JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) Lasten päivähoitopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) Lasten päivähoitopalvelut"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) NEUVOLAN JA PÄIVÄHOIDON YHTEINEN ASIAKASRAATI Aika ke klo Paikka Mäki-Matin päiväkoti, Löylykatu 5-7 Läsnä Maarit Tirkkonen Aino Anttila Titta Kutvonen-Lappi Soili Katko Maarit Malinen Päivi Polvi Linda Suonperä Pia Salonranta-Hynynen Taru Lampinen Tiina Rauhamäki Anu Pihl Adenius-Jokivuori Merja, Ahlqvist Tarja, Borg Ulla, Mäki-Matin päiväkoti Pihlajasaari Merja, Lapset ja perheet Kaste -hanke Vuorinen Pirkko, Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 1. Mäki-Matin päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Ulla Borg Päiväkodin johtajan kokonaisuuteen kuuluivat Mäki-Matin päiväkoti, Nisulan päiväkoti ja Mäki-Matin perhepuisto, joissa on lapsia noin 230 ja henkilökuntaa yhteensä 40. Mäki-Matin päiväkoti on rakennettu vuonna 1963 Lasten taloksi, jossa seimi ja lastentarha toimivat erillisinä yksikköinä. Vuonna 1988 seimi ja lastentarha yhdistettiin yhdeksi päiväkodiksi. Mäki-Matin päiväkodissa on 115 hoitopaikkaa. Lasten ikä vaihtelee yhdeksästä kuukaudesta kouluikään. Päiväkodissa toimii erilaisia lapsiryhmiä, jotka muodostetaan syksyisin lasten mukaan. Lapsiryhmät toimivat pienryhmissä ja henkilökunta työskentelee työpareina. Ryhmien muodostamisen periaatteena on, että 6-vuotiaat toimivat yhdessä, alle 3-vuotiaat ovat pienten porukassa ja muut ryhmät ovat 2 5-vuotiaiden sisarusryhmiä. Päivähoitohakemuksia on tullut runsaasti; tiedossa on jo tällä hetkellä, että keskustan alueella on pulaa hoitopaikoista. Toimintayksikön varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi jokaisessa lapsiryhmässä on ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Toimintaa dokumentoidaan vuosittain

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 2 (7) valokuvakirjoissa, joissa on valokuvia lasten kanssa tehdyistä puuhista ja toiminnoista. Kirja on monikäyttöinen, esimerkiksi sitä on hyvä antaa lahjaksi ulkomaalaisille vieraille, joita käy tutustumassa suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Raatilaiset olivat kiinnostuneita siitä, miksi ulkomaalaiset vieraat haluavat tutustua päivähoitoon ja mitä eroja on havaittu eri maiden toiminnassa. Vierailut liittyvät Suomen Pisa-menestykseen. Halutaan tutkia ja selvittää, mitä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa tapahtuu ennen koulun aloitusta. Ulkomaalaisten vieraiden mielestä suomalainen päivähoito elää taivaissa. Lapset ovat iloisia ja leikkiin sitoutuneita, ja lapset saavat ruoan ja levon. Lapset myös ulkoilevat säännöllisesti eri säillä. Muihin maihin verrattuna Suomessa on korkeampi henkilökunnan koulutustaso. Muissa maissa lapsiryhmät ovat suurempia, työyhteisöillä ei ole yhteistä aikaa kehittää toimintaa. Euroopassa naiset työskentelevät osa-aikaisesti, mikä vaikuttaa työyhteisöjen toimintaan. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ja päivähoidon todellisuutta on myös arvioitu ja kuvattu uudessa kirjassa Lapsuus hoidossa, jonka on kirjoittanut Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen dosentti Marjatta Kalliala. Mäki-Matin päiväkoti on mukana monessa kehittämishankkeessa, jolloin voidaan arvioida ja tutkia omia toimintatapoja. Tällä hetkellä henkilökunta osallistuu esimerkiksi varhaiskasvatusympäristön arviointihankkeeseen. Työyhteisölle on tärkeää, miten työyhteisö toimii. Työyhteisön toiminnan arviointia ja kehittämistä tukevat esimerkiksi tiimisopimukset ja työyhteisön eettiset ohjeet. Päivähoitopalvelu on laadukasta, kun työyhteisössä on mielekästä ja palkitsevaa tehdä töitä. Yhteinen arviointi- ja kehittämisprosessi koetaan tärkeäksi. on osallistunut valtakunnalliseen työyhteisöjen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, joka on nimeltään Innostuksen Spiraali. Hankkeessa autetaan työpaikkoja tunnistamaan, vahvistamaan ja hyödyntämään työntekijöiden, tiimien ja organisaatioiden työn arjessa vaikuttavia keskeisiä voimavaroja. Henkilöstökyselyn tulokset ovat tulleet ja niitä on viime päivinä käsitelty työyhteisössä. 2. Neuvolan asiakasraadin esittely Neuvolan asiakasraati on aloittanut toimintansa toukokuussa 2010 osana Lapset ja perheet Kaste -hanketta. Raadissa aloitti 13 innokasta jäsentä. Raadin tavoitteena on ollut lisätä vaikuttamismahdollisuuksia äitiys- ja/tai lastenneuvolapalveluita käyttäville asiakkaille, osallistua neuvolapalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja kohdentamiseen. Asiakasraati on kokoontunut kerran kuukaudessa. Keskustelu on ollut vapaata; on käsitelty niitä asioita, joita on noussut keskustelun pohjalta. On myös käyty systemaattisesti läpi neuvolan toimintoja ja palveluja. Keskustelun aiheina ovat olleet muun muassa isän roolin tärkeys, minkälaisia nettisivuja asiakkaat toivovat, neuvolan sijoittuminen asuinalueelle, tilojen toimivuus, sähköiset palvelut, ajanvaraus, miten asiakas tulee kuulluksi käyntien määrässä, perhekohtaisen neuvolapalvelun kehittäminen, perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvät kysymykset ja kuritusväkivallan esille ottaminen. Perheet ovat toivoneet soittoaikaa terveydenhoitajalle myös perjantaisin, esimerkiksi voi olla palvelunumero, jossa terveydenhoitaja vastaa perheiden kysymyksiin. Pohdittiin, miten neuvolapalveluista on tiedotettu. Tiedotteita on ollut päiväkodin ja neuvoloiden seinällä, ja toisilta vanhemmilta saa tietoa työpaikan ruokatauolla.

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 3 (7) Todettiin, että on ollut mukavaa olla jäsenenä, kun on päässyt ideoimaan mitä palveluissa voisi kehittää. Toiveena olisi, että neuvolan asiakasraati saisi virallisen aseman. Esimerkiksi tärkeää olisi, että neuvolan asiakasraadin muistiot tulisivat kaupungin nettisivulle. Tällä hetkellä muistiot jaetaan äitiys- ja lastenneuvoloiden työntekijöille, esimiehille sekä palvelualueiden vastaaville ja niitä käsitellään neuvoloiden tiimikokouksissa. Parannusta toivotaan siihen, että myös asiakkaat pääsisivät lukemaan muistiot. Asiakasraatien tulevaisuus selvinnee lähiaikoina uuden sukupolven organisaation valmistelujen yhteydessä. Kaupungin strategiaan kuuluu asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja asiakkaan äänen kuuleminen. Asiakaspalvelun kehittämishankkeessa (ASPA) Jyväskylään suunnitellaan uutta toimintatapaa, jonka tavoitteena on koota tarkoituksenmukaisesti yhteen eri toimialojen asiakaspalveluita. Hanke on koko kunnan palvelurakennetta koskettava muutosprojekti ja kiinteä osa Jyväskylän uuden sukupolven palvelujen ja organisaation (USO) rakentumista. Aspa-hankkeeseen toivotaan mukaan asiakkaiden osallisuutta. Asiakkailta halutaan tietää, mistä tiedotuskanavista olisi hyvä saada tietoa. Esimerkiksi, tarvitaanko kuvausta neuvolan palveluista, mitkä olisivat yksilöllisen neuvolapalvelun mahdollisuudet. Tällä hetkellä neuvolapalvelut ovat normitettuja ja käyntien sisältö on tarkkaan määritelty. Toimintatapojen kehittämistä varten toivottaisiin vuoropuhelua asiakkaiden tarpeiden pohjalta neuvolan palveluista sekä perheen näkökulmaa keskusteluun, mitkä asiat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia perheille ja mitä neuvolapalveluilta haluttaisiin. 3. Päivähoidon asiakasraadin esittely Päivähoidon asiakasraati on perustettu vuonna 2008, ja se kokoontuu kerran kuukaudessa, 10 kertaa vuoden aikana. Uusia jäseniä on haettu, kun raatilaiset ovat jääneet pois lasten siirtyessä kouluun. Tapaamisissa keskustellaan raatilaisten toivomista aiheista ja teemoista, esimerkiksi yksityinen ja kunnallinen perhepäivähoito, päivähoitomaksut, vuorohoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus. Asiakasraatilaiset ovat oppineet eri päivähoitomuodoista ja heille on muodostunut vähitellen kokonaiskuva päivähoidon palveluista, kun on tavattu eri päiväkodeissa. Tapaamisissa on keskusteltu erilaisista ryhmistä, erilaisista vaihtoehdoista erilaisille lapsille, millainen ryhmä voisi olla paras vaihtoehto erilaisille lapsille. Päivähoidon asiakasraadin ideana on ollut keskustella ja ottaa kantaa yleisesti päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskeviin asioihin ja toimintatapoihin. Asiakasraadin nettisivuilla on yhteydenottotiedot, asiakasraadin sähköpostiin voi lähettää postia asiakasraadille, ja asiakasraadin esitteet ovat päivähoidon ilmoitustauluilla. Asiakasraadin muistiot lähetetään tiedoksi päivähoidon kaikille työntekijöille, sivistyslautakunnalle, opetuspalvelujen ja päivähoidon hallinnon henkilöstölle. Esimiesten vastuulla on käsitellä esille tulleita asioita erilaisissa työyhteisöjen tapaamisissa. Asiakasraadilla on virallinen asema organisaatiossa, raati voi toimia vanhempien edustuksellisena ryhmänä poliittisiin päättäjiin päin, mikäli tällainen toiminta katsotaan tarpeelliseksi ja kannanottoja heiltä pyydetään. Raadissa on mukana sekä yksityisen että kunnallisen päivähoidon edustajia. Keväällä 2011 käytiin raadin toiminnasta arviointikeskustelu ja sen jälkeen tehtiin tarkennusta toimintatapoihin. Syksystä 2011 alkaen on yritetty käyttää enemmän aikaa keskusteluun, käytännössä teemoista ei ole ollut diaesityksiä. Mukana olleet työntekijät ovat kertoneet teemasta lyhyesti omaan työrooliin liittyen, ja pääpaino on ollut asiakasraatilaisten kysymyksillä ja keskustelulla.

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 4 (7) 4. Toiveita neuvolapalveluiden kehittämiseen Kaupungilla on hyvät nettisivut neuvolapalveluista. Keskusteltiin, olisiko neuvolassa mahdollista saada yksilöllisempää palvelua perheiden tarpeiden mukaan; esimerkiksi enemmän tukea tarvitseville perheille olisi tarjolla enemmän neuvolakertoja. Toiveena olisi, että saataisiin jatkumo vauvaperheen, leikki-ikäisten lasten perheiden ja kouluun siirtyvien lasten perheiden vaiheisiin ja neuvolakäynteihin. Lisäksi tarvittaisiin vanhemmuuden vahvistamista erityisesti nuorten perheiden kohdalla. On tärkeää, että päivähoito ja neuvola keskustelevat yhdessä lapsen tarpeista; lainsäädännössä on velvoite neuvolan, päivähoidon ja koulun yhteistyöstä. Joillekin vanhemmille tuntuu vaikealta vauvavaiheen terveydenhoitajasta luopuminen. Kysyttiin, onko asuinpaikka määrittävä tekijä neuvolapalvelujen valinnassa? Perhe voi valita palvelun lääkärivastuu alueen mukaan, jolloin kaikki palvelut valitaan yhdeltä alueelta. Esimerkiksi jos keskustassa asuva perhe haluaa käydä Halssilan alueen palveluissa, niin se on mahdollista. Neuvolapalvelun sähköinen asiointi on kehittymässä. Keskusteltiin, olisiko hyvä lähettää perheille muistutus neuvola-ajan varaamisesta. 5. Päivähoidon ja neuvolan yhteistyöhön Jyväskylän kaupungin organisaatiomuutoksessa on tarkoitus palata alueelliseen yhteistyöhön, esimerkiksi eri tahot tekevät yhteistä työtä yhteisen asiakkaan kanssa. Esimerkiksi mietitään, mitä käytännössä tarkoittaa turvallinen matka eskarista epuksi. Alueellisen yhteistyön hanketta pilotoidaan Tikkakoskella ja Keltinmäessä. Raatilaisten mielestä kuulostaa hyvältä, että suunnitelmat muuttuvat ja yhteistyötä eri tahojen välillä tehdään. Tällä hetkellä näyttää olevan kuilu neuvolan ja päivähoidon välissä. Ei ole välttämättä tiedossa, mitä palveluja ja apua perheen on mahdollista saada. Raatilaisten kokemukset yhteistyöstä liittyvät lapsen 5-vuotis ja 4-vuotistarkastuksiin. Vanhemmat pyytävät päivähoidolta kuvausta 5-vuotiaan lapsen taidoista neuvolaan; nyt kuvaus on muuttunut päiväkodin työntekijöiden havainnoiksi 4-vuotiaiden taidoista. Pohdittiin, että kuvauksen merkitys on ehkä tärkeämpää erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla. Raatilaiset toivoivat, että puheterapeuttien vastaanotot olisivat päiväkodeissa. Kun lapsella alkaa päivähoito, päiväkoti on iso osa lapsen elämää. Päivähoidossa olevan lapsen elämän painopiste muuttuu. Vanhemmat saattavat unohtaa vuositarkastuksia, vaikka vauvaiässä neuvola on ollut tärkeä paikka. Jos vanhempi on unohtanut varata ajan syntymäpäivän aikoihin, niin ajan voi varata myös myöhemmin. Päivähoidossa olisi hyvä käydä keskustelua, onko perhe varannut ajan vuositarkastukseen. Lapset, jotka eivät ole päivähoidossa, voivat neuvolakäynnillä jännittää tai kieltäytyä terveydenhoitajan havaintojen keräämisen liittyvästä toiminnasta. Olisi tärkeää, että vanhemmat kirjaisivat joka tapauksessa, mitä lapsi vanhemman mielestä osaa. Vanhemman kuvaus lapsen kehityksestä on terveydenhoitajalle tärkeää tietoa.

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 5 (7) Raatilaiset olivat sitä mieltä, että päiväkodin vasuihin kirjoitetaan paljon havaintoja lapsesta ja lapsen kehityksestä. Vasukeskusteluissa myös vanhempi pysähtyy miettimään lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsen vasujen käyttö alueellisessa yhteistyössä on kehitettävä asia, ja niitä voisi hyvin hyödyntää yhteisessä työssä. Esimerkiksi lapsen vasukansio olisi hyvä viedä tutustuttavaksi neuvolan terveydenhoitajalle ja myös kouluun siirryttäessä opettajan luettavaksi. Lapsen vasun käyttöä helpottaa, kun se on tulossa myös sähköisenä versiona Muksunettiin (vrt. Vilma). Raatilaiset toivoivat, että terveydenhoitaja voisi mennä päiväkotiin tekemään havaintoja lapsista. Tällainen yhteistyö ja toimintatapa voisi säästää aikaa yksilölliseen, enemmän perheiden tarpeista lähteviin neuvolakäynteihin. 6. Keskustelua päivähoitoasioita Keskusteltiin, onko sisaruksilla mahdollisuus olla samoissa ryhmissä. Useissa päiväkodeissa lapsiryhmät muodostetaan niin, että lapset voidaan sijoittaa ryhmiin vanhempien toiveiden mukaan. Joissakin yksiköissä lapset toimivat ikäryhmittäin. Raatilaisilla oli erilaisia kokemuksia siitä, oliko lasten hyvä olla samassa ryhmässä vai eri ryhmissä. Esimerkiksi lapset ovat käyneet samassa kerhoryhmässä, mutta päiväkodissa lapset menivät omiin ryhmiin. Tärkeää oli, että he kohtasivat ulkoilutilanteissa. Vanhemmilla on toiveita siitä, että lapset olisivat samassa ryhmässä tai siitä, että lapset olisivat eri ryhmissä. Vanhempien mielestä tuntuisi hyvältä, että lapset voisi viedä samaan paikkaan. Raatilaisia mietitytti, joutuuko vanhempi sisarus liikaa vastuuseen pienemmästä sisaruksesta, kun lapset ovat samassa ryhmässä? Työntekijöiden vastuulla on, että vanhempi sisarus ei ole vastuussa pienemmän hyvinvoinnista. Sisarusten ollessa puolestaan eri ryhmissä lapsi on kysynyt, miksi ei saa olla sisaruksen kanssa päivän aikaan. Eri yksiköt ovat miettineet erilaisia pedagogisia ratkaisuja lapsiryhmien muodostamiseen ja toimintaan. Esimerkiksi sisarusryhmissä voidaan toimia osa päivästä (yleensä aamupäivä) pienryhmissä ja osa päivästä (yleensä iltapäivä) sisarukset voivat halutessaan leikkiä ja tavata toisiaan tiiviimmin. Perhepäivähoidossa on ollut hyvä kokemus siitä, että lapset saivat olla samassa ryhmässä, mutta heille oli myös omat kaverit (suunnilleen saman ikäiset) ryhmässä. Nisulan päiväkodissa oli aikoinaan ryhmä viittomakielisille lapsille. Tällä hetkellä Nisulassa toimii pienryhmä, johon on ohjattu erilaisilla tuen tarpeilla olevia lapsia. Viittomakielisille lapsille on tärkeää, että he saisivat olla vertaisryhmässä. Jyväskylän kaupungissa on linjattu, että kaikille lapsille päivähoitopalvelu pyritään järjestämään lähipalveluna ja lapsen tarvitsemat tukitoimet järjestetään lapsen hoitopaikkaan. Esimerkiksi päivähoidon työntekijöille järjestetään joka vuosi syksyllä ja keväällä viittomakielen kurssi. Raatilaisten tiedossa oli, että Helsingin seudulla on erikoistuneita päiväkoteja esimerkiksi viittomakielisille ja vaikeasti allergisille lapsille. Valintakriteerit allergiapäiväkotiin pääsyyn ovat hyvin tiukat. Raatilaiset kysyivät, voisiko olla tarvetta perustaa allergiapäiväkoti Jyväskylään päiväkodeissa olevien sisäilmaongelmien vuoksi. Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä selvittää rakennusten sisäilmaongelmia ja seuraa korjaustöiden toteutumista. Tavoitteena on, että kaikille lapsille ja työntekijöille taataan terveelliset tilat.

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 6 (7) Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä vähenee jatkuvasti, toisaalta yksityisten perhepäivähoitajien määrä on kasvanut. Päivähoidon asiakasraadissa teemana oli perhepäivähoito. Muistioon voi tutustua päivähoidon asiakasraadin nettisivulla awwwstructure/52241_asiakasraati_muistio_ pdf 7. Päiväkotien ja perhepäivähoidon laatu Yhteisessä raadissa keskusteltiin, millä päivähoidon laatu varmistetaan ja miten varmistetaan, että lapsella on hyvä päivä. Miten voi saada luotettavaa tietoa, millaisia kasvatuksellisia menetelmiä käytetään? Vanhemmat toivoivat saavansa tietää, mitä tarkoitetaan sillä, että lapselle tarjotaan hyvä päivä ja laadukasta päivähoitoa. Raatilaisia kiinnosti myös, miten yksityisellä puolella valvotaan laatua ja miten varmistetaan toimintaperiaatteita perhepäivähoidossa. Keskustelua käytiin myös siitä, miten päivähoidon virallinen seuranta tapahtuu. Päiväkodin johtaja vastuussa oman yksikkönsä ja esimiesalueen päivähoidon laadusta; pedagoginen johtajuus on päiväkodin johtajan yksi päätehtävä. Laatua varmistavat säännölliset arviointikeskustelut ja erilaiset kehittämisprosessit päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Työyhteisöt ovat erilaisessa vaiheessa ja yksiköissä painottuvat erilaiset tavoitteet, esimerkiksi uudet työyhteisöt vasta aloittavat yhteistä keskustelua kasvatuskäytännöistä ja luovat yhteisiä pelisääntöjä. Tärkeimmät kuvaukset ja lupaukset laadusta löytyvät Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta awwwstructure/38242_jklvasu.pdf ja esiopetussuunnitelmasta awwwstructure/46560_jyvaskylan_esiopetussuunnitelma.pdf, eri yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmista (löytyvät jokaisen yksikön omilta nettisivuilta) sekä lapsiryhmien ja lasten henkilökohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista. Aluejohtajat tekevät vuosittain työpaikkakierrokset, joiden aikana aluejohtaja keskustelee työyhteisön kanssa esimerkiksi työhyvinvoinnista ja työntekijöitä askarruttavista asioista. Raatilaiset kysyivät, määrittääkö joku taho työntekijöiden tehtäväkuvat ja onko sovittu, kuka pitää lasten vasukeskustelut. Lastentarhanopettajilla on työtiimissä pedagoginen vastuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen arvioinnista, toteuttamisesta ja kehittämisestä kaupungin linjausten mukaisesti. Vasukeskustelujen pitämisestä sovitaan työtiimissä lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kesken. Raatilaisten odotukset ja kokemukset vaihtelivat siitä, oliko lapsen vasukeskustelussa ollut mukana lastentarhanopettaja vai lastenhoitaja. Myös työntekijän työkokemuksen pituus on näkynyt keskustelujen sisällössä. Päivähoidossa on tärkeää perehdyttää uudet työntekijät vasukeskustelujen pitämiseen vanhempien kanssa. 8. Lapsen äänen kuuleminen päivähoidossa Raatilaiset halusivat keskustella, kysytäänkö päivähoidossa lapsilta, miten he haluavat toimia ja kuunnellaanko lapsia, mitä he haluavat tehdä. Ottaako päivähoito lapsen tavan olla oma itsensä huomioon? Raatilaisilla oli kokemuksia siitä, että syksyn ohjelma on annettu etukäteen ja lapsi olisi kuitenkin halunnut enemmän vapaata leikkiä. On myös ollut kokemuksia siitä, että henkilökunta on ollut joustavaa ja päiväohjelmaa on

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 7 (7) muutettu lasten toivomuksesta. Lapsi on myös voinut toteuttaa omalla ja haluamallaan tavalla toimintaa aiheen pohjalta. Päiväunille meneminen ahdistaa useita lapsia. Työntekijästä riippuen joskus on saanut lukea kirjaa ja joskus ei. Makuutuksella voi olla suuri vaikutus lapsen viihtyvyyteen päivähoidossa. Lapsi odottaa vapaapäivää, ettei tarvitse nukkua päiväunia. Olisiko tälle vuodesta toiseen toistuvalle kysymykselle tehtävissä jotain päivähoidossa? Lasten ja nuorten osallisuuden monialaisessa kaupunkiohjelmassa on nostettu esiin toimenpide-ehdotus koskien osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Toimenpide-ehdotus on kirjattu seuraavasti: "Luodaan varhaiskasvatukseen lasten osallisuuden ja vaikuttamisen malli". Ohjelmaluonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella lautakunnissa, lasten parlamentissa, nuorisovaltuustossa ja vammaisneuvostossa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta käsittelee lausunnot kokouksessaan

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 21.4.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Läsnä Tikkakosken päiväkoti, Myllylammenkatu 10, Tikkakoski Outi Aarresola Sisko Jääskeläinen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

1. Tutustuminen Mäki-Matin perhepuistoon, puiston vastaava lastentarhanopettaja Otto Virkkula

1. Tutustuminen Mäki-Matin perhepuistoon, puiston vastaava lastentarhanopettaja Otto Virkkula JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika Ti 23.11.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Mäki-Matin perhepuisto, Oikokatu 7, keskusta Läsnä Jääskeläinen Sisko Lampinen Taru

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elämänhallinta. V HYVÄ ELÄMÄ FOORUMI Tarja Tuomainen Jyväskylän kaupunki

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elämänhallinta. V HYVÄ ELÄMÄ FOORUMI Tarja Tuomainen Jyväskylän kaupunki Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elämänhallinta V HYVÄ ELÄMÄ FOORUMI Tarja Tuomainen Jyväskylän kaupunki 25.2.2016 Mistä puhumme, kun puhumme hyvinvoinnista yleisesti (Karisto 2015, Hyvinvointifoorumi)

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika to 29.9.2011 klo 18.00 20.10 Paikka Honkaharjun päiväkoti, Honkaharjuntie 10 Läsnä Aalto Sanni Browne Laura Etula Marjaana

Lisätiedot

1. Puuppolan päiväkodin esittely, Jaana Olkkonen ja Kaija Lauttamus

1. Puuppolan päiväkodin esittely, Jaana Olkkonen ja Kaija Lauttamus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika ti 21.5.2013 klo 18.00 20.00 Paikka Puuppolan päiväkoti, Takalantie 2 Läsnä Aalto Sanni Naukkarinen Pia Reukauf Kati Tuomisalo Tuire

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ

Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika torstai 28.4.2016 klo 18.00 20.00 Paikka Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39

Päiväkotien ja ryhmäperhepäivähoidon asiakaskysely - Perusraportti. Vastaajien määrä: 39 Päivähoidon asiakaskysely toteutettiin 17.3.2015 30.4.2015 välisenä aikana. Vastaajia oli yhteensä 60. Kyselyn tuloksia käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen. Kyselyn aikana lapsia oli päivähoidossa

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Torstai 10.11.2016 Muotoiluakatemia Piispankatu 8 70100 Kuopio Jaana Lappalainen Palvelupäällikkö Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä

Sievin pilotti. Tiedonsiirto päivähoidon ja. esiopetuksen välillä Sievin pilotti Tiedonsiirto päivähoidon ja esiopetuksen välillä Kehittämisprossessin käynnistäminen Kallion varhaiskasvatus on mukana Lapsen hyvä arki-hankkeessa Sievissä päivähoitopalvelut järjestää ppk

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä 24.11.2015 Varhaiskasvatuslaki voimaan 1.8.2015 Varhaiskasvatus ESAVI:ssa Lasten päivähoidon ohjaus

Lisätiedot

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin

Osana LapsiKuopio II -hanketta ( ), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin Osana LapsiKuopio II -hanketta (2010-2012), syksyn 2011 ja kevään 2012 aikana Tavoitteina: tukea Pienet lapset liikkeelle -toimintamallin vakiintumista tuottaa liikkumisen arviointi- ja seurantamenetelmiä

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine

Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Ryhmäkohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (ryhmävasun) laatiminen ja käyttöönottaminen Porin kaupungin päiväkodeissa. Marja Saine Valtakunnalliset linjaukset Kuntatason linjaukset Yksikkötason suunnitelmat

Lisätiedot

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen

RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN. Vantaan kaupunki / Leena Lahtinen RAKENNETAAN YHDESSÄ LIIKKUVAMPAA LAPSUUTTA Johtajuus portin avaajana / OSAAMISEN JOHTAMINEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN ESIMIES Toimenkuva ja tehtävät YHTEISKUNNALLINEN JA ASIAKASVAIKUTTAVUUS ARVOT Kestäväkehitys

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.

Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12. Päivähoidon palvelukykykysely syksyllä 2008 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen Ahonen Vs. suunnittelija 9.12.2008 Päivähoidon laadunhallinta Päivähoidon laadunarviointi perustuu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) 1. Tutustuminen Haukkamäen päiväkotiin, päiväkodin johtaja Päivi Kaihlajärvi ja lastentarhanopettaja

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) 1. Tutustuminen Haukkamäen päiväkotiin, päiväkodin johtaja Päivi Kaihlajärvi ja lastentarhanopettaja JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 22.2.2011 klo 18.00 20.30 Paikka Haukkamäen päiväkoti, Korppumäentie 1, Palokka Läsnä Outi Aarresola Sisko Jääskeläinen

Lisätiedot

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI

ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI ASIAKASRAATI Yleistä Asiakasraati on työntekijöiden ja asiakkaiden yhteinen kehittämisryhmä Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia sekä tehdä ehdotuksia, joita

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun

Plan för småbarnspedagogik Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Plan för småbarnspedagogik 2016-2017 Ti arbeit pedagogiskt ilag Korsholms kommun Varhaiskasvatussuunnitelma 2016-2017 pedagogista tiimityötä Mustasaaren kunta Annika Sariola lastentarhanopettaja/ tiennäyttäjä

Lisätiedot

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto

VASU17- Kainuu ja Kajaani. Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani Kaukametsä opisto VASU17- Kainuu ja Kajaani Sirpa Kemppainen Varhaiskasvatuksen johtaja Kajaani 8.11.2016 Kaukametsä opisto Johtoryhmä mukana Vasu17- luonnoksen työstämisessä OPH:n tilaisuuksissa Ohjausryhmän perustaminen

Lisätiedot

UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS

UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS UPPO-NALLEN PÄIVÄKOTI - TOIMINNAN KUVAUS Uppo-Nallen päiväkodissa järjestään päivähoitoa n.110 lapselle. Hoito- ja kasvatushenkilöstössä on - erityislastentarhanopettaja - seitsemän lastentarhanopettajaa

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen

Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen Koulukuraattoripäivät 20.9.2013 Kehrä II Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä Riikka Pyykönen 1 Esityksen rakenne Taustaa: tavoitteet Nuorten ja vanhempien ajatuksia ja palvelukokemuksia Kehittämisen

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23

Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidon ohjaaja, 23 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 16.05.2016 Aika Maanantai 16.05.2016 klo 18:00-19:25 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki 2 (1.10.2011-31.10.2013) Satakielen päiväkodin pedagogiikan kehittämisprosessi

Lapsen hyvä arki 2 (1.10.2011-31.10.2013) Satakielen päiväkodin pedagogiikan kehittämisprosessi Lapsen hyvä arki 2 (1.10.2011-31.10.2013) Satakielen päiväkodin pedagogiikan kehittämisprosessi Tunne-elämän kehittämisprosessi Maaliskuu Satakielen päiväkoti valittiin ppky Selänteen kehittämisyksiköksi

Lisätiedot

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa

Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa Kasvatuskumppanuus arjessa - Moniammatillinen kumppanuus - Kehittämistyön näkökulmaa VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä Rakennetaan lapsen hyvää arkea Oulu 6.5.2010 Anu Määttä, kehittämiskoordinaattori,

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Varhaiskasvatus Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Varhaiskasvatus 2016 Marja-Liisa Akselin, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 1 Kehittämisen keskeiset lähtökohdat Varhaiskasvatuslain I vaiheen uudistukset Perustehtävän

Lisätiedot