TIETUEKUVAUS V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS"

Transkriptio

1 VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

2 MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat EU-kaupan yhteenvetoilmoituksiin liittyvät muutokset: - palvelumyyntien ilmoittaminen - tiedot on ilmoitettava kuukausittain - tiedot on annettava sähköisesti. V3.0H Korjattu tietuekuvausta: tiedon Y-tunnus tunnus on 010. V3.1H Lisätty Kroatia EU-jäsenmaiden listalle (Kappale 4.2. ja 7) V3.2H TeliaSonera Tyvi-palveluntarjoajana päättyi V3.3H Yhteenvetoilmoituksen tarkistussääntöjä on tarkennettu Asiakkaan eri toimipisteiden yhteenvetoilmoitustietoja ei voi enää antaa toimipaikkatunnuksella. Verohallinto asioi asiakkaan kanssa aina vain pääyksikön tunnuksella. SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Yleistä yhteenvetoilmoituksen antamisesta Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen tarkistaminen Sähköinen ilmoittaminen Yhteenvetoilmoitustietojen korjaaminen SÄHKÖISEN ILMOITUKSEN TESTAUS TARKENNUSTA TIETUEKUVAUKSEEN Yleistä yhteenvetoilmoitustietueesta Yleistä yhteenvetoilmoituksen korjaustietueesta ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS Yhteenvetoilmoitusten otsikkotiedot Yhteenvetoilmoituksen yhteisömyyntierittelyt (osatietoryhmät) Yhteenvetoilmoituksen korjausilmoituksen yhteisömyyntierittelyt (osatietoryhmät) Ei yhteisömyyntiä -ilmoitus ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN TIETUEKUVAUS ALV:N YHTEENVETOILMOITUKSEN KORJAUSILMOITUKSEN TIETUEKUVAUS... 13

3 7. YHTEENVETOILMOITUKSEN TARKISTUSSÄÄNNÖT LIITTEET Liite 1 Liite 2 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen ja korjausilmoituksen tietuekuvaus Esimerkkejä yhteenvetoilmoitus- ja korjaustietueista

4 1. JOHDANTO 1.1 Yleistä yhteenvetoilmoituksen antamisesta Vuoden 2010 alusta alkaen Yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan tavaran myynnin muihin EU-maihin lisäksi myös palvelun myynnit muihin EU-maihin. Vuoden 2010 alusta alkaen yhteenvetoilmoitus on annettava kuukausittain viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivä. Ilmoitukset on annettava sähköisesti. Ilmoitus voidaan antaa aikaisintaan kuluvalta kuukaudelta. Ohjeita yhteenvetoilmoituksen antamisesta ja mallit yhteenvetoilmoituksien lomakepohjista täyttöohjeineen löytyvät Verohallinnon Internet-sivuilta ( kohdasta veroohjeet, Arvonlisäverotus. 1.2 Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen tarkistaminen Kauppakumppanin arvonlisäverotunnisteen (VAT-numeron) oikeellisuuden ja voimassaolon voi tarkistaa Verohallinnon Internet-sivuilta osoitteesta tai Verohallinnon palvelunumerosta Jos ostajalla ei ole voimassaolevaa arvonlisäverotunnistetta, myynti ei ole verotonta tavaran tai palvelun myyntiä EU-maahan vaan kotimaan myyntiä, joka tulee ilmoittaa kausiveroilmoituksella. 1.3 Sähköinen ilmoittaminen Sähköinen yhteenvetoilmoitus annetaan käyttäen Verohallinnon hyväksymää tiedonkeruupalvelua, joko Verohallinnon tarjoamia epalveluja tai palveluntarjoajien Tyvipalveluja. Verohallinnon palvelu: Ilmoitin.fi, Muiden palveluntarjoajien Tyvi-palveluja ovat Aditro, Itella, Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi, tyvi.koivuniemi.com Logica, TeliaSonera, Poistunut käytöstä Yhteenvetoilmoitustietojen korjaaminen Konekielisenä annetun yhteenvetoilmoituksen tietoja voi korjata konekielisesti yhteenvetoilmoituksen korjausilmoitustietueella. Ohjeet löytyvät tämän ohjeen luvusta 5, Tarkennusta tietuekuvaukseen. 2. SÄHKÖISEN ILMOITUKSEN TESTAUS Ilmoituksia tuottavasta ohjelmistosta vastaavan tahon tulee huolehtia, että ilmoitukset ovat tietuekuvausten mukaisia. Tiedonkeruupalvelut tarkistavat ilmoitusten muodollisen oikeellisuuden. Virheelliset ilmoitukset eivät välity Verohallintoon.

5 Ennen kuin sähköisiä yhteenvetoilmoituksia tuottava ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön, sen muodostamien ilmoitusten oikeellisuus on testattava. Testaus on tehtävä myös silloin, kun tietosisältö muuttuu. Käyttöönotosta tulee ilmoittaa Verohallinnolle sähköpostilla osoitteeseen tiedonsiirto(at)vero.fi. Tästä osoitteesta saa myös tukea testaamiseen ja tietuekuvauksen tulkintaan. Hyväksytystä ohjelmistosta viedään tieto Vero.fi palvelussa julkaistulle Tyviohjelmistot listalle. 3. TARKENNUSTA TIETUEKUVAUKSEEN Ilmoituskohtaiset tietueet alkavat aina tietoalkiolla 000 (tietovirran nimi) ja päättyvät tietoalkioon 999 (lopputunnus), kun verovelvolliskohtainen ilmoitus päättyy. Tunnus ja tieto erotetaan toisistaan kaksoispisteellä (esimerkiksi 100: ). Tietoalkiot erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (merkki <LF>, ascii-merkistössä merkki nro 10). Merkkijonon alussa tai lopussa ei saa olla välilyöntejä tai tabulaattorimerkkejä. Tietuekuvaus on liitteessä Yleistä yhteenvetoilmoitustietueesta Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Liite 4) muodostuu ns. otsikkotiedoista, missä kerrotaan yhteisökauppaa käyvän verovelvollisen tunnus, kohdekausi miltä ilmoitus annetaan. Tämän jälkeen yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan yhteisömyynnit asiakaskohtaisesti eriteltynä ja yhteenlaskettuna, ts. ilmoitetaan yhteisömyyntierittelyt. Kuten yhteenvetoilmoituslomakkeellakin tietueelle otsikkotiedot (000, 100, 051, 105, 107, 010, 053, 098, 101, 001) kirjoitetaan aina ennen varsinaisia yhteenvetoilmoituksen erittelytietoja. Otsikkotiedoissa ensimmäisenä on aina tietuetunnus 000 ja viimeisenä ns. osatietoryhmien lukumäärä 001. Osatietoryhmä vastaa yhteenvetoilmoituksen asiakaskohtaista yhteisömyyntierittelyä. Yhteenvetoilmoituslomakkeen otsikkotietojen lisäksi tietueella ilmoitetaan tietueen tunnus (000), saapumis- tai muodostamispäivä (100), saapumispäivän kellonaika (051), Vastaanottavan palvelun tunnus (105) ja Sanomatunniste (107). Otsikkotiedoista kaikki muut paitsi 101 (koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena) on aina ilmoitettava. Otsikkotietojen jälkeen tietueelle kirjoitetaan osatietoryhmät eli yhteenvetoilmoituksen asiakaskohtaiset yhteisömyyntierittelyt (102, 103, 210, 104, 009). Osatietoryhmän tiedoista 104, kauppatapakoodi ei tavallisessa EU-tavaramyynnissä saa arvoa, vaan se esitetään tyhjänä (tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto), mutta kolmikantakaupassa käytetään arvoa 3, palvelumyynneissä arvoa 4. Osatietoryhmä päättyy aina välimerkkiin 009. Ilmoituskohtainen tietue muodostuu siis aina otsikkotiedoista ( ) ja yhdestä tai useammasta osatietietoryhmästä ( ), eli asiakkaan samalta kohdekaudelta ilmoittamista yhteisömyyntierittelystä. Tiedot ilmoitetaan eri tietueella kun - kohdekausi vaihtuu, - verovelvollinen vaihtuu, - asiakas (kauppakumppani) vaihtuu, - kauppatapakoodi vaihtuu. Samassa tiedostossa voi siis olla yksi tai useampi tietue joko kohdekausi- tai asiakaskohtaisesti tietueille eriteltynä.

6 Katso esimerkit 1 ja 2 liitteessä Yleistä yhteenvetoilmoituksen korjaustietueesta Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen korjausilmoitus (Liite5) muodostuu ns. otsikkotiedoista, missä kerrotaan yhteisökauppaa käyvän verovelvollisen tunnus. Tämän jälkeen yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan aikaisemmin virheellisesti ilmoitetut asiakaskohtaiset yhteisömyyntierittelyt sellaisena kuin ne on ilmoitettu aikaisemmassa ilmoituksessa. Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyynnin jälkeen ilmoitetaan korvaavat tiedot. Vastaavasti yhteenvetoilmoituksen korjaustietueella on otsikkotiedot (000, 100, 051, 105, 107, 010, 098, 001). Korjaustietueelle kirjoitetaan aina ensimmäiseksi se yhteisömyynnin erittely (053, 102, 103, 210, 104 ), mikä on ilmoitettu aikaisemmin virheellisesti ja mikä nyt korvataan korjausilmoituksella. Välittömästi korvattavien tietojen jälkeen kirjoitetaan yhteisömyynnin erittely (453, 402, 403, 410, 404 ), millä tiedot korvataan. Korjaustietueen osatietoryhmä muodostuu siis aina kahdesta osasta, aikaisemmin virheellisesti ilmoitetusta yhteisömyynnin erittelystä ja siitä yhteisömyyntierittelystä, millä tiedot korvataan. Tämän osatietoryhmän jälkeen kirjoitetaan toistuvien osatietoryhmien välimerkki 009. Korjaustietueen osatietoryhmät on aina kirjoitettava edellä esitetyllä tavalla. Jos aikaisemmin ilmoitetut tiedot halutaan poistaa kokonaan, korjaustietueen osatietoryhmään kirjoitetaan aikaisemmin annetun ilmoituserittelyn kaikki tiedot (053,102, 103, 104, 210) ja korvaavan ilmoituserittelyn tiedot 453, 402, siinä muodossa, missä ne on aikaisemmin annettu ja korvaava ilmoituserittelyn tiedot 410 ilmoitetaan tyhjänä (tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto). Katso esimerkki 3 liitteessä ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS 1.7 Yhteenvetoilmoitusten otsikkotiedot Tunnus 000 Tietovirran nimi Joko VSRALVYV (yhteenvetoilmoitustiedot) tai VSRALVYK (yhteenvetoilmoituksen korjaustiedot ). Tunnus 100 Saapumispäivä (vastaanottava palvelu täyttää) Päivä, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti ilmoituksen Esitetään muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi 100: Tunnus 051 Saapumistapahtuman kellonaika (vastaanottava palvelu täyttää) Kellonaika, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot. Esitetään muodossa hh:mm:ss:dd. tai hh.mm.ss.dd. Esimerkiksi 051:14:13:15:16

7 Tunnus 105 Vastaanottavan palvelun tunnus (vastaanottava palvelu täyttää). Vastaanottavan palvelun tunnus, jonka Verohallinto sopii palvelukohtaisesti ja esitetään kolmella merkillä. Ensimmäinen merkki kertoo vastaanottavan palvelun seuraavasti: E Itella S TeliaSonera Poistunut käytöstä U Aditro N Logica K Koivuniemi V Ilmoitin.fi Positio 2: Tarvittaessa yksilöi tarkemmin positiossa 1 ilmoitetun tietovirran lähteen. Esimerkiksi: W O Webin kautta syötetty tietue Ohjelmistointegraation tuottama Positio 3: Tarvittaessa yksilöi tarkemmin positiossa 2 ilmoitetun tietovirran lähteen. Esimerkiksi 105:EW1, Itellan Web -lomakkeella toimitettu tietue. Tunnus 107 Sanomatunniste (vastaanottava palvelu täyttää) Tunniste, jonka tiedonkeruupalvelu muodostaa yksilöimään ilmoituksen. Sovitaan palvelukohtaisesti. Esitetään enintään 9 merkillä. Esimerkiksi 107:001234AA1 Tunnus 010 Y-tunnus Verovelvollisen Y-tunnus. Esimerkiksi 010: Y-tunnus Asiakkaan eri toimipisteiden yhteenvetoilmoitustiedot voi antaa vain pääyksikön tunnuksella. Tunnus 053 Kohdekausi Neljännes / vuosi lisättävällä tietueella (q/vvvv) Arvojoukko: vuosi < 2010 neljännes = 1 4 esimerkiksi 053:4/2009 tai Kuukausi / vuosi lisättävällä tietueella (kk/vvvv) Arvojoukko: vuosi >= 2010 kuukausi = 1-12 esimerkiksi tammikuu :1/2010 joulukuu :12/2010 Korjaustietueella kausi ei kuulu otsikkotietoihin, vaan ilmoitetaan aina erikseen korjattavan yhteisömyynnin yhteydessä osatietoryhmässä.

8 Tunnus 098 Rahayksikkötieto Rahayksikkö, millä valvontatiedot annetaan, on aina euro = 1. Tunnus 101 Koko yhteisömyynnin arvo kohdekaudella. Tunnus 001 Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä kertoo, kuinka monta yhteenvetoerittelyä (osatietoryhmää) ilmoitus sisältää. Tunnus 999 Tietueen lopputunnus Lopputunnus, tietueen juokseva numero, kertoo milloin verovelvolliskohtainen ilmoitus päättyy. Verohallinnon ohjelmat tarkistavat, että osatietoryhmiä on täsmälleen sama määrä kuin mikä tämän tunnuksen arvo on. 1.8 Yhteenvetoilmoituksen yhteisömyyntierittelyt (osatietoryhmät) Tunnus 102 Maatunnus Kauppakumppanin arvonlisäverotunnisteen maatunnusosa. EU:n jäsenmaiden maatunnukset: Belgia BE Espanja ES Hollanti NL Irlanti IE Iso-Britannia GB Italia IT Itävalta AT Kreikka EL Luxemburg LU Portugali PT Ranska FR Ruotsi SE Saksa DE Tanska DK Viro EE Slovakia SK Latvia LV Slovenia SI Liettua LT Unkari HU Puola PL Malta MT Tsekki CZ Kypros CY Bulgaria BG Romania RO Kroatia HR Kotimaan (Suomi, FI) myyntejä ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksella. Maatunnus sisältyy viralliseen arvonlisäverotunnisteeseen ja on tunnisteen kaksi ensimmäistä kirjainmerkkiä. Tunnus 103 Kauppakumppanin arvonlisäverotunniste Kauppakumppanin ilmoittama arvonlisäverotunniste (VAT-numero) ilman maatunnusta. Tunnus 210 Tavara- tai palvelumyyntien EU-maahan arvo Kaikki EU-tavara- ja palvelumyynnit samalle asiakkaalle ilmoitetaan yhteenlaskettuna. Jos ilmoittajalla on ollut saman asiakkaan kanssa tavaramyyntiä, palvelumyyntiä ja kolmikantakauppaa, ilmoitetaan kaikkien kolmen kauppatavan mukainen myynti omilla tietueillaan asiakaskohtaisesti yhteenlaskettuna.

9 Tavaramyynnit, palvelumyynnit ja kolmikantakauppa ilmoitetaan kauppatapakoodilla 104 ja 404. Euromääräinen myynti ilmoitetaan ja välitetään aina sentteineen. Senttejä ei eroteta desimaalipilkulla. Jos myynnin määrä on negatiivinen, sen eteen merkitään miinusmerkki. Esimerkiksi 100,62 euroa ilmoitetaan 210: Tunnus 104 Kauppatapakoodi Tavallisessa EU-tavaramyynnissä kauppatapakoodi ei saa arvoa, vaan se esitetään tyhjänä (tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto). Kolmikantakaupassa käytetään arvoa 3, palvelumyynneissä arvoa 4. Arvojoukko: Tyhjä Tavaramyynnit 3 Kolmikantakaupan toinen myyjä 4 Palvelumyynnit 1.9 Yhteenvetoilmoituksen korjausilmoituksen yhteisömyyntierittelyt (osatietoryhmät) Tunnus 053 Kohdekausi Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn kohdekausi, jolle ilmoitus on alunperin annettu. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Tunnus 102 Maatunnus Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn maatunnus. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Tunnus 103 Asiakkaan arvonlisäverotunniste Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn alv-tunniste. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Tunnus 210 Tavara- tai palvelumyyntien EU-maahan arvo Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn EU-tavaramyynnin arvo. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Tunnus 104 Kauppatapakoodi Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn kauppatapakoodi. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Arvojoukko: Tyhjä Tavaramyynnit 3 Kolmikantakaupan toinen myyjä 4 Palvelumyynnit Tunnus 453 Kohdekausi

10 Kohdekausi, mille korvaava yhteisömyyntierittely kohdistetaan. Annetaan muodossa n/vvvv ja kohdevuodesta 2010 lähtien kk/vvvv. Esitystapa kuten tunnuksella 053. Tunnus 402 Maatunnus Korvaavan yhteisömyyntierittelyn maatunnus. Tunnus 403 Asiakkaan arvonlisäverotunniste Korvaavan yhteisömyyntierittelyn arvonlisäverotunniste. Tunnus 410 Myynnin määrä EU-maahan. Korvaavan yhteisömyyntierittelyn myynnin määrä EU-maahan. Korjaustilanteissa asiakkaan EU-tavara- tai palvelumyyntien määrään viedään rahamäärä, jonka halutaan jäävän voimaan. Jos aikaisemmin ilmoitettu tieto halutaan kokonaan kumota, EU-myynnin määrä tyhjätään. Tunnus 404 Kauppatapakoodi Korvaavan yhteisömyyntierittelyn kauppatapakoodi. Arvojoukko: Tyhjä Tavaramyynnit 3 Kolmikantakaupan toinen myyjä 4 Palvelumyynnit 1.10 Ei yhteisömyyntiä -ilmoitus Jos yrityksellä ei kohdekaudella ole ollut yhteisömyyntiä yhdenkään ostajan kanssa, ei yrityksen tarvitse antaa yhteenvetoilmoitusta. Jos kuitenkin ei yhteisömyyntiä -ilmoitus halutaan välittää Verohallintoon, on ei yhteisömyyntiä -ilmoituksen sanomassa (0-ilmoituksella) oltava - otsikkotiedot (102: maatunnus, 103: alv-tunniste, 210: yhteisömyynti, 104: kauppatapakoodi, 009: osatietoryhmien välimerkki), - erittelytiedoista 102, 103, 104 ja 210 vain tunnus, kaksoispiste, rivinvaihto ja - osatietoryhmän välimerkin (009) arvo 1. Ei toimintaa ilmoituksen osatietoryhmän jälkeen ei voi ilmoittaa muita yhteisömyyntejä, ei siis voi olla muita osatietoryhmiä. Ei yhteisömyyntiä ilmoitusta ei viedä Verohallinnon tietovarastoon.

11 5. ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN TIETUEKUVAUS TUN TIETO P/V MUOTO 000 VSRALVYV P A8 Tietovirran nimi. 100 Saapumispäivä ppkkvvvv P N8 Ilmoituksen arvopäivä eli päivä, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot. 051 Saapumispäivän kellonaika hh:mm:ss:dd P AN11 Ilmoituksen arvopäivän kellonaika, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot. 105 Vastaanottavan palvelun tunnus, joka P AN3 sovitaan palvelukohtaisesti. 107 Tunniste, jonka tiedonkeruu- P AN9 palvelu muodostaa yksilöimään ilmoituksen 010 Y-tunnus P AN Kohdekausi q/vvvv tai kk/vvvv P AN7 Jos kohdevuosi < 2010, vuosineljännes, mille asiakaskohtainen EU-myyntierittely kohdistetaan. Kohdevuodesta 2010 lähtien kohdekuukausi ja -vuosi. 098 Rahayksikkö, millä tiedot annetaan: V N1 euro=1 101 Koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena V N Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä ja alku- P N8 merkki (= n ryhmää) 102 Maatunnus P A2 Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen maatunnusosa. 103 Asiakkaan arvonlisäverotunniste P AN12 Asiakkaan arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. 210 Myynnin arvo EU-maihin P N Kauppatapakoodi P N1 Tavaramyynnin koodi on tyhjä. Kolmikantakaupassa koodi on 3. Palvelumyynnin koodi on 4.

12 009 Toistuvien osatietoryhmien välimerkki: juokseva P N8 numero. 999 Lopputunnus: Tietueen juokseva numero. P N8 Verovelvolliskohtainen ilmoitus päättyy.

13 6. ALV:N YHTEENVETOILMOITUKSEN KORJAUSILMOITUKSEN TIETUEKUVAUS TUN TIETO P/V MUOTO 000 VSRALVYK P A8 Tietovirran nimi. 100 Saapumispäivä ppkkvvvv P N8 Ilmoituksen arvopäivä eli päivä, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot 051 Saapumispäivän kellonaika hh:mm:ss:dd P AN11 Ilmoituksen arvopäivän kellonaika, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot. 105 Vastaanottavan palvelun tunnus, joka sovitaan palvelukohtaisesti. P AN3 107 Tunniste, jonka tiedonkeruu- P AN9 palvelu muodostaa yksilöimään ilmoituksen 010 Y- tunnus P AN Rahayksikkö, millä korvaavat tiedot annetaan: V N1 euro = Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä P N8 (= n ryhmää) 053 Kohdekausi q/vvvv tai kk/vvvv P AN7 Jos kohdevuosi < 2010, vuosineljännes, mille asiakaskohtainen EU-myyntierittely kohdistetaan. Kohdevuodesta 2010 lähtien kohdekuukausi ja -vuosi. 102 Maatunnus P A2 Korjattavan tiedon maatunnus, mille aikaisempi myynti on ilmoitettu. 103 Asiakkaan arvonlisäverotunniste P AN12 Asiakkaan arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. Korjattavan tiedon arvonlisäverotunniste, mille aikaisempi myynti on ilmoitettu. 210 Tavaran myynnin EU-maahan arvo P N13 Korjattavan tiedon tavaran myynnin EU-maahan arvo, mikä on ilmoitettu aikaisemmin. 104 Kauppatapakoodi P N1 Korjattavan tiedon kauppatapakoodi, mikä on ilmoitettu aikaisemmin.

14 Tavaramyynnin koodi on tyhjä. Kolmikantakaupassa koodi on 3. Palvelumyynnin koodi on Kohdekausi q/vvvv tai kk/vvvv P AN6 Kohdekausi, mille korvaava tieto annetaan. 402 Maatunnus P A2 Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen maatunnusosa Korvaavan tiedon maatunnus. 403 Asiakkaan arvonlisäverotunniste P AN12 Asiakkaan arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. Korvaavan tiedon arvonlisäverotunniste 410 Tavaran myynnin EU-maahan arvo P N13 Korvaavan tiedon tavaran myynnin EU-maahan arvo. 404 Kauppatapakoodi P N1 Korvaavan tiedon kauppatapakoodi. Tavaramyynnin koodi on tyhjä. Kolmikantakaupassa koodi on 3. Palvelumyynnin koodi on Toistuvien osatietoryhmien välimerkki: juokseva P N8 numero. 999 Lopputunnus: tietueen juokseva numero P N8 Verovelvolliskohtainen ilmoitus päättyy.

15 Esimerkki 1 Verovelvollinen on käynyt yhteisökauppaa kolmen asiakkaan kanssa kohdekaudelle 1/2010 (tammikuu 2010). Tiedot Verohallintoon on välittänyt Itella. 000:VSRALVYV - 1. tietue alkaa 100: ilmoitus saapunut : :EW1 - Itella 107: välitetty tietue 010: :1 - myynnin rahayksikkö on euro 053:1/ kohdekausi:tammikuu :3 - osatietoryhmiä on 3 102:SE 103: : ,90 euroa 104:3 - kolmikantakauppa 009:1 - ensimmäinen osatietoryhmä päättyy 102:SE 103: : ,00 euroa 104: - tavaramyyntiä 009:2 - toinen osatietoryhmä päättyy 102:SE 103: : ,16 euroa 104:4 - palvelumyyntiä 009:3 - kolmas osatietoryhmä päättyy 999:1 - ilmoitustietue päättyy Esimerkki 2 Ensimmäinen verovelvollinen on käynyt yhteisökauppaa kahden asiakkaan kanssa kohdekaudelle 4/2010 (huhtikuu 2010). Toinen verovelvollinen on käynyt yhteisökauppaa yhden asiakkaan kanssa. 000:VSRALVYV - ensimmäinen tietue alkaa 100: ilmoitus saapunut : :UO1 - Aditro 107: välitetyn tietueen sanomatunniste 010: :1 - myynnin rahayksikkö on euro 053:4/ kohdekausi: huhtikuu :2 - osatietoryhmiä on 2 102:SE 103: : ,22 euroa 104: - tavaramyyntiä 009:1 - ensimmäinen osatietoryhmä päättyy 102:SE 103: : ,22 euroa 104: - tavaramyyntiä 009:2 - toinen osatietoryhmä päättyy 999:1 - ensimmäinen ilmoitustietue päättyy 000:VSRALVYV - toinen tietue 2 alkaa 100: ilmoitus saapunut

16 105:UO1 - Aditro 107: välitetyn tietueen sanomatunniste 010: :1 - myynnin rahayksikkö on euro 053:4/ vuoden vuosineljännes 101: ,99 euroa 001:1 - osatietoryhmiä on 1 102:SE 103: : ,99 euroa 104: - tavaramyyntiä 009:1 - ensimmäinen osatietoryhmä päättyy 999:2 - toinen ilmoitustietue päättyy Esimerkki 3 Verovelvollinen on ilmoittanut kolme yhteisömyynnin korjauserittelyä kohdekaudelle 1/2010. *Ensimmäisellä yhteisömyynnin korjauserittelyllä korjataan aikaisemmin ilmoitettu myynti euroa euroksi. *Toisella korjauserittelyllä kerrotaan, että aikaisemmin ilmoitettu myynti oli täysin virheellinen, eli myynti poistetaan. * Kolmannella myyntierittelyllä korjataan aikaisemmin virheellisesti annettu ruotsalaisen asiakkaan arvonlisäverotunniste. Tiedot Verohallintoon on välittänyt Koivuniemi. 000:VSRALVYK - ensimmäinen tietue alkaa 100: ilmoitus saapunut : : :1 - myynnin rahayksikkö on euro 001:3 - osatietoryhmiä on 3 053:1/ korjattavan myynnin kohdekausi: tammikuu 2010, jolle virheellinen ilmoitus annettu 102:SE 103: : ,00 euroa; myynnin määrä, joka ilmoitettu väärin 104: - tavaramyyntiä 453:1/ myynnin kohdekausi: tammikuu :SE 403: : ,00 euro; oikea myynnin määrä 404: - tavaramyyntiä 009:1 - ensimmäinen osatietoryhmä päättyy 053:1/ korjattavan myynnin kohdekausi: tammikuu 2010, jolle täysin turha ilmoitus on annettu 102:SE - arvonlisäverotunnisteen maatunnus 103: arvonlisäverotunnus ilman maakoodia, tunnus, jolle ilmoitus oli tehty 210: ,00 euroa 104:4 - palvelumyyntiä 453:1/ kohdekausi: tammikuu 2010, jolle täysin turha ilmoitus on annettu 402:SE 403: : - ei myyntiä 404: - ei palvelumyyntiä 009:2 - toinen osatietoryhmä päättyy 053:1/ korjattavan myynnin kohdekausi: tammikuu 2010, jolle virheellinen ilmoitus annettu 102:SE

17 103: arvonlisäverotunnus ilman maakoodia, tunnus, joka on virheellinen 210: ,00 euroa 104: - tavaramyyntiä 453:1/ :SE 403: arvonlisäverotunnus ilman maakoodia, tunnus, joka on oikea 410: ,00 euroa 404: 009:3 - kolmas osatietoryhmä päättyy 999:1 - ensimmäinen ilmoitustietue päättyy

18 7. YHTEENVETOILMOITUKSEN TARKISTUSSÄÄNNÖT Jotta tiedot saadaan verovelvolliselta Verohallintoon mahdollisimman oikeassa muodossa, vastaanottava palvelu tarkistaa tietojen muodollisen oikeellisuuden tietoja vastaanottaessaan. Tarkistuksia on tarkennettu joulukuussa Tunnus 010 Y-tunnus Asiakastunnus voi olla vain Y-tunnus. Asiakastunnuksen oikeellisuus tarkistetaan tarkistusmerkin perusteella. Y-tunnuksen tarkistusmerkin arvo tarkistetaan. Tunnus 053 / 453 Kohdekausi Kohdekausi on muotoa q/vvvv tai kk/vvvv. Ilmoituksen voi antaa kohdekaudelta, jossa vuosi on korkeintaan kuluvaa vuotta 6 vuotta aikaisempi. Esimerkiksi vuonna 2014 ei voi antaa ilmoitusta, jonka kohdekauden vuosi on Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Kohdekausi on liikaa menneisyydessä. Ilmoituksen antaminen ei ole enää mahdollista. Jos kohdekauden vuosi on 2010 tai suurempi, voi kuukausi (kk) saada arvot Ilmoitus on annettava kuukausittain. Jos kohdekauden vuosi on 2009 tai aikaisempi, voi neljännes (q) saada arvot 1 4. Ilmoitus annetaan neljännesvuosittain. Kohdekauden viimeinen kuukausi saa olla korkeintaan kuluva kuukausi. Ilmoituksen voi antaa kuluvalle kuukaudelle mutta ei tuleville kuukausille. Korjausilmoituksen tiedolle 453 tehdään vastaava tarkistus. Tunnus 098 Rahayksikkötieto Arvo 1 = euro tai tieto voi olla tyhjä. Tunnus 100 Saapumispäivä (vastaanottava palvelu täyttää) Annetaan muodossa ppkkvvvv. Tunnus 101 Koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena Tunnuksen 101 arvo tulee olla yhtä suuri kuin tunnuksilla 210 (Myynnin arvo EU-maihin) ilmoitettujen myyntien määrä yhteensä.

19 Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Tunnuksen 101 Koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena arvon tulee olla yhtä suuri kuin ilmoitettujen kauppakumppanikohtaisten myyntien ( 210) arvot yhteensä Tunnus 051 Saapumistapahtuman kellonaika (vastaanottava palvelu täyttää) Kellonaika voidaan antaa joko muodossa hh:mm:ss:dd tai hh.mm.ss.dd. Tunnus 102 /402 Maatunnus Maatunnuksen on oltava jokin seuraavista: Belgia BE Espanja ES Hollanti NL Irlanti IE Iso-Britannia GB Italia IT Itävalta AT Kreikka EL Luxemburg LU Portugali PT Ranska FR Ruotsi SE Saksa DE Tanska DK Viro EE Slovakia SK Latvia LV Slovenia SI Liettua LT Unkari HU Puola PL Malta MT Tsekki CZ Kypros CY Bulgaria BG Romania RO Kroatia HR Maatunnus ei saa olla Suomi (FI). Korjausilmoituksen tietoa 102 (korjattavan tiedon maatunnus) ei tarkisteta, koska juuri maatunnus voi olla virheellinen. Tunnus 103 /403 Asiakkaan arvonlisäverotunniste Tyypillinen virhe on ilmoittaa maatunnus tunnuksen 103 alussa. Maatunnus pitää ilmoittaa tunnuksella 102. Arvonlisäverotunniste muoto tarkistetaan VATCHECK -ohjelmalla. Virheellisiä tunnisteita ei hyväksytä. Tarkistettava tunnus välitetään muodossa maatunnus + arvonlisäverotunniste. Korjausilmoituksen tietoa 103 (korjattavan tiedon maatunnus) ei tarkisteta. Tunnus 101, 210,410 Yhteisömyynnit Euromääräiset tiedot annetaan sentteineen, ilman desimaalipilkkua ja ne voivat olla negatiivisia. Tunnus 102 Maatunnus, Tunnus 103 ALV-tunnus ja Tunnus 104 kauppatapakoodi Sama ostaja (maatunnus ja alv-tunniste) ja sama kauppatapa hyväksytään kohdekuukauden ilmoituksessa vain kerran. Samalle ostajalle samalla kauppatavalla tehdyt myynnit ilmoitetaan yhteenlaskettuna yhtenä yhteisömyyntierittelynä.

20 Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Sama ostaja ja sama kauppatapa hyväksytään kohdekuukauden ilmoituksessa vain kerran. Ilmoita samalle ostajalle samalla kauppatavalla tehdyt myynnit yhteenlaskettuna yhtenä yhteisömyyntierittelynä, ts. yhtenä rivinä. Tunnus 104 / 404 Kauppatapakoodi Sallitut arvot ovat tyhjä = tavaramyynnit, 3 = kolmikantakaupan toinen myyjä 4 = palvelumyynnit. Arvo voi olla 4 vain kohdekaudesta 1/2010 alkaen. Korjausilmoituksen tiedolle 104 (korvaavan tiedon kauppatapakoodi) tehdään samat tarkistukset. Vaikka tiedon arvo voi olla tyhjä, tunnus 104 tai 404 on aina annettava. Tietojen numeerisuus Numeerisessa kentässä ei saa olla ei-numeerista tietoa. Ei yhteisömyyntiä ilmoitus Yhteisömyyntierittelytiedot (102: maatunnus, 103: alv-tunniste, 210: yhteisömyynti, 104: kauppatapakoodi, 009: osatietoryhmien välimerkki) voivat olla tyhjiä ilmoituksen ensimmäisessä ja ainoassa osatietoryhmässä. Yhteisömyyntierittelytiedosta annetaan vain tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto.

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV)

ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A90/200/2016 1.2 ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN (VSRALVYV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO... 3 4 KORJAAMINEN...

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen Voimassaolo: Toistaiseksi Yhteenvetoilmoituksen ovat velvollisia antamaan 1. myyjä yhteisömyynneistään (arvonlisäverolaki 162 :n

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A220/200/

VEROHALLINTO A220/200/ VEROHALLINTO 23.11.2017 A220/200/2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A86/200/2016 1.2 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, ARVONLISÄVERON TIEDOT (VSRALVKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A)

VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.3 VEROVAPAAT LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELVOTTOMAT LUOVUTUSTAPPIOT (71A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS

VEROHALLINTO 1.1.2015 VUOSI-ILMOITUS VEROHALLINTO 1.1.2015 A151/200/2014 versio 3.0 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2017 A145/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.4 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.2 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.0. VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA

Lisätiedot

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA

VEROHALLINTO A42/200/ TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA VEROHALLINTO 1.1.2017 A42/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS TVL:N SOVELTAMISALAAN KUULUVISTA KOROISTA JA JÄLKIMARKKINAHYVITYKSISTÄ, RAHASTO-OSUUKSISTA JA TUOTTO-OSUUKSILLE MAKSETUISTA VUOTUISISTA TUOTOISTA SEKÄ

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A150/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS TAKAUTUVAT ELÄKKEET (VSTAKELE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 Varsinainen vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ ERITTELYTIEDOT (VSOKERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 1.1.2017 A27/200/2017 1.3 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) VEROHALLINTO 2.1.2018 A101/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA ERITTELYTIEDOT (VSOSERIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A110/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa

EMCS-prosessit ja aikataulu FS0 ja FS1-vaiheissa EMCS-prosessit ja aikataulu ja -vaiheissa Hankepäällikkö Christina Lassenius-Bergström emcs@tulli.fi EMCS lyhyesti Valmisteverottomuusjärjestelmässä valmisteveron alaisia tuotteita siirretään verotta Nykyään

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A104/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 ERITTELY VARAUKSISTA, ARVONMUUTOKSISTA JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOISTA (62) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE)

VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A140/200/2015 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS PUUN OSTAJAN VUOSI-ILMOITUSTIEDOT (VSPUERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 A118/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A149/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS APURAHAT (Apurahan maksajat) (VSAPURAE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 20.3.2017 1.2 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C)

YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) VEROHALLINTO 3.1.2017 1.1 YHDISTYKSEN JA SÄÄTIÖN VEROILMOITUS (6C) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K)

VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) VUOKRATULOT, KIINTEISTÖT (7K) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2 4 VOIMASSAOLO... 2 5 TIETOVIRTAYHDISTELMÄT... 2

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.1 VUOSI-ILMOITUS TYÖNANTAJAN VUOSI-ILMOITUKSEN MAKSAJAKOHTAISET TIEDOT (VSPSVYHT) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018

62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 VEROHALLINTO 2.1.2018 1.0 62 VARAUKSET, ARVON-MUUTOKSET JA KULUVAN KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOT 2018 TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä

Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa. Ohjelmistotalopäivä Teknisiä muutoksia vuosiilmoituksissa Ohjelmistotalopäivä 26.11. Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A44/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ YHTEENVETOTIEDOT (VSOKVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 1.1.2016 A98/200/2016 versio 1.1. VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Erilaisia kirjeitä asiakkaille

Erilaisia kirjeitä asiakkaille Erilaisia kirjeitä asiakkaille Selvityspyyntökirje Kyseessä on ilmoitettujen yritysten ja työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tilanteita Työntekijätiedoista ja urakkatiedoista lähtee omat selvityspyyntökirjeet

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 2.1.2018 A90/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.3 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST)

VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) VEROHALLINTO 1.1.2017 versio 1.0 VUOSI-ILMOITUS PALKANSAAJAN KUSTANNUSTEN KORVAUKSET (VSPSKUST) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 2.1 llmoituksen

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B)

ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) ERITTELY ELINKEINOYHTYMÄN SAAMISTA OSINGOISTA JA OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMISTÄ (73B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN... 2

Lisätiedot

VEROHALLINTO A115/200/

VEROHALLINTO A115/200/ VEROHALLINTO 2.1.2018 A115/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS LAINA- JA KORKOTIETOJEN LUOVUTTAMISESTA (Luotto- ja rahoituslaitokset, Vakuutuslaitokset, Kunnat, Työnantajat) (VSLAINAE) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot