POC-suositus. - Laboratorionäkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POC-suositus. - Laboratorionäkökulma"

Transkriptio

1 POC-suositus - Laboratorionäkökulma apulaisylikemisti, dosentti HUSLAB

2 Sisältö Tulevaisuuden visioita missä ollaan ja minne mennään? Laboratoriotestien valinta, tekotapa ja tekopaikka edut ja haitat Säädökset ja suositukset Hankinta Vieritutkimustulosten jäljitettävyys Laadunvarmistus ja pätevyys HUSLAB POC-malli 2010

3 POC - Quo vadis? Muutokset laboratoriotestauksessa ja terveydenhuollon palvelurakenteessa Meillä, muualla ja maailmalla Automaatio, konsolidaatio, erikoisalojen yhdistäminen, liikelaitokset, fuusiot, tuotannon uudelleen järjestelyt, vieritestauksen työkuormitus Säädösten ja suositusten tarve kasvamassa maailmanlaajuisesti Vieritestauksen osuus kaikesta testauksesta? Vieritestit tulevaisuudessa?

4 Tulevaisuuden laadunvarmistus muualla kuin laboratoriossa?

5 Laboratoriotesti vai vieritesti? Globaali ilmiö Ratkaisuja tehdään kaiken aikaa Taloudellistuotannollinen näkökulma? Tilaaja-palveluntuottaja näkökulma? Vieritestin laadun riittävyys Lääketieteelliset perustelut Yhteisesti sovittu kliinikkojen kanssa

6 Mahdollisia etuja, riskejä ja haittoja Mahdolliset edut Potilaalle helpompi Lyhyempi tuloksen valmistumisaika Joustavuus käytännöissä ja suorittamisessa Pieni näytemäärä usein riittävä, näytteenotto ja käsittely helpompia Vältytään näytteensäilyttämiseen ja kuljettamiseen liittyviltä riskeiltä Kustannussäästöt joissakin tapauksissa Voi mahdollistaa potilaan tiheämmät seurantamääritykset Mikrobilääkityksen tarkoituksenmukaisempi kohdentaminen

7 Mahdollisia etuja, riskejä ja haittoja Mahdolliset riskit ja haitat Virheet näytteenotossa Testin tekemiseen liittyvät virheet (esim. puutteellinen perehdytys ja taidot) Testin riittämätön tai heikko analyyttinen laatu Tulosta ei dokumentoida eikä rekisteröidä Jätehuolto-ongelmat Korkeat kustannukset Tulokseen ei luoteta, mikä johtaa ylim. tutkimuksiin Tulos tulkitaan väärin Testien tarpeeton käyttö

8 Sairaalat vs. alue Sairaala-POC paremmin hallittavissa? jatkuva perehdytys molemminpuolinen työnkuormitus asiakastapaamiset ja kommunikointi kliinikkojen kanssa tietoisuus kokonaislaadusta, oikea tulkinta Alueellinen yhteistyö koosta riippuen haasteellisuus, organisointi, verkosto

9 & ? Moodi 3/1990: Hajautettu ja keskitetty analytiikka Moodi 5/2002: Suositus vieritestauksesta terveydenhuollossa Moodi 6/2009: Vieritestaus terveydenhuollossa Moodi x/ : Erityisohjeita vieritestaukseen Implementointi, esityksiä, keskustelua, uusia ajatuksia

10 Säädökset ja suositukset Lainsäädäntö velvoittaa ja se on tunnettava. Suositukset ovat suosituksia. Miten tietoa uusitusta lainsäädännöstä jatkuvasti saadaan? Vrt. Lakiehdotus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (Hallituksen esitys Eduskunnalle ), Hankintalaki (uudistus voimaan 2010) Viis suosituksista, meillä tehdään näin!

11 Belgian POC-malli Belgian kansallinen direktiivi 1999: Recommendation of the POCT Working Group, approved by the National Commission on Clinical Biology: Clinical biological examination of urine or blood by means of simple procedures, performed in the proxility of the patient, and under the responsibility of a qualified clinical laboratory Belgiassa kliininen laboratorio on vastuussa kaikesta diagnostisesta testauksesta sairaalassa vieritestaus mukaan lukien. Ref. Accred Qual Assur (2004), 10:55-59: Viviane van Hoof et al.

12 Belgian viisi POC-teesiä (vapaa käännös) 1. Suositusten tavoitteena on rajoittaa vieritestausta sellaisiin tapauksiin, kun potilaan etu sitä selvästi edellyttää. 2. Vieritestien käyttöönotto perustuu aina laboratorion ja osaston/klinikan väliseen sopimukseen. 3. Vieritestin suorittajan pätevyys ja velvollisuudet ovat vastaavat kuin laboratorioympäristössä työskentelevällä. Vieritestaus on laboratorioon sidoksissa testausprosessin kaikilta osin sekä laite- ja rgt-valintojen osalta. 4. POC-qa-pelisääntöjen tulee noudattaa kliinisiä laboratorioita velvoittavia asetuksia ( the Royal Decree (KB/AR) of Dec1999 ). 5. Koulutus ja sen seuranta on laboratoriojohtajan vastuulla. Koskee myös lääkäreitä ja ei-laboratorioalan ammattilaisia.

13 Hankinta Keittiön kautta, ohi labran tälle loppu! Hankintalaki-uudistus aikaisintaan > , kilpailuttamatta jättäminen johtaa jatkossa sanktioihin Vaiheittainen hankinta, milloin mahdollista? Spesifikaatioiden määrittely, harkintaa, varattava aikaa riittävästi Todellisten kustannusten arviointi Julkinen laboratorioala versus yksityislaboratoriot

14 MO

15 Kansallinen vieritestitutkimusnimikkeistö Tavoite: Myös vieritutkimuksille kattavaksi Vieritutkimusnimikkeiden käyttö nyt kirjavaa Mitä jatkossa, kenen vastuulla? Minkä laajuinen ongelma todellisuudessa? -O -pika -pik -V jne.

16 Tulosvälitys Jäljitettävyys välttämätöntä POC-IT-järjestelmien vaihtoehdot tänään Yksi tai useampi paikallinen ratkaisu? Kustannusten oikea kohdistaminen POC-järjestelmien ylläpito, uudet generaatiot, ajan tasalla pysyminen

17 Riittävä laadunvarmistus Laatutavoitteiden määrittely ja suositusten seuraaminen Uuden vieritesti/laitteen validointi käyttöönotettaessa Uusien laiteyksilöiden käyttöönottoverifiointi Laadunvarmistuksen ohjeistus (sis. ja ulkoinen) Testauksen ohjeistus Perehdytys ja jatkuva koulutus Suunnitelmalliset palautetilaisuudet

18 Laatutyökalujen käyttö ja tarjonta yhtä tärkeää oikein mitoitettuna vieritestauksessa kuin perinteisessä laboratoriodiagnostiikassa lainsäädännölliset velvoitteet / lääket. testaus laadunhallinta / kattavasti pystytetty toimiva POC-malli / kaikkien eduksi Labquality Group-organisaatio tarjoaa työkaluiksi koulutusta, laadunarviointikierroksia kontrollimateriaaleja suosituksia, artikkeleja ja abstrakteja (33 kpl)

19 Vieritestauksen pätevyyskriteerit 1. Testin suorittaja on koulutettu suorittamaan mittauksia 2. Testi on käyttötarkoitukseensa soveltuva 3. Testistä on pätevät ohjeet 4. Testin luotettavuus on varmennettu 5. Testin laatutasoa seurataan jatkuvasti 6. Testitulokset tallennetaan ja kirjataan 7. Testin tulokset osataan tulkita oikein

20 Labqualityn POC-työkalupakki Suositus = Moodi 6/2009

21 Labqualityn POC-työkalupakki Laadukas vieritesti-sivusto

22 HUSLAB POC-malli 2010 POC-organisaatio määritelty ja vastuuhenkilöt nimetty (kemistit, lääkärit, POC-vastuuhoitaja, alueelliset POCyhteyshenkilöt) POC-osaamiskeskus (Peijaksen sairaalan laboratorio) yhteinen sair.lab. ja pth:lle Osastoyhteyshenkilöverkosto ja alueelliset yhteistyötapaamiset Tukilaboratoriotoiminta (mikrobiologia)

23 HUSLAB POC-malli 2010 (2) Keskitetty kilpailutus ja hankinta Palvelusopimukset ja vieritestikohtaiset palvelupaketit Vieritesti- ja vierilaiterekisterit POC-IT-järjestelmä(t) (?) hankintavaiheessa Laboratorion ulkopuolella tehdyt vieritestitulokset (***)-suluissa/lis, muut th-lehdelle

24 HUSLAB POC-malli 2010 (3) Anal. laatutavoitteet määritelty, perustuvat sekä kliiniseen tarpeeseen että suorituskykyyn Sekä validointi- että verifiointisuunnitelmamallit Menettelytapaohjeet (sis. IQC) Ulkoinen laadunarviointi (Labquality) kierrokset ja osallistuminen yhtenäinen kaikissa laboratorioissa; laboratorio/osastoyhteistyö Preanalytiikan käsikirja näytteenotossa ym. Perehdytys- ja koulutusmalli (info + teor. + näyttökoe + seuranta) Sisäiset auditoinnit ja systemaattinen katselmointi Dokumentointi SFS-EN ISO 22870:2006 VIERITESTAUS. LAATU JA PÄTEVYYSVAATIMUKSET

25 POC-IT-järjestelmät Tulosten jäljitettävyys Palvelusopimukset Lainsäädäntö Kansalliset ja kansainväl. suositukset Terveydenhuollon palvelurakenteen muutokset, kuntatalous Lab. automaatio, konsolidaatio, muuttuva lab.ympäristö Laadunvarmistus POC Asiakkaan tarpeet Käyttötarkoitukseen soveltuvuus Hoitoprosessit Uusien vieritestien tarjonta Perehdytys ja osaamisen ylläpito Henkilöstöresurssit Sidosryhmät POC-organisaatio Asiantuntemus ja osaaminen Lääketieteellinen tarve Toimitusaika Toimintajärjestelmä

26 Kiitos!

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu

akkreditointistandardi SFS-EN ISO FINAS - akkreditointipalvelu Sisäinen ja ulkoinen laadunohjaus, akkreditointistandardi SFS-EN ISO 15189 patologian laboratoriossa Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Standardi SFS-EN ISO 15189 Laboratorion hyvä laatu perustuu

Lisätiedot

Laboratorioverkoston laadunhallinnasta. Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011

Laboratorioverkoston laadunhallinnasta. Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011 Laboratorioverkoston laadunhallinnasta Jaakko-Juhani Himberg, dos HUS/HUSLAB laatupäällikkö 24.3.2011 HUS:n sairaanhoitoalueet ja sairaalat 1.1.2011 HUS on kuntayhtymä, jonka omistajina on 26 Uudenmaan

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 FI0000034 A74 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 0. -.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) / 36 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.

17. vuosikerta KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU. Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti. Elektroninen osoite: www.kliinlablehti. 33 17. vuosikerta 2 2000 KLIINISEN LABORATORIOALAN JULKAISU Suomen Kliinisen Kemian Yhdistyksen jäsenlehti Journal of The Finnish Society of Clinical Chemistry Elektroninen osoite: www.kliinlablehti.fi

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:10 Ehdotus ympäristöterveydenhuollon laboratorioihin kohdistuvista viranomaisvaatimuksista Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 20.2.2002

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI

Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Irina Korhonen TILITOIMISTON KIRJANPITOPROSESSI Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalous Kevät 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden

Lisätiedot

arvioiminen Heikki Aho Osastonylilääkäri TYKS-SAPA-liikelaitos Patologian palvelualue

arvioiminen Heikki Aho Osastonylilääkäri TYKS-SAPA-liikelaitos Patologian palvelualue Patologian laboratorion laadun arvioiminen Heikki Aho Osastonylilääkäri TYKS-SAPA-liikelaitos Patologian palvelualue Ulkoisen arvioinnin tarve Qualitorin i (IAP:n Suomen osaston) patologian laatutunnus

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012

Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Talousarvion käyttösuunnitelma 2012 Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012... 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA... 4 2. TOIMINTA JA TALOUS... 4 2.1. TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 2.1.1 Oma toiminta...

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Syöpäseulontapalvelujen hankinta

Syöpäseulontapalvelujen hankinta Syöpäseulontapalvelujen hankinta Julkaistu 15.5.2013 TEKIJÄT Päivi Koivuranta-Vaara, Suomen Kuntaliitto Nea Malila, Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri Ulla Saalasti-Koskinen, Terveyden ja

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

Kooste kommenteista valmisteilla olevaan suositukseen

Kooste kommenteista valmisteilla olevaan suositukseen Kooste kommenteista valmisteilla olevaan suositukseen 1 (14) 21.12.2011 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea julkaisi syksyllä kommentoitavaksi luonnoksen valmisteilla olevasta suosituksesta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj

HÄMEENLINNAN OSUUSMEIJERI. Katja Tuomola. Metsä Board Oyj Bureau Veritas Finland Elintarviketurvallisuusseminaari Päivämäärä: 9.4.2015 Paikka: Scandic Tampere Station Kouluttajat: Antti Lavonen, Matti Hukari, Suvi Kuutti Osallistuja Riitta Saarentausta Jaakko

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

Etätyöopas työnantajille

Etätyöopas työnantajille Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Etätyöopas työnantajille Juhani Pekkola Leena Uskelin (toim.) Sisällysluettelo: 1. JOHDANNOKSI...3 Matti Salmenperä 2. ETÄTYÖ JA SEN KÄSITTEET...6

Lisätiedot