KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27"

Transkriptio

1 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 1/6 KSHJ -hankkeen ohjausryhmän kokous 27 Aika: klo Paikka: OKM, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kalevala Osallistujat: Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, OKM (pj) Erityisasiantuntija Joni Penkari, OPH (sihteeri) Opiskelijapalveluiden päällikkö Airi Hirvonen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, Itä-Suomen yliopisto Johtaja Eva Raudasoja, Oulun yliopisto Opintoasiainpäällikkö Janne Santala, Satakunnan ammattikorkeakoulu Kehityspäällikkö Antti Mäki, CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy Opiskelijapalveluiden päällikkö Anne Koskela, Savonia-ammattikorkeakoulu Mikko Kautto, University Admissions Finland Koulutuspoliittinen sihteeri Veli-Matti Taskila, SAMOK ry Opetusneuvos Birgitta Vuorinen, OKM IT-asiantuntija Ossi Raatikainen, CSC Erityisasiantuntija Ulla Lehtonen, OPH Poissa: Tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto Opetusneuvos Ritva Sammalkivi, Opetushallitus

2 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 2/6 1. Kokouksen avaus, työjärjestyksen hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirja Materiaali: Edellisen kokouksen pöytäkirja Keskustelu/ehdotus: hyväksytään työjärjestys, hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Puheenjohtaja totesi, että ohjausryhmän asettaminen jatkuvalle toimikaudelle on viivästynyt. Ohjausryhmä tullaan kuitenkin asettamaan toimikauden jatkuessa vuoden 2016 loppuun. Opetushallituksen erityisasiantuntijat Ulla Lehtonen ja CSC:n Ossi Tuominen kutsutaan toistaiseksi automaattisesti mukaan ohjausryhmän kokouksiin. Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin luonnoksen mukaisesti sillä muutoksella, että ammatillisten opettajakorkeakoulujen ryhmälle ei järjestetä erillistä valtakunnallista tapaamista. Sitä vastoin he toivovat, että Opetushallituksen edustaja voisi osallistua ryhmän seuraavaan säännölliseen tapaamiseen. 2. Tilannekatsaus, riskit ja korkeakoulujen käyttöönottojen tilanne (Ritva Sammalkivi, Joni Penkari, OPH; Ossi Raatikainen, CSC) Materiaali: OPH:n tilannekatsaus ja aikataulutilanne Päätösehdotus: Merkitään tilannekatsaus käsitellyksi ja tehdään tarvittavat tilannekatsauksen edellyttämät päätökset Keskustelu: Joni Penkari esitteli tilannekatsauksen. Julkisuudessakin olleet toisen asteen yhteishaun ongelmat olivat monien tekijöiden summa: käyttäjätunnuksia oli aktivoimatta, valintaperusteita mallintamatta ja arvosanatietoja kirjaamatta. Lisäksi opinto-ohjaajat kirjautuivat palveluun samanaikaisesti katsomaan tuloksia. Valinnan tulokset saatiin ajallaan, mutta hyväksymiskirjeiden tulostamisessa oli suorituskykyongelmia. Tällä hetkellä kaikki kehitystiimit keskittyvät syksyn korkeakouluhaun kehittämiseen ja syksyn haku tulee toimimaan pilottina kevään laajemmalle haulle. Koska korkeakouluhaun toteutus on ollut suunniteltua hitaampaa, on se jäljessä aikataulusta. Korkeakouluvirkailijoiden koulutukset järjestetään elokuun puolivälissä ja toimintojen on oltava valmiina niihin mennessä. Kehitystyö jatkuu kuitenkin syyskuulle; elokuussa toteutetaan hakemiseen liittyvät toiminnot, valinnat toteutetaan syyskuussa. Huolet aikataulun pitämisestä ovat perusteltuja: toteutus on henkilösidonnaista ja riskialtista. Tavoitteena kuitenkin on saada valmista suunnitellussa aikataulussa. Puheenjohtaja totesi, että aikataulumuutoksia on tehty myös OKM:n ja OPH:n välillä sopien ja ohjausryhmää on tiedotettu näistä muutoksista. Koska korkeakouluhaun ominaisuuksia ei ole vielä toteutettu, ei niitä ole voitu testatakaan. Osa toiminnallisuuksista on jo toteutettu muihin hakuihin, esimerkiksi käynnistyneessä nivelvaiheen haussa on koulutuskohtaisia kysymyksiä.

3 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 3/6 Todettiin, että koulutustarjoon syöttämisessä syntyy ongelmia niissä korkeakouluissa, joissa samaa koulutusta tarjotaan eri toimipisteissä. Koska osoitekenttään ei saa syötettyä kuin yhden osoitteen ja koska osoitetietokenttää käytetään useassa eri palvelussa, todettiin että turvallisinta lienee käyttää pääkampuksen osoitetta. Hakijalle näytetään ensisijaisesti hakijaneuvonnan osoite. Ossi Raatikainen esitteli opintopolkuryhmän tilannekatsauksen. Opintopolussa käytettävä termi pääsykoe on aiheuttanut keskustelua korkeakouluissa. Korkeakoulusektorilla valintaperusteissa ja tiedotuksessa käytetty termi on valintakoe, mikä poikkeaa Opintopolkuun hakijakielenkäytöstä valitusta termistä. Toivottiin vielä selvitettäväksi, voisiko termiä muuttaa. Samoin toivottiin selvitettäväksi saataisiinko hakijalle näkyväksi tieto siitä, että jotakin hänelle näkyvää tekstiä on muokattu julkaisemisen jälkeen. Syksyllä järjestetään tarvittaessa vielä rajapintojen code camp korkeakouluille ja opintohallinnon järjestelmien tietojärjestelmätoimittajille. Ajankohdaksi parhaiten soveltuisi syyskuun loppupuoli. Tällä hetkellä näyttää siltä, että osassa järjestelmiä on olemassa riski, että rajapintoja ja tarvittavia muutoksia ei ehditä tekemään syksyksi. Jos hakija- ja tulostiedonsiirto ei jossain tapauksessa onnistu, on hakijat vietävä opintohallinnon järjestelmään tiedostosta tai syöttämällä. Puheenjohtaja totesi vielä lopuksi, että koulutustarjonnan syöttämisen aikataulua ei muuteta. Opetushallitus informoi koulutustarjonnan julkaisemisen jälkeen kummankin korkeakoulusektorin opintoasiainpäälliköitä julkaisun onnistumisesta. Puheenjohtaja totesi myös tarpeen dokumentille, jossa näkyisi tarkempi prosessiaikataulu sisältäen sekä järjestelmäpäivitykset että hakuprosessin keskeiset päivämäärät. Dokumentin selvittäminen annettiin Ritva Sammalkiven tehtäväksi osana eri toimijoiden työnjaon selventämistä. Merkittiin tilannekatsaukset käsitellyiksi. Päätettiin, että Opetushallitus informoi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköitä koulutustarjonnan julkaisemisen onnistumisesta aikataulun mukaisen julkaisuajankohdan jälkeen. Päätettiin, että koulutustarjonnan julkaisuaikataulua ei ole tarpeellista muuttaa. 3. Erinäisiä substanssiasioita Asioita: 1. YTL:n rekisterin täydentäminen asian eteneminen 2. Hyväksymiskirjeet järjestelmästä 3. Prosessi yms. kuvaustekstit KSHJ käyttöliittymää ja korkeakoulujen valintaoppaita varten 4. Tilastokeskuksen koulutuskoodisto ja koulutusten kuvaaminen (aiheuttanut ongelmia Itä-Suomessa) Tilastojen tuottaminen paikkojen varaamisen pohjaksi (noussut esiin korkeakoulujen lausunnoissa II vaiheen hallituksen esitysluonnoksista).

4 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 4/6 5. On sovittu että syksyllä 2015 alkavan koulutuksen tarjontaa julkaistaan yhteishaun osalta viimeistään (tiedot oltava päivitetty mennessä). Julkaistaanko yhteishaun tarjonta kerralla, vai voiko sitä julkaista myös aiemmin? Erillishakujen osalta korkeakoulu päättää. 6. Myös yliopistoille on aikoinaan luvattu, että usein käytettyjä pistelaskukaavoja toteutetaan oph:n toimesta. Alakohtaisia suosituksia ei kuitenkaan yliopistoilla ole. Millä perusteella toteutettavat kaavat valitaan? Keskustelu: 1.) Ylioppilastutkintotiedot ovat tällä hetkellä saatavissa sähköisesti vuodesta Ylioppilastutkintolautakunnan kanssa on käyty keskustelua sähköisen rekisterin täydentämisestä tätä vanhemmilla tutkintotiedoilla. Asiasta käytävää keskustelua on syytä jälleen aktivoida. 2.) Kirjeiden keskitetty Ipost-integraatio on jo teknisesti toteutettu. Sovittiin, että integraation hyödyntämisestä voitaisiin tehdä koko sektoria koskeva käytäntö OKM:n myötävaikutuksella. Hyväksymiskirjeiden ensimmäiset versiot saatiin valmiiksi juuri ennen kokousta, ja niistä voi jättää kommentteja elokuun puoliväliin saakka. 3.) Tekstiluonnoksiin pyydetään kommentteja vielä Suomen opinto-ohjaajilta, Lukiolaisten liitolta ja Ammattiin opiskelevien liitolta hakijanäkökulman vahvistamiseksi. Kommentit pyydetään esittämään kesäkuun loppuun mennessä. 4.) Tilastokeskuksen kuusinumeroisen koulutuskoodin liittäminen laajoihin koulutuksiin on osoittautunut käytännössä erittäin hankalaksi. Tilastokeskus omistaa koodiston, joten asiaa on käsiteltävä yhdessä heidän kanssaan. Ennen kesälomaa koodistokysymykselle ei ehditä tekemään mitään, mutta asiaan sovittiin palattavaksi syksyllä. Koulutuskoodisto toimii myös tilastoinnin välineenä, jolloin koulutusten luomisessa käytetyt geneeriset yleiskoodit voivat jatkossa muodostaa ongelman sijoittumisen seurannassa. 5.) Sovittiin, että koulutuksia voi julkaista syksyn yhteishaun hakuajan päättymisestä koulutusten julkaisun viimeiseen päivämäärään saakka. Kevään yhteishaku julkaistaan täten Opintopolussa jälkeen. 6.) Yliopistosektorilla ei ole ammattikorkeakoulusektorin kaltaista valtakunnallista valintaperusteyhteistyötä. Tällöin kattavan alakohtaisen valintaperustepäätöksen tarkempi määrittely on hankalampaa. Käytännössä kattaviksi voidaan katsoa sellaiset alat, joissa kaikki eri yliopistojen alan hakukohteet ovat samassa yhteisvalinnassa. Käytännössä tällaisia olisivat esimerkiksi lääketiede, teknilliset- ja kauppatieteet. Asiaan päätettiin palata vielä myöhemmässä vaiheessa. Päätettiin jatkaa ennen vuotta 1990 kirjoittaineiden ylioppilaisen tutkintotietojen sähköiseen rekisteriin tallentamisen selvittämistä. Päätettiin jatkaa tuloskirjeiden keskitetyn lähettämisen selvittämistä.

5 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 5/6 Päätettiin pyytää prosessiteksteihin vielä kommentit hakijoita ja opinto-ohjaajia edustavilta tahoilta. Kommenttien takarajana on kesäkuun loppu. Päätettiin palata tilastokeskuksen koulutuskoodiston käytöstä aiheutuviin koulutustarjonnan ongelmiin syksyllä ennen kevään yhteishaun koulutusten tallentamisen takarajaa. Päätettiin, että kevään 2015 yhteishaun koulutuksia voi julkaista hakijoille jälkeen aina saakka. 4. Opiskelijavalintauudistuksen II vaihe (Ulla Lehtonen, OPH) Materiaali: Tilannekatsaus ja tulokset tähän mennessä Keskustelu: Puheenjohtaja kertoi, että lausunnot II-vaiheeseen liittyvistä lakimuutoksista on saatu OKM:öön. Ammattikorkeakouluista osa ei jättänyt omaa lausuntoaan vaan totesi vain yhtyvänsä ARENE:n antamaan lausuntoon. Lausuntokommenteista tehdään vielä yhteenveto. Ulla Lehtonen esitteli tilannekatsauksen II-vaiheeseen valmistautumisesta. Hakijamaksujen selvittämisen yhteydessä voisi olla perusteltua vielä selvittää ehdotetun toteutusmallin vaikutus eräisiin hakijamäärältään keskeisten maiden kansalaisten hakumahdollisuuksiin. Siirtohakujen osalta opiskelijavalintojen kehittämisryhmä oli todennut asiaa käsitellessään, että poleemisen lähiala - termin sijaan käytettäisiin vain mainintaa aiemmista opinnoista viittaamatta erityisesti koulutusalaan. Keskustelussa nostettiin esille myös tulisiko korkeakoulusektorillakin ottaa käyttöön 2.asteen koulutusten yhteydessä käytetty yhteisen haun termi kuvaamaan koulutuksia, joihin voidaan hakea samassa haussa tai samana hakuaikana, mutta jotka eivät kuulu varsinaiseen korkeakoulujen yhteishakuun. Toteutusprosessiehdotus lähetetään kommenteille Ulla Lehtonen tarkentaa sitä vielä ennen kommenttikierrosta siten, että kehittämisryhmässä esille nousseet asiat tulevat huomioiduiksi. OKM järjestää opiskelijavalintoja koskevan seminaarin Tätä ennen järjestetään työpajamuotoista työskentelyä, josta nostetaan asioita seminaarissa käsiteltäviksi. Seminaarin teemoina tullevat olemaan yhteishaku, yhteishaun ulkopuoliset haut sekä ylioppilastutkintotodistusten parempi hyödyntäminen opiskelijavalinnassa. Seminaaria koskevia toiveita voi edelleen esittää Birgitta Vuoriselle. Merkittiin tilannekatsaus käsitellyksi. Päätettiin lähettää II-vaiheen prosessiehdotus kommenteille Seuraavat kokoukset sopimatta

6 KSHJ-hankkeen ohjausryhmä Pöytäkirja Sivu 6/6 Seuraavat kokoukset päätetään myöhemmin, kun ohjausryhmän jäsenet ehtivät ottaa kantaan verkkoon tehtävään kyselyyn kokousajankohdista. 6. Muut asiat Ei muita asioita. 7. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu

KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu KSHJ-tilaisuus viestintävastaaville 7.5.13 kysymykset ja keskustelu Tähän on koottu korkeakoulujen infotilaisuudessa esiin tuomia kysymyksiä ja toiveita sekä niihin annetut vastaukset. Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu

Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu Korkeakoulujen yhteishaun asiakaspalvelu syksystä 2014 alkaen Korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin loppuraportti korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisusta (KSHJ) 4.2.2014 Tuija Pasanen, UEF Janne Santala,

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA

KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA 1(32) 16.4.2012 KORKEAKOULUJEN SÄHKÖINEN HAKU- JA VALINTAJÄRJESTELMÄ HANKESUUNNITELMA Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 040 348 7555, fax 040 348 7865, fornamn.efternamn@oph.fi,

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11.

Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11. 1 Kysely yliopistoille korkeakoulujen asiakaspalveluratkaisuun (kshj) liittyen: hakijoiden palvelu, liitteet, määräajat ja menettelyt 14.-22.11.2012 Kysely liittyy korkeakoulujen asiakaspalvelutiimin työskentelyyn,

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2014\1 Korkeakoulujen tietohallinto- ja Muistio Sivu 1/11 Korkeakoulujen tietohallinto- n kokous 2014\1 Torstaina 25.9.2014 kello 12-15 Kokoushuone Kalevala, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10,

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa?

Miksi osa opiskelupaikoista varataan henkilöille, joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai tutkintoa korkeakoulussa? VASTAUKSIA USEIN ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTOJEN UUDISTAMISESTA Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 3/2015 5.3.2015, klo 12.30-15.30 Paikka: Tampereen kaupungin virastotalo, Aleksis Kiven katu 14-16, KH:n kokoushuone (5.krs) Osallistujat: Jukka

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012

Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Pohdintoja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistuksen toinen vaiheesta Ilmari Hyvönen 17.10.2012 Aiheita Valtioneuvoston linjaukset Käsitteet Miten toinen vaihe toteutettaisiin Miten iso osuus valituista

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti

Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010 Loppuraportti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie 72 21610 Kirjala EU investoi kestävään kalatalouteen Mestari ja kisälli II - hanke 2.2.2009 31.12.2010

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT- STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 9/2014 Aika: 03.12.2014, 11.30-14.00 Paikka: Vuorikivi - kokoustila,

Lisätiedot

MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS. Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32. Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras

MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS. Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32. Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras MUISTIO 13.4.2012 KUHMON KYLIEN KOKOUS Aika: 10.4.2012 klo 10:00-13:32 Paikka: Aihe: Kuhmon kaupungintalo, valtuustosali Koskenparras Kylien yhteistyön kehittäminen 1. Kokouksen avaus Timo Niskanen avasi

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

Atik III projektin toimintakertomus 2008

Atik III projektin toimintakertomus 2008 1 Atik III projektin toimintakertomus 2008 Hyväksyntätiedot: Versio Päivämäärä Hyväksyjä 1.0 08062009 Ohjausryhmä Ylläpitotiedot: Versio Päivämäärä Muutos Tekijä 0.1 16012009 Ensimmäinen versio Minna Herno

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012. Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/2012 AIKA: Keskiviikko 28.11.2012 klo 17.30 PAIKKA: LÄSNÄ: Ravintola Medicin Man, Uudenmaankatu 1, Hyvinkää Heli Jutila Kirsi Järvinen, sihteeri Jani

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot