Päivämäärä EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivämäärä 22.8.2012 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS"

Transkriptio

1 Päivämäärä EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012

2 EPV TUULIVOIMA OY PASKOONHARJUN LINNUSTOSELVITYS TÄYDENNYKSET KESÄ 2012 Päivämäärä 22/8/2012 Laatija Hyväksyjä Kuvaus Teppo Lehtola, Ville Yli-Teevahainen Timo Ojanperä Paskoonharjun (Teuva) pesimälinnustoselvityksen täydennykset kesällä 2012 Viite Ramboll Ruukintie SEINÄJOKI T F

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. LASKENTAMENETELMÄT 1 3. TULOKSET Paskoonharju Huomionarvoiset lajit Varisneva Huomionarvoiset lajit YHTEENVETO 10 KIRJALLISUUS LIITTEET Liite 1 Kartta (linjalaskentareitit, pistelaskentakohteet sekä huomionarvoiset lintulajit)

4 1 1. JOHDANTO EPV Tuulivoima suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Teuvan Paskoonharjun alueelle. Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointia (YVA) varten on tehty alueella useita luontoselvityksiä maastokausilla Linnuston osalta selvitykset ovat kohdistuneet sekä muuttavaan että pesivään linnustoon. Suunnittelualueella laadittuja linnustoselvityksiä on täydennetty mm. keväällä 2011 metsojen soidinpaikkakartoituksella. Tämä selvitys koskee Paskoonharjun tuulivoima-alueen sekä Varisnevan pesimälinnustotietojen täydentämistä linjalaskentojen ja kehrääjäkartoituksen avulla. Täydennetyt linnustolaskennat ovat osa Paskoonharjun tuulivoimahankkeen jatkosuunnittelutyötä ja kaavoitusmenettelyä. Tämä selvitys on tehty EPV Tuulivoima Oy:n toimeksiannosta. Maastotöistä ovat vastanneet luontokartoittaja (EAT) Teppo Lehtola sekä teuvalainen lintuharrastaja Jussi Kentta. Raportin ovat laatineet Teppo Lehtola ja Ville Yli-Teevahainen Ramboll Finland Oy:n Pohjanmaan yksiköstä. 2. LASKENTAMENETELMÄT Paskoonharjun tuulivoima-alueen sekä viereisen Varisnevan NATURA 2000-suojelualueen pesimälinnustotietoja täydennettiin maalinnustolaskennassa yleisesti käytettyä linjalaskentamenetelmää käyttäen. Linjalaskennan avulla selvitettävän alueen yleisestä pesimälintulajistosta sekä eri lajien keskimääräisistä runsaussuhteista pystytään luomaan edustava kokonaiskuva (Koskimies & Väisänen 1988, Järvinen ja Väisänen 1983). Maastossa linjalaskenta toteutetaan kulkemalla läpi ennalta selvitysalueelle sijoitettu laskentalinja, jolta kirjataan ylös sekä varsinaiselta laskentalinjalta (nk. pääsarka) että sen ulkopuolelta (nk. apusarka) havaittavat lintulajit. Havaintoja kirjattiin karttapohjalle lintujen reviirikäyttäytymisestä, johon luettiin esimerkiksi laulavat koiraat, reviirikahakat, ruokaa kantavat tai varoittelevat yksilöt sekä pesä- ja poikuehavainnot. Pää- ja apusaralta kerättävien havaintojen perusteella muodostetaan edelleen laskennalliset estimaatit eri lajien keskimääräiselle esiintymistiheydelle tarkasteltavalla alueella nk. kuuluvuuskertoimia käyttäen (mm. Väisänen ym. 1998). Menetelmänä linjalaskenta soveltuu erityisesti laajojen alueiden pesimälinnuston kartoittamiseen, jossa koko selvitysaluetta ei ole mahdollista käydä kattavasti läpi. Paskoonharjun tuulivoima-alueella tehtiin kaksi linjalaskentaa: (6,0 km) ja (5,3 km). Lisäksi Varisnevalla tehtiin linjalaskenta (4,6 km). Linjalaskentojen lisäksi viiden suunnitellun voimalanpaikan ympäristö käytiin läpi erityistä huomiota vaativien pesimälajien esiintymisen todentamiseksi (mm. uhanalaiset lajit, direktiivilajit) ja niissä tehtiin pistelaskennat mm. Järvisen (1978) ohjeiden mukaan. Laskennat koskivat viittä tuulivoimalaa hankealueen länsiosassa, joiden sijainti on olennaisesti muuttunut alkuperäisestä sijoitussuunnitelmasta. Voimalakohtaisten käyntien ja pistelaskentojen avulla saatiin kuva em. viiden voimala-alueen ympäristön linnustosta. Paskoonharjun ja Kinnasharjun alueella tiedetään pesivän vakituisesti useita kehrääjäpareja (Caprimulgus europaeus). Kesän 2012 kehrääjäreviirejä kartoitettiin kahtena tyynenä yönä ja Lisäksi paikkakuntalaisen kehrääjätutkija-rengastajan tiedot kesältä 2012 saatiin käyttöön Paskoonharjun ja Kinnasharjun kehrääjärengastuksista. Linjalaskentojen reitit sekä pistelaskentapaikat näkyvät liitteen 1 kartassa. Selvityksessä havaitut erityistä huomiota vaativat lajit on merkitty kartalle liitteeseen TULOKSET 3.1 Paskoonharju laskettiin 6,0 km pitkä linjalaskenta klo (linja nro 1.). Laskentasää oli kirkas lämpötilan ollessa aamulla 4-7 astetta ja tuuli hyvin heikkoa. Linja kulki Sepänojanmaan pohjois-

5 2 puolelta Kinnasharjun kautta Saunakallion eteläpuolelle. Yleisimmät havaitut lajit tutkimusaralla olivat peippo, pajulintu, metsäkirvinen ja punarinta. Harmaasieppoja havaittiin 15, mitä voidaan pitää hyvänä määränä ja kuvastaa reitillä olleita karuja mäntymaastoja. Taulukko 1. Linja nro 1:n tulokset. Taulukossa PS=pääsarka, AS=apusarka, TS=tutkimussarka. Paskoonharju klo: , linjalaskenta 6000 m tiheys Laji PS AS TS kuuluv.kerr. (paria/km 2 ) Harmaasieppo Muscicapa striata ,72 24,30 Hippiäinen Regulus regulus ,8 3,90 Hernekerttu Sylvia curruca ,55 6,07 Hömötiainen Parus montanus ,82 2,61 Keltasirkku Emberiza citrinella ,91 4,09 Kurki Grus grus ,73 0,12 Käki Cuculus canorus ,55 0,37 Käpytikka Dendrocopos major ,3 0,72 Laulurastas Turdus philomelos ,13 4,70 Leppälintu Phoenicurus phoenicurus ,68 0,45 Metsäkirvinen Anthus trivialis ,42 9,69 Mustarastas Turdus merula ,78 2,39 Pajulintu Phylloscopus trochilus ,51 26,91 Peippo Fringilla coelebs ,42 40,52 Pikkukäpylintu Loxia curvirostra ,02 1,00 Punarinta Erithacus rubecula ,66 13,21 Punatulkku Pyrrhula pyrrhula ,33 Sepelkyyhky Columba palumbus ,61 0,81 Tiltaltti Phylloscopus collybita ,35 0,56 Töyhtötiainen Parus cristatus ,2 4,60 VIherpeippo Carduelis chloris ,9 1,63 Vihervarpunen Carduelis spinus ,6 4,20 Västäräkki Motacilla alba ,43 2,81 Yhteensä , laskettiin 5,3 km pitkä linjalaskenta (linja nro 2.) Aamun laskentasää oli edellisen kaltainen eli laskentaan mainiosti sopiva lintujen äänen kuuluessa hyvin tuulettomassa säässä. Lämpötila oli heti aamulla hieman korkeampi 7-10 astetta. Linja kulki Mönsänkurkun eteläpuolelta Rempunkallion kautta Tiiuharjun kaakkoispuolelle. Linjan yleisimmät lajit tutkimussaralla olivat edellisen linjan tapaan peippo, pajulintu, metsäkirvinen ja punarinta. Lajimäärältään linja oli ensimmäistä parempi, vaikka oli selvästi lyhyempi. Reitin varrelle osui myös lehtipuuvaltaisessa maastossa viihtyviä lajeja, kuten lehtokerttu ja punavarpunen.

6 3 Taulukko 2. Linja nro 2:n tulokset. Taulukossa PS=pääsarka, AS=apusarka, TS=tutkimussarka. Paskoonharju klo: , linjalaskenta 5300m tiheys Laji PS AS TS kuuluv.kerr. (paria/km 2 ) Harmaasieppo Muscicapa striata ,72 7,34 Hippiäinen Regulus regulus ,8 1,47 Hernekerttu Sylvia curruca ,55 3,43 Hömötiainen Parus montanus ,82 2,95 Kirjosieppo Ficedula hypoleuca ,91 0,93 Keltasirkku Emberiza citrinella ,21 5,56 Korppi Corvus corax ,64 0,12 Käki Cuculus canorus ,55 0,21 Käpytikka Dendrocopos major ,3 1,62 Laulurastas Turdus philomelos ,13 2,36 Lehtokerttu Sylvia borin ,26 1,61 Leppälintu Phoenicurus phoenicurus ,68 0,51 Metsäkirvinen Anthus trivialis ,42 10,32 Mustarastas Turdus merula ,78 2,71 Pajulintu Phylloscopus trochilus ,51 23,18 Peippo Fringilla coelebs ,42 39,20 Pikkukäpylintu Loxia curvirostra ,02 1,14 Punakylkirastas Turdus iliacus ,24 0,80 Punarinta Erithacus rubecula ,66 13,88 Punavarpunen Carpodacus erythrinus ,98 0,75 Pyy Tetrastes bonasia ,54 2,93 Rautiainen Prunella modularis ,11 0,78 Sepelkyyhky Columba palumbus ,61 0,61 Talitiainen Parus major ,3 3,57 Tiltaltti Phylloscopus collybita ,35 2,53 Töyhtötiainen Parus cristatus ,2 8,68 VIherpeippo Carduelis chloris ,9 0,92 Vihervarpunen Carduelis spinus ,6 2,04 Yhteensä ,13 Linjalaskentojen perusteella hankealueen suhteelliseksi linnustotiheydeksi saatiin kaikkiaan 126 paria/km², mikäli molempien linjojen tuloksia käsitellään kuin yhtenä 11,3 kilometriä pitkänä linjana (taulukko 3). Linjoja erikseen tarkasteltuna saadaan linjalle nro 1 linnustotiheydeksi 157 paria/km² ja linjalle nro 2 linnustotiheydeksi 142 paria/km² (taulukot 1 ja 2). Linjalaskentojen tulokset tukevat hyvin vuonna 2009 tehtyjä pesimälinnustoselvityksiä. Lajisto sekä linnuston pesivien parien tiheydet vastaavat hyvin etelä- ja keskisuomalaisten, karuhkojen havupuuvaltaisten kangasmetsien keskimääräisiä linnustotiheyksiä. Huomionarvoisista lintulajeista linjalaskennoissa tavattiin leppälintu ja pyy. Lisäksi metsonaaras lähti lentoon Varisnevan eteläpuolelta kartoittajan siirtyessä linjalaskennan aloitukseen.

7 4 Taulukko 3. Kesän 2012 linjalaskentojen tulokset Paskoonharjulla, linjat yhdistetty (11,3 km). Taulukossa PS=pääsarka, AS=apusarka, TS=tutkimussarka. tiheys Laji PS AS TS kuuluv.kerr. (paria/km 2 ) Harmaasieppo Muscicapa striata ,72 16,34 Hippiäinen Regulus regulus ,8 2,76 Hernekerttu Sylvia curruca ,55 4,83 Hömötiainen Parus montanus ,82 2,77 Kirjosieppo Ficedula hypoleuca ,91 0,43 Keltasirkku Emberiza citrinella ,91 5,21 Korppi Corvus corax ,64 0,06 Kurki Grus grus ,73 0,06 Käki Cuculus canorus ,55 0,29 Käpytikka Dendrocopos major ,3 1,14 Laulurastas Turdus philomelos ,13 3,60 Lehtokerttu Sylvia borin ,26 0,75 Leppälintu Phoenicurus phoenicurus ,68 0,47 Metsäkirvinen Anthus trivialis ,42 9,99 Mustarastas Turdus merula ,78 2,54 Pajulintu Phylloscopus trochilus ,51 25,16 Peippo Fringilla coelebs ,42 39,90 Pikkukäpylintu Loxia curvirostra ,02 1,07 Punakylkirastas Turdus iliacus ,24 0,38 Punarinta Erithacus rubecula ,66 13,52 Punatulkku Pyrrhula pyrrhula ,71 Punavarpunen Carpodacus erythrinus ,98 0,35 Pyy Tetrastes bonasia ,54 1,38 Rautiainen Prunella modularis ,11 0,36 Sepelkyyhky Columba palumbus ,61 0,71 Talitiainen Parus major ,3 1,67 Tiltaltti Phylloscopus collybita ,35 1,48 Töyhtötiainen Parus cristatus ,2 6,51 VIherpeippo Carduelis chloris ,9 1,30 Vihervarpunen Carduelis spinus ,6 2,23 Västäräkki Motacilla alba ,43 1,49 Yhteensä ,55 Kesän 2009 linjalaskennassa suhteelliseksi linnustotiheydeksi saatiin 249 paria neliökilometrillä, kun suhteellinen linnustotiheys jäi kesän 2012 linjalaskennoissa vain 126 pariin neliökilometrillä. Tulosten eroja selittänee se, että kesällä 2012 laskettiin enemmän linjakilometrejä, jolloin reitille osui enemmän alueelle tyypillistä karuhkoa puolukka-kanervatyypin mäntyvaltaista taimikkoa tai nuorta kasvatusmetsää, joissa linnustotiheys on luonnostaan melko alhainen. Vuoden 2009 linjalaskentareitille osui suhteessa enemmän reheväpohjaisempia biotooppeja. Myös laskenta-aika oli kesän 2009 laskennoissa aikaisemmin kesäkuun alussa (6.6.) verrattuna kesän 2012 laskentoihin. Pesimälinnuston valta- eli dominanttilajeissa ei linnustotiheyksien suhteen ollut kovin suurta

8 5 eroa eri vuosien linjalaskennoissa. Viiden runsaslukuisimman pesimälajin osuus koko pesimälinnustosta oli vuonna 2009 lähes 64 % ja vuonna 2012 liki 84 % (ks. taulukko 4). Taulukko 4. Paskoonharjun dominanttilajit linjalaskennoissa vuosina 2009 ja Pajulintu 25,81 % Peippo 31,78 % Peippo 21,37 % Pajulintu 20,04 % Metsäkirvinen 6,55 Harmaasieppo 13,02 % Vihervarpunen 5,80 % Punarinta 10,77 % Talitiainen 4,44 % Metsäkirvinen 7,96 % yhteensä 63,97 % yhteensä 83,56 % Voimakohtaisissa pistelaskennoissa havaittiin voimaloiden ympäristössä lintulajia suhteellisten linnustotiheyksien vaihdellessa paria/neliökilometrillä (ks. taulukko 5). Keskimääräiseksi linnustotiheydeksi pistelaskentakohteilla muodostui 279 paria/km2. Menetelmä antaa linjalaskentaan verrattuna hieman runsaamman tiheysarvion. Huomionarvoisista lintulajeista pistelaskennoissa havaittiin vain leppälintu. Kuva 1. Leppälintua tavataan Paskoonharjulla vain karuimmilta mäntykankailta (kuva: Wikipedia).

9 6 Taulukko 5. Pistelaskentatulokset Paskoonharjulla. Piste 1. klo:4.13 Havaittu parimäärä Suhteellinen linnustotieheys, paria/km² Käki 2 1,14 Laulurastas 1 12,08 Leppälintu 1 11,94 Metsäkirvinen 2 30,73 Pajulintu 5 75,25 Peippo 4 81,25 Punarinta 2 69,23 Töyhtötiainen 1 89,9 Vihervarpunen 2 24,04 Yhteensä ,56 Piste 2. klo:4.42 Havaittu parimäärä Suhteellinen linnustotieheys, paria/km² Käki 2 1,14 Laulurastas 2 24,16 Lehtokerttu 1 13,2 Metsäkirvinen 2 30,73 Pajulintu 3 45,15 Peippo 4 81,25 Punarinta 1 34,61 Tiltaltti 1 9,03 Yhteensä ,27 Piste 3. klo:6.05 Havaittu parimäärä Suhteellinen linnustotieheys, paria/km² Hernekerttu 1 26,29 Korppi 1 0,34 Laulurastas 1 12,08 Pajulintu 4 45,15 Peippo 5 101,56 Punarinta 1 34,61 Vihervarpunen 1 12,02 Yhteensä ,05 Piste 4. klo:6.30 Havaittu parimäärä Suhteellinen linnustotieheys, paria/km² Hernekerttu 1 26,29 Keltasirkku 1 22,12 Korppi 1 0,34 Laulurastas 2 24,16 Metsäkirvinen 2 30,73 Pajulintu 4 45,15 Peippo 5 101,56 Yhteensä ,35 Piste 5. klo:7.50 Havaittu parimäärä Suhteellinen linnustotieheys, paria/km² Korppi 1 0,34 Laulurastas 2 24,16 Metsäkirvinen 1 15,36 Metsäviklo 1 12,79 Pajulintu 3 45,15 Peippo 6 121,86 Sepelkyyhky 1 1,87 Talitiainen 1 34,52 Vihervarpunen 2 24,04 Yhteensä ,09

10 7 Kehrääjäreviirejä kartoitettiin Paskoonharjun selvitysalueella kahtena tyynenä yönä ja klo Atrappia ei ollut käytössä, mikä olisi todennäköisesti lisännyt havaittujen lintujen määrää. Havaintoja tehtiin yhteensä neljästä eri kehrääjäreviiristä (ks. liitteen 1 kartta). Paskoonharjun ja Kinnasharjun alue käydään säännöllisesti vuosittain läpi kehrääjätutkijoiden/- rengastajien toimesta kehrääjäreviirejä ja pesiä etsien. Tunnettujen kehrääjäreviirien paikkatietoa on jo aiemmin toimitettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen YVA-hankkeen yhteydessä kehrääjätutkijoiden toimesta. Varmistettuja kehrääjäpesintöjä todettiin alueella olleen kesän 2012 aikana vähintään kaksi Sepänojanmaan ja Hiidenkirnujen reviireillä, joista Sepänojanmaan pesä tuhoutui todennäköisesti ketun tai supin syödessä pienet poikaset Huomionarvoiset lajit Suojelun kannalta huomionarvoisten lintulajien reviirit on esitetty liitteenä 1 olevassa kartassa. Lintudirektiivin liitteen I lajit Euroopan Unionin lintudirektiivi on annettu vuonna Direktiivin tarkoitus on suojella Euroopan unionin alueen luonnonvaraisia lintuja, erityisesti muuttolintuja sekä kansainvälisesti arvokkaiden kosteikkoalueiden suojelua. Erityisiä lajikohtaisia suojeluvelvoitteita on asetettu tiettyihin lintulajeihin, jotka on mainittu direktiivin liitteessä I. Paskoonharjulla näistä lajeista 2012 laskennoissa tavattiin pyy (Tetrastes bonasia), metso (Tetrao urogallus), kurki (Grus grus) ja kehrääjä (Caprimulgus europaeus). Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lintulajit sekä silmälläpidettävät lajit Valtakunnallisesti uhanalaisiksi luokitelluista lajeista alueella tavattiin silmälläpidettävät (NT) lajit metso ja punavarpunen (Carpodacus erythrinus). Silmälläpidettävät lajit eivät ole Suomessa vielä uhanalaisia mutta lajien pesimäkantojen vähenemisen vuoksi lajien esiintymistä tarkkaillaan. Pohjanmaan alueella (vyöhyke 3a) alueellisesti uhanalaiseksi (RT) luokitelluista lajeista löytyi kehrääjä ja metso. Suomen erityisvastuulajit (EVA) Suomen erityisvastuulajit ovat Euroopan laajuisesti uhanalaisia ja taantuneita lintuja, joiden levinneisyys on EU:ssa keskittynyt Suomen alueelle. Lajien säilymisellä Suomessa voidaan katsoa olevan merkittävä kansainvälinen vastuu. Paskoonharjulla erityisvastuulajeihin kuuluivat metso ja leppälintu (Phoenicurus phoenicurus). 3.2 Varisneva Hankealueen länsipuolella sijaitsee Varisnevan soidensuojelualue. Varisnevalle tehtiin klo yksi 4,6 kilometriä pitkä linjalaskenta. Laskentasää oli kirkas lämpötilan ollessa aamulla 5-8 astetta ja tuuli hyvin heikkoa. Linja kulki suon etelälaidalta suon pohjoisrajalle niin, että se meni läpi keskiosissa sijaitsevasta allikkoalueesta. Suo on hyvin kapea, joten linjalaskentaan kuului myös metsänreunan lajistoa, jolloin lajilistasta tuli melko laaja. Itse Varisnevan suolajiston selvitykseen linjalaskenta soveltui suhteellisen hyvin. Puutteita tuli todennäköisesti allikkoalueella, jossa osa allikoista jäi luonnollisesti linjalaskentareitin ulkopuolelle, eikä niihin kermien takaa myöskään helposti nähnyt. Kesällä 2009 Varisnevalle tehtiin yksi kiertolaskenta, joka keskittyi Varisnevan linnustollisesti arvokkaimmalle allikkoalueelle ja sen ympäristöön. Reunarämeet jäivät tuolloin vähemmälle huomiolle. Vuoden 2009 kartoituskäynnillä allikoista löytyi mm. kaksi telkkäpoikuetta. Tällaisia havaintoja ei linjalaskennassa helposti tule. Nyt linjalaskentareitti kulki läpi eteläosan kostean suursaranevan, mikä näkyi niittykirvisten (Anthus pratensis) paljon runsaampana määränä verrattuna kesä 2009 laskentaan. Myös liropareja löytyi huomattavasti enemmän kuin kesällä Varisnevalle oli nyt myös asettunut laulujoutsenpari, jota ei kesällä

11 vielä ollut. Joutsenpari oli mahdollisesti vielä nuori, sillä poikasia ei näkynyt, mutta pesäkumpua oli jo rakennettu. Tulevina vuosina laulujoutsen tullee kuulumaan Varsinevan pesimälajistoon. Linjalaskennalla laskettu suhteellinen linnustotiheys oli 108 paria neliökilometrillä lajimäärän ollessa 31 (ks. taulukko 6). Lintutiheys on melko korkeaa luokkaa verrattuna keidassoihin ylipäätään. Lajimäärää ja linnustotiheyttä nostivat suon keskiosan allikkoalueet ja eteläosan saranevat, joissa linnustotiheys oli melko korkea. Myös suon laiteilta havaitut varpuslinnut kasvattivat lajimäärää tuloksissa. Taulukko 6. Varisnevan linjalaskennan tulokset. Taulukossa PS=pääsarka, AS=apusarka, TS=tutkimussarka. Varisneva klo: , 4600m tiheys Laji PS AS TS kuuluv.kerr. (paria/km 2 ) Harmaasieppo Muscicapa striata 2 2 9,72 4,23 Hömötiainen Parus montanus 1 1 7,82 1,70 Kalalokki Larus canus 6 6 0,00 Kapustarinta Pluvialis apricaria ,72 2,96 Keltasirkku Emberiza citrinella 2 2 4,91 2,13 Keltavästäräkki Motacilla flava ,35 2,76 Kiuru Alauda arvensis 1 1 3,39 0,74 Korppi Corvus corax 1 1 3,39 0,74 Kurki Grus grus 2 2 0,73 0,32 Käki Cuculus canorus ,55 0,60 Käpytikka Dendrocopos major 1 1 4,3 0,93 Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 0,00 Laulurastas Turdus philomelos 2 2 3,13 1,36 Lehtokerttu Sylvia borin 4 4 4,26 3,70 Liro Tringa glareola ,78 4,23 Metsäkirvinen Anthus trivialis ,42 10,41 Metsäviklo Tringa ochropus 1 1 2,41 0,52 Mustarastas Turdus merula 3 3 4,78 3,12 Niittykirvinen Anthus pratensis ,98 15,16 Pajulintu Phylloscopus trochilus ,51 9,92 Peippo Fringilla coelebs ,42 23,06 Pensastasku Saxicola rubetra 1 1 6,05 1,32 Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1 1 6,02 1,31 Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1 4,24 0,92 Punarinta Erithacus rubecula 3 3 5,66 3,69 Sepelkyyhky Columba palumbus 5 5 1,61 1,75 Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 0,00 Talitiainen Parus major 3 3 6,3 4,11 Teeri Tetrao tetrix 3 3 3,8 2,48 Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1 1 2,55 0,55 Vihervarpunen Carduelis spinus 4 4 3,6 3,13 Yhteensä ,84 Väisäsen ym. (1998) määrittelemiä suolajeja Varisnevalla edustivat niittykirvinen, keltavästäräkki (Motacilla flava), liro (Tringa glareola) sekä kurki. Myös kapustarinta (Pluvialis apricaria) kuuluu Pohjanmaalla soille ominaisiin lajeihin. Muista suolla havaituista lajeista voisi mainita töyhtöhyypän sekä kiurun, jotka ovat enemmän tuttuja peltomaisemista mutta pesivät edustavimmilla soil-

12 9 lakin. Molemmat lajit löytyivät suon eteläosasta. Suolla nähtiin myös yksinäinen mustaviklo. Lajin ei kuitenkaan voi olettaa pesivän suolla vaan yksilö oli todennäköisesti jo syysmuutolla levähtämässä. Linjalaskennan teerihavainnot koskivat naaraita. Näiden lisäksi suolla tavattiin soidintavia koirasteeriä neljä yksilöä. Varisnevan linnustoa on vuosien varrella kartoitettu useampaankin otteeseen, joten sen lajistosta ja siinä tapahtuneista muutoksista on muodostunut hyvä kuva. Jo ja 1980-luvuilla Varisnevan linnusto oli tunnettu mm. Jaakko Vähämäen (1980) tekemien maastoretkien ansiosta. Myöhemmin Ismo Nousiainen (1997) laati vuonna 1996 Varisnevan pesimälinnustosta selvityksen, jossa alueen linnustoa on kuvattu hyvin tarkasti. Vuonna 2002 Varisnevaa kartoitettiin peräti neljän lintulaskijan toimesta 93 tunnin ajan, jolloin suon pesimälajisto saatiin erinomaisesti kartoitettua (Kananoja 2003). Suolla pesi tuolloin 23 lajia 201 parin voimin (ks. taulukko 7). Taulukko 7. Varisnevan pesimälajisto vuonna 2002 (Kananojan 2003 mukaan) Laji Parimäärä Sinisorsa 3 Tavi 5 Telkkä 2 Kurki 3 Töyhtöhyyppä 1 Kapustarinta 7 Taivaanvuohi 2 Liro 13 Kalalokki 8 Naurulokki 2 Käki 3 Kiuru 2 Metsäkirvinen 9 Niittykirvinen 99 Keltavästäräkki 19 Västäräkki 6 Pajulintu 5 Harmaasieppo 3 Räkättirastas 1 Hömötiainen 1 Töyhtötiainen 2 Peippo 3 Vihervarpunen 2 yhteensä 201 lajeja 23 Tiheys (pr/km2) 103 Varisnevan linnustossa on havaittavissa selviä muutoksia vuosien aikana, jotka kuvastavat hyvin yleisemminkin suoluontomme tilaa ja siellä tapahtuneita muutoksia. Esimerkiksi keltavästäräkki on voimakkaasti taantunut Varsinevalla, kuten koko Suomessa. Vuonna 1996 suolla arvioitiin pesivän peräti 27 paria keltavästäräkkejä, kun vuonna 2002 kanta oli pudonnut jo 19 pariin. Vuosien 2009 ja 2012 kartoitusten mukaan keltavästäräkkikanta on Varisnevalla romahtanut vain muutamaan pesivään pariin. Laji onkin uusimmassa uhanalaisluokituksessa (Rassi ym. 2010) määritelty vaarantuneeksi (VU). Myös niittykirvisen määrässä on todennäköisesti tapahtunut taantumista Varisnevalla kuten koko Suomessa. Suon kahlaajalajisto on vaikuttanut pysyneen suhteellisen vakaana vuosien 2002 ja aikana. Suon pesimälajistosta on saattanut kadota mm. punajalkaviklo ja isokuovi, jotka olivat suolla vielä vuonna 1996 mutta joita ei ole enää tavattu sen jälkeen.

13 Huomionarvoiset lajit Lintudirektiivin liitteen I lajit Lintudirektiivin liitteen I lajeista Varisnevan linjalaskennassa havaittiin kurki, laulujoutsen (Cygnus cygnus), kapustarinta, teeri (Tetrao tetrix) ja liro. Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lintulajit sekä silmälläpidettävät lajit Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista Varisnevalla havaittiin vaarantunut (VU) keltavästäräkki Silmälläpidettäviä lajeja (NT) suolla edustivat niittykirvinen ja teeri. Alueellisesti uhanalaiseksi (RT) on luokiteltu liro. Suomen erityisvastuulajit (EVA) Erityisvastuulajeista Varisnevalla edustivat laulujoutsen, teeri ja liro. 4. YHTEENVETO Paskoonharjulla tehtiin pesimälinnuston linjalaskentoja 16.6 ja Varisnevalla linjalaskenta suoritettiin Kehrääjäreviireitä kartoitettiin kahtena kesäkuun yönä ja Kehrääjärengastajien tiedot saatiin myös käyttöön tätä selvitystä varten. Lisäksi kartoitettiin uusien (5 kpl) voimalapaikkojen ympäristöstä pesimälajistoa pistelaskennoilla. Laskentojen tarkoituksena oli täydentää aikaisempia linnustoselvityksiä ja tuottaa lisää tietoa päätöksenteon ja kaavoituksen pohjaksi. Alueen pesimälinnusto koostuu tyypillisestä kangasmetsien lajistosta, johon oman mielenkiintoisen lisänsä tuo kehrääjä. Alueen keskimääräinen linnustotiheys on noin 126 paria/neliökilometri linjalaskentojen tulosten perusteella. Viisi runsaslukuisinta valtalajia linjalaskennoissa olivat peippo, pajulintu, harmaasieppo, punarinta ja metsäkirvinen. Voimakohtaisissa pistelaskennoissa havaittiin voimaloiden ympäristössä lintulajia suhteellisten linnustotiheyksien vaihdellessa paria/neliökilometrillä. Lajisto sekä linnuston pesivien parien tiheydet vastaavat hyvin etelä- ja keskisuomalaisten, karuhkojen havupuuvaltaisten kangasmetsien keskimääräisiä linnustotiheyksiä. Huomionarvoisia lajeja laskennoissa olivat pyy, metso, kurki, leppälintu, punavarpunen ja kehrääjä. Näistä tosin yksikään ei ole valtakunnallisesti uhanalainen, joskin kehrääjä ja metso on luokiteltu alueellisesti uhanalaisiksi Pohjanmaan vyöhykkeellä (3a). Kehrääjän varmistettuja pesintöjä kesän 2012 aikana oli alueella kaksi. Varisnevan linjalaskennassa havaittiin 31 lintulajia ja linnustotiheydeksi saatiin em. menetelmällä 108 paria neliökilometrilla. Varisnevan suolinnusto on melko edustavaa niin lajimäärältään kuin linnustotiheydeltäänkin. Varisnevan lajistossa ei ole tapahtunut vuosien 2009 ja 2012 välillä merkittävää muutosta. Sen sijaan vuosien 1996 jälkeen on suon pesimälajistosta todennäköisesti poistunut mm. punajalkaviklo ja isokuovi. Myös keltavästäräkkikanta on romahtanut 90-luvun puolivälistä verrattuna tähän päivään. Uutena pesimälajina Varisnevalla saattaa jatkossa tulla laulujoutsen, joka on runsastunut erittäin voimakkaasti Suomessa viimeisten vuosikymmenten aikana.

14 11 KIRJALLISUUS Järvinen, O Estimating relative densities of land birds by point counts. Annales Zoologi Fennici 15: Järvinen, O. & Väisänen, R.A. 1983: Correction coefficients for line transect censuses of birds. Ornis Fennica 60: Nousiainen I. 1997: Varisnevan linnusto Moniste, 11 s. Ramboll Finland Oy 2009: Paskoonharjun linnustoselvitys. EPV Tuulivoima Oy. Rassi P., Hyvärinen E., Juslén A. & Mannerkoski I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Vähämäki J. 1980: Suupohjan alueen suolinnustosta. Hippiäinen 10(1):4-23. Väisänen, R.A., Lammi, E., Koskimies, P. 1998: Muuttuva pesimälinnusto. Otavan Kirjapaino, Keuruu. ISBN INTERNET ( ) ( ) ( ) ( )

15 (DIR,RT) (DIR) (DIR,RT,EVA) (NT) (VU) (DIR) (DIR) (DIR,NT,EVA) (DIR,RT,EVA) (EVA) (NT) (DIR,EVA)

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti.

9M Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1. Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. 9M609216 Vapo Oy; Iljansuon linnustoselvitys, Ilomantsi Liite 1 Iljansuon linnustoselvityksen selvitysalueen sijainti. Liite 2. Linnustollisesti arvokkaimmat alueet 0 1 1:30 000 2 km Liite 3. Kevätmuuttolaskennan

Lisätiedot

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET

EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET EPV BIOTURVE OY HALKONEVAN (ILMAJOKI) LUONTOSELVITYSTEN TÄYDENNYKSET Ahma ympäristö Oy Ilmajoki 2014 1 1 JOHDANTO Ilmajoella sijaitsevan Halkonevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys

Pesimälinnustoselvitys Pesimälinnustoselvitys NURMEKSEN KÄNKKÄÄLÄN KAAVA-ALUEEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija KESÄKUU 2014 www.osuuskuntatoimi.fi SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Selvitysmenetelmät... 2 3. Tulokset...

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY HUSO PÖYLÄN TUULIVOIMA- PUISTON OSAYLEISKAAVA- ALUEEN PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 5 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella

Linnustonselvitys. Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Linnustonselvitys Peltolammin Myllyvuoren (Tampere) alueella Tarkastus 21/12/2012 Päivämäärä 07/08/2012 Laatija Matti Häkkilä, Ramboll Finland Oy Tarkastaja Kaisa Mustajärvi, Ramboll Finland Oy Hyväksyjä

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008

Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen ja Kangasalan Ojalan-Lamminrahkan alueen linnustoselvitys 2008 Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen. Kangasalan kunta. Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki

Lisätiedot

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Säilynnevan linnustoselvitys 9M607155 1.10.2007 9M606143 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Kartoituslaskenta 2 3 TULOKSET 3 3.1 Mustasaaren itäpuolinen osa-alue 3 3.2 Säilynneva,

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 24.1.2014 Viite 1510005246 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOT PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula)

Laji Onkalo Halmekangas Leipiö Karsikko Biotooppi Laulujoutsen (Cygnus cygnus) Tavi (Anas crecca) Tukkasotka (Aythya fuligula) Liite 3.1 LIITE 3.1. Simon tuulivoimapuistojen hankealueiden pesimälinnustoselvityksissä havaitut lajit. Pesimävarmuusindeksit hankealueittain: V = varma, T = todennäköinen, M = mahdollinen ja h = havaittu

Lisätiedot

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009

KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 KYPÄRÄMÄEN KÖHNIÖN PESIMÄLINNUSTO 2009 Pia Högmander ja Harri Högmander Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. 2010 Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys tilasi Keski-Suomen Lintutieteelliseltä Yhdistykseltä

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Punakylkirastaan pesä. Kuva: Jari Venetvaara 24.5.2016 Pesimälinnustoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Jari Venetvaara Karrakuja 6, 66400 LAIHIA Email: jari.venetvaara(ät)venetvaara.fi

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN HAHKANKEITAAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 5 Tulokset... 5 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi

Vapo Oy. Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16.10.2009 67090252 Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 9M609143 1 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄ... 2 2.1 Linjalaskenta... 2 3 TULOKSET...

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi

LINNUSTOSELVITYS 16UEC VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi LINNUSTOSELVITYS 16UEC0194 20.12.2012 VAPO OY Teerinevan alueen linnustoselvitys, Lestijärvi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 LASKENTAMENETELMÄ... 3 3 TULOKSET... 3 3.1 Linnuston yleiskuvaus... 3 3.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016

Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Tutkimusraportti 148/2016 31.10.2016 Hallanevan (Rahkaneva, Vimpeli) linnustoselvitys 2016 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Aineisto ja menetelmät... 2 3 Tulokset... 4 3.1 Suojelullisesti

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 8.9.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO LAAJENNUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTO- SELVITYS

Lisätiedot

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja UPM Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnustoselvitys Päivämäärä 6.8.203 Viite 50005268-002 UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS UPM TUULIVOIMA OY KONTTISUON PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012

Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 Linnustoselvitys Porin Ahlaisten alueella 2012 1 1. Johdanto Porin Ahlaisiin suunnitellun tuulivoimapuiston viitteellinen pinta-ala on noin 6 km 2 ja se sijoittuu meren ja Valtatie 8:n väliin (Liite 1).

Lisätiedot

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy. Liro. Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Jurvan/Teuvan Lintunevan pesimälinnustoselvitys 2008 Vapo Oy Liro Suomen Luontotieto Oy 43/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue... 3 3. Aineisto ja käytetyt menetelmät... 4

Lisätiedot

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008

Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Juupajärven linnustoselvitys, touko- kesäkuu 2008 Mika Yli-Petäys, Seinäjoen seudun terveysyhtymä, Ympäristöosasto Jarmo Kujala, Siltala-Juupakylä kyläyhdistys ry. Mikko Alhainen, Länsi-Suomen ympäristökeskus,

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 4.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI MATKALAMMINKURUN LINNUSTOSELVITYS 1 Matkalamminkurun linnustoselvitys Juha Parviainen, FM Juha Repo, LuK SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LASKENTAMENETELMÄT...

Lisätiedot

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT

LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT LIITE 3 HAVAITUT LINTULAJIT Laji Tieteellinen nimi Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus Kalalokki Larus canus Rantasipi Actitis hypoleuca Selkälokki Larus fuscus Sinisorsa Anas platyrhynchos Naurulokki

Lisätiedot

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE

Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE Vapo Oy Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi 16WWE0466 25.5.2011 16WWE0466 Vapo Oy: Leväsuon linnustoselvitys, Pyhäjärvi Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 Kevätmuuttoselvitys... 1

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 22.10.2005 VAPO OY ENERGIA ONKINEVAN LINNUSTOSELVITYS 0 Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA... 1 2.2 PESINTÄAIKAINEN LASKENTA... 1 3 TULOKSET...

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ-

Vastaanottaja Keliber Oy. Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys. Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- Vastaanottaja Keliber Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 1.12.2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN PESIMÄ- LINNUSTOSELVITYKSET 2014 KELIBER OY KESKI-POHJANMAAN LITIUMPROVINSSIN

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LINNUSTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija HEINÄKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Selvitysalue ja menetelmät... 1 3. Tulokset... 2 3.1 Kuittila...

Lisätiedot

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 9M031128 21.8.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI POLVISUON LINNUSTOSELVITYS 1 Polvisuon linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 MUUTONAIKAINEN LASKENTA...

Lisätiedot

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015

Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 APUS RY:N RAPORTTEJA 2 2015 Nurmijärven Myllykosken linnustoselvitys 2015 Juha Honkala Seppo Niiranen Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN LINTUHARRASTAJAT

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Pudasjärven. pesimälinnustoselvitys Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Pudasjärven Kuokkasuon pesimälinnustoselvitys 2008 Suomen Luontotieto Oy Vapo Oy Toinen alueella pesineistä pikkusirkkukoiraista rengastettiin Suomen Luontotieto Oy 39/2008 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö

Lisätiedot

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys

Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A UPM KYMMEN OYJ Tohmajärven Jänisjoen ranta-asemakaavan lintuselvityksen täydennys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY [Asiakasnro-projektinro] Raportti 1 (9)

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT

RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUOMEN HYÖTYTUULI OY, PVO-INNOPOWER, METSÄHALLITUS RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA, SOMERONKANGAS, YHTEINENKANGAS, ANNANKANGAS JA NIKKARINKAARTO Luonto-

Lisätiedot

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M

Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M Vapo Oy Sievin Tuohinevan linnustoselvitys 9M607155 30.11.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 4 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3

Lisätiedot

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen

Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys Ari Parviainen Ristijärven Kuorejärven liito-orava- ja linnustoselvitys 2016 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Maastossa havaitut lajit 4 Havaitut EU:n lintudirektiivin lajit, UHEX-lajit, EVA-lajit sekä

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) pesimälinnustoselvitys Raportti ID: 1 576 621 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY PORIN YYTERIN LOMAKYLÄN ASEMAKAAVA-ALUEEN LINNUSTO- JA LIITO- ORAVASELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Tutkimusalue... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA

SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2.12.2013 SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUU- TON SEURANTA SAARIJÄRVEN RAHKOLA LINNUSTON SYYSMUUTON SEURANTA Päivämäärä 02/12/2013

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS MERIKARVIAN KORVENNEVAN LINNUSTOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Laskentamenetelmä... 4 Tulokset... 4 Linnuston yleiskuvaus...

Lisätiedot

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017

PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 PATOKANKAAN ALUEEN LINNUSTOSELVITYS 2017 Pirkka Aalto Johdanto ja selvitysalueen yleiskuvaus Tämä linnustoselvitys on tehty Kemijärven kaupungin tilauksesta Patokankaan (Patovaaran) alueelle suunniteltua

Lisätiedot

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016

Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 APUS RY:N RAPORTTEJA 1 2016 Hyvinkään Sääksjärven linnustoselvitys 2016 Juha Honkala Jukka Tanner Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry. Hyvinkään seurakunta KESKI- JA POHJOIS-UUDENMAAN

Lisätiedot

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 1.10.2013 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi

Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi LUONTO-OSUUSKUNTA AAPA Kollaja-hankkeen linnustoselvitys Ympäristövaikutusten arviointi Juha Repo 29.9.2008 2 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1. ALLAS-ALUE... 1 2.1.1. Soiden lintulaskennat...

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN SUSIVUOREN LIITO-ORAVA- JA LINNUSTOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Liito-oravaselvitys... 4 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO

SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINENERGIES FINLAND OY SIEVIN JAKOSTENKALLION TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21901 2 (11) Jakostenkallion tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA

KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA Tilaaja Kalajoki Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 15.1.2013 Viite 82143508 KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN HIEKKASÄRKKIEN ALUEELLA 2012 - KESKUSKARIN RANTA JA KESÄRANTA KALAJOKI PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Lisätiedot

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys

RAPORTTI 16USP0041 7.10.2011. JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava. Luontoselvitys RAPORTTI 7.10.2011 JYVÄSKYLÄ Hyppyriäisenahon ranta-asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 1 JOHDANTO 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 1 3 MENETELMÄT 1 3.1 Lähtötiedot 1 3.2 Maastokartoitukset 2 4 LUONNONYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X PÄIVITETTY VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 PÄIVITETTY 16.09.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti

Lisätiedot

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö)

4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) Teerivaaran tuulivoimahanke 165 (269) 4.6.8 Voimajohtoreitit (linnusto ja muu eläimistö) 4.6.8.1 Arviointimenetelmät ja arvioinnin epävarmuudet Linnusto Hankkeen sähkönsiirtovaihtoehdot on kerrottu kappaleessa

Lisätiedot

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014

LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 LOIMAAN ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Selvitysalueen pesimälinnusto selvitettiin kahden käynnin kiertokartoitusmenetelmällä. Erityishuomion kohteena

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Marko Vauhkonen 18.8.2010 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys

GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012. Suhangon täydentävä linnustoselvitys TÄYDENTÄVÄ LINNUSTOSELVITYS 2012 16UEC0227 30.11.2012 GOLD FIELDS ARCTIC PLATINUM OY Suhangon kaivoshankkeen laajennus Suhangon täydentävä linnustoselvitys Gold Field Arctic Platinum Oy Suhangon täydentävä

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO VANTAAN METSÄLINNUSTON MUUTOKSET Palokärki Dryocopus martius menestyy hyvin Vantaan metsissä. JUKKA HAAPALA Vantaan metsälinnuston muutokset kahden

Lisätiedot

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen

Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013. Ari Parviainen Juuan Ruokosten kaava-alueen linnustoselvitys 2013 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Suo-Valkeinen 2.Liimonlampi 3. Kaijat 4 4. Kuokkalammit 5. Keskimmäinen Louhilampi 6. Valkealampi 5

Lisätiedot

SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO

SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO Juha Repo LUONTO-OSUUSKUNTA Tutkimusraportti 17 2006 1. JOHDANTO... 1 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1. SANGINJOEN ULKOMETSÄN LINNUSTO VUOSINA 1997 98 JA 2006... 2 2.2.

Lisätiedot

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017

Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Satakunnan ELY keskus Euran Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvitys 2017 Ilkka Kuvaja ilkka.kuvaja2@pp.inet.fi, 050-400 3425 Johdanto ja alueen kuvaus Tein Metsolan luonnonsuojelualueen linnustoselvityksen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-, LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-, LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Pesimälinnusto- ja luontotyyppiselvitys Päivämäärä 15.6.2015 Viite 1510011224 PUNKALAITUMEN TUULIVOIMA OY PUNKALAITUMEN ISOSUON PESI- MÄLINNUSTO-,

Lisätiedot

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero

Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero LINTUHAVAINNOT 1999 ALKAEN 1999 Päivä Lintulaji Merkki Havaintopaikka Järjestysnumero 30.3. Varis Salon keskusta 1 5.4. Käpytikka Halikonlahti/Salo 2 5.4. Peippo Halikonlahti/Salo 3 5.4. Fasaani Halikonlahti/Salo

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014

Suomen Luontotieto Oy. Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Haukiputaan Niittyholman suunnittelualueen pesimälinnustoselvitys 2014 Pajulintu on alueen runsain pesimälintu Suomen Luontotieto Oy 28/2014 Jyrki Matikainen, Tikli Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö

Lisätiedot

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013

EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 EPV Bioturve Oy KOIRAINNEVAN (LAPUA) LUONTOSELVITYKSET KESÄLLÄ 2013 Ahma Ympäristö Oy Ilmajoki 2014 2 1 JOHDANTO Lapualla sijaitsevan Koirainnevan luontoselvitysten täydennykset liittyvät EPV Bioturve

Lisätiedot

Vastaanottaja. Saba Tuuli Oy Ab. Asiakirjatyyppi. Luontoselvitys. Päivämäärä SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

Vastaanottaja. Saba Tuuli Oy Ab. Asiakirjatyyppi. Luontoselvitys. Päivämäärä SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 9.10.2013 SABA TUULI OY AB KORKEANMAAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SABA TUULI OY AB Päivämäärä 09/10/2013 Laatija Heli Lehvola Tarkastaja

Lisätiedot

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry

Ilmajoen kunta. Linnustoselvitys. Tuomikylä Renko Pojanluoma. Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry Ilmajoen kunta Linnustoselvitys 2011 Tuomikylä Renko Pojanluoma Tapio Sadeharju Suomenselän Lintutieteellinen yhdistys ry 1 Sisällysluettelo Johdanto...3 Tutkimusmenetelmät...3 Linnuston yleispiirteet...3

Lisätiedot

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 16.5.2016 Viite 1510025862 007 LOVIISAN VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Päivämäärä 16.5.2016 Laatija

Lisätiedot

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi

Tampereella, 28.6.2009 www.biologitoimisto.fi Pirkkalan Komperinmäen linnustoselvitys 2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alueet ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 5 Lähteet... 6 Liite I: Komperinmäen ja lähiympäristön

Lisätiedot

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

PESIMÄLINNUSTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN YLEISKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 1 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 4 TULOKSET... 3 5 LAJILUETTELO... 9 6

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN (VARPUNEVAN) LINTULASKENTA 22.6.2016 Ari Pekka Auvinen Pohjois Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry 1 Johdanto Tässä raportissa esitellään Haapaveden Hankilannevalla 22.6.2016

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004

LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004 LAPUAN RYTINEVAN LINNUSTO 2004 Lapuan kaupungin ympäristöosasto Ville Yli-Teevahainen 2004 2 SISÄLLYS: 1 JOHDANTO 3 2 TUTKIMUSALUE 3 3 TUTKIMUSMENETELMÄT 4 4 PESIMÄLINNUSTO 4 4.1 Lajikohtainen tarkastelu

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Rovaniemen kaupunki HIRVAAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 28.8.2008 Seitap Oy 2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat 3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi- ja

Lisätiedot

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS

ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS Vastaanottaja Pohjanmaan Tuuli Oy Asiakijatyyppi Ra portti Päivämäärä 24.1.2015 0 ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHAN KE PETOLINTUJEN PESÄPAI KKASE LVITYS c RAM B&L ÄHTÄRIN SAPPION TUULIVOIMAHANKE PETOLINTUJEN

Lisätiedot

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS LUVIAN LEMLAHDEN TUULIPUISTOALUEEN LIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS EsaLammi 21.5.2012 LUVIANLEMLAHDENTUULIPUISTOALUEENLIITO ORAVA JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 AINEISTOJAMENETELMÄT...2

Lisätiedot

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin

Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA 24.3.2012 Olli-Pekka Karlin Linnustoselvitys Kemijärven Ailangantunturilla, WPD Finlandin tuulivoimapuisto YVA..0 Olli-Pekka Karlin Sisällysluettelo. Johdanto, ja selvitettävän alueen yleiskuvaus. Työssä käytetyt menetelmät. Pesimälinnusto

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston pesimälinnusto-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 23/2014 sisällysluettelo Johdanto... 4 Raportista... 4 Selvitysalueen

Lisätiedot

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi

MUUTTOLINTUSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi MUUTTOLINTUSELVITYS 16X290895 8.8.2016 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Jalasjärvi Korvanevan lisäalueiden muuttolintuselvitys, Vapo Oy SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 1 2 MENETELMÄT 1 3 TULOKSET

Lisätiedot

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta

3 Tulokset. 3.1 Maalintujen linjalaskenta 3 Tulokset 3.1 Maalintujen linjalaskenta Kesän 2006 linjalaskentojen tulokset ovat taulukossa 5. Taulukossa lajin tiheys on pää- ja apusarkahavainnoista laskettu tiheys (Järvinen & Väisänen 1983). Dominanssi

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 18.8.2010 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUEEN LIITO-ORAVA- JA PESIMÄLINNUSTOSELVITYS SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011

Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Tampereen Vuoreksen alueen linnustoselvitys 2011 Kolme kanahaukan poikasta. Kuva Olavi Kalkko Tampereen kaupunki Vuores-projekti Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry Pekka Rintamäki 16.8.2011 2 Saatteeksi

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A OX2 MERKKIKALLION TUULIVOIMAPUISTO KEHRÄÄJÄSELVITYS 2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18892P002 Tiina Mäkelä Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004

Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Kaj Karlsson 30.08.2004 TUUSULAN JOKIPELLONPUISTON-KOSKENMÄEN VÄLISEN ALUEEN LINNUSTO KEVÄÄLLÄ 2004 Koskenmäensillalta etelään Kaj Karlsson 30.08.2004 Sisällysluettelo..2 Johdanto 3 Tarkasteltavan kohteen

Lisätiedot

Kuva 13. Storbötet näkötornista kuvattuna länteen päin.

Kuva 13. Storbötet näkötornista kuvattuna länteen päin. PROKON Wind Energy Finland Oy, Storbötetin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Luontoselvitykset Kuva 13. Storbötet näkötornista kuvattuna länteen päin. Kuva 14. Suckholmshällanin kalliota

Lisätiedot

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS

VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 1 LIITE 3 VOIMAJOHDON KASVILLISUUS-, PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 2.6.2015 Laatija Tarkastaja Heli Lehvola Kirsi Lehtinen Kuvaus Raahen Ketunperän 110 kv voimajohdon kasvillisuuspesimälinnusto-

Lisätiedot