Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014

2 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut ja tulee muuttumaan merkittävästi myös tulevaisuudessa. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten kaupan ja palvelualan rakennemuutos näkyy Vanhassa Raumassa ja miten alueen yrittäjät pystyvät vastaamaan tähän muutokseen sekä miten tilanne on muuttunut vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta. Tutkimuksen toteuttivat Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijat pääosin henkilökohtaisilla haastatteluilla loka-marraskuussa Kohderyhmän muodostivat kaikki Vanhan Rauman alueella kaupallisessa käytössä olevissa kiinteistöissä toimivat yrittäjät, jotka harjoittavat kauppaa tai palveluelinkeinoa siinä laajuudessa, että se tarjoaa toimeentulon vähintään yhdelle henkilölle. Kriteerit täyttäviä yrityksiä Vanhassa Raumassa oli 155, joista tähän tutkimukseen osallistui puolet (77). Yritysten keskimääräinen koko oli huoneistoneliöinä 153,5 m 2 ja työntekijöinä 5,2 henkeä: 3 päätoimista ja 2,2 sivutoimista. Mikäli osa-aikaiset työntekijät muutetaan päätoimisiksi kertoimella 0,5, saadaan Vanhan Rauman yritysten työllistämisvaikutukseksi 635 henkeä. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten liikevaihto vuonna 2012 oli 40 prosentilla yli ja 38 prosentilla Loput jäivät alle liikevaihtoon. 85 % yrityksistä kertoi liikevaihtonsa nousseen tai säilyneen ennallaan ja 15 % totesi liikevaihtonsa laskeneen tarkasteluvuosina % yrityksistä omisti liikekiinteistönsä, 42 %:lla oli pitkäaikainen ja 30 %:lla lyhytaikainen vuokrasopimus. Vuoteen 2006 verrattuna oli lyhytaikaisten vuokrasopimusten määrä hieman kasvanut ja pitkäaikaisten vähän laskenut. Tyypillinen liikekiinteistön vuokra oli /m2. Valtaosa vuokratiloissa toimivista (79 %) ilmoitti vuokran säilyneen ennallaan viimeisen vuoden tai kahden aikana ja lähes yhtä moni (77 %) arveli sen säilyvän suurin piirtein ennallaan myös seuraavan vuoden tai kahden aikana. Useampi kuin joka neljäs (27 %) vastanneista Vanhan Rauman yrityksistä on toiminut nykyisissä toimitiloissaan yli 20 vuotta. Joka viides (22 %) on toiminut nykytiloissa alle 2 vuotta. Yrittäjät ovat nykyisiin toimitiloihinsa varsin tyytyväisiä: 81 % totesi, että ne vastaavat heidän tarpeitaan erittäin tai melko hyvin. 92 % kyselyyn vastanneista Vanhan Rauman yrittäjistä arveli, että 1 2 vuoden tähtäimellä tarkasteltuna heidän toimintansa säilyy joko ennallaan tai laajenee. 74 % uskoi yrityksensä toimivan 5 vuoden päästä Vanhassa Raumassa nykyisissä toimitiloissa. Puolet (49 %) Vanhan Rauman yrityksistä (N = 155) edustaa palvelualoja. Muun erikoiskaupan (mm. sisustuskauppa, käsityö- ja lahjatavarakauppa, kulta- ja kellokauppa) osuus on 36 % ja muotikaupan 14 %. Vuoden 2006 kartoitukseen verrattuna palvelujen osuus on hieman kasvanut ja muun erikoiskaupan ja muotikaupan osuus laskenut. Palvelualojen sisällä ravitsemuspalvelujen sekä kampaamojen ja kauneushoitoloiden osuus on hieman kasvanut. Tilaa vaativa kauppa (rauta-, huonekalu- ja kodintekniikkakauppa) on hävinnyt Vanhasta Raumasta, jonka huoneistoneliöstä 9336 m 2 (48 %) oli palveluyritysten käytössä. Muun erikoiskaupan osuus oli 5837 m 2 (30 %) ja muotikaupan 4160 m 2 (22 %). Tutkimukseen osallistuneiden Vanhan Rauman yrittäjien (N = 77) usko tulevaisuuteen vaikuttaa vahvalta. Suunniteltu liikekeskus tosin huoletti osaa vastanneista (6 kpl), mutta heidän määränsä oli kuitenkin melko pieni. Merkittävämpi tulos lienee se, että yli 90 % yrityksistä arveli toimintansa lähitulevaisuudessa säilyvän ennallaan tai laajenevan; yli 80 % oli erittäin tai melko tyytyväisiä nykyisiin toimitiloihinsa ja kolme neljäsosaa uskoi viiden vuoden päästä toimivansa edelleen nykyisissä toimitiloissaan Vanhassa Raumassa.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksen toteuttaminen TUTKIMUSTULOKSET Vanhan Rauman yritysten koko Liikekiinteistön vuokrataso ja sen kehittyminen Yritysten liiketilat ja niiden toimivuus Vanhan Rauman yritysten tulevaisuudennäkymät Vanhan Rauman yritysten määrä toimialoittain Vanhan Rauman yritysten huoneistoneliöt toimialoittain LIITE 1 HAASTATTELURUNKO LIITE 2 VANHAN RAUMAN YRITYKSET TOIMIALOITTAIN... 21

4 4 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTTAMINEN 1.1 Tutkimuksen tarkoitus UNESCON maailmanperintökohde Vanha Rauma on myös merkittävä kaupan ja palvelujen keskus, jonka säilyminen elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä on tärkeää raumalaisille. Kaupan ja palveluyritysten toimintaympäristö on Raumalla muuttunut ja tulee merkittävästi muuttumaan myös tulevaisuudessa. Tämän tutkimuksen avulla Rauman kaupunki halusi selvittää, miten kaupan ja palvelualan rakennemuutos näkyy Vanhassa Raumassa, miten alueen yrittäjät pystyvät vastaamaan tähän muutokseen ja miten tilanne on muuttunut edellisestä, vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta. Tutkimuksessa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) Mikä on Vanhassa Raumassa toimivien yritysten lukumäärä ja toimiala? 2) Mikä on niiden pinta-ala huoneistoneliöinä sekä koko- ja osa-aikaisten työpaikkojen määrä? 3) Mikä on yrityksen liikevaihto ja miten se on kehittynyt vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011? 4) Onko yrittäjä kiinteistönomistaja vai onko hänellä lyhyt tai pitkäaikainen vuokrasopimus? 5) Mikä on liikekiinteistön vuokrataso, miten se on kehittynyt ja miten sen odotetaan jatkossa kehittyvän 6) Miten kauan yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa ja miten hyvin ne vastaavat sen tarpeita? 7) Millaiset ovat yrityksen yleiset tulevaisuudennäkymät 1-2 vuoden tähtäimellä? 8) Missä toimitiloissa yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä? 9) Mikä on eri toimialojen huoneistoneliöiden määrä Vanhassa Raumassa? 10) Miten tilanne on muuttunut edellisestä vuonna 2006 tehdystä kartoituksesta? 1.2 Tutkimuksen toteuttaminen Kartoituksen kohderyhmän muodostivat kaikki varsinaisella Vanhan Rauman alueella kaupallisessa käytössä olevissa kiinteistöissä toimivat yrittäjät, jotka harjoittavat kauppaa tai palveluelinkeinoa siinä laajuudessa, että se tarjoaa toimeentulon vähin-

5 5 tään yhdelle henkilölle. Nämä kriteerit täyttäviä yrityksiä oli Vanhassa Raumassa kaikkiaan 155 kpl. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaava määrä oli 157. Tutkimus suoritettiin kokonaistutkimuksena eli tavoitteena oli saada kaikki mainitut yritykset osallistumaan tutkimukseen. Tiedot kerättiin loka- ja marraskuussa 2013 pääosin henkilökohtaisilla haastatteluilla. Haastattelijoina toimineet Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat käyttivät apunaan liitteenä 1 olevaa kysymyslomaketta. Vertailtavuuden säilyttämiseksi lomake pyrittiin pitämään mahdollisimman samanlaisena kuin vuoden 2006 kartoituksessa. Työtä ohjasi lehtori Tapio Pirkanaho, joka on myös laatinut tämän tutkimusraportin. Vanhassa Raumassa toimivista 155 yrityksestä 77 eli puolet osallistui tutkimukseen. Osa yrittäjistä jäi tavoittamatta, mutta useimmissa tapauksissa kyse oli siitä, että kiireinen yrittäjä ei ehtinyt tai halunnut vastata kyselyyn. Tästä huolimatta 77 vastausta on pidettävä varsin hyvänä tuloksena ja niiden tuottama tieto on tärkeää tutkimuksen tavoitteiden kannalta. Tosin vuoden 2006 kartoituksessa osallistujia oli vielä enemmän: 103 yritystä (66 %). Kerätyt tiedot syötettiin tilasto-ohjelmistoon ja analysoitiin. Tulokset esitellään tutkimusraportissa kuvioiden, taulukoiden sekä tekstin avulla. Raportissa on myös vertailtu vuoden 2013 tilannetta vuoden 2006 kartoitukseen. Tutkimusraportti luovutettiin ja esiteltiin Rauman kaupungille maaliskuussa TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Vanhan Rauman yritysten koko Vanhassa Raumassa toimivien yritysten kokoa selvitettiin tutkimuksessa huoneistoneliöalan, työntekijämäärän ja liikevaihdon avulla. Taulukosta 1 ilmenee tarkemmin, minkälaisia kyselyyn osallistuneet yritykset näiden tekijöiden valossa olivat ja miten tilanne on kehittynyt vuodesta 2006.

6 6 Taulukko 1. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala ja henkilöstön määrä 2013 (2006) Pienin N = 72 Pinta-ala huoneistoneliöinä Keskiarvo Mediaani Minimi Maksimi 153, (145,5) (82,5) (21) (1500) Päätoimisia työntekijöitä 3 (2,6) 2 (2) 1 (1) 14 (11) Sivutoimisia työntekijöitä 2,2 (1,9) 1 (1) 0 (1) 70 (15) Kyselyyn vastanneiden Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä mitattuna oli keskimäärin 153,5 m 2. Pienin pinta-ala oli 20 m 2 ja suurin 1423 m 2. Koska vaihteluväli on suuri, antaa mediaani oikeamman kuvan yritysten huoneistoneliöistä kuin keskiarvo. Yritysten huoneistoneliöiden mediaani oli 100 m 2. Päätoimisia työntekijöitä kartoitukseen osallistuneissa Vanhan Rauman yrityksissä oli keskimäärin 3 ja osa-aikaisia 2,2 henkeä. Päätoimisten työntekijöiden määrä vaihteli 1 14 välillä ja sivutoimisten 1 70 välillä. Mikäli osa-aikaiset työntekijät muutetaan päätoimisiksi kertoimella 0,5, saadaan Vanhan Rauman yritysten työllistämisvaikutukseksi 635 henkeä (155 x 4,1). Vuoden 2006 tiedot on esitetty taulukossa suluissa. Kuviossa 1 esitellään kyselyyn vastanneiden Vanhan Rauman yritysten liikevaihto vuonna Yrityksistä 40 % oli liikevaihdoltaan yli ; 38 %:lla liikevaihto oli Loput 23 % jäivät alle liikevaihtoon. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaavat luvut olivat yli (26 %); (36 %) ja alle (38 %). Kuviosta 2 nähdään, että 85 %:lla yrityksistä liikevaihto oli joko noussut tai säilynyt ennallaan vuodesta 2011 vuoteen Vain 15 %:lla yrityksistä oli laskenut. Vuoden 2006 kartoituksessa vastaavat luvut olivat: 92 % liikevaihto noussut tai ennallaan ja 8 % liikevaihto laskenut.

7 % 38% kpl % 14% 2 0 N = 64 2% Liikevaihto 2012 Kuvio 1. Vanhan Rauman yritysten liikevaihto vuonna % 42% kpl % 5 0 N = 67 Liikevaihto noussut Liikevaihto säilynyt ennallaan Liikevaihto laskenut Liikevaihdon kehitys Kuvio 2. Vanhan Rauman yritysten liikevaihdon kehitys vuosina

8 8 2.2 Liikekiinteistön vuokrataso ja sen kehittyminen Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin omistavatko he sen liikekiinteistön, jossa yritys sijaitsee vai toimivatko he siinä vuokrasopimuksella. Kuvio 3 kertoo, että 28 % vastaajista omistaa kiinteistön, 42 %:lla on pitkäaikainen ja 30 %:lla lyhytaikainen vuokrasopimus. Vertailun vuoksi vielä vuoden 2006 osuudet: omistaja (30 %), pitkäaikainen vuokrasopimus (47 %), lyhytaikainen vuokrasopimus (24 %) % % 30% kpl N = 76 Omistaja Lyhytaikainen vuokrasopimus Pitkäaikainen vuokrasopimus Yrittäjä kiinteistössä Kuvio 3. Onko yrittäjä kiinteistön omistaja vai toimiiko hän siinä vuokralla Useimmissa tapauksissa liikekiinteistön vuokra oli /m2, kuten kuviosta 4 voidaan havaita. Ilmoitettu vuokra ei sisällä sähköä. Lähes 80 % vuokratiloissa toimivista vastaajista ilmoitti vuokratason säilyneen ennallaan viimeisen vuoden tai kahden aikana ja miltei 80 % uskoi vuokran myös säilyvän ennallaan seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä. Katso tarkemmin kuviot 5 ja 6. Vuoden 2006 vastaavat tulokset: vuokra alle 8 /m2 (18 %); 8 11 /m2 (30 %); /m2 (35 %); yli 15 /m2 (17 %). Vuokra on noussut (31 %) ja säilynyt ennallaan (69 %). Vuokra tulee nousemaan (24 %), säilyy ennallaan (74 %), tulee laskemaan (2 %).

9 % % kpl % 6 4 9% 2 0 N = 57 Alle 8 /m /m /m2 Yli 15 /m2 Kiinteistön vuokra Kuvio 4. Vanhassa Raumassa vuokralla toimivien yrittäjien liikekiinteistön vuokrataso % kpl % 5 N = 56 0 Noussut Vuokratason kehitys Säilynyt ennallaan Kuvio 5. Liikekiinteistön vuokran kehitys viimeisen vuoden tai kahden aikana

10 % kpl % 5 N = 52 0 Tulee nousemaan Vuokratason tuleva kehitys Säilyy ennallaan Kuvio 6. Vuokratason kehitys seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä 2.3 Yritysten liiketilat ja niiden toimivuus Joka neljäs yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa jo yli 20 vuotta, toisaalta joka viides yritys on toiminut nykytiloissa vasta alle 2 vuotta. Yrittäjät olivat nykyisiin toimitiloihinsa varsin tyytyväisiä. 81 % ilmoitti, että nykyiset toimitilat vastaavat yrityksen tarpeita joko erittäin tai melko hyvin. Katso tarkemmin kuviot 7 ja 8. Vuoden 2006 vastaavat tiedot: yritys on toiminut nykytiloissa alle 2 vuotta (17 %); 2 5 vuotta (30 %); 6 10 vuotta (17 %); vuotta (18 %); yli 20 vuotta (18 %). Tilat vastaavat yrityksen tarpeita erittäin hyvin (34 %); melko hyvin (38 %); keskinkertaisesti (24 %), melko huonosti (4 %).

11 % 18 22% 16 kpl % 18% 17% N = 78 0 Alle 2 v 2-5 v 6-10 v v Yli 20 v Kauanko toiminut nykytiloissa Kuvio 7. Kauanko yritys on toiminut Vanhassa Raumassa nykyisissä toimitiloissa % 30 36% 25 kpl % 10 N = % Erittäin hyvin Melko hyvin Keskinkertaisesti Melko huonosti Vastaavatko tilat yrityksen tarpeita Kuvio 8. Miten hyvin nykyiset toimitilat vastaavat yrityksen tarpeita

12 Vanhan Rauman yritysten tulevaisuudennäkymät Seuraavaksi vastaajia pyydettiin kertomaan, millaisena he näkevät yrityksensä tulevaisuudennäkymät 1 2 vuoden tähtäimellä. Vanhan Rauman yrittäjien usko tulevaisuuteen vaikuttaa varsin lujalta. 92 % arveli toimintansa säilyvän suurin piirtein entisen laajuisena tai laajenevan. Vain 8 % uskoi toimintansa supistuvan. Katso kuvio 9. Vuoden 2006 kartoituksen tiedot: toiminta tulee laajenemaan (17 %); toiminta säilyy ennallaan (81 %); toiminta tulee supistumaan (2 %) % kpl % 8% 0 N = 75 Toiminta tulee laajenemaan Toiminta säilyy ennallaan Toiminta tulee supistumaan Tulevaisuudennäkymät Kuvio 9. Yrityksen tulevaisuudennäkymät 1 2 vuoden tähtäimellä Yrittäjiä pyydettiin kertomaan, missä toimitiloissa heidän yrityksensä todennäköisesti tulee toimimaan viiden vuoden päästä. Selkeä enemmistö eli 74 % (74 %) uskoi viiden vuoden päästäkin toimivansa nykyisissä tiloissa Vanhassa Raumassa; 9 % (10 %) arveli yrityksensä toimivan nykyisissä tiloissa Vanhassa Raumassa ja lisäksi toimitiloissa muualla Raumalla; 7 % (5 %) arveli toimivansa Vanhassa Raumassa, mutta muissa kuin nykyisissä tiloissa; 4 % (8 %) ennusti yrityksen toiminnan siirtyvän pois Vanhasta Raumasta muualle Raumalle; 3 % (1 %) uskoi toiminnan siirtyvän pois

13 13 Raumalta sekä 3 % (2 %) toiminnan loppuvan. Suluissa vuoden 2006 osuudet. Katso kuvio 10. Missä toimitiloissa tulevaisuudessa Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa 74% Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa ja muualla Raumalla 9% Vanhassa Raumassa muissa kuin nykyisissä tiloissa 7% Toiminta siirtyy Vanhasta Raumasta muualle Raumalle 4% Toiminta siirtyy pois Raumalta 3% Toiminta loppuu 3% N = kpl Kuvio 10. Missä toimitiloissa yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä Kysymyslomakkeen lopussa vastaajilta tiedusteltiin, mitä muuta he mahdollisesti haluaisivat saattaa tutkimuksen tietoon. 77 tutkimukseen osallistuneista yrityksestä kuusi ilmaisi huolensa suunnitellun liikekeskuksen vaikutuksesta Vanhan Rauman liikkeiden elinkelpoisuuteen. Kolme vastaajaa kertoi olevansa eläkeiässä tai lähestyvänsä sitä, joten yrityksen myynti tai lopettaminen on edessä. Kaksi vastaajaa ilmoitti harkitsevansa liikkeensä lopettamista ja toiminnan siirtämistä verkkoon. Lisäksi yksittäisissä vastauksissa toivottiin kaupungilta lisää panostamista erityisesti kalatorin seutuun sekä Vanhan Rauman pysäköintijärjestelyjen kehittämistä. Kaikkein yleisimmin vastaajat kuitenkin toivoivat saavansa tietoa tämän tutkimuksen tuloksista sen valmistuttua.

14 Vanhan Rauman yritysten määrä toimialoittain Tämän tutkimuksen mukaan Vanhassa Raumassa toimi syksyllä 2013 kaikkiaan 155 yritystä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten jakautumista eri toimialoille käyttämällä apuna kaupan tutkimuksiin erikoistuneen Tuomas Santasalo Ky:n toimialajaottelua. Taulukko 2. Tuomas Santasalo Ky:n käyttämä vähittäiskaupan toimialajaottelu TOIMIALA PT-kauppa Kioski PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA Tekstiilikauppa Vaatekauppa Kenkä- ja laukkukauppa MUOTIKAUPPA Rautakauppa Kodintekniikkakauppa Huonekalukauppa TILAA VAATIVA KAUPPA Kosmetiikkakauppa Sisustuskauppa Lahjatavarakauppa Musiikkikauppa Kirja- ja paperikauppa Kukka- ja puutarhakauppa Valokuvaustarvikekauppa Optisen alan kauppa Kulta- ja kellokauppa Urheilukauppa Tietotekniikka- ja telekauppa Leikkikalukauppa Muu erikoiskauppa MUU ERIKOISKAUPPA Alkoholijuomakauppa Apteekkituotteiden kauppa ALKOHOLI- JA APTEEKKIKAUPPA KOKO VÄHITTÄISKAUPPA Vähittäiskaupan lisäksi Vanhassa Raumassa toimii runsaasti palveluyrityksiä, joita toimialakohtaisessa tarkastelussa käsiteltiin sekä yhtenä kokonaisuutena että jaettuna kolmeen osaan: kampaamot ja kauneushoitolat, ravitsemuspalvelut sekä muut palvelut. Kampaamoja ja kauneushoitoloita sekä ravitsemuspalveluja tarkasteltiin omina ryhminään, koska kyseisiä palveluja Vanhassa Raumassa tarjotaan runsaasti.

15 15 Taulukoissa 3 ja 4 esitellään Vanhan Rauman 155 yrityksen toimialakohtainen jakauma kappalemääräisesti ja prosentuaalisesti vuosina 2013 ja Kuvioissa 11 ja 12 puolestaan esitellään yritysten prosentuaalista toimialajakaumaa vuonna Taulukko 3. Vanhan Rauman yritysten toimialakohtainen jakauma 2013 ja 2006 Toimiala 2013 kpl 2013 % 2006 kpl 2006 % Päivittäistavarakauppa 1 0,6 % 1 0,6 % Muotikauppa 22 14,2 % 25 15,9 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % 3 1,9 % Muu erikoiskauppa 56 36,1 % 55 35,0 % Palvelut 76 49,0 % 73 46,5 % Yhteensä % % Puolet (51 %) Vanhassa Raumassa syksyllä 2013 toimineista yrityksistä oli kaupan alan yrityksiä. Suurimpina niistä olivat muu erikoiskauppa 36 % ja muotikauppa 16 %. Päivittäistavarakaupan yrityksiä oli yksi. Tilaa vaativan kaupan yrityksiä Vanhassa Raumassa ei ollut. Puolet 49 % Vanhan Rauman yrityksistä edusti palvelualoja. Taulukko 4. Vanhan Rauman yritysten yksityiskohtaisempi toimialajakauma 2013 ja 2006 Toimiala 2013 kpl 2013 % 2006 kpl 2006 % Päivittäistavarakauppa 1 0,6 % 1 0,6 % Muotikauppa 22 14,2 % 25 15,9 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % 3 1,9 % Muu erikoiskauppa 56 36,1 % 55 35,0 % Muut palvelut 41 26,5 % 43 27,4 % Ravitsemuspalvelut 15 9,7 % 12 7,6 % Kampaamot ja kauneushoitolat 20 12,9 % 18 11,5 % Yhteensä % %

16 16 Päivittäistavarakauppa; 1% Muotikauppa; 14% Palvelut; 49% Muu erikoiskauppa; 36% N = 155 Toimiala 2013 Kuvio 11. Vanhan Rauman yritysten toimialajakauma Päivittäistavarakauppa; 1% Kampaamot ja kauneushoitolat; 13% Muotikauppa; 14% Ravitsemuspalvelut; 10% Muu erikoiskauppa; 36% Muut palvelut; 26% N = 155 Toimiala 2013 Kuvio 12. Vanhan Rauman yritysten yksityiskohtaisempi toimialajakauma

17 Vanhan Rauman yritysten huoneistoneliöt toimialoittain Vanhan Rauman 155 yrityksestä 77 osallistui tähän tutkimukseen. Osa ei vastannut yrityksen käytössä olevia huoneistoneliöitä koskevaan kysymykseen. Kaikkiaan 80 yrityksen huoneistoneliöt saatiin selville syksyllä 2013 tehdyn kartoituksen avulla. Alla olevassa taulukossa 5 on näiden 80 Vanhassa Raumassa sijaitsevan yrityksen huoneistoneliöiden keskiarvo, toimialan yritysten määrä, pienin ja suurin pinta-ala sekä mediaani. Taulukko 5. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä 2013 Pinta-ala huoneistoneliöinä N = 80 Keskiarvo m2 N Minimi m2 Maksimi m2 Mediaani m2 Päivittäistavarakauppa Muotikauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Muut palvelut Ravitsemuspalvelut Kampaamot ja kauneushoitolat Kaikki vastanneet Puuttuvia tietoja saatiin tutkimuksen jälkeen jonkun verran täydennettyä, mutta 75 yrityksen osalta jouduttiin yrityksen pinta-alan arvioinnissa käyttämään kyseisen toimialan huoneistoneliöiden mediaania. Tähän päädyttiin siksi, että muutamilla toimialoilla oli yksi tai kaksi pinta-alaltaan selvästi muita suurempi yritys, jonka vuoksi mediaani oli keskiarvoa luotettavampi arvo puuttuvan tiedon korvaajana. Kun puuttuvat tiedot korvattiin toimialan mediaanilla, saatiin Vanhassa Raumassa toimivien 155 yrityksen tai kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön huoneistoneliöiden summaksi kaikkiaan m 2. Taulukossa 6 esitellään tämän kokonaispintaalan jakautuminen eri toimialoille vuosina 2013 ja 2006.

18 m 2 eli 48,1 % pinta-alasta oli palveluyritysten käytössä. Toiseksi suurimman ryhmän muodosti muu erikoiskauppa 5837 m2 eli 30,1 % ja kolmantena suurena ryhmänä oli muotikauppa 4160 m 2 eli 21,5 %. Taulukko 6. Vanhan Rauman yritysten pinta-ala huoneistoneliöinä 2013 (N = 155) ja 2006 (N = 157) Toimiala Pinta-ala m Pinta-ala % 2013 Pinta-ala m Pinta-ala % 2006 Päivittäistavarakauppa 60 0,3 % 60 0,3 % Muotikauppa ,5 % ,4 % Tilaa vaativa kauppa 0 0 % ,2 % Muu erikoiskauppa ,1 % ,5 % Palvelut ,1 % ,6 % Yhteensä % %

19 19 LIITE 1 HAASTATTELURUNKO TUTKIMUS VANHAN RAUMAN KAUPASTA JA PALVELUISTA Varmista ensin, että liikkeen tai yrityksen toiminta on niin laajaa, että se tarjoaa toimeentulon vähintään yhdelle henkilölle. 1) Liikkeen/yrityksen nimi? 2) Liikkeen/yrityksen osoite? 3) Haastateltavan henkilön nimi ja tehtävä liikkeessä/yrityksessä? 4) Liikkeen/yrityksen toimiala? (Riittävällä tarkkuudella, jotta mahdollistaa toimialaluokituksen) 5) Yrityksen pinta-ala huoneistoneliöinä? 6) Yrityksen päätoimisten työntekijöiden määrä? (yrittäjä itse mukaan luettuna) 7) Osa-aikaisten työtekijöiden määrä? 8) Yrityksen liikevaihto vuonna 2012? a b c d e f tai enemmän 9) Miten liikevaihto on kehittynyt vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011? a. liikevaihto on noussut b. liikevaihto on säilynyt suurin piirtein ennallaan c. liikevaihto on laskenut 10) Yrittäjä a. on kiinteistön omistaja b. toimii kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella c. toimii kiinteistössä lyhytaikaisella vuokrasopimuksella (voimassa toistaiseksi, irtisanomisaika 3 kk tai määräaikainen max. 1 v sopimus) 11) Mikä tällä hetkellä on liikekiinteistön vuokra (ei sisällä sähköä)? a. alle 8 /m2 b /m2 c /m2 d. yli 15 /m2

20 20 12) Miten liikekiinteistön vuokrataso on kehittynyt viimeisen vuoden tai kahden aikana? a. vuokrataso on noussut b. vuokrataso on säilynyt suurin piirtein ennallaan c. vuokrataso on laskenut 13) Miten liikekiinteistön vuokrataso tulee kehittymään seuraavan vuoden tai kahden tähtäimellä? a. vuokrataso tulee nousemaan b. vuokrataso tulee säilymään suurin piirtein ennallaan c. vuokrataso tulee laskemaan 14) Miten kauan liike/yritys on toiminut nykyisissä toimitiloissa? a. alle 2 vuotta b. 2-5 vuotta c vuotta d vuotta e. yli 20 vuotta 15) Miten hyvin nykyiset toimitilat vastaavat liikkeen/yrityksen tarpeita? a. erittäin hyvin b. melko hyvin c. keskinkertaisesti d. melko huonosti e. erittäin huonosti 16) Liikkeen/yrityksen tulevaisuudennäkymät 1-2 vuoden tähtäimellä? a. toiminta tulee laajenemaan b. toiminta säilyy suurin piirtein entisen laajuisena c. toiminta tulee supistumaan 17) Missä toimitiloissa liike/yritys todennäköisesti toimii 5 vuoden päästä? a. yritys toimii Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa b. yritys toimii Vanhassa Raumassa nykyisissä tiloissa ja lisäksi toimitiloissa muualla Raumalla c. yritys toimii Vanhassa Raumassa, mutta muissa kuin nykyisissä tiloissa d. yrityksen toiminta siirtyy pois Vanhasta Raumasta muualle Raumalla e. yrityksen toiminta siirtyy pois Raumalta f. yrityksen toiminta loppuu 18) Mitä muuta haluaisitte mahdollisesti saattaa tutkimuksen tietoon?

21 21 LIITE 2 VANHAN RAUMAN YRITYKSET TOIMIALOITTAIN Toimiala Kioski Tekstiilikauppa Vaatekauppa Kenkä- ja laukkukauppa Kodintekniikkakauppa Huonekalukauppa Kosmetiikkakauppa Sisustuskauppa Käsityö- ja lahjatavarakauppa Musiikkikauppa Kirja- ja paperikauppa Kukka- ja puutarhakauppa Valokuvaustarvikekauppa Optisen alan kauppa Kulta- ja kellokauppa Urheilukauppa Muu erikoiskauppa Parturi-kampaamo Matkatoimisto Kauneushoitola Kiinteistövälitys Kahvila Ravintola Pikaruokala Käytettyjen tavaroiden kauppa Taiteilija, taideliike Museo, näyttely Palvelut yrityksille Arkkitehti Asianajotoimisto Pankki ja vakuutus Eläin- ja eläintarvikekauppa Valokuvaamo Terveydenhoito Muut palvelut Yhteensä Yritykset toimialoittain 2013 ja

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002...

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002... Keskeiset tulokset 1. Yksityisten palveluyritysten työllisyys pysyy ennallaan vuonna 2002. Vuoden 2002 aikana Palvelutyönantajien jäsenyritysten ennakoidaan lisäävän työvoiman määrää 2 190 henkilöllä.

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

LIITE Kaupunginosittaiset tiedot 1 30.1.2013 Tampella Tampereen keskustan liiketilat kaupunginosittain 2012 2 Juhannuskylä Tullin alue Tammela Ratina Kyttälä pohjoinen Kyttälä etelä Vanha keskusta pohjoinen

Lisätiedot

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET

LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Lahdesjärven työpaikka-alue Vuores-projekti 1 LAHDESJÄRVEN TYÖPAIKKA- JA LIIKETOIMINTA-ALUEET Tarkastelun kohteena on Lahdesjärven tulevan työpaikka-alueen toiminnallinen sisältö. Tarkastelussa määritellään

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne Joulukuu 2014 Vastauksia huomisen kysymyksiin Esityksen tarkoituksena on kertoa tutkimuksesta, jossa selvitettiin uusyritysten kautta perustettujen yritysten henkiinjäämistä.

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tupakkalakikysely 2008

Tiivistelmä. Tupakkalakikysely 2008 TUPAKKALAKIKYSELY Tupakkalakikysely Tiivistelmä Suomen Yrittäjät teki kyselyn liittyen tupakkalain muutokseen keväällä. Kysely lähetettiin reilulle ravintola-alan jäsenyrittäjälle. Pk-yrittäjistä vastasi

Lisätiedot

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012

Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012. Sähköpostin työkäyttötutkimus 31.5.2012 Sähköpostin työkäyttötutkimus 1 Lähtotilanne Katrium España S.L. toteutti toukokuun 2012 aikana D-Fence Oy:n toimeksiannosta sähköpostin työkäyttötutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA Tekninen toimi www.hamina.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

Lisätiedot

KANNELMÄEN KAUPPAKESKUS JA PRISMA - ALUSTAVA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA 27.12.2007. Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.

KANNELMÄEN KAUPPAKESKUS JA PRISMA - ALUSTAVA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA 27.12.2007. Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo. KANNELMÄEN KAUPPAKESKUS JA PRISMA - ALUSTAVA TOIMINNALLINEN SUUNNITELMA 27.12.2007 TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi HOK-ELANTO / KIINTEISTÖT KANNELMÄEN

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti)

ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS. Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) ERIKOISKAUPAN AUKIOLOAIKAKOKEMUKSET 2010 SELVITYS Taulukot (numeroitu raportin tekstin mukaisesti) 1. Yrityksemme päätoimiala on Fotokauppa 8,7 % Huonekalukauppa 3,7 % Kirjakauppa 9,5 % Kulta ja kellokauppa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012

Poliittinen riski Suomessa. Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa Energiateollisuus ry 20.6.2012 Poliittinen riski Suomessa: Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen lainsäädännöllisen kehityksen ennustettavuudesta ja poliittisesta

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.7.2015 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q2 K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan kasvaneen Rauta- ja erikoiskaupan kannattavuuden paraneminen

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA

KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA Kun Suomen talous lähti heikkenemään vuoden 2008 aikana, työttömyys lähti saman vuoden lopussa jyrkkään kasvuun lähes yhtä aikaa kaikissa maakunnissa.

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Yksityissijoittajatutkimus

Yksityissijoittajatutkimus Yksityissijoittajatutkimus Helsingin kauppakorkeakoulu Veraventure Oy Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen toteutti Helsingin kauppakorkeakoulu Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka kohteena olivat

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009

Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Kauppa 2011 Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys 2009 Liikevaihto suhteessa myyntipinta-alaan nousi noin 26 prosenttia vuodesta 2004 Suomen vähittäiskauppojen myyntipinta-ala oli yhteensä noin 9,6 miljoonaa

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2008 Helsinki 2 SISÄLLYS JOHDANTO 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2011

Kauppakeskusbarometri 2011 Kauppakeskusbarometri 2011 Juha Tiuraniemi Toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2011 Toteutettu nettikyselynä 3.-12.10.2011

Lisätiedot

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla Tutkimus Marraskuu 2005 *connectedthinking Sisällysluettelo Yhteenveto... 3 Yleistä... 3 Kyselytutkimuksen tulokset... 3 Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla...

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjälounas Finlandiatalo 3..17 Taloustutkimus Oy Pasi Holm Julkaistavissa 3..17 klo 1 Kolme neljästä yrittäjäpalkitusta yrityksestä toimii

Lisätiedot

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015

ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 ISÄNNÖINTIYRITYSTEN TALOUSBAROMETRI 2015 TOTEUTUS Isännöintiyritysten Talousbarometri toteutettiin toukokesäkuussa 2015 Vastaajia yhteensä 206 (vuonna 2014: 176) Isännöintiyritysten johtoa Omistajia ja

Lisätiedot

Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1.

Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1. Kasvun mekanismit - Tutkimustuloksia suomalaisten pk-yritysten kasvun dynamiikasta Hautomot ja Kasvuyrittäjyys -seminaari 23.1.2008 Turun kauppakorkeakoulu ja TSE Entre Anne Kovalainen, Jarna Heinonen,

Lisätiedot

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998

Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Sivu 1/7 Kunnallishallinnon tietotekniikka 1997-1998 Suomen Kuntaliitto 1998 1. Johdanto Kuntaliitto lähetti marraskuussa 1997 tietotekniikan käyttöä ja kehitystä koskevan kyselyn kaikille kunnille ja

Lisätiedot

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala

Helsingin Joutsen apteekki. Tiina Oksala Helsingin Joutsen apteekki 100-vuotisjuhlaseminaari Kaupunkikeskustan kivijalkakaupat Tiina Oksala Toimitusjohtaja, Erikoiskaupan Liitto Esityksen sisältö - Tiivistelmä esityksestä 17.11.2012 Erikoiskaupan

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi

Yrityspäättäjätutkimus 2015 Ilmajoen kunta. Tuukka Suoniemi Ilmajoen kunta Tuukka Suoniemi 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys Asianajajatutkimus 2012 Helsingin Asianajajayhdistys Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Helsingin Asianajajayhdistyksestä 340 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Kaupan varastotilasto

Kaupan varastotilasto Kauppa 2011 Kaupan varastotilasto 2011, 2. vuosineljännes Kaupan varastot nousivat 7,8 prosenttia vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuun

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 214 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015

Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu?

Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Paraniko palvelu, kiristyikö kilpailu? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä kaupan vapautuneista aukioloajoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kaupan liiton

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011 Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi Tampereen kaupunki Ikano Retail Centres Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta

Asianajajatutkimus 2012. Turku ja Satakunta Asianajajatutkimus 2012 Turku ja Satakunta Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Turun ja Satakunnan osastoista 68 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi

Asianajajatutkimus 2012. Vaasa, Oulu ja Lappi Asianajajatutkimus 2012 Vaasa, Oulu ja Lappi Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Vaasan, Oulun ja Lapin osastoista 80 asianajajaa. Noin 35 prosenttia alueen asianajajista. Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN

VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN VEROKIILAN OSIEN VAIKUTUS YRITYSTEN KASVUMAHDOLLISUUKSIIN Mikko Martikainen Selvitys Palvelutyönantajien jäsenyritysten näkemyksistä työntekijän tuloverotuksen, työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen ja

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008

Elintarvikealan pk yritysten toimintaympäristö 2008 Taulukko 1. Tutkimusaineiston toimialakohtainen jakauma Toimiala N Osuus tutkimusaineistosta (%) Toimialan yrityksiä (alle 20 henkeä) Suomessa %:a koko elintarvikealasta v. 2007 (Ruoka Suomi tilasto) Leipomotuotteet

Lisätiedot