SEPA muuttaa maksuliikkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEPA muuttaa maksuliikkeen"

Transkriptio

1 Asiallinen aamiainen, Länsi-Pohjan Yrittäjät SEPA muuttaa maksuliikkeen Tornio Kemi Tanja Kaltiola Anne Hannula Cash Management johtaja maksuliikeasiantuntija Sampo Pankki Sampo Pankki Pohjois-Suomen Finanssikeskus Kemin konttori

2 Agenda Lyhyt katsaus talouteen Maksupalvelulaki astui voimaan SEPA-tuotteiden aikataulut - Tilisiirto - Suoraveloitus - Kortit Sampo Pankin SEPA-palvelut Miten yrityksen/yhteisön tulee valmistautua SEPAmaksamiseen? 2

3 Alle kaksi kuukautta SEPA on nyt!

4 Maksupalvelulain vaikutuksia asiakkaille 1/2 Maksujen välitysnopeus parani Suomen ja EU- ja ETA-maiden välisten euromääräisten maksujen nopeus parani. Maksut välittyvät saajalle 3 pankkipäivän kuluessa maksupäivästä ja v alkaen 1 pankkipäivän kuluessa. EU- ja ETA-valuutan, kuten Ruotsin kruunun, Iso-Britannian punnan tai Norjan kruunun, määräiset maksut välittyvät ETA-alueella saajalle viimeistään 4 pankkipäivän kuluessa maksupäivästä. Saajan pankin on hyvitettävä rahamäärä saajan tilille samana päivänä kuin se on saapunut saajan pankin tilille ja saajan pankki on saanut riittävät tiedot maksusta. Aiemmin varat oli tilisiirtolain mukaan hyvitettävä viimeistään seuraavana pankkipäivänä siitä, kun saajan pankki on vastaanottanut varat. Maksaja ja saaja maksavat aina oman pankkinsa palvelumaksut EU- ja ETA -alueen maahan euromääräistä maksua maksettaessa maksaja ja saaja maksavat aina oman pankkinsa palvelumaksut. Näissä maksuissa ei ole mahdollisuutta, että maksaja maksaisi myös saajan pankin kulut tai saaja maksaisi myös maksajan pankin kulut. Pankin tiedonantovelvollisuus laajeni Maksupalvelulaki velvoittaa pankit antamaan asiakkaille aikaisempaa enemmän tietoja tarjoamistaan maksupalveluista. Käytännössä asiakkaiden pankeiltaan saaman informaation määrä siis kasvaa. 5

5 Maksupalvelulain vaikutuksia asiakkaille 2/2 Suoraveloitukseen tuli maksunpalautusoikeus Suoraveloitus ei ole lopullinen, vaan maksajalla on rajoitettu 8 viikon palautusoikeus, jos Maksaja ei ole saanut ennakkoilmoitusta vähintään 4 viikkoa ennen eräpäivää ja Maksun summa on suurempi kuin maksaja on kohtuudella voinut odottaa ja Jos maksun summaa ei ole sovittu valtakirjassa Jos maksaja on muu kuin kuluttaja, maksupalautuksesta voidaan sopia toisin. Muutokset korttimaksuja vastaanottavien kauppiaiden kannalta Kauppiaan on jatkossa säilytettävä korttitositteet 18 kuukautta aiemman 9 kuukauden sijaan. Kauppiaalla on oikeus veloittaa asiakkaalta luotto/maksukorttien käytöstä lisämaksu. Veloitettavien kulujen on kuitenkin vastattava kyseisestä kortista kauppiaalle aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia. 6

6 SEPA-tilisiirron siirtymäaikataulu Suomessa Eri maissa on erilaiset aikataulut Suurimmat muutokset IBAN:in ja BIC:in käyttöönotto sekä ISO XML standardi IBAN ja BIC tulivat pakollisiksi laskuilla ja tilisiirtolomakkeilla alkaen. Tilisiirron siirtymäaika Suomessa päättyy , jolloin nykyiset kansalliset maksuaineistot LM02, LM03, TS ja LUM2 lakkaavat olemasta standardeja pankeilla on niin halutessaan mahdollisuus jatkaa poistuvien palveluiden tarjoamista erityispalveluina. IBAN ja BIC pakollinen laskuilla Pankit ottavat maksuja vastaan vain ISO XML standardilla Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Nykyiset maksustandardit päättyvät yhteisinä standardeina, mutta pankki voi tarjota niitä lisäpalveluna 7

7 Muutokset järjestelmänäkökulmasta - yrityksellä käytössä pankkiyhteysohjelma Nykyisin ERP/ Reskontra Tiedostostandardit: LMP, LUM2 TS, MT101 Pankkiyhteysohjelma Tiedostostandardit: LMP, LUM2 TS Yhteystapa: - PATU Sampo Pankin eräsiirtojärjestelmä Linkki Uusi ERP/ Reskontra Tiedostostandardit: C2B XML LMP, LUM2, TS, MT101 Pankkiyhteysohjelma Muunnin Tiedostostandardit: C2B XML Yhteystavat: - Web Services ja PKI - PATU Sampo Pankin eräsiirtojärjestelmät 8

8 WebServices-yhteystavasta SEPA ei ota kantaa siihen, millä yhteystavalla SEPAn edellyttämät ISO XML -aineistot tulisi pankkiin lähettää. Sampo Pankkiin SEPAn edellyttämiä aineistoja voi tällä hetkellä lähettää nykyisiä yhteystapoja käyttäen, eli verkkopankissa aineistosiirroilla tai pankkiyhteysohjelmalla PATUturvamenettelyä käyttäen. WebServices-yhteystapa Sampo Pankkiin on mahdollinen arviolta vuoden vaihteessa Koska SEPA ei määrittele ISO XML-aineistojen lähettämiseen käytettävää yhteystapaa, pankkikohtaisia eroja esiintyy. Yritys voi pankkiyhteysohjelmassaan määritellä käyttävänsä toiseen pankkiin WebServices-yhteystapaa ja toiseen pankkiin PATU-avaimiin perustuvaa yhteystapaa. 9

9 Muutokset järjestelmänäkökulmasta - yrityksellä käytössä Sampo Pankin verkkopankki Nykyisin ERP/ Reskontra Tiedostostandardit: LMP, LUM2 TS, MT101 Yhteystapa: - https Sampo Pankin verkkopankki Uusi ERP/ Reskontra Tiedostostandardit: C2B XML Yhteystapa: - https Sampo Pankin verkkopankki 10

10 Palkat ja eläkkeet SEPA-tilisiirtona Palkat ja eläkkeet välitetään jatkossa SEPA-tilisiirtoina, joten niidenkin tiedostomuoto muuttuu XML:ksi XML-tiedostomuotoon siirryttyään maksaja - lähettää pankkiin aineiston, jossa maksuille on määritelty SALA koodi sekä eräpäivä, joka on yksi pankkipäivä ennen palkanmaksupäivää - aineisto lähetetään pankkiin viimeistään palkkapäivää edeltävänä päivänä kuten ennenkin klo 18:30:een mennessä - Myös saajan tilinumero on muistettava syöttää IBAN - muodossa Palkka on saajan tilillä palkkapäivää edeltävänä yönä, aamuyön kuluessa. Muutokset on hyvä huomioida muutettaessa palkanlaskentajärjestelmää SEPA-yhteensopivaksi 11

11 SEPA-suoraveloituksen aikataulu Suomessa Kotimainen suoraveloituspalvelu päättyy Arviomme kotimaisen suoraveloituspalvelun loppuvan vuoden 2013 lopussa Vaihtoehdot joko e-lasku ja automaattisen maksamisen palvelu tai SEPAsuoraveloitus SEPA suoraveloituspalvelu on ollut maksajien käytössä sekä Suomessa että muissa euromaissa alkaen Laskuttajille Sampo Pankki tarjoaa palvelua tammikuusta 2011 lähtien Maksunpalautusoikeus astuu voimaan Automaattisen maksamisen palvelu myös verkkopankittomille asiakkaille -- Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Q Q2 Q3 Q4 Sampo Pankki tarjoaa SEPA-suoraveloitusta asiakkailleen

12 Vaihtoehto 1 SEPA -suoraveloitus Nykyisiä suoraveloitusvaltakirjoja ei konvertoida SEPAsuoraveloitukseen Sampo Pankki tarjoaa SEPA-suoraveloituksen kahta palveluvaihtoehtoa: Perusmallia sekä Yritysten välistä suoraveloituspalvelua. SEPA-suoraveloitus eroaa kotimaisesta suoraveloituksesta siten, että maksaja antaa valtuutuksen suoraan laskuttajalle, kun kotimaisessa suoraveloituksessa maksaja antaa valtuutuksen omalle pankilleen. SEPA suoraveloituksen perusmallia (core) voidaan käyttää sekä kuluttajien että yritysten laskuttamiseen. Maksaja antaa valtuutuksen suoraan laskuttajalle, joka säilyttää valtakirjatiedot. Sampo Pankin maksaja-asiakkaiden tulee lisäksi antaa valtakirjan tiedot myös pankille, jotta Sampo Pankki voi tarkistaa valtakirjatietojen oikeellisuuden ennen maksajan tilin veloitusta. Laskun maksaja voi vaatia mistä syystä tahansa suoraveloituksen palautusta 8 viikon ajan maksun veloituksesta sekä 13 kuukautta laskun maksamisen jälkeen, jos veloitus on ollut valtuuttamaton Yritysten välinen SEPA-suoraveloitusmalli (B2B) on tarkoitettu ainoastaan yritysten väliseen suoraveloitukseen. Maksaja antaa suoraveloitusvaltuutuksen suoraan laskuttajalle. Sen lisäksi maksajan tulee antaa valtakirjan tiedot myös omalle pankilleen. Maksajalla on oikeus maksun palautukseen ainoastaan, jos veloitus on ollut valtuuttamaton. Oikeus on voimassa 13 kuukautta laskun maksamisen jälkeen 13

13 Vaihtoehto 2 elaskun automaattisen maksamisen palvelu Tällä hetkellä vain verkkopankkiasiakkaiden käytettävissä Laajennetaan kattamaan koko asiakaskunta, myös asiakkaat joilla ei verkkopankkia palvelu suunnitteilla Finanssialan keskusliitossa Suunnitelmissa on mahdollisuus konvertoida suoraveloitusvaltakirjat elaskun automaattisen maksamisen toimeksiannoiksi Suomalaisia asiakkaita laskuttaville suosittelemme suoraveloituksen korvaamista elaskulla ja sen automaattisen maksamisen palvelulla. SEPA suoraveloitus puolestaan voi olla järkevä vaihtoehto monessa Euroopan maassa toimivalle yritykselle. 14

14 SEPA -korttien aikataulu Suomessa Kotimaiset pankkikortit poistuvat markkinoilta kokonaan Suomessa jokaisella pankilla on oma aikataulunsa liittyen kotimaisten pankkikorttien korvaamiseen kansainvälisillä debit -korteilla. Näitä tiliin sidottuja Debit -kortteja löytyy jo Sampo Pankin ja kaikkien muidenkin suomalaisten pankkien korttivalikoimista Vuoden 2009 lopussa SEPA-yhteensopivia maksukortteja oli Suomessa noin 8,7 milj kpl. Pankkien oli aloitettava SEPAkorttien jakaminen Suomen SEPA-siirtymäsuunnitelma: Tavoitteena on, että vuoden 2010 jälkeen kuluttaja voi tehdä ostoksia ja nostaa rahaa käteisautomaateista pankkien liikkeelle laskemilla korteilla koko yhtenäisellä Euromaksualueella Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Uusia kansallisia pankkikortteja ei enää toimiteta asiakkaille

15 Sampo Pankin SEPA-palvelut Maksuaineistot Kotimaiset maksuaineistot muuttuvat ISO XML-muotoon vuoden 2010 loppuun mennessä. Pankeilla on niin halutessaan mahdollisuus jatkaa poistuvien palveluiden tarjoamista erityispalveluina Sampo Pankki tulee tarjoamaan tätä mahdollisuutta asiakkailleen. Yritys/yhteisö voi lähettää kaikki maksunsa Sampo Pankkiin uudella SEPA-standardilla: Kotimaan maksut Toistuvaissuoritukset, kuten palkat ja eläkkeet Ulkomaanmaksut Rahalähetykset Pikasiirrot MT101 toimeksiannot Maksuaineistot voi lähettää Sampo Pankkiin Nykyisen PATU/Linkki kanavan kautta tai Yritysten verkkopankin, Business Onlinen, välityksellä Myöhemmin vuoden 2010 aikana myös uudessa WebServices palvelukanavassa 16

16 Sampo Pankin SEPA-palvelut Tiliraportointisanomat Suoraveloitus SEPA ei aseta aikatauluja tai vaatimuksia tiliraportointisanomien, kuten tiliotteiden ja viiteluetteloiden, muuttamiselle ISO XML-muotoon. Pankit kuitenkin tulevat omien aikataulujensa mukaan tarjoamaan näitä vaihtoehtona nykyisille tiliraportointisanomille. Sampo Pankissa tavoitteena saada XMLmuotoiset tiliraportointisanomat asiakastuotantoon vuoden 2010 aikana. XML-tiliraportointisanomien hyödyntäminen vaatii muutoksia taloushallinnon ohjelmiin ja pankkiyhteysohjelmiin. Nykymuotoiset tiliraportointisanomat säilyvät Sampo Pankin valikoimissa. Suomalainen suoraveloitus loppuu lähivuosien aikana. Tällä hetkellä sen arvioidaan päättyvän vuoden 2013 loppuun mennessä. Kotimaisesta suoraveloituksesta voi siirtyä joko sähköiseen laskutukseen tai SEPAsuoraveloitukseen. Sampo Pankki tarjoaa SEPA suoraveloituksen kahta palveluvaihtoehtoa: Perusmallia sekä Yritysten välistä suoraveloituspalvelua. Palvelut ovat olleet maksaja-asiakkaiden käytössä marraskuusta 2010 alkaen. Laskuttajaasiakkaille palvelu on tulossa käyttöön tammikuussa Sähköisen laskun automaattisen maksamisen palvelua ollaan laajentamassa kattamaan myös verkkopankittomat asiakkaat. Tämä palvelu otetaan kaikissa pankeissa yhtä aikaa käyttöön vuoden 2011 tai viimeistään 2013 aikana. 17

17 Sampo Pankin SEPA-palvelut Muut SEPA-palvelumme SEPA-kortit Sampo Pankilla on tarjolla asiakkailleen useita SEPA-yhteensopivia korttivaihtoehtoja, kuten MasterCard Debit, Visa Electron sekä kaikki Visa ja MasterCard -luottokortit. Maksuton IBAN konversiopalvelu Asiakkaan tiedostona lähettämät kotimaiset tilinumerot muunnetaan maksutta Sampo Pankissa IBAN muotoon. Muunnetut tilinumerot noudettavissa sähköisesti. IBAN-laskuri kotisivuilla yksittäisiä muuntoja varten Sampo Linkin SEPA-versio Sampo Pankin omasta pankkiyhteysohjelmasta, Sampo Linkistä, on saatavilla SEPA-versio. Web Service kanavaa käyttävä versio ohjelmasta markkinoilla alkuvuodesta SEPA-versio helpottaa asiakkaiden SEPA-siirtymää, sillä siihen kuuluu maksuaineistojen muuntaminen XML-aineistomuotoon ja tilinumeroiden muuntaminen IBAN/BIC-muotoon 18

18 Miten yrityksen/yhteisön tulee valmistautua SEPA-maksamiseen? SEPA-suunnitelma Sampo Pankissa laadittu esimerkki yrityksen/yhteisön SEPAsiirtymäsuunnitelmasta Excel-pohjalla tehtävät ja aikataulut Voidaan lähettää kiinnostuneille Tilinumerot IBAN-muotoon Vaikutuksia voi olla mm. ostoreskontraan, myyntireskontraan, palkanlaskentaohjelmaan, kassajärjestelmään, matkalaskusovellukseen IBAN ja BIC jo laskuissa IBAN ja BIC on pitänyt olla lähtevissä laskuissa ja tilisiirtolomakkeella lähtien (www.fkl.fi) Joulukuun alusta alkaen mahdollista huomioida pankkiviivakoodimuutos laskuilla ja laskujen lukulaitteissa Yhteys ohjelmistotoimittajiin Tulee olla yhteydessä taloushallintoohjelmistotoimittajiin ja kysyä heidän SEPA-valmiuksiaan Tietoa ohjelmistotalojen SEPAvalmiuksista Finanssialan keskusliiton sivuilta Pankkiyhteysohjelman SEPA-versio Pankkiyhteysohjelman päivitys Mahdollisesti muuntopalvelu aineistojen (LMP, LUM, TS) muuntamiseksi C2B XML-aineistoiksi Yhteydenpito Sampo Pankkiin Sopiminen XML-aineistojen ja Web Services kanavan käyttöönotosta Palvelujen testaaminen Yritysasiakkaillemme testaus on mahdollista myös XMLdation palvelun kautta verkossa maksutta. 19

19 Miten yrityksen/yhteisön tulee valmistautua SEPA-maksamiseen? Korttimaksuja vastaanottavat Käytössä tulee olla sirumaksupääte Maksupääte päivitetty vastaanottamaan uusia kortteja: joissain paikoissa käy nyt vain kotimainen pankkikortti ja käteinen Selvitä SEPA-hyödyt Euromääräisen maksuliikkeen keskittäminen helpompaa Nykyisten eurotilien tarpeellisuus? SEPA-suoraveloitus rajat ylittävään laskutukseen? Palkka-aineistot XML-standardiin siirtymisen yhteydessä palkan maksupäivä tulee korvata veloituspäivällä (1 pankkipäivä ennen palkkapäivää). Suoraveloittajat Kannattaa harkita e-laskuun siirtymistä Kan sainvälinen viite Sopiva aikataulu kansainvälisen viitteen käyttöönotolle; tulee mahdolliseksi jo joulukuussa

20 Miten SEPA näkyy yksityishenkilölle? Edullinen hinta maksuilla on jo arkipäivää Maksut nopeutuvat SEPA-alueella Laskut voi jo nyt maksaa IBAN-tilinumerolla verkkopankissa jälkeen vain IBAN-tilinumero kelpaa. Kotimaan laskuilla saajan tili on myös IBAN-muodossa, ja omaa tilinumeroakin on käytettävä ja muistettava se IBANmuodossa Laskuttaja saattaa tarjota maksuvaihtoehtona SEPA-suoraveloitusta; suomalaiselta tililtä voi hoitaa myös ulkomaisetkin euromaksut suoraveloituksena Suomessa laskuttajat tulevat luultavasti käyttämään enemmän e-laskua Maksajalla on oikeus vaatia pankiltaan suoraveloituksena maksetun maksun palautusta 8 viikon ajan maksun veloituksesta. Valtuuttamattomalle SEPA suoraveloitukselle katumusaikaa on 13 kuukautta veloituksesta Kaikkia kortteja voi jatkossa käyttää ympäri maailmaa ja veloitus voi silti tapahtua suoraan omalta pankkitililtä 21

21 Kysymyksiä? Lisätietoja: Kiitos

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille Yleiset toimenpiteet SEPAan siirtymiseksi Käy läpi yrityksen käyttämät maksamiskanavat (verkkopankki, pankkiyhteysohjelma, jne) ja ohjelmistot, joissa

Lisätiedot

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Basware Käyttäjäpäivät 21.9.2011 Riku Louho Liiketoiminnan kehittäminen Sampo Pankki Viritä talousprosessit huippukuntoon 1)

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia 1 (9) SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia TAUSTA 1) Koska suoraveloitus päättyy? Suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa 2014. Pankit hylkäävät aineistot, joissa suoraveloituksen

Lisätiedot

4/2012 Cash Management

4/2012 Cash Management 4/2012 Cash Management Pohjoismaista kassanhallintaa Payment Gatewayllä s. 2 Factoringrahoituksella nopeutta myyntisaatavien kiertoon s. 6 SEPAsta säästöjä kansainväliselle yritykselle s. 10 2 Cash Management

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 Glögille 16.12.2010... 2 Kurssit helmikuussa 2011... 2 Päivitä Asteri ohjelma... 3 SEPA-aikatauluja... 4 - mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan Rakennusalan käännetty

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 1 2 KONEKIELISET TILISIIRROT VUONNA 2011 3 KULUTTAJIEN TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin

Lisätiedot

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen 1 Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen ebusiness Forum -seminaari 24.5.2012 Tallinna 2 Esityksen sisältö 1. Kotimaisen suoraveloituksen korvaaminen 2. Siirtyminen uusiin palveluihin

Lisätiedot

STEP2-järjestelmän kuvaus

STEP2-järjestelmän kuvaus Julkinen BoF Online 13 2014 STEP2-järjestelmän kuvaus Timo Iivarinen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN?

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN? SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN? Piia-Noora Kauppi 17.1.2013 1 Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund Mitä suoraveloituksen tilalle 2 Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

Pankkien palvelumaksut 2013

Pankkien palvelumaksut 2013 Pankkien palvelumaksut 2013 1 Pankkien palvelumaksut 2013 2 Pankkien palvelumaksut 2013 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 6 2. PALVELUIDEN LISTAHINNAT... 7 2.1 Debit-kortilla tai luottokortilla

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa 7.7.28 Maksaminen Suomessa ja Euroopassa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 7.7.28 Anne Nisén SISÄLLYS Suomalaiset osaavat hyödyntää tekniikkaa maksamisessa...1 Verkkopankin

Lisätiedot

Näin saat rahat riittämään

Näin saat rahat riittämään Rahankäytön opas 1 Sisällys Näin saat rahat riittämään... 3 Suunnittele rahankäyttöä...4 Kuukauden tulot ja menot... 5 Laskujen maksaminen... 6 Lainat ja luotot... 12 Tarjouksia ja mainoksia... 13 Näin

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11)

PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) PINS MASTERCARD -LUOTON EHDOT 1 (11) Käytössä 1.3.2014 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjola-ryhmään.

Lisätiedot

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä 3.11.2008 Jenni Koskinen ekonomisti rahoitusmarkkinat ja tilasto-osasto Tehokas, sähköinen ja standardoitu maksujenvälitys lisää talouden tuottavuutta.

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Sisältö > Tausta > Suoraveloituksen korvaava palvelu > Siirtymäsuunnitelma 2 Tausta > Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit

Rahastonhoitajan valinta. Raho-koulutus ja ohjeistus. Joukkueiden pankkitilit Rahastonhoitajan tietopankki 2014/2015 2 Sisällysluettelo Rahastonhoitajan valinta... 3 Raho-koulutus ja ohjeistus... 3 Joukkueiden pankkitilit... 3 Kenttävuorojen hinnat... 5 Jäsenmaksut... 5 Lisenssi-

Lisätiedot

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT

LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT LYONESS-JÄSENYYDEN YLEISET EHDOT Muutettu: marraskuu 2014 Johdanto A. Lyoness Europe AG, joka on rekisteröity St. Gallenin kantonin kaupparekisteriin yhtiörekisterinumerolla CH 170.3.026.427-4 ja jonka

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

3/2008 Teemana rahoituspalvelut

3/2008 Teemana rahoituspalvelut 4.4.2008 3/2008 Teemana rahoituspalvelut Tutkassa nyt Raha-asioista selviydyttävä ilman tohtorinhattuakin...2 Artikkelit Kulutusluottojen markkinointisääntöjä noudatetaan puuskittain...3 Perintäkulukiistassa

Lisätiedot