JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti klo Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina López Elina Reukauf Kati Tirkkonen Maarit Tuomisalo Tuire Ahlqvist Tarja, siht. Arnberg Heli, pj. Hakkarainen Minna Hukkanen Kirsi Lampinen Anne-Mari Markkanen Lotta Raappana-Mäkelä Saila 1. Mannilan päiväkodin esittely, Lotta Markkanen Mannilan päiväkoti on avattu elokuussa Päiväkoti on rakennettu Terve talo -ohjelman mukaisesti. Lapset ja henkilökunta ovat uusia, ja toiminnassa on panostettu hyvään aloitukseen. Lapsia on vähän yli 100, pieniä alle 3-vuotiaita on tällä hetkellä paljon. Talossa toimii myös kerho. Syksy on opeteltu käyttämään taloa, kalusteita ja leluja odotellessa. Vanhempien kanssa käytävät keskustelut on pidetty pääasiassa lasten kotona, on satsattu erityisesti hyvään aloitukseen perheiden kanssa. Perheet ovat löytäneet uuden päiväkodin syksyn aikana. Joitakin lapsia ja henkilökuntaa on siirtynyt puhtaan sisäilman vuoksi Mannilan päiväkotiin. Lasten kanssa toimitaan niin, että lapset jaetaan pienryhmiin. Aikuisen kanssa toimii yhdessä 4 7 lasta. 2. Edellisen kokouksen muistio Hyväksyttiin. 3. Yhteistyö vanhempien kanssa ja vanhempien osallisuus päivähoidossa Mitä yhteistyö vanhempien ja päivähoidon välillä on? Vanhempien näkökulmasta vasukeskustelut ja viestintä ovat selkein ja säännöllisin yhteistyömuoto. Raatilaiset toivoivat, että luotaisiin käytäntöjä, jotka mahdollistaisivat sen, että vanhemmat voisivat kertoa ideoita joustavasti ja tarvittaessa nopeastikin. Jokapäiväistä yhteistyötä on esimerkiksi, kun pyydetään tuomaan kurahousuja ja viemään ne pesuun. Tarpeet yhteistyöhön ovat erilaisia eri vaiheissa vanhemmuutta ja päivähoitouraa. Päivähoitoa aloitettaessa vanhempi tarvitsee paljon tietoa päivän toiminnoista. Kun uusille vanhemmille kerrotaan tarkkaan päivän kulusta, se auttaa luottamuksen rakentumisessa. Myös niille vanhemmille, jotka eivät halua tietoa, voisi kertoa päivittäisistä asioista melko säännöllisesti. Olavintie 1 PL 82, Jyväskylä Puh

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 2 (7) Uuteen vaiheeseen siirtymisessä vanhempi tarvitsee tukea. Päivähoitovuosien myötä päivittäisen tiedon tarve vähenee. Päivähoitouran aikana vanhemmilla on tarvetta eritasoiseen yhteistyöhön. Päivähoidon alussa tarve yhteistyölle ja keskustelulle on jokapäiväistä, että saadaan rakennettua luottamuksellinen suhde työntekijöiden ja vanhempien välille. Matkan varrella lapsella voi ilmetä erityisiä tarpeita, joista pitää jakaa ajatuksia ja tehdä yhteisiä sopimuksia lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Vuosien varrella yhteistyö voi ja toivottavasti syvenee yhteisen tekemisen tasolle ja jopa päivähoidon kehittämisen tasolle. Erilaiset keinot ja kanavat mahdollistavat enemmän yhteistyötä ja vuorovaikutusta erilaisten vanhempien kanssa. Erilaiset vanhemmat uskaltavat tuoda esiin erilaisia asioita erilaisten kohtaamisten/keinojen avulla tai erilaisten kanavien kautta. Nykyisin mahdollisuudet yhteistyöhön ovat monipuoliset. Tarvitaan uudenlaisia muotoja erilaisille kohtaamisille ja uusia keinoja siihen, miten yhteistyötä tehdään. Erilaisien keinojen käyttäminen ja merkitys korostuu vaikeissa yhteistyötilanteissa. Vasukeskustelut Molemminpuolista ymmärrystä lisää, kun lasten vasut saadaan kotiin tutustuttavaksi, ja aloituskeskustelut pidetään perheen kodissa. Vanhemmat kokevat työntekijät eri tavoin, toisten kanssa helpompi keskustella kuin toisten. Vanhemmilla on kokemuksia erilaisista vasukeskustelujen aloituksista. Vasu-keskusteluun valmistautumiseen ja sen aloitukseen kannattaa kiinnittää huomiota, koska vanhempi luo mielikuvan keskustelun luotettavuudesta ja ilmapiiristä näiden kautta. On tuntunut hyvältä, kun vanhemmilta kysytty, kenen kanssa vanhempi haluaa käydä vasukeskustelun. Vanhempi on saanut halutessaan vaikuttaa siihen, kenen kanssa keskustelee, jos on ollut tarvetta. Joskus tulee eteen tilanteita tai koetaan, että tullaan toimeen paremmin toisen työntekijän/vanhemman kanssa kuin toisen. Vasukeskustelussa on mukavaa ja tärkeää kuulla, mitä havaintoja lapsesta on tehty. Se, miten tarkasti työntekijä kertoo lapsesta tehdyistä havainnoista, tekee vaikutuksen vanhempaan. Mitä tarkemmin ja monipuolisemmin havainnoista kerrotaan, sitä antoisampi ja tärkeämpi keskustelu on vanhemman näkökulmasta. Voivatko/saavatko vanhemmat osallistua hoitopäivän/eskarin kulun seuraamiseen? Vanhemmat ovat tervetulleita seuraamaan päivähoidon arkea. Vanhempien kannalta on tärkeää, että heille annetaan lupa osallisuuteen ja kannustetaan tulemaan seuraamaan hoitopäivää/kerhopäivää/eskaripäivää. Näin myös vanhemmalle pääsee muodostumaan parempi kuva siitä, mitä päivän aikana tapahtuu ja miten oman lapsen päivä sujuu. Työntekijät saavat palautetta enemmän, kun perheet tulevat tutuiksi. Kun perheet ja työntekijät tuntevat hyvin, on helppo keskustella ja antaa palautetta. Perhepäivähoidon etuna on, että vanhemmat voivat antaa halutessaan palautetta perhepäivähoitajalle heti saman päivän aikana. Päivähoidon hyvä aloitus Kun päivähoidon aloitus on hyvä, niin luottamus lähtee rakentumaan vanhempien ja työntekijöiden välillä. Hyvän aloituksen ansiosta vältytään usein pulmista yhteistyössä. Myös vasukeskusteluja on haluttu pitää lapsen kotona. Tilanne on tuntunut rennommalta, kun ollaan lapsen kotona. Vaihtoehtona on myös keskustelu päiväkodissa, jos vanhemmat niin toivovat ja se tuntuu rennommalta. Vanhemmista on tuntunut miellyttävältä, kun vasukeskustelu on pidetty kotona, lapsille on tärkeää omien lelujen ja oman huoneen esittely. Työntekijät pystyvät tekemään hyviä havaintoja lapsesta lapsen kotona; kotikäynti on hyvä työväline työntekijöille. Yhteistyö rakentuu molemminpuoliseen luottamukseen. Päivähoidon aloitusvaiheessa työntekijät voivat lähettää vanhemmalle tekstiviestejä siitä, miten lapsen päivä on alkanut; erityisesti silloin, kun aamu on ollut vaikea lapselle tai myös vanhemmalle.

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 3 (7) Päivähoidon asiakaskysely Tuntuu hyvältä, kun vanhemmat saavat jatkossa antaa palautetta asiakaskyselyissä säännöllisesti. Raatilaisten toiveena on, että asiakaskyselyyn pitäisi voida saada vastata jokaisen lapsen ja ryhmän näkökulmasta. Vanhemmista on tuntunut harmilliselta, kun marraskuun asiakaskyselyä ei ole lähetetty kaikille vanhemmille sähköpostilla. Toivotaan, että jatkossa asiakaskysely lähetetään sähköpostilla molemmille vanhemmille ja perheet voivat vastata kaikkien lasten osalta yksilöllisesti kyselyyn. Jossakin paikoissa voisi toimia myös perinteinen palautelaatikko. Uusia ja jo hyväksi koettuja yhteistyön muotoja Vanhemmat ja työntekijät ovat kokeneet uutena hyvänä yhteistyömuotona suljetun ryhmän Facebookissa. Ryhmässä nousee esiin hyviä keskustelun aiheita ja ideoita. Henkilökunta on opetellut Facebookin käyttöä, ja he kommentoivat ehdotuksia ja ideoita tarvittaessa. Henkilökunnalla on käyttöoikeudet suljettuun ryhmään, ja työntekijät hyväksyvät päiväkodin vanhemmat ryhmän jäseniksi. Ideana on, että suljetuissa ryhmissä voisi tavata lapsiryhmän vanhempia. Perheitä autetaan tutustumaan toisiinsa. Vanhemmat keskenään voivat kehittää ideoita ja ajatuksia. Etuna on, että vanhempi voi rauhassa kotona laittaa asioita Facebookin, kun tulee mieleen. Usein hetket, kun lasta tuodaan tai haetaan, ovat kiireisiä. Keskustelun lisäksi Facebookissa muistutellaan esimerkiksi lelupäivistä ja retkistä. Facebookissa voi lisäksi kertoa päivän tapahtumista valokuvien avulla, arjen asioista ja jutuista. Myös kuvapuhelimien avulla on lähetetty kuvia lapsen touhuista päivän aikana. Facebookissa voi vapaasti esittää ideoita, ja siellä vanhempi voi rohkeammin voi tuoda esiin ajatuksia ja päivähoitoon liittyviä kysymyksiä. Vanhemmilla on yleensä tiukka kontrolli asiallisen ja hyvän keskustelun ylläpitämiseksi. Vanhemmat ovat toivoneet esimerkiksi, että nukkumistilannetta voitaisiin videoida. Vanhemmilta on tullut hyviä kevätretki-ideoita. Yhteistyö silloin, kun lapsella on erityisiä tarpeita Yhteistyö on tärkeintä silloin, kun lapsella on erityisiä tarpeita. Raatilaiset kysyivät, miten lähdetään viemään lapsen tarvitsemia tukitoimia yhdessä eteenpäin. Miten sovitaan ja miten pidetään kiinni sopimuksista? Miten toimitaan silloin, kun yhteistyötä ei tehdä? Mitä silloin tehdään, kun jompikumpi taho ei halua tehdä yhteistyötä? Päivähoidon tekemät havainnot ja neuvolan tekemät arvioinnit ovat tärkeitä, kun tukitoimia määritellään ja tukitoimien toteuttamisesta sovitaan vasukeskusteluissa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muidenkin asiantuntijoiden kanssa. Työntekijä voi kertoa/on velvollinen kertomaan huolenaiheen perheelle. Vanhemmille ilmoitetaan aina etukäteen, kun esimerkiksi erityislastentarhanopettaja tulee ryhmään havainnoimaan lapsia. Työntekijällä on aina oikeus pyytää tarvittaessa konsultaatioapua eri asiantuntijoilta lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Joskus voi kestää pitkäänkin avun ja tukitoimien saaminen. Mahdollisimman varhainen tuki ehkäisee tuen tarvetta myöhemmällä iällä. On tärkeää, että jo neuvolassa keskustellaan asioista avoimesti. Työntekijä voi vaikuttaa siihen, miten vaikea asia otetaan ensimmäistä kertaa puheeksi vanhempien kanssa. Tapahtumat ja juhlat päivähoidossa Vanhemmat ovat kokeneet hyviksi yhteistoiminnalliset tapahtumat ja juhlat, joissa on mukana sekä lapsia että perheitä. Ne ovat olleet hyviä erityisesti siksi, että niissä tutustuu toisiin per-

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 4 (7) heisiin: puuhaillaan yhdessä ja samalla tutustutaan. Perheet ovat laajasti antaneet hyvää palautetta yhteisistä tapahtumista. Hyvältä on tuntunut myös silloin, kun vanhemmilta on kysytty, millaisen juhlan/tapahtuman vanhemmat toivovat jouluna ja keväällä. Miksi kaikissa päiväkodeissa ei järjestetä joulu- ja kevätjuhlia/tapahtumia? Tiedotus ja viestintä: Vanhemmat toivovat, että päivähoidossa voitaisiin suunnitella ja sopia ajoissa vuoden varrella järjestettävät juhlat, tapahtumat, vanhempainillat, yksiköiden sulkupäivät jne. Usein tilaisuudet ja tapahtumat toistuvat vuosien varrella suunnilleen samoihin aikoihin. Kun perheille tiedotetaan ajoissa tapahtumista, niin vanhempien on helpompi järjestää työajat, työmatkat, vapaapäivät jne. niin, että vanhemmat pääsevät osallistumaan tai pystyvät järjestämään varahoidon tarvittaessa. Etukäteissuunnittelu on tärkeää myös työntekijöiden työvuorosuunnittelun vuoksi. Rahojen keräys vanhemmilta Rahojen kerääminen vanhemmilta/yhdessä vanhempien kanssa keskusteluttaa edelleen. Useissa yksiköissä rahan keräämisestä on keskusteltu ja sovittu yhteisesti vanhempainilloissa. Ryhmälle voi tulla eteen nopeita ratkaisuja vaativia tilanteita, halutaanko osallistua johonkin tapahtumaan/tilaisuuteen tai lähteä retkelle. On hyvä, kun vanhempien kanssa on sovittu etukäteen pelisäännöistä. Esimerkiksi kun eskareilla voi olla kouluun tutustuminen pitkässä matkassa, voisivat vanhemmat kerätä rahaa siihen, että lapset saisivat kulkea matkan taksilla eskaripäivän aikana. Rahan keräysasiaa on käsitelty myös aikaisemmissa asiakasraadeissa. Marraskuussa 2009 muistioon on kirjattu seuraavaa: Maksullisista retkistä ja toimintojen maksullisuudesta yleensä käytiin keskustelua. Raadin mielestä maksullisuus luo epätasa-arvoa ja on usein liian kallista kaikille. Maksullisia uimakouluja esiopetusikäisille pidettiin sopivana, mutta muuten maksullista toimintaa ei raadissa kannateta, vaikka maksetaan tarvittaessa. Keskustelua heräsi myös esimerkiksi kalliista liikuntaretkistä joillakin alueilla sekä pienistä toiminta- ja tarvikemäärärahoista yleensä. Raati toivoo, ettei perheiltä kerättäisi maksuja, mutta jos kerätään, niin se ei saisi asettaa lapsia eri-arvoiseen asemaan toiminnassa ja retkille osallistumisessa. Pohdittiin, miten vanhemmat voisivat olla mukana mahdollisen rahan keräämisessä; ketään ei saa jättää ulkopuolelle vaikka ei voisi osallistua maksuun. Kerättävät rahat tulee kohdistaa esimerkiksi koko ryhmän tai päiväkodin toimintaan, ei yksilö-/perhekohtaisesti. Todettiin, että päivähoidossa rahan kerääminen on mahdollista, mutta esiopetuksessa, jota säätelee perusopetuslaki, ei rahaa voi kerätä. Ehdotettiin, että yksiköissä selvitetään vanhempien maksuhalukkuutta ja sovitaan kohtuullinen summa, joka osoitetaan yhteiseen kassaan. Varat käytetään kaikille/koko ryhmälle. Näin voitaisiin taata mahdollisuus retkiin ja vastaaviin toimintoihin päivähoidossa. Lokakuussa 2011 kirjattiin asiakasraadin muistioon seuraavaa: Eri asuinalueilla mahdollisuudet lapsiryhmien retkeilyyn sekä erilaisiin liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistumiseen vaihtelevat. Myös perheiden tilanteet ovat erilaisia. Raadissa käytiin keskustelua päivähoidon käyttösuunnitelmassa olevan rahan käytöstä linja-autokuljetuksiin ja tapahtumakustannuksiin. Kysyttiin, voiko päivähoito kerätä kuljetus- tai osallistumismaksuja perheiltä. Tällä hetkellä päivähoidossa on voimassa seuraava ohjeistus: Rahan kerääminen päivähoidossa ja esiopetuksessa Esiopetus on ilmaista ja päivähoitomaksut määritellään päivähoitomaksuista annetun lain mukaisesti. Jyväskylän kaupungissa osa päiväkodin ulkopuolisesta toiminnasta (retket, uimahallikäynnit, teatterivierailut yms.) ovat kaikille päiväkodin lapsille kuuluvaa ja osa harkinnanvaraista ja vapaaehtoista, kunkin päiväkodin oman toimintakulttuurin mukaista toimintaa. Päivähoi-

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 5 (7) dossa käytettävät ksylitolituotteet ja esiopetuksessa käytettävä oppikirjamateriaali ovat vapaaehtoista ja harkinnanvaraista oman toimintakulttuurin mukaista toimintaa. Jotakin erikseen sovittavaa toimintaa voidaan rahoittaa myös vanhempien tuella. Esimerkiksi vapaaehtoinen retki on mahdollista toteuttaa, mikäli vanhemmat sitoutuvat varainhankintaan. Päiväkodin vanhempainilloissa sovitaan tältä osin, että varainhankinta on täysin vanhempien tehtävänä ja heidän vastuullaan. Päiväkodin johtajan ja henkilökunnan on oltava selvillä rahojen hankkimisesta ja vanhempien siihen tehtävään valitsemasta vastuuhenkilöstä. Rahoituksen hankkimiseksi tehty työ ei saa olla edellytys, este tai kynnys erikseen sovittavaan toimintaan osallistumiselle. Päiväkodin ulkopuolinen rahoitus Harkinnanvaraisten toimintojen, retkien, vierailujen yms. varainhankinta on aina kaikille osapuolille vapaaehtoista. Varainhankinta ei kuulu päiväkodin henkilökunnan tehtäviin. Rahastonhoitajana toimii joku päiväkodin vanhemmista. Mahdollisten tilien nimissä ei saa näkyä päiväkodin eikä kunnan nimeä. Päiväkodinjohtajan tulee olla tietoinen varainhankintatileistä ja vastuuvanhemmista. Henkilökunnalla ei voi olla tiliin tilinkäyttöoikeutta. Harkinnanvaraisia toimintoja valittaessa on arvioitava toiminnan kokonaiskustannukset ja varmistettava, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua toimintaan. Myös mahdolliset uudet lapset ovat oikeutettuja osallistumaan toimintaan, eikä heitä voida osallistumisen edellytyksenä velvoittaa johonkin tiettyyn aiemmin toteutettuun raha- tai työsuoritukseen. Varojen keräämisen tulee olla kohtuullista ja yhteisesti kerätyt varat tulee käyttää päiväkodin yhteiseen toimintaan suunnitelman mukaisesti. Varainhankinnasta päättäminen Mikäli harkinnanvaraisen toiminnan toteuttaminen vaatii lisärahoitusta, siitä tulee tehdä kirjallinen päätös vanhempainillassa sellaisen etukäteistyöskentelyn jälkeen, jolla on varmistettu, että vanhemmat voivat ilman leimautumisen pelkoa kertoa oman mielipiteensä asiasta. Asiasta ei siis voida päättää esimerkiksi julkisella kädennostoäänestyksellä vanhempainillassa. Ennen keräystoimintaan ryhtymistä on selvitettävä keräystoiminnan laillisuus ja lupien tarpeellisuus. Päiväkodin henkilökuntaa ei voida velvoittaa varainhankintaan. Päivähoidossa ei siis ole kiellettyä kerätä rahaa retkiin, tapahtumiin ja kuljetuksiin, mutta päivähoidon henkilöstö ei voi toimia aloitteen tekijänä eikä organisoida rahan keräystä. Vanhemmat voivat halutessaan toivoa ja organisoida rahan keräyksen retkeä, tapahtumaa tai kuljetusta varten. Lokakuussa 2011 kirjattu ohjeistus on voimassa edelleen. Mihin vanhemmat toivoisivat muutosta yhteistyössä? Vanhempien kannalta on erittäin tärkeää, että tiedottaminen sulkuajoista/sulkupäivistä, juhlista, tapahtumista tehdään ajoissa ja heti, kun niistä on tehty päätös työyhteisössä. Useilla työpaikoilla on käytössä vuosikello, joka soveltuu myös päivähoitoon. Tiedottamisen kirjo päivähoitoyksiköissä on laaja; tiedottamisen laatu ja oikea-aikaisuus vaihtelee paljon eri yksiköissä. Yksiköiden viestintään toivotaan parannusta, tasalaatuisuutta ja nykyaikaisten viestintävälineiden käyttöä. Raatilaiset toivoivat, että tiedotuksen ja viestinnän laadulle asetetaan päivähoitoyksiköissä vähimmäiskriteerit. Lisäksi raatilaiset toivoivat, että hoitopaikoissa annettaville linjauksille ja määräyksille kerrotaan perustelut. Esimerkiksi kuukausikirjeet on koettu erittäin hyväksi tiedottamisen muodoksi. Niiden avulla lapsen kanssa voi jutella menneistä ja tulevista tapahtumista. Raatilaiset esittivät erilaisia kysymyksiä, joita olisi hyvä yhteisesti pohtia ja keskustella työyhteisöissä sekä etsiä kysymyksiin vastauksia ja ratkaisuja. Miten voisi vaikuttaa päiväkodin laitosmaisuuteen? Miksi kielletään erilaisia asioita, joihin ei kerrota perusteluja? Kenen tarpeesta linjauksia ja ohjeita tehdään? Miksi ei saa keinua talvella? Voidaanko tehdä lasten ja perheiden kannalta yksilöllisiä ratkaisuja? Miten yksilöllisiä sopimuksia voisi tehdä? Onko se tasaarvoa, että kukaan ei tee mitään ja kukaan ei saa mitään? Onko tasa-arvoa se, että kaikki te-

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 6 (7) kee samalla tavalla? Asetetaanko lapset eriarvoiseen asemaan laatimalla erilaisia ohjeita ja linjauksia? Ovatko eri ryhmissä yhteiset pelisäännöt, ovatko pelisäännöt samanlaiset/yhteiset koko päiväkodissa? Päivähoito on asiakaspalvelua, onko yksityisessä ja kunnallisessa päivähoidossa eroa asiakaspalvelussa? Onko yhteistyötä se, jos vanhemmat tekevät niin kuin käsketään? Voiko keskustella ja sopia yhdessä vanhempien kanssa ksylitolipastillien käytöstä, synttärikutsuista ja synttäritarjoamisista? Voiko vanhempia osallistaa siihen, miten tehdään linjauksia ja millaisia linjauksia tehdään? Mikä edistää/estää vanhempien osallisuuden syntymisen tunnetta? Mikä edistää/estää kuulluksi tulemisen tunnetta? 4. Ajankohtaisia asioita päivähoidossa Asiakasraadin jäsenille ja asiakasraadin sähköpostiin tulleita asioita ja viestejä Nukkumiseen/päiväuniin/päivälepoon liittyviä käytäntöjä: - vanhemmat ovat huolissaan siitä, että lapsen nukahtaminen yöunille viivästyy jopa klo 23 saakka, kun lapsi on nukkunut päiväunet. Tästä seuraa, että aamuheräämiset ovat vaikeita. - sopimukset päiväunien nukkumisesta voidaan tehdä lapsikohtaisesti vanhempien kanssa; lasten yksilölliset tarpeet huomioiden - päiväuniaikaan isommille lapsille luetaan pidempi satu, ja eskarit pääsevät tunnin lepäämisen jälkeen touhuamaan - vanhempia askarruttavia kysymyksiä: Miksi päivälepoon liittyvät käytännöt eivät ole samanlaisia eri yksiköissä? Onko pakko nukkua? Pitäkääkö lapsen mennä nukkariin? Sopiiko herättäminen kesken unien? - kun kysytään perheiden toiveita ja tehdään järjestelyjä, niin nukkarijärjestelyjä voidaan kehittää esimerkiksi seuraavasti: järjestetään pitkien unien nukkari; toinen nukkari, jossa saa nukahtaa; kolmas nukkari, josta pääsee lukuhetken jälkeen pienryhmähuoneeseen puuhailemaan - klo 13 pääsee yleensä pois ne lapset, jotka eivät tarvitse päiväunia Perhepäivähoidolle hyvää palautetta: - on hienoa, että on edelleen työlleen uskoutuneita perhepäivähoitajia, jotka antavat kotinsa lasten hoito- ja leikkipaikaksi - vuorovaikutus perhepäivähoitajan kanssa on avointa; myös perhepäivähoitajien esimiehen kanssa - tuntuu, että lapsesta välitetään aidosti perhepäivähoidossa Iltaruoan tarjoilu vuorohoidossa - Jyväskylän kaupungin vuorohoitolinjausten mukaisesti iltaruoka tarjoillaan niille lapsille, jotka haetaan hoidosta klo 18 jälkeen - iltaruoan tarjoaminen lapselle kotona pitkittyy, kun lapsi haetaan hoidosta klo välillä - keskustelun jälkeen raatilaiset päätyivät ehdottamaan, että Lasten päivähoitopalveluissa selvitetään mahdollisuus iltaruoan ostamiseen. Olisiko vanhempien mahdollista ostaa lapselle iltaruoka, jos päivähoidosta hakeminen ajoittuu klo välille? Esimerkiksi vanhemmat voivat jo ostaa aamupalan eskarissa olevalle lapselle. Sisäisestä yrittäjyydestä varhaiskasvatuksessa: - päivähoitoikäisen lapsen kohdalla sisäinen yrittäjyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsen puolesta ei tehdä, lapsia ohjataan huolehtimaan itsestä ja toisista, tavaroista jne. - vanhemmat toivoisivat, että lasta tuettaisiin sisäiseen yrittäjyyteen sekä innovatiiviseen ja luovaan ajatteluun. Miksi kaikki ryhmän lapset tekevät samat syksyn lehdet samalle paperille, samanlaiset pannunaluset joka vuosi? - lasta tuetaan omatoimiseen pukeutumiseen - on tärkeää miettiä, miten mahdollisuus annetaan/markkinoidaan lapselle - missä ja miten lapselle on saatavilla materiaalia, jonka kanssa voi touhuta?

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 7 (7) Miten asiakasraadin jäseneksi pääsee? - asiakasraatiin haetaan uusia jäseniä keväisin pois jäävien raatilaisten tilalle - asiakasraati aloittaa uudella kokoonpanolla aina uuden toimintavuoden alussa elo- tai syyskuussa - seuraavan kerran asiakasraatiin ilmoittautumisesta tiedotetaan vanhemmille keväällä 2013 Työaikalain muutoksesta johtuvat perhepäivähoitajien vapaapäivät - on toivottu, että perhepäivähoitajalle voitaisiin maksaa ylityökorvaukset rahana eikä vapaapäivinä - tällä hetkellä varahoitojärjestelmä toimii perhepäivähoidossa, kun hoitajat suunnittelevat yhdessä vapaapäivien pitämiset ja järjestävät lasten varahoitopaikat tarvittaessa - varahoito on saatu järjestettyä aina toisen hoitajan luona tai varahoitoryhmässä, jos on ollut tarvetta - on valitettavaa, jos lapsen varahoitopaikka vaihtuu usein; päivähoidon tavoitteena on järjestää mahdollisimman pysyvät varahoitoratkaisut Daisy mobiili-järjestelmä lasten ja työntekijöiden läsnäolojen seurantaan - mobiili-järjestelmän käyttöön ja soveltamismahdollisuuksiin palataan asiakasraadissa keväällä, kun on saatu käyttökokemuksia järjestelmästä - kiinnostaa esimerkiksi, onko järjestelmästä mahdollista saada lasten ja hoitajien todellinen määrä päivän aikana Lisäksi asiakasraatiin oltiin yhteydessä seuraavista asioista, joita ei ehditty tällä kertaa käsittelemään: - maksuhyvitykset päivähoidon loma-aikoina voisiko järjestelmää laajentaa niin, että maksuhyvitystä voisi saada myös muina aikoina kuin koulujen loma-aikoina - päiväkoteihin tehdyt puhtaustutkimukset kuinka tuloksissa ilmenneisiin puutteisiin puututaan jatkossa - päivähoidon palvelutakuu päivähoitopaikkojen myöntämisen suhteen ei saisi kehittyä epätasa-arvoista perheiden kohtelua palvelutakuun vuoksi Näihin asioihin ja teemoihin palataan vielä tulevissa asiakasraadeissa. Sivistyslautakunnassa päätettyjä päivähoidon asioita: - Kerhomaksuista luopuminen Jyväskylän päivähoidossa: - Päivähoidon palvelutakuun jatkuminen: Palvelutakuun jatkumisesta tiedotetaan perheille. Lisäksi tiedote palvelutakuusta lähetetään kaikille perheille päivähoitopäätöksen yhteydessä. 5. Kevään asiakasraadin aikataulu ja teemat, asiakasraadista tiedottaminen - kevään asiakasraadit pidetään ke 16.1, ti 12.2, ti 19.3, ma 15.4, ti 21.5 klo raatilaiset toivoivat kevään teemoiksi hygienia-asioita, päiväkotien sisäilmaan liittyvää teemaa, hoitomaksuihin liittyviä asioita, jatkoa keskustelulle päivähoidon toimintatavoista - raatilaiset voivat lähettää lisää toiveita teemoihin liittyen Tarja ja Helin sähköpostiin - asiakasraadin toiminnasta tiedottaminen: päivähoidon vanhemmille lähetetään jatkossa tiedote asiakasraadissa käsiteltävistä teemoista aina ennen asiakasraatia. Vanhemmat voivat antaa palautetta ja jättää ideoita/ajatuksia/ehdotuksia asiakasraadin sähköpostiin keskusteluteemaan liittyen. Asiakasraadin nettisivuille laitetaan muistion lisäksi lyhyt kuvaus aina raadin jälkeen asiakasraadissa keskustelluista asioista.

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 26.10.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Säynätsalon päiväkoti, Sahurinpolku 2 Läsnä Aalto Sanni Malinen Maarit Pihl Anu Tirkkonen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI. Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00. Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI. Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00. Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2 Läsnä Katko Soili Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 21.4.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Läsnä Tikkakosken päiväkoti, Myllylammenkatu 10, Tikkakoski Outi Aarresola Sisko Jääskeläinen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Lasten päivähoitopalvelut

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Lasten päivähoitopalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Lasten päivähoitopalvelut Lasten päivähoitopalveluiden asiakasraati Aika ti 4.9.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Läsnä Halssilan päiväkoti Aalto Sanni Autere Katri Kutvonen-Lappi

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

1. Puuppolan päiväkodin esittely, Jaana Olkkonen ja Kaija Lauttamus

1. Puuppolan päiväkodin esittely, Jaana Olkkonen ja Kaija Lauttamus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika ti 21.5.2013 klo 18.00 20.00 Paikka Puuppolan päiväkoti, Takalantie 2 Läsnä Aalto Sanni Naukkarinen Pia Reukauf Kati Tuomisalo Tuire

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ

Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika torstai 28.4.2016 klo 18.00 20.00 Paikka Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) 1. Nisulan päiväkodin esittely, erityislastentarhanopettaja Eeva-Liisa Peltola

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) 1. Nisulan päiväkodin esittely, erityislastentarhanopettaja Eeva-Liisa Peltola JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 8.6.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Nisulan päiväkoti, Eeronkatu 5 Läsnä Sisko Jääskeläinen Tiina Kinnunen Kirsi Knuuttila

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN

KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN KOULUN JA OPETTAJAN SUHDE KOTIIN OPETTAJUUS MUUTOKSESSA opetustoimen Luosto Classic 13.11.2010 Tuija Metso Kodin ja koulun yhteistyö Arvostavaa vuoropuhelua: toisen osapuolen kuulemista ja arvostamista,

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN

KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN KÄYTÖSSÄOLEVAT DOKUMENTOINTI MENETELMÄT VALOKUVATAAN Kuvataan lasten toimintaa Kamerat tutuiksi kaikille taideprojektissa Muissa päivän tilanteissa kuvattu connected day Annantalo-projektissa henkilökunta

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00. Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00. Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00 Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12 Läsnä Autere Katri Katko Soili Kutvonen-Lappi Titta Lampinen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati. 1. Vaajakosken päiväkodin esittely, Mika Mäntyvaara

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati. 1. Vaajakosken päiväkodin esittely, Mika Mäntyvaara JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati Aika Ke 16.1.2013 klo. 18.00-20.00 Paikka Vaajakosken päiväkoti, Harjutie 5 Läsnä Autere Katri Katko Soili Lehtinen Elina Lòpez Elina

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ Läsnä Aalto Sanni, poissa Autere Katri,

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) Lasten päivähoitopalvelut

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) Lasten päivähoitopalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) NEUVOLAN JA PÄIVÄHOIDON YHTEINEN ASIAKASRAATI Aika ke 21.3.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mäki-Matin päiväkoti, Löylykatu 5-7 Läsnä Maarit Tirkkonen Aino Anttila Titta Kutvonen-Lappi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa

Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kodin ja koulun yhteistyö 2.0 vanhempien osallisuus tulevaisuuden koulussa Kotkan perusopetuksen pajapäivä, 10.10.2015 Tuija Metso Suomen Vanhempainliitto Vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö noin 1350

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika to 29.9.2011 klo 18.00 20.10 Paikka Honkaharjun päiväkoti, Honkaharjuntie 10 Läsnä Aalto Sanni Browne Laura Etula Marjaana

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo)

KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA. PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI LAPSEN ITSETUNNON VAHVISTAJANA PÄIJÄT-HÄMEEN VARHAISKASVATTAJA tapahtuma 19.5.2015 Piia Roos (Janniina Elo) KANNUSTAVA KOMMUNIKOINTI? Puhumista Lapsen ja aikuisen välillä ITSETUNTO?

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI

VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2012 2013 PIKKUNIITUN VUOROPÄIVÄKOTI Työsuunnitelma hyväksytty:..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman toteutuksen arviointi:..20

Lisätiedot

1. Tutustuminen Mäki-Matin perhepuistoon, puiston vastaava lastentarhanopettaja Otto Virkkula

1. Tutustuminen Mäki-Matin perhepuistoon, puiston vastaava lastentarhanopettaja Otto Virkkula JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika Ti 23.11.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Mäki-Matin perhepuisto, Oikokatu 7, keskusta Läsnä Jääskeläinen Sisko Lampinen Taru

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C

Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C Asiakasraati Aika: Maanantai 20.4.2015 klo 13-15 Paikka: Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C Muistio 1. Kokoontuminen Käytiin nimikierros. Vieraana Tuija Hyyrynen Kotouttavasta

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylaw wwstructure/74409_asiakasraati_muistio_20150319.

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylaw wwstructure/74409_asiakasraati_muistio_20150319. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika maanantai 20.4.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Lutakon Leidi, Schaumanin puistotie 2 A, 40100 Jyväskylä https://maps.google.com/maps?ll=62.244806,25.763483&z=14&t=m&hl=fi&gl=us&mapclien

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit

Asiakasraati. Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2. Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Asiakasraati Aika: Keskiviikko 11.6.2014 klo 13.00-15.00 Paikka: Frenckellin konttori, Puutarhakatu 2 Muistio: 1. Kokoontuminen ja kahvit Minna toimi puheenjohtajana ja Mia sihteerinä. 2. Esittelykierros

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Ryhmis Merituuli Tuupikkalantie 5 Tuupikkalantie 5 as 1 25210 Vartsala 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3488 p. 044 778 3487 Meritähdet

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) 1. Tutustuminen Haukkamäen päiväkotiin, päiväkodin johtaja Päivi Kaihlajärvi ja lastentarhanopettaja

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) 1. Tutustuminen Haukkamäen päiväkotiin, päiväkodin johtaja Päivi Kaihlajärvi ja lastentarhanopettaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 22.2.2011 klo 18.00 20.30 Paikka Haukkamäen päiväkoti, Korppumäentie 1, Palokka Läsnä Outi Aarresola Sisko Jääskeläinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 3.10.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Nenäinniemen päiväkoti, Naattiantie 15 Läsnä Aalto Sanni Autere Katri Katko Soili

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa

Kuinka usein ja millä kokoonpanolla yhteisöllinen oppilashuoltoryhmänne kokoontuu 1) laajennetusti: Kurun yhtenäiskoulun alue kokoontuu kaksi kertaa Keihäslahden esiopetuksen ja Kurun PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ryhmät: Vanamot (Keihäslahti) Naavat (Kurun päiväkoti) 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot