JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) Lasten päivähoitopalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) Lasten päivähoitopalvelut"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) NEUVOLAN JA PÄIVÄHOIDON YHTEINEN ASIAKASRAATI Aika ke klo Paikka Mäki-Matin päiväkoti, Löylykatu 5-7 Läsnä Maarit Tirkkonen Aino Anttila Titta Kutvonen-Lappi Soili Katko Maarit Malinen Päivi Polvi Linda Suonperä Pia Salonranta-Hynynen Taru Lampinen Tiina Rauhamäki Anu Pihl Adenius-Jokivuori Merja, Ahlqvist Tarja, Borg Ulla, Mäki-Matin päiväkoti Pihlajasaari Merja, Lapset ja perheet Kaste -hanke Vuorinen Pirkko, Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 1. Mäki-Matin päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Ulla Borg Päiväkodin johtajan kokonaisuuteen kuuluivat Mäki-Matin päiväkoti, Nisulan päiväkoti ja Mäki-Matin perhepuisto, joissa on lapsia noin 230 ja henkilökuntaa yhteensä 40. Mäki-Matin päiväkoti on rakennettu vuonna 1963 Lasten taloksi, jossa seimi ja lastentarha toimivat erillisinä yksikköinä. Vuonna 1988 seimi ja lastentarha yhdistettiin yhdeksi päiväkodiksi. Mäki-Matin päiväkodissa on 115 hoitopaikkaa. Lasten ikä vaihtelee yhdeksästä kuukaudesta kouluikään. Päiväkodissa toimii erilaisia lapsiryhmiä, jotka muodostetaan syksyisin lasten mukaan. Lapsiryhmät toimivat pienryhmissä ja henkilökunta työskentelee työpareina. Ryhmien muodostamisen periaatteena on, että 6-vuotiaat toimivat yhdessä, alle 3-vuotiaat ovat pienten porukassa ja muut ryhmät ovat 2 5-vuotiaiden sisarusryhmiä. Päivähoitohakemuksia on tullut runsaasti; tiedossa on jo tällä hetkellä, että keskustan alueella on pulaa hoitopaikoista. Toimintayksikön varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi jokaisessa lapsiryhmässä on ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Toimintaa dokumentoidaan vuosittain

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 2 (7) valokuvakirjoissa, joissa on valokuvia lasten kanssa tehdyistä puuhista ja toiminnoista. Kirja on monikäyttöinen, esimerkiksi sitä on hyvä antaa lahjaksi ulkomaalaisille vieraille, joita käy tutustumassa suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Raatilaiset olivat kiinnostuneita siitä, miksi ulkomaalaiset vieraat haluavat tutustua päivähoitoon ja mitä eroja on havaittu eri maiden toiminnassa. Vierailut liittyvät Suomen Pisa-menestykseen. Halutaan tutkia ja selvittää, mitä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa tapahtuu ennen koulun aloitusta. Ulkomaalaisten vieraiden mielestä suomalainen päivähoito elää taivaissa. Lapset ovat iloisia ja leikkiin sitoutuneita, ja lapset saavat ruoan ja levon. Lapset myös ulkoilevat säännöllisesti eri säillä. Muihin maihin verrattuna Suomessa on korkeampi henkilökunnan koulutustaso. Muissa maissa lapsiryhmät ovat suurempia, työyhteisöillä ei ole yhteistä aikaa kehittää toimintaa. Euroopassa naiset työskentelevät osa-aikaisesti, mikä vaikuttaa työyhteisöjen toimintaan. Suomalaisen varhaiskasvatuksen ja päivähoidon todellisuutta on myös arvioitu ja kuvattu uudessa kirjassa Lapsuus hoidossa, jonka on kirjoittanut Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen dosentti Marjatta Kalliala. Mäki-Matin päiväkoti on mukana monessa kehittämishankkeessa, jolloin voidaan arvioida ja tutkia omia toimintatapoja. Tällä hetkellä henkilökunta osallistuu esimerkiksi varhaiskasvatusympäristön arviointihankkeeseen. Työyhteisölle on tärkeää, miten työyhteisö toimii. Työyhteisön toiminnan arviointia ja kehittämistä tukevat esimerkiksi tiimisopimukset ja työyhteisön eettiset ohjeet. Päivähoitopalvelu on laadukasta, kun työyhteisössä on mielekästä ja palkitsevaa tehdä töitä. Yhteinen arviointi- ja kehittämisprosessi koetaan tärkeäksi. on osallistunut valtakunnalliseen työyhteisöjen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, joka on nimeltään Innostuksen Spiraali. Hankkeessa autetaan työpaikkoja tunnistamaan, vahvistamaan ja hyödyntämään työntekijöiden, tiimien ja organisaatioiden työn arjessa vaikuttavia keskeisiä voimavaroja. Henkilöstökyselyn tulokset ovat tulleet ja niitä on viime päivinä käsitelty työyhteisössä. 2. Neuvolan asiakasraadin esittely Neuvolan asiakasraati on aloittanut toimintansa toukokuussa 2010 osana Lapset ja perheet Kaste -hanketta. Raadissa aloitti 13 innokasta jäsentä. Raadin tavoitteena on ollut lisätä vaikuttamismahdollisuuksia äitiys- ja/tai lastenneuvolapalveluita käyttäville asiakkaille, osallistua neuvolapalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja kohdentamiseen. Asiakasraati on kokoontunut kerran kuukaudessa. Keskustelu on ollut vapaata; on käsitelty niitä asioita, joita on noussut keskustelun pohjalta. On myös käyty systemaattisesti läpi neuvolan toimintoja ja palveluja. Keskustelun aiheina ovat olleet muun muassa isän roolin tärkeys, minkälaisia nettisivuja asiakkaat toivovat, neuvolan sijoittuminen asuinalueelle, tilojen toimivuus, sähköiset palvelut, ajanvaraus, miten asiakas tulee kuulluksi käyntien määrässä, perhekohtaisen neuvolapalvelun kehittäminen, perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvät kysymykset ja kuritusväkivallan esille ottaminen. Perheet ovat toivoneet soittoaikaa terveydenhoitajalle myös perjantaisin, esimerkiksi voi olla palvelunumero, jossa terveydenhoitaja vastaa perheiden kysymyksiin. Pohdittiin, miten neuvolapalveluista on tiedotettu. Tiedotteita on ollut päiväkodin ja neuvoloiden seinällä, ja toisilta vanhemmilta saa tietoa työpaikan ruokatauolla.

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 3 (7) Todettiin, että on ollut mukavaa olla jäsenenä, kun on päässyt ideoimaan mitä palveluissa voisi kehittää. Toiveena olisi, että neuvolan asiakasraati saisi virallisen aseman. Esimerkiksi tärkeää olisi, että neuvolan asiakasraadin muistiot tulisivat kaupungin nettisivulle. Tällä hetkellä muistiot jaetaan äitiys- ja lastenneuvoloiden työntekijöille, esimiehille sekä palvelualueiden vastaaville ja niitä käsitellään neuvoloiden tiimikokouksissa. Parannusta toivotaan siihen, että myös asiakkaat pääsisivät lukemaan muistiot. Asiakasraatien tulevaisuus selvinnee lähiaikoina uuden sukupolven organisaation valmistelujen yhteydessä. Kaupungin strategiaan kuuluu asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen ja asiakkaan äänen kuuleminen. Asiakaspalvelun kehittämishankkeessa (ASPA) Jyväskylään suunnitellaan uutta toimintatapaa, jonka tavoitteena on koota tarkoituksenmukaisesti yhteen eri toimialojen asiakaspalveluita. Hanke on koko kunnan palvelurakennetta koskettava muutosprojekti ja kiinteä osa Jyväskylän uuden sukupolven palvelujen ja organisaation (USO) rakentumista. Aspa-hankkeeseen toivotaan mukaan asiakkaiden osallisuutta. Asiakkailta halutaan tietää, mistä tiedotuskanavista olisi hyvä saada tietoa. Esimerkiksi, tarvitaanko kuvausta neuvolan palveluista, mitkä olisivat yksilöllisen neuvolapalvelun mahdollisuudet. Tällä hetkellä neuvolapalvelut ovat normitettuja ja käyntien sisältö on tarkkaan määritelty. Toimintatapojen kehittämistä varten toivottaisiin vuoropuhelua asiakkaiden tarpeiden pohjalta neuvolan palveluista sekä perheen näkökulmaa keskusteluun, mitkä asiat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia perheille ja mitä neuvolapalveluilta haluttaisiin. 3. Päivähoidon asiakasraadin esittely Päivähoidon asiakasraati on perustettu vuonna 2008, ja se kokoontuu kerran kuukaudessa, 10 kertaa vuoden aikana. Uusia jäseniä on haettu, kun raatilaiset ovat jääneet pois lasten siirtyessä kouluun. Tapaamisissa keskustellaan raatilaisten toivomista aiheista ja teemoista, esimerkiksi yksityinen ja kunnallinen perhepäivähoito, päivähoitomaksut, vuorohoito, esiopetus, varhaiserityiskasvatus. Asiakasraatilaiset ovat oppineet eri päivähoitomuodoista ja heille on muodostunut vähitellen kokonaiskuva päivähoidon palveluista, kun on tavattu eri päiväkodeissa. Tapaamisissa on keskusteltu erilaisista ryhmistä, erilaisista vaihtoehdoista erilaisille lapsille, millainen ryhmä voisi olla paras vaihtoehto erilaisille lapsille. Päivähoidon asiakasraadin ideana on ollut keskustella ja ottaa kantaa yleisesti päivähoitoa ja varhaiskasvatusta koskeviin asioihin ja toimintatapoihin. Asiakasraadin nettisivuilla on yhteydenottotiedot, asiakasraadin sähköpostiin voi lähettää postia asiakasraadille, ja asiakasraadin esitteet ovat päivähoidon ilmoitustauluilla. Asiakasraadin muistiot lähetetään tiedoksi päivähoidon kaikille työntekijöille, sivistyslautakunnalle, opetuspalvelujen ja päivähoidon hallinnon henkilöstölle. Esimiesten vastuulla on käsitellä esille tulleita asioita erilaisissa työyhteisöjen tapaamisissa. Asiakasraadilla on virallinen asema organisaatiossa, raati voi toimia vanhempien edustuksellisena ryhmänä poliittisiin päättäjiin päin, mikäli tällainen toiminta katsotaan tarpeelliseksi ja kannanottoja heiltä pyydetään. Raadissa on mukana sekä yksityisen että kunnallisen päivähoidon edustajia. Keväällä 2011 käytiin raadin toiminnasta arviointikeskustelu ja sen jälkeen tehtiin tarkennusta toimintatapoihin. Syksystä 2011 alkaen on yritetty käyttää enemmän aikaa keskusteluun, käytännössä teemoista ei ole ollut diaesityksiä. Mukana olleet työntekijät ovat kertoneet teemasta lyhyesti omaan työrooliin liittyen, ja pääpaino on ollut asiakasraatilaisten kysymyksillä ja keskustelulla.

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 4 (7) 4. Toiveita neuvolapalveluiden kehittämiseen Kaupungilla on hyvät nettisivut neuvolapalveluista. Keskusteltiin, olisiko neuvolassa mahdollista saada yksilöllisempää palvelua perheiden tarpeiden mukaan; esimerkiksi enemmän tukea tarvitseville perheille olisi tarjolla enemmän neuvolakertoja. Toiveena olisi, että saataisiin jatkumo vauvaperheen, leikki-ikäisten lasten perheiden ja kouluun siirtyvien lasten perheiden vaiheisiin ja neuvolakäynteihin. Lisäksi tarvittaisiin vanhemmuuden vahvistamista erityisesti nuorten perheiden kohdalla. On tärkeää, että päivähoito ja neuvola keskustelevat yhdessä lapsen tarpeista; lainsäädännössä on velvoite neuvolan, päivähoidon ja koulun yhteistyöstä. Joillekin vanhemmille tuntuu vaikealta vauvavaiheen terveydenhoitajasta luopuminen. Kysyttiin, onko asuinpaikka määrittävä tekijä neuvolapalvelujen valinnassa? Perhe voi valita palvelun lääkärivastuu alueen mukaan, jolloin kaikki palvelut valitaan yhdeltä alueelta. Esimerkiksi jos keskustassa asuva perhe haluaa käydä Halssilan alueen palveluissa, niin se on mahdollista. Neuvolapalvelun sähköinen asiointi on kehittymässä. Keskusteltiin, olisiko hyvä lähettää perheille muistutus neuvola-ajan varaamisesta. 5. Päivähoidon ja neuvolan yhteistyöhön Jyväskylän kaupungin organisaatiomuutoksessa on tarkoitus palata alueelliseen yhteistyöhön, esimerkiksi eri tahot tekevät yhteistä työtä yhteisen asiakkaan kanssa. Esimerkiksi mietitään, mitä käytännössä tarkoittaa turvallinen matka eskarista epuksi. Alueellisen yhteistyön hanketta pilotoidaan Tikkakoskella ja Keltinmäessä. Raatilaisten mielestä kuulostaa hyvältä, että suunnitelmat muuttuvat ja yhteistyötä eri tahojen välillä tehdään. Tällä hetkellä näyttää olevan kuilu neuvolan ja päivähoidon välissä. Ei ole välttämättä tiedossa, mitä palveluja ja apua perheen on mahdollista saada. Raatilaisten kokemukset yhteistyöstä liittyvät lapsen 5-vuotis ja 4-vuotistarkastuksiin. Vanhemmat pyytävät päivähoidolta kuvausta 5-vuotiaan lapsen taidoista neuvolaan; nyt kuvaus on muuttunut päiväkodin työntekijöiden havainnoiksi 4-vuotiaiden taidoista. Pohdittiin, että kuvauksen merkitys on ehkä tärkeämpää erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla. Raatilaiset toivoivat, että puheterapeuttien vastaanotot olisivat päiväkodeissa. Kun lapsella alkaa päivähoito, päiväkoti on iso osa lapsen elämää. Päivähoidossa olevan lapsen elämän painopiste muuttuu. Vanhemmat saattavat unohtaa vuositarkastuksia, vaikka vauvaiässä neuvola on ollut tärkeä paikka. Jos vanhempi on unohtanut varata ajan syntymäpäivän aikoihin, niin ajan voi varata myös myöhemmin. Päivähoidossa olisi hyvä käydä keskustelua, onko perhe varannut ajan vuositarkastukseen. Lapset, jotka eivät ole päivähoidossa, voivat neuvolakäynnillä jännittää tai kieltäytyä terveydenhoitajan havaintojen keräämisen liittyvästä toiminnasta. Olisi tärkeää, että vanhemmat kirjaisivat joka tapauksessa, mitä lapsi vanhemman mielestä osaa. Vanhemman kuvaus lapsen kehityksestä on terveydenhoitajalle tärkeää tietoa.

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 5 (7) Raatilaiset olivat sitä mieltä, että päiväkodin vasuihin kirjoitetaan paljon havaintoja lapsesta ja lapsen kehityksestä. Vasukeskusteluissa myös vanhempi pysähtyy miettimään lapsen kasvua ja kehitystä. Lapsen vasujen käyttö alueellisessa yhteistyössä on kehitettävä asia, ja niitä voisi hyvin hyödyntää yhteisessä työssä. Esimerkiksi lapsen vasukansio olisi hyvä viedä tutustuttavaksi neuvolan terveydenhoitajalle ja myös kouluun siirryttäessä opettajan luettavaksi. Lapsen vasun käyttöä helpottaa, kun se on tulossa myös sähköisenä versiona Muksunettiin (vrt. Vilma). Raatilaiset toivoivat, että terveydenhoitaja voisi mennä päiväkotiin tekemään havaintoja lapsista. Tällainen yhteistyö ja toimintatapa voisi säästää aikaa yksilölliseen, enemmän perheiden tarpeista lähteviin neuvolakäynteihin. 6. Keskustelua päivähoitoasioita Keskusteltiin, onko sisaruksilla mahdollisuus olla samoissa ryhmissä. Useissa päiväkodeissa lapsiryhmät muodostetaan niin, että lapset voidaan sijoittaa ryhmiin vanhempien toiveiden mukaan. Joissakin yksiköissä lapset toimivat ikäryhmittäin. Raatilaisilla oli erilaisia kokemuksia siitä, oliko lasten hyvä olla samassa ryhmässä vai eri ryhmissä. Esimerkiksi lapset ovat käyneet samassa kerhoryhmässä, mutta päiväkodissa lapset menivät omiin ryhmiin. Tärkeää oli, että he kohtasivat ulkoilutilanteissa. Vanhemmilla on toiveita siitä, että lapset olisivat samassa ryhmässä tai siitä, että lapset olisivat eri ryhmissä. Vanhempien mielestä tuntuisi hyvältä, että lapset voisi viedä samaan paikkaan. Raatilaisia mietitytti, joutuuko vanhempi sisarus liikaa vastuuseen pienemmästä sisaruksesta, kun lapset ovat samassa ryhmässä? Työntekijöiden vastuulla on, että vanhempi sisarus ei ole vastuussa pienemmän hyvinvoinnista. Sisarusten ollessa puolestaan eri ryhmissä lapsi on kysynyt, miksi ei saa olla sisaruksen kanssa päivän aikaan. Eri yksiköt ovat miettineet erilaisia pedagogisia ratkaisuja lapsiryhmien muodostamiseen ja toimintaan. Esimerkiksi sisarusryhmissä voidaan toimia osa päivästä (yleensä aamupäivä) pienryhmissä ja osa päivästä (yleensä iltapäivä) sisarukset voivat halutessaan leikkiä ja tavata toisiaan tiiviimmin. Perhepäivähoidossa on ollut hyvä kokemus siitä, että lapset saivat olla samassa ryhmässä, mutta heille oli myös omat kaverit (suunnilleen saman ikäiset) ryhmässä. Nisulan päiväkodissa oli aikoinaan ryhmä viittomakielisille lapsille. Tällä hetkellä Nisulassa toimii pienryhmä, johon on ohjattu erilaisilla tuen tarpeilla olevia lapsia. Viittomakielisille lapsille on tärkeää, että he saisivat olla vertaisryhmässä. Jyväskylän kaupungissa on linjattu, että kaikille lapsille päivähoitopalvelu pyritään järjestämään lähipalveluna ja lapsen tarvitsemat tukitoimet järjestetään lapsen hoitopaikkaan. Esimerkiksi päivähoidon työntekijöille järjestetään joka vuosi syksyllä ja keväällä viittomakielen kurssi. Raatilaisten tiedossa oli, että Helsingin seudulla on erikoistuneita päiväkoteja esimerkiksi viittomakielisille ja vaikeasti allergisille lapsille. Valintakriteerit allergiapäiväkotiin pääsyyn ovat hyvin tiukat. Raatilaiset kysyivät, voisiko olla tarvetta perustaa allergiapäiväkoti Jyväskylään päiväkodeissa olevien sisäilmaongelmien vuoksi. Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä selvittää rakennusten sisäilmaongelmia ja seuraa korjaustöiden toteutumista. Tavoitteena on, että kaikille lapsille ja työntekijöille taataan terveelliset tilat.

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 6 (7) Kunnallisten perhepäivähoitajien määrä vähenee jatkuvasti, toisaalta yksityisten perhepäivähoitajien määrä on kasvanut. Päivähoidon asiakasraadissa teemana oli perhepäivähoito. Muistioon voi tutustua päivähoidon asiakasraadin nettisivulla awwwstructure/52241_asiakasraati_muistio_ pdf 7. Päiväkotien ja perhepäivähoidon laatu Yhteisessä raadissa keskusteltiin, millä päivähoidon laatu varmistetaan ja miten varmistetaan, että lapsella on hyvä päivä. Miten voi saada luotettavaa tietoa, millaisia kasvatuksellisia menetelmiä käytetään? Vanhemmat toivoivat saavansa tietää, mitä tarkoitetaan sillä, että lapselle tarjotaan hyvä päivä ja laadukasta päivähoitoa. Raatilaisia kiinnosti myös, miten yksityisellä puolella valvotaan laatua ja miten varmistetaan toimintaperiaatteita perhepäivähoidossa. Keskustelua käytiin myös siitä, miten päivähoidon virallinen seuranta tapahtuu. Päiväkodin johtaja vastuussa oman yksikkönsä ja esimiesalueen päivähoidon laadusta; pedagoginen johtajuus on päiväkodin johtajan yksi päätehtävä. Laatua varmistavat säännölliset arviointikeskustelut ja erilaiset kehittämisprosessit päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Työyhteisöt ovat erilaisessa vaiheessa ja yksiköissä painottuvat erilaiset tavoitteet, esimerkiksi uudet työyhteisöt vasta aloittavat yhteistä keskustelua kasvatuskäytännöistä ja luovat yhteisiä pelisääntöjä. Tärkeimmät kuvaukset ja lupaukset laadusta löytyvät Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmasta awwwstructure/38242_jklvasu.pdf ja esiopetussuunnitelmasta awwwstructure/46560_jyvaskylan_esiopetussuunnitelma.pdf, eri yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmista (löytyvät jokaisen yksikön omilta nettisivuilta) sekä lapsiryhmien ja lasten henkilökohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista. Aluejohtajat tekevät vuosittain työpaikkakierrokset, joiden aikana aluejohtaja keskustelee työyhteisön kanssa esimerkiksi työhyvinvoinnista ja työntekijöitä askarruttavista asioista. Raatilaiset kysyivät, määrittääkö joku taho työntekijöiden tehtäväkuvat ja onko sovittu, kuka pitää lasten vasukeskustelut. Lastentarhanopettajilla on työtiimissä pedagoginen vastuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen arvioinnista, toteuttamisesta ja kehittämisestä kaupungin linjausten mukaisesti. Vasukeskustelujen pitämisestä sovitaan työtiimissä lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kesken. Raatilaisten odotukset ja kokemukset vaihtelivat siitä, oliko lapsen vasukeskustelussa ollut mukana lastentarhanopettaja vai lastenhoitaja. Myös työntekijän työkokemuksen pituus on näkynyt keskustelujen sisällössä. Päivähoidossa on tärkeää perehdyttää uudet työntekijät vasukeskustelujen pitämiseen vanhempien kanssa. 8. Lapsen äänen kuuleminen päivähoidossa Raatilaiset halusivat keskustella, kysytäänkö päivähoidossa lapsilta, miten he haluavat toimia ja kuunnellaanko lapsia, mitä he haluavat tehdä. Ottaako päivähoito lapsen tavan olla oma itsensä huomioon? Raatilaisilla oli kokemuksia siitä, että syksyn ohjelma on annettu etukäteen ja lapsi olisi kuitenkin halunnut enemmän vapaata leikkiä. On myös ollut kokemuksia siitä, että henkilökunta on ollut joustavaa ja päiväohjelmaa on

7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 7 (7) muutettu lasten toivomuksesta. Lapsi on myös voinut toteuttaa omalla ja haluamallaan tavalla toimintaa aiheen pohjalta. Päiväunille meneminen ahdistaa useita lapsia. Työntekijästä riippuen joskus on saanut lukea kirjaa ja joskus ei. Makuutuksella voi olla suuri vaikutus lapsen viihtyvyyteen päivähoidossa. Lapsi odottaa vapaapäivää, ettei tarvitse nukkua päiväunia. Olisiko tälle vuodesta toiseen toistuvalle kysymykselle tehtävissä jotain päivähoidossa? Lasten ja nuorten osallisuuden monialaisessa kaupunkiohjelmassa on nostettu esiin toimenpide-ehdotus koskien osallisuutta varhaiskasvatuksessa. Toimenpide-ehdotus on kirjattu seuraavasti: "Luodaan varhaiskasvatukseen lasten osallisuuden ja vaikuttamisen malli". Ohjelmaluonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella lautakunnissa, lasten parlamentissa, nuorisovaltuustossa ja vammaisneuvostossa. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta käsittelee lausunnot kokouksessaan

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist

Jyväskylän päivähoidon asiakasraati. INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Jyväskylän päivähoidon asiakasraati INFOPAKETTI elokuu 2011 Merja Adenius-Jokivuori Tarja Ahlqvist Päivähoitopalveluiden asiakasraati toiminut maaliskuusta 2008 päivähoidon asiakkaista koottu päivähoitopalveluiden

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut

Päivähoidon asiakasraadin arviointi. Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut Päivähoidon asiakasraadin arviointi Kevät 2011 Jyväskylän kaupunki Lasten päivähoitopalvelut 1 erittäin huono: 0% 2 huono: 27% 5 erittäin hyvä: 9% Oma aktiivisuuteni asiakasraadin jäsenenä 4 hyvä: 36%

Lisätiedot

2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle

2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN JA NEUVOLAN ASIAKASRAATI Aika ke 18.5.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Kypärämäen päiväkoti, Erämiehenkatu 6 Läsnä Päivähoidon asiakasraati Taru

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 21.4.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Läsnä Tikkakosken päiväkoti, Myllylammenkatu 10, Tikkakoski Outi Aarresola Sisko Jääskeläinen

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI. Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00. Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI. Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00. Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2 1 (5) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika to 1.11.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Pappilanvuoren päiväkoti, Koppelonpolku 2 Läsnä Katko Soili Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) 1. Nisulan päiväkodin esittely, erityislastentarhanopettaja Eeva-Liisa Peltola

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) 1. Nisulan päiväkodin esittely, erityislastentarhanopettaja Eeva-Liisa Peltola JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 8.6.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Nisulan päiväkoti, Eeronkatu 5 Läsnä Sisko Jääskeläinen Tiina Kinnunen Kirsi Knuuttila

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

1. Tutustuminen Mäki-Matin perhepuistoon, puiston vastaava lastentarhanopettaja Otto Virkkula

1. Tutustuminen Mäki-Matin perhepuistoon, puiston vastaava lastentarhanopettaja Otto Virkkula JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika Ti 23.11.2010, klo 18.00 20.15 Paikka Mäki-Matin perhepuisto, Oikokatu 7, keskusta Läsnä Jääskeläinen Sisko Lampinen Taru

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Asiakasraadin toiminta kehittyy

Asiakasraadin toiminta kehittyy Asiakasraadin toiminta kehittyy Raatilaisten ajatuksia asiakasraadin toiminnasta 2015-2016? Onnistumiset: Keskustelua laidasta laitaan, jokainen kysymys on arvokas, pyritään löytämään hyvä vastaus, ei

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen

Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014. Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen Asiakasraadit kuntalaisten osallisuutta vahvistamassa 15.5.2014 Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto 15.5.2014 Projektipäällikkö Tuula Tuominen SOS hanke SOS I 2011-2013 SOS II 2013-2015 (31.10.2015 asti)

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014

Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 Varhaiskasvatuksen laatukysely 2014 1. Lapseni ikä (129 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) keskiarvo: 4.5 pienin: 1 suurin: 10 LAPSENI HOITOPAIKKA 2. Lapseni on (138 vastaajaa) (ei osaa sanoa: 0) LAPSENI HOITOPAIKKA

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika to 29.9.2011 klo 18.00 20.10 Paikka Honkaharjun päiväkoti, Honkaharjuntie 10 Läsnä Aalto Sanni Browne Laura Etula Marjaana

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati. 1. Vaajakosken päiväkodin esittely, Mika Mäntyvaara

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati. 1. Vaajakosken päiväkodin esittely, Mika Mäntyvaara JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio Varhaiskasvatuspalvelujen asiakasraati Aika Ke 16.1.2013 klo. 18.00-20.00 Paikka Vaajakosken päiväkoti, Harjutie 5 Läsnä Autere Katri Katko Soili Lehtinen Elina Lòpez Elina

Lisätiedot

NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NISULAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatuspalvelut Nisulan päiväkoti Eeronkatu 40720 Jyväskylä 1. Kuvaus Nisulan päiväkodista Päiväkoti sijaitsee Eeronkadulla, Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42

Varhaiskasvatuksen henkilöstö Luotu :42 Varhaiskasvatuksen henkilöstö 2017 Luotu 21.02.2017 15:42 Vastaajastatistiikat Nimi Arvioijat Vastaamassa Vastannut Kärkölä varkahenkilöstö 22 22 17 Yhteensä 22 22 17 Vastausprosentti 100% Lopettaneet

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 3.10.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Nenäinniemen päiväkoti, Naattiantie 15 Läsnä Aalto Sanni Autere Katri Katko Soili

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Varhaiskasvatussuunnitelma 2017 Sastamalan kaupunki Varhaiskasvatuksen aluejohtaja Marjut Vuokko Tampere 24.3.2017 4.4.2017 2 Vasu työ Ensin Ohjausryhmä - varhaiskasvatuksen päällikkö - varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) 1. Lasten päivähoitopalveluiden asiakasraadin toiminnan arviointi ja kehittäminen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) 1. Lasten päivähoitopalveluiden asiakasraadin toiminnan arviointi ja kehittäminen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 19.4.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, Matarankatu 4 MAT 100 (1.krs) Läsnä Sisko

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elämänhallinta. V HYVÄ ELÄMÄ FOORUMI Tarja Tuomainen Jyväskylän kaupunki

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elämänhallinta. V HYVÄ ELÄMÄ FOORUMI Tarja Tuomainen Jyväskylän kaupunki Lasten ja nuorten hyvinvointi ja elämänhallinta V HYVÄ ELÄMÄ FOORUMI Tarja Tuomainen Jyväskylän kaupunki 25.2.2016 Mistä puhumme, kun puhumme hyvinvoinnista yleisesti (Karisto 2015, Hyvinvointifoorumi)

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Asiakasraati

Asiakasraati Asiakasraati 24.3.2011 Vuorohoito Jyväskylässä Lapsia päivähoidossa n. 4800 Lapsia vuorohoidossa n. 470 Paikkoja vuorohoitoyksiköissä 712 Myllytuvan päiväkoti ma-pe klo 5.30-22.00 Kuokkalan päiväkoti ma-pe

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

1. Puuppolan päiväkodin esittely, Jaana Olkkonen ja Kaija Lauttamus

1. Puuppolan päiväkodin esittely, Jaana Olkkonen ja Kaija Lauttamus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika ti 21.5.2013 klo 18.00 20.00 Paikka Puuppolan päiväkoti, Takalantie 2 Läsnä Aalto Sanni Naukkarinen Pia Reukauf Kati Tuomisalo Tuire

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ

Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika torstai 28.4.2016 klo 18.00 20.00 Paikka Kahvila Muisto, Graniittisali (Toivolan piha), Cygnaeuksenkatu 2, 40100 JYVÄS- KYLÄ

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA LUUMÄEN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Varhaiskasvatuksemme pohjautuu Luumäen varhaiskasvatussuunnitelmaan 2017 ja kunkin Lapsen (omaan) varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma LAPSEN NIMI: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä

Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Lausunto Varhaiskasvatuspalvelut 1.7.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntönne 15.4.2014 (OKM/81/040/2012) Jyväskylän kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Kulttuurinen moninaisuus ja palvelut Työelämän muutokset ja palvelut Rahalliset tuet, palvelut Kenen tuottamat palvelut (julkinen, yksityinen) Lasten, vanhempien ja ammattilaisten

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Lasten päivähoitopalvelut

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Lasten päivähoitopalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO Lasten päivähoitopalvelut Lasten päivähoitopalveluiden asiakasraati Aika ti 4.9.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Läsnä Halssilan päiväkoti Aalto Sanni Autere Katri Kutvonen-Lappi

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki

Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki Päivähoidon asiakaskysely 2017 Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 3,59 Heikko taso 3,6 3,99 Hyvä taso

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 26.10.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Säynätsalon päiväkoti, Sahurinpolku 2 Läsnä Aalto Sanni Malinen Maarit Pihl Anu Tirkkonen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ Läsnä Aalto Sanni, poissa Autere Katri,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Hankkeen vastuuhenkilö Sirkka-Liisa Anttila Hankkeen asiantuntijat:annikki Ahlqvist/ Kiljavan opisto Ulla Piekkari /PRO

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C

Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C Asiakasraati Aika: Maanantai 20.4.2015 klo 13-15 Paikka: Sarviksen sosiaaliasema, Hatanpäänkatu 3 F 1.krs., luentosali C Muistio 1. Kokoontuminen Käytiin nimikierros. Vieraana Tuija Hyyrynen Kotouttavasta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot