TIETUEKUVAUS V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETUEKUVAUS 2.12.2014 V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS"

Transkriptio

1 VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS V3.3H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

2 MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan tulevat EU-kaupan yhteenvetoilmoituksiin liittyvät muutokset: - palvelumyyntien ilmoittaminen - tiedot on ilmoitettava kuukausittain - tiedot on annettava sähköisesti. V3.0H Korjattu tietuekuvausta: tiedon Y-tunnus tunnus on 010. V3.1H Lisätty Kroatia EU-jäsenmaiden listalle (Kappale 4.2. ja 7) V3.2H TeliaSonera Tyvi-palveluntarjoajana päättyi V3.3H Yhteenvetoilmoituksen tarkistussääntöjä on tarkennettu Asiakkaan eri toimipisteiden yhteenvetoilmoitustietoja ei voi enää antaa toimipaikkatunnuksella. Verohallinto asioi asiakkaan kanssa aina vain pääyksikön tunnuksella. SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Yleistä yhteenvetoilmoituksen antamisesta Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen tarkistaminen Sähköinen ilmoittaminen Yhteenvetoilmoitustietojen korjaaminen SÄHKÖISEN ILMOITUKSEN TESTAUS TARKENNUSTA TIETUEKUVAUKSEEN Yleistä yhteenvetoilmoitustietueesta Yleistä yhteenvetoilmoituksen korjaustietueesta ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS Yhteenvetoilmoitusten otsikkotiedot Yhteenvetoilmoituksen yhteisömyyntierittelyt (osatietoryhmät) Yhteenvetoilmoituksen korjausilmoituksen yhteisömyyntierittelyt (osatietoryhmät) Ei yhteisömyyntiä -ilmoitus ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN TIETUEKUVAUS ALV:N YHTEENVETOILMOITUKSEN KORJAUSILMOITUKSEN TIETUEKUVAUS... 13

3 7. YHTEENVETOILMOITUKSEN TARKISTUSSÄÄNNÖT LIITTEET Liite 1 Liite 2 Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen ja korjausilmoituksen tietuekuvaus Esimerkkejä yhteenvetoilmoitus- ja korjaustietueista

4 1. JOHDANTO 1.1 Yleistä yhteenvetoilmoituksen antamisesta Vuoden 2010 alusta alkaen Yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan tavaran myynnin muihin EU-maihin lisäksi myös palvelun myynnit muihin EU-maihin. Vuoden 2010 alusta alkaen yhteenvetoilmoitus on annettava kuukausittain viimeistään seuraavan kuukauden 20. päivä. Ilmoitukset on annettava sähköisesti. Ilmoitus voidaan antaa aikaisintaan kuluvalta kuukaudelta. Ohjeita yhteenvetoilmoituksen antamisesta ja mallit yhteenvetoilmoituksien lomakepohjista täyttöohjeineen löytyvät Verohallinnon Internet-sivuilta (www.vero.fi) kohdasta veroohjeet, Arvonlisäverotus. 1.2 Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen tarkistaminen Kauppakumppanin arvonlisäverotunnisteen (VAT-numeron) oikeellisuuden ja voimassaolon voi tarkistaa Verohallinnon Internet-sivuilta osoitteesta tai Verohallinnon palvelunumerosta Jos ostajalla ei ole voimassaolevaa arvonlisäverotunnistetta, myynti ei ole verotonta tavaran tai palvelun myyntiä EU-maahan vaan kotimaan myyntiä, joka tulee ilmoittaa kausiveroilmoituksella. 1.3 Sähköinen ilmoittaminen Sähköinen yhteenvetoilmoitus annetaan käyttäen Verohallinnon hyväksymää tiedonkeruupalvelua, joko Verohallinnon tarjoamia epalveluja tai palveluntarjoajien Tyvipalveluja. Verohallinnon palvelu: Ilmoitin.fi, Muiden palveluntarjoajien Tyvi-palveluja ovat Aditro, Itella, Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi, tyvi.koivuniemi.com Logica, TeliaSonera, https://tyvisonera.sonera.fi/ Poistunut käytöstä Yhteenvetoilmoitustietojen korjaaminen Konekielisenä annetun yhteenvetoilmoituksen tietoja voi korjata konekielisesti yhteenvetoilmoituksen korjausilmoitustietueella. Ohjeet löytyvät tämän ohjeen luvusta 5, Tarkennusta tietuekuvaukseen. 2. SÄHKÖISEN ILMOITUKSEN TESTAUS Ilmoituksia tuottavasta ohjelmistosta vastaavan tahon tulee huolehtia, että ilmoitukset ovat tietuekuvausten mukaisia. Tiedonkeruupalvelut tarkistavat ilmoitusten muodollisen oikeellisuuden. Virheelliset ilmoitukset eivät välity Verohallintoon.

5 Ennen kuin sähköisiä yhteenvetoilmoituksia tuottava ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön, sen muodostamien ilmoitusten oikeellisuus on testattava. Testaus on tehtävä myös silloin, kun tietosisältö muuttuu. Käyttöönotosta tulee ilmoittaa Verohallinnolle sähköpostilla osoitteeseen tiedonsiirto(at)vero.fi. Tästä osoitteesta saa myös tukea testaamiseen ja tietuekuvauksen tulkintaan. Hyväksytystä ohjelmistosta viedään tieto Vero.fi palvelussa julkaistulle Tyviohjelmistot listalle. 3. TARKENNUSTA TIETUEKUVAUKSEEN Ilmoituskohtaiset tietueet alkavat aina tietoalkiolla 000 (tietovirran nimi) ja päättyvät tietoalkioon 999 (lopputunnus), kun verovelvolliskohtainen ilmoitus päättyy. Tunnus ja tieto erotetaan toisistaan kaksoispisteellä (esimerkiksi 100: ). Tietoalkiot erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (merkki <LF>, ascii-merkistössä merkki nro 10). Merkkijonon alussa tai lopussa ei saa olla välilyöntejä tai tabulaattorimerkkejä. Tietuekuvaus on liitteessä Yleistä yhteenvetoilmoitustietueesta Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (Liite 4) muodostuu ns. otsikkotiedoista, missä kerrotaan yhteisökauppaa käyvän verovelvollisen tunnus, kohdekausi miltä ilmoitus annetaan. Tämän jälkeen yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan yhteisömyynnit asiakaskohtaisesti eriteltynä ja yhteenlaskettuna, ts. ilmoitetaan yhteisömyyntierittelyt. Kuten yhteenvetoilmoituslomakkeellakin tietueelle otsikkotiedot (000, 100, 051, 105, 107, 010, 053, 098, 101, 001) kirjoitetaan aina ennen varsinaisia yhteenvetoilmoituksen erittelytietoja. Otsikkotiedoissa ensimmäisenä on aina tietuetunnus 000 ja viimeisenä ns. osatietoryhmien lukumäärä 001. Osatietoryhmä vastaa yhteenvetoilmoituksen asiakaskohtaista yhteisömyyntierittelyä. Yhteenvetoilmoituslomakkeen otsikkotietojen lisäksi tietueella ilmoitetaan tietueen tunnus (000), saapumis- tai muodostamispäivä (100), saapumispäivän kellonaika (051), Vastaanottavan palvelun tunnus (105) ja Sanomatunniste (107). Otsikkotiedoista kaikki muut paitsi 101 (koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena) on aina ilmoitettava. Otsikkotietojen jälkeen tietueelle kirjoitetaan osatietoryhmät eli yhteenvetoilmoituksen asiakaskohtaiset yhteisömyyntierittelyt (102, 103, 210, 104, 009). Osatietoryhmän tiedoista 104, kauppatapakoodi ei tavallisessa EU-tavaramyynnissä saa arvoa, vaan se esitetään tyhjänä (tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto), mutta kolmikantakaupassa käytetään arvoa 3, palvelumyynneissä arvoa 4. Osatietoryhmä päättyy aina välimerkkiin 009. Ilmoituskohtainen tietue muodostuu siis aina otsikkotiedoista ( ) ja yhdestä tai useammasta osatietietoryhmästä ( ), eli asiakkaan samalta kohdekaudelta ilmoittamista yhteisömyyntierittelystä. Tiedot ilmoitetaan eri tietueella kun - kohdekausi vaihtuu, - verovelvollinen vaihtuu, - asiakas (kauppakumppani) vaihtuu, - kauppatapakoodi vaihtuu. Samassa tiedostossa voi siis olla yksi tai useampi tietue joko kohdekausi- tai asiakaskohtaisesti tietueille eriteltynä.

6 Katso esimerkit 1 ja 2 liitteessä Yleistä yhteenvetoilmoituksen korjaustietueesta Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen korjausilmoitus (Liite5) muodostuu ns. otsikkotiedoista, missä kerrotaan yhteisökauppaa käyvän verovelvollisen tunnus. Tämän jälkeen yhteenvetoilmoituksella ilmoitetaan aikaisemmin virheellisesti ilmoitetut asiakaskohtaiset yhteisömyyntierittelyt sellaisena kuin ne on ilmoitettu aikaisemmassa ilmoituksessa. Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyynnin jälkeen ilmoitetaan korvaavat tiedot. Vastaavasti yhteenvetoilmoituksen korjaustietueella on otsikkotiedot (000, 100, 051, 105, 107, 010, 098, 001). Korjaustietueelle kirjoitetaan aina ensimmäiseksi se yhteisömyynnin erittely (053, 102, 103, 210, 104 ), mikä on ilmoitettu aikaisemmin virheellisesti ja mikä nyt korvataan korjausilmoituksella. Välittömästi korvattavien tietojen jälkeen kirjoitetaan yhteisömyynnin erittely (453, 402, 403, 410, 404 ), millä tiedot korvataan. Korjaustietueen osatietoryhmä muodostuu siis aina kahdesta osasta, aikaisemmin virheellisesti ilmoitetusta yhteisömyynnin erittelystä ja siitä yhteisömyyntierittelystä, millä tiedot korvataan. Tämän osatietoryhmän jälkeen kirjoitetaan toistuvien osatietoryhmien välimerkki 009. Korjaustietueen osatietoryhmät on aina kirjoitettava edellä esitetyllä tavalla. Jos aikaisemmin ilmoitetut tiedot halutaan poistaa kokonaan, korjaustietueen osatietoryhmään kirjoitetaan aikaisemmin annetun ilmoituserittelyn kaikki tiedot (053,102, 103, 104, 210) ja korvaavan ilmoituserittelyn tiedot 453, 402, siinä muodossa, missä ne on aikaisemmin annettu ja korvaava ilmoituserittelyn tiedot 410 ilmoitetaan tyhjänä (tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto). Katso esimerkki 3 liitteessä ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS 1.7 Yhteenvetoilmoitusten otsikkotiedot Tunnus 000 Tietovirran nimi Joko VSRALVYV (yhteenvetoilmoitustiedot) tai VSRALVYK (yhteenvetoilmoituksen korjaustiedot ). Tunnus 100 Saapumispäivä (vastaanottava palvelu täyttää) Päivä, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti ilmoituksen Esitetään muodossa ppkkvvvv. Esimerkiksi 100: Tunnus 051 Saapumistapahtuman kellonaika (vastaanottava palvelu täyttää) Kellonaika, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot. Esitetään muodossa hh:mm:ss:dd. tai hh.mm.ss.dd. Esimerkiksi 051:14:13:15:16

7 Tunnus 105 Vastaanottavan palvelun tunnus (vastaanottava palvelu täyttää). Vastaanottavan palvelun tunnus, jonka Verohallinto sopii palvelukohtaisesti ja esitetään kolmella merkillä. Ensimmäinen merkki kertoo vastaanottavan palvelun seuraavasti: E Itella S TeliaSonera Poistunut käytöstä U Aditro N Logica K Koivuniemi V Ilmoitin.fi Positio 2: Tarvittaessa yksilöi tarkemmin positiossa 1 ilmoitetun tietovirran lähteen. Esimerkiksi: W O Webin kautta syötetty tietue Ohjelmistointegraation tuottama Positio 3: Tarvittaessa yksilöi tarkemmin positiossa 2 ilmoitetun tietovirran lähteen. Esimerkiksi 105:EW1, Itellan Web -lomakkeella toimitettu tietue. Tunnus 107 Sanomatunniste (vastaanottava palvelu täyttää) Tunniste, jonka tiedonkeruupalvelu muodostaa yksilöimään ilmoituksen. Sovitaan palvelukohtaisesti. Esitetään enintään 9 merkillä. Esimerkiksi 107:001234AA1 Tunnus 010 Y-tunnus Verovelvollisen Y-tunnus. Esimerkiksi 010: Y-tunnus Asiakkaan eri toimipisteiden yhteenvetoilmoitustiedot voi antaa vain pääyksikön tunnuksella. Tunnus 053 Kohdekausi Neljännes / vuosi lisättävällä tietueella (q/vvvv) Arvojoukko: vuosi < 2010 neljännes = 1 4 esimerkiksi 053:4/2009 tai Kuukausi / vuosi lisättävällä tietueella (kk/vvvv) Arvojoukko: vuosi >= 2010 kuukausi = 1-12 esimerkiksi tammikuu :1/2010 joulukuu :12/2010 Korjaustietueella kausi ei kuulu otsikkotietoihin, vaan ilmoitetaan aina erikseen korjattavan yhteisömyynnin yhteydessä osatietoryhmässä.

8 Tunnus 098 Rahayksikkötieto Rahayksikkö, millä valvontatiedot annetaan, on aina euro = 1. Tunnus 101 Koko yhteisömyynnin arvo kohdekaudella. Tunnus 001 Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä kertoo, kuinka monta yhteenvetoerittelyä (osatietoryhmää) ilmoitus sisältää. Tunnus 999 Tietueen lopputunnus Lopputunnus, tietueen juokseva numero, kertoo milloin verovelvolliskohtainen ilmoitus päättyy. Verohallinnon ohjelmat tarkistavat, että osatietoryhmiä on täsmälleen sama määrä kuin mikä tämän tunnuksen arvo on. 1.8 Yhteenvetoilmoituksen yhteisömyyntierittelyt (osatietoryhmät) Tunnus 102 Maatunnus Kauppakumppanin arvonlisäverotunnisteen maatunnusosa. EU:n jäsenmaiden maatunnukset: Belgia BE Espanja ES Hollanti NL Irlanti IE Iso-Britannia GB Italia IT Itävalta AT Kreikka EL Luxemburg LU Portugali PT Ranska FR Ruotsi SE Saksa DE Tanska DK Viro EE Slovakia SK Latvia LV Slovenia SI Liettua LT Unkari HU Puola PL Malta MT Tsekki CZ Kypros CY Bulgaria BG Romania RO Kroatia HR Kotimaan (Suomi, FI) myyntejä ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksella. Maatunnus sisältyy viralliseen arvonlisäverotunnisteeseen ja on tunnisteen kaksi ensimmäistä kirjainmerkkiä. Tunnus 103 Kauppakumppanin arvonlisäverotunniste Kauppakumppanin ilmoittama arvonlisäverotunniste (VAT-numero) ilman maatunnusta. Tunnus 210 Tavara- tai palvelumyyntien EU-maahan arvo Kaikki EU-tavara- ja palvelumyynnit samalle asiakkaalle ilmoitetaan yhteenlaskettuna. Jos ilmoittajalla on ollut saman asiakkaan kanssa tavaramyyntiä, palvelumyyntiä ja kolmikantakauppaa, ilmoitetaan kaikkien kolmen kauppatavan mukainen myynti omilla tietueillaan asiakaskohtaisesti yhteenlaskettuna.

9 Tavaramyynnit, palvelumyynnit ja kolmikantakauppa ilmoitetaan kauppatapakoodilla 104 ja 404. Euromääräinen myynti ilmoitetaan ja välitetään aina sentteineen. Senttejä ei eroteta desimaalipilkulla. Jos myynnin määrä on negatiivinen, sen eteen merkitään miinusmerkki. Esimerkiksi 100,62 euroa ilmoitetaan 210: Tunnus 104 Kauppatapakoodi Tavallisessa EU-tavaramyynnissä kauppatapakoodi ei saa arvoa, vaan se esitetään tyhjänä (tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto). Kolmikantakaupassa käytetään arvoa 3, palvelumyynneissä arvoa 4. Arvojoukko: Tyhjä Tavaramyynnit 3 Kolmikantakaupan toinen myyjä 4 Palvelumyynnit 1.9 Yhteenvetoilmoituksen korjausilmoituksen yhteisömyyntierittelyt (osatietoryhmät) Tunnus 053 Kohdekausi Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn kohdekausi, jolle ilmoitus on alunperin annettu. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Tunnus 102 Maatunnus Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn maatunnus. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Tunnus 103 Asiakkaan arvonlisäverotunniste Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn alv-tunniste. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Tunnus 210 Tavara- tai palvelumyyntien EU-maahan arvo Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn EU-tavaramyynnin arvo. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Tunnus 104 Kauppatapakoodi Aikaisemmin ilmoitetun yhteisömyyntierittelyn kauppatapakoodi. Tietoa käytetään aikaisemmin ilmoitetun erittelytiedon tunnistamiseen. Arvojoukko: Tyhjä Tavaramyynnit 3 Kolmikantakaupan toinen myyjä 4 Palvelumyynnit Tunnus 453 Kohdekausi

10 Kohdekausi, mille korvaava yhteisömyyntierittely kohdistetaan. Annetaan muodossa n/vvvv ja kohdevuodesta 2010 lähtien kk/vvvv. Esitystapa kuten tunnuksella 053. Tunnus 402 Maatunnus Korvaavan yhteisömyyntierittelyn maatunnus. Tunnus 403 Asiakkaan arvonlisäverotunniste Korvaavan yhteisömyyntierittelyn arvonlisäverotunniste. Tunnus 410 Myynnin määrä EU-maahan. Korvaavan yhteisömyyntierittelyn myynnin määrä EU-maahan. Korjaustilanteissa asiakkaan EU-tavara- tai palvelumyyntien määrään viedään rahamäärä, jonka halutaan jäävän voimaan. Jos aikaisemmin ilmoitettu tieto halutaan kokonaan kumota, EU-myynnin määrä tyhjätään. Tunnus 404 Kauppatapakoodi Korvaavan yhteisömyyntierittelyn kauppatapakoodi. Arvojoukko: Tyhjä Tavaramyynnit 3 Kolmikantakaupan toinen myyjä 4 Palvelumyynnit 1.10 Ei yhteisömyyntiä -ilmoitus Jos yrityksellä ei kohdekaudella ole ollut yhteisömyyntiä yhdenkään ostajan kanssa, ei yrityksen tarvitse antaa yhteenvetoilmoitusta. Jos kuitenkin ei yhteisömyyntiä -ilmoitus halutaan välittää Verohallintoon, on ei yhteisömyyntiä -ilmoituksen sanomassa (0-ilmoituksella) oltava - otsikkotiedot (102: maatunnus, 103: alv-tunniste, 210: yhteisömyynti, 104: kauppatapakoodi, 009: osatietoryhmien välimerkki), - erittelytiedoista 102, 103, 104 ja 210 vain tunnus, kaksoispiste, rivinvaihto ja - osatietoryhmän välimerkin (009) arvo 1. Ei toimintaa ilmoituksen osatietoryhmän jälkeen ei voi ilmoittaa muita yhteisömyyntejä, ei siis voi olla muita osatietoryhmiä. Ei yhteisömyyntiä ilmoitusta ei viedä Verohallinnon tietovarastoon.

11 5. ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUKSEN TIETUEKUVAUS TUN TIETO P/V MUOTO 000 VSRALVYV P A8 Tietovirran nimi. 100 Saapumispäivä ppkkvvvv P N8 Ilmoituksen arvopäivä eli päivä, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot. 051 Saapumispäivän kellonaika hh:mm:ss:dd P AN11 Ilmoituksen arvopäivän kellonaika, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot. 105 Vastaanottavan palvelun tunnus, joka P AN3 sovitaan palvelukohtaisesti. 107 Tunniste, jonka tiedonkeruu- P AN9 palvelu muodostaa yksilöimään ilmoituksen 010 Y-tunnus P AN Kohdekausi q/vvvv tai kk/vvvv P AN7 Jos kohdevuosi < 2010, vuosineljännes, mille asiakaskohtainen EU-myyntierittely kohdistetaan. Kohdevuodesta 2010 lähtien kohdekuukausi ja -vuosi. 098 Rahayksikkö, millä tiedot annetaan: V N1 euro=1 101 Koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena V N Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä ja alku- P N8 merkki (= n ryhmää) 102 Maatunnus P A2 Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen maatunnusosa. 103 Asiakkaan arvonlisäverotunniste P AN12 Asiakkaan arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. 210 Myynnin arvo EU-maihin P N Kauppatapakoodi P N1 Tavaramyynnin koodi on tyhjä. Kolmikantakaupassa koodi on 3. Palvelumyynnin koodi on 4.

12 009 Toistuvien osatietoryhmien välimerkki: juokseva P N8 numero. 999 Lopputunnus: Tietueen juokseva numero. P N8 Verovelvolliskohtainen ilmoitus päättyy.

13 6. ALV:N YHTEENVETOILMOITUKSEN KORJAUSILMOITUKSEN TIETUEKUVAUS TUN TIETO P/V MUOTO 000 VSRALVYK P A8 Tietovirran nimi. 100 Saapumispäivä ppkkvvvv P N8 Ilmoituksen arvopäivä eli päivä, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot 051 Saapumispäivän kellonaika hh:mm:ss:dd P AN11 Ilmoituksen arvopäivän kellonaika, jona tiedonkeruupalvelu vastaanotti tiedot. 105 Vastaanottavan palvelun tunnus, joka sovitaan palvelukohtaisesti. P AN3 107 Tunniste, jonka tiedonkeruu- P AN9 palvelu muodostaa yksilöimään ilmoituksen 010 Y- tunnus P AN Rahayksikkö, millä korvaavat tiedot annetaan: V N1 euro = Toistuvien osatietoryhmien lukumäärä P N8 (= n ryhmää) 053 Kohdekausi q/vvvv tai kk/vvvv P AN7 Jos kohdevuosi < 2010, vuosineljännes, mille asiakaskohtainen EU-myyntierittely kohdistetaan. Kohdevuodesta 2010 lähtien kohdekuukausi ja -vuosi. 102 Maatunnus P A2 Korjattavan tiedon maatunnus, mille aikaisempi myynti on ilmoitettu. 103 Asiakkaan arvonlisäverotunniste P AN12 Asiakkaan arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. Korjattavan tiedon arvonlisäverotunniste, mille aikaisempi myynti on ilmoitettu. 210 Tavaran myynnin EU-maahan arvo P N13 Korjattavan tiedon tavaran myynnin EU-maahan arvo, mikä on ilmoitettu aikaisemmin. 104 Kauppatapakoodi P N1 Korjattavan tiedon kauppatapakoodi, mikä on ilmoitettu aikaisemmin.

14 Tavaramyynnin koodi on tyhjä. Kolmikantakaupassa koodi on 3. Palvelumyynnin koodi on Kohdekausi q/vvvv tai kk/vvvv P AN6 Kohdekausi, mille korvaava tieto annetaan. 402 Maatunnus P A2 Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen maatunnusosa Korvaavan tiedon maatunnus. 403 Asiakkaan arvonlisäverotunniste P AN12 Asiakkaan arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. Korvaavan tiedon arvonlisäverotunniste 410 Tavaran myynnin EU-maahan arvo P N13 Korvaavan tiedon tavaran myynnin EU-maahan arvo. 404 Kauppatapakoodi P N1 Korvaavan tiedon kauppatapakoodi. Tavaramyynnin koodi on tyhjä. Kolmikantakaupassa koodi on 3. Palvelumyynnin koodi on Toistuvien osatietoryhmien välimerkki: juokseva P N8 numero. 999 Lopputunnus: tietueen juokseva numero P N8 Verovelvolliskohtainen ilmoitus päättyy.

15 Esimerkki 1 Verovelvollinen on käynyt yhteisökauppaa kolmen asiakkaan kanssa kohdekaudelle 1/2010 (tammikuu 2010). Tiedot Verohallintoon on välittänyt Itella. 000:VSRALVYV - 1. tietue alkaa 100: ilmoitus saapunut : :EW1 - Itella 107: välitetty tietue 010: :1 - myynnin rahayksikkö on euro 053:1/ kohdekausi:tammikuu :3 - osatietoryhmiä on 3 102:SE 103: : ,90 euroa 104:3 - kolmikantakauppa 009:1 - ensimmäinen osatietoryhmä päättyy 102:SE 103: : ,00 euroa 104: - tavaramyyntiä 009:2 - toinen osatietoryhmä päättyy 102:SE 103: : ,16 euroa 104:4 - palvelumyyntiä 009:3 - kolmas osatietoryhmä päättyy 999:1 - ilmoitustietue päättyy Esimerkki 2 Ensimmäinen verovelvollinen on käynyt yhteisökauppaa kahden asiakkaan kanssa kohdekaudelle 4/2010 (huhtikuu 2010). Toinen verovelvollinen on käynyt yhteisökauppaa yhden asiakkaan kanssa. 000:VSRALVYV - ensimmäinen tietue alkaa 100: ilmoitus saapunut : :UO1 - Aditro 107: välitetyn tietueen sanomatunniste 010: :1 - myynnin rahayksikkö on euro 053:4/ kohdekausi: huhtikuu :2 - osatietoryhmiä on 2 102:SE 103: : ,22 euroa 104: - tavaramyyntiä 009:1 - ensimmäinen osatietoryhmä päättyy 102:SE 103: : ,22 euroa 104: - tavaramyyntiä 009:2 - toinen osatietoryhmä päättyy 999:1 - ensimmäinen ilmoitustietue päättyy 000:VSRALVYV - toinen tietue 2 alkaa 100: ilmoitus saapunut

16 105:UO1 - Aditro 107: välitetyn tietueen sanomatunniste 010: :1 - myynnin rahayksikkö on euro 053:4/ vuoden vuosineljännes 101: ,99 euroa 001:1 - osatietoryhmiä on 1 102:SE 103: : ,99 euroa 104: - tavaramyyntiä 009:1 - ensimmäinen osatietoryhmä päättyy 999:2 - toinen ilmoitustietue päättyy Esimerkki 3 Verovelvollinen on ilmoittanut kolme yhteisömyynnin korjauserittelyä kohdekaudelle 1/2010. *Ensimmäisellä yhteisömyynnin korjauserittelyllä korjataan aikaisemmin ilmoitettu myynti euroa euroksi. *Toisella korjauserittelyllä kerrotaan, että aikaisemmin ilmoitettu myynti oli täysin virheellinen, eli myynti poistetaan. * Kolmannella myyntierittelyllä korjataan aikaisemmin virheellisesti annettu ruotsalaisen asiakkaan arvonlisäverotunniste. Tiedot Verohallintoon on välittänyt Koivuniemi. 000:VSRALVYK - ensimmäinen tietue alkaa 100: ilmoitus saapunut : : :1 - myynnin rahayksikkö on euro 001:3 - osatietoryhmiä on 3 053:1/ korjattavan myynnin kohdekausi: tammikuu 2010, jolle virheellinen ilmoitus annettu 102:SE 103: : ,00 euroa; myynnin määrä, joka ilmoitettu väärin 104: - tavaramyyntiä 453:1/ myynnin kohdekausi: tammikuu :SE 403: : ,00 euro; oikea myynnin määrä 404: - tavaramyyntiä 009:1 - ensimmäinen osatietoryhmä päättyy 053:1/ korjattavan myynnin kohdekausi: tammikuu 2010, jolle täysin turha ilmoitus on annettu 102:SE - arvonlisäverotunnisteen maatunnus 103: arvonlisäverotunnus ilman maakoodia, tunnus, jolle ilmoitus oli tehty 210: ,00 euroa 104:4 - palvelumyyntiä 453:1/ kohdekausi: tammikuu 2010, jolle täysin turha ilmoitus on annettu 402:SE 403: : - ei myyntiä 404: - ei palvelumyyntiä 009:2 - toinen osatietoryhmä päättyy 053:1/ korjattavan myynnin kohdekausi: tammikuu 2010, jolle virheellinen ilmoitus annettu 102:SE

17 103: arvonlisäverotunnus ilman maakoodia, tunnus, joka on virheellinen 210: ,00 euroa 104: - tavaramyyntiä 453:1/ :SE 403: arvonlisäverotunnus ilman maakoodia, tunnus, joka on oikea 410: ,00 euroa 404: 009:3 - kolmas osatietoryhmä päättyy 999:1 - ensimmäinen ilmoitustietue päättyy

18 7. YHTEENVETOILMOITUKSEN TARKISTUSSÄÄNNÖT Jotta tiedot saadaan verovelvolliselta Verohallintoon mahdollisimman oikeassa muodossa, vastaanottava palvelu tarkistaa tietojen muodollisen oikeellisuuden tietoja vastaanottaessaan. Tarkistuksia on tarkennettu joulukuussa Tunnus 010 Y-tunnus Asiakastunnus voi olla vain Y-tunnus. Asiakastunnuksen oikeellisuus tarkistetaan tarkistusmerkin perusteella. Y-tunnuksen tarkistusmerkin arvo tarkistetaan. Tunnus 053 / 453 Kohdekausi Kohdekausi on muotoa q/vvvv tai kk/vvvv. Ilmoituksen voi antaa kohdekaudelta, jossa vuosi on korkeintaan kuluvaa vuotta 6 vuotta aikaisempi. Esimerkiksi vuonna 2014 ei voi antaa ilmoitusta, jonka kohdekauden vuosi on Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Kohdekausi on liikaa menneisyydessä. Ilmoituksen antaminen ei ole enää mahdollista. Jos kohdekauden vuosi on 2010 tai suurempi, voi kuukausi (kk) saada arvot Ilmoitus on annettava kuukausittain. Jos kohdekauden vuosi on 2009 tai aikaisempi, voi neljännes (q) saada arvot 1 4. Ilmoitus annetaan neljännesvuosittain. Kohdekauden viimeinen kuukausi saa olla korkeintaan kuluva kuukausi. Ilmoituksen voi antaa kuluvalle kuukaudelle mutta ei tuleville kuukausille. Korjausilmoituksen tiedolle 453 tehdään vastaava tarkistus. Tunnus 098 Rahayksikkötieto Arvo 1 = euro tai tieto voi olla tyhjä. Tunnus 100 Saapumispäivä (vastaanottava palvelu täyttää) Annetaan muodossa ppkkvvvv. Tunnus 101 Koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena Tunnuksen 101 arvo tulee olla yhtä suuri kuin tunnuksilla 210 (Myynnin arvo EU-maihin) ilmoitettujen myyntien määrä yhteensä.

19 Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Tunnuksen 101 Koko yhteisömyynnin arvo kohdekautena arvon tulee olla yhtä suuri kuin ilmoitettujen kauppakumppanikohtaisten myyntien ( 210) arvot yhteensä Tunnus 051 Saapumistapahtuman kellonaika (vastaanottava palvelu täyttää) Kellonaika voidaan antaa joko muodossa hh:mm:ss:dd tai hh.mm.ss.dd. Tunnus 102 /402 Maatunnus Maatunnuksen on oltava jokin seuraavista: Belgia BE Espanja ES Hollanti NL Irlanti IE Iso-Britannia GB Italia IT Itävalta AT Kreikka EL Luxemburg LU Portugali PT Ranska FR Ruotsi SE Saksa DE Tanska DK Viro EE Slovakia SK Latvia LV Slovenia SI Liettua LT Unkari HU Puola PL Malta MT Tsekki CZ Kypros CY Bulgaria BG Romania RO Kroatia HR Maatunnus ei saa olla Suomi (FI). Korjausilmoituksen tietoa 102 (korjattavan tiedon maatunnus) ei tarkisteta, koska juuri maatunnus voi olla virheellinen. Tunnus 103 /403 Asiakkaan arvonlisäverotunniste Tyypillinen virhe on ilmoittaa maatunnus tunnuksen 103 alussa. Maatunnus pitää ilmoittaa tunnuksella 102. Arvonlisäverotunniste muoto tarkistetaan VATCHECK -ohjelmalla. Virheellisiä tunnisteita ei hyväksytä. Tarkistettava tunnus välitetään muodossa maatunnus + arvonlisäverotunniste. Korjausilmoituksen tietoa 103 (korjattavan tiedon maatunnus) ei tarkisteta. Tunnus 101, 210,410 Yhteisömyynnit Euromääräiset tiedot annetaan sentteineen, ilman desimaalipilkkua ja ne voivat olla negatiivisia. Tunnus 102 Maatunnus, Tunnus 103 ALV-tunnus ja Tunnus 104 kauppatapakoodi Sama ostaja (maatunnus ja alv-tunniste) ja sama kauppatapa hyväksytään kohdekuukauden ilmoituksessa vain kerran. Samalle ostajalle samalla kauppatavalla tehdyt myynnit ilmoitetaan yhteenlaskettuna yhtenä yhteisömyyntierittelynä.

20 Jos ilmoitus annetaan verkkolomakkeella, voi asiakkaalle antaa ilmoituksen Sama ostaja ja sama kauppatapa hyväksytään kohdekuukauden ilmoituksessa vain kerran. Ilmoita samalle ostajalle samalla kauppatavalla tehdyt myynnit yhteenlaskettuna yhtenä yhteisömyyntierittelynä, ts. yhtenä rivinä. Tunnus 104 / 404 Kauppatapakoodi Sallitut arvot ovat tyhjä = tavaramyynnit, 3 = kolmikantakaupan toinen myyjä 4 = palvelumyynnit. Arvo voi olla 4 vain kohdekaudesta 1/2010 alkaen. Korjausilmoituksen tiedolle 104 (korvaavan tiedon kauppatapakoodi) tehdään samat tarkistukset. Vaikka tiedon arvo voi olla tyhjä, tunnus 104 tai 404 on aina annettava. Tietojen numeerisuus Numeerisessa kentässä ei saa olla ei-numeerista tietoa. Ei yhteisömyyntiä ilmoitus Yhteisömyyntierittelytiedot (102: maatunnus, 103: alv-tunniste, 210: yhteisömyynti, 104: kauppatapakoodi, 009: osatietoryhmien välimerkki) voivat olla tyhjiä ilmoituksen ensimmäisessä ja ainoassa osatietoryhmässä. Yhteisömyyntierittelytiedosta annetaan vain tunnus, kaksoispiste ja rivinvaihto.

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS

TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS VEROHALLINTO YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS 23.10.2009 V3.0H ARVONLISÄVERON YHTEENVETOILMOITUS TIETUEKUVAUS MUUTOSHISTORIA VERSIO PÄIVÄYS MUUTOS V3.0H 15.10.2009 Päivitetty vuoden 2010 alussa voimaan

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO TIETOA VUODEN 2016 VUOSI-ILMOITUKSISTA SISÄLLYSLUETTELO 1 Vuosi-ilmoitusten julkaisu aikataulu ja palautuspäivät... 2 2 Tietovälineellä vastaanotettavat vuosi-ilmoitukset... 2 3 Muutos yleiseen tiedonantovelvollisuuteen...

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 29.8.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 29.8.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2013. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 213 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO

PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO VEROHALLINTO 12.9.201 Henkilöverotuksen ohjausja kehittämisyksikkö A104/200/201 versio 1.0 PALKAN ENNAKONPIDÄTYSTIETOJEN SUORASIIRTO TEKNINEN OHJE Ennakkoperintävuosi 2014 2(10) SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Erilaisia kirjeitä asiakkaille

Erilaisia kirjeitä asiakkaille Erilaisia kirjeitä asiakkaille Selvityspyyntökirje Kyseessä on ilmoitettujen yritysten ja työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tilanteita Työntekijätiedoista ja urakkatiedoista lähtee omat selvityspyyntökirjeet

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä.

Pyydämme yritystänne täyttämään oheisen vuotta 2009 koskevan lomakkeen 15.3.2010 mennessä. VUOSIRAPORTIN KYSYMYKSET 1 (5) SE LAITTEIDEN VUOSIRAPORTTI 2009 SE laitteiden vuosiraportointi kuuluu kaikille sähkö ja elektroniikkalaitetuottajille Suomessa toimiva yritys, joka: valmistaa ja myy sähkö

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100

KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 KULUTTAJAHINTAINDEKSI 2010=100 Tilaisuuden avaus ylijohtaja Jarmo Hyrkkö, Tilastokeskus Inflaatio tammikuussa 2011 uudistetun kuluttajahintaindeksin 2010=100 mukaan tilastopäällikkö Mari Ylä-Jarkko, Tilastokeskus

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Käsiteltävät aiheet Urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisen perusteet mistä tiedot annetaan kenen vastuulla on tietojen antaminen mitä tietoja ilmoitetaan ilmoittamisen

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE)

VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A127/200/2015 1.1. VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA (VSELERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5)

SEPA-maksun esittely. Palvelun valuutat. Palvelun maat 1(5) 1(5) SEPA-maksun esittely Palvelun kautta voit lähettää SEPA-maksutoimeksiantoja Suomeen ja muihin SEPA-alueen maihin. SEPAmaksujen tekeminen poikkeaa kotimaan maksamisesta. Tutustu huolellisesti tähän

Lisätiedot

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73)

ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) ERITTELY OSINKOTULOISTA JA MUISTA VOITONJAON LUONTEISISTA ERISTÄ (73) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5

Lisätiedot

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA

VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA VEROHALLINTO 1.1.2015 A148/200/2014 versio 2.9 VUOSI-ILMOITUS ELÄKKEISTÄ JA ETUUKSISTA TIETUEKUVAUS vuodelta 2015 2 SISÄLTÖ 1 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 3 2 YLEISTÄ... 4 3 TIETUEMALLIT... 5 3.1 Kiinteämittainen

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Joulukuu 2010 Työmarkkinasektori EK Työaika Suomessa ja muissa maissa Joulukuu 2010 EK Säännöllisen vuosityöajan pituus 1910-2010 Teollisuuden työntekijät päivätyössä 3000 2800 2600 2400 2200 Tuntia vuodessa Vuosityöajan pituus: vuonna 1920

Lisätiedot

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus NURMISEMINAARI Pudasjärvi 11.-12.1.2011 Maidon markkinakatsaus Eeva Brofeldt, Valio Oy Nyt on alkanut vasikoiden vuosi Maitotuotteiden kotimaan myynnin nousijat ja laskijat Kevyttuotteiden osuus maitotuotteiden

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT Liitetiedostojen nimeäminen 2 (8) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät ja haasteet

Suomen talouden näkymät ja haasteet Suomen talouden näkymät ja haasteet Vesa Vihriälä 11.1.2013 Sisältö Kasvu jäänyt heikoksi, tuottavuus notkahtanut Suomella lyhyen ajan kilpailukykyongelma, vaikka rakenteellinen kilpailukyky hyvä Julkinen

Lisätiedot

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net

EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? http://www.eubionet.net EUBIONET III -selvitys biopolttoainevaroista, käytöstä ja markkinoista Euroopassa? Eija Alakangas, VTT EUBIONET III, koordinaattori http://www.eubionet.net Esityksen sisältö Bioenergian tavoitteet vuonna

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla opiskelevien tai työskentelevän sairaanhoito Sanna Kuorikoski 17.2.2010 EU-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE),

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE)

VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISILLE MAKSETUT SUORITUKSET (VSRAERIE) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 KO. TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla

Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Opiskelijana Suomessa tai maailmalla Aalto-yliopisto opiskelijavaihto 8.5.2014 Danske opiskelijoille Danske määrittelee opiskelijoiksi kaikki 18-32 vuotiaat. Opiskelijat saavat Danske Bankista maksuttoman

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 18.11.2014 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 18.11.214 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Goods sent abroad for Processing ja Merchanting

Goods sent abroad for Processing ja Merchanting Goods sent abroad for Processing ja Merchanting Kuulumisia EU-hankkeista Globalisaatio seminaari 22.3.2012, Juha Martikainen ESA2010-manuaaliuudistuksen hankkeita Grant projekti Goods for Processing Tulli

Lisätiedot

Europarlamenttivaalit 2014

Europarlamenttivaalit 2014 Oikeusministeriö Europarlamenttivaalit 2014 Tiedotustilaisuus 29.4.2014 1 Vaalien toimittamisaika 22. - 25.5.2014 Torstaina: Hollanti ja UK Perjantaina: Irlanti Perjantaina ja lauantaina: Tshekki Lauantaina:

Lisätiedot

Turvallisuus meillä ja muualla

Turvallisuus meillä ja muualla Hyvää matkaa ehjänä kotiin! Matkustamisen turvallisuusseminaari 13.11.2009 Rovaniemi, Hotel Santa Claus Turvallisuus meillä ja muualla Johtaja Erkki Yrjänheikki Sosiaali- ja terveysministeriö 1 13.11.2009

Lisätiedot

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät

Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Töihin ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 31.8.2010 Eläketurvakeskus KOULUTTAA EU/ETA-maat ja Sveitsi 2 EU:n sosiaaliturva-asetukset 883/2004 ja 987/2009: EU: Belgia, Bulgaria, Espanja,

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitetty 25.9.2013 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitetty 25.9.213 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Tanska Viro Slovenia Romania Liettua Ranska EU 27 Espanja Kreikka Saksa Italia Bulgaria Irlanti Puola Iso-Britannia

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

9.2.2015 Julkaisuvapaa klo 9.00. VUOSIJULKAISU: VIENTI LÄHES SAMALLA TASOLLA VUONNA 2014 KUIN VUOTTA AIEMMIN Venäjänkauppa alamaissa

9.2.2015 Julkaisuvapaa klo 9.00. VUOSIJULKAISU: VIENTI LÄHES SAMALLA TASOLLA VUONNA 2014 KUIN VUOTTA AIEMMIN Venäjänkauppa alamaissa 9..5 Julkaisuvapaa klo 9. VUOSIJULKAISU: VIENTI LÄHES SAMALLA TASOLLA VUONNA 4 KUIN VUOTTA AIEMMIN Venäjänkauppa alamaissa Suomen tavaraviennin arvo pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna 4 Tullin ennakkotietojen

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5.

Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Vuosi-ilmoitusten 2016 ilmoittamismenettely muuttuu - verkkoseminaari 18.5. Chat-kysymykset ja vastaukset 1) Miten samasta järjestelmästä tulevat osinkojen ja palkkojen vuosi-ilmoitukset samalle henkilölle

Lisätiedot

Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa. Mika Vidlund

Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa. Mika Vidlund Eläkejärjestelmien rahoitus EUmaissa Mika Vidlund Esityksen rakenne Yleiskuva EU-maista väestö ikääntyy ja eläkemenot kasvaa Varautuminen kasvaviin eläkemenoihin: rahastoinnin lisääminen ja maksukatot

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitys 26.6.2009

Uusiutuvan energian trendit Suomessa. Päivitys 26.6.2009 Uusiutuvan energian trendit Suomessa Päivitys 26.6.29 Uusiutuvien osuus energian loppukulutuksesta (EU-27) 25 ja tavoite 22 Ruotsi Latvia Suomi Itävalta Portugali Viro Romania Tanska Slovenia Liettua EU

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015

Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Ferratum-ryhmän Euroopan ja Kansainyhteisön maiden Joulubarometri 2015 Sivu 2 Joulun rahankulutus suhteessa kotitalouden käytössä oleviin tuloihin Euroopan ja kansainyhteisön maiden kulutus jouluna 2015:

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04

TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 TYVI-ilmoitusten antaminen Eximistä saatavilla tiedoilla 28.09.04 Mikä on TYVI? TYVI-operaattorit TYVI on lyhenne joka tulee sanoista Tiedot Yritykseltä VIranomaisille. Järjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2005

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012

Työaika Suomessa ja muissa maissa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Työaika Suomessa ja muissa maissa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Joulukuu 2012 Suomessa työaika on lyhyt työtunteja tarvitaan lisää Lain ja sopimusten mukainen vuosityöaika on Suomessa maailman lyhimpiä

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1

Energiavuosi 2009. Energiateollisuus ry 28.1.2010. Merja Tanner-Faarinen päivitetty: 28.1.2010 1 Energiavuosi 29 Energiateollisuus ry 28.1.21 1 Sähkön kokonaiskulutus, v. 29 8,8 TWh TWh 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 2 Sähkön kulutuksen muutokset (muutos 28/29-6,5 TWh) TWh

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Tutkintotodistuksen liitteen laativat todistuksia antavat viranomaiset, ja se sisältää yksityiskohtaisia tietoja seuraavista asioista:

Tutkintotodistuksen liitteen laativat todistuksia antavat viranomaiset, ja se sisältää yksityiskohtaisia tietoja seuraavista asioista: OHJEET EUROPASS TUTKINTOTODISTUKSEN LIITTEEN KÄÄNTÄMISTÄ VARTEN JOHDANTO Europass tutkintotodistuksen liitteen tarkoitus Europass tutkintotodistuksen liite (ks. esimerkit) ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni?

Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni? FI Olen hakenut turvapaikkaa EU:sta mikä maa käsittelee hakemukseni? A Tietoja Dublin-asetuksesta kansainvälistä suojelua hakeville (asetuksen (EU) N:o 604/2013 4 artikla) 1 Olet pyytänyt suojelua, koska

Lisätiedot

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut

33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI PALVELUHINNASTO Osa 6 Arvopaperi- ja säilytyspalvelut 33 LIEDON SÄÄSTÖPANKKI 2 Sisällysluettelo 1 ARVOPAPERIKAUPPA... 3 1.1 Toimeksiannot konttoripalveluna Helsingin Pörssiin... 3 1.2 Toimeksiannot muihin pörsseihin... 3 1.3 Internet-arvopaperikaupankäynti

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta

Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Oppivelvollisuuden pidentäminen - taustaa ja toteutusta Aleksi Kalenius 2.4.2014 Perusopetuksen varassa olevat ja perusopetuksen varaan jääminen 2 Vailla perusasteen jälkeistä koulutusta 1970-2012 3 Vailla

Lisätiedot

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden

Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden Talouskriisi sosiaaliindikaattoreiden valossa Euroopan talouskriisi ja elinolot Tilastokeskus, 11.3.2012 Hannele Sauli Kaisa-Mari Okkonen Kotitalouksien reaalitulokehitys kriisimaissa ja Itä- Euroopassa

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA

SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA 1 (7) SOPIMUSTYÖNANTAJAN TYEL-VUOSI-ILMOITUKSET TIEDOSTONA Eteran sopimustyönantaja voi tehdä TyEL-työsuhde- ja vuosi-ilmoituksen tiedostomuodossa. Kuvauksen mukaisen tiedoston voi lähettää Eteran vakuutuspalvelussa

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot