KANSANTALOUSTIEDE. Mikrotaloustiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSANTALOUSTIEDE. Mikrotaloustiede"

Transkriptio

1 KANSANTALOUSTIEDE - yhteiskuntatiede, tutkii yhteiskuntaa o positivistinen pyrkii kuvaamaan miten asia on, ei miten sen pitäisi olla - Kansantaloustiede tutkii kokonaisia kansantalouksia, jonkin maantieteellisen alueen (yleensä valtio) toimijoiden välisten suhteiden verkkoa o kotitaloudet, yritykset, rahoituslaitokset, julkinen sektori, ulkomaiset toimijat - taustalla on kuluttajan tarpeet o rajattomat o tarpeita tyydytetään hyödykkeillä osa vapaita, ilma, vesi, taloudelliset hyödykkeet tuotetaan - tutkii kuinka talouden rajalliset resurssit käytetään rajattomien tarpeiden tyydyttämiseen o niukkuus o Milloin hyödyke on niukka? - mitä tuotetaan ja kuinka paljon - kuluttajan on valittava mitä hankkii - taloutta yksinkertaistetaan taloudellisten mallien avulla o tutkitaan syy seuraus suhteita miten luottamus omaan talouteen vaikuttaa yksityiseen kulutukseen onko syy aina ennen seurausta? ilmiöt, jotka pätevät yksilöihin, eivät välttämättä päde joukkoon lamassa yksilöt lopettavat kulutukset järkevää, kansantalouden kannalta kuitenkin pitäisi kuluttaa! o ceteris paribus muut tekijät ennallaan. onko aina realistinen? Mikrotaloustiede - tutkii yksilöiden (kuluttaja, yritys) tekemiä valintoja ja julkisen sektorin vaikutuksia niihin - Adam Smith, hintamekanismi o näkymättömät kädet o yritykset tuottavat niitä hyödykkeitä, joista kuluttajat ovat valmiita maksamaan - tärkeimmät mikrotaloustieteen kysymykset: o Mitä tuotetaan? o Kuinka tuotetaan? o Miten hyödykkeet toimitetaan? o Mikä on kuluttajien keskinäinen tulonjako? - erikoistuminen lisää tuotantoa ja tuottavuutta Loppukädessä kuluttajat omistavat tuotannontekijät o arvostetuista tuotannontekijöistä saa hyvän korvauksen erikoislääkäri arvoyhtiön omistaja

2 Makrotaloustiede - kokonaistalouden tutkimista o kuinka yksilöiden, yritysten ja julkisen sektorin päätökset vaikuttavat kokonaistalouteen mikä on niiden välinen riippuvuus - työllisyys, inflaatio ja kokonaistuotanto - Keynes 1930-luvulla - työllisyys, korko, raha(n määrä) - aktiivinen finanssipolitiikka o hyvinä aikoina säästetään ja huonoina kulutetaan. - Kysymyksiä: o Miksi talouden kokonaistuotanto kasvaa? o Miksi elintaso nousee (sukupolvien välillä)? o Miksi talouden kehitys ei ole suoraviivaista? (suhdanteet) o Miksi ihmiset joutuvat työttömiksi? o Miksi hyödykkeiden hinnat nousevat? - Talous kasvaa tuottavuuden kasvun myötä o työn määrä x sen tuottavuus o 4 tuntia x 5 kakkua tunnissa = 20 kakkua o työpäivän jatkaminen ja kakkua tunnissa nostaminen lisää tuotantoa päivässä - Tuottavuuden paraneminen voi aiheuttaa työttömyyttä o jos tuotanto ei kasva yhtä nopeasti kuin tuottavuus o pääsyyt työttömyyteen on tuotantorakenteen muutokset kysynnän suhdanteiden mukaiset vaihtelut o yleinen hintatason nousu, inflaatio kysyntä kasvaa nopeammin kuin tuotanto rahaa liikaa suhteessa markkinoilla oleviin hyödykkeisiin Vaihtoehtoiskustannukset - Valitsematta jääneen vaihtoehdon menetetty hyöty - Kuluttaja joutuu tekemään valintoja, jos ostaa television, ei voi käydä ulkomailla.

3 Tuotantomahdollisuudet - Kansantalouden käytössä olevat tuotannontekijät määrittävät mahdollisen tuotannon tason. - Mahdollisia tuotantokombinaatioita kuvataan tuotantomahdollisuuksienkäyrällä. Tuotantomahdollisuuksien käyrä Mitkä ovat tuotantomahdollisuudet? Miten kuvaisit kuvassa olevia pisteitä, entä pisteitä käyrän ulkopuolella tai sisäpuolella?

4 Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja tehokkuus Talouskasvu Tuotantomahdollisuuksien lisäys merkitsee talouskasvua tai vajaakäytön vähenemistä (esim. lamasta toipuminen) Miten lamasta toipuminen eroaa talouskasvusta tuotantomahdollisuuksien käyrällä tarkasteltuna?

5 Investointihyödykkeiden tuottaminen lisää tuotantomahdollisuuksia tulevaisuudessa:

6 Talouskasvun päätös: tuotetaanko kulutushyödykkeitä vai investointihyödykkeitä? Ratkaisu riippuu suhdannetilanteesta, jos kansantalous on vajaakäytöllä, pitää kuluttaa ja kun ollaan lähellä tuotantomahdollisuuksien käyrää, tulee säästää ja investoida, koska säästäminen lisää rahan tarjontaa ja laskee sen hintaa, tämä tekee yrityksille mahdolliseksi investoida ja tulevaisuudessa käyrä siirtyy koilliseen. Jos resurssit eivät ole käytössä, säästäminen on turhaa! Miten yksityinen ihminen käyttäytyy kun talous vajoaa lamaan? Onko se järkevää? Talousjärjestelmät Miten ohjataan hyödykkeiden valmistamista, jakamista ja kuluttamista. Markkinatalous sekatalous suunnitelmatalous Keskeinen kysymys taustalla on tulonjako - erilaisessa taloudellisessa asemassa olevien kotitalouksien kesken - palkkojen ja yrityksien voittojen kesken - paljonko julkinen sektori puuttuu tulonjakoon verotuksella ja tulonsiirroin Korkeat ansiot kannustavat - tuloerot tekevät tyytymättömyyttä ja epävakautta Taloustiede kertoo, miten asiat ovat, ei niinkään, miten niiden tulisi olla!

7 Miten tulot pitäisi jakaa? Bentham, Mill (1800 luku): tasa-arvo luo tehokkuutta. Euro rikkaalla antaa vähemmän onnea kuin euro köyhällä. Siirretään eurot rikkailta köyhille, yhteiskunnan hyvinvointi kasvaa. o Ongelma, miten käyt työnteon ja säästämisen motiivin John Rawls (1970): oikeuden mukainen tulonjako maksimoi hyödyn huonoimmassa asemassa olevalle, pala isosta kakusta on enemmän kuin pala pienestä kakusta. Toisen ihmisen korkeammat tulot on perusteltuja, jos ne lisäävät myös huono-osaisten tuloja. o Moraalioppi: yhteiskunnan moraaliset normit on sovittava olettaen, että ihmiset eivät tiedä mihin yhteiskunnalliseen asemaan he päätyvät. Tehtäviä Optimassa

8 RAJAKÄSITTEET Tuotantomahdollisuuksien käyrä kuvaa, mitä tuotetaan ja kuinka paljon. Se piste tuotantomahdollisuuksien käyrällä, joka maksimoi kuluttajien kokonaishyödyn, on ns. allokatiivinen tehokkuus. Suljetussa taloudessa kulutusmahdollisuudet ovat verrannolliset tuotantomahdollisuuksiin Avoimessa taloudessa (ulkomaan kauppa) kulutusmahdollisuudet voivat olla suuremmat kuin tuotantomahdollisuudet (erikoistuminen, suhteellisen edun periaate) Tuotannollinen tehokkuus on maksimissa, kun ollaan tuotantomahdollisuuksien käyrällä Mutta minkä hyödykekombinaation kansa haluaa? (yllä olevasta kuvasta) Pisteen löytämiseksi tutustumme rajahyöty- ja rajakustannuskäsitteisiin.

9 Rajahyöty: o Rajahyöty, seuraavan kappaleen kuluttamisen antama kokonaishyödyn lisäys rajahyöty / kpl on laskeva

10 Rajakustannus: o Rajakustannus, seuraavan kappaleen tuottamisen aiheuttama kokonaiskustannusten lisäys Kokonaishyöty on maksimissaan kun rajakustannus = rajahyöty, miksi? Hampurilainen maksaa 3 euroa, nälkäinen syö mutta ei 5:ttä hampurilaista. Miksi? lähde:wipedia Siis rajakustannusten käyrä kuvastaa vaihtoehtoiskustannusta (kansataloudessa), siis sitä, minkä kuluttajat ovat valmiit maksamaan saadakseen hyödykkeen. Niin kauan aikaa kun kuluttajan saama hyöty ylittää kustannuksen, tuotanto laajenee. Leikkauskohdassa tasapaino.

11 Asiaa voidaan tarkastella myös kahden hyödykkeen kombinaationa. Rajakustannus on nouseva, koska käyttöön otetaan alussa parhaat tuotannontekijät, mitä enemmän tehdään, sitä huonommin työhön soveltuvia tekijöitä käytetään. Leikkauspiste toteuttaa sekä tuotannollisen tehokkuuden että allokatiivisen tehokkuuden. tuotannontekijät tehokkaassa käytössä tuotannontekijät arvokkaimpana pidetyssä käytössä Adam Smithin mukaan piste toteutuu taloudessa automaattisesti hintamekanismin ansiosta ns. näkymättömät kädet

12 Absoluuttinen etu ja suhteellinen etu Adam Smith: absoluuttinen etu on sillä, joka kykenee tuottamaan hyödykkeen pienimmin tuotantopanoksin kuin muut. Kannattaa tuottaa sitä, jossa on absoluuttinen etu Suurtuotanto vaihdanta Ricardo: suhteellinen etu on sillä, joka pystyy tuottamaan hyödykkeen pienimmin vaihtoehtoiskustannuksin. Esimerkki: Kaksi maata joissa yksi työntekijä pystyy tuottamaan vaatekangasta ja/tai viiniä seuraavasti: Portugali on molemmissa tehokkaampi Voiko englanti tuottaa mitään? Tekeekö Portugali itse sekä viinin, että kankaan? Mikä on vaihdannan (ulkomaankauppa) merkitys?

13 Maat tuottavat sitä, jossa niillä on suhteellinen etu. Ts. Kuinka paljon vaatteiden tuotanto vähentää viinin tuotantoa? tai Kuinka paljon viinin tuotanto vähentää vaatteiden tuotantoa? Englannin suhteellinen etu on vaatteissa 1/10 < ½ Portugalilla on suhteellinen etu viinin tuotannossa 2 < 10 Kysymys on: jos Englanti tuottaa yhden vaatejaardin, se häviää10 tynnyriä viiniä, kun taas Portugali häviää vain 2 tynnyriä (häviäminen on vaihtoehtoiskustannus) Miten tämä menee viinissä? Tuotantomahdollisuuksien ja kulutusmahdollisuuksien käyrät 6 miljoonalla työntekijällä ilman ulkomaankauppaa:

14 Ulkomaan kauppa ja erikoistuminen: Portugali on siirtää 1 milj työntekijää vaatteista viiniin. Englanti 2 milj työntekijää viinistä vaatteisiin. Kokonaistuotannon kasvu +8 ja + 4 ilman, että työmäärä kasvaa. Edellyttää vapaata ulkomaankauppaa Mitä hyödykkeet maksavat? o Englannissa viinitynnyri maksaa 10 vaatejaardin verran o Portugalissa viinitynnyri maksaa 2 vaatejaardia hinta on jotain 2 10 välillä ja sama molemmissa maissa (esim. 4 ) Englanti valmistaa vaatteita ja ostaa viinen 4 vaatejaardin hinnalla portugali valmistaa viiniä ja ostaa vaatteet Uudet kulutusmahdollisuudet kuvissa alla (sama suhde, molempia enemmän)

15 ULKOISVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖ Todellisuudessa resurssien allokoinnissa yritykset ottavat huomioon vain ne kustannukset, jotka kohdistuvat suoraan yritykselle, huomiotta jäävät ns. ulkoisvaikutukset o tuotannon myönteiset tai kielteiset seuraamukset, jotka eivät kohdistu itse tuottajaan o ks kuva esimerkkejä? Miten ongelma ratkaistaan? Tehtäviä Optimassa

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta

Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Tiivistelmä Taloustieteen oppikirjasta Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 Tiivistelmän johdanto... iii 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden

Lisätiedot

Kansantaloustieteen perusteet*

Kansantaloustieteen perusteet* Hannu Piekkola, Hannu Törmä, Pekka Mannonen, Mikko Lintamo Kansantaloustieteen perusteet* Syyskuu 2010 Vaasa *Hannu Törmän ja Hannu Piekkolan luentomonisteet perustuvat Matti Pohjolan Aalto yliopiston

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29

Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Tiivistelmä kirjan Foundations of Economics luvuista 6 8, 15 ja 24 29 Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Esipuhe... iii 6 Markkinoiden tasapaino... 1 7 Markkinat ja hyvinvointi...

Lisätiedot

Harjoitustehtävien vastaukset

Harjoitustehtävien vastaukset Harjoitustehtävien vastaukset Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2014 1 Mitä taloustiede on?... 1 2 Tarpeet, tuotanto ja vaihdanta... 2 3 Markkinatalouden rakenne... 7 4 Hyödykemarkkinat...

Lisätiedot

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen

Vuokrakaton vaikutus asuntojen tarjontaan. Vientitukien vaikutus vaihtotaseeseen. Työmarkkirakenteiden vaikutus työttömyysasteeseen TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet, Syksy 2014 1. www-harjoituksen mallivastaukset Tehtävä 1 Mitkä seuraavista asioista kuuluvat mikro- ja makrotaloustieteen piiriin? Vuokrakaton vaikutus asuntojen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu.

hinnoilla sekasorron Täydellinen ja epätäydellinen kilpailu hinnat ovat annettuja Täydellisen kilpailun epätäydellinen kilpailu. Miksi säännellään? Markkinoiden hinnoilla on kolme tärkeää toisiinsa liittyvää tehtävää, jotka mahdollistavat sekasorron välttämisen: hinta välittää informaatiota hinta toimii kannustimena hinta määrää

Lisätiedot

6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11)

6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11) 6 Julkisen vallan rooli markkinataloudessa (Mankiw & Taylor, Chs 10-11) Taloustieteen 6:s perusperiaate sanoo, että markkinoiden luominen on yleensä hyvä tapa organisoida taloudellista toimintaa 7:s perusperiaate

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT

TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT TALOUSTIETEEN LUENTOTEHTÄVIEN RATKAISUT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. 2. a. Tehokkaita ovat c, d, g, h, i. b. Saavutettavissa ovat kaikki paitsi m. c. Maidon vek =

Lisätiedot

Koulutus, palkat ja talouskasvu

Koulutus, palkat ja talouskasvu TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Koulutus, palkat ja talouskasvu Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2011 Ohjaaja: Matti Tuomala Tuomas Silvennoinen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA

MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen MARKKINA- JA SÄÄNTELYHÄIRIÖT TALOUDELLISEN TEHOTTOMUUDEN AIHEUTTAJINA MARKET AND GOVERNMENT FAILURES

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT TALOUSTIETEEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Tuotantomahdollisuuksien käyrä ja suhteellisen edun periaate 1. Allaolevassa kuvassa on tuotantomahdollisuuksien käyrä. a. Mitkä kuvaan merkityistä pisteistä ovat tehokkaita?

Lisätiedot

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS

Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS ONNELLISUUSTALOUS Ville Ylikahri (toim.) ONNELLISUUSTALOUS HELSINKI 2010 Julkaisija Vihreä Sivistysliitto ry Ruoholahdenranta 1 E 00180 Helsinki visio@visili.fi

Lisätiedot

ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA

ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA ITÄVALTALAINEN NÄKEMYS KEYNESIIN Hans-Herman Hoppe I KLASSINEN TALOUSTEORIA Tarkoitukseni on esittää eräitä perustotuuksia taloudellisen kehityksen prosessista ja työllisyyden, rahan ja koron roolista

Lisätiedot

Matkaopas markkinatalouteen

Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange Matkaopas markkinatalouteen KARELIA-AmmAttIKoRKEAKouLu Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja B:32 Matkaopas markkinatalouteen Kim Wrange KARELIA-ammattikorkeakoulu 2014 Julkaisusarja B:32 Vastaava

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A0) KULUTTAJAN TEORIA HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT. Kyseiset hyödykkeet ovat niukkoja eli niillä on hinta, koska niitä ei ole (mahdollista tuottaa) tarpeeksi kaikille,

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

Taloudellisen kasvun syyt. Tapio Palokangas syyslukukausi 2013

Taloudellisen kasvun syyt. Tapio Palokangas syyslukukausi 2013 Taloudellisen kasvun syyt Tapio Palokangas syyslukukausi 2013 Taustaa Tämän luentosarjan tarkoituksena on tutkia talouskasvua ilmiönä sekä analysoida sen taustalla olevia tekijöitä Talouskasvu ilmenee

Lisätiedot

Kansantalous kerralla kuntoon

Kansantalous kerralla kuntoon Juha Peltoniemi 29. huhtikuuta 2015 Kansantalous kerralla kuntoon eli kuinka Suomi nostetaan nopeasti ylös lamasta ja estetään seuraavan laman syntyminen Sisällysluettelo Johdanto...1 Laman alku ja juuri...3

Lisätiedot

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI

JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Matti Tuomala Professori, Tampereen yliopisto JULKISRAHOITTEISET PALVELUT OSANA UUDELLEENJAKO- JA HYVINVOINTI- JÄRJESTELMÄÄ: POHJOISMAINEN MALLI Tämä kirjoitus esittelee modernin julkistalouden tutkimuksen

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Anni Isojärvi YKSITYISTEN PALVELUELINKEINOJEN YHTEISKUNNALLINEN JA TALOUDELLINEN MERKITYS TALOUSTETEDEN TEDEKUNTA Anni sojärvi YKSTYSTEN PALVELUELNKENOJEN YHTESKUNNALLNEN JA TALOUDELLNEN MERKTYS Pro gradu -tutkielma Kansantaloustieteen yksikkö Lokakuu 2012 OULUN YLOPSTO Taloustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

TALOUDELLISEN TEHOKKUUDEN KÄSITE

TALOUDELLISEN TEHOKKUUDEN KÄSITE INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 6 TALOUDELLISEN TEHOKKUUDEN KÄSITE Martti Vihanto Luku perustuu julkaisuun Taloudellinen tehokkuus: termi fysiikasta, sisältö

Lisätiedot

Likviditeettiansa talouden selittäjänä

Likviditeettiansa talouden selittäjänä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Likviditeettiansa talouden selittäjänä Kansantaloustiede Pro Gradu tutkielma Huhtikuu 2012 Ohjaaja Matti Tuomala Outi Siitonen TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

0. Määritelmiä Markkinat ovat peruskäsite, jolle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää.

0. Määritelmiä Markkinat ovat peruskäsite, jolle ei kuitenkaan ole yksiselitteistä määritelmää. TTT-luento/Kultti Markkinainstituutio ja markkinoiden toiminta Tässä esityksessä pyrin valottamaan muutamaa taloustieteen peruskäsitettä ja työkalua. Nämä ovat i) markkinat, ii) tasapaino, iii) tehokkuus

Lisätiedot

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg

TASAVERO. Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä. Martti Nyberg TASAVERO Yksinkertainen, oikeudenmukainen ja kasvua tukeva verojärjestelmä Martti Nyberg www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET

GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET 1 HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sami Tiainen GOLFTOIMINNAN KANSANTALOUDELLISET VAIKUTUKSET Opinnäytetyö 2006 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 1.1. Tutkimuksen merkitys

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hyvän veropolitiikan periaatteet. VATT Analyysi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Hyvän veropolitiikan periaatteet. VATT Analyysi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Hyvän veropolitiikan periaatteet VATT Analyysi Julkaisut 63 Kesäkuu 2013 VATT ANALYYSI Hyvän veropolitiikan periaatteet VATT-työryhmä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No.

Working Paper Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien verotuki. ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), No. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Valkonen,

Lisätiedot

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS

LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS TAMPEREEN YLIOPISTO LUONNOLLINEN ASUNTOVARAUMA JA TALOUDELLINEN TEHOKKUUS Taloustiede Pro gradu -tutkielma Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Ohjaaja: Hannu Laurila 26.5.2015 Ville Heinonen VILLE

Lisätiedot