EME 112. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EME 112. Käyttöohjeet 05.00- 77800702 07.08"

Transkriptio

1 EME Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. f m A Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. t o Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Trukin kuvaus 1 Käyttötarkoitus... B 1 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus... B Trukin kuvaus... B 3 3 Tekniset tiedot vakiomallissa... B Vakiomallien suoritustehot... B Mitat... B Akut ja moottoriteho... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 6 4 Kilvet... B Tyyppikilpi, trukki... B 8 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto... C 1 2 Käyttöönotto... C 1 3 Trukin siirtäminen ilman omaa voimanlähdettä (hätätapauksessa)... C 2 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 1 3 Akun lataaminen sisäänrakennetulla latauslaitteella... D Akun lataus 230 VAC:illa... D Lataa akku 24 VDC (LKW)... D 3 4 Akkujen vaihto... D 4 5 Purkukontrolli-LED (purkukontrollinäyttö)... D 5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset... E 1 2 Hallinta- ja näyttölaitteiden kuvaus... E 2 3 Trukin käyttöönotto... E 4 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely... E Ajoa koskevat turvamääräykset... E Ajaminen, ohjaaminen, jarrutus... E Kuormien nostaminen ja laskeminen... E Trukin turvallinen pysäköinti... E FIN I 1

5 F Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu... F 1 2 Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset... F 1 3 Huoltolista... F 3 4 Hydrauliöljyn pinta... F 4 5 Käyttönesteet... F 4 6 Trukin huoltoa koskevia ohjeita... F Trukin valmistaminen huoltotöitä varten... F Irroita etukansi ja etuseinä....f Sähkösulakkeiden tarkastus... F Trukin käyttöönotto huollon jälkeen... F 6 7 Trukin poistaminen käytöstä... F Toimenpiteet säilytyksen aikana... F Käyttöönotto säilytyksen jälkeen... F 8 8 Turvallisuustarkastukset pitkän tauon ja epätavallisten tapahtumien jälkeen... F 8 9 Lopullinen käytöstä poistaminen, hävitys... F 8 10 Vianetsintä ja sen tunnistaminen... F Vianetsintä... F Vian tunnistus (vilkkumerkit LED-näytöllä)... F Virrankytkentäkaavio... F FIN I 2

6 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

7 FIN

8 A A Asianmukainen käyttö Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Trukkiin kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. m Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa SF A 1

9 A SF

10 B Trukin kuvaus 1 Käyttötarkoitus m Trukki on tarkoitettu tavaroiden kuljettamiseen tasaisella alustalla. Sillä voidaan nostaa avoimin lattiatuin varustettuja kuormalavoja tai pyörillä varustettuja kuormavaunuja. Kantovoima on merkitty kantovoimalaattaan Q maks. EME on tarkoitettu kevyempään käyttöön, enintään 2 tuntia jatkuvaa käyttöä. Kulkuneuvotyypit, nostovoima ja moottoriteho: Tyyppi Nimellisnostoteho Moottoriteho EME 1200 kg 0,3 kw AC 1001.SF B 1

11 2 Kokoonpano ja toiminnallinen kuvaus Pos. Nimike 1 t Ohjausaisa 2 t Ajoturvakatkaisin 3 t Ajokytkin 4 t Akunlatauspistoke 230 VAC (sisäänrakennettu akunlatauslaite, 24 V / 6,5 A) 5 t Hätäkatkaisin / virtalukko 6 o Akun latausliitos 24 VDC (LKW lastaus) 7 t Purkukotrolli-LED (purkukontrollinäyttö) 8 t Kuormannostolaitteisto 9 t Kuormapyörä 10 t Etukansi 11 t Etuseinä 12 t Vetopyörä t =Vakiovarusteena o = <Lisävarusteena 1001.SF B 2

12 2.1 Trukin kuvaus Rakenne: EME on kolmipyöräinen kulkuneuvo niveletyllä vetopyörällä (12) ja kahdella kuormarenkaalla(9). Helposti avautuva konepelti (10) mahdolistaa helpon pääsyn kaikkiin rakenneyksikköihin. Hallintalaitteet on sijoitettu ohjausaisan päähän. Turvalaitteet: Trukin runko suojaa käyttäjän jalkoja ja törmäyksissä lavoja kuljetettaessa niillä olevia tavarakuormia. Ohjausaisa (1) huolehtii siitä, että turvaetäisyys trukkiin on riittävä. Muotonsa ansiosta se kääntyy vaaratilanteessa käyttäjän vartaloa vasten ylös, ajoneuvo jarruttaa. Päästettäessä irti ohjausaisasta (1) työntyy se kaasupainejousella ylempään jarrutusasentoon. Ohjausaisan päässä oleva törmäyspainike (2) reagoi kosketuksesta, ajosuunta kääntyy päinvastaiseksi ja trukki liikkuu käyttäjästä pois päin. Painamalla hätäkatkaisinta (5) lopetetaankaikki sähköiset toiminnot. Hallinta- ja näyttölaitteet: Hallintalaitteet nosto, lasku, hidas ajo ja äänimerkki on sijoitettu ohjausaisaan (1). Kulkuneuvo on varustettu purkukontrollilla-led (purkukotrolinnäyttö) (7). Akun totaalisen tyhjenemisen estämiseksi loppuu toiminto nosto kun kapasiteettia on jäljellä 20%. Ajojärjestelmä: Käyttöyksikkö on järjestetty symmetrisesti. 0,3 kw-ajomoottori pyörittää vaihteiston välityksellä vetopyörää (12). Muutettaessa ajosuuntaa ohjausaisaan sijoitetusta ajokytkimestä (3) voidaan jarruttaa vastavirralla. Ohjaus: Kulkuneuvoa ohjataan ohjausaisalla (1) jonka kääntöalue on n. 90 molempiin suuntiin. Jarrujärjestelmä: Jousivoimalla toimiva jarru (käyttöjarru) vaikuttaa suoraan moottoriin. Jarru kytketään päälle kääntämällä ohjausaisa (1) joko ylemmälle tai alemmalle jarrutusalueelle. Hydraulijärjestelmä: Nosto- ja laskutoiminnot tapahtuvat ohjausaisan päässä olevista ohjauspainikkeista. Kytkettäessä päälle nostotoiminto pumppuyksikkö lähtee käyntiin. Hydrauliöljy pumpataan öljytankista sylinteriin. Kuormannostolaitteisto (8) nousee. Sähköjärjestelmä: 24 voltin järjestelmä. Standardi on sähköinen vaihtovirtaohjaus SF B 3

13 3 Tekniset tiedot vakiomallissa A Tekniset tiedot on annettu VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Vakiomallien suoritustehot 3.2 Mitat Nimike EME Q Nimellisnostoteho 1200 kg C Kuorman painopiste-etäisyys 600 mm Ajonopeus kuormalla/ilman kuormaa 4,2 / 5 km/h Nostonopeus kuormitettuna/ilman kuormaa 20 / 30 cm/s Laskunopeus kuormitettuna/ilman kuormaa 30 / 20 cm/s Nimike * Ast sisältyen 200 mm turvallisuusväli Vakiomalli EME Leveäversio EME h 3 Työntö 95 ±5 95 ±5 mm h 13 Laskettu korkeus mm s Haarukanpaksuus mm y Akseliväli, nostolaite laskettuna mm l Haarukan pituus mm l 1 Trukin pituus mm l 2 Etuosan pituus mm e Haarukan leveys mm b 1 Trukin leveys mm b 5 Etäisyys haarukan sakarat ulk mm b 11 Kuormahaarukan raideleveys mm m 2 Maavara mm Wa Kääntösäde mm Ast* Työkäytävänleveys 1000 x 1200 poikittain mm Ast* Työkäytävän leveys 800 x 1200 lavat pituussuuntaan mm 3.3 Akut ja moottoriteho Akku Moottoriteho EME 2 x 12 V / 42 Ah in Reihe 0,3 kw 1001.SF B 4

14 1264 c l l 2 s m 2 Q 1001.SF h 13 h y l 1 Wa e b 1 b 11 b Ast B 5

15 3.4 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: 66 db(a) A A Normin pren mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: 0,30 m/s 2 pren mukaan. Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) A Valmistaja takaa raja-arvoissa pysymisen koskien interferenssiemissioita ja interferenssikestoa sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen pren sekä siinä mainittujen normimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.5 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila ajokäytössä: A - käyttölämpötila 0 C - 40 C Tehdaskuljetusneuvoa käytettäessä jatkuvasti alle 5 C lämpötilassa tai kylmävarastossa tai suurille lämpötilan tai ilmankosteuden vaihteluille alttiina tarvitaan ajoneuvolle erikoisvarustus ja lupa SF B 6

16 Xxx Xxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx X Xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 4 Kilvet Qmax 1200 kg Qmax 2645 lb 13 mv 1,5 V Asento. Nimike 13 Nostovoimas Q max 14 Trukin tyyppikilpi 15 Kiinnityspiste nosturilla siirtoa varten 16 Kieltokilpi Älä hyppää kyytiin 17 Kilpi tunkin nostopisteet 17.1 Trukin numero (stanssattu) 18 Varoituskilpi Varo! Elektroniikka ja matalajännite 1001.SF B 7

17 4.1 Tyyppikilpi, trukki Xxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxx mm Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx V Xxxxxxxxxxxxxxxxx kw xxxxxxxx kg Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Asento Nimike Asento Nimike 19 Tyyppi 26 Moottorin teho kw 20 Sarja n:o 27 Asiakas n:o 21 Nimellisnostoteho kg 28 Akun paino min/maks. kg 22 Akku: Jännite V 29 Paino ilma akkua kg ampeeritunnit Ah 23 Valmistaja 30 Valmistusvuosi 24 Työ n:o 31 Valmistajan logo 25 Kuorman painopiste-etäisyys mm A Trukkia koskevissa kysymyksissä tai tilattaessa varaosia on ilmoitettava sarjanumero (20) SF B 8

18 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturilla siirto m A Varmista, että nostolaitteen teho on riittävä. (Lastauspaino = nettopaino + akun paino; katso tyyppikilpi trukki) Trukin nosturivaljailla lastaamista varten ovat kiinnityskohdat (1) merkitty. Kiinnityskohdat on varustettu muovisuojuksilla, jotka tulee asettaa takaisin kuljetuksen jälkeen. m Pysäköi trukki turvallisesti (kts. kappale E,). Kiinnitä nosturi kiinnityspisteisiin (1). Nosturi on kiinnitettävä kiinnityspisteisiin niin tukevasti, etteivät koukut pääse missään tapauksessa luiskahtamaan! Nostoketjut/liinat on kiinnitettävä siten, että ne eivät nostettaessa kosketa trukin muita laitteita. 2 Käyttöönotto m Trukkia saadaan siirtää vain akkuvirralla! Akkuun kytkettyjen kaapeleiden (siirtokaapeli) on oltava alle 6 m pitkiä. Toimituksen tai kuljetuksen jälkeen trukki valmistellaan käyttöönottoa varten seuraavin toimenpitein: A Tarkista trukin kunto ja varusteiden täydellisyys. Tarvittaessa akku asennetaan paikalleen akun kaapeleita vahingoittamatta. Akku ladataan (katso kappale D). Käynnistä trukki ohjeiden mukaisesti (katso kappale E). Trukin seisoessa kauemmin voi sen renkaisiin tulla painumia. Ajettaessa nämä painumat häviävät pian SF 1

19 3 Trukin siirtäminen ilman omaa voimanlähdettä (hätätapauksessa) Jotta trukkia voidaan hätätapauksessa siirtää, on irroitettava elektromagneettisesti toimiva jarru pois päältä. m Irrota ruuvit (2). Irrota etuseinä (3). Löysää kiinnitysruuveja (4) kunnes trukkia voi liikuttaa (Jarrutustoiminto on kumottu). Trukkia voidaan nyt liikuttaa. Kun trukki on asetettu toivottuun paikkaan tulee kiinnitysruuvit (4) jälleen kiristää. Jarru on taas toiminnassa! SF 2

20 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista on trukki pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. m f m f Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Mikäli happoa kuitenkin pääsee vahingossa vaatteisiin, iholle tai silmiin, on ko. kohta heti huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on lisäksi mentävä lääkäriin. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun paino ja mitat vaikuttavat trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustuksen vaihto on luvallista vain valmistajan suostumuksella. 2 Akkutyypit m Trukki on varustettu huoltovapaalla akkutyypillä (katso kappale B). Tällaiseen akkuun ei saa lisätä tislattua vettä. Kennon kannet on suljettu tiiviisti. Akku tuhoutuu, jos yksi näistä kansista avataan! Akun painot on nähtävissä akun tyyppikilvestä SF D 1

21 3 Akun lataaminen sisäänrakennetulla latauslaitteella 3.1 Akun lataus 230 VAC:illa Latauslaitteen verkkokaapeliin pääsee ulkoa päin käsiksi. A Vedä verkkopistoke (1) ulos latauslaitteen kiinnikkeestä (2) ja kiinnitä se sopivaan verkkopistorasiaan. (230 V ±10%). LED (3) vilkkuu vihreänä, joka tarkoittaa, että latauslaite on kiinni sähköverkossa ja että lataus tapahtuu. Pidä akkua niin kauan latauksessa, kunnes LED (3) näyttää tasaista vihreää valoa. Irrota pistoke (1) pistorasiasta ja kiinnitä se trukin kiinnikkeeseen (2). Kaikki sähköiset toiminnot ovat katkaistu lataustoiminnon ajaksi (sähköinen käynnistyssuoja). Trukkia ei voi käyttää. m Jatkolataus Kun LED (3) näyttää jatkuvaa vihreää valoa, on akku täynnä. Latauslaite pitää tästä lähin vain akun jännitettä yllä. Jatkolataus kestää niin kauan kunnes pistoke irrotetaan. Pitkän käyttöiän takaamiseksi suosittelemme 1-2 viikon välein tapahtuvaa tasauslatausta. Laturin tulee olla vähintään 41 tuntia verkossa. Verkkoliitäntä Verkkojännite: 230 V ±10% Verkkotaajuus: 50 Hz ±4% 1001.SF D 2

22 3.2 Lataa akku 24 VDC (LKW) A Yhdistä lataussjohdon liitospistoke (o) 24 VDC liitokseen (4). LED (3) näyttää vihreällä vilkkuvalolla, että latauslaite on kytketty ja että lataus tapahtuu. Lataa akkua niin kauan, kunnes LED (3) näyttää tasaista vihreää valoa. 24 VDC Irrota yhteys. Kaikki sähköiset toiminnot ovat katkaistu lataustoiminnon ajaksi (sähköinen käynnistyssuoja). Trukkia ei voi käyttää. 4 3 Latausaika Lataus kestää akun tyhjyydestä riippuen, enintään kuitenkin 6 tuntia. m f Osittaislataukset Latauslaite on konstruoitu siten, että se sopeutuu automaattisesti ladattaessa osittain ladattuja akkuja. Tämä pidentää akun elinikää. LED:in vilkuttaessa punaista valoa (3) se tarkoittaa, että akku on joko rikki tai latausvirta on katkennut. Akun täyteen lataaminen ei onnistu aina, kun käytetään kuormaautossa olevaa laturia. Tasauslataus (verkkolataus) tulee suorittaa kerran viikossa. Jos tasauslataus tapahtuu kuorma-auton verkkoliitännällä (115 V / 230 V), tulee verkkoliitännän olla varustettu FI-suojakatkaisimella! 1001.SF D 3

23 4 Akkujen vaihto m Irrota ruuvit (5), etukansi (6) ja etuseinä (7). Löysää naparuuvit ja irrota akun johto navoista. Akkukaapelit on sijoitettava niin, että ne eivät akkua ulos vedettäessä tartu kiinni trukkiin. Vedä akut (8) kahvoista ulos. m Asentaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä; tällöin on varmistuttava siitä, että akut ovat oikeassa asennossa ja oikein kytketyt: punainen kaapeli: 1. akun + napa sininen kaapeli: 2. akun - napa Kun akku on asennettu uudelleen paikalleen, on kaikki kaapelikytkennät ja pistokekytkennät tarkastettava vaurioiden varalta SF D 4

24 5 Purkukontrolli-LED (purkukontrollinäyttö) Akun latausaste näytetään LED:illä. m A Tila Väri Näyttö palaa vihreä Akunlataus > 30% vilkkuu vihreä Akunlataus 30-20% vilkkuu punainen Akunlataus < 20% Kevyessä käytössä (lasti< 300 kg) tulee akku ladata LED:in vilkkuessa vihreänä. Kun LED vilkkuu punaisena on akku pakko ladata. Punaisesta valosta huolimatta jatkuva käyttö vahingoittaa akkua. Seurauksena on akun syväpurkaus, jolloin alin sallittu jännite alitetaan. Kun 20% loppukapasiteetti on saavutettu (LED vilkuu punaisena) keskeytyy nostaminen SF D 5

25 D SF

26 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. f Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon SF E 1

27 2 Hallinta- ja näyttölaitteiden kuvaus Pos. Hallintalaitetai näyttö Toiminto 1 Törmäyksen turvapainike t Trukki liikkuu kuljettajasta pois päin. 2 Ajokytkin t Säätää ajosuunnan ja -nopeuden. 3 Ohjauspainike - kuormannostolaitteiston t Kuormannostolaitteiston nosto nosto 4 Ohjauspainike - kuormannostolaitteiston t Kuormannostolaitteiston lasku lasku 5 Painike- äänimerkki t Antaa akustisen signaalin 6 Painike - järjestelyajo t Ohjausaisan ollessa ylemmässä jarrutusasennossa voidaan painikkeesta katkaista jarrutustoiminto ja trukkia voidaan liikuttaa hitaalla nopeudella (järjestelyajo). 7 Sisäänrakennettu latauslaite (turvakytkentöineen) 8 Virtalukko sisäänrakennetulla hätäkatkaisimella. 9 Liitos latausta varten 24 V LKW latausjohdolle (o) 10 Purkikontrolli-LED (purkikontrollinäyttö) t t o t Lataa akun kytkettäessä pistoke rasiaan. Ohjausvirran päälle- ja poiskytkentä. Avain poisvedettynä trukki on varmistettu asiattoman päällekytkennän varalta. Lataa akku kiinnittämällä 24 V LKWlatausjohto. Näyttää akun lataustilan (katso kappale D). t = Vakiovarusteena o = Lisävarusteena 0301.SF E 2

28 SF E 3

29 3 Trukin käyttöönotto f Ennen kuin trukki käynnistetään, sillä ajetaan tai kuormia nostetaan, on kuljettajan varmistuttava siitä, ettei ketään ole vaara-alueella. Tarkastukset ja toimenpiteet ennen päivän töiden aloittamista Tarkasta koko trukki (erityisesti pyörät ja kuormannostolaitteisto) vaurioiden varalta. Trukin käynnistys A Tarkista, onko akun pistoke (7) kytketty. Työnnä avain virtalukkoon(8) käännä oikealle vasteeseen asti ja lopulta vedä. Purkukontrolli-LED (purkukontrollinäyttö) (10) näyttää akun jäljellä olevan kapasiteetin. Tarkista äänimerkin (5) toiminta. Trukki on nyt käyttövalmis. Tarkista ohajusaisan jarrutoiminta (katso kappale 4.2) SF E 4

30 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely 4.1 Ajoa koskevat turvamääräykset Ajoreitit ja työskentelyalueet: Trukilla saa ajaa vain trukkiliikenteeseen tarkoitetuilla reiteillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettajan on sopeutettava ajonopeus vallitsevia oloja vastaavaksi. Esim. kaarteissa, kapeissa kohdissa, kääntöovista ajettaessa ja paikoissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, on ajettava hitaasti. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja hänen on pystyttävä hallitsemaan trukkinsa kaikissa tilanteissa. Äkkipysähdykset (vaaratilanteita lukuunottamatta), nopeat käännökset ja ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa on kielletty. Kuljettajan työpisteestä ulos nojaaminen tai kurkottaminen on kielletty. Näkyvyys ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävälle etäisyydelle valitsemansa ajoreitti. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on trukkia ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, on toisen henkilön kuljettava trukin edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen nousuissa ja laskuissa: Ajaminen nousuissa ja laskuissa on sallittua vain trukilla-ajoon merkittyjä reittejä pitkin. Lisäksi ajopinnan on oltava puhdas ja luistamaton, ja trukin teknisten ominaisuuksien on oltava sellaiset, että ajo nousuissa ja laskuissaon mahdollista. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, vinottain ajaminen ja trukin pysäköinti mäkeen on kielletty. Alamäkeen saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hissiin ja kuormasillalle ajaminen: Hissiin tai kuormalaitureille saa ajaa vain, jos niillä on riittävä kantokyky ja ne ovat rakenteensa puolesta trukilla ajoon sopivat ja omistaja tai haltija on antanut luvan ajamiseen. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Tehdaskuljetusneuvo on ajettava kuorma edellä hissiin ja pysäköitävä niin, ettei se tai kuorma kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. Kannettavat kuormat: Kuormien on oltava tukevasti ja oikein kiinnitettyjä. Trukilla ei saa koskaan kuljettaa kuormaa, joka on korkeampi kuin haarukkakelkka tai ulottuu kuormatuen yläpuolelle. Perävaunujen käyttö: Perävaunun paino ei saa ylittää trukille määritettyä enimmäiskuormaa jarruttomien ja/tai jarrulisten perävaunujen osalta. Kuorma on lastattava perävaunuun tukevasti eikä se saa ylittää ajotien sallittua leveyttä. Kun perävaunu on kytketty trukkiin, ajajan on ennen kuljetusta varmistuttava siitä, että vetokoukku on lukittu. Perävaunua vedettäessä trukkia on ajettava niin, että se on kaikissa tilanteissa ohjattavissa ja jarrutettavissa SF E 5

31 4.2 Ajaminen, ohjaaminen, jarrutus f Trukin kyydissä matkustaminen ei ole missään tapauksessa sallittua. Hätäkatkaisu Paina hätäkatkasinta (8). Kaikki sähkötoiminnot katkaistaan. Pakkojarrutus f m Päästettäessä ohjausaisa irti seuraa pakkojarrutus - ohjausaisa liikkuu itsestään ylempään jarrutusasentoon (B). Mikäli ohjausaisa liikkuu hitaasti jarrutusasentoon, on syy etsittävä ja korjattava. Tarvittaessa on ilmajousi uusittava! Ajaminen Ajaminen on sallittua vain suojapeltien ollessa kiinni ja asianmukaisesti lukittuina. Trukin käyttöönotto (katso kappale 3). Ajonopeutta säädetään ajokytkimestä (2). Ohjausaisa (11) käännetään ajoasentoon (F) ja ajokytkimestä (2) valitaan haluttu ajosuunta (V tai R). Ohjaaminen m Ohjausaisaa (11) käännetään vasempaan tai oikeaan. Ahtaissa mutkissa ohjausaisa ulottuu trukin ulkopuolelle! 0301.SF E 6

32 f Järjestelyajo Käytettäessä painiketta Järjestelyajo (6) on kuljettajan noudatettava erityistä varovaisuutta. Trukkia voidaan ajaa ohjausaisan ollessa pystyasennossa (esim. ahtaissa tiloissa/ hississä): m Paina Järjestelyajo (6) painiketta. Ajosäädin (2) käännetään haluttuun ajosuuntaan (V tai R). Käyttöjarru vapautetaan. Trukki liikkuu hitaalla nopeudella. Magneettijarru jarruttaa, kun ajokytkin (2) vapautetaan. Vapauta ajokytkin (2) tai painike (6) Järjestelyajo vaaratilanteessa ja jarruta ajoneuvoa näin. Jarrutus f Trukin jarrutusominaisuudet ovat oleellisesti riippuvaiset ajopinnan kunnosta. Kuljettajan on otettava tämä huomioon omassa ajotavassaan. 6 2 Trukkia voidaan jarruttaa kolmella tavalla: sähköjarrulla (ajokytkin (2)) vastavirtajarrutuksella (ajokytkin (2)) kyrtkemällä käyttöjarru (ohjausaisa (11)) Jarruttaminen sähköjarrulla: Ajokytkin (2) päästetään irti. Vastavirtajarrutus: f Ajon aikana ajosuunta voidaan kääntää vastakkaiseksi ajokytkimestä (2). Trukkia jarrutetaan vastavirralla, kunnes ajosuunta kääntyy vastakkaiseksi. Vaaran uhatessa on trukkia jarrutettava käyttöjarrulla. Jarrutus käyttöjarrulla: Ohjausaisa (11) käännetään joko ylemmälle tai alemmalle jarrutusalueelle (B) SF E 7

33 f m Ajaminen nousuissa Kuorma on kuljetettava siten, että se on aina ylämäkeen päin! Ajettava nousu saa olla korkeintaan 10 m pitkä: ilman kuormaa: 15% 600 kg kuormalla: 6% 1200 kg kuormalla: 3,5% Jyrkempiä nousuja kuin tässä ilmoitettuja ei saa ajaa. Moninkertainen mäkiajo on sallittua vain aina pitempien taukojen välein. 4.3 Kuormien nostaminen ja laskeminen m Ennen kuorman nostoa kuljettajan on varmistuttava siitä, että kuorma on tukevasti kuormalavalla eikä ylitä trukin kantokykyä. Pitkien kuormien poikittainen nosto ei ole sallittua. A Trukin kuormannostolaite työnnetään mahdollisimman pitkälle kuorman alle. Nosto ja laskunopeudet ovat vakiot. Nosto Painiketta Kuormannostolaitteiston nosto (3) painetaan, kunnes haluttu nostokorkeus on saavutettu. Lasku Painiketta Kuormannostolaitteiston lasku (4) painetaan SF E 8

34 4.4 Trukin turvallinen pysäköinti f Trukki on aina pysäköitävä turvallisesti. Trukkia ei saa pysäköidä mäkeen. Kuormannostolaitteiston on oltava aina laskettuna alas. Kuormannostolaitteisto lasketaan alas. Avain (8) käännetään pystysuoraan asentoon ja avain vedetään pois SF E 9

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50439713 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

Käyttöohjeiden laiminlyönti, korjaukset muilla kuin alkuperäisosilla tai lisäaineiden käyttö elektrolyyttissä, aiheuttavat takuun raukeamisen.

Käyttöohjeiden laiminlyönti, korjaukset muilla kuin alkuperäisosilla tai lisäaineiden käyttö elektrolyyttissä, aiheuttavat takuun raukeamisen. Käyttöohje Fiamm Motive Power Water Less / Water Less 20 FINNISH Trukkiakut positiivisilla putkilevyillä tyyppi PzM / PzMB Nimellisarvot 1. Nimelliskapasiteetti C 5 : katso tyyppikilpi 2. Nimellisjännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi

01/2008. Terrano 3-8 FX. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80291803 fi 01/2008 Terrano 3-8 FX Art.: 80291803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003

03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001. Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:23 3FKRH600_001 Honda XR125L OMISTAJAN KÄSIKIRJA Honda Motor Co., Ltd. 2003 03/05/08 21:19:28 3FKRH600_002 TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan

Lisätiedot

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1

Matkailuvaunun. käyttöohie. Weltweit Nummer 1 Matkailuvaunun käyttöohie Weltweit Nummer 1 Hyvä matkailuautoilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohie tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

HORSCH Joker 6-12 RT. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! 07/2008 Uudenaikaisen maankäsitelyn ja kylvötekniikan spesialisti HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80801800 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus

Lisätiedot