Todistus (2.2) Todistus (2.2) jatkoa. (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Todistus (2.2) Todistus (2.2) jatkoa. (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio."

Transkriptio

1 Todistus (2.2) (2.2): Oletetaan, että0 n 1,1 n 1 / P i (F) aina kuni = 1,2,...,n. Olkoonf F painoltaan pienin joukonf alkio. Selvästi bittijono f sisältää ainakin yhden1:sen. Voidaan olettaa, että f 1 = 1. SilloinP 1 (f) on painoltaan pienin joukonp 1 (F) alkio. OlkoonF = P 1 (F \{f}). JosF =, niinf = {f}. Koskaf 1 = 1, niin jono0 n,01 n 1,1 n on turvassa vikojen joukoltaf. Lisäksi 0 n < 01 n 1 < 1 n. 1 / 22 Todistus (2.2) jatkoa JosF, niin F < n 1. Induktio-oletus On olemassa graafinp 1 (Q n ) joukoltaf turvassa oleva jono0 n 1,u,v,1 n 1, missä 0 n 1 < u < v 1 n 1. Valitaan näistä jonoista se, missä u on suurin. Riittää osoittaa Väite: GraafissaQ n jono0 n,0u,0v,1 n on turvassa joukoltaf Väitteen todistus:... 2 / 22 1

2 Lauseen todistus Lause OlkoonQ n hyperkuutio,n = 0,1,2,..., jaρmielivaltainen lyhimmän polun reititys hyperkuutiolle Q n. JosF on vikojen joukko ja F < n, niin diam(r(q n,ρ)/f) 3. Todistus. Apulauseen Aina kunx y on turvassa vikojen joukoltaf, niinxy on graafin R(Q n,ρ)/f viiva kaikilla lyhyimmän polun reitityksilläρ. Apulauseen Aina kun F < n ja aina kun pisteetx,y Q n /F, on olemassa sellaiset pisteetuja v, että jono x, u, v, y on turvassa F :ltä. Silloin graafissar(q n,ρ)/f jokaisella pisteparillax,y on olemassa korkeintaan3:n pituinen polku x u v y. Siisdiam(R(Q n,ρ)/f) 3 aina kunρon lyhimmän polun reititys. 3 / 22 Spesiaalireititys Jos lyhimmän polun reititys kiinnitetään, saadaan reititysgraafin vikaantumattoman osan halkaisija vielä äskeistä pienemmäksi. Lause Olkoonλ n (x,y) hyperkuutionq n lyhimmän polun reititys, jossa reitti etenee pisteestäxpisteeseen y polkua, jossa pisteiden erilaisista vastinkoordinaateista muutetaan aina vasemmanpuoleisin. Jos F < n, niin Todistus. Harjoitustehtävä. diam(r(q n,λ n ))/F 2. 4 / 22 2

3 7.Eulerin ja Hamiltonin graafit 5 / 22 Kerran kulkeminen Graafin pisteiden/viivojen läpikäyminen esiintyy usein sovelluksissa (esimerkiksi etsintäalgoritmit, reititykset) Läpikäyminen tehdään nopeimmin, kun yhtäkään viivaa/pistettä ei kuljeta kahta kertaa. Milloin tämä on mahdollista? Seuraavassa karakterisoidaan ehdon/ehdot toteuttavat graafityypit. Lisäksi tutkitaan Postimies- ja kauppamatkustajaongelmia. 6 / Eulerin graafit Aluksi tarkasteltiin Königsbergin siltaongelmaa: 7 / 22 3

4 Määritelmä Määritelmä GraafillaG = (V,E) on Eulerin reitti (Euler trail), jos se sisältää reitin jossa jokaineng:n viiva esiintyy. Suljettu Eulerin reitti on Eulerin kierros (Euler tour). Yhtenäinen graafi on Eulerin graafi tai euleriaaninen (eulerian), jos se sisältää Eulerin kierroksen. Selvästi aina kune 1 e 2 e n on Eulerin kierros, niin sitä on myöse i e i+1 e n e 1 e 2 e i 1. 8 / 22 Siltaongelman ratkaisu Euler ratkaisi Königsbergin siltaongelman todistamalla toisenpuolen seuraavasta tuloksesta. Toisen osan todisti Hierholzer (1873) Lause Yhtenäinen graafi (myös multigraafi) on Eulerin graafi jos ja vain jos jokaisen pisteen aste on parillinen. Todistus. (Euler 1736) OlkoonW : u u Eulerin kierros. Olkoonv W piste joka esiintyyk kertaaw :ssä. Joka kerta kunw :ssä viiva saapuu pisteeseenv, niin se myös lähtee pisteestäv. v:n aste on parillinen. Pisteenuaste on parillinen, koskaw alkaau:sta ja loppuuu:hun. 9 / 22 4

5 Todistus jatkoa Hierholzer (1873) Oletus:G = (V,E) on yhtenäinen ja ei-triviaali graafi, jonka jokaisen pisteen aste on parillinen. Väite:Gon Eulerin graafi. OlkoonW, pising:n reitti: W = e 1 e 2 e n : v 0 vn, jollee i = v i 1 v i. Viivae = v n u E e W. Muuten reittiwe on pidempi kuinw. Josv 0 v n ja pistev n esiintyyk kertaa polussaw, niin silloinv n :stä lähtevien/saapuvien viivojen määrä olisi 2(k 1)+1 Siis pisteenv n aste olisi pariton. Oltavav 0 = v n eli reitti W on suljettu. 10 / 22 Todistus jatkoa 2 JosW ei ole Eulerin kierros, niin on olemassa viivaf = v i u E jollakinijaf / W. (G on yhtenäinen) Reitti e i+1 e i+2 e n e 1 e i f on pidempi kuinw Ristiriita reitinw valinnan suhteen. 11 / 22 5

6 Eulerin reitin olemassaolo Ed. lause Graafi, jonka jonkin pisteen aste on pariton, ei sisällä Eulerin kierrosta. Handshaking lemma Graafin parittoman asteen omaavien pisteiden lukumäärä on aina parillinen. Ei ole olemassa graafia jolla on vain yksi parittoman asteen omaava piste. 12 / 22 Eulerin reitin olemassaolo OlkoonG = (V,E) graafi, jossa on täsmälleen kaksi parittoman asteen omaavaa pistettäujav. G+e on uusi graafi (tai multigraafi), missäe = uv on uusi viiva Jokaisen graafing+episteen aste on parillinen G+e sisältää Eulerin kierroksen (ja tietenkin viivaeesiintyy siinä) Poistamalla tästä kierroksesta viivaesaadaan graafingeulerin reittiu v. 13 / 22 6

7 Eulerin reitti On todistettu: Lause Yhtenäinen graafi (myös multigraafi) sisältää Eulerin reitin Graafi sisältää korkeintaan kaksi parittoman asteen omaavaa pistettä. 14 / 22 Königsberg Pisteiden A, B, C ja D aste on pariton. Königsbergin siltaongelmalle ei ole ratkaisua: 15 / 22 7

8 Eulerin graafin variaatioita Semieuleriaaninen (semi-eulerian) graafi: Sisältää Eulerin reitin, mutta ei Eulerin kierrosta. Kuljettavissa oleva (traversable) graafi: Sisältää Eulerin reitin tai Eulerin kierroksen. Seuraus Yhtenäinen graafi (multigraafi) on semieuleriaaninen Graafi sisältää täsmälleen kaksi parittoman asteen omaavaa pistettä. Eulerin reitti alkaa toisesta parittoman asteen omaavasta pisteestä ja päättyy toiseen. 16 / 22 Esimerkki. Esimerkki. Allaoleva graafi on semieuleriaaninen. Eulerin reitti: b c d e f a b e 17 / 22 8

9 7.2. Postimiesongelma Eulerin kierroksen sovelluksia: postinkanto, lumenauraus, roska-auton kulkureitti jne. Yleisessä ongelmassa mukana viivapainot: Postimiesongelma (The Chinese Postman Problem):G = (V,E) painotettu graafi,paino:α : E R +. Ongelma: Löydettävä pisteestäu(posti) lähtevä suljettu kulkuw, joka sisältää kaikki graafingviivat (kadut) niin, että α(w) = α(e) e W on mahdollisimman pieni. Eulerin graafille Eulerin kierros on ongelman ratkaisu. Miten Eulerin kierros löydetään? 18 / 22 Fleuryn algoritmi Fleuryn algoritmi: v 0 G lähtöpiste jaw 0 v 0 :n triviaalipolku. Toistetaan seuraavaa niin pitkään kuin mahdollista i = 1, 2, 3,... W i = e 1 e 2 e i reitti,e j = v j 1 v j,j = 1,2,...i. Valitaane i+1 seuraavasti: (i)e i+1 e j aina kunj = 1,2,...,i (ii)v i one i+1 :sen päätepiste. (iii) Viivae i+1 ei ole graafing i = G {e 1,e 2,...,e i } silta, jos tällainen valinta on mahdollista. 19 / 22 9

10 Esimerkki Fleuryn algoritmista Esimerkki. Kaupungin osan kadut ovat allaolevan graafin mukaiset, kun viivat ovat katuja ja pisteet katujen risteyksiä. Posti on risteyksessäb. Voiko postimies jakaa postin kaikille kaupunginosan kaduille niin, että hän kulkee jokaisen kadun vain kerran? Jos voi, mikä on kulkureitti? 20 / 22 Ratkaisu Ratkaisu. Jokaisen pisteen aste parillinen. Eulerin kierros olemassa. Fleury: 0. v 1 = b W 0 = b 1.e 1 = ba, v 2 = a W 1 = b a 2.e 2 = ac, v 3 = c W 2 = b a c 3.e 3 = cg, v 4 = g W 3 = b a c g 4.e 4 = gd, v 5 = d W 4 = b a c g d 5.e 5 = dc, v 6 = c W 5 = b a c g d c jne. 21 / 22 10

11 Ratkaisu jatkoa G: a 1 b 2 3 g 7 f c 5 Kulku:b a c g d c f g b d f b d 22 / 22 11

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Kokonaislukukapasiteetti. Max-Flow Min-Cut

Kokonaislukukapasiteetti. Max-Flow Min-Cut Kokonaislukukapasiteetti Seuraus 10.2.2. JosN on siirtoverkko, jonka kapasiteettifunktion α arvot ovat kokonaislukuja, niin silloinn:llä on olemassa sellainen maksimivirtausf, ettäf(e) on kokonaisluku

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Karttojen värittäminen

Karttojen värittäminen Karttojen värittäminen Neliväriongelman värityskombinaatioiden lukumäärän etsiminen graafien avulla Eero Räty & Samuli Thomasson Valkeakosken Tietotien lukio / Päivölän Kansanopisto Tieteenala: Matematiikka

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat

Jarkko Peltomäki. Järjestetyt joukot ja hilat Jarkko Peltomäki Järjestetyt joukot ja hilat Luonnontieteiden kandidaatin tutkielma Turun yliopisto Syyskuu 2010 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Järjestetty joukko 3 2.1 Määritelmiä ja perusominaisuuksia...............

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 14 Ke 25.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 14 Ke 25.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 14 Ke 25.2.2015 Timo Männikkö Luento 14 Heuristiset menetelmät Heuristiikkoja kapsäkkiongelmalle Kauppamatkustajan ongelma Lähimmän naapurin menetelmä Kertaus ja tenttivinkit Algoritmit

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011

TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho. 31. maaliskuuta 2011 TIEA241 Automaatit ja kieliopit, kevät 2011 (IV) Antti-Juhani Kaijanaho TIETOTEKNIIKAN LAITOS 31. maaliskuuta 2011 Sisällys Sisällys Chomskyn hierarkia kieli säännöllinen kontekstiton kontekstinen rekursiivisesti

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 10 Ke 11.2.2015. Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 10 Ke 11.2.2015 Timo Männikkö Luento 10 Algoritminen ongelman ratkaisu Suunnittelumenetelmät Raaka voima Järjestäminen eli lajittelu Kuplalajittelu Väliinsijoituslajittelu Valintalajittelu

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

Relaation ominaisuuksia. Ominaisuuksia koskevia lauseita Sulkeumat. Joukossa X määritelty relaatio R on. (ir) irrefleksiivinen, jos x Rx kaikilla x X,

Relaation ominaisuuksia. Ominaisuuksia koskevia lauseita Sulkeumat. Joukossa X määritelty relaatio R on. (ir) irrefleksiivinen, jos x Rx kaikilla x X, Relaation Joukossa X määritelty relaatio R on (r) refleksiivinen, jos xrx kaikilla x X, (ir) irrefleksiivinen, jos x Rx kaikilla x X, Relaation Joukossa X määritelty relaatio R on (r) refleksiivinen, jos

Lisätiedot

A-B, kun A < B 1 / 20

A-B, kun A < B 1 / 20 A-B, kun A < B 1 / 20 Ylivuoto Luvunk p esittäminen vaatiip+1merkkiä, joista 1. merkki on1ja loputpmerkkiä0:ia. Tapauksessa, missäajab ovat positiivisia,a > B, on lukua B:kin positiivinen, joten A B +k

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus: Diofantoksen yht al oit a

Matematiikan olympiavalmennus: Diofantoksen yht al oit a Matematiikan olympiavalmennus: Diofantoksen yht al oit a Heikki M antysaari 25. helmikuuta 2007 V ah an teoriaa Diofantoksen yht al o: tuntemattomia enemm an kuin yht al oit a. Lukiossa esim. 4x + 8y =

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

1.1 Tavallinen binäärihakupuu

1.1 Tavallinen binäärihakupuu TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit 1 1 Puurakenteet http://imgur.com/l77fy5x Tässä luvussa käsitellään erilaisia yleisiä puurakenteita. ensin käsitellään tavallinen binäärihakupuu sitten tutustutaan

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Liikkuminen. Pelivalmistelut. Ohittaminen FIN. Pelin sisältö:

Liikkuminen. Pelivalmistelut. Ohittaminen FIN. Pelin sisältö: FIN Suomi 4 + 2-7 20 + Pelin sisältö: 8-osainen pelilauta (jossa painatus molemmin puolin), 7 eriväristä puupossua, 7 possujen väristä puukiekkoa, Erikoisarpakuutio, jossa luvut 1, 1 ja 3 mustina pisteinä

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet

Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet Montreal Cognitive Assesment (MoCA) Esitys- ja pisteytysohjeet Montreal Cognitive Assesment (MoCA) on suuniteltu lievien kognitiivisten vaikeuksien nopeaksi seulontamenetelmäksi. Sillä arvioidaan tiedonkäsittelyn

Lisätiedot

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen.

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. Alle on listattu monia yleisiä kysymyksiä ja väittämiä, joita liiton tai yhdistyksen henkilöt usein

Lisätiedot

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1:

PELIOHJEET (suomeksi) Koira. Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: PELIOHJEET (suomeksi) Koira Peli on kaksivaiheinen: Vaihe 1: Jokaiselle osanottajalle/pelaajalle jaetaan kolme (3) korttia. Loput kortit asetetaan pelipöydälle pinoon, pakaksi. Huomattavaa on, että pakan

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot