Perintätoimistoliittymä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perintätoimistoliittymä"

Transkriptio

1 Perintätoimistoliittymä 1 (28) [Avainsanat] Perintätoimistoliittymä

2 Perintätoimistoliittymä 2 (28) Versiohistoria: Versio Päiväys Muutosperuste Tekijä/Hyväksyjä Alustava versio TJ Versio perintätoimistojen kommentoitavaksi. TJ Täsmennetty toimeksiantoa sekä alustava muutossanoma. TJ Täydennetty saatujen kommenttien perusteella TJ Täydennetty saatujen kommenttien perusteella TJ Täydennetty saatujen kommenttien perusteella TJ Täydennetty muutossanomaa ( lisätty katkaisuvaroituksella ilmoitettu vakuuden määrä). LETL Tarkennettu muutossanoman tilakoodeja Lisätty muutossanomalle kenttä AssignmentEnds LETL Tarkennettu muutossanoman tilakoodeja Lisätty toimeksiantosanomalle kenttä IsConsolidatedInvoice (koontilasku) Lisätty toimeksiantosanomalle kenttä IsFinalInvoice (Loppulasku) Lisätty toimeksiannon muutossanomalle laskutusosoitteen muutos Lisätty toimeksiannon muutossanomalle käyttöpaikan irtikytkentäsääntö ja asiakkaan tyyppi. Lisätty uudet sanomatyypit. TJ TJ TJ LETL Lisätty luottotappion syykoodit TIR Lisätty saatavalle liiketoimintotieto LETL Lisätty uusi toimeksiannon tila CollectionInProgress TIR Päivitetty ajan tasalle TIR

3 Perintätoimistoliittymä 3 (28) Sisältö 1 Johdanto Määrittelydokumentin tarkoitus Enerim CIS perintätoimisto Taulukon notaatio 6 2 Enerim CIS:stä perintätoimistoon siirrettävät tiedot Toimeksianto Ohimaksusuoritukset Muutokset toimeksiantoihin (Maskusopimukset) 7 3 Perintätoimistosta siirrettävät tiedot Toimeksiantojen muutokset Suoritukset 8 4 Sanomien kuvaukset Toimeksiantosanoma Toimeksianto Toimeksiannon kuittaus Toimeksiannon muutossanoma Toimeksiannon muutossanoma Toimeksiannon muutoksen kuittaus Perinnän suoritukset Kohdistusviite Perinnän suorituksen Peräkkäistiedosto (KTL:n pohjalta) Perinnän suorituksen peräkkäissanoman kuittaus Perinnän suorituksen XML rajapinta (NDCAMT54L pohjalta) Perinnän suorituksen XML sanoman kuittaus 25 5 Kooditukset Sopimustyypit Saatavalajit Toimeksiantojen tilat 26

4 Perintätoimistoliittymä 4 (28) 1 Johdanto 1.1 Määrittelydokumentin tarkoitus Tämä määrittelydokumentti täydentää Finvoice osalta Ellarex_WP5_Bill_xml dokumenttiä ja kuvaa perintätoimistoliittymän E3:ssa. 1.2 Enerim CIS perintätoimisto Enerim CIS:stä perintätoimistoon siirrettävät tiedot Toimeksiannot, xml pohjainen rajanpinta (korvaa aiemmin Ellarex 2:ssa käytössä olleet peräkkäistiedostot) Ohimaksusuoritukset Muutokset toimeksiantoihin: Tila (velkajärjestely, konkurssi), sopimukset, nimi/osoitemuutokset (Maskusopimukset) (Vakuudet) Perintätoimistosta siirrettävät tiedot Toimeksiantojen muutokset (tila, osoite, nimi, maksusopimukset) Perinnän suoritukset (pohjautuen pankin peräkkäistiedostoon + xml tiedostoon), täydennettynä käyttöpaikka/sopimus/tyyppitiedoilla (pääoma, korko, maksumuistutus) Irtikytkentäpyynnöt Luottatappioehdokkaat (Vakuuksien kuittaukset) Käytännössä viestintä hoidetaan 3 eri tyyppisellä viestillä 1) Perintätoimistoon lähetettävä toimeksiantosanoma (+kuittaus) 2) Toimeksiannon muutos (+kuittaus) 3) Suoritus (+kuittaus)

5 Perintätoimistoliittymä 5 (28) Energiayhtiö lähettää toimeksiannon perintätoimistolle, toimeksianto voi sisältää tietoja vakuudesta ja irtikytkennästä, mikäli osapuolten sopima prosessi niitä tarvitsee (ei pakollisia tietoja sanomassa) Mikäli Energiayhtiö vastaanottaa lähettämäänsä toimeksiantoon liittyvän suorituksen joko pankista tai suoraan asiakkaalta, päivitetään saatavien tiedot (ja koko suorituksen ollessa kyseessä myös lasku maksetuksi) sekä lähetetään suorituksen tiedot edelleen perintätoimistolle. Mikäli perintä päättyy tässä vaiheessa, kuittaa perintätoimisto toimeksiannon päättyneeksi. Mikäli perintätoimisto vastaanottaa suorituksen, välittää se suorituksen tiedot energiayhtiölle sekä kuittaa tarvittaessa perintätoimeksiannon päättyneeksi. Maksusopimukset hoidetaan rajapinnan ulkopuolisina toiminteina esim. sähköpostitse tai käyttäen rajapinnan viestinvälitystä Perintätoimistosta ei välity ennakoita, pl. Ylisuuret suoritukset.

6 Perintätoimistoliittymä 6 (28) 1.3 Taulukon notaatio XML tiedoston kuvauksessa on käytetty XPath notaatiota Esimerkiksi: <Assignment> <Principal> <Identification>Data<Identification>... </Principal>... </Assignment> Kuvataan: Principal/Identification 2 Enerim CIS:stä perintätoimistoon siirrettävät tiedot 2.1 Toimeksianto Energiayhtiö käynnistää perintätoimeksiannon lähettämällä XML pohjaisen Toimeksiantosanoman perintätoimistoon. Enerim CIS:iin talletetaan tieto perintää hoitavasta tahosta. Toimeksiantosanoman lähettäminen automatisoidaan parametrisoituna, esimerkiksi: Kun perintäuhka on erääntynyt, odotetaan muutama pankkipäivä (parametri) ja nostetaan tapaus työjonolle. Toimeksiantoa muodostettaessa voidaan useampia laskuja yhdistää samalle toimeksiannolle (laskutussopimus, asiakasnumero) esim. loppulaskun lähettämisen jälkeen. Mikäli laskun tulostus ja jakelu on kokonaisuudessaan ulkoistettu, välittyvät tarpeelliset tuodot laskun jakelun yhteydessä, tällöin jokaisesta laskusta muotoutuu oma toimeksianto ja saatavahallinnan moduuleita voidaan käyttää tilanteen seuraamiseen. Tämän lisäksi on mahdollista käyttää myös manuaalista lähetystä (eräpäiväväli, laskun tila, asiakas, laskutusperuste), tällöin kuitataan myös mahdolliset työjonoviestit. Ellarex E2:ssa käytössäolleita päämiesnumeroita ei käytetä (kuluttaja/yritys, sopimus voimassa/ei).

7 Perintätoimistoliittymä 7 (28) Perintätoimisto kuittaa lähetetyn sanoman. Mikäli kuittaus indikoi poikkeustilannetta, viedään tieto työjonolle. OK kuittauksessa talletaan kuittauksen aikaleima Ohimaksusuoritukset Ohimaksusuorituksessa asiakas maksaa suoraan energiayhtiöön perintätoimeksiantona lähetetyn laskun kokonaan tai osittain. Mikäli perintätoimistossa on aktiivinen toimeksianto, välitetään tieto suorituksesta yhtiöstä perintätoimistoon. Samoin menetellään myös, mikäli suoritus tulee pankin kautta ja saatavaan liittyy perintätoimeksianto. Mikäli asiakas maksaa yli laskun suuruisen määrän, välitetään perintätoimistoon alkuperäisen laskun suuruinen suoritus ja kirjataan loput ennakoksi. Mikäli suoritus jää hieman vajaaksi (pyöristyssääntöjen/pienten saldojen sääntöjen puitteissa), toimitetaan perintätoimistoon 2 suoritusta: asiakkaan suorituksen ja pyöristyssuorituksen. Tieto välitetään perintätoimistoon Perinnän suoritus -sanomalla. 2.3 Muutokset toimeksiantoihin Energiayhtiö voi muuttaa toimeksiannosta seuraavia tietoja: Toimeksiannon velallisen nimi- ja osoitetietoja. Toimeksiannon tila Sopimuksien päättyminen Toimeksiantoon liittyen lisätietoja/viestejä 2.4 (Maskusopimukset) Mahdolliset maksusopimukset ja niihin liittyvä tiedonvaihto hoidetaan järjestelmän ulkopuolella esim. sähköposteilla.

8 Perintätoimistoliittymä 8 (28) 3 Perintätoimistosta siirrettävät tiedot 3.1 Toimeksiantojen muutokset Perintätoimisto voi päivittää toimeksiannosta seuraavia tietoja Velallisen nimi- ja osoitetietoja, sisältäen myös sähköpostin ja puhelinnumeron päivitysmahdollisuuden. Toimeksiannon tila Irtikytkentäpyyntö, Enerim CIS:ssä muodostuu ehdotustilainen irtikytkentäpyyntö, joka menee työjonolle. Vakuuksista voidaan välittää tarvittaessa tekstimuotoista informaatiota. Toimeksiantoon liittyen lisätietoja/viestejä, jotka nostetaan työjonolle ja talletetaan toimeksiannon alle. Esimerkkeinä esim. saldotodistuspyyntö, maksusopimukset. Näiden hoitamiseen voidaan tarvittaessa kättää myös rajapinnan ulkopuolisia medioita, esim. sähköpostia, jolloin käsittely hoidetaan järjestelmän ulkopuolella. 3.2 Suoritukset Suorituksen yhteydessä asiakas maksaa perintätoimistoon laskun kokonaan tai osittain. Perintätoimisto voi ohjata laskun saatavien keskinäistä kohdistumista kohdistuviitteen avulla, sen puuttuessa suoritus kohdistetaan koko laskulle.

9 Perintätoimistoliittymä 9 (28) 4 Sanomien kuvaukset 4.1 Toimeksiantosanoma Toimeksianto Elementti Kuvaus ja säännöt Esimerkki Toimeksiannon tunnistetiedot Toimeksiannon yksilöivä tunnus Identification Toimeksiannon muodostamisaika T23:59: Z CreationTimeStamp Principal/ Identification Toimeksiantajan tunnus Toimeksiantajan tunnus perintätoimiston järjestelmässä, arvona käytetään toimeksiantajan y-tunnusta ilman väliviivaa Principal/ PhoneNumber CustomerKey CustomerIdentification CustomerType VatNumber CustomerLanguage CustomerName CustomerName2 Tarkoituksena kertoa perintätoimistolle, kuka on lähettänyt toimeksiannon. Toimeksiantajan puhelinnumero Velallisen tiedot (sopimusasiakas) Velallisen asiakasnumero toimeksiantajan järjestelmässä. Deptor elementissä on sopimusasiakkan tiedot. Perintätoimet kohdistuvat velallisiin, ei laskun vastaanottajaan. Yhden CustomerKeyn alla voi olla useampia velallisia (sisältää minimissään tunnuksen ja nimen) Velallisen tunnus Y-tunnus, henkilötunnus, joissakin tapauksissa syntymäaika Velallisen tyyppi Organisation / Person Velallisen ALV-tunnus Yritykselle Velallisen kieli Kooditus ISO standardin mukaisesti. fi=suomi, sv=ruotsi, en=englanti Velallisen nimi Velallisen c/o nimi Käytössä joissakin tapauksissa esim. asuntoosakeyhtiöillä, kuolinpesillä ja holhouksen alaisilla A Person FI fi Mehiläinen Maija (C/O Matti) Velallisen puhelinnumero

10 Perintätoimistoliittymä 10 (28) PhoneNumber address Address City Zip CountryCode InvoiceHeader/ InvoiceNumber InvoiceHeader/ InvoiceDate InvoiceHeader/ InvoiceDueDate InvoiceHeader/ PaymentReferenceNumber InvoiceHeader/ Amount InvoiceHeader/ BillingAgreement InvoiceHeader/ InterestCalculationDate Velallisen sähköposti. Velallisen katuosoite tai postilokero Montantie 10 Velallisen postitoimipaikka MUHOS Velallisen postinumero Velallisen maakoodi ISO 3166 mukaisesti Laskun tiedot Toimeksiannon laskun numero Laskun alkuperäinen päivä Laskun alkuperäinen eräpäivä Laskun viitenumero Laskun avoin summa Attribute: Ccy="EUR" FI Laskutusperuste (Laskutussopimus) Koronlaskentapäivä Perinnän vakiokorvaus Myöhästymismaksu, käytössä vain yrityksille. Yritykselle on voitu asettaa myöhästymismaksu, 40

11 Perintätoimistoliittymä 11 (28) InvoiceHeader/ LateCharge joka näkyy jollakin laskulla. Tietona näytetään kuittaamatta oleva osuus. Perintätoimisto voi periä lisäkuluja vain ylittävän summan osalta. InvoiceHeader/ InterestRate InvoiceHeader/ InvoicePDF InvoiceHeader/ IsConsolidatedInvoice InvoiceHeader/ IsFinalInvoice InvoiceName InvoiceName2 PhoneNumber address Address City Viivästyskorko % 7,5 Alkuperäisen laskun PDF tiedoston viite Liittymään voidaan parametrisoida, välitetäänko lasku PDF toimeksiannon mukana perintätoimistoon. Onko lasku koontilasku vai ei true=koontilasku false=yhden käyttöpaikan lasku Kentän sisältönä on tieto siitä, onko kyseinen kyseinen lasku koontilasku. Eli mikäli laskutusperuste on koontilaskutusperuste ja lasku ei ole koonti (on vian yksi käyttöpaikka esim. siksi, että toisen käyttöpaikan mittaus on myöhästynyt ja saapunutta käyttöpaikkaa koskeva lasku lähetetään), on tämän kentän arvona laskun mukainen eli false. Onko lasku loppu vai ei true=loppulasku false=ei ole loppulasku Laskun vastaanottaja / Laskulla esiintyneet tiedot (esitetään, vaikka olisi sama kuin velallinen) Laskutusnimi c/o nimi Käytössä joissakin tapauksissa esim. asuntoosakeyhtiöillä, kuolinpesillä ja holhouksen alaisilla pdf false false Mehiläinen Maija (C/O Matti) Puhelinnumero Sähköposti. Katuosoite tai postilokero Montantie 10 Postitoimipaikka MUHOS

12 Perintätoimistoliittymä 12 (28) Zip CountryCode ContractObjectIdentifier ContractObjectOwner ContractObjectName DisconnectionRule Postinumero Maakoodi ISO 3166 mukaisesti Saatavan kuvaus Käyttöpaikka/liittymätunnus Tunnus muodostaa yksilöllisen käsitteen yhdessä ContractObjectOwner tiedon kanssa Koontilaskulla voi olla useita käyttöpaikkoja. Käyttöpaikkatunnuksen omistaja Esim. sähkön siirtoyhtiön tunnus FI MON001 Käyttöpaikan nimi (osoite) Montantie 10 Irtikytkennän sääntö Koodistossa irtikytkennän vaihtoehdot Not allowed = Ei saa irtikytkeä Allowed = Irtikytkettävissä NotAllowedDuringWinter = Estetty talvella AllowedRiskOfAccident = Irtikytkettävissä, onnettomuusvaara Allowed DisconnectionLimit ProposedDepositAmount ExistingDeposit Turvaraja Käyttöpaikan irtikytkennän kustannus vaihtelee sen mukaan, onko käyttöpaikka releohjattu vai ei. Toimeksiantoon voidaan liittää turvaraja eli minimi velkamäärä, jolloin irtikytkentä kannattaa suorittaa. Tietoa ei ole Ellarex E2:ssa eikä vielä Enerim CIS E3:ssa, mutta tiedon käyttöönottoon varaudutaan rajapinnassa. Attribute: Ccy= Eur Ennakkotieto vakuussummasta Tieto siitä, paljonko vakuutta pyydetään mahdollisessa irtikytkentätilanteessa. Attribute: Ccy= Eur Onko vakuus olemassa. Saatavarivin tunniste Enerim CIS sisäinen tunniste, ei näy loppuasiakkaalle false

13 Perintätoimistoliittymä 13 (28) Claims/ Claim/ Identification Claims/ ClaimType Claims/ Claim/ Amount Claims/ Claim/ BusinessUnit Claims/ Claim/ Contract/ ContractIdentifier Claims/ Claim/ Contract/ ContractType / Claims/ Claim/ Contract/ ContractActive Claims/ Claim/ Contract/ ContractEndingDate Saatavalaji Saatavarivin summa Attribute: Ccy="EUR" Liiketoiminto Sopimusnumero Sopimuksen tyyppi Sopimuksen on voimassa True=voimassa, false=päättynyt Sopimuksen päättymispäivä (Huom, ei määräaikaisen päättymispäivä) Tyhjä, mikäli sopimus on voimassa. Interest 123,45 Delivering_MON MON_934653M EnergyDelivering false

14 Perintätoimistoliittymä 14 (28) <Assignment> <Identification> </Identification> <CreationTimeStamp> T23:59: Z<CreationTimeStamp> <Principal> <Identification> </Identification> <PhoneNumber> </PhoneNumber> </Principal> <Deptors> <Deptor> <CustomerKey>134110</CustomerKey> <CustomerIdentification> A</CustomerIdentification> <CustomerType>Person</CustomerType> <VatNumber>FI </VatNumber> <CustomerLanguage>fi</CustomerLanguage> <CustomerName>Mehiläinen Maija</CustomerName> <CustomerName2>(C/O Matti)</CustomerName2> <PhoneNumber> </PhoneNumber> <PostalAddressDetails> <Address>Montantie 10</Address> <City>MUHOS</City> <Zip>91500</Zip> <CountryCode>FI</CountryCode> </PostalAddressDetails> </Deptor> <! Mahdollinen toinen Deptor? </Deptors> <Invoices> <Invoice> <InvoiceHeader> <InvoiceNumber> </InvoiceNumber> <InvoiceDate> </InvoiceDate> <InvoiceDueDate> </InvoiceDueDate> <PaymentReferenceNumber> </PaymentReferenceNumber> <Amount>590.27</Amount> <BillingAgreement> </BillingAgreement> <InterestCalculationDate> </InterestCalculationDate> <LateCharge>40</LateCharge> <InterestRate>7,5</InterestRate> <InvoicePDF> pdf</InvoicePDF> <IsConsolidatedInvoice>false</IsConsolidatedInvoice> <IsFinalInvoice>false</IsFinalInvoice> </InvoiceHeader> <InvoiceReceiver> <InvoiceName>Mehiläinen Maija</InvoiceName> <InvoiceName2>(C/O Matti)</InvoiceName2> <PhoneNumber> </PhoneNumber> <PostalAddressDetails> <Address>Montantie 10</Address> <City>MUHOS</City> <Zip>91500</Zip> <CountryCode>FI</CountryCode> </PostalAddressDetails> </InvoiceReceiver> <ContractObjects> <ContractObject> <ContractObjectIdentifier>441382</ContractObjectIdentifier> <ContractObjectOwner>MON001</ContractObjectOwner> <ContractObjectName>Montantie 10</ContractObjectName> <DisconnectionRule>Allowed</DisconnectionRule> <DisconnectionLimit Ccy= Eur">50</DisconnectionLimit> <DepositAmount Ccy="Eur">300</DepositAmount> <ExistingDeposit>false</ExistingDeposit> <Claims> <Claim> <Identification>123456</Identification>

15 Perintätoimistoliittymä 15 (28) <ClaimType>Capital</ClaimType> <Amount Ccy= Eur">123,45</Amount> <Contract> <ContractIdentifier>MON_934653M</ContractIdentifier> <ContractType>EnergyDelivering</ContractType> <ContractActive>false</ContractActive> <ContractEndingDate> </ContractEndingDate> </Contract> </Claim> <!-- Mahdollinen toinen saatavarivi --> </Claims> </ContractObject> </ContractObjects> </Invoice> <!-- Mahdollinen toinen lasku --> </Invoices> </Assignment> Toimeksiannon kuittaus Elementti Kuvaus ja säännöt Esimerkki Toimeksiantokuittauksen tunnistetiedot AssignmentAck/ Toimeksiannon yksilöivä tunnus Identification Vastaanotettu toimeksianto AssignmentAck / Toimeksiannon muodostamisaika T23:59: Z CreationTimeStamp Vastaanotetun toimeksiannon luontiaika kuittaus AssignmentAck / Kuittauskoodi 1 Reason/ Code 1=Tieto vastaanotettu onnistuneesti 2=Error AssignmentAck / Reason/ Kuittauksen muodostumisaika T12:59: Z CreationTimeStamp AssignmentAck / Reason/ Text Kuittauksen ilmoitus selvälielisenä Virhetilanteessa pyritään kuvaamaan epäonnistumisen syy. <AssignmentAck> <Identification> </Identification> <CreationTimeStamp> T23:59: Z<CreationTimeStamp> <Reason> <Code>1</Code> <CreationTimeStamp> T12:59: Z<CreationTimeStamp> <Text>OK</Text> </Reason> </AssignmentAck> OK 4.2 Toimeksiannon muutossanoma Toimeksiannon muutossanoma Energiayhtiö ja perintätoimisto voivat viestiä toisilleen toimeksiantojen tilamuutoksia. Nimi- ja osoitemuutokset suoritetaan lähettämällä uusi Deptor elementti, joka pitää sisällään muuttuneet tiedot sekä vanhat tiedot siltä osin, kun ne

16 Perintätoimistoliittymä 16 (28) ovat vielä voimassa. CustomerKey ja CustomerIdentification elementit ovat avaintietoja ja niitä ei voi päivittää. Elementti Kuvaus ja säännöt Esimerkki Toimeksiannon tunnistetiedot Toimeksiannon yksilöivä tunnus Identification Toimeksiannon muutoksen muodostamisaika T23:59: Z CreationTimeStamp Sanoman lähettäjä Originator Tietona käytetään y-tunnusta ilman väliviivaa. Tilamuutos AssignmentUpdate / Uusi tila Cancelled NewStatus Toimeksiantoa koskeva uusi statustieto AssignmentUpdate / NewStatusDescritpion Tilan tarkenne Esim. estototodistuksen syy Jos uusi tila luottotappioehdokas, niin syykoodi joko tekstillä tai sitä vastaavalla koodinumerolla (suluissa): - Konkurssi (84001) - Perintä ei ole johtanut tulokseen (84002) - Muu syy (84003) - Velkajärjestely (84004) - Pieni pääoma/ei maksukykyä (84005) - Asiakas varaton (84006) - Vanhentunut saatava (84008) AssignmentUpdate / AssignmentEnds AssignmentUpdate / Information CustomerKey CustomerIdentification Kertoo päättyykö toimeksianto tämän laskun osalta tähän vai jatkuuko se edelleen. Toimeksiannon lisäinformaatio Vapaamuotoinen lisäinformaatio toimeksiannolle, voidaan käyttää esim. saldonhallintatodistuksien käsittelyssä Velallisen tiedot (sopimusasiakas) Velallisen asiakasnumero toimeksiantajan järjestelmässä. Deptor elementissä on sopimusasiakkan tiedot. Velallisen tunnus Y-tunnus, henkilötunnus, joissakin tapauksissa syntymäaika true/false Vapaata infoa A Velallisen nimi Mehiläinen Maija CustomerName Velallisen c/o nimi (C/O Matti)

17 Perintätoimistoliittymä 17 (28) CustomerName2 PhoneNumber address Address City Zip CountryCode CustomerType InvoiceHeader/ InvoiceNumber InvoiceName InvoiceName2 PhoneNumber address Käytössä joissakin tapauksissa esim. asuntoosakeyhtiöillä, kuolinpesillä ja holhouksen alaisilla Velallisen puhelinnumero Velallisen sähköposti.. Velallisen katuosoite tai postilokero Montantie 10 Velallisen postitoimipaikka MUHOS Velallisen postinumero Velallisen maakoodi ISO 3166 mukaisesti Velallisen tyyppi Organisation / Person FI Person Laskun vastaanottaja / Laskulla esiintyneet tiedot Toimeksiannon laskun numero Laskutusnimi c/o nimi Käytössä joissakin tapauksissa esim. asuntoosakeyhtiöillä, kuolinpesillä ja holhouksen alaisilla Mehiläinen Maija (C/O Matti) Puhelinnumero Sähköposti. Katuosoite tai postilokero Montantie 10

18 Perintätoimistoliittymä 18 (28) Address City Zip CountryCode ContractObjectIdentifier ContractObjectOwner DisconnectionRequested DisconnectionLimit DepositAmountOnRequest DepositDescription DisconnectionRule Postitoimipaikka MUHOS Postinumero Maakoodi ISO 3166 mukaisesti Saatavan kuvaus Käyttöpaikka/liittymätunnus Tunnus muodostaa yksilöllisen käsitteen yhdessä ContractObjectOwner tiedon kanssa Koontilaskulla voi olla useita käyttöpaikkoja. Käyttöpaikkatunnuksen omistaja Esim. sähkön siirtoyhtiön tunnus Irtikytkentäpyyntö Käyttöpaikkaan kohdistuu irtikytkentäpyyntö Turvaraja rajapinnassa. Attribute: Ccy= Eur Vakuuden määrä Katkaisuvaroituksella ilmoitettu vakuuden määrä, joka on maksettava ennen takaisinkytkentää Vakuus Info energiayhtiölle, esim.. Kuitatkaa vakuudesta, osin irtikytkennän sijasta Irtikytkennän sääntö Koodistossa irtikytkennän vaihtoehdot Not allowed = Ei saa irtikytkeä Allowed = Irtikytkettävissä NotAllowedDuringWinter = Estetty talvella AllowedRiskOfAccident = Irtikytkettävissä, onnettomuusvaara FI MON001 True Allowed Contracts/ Contract/ ContractIdentifier Contracts/ Contract/ ContractType Sopimusnumero Sopimuksen tyyppi MON_934653M EnergyDelivering

19 Perintätoimistoliittymä 19 (28) / Contracts/ Contract/ ContractActive Contracts/ Contract/ ContractEndingDate Sopimuksen on voimassa True=voimassa, false=päättynyt Sopimuksen päättymispäivä (Huom, ei määräaikaisen päättymispäivä) Tyhjä, mikäli sopimus on voimassa. false Toimeksiannon muutoksen kuittaus Elementti Kuvaus ja säännöt Esimerkki Toimeksiannon tunnistetiedot Toimeksiannon yksilöivä tunnus Identification Toimeksiannon muutoksen muodostamisaika T23:59: Z CreationTimeStamp Kuittaus AssignmentUpdateAck / Reason/ Code Kuittauskoodi 1=Tieto vastaanotettu onnistuneesti 2=Error 1 AssignmentUpdateAck / Reason/ CreationTimeStamp AssignmentUpdateAck / Reason/ Text 3=.. Tähän täsmennetään tunnistettuja tilanteita. Kuittauksen muodostumisaika Kuittauksen ilmoitus selvälielisenä Virhetilanteessa pyritään kuvaamaan epäonnistumisen syy T12:59: Z OK 4.3 Perinnän suoritukset Perinnän suoritukset pohjautuu pankin KTL peräkkäistiedostoon sekä CAMT XML tiedostoon Kohdistusviite Mikäli suoritus poikkeaa toimeksiannon mukaisesta laskusta, voidaan kulujen kohdistus suorittaa kohdistusviitteen avulla. Kohdistusviitteen tietoina käytetään toimeksiantonumeroa, välimerkki + sekä 1) joko toimeksiannon mukana saatua saatavarivin tunnistetta (numeerinen) 2) tai tekstuaalisen toimeksiantoa täydentävänä tekstinä saatavalaji ja mahdollinen tuotekoodi (joka on sovittu perintätoimiston kanssa) Esim

20 Perintätoimistoliittymä 20 (28) Kohdistusviitteen jälkimmäinen osa voidaan jättää nollaksi, mikäli suoritus vastaa toimeksiannon mukaista laskua tai summaa ei haluta kohdistaa tarkemmin. Toimeksiannosta löytyy saatavarivin tunnisteen takaa tieto käyttöpaikasta (verkkotunnus+tunnus), sopimuksesta sekä saatavalajista (pääoma, korko, kulu) Perinnän suorituksen Peräkkäistiedosto (KTL:n pohjalta) Peräkkäistiedosto pohjautuu pankien määrittelemään KTL kuvaukseen. KTL kuvaus ei tue SEPA maskujen uusia tietoja, tilinumerot ovat BBANmuodossa. Viitetuki rajoittuu suomalaiseen viitteeseen. Erätietue (0) Tapahtumatietuetta on laajennettu KTL kuvauksesta kohdistusviitteellä ja tietutunniste muutettu (3->4). Peräkkäistiedoston asemasta suositellaan käytetäväksi XML pohjaista rajapintaa, KTL peräkkäistiedosto on tarkoitettu lähinnä määrittelyvaiheen tueksi ja tavoitteena on, että rajapintana käytetään XML pohjaista rajapintaa. Positio (pituus) Kuvaus Esimerkki 1-1 (pituus 1) Tietueen tunniste (0) (pituus 6) Aineoston päiväys (YYMMDD) (pituus 4) Aineiston kellonaika (HH24MI) (pituus 2) Lähettävä rahalaitos, ei käytössä perintärajapinnassa (pituus 9) Välittäjän (perintätoimiston) tunnus (y-tunnus tai y tunnus ilman väliviivaa etunollalla varustettuna (pituus 1) Rahayksikön koodi, 1=Euro (pituus 9) Tilinomistajan tunnus, ei käytössä perintärajapinnassa 0 / (pituus 58) Ei käytössä, suositus nollia, voi jättää myös tyhjäksi. Perinnän tapahtumatietue (4) Positio (pituus) Kuvaus Esimerkki 1-1 (pituus 1) Tietueen tunniste (4). 4 Huom, KTL:ssä tunniste on (pituus 14) Toimeksiantajan tilinumero Huom, BBAN muodossa 14 numeroisena (pituus 6) Kirjauspäivä (YYMMDD) (pituus 6) Maksupäivä (YYMMDD) (pituus 16) Arkistointitunnus (esim. Lähettäjän viite 7 merkkiä, yhtiötunnus 4 merkkiä) (pituus 20) Viitenumero (pituus 12) Maksajan nimi (lyhennetty, mikäli yli 12 merkkiä) Mehiläinen M (pituus 1) Valuutta, 1=Euro 1

21 Perintätoimistoliittymä 21 (28) (pituus 1) Maksajan nimen lähde (A=Asiakkaalta J koneellisesti, J= pankin rekisteristä tilinumeron perusteella, K=pankin konttorissa näppäilty). Käytetään J (pituus 10) Rahamäärä, ilmoitetaan sentteinä (pituus 1) Oikaisutunnus, 0=normaali, 1=oikaisutapahtuma, 0 käytetään (pituus 1) Maksun välitystapa, (A=Asiakkaalta koneellisesti, J J= pankin rekisteristä tilinumeron perusteella, K=pankin konttorissa näppäilty). Käytetään J (pituus 1) Palautekoodi, ei käytössä (pituus 40) Kohdistusviite. katso selitys yläpuolisesta kappaleesta. Huom: tämä kenttä poikkeaa KTL:stä Summatietue (9) Positio (pituus) Kuvaus Esimerkki 1-1 (pituus 1) Tietueen tunniste (9) (pituus 6) Tapahtumien kappalemäärä (pituus 11) Maksujen rahamäärä, tilitettävä pääoma yhteensä sentteinä (pituus 6) Oikaisujen kappalemäärä, Ei käytössä (pituus 11) Oikaisujen rahamäärä, Ei käytössä (pituus 6+11) Ei käytössä (pituus 38) Varalla, ei käytössä Ei käytössä, suositus nollia, voi jättää myös tyhjäksi Perinnän suorituksen peräkkäissanoman kuittaus Peräkkäistiedosto on jäämässä pois, sille ei rakenneta kuittaussanomaa Perinnän suorituksen XML rajapinta (NDCAMT54L pohjalta) XML tiedosto pohjautuu pankien määrittelemään camt kuvaukseen. Sanomassa voi olla useita Entryjä (Ntry) ja niissä yksi TransaktioDetails (TxDtls). Normaalissa tapauksessa yhden laskun suoritus = Entry. Mikäli yhdelle laskulle tulee useampia tapahtumia (esim. kohdistetaan maksu osaan laskun riveistä), tehdään jokaisesta kohdistuksesta oma Entry/TransaktionDetails ja tarkempi kohdistaminen suoritetaan kohdistusviitteen (NtryRef) elementin pohjalta (eli yhdestä laskusta tulee useampi entry). Toinen vaihtoehto olisi ollut käyttää yhtä Entryä ja useampaa TransaktioDetails elementtiä, mutta soveltuvaa kohdistusviitteen elementtiä ei ole tunnistettu TransaktioDetailsin alta. Elementti Kuvaus ja säännöt Esimerkki Tiedoston luonnissa muodostettu tunniste GrpHdr/ MsgId Tiedoston noutohetki T23:59: Z

22 Perintätoimistoliittymä 22 (28) GrpHdr/ CreDtTm Id CreDtTm Acct/ Id/ IBAN TxsSummry/ TtlCdtNtries/ NbOfNtries TxsSummry/ TtlNtries/ Sum NtryRef Amt CdtDbtInd Sts BookgDt/ Dt ValDt/ Dt NtryDtls/ Refs/ EndToEndId BkTxCd/ Domn/ Cd BkTxCd/ Viestin yksilöivä tunniste (vähintään 3 kk ajan) Tapahtumaraportin luontiaika IBAN Tapahtumien (panojen) lukumäärä sanomassa 1234 Tapahtumien (panojen) summa euroissa Kohdistusviite. Huom: tämä kenttä ei ole käytössä normaalissa pankkiaineistossa. Suorituksen summa euroissa Attribute: Ccy="EUR" Credit/Debit CRDT=Pano, DBIT=Otto Status BOOK=kirjattu tilille T23:59: Z FI CRDT BOOK Kirjauspäivä Arvopäivä (maksupäivä) Viitenumero PMNT = maksut RCDT = hyvitetyt tilisiirrot NTAV = ei tiedossa PMNT RCDT

23 Perintätoimistoliittymä 23 (28) Fmly/ Cd BkTxCd/ Fmly/ SubFmlyCd TxDtls/ Refs/ AcctSvcrRef TxDtls/ AmtDtls/ TxAmt/ Amt TxDtls/ RltdPties/ Dbtr/ Nm TxDtls/ RmtInf/ Strd/ CdtrRefInf/ Tp/ CdOrPrtry/ Cd TxDtls/ RmtInf/ Strd/ CdtrRefInf/ Tp/ CdOrPrtry/ Ref TxDtls/ RltdDts/ AccptncDtTm ESCT = SEPA-tilisiirto NTAV = ei tiedossa NTAV Arkistotunnus Rahamäärä euroina Attribuutti: Ccy="EUR Rakenteessa Entry=TransacitonDetails, joten tieto esiintyy tuplana. Maksajan nimi SCOR=rakenteellinen viite Viitenumero (Suomalainen) RF viitteessä pitää välittää myös elementti Issr/ISO. Maksupäivä Rakenteessa Entry=TransacitonDetails, joten tieto esiintyy tuplana Maija Mehiläinen SCOR T00:00:00 <?xml version="1.0"?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt " xmlns:xsd=" xmlns:xsi=" <BkToCstmrDbtCdtNtfctn> <GrpHdr> <MsgId> </MsgId> <CreDtTm> T07:16: Z</CreDtTm> </GrpHdr> <Ntfctn>

24 Perintätoimistoliittymä 24 (28) <Id>1</Id> <CreDtTm> T10:16: Z</CreDtTm> <Acct> <Id> <IBAN>FI </IBAN> </Id> </Acct> <TxsSummry> <TtlCdtNtries> <NbOfNtries>1</NbOfNtries> <Sum>590.27</Sum> </TtlCdtNtries> </TxsSummry> <Ntry> <NtryRef> </NtryRef> <Amt Ccy="EUR">590.27</Amt> <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd> <Sts>BOOK</Sts> <BookgDt> <Dt> </Dt> </BookgDt> <ValDt> <Dt> </Dt> </ValDt> <BkTxCd> <Domn> <Cd>PMNT</Cd> <Fmly> <Cd>RCDT</Cd> <SubFmlyCd>NTAV</SubFmlyCd> </Fmly> </Domn> </BkTxCd> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <AcctSvcrRef>19943f8c9d9b43d0894f644fe3ac0aa0</AcctSvcrRef> </Refs> <AmtDtls> <TxAmt> <Amt Ccy="EUR">590.27</Amt> </TxAmt> </AmtDtls> <RltdPties> <Dbtr> <Nm>Mehiläinen Maija</Nm> </Dbtr> </RltdPties> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>SCOR</Cd> </CdOrPrtry> </Tp> <Ref> </Ref> </CdtrRefInf> </Strd> </RmtInf> <RltdDts> <AccptncDtTm> T00:00:00</AccptncDtTm> </RltdDts> </TxDtls> </NtryDtls> </Ntry> <!-- Toinen tapahtuma

25 Perintätoimistoliittymä 25 (28) <Ntry>... </Ntry> --> </Ntfctn> </BkToCstmrDbtCdtNtfctn> </Document> Perinnän suorituksen XML sanoman kuittaus Elementti Perinnän suoritussanoman tunnistetiedot Esimerkki BkToCstmrAcctRptAck/ GrpHdr/ MsgId Enerim lähettää tässä kentässä ohisuoritussanomassa tunnisteen: toimeksiantotunniste+suoritustunniste _ BkToCstmrAcctRptAck/ Reason/ Code BkToCstmrAcctRptAck/ Reason/ CreationTimeStamp BkToCstmrAcctRptAck/ Reason/ Text Tämä pitää palauttaa samassa arvossa kuittaussanomassa, jotta kuittaus voidaan kohdistaa oikeaan toimeksiantoon ja suoritukseen kuittaus Kuittauskoodi 1=Tieto vastaanotettu onnistuneesti 2=Error Kuittauksen muodostumisaika Kuittauksen ilmoitus selvälielisenä Virhetilanteessa pyritään kuvaamaan epäonnistumisen syy T12:59: Z OK <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <BkToCstmrAcctRptAck> <GrpHdr> <MsgId> _ </MsgId> </GrpHdr> <Reason> <Code>1</Code> <CreationTimeStamp> T12:59: Z</CreationTimeStamp> <Text>OK</Text> </Reason> </BkToCstmrAcctRptAck> 5 Kooditukset 5.1 Sopimustyypit EnergySelling EnergyDelivering HeatSelling WaterSelling GasSelling GasDelivering SteamSelling 1 Sähkön myyntisopimus 2 Sähkön siirtosopimus 3 Kaukolämmön myyntisopimus 4 Veden myyntisopimus 5 Kaasun myyntisopimus 6 Kaasun siirtosopimus 7 Höyryn myyntisopimus

26 Perintätoimistoliittymä 26 (28) EnergyJunction HeatConnection WaterJunction GasJunction SteamJunction LocalHeatSelling EnergyJunctionMaintenance HeatContract ProductionEnergySelling ProductionEnergyDelivering GasContract SteamContract AreaNetworkEnergyDelivering OtherContract HeatMaintenance GasMaintenance 8 Sähkön liittymissopimus 9 Kaukolämmön liittymissopimus 10 Veden liittymissopimus 11 Kaasun liittymissopimus 12 Höyryn liittymissopimus 13 Aluelämmön myyntisopimus 14 Sähköliittymän ylläpitosopimus 15 Lämpösopimus 16 Tuotannon myyntisopimus 17 Tuotannon siirtosopimus 18 Kaasusopimus 19 Höyrysopimus 20 Alueverkko siirtosopimus 21 Muu sopimus 22 Kaukolämmön ylläpitosopimus 23 Kaasun ylläpitosopimus 5.2 Saatavalajit Capital = Pääoma Interest = Korko Security = Kulu Security2 = Maksusopimuskulu 5.3 Toimeksiantojen tilat Tilamuutokset Perintätoimistolta Energiayhtiölle: - Odottaa lisätietoja (WaitingForInformation) - varattu Energiayhtiön ja Perintätoimiston väliseen viestintään - käyttötapaukset tarkentuvat myöhemmin - Maksumuistutus lähetetty (PaymentReminderSent) - Maksuvaatimus lähetetty (CollectionThreatSent) - Katkaisuvaroitus lähetetty (DisconnectionThreatSent) - Maksettu (Paid) - tieto toimeksiannon päättymisestä kerrotaan erillisessä kentässä - Irtikytkettäväksi (DisconnectionCandidate) - erillisessä kentässä kerrotaan, päättyykö toimeksianto vai ei - Luottotappioehdokas (CreditLossCandidate) - tarkempi syy Tilan tarkenne kentässä - tieto toimeksiannon päättymisestä kerrotaan erillisessä kentässä - Siirretty perintään (CollectionInProgress)

27 Perintätoimistoliittymä 27 (28) - toimeksianto siirtyy pikaperinnästä tavalliseen perintään, jolloin laksujen tilat päivitetään tilaan Perintätoimiston perittävänä Tilamuutokset Energiayhtiöltä Perintätoimistolle: - Peruttu (Cancelled) - tarkempi syy Tilan tarkenne-kentässä - tieto toimeksiannon päättymisestä kerrotaan erillisessä kentässä - Odottaa lisätietoja (WaitingForInformation) - varattu Energiayhtiön ja Perintätoimiston väliseen viestintään - käyttötapaukset tarkentuvat myöhemmin - Katkaisua ei suoritettu (NotDisconnected) - tarkempi syy Tilan tarkenne kentässä - Sopimus päättynyt (ContractEnded) - Sanomalla lähtee tieto, että käyttöpaikan sopimus on päättynyt sekä sopimuksen päättymispäivä. / Contracts/ Contract/ ContractActive Contracts/ Contract/ ContractEndingDate Sopimuksen on voimassa True=voimassa, false=päättynyt Sopimuksen päättymispäivä (Huom, ei määräaikaisen päättymispäivä) Tyhjä, mikäli sopimus on voimassa. True Asiakkaan tyyppi muuttunut (CustomerTypeChanged) - Jos asiakkaan tyyppi (Kuluttaja/Yritys) muuttuu, ja asiakkaalla on voimassaolevia perintätoimeksiantoja, lähtee toimeksiannoille muutosviesti asiakkaan tyypin muutoksesta. Viestissä välittyy uusi asiakastyyppi. CustomerType Velallisen tyyppi Organisation / Person Person - Iritkytkentätapa muuttunut (DisconnectionRuleChanged) - Lämmitystavan muutoksen yhteydessä käyttäjä päivittää käyttöpaikan voimassaolevan sopimuksen irtikytkentäsääntöä. Mikäli sopimukseen liittyy voimassaolevia toimeksiantoja, perintätoimistoon välittyy tieto irtikytklentäsäännön muuttumisesta. DisconnectionRule Irtikytkennän sääntö Koodistossa irtikytkennän vaihtoehdot Not allowed = Ei saa irtikytkeä Allowed = Irtikytkettävissä NotAllowedDuringWinter = Estetty talvella AllowedRiskOfAccident = Irtikytkettävissä, onnettomuusvaara Allowed

28 Perintätoimistoliittymä 28 (28) - Kytketty (Connected) - Toimeksiantoon liittyvä käyttöpaikka Kytketty - Irtikytketty (Disconnected) - Toimeksiantoon liittyvä käyttöpaikka Irtikytketty

XML MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus. Helmikuu 2013 19.2.2013

XML MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus. Helmikuu 2013 19.2.2013 XML MAKSULUETTELO Palvelukuvaus Helmikuu 2013 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (18) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3... 3 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (18) 1 Yleistä 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus

Lisätiedot

Saapuvat viitemaksut. Palvelukuvaus

Saapuvat viitemaksut. Palvelukuvaus Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus Kesäkuu 2014 Sisällysluettelo Viitteen käyttö laskutuksessa... 2 Viitteen muodostaminen... 2 Suomalainen viite... 2 Kansainvälinen viite... 2 Viitteen merkitseminen laskuun...

Lisätiedot

XML VIITELUETTELO. Palvelukuvaus. Kesäkuu

XML VIITELUETTELO. Palvelukuvaus. Kesäkuu XML VIITELUETTELO Palvelukuvaus Kesäkuu 2012 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3... 3 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (8) 1 Yleistä 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus

Lisätiedot

XML-MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus

XML-MAKSULUETTELO. Palvelukuvaus XML-MAKSULUETTELO Palvelukuvaus 10.07.2016 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 XML-maksuluetteloaineiston rakenne... 3 3 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus XML-muotoisesta maksuluettelosta. XML-maksuluettelossa

Lisätiedot

1 (12) 11.1.2010. Maksujärjestelmät

1 (12) 11.1.2010. Maksujärjestelmät ISO20022 Tapahtumaraportointi-opas v. 1.0 Ohje 1 (12) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 3 Notification-sanoman rakenne... 2 3.1 Group Header- tiedot... 2 3.2 Notification-osan tiedot... 4

Lisätiedot

XML-VIITELUETTELO. Palvelukuvaus

XML-VIITELUETTELO. Palvelukuvaus XML-VIITELUETTELO Palvelukuvaus 10.07.2016 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 XML-viiteluetteloaineiston rakenne... 3 3 1 Yleistä Tämä on palvelukuvaus XML-muotoisesta viiteluettelosta. XML-viiteluettelo

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE KONEKIELINEN TILIOTE OHJE 6.4.2011 OY SAMLINK AB OHJE 2 (10) Sisällysluettelo 6.4.2011 Sisällysluettelo 1 Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue... 3 3 Tapahtuman/Ilmoitustapahtuman perustietue...

Lisätiedot

Jakelurajapinta. Empower Oy. EnerimCIS, Jakelurajapinta. Jakelurajapinta 1 (18) Taltio: EnerimCIS_Jakelurajapinta

Jakelurajapinta. Empower Oy. EnerimCIS, Jakelurajapinta. Jakelurajapinta 1 (18) Taltio: EnerimCIS_Jakelurajapinta Jakelurajapinta 1 (18) [Avainsanat] Jakelurajapinta Jakelurajapinta 2 (18) Versiohistoria: Versio Päiväys Muutosperuste Tekijä/Hyväksyjä 1.00 2015-04-09 Jakelurajapinnan kuvaus valmis TJ 1.01 2015-08-10

Lisätiedot

ISO20022 TAPAHTUMARAPORTTI- OPAS. v 1.3

ISO20022 TAPAHTUMARAPORTTI- OPAS. v 1.3 ISO20022 TAPAHTUMARAPORTTI- OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tapahtumaraportti-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleistä... 2 3 Notification-sanoman rakenne... 3 3.1 Group Header- tiedot... 3 3.2

Lisätiedot

Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus

Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 2 Käyttöönotto... 3 2.1 Sopimus... 3 2.2 Testaus ja testitunnukset... 3 2.3 Käytön aloittaminen... 3 3 Viitemaksujen tapahtumaluettelo...

Lisätiedot

Saldo ja tapahtumaote. Palvelukuvaus

Saldo ja tapahtumaote. Palvelukuvaus Saldo ja tapahtumaote Palvelukuvaus Marraskuu 204 Sisällysluettelo Saldon ja tapahtumien kysely... 2 Tilinumero... 2 Saldokyselyn vastaus... 2 Tapahtumaotteen sisältö... 2 Tiedostojen nouto... 2 Eräsiirron

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt.054.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt.054.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Ulkomaanmaksujen XML-palaute camt.054.001.02 15.11.2012 Page 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 7.12.2011 1.1 Lisätty ISO iin

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 1.1 Palvelun edut... 3 1.2 Aikataulu... 3 1.3 Virhetilanteet ja yhteydenotto... 3 2 Palvelusopimus ja käyttöönotto...

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot Saldo- ja tapahtumakyselyt camt.052.001.02 15.11.2012 2 of 14 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification kentän

Lisätiedot

OP Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointiaineistojen

OP Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointiaineistojen Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointiaineistojen asiakasohjeen esimerkkiaineistoja Huhtikuu 2016 OP. Kaikki oikeudet pidätetään. 2 (46) Sisällys 1. Tiliote... 3 2. Viitepalvelun

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 28.12.201 Sisällys 1 Yleistä... 4 2 Palautteet... 4 Kuluttajan e-lasku, e-laskujen

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot. Palvelukuvaus, Baltian liite Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus, Baltian liite Sisällys 1 Aineiston rakenne... 3 2 Tietuekuvaukset... 4 Maksun perustietue, tietuetunnus = T03... 4 Maksutapahtuman tiedot, tietuetunnus

Lisätiedot

Onecapital Invoicer XML API

Onecapital Invoicer XML API 1(8) Onecapital Invoicer XML API Invoicerin XML-rajapinnan avulla voidaan tuoda laskuja Invoiceriin muista järjestelmistä. Rajapinta ottaa vastaan laskun tiedot XML-muodossa, ja palauttaa vastauksena tiedot

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS

Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Maksuturva-palvelun rajapintakuvaus verkkokaupalle / MAKSUN PERUUTUS Versio 4.0 2(5) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Maksun peruutuksen tiedot... 3 2.1 Kenttien selitteet Maksun peruutuksen tiedot... 4 3.

Lisätiedot

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon.

Maksun tietosisällöstä välitetään vain tämän kuvauksen mukaiset tiedot. Palvelu perustuu laskutuksessa käytettävään viitenumeroon. SAAPUVAT VIITEMAKSUT PALVELUKUVAUS Versio 2.1 / 20.08.2007 1 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelun toiminta... 1 3 Aineiston sisältö... 1 4 Tiedoston rakenne... 2 4.1 Erätietue... 2 4.2 Tapahtumatietue...

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

XML-TILIOTE Palvelukuvaus

XML-TILIOTE Palvelukuvaus XML-TILIOTE Palvelukuvau Lokakuu 2011 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 2 (17) Siällyluettelo Siällyluettelo 1 Yleitä... 3 2 XML-tiliote... 3 3 Tilioteaineiton rakenne... 5 OY SAMLINK AB PALVELUKUVAUS 3 (17)

Lisätiedot

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012

Tietuekuva. Aineistosiirrot XML ISO 20022 XML pain.001.001.02 MT101 sanomasäännöt 15.11.2012 Tietuekuva Aineistosiirrot XML 20022 XML pain.001.001.02 sanomasäännöt 15.11.2012 2 1. Maksusanoman rakenne ja sisältö Dokumentti on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä C2B tietuekuvauksen kanssa pain 001.001.02

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (21) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus

Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus Palvelu- ja tietuekuvaus Tilinumeroiden IBAN-laskenta ja tilin voimassaolon tarkistus 5..202 Palvelu on tarkoitettu tilin IBAN-tilinumero laskentaan sekä tilinumeroiden voimassaolon tarkistamiseen. Palvelua

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

Versio XML-TILIOTE. Soveltamisohje

Versio XML-TILIOTE. Soveltamisohje Versio 1.2 1.10.2016 XML-TILIOTE Soveltamisohje 2 (16) Sisällysluettelo VERSIOLUETTELO... 3 1 YLEISTÄ... 4 2 XML-TILIOTE... 4 3 TILIOTEAINEISTON RAKENNE... 6 3 (16) VERSIOLUETTELO Versionro Päiväys Muutokset

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02

Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02 Tietuekuva XML Aineistosiirrot XML Tiliote camt.053.001.02 15.11.2012 2 Muutospäivä Versio Muutos 10.10.2011 1.0 Käännetty selitykset suomeksi. 07.02.2012 1.1 2.1 Identification kentän pituus muuttunut,

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group

Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group 1.10.2010 1(15) Poikkeusinfo XML-rajapinnan kuvaus, rajapinnan versio 2 Seasam Group Graanintie 7 Tel. + 358 15 338 800 FIN-50190 MIKKELI Fax + 358 15 338 810 VERSIOHISTORIA Versio Pvm Tekijä Selite 1.0

Lisätiedot

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen

TEKNINEN MÄÄRITTELY. Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta. Ismo Koskinen TEKNINEN MÄÄRITTELY Matkahuollon osoitekorttihaun rajapinta Ismo Koskinen Versio 2.2 Päiväys 12.05.2014 Tekijä Ismo Koskinen MUUTOSHISTORIA Versio ja pvm Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 / 07.07.2009 Ismo

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta

Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Tarkastaja rajapinta Rajapintakuvaus veronumeroiden tarkastamiseen ja henkilötietojen noutamiseen Suomen Tilaajavastuu Oy Muutoshistoria Päivämäärä Tekijä Muutos 11.2.2013

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus

T2V2 Turvallisuushavaintoilmoitussanomakuvaus Versio: 0.5 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvauksen esimerkkiliite pain.001 versio 3

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvauksen esimerkkiliite pain.001 versio 3 Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvauksen esimerkkiliite pain.001 versio 3 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Yrityksen maksut -palvelusta... 3 3 Maksusanoman rakenne... 3 4 Esimerkki maksusanomasta... 4 4.1 Kuvaus...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

OHJE TESTIAINEISTON ANONYMISOINNISTA

OHJE TESTIAINEISTON ANONYMISOINNISTA 1(9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 21.12.2017 Dokumentti julkaistu. KESKEISET TERMIT JA NIIDEN SELITTEET Termi Pseudonymisointi GDPR Määritelmä Anonymisoinnilla pyritään siihen, että tiedosta

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 1 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen]

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen] RAPORTTI Profiili: Finvoice 1.2 FI (2012-03-16) Instanssi: finvoice_example.xml Käyttäjä: Juha Ikävalko Aika: 2012-03-20T12:14:16 Hylätty huomautuksin Instanssi ei läpäissyt 7 testivaihetta. 1C 2C 3M 4R

Lisätiedot

Request for Transfer Kansainvälinen maksutoimeksiantopalvelu. Palvelukuvaus

Request for Transfer Kansainvälinen maksutoimeksiantopalvelu. Palvelukuvaus Request for Transfer Kansainvälinen maksutoimeksiantopalvelu Palvelukuvaus Tammikuu 2017 Sisällysluettelo 1 Request for Transfer palvelu... 2 2 Sopimus ja testaus... 2 2.1 Sopimus... 2 2.2 Testaus... 3

Lisätiedot

Arvo- päivä. päivä + - Tilin saldo Tilin saldo

Arvo- päivä. päivä + - Tilin saldo Tilin saldo 43JS 30B00700587 DISKO TEKNO KOLLEKTIV RY C/O LARI SUOMINEN RUNEBERGINKATU 17 D 62 00100 Sampo Pankki Helsinki-Kaivokatu PL 100 Kaivokatu 6, 00100 Helsinki 00075 SAMPO PANKKI www.sampopankki.fi 30.4.2012

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Visma Nova Verkkolaskut -lisenssin (WEI). Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n

Lisätiedot

SEPA -katsaus. Jorma Jolkkonen 18.5.2011

SEPA -katsaus. Jorma Jolkkonen 18.5.2011 SEPA -katsaus Jorma Jolkkonen 18.5.2011 Kohti yhtenäistä euromaksualuetta Miten SEPA on lähtenyt liikkeelle Yrityksen maksut palvelu Suoraveloitus Kansainvälinen RF-viite ISO-standardin mukainen raportointi

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS

PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO 1.1.2016 A11/200/2016. versio 1.2 PERINTÖ- JA LAHJAVEROLAIN 28 A :N TARKOITTAMIEN TIETOJEN ILMOITTAMINEN TIETUEKUVAUS 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KIINTEÄMITTAINEN TIETUE... 4 3 TIETUEKUVAUS...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Palvelupyyntö 2 (9) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

VEROHALLINTO A153/200/

VEROHALLINTO A153/200/ VEROHALLINTO 1.1.2017 A153/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tekninen rajapintakuvaus

Tekninen rajapintakuvaus Tekninen rajapintakuvaus Checkout toiminta Testaus Maksurajapinta 3. Maksurajapinta 3.1 FORM-tiedot 3.2 Kenttien määritykset 3.3 Maksun MD5-turvatarkiste 3.4 aluutiedot 3.5 aluukentän turvatarkiste 3.6

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointiaineistojen asiakasohje

Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointiaineistojen asiakasohje 1 (41) Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointiaineistojen asiakasohje Huhtikuu 2016 Laatija Minna Sällström Postiosoite PL 308 00101 Helsinki Käyntiosoite Gebhardinaukio 1 Helsinki

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen

VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen VUOSI-ILMOITUSTEKNIIKAN TIETUEKUVAUS Ohje sähköisen työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tekemiseen Versio 3.0-1.1.2012 (päivitetty 2015) Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 195 000 www.ilmarinen.fi TAUSTAA

Lisätiedot

Elisa Kassa - Netvisor integraatio

Elisa Kassa - Netvisor integraatio Elisa Oyj 1 (8) 4.1.2017 Elisa Kassa - Netvisor integraatio 1 Toiminnallisuudet 1.1 Päivän myynnit Ominaisuudet: Jokaiselle päivälle muodostetaan yksi tosite Tosite sisältää yhteenlasketun summatiedon

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Palvelukuvaus XML - tiliraportointi

Palvelukuvaus XML - tiliraportointi Palvelukuvaus XML - tiliraportointi 6.10.2016 Sisällysluettelo 1 XML-tiliraportointi... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 XML-tiliraportointipalvelut... 3 1.2.1 XML-saldokysely (camt.052)... 3 1.2.2 XML-tapahtumakysely

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointi aineistojen asiakasohje

OP-POHJOLA-RYHMÄN Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointi aineistojen asiakasohje OP-POHJOLA-RYHMÄN Yrityksen pankkiyhteys kanavasta noudettavien XML tiliraportointi aineistojen asiakasohje Maksuliikepalvelut Kesäkuu 2014 OP-Palvelut Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. OP-PALVELUT OY ASIAKASOHJE

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE Palvelukuvaus

KONEKIELINEN TILIOTE Palvelukuvaus KOEKIELIE TILIOTE alvelukuvaus 0.07.206 Aktia ankki Oyj L 207 000 Helsinki uh. 00 247 5000 Faksi 00 247 6356 Y-tunnus 28702-8 www.aktia.fi Sisällys Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Konekielinen tiliote. Palvelukuvaus. Elokuu 2016

Konekielinen tiliote. Palvelukuvaus. Elokuu 2016 Konekielinen tiliote Palvelukuvaus Elokuu 2016 Sisällysluettelo Konekielinen tiliote Suomessa... 2 Tiedostomuodot... 2 Tietosisällön erot tiedostomuodoissa... 2 Tiliotteen numerointi... 2 Tapahtumattoman

Lisätiedot

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen. MAKSAMINEN Business Onlinessa on kaksi tapaa laskujen maksamiseen; tavallinen maksaminen ja maksujen luokitteluominaisuuksia sisältävä kansiomaksaminen. On suositeltavaa, että käytät vain jompaakumpaa

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8: Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014

TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014 TAMPUURI-käyttäjäpäivät 2014 VUOKRA - JA VASTIKEVALVONTA KOKENEILLE TAMPUURI KÄYTTÄJILLE Päivi Karhu Viivästyskoron laskenta Vuokrantarkistus Luottotappio kirjaus / jälkiperintä Mittarilaskutus Viivästyskoron

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

PANKKIVIIVAKOODI-OPAS. Versio 5.3

PANKKIVIIVAKOODI-OPAS. Versio 5.3 PANKKIVIIVAKOODI-OPAS Versio 5.3 8.11.2012 1 Pankkiviivakoodi-opas Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Pankkiviivakoodi... 2 3 2 Tietojen esittäminen... 2 4 Vastuu oikeellisuudesta... 2 5 Edellytykset pankkiviivakoodin

Lisätiedot

Maksuhuomautus. Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta.

Maksuhuomautus. Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta. Maksuhuomautus Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta. Maksuhuomautuksen kulu yritykselle on 10 eurosta 40 euroon pääomasta riippuen. Maksuhuomautukseen lisätään korkolain mukainen

Lisätiedot

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017

RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO. Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle 2017 VEROHALLINTO 15.8.2016 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A103/200/2016 versio 1.0 RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISTEN ELÄKKEENSAAJIEN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO Tietuekuvaus ennakkoperintävuodelle

Lisätiedot

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Sisältö SEPA end-date asetus tilastotietoa suoraveloituksen tilalle

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot