. Myös niille vanhemmille, jotka eivät halua tietoa, voisi kertoa päivittäisistä asioista melko säännöllisesti. Olavintie 1 PL 82, Jyväskylä Puh

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 2 (7) Uuteen vaiheeseen siirtymisessä vanhempi tarvitsee tukea. Päivähoitovuosien myötä päivittäisen tiedon tarve vähenee. Päivähoitouran aikana vanhemmilla on tarvetta eritasoiseen yhteistyöhön. Päivähoidon alussa tarve yhteistyölle ja keskustelulle on jokapäiväistä, että saadaan rakennettua luottamuksellinen suhde työntekijöiden ja vanhempien välille. Matkan varrella lapsella voi ilmetä erityisiä tarpeita, joista pitää jakaa ajatuksia ja tehdä yhteisiä sopimuksia lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Vuosien varrella yhteistyö voi ja toivottavasti syvenee yhteisen tekemisen tasolle ja jopa päivähoidon kehittämisen tasolle. Erilaiset keinot ja kanavat mahdollistavat enemmän yhteistyötä ja vuorovaikutusta erilaisten vanhempien kanssa. Erilaiset vanhemmat uskaltavat tuoda esiin erilaisia asioita erilaisten kohtaamisten/keinojen avulla tai erilaisten kanavien kautta. Nykyisin mahdollisuudet yhteistyöhön ovat monipuoliset. Tarvitaan uudenlaisia muotoja erilaisille kohtaamisille ja uusia keinoja siihen, miten yhteistyötä tehdään. Erilaisien keinojen käyttäminen ja merkitys korostuu vaikeissa yhteistyötilanteissa. Vasukeskustelut Molemminpuolista ymmärrystä lisää, kun lasten vasut saadaan kotiin tutustuttavaksi, ja aloituskeskustelut pidetään perheen kodissa. Vanhemmat kokevat työntekijät eri tavoin, toisten kanssa helpompi keskustella kuin toisten. Vanhemmilla on kokemuksia erilaisista vasukeskustelujen aloituksista. Vasu-keskusteluun valmistautumiseen ja sen aloitukseen kannattaa kiinnittää huomiota, koska vanhempi luo mielikuvan keskustelun luotettavuudesta ja ilmapiiristä näiden kautta. On tuntunut hyvältä, kun vanhemmilta kysytty, kenen kanssa vanhempi haluaa käydä vasukeskustelun. Vanhempi on saanut halutessaan vaikuttaa siihen, kenen kanssa keskustelee, jos on ollut tarvetta. Joskus tulee eteen tilanteita tai koetaan, että tullaan toimeen paremmin toisen työntekijän/vanhemman kanssa kuin toisen. Vasukeskustelussa on mukavaa ja tärkeää kuulla, mitä havaintoja lapsesta on tehty. Se, miten tarkasti työntekijä kertoo lapsesta tehdyistä havainnoista, tekee vaikutuksen vanhempaan. Mitä tarkemmin ja monipuolisemmin havainnoista kerrotaan, sitä antoisampi ja tärkeämpi keskustelu on vanhemman näkökulmasta. Voivatko/saavatko vanhemmat osallistua hoitopäivän/eskarin kulun seuraamiseen? Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan päivähoidon arkea. Vanhempien kannalta on tärkeää, että heille annetaan lupa osallisuuteen ja kannustetaan tulemaan seuraamaan hoitopäivää/kerhopäivää/eskaripäivää. Näin myös vanhemmalle pääsee muodostumaan parempi kuva siitä, mitä päivän aikana tapahtuu ja miten oman lapsen päivä sujuu. Työntekijät saavat palautetta enemmän, kun perheet tulevat tutuiksi. Kun perheet ja työntekijät tuntevat hyvin, on helppo keskustella ja antaa palautetta. Perhepäivähoidon etuna on, että vanhemmat voivat antaa halutessaan palautetta perhepäivähoitajalle heti saman päivän aikana. Päivähoidon hyvä aloitus Kun päivähoidon aloitus on hyvä, niin luottamus lähtee rakentumaan vanhempien ja työntekijöiden välillä. Hyvän aloituksen ansiosta vältytään usein pulmista yhteistyössä. Myös vasukeskusteluja on haluttu pitää lapsen kotona. Tilanne on tuntunut rennommalta, kun ollaan lapsen kotona. Vaihtoehtona on myös keskustelu päiväkodissa, jos vanhemmat niin toivovat ja se tuntuu rennommalta. Vanhemmista on tuntunut miellyttävältä, kun vasukeskustelu on pidetty kotona, lapsille on tärkeää omien lelujen ja oman huoneen esittely. Työntekijät pystyvät tekemään hyviä havaintoja lapsesta lapsen kotona; kotikäynti on hyvä työväline työntekijöille. Yhteistyö rakentuu molemminpuoliseen luottamukseen. Päivähoidon aloitusvaiheessa työntekijät voivat lähettää vanhemmalle tekstiviestejä siitä, miten lapsen päivä on alkanut; erityisesti silloin, kun aamu on ollut vaikea lapselle tai myös vanhemmalle.

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 3 (7) Päivähoidon asiakaskysely Tuntuu hyvältä, kun vanhemmat saavat jatkossa antaa palautetta asiakaskyselyissä säännöllisesti. Raatilaisten toiveena on, että asiakaskyselyyn pitäisi voida saada vastata jokaisen lapsen ja ryhmän näkökulmasta. Vanhemmista on tuntunut harmilliselta, kun marraskuun asiakaskyselyä ei ole lähetetty kaikille vanhemmille sähköpostilla. Toivotaan, että jatkossa asiakaskysely lähetetään sähköpostilla molemmille vanhemmille ja perheet voivat vastata kaikkien lasten osalta yksilöllisesti kyselyyn. Jossakin paikoissa voisi toimia myös perinteinen palautelaatikko. Uusia ja jo hyväksi koettuja yhteistyön muotoja Vanhemmat ja työntekijät ovat kokeneet uutena hyvänä yhteistyömuotona suljetun ryhmän Facebookissa. Ryhmässä nousee esiin hyviä keskustelun aiheita ja ideoita. Henkilökunta on opetellut Facebookin käyttöä, ja he kommentoivat ehdotuksia ja ideoita tarvittaessa. Henkilökunnalla on käyttöoikeudet suljettuun ryhmään, ja työntekijät hyväksyvät päiväkodin vanhemmat ryhmän jäseniksi. Ideana on, että suljetuissa ryhmissä voisi tavata lapsiryhmän vanhempia. Perheitä autetaan tutustumaan toisiinsa. Vanhemmat keskenään voivat kehittää ideoita ja ajatuksia. Etuna on, että vanhempi voi rauhassa kotona laittaa asioita Facebookin, kun tulee mieleen. Usein hetket, kun lasta tuodaan tai haetaan, ovat kiireisiä. Keskustelun lisäksi Facebookissa muistutellaan esimerkiksi lelupäivistä ja retkistä. Facebookissa voi lisäksi kertoa päivän tapahtumista valokuvien avulla, arjen asioista ja jutuista. Myös kuvapuhelimien avulla on lähetetty kuvia lapsen touhuista päivän aikana. Facebookissa voi vapaasti esittää ideoita, ja siellä vanhempi voi rohkeammin voi tuoda esiin ajatuksia ja päivähoitoon liittyviä kysymyksiä. Vanhemmilla on yleensä tiukka kontrolli asiallisen ja hyvän keskustelun ylläpitämiseksi. Vanhemmat ovat toivoneet esimerkiksi, että nukkumistilannetta voitaisiin videoida. Vanhemmilta on tullut hyviä kevätretki-ideoita. Yhteistyö silloin, kun lapsella on erityisiä tarpeita Yhteistyö on tärkeintä silloin, kun lapsella on erityisiä tarpeita. Raatilaiset kysyivät, miten lähdetään viemään lapsen tarvitsemia tukitoimia yhdessä eteenpäin. Miten sovitaan ja miten pidetään kiinni sopimuksista? Miten toimitaan silloin, kun yhteistyötä ei tehdä? Mitä silloin tehdään, kun jompikumpi taho ei halua tehdä yhteistyötä? Päivähoidon tekemät havainnot ja neuvolan tekemät arvioinnit ovat tärkeitä, kun tukitoimia määritellään ja tukitoimien toteuttamisesta sovitaan vasukeskusteluissa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muidenkin asiantuntijoiden kanssa. Työntekijä voi kertoa/on velvollinen kertomaan huolenaiheen perheelle. Vanhemmille ilmoitetaan aina etukäteen, kun esimerkiksi erityislastentarhanopettaja tulee ryhmään havainnoimaan lapsia. Työntekijällä on aina oikeus pyytää tarvittaessa konsultaatioapua eri asiantuntijoilta lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Joskus voi kestää pitkäänkin avun ja tukitoimien saaminen. Mahdollisimman varhainen tuki ehkäisee tuen tarvetta myöhemmällä iällä. On tärkeää, että jo neuvolassa keskustellaan asioista avoimesti. Työntekijä voi vaikuttaa siihen, miten vaikea asia otetaan ensimmäistä kertaa puheeksi vanhempien kanssa. Tapahtumat ja juhlat päivähoidossa Vanhemmat ovat kokeneet hyviksi yhteistoiminnalliset tapahtumat ja juhlat, joissa on mukana sekä lapsia että perheitä. Ne ovat olleet hyviä erityisesti siksi, että niissä tutustuu toisiin per-

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 4 (7) heisiin: puuhaillaan yhdessä ja samalla tutustutaan. Perheet ovat laajasti antaneet hyvää palautetta yhteisistä tapahtumista. Hyvältä on tuntunut myös silloin, kun vanhemmilta on kysytty, millaisen juhlan/tapahtuman vanhemmat toivovat jouluna ja keväällä. Miksi kaikissa päiväkodeissa ei järjestetä joulu- ja kevätjuhlia/tapahtumia? Tiedotus ja viestintä: Vanhemmat toivovat, että päivähoidossa voitaisiin suunnitella ja sopia ajoissa vuoden varrella järjestettävät juhlat, tapahtumat, vanhempainillat, yksiköiden sulkupäivät jne. Usein tilaisuudet ja tapahtumat toistuvat vuosien varrella suunnilleen samoihin aikoihin. Kun perheille tiedotetaan ajoissa tapahtumista, niin vanhempien on helpompi järjestää työajat, työmatkat, vapaapäivät jne. niin, että vanhemmat pääsevät osallistumaan tai pystyvät järjestämään varahoidon tarvittaessa. Etukäteissuunnittelu on tärkeää myös työntekijöiden työvuorosuunnittelun vuoksi. Rahojen keräys vanhemmilta Rahojen kerääminen vanhemmilta/yhdessä vanhempien kanssa keskusteluttaa edelleen. Useissa yksiköissä rahan keräämisestä on keskusteltu ja sovittu yhteisesti vanhempainilloissa. Ryhmälle voi tulla eteen nopeita ratkaisuja vaativia tilanteita, halutaanko osallistua johonkin tapahtumaan/tilaisuuteen tai lähteä retkelle. On hyvä, kun vanhempien kanssa on sovittu etukäteen pelisäännöistä. Esimerkiksi kun eskareilla voi olla kouluun tutustuminen pitkässä matkassa, voisivat vanhemmat kerätä rahaa siihen, että lapset saisivat kulkea matkan taksilla eskaripäivän aikana. Rahan keräysasiaa on käsitelty myös aikaisemmissa asiakasraadeissa. Marraskuussa 2009 muistioon on kirjattu seuraavaa: Maksullisista retkistä ja toimintojen maksullisuudesta yleensä käytiin keskustelua. Raadin mielestä maksullisuus luo epätasa-arvoa ja on usein liian kallista kaikille. Maksullisia uimakouluja esiopetusikäisille pidettiin sopivana, mutta muuten maksullista toimintaa ei raadissa kannateta, vaikka maksetaan tarvittaessa. Keskustelua heräsi myös esimerkiksi kalliista liikuntaretkistä joillakin alueilla sekä pienistä toiminta- ja tarvikemäärärahoista yleensä. Raati toivoo, ettei perheiltä kerättäisi maksuja, mutta jos kerätään, niin se ei saisi asettaa lapsia eri-arvoiseen asemaan toiminnassa ja retkille osallistumisessa. Pohdittiin, miten vanhemmat voisivat olla mukana mahdollisen rahan keräämisessä; ketään ei saa jättää ulkopuolelle vaikka ei voisi osallistua maksuun. Kerättävät rahat tulee kohdistaa esimerkiksi koko ryhmän tai päiväkodin toimintaan, ei yksilö-/perhekohtaisesti. Todettiin, että päivähoidossa rahan kerääminen on mahdollista, mutta esiopetuksessa, jota säätelee perusopetuslaki, ei rahaa voi kerätä. Ehdotettiin, että yksiköissä selvitetään vanhempien maksuhalukkuutta ja sovitaan kohtuullinen summa, joka osoitetaan yhteiseen kassaan. Varat käytetään kaikille/koko ryhmälle. Näin voitaisiin taata mahdollisuus retkiin ja vastaaviin toimintoihin päivähoidossa. Lokakuussa 2011 kirjattiin asiakasraadin muistioon seuraavaa: Eri asuinalueilla mahdollisuudet lapsiryhmien retkeilyyn sekä erilaisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen vaihtelevat. Myös perheiden tilanteet ovat erilaisia. Raadissa käytiin keskustelua päivähoidon käyttösuunnitelmassa olevan rahan käytöstä linja-autokuljetuksiin ja tapahtumakustannuksiin. Kysyttiin, voiko päivähoito kerätä kuljetus- tai osallistumismaksuja perheiltä. Tällä hetkellä päivähoidossa on voimassa seuraava ohjeistus: Rahan kerääminen päivähoidossa ja esiopetuksessa Esiopetus on ilmaista ja päivähoitomaksut määritellään päivähoitomaksuista annetun lain mukaisesti. Jyväskylän kaupungissa osa päiväkodin ulkopuolisesta toiminnasta (retket, uimahallikäynnit, teatterivierailut yms.) ovat kaikille päiväkodin lapsille kuuluvaa ja osa harkinnanvaraista ja vapaaehtoista, kunkin päiväkodin oman toimintakulttuurin mukaista toimintaa. Päivähoi-

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 5 (7) dossa käytettävät ksylitolituotteet ja esiopetuksessa käytettävä oppikirjamateriaali ovat vapaaehtoista ja harkinnanvaraista oman toimintakulttuurin mukaista toimintaa. Jotakin erikseen sovittavaa toimintaa voidaan rahoittaa myös vanhempien tuella. Esimerkiksi vapaaehtoinen retki on mahdollista toteuttaa, mikäli vanhemmat sitoutuvat varainhankintaan. Päiväkodin vanhempainilloissa sovitaan tältä osin, että varainhankinta on täysin vanhempien tehtävänä ja heidän vastuullaan. Päiväkodin johtajan ja henkilökunnan on oltava selvillä rahojen hankkimisesta ja vanhempien siihen tehtävään valitsemasta vastuuhenkilöstä. Rahoituksen hankkimiseksi tehty työ ei saa olla edellytys, este tai kynnys erikseen sovittavaan toimintaan osallistumiselle. Päiväkodin ulkopuolinen rahoitus Harkinnanvaraisten toimintojen, retkien, vierailujen yms. varainhankinta on aina kaikille osapuolille vapaaehtoista. Varainhankinta ei kuulu päiväkodin henkilökunnan tehtäviin. Rahastonhoitajana toimii joku päiväkodin vanhemmista. Mahdollisten tilien nimissä ei saa näkyä päiväkodin eikä kunnan nimeä. Päiväkodinjohtajan tulee olla tietoinen varainhankintatileistä ja vastuuvanhemmista. Henkilökunnalla ei voi olla tiliin tilinkäyttöoikeutta. Harkinnanvaraisia toimintoja valittaessa on arvioitava toiminnan kokonaiskustannukset ja varmistettava, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Myös mahdolliset uudet lapset ovat oikeutettuja osallistumaan toimintaan, eikä heitä voida osallistumisen edellytyksenä velvoittaa johonkin tiettyyn aiemmin toteutettuun raha- tai työsuoritukseen. Varojen keräämisen tulee olla kohtuullista ja yhteisesti kerätyt varat tulee käyttää päiväkodin yhteiseen toimintaan suunnitelman mukaisesti. Varainhankinnasta päättäminen Mikäli harkinnanvaraisen toiminnan toteuttaminen vaatii lisärahoitusta, siitä tulee tehdä kirjallinen päätös vanhempainillassa sellaisen etukäteistyöskentelyn jälkeen, jolla on varmistettu, että vanhemmat voivat ilman leimautumisen pelkoa kertoa oman mielipiteensä asiasta. Asiasta ei siis voida päättää esimerkiksi julkisella kädennostoäänestyksellä vanhempainillassa. Ennen keräystoimintaan ryhtymistä on selvitettävä keräystoiminnan laillisuus ja lupien tarpeellisuus. Päiväkodin henkilökuntaa ei voida velvoittaa varainhankintaan. Päivähoidossa ei siis ole kiellettyä kerätä rahaa retkiin, tapahtumiin ja kuljetuksiin, mutta päivähoidon henkilöstö ei voi toimia aloitteen tekijänä eikä organisoida rahan keräystä. Vanhemmat voivat halutessaan toivoa ja organisoida rahan keräyksen retkeä, tapahtumaa tai kuljetusta varten. Lokakuussa 2011 kirjattu ohjeistus on voimassa edelleen. Mihin vanhemmat toivoisivat muutosta yhteistyössä? Vanhempien kannalta on erittäin tärkeää, että tiedottaminen sulkuajoista/sulkupäivistä, juhlista, tapahtumista tehdään ajoissa ja heti, kun niistä on tehty päätös työyhteisössä. Useilla työpaikoilla on käytössä vuosikello, joka soveltuu myös päivähoitoon. Tiedottamisen kirjo päivähoitoyksiköissä on laaja; tiedottamisen laatu ja oikea-aikaisuus vaihtelee paljon eri yksiköissä. Yksiköiden viestintään toivotaan parannusta, tasalaatuisuutta ja nykyaikaisten viestintävälineiden käyttöä. Raatilaiset toivoivat, että tiedotuksen ja viestinnän laadulle asetetaan päivähoitoyksiköissä vähimmäiskriteerit. Lisäksi raatilaiset toivoivat, että hoitopaikoissa annettaville linjauksille ja määräyksille kerrotaan perustelut. Esimerkiksi kuukausikirjeet on koettu erittäin hyväksi tiedottamisen muodoksi. Niiden avulla lapsen kanssa voi jutella menneistä ja tulevista tapahtumista. Raatilaiset esittivät erilaisia kysymyksiä, joita olisi hyvä yhteisesti pohtia ja keskustella työyhteisöissä sekä etsiä kysymyksiin vastauksia ja ratkaisuja. Miten voisi vaikuttaa päiväkodin laitosmaisuuteen? Miksi kielletään erilaisia asioita, joihin ei kerrota perusteluja? Kenen tarpeesta linjauksia ja ohjeita tehdään? Miksi ei saa keinua talvella? Voidaanko tehdä lasten ja perheiden kannalta yksilöllisiä ratkaisuja? Miten yksilöllisiä sopimuksia voisi tehdä? Onko se tasaarvoa, että kukaan ei tee mitään ja kukaan ei saa mitään? Onko tasa-arvoa se, että kaikki te-

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 6 (7) kee samalla tavalla? Asetetaanko lapset eriarvoiseen asemaan laatimalla erilaisia ohjeita ja linjauksia? Ovatko eri ryhmissä yhteiset pelisäännöt, ovatko pelisäännöt samanlaiset/yhteiset koko päiväkodissa? Päivähoito on asiakaspalvelua, onko yksityisessä ja kunnallisessa päivähoidossa eroa asiakaspalvelussa? Onko yhteistyötä se, jos vanhemmat tekevät niin kuin käsketään? Voiko keskustella ja sopia yhdessä vanhempien kanssa ksylitolipastillien käytöstä, synttärikutsuista ja synttäritarjoamisista? Voiko vanhempia osallistaa siihen, miten tehdään linjauksia ja millaisia linjauksia tehdään? Mikä edistää/estää vanhempien osallisuuden syntymisen tunnetta? Mikä edistää/estää kuulluksi tulemisen tunnetta? 4. Ajankohtaisia asioita päivähoidossa Asiakasraadin jäsenille ja asiakasraadin sähköpostiin tulleita asioita ja viestejä Nukkumiseen/päiväuniin/päivälepoon liittyviä käytäntöjä: - vanhemmat ovat huolissaan siitä, että lapsen nukahtaminen yöunille viivästyy jopa klo 23 saakka, kun lapsi on nukkunut päiväunet. Tästä seuraa, että aamuheräämiset ovat vaikeita. - sopimukset päiväunien nukkumisesta voidaan tehdä lapsikohtaisesti vanhempien kanssa; lasten yksilölliset tarpeet huomioiden - päiväuniaikaan isommille lapsille luetaan pidempi satu, ja eskarit pääsevät tunnin lepäämisen jälkeen touhuamaan - vanhempia askarruttavia kysymyksiä: Miksi päivälepoon liittyvät käytännöt eivät ole samanlaisia eri yksiköissä? Onko pakko nukkua? Pitäkääkö lapsen mennä nukkariin? Sopiiko herättäminen kesken unien? - kun kysytään perheiden toiveita ja tehdään järjestelyjä, niin nukkarijärjestelyjä voidaan kehittää esimerkiksi seuraavasti: järjestetään pitkien unien nukkari; toinen nukkari, jossa saa nukahtaa; kolmas nukkari, josta pääsee lukuhetken jälkeen pienryhmähuoneeseen puuhailemaan - klo 13 pääsee yleensä pois ne lapset, jotka eivät tarvitse päiväunia Perhepäivähoidolle hyvää palautetta: - on hienoa, että on edelleen työlleen uskoutuneita perhepäivähoitajia, jotka antavat kotinsa lasten hoito- ja leikkipaikaksi - vuorovaikutus perhepäivähoitajan kanssa on avointa; myös perhepäivähoitajien esimiehen kanssa - tuntuu, että lapsesta välitetään aidosti perhepäivähoidossa Iltaruoan tarjoilu vuorohoidossa - Jyväskylän kaupungin vuorohoitolinjausten mukaisesti iltaruoka tarjoillaan niille lapsille, jotka haetaan hoidosta klo 18 jälkeen - iltaruoan tarjoaminen lapselle kotona pitkittyy, kun lapsi haetaan hoidosta klo välillä - keskustelun jälkeen raatilaiset päätyivät ehdottamaan, että Lasten päivähoitopalveluissa selvitetään mahdollisuus iltaruoan ostamiseen. Olisiko vanhempien mahdollista ostaa lapselle iltaruoka, jos päivähoidosta hakeminen ajoittuu klo välille? Esimerkiksi vanhemmat voivat jo ostaa aamupalan eskarissa olevalle lapselle. Sisäisestä yrittäjyydestä varhaiskasvatuksessa: - päivähoitoikäisen lapsen kohdalla sisäinen yrittäjyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsen puolesta ei tehdä, lapsia ohjataan huolehtimaan itsestä ja toisista, tavaroista jne. - vanhemmat toivoisivat, että lasta tuettaisiin sisäiseen yrittäjyyteen sekä innovatiiviseen ja luovaan ajatteluun. Miksi kaikki ryhmän lapset tekevät samat syksyn lehdet samalle paperille, samanlaiset pannunaluset joka vuosi? - lasta tuetaan omatoimiseen pukeutumiseen - on tärkeää miettiä, miten mahdollisuus annetaan/markkinoidaan lapselle - missä ja miten lapselle on saatavilla materiaalia, jonka kanssa voi touhuta?

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 7 (7) Miten asiakasraadin jäseneksi pääsee? - asiakasraatiin haetaan uusia jäseniä keväisin pois jäävien raatilaisten tilalle - asiakasraati aloittaa uudella kokoonpanolla aina uuden toimintavuoden alussa elo- tai syyskuussa - seuraavan kerran asiakasraatiin ilmoittautumisesta tiedotetaan vanhemmille keväällä 2013 Työaikalain muutoksesta johtuvat perhepäivähoitajien vapaapäivät - on toivottu, että perhepäivähoitajalle voitaisiin maksaa ylityökorvaukset rahana eikä vapaapäivinä - tällä hetkellä varahoitojärjestelmä toimii perhepäivähoidossa, kun hoitajat suunnittelevat yhdessä vapaapäivien pitämiset ja järjestävät lasten varahoitopaikat tarvittaessa - varahoito on saatu järjestettyä aina toisen hoitajan luona tai varahoitoryhmässä, jos on ollut tarvetta - on valitettavaa, jos lapsen varahoitopaikka vaihtuu usein; päivähoidon tavoitteena on järjestää mahdollisimman pysyvät varahoitoratkaisut Daisy mobiili-järjestelmä lasten ja työntekijöiden läsnäolojen seurantaan - mobiili-järjestelmän käyttöön ja soveltamismahdollisuuksiin palataan asiakasraadissa keväällä, kun on saatu käyttökokemuksia järjestelmästä - kiinnostaa esimerkiksi, onko järjestelmästä mahdollista saada lasten ja hoitajien todellinen määrä päivän aikana Lisäksi asiakasraatiin oltiin yhteydessä seuraavista asioista, joita ei ehditty tällä kertaa käsittelemään: - maksuhyvitykset päivähoidon loma-aikoina voisiko järjestelmää laajentaa niin, että maksuhyvitystä voisi saada myös muina aikoina kuin koulujen loma-aikoina - päiväkoteihin tehdyt puhtaustutkimukset kuinka tuloksissa ilmenneisiin puutteisiin puututaan jatkossa - päivähoidon palvelutakuu päivähoitopaikkojen myöntämisen suhteen ei saisi kehittyä epätasa-arvoista perheiden kohtelua palvelutakuun vuoksi Näihin asioihin ja teemoihin palataan vielä tulevissa asiakasraadeissa. Sivistyslautakunnassa päätettyjä päivähoidon asioita: - Kerhomaksuista luopuminen Jyväskylän päivähoidossa: - Päivähoidon palvelutakuun jatkuminen: Palvelutakuun jatkumisesta tiedotetaan perheille. Lisäksi tiedote palvelutakuusta lähetetään kaikille perheille päivähoitopäätöksen yhteydessä. 5. Kevään asiakasraadin aikataulu ja teemat, asiakasraadista tiedottaminen - kevään asiakasraadit pidetään ke 16.1, ti 12.2, ti 19.3, ma 15.4, ti 21.5 klo raatilaiset toivoivat kevään teemoiksi hygienia-asioita, päiväkotien sisäilmaan liittyvää teemaa, hoitomaksuihin liittyviä asioita, jatkoa keskustelulle päivähoidon toimintatavoista - raatilaiset voivat lähettää lisää toiveita teemoihin liittyen Tarja ja Helin sähköpostiin - asiakasraadin toiminnasta tiedottaminen: päivähoidon vanhemmille lähetetään jatkossa tiedote asiakasraadissa käsiteltävistä teemoista aina ennen asiakasraatia. Vanhemmat voivat antaa palautetta ja jättää ideoita/ajatuksia/ehdotuksia asiakasraadin sähköpostiin keskusteluteemaan liittyen. Asiakasraadin nettisivuille laitetaan muistion lisäksi lyhyt kuvaus aina raadin jälkeen asiakasraadissa keskustelluista asioista.

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 21.4.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Läsnä Tikkakosken päiväkoti, Myllylammenkatu 10, Tikkakoski Outi Aarresola Sisko Jääskeläinen

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

1. Puuppolan päiväkodin esittely, Jaana Olkkonen ja Kaija Lauttamus

1. Puuppolan päiväkodin esittely, Jaana Olkkonen ja Kaija Lauttamus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika ti 21.5.2013 klo 18.00 20.00 Paikka Puuppolan päiväkoti, Takalantie 2 Läsnä Aalto Sanni Naukkarinen Pia Reukauf Kati Tuomisalo Tuire

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ

Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika torstai 28.4.2016 klo 18.00 20.00 Paikka Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

Kouluyhteistyö. Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Kouluyhteistyö Eeva Ahtee Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Hyvä vapaa-aika -hanke Helsingissä Hankkeen tavoitteena on: Saada tietoa laadukkaan vapaaajan vaikutuksesta nuoren

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika to 29.9.2011 klo 18.00 20.10 Paikka Honkaharjun päiväkoti, Honkaharjuntie 10 Läsnä Aalto Sanni Browne Laura Etula Marjaana

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä

ikävöikö, miten ikävää lievennetään Lapsen luonteenpiirteet / vuorovaikutussuhteet Päivämäärä keskustelijat Yhteinen sopimus päivähoidon käytännöistä 1. Lapsi yksilönä ja ryhmässä (keskustellaan mm. alla olevista asioista) - millainen lapsi on luonteeltaan - miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja omaa tahtoa - miten ilmaisee suuttumusta / pettymyksiä -

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari

Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta. Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus - Vanhempien kokemuksia laajasta 4- vuotistarkastuksesta Tekijät: Lehto Marjo ja Lehto Sari Laaja 4-vuotistarkastus Opinnäytetyömme teoria pohjautuu laajaan 4- vuotistarkastukseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012

Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä. Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Lapsen tukitoimet osaksi kehitysympäristöjä Helena Heimo Valtakunnalliset neuvolapäivät 18.10.2012 Veeti, 4½ v. Aamu alkaa sillä, ettei Veeti suostu pukemaan vaatteita päälle. Pitää olla aina tietyt sukat

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä

Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria. Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä Osallisuuden pedagogiikka - kohti uudenlaista toimintakulttuuria Elina Kataja, LTO, KM, Päiväkoti Kuusimäki, Lempäälä elina.kataja@lempaala.fi Kasvatuksen ydinkysymykset Millaisia lapsia haluamme kasvattaa?

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 0 Siv.ltk 24.5.2011 PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Wiitaunioni Sivistystoimi 2011 1 1 Toiminta-ajatus ja tavoitteet Ai- toiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

1. Tutustuminen Mäki-Matin perhepuistoon, puiston vastaava lastentarhanopettaja Otto Virkkula

1. Tutustuminen Mäki-Matin perhepuistoon, puiston vastaava lastentarhanopettaja Otto Virkkula JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika Ti 23.11.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Mäki-Matin perhepuisto, Oikokatu 7, keskusta Läsnä Jääskeläinen Sisko Lampinen Taru

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast

ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011. Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast ASIAKASOSALLISUUS VARHAISKASVATUKSESSA LASTENSUOJELUPÄIVÄT 29.9.2011 Birgitta Vilpas ja Sylvia Tast Miksi lähdimme kehittämään toimintaamme tähän suuntaan? Mikä sai meidät pohtimaan asiakkaidemme osallistamista?

Lisätiedot

Espoossa stepataan!!!

Espoossa stepataan!!! Espoossa stepataan!!! Määrittele kehittämiskohde! Lystimäessä täsmennetään kehittämiskohdetta! 3 Funtsaa! Lintuvaarassa funtsataan! 5 Yhdessä on viihdytty Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.9.2011 6

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA

LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA LAPSET PUHEEKSI KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA LASTENSUOJELUSSA 24.2.2015 Salo Katri Inkinen, erityisperhetyöntekijä, Tl&p-menetelmäkouluttaja Lausteen perhekuntoutuskeskus, Vaalan Perheyksikkö, Turku MITEN KOULUTUSTA

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017

8 29.01.2015 50 16.06.2016. Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 Kasvun ja oppimisen lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta 8 29.01.2015 50 16.06.2016 Äänekosken kaupungin ja seurakunnan yhteinen kerhotoimintakokeilu vv. 2015-2017 KASVOPPI 29.01.2015 8 Äänekosken

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde:

Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Lapsen ja kasvattajan välinen suhde: Turvallinen päivähoidon aloitus ja oma hoitajuus -kehittäjäverkosto Tikkalan päiväkodissa 4.2.2010 Paula Korkalainen Pienet päivähoidossa huoli riittävästä turvallisuuden

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot