Verkkopalvelut. Monikanavaista selkeyttä ja toimivuutta MITÄ TEEMME

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkopalvelut. Monikanavaista selkeyttä ja toimivuutta MITÄ TEEMME"

Transkriptio

1 Ratkaisut

2 Verkkopalvelut Monikanavaista selkeyttä ja toimivuutta Sähköisiä palveluja halutaan käyttää eri tilanteissa ja paikoissa. Samalla asiakkaiden odotukset ja tarpeet palveluille ovat suuressa muutoksessa. Adage on ollut mukana lukuisissa hankkeissa luomassa uusia tapoja ostaa, asioida ja hankkia tietoa monimutkaistuvassa digitaalisessa maailmassa. Asiakastarpeiden kartoitusta Konseptointia Käyttöliittymäsuunnittelua Visuaalisen ulkoasun suunnittelua Sisällöntuotantoa Käytettävyyden arviointia Esteettömyyden arviointia Käyttöliittymän front end toteutusta Käyttöliittymäohjeistoja ja tyylioppaita 2 Case Suur-Savon Sähkö Responsiivinen sähköyhtiön verkkopalvelu, jonka suunnittelun Adage toteutti Mobile-First ideologialla

3 Julkiset asiointipalvelut Helppokäyttöisyyttä kansalaisille Kansalaisille suunnattujen palvelujen vaatimuksina ovat kaikille kohderyhmille soveltuva esteettömyys sekä helppokäyttöisyys. Adage on ollut mukana lukuisten kaupunkien, ministeriöiden ja virastojen asiointipalvelujen suunnittelussa sekä käytettävyyden ja esteettömyyden varmistamisessa. Konseptisuunnittelua Käyttöliittymäsuunnittelua Visuaalista suunnittelua Käyttöliittymien front end -toteutusta Käyttöliittymäohjeistoja Käytettävyyden asiantuntija-arviointeja ja käytettävyystestejä Esteettömyyden arviointeja Hankintojen käytettävyyskriteerien määrittämistä Case Verohallinto Adagen suunnittelema käyttöliittymä, jossa pyritty yksinkertaisuuteen ja ymmärrettävyyteen

4 Intranetit, työpöydät Sisäisen viestinnän ja toiminnan helppoutta Organisaatioiden sisäisten järjestelmien avulla haetaan toimintaan usein tehokkuutta ja avoimuutta. Adage on ollut kehittämässä useiden julkishallinnon ja yrityssektorin sähköisiä työpöytiä sekä intranet-ratkaisuja. Käyttöliittymäsuunnittelua Konseptisuunnittelua Visuaalista suunnittelua Käyttöliittymäohjeistoja Käytettävyyden asiantuntija-arviointeja ja käytettävyystestejä Front end -koodausta Case Stockmann Kauppakonsernin intranet, jossa Adagen suunnittelu tehtiin käyttäjälähtöisesti

5 BI-sovellukset Interaktiivista ja näyttävää kiteytystä Liiketoimintatiedon esittäminen tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa antaa organisaatioiden ylimmälle johdolle sekä muille BI-tietoa tarvitseville tehokkaan tavan hallita monimutkaisia tietokokonaisuuksia. Olemme olleet mukana lukuisissa BIhankkeissa luomassa liiketoimintatiedon käyttäjille selkeitä ja intuitiivisia konsepteja ja käyttöliittymiä. Käyttäjien tarpeiden selvitystä Konseptisuunnittelua Interaktiosuunnittelua Visuaalista suunnittelua Case Qlikview Markkina-alueittain jaoteltu johdon dashboard, jossa Adagen suunnittelema interaktio ja visuaalinen ulkoasu

6 Mobiiliapplikaatiot Työn ja vapaa-ajan liikkuvaa toimintaa Palvelujen käyttötavat eri käyttöympäristöissä ja eri laitteilla muuttuvat jatkuvasti. Adage suunnittelee ja tutkii mobiilituotteita ja palveluja huomioiden käyttäjien erilaiset tarpeet erilaisissa käyttökonteksteissa. Käyttäjien tarpeiden selvitystä Konseptisuunnittelua Interaktiosuunnittelua Visuaalista suunnittelua Konseptitutkimuksia Käytettävyystestejä Case Nokia Adagen suunnittelema BI-järjestelmän mobiilinäkymä

7 B2B-järjestelmät Monimutkaisten prosessien selkeyttä Sisäiset työkalut mm. asiakkuuksien, projektien, myynnin, markkinoinnin ja prosessien hallintaan vaativat moniulotteisia ja selkeitä ratkaisuja, joita henkilöstö pystyy käyttämään tehokkaasti ja intuitiivisesti. Adage on suunnitellut sähköisiä järjestelmiä, jotka muuttavat organisaatioiden työprosesseja paremmiksi sekä antavat käyttäjille paremman käyttökokemuksen. Käyttäjäkeskeistä konseptien suunnittelua Käyttäjäkeskeistä käyttöliittymäsuunnittelua Visuaalisen ulkoasun suunnittelua Käyttöliittymien front end toteutusta Case Tecnotree Adagen suunnittelema asiakkuudenhallintajärjestelmä

8 Sähköiset palvelukonseptit Asiakkaiden ja kuluttajien syvällistä ymmärtämistä Uudet kuluttajapalvelut tuovat mahdollisuuksia tarjota kuluttajille innovatiivisia digitaalisia sisältöjä sekä muuttavat asiakasyritystemme palvelujen ansaintalogiikkaa. Adage tuo projekteihin ymmärrystä ja näkemystä asiakkaiden ja kuluttajien tarpeista, toiveista ja tavoitteista sekä uusien liiketoimintakonseptien hyväksyttävyydestä ja toimivuudesta. Konsepteja Konseptitutkimuksia Kyselytutkimuksia Päiväkirjatutkimuksia Ryhmä- ja yksilöhaastatteluja Kilpailijavertailuja Case Sanoma Magazines Adagen toteuttama palvelu-ja maksukonseptin tutkimus - laadullisia tutkimuksia ja kymmeniä kuluttajia

9 Käytettävyystutkimukset Ammattimaista arviointia ja kehittämistä Sähköisten palvelujen hyvä käytettävyys ja käyttökokemus on merkittävä kilpailuetu sekä kuluttajatuotteissa että B2Bpalveluissa. Sisäisten järjestelmien käytettävyydellä tavoitellaan tehokkuutta, opittavuutta ja ymmärrettävyyttä. Adage tutkii asiantuntijavoimin sekä käyttäjien kanssa tuotteiden ja palvelujen käytettävyyttä ja käyttökokemusta. Annamme luotettavaa kuluttaja- ja käyttäjätietoa palvelun käyttämisestä ja tarjoamme konkreettisia parannusehdotuksia palvelun kehittämiseksi. Toteutamme vuosittain yli 100 käytettävyysprojektia. Käytettävyyden asiantuntija-arviointeja Käytettävyystestejä käyttäjien kanssa Yhteisläpikäyntejä käyttäjien kanssa Esteettömyyden arviointeja Kilpailijavertailuja Case OP-Pohjola Adage on pitkäaikainen kumppani sähköisten kanavien kehittämisessä

10 Käytettävyyskriteerit Laadullisia mittareita hankintojen tueksi Julkisten hankintojen arvioinnissa ja kilpailutuksessa halutaan usein käyttää laadullisia arviointikriteerejä ja mittareita. Adage on kehittänyt sähköisten järjestelmien ja palvelujen hankintaan soveltuvan käytettävyysmittariston, jonka avulla laadullisia määreitä voidaan ottaa mukaan hankintaan. Asiakkainamme on ollut valtion laitoksia, ministeriöitä sekä oppilaitoksia. Kilpailutusvaiheen käytettävyysmittarien määrittelyä Kilpailutettavien ohjelmistojen käytettävyysvertailuja Konsultointia julkisen hankinnan laadullisten mittarien hyödyntämisestä Case Aalto-yliopisto Esimerkki julkisessa hankinnassa käytetystä käytettävyysmittaristosta

11 Kansainväliset tutkimukset Tietoa ja näkemystä kaikilta mantereilta Globaalien tuotteiden ja palvelujen markkinat vaativat systemaattista ja ammattimaista tietoa kohderyhmien käyttäjistä, kulttuureista ja mieltymyksistä. Koordinoimme ja toteutamme laajoja kansainvälisiä tutkimuksia yhdessä kumppaniemme kanssa ympäri maailmaa. Saavutamme kohdemarkkinat ja - käyttäjät niin lähialueella Pohjoismaissa, Baltiassa ja Euroopassa kuin myös Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Yhteistyö eurooppalaisten, kiinalaisten, intialaisten ja amerikkalaisten kumppaniemme kanssa nojaa useiden projektien kokemukseen. Useita markkina-alueita kattavia yhteistutkimuksia Markkina-alueiden vertailututkimuksia Tuotteiden ja palvelujen konseptitutkimuksia Tuotteiden ja palvelujen käytettävyystestejä

12 Asiantuntijakonsultointi Joustavaa ammattiosaamista Paras osaaminen eri osa-alueilla vaatii aina löydy valmiiksi olemassa olevien toimittajien tai oman henkilöstön parista. Adage tarjoaa konseptoinnin, käyttöliittymäsuunnittelun, visuaalisen suunnittelun, käytettävyyden ja käyttökokemuksen ammattilaisia täydentämään osaamista asiakkaidemme hankkeissa, kehitystyössä ja liiketoiminnassa. Asiantuntijoita voi käyttää pienistä tuntipohjaisista toimeksiannoista aina pitkäaikaisissa täysipäiväisiin ulkoistuksiin. Tuntipohjaisia konsultointeja Pitkäaikaisia täysipäiväisiä ulkoistuksia Ketterien projektien konsultointeja Konseptisuunnittelua Käyttöliittymäsuunnittelua Käytettävyyskonsultointia Käyttöliittymäohjelmointia

13 Koulutukset Ymmärryksen ja osaamisen lisäämistä VALMIIKSI PURESKELTUA TIETOA Käyttökokemuksen (UX) ja käytettävyyden ymmärtäminen on merkittävä kilpailuetu, kun tuotteita ja palveluja myydään kuluttajille ja yrityksille. Järjestämme henkilöstöllenne koulutuskokonaisuuden tai luennon teille ajankohtaisesta aiheesta. Koulutuksemme tarjoaa lukuisista projekteista opittua tietoa toimivista ja huonommin menestyneistä ratkaisuista sekä antaa konkreettisia työkaluja käytettävyydeltään korkeatasoisten tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. LUENTOJA TUKEVIA HARJOITUKSIA Tilaisuus voi koostua sekä luento-osuuksista että konkreettisista harjoitustehtävistä. Valmistelemme materiaalin etukäteen hyödyntäen hyviksi havaittuja metodeja ja -materiaaleja, ja otamme huomioon osallistujien taustatiedot, työtehtävät ja organisaatiot. Räätälöityjä koulutuspaketteja yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin Asiantuntijaluentoja osana asiakkaidemme koulutuspäiviä Seminaaripuheenvuoroja ajankohtaisista teemoista

14 Ota yhteyttä! Matti Helenius Janne Tompuri Raino Vastamäki Sami Wilkman Myyntijohtaja Tel Suunnittelujohtaja Tel Tutkimusjohtaja Tel Toimitusjohtaja Tel

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13

Vuosikertomus 2010 www.ixonos.com i41100860_ixonos_kannet.indd 1 23.3.2011 15.13 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Ixonos lyhyesti 3 Vuosi 2010 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Ixonosin strategia 8 Ixonosin liiketoiminta 10 Mobile Device Creation 12 Mobile Service Development

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Vuosikertomus 2012 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2012 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2012 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftratkaisuihin

Lisätiedot

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen

Vuosi 2004. Kesäkuussa Helsingin kihlakunnansyyttäjä antoi syyttämättäjättämispäätöksen 2 3 Sisältö Vuosi 2004 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 8 Toimintaympäristö 10 Palvelut 14 Toimintamalli 15 Asiakkaat 16 Case Nokia 17 Case Omnitel 18 Case Finnmatkat 19 Case TMF 20 Case VR 21 Case

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

SADe-ohjelman verkkopalvelut

SADe-ohjelman verkkopalvelut SADe-ohjelman verkkopalvelut Valtiovarainministeriö Marjukka Saarijärvi Käyttökokemus Annika Valtari Heikki Salo 13.12.2013 Tiivistelmä SADe-ohjelman valituille verkkopalveluille tehtiin käyttökokemukseen

Lisätiedot

verkkopalveluiden suunnittelussa

verkkopalveluiden suunnittelussa Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 5/2008 Hallinnon kehittäminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Digia uudistuu ja kansainvälistyy. Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia.

Vuosikertomus 2012. Digia uudistuu ja kansainvälistyy. Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia. Digia uudistuu ja kansainvälistyy Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia.com Sisällysluettelo Vuosi 2012 Tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Digia uudistuu ja kansainvälistyy. Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia.

Vuosikertomus 2012. Digia uudistuu ja kansainvälistyy. Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia. Digia uudistuu ja kansainvälistyy Digian Vuosikertomus 2012 on verkossa osoitteessa vuosikertomus2012.digia.com Sisällysluettelo Vuosi 2012 Tunnusluvut Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus

Lisätiedot

SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli

SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 12.6.2013 SADe-ohjelman Esteettömyystoimintamalli Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3

Solteq lyhyesti. Solteq 2010 3 Sisältö Solteq lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Solteq 2010 Avainluvut Liiketoiminnan rakenne ERP EAM DATA STORE Solteq 2011 Hallinto Tietoa sijoittajille 2 Solteq 2010 Solteq lyhyesti Solteq tarjoaa

Lisätiedot

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma 12.3.2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tutkimusongelma ja

Lisätiedot

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI

KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI RAPORTTI KANSALLINEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIA 2007-2015: UUDISTUVA, IHMISLÄHEINEN JA KILPAILUKYKYINEN SUOMI TYÖPAJOJEN VERKKOKYSELYN YHTEENVETO TALENT PARTNERS 2006 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...2 1

Lisätiedot

avopaikka IBM panostaa avoimuuteen Kohti palvelutaloutta MindTrek 2008 - esillä avoimuus ja yhteisöllisyys Sivu 7 Läsnä-älystä liiketoimintaa Sivu 4

avopaikka IBM panostaa avoimuuteen Kohti palvelutaloutta MindTrek 2008 - esillä avoimuus ja yhteisöllisyys Sivu 7 Läsnä-älystä liiketoimintaa Sivu 4 MindTrek 2008 - esillä avoimuus ja yhteisöllisyys Sivu 7 Ilmoitusliite Läsnä-älystä liiketoimintaa Sivu 4 avopaikka Open source -bisnesuutiset syyskuu/2008 IBM panostaa avoimuuteen Avoimuus varmistaa yhteensopivuuden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ

KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ KÄYTTÄJÄT JA YRITYKSET INNOVAATIOYHTEISTYÖSSÄ Tiina Mäkitalo-Keinonen Pia Arenius Sari Liikala Julkaisusarja A - Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Nro A26/2008 ISSN 1459-1332 ISBN 978-951-564-949-2

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Canon Business Services. Palvelut liiketoiminnan tehostamiseen

Canon Business Services. Palvelut liiketoiminnan tehostamiseen Canon Business Services Palvelut liiketoiminnan tehostamiseen Liiketoimintasi menestys on yhteinen tavoitteemme Canon Business Services mahdollistavat liiketoimintaprosessien ulkoistamisen: haluamme ymmärtää

Lisätiedot

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

Miksi? Mikä? www.fimecc.com

Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? www.fimecc.com UX Miksi? Mikä? Käyttäjäkokemuksesta kilpailuvaltti B2B-teollisuudelle FIMECCin UXUS-tutkimusohjelma (User Experience and Usability in Complex Systems) pyrkii parantamaan

Lisätiedot