KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA"

Transkriptio

1 KONKURSSIAALLOT RANTAUTUVAT MAAKUNTIIN ERI TAHDISSA Kun Suomen talous lähti heikkenemään vuoden 2008 aikana, työttömyys lähti saman vuoden lopussa jyrkkään kasvuun lähes yhtä aikaa kaikissa maakunnissa. Konkurssit eivät ole näin suorassa yhteydessä talouden yleiseen kehitykseen. Iso määrä konkursseista ajoittui kuitenkin vuosille , jolloin työttömyyden kasvu oli voimakkainta. Varsinais-Suomessa konkurssien määrä lähti nousuun selvästi ennen työttömyyttä ja varsinainen isompi konkurssiaalto rantautui Varsinais-Suomeen vasta vuonna Konkurssien lukumäärä sellaisenaan ei kuvaa kovin hyvin maakuntien välisiä eroja eikä heijasta yleistä taloustilannetta. Monet maakunnat ovat pienyritysvaltaisia ja isot yritykset ovat keskittyneet suuriin maakuntiin. Yhden yrityksen konkurssi ei ole talousarvoltaan sama kaikissa maakunnissa, ja maakuntien toimialarakenteissa on suuria eroja. Lisäksi yhä useampi suomalaisyritys on muuttunut osaksi isoa kansainvälistä yritystä, joten suuria määriä työpaikkoja on vähentynyt tuotantolaitosten lakkauttamisen seurauksena, esim. matkapuhelintehdas Salossa. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET AIEMPAA SUUREMPIA Konkurssiyritysten henkilöstömäärätilastot antavat hieman enemmän tietoa talouden kehityksestä. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä koko maan tasolla on pysynyt vuoden 2011 jälkeen likimain ennallaan, kun taas konkurssiin haettujen yritysten henkilöstön kokonaismäärä on ollut viimeisen vuoden ajan kasvussa. Konkurssiin haettujen yritysten keskikoko on siis kasvanut. Pitkän aikavälin tarkastelu koko maan tasolla osoittaa, että kehitys on ollut tämän suuntainen jo ainakin kymmenen vuoden ajan. Kuvio 1. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärän kehitys ajalla Käyrät kuvaavat 12 kk liukuvaa summaa. Varsinais-Suomen konkurssien lukumääräakseli on kuviossa oikealla muiden alueiden vasemmalla. Koska iso osa yritysten kotipaikoista sijaitsee Uudellamaalla, Uudenmaan kehitystä on tarkasteltu erillään muista. VARSINAIS-SUOMESSA KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET PIENEMPIÄ KUIN KOKO MAASSA KESKIMÄÄRIN Varsinais-Suomessa oli vuosina koko maata selvästi enemmän konkurssiin haettuja yrityksiä yrityskantaan suhteutettuna (taulukko 5). Konkurssiin haetut yritykset olivat kuitenkin pienempiä kuin koko maassa keskimäärin (taulukko 6). Eniten yrityksiä haettiin konkurssiin rakennusalalla ja teollisuudessa. Konkurssiin hakeutuneiden yritysten lukumäärät ovat liian pieniä analysoitavaksi tässä tietoiskussa esitettyä tarkemmalla toimialajaolla tai seutu- ja kuntatasolla. Konkursseja koskevat tilastot on poimittu Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta (oikeus-tilastot). Kuvio 2. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärän kehitys ajalla Käyrät kuvaavat 12 kk liukuvaa summaa pitkän aikavälin kehityksen havaitsemiseksi. Tämän tarkastelutavan huonona puolena on isojen konkurssiyritysten näkyminen vuosisummissa vuoden ajan. Varsinais-Suomen käyrissä näkyy vuoden ajan Finluxin konkurssi syksyllä 2005 (425 työntekijää) sekä FNSteelin konkurssi kesäkuussa 2012 (180 työntekijää). 1

2 Kuvio 3. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärän kehitys maakunnittain, suhteellinen muutos edellisen vuoden tilanteeseen ajalla Kuviosta voidaan havaita, että konkurssien määrä (henkilöstömäärällä mitattuna) kasvaa ja laskee maakunnissa hyvin eri tahtiin. Iso osa kasvusta on kuitenkin keskittynyt vuosille Kuvio on tehty laskemalla ensin konkurssiin haettujen yritysten henkilöstön kokonaismäärän 12 kk liukuvat summat (vuosisummat). Kunkin kuukauden liukuvaa summaa on verrattu vuoden takaiseen vastaavaan lukuun laskemalla muutosprosentit kullekin kuukaudelle. Pienet vierekkäin sijaitsevat maakunnat on summattu tässä tarkastelussa yhteen. Kuviota on tarkoitus tulkita ensisijaisesti värien avulla. Keltainen väri tarkoittaa henkilöstömäärän vähenemistä ja harmaa kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna (mitä tummempi väri sitä voimakkaampi suhteellinen muutos). 2

3 Kuvio 4. Konkurssiin haettujen yritysten henkilöstön kokonaismäärän kehitys toimialoittain, suhteellinen muutos edellisen vuoden tilanteeseen ajalla Varsinais-Suomessa konkursseja (henkilöstömäärällä mitattuna) oli alussa enemmän teollisuuden, kuljetuksen ja rakentamisen alalla. Vasta myöhemmin konkurssit alkoivat näkyä palvelusektorilla. Kuvio on tehty laskemalla ensin konkurssiin haettujen yritysten henkilöstön kokonaismäärän 12 kk liukuvat summat (vuosisummat). Kunkin kuukauden liukuvaa summaa on verrattu vuoden takaiseen vastaavaan lukuun laskemalla muutosprosentit kullekin kuukaudelle. Kuviota on tarkoitus tulkita ensisijaisesti värien avulla. Keltainen väri tarkoittaa henkilöstömäärän vähenemistä ja harmaa kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna (mitä tummempi väri sitä voimakkaampi suhteellinen muutos). Kunkin maakunnan väriskaala on asetettu erikseen, joten tummuusasteita voi vertailla vain maakunnan sisällä toimialojen kesken, mutta ei maakuntien välillä. Vuosisummien takia isojen yritysten konkurssit näkyvät tummempana alueena kokonaisen vuoden ajan. 3

4 Taulukko 5. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä toimitaloittain ja maakunnittain yhteensä vuosina suhteutettuna vuoden 2008 lopun yrityskantaan Taulukon lukujen tulkintaesimerkki: Varsinais-Suomen kaupan alan yrityksistä 4,1 % haettiin konkurssiin vuosina , mikä on hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin (3,8 %). Eniten konkurssiin haettuja yrityksiä oli rakennusalalla. Maakuntien vertailua on helpotettu värien avulla. Harmaa väri kertoo, että konkurssiin haettuja yrityksiä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vastaavasti keltainen väri kertoo, että konkurssiin haettuja yrityksiä on vähemmän. Mitä voimakkaampi väri, sitä kauempana maakunta on koko maan keskiarvosta. 4

5 Taulukko 6. Työntekijöiden määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä toimitaloittain ja maakunnittain yhteensä vuosina Henkiöiden lukumäärä on suhteutettu vastaavana ajankohtana konkurssiin haettujen yritysten lukumäärään. Taulukon lukujen tulkintaesimerkki: Varsinais-Suomen konkurssiin haettujen kaupan alan yrityksissä oli keskimäärin 3,7 työntekijää vuosina , mikä on hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin (3,6 työntekijää). Henkilömäärältään suurimmat konkurssiin haetut yritykset olivat teollisuudessa. Maakuntien vertailua on helpotettu värien avulla. Harmaa väri kertoo, että konkurssiin haetut yritykset ovat henkilöstömäärältään suurempia kuin koko maassa keskimäärin. Keltainen väri taas kuvaa sitä, että yritykset ovat henkilöstömäärältään pienempiä. Mitä voimakkaampi väri, sitä kauempana maakunta on koko maan keskiarvosta. 5

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos

Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos Kansantaloudellinen aikakauskirja 109. vsk. 2/2013 Työvoiman tarjonta - tilastoluvut ja väestörakenteen muutos Helvi Kinnunen Neuvonantaja Suomen Pankki Seppo Orjasniemi Ekonomisti suomen Pankki Väestörakenteen

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Timo Lautanen Ph.D. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto S uomessa

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos

Eduskuntavaalit 2015, vahvistettu tulos Vaalit Eduskuntavaalit, vahvistettu tulos Keskusta vaalien voittaja eduskuntavaaleissa Korjattu 30.4. klo 10:45. Kuvio 2 julkistuksessa korjattu. Keskusta nousi vaalien voittajaksi Sosialidemokraattien,

Lisätiedot

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi

Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi 1 Jukka Ohtonen Suoraman täydennysrakentamisen sosiaalisten vaikutusten arviointi Sisältö Aluksi... 2 Suorama asuinpaikkana... 4 Suoraman

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat

Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat Julkinen BoF Online 2 2015 Suomalaisten velat kaksinkertaistuivat 20 vuodessa Petri Mäki-Fränti Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla

Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2011 Palkitaan tuloksesta! - Palkkiojärjestelmät yksityisellä sektorilla EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

mika maliranta Tutkimusjohtaja ETLA Professori Jyväskylän yliopisto mika.maliranta@etla.fi Suomen kustannuskilpailukyvyn korjautuvat hitaasti

mika maliranta Tutkimusjohtaja ETLA Professori Jyväskylän yliopisto mika.maliranta@etla.fi Suomen kustannuskilpailukyvyn korjautuvat hitaasti artikkeli mika maliranta Tutkimusjohtaja ETLA Professori Jyväskylän yliopisto mika.maliranta@etla.fi Kuvat maarit kytöharju Suomen kustannuskilpailukyvyn ongelmat korjautuvat hitaasti Kansantalouden ulkoisen

Lisätiedot

Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?*

Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?* Kansantaloudellinen aikakauskirja 100. vsk. 3/2004 ARTIKKELEITA Yrityskaupat Suomessa: Onko maantieteellä väliä?* Petri Böckerman FT, Vanhempi tutkija Palkansaajien tutkimuslaitos Eero Lehto VTL, Tutkimuskoordinaattori

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Työterveyshuoltokysely

Työterveyshuoltokysely Työterveyshuoltokysely 3 Sisällys Esipuhe................................... 5 Yhteenveto............................... 6 1. Taustatiedot.............................. 7 2. Yrittäjät..................................

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013

TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 TYÖTAPATURMAT TILASTOJULKAISU 2013 Tapaturmataajuus 16 18 14 16 12 14 10 12 8 10 6 8 4 6 2 4 0 2 Työkyvyttömyyden kesto Palkansaajien työpaikkatapaturmat Työtapaturmat Tilastojulkaisu 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot

Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tulot ja kulutus 2014 Tulonjaon kokonaistilasto 2013, tuloerot Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 Tuloerot kasvoivat vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA

PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA PÄIJÄT-HÄMEEN VÄHITTÄISKAUPAN NYKYINEN PINTA-ALA Projekti Asiakas Päijät-Hämeen vähittäiskaupan nykyisen pinta-alan selvittäminen Päijät-Hämeen liitto Päivämäärä 19.9.2014 Laatijat Mari Pitkäaho 1. Lähtökohdat

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa

Suuret yritykset pienessä kansantaloudessa Muistio Brief 30 24.3.2015 Muistio Brief ISSN-L 2323-2463, ISSN 2323-2463 30 24.3.2015 1 Muistiot tarjoavat ajankohtaista tutkimustietoa polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä. www.etla.fi» julkaisut»

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2012 Mobiilit Internet-yhteydet ahkerassa käytössä yrityksissä Mobiilit Internet-yhteydet ovat käytössä hyvin yleisesti vähintään

Lisätiedot