EME 112. Käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08"

Transkriptio

1 EME Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. f m A Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. t o Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Trukin kuvaus 1 Käyttötarkoitus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Trukin kuvaus... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomallissa... B Vakiomallien suoritustehot... B Mitat... B Akut ja moottoriteho... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 6 4 Kilvet... B Tyyppikilpi, trukki... B 8 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto... C 1 2 Käyttöönotto... C 1 3 Trukin siirtäminen ilman omaa voimanlähdettä (hätätapauksessa)... C 2 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 1 3 Akun lataaminen sisäänrakennetulla latauslaitteella... D Akun lataus 230 VAC:illa... D Lataa akku 24 VDC (LKW)... D 3 4 Akkujen vaihto... D 4 5 Purkukontrolli-LED (purkukontrollinäyttö)... D 5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttölaitteiden kuvaus... E 2 3 Trukin käyttöönotto... E 4 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely... E Ajoa koskevat turvamääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarrutus... E Kuormien nostaminen ja laskeminen... E Trukin turvallinen pysäköinti... E FIN I 1

5 F Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu... F 1 2 Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset... F 1 3 Huoltolista... F 3 4 Hydrauliöljyn pinta... F 4 5 Käyttönesteet... F 4 6 Trukin huoltoa koskevia ohjeita... F Trukin valmistaminen huoltotöitä varten... F Irroita etukansi ja etuseinä....f Sähkösulakkeiden tarkastus... F Trukin käyttöönotto huollon jälkeen... F 6 7 Trukin poistaminen käytöstä... F Toimenpiteet säilytyksen aikana... F Käyttöönotto säilytyksen jälkeen... F 8 8 Turvallisuustarkastukset pitkän tauon ja epätavallisten tapahtumien jälkeen... F 8 9 Lopullinen käytöstä poistaminen, hävitys... F 8 10 Vianetsintä ja sen tunnistaminen... F Vianetsintä... F Vian tunnistus (vilkkumerkit LED-näytöllä)... F Virrankytkentäkaavio... F FIN I 2

6 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

7 FIN

8 A A Asianmukainen käyttö Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Trukkiin kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. m Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa SF A 1

9 A SF

10 B Trukin kuvaus 1 Käyttötarkoitus m Trukki on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen tasaisella alustalla. Sillä voidaan nostaa avoimin lattiatuin varustettuja kuormalavoja tai pyörillä varustettuja kuormavaunuja. Kantovoima on merkitty kantovoimalaattaan Q maks. EME on tarkoitettu kevyempään käyttöön, enintään 2 tuntia jatkuvaa käyttöä. Kulkuneuvotyypit, nostovoima ja moottoriteho: Tyyppi Nimellisnostoteho Moottoriteho EME 1200 kg 0,3 kw AC 1001.SF B 1

11 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus Pos. Nimike 1 t Ohjausaisa 2 t Ajoturvakatkaisin 3 t Ajokytkin 4 t Akunlatauspistoke 230 VAC (sisäänrakennettu akunlatauslaite, 24 V / 6,5 A) 5 t Hätäkatkaisin / virtalukko 6 o Akun latausliitos 24 VDC (LKW lastaus) 7 t Purkukotrolli-LED (purkukontrollinäyttö) 8 t Kuormannostolaitteisto 9 t Kuormapyörä 10 t Etukansi 11 t Etuseinä 12 t Vetopyörä t =Vakiovarusteena o = <Lisävarusteena 1001.SF B 2

12 2.1 Trukin kuvaus Rakenne: EME on kolmipyöräinen kulkuneuvo niveletyllä vetopyörällä (12) ja kahdella kuormarenkaalla(9). Helposti avautuva konepelti (10) mahdolistaa helpon pääsyn kaikkiin rakenneyksikköihin. Hallintalaitteet on sijoitettu ohjausaisan päähän. Turvalaitteet: Trukin runko suojaa käyttäjän jalkoja ja törmäyksissä lavoja kuljetettaessa niillä olevia tavarakuormia. Ohjausaisa (1) huolehtii siitä, että turvaetäisyys trukkiin on riittävä. Muotonsa ansiosta se kääntyy vaaratilanteessa käyttäjän vartaloa vasten ylös, ajoneuvo jarruttaa. Päästettäessä irti ohjausaisasta (1) työntyy se kaasupainejousella ylempään jarrutusasentoon. Ohjausaisan päässä oleva törmäyspainike (2) reagoi kosketuksesta, ajosuunta kääntyy päinvastaiseksi ja trukki liikkuu käyttäjästä pois päin. Painamalla hätäkatkaisinta (5) lopetetaankaikki sähköiset toiminnot. Hallinta- ja näyttölaitteet: Hallintalaitteet nosto, lasku, hidas ajo ja äänimerkki on sijoitettu ohjausaisaan (1). Kulkuneuvo on varustettu purkukontrollilla-led (purkukotrolinnäyttö) (7). Akun totaalisen tyhjenemisen estämiseksi loppuu toiminto nosto kun kapasiteettia on jäljellä 20%. Ajojärjestelmä: Käyttöyksikkö on järjestetty symmetrisesti. 0,3 kw-ajomoottori pyörittää vaihteiston välityksellä vetopyörää (12). Muutettaessa ajosuuntaa ohjausaisaan sijoitetusta ajokytkimestä (3) voidaan jarruttaa vastavirralla. Ohjaus: Kulkuneuvoa ohjataan ohjausaisalla (1) jonka kääntöalue on n. 90 molempiin suuntiin. Jarrujärjestelmä: Jousivoimalla toimiva jarru (käyttöjarru) vaikuttaa suoraan moottoriin. Jarru kytketään päälle kääntämällä ohjausaisa (1) joko ylemmälle tai alemmalle jarrutusalueelle. Hydraulijärjestelmä: Nosto- ja laskutoiminnot tapahtuvat ohjausaisan päässä olevista ohjauspainikkeista. Kytkettäessä päälle nostotoiminto pumppuyksikkö lähtee käyntiin. Hydrauliöljy pumpataan öljytankista sylinteriin. Kuormannostolaitteisto (8) nousee. Sähköjärjestelmä: 24 voltin järjestelmä. Standardi on sähköinen vaihtovirtaohjaus SF B 3

13 3 Tekniset tiedot vakiomallissa A Tekniset tiedot on annettu VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Vakiomallien suoritustehot 3.2 Mitat Nimike EME Q Nimellisnostoteho 1200 kg C Kuorman painopiste-etäisyys 600 mm Ajonopeus kuormalla/ilman kuormaa 4,2 / 5 km/h Nostonopeus kuormitettuna/ilman kuormaa 20 / 30 cm/s Laskunopeus kuormitettuna/ilman kuormaa 30 / 20 cm/s Nimike * Ast sisältyen 200 mm turvallisuusväli Vakiomalli EME Leveäversio EME h 3 Työntö 95 ±5 95 ±5 mm h 13 Laskettu korkeus mm s Haarukanpaksuus mm y Akseliväli, nostolaite laskettuna mm l Haarukan pituus mm l 1 Trukin pituus mm l 2 Etuosan pituus mm e Haarukan leveys mm b 1 Trukin leveys mm b 5 Etäisyys haarukan sakarat ulk mm b 11 Kuormahaarukan raideleveys mm m 2 Maavara mm Wa Kääntösäde mm Ast* Työkäytävänleveys 1000 x 1200 poikittain mm Ast* Työkäytävän leveys 800 x 1200 lavat pituussuuntaan mm 3.3 Akut ja moottoriteho Akku Moottoriteho EME 2 x 12 V / 42 Ah in Reihe 0,3 kw 1001.SF B 4

14 1264 c l l 2 s m 2 Q 1001.SF h 13 h y l 1 Wa e b 1 b 11 b Ast B 5

15 3.4 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: 66 db(a) A A Normin pren mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: 0,30 m/s 2 pren mukaan. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) A Valmistaja takaa raja-arvoissa pysymisen koskien interferenssiemissioita ja interferenssikestoa sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen pren sekä siinä mainittujen normimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.5 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila ajokäytössä: A - käyttölämpötila 0 C - 40 C Tehdaskuljetusneuvoa käytettäessä jatkuvasti alle 5 C lämpötilassa tai kylmävarastossa tai suurille lämpötilan tai ilmankosteuden vaihteluille alttiina tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja lupa SF B 6

16 Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 4 Kilvet Qmax 1200 kg Qmax 2645 lb 13 mv 1,5 V Asento. Nimike 13 Nostovoimas Q max 14 Trukin tyyppikilpi 15 Kiinnityspiste nosturilla siirtoa varten 16 Kieltokilpi Älä hyppää kyytiin 17 Kilpi tunkin nostopisteet 17.1 Trukin numero (stanssattu) 18 Varoituskilpi Varo! Elektroniikka ja matalajännite 1001.SF B 7

17 4.1 Tyyppikilpi, trukki Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Asento Nimike Asento Nimike 19 Tyyppi 26 Moottorin teho kw 20 Sarja n:o 27 Asiakas n:o 21 Nimellisnostoteho kg 28 Akun paino min/maks. kg 22 Akku: Jännite V 29 Paino ilma akkua kg ampeeritunnit Ah 23 Valmistaja 30 Valmistusvuosi 24 Työ n:o 31 Valmistajan logo 25 Kuorman painopiste-etäisyys mm A Trukkia koskevissa kysymyksissä tai tilattaessa varaosia on ilmoitettava sarjanumero (20) SF B 8

18 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto m A Varmista, että nostolaitteen teho on riittävä. (Lastauspaino = nettopaino + akun paino; katso tyyppikilpi trukki) Trukin nosturivaljailla lastaamista varten ovat kiinnityskohdat (1) merkitty. Kiinnityskohdat on varustettu muovisuojuksilla, jotka tulee asettaa takaisin kuljetuksen jälkeen. m Pysäköi trukki turvallisesti (kts. kappale E,). Kiinnitä nosturi kiinnityspisteisiin (1). Nosturi on kiinnitettävä kiinnityspisteisiin niin tukevasti, etteivät koukut pääse missään tapauksessa luiskahtamaan! Nostoketjut/liinat on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa trukin muita laitteita. 2 Käyttöönotto m Trukkia saadaan siirtää vain akkuvirralla! Akkuun kytkettyjen kaapeleiden (siirtokaapeli) on oltava alle 6 m pitkiä. Toimituksen tai kuljetuksen jälkeen trukki valmistellaan käyttöönottoa varten seuraavin toimenpitein: A Tarkista trukin kunto ja varusteiden täydellisyys. Tarvittaessa akku asennetaan paikalleen akun kaapeleita vahingoittamatta. Akku ladataan (katso kappale D). Käynnistä trukki ohjeiden mukaisesti (katso kappale E). Trukin seisoessa kauemmin voi sen renkaisiin tulla painumia. Ajettaessa nämä painumat häviävät pian SF 1

19 3 Trukin siirtäminen ilman omaa voimanlähdettä (hätätapauksessa) Jotta trukkia voidaan hätätapauksessa siirtää, on irroitettava elektromagneettisesti toimiva jarru pois päältä. m Irrota ruuvit (2). Irrota etuseinä (3). Löysää kiinnitysruuveja (4) kunnes trukkia voi liikuttaa (Jarrutustoiminto on kumottu). Trukkia voidaan nyt liikuttaa. Kun trukki on asetettu toivottuun paikkaan tulee kiinnitysruuvit (4) jälleen kiristää. Jarru on taas toiminnassa! SF 2

20 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista on trukki pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. m f m f Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Mikäli happoa kuitenkin pääsee vahingossa vaatteisiin, iholle tai silmiin, on ko. kohta heti huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on lisäksi mentävä lääkäriin. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun paino ja mitat vaikuttavat trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustuksen vaihto on luvallista vain valmistajan suostumuksella. 2 Akkutyypit m Trukki on varustettu huoltovapaalla akkutyypillä (katso kappale B). Tällaiseen akkuun ei saa lisätä tislattua vettä. Kennon kannet on suljettu tiiviisti. Akku tuhoutuu, jos yksi näistä kansista avataan! Akun painot on nähtävissä akun tyyppikilvestä SF D 1

21 3 Akun lataaminen sisäänrakennetulla latauslaitteella 3.1 Akun lataus 230 VAC:illa Latauslaitteen verkkokaapeliin pääsee ulkoa päin käsiksi. A Vedä verkkopistoke (1) ulos latauslaitteen kiinnikkeestä (2) ja kiinnitä se sopivaan verkkopistorasiaan. (230 V ±10%). LED (3) vilkkuu vihreänä, joka tarkoittaa, että latauslaite on kiinni sähköverkossa ja että lataus tapahtuu. Pidä akkua niin kauan latauksessa, kunnes LED (3) näyttää tasaista vihreää valoa. Irrota pistoke (1) pistorasiasta ja kiinnitä se trukin kiinnikkeeseen (2). Kaikki sähköiset toiminnot ovat katkaistu lataustoiminnon ajaksi (sähköinen käynnistyssuoja). Trukkia ei voi käyttää. m Jatkolataus Kun LED (3) näyttää jatkuvaa vihreää valoa, on akku täynnä. Latauslaite pitää tästä lähin vain akun jännitettä yllä. Jatkolataus kestää niin kauan kunnes pistoke irrotetaan. Pitkän käyttöiän takaamiseksi suosittelemme 1-2 viikon välein tapahtuvaa tasauslatausta. Laturin tulee olla vähintään 41 tuntia verkossa. Verkkoliitäntä Verkkojännite: 230 V ±10% Verkkotaajuus: 50 Hz ±4% 1001.SF D 2

22 3.2 Lataa akku 24 VDC (LKW) A Yhdistä lataussjohdon liitospistoke (o) 24 VDC liitokseen (4). LED (3) näyttää vihreällä vilkkuvalolla, että latauslaite on kytketty ja että lataus tapahtuu. Lataa akkua niin kauan, kunnes LED (3) näyttää tasaista vihreää valoa. 24 VDC Irrota yhteys. Kaikki sähköiset toiminnot ovat katkaistu lataustoiminnon ajaksi (sähköinen käynnistyssuoja). Trukkia ei voi käyttää. 4 3 Latausaika Lataus kestää akun tyhjyydestä riippuen, enintään kuitenkin 6 tuntia. m f Osittaislataukset Latauslaite on konstruoitu siten, että se sopeutuu automaattisesti ladattaessa osittain ladattuja akkuja. Tämä pidentää akun elinikää. LED:in vilkuttaessa punaista valoa (3) se tarkoittaa, että akku on joko rikki tai latausvirta on katkennut. Akun täyteen lataaminen ei onnistu aina, kun käytetään kuormaautossa olevaa laturia. Tasauslataus (verkkolataus) tulee suorittaa kerran viikossa. Jos tasauslataus tapahtuu kuorma-auton verkkoliitännällä (115 V / 230 V), tulee verkkoliitännän olla varustettu FI-suojakatkaisimella! 1001.SF D 3

23 4 Akkujen vaihto m Irrota ruuvit (5), etukansi (6) ja etuseinä (7). Löysää naparuuvit ja irrota akun johto navoista. Akkukaapelit on sijoitettava niin, että ne eivät akkua ulos vedettäessä tartu kiinni trukkiin. Vedä akut (8) kahvoista ulos. m Asentaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä; tällöin on varmistuttava siitä, että akut ovat oikeassa asennossa ja oikein kytketyt: punainen kaapeli: 1. akun + napa sininen kaapeli: 2. akun - napa Kun akku on asennettu uudelleen paikalleen, on kaikki kaapelikytkennät ja pistokekytkennät tarkastettava vaurioiden varalta SF D 4

24 5 Purkukontrolli-LED (purkukontrollinäyttö) Akun latausaste näytetään LED:illä. m A Tila Väri Näyttö palaa vihreä Akunlataus > 30% vilkkuu vihreä Akunlataus 30-20% vilkkuu punainen Akunlataus < 20% Kevyessä käytössä (lasti< 300 kg) tulee akku ladata LED:in vilkkuessa vihreänä. Kun LED vilkkuu punaisena on akku pakko ladata. Punaisesta valosta huolimatta jatkuva käyttö vahingoittaa akkua. Seurauksena on akun syväpurkaus, jolloin alin sallittu jännite alitetaan. Kun 20% loppukapasiteetti on saavutettu (LED vilkuu punaisena) keskeytyy nostaminen SF D 5

25 D SF

26 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. f Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon SF E 1

27 2 Hallinta- ja näyttölaitteiden kuvaus Pos. Hallintalaitetai näyttö Toiminto 1 Törmäyksen turvapainike t Trukki liikkuu kuljettajasta pois päin. 2 Ajokytkin t Säätää ajosuunnan ja -nopeuden. 3 Ohjauspainike - kuormannostolaitteiston t Kuormannostolaitteiston nosto nosto 4 Ohjauspainike - kuormannostolaitteiston t Kuormannostolaitteiston lasku lasku 5 Painike- äänimerkki t Antaa akustisen signaalin 6 Painike - järjestelyajo t Ohjausaisan ollessa ylemmässä jarrutusasennossa voidaan painikkeesta katkaista jarrutustoiminto ja trukkia voidaan liikuttaa hitaalla nopeudella (järjestelyajo). 7 Sisäänrakennettu latauslaite (turvakytkentöineen) 8 Virtalukko sisäänrakennetulla hätäkatkaisimella. 9 Liitos latausta varten 24 V LKW latausjohdolle (o) 10 Purkikontrolli-LED (purkikontrollinäyttö) t t o t Lataa akun kytkettäessä pistoke rasiaan. Ohjausvirran päälle- ja poiskytkentä. Avain poisvedettynä trukki on varmistettu asiattoman päällekytkennän varalta. Lataa akku kiinnittämällä 24 V LKWlatausjohto. Näyttää akun lataustilan (katso kappale D). t = Vakiovarusteena o = Lisävarusteena 0301.SF E 2

28 SF E 3

29 3 Trukin käyttöönotto f Ennen kuin trukki käynnistetään, sillä ajetaan tai kuormia nostetaan, on kuljettajan varmistuttava siitä, ettei ketään ole vaara-alueella. Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivän töiden aloittamista Tarkasta koko trukki (erityisesti pyörät ja kuormannostolaitteisto) vaurioiden varalta. Trukin käynnistys A Tarkista, onko akun pistoke (7) kytketty. Työnnä avain virtalukkoon(8) käännä oikealle vasteeseen asti ja lopulta vedä. Purkukontrolli-LED (purkukontrollinäyttö) (10) näyttää akun jäljellä olevan kapasiteetin. Tarkista äänimerkin (5) toiminta. Trukki on nyt käyttövalmis. Tarkista ohajusaisan jarrutoiminta (katso kappale 4.2) SF E 4

30 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely 4.1 Ajoa koskevat turvamääräykset Ajoreitit ja työskentelyalueet: Trukilla saa ajaa vain trukkiliikenteeseen tarkoitetuilla reiteillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettajan on sopeutettava ajonopeus vallitsevia oloja vastaavaksi. Esim. kaarteissa, kapeissa kohdissa, kääntöovista ajettaessa ja paikoissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, on ajettava hitaasti. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja hänen on pystyttävä hallitsemaan trukkinsa kaikissa tilanteissa. Äkkipysähdykset (vaaratilanteita lukuunottamatta), nopeat käännökset ja ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa on kielletty. Kuljettajan työpisteestä ulos nojaaminen tai kurkottaminen on kielletty. Näkyvyys ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävälle etäisyydelle valitsemansa ajoreitti. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on trukkia ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, on toisen henkilön kuljettava trukin edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen nousuissa ja laskuissa: Ajaminen nousuissa ja laskuissa on sallittua vain trukilla-ajoon merkittyjä reittejä pitkin. Lisäksi ajopinnan on oltava puhdas ja luistamaton, ja trukin teknisten ominaisuuksien on oltava sellaiset, että ajo nousuissa ja laskuissaon mahdollista. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, vinottain ajaminen ja trukin pysäköinti mäkeen on kielletty. Alamäkeen saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hissiin ja kuormasillalle ajaminen: Hissiin tai kuormalaitureille saa ajaa vain, jos niillä on riittävä kantokyky ja ne ovat rakenteensa puolesta trukilla ajoon sopivat ja omistaja tai haltija on antanut luvan ajamiseen. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Tehdaskuljetusneuvo on ajettava kuorma edellä hissiin ja pysäköitävä niin, ettei se tai kuorma kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. Kannettavat kuormat: Kuormien on oltava tukevasti ja oikein kiinnitettyjä. Trukilla ei saa koskaan kuljettaa kuormaa, joka on korkeampi kuin haarukkakelkka tai ulottuu kuormatuen yläpuolelle. Perävaunujen käyttö: Perävaunun paino ei saa ylittää trukille määritettyä enimmäiskuormaa jarruttomien ja/tai jarrulisten perävaunujen osalta. Kuorma on lastattava perävaunuun tukevasti eikä se saa ylittää ajotien sallittua leveyttä. Kun perävaunu on kytketty trukkiin, ajajan on ennen kuljetusta varmistuttava siitä, että vetokoukku on lukittu. Perävaunua vedettäessä trukkia on ajettava niin, että se on kaikissa tilanteissa ohjattavissa ja jarrutettavissa SF E 5

31 4.2 Ajaminen, ohjaaminen, jarrutus f Trukin kyydissä matkustaminen ei ole missään tapauksessa sallittua. Hätäkatkaisu Paina hätäkatkasinta (8). Kaikki sähkötoiminnot katkaistaan. Pakkojarrutus f m Päästettäessä ohjausaisa irti seuraa pakkojarrutus - ohjausaisa liikkuu itsestään ylempään jarrutusasentoon (B). Mikäli ohjausaisa liikkuu hitaasti jarrutusasentoon, on syy etsittävä ja korjattava. Tarvittaessa on ilmajousi uusittava! Ajaminen Ajaminen on sallittua vain suojapeltien ollessa kiinni ja asianmukaisesti lukittuina. Trukin käyttöönotto (katso kappale 3). Ajonopeutta säädetään ajokytkimestä (2). Ohjausaisa (11) käännetään ajoasentoon (F) ja ajokytkimestä (2) valitaan haluttu ajosuunta (V tai R). Ohjaaminen m Ohjausaisaa (11) käännetään vasempaan tai oikeaan. Ahtaissa mutkissa ohjausaisa ulottuu trukin ulkopuolelle! 0301.SF E 6

32 f Järjestelyajo Käytettäessä painiketta Järjestelyajo (6) on kuljettajan noudatettava erityistä varovaisuutta. Trukkia voidaan ajaa ohjausaisan ollessa pystyasennossa (esim. ahtaissa tiloissa/ hississä): m Paina Järjestelyajo (6) painiketta. Ajosäädin (2) käännetään haluttuun ajosuuntaan (V tai R). Käyttöjarru vapautetaan. Trukki liikkuu hitaalla nopeudella. Magneettijarru jarruttaa, kun ajokytkin (2) vapautetaan. Vapauta ajokytkin (2) tai painike (6) Järjestelyajo vaaratilanteessa ja jarruta ajoneuvoa näin. Jarrutus f Trukin jarrutusominaisuudet ovat oleellisesti riippuvaiset ajopinnan kunnosta. Kuljettajan on otettava tämä huomioon omassa ajotavassaan. 6 2 Trukkia voidaan jarruttaa kolmella tavalla: sähköjarrulla (ajokytkin (2)) vastavirtajarrutuksella (ajokytkin (2)) kyrtkemällä käyttöjarru (ohjausaisa (11)) Jarruttaminen sähköjarrulla: Ajokytkin (2) päästetään irti. Vastavirtajarrutus: f Ajon aikana ajosuunta voidaan kääntää vastakkaiseksi ajokytkimestä (2). Trukkia jarrutetaan vastavirralla, kunnes ajosuunta kääntyy vastakkaiseksi. Vaaran uhatessa on trukkia jarrutettava käyttöjarrulla. Jarrutus käyttöjarrulla: Ohjausaisa (11) käännetään joko ylemmälle tai alemmalle jarrutusalueelle (B) SF E 7

33 f m Ajaminen nousuissa Kuorma on kuljetettava siten, että se on aina ylämäkeen päin! Ajettava nousu saa olla korkeintaan 10 m pitkä: ilman kuormaa: 15% 600 kg kuormalla: 6% 1200 kg kuormalla: 3,5% Jyrkempiä nousuja kuin tässä ilmoitettuja ei saa ajaa. Moninkertainen mäkiajo on sallittua vain aina pitempien taukojen välein. 4.3 Kuormien nostaminen ja laskeminen m Ennen kuorman nostoa kuljettajan on varmistuttava siitä, että kuorma on tukevasti kuormalavalla eikä ylitä trukin kantokykyä. Pitkien kuormien poikittainen nosto ei ole sallittua. A Trukin kuormannostolaite työnnetään mahdollisimman pitkälle kuorman alle. Nosto ja laskunopeudet ovat vakiot. Nosto Painiketta Kuormannostolaitteiston nosto (3) painetaan, kunnes haluttu nostokorkeus on saavutettu. Lasku Painiketta Kuormannostolaitteiston lasku (4) painetaan SF E 8

34 4.4 Trukin turvallinen pysäköinti f Trukki on aina pysäköitävä turvallisesti. Trukkia ei saa pysäköidä mäkeen. Kuormannostolaitteiston on oltava aina laskettuna alas. Kuormannostolaitteisto lasketaan alas. Avain (8) käännetään pystysuoraan asentoon ja avain vedetään pois SF E 9

EMC 110/B 10. Käyttöohjeet 06.96- 10004466 07.08

EMC 110/B 10. Käyttöohjeet 06.96- 10004466 07.08 EMC 110/B 10 06.96- Käyttöohjeet s 10004466 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08 EJC 14/16 06.05 - Käyttöohjeet s 50470254 07.08 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - Käyttöohjeet s 50425863 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

ECE 116. Käyttöohjeet 04.04 - 50439697 01.06

ECE 116. Käyttöohjeet 04.04 - 50439697 01.06 ECE 116 04.04 - Käyttöohjeet s 50439697 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

AMXE 10. Käyttöohjeet 11.02- 50304165 07.08

AMXE 10. Käyttöohjeet 11.02- 50304165 07.08 MXE 10 11.02- Käyttöohjeet s 50304165 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

EJC/EJC-Z 14/16. Käyttöohjeet 06.98 - 10004257 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Käyttöohjeet 06.98 - 10004257 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Käyttöohjeet s 10004257 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

EJE KmS 16. Käyttöohjeet 02.01 - 50114156 02.01

EJE KmS 16. Käyttöohjeet 02.01 - 50114156 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Käyttöohjeet s 50114156 02.01 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJE 220/222/225/230/220r/222r

EJE 220/222/225/230/220r/222r EJE 220/222/225/230/220r/222r 10.03 - Käyttöohjeet s 50425900 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

ESE 20. Käyttöohjeet 04.99- 50042910 07.99

ESE 20. Käyttöohjeet 04.99- 50042910 07.99 ESE 20 04.99- Käyttöohjeet s 50042910 07.99 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50435812 03.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

EJE C20. Käyttöohjeet 08.03 - 50249918 06.06. Set

EJE C20. Käyttöohjeet 08.03 - 50249918 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE C20 Käyttöohjeet 08.03 - s 50249918 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

EJB 14/16. Käyttöohjeet 06.99 - 50119837 09.99

EJB 14/16. Käyttöohjeet 06.99 - 50119837 09.99 EJB 14/16 06.99 - Käyttöohjeet s 50119837 09.99 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ERC/ERC-Z 12/14/16. Käyttöohjeet 10.01- 50126640 06.02

ERC/ERC-Z 12/14/16. Käyttöohjeet 10.01- 50126640 06.02 ERC/ERC-Z 12/14/16 10.01- Käyttöohjeet s 50126640 06.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ELE ac 16/18/20. Käyttöohjeet 08.02- 50249844 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Käyttöohjeet 08.02- 50249844 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Käyttöohjeet s 50249844 04.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

ESE 320. Käyttöohjeet 01.05- 50453581 07.08

ESE 320. Käyttöohjeet 01.05- 50453581 07.08 ESE 320 01.05- Käyttöohjeet s 50453581 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

ECP 100-3. Käyttöohjeet 05.98 - 50114180 08.03

ECP 100-3. Käyttöohjeet 05.98 - 50114180 08.03 ECP 100-3 05.98 - Käyttöohjeet s 50114180 08.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

ERE 220. Käyttöohjeet 10.03- 50420296 01.06

ERE 220. Käyttöohjeet 10.03- 50420296 01.06 ERE 220 10.03- Käyttöohjeet s 50420296 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit

PAC 1600. Asennus- ja käyttöohje. Edistykselliset akkulaturit PAC 1600 Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 1600...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6 Liite A...6 Liite B...7

Lisätiedot

ESE 220. Käyttöohjeet 01.05- 50453563 07.08

ESE 220. Käyttöohjeet 01.05- 50453563 07.08 ESE 220 01.05- Käyttöohjeet s 50453563 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä

Lataussäädin 25A MPPT näytöllä Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1

5. KÄYTTÖOHJEET SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A SC4000 1 5. KÄYTTÖOHJEET 5. KÄYTTÖOHJEET... 3 5.1. KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET...3 5.2. KÄYTTÖOHJEET...4 5.2.1. KONEENKÄYTTÄJÄN VASTUU...5 5.2.2. MENETTELY HÄTÄTAPAUKSISSA...6 5.3. LAITTEEN OHJAUS...8 5.3.1. NOSTO

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

Quick Vac Transport Imulaite

Quick Vac Transport Imulaite Quick Vac Transport Imulaite Käyttöohje Megra Oy, Kirkonkyläntie 15, 00700 Helsinki, puh. 010 422 3700, fax 010 422 3701, www.megra.fi 1 Käyttötarkoitus Quick Vac Transport imulaite soveltuu käytettäväksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

HC 110. Käyttöohje 12.05 - 51111497 07.08

HC 110. Käyttöohje 12.05 - 51111497 07.08 HC 110 12.05 - Käyttöohje s 51111497 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS

YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS YLEISET KORJAUS- JA TESTAUSOHJEET WABCO-LAITTEIDEN TURVALLINEN KORJAUS JA TESTAUS Painos 2 Tätä tekstiä ei päivitetä säännöllisesti.

Lisätiedot

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Käyttöohje 12.06- s 51051916 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort

PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort PAC 600 PAC 800 PAC 800 comfort Asennus- ja käyttöohje Edistykselliset akkulaturit Sisällys POWERFINN PAC 600/800...2 Yleistä...2 Asennus...3 Käyttö...4 Turvaohjeita...5 Vianmääritys ja korjaus...6 Takuu...6

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä.

Ilmareiällisten kennotulppien tulee olla paikallaan. Mikäli akun tulpat eivät ole kipinäsuojattuja, olisi ne hyvä peittää kostealla pyyhkeellä. Akun varaaminen Varmista, että tila jossa akkua varataan on hyvin tuuletettu. Akkua varattaessa, sekä myös akun itsepurkauksessa syntyy räjähtäviä kaasuja, joten käytä aina suojalaseja akkujen kanssa työskennellessä.

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200

EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 Turvavalokeskukset EXI-24, EXI-24/600 JA EXI-24/1200 24 V AC/DC Exilight Oy:n turvavalokeskukset toimivat 24 V:n akustolla, joka syöttää valaistusryhmiä 24 V:n tasajännitteellä. 1. Asennus Keskus tulee

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot