A TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT"

Transkriptio

1 A TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT VERKOT ELI GRAAFIT Lähteet: Timo Harju, Opintomoniste Keijo Ruohonen, Graafiteoria (math.tut.fi/~ruohonen/gt.pdf) HISTORIAA Verkko- eli graafiteorian historia on saanut alkunsa Eulerin työstä v.176 Königsbergin (nyk. Kaliningrad) sillat: Kaupungin läpi virtaa joki, jossa on kaksi saarta Saaret on yhdistetty rantoihin 7 sillalla Voiko rannalta lähteä tietystä pisteestä, kulkea täsmälleen kerran jokaisen sillan yli ja palata lähtöpaikkaansa? Euler ratkaisi ongelman 176 ja kehitti samalla perustan verkkojen eli graafien teorialle KyAMK - TiRak, syksy HISTORIAA KÖNIGSBERGIN SILLAT - RATKAISU Yksinkertaistetaan kuvaa hieman N N K O K O S S KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

2 KÖNIGSBERGIN SILLAT - RATKAISU Kaikista neljästä solmusta lähtee pariton määrä kaaria Oletetaan, että seurataan viivoja nostamatta kynää Valitaan yksi solmu tarkasteltavaksi otetaan joku, josta lähte kaarta Kun 1. kerran saavut tähän solmuun, voit lähteä toista kaarta pitkin pois Tämän jälkeen solmuun voi vain saapua kerran Piirtäminen pitää päättää tähän solmuun Toinen vaihtoehto on aloittaa tästä solmusta, jolloin siinä voi vielä kerran käydä Solmu, josta lähtee pariton määrä kaaria voi ainoastaan aloittaa tai päättää reitin K N S O Graafi koostuu pisteistä eli solmuista (vertex) ja niitä yhdistävistä kaarista eli viivoista (edge) Formaalisti: Graafi (graph) on pari (V,E), missä V on pisteiden joukko ja E on pisteparien muodostama viivojen joukko KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy Viivat ovat pistepareja (u, v) = (v, u) Pisteet u ja v ovat viivan (u, v) päätepisteet Suunnatuilla graafeilla (u, v) (v, u) eli pisteparien järjestyksellä on merkitystä Solmujen lukumäärää merkitään V :llä ja viivojen määrää E :llä Viivoja voidaan merkitä myös E = {,,, e n } Viivat voivat olla myös painotettuja: (u, v, c), missä c on paino Viivat, joilla on samat päätepisteet, ovat rinnakkaiset Viiva (v, v) on ns. silmukka Pisteet u ja v, joita yhdistää viiva ovat rinnakkaiset Pisteen v aste, merkitään d(v), on niiden viivojen lukumäärä, joiden päätepiste v on Piste, jonka aste on 1 on ns. loppupiste KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

3 Graafi, jossa ei ole lainkaan viivoja on tyhjä Graafi, jossa ei ole lainkaan pisteitä, on ns. nollagraafi Graafi, jossa on vain yksi piste, on triviaali Graafi on yksinkertainen, jos siinä ei ole rinnakkaisia viivoja, eikä silmukoita Graafi on yhtenäinen, jos sen jokaisesta pisteestä voidaan kulkea jokaiseen toiseen pisteeseen Graafissa G = (V, E) oleva pisteiden ja viivojen jono (v i0,e j0,v i1,e j1,v i2,,e jk,v ik ) on kulku, jos viivat (v i1,v i2 ), (v i2,v i ),,(v i(k- 1),v ik ) E Kulun pituus on k, v i0 on kulun alkupiste ja v ik kulun loppupiste Kulussa saavat samat pisteet ja viivat esiintyä useitakin kertoja Kulku on reitti, jos mikään viiva ei esiinny useita kertoja Reitti on polku, jos mikään piste ei esiinny kahta kertaa, päätepisteitä lukuun ottamatta KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy EULERIN POLKU JA HAMILTONIN PIIRI Polku, jonka alku- ja päätepiste ovat samat, on piiri Huom. myös polku (v, v) on piiri, jonka pituus on 1 ja sitä sanotaan silmukaksi Graafin pisteet u ja v ovat yhdistetyt, jos on olemassa u-vkulku Jos pisteet u ja v ovat yhdistetyt sekä pisteet v ja w ovat yhdistetyt, niin myös u ja w ovat yhdistetyt Toisin sanoen jos graafissa on u-vkulku sekä v-w-kulku, niin siinä on myös u-w-kulku Eulerin polku (Euler path) kulkee jokaisen viivan kautta täsmälleen kerran Graafissa, jossa on Eulerin polku voi olla korkeintaan kaksi pistettä, joista lähtee pariton määrä viivoja Lisäksi tällaisessa graafissa on aina vähintään yksi Eulerin polku Hamiltonin piiri kulkee jokaisen pisteen kautta ainoastaan kerran ja sen alku- ja loppupisteet ovat samat KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

4 SUUNNATUT GRAAFIT KÄYTÄNNÖN SOVELLUKSIA Suunnattu graafi on vahvasti yhtenäinen (strongly connected), jos sen jokaisesta pisteestä on polku kaikkiin muihin pisteisiin Suunnattu graafi on heikosti yhtenäinen (weakly connected), jos se ei ole vahvasti yhtenäinen mutta olisi suuntaamattomana yhtenäinen Suunnatun graafin pisteen v tuloaste (in-degree) on v:hen päättyvien viivojen (u, v) lukumäärä Solmun v lähtöaste (out-degree) on puolestaan v:stä lähtevien viivojen (v, w) lukumäärä Suunnatun graafin suunnattua piiriä sanotaan sykliksi (cycle) Suunnattu graafi on syklitön (acyclic), jos siinä ei ole yhtään sykliä, muutoin syklinen (cyclic) Useimmat käytännön ongelmia mallintavat graafit ovat painotettuja. Useimmiten ne lisäksi ovat suunnattuja, mutta eivät aina. Lentokenttäverkko Solmu (u, v, c): u on lähtökenttä, v on tulokenttä ja c voi olla välimatka, lentoaika tms. Liikennevirta Solmu (u, v, c): u on mistä, v on minne ja c voi olla tien pituus, kapasiteetti, suurin sallittu nopeus tms KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy GRAAFIN ESITTÄMISTAPOJA Miten graafia ei kannata esittää? Graafi tulisi esittää niin, että sitä voidaan käsitellä ohjelmallisesti Ei välttämättä ole helppoa ja itsestään selvää Seuraavassa käsitellään paria tuttua tietorakennetta Ovatko ne käyttökelpoisia graafin esittämiseen? GRAAFIN ESITTÄMISTAPOJA 1. Voitaisiin ajatella, että graafi olisi kätevä esittää binääripuun tapaan: linkitetty rakenne jokainen piste sisältää kentät kaikille mahdollisille viivoille Kritiikkiä: Pisteisiin liittyvien viivojen määrä voi vaihdella Jokaisessa pisteessä tulee varata tilaa viivoille pahimman tapauksen mukaisesti Toinen ongelma on solmujen tavoittaminen: Mistä ja miten etenemällä jokin tietty solmu löytyy? KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

5 GRAAFIN ESITTÄMISTAPOJA 2. Pisteestä lähtevien viivojen määrää ei haluta rajoittaa Viivat voitaisiin esittää myös linkitettyinä listoina Kritiikkiä: Rakenne on varsin raskastekoinen Solmujen tavoittaminen ei ole yhtään helpompaa kuin edellisessä menetelmässä GRAAFIN SIVULUETTELO Sivuluettelossa nimen mukaisesti luetellaan verkon sivut eli viivat Luettelon alkiot ovat joko pareja (painottamaton) tai kolmikoita (painotettu) Suuntaamattomassa graafissa jokainen sivu esiintyy kahteen kertaan Toisaalta, jos tiedetään, että graafi on suuntaamaton, ja sivu (u, v) sisältyy graafiin, sivua (v, u) ei tarvitse ilmoittaa, koska sen tiedetään automaattisesti olevan mukana KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy GRAAFIN SIVULUETTELO NAAPURUUSMATRIISI 1 5 Ohessa on eräs graafi sekä suuntaamattomana että suunnattuna ja molemmissa tapauksissa sivuluettelo Suunnattuun graafiin on lisäksi liitetty painot Samaa graafia käytetään esimerkkinä myös jatkossa Sivuluettelo 1, 2, 1 1,, 2 1, 4 4, 1 2, 1 4, 5 2, 5, Painottamaton Painotettu 1, 2 1, 2, 1, 1,, 7 1, 4 1, 4, 5 2, 2,, 4 4, 5 4, 5, KyAMK - TiRak, syksy Naapuruusmatriisi eli vierusmatriisi on V x V - neliömatriisi: Matriisissa on graafin pisteiden määrän verran sekä sarakkeita että rivejä. Painottamattomalla graafilla rivin u sarakkeen v alkio on 1, jos viiva (u, v) sisältyy graafiin, ja 0 muulloin Painotetulla graafilla viivaa (u, v, c) vastaava matriisin alkion arvo on viivan paino c Puuttuvia viivoja vastaavat matriisin alkiot tulee olla sellaisia, että niitä ei voi sekoittaa viivojen painoihin (esim. -1, -99, tms.) Suuntaamatonta graafia vastaava matriisi on symmetrinen (eli A T = A): Jos viiva (u, v) sisältyy graafiin, niin myös viiva (v, u) sisältyy ko. graafiin KyAMK - TiRak, syksy

6 NAAPURUUSMATRIISI Esimerkki Suuntaamaton verkko Suunnattu verkko Naapuruusmatriisin tilavaatimus on O( V 2 ) käyttökelpoinen esitysmuoto tiheillä (dense) graafeilla, joissa on paljon viivoja Harvojen (sparse) graafien esittämiseen soveltuu paremmin seuraavassa esitettävä naapuruuslista NAAPURUUSLISTA Naapuruuslistassa kutakin pistettä vastaa listan tunnussolu Kyseisestä pisteestä lähtevät viivat tallennetaan tunnussolusta lähtevään linkitettyyn listaan Suuntaamattomille graafeille jokainen listasolu esiintyy kahdessa eri listassa Painottaman graafin listasolu sisältää verkon pisteen numeron sekä linkin seuraavaan soluun Painotetun graafin listasolu sisältää lisäkentän, johon talletetaan viivan paino KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy NAAPURUUSLISTA Esimerkki Suunnatun graafin naapuruuslista: Tämän esitystavan tilavaatimus on O( V + E ). GRAAFIN PISTEEN TIEDOT KÄYTÄNNÖSSÄ Graafin pisteiden nimet ovat harvoin numeroita Yleensä pisteet sisältävät merkkijonoja, esim. kaupunkien nimiä Numerointi on kuitenkin varsin oleellinen sekä naapuruusmatriisi- että naapuruuslistaesityksessä Tällöin voidaan menetellä seuraavasti: Kun graafia luettaessa vastaan tulee aiemmin esiintymätön piste, annetaan sille seuraava järjestysnumero Pisteen nimi talletetaan sopivaan hakurakenteeseen (esim. binääripuu, hajautustaulu) Kun nimeä tarvitaan, haku on nopeaa (esim. tietyn pisteen esiintyminen, tulostukset, ) KyAMK - TiRak, syksy KyAMK - TiRak, syksy

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Todistus (2.2) Todistus (2.2) jatkoa. (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio.

Todistus (2.2) Todistus (2.2) jatkoa. (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio. Todistus (2.2) (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio. Selvästi bittijono f sisältää ainakin yhden1:sen. Voidaan olettaa, että f 1

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 14 Ke 25.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 14 Ke 25.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 14 Ke 25.2.2015 Timo Männikkö Luento 14 Heuristiset menetelmät Heuristiikkoja kapsäkkiongelmalle Kauppamatkustajan ongelma Lähimmän naapurin menetelmä Kertaus ja tenttivinkit Algoritmit

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

6/20: Tietorakenteita

6/20: Tietorakenteita Ohjelmointi 1 / syksy 2007 6/20: Tietorakenteita Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/20 Opelta lähti

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26)

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26) 12. OMA TUOTANTO SISÄLTÖ 12.1. VARAAMINEN 12.1.1. Yleistä 12.1.2. Varaustilanne 12.1.3. Varaaminen 12.1.4. Matkustajatiedot Henkilötiedot Majoitus Kuljetus Lisäpalvelut 12.2. MATKUSTAJALUETTELOT 12.2.1.

Lisätiedot

Alkusanat ja sisällysluettelo

Alkusanat ja sisällysluettelo Alkusanat ja sisällysluettelo Tässä ohjeessa käsitellään pintapuolisesti ohjelman sujuvan käytön aloittamiseksi tarvittavien pohjatietojen lisääminen. Useimmat ohjeessa käsitellyistä toimenpiteistä onnistuvat

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät

Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät Mat-2.2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 11 Ehtamo Demo 1: Sisä- ja ulkopistemenetelmät a) Ratkaise tehtävä min (x 1 2) 4 + (x 1 2x 2 ) 2 s.e. x 2 = x 2 1 käyttäen kvadraattista ulkopuolista sakkofunktiota.

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi

Robotille aivot. Suomen. SEURA ry. Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana TEKOÄLY. ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi Suomen TEKOÄLY ARPAKANNUS 1 / 2009 www.stes.fi SEURA ry Robotille aivot Sudoku ihmisen ja koneen ratkaisemana Tekoäly menneisyydestä tulevaisuuteen ARTIKKELIT 6 11 12 18 PELITEKOÄLY Sudoku ihmisen ja koneen

Lisätiedot

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Solmu 1/2008 1 Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Pavel Shmakov MAFYKE-lehtori, Käpylän peruskoulu, Helsinki shpavel@luukku.com

Lisätiedot

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI

TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Kuisma Lappalainen TÄRVELIKÖ PORTAIKKO JAKOLASKUN ELI ONKO KAADETTU TEE HERKULLISEMPI Tämä kirja on lisensoitu avoimella CC-BY 3.0 -lisenssillä. Voit: - Jakaa kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta

Lisätiedot